Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: ZŠ J. A. Komenského, okr. Strakonice Město Mgr. Jiřina Karlíková 1

2 a. Charakteristika školy - škola je od příspěvkovou organizací s právní subjektivitou - do sítě škol byla zařazena ŠÚ Strakonice dne , poslední změna v zařazení je na základě Rozhodnutí ŠÚ Strakonice ze dne součásti školy: 1. Základní škola 2. Školní družina 3. Školní jídelna - je organizována jako úplná s 9 ročníky - spádový obvod školy je MěÚ v Blatné stanoven takto: ulice: Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Chelčického, Javorová, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Lipová, Malý vrch, Masná, Na Bílé husi, Na Blýskavkách, Na Tržišti, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, nám. J. A. Komenského, nám. Míru, Nerudova, Pivovarská, Písecká, Polní, Purkyňova, Rybářská, Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská, U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Zahradnická, Žižkova + připojené části města: Čekanice, Hněvkov, Skaličany + obce: Buzice, Chobot, Lažany, Lom, Mačkov, Myštice, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky - vyučování začíná v 8. 00hod., (některých volitelných a nepovinných předmětů v hod.), přestávky jsou 10 a 15 minutové, polední přestávka je 50 minutová, odpolední vyučování je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, nejdéle do hod. - budova školy byla postavena v letech , v 60. letech byla přistavena kotelna na tuhá paliva, která byla v r převedena na plyn. Škola má vlastní tělocvičnu, oddělení školní družiny jsou umístěna v kmenových třídách. Při výuce se využívá odborných učeben chemie, fyziky a cvičné kuchyňky. K dispozici jsou 2 učebny výpočetní techniky; je v nich 30 ( ) počítačů žákovských a po 1 učitelském. V jedné učebně je také 14 pracovních míst pro žáky na práci bez počítače. Jsou využívány pro výuku informatiky a pro práci s výukovými programy ostatních tříd. Další učebny anglického jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a přírodopisu jsou zároveň kmenovými učebnami, ve všech třídách je vyvěšen harmonogram využití. - šatny pro 1. ročník a 2. ročník jsou umístěny u tříd v přízemí školy, pro 3. až 9. ročník jsou v suterénu školy; každá třída má svoji šatnovou kóji. - ke škole patří školní dvůr a školní pozemek, na kterém probíhá výuka pracovního vyučování. Školní dvůr je využíván pro výuku tělesné výchovy 1. stupně a pro pobyt dětí ŠD. Všechny herní prvky odpovídají hygienickým normám. - škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu; školní kuchyně a částečně i školní jídelna byly v období červen až září 2004 nákladem 8 mil. Kč zrekonstruovány a odpovídají všem hygienickým normám. - lavice a židle ve třídách 1. stupně i 2. stupně odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná - v učebně fyziky a v IV. A jsou interaktivní tabule; všechny třídy 1. stupně i 2. stupně jsou již vybaveny zařízením pro interaktivní výuku 3M, v učebně fyziky a jedné třídě jsou interaktivní tabule InterWrite a Smart Board. 2

3 - v tomto školním roce byla opravena fasáda školy z jižní a severní strany; bývalý byt školníka byl stavebně upraven na kancelář školníka a oddělení školní družiny. Školní družina tím poprvé získala svůj samostatný prostor - ve škole je učitelům k dispozici učitelská knihovna a žákům knihovna 1. a 2. stupně s počítačem a připojením na internet - učební pomůcky jsou uloženy v kabinetech; pomůcky se obměňují podle požadavků jednotlivých správců a výše finančních prostředků - ve škole je zajišťován pitný režim. a) prodejem školního mléka b) čajem ve várnicích c) nápojovým automatem (bez Coca-Coly) i v letošním roce se škola opět přihlásila do projektu Ovoce do škol podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města č. 137/05 byla zřízena Školská rada; volba se uskutečnila Jejími členy jsou: p. uč. Iva Tvrdá předsedkyně, p. uč. Marcela Karbanová místopředsedkyně zástupkyně ped. pracovníků, členové: p. A. Synek, ing. L. Jánský zástupci oprávněných osob, místostarosta města P. Ounický, R. Pojer zástupci zřizovatele (dle usnesení Rady města č. 339/11) při škole pracuje Rada rodičů, předsedkyní je p. Kateřina Malečková nadace založena nebyla b. Vzdělávací koncepce v ročníku jsme pracovali podle ŠVP Škola základ života volitelné předměty: 7. roč. - informatika I., II., praktika ze zeměpisu 8. roč. - informatika I., II., konverzace v Aj, domácí nauka I, II 9. roč. - informatika I, praktika z matematiky, praktika z českého jazyka, konverzace v Aj nepovinné předměty: I. st. náboženství, dyslektická péče, Aj v letošním roce jsme realizovali následující projekty: OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) září 2012 II. A Chvostová září 2012 V. B Zemanová září 2012 II. B Kotšmídová říjen 2012 V. A Kuparová Moje rodina - vztahy v rodině, vzájemná pomoc, vztah k jednotlivým členům rodiny (individuální práce, prezentace rodiny) Putování přírodou - poznávání rostlin kolem nás, vztah k přírodě, vytvoření herbáře (práce s atlasem, prezentace, práce individuální i skupinová) Lidský život - období lidského života, rodina, vztahy v rodině (páce ve skupinách, prezentace) Národní divadlo - bližší seznámení s výstavbou a otevření ND (individuální a skupinová práce) PRŮŘEZ PŘEDMĚTY Prvouka, M, ČJ, VV, PV Přírodověda, M, ČJ, VV, PV Prvouka, ČJ, PV, VV ČJ, M, Vlastivěda, HV, VV 3

4 OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) říjen 2012 II. A Chvostová Karkulka - čtení s porozuměním, obrázková osnova, třídění informací (práce ve skupině, dramatizace) PRŮŘEZ PŘEDMĚTY ČJ, M, Prvouka, HV, PV, VV říjen 2012 II. B Kotšmídová říjen 2012 V. B Zemanová říjen 2012 IX. A Ptáčková listopad 2012 V. B Zemanová listopad 2012 II. A Chvostová listopad 2012 II. A Chvostová - naše města - památky, významné stavby, významná místa, rodáci (individuální a skupinová práce, prezentace) Jsme součástí vesmíru - ocitnutí se ve vzdáleném vesmíru, vzdálenosti, zajímavosti (skupinová práce, práce s encyklopedií, bádání, návštěva Planetária v Českých Budějovicích) Svatba - bližší seznámení s realizací, přípravou svatby - kultura odívání, stolování Národní divadlo - procházka 19. stoletím, výzdoba historie, stavba, otevření ND (práce ve skupinách, individuální práce, prezentace) - vycházka - památky Blatné (skupinová práce, třídění informací, předáván informací, vzájemná spolupráce, prezentace) Druhy vět - kresba obsahu jednotlivých vět, tvorba vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích (skupinová práce, vyhledávání a třídění informací o větách, vzájemná spolupráce) Prvouka, ČJ, PV, VV, M Přírodověda, ČJ (čtení, sloh), PV, VV, M VkZ, OV, VV Vlastivěda, ČJ (čtení), PV, VV, M ČJ, M, VV, PV, Prvouka ČJ, M, VV, PV, Prvouka listopad 2012 II. B Kotšmídová listopad 2012 IV. A Krapsová listopad 2012 IX. B Ptáčková leden 2013 III. A Fialová Svatý Martin - seznámení s legendou, pranostiky, skládání obrázku (vypravování, řazení vět, práce ve dvojicích, vyhledávání informací) Jihočeský kraj - tvorba mapy a informační karty o jihočeském městě, kulturní památce, osobnosti, podniku, přírodní zajímavosti, apod. (skupinová práce, třídění, vyhledávání a předávání informací) Svatba - bližší seznámení s realizací, přípravou svatby - kultura odívání, stolování Z pohádky do pohádky - výroba loutky, pohádkové počítání, vyprávění pohádek, pohádkové písně s kresbou ČJ, M, VV, PV, Prvouka ČJ, M, Vlastivěda, VV, PV VkZ, OV, VV ČJ, M, HV, VV, PV únor 2013 V. B Zemanová únor 2013 II. A Chvostová březen 2013 V. B Zemanová Umím si vyrobit papír - seznámení s historií písma, objevy, moderními způsoby vyžití papíru, význam papíru pro člověka, vlastní výroba, estetika (barvy, druhy, ) Dopravní výchova - seznámení s pravidly silničního provozu, základními dopravními značkami, praktické poznávání (skupinová práce, třídění informací, prezentace) Vítáme Velikonoce - tradice Velikonoc, jednotlivé dny, zvyky a tradice ČJ (sloh), vlastivěda, PV, VV, M ČJ, M, Prvouka, TV, PV, VV ČJ (sloh, čtení), PV, VV, M, vlastivěda 4

5 OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) březen ročník Krapsová duben 2013 II. A Chvostová duben 2013 V. B Zemanová duben 2013 V. B Zemanová Časopis - seznámení s obsahem a tvorbou časopisu (vlastní tvorba jednoho čísla na zvolené téma) Rostliny kolem nás - poznávání základních rostlin, třídění rostlin - pokojové, polní, zahradní, luční; charakteristika (skupinová práce, třídění a získávání informací, prezentace) Zdravé zuby - zásady hygieny úst a zdravý životní styl Sousední státy ČR - putování Evropou, poznávání života lidí a hospodářství sousedních států PRŮŘEZ PŘEDMĚTY I, ČJ, VV, M, Přírodopis, OV, mediální výchova ČJ, M, VV, PV, Prvouka Č (sloh), M, VV, PV, přírodověda ČJ, M, Vlastivěda, VV, PV duben 2013 IV. A Krapsová květen 2013 IV. A Krapsová červen 2013 IV. A Krapsová Stroj času I. - Cesta do pravěku - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) Stroj času II. - Cesta do pověstí a doby Přemyslovců - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) Stroj času III. - Cesta do doby husitské - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) ČJ, vlastivěda, VV, PV ČJ, vlastivěda, VV, PV ČJ, vlastivěda, VV, PV - škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích - škola pokračuje v rozvoji partnerských vztahů se ZŠ Važec; října jsme pro žáky z partnerské školy připravili třídenní program na seznámení se školou, městem, jižními Čechami a hlavním městem (finanční pomoc jsme získali z grantu Jihočeského kraje a z rozpočtu zřizovatele) - díky realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pracovalo od do ve škole Školní poradenské pracoviště ve složení školní psycholog, speciální pedagog a 2 asistenti pedagoga; od ledna 2013 poskytoval poradenské služby pouze psycholog - pro posílení komunikačních schopností v anglickém jazyce jsme navázali partnerství s občanským sdružením Bridge Most; jeden týden v měsíci přijíždí do školy skupina 2 6 rodilých mluvčích, kteří připravují do vyučovacích hodin AJ konverzační témata - logopedická péče je zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami: p. vych. M. Džisovou, J. Kortusovou a B. Fajovou, dyslektickou péči - nápravné čtení vedly p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. i. Chvostová - pro 6 žáků školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, s těmito žáky pracovali vyučující jak v hodinách, tak se jim věnovali individuálně po vyučování, zároveň s nimi pracovali i pracovníci poradenského pracoviště - pro žáky, kteří během školního roku nezvládali učivo a měli zájem, zabezpečovali dle potřeby doučování asistenti pedagoga i jednotliví vyučující 5

6 - talentovaní žáci jsou v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na 2. st. jsou zařazováni do skupin připravující se na soutěže a olympiády v jednotlivých - výchovná poradkyně p. uč. Marie Vanduchová má pro svoji činnost zpracovaný podrobný celoroční plán, velmi kladně hodnotí spolupráci s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu na trhu práce ; žáci 9. tříd absolvovali profesní testy ve škole pod dohledem školní psycholožky, zároveň navštívili ÚP ve Strakonicích - v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků v každém čtvrtletí prostřednictvím žákovských knížek (sebehodnocení žáka, hodnocení učitelem i zákonným zástupcem) - žáci 5. (Čj, Ma, Aj, všeobecný přehled) a 9. tříd (Čj, Ma, Aj, Nj, všeobecný přehled) byli v rámci celoplošného testování žáků zapojeni do testování znalostí a vědomostí v uvedených - žáci 9. tříd vypracovávali v týmech samostatné práce na zvolené téma a prezentovali je před vedením školy a vyučujícími - exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy jako doplněk vzdělávání jsou zajišťovány jednotlivými vyučujícími: DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 3. září Zahájení školního roku 2012/ září zahájení plaveckého výcviku 3. ročníku (Plaváček Písek) 18. září Třídní schůzky (v učebnách I. A, B od 14:30 hodin) - 1. třídy (p. uč. Tvrdá, Karbanová) 19. září výlov blatenských rybníků - akce ŠD 20. září Běh Naděje (Strakonice) - VIII. A, B, VII. B, VI. B (p. uč. Dlabačová, Komrsková, Polívková, Vejvodová) 21. září "Antické drama" (Divadlo Příbram) - IX A, B (p. uč. Dlabačová, Kubíková) 25. září exkurze v Blatenském zámku - VIII. B, C (p. uč. Komrsková, Pešková) prezentace studia na SPŠ a VOŠ Volyně - 8. a 9. ročník 26. září Atletická všestrannost - 1. stupeň (organizuje p. uč. Tvrdá) 28. září Státní svátek 2. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny - III. A (p. uč. Fialová) 3. října fotografování 1. tříd účast na atletických závodech - organizace ZŠ T. G. Masaryka (p. uč. Voneš) 8. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Zemanová) 9. října hudební pořad Karel Kryl ročník návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. A (p. uč. Chvostová) prezentace studia na Hotelové škole v Horažďovicích ročník 10. října účast na soutěži Coca Cola Cup (p. uč. Voneš) 11. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. A (p. uč. Kuparová) října studijní pobyt ve Studijním středisku Střelské Hoštice - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 17. října exkurze Planetárium v Českých Budějovicích - 5. ročník (p. uč. Zemanová, Kuparová) přírodovědný klokan - organizace p. uč. Karešová října Návštěva z partnerské školy ve Važci 23. října vycházka po Blatné s paní knihovnicí - II. A (p. uč. Chvostová) návštěva Matriky na Městském úřadě - IX. A (p. uč. Ptáčková) 24. října celodenní projekt "Svatba" - IX. A (p. uč. Ptáčková 31. října vánoční fotografování - pouze přihlášení zájemci z tříd 6

7 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 1. listopadu sběr kaštanů a žaludů návštěva dětského oddělení Městské knihovny - II. B (p. uč. Kotšmídová) celodenní projekt "Svatba" - IX. B (p. uč. Ptáčková) 8. listopadu účast na sportovní akci MazošCup (organizuje SOŠ ) - 9. ročník (p. uč. Ptáčková, Voneš) exkurze Techmánia Plzeň - VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Rážová) návštěva dětského oddělení Městské knihovny - II. B (p. uč. Kotšmídová) 12. listopadu návštěva žáků 9. ročníku na Dni otevřených dveří středních škola učilišť v Písku 14. listopadu divadelní představení "O dvanácti měsíčkách" (Sokolovna ) ročník účast na sportovní soutěži OrionCup (floorbal) - 9. ročník hoši (p. uč. Voneš) divadelní představení "Cizinec" (Divadlo Příbram) - VIII. A, IX. A (p. uč. Klímová, Dlabačová) 15. listopadu sběr kaštanů a žaludů Beseda s protidrogovou tematikou s panem Doudou (Sokolovna ) - 2. stupeň 16. listopadu Blatenské - beseda s paní Vokrojovou - akce ŠD 21. listopadu výstava "Vzdělání a řemeslo" (České Budějovice - 8. a 9. ročník (p. uč. Dlabačová, Pešková, Komrsková, Ptáčková, Karešová, Vanduchová) projekt "Včelařství" - VI. A, B (výroba svíček z voskových pláství) 22. listopadu Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd Třídní schůzky - část pro 9. ročník - beseda s paní Štorkovou (Úřad práce Strakonice) - 14:30-16:00 hodin 23. listopadu Školní ples pro žáky 2. stupně (Sokolovna - 18:00-22:00) - organizováno Radou rodičů 26. listopadu vzdělávací program Václav IV ročník 22. listopadu Vánoční výstava v MC Kapřík - III. B (p. uč. Motyková) Vánoční výstava v MC Kapřík - akce ŠD 30. listopadu Čertovské zastavení - program ve spolupráci Rady rodičů a školní družiny 2. prosince vystoupení na adventních trzích - akce ŠD 3. prosince návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. A (p. uč. Vanduchová) 4. prosince vystoupení v MC Kapřík - akce ŠD 5. prosince Čerti a Mikuláš ve škole - organizace IX. A, B 11. prosince návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. B (p. uč. Karešová) návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. B (p. uč. Motyková) 13. prosince Muzeum recyklace - zájemci z 2 stupně (p. uč. Karešová, Ptáčková) vánoční spaní ve škole - III. B, C (p. uč. Motyková, Srbová) 14. prosince preventivní program "Vztahy ve třídě ročník (organizace okresním preventistou) vystoupení pro 1. stupeň - akce ŠD vánoční turnaj v piškvorkách - akce ŠD 17. prosince výtvarná dílna "Truhláři a kováři" (Muzeum blatná) - VIII. B (p. uč. Schmidová) 18. prosince Zpívání na schodech 19. prosince vánoční koncert ZUŠ vánoční výstava - II. B (p. u. Kotšmídová) vystoupení v Domově seniorů - akce ŠD 3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách 4. ledna environmentální program "Výroba krmítek" (Cassiopeia Strakonice) - I. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová) 7

8 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 10. ledna okresní kolo olympiády z ruského jazyka (p. uč. Rážová) 15. ledna anglické divadlo Ročník 16. ledna koncert ZUŠ - 1. a 3. Ročník závody psích spřežení - akce ŠD 17. ledna preventivní program "Vztahy ve třídě (organizace okresním preventistou) - VII. A, B Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Šilhova (organizace pod patronací 1. a 8. ročníku) 17. ledna Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Vrchlického (organizace pod patronací 1. a 8. ročníku) 23. ledna okresní kolo matematické olympiády - 5. ročník (p. uč. Zemanová) 24. ledna Půjdem spolu do pohádky - akce pro rodiče a budoucí prvňáčky (organizace pod patronací 5. a 9. ročníku) 25. ledna divadelní představení klientů Petra Mačkov - akce ŠD 4. února preventivní program "Vztahy ve třídě - VII. A, VI. B (organizace okresním preventistou) výtvarná soutěž "Naše škola" - akce ŠD 5. února preventivní program "Vztahy ve třídě - VII. B, VI. A (organizace okresním preventistou) 4. února Pololetní prázdniny 7. února exkurze Dura / - VIII. A a IX. A, B dívky (p. uč. Ptáčková, Vanduchová) 8. února ekoprogram "Papírohrátky" - V. A, B (p. uč. Zemanová, Kuparová) února Zápis do 1 ročníku ZŠ února LVVZ - 7. ročník (p. uč. Karbanová) 12. února maškarní ples - akce ŠD 13. února školní kolo recitační soutěže - kategorie 1. stupeň (organizace p. uč. Zemanová) 20. února přednáška dentální hygienistky - II. A (p. uč. Chvostová) koncert ZUŠ - 5. a 6. Ročník 21. února přednáška dentální hygienistky - II. B (p. uč. Kotšmídová) 6. března divadelní představení "Cizinec" (Divadlo Příbram) - VIII. B, C (p. uč. Dlabačová, Schmidová) okresní kolo recitační soutěže - kategorie 1. stupeň (p. uč. Zemanová) března Jarní prázdniny 18. března divadelní představení "Dobrodružství hastrmana Tatrmana" (sokolovna ) - 1. stupeň 19. března program "Vidět, slyšet, myslet, konat" (Cassiopeia České Budějovice) - IX. A, B 21. března exkurze Techmánie Plzeň - VIII. A, B, C (p. uč. Dlabačová, Pešková, Komrsková) zelený den 22. března Velikonoční jarmark - akce ŠD, Rady rodičů, vystoupení žáků 1. a 3. tříd 27. března okresní kolo biologické olympiády - kategorie C (p. uč. Karešová) Lední revue Příbram - I. A, B, III. A, B, C, V. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová, Fialová, Motyková, Srbová, Kuparová, Zemanová) března Velikonoční prázdniny 2. dubna Aprílový běh do schodů 4. dubna návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. B (p. uč. Kotšmídová) Coca Cola Cup - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 10. dubna okresní kolo biologické olympiády - kategorie D (p. uč. Karešová) výstava "Příroda Blatenska" - VIII. B (p. uč. Schmidová) 11. dubna okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek (p. uč. Dlabačová) přednáška o zdravé výživě - VIII. B + odpolední svačina 12. dubna výstava "Příroda Blatenska" - IV. B (p. uč. Voborníková) 8

9 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 15. dubna soudní jednání u Okresního soudu Strakonice (JUDr. Uldrich Tomáš) - IX. A (p. uč. Vanduchová) 17. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VIII. A, B ekoprogram "Filcování" (Cassiopeia Strakonice) - II. A, B 19. dubna koncert Salve Caritas (sokolovna ) dubna přednáška "Kongo" - VI. A, B modrý den 24. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VII. A, B absolventský koncert ZUŠ - 8. a 9. Ročník ekoprogram "Filcování" (Cassiopeia Strakonice) - III. A, B, C 25. dubna Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd 26. dubna exkurze do VOŠ a SOŠ zemědělské a veterinární České Budějovice - zájemci z 8. a 9. ročníku (p. uč. Vanduchová, Dlabačová) 26. dubna Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd 29. dubna konkurz do pěvecké soutěže SOLASIDO 30. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VIII. C soudní jednání u Okresního soudu Strakonice (JUDr. Ulrich Tomáš) - IX. B (p. uč. Vanduchová) 1. května Státní svátek 2. května Coca Cola Cup Zdíkov - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 3. května nahrávky postupujících účastníků pěvecké soutěže SOLASIDO května studijní pobyt ve Studijním středisku Střelské Hoštice - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 6. května program "Poznej svého psa" - 1. Stupeň 8. května Státní svátek 9. a 10. května vyhlášené dny ředitelského volna - provozní důvody 13. května začátek celostátního testování žáků 5. a 9. ročníku - dle rozpisu pro jednotlivé třídy a předměty 15. května muzikál "Kapka medu pro Verunku" (divadlo Praha) - VII. A, IX. B (p. uč. Kubíková, Karešová) Pohár rozhlasu - mladší žáci (p. uč. Voneš) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje) - II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 16. května McDonald's Cup třídy (p. uč. Motyková Pohár rozhlasu -starší žáci (p. uč. Voneš) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje) - III. A, B, C (p. uč. Fialová, Srbová) 17. května Hokejbal proti drogám (p. uč. Ptáčková) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje)- VI. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) dopravní soutěž - akce ŠD 21. května koncert ZUŠ - 6. a 7. Ročník 28. května krajské kolo Coca Cola Cup Humpolec - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 9

10 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 29. května školní akademie - dopolední zkoušky (8:15 hodin, 10:15 hodin), odpolední program pro rodiče (17:00 hodin) krajské kolo McDonald's Cup Písek - 2. a 3. třídy (p. uč. Motyková) 30. května krajské kolo soutěž HMZ - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 31. května Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - I. A, B 3. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - II. A, B 4. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - III. A, B 6. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - IV. A, B ukončeno celostátní testování žáků 5. a 9. ročníku 7. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - V. A, B 11. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - VII. A, B "Pasování na čtenáře" (Městská knihovna ) - I. A (p. uč. Tvrdá) fotografování 1. stupně (třídní fotografie - 25,- Kč, skupinka 15,- Kč za kus, jednotlivec 45,- Kč za 3 kusy) 13. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - VI. A, B fotografování 2. stupně (třídní fotografie - 25,- Kč, skupinka 15,- Kč za kus, jednotlivec 45,- Kč za 3 kusy) 17. června dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje)- V. A, B (p. uč. Kuparová, Zemanová) 18. června atletická všestrannost - 1. stupeň (p. uč. Tvrdá) 19. června výstava "Tutanchamon" (Praha) - zájemci z 2. stupně (p. uč. Komrsková, Kubíková) 20. června bílý den června třídnické práce 25. června branná soutěž 5-členných třídních družstev 27. června vydání vysvědčení za 2. Pololetí slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd - obřadní síň na Blatenském zámku 28. června vyhlášen den ředitelského volna - provozní důvody Výlety DATUM AKCE - ÚČAST (PED. DOHLED) 30. května Techmánia Plzeň - školní výlet V. A, B (p. uč. Kuparová, Zemanová) 23. května ZOO Plzeň - školní výlet II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 3. června ZOO Hluboká nad Vltavou školní výlet I. A, B (p. uč. Tvrdá, Volfová) Muzeum čokolády a marcipánu Tábor školní výlet VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Vejvodová) 21. června Muzeum Horažďovice školní výlet IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) - plavecký výcvik z důvodu nízkého limitu finančních prostředků v položce rozpočtu ONIV absolvovaly plaveckou výuku pouze třídy 3. ročníku, které získaly sponzorský dar na úhradu výuky; ta probíhala v Plavecké škole Plaváček v Písku - lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovanou Školní preventivní strategii. Je zaměřena nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času - BESIP touto oblastí je pověřena p. učitel Martin Voneš 10

11 - žáci tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Strakonicích (viz přehled akcí), doprava dětí na dopravní hřiště byla hrazena z grantu Jihočeského kraje - školní družina pořádala pro žáky školy dopravní soutěž - ředitelka školy vyhlásila podle 24 zákona 561/2004 volné dny a to: , Údaje o mimoškolních aktivitách kroužky: zdravotnický dramatický I., II. dovedných rukou pohybový výtvarný francouzského jazyka sportovní hry - akce pro děti v době mimo vyučování pořádané školní družinou: DATUM AKCE PED. DOHLED 19. září 2012 výlov blatenských rybníků p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková října 2012 studijní pobyt ve Střelských Hošticích p. vych. Džisová října 2012 pečení a zdobení hnětynek p. vych. Fajová, Kulhová, Mašková 24. října 2012 soutěž o nejkrásnější hnětynku p. vych. Kortusová, Kulhová, Mašková 12. listopadu 212 šmoulování v knihovně p. vych. Mašková 16. listopadu 2012 beseda s paní Vokrojovou na téma "Blatensko" p. vych. Kulhová, Mašková 23. listopadu 2012 beseda s paní Vokrojovou na téma "Blatensko" p. vych. Fajová, Kortusová 28. listopadu 2012 návštěva výstavy v MC Kapřík p. vych. Kulhová 30. listopadu 2012 Čertovské zastavení p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 2. prosince 2012 vystoupení na adventních trzích p. vych. Kulhová, Fajová 16. ledna 2013 závody psích spřežení p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 25. ledna 213 divadelní představení klientů Domova Petra Mačkov 11 p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 12. února 2013 maškarní ples p. vych. Kulhová února 2013 výtvarná soutěž "Naše škola" p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 1. března 2013 výstava prací soutěže "Naše škola" p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 22. března 2013 Velikonoční jarmark p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 17. dubna 2013 výlet do Muzea v Písku - interaktivní program "Cesta do neznáma" 17. května 2013 dopravní soutěž na zahradě p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 29. května 2013 účast na akademii školy p. vych. Kulhová, Fajová 30. května 2013 vystoupení dramatického kroužku na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Příroda Blatenska p. vych. Kulhová

12 DATUM AKCE PED. DOHLED p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, 12. června 2013 dětský den Mašková - žáci II. st. mohou podávat připomínky prostřednictvím předsedů tříd v žákovském parlamentu, který se scházel 1x za 14 dní c. Rámcový popis personálního zabezpečení školy - viz. tabulky 2 - pedagogický kolektiv tvořilo 31 vyučujících (fyzicky), přepočtených počet 28,728 5 vychovatelek (fyzicky), přepočtený počet 3, všichni pedagogičtí pracovníci mají kromě tří pracovníků (2 učitelé, z toho 1 dálkově studující a 1 vychovatelka dálkově studující) předepsané vzdělání - někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci - provoz zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený úvazek 7,5 - ve školní jídelně pracovalo 7 pracovnic včetně vedoucí, přepočtený úvazek 6,75 d. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení - viz. tabulky 3, 4 a 6 e. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání - viz. tabulka 5 - údaje o účasti školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT, soutěže typu A a B: 12

13 Účast v soutěžích - okresní kola Olympiáda v Rj 2. místo M. Hájíček VIII. A postup do kraj. kola 7. místo D. Holečková VIII. A DěO 4. místo H. Podlesná IX. B postup do kraj. kola 15. místo M. Kerndlová IX. A 16. místo A. Korbelová IX. A 23. místo P. Voborník VIII. A 29. místo K. Rubášová IX. B Olympiáda v Nj 4. místo H. Podlesná IX. B 6. místo H. Loudová IX. A MO místo V. Janota V. B místo V. Bláha V. A místo J. Podlešák V. B místo K. Forgáč V. A místo V. Habada V. B MO místo J. Maleček VI. B místo A. Veselý VI. B MO7 15. místo L. Polívková VII. A MO místo T. Bláhová VIII. A místo P. Voborník VIII. A místo D. Holečková VIII. A Olympiáda v Čj 2. místo H. Loudová IX. B postup do kraj. kola 8. místo H. Podlesná IX. B Olympiáda v Aj 2. místo L. Polívková VII. A 5. místo T. Bláhová VIII. A ChO 4. místo M. Bláha IX. A 9. místo H. Podlesná IX. B ZeO 1. místo M. Faměra VII. A postup do kraj. kola BiO 1. místo J. Vinšová VIII. A postup do kraj. kola kat. C místo F. Tuháček VIII. A místo J. Tuháček VIII. A kat. D místo L. Polívková VII. A Pythagoriáda místo J. Maleček VI. B místo T. Skolková VI. B 13

14 Výtvarné soutěže Účast a umístění v ostatních soutěžích Není klobouk jako 1. místo V. Francová IV. A klobouk O. Houdek VII. B () E. Pekárková VI. A D. Koblihová IX. A M. Kerndlová IX. A I. A IV. A 2. místo N. Kučerová I. A F. Aichinger I. A K. Jiřincová I. A A. Jánská IX. A III. C VIII. A + B 3. místo N. Ferenczová I. A D. Voborníková III. A M. Faměra VII. A M. Graman IX. A L. Líbal 2x IX. A III. A čestné M. Zimmermannová I. B uznání E. Platlová I. B D. Panfilová I. A Š. Velíšek VII. B L. Polívková VII. A T. Bláhová VIII. A III. C Česko mýma očima účast I. B, IV. B, IV. A, V. A (Žďár nad Sázavou) Šťastné stáří očima dětí (Tábor) 10 žáků Pěvecká soutěž zlaté pásmo N. Klímová VIII. A postup do kraj. kola zlaté pásmo N. Klímová, M. Kerndlová VIII. A, IX. A Jihočeský zvonek Strakonice, Č. Budějovice) Hlídky mladých zdravotníků 1. místo L. Medlínová, D. Trávníčková, L. Štěpánová, K. Minaříková, L. Kosíková 1. stupeň 2. místo Z. Řehoř, J. Vilíta, K. Míková, V. Vávrová, A. Jareš 14 postup do kraj. kola

15 3. místo T. Cvachová, B. Schwarzová, M. Šmatová, N. Nováková, A. Potůčková 4. místo L. Žižková, T. Šurátová, A. Piklová, A. Outlá, P. Holečková 7. místo D. Lohonková, P. Hůlka, D. Vlach, K. Dardová, S. Haštavová 13. místo L. Krejčová, S. Vondrová, A. Bejčková, A. Synek, M. Kotoun 2. stupeň 3. místo D. Koblihová, K. Humajová, K. Kosíková, L. Zoubková 4. místo P. Hraničková, H. Loudová, N. Maňhalová, H. Podlesná, K. Rubášová 5. místo T. Skolková, A. Sedláková, L. Sokolová, V. Čadková, J. Hůrková Sportovní soutěže Coca Cola Cup místní kolo 1. místo okresní kolo 1. místo postup do kraj. kola McDonald's CUP roč., okr. k. 9. místo roč., okr. k. 1. místo postup do kraj. kola Pohár rozhlasu ml. žáci 1. místo skok daleký P. Chvátal VI. A st. žáci 3. místo běh 800m K. Brožová IX. A 3. místo vrh koulí B. Kvarda IX. B 3. místo běh 1500m B. Kvarda IX. B 3. místo štafeta 4x60 B. Kvarda IX. B O. Tkadlec IX. B M. Sedláček IX. B F. Hrádek VIII. B Hokejbal proti drogám třídy 1. místo třídy 2. místo třídy 1. místo Účast a umístění v krajských kolech Olympiáda v Rj 3. místo M. Hájíček VIII. A DěO 26. místo H. Podlesná IX. B ČjO místo H. Loudová IX. B ZO 6. místo M. Faměra VII. A 15

16 BiO 5. místo J. Vinšová VIII. A Jihočeský zvonek 1. místo N. Klímová VIII. A 1. místo N. Klímová VIII. A M. Kerndlová IX. A HMZ 4. místo L. Medlínová, D. Trávníčková, L. Štěpánová, K. Minaříková, L. Kosíková Coca Cola Cup 2. místo McDonald's CUP 5. místo 16

17 Vzdělávání pedagogů vzdělání si doplňují: Kamila Mašková PF UK Praha, Vychovatelství, 3. ročník Mgr. Jana Komrsková PF ZU Plzeň, Rozšiřující studium anglického jazyka, 2. ročník Mgr. Marcela Srbová Univerzita Karlova Praha, Výchovné poradenství, 2. ročník Martin Voneš Pf JČU České Budějovice, studijní obor Výchova ke zdraví, 2. ročník - pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Termín Příjmení, jméno Akce Místo konání Petra Karešová Nové výukové metody Č. Krumlov Marcela Karbanová Nové výukové metody Č. Krumlov Lucie Novotná Podpora integrace nově vytvoř. mat. do výuky Plzeň Ivona Procházková An afternoon with Penny.. Č. Budějovice Vladěna Polívková An afternoon with Penny.. Č. Budějovice Jana Komrsková Tvorba digitální materiálů pro výuku cizích jazyků I. Č. Budějovice Hana Kolínská Zadávací řízení krok za krokem Plzeň Petra Karešová Školení k metodické pomůcce MULTIPOLIS Plzeň Lucie Novotná Rozvoj komunikativní kompetence AJ Praha Ivona Procházková Rozvoj komunikativní kompetence AJ Praha Jana Fialová Učím se rád Písek Marcela Srbová Učím se rád Písek Lenka Motyková Učím se rád Písek Lenka Motyková Hody, hody, doprovody Strakonice Marcela Srbová Hody, hody, doprovody Strakonice Z. Lojdová Hody, hody, doprovody Strakonice Ivona Procházková Exam Techniques for Teachers Č. Budějovice Vladěna Polívková Exam Techniques for Teachers Č. Budějovice Jana Komrsková Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce 1. část Č. Budějovice Ivona Procházková Angličtina pro 2. stupni ZŠ Č. Budějovice Jiřina Karlíková Čtenářská a informační gramotnost Pavla Voborníková Čtenářská a informační gramotnost Olga Vejvodová Čtenářská a informační gramotnost Jana Schmidová Čtenářská a informační gramotnost Tereza Kuparová Čtenářská a informační gramotnost Ivona Procházková Čtenářská a informační gramotnost Vladěna Polívková Čtenářská a informační gramotnost Martina Kubíková Čtenářská a informační gramotnost Jana Komrsková Čtenářská a informační gramotnost Marie Klímová Čtenářská a informační gramotnost Ivana Chvostová Čtenářská a informační gramotnost Eva Kotšmídová Čtenářská a informační gramotnost Jana Fialová Čtenářská a informační gramotnost Marcela Karbanová Čtenářská a informační gramotnost 17

18 Termín Příjmení, jméno Akce Místo konání Kč Marcela Srbová Čtenářská a informační gramotnost Lenka Motyková Čtenářská a informační gramotnost Olga Dlabačová Čtenářská a informační gramotnost Iva Tvrdá Čtenářská a informační gramotnost Petra Karešová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Martina Pešková Využití interaktivní tabule v přírodovědných Hana Šafaříková Využití interaktivní tabule v přírodovědných Oldřiška Ptáčková Využití interaktivní tabule v přírodovědných Hana Kolínská Využití interaktivní tabule v přírodovědných Lucie Novotná Využití interaktivní tabule v přírodovědných Zdeňka Lojdová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Pavla Voborníková Využití interaktivní tabule v přírodovědných Jana Rážová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Věra Zemanová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Martin Voneš Využití interaktivní tabule v přírodovědných Jana Komrsková Využití interaktivní tabule v přírodovědných Jana Krapsová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Tereza Kuparová Využití interaktivní tabule v přírodovědných Olga Vejvodová English Language Course Malta Jana Komrsková English Language Course Malta Lucie Novotná English Language Course Malta Martina Pešková Využití počítačů ve výuce Jana Rážová Využití počítačů ve výuce Hana Kolínská Využití počítačů ve výuce Jana Krapsová Využití počítačů ve výuce Jana Schmidová Využití počítačů ve výuce Hana Šafaříková Využití počítačů ve výuce Petra Karešová Využití počítačů ve výuce Vladěna Polívková Využití počítačů ve výuce Jana Komrsková Využití počítačů ve výuce Martin Voneš Využití počítačů ve výuce Olga Vejvodová Využití počítačů ve výuce Věra Zemanová Matematika v běžném životě Jana Fialová Matematika v běžném životě Pavla Voborníková Matematika v běžném životě 18

19 Iva Tvrdá Matematika v běžném životě Eva Kotšmídová Matematika v běžném životě Tereza Kuparová Matematika v běžném životě Zdeňka Lojdová Matematika v běžném životě Ivana Chvostová Matematika v běžném životě Marcela Karbanová Matematika v běžném životě Lenka Motyková Matematika v běžném životě Lucie Novotná Matematika v běžném životě Marcela Srbová Matematika v běžném životě f. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - o činnosti školy bylo uveřejněno 1 v Blatenských listech 5 příspěvků v SOBáčku - škola uspořádala pro rodiče a veřejnost Zpívání na schodech, Akademii, společně s Radou rodičů se podílela na Čertovském zastavení, Velikonočním jarmarku - Rada rodičů uspořádala pro žáky Společenský ples s výukou základů společenských tanců a společenského chování - před zápisem do 1. tříd jsme pořádali pro děti z MŠ Prvňáčkem na zkoušku a Půjdem spolu do pohádky - pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory žáci vystupují pro jeho klienty, oni se zúčastňují našich akcí (Čertovské zastavení, Velikonoční jarmark, Akademie); s Ústavem Petra v Mačkově, s MC Kapřík - tradiční akcí je poslední zvonění, vymetání žáků 9. tříd a slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky v obřadní síni blatenského zámku g. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI - Česká školní inspekce provedla ve dnech června 2013 inspekci, jejímž předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 školského zákona a zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP (škol.vzděl.programu) Závěry: Škola poskytuje vzdělávání a intenzivně podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona Vzdělávací program je zpracován podle zásad stanovených v RVP a v souladu se školským zákonem. Organizace vzdělávání ZŠ je v souladu s platným ŠVP a legislativou. V oblasti organizace vzdělávání ŠD bylo zjištěno překročení kapacity zapsaných žáků. Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání i školní poradenství jsou na požadované úrovni. Škola provádí účinnou prevenci rizikového chování, školních úrazů a školní neúspěšnosti. Na této prevenci se významně podílí poradenský systém školy. Bezpečnost žáků je zajištěna na požadované úrovni, škola podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj. Vhodné klima 19

20 školy příznivě ovlivňuje rozvoj osobnosti žáků. Informační systém směrem k žákům, rodičům a ostatním partnerům je plně funkční. Spolupráce školy s partnery, zejména s rodiči, významně zlepšuje podmínky vzdělávání žáků Personální, prostorové a materiální podmínky umožňují škole plnit výchovně vzdělávací cíle na velmi dobré úrovni. Při výuce jsou uplatňovány tradiční pedagogické metody a přístupy, ale i takové, které poskytují dostatečný prostor pro účinný rozvoj klíčových kompetencí. Příkladné je zapojení školy do projektů a vytváření pozitivního klimatu Na požadované úrovni se škola zabývá systematickým hodnocením individuálních výsledků vzdělávání žáků. V systémovém hodnocení skupinových a celkových výsledků vzdělávání a v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků se vyskytují rezervy. Nastavená pravidla a rozhodovací kompetence jsou podloženy vnitřními dokumenty, které jsou východiskem pro kvalitní řízení. - viz tabulka 6 h. Základní údaje o hospodaření školy - všechny závazné ukazatele rozpočtu daného zřizovatelem byly dodrženy: Příspěvek na provoz v r celkem v Kč (od zřizovatele): ,- Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč ,86 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: ,86 Hospodářský výsledek 2 615,- - čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující Ukazatel Poskytnuto k Použito k Neinvestiční dotace celkem , ,- Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,- - z toho: a) platy celkem , ,- - pedagogové , ,- - nepedagogové , ,- b) OON celkem , ,- - pedagogové , ,- - nepedagogové 0,- 0,- c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,- Vratka Dotace při finančním vypořádání Náhrady za nemocnost celkem ,- z toho ONIV ,- i. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program 20

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více