Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)"

Transkript

1 Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin, Sklizeň obilovin včetně rýže, (EU 27 = 100) 4.5. Stupeň soběstačnosti brambory Graf 2. Stupeň soběstačnosti víno Graf 3. Produkce kravského mléka v EU 27 = 100, 2008 Graf 4. Podíl ekologicky chovaných hospodářských zvířat na všech hospodářských zvířatech 4.6. Celková rybářská produkce vnitrozemské vody 4.7. Produkce z akvakultury pstruh duhový 4.8. Požáry lesů 4.9. Produkce dřeva, celkem (kulatina, bez kůry) Zveřejněno dne: Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace

2 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 Land use by agriculture, 2008 Pramen / Source: FAO, FAOSTAT, 2010 EU 27, v tom: Orná půda Cultivated area Země Permanent Country area Arable land (arable land + Country crops permanent crops) EU 27, incl.: Belgie ,68 0,75 28,43 Belgium Bulharsko ,58 1,66 29,23 Bulgaria Česká republika ,37 3,03 41,40 Czech Republic Dánsko ,70 0,16 55,86 Denmark Estonsko ,22 0,18 13,40 Estonia Finsko ,66 0,02 6,69 Finland Francie ,25 1,95 35,20 France Irsko ,67 0,04 15,70 Ireland Itálie ,67 8,75 32,42 Italy Kypr 925 8,91 3,44 12,35 Cyprus Litva ,51 0,42 28,93 Lithuania Lotyšsko ,12 0,11 18,23 Latvia Lucembursko ,94 0,39 24,32 Luxembourg Maďarsko ,16 2,10 51,25 Hungary Malta 32 26,56 4,69 31,25 Malta Německo ,42 0,56 33,98 Germany Nizozemsko ,68 0,84 26,52 Netherlands Polsko ) 40,20 1,28 41,48 Poland Portugalsko ,40 6,35 17,75 Portugal Rakousko ,38 0,79 17,17 Austria Rumunsko ,58 1,57 38,16 Romania Řecko ,91 8,53 24,44 Greece Slovensko ,18 0,47 28,65 Slovakia Slovinsko ,93 1,28 10,21 Slovenia Spojené království ,65 0,19 24,84 United Kingdom Španělsko ,73 9,50 34,23 Spain Švédsko ,83 0,02 5,85 Sweden Ostatní země Plocha celkem ha Trvalé kultury % z celkové rozlohy % of total area Orná půda včetně trvalých kultur Brazílie ,16 0,88 8,04 Brazil Other countries Čínská lidová republika ,32 1,45 12,76 China, Peoples Rep. of Chorvatsko ) 15,20 1,52 16,72 Croatia Indie ,11 3,40 51,51 India Norsko ,61 0,01 2,62 Norway Spojené státy ,34 0,27 17,62 United States Švýcarsko ,89 0,56 10,45 Switzerland Turecko ,51 3,76 31,27 Turkey Údaje pouze za území kontrolované vládou, údaj "plocha celkem" však zahrnuje celý Kypr Odhad Estimate 3) Zahrnuje pouze ornou půdu obdělávanou zemědělskými podniky 3) Only the land area covered within the agricultural holdings Data refer to the government controlled area only, except for "country area" where data refer to all Cyprus 4) Nezahrnuje nekultivovanou ornou půdu 4) Excluding non-cultivated arable land

3 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) Total agricultural labour force input, index (2005 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 % Země Country EU ,8 104,8 100,7 97,6 92,8 90,5 88,5 EU 27 EU ,3 103,7 102,0 98,2 95,9 93,9 91,7 EU 25 EU ,6 109,9 104,0 102,5 98,4 95,7 93,4 91,5 EU 15 Eurozóna ,0 109,7 104,1 102,6 98,6 95,9 93,4 91,3 Eurozone 12 v tom: Belgie 138,0 120,0 106,8 104,1 102,7 97,1 94,3 92,7 90,9 Belgium Bulharsko.. 123,1 126,4 126,4 89,5 78,9 70,4 63,8 Bulgaria Česká republika.. 109,0 112,1 107,7 97,4 90,9 89,1 88,2 Czech Republic Dánsko 166,6 142,3 120,1 111,3 106,4 96,1 92,8 90,5 88,7 Denmark Estonsko. 186,2 170,8 102,7 101,2 98,8 87,0 82,5 76,8 Estonia Finsko 173,6 146,3 115,5 110,6 107,3 96,8 94,5 92,2 90,3 Finland Francie 149,9 121,4 109,8 104,2 102,0 97,7 95,6 93,6 91,6 France Irsko 197,5 155,9 102,6 110,5 107,7 102,9 101,1 99,5 98,6 Ireland Itálie 147,3 127,1 111,4 103,7 103,4 101,2 97,7 95,5 93,7 Italy Kypr.. 107,0 106,7 105,9 95,1 90,2 90,3 90,2 Cyprus Litva.. 107,5 107,5 95,3 95,5 91,0 86,9 84,9 Lithuania Lotyšsko.. 107,5 102,0 101,0 88,9 77,7 70,0 66,5 Latvia Lucembursko 149,4 123,7 107,7 99,3 99,0 96,9 94,1 92,8 90,6 Luxembourg Maďarsko. 149,3 129,4 111,4 106,0 92,0 87,9 83,7 84,4 Hungary Malta 126,6 112,6 116,8 105,9 105,9 100,0 103,9 103,9 103,9 Malta Německo. 135,9 117,5 104,8 101,6 97,5 95,1 93,5 92,0 Germany Nizozemsko 115,5 113,6 113,1 105,1 100,4 97,7 96,4 94,8 93,6 Netherlands Polsko.. 108,9 99,5 99,6 100,0 100,3 100,3 96,6 Poland Portugalsko 194,5 144,3 117,2 111,6 105,6 93,7 87,2 83,8 80,2 Portugal Rakousko 140,0 119,7 106,8 103,2 102,1 96,9 95,2 93,8 92,4 Austria Rumunsko.. 140,4 103,9 90,0 97,3 84,9 82,9 82,7 Romania Řecko 123,0 106,3 96,6 102,3 101,1 97,3 94,8 94,4 94,1 Greece Slovensko. 205,6 144,7 120,1 106,7 92,4 92,4 91,4 83,2 Slovakia Slovinsko. 122,8 115,3 106,2 100,1 98,5 93,2 92,4 91,0 Slovenia Spojené království 144,4 131,5 112,2 101,2 101,0 96,5 94,5 95,6 97,4 United Kingdom Španělsko 126,5 108,3 108,3 100,5 101,5 99,6 98,1 93,0 89,4 Spain Švédsko 137,9 125,3 106,0 103,0 101,7 98,7 90,7 87,1 83,6 Sweden Ostatní země incl.: Other countries Norsko 149,5 122,9 109,3 101,6 97,7 95,3 92,4 90,6 88,2 Norway Švýcarsko 140,8 126,7 113,7 104,8 103,3 99,5 97,1 96,4 95,1 Switzerland Odhad Estimate

4 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin, 2009 Yields of selected crops per ha, 2009 Pramen / Source: Eurostat, 17/09/ kg/ha 100 kg/ha Země EU 25.. Eurozóna 12.. EU 27, z toho: Pšenice Wheat Žito Rye 45, EU 25 46, ,8 774,9.. Euroarea 12 EU 27, incl.: Belgie 93,5 54,0 84,0 62,1 53,0 447,3 827,0 43,0 20,4 Belgium Česká republika 52,4 46,3 44,0 33,2 24,5 261,9 579,1 31,8 12,5 Czech Republic Dánsko 80,4 53,7 57,2 48, Denmark Estonsko 30,3 26,1 27,0 23,8 16,3 153,2. 16,7. Estonia Finsko 40,6 25,4 36,1 32,5 26,5 286,1 377,7 19,7. Finland Francie 74,5 51,8 68,4 49,0 47,8 438,0 937,0 37,7 15,3 France Ječmen Barley Oves Oats Irsko.. 58, ,6 450,0.. Ireland Itálie 35,3 25,1 34,2 23,5 26,7 248,4 545,7 20,5. Italy Kypr 25,5. 17,9 6,9 15,0 202,5... Cyprus Litva 42,0 25,3 30,9 22,3 20,0 142,4 451,7 21,7. Lithuania Lotyšsko 36,3 27,5 25,4 23,3 20,0 175,1. 21,9. Latvia Lucembursko 65,7 62,9 58,0 52,0 41,9 331,9. 39,2. Luxembourg Maďarsko 38,5 18,4 32,1 21,8 16,2 253,2 529,5 21,1. Hungary Malta ,4... Malta Německo 78,1 57,0 65,4 50,8 34,3 443,0 666,0 42,9. Germany Nizozemsko 92,9 48,8 69,6 61,4 46,2 462,6 788,8 45,4. Netherlands Polsko 41,7 26,6 34,4 26,9 22,6 198,6 542,6 30,8 17,9 Poland Portugalsko 18,6 9,9 18,5 13,0. 144,4 863,8. 13,8 Portugal Rakousko 49,3 37,8 46,0 39,6 22,9 324,9 702,9 30,0 15,0 Austria Rumunsko 23,8 24,4 22,6 14,6 12,5 157,6 346,0 13,3 5,2 Romania Řecko 26,2 18,5 23,3 16,9 14,3 253,3 661,2.. Greece Slovensko 40,6 28,7 34,5 21,7 16,6 184,5 563,7 23,1 9,2 Slovakia Slovinsko 39,8 26,0 35,2 24,0 21,9 247,7. 22,3 16,1 Slovenia Spojené království... 57,8 30,7.. 33,6. United Kingdom Španělsko 27,1 13,9 24,3 16,4 8,7 290,8 835,8 15,2. Spain Švédsko 60,9 59,6 46,5 40,0 30,0 318,5 604,7 30,6. Sweden Hrách Peas Brambory Potatoes Cukrovka Sugar beet Řepka Rape Chmel Hops Country Předběžné údaje Odhad Preliminary Estimate

5 4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže (EU 27 = 100) Harvested production of cereals including rice (EU 27 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 22/10/2010 % Země Country EU 25 89,7 94,3 93,3 90,2 91,2 92,1 95,8 92,4 93,2 EU 25 EU 27, z toho: EU 27, incl.: Belgie 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 Belgium Bulharsko 2,6 1,9 1,5 2,3 2,0 2,1 1,2 2,2 1,8 Bulgaria Česká republika 2,6 2,3 2,3 2,7 2,7 2,4 2,8 2,7 2,7 Czech Republic Dánsko 3,6 3,4 3,6 2,8 3,2 3,2 3,2 2,9 3,4 Denmark Estonsko 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 Estonia Finsko 1,3 1,5 1,5 1,1 1,4 1,4 1,6 1,3 1,4 Finland Francie 20,7 23,6 21,8 21,7 22,3 22,9 22,9 22,3 23,7 France Irsko 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 Ireland Itálie 7,6 7,4 7,1 7,2 7,5 7,5 7,2 6,5 5,4 Italy Kypr 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cyprus Litva 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 1,2 1,1 1,3 Lithuania Lotyšsko 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 Latvia Lucembursko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Luxembourg Maďarsko 4,4 3,6 3,5 5,2 5,6 5,4 3,7 5,3 4,6 Hungary Německo 15,5 16,3 15,7 15,7 16,0 16,2 15,6 15,9 16,8 Germany Nizozemsko 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 Netherlands Polsko 10,1 8,0 9,3 9,1 9,4 8,1 10,4 8,8 10,1 Poland Portugalsko 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Portugal Rakousko 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 Austria Rumunsko 7,7 3,8 5,2 7,5 6,7 5,9 3,0 5,3 5,0 Romania Řecko 1,7 1,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 Greece Slovensko 1,4 0,8 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 Slovakia Slovinsko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Slovenia Spojené království 8,5 8,6 8,6 6,8 7,3 7,7 7,3 7,7 7,5 United Kingdom Španělsko 4,5 8,8 8,4 7,7 5,0 7,1 9,4 7,7 6,0 Spain Švédsko 1,9 2,0 2,1 1,7 1,8 1,5 1,9 1,6 1,8 Sweden Odhad Předběžné údaje Estimate Preliminary

6 4.5. Stupeň soběstačnosti - brambory Degree of self-sufficiency - potatoes Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 % Země Country EU 27, z toho: EU 27, incl.: Belgie. 135,4 190,4 172,4 208,0 175,7 250,7.. Belgium Bulharsko. 93,7 91,9 84,6 89,3 87,0... Bulgaria Česká republika. 96,7 89,6 80,4 87,4 97,8... Czech Republic Dánsko 95,1 92,1 97,1 97, Denmark Estonsko. 97,8 93,0 94,6 85,4 91,6 89,2 88,8 82,4 Estonia Finsko 98,0 99,6 98,7 89,2 87,6 93,1 89,0 89,8. Finland Francie 97,4 104,7 110,6 115,5 107,9 110,7 116,2 113,0 114,3 France Irsko 81,2 72,2 64,5 66,1 70,2 57,2. 59,2 54,5 Ireland Itálie 77,9 74,6 70,3 61,5 62,3 64,1 62,5 61,5 59,9 Italy Litva. 99,0 99,5 99,0 98,2 97,8 92,3 97,1 99,7 Lithuania Lotyšsko. 100,0 99,6 94,4 94,4 96,3 96,0 95,8 96,3 Latvia Lucembursko. 65,5 48,1 45,5 55,6 45,2 39,2 51,8 56,9 Luxembourg Maďarsko. 99,0 87,9 79,8 91,4 84,3 81,5 79,9 88,4 Hungary Malta. 68,2 74,4 64,4 44,3 54,9 6,3 29,3 35,5 Malta Německo 95,8 103,5 106,9 108,1 109,4 113,5 125,6 131,6 138,8 Germany Nizozemsko.. 125,0 169,2 160,4 175,2 189,6 178,8 184,6 Netherlands Polsko. 99,1 102,5 102,8 101,8 102,4 100,5 101,5 102,0 Poland Portugalsko 89,3 73,1 71,8 67,6 72,0 56,0 59,6 63,4 54,9 Portugal Rakousko 80,4 89,7 88,3 85,8 91,0 95,8 87,8 86,3 95,6 Austria Rumunsko. 102,4 97,6 98,8 97,9 94,2 97,7 96,6 96,1 Romania Řecko 81,2 84,7 75,4 69,5 71,5 75,4 75,4.. Greece Slovensko. 84,9 90,0 92,4 87,4 78,0 79,7 74,0 72,8 Slovakia Slovinsko. 83,3 60,3 81,7 73,6 61,6 69,1.. Slovenia Spojené království 88,8 88,6 83,6 81,8 83,5 83,4 82,4.. United Kingdom Španělsko 90,7 79,4 77,5 72,0 69,3 69,3 67,3.. Spain Švédsko 87,2 86,2 80,9 77,1 80,8 81,7 77,5 75,6 65,0 Sweden Předběžné údaje Preliminary

7

8

9

10 4.6. Celková rybářská produkce - vnitrozemské vody Total fishery production - inland waters Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Tuny živé váhy Tons live weight EU EU 27 EU EU 25 EU EU 15 v tom: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Země Country incl.: Other countries Albánie Albania Chorvatsko Croatia Island Iceland Norsko Norway Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey

11 4.7. Produkce z akvakultury - pstruh duhový Aquaculture production - rainbow trout Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Tuny živé váhy Země Tons live weight 2007 Country EU EU 27 EU EU 25 EU EU 15 z toho: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Maďarsko Hungary Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země incl.: Other countries Albánie Albania Faerské ostrovy Faroe Islands Chorvatsko Croatia Island Iceland Norsko Norway Švýcarsko Switzerland

12 4.8. Požáry lesů Forest fires Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Počet požárů celkem Celková vyhořelá plocha v ha Země Total number of forest fires Total area burnt in hectares Country EU 27, z toho: EU 27, incl.: Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Maďarsko Hungary Německo Germany Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Other countries Chorvatsko Croatia Norsko Norway Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey

13 4.9. Produkce dřeva celkem (kulatina, bez kůry) Production of roundwood, total (underbark) Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 V tis. m 3 Thousand m 3 EU EU 27 v tom: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko. incl.: Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Země Country Other countries Chorvatsko Croatia Kanada Canada Norsko Norway Ruská federace Russian Federation Spojené státy United States Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey Odhad Předběžné údaje Estimate Preliminary

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky BULLETIN VÚZE č. 6/2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Opatření států EU 25 ve prospěch LFA (Zhodnocení) Obsah Vysvětlivky a použité zkratky... 1 Úvod... 3 1 Vymezení LFA v jednotlivých zemích EU...

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva ídicí panel Návštvy 200 200 100 100 Použití stránek 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva 36,16% Míra okamžitého opuštění 00:05:17 Prům. doba na stránkách 37,99% % nových návštěv

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR

Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Využití egovernmentu občany v EU a v ČR Jana Fortinová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká republika

Více

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR?

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Transaction Services Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Filip Záhořík Září 2013 Single Euro Payments Area (SEPA) Cílem SEPA je vytvořit v Evropě bezbariérový prostor pro platby a inkasa

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Podpora investiční činnosti. Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Podpora investiční činnosti. Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Podpora investiční činnosti Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská úroveň HDP Spotřeba Investice Vládní nákupy Export - + čas Podnikohospodářská úroveň - stimulace

Více

PRŮZKUM VE ŠKOLÁCH: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) VE VZDĚLÁVÁNÍ

PRŮZKUM VE ŠKOLÁCH: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) VE VZDĚLÁVÁNÍ Univerzita v Liege Fakulta psychologie a pedagogická PRŮZKUM VE ŠKOLÁCH: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) VE VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL STÁTU: ČESKÁ REPUBLIKA Listopad 2012 Redakční poznámka Domu zahraničních

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

Špička cena za minutu

Špička cena za minutu Tarif Špička cena za minutu Mimo špičku cena za minutu Tarifikace Barevné linky 3.1 1.6 1 minuta a následně po sekundách Bílá linka 848 3.3 3.3 1 minuta a následně po sekundách Hovory do neveřejných sítí

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA Ing. Gleb Donin Aplikace HTA u zdravotnických přístrojů a informace o cenách Ceny zdravotnických přístrojů se objevují při provádění různých ekonomických

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti IX. ročník konference primární prevence rizikového chování Zdravotně-rizikové chování

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje

Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího vývoje ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2012/2013 Korelace mezi výkonem ekonomiky a stavební produkcí států EU a vztahy pro predikci budoucího

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí Ostatní poštovní služby Obchodní balík do zahraničí

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí Ostatní poštovní služby Obchodní balík do zahraničí Belgie Hlavní město: Brusel M. André Dupont BE Rue du Cornet 6 B4800 VERVIERS Belgique Belgium do 3 pracovních dnů následujících po dni podání. Dodávání ve dnech Cenová skupina 202 Celní náležitosti Platí

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Vybrané aspekty dluhopisového trhu v Evropské unii

Vybrané aspekty dluhopisového trhu v Evropské unii Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vybrané aspekty dluhopisového trhu v Evropské unii učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 OBSAH Úvod... 3 1. VEŘEJNÉ

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více