Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: ZŠ J. A. Komenského, okr. Strakonice Město Mgr. Jiřina Karlíková 1

2 a. Charakteristika školy - škola je od příspěvkovou organizací s právní subjektivitou - do sítě škol byla zařazena ŠÚ Strakonice dne , poslední změna v zařazení je na základě Rozhodnutí ŠÚ Strakonice ze dne součásti školy: 1. Základní škola 2. Školní družina 3. Školní jídelna - je organizována jako úplná s 9 ročníky - spádový obvod školy je MěÚ v Blatné stanoven takto: ulice: Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Chelčického, Javorová, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Lipová, Malý vrch, Masná, Na Bílé husi, Na Blýskavkách, Na Tržišti, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, nám. J. A. Komenského, nám. Míru, Nerudova, Pivovarská, Písecká, Polní, Purkyňova, Rybářská, Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská, U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Zahradnická, Žižkova + připojené části města: Čekanice, Hněvkov, Skaličany + obce: Buzice, Chobot, Lažany, Lom, Mačkov, Myštice, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky - vyučování začíná v 8. 00hod., (některých volitelných a nepovinných předmětů v hod.), přestávky jsou 10 a 15 minutové, polední přestávka je 50 minutová, odpolední vyučování je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, nejdéle do hod. - budova školy byla postavena v letech , v 60. letech byla přistavena kotelna na tuhá paliva, která byla v r převedena na plyn. Škola má vlastní tělocvičnu, oddělení školní družiny jsou umístěna v kmenových třídách. Při výuce se využívá odborných učeben chemie, fyziky a cvičné kuchyňky. K dispozici jsou 2 učebny výpočetní techniky; je v nich 30 ( ) počítačů žákovských a po 1 učitelském. V jedné učebně je také 14 pracovních míst pro žáky na práci bez počítače. Jsou využívány pro výuku informatiky a pro práci s výukovými programy ostatních tříd. Další učebny anglického jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a přírodopisu jsou zároveň kmenovými učebnami, ve všech třídách je vyvěšen harmonogram využití. - šatny pro 1. ročník a 2. ročník jsou umístěny u tříd v přízemí školy, pro 3. až 9. ročník jsou v suterénu školy; každá třída má svoji šatnovou kóji. - ke škole patří školní dvůr a školní pozemek, na kterém probíhá výuka pracovního vyučování. Školní dvůr je využíván pro výuku tělesné výchovy 1. stupně a pro pobyt dětí ŠD. Všechny herní prvky odpovídají hygienickým normám. - škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu; školní kuchyně a částečně i školní jídelna byly v období červen až září 2004 nákladem 8 mil. Kč zrekonstruovány a odpovídají všem hygienickým normám. - lavice a židle ve třídách 1. stupně i 2. stupně odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná - v učebně fyziky a v IV. A jsou interaktivní tabule; všechny třídy 1. stupně i 2. stupně jsou již vybaveny zařízením pro interaktivní výuku 3M, v učebně fyziky a jedné třídě jsou interaktivní tabule InterWrite a Smart Board. 2

3 - v tomto školním roce byla opravena fasáda školy z jižní a severní strany; bývalý byt školníka byl stavebně upraven na kancelář školníka a oddělení školní družiny. Školní družina tím poprvé získala svůj samostatný prostor - ve škole je učitelům k dispozici učitelská knihovna a žákům knihovna 1. a 2. stupně s počítačem a připojením na internet - učební pomůcky jsou uloženy v kabinetech; pomůcky se obměňují podle požadavků jednotlivých správců a výše finančních prostředků - ve škole je zajišťován pitný režim. a) prodejem školního mléka b) čajem ve várnicích c) nápojovým automatem (bez Coca-Coly) i v letošním roce se škola opět přihlásila do projektu Ovoce do škol podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města č. 137/05 byla zřízena Školská rada; volba se uskutečnila Jejími členy jsou: p. uč. Iva Tvrdá předsedkyně, p. uč. Marcela Karbanová místopředsedkyně zástupkyně ped. pracovníků, členové: p. A. Synek, ing. L. Jánský zástupci oprávněných osob, místostarosta města P. Ounický, R. Pojer zástupci zřizovatele (dle usnesení Rady města č. 339/11) při škole pracuje Rada rodičů, předsedkyní je p. Kateřina Malečková nadace založena nebyla b. Vzdělávací koncepce v ročníku jsme pracovali podle ŠVP Škola základ života volitelné předměty: 7. roč. - informatika I., II., praktika ze zeměpisu 8. roč. - informatika I., II., konverzace v Aj, domácí nauka I, II 9. roč. - informatika I, praktika z matematiky, praktika z českého jazyka, konverzace v Aj nepovinné předměty: I. st. náboženství, dyslektická péče, Aj v letošním roce jsme realizovali následující projekty: OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) září 2012 II. A Chvostová září 2012 V. B Zemanová září 2012 II. B Kotšmídová říjen 2012 V. A Kuparová Moje rodina - vztahy v rodině, vzájemná pomoc, vztah k jednotlivým členům rodiny (individuální práce, prezentace rodiny) Putování přírodou - poznávání rostlin kolem nás, vztah k přírodě, vytvoření herbáře (práce s atlasem, prezentace, práce individuální i skupinová) Lidský život - období lidského života, rodina, vztahy v rodině (páce ve skupinách, prezentace) Národní divadlo - bližší seznámení s výstavbou a otevření ND (individuální a skupinová práce) PRŮŘEZ PŘEDMĚTY Prvouka, M, ČJ, VV, PV Přírodověda, M, ČJ, VV, PV Prvouka, ČJ, PV, VV ČJ, M, Vlastivěda, HV, VV 3

4 OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) říjen 2012 II. A Chvostová Karkulka - čtení s porozuměním, obrázková osnova, třídění informací (práce ve skupině, dramatizace) PRŮŘEZ PŘEDMĚTY ČJ, M, Prvouka, HV, PV, VV říjen 2012 II. B Kotšmídová říjen 2012 V. B Zemanová říjen 2012 IX. A Ptáčková listopad 2012 V. B Zemanová listopad 2012 II. A Chvostová listopad 2012 II. A Chvostová - naše města - památky, významné stavby, významná místa, rodáci (individuální a skupinová práce, prezentace) Jsme součástí vesmíru - ocitnutí se ve vzdáleném vesmíru, vzdálenosti, zajímavosti (skupinová práce, práce s encyklopedií, bádání, návštěva Planetária v Českých Budějovicích) Svatba - bližší seznámení s realizací, přípravou svatby - kultura odívání, stolování Národní divadlo - procházka 19. stoletím, výzdoba historie, stavba, otevření ND (práce ve skupinách, individuální práce, prezentace) - vycházka - památky Blatné (skupinová práce, třídění informací, předáván informací, vzájemná spolupráce, prezentace) Druhy vět - kresba obsahu jednotlivých vět, tvorba vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích (skupinová práce, vyhledávání a třídění informací o větách, vzájemná spolupráce) Prvouka, ČJ, PV, VV, M Přírodověda, ČJ (čtení, sloh), PV, VV, M VkZ, OV, VV Vlastivěda, ČJ (čtení), PV, VV, M ČJ, M, VV, PV, Prvouka ČJ, M, VV, PV, Prvouka listopad 2012 II. B Kotšmídová listopad 2012 IV. A Krapsová listopad 2012 IX. B Ptáčková leden 2013 III. A Fialová Svatý Martin - seznámení s legendou, pranostiky, skládání obrázku (vypravování, řazení vět, práce ve dvojicích, vyhledávání informací) Jihočeský kraj - tvorba mapy a informační karty o jihočeském městě, kulturní památce, osobnosti, podniku, přírodní zajímavosti, apod. (skupinová práce, třídění, vyhledávání a předávání informací) Svatba - bližší seznámení s realizací, přípravou svatby - kultura odívání, stolování Z pohádky do pohádky - výroba loutky, pohádkové počítání, vyprávění pohádek, pohádkové písně s kresbou ČJ, M, VV, PV, Prvouka ČJ, M, Vlastivěda, VV, PV VkZ, OV, VV ČJ, M, HV, VV, PV únor 2013 V. B Zemanová únor 2013 II. A Chvostová březen 2013 V. B Zemanová Umím si vyrobit papír - seznámení s historií písma, objevy, moderními způsoby vyžití papíru, význam papíru pro člověka, vlastní výroba, estetika (barvy, druhy, ) Dopravní výchova - seznámení s pravidly silničního provozu, základními dopravními značkami, praktické poznávání (skupinová práce, třídění informací, prezentace) Vítáme Velikonoce - tradice Velikonoc, jednotlivé dny, zvyky a tradice ČJ (sloh), vlastivěda, PV, VV, M ČJ, M, Prvouka, TV, PV, VV ČJ (sloh, čtení), PV, VV, M, vlastivěda 4

5 OBDOBÍ TŘÍDA VYUČUJÍCÍ NÁZEV (CHARAKTERISTIKA) březen ročník Krapsová duben 2013 II. A Chvostová duben 2013 V. B Zemanová duben 2013 V. B Zemanová Časopis - seznámení s obsahem a tvorbou časopisu (vlastní tvorba jednoho čísla na zvolené téma) Rostliny kolem nás - poznávání základních rostlin, třídění rostlin - pokojové, polní, zahradní, luční; charakteristika (skupinová práce, třídění a získávání informací, prezentace) Zdravé zuby - zásady hygieny úst a zdravý životní styl Sousední státy ČR - putování Evropou, poznávání života lidí a hospodářství sousedních států PRŮŘEZ PŘEDMĚTY I, ČJ, VV, M, Přírodopis, OV, mediální výchova ČJ, M, VV, PV, Prvouka Č (sloh), M, VV, PV, přírodověda ČJ, M, Vlastivěda, VV, PV duben 2013 IV. A Krapsová květen 2013 IV. A Krapsová červen 2013 IV. A Krapsová Stroj času I. - Cesta do pravěku - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) Stroj času II. - Cesta do pověstí a doby Přemyslovců - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) Stroj času III. - Cesta do doby husitské - pochopení doby, sepsání zážitků z vlastní návštěvy doby (psaní deníku z cest) ČJ, vlastivěda, VV, PV ČJ, vlastivěda, VV, PV ČJ, vlastivěda, VV, PV - škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích - škola pokračuje v rozvoji partnerských vztahů se ZŠ Važec; října jsme pro žáky z partnerské školy připravili třídenní program na seznámení se školou, městem, jižními Čechami a hlavním městem (finanční pomoc jsme získali z grantu Jihočeského kraje a z rozpočtu zřizovatele) - díky realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pracovalo od do ve škole Školní poradenské pracoviště ve složení školní psycholog, speciální pedagog a 2 asistenti pedagoga; od ledna 2013 poskytoval poradenské služby pouze psycholog - pro posílení komunikačních schopností v anglickém jazyce jsme navázali partnerství s občanským sdružením Bridge Most; jeden týden v měsíci přijíždí do školy skupina 2 6 rodilých mluvčích, kteří připravují do vyučovacích hodin AJ konverzační témata - logopedická péče je zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami: p. vych. M. Džisovou, J. Kortusovou a B. Fajovou, dyslektickou péči - nápravné čtení vedly p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. i. Chvostová - pro 6 žáků školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, s těmito žáky pracovali vyučující jak v hodinách, tak se jim věnovali individuálně po vyučování, zároveň s nimi pracovali i pracovníci poradenského pracoviště - pro žáky, kteří během školního roku nezvládali učivo a měli zájem, zabezpečovali dle potřeby doučování asistenti pedagoga i jednotliví vyučující 5

6 - talentovaní žáci jsou v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na 2. st. jsou zařazováni do skupin připravující se na soutěže a olympiády v jednotlivých - výchovná poradkyně p. uč. Marie Vanduchová má pro svoji činnost zpracovaný podrobný celoroční plán, velmi kladně hodnotí spolupráci s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu na trhu práce ; žáci 9. tříd absolvovali profesní testy ve škole pod dohledem školní psycholožky, zároveň navštívili ÚP ve Strakonicích - v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků v každém čtvrtletí prostřednictvím žákovských knížek (sebehodnocení žáka, hodnocení učitelem i zákonným zástupcem) - žáci 5. (Čj, Ma, Aj, všeobecný přehled) a 9. tříd (Čj, Ma, Aj, Nj, všeobecný přehled) byli v rámci celoplošného testování žáků zapojeni do testování znalostí a vědomostí v uvedených - žáci 9. tříd vypracovávali v týmech samostatné práce na zvolené téma a prezentovali je před vedením školy a vyučujícími - exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy jako doplněk vzdělávání jsou zajišťovány jednotlivými vyučujícími: DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 3. září Zahájení školního roku 2012/ září zahájení plaveckého výcviku 3. ročníku (Plaváček Písek) 18. září Třídní schůzky (v učebnách I. A, B od 14:30 hodin) - 1. třídy (p. uč. Tvrdá, Karbanová) 19. září výlov blatenských rybníků - akce ŠD 20. září Běh Naděje (Strakonice) - VIII. A, B, VII. B, VI. B (p. uč. Dlabačová, Komrsková, Polívková, Vejvodová) 21. září "Antické drama" (Divadlo Příbram) - IX A, B (p. uč. Dlabačová, Kubíková) 25. září exkurze v Blatenském zámku - VIII. B, C (p. uč. Komrsková, Pešková) prezentace studia na SPŠ a VOŠ Volyně - 8. a 9. ročník 26. září Atletická všestrannost - 1. stupeň (organizuje p. uč. Tvrdá) 28. září Státní svátek 2. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny - III. A (p. uč. Fialová) 3. října fotografování 1. tříd účast na atletických závodech - organizace ZŠ T. G. Masaryka (p. uč. Voneš) 8. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Zemanová) 9. října hudební pořad Karel Kryl ročník návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. A (p. uč. Chvostová) prezentace studia na Hotelové škole v Horažďovicích ročník 10. října účast na soutěži Coca Cola Cup (p. uč. Voneš) 11. října návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. A (p. uč. Kuparová) října studijní pobyt ve Studijním středisku Střelské Hoštice - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 17. října exkurze Planetárium v Českých Budějovicích - 5. ročník (p. uč. Zemanová, Kuparová) přírodovědný klokan - organizace p. uč. Karešová října Návštěva z partnerské školy ve Važci 23. října vycházka po Blatné s paní knihovnicí - II. A (p. uč. Chvostová) návštěva Matriky na Městském úřadě - IX. A (p. uč. Ptáčková) 24. října celodenní projekt "Svatba" - IX. A (p. uč. Ptáčková 31. října vánoční fotografování - pouze přihlášení zájemci z tříd 6

7 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 1. listopadu sběr kaštanů a žaludů návštěva dětského oddělení Městské knihovny - II. B (p. uč. Kotšmídová) celodenní projekt "Svatba" - IX. B (p. uč. Ptáčková) 8. listopadu účast na sportovní akci MazošCup (organizuje SOŠ ) - 9. ročník (p. uč. Ptáčková, Voneš) exkurze Techmánia Plzeň - VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Rážová) návštěva dětského oddělení Městské knihovny - II. B (p. uč. Kotšmídová) 12. listopadu návštěva žáků 9. ročníku na Dni otevřených dveří středních škola učilišť v Písku 14. listopadu divadelní představení "O dvanácti měsíčkách" (Sokolovna ) ročník účast na sportovní soutěži OrionCup (floorbal) - 9. ročník hoši (p. uč. Voneš) divadelní představení "Cizinec" (Divadlo Příbram) - VIII. A, IX. A (p. uč. Klímová, Dlabačová) 15. listopadu sběr kaštanů a žaludů Beseda s protidrogovou tematikou s panem Doudou (Sokolovna ) - 2. stupeň 16. listopadu Blatenské - beseda s paní Vokrojovou - akce ŠD 21. listopadu výstava "Vzdělání a řemeslo" (České Budějovice - 8. a 9. ročník (p. uč. Dlabačová, Pešková, Komrsková, Ptáčková, Karešová, Vanduchová) projekt "Včelařství" - VI. A, B (výroba svíček z voskových pláství) 22. listopadu Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd Třídní schůzky - část pro 9. ročník - beseda s paní Štorkovou (Úřad práce Strakonice) - 14:30-16:00 hodin 23. listopadu Školní ples pro žáky 2. stupně (Sokolovna - 18:00-22:00) - organizováno Radou rodičů 26. listopadu vzdělávací program Václav IV ročník 22. listopadu Vánoční výstava v MC Kapřík - III. B (p. uč. Motyková) Vánoční výstava v MC Kapřík - akce ŠD 30. listopadu Čertovské zastavení - program ve spolupráci Rady rodičů a školní družiny 2. prosince vystoupení na adventních trzích - akce ŠD 3. prosince návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. A (p. uč. Vanduchová) 4. prosince vystoupení v MC Kapřík - akce ŠD 5. prosince Čerti a Mikuláš ve škole - organizace IX. A, B 11. prosince návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. B (p. uč. Karešová) návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. B (p. uč. Motyková) 13. prosince Muzeum recyklace - zájemci z 2 stupně (p. uč. Karešová, Ptáčková) vánoční spaní ve škole - III. B, C (p. uč. Motyková, Srbová) 14. prosince preventivní program "Vztahy ve třídě ročník (organizace okresním preventistou) vystoupení pro 1. stupeň - akce ŠD vánoční turnaj v piškvorkách - akce ŠD 17. prosince výtvarná dílna "Truhláři a kováři" (Muzeum blatná) - VIII. B (p. uč. Schmidová) 18. prosince Zpívání na schodech 19. prosince vánoční koncert ZUŠ vánoční výstava - II. B (p. u. Kotšmídová) vystoupení v Domově seniorů - akce ŠD 3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách 4. ledna environmentální program "Výroba krmítek" (Cassiopeia Strakonice) - I. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová) 7

8 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 10. ledna okresní kolo olympiády z ruského jazyka (p. uč. Rážová) 15. ledna anglické divadlo Ročník 16. ledna koncert ZUŠ - 1. a 3. Ročník závody psích spřežení - akce ŠD 17. ledna preventivní program "Vztahy ve třídě (organizace okresním preventistou) - VII. A, B Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Šilhova (organizace pod patronací 1. a 8. ročníku) 17. ledna Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Vrchlického (organizace pod patronací 1. a 8. ročníku) 23. ledna okresní kolo matematické olympiády - 5. ročník (p. uč. Zemanová) 24. ledna Půjdem spolu do pohádky - akce pro rodiče a budoucí prvňáčky (organizace pod patronací 5. a 9. ročníku) 25. ledna divadelní představení klientů Petra Mačkov - akce ŠD 4. února preventivní program "Vztahy ve třídě - VII. A, VI. B (organizace okresním preventistou) výtvarná soutěž "Naše škola" - akce ŠD 5. února preventivní program "Vztahy ve třídě - VII. B, VI. A (organizace okresním preventistou) 4. února Pololetní prázdniny 7. února exkurze Dura / - VIII. A a IX. A, B dívky (p. uč. Ptáčková, Vanduchová) 8. února ekoprogram "Papírohrátky" - V. A, B (p. uč. Zemanová, Kuparová) února Zápis do 1 ročníku ZŠ února LVVZ - 7. ročník (p. uč. Karbanová) 12. února maškarní ples - akce ŠD 13. února školní kolo recitační soutěže - kategorie 1. stupeň (organizace p. uč. Zemanová) 20. února přednáška dentální hygienistky - II. A (p. uč. Chvostová) koncert ZUŠ - 5. a 6. Ročník 21. února přednáška dentální hygienistky - II. B (p. uč. Kotšmídová) 6. března divadelní představení "Cizinec" (Divadlo Příbram) - VIII. B, C (p. uč. Dlabačová, Schmidová) okresní kolo recitační soutěže - kategorie 1. stupeň (p. uč. Zemanová) března Jarní prázdniny 18. března divadelní představení "Dobrodružství hastrmana Tatrmana" (sokolovna ) - 1. stupeň 19. března program "Vidět, slyšet, myslet, konat" (Cassiopeia České Budějovice) - IX. A, B 21. března exkurze Techmánie Plzeň - VIII. A, B, C (p. uč. Dlabačová, Pešková, Komrsková) zelený den 22. března Velikonoční jarmark - akce ŠD, Rady rodičů, vystoupení žáků 1. a 3. tříd 27. března okresní kolo biologické olympiády - kategorie C (p. uč. Karešová) Lední revue Příbram - I. A, B, III. A, B, C, V. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová, Fialová, Motyková, Srbová, Kuparová, Zemanová) března Velikonoční prázdniny 2. dubna Aprílový běh do schodů 4. dubna návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. B (p. uč. Kotšmídová) Coca Cola Cup - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 10. dubna okresní kolo biologické olympiády - kategorie D (p. uč. Karešová) výstava "Příroda Blatenska" - VIII. B (p. uč. Schmidová) 11. dubna okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek (p. uč. Dlabačová) přednáška o zdravé výživě - VIII. B + odpolední svačina 12. dubna výstava "Příroda Blatenska" - IV. B (p. uč. Voborníková) 8

9 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 15. dubna soudní jednání u Okresního soudu Strakonice (JUDr. Uldrich Tomáš) - IX. A (p. uč. Vanduchová) 17. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VIII. A, B ekoprogram "Filcování" (Cassiopeia Strakonice) - II. A, B 19. dubna koncert Salve Caritas (sokolovna ) dubna přednáška "Kongo" - VI. A, B modrý den 24. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VII. A, B absolventský koncert ZUŠ - 8. a 9. Ročník ekoprogram "Filcování" (Cassiopeia Strakonice) - III. A, B, C 25. dubna Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd 26. dubna exkurze do VOŠ a SOŠ zemědělské a veterinární České Budějovice - zájemci z 8. a 9. ročníku (p. uč. Vanduchová, Dlabačová) 26. dubna Třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd 29. dubna konkurz do pěvecké soutěže SOLASIDO 30. dubna program "Kdo a jak vládne" (Cassiopeia České Budějovice) - VIII. C soudní jednání u Okresního soudu Strakonice (JUDr. Ulrich Tomáš) - IX. B (p. uč. Vanduchová) 1. května Státní svátek 2. května Coca Cola Cup Zdíkov - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 3. května nahrávky postupujících účastníků pěvecké soutěže SOLASIDO května studijní pobyt ve Studijním středisku Střelské Hoštice - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 6. května program "Poznej svého psa" - 1. Stupeň 8. května Státní svátek 9. a 10. května vyhlášené dny ředitelského volna - provozní důvody 13. května začátek celostátního testování žáků 5. a 9. ročníku - dle rozpisu pro jednotlivé třídy a předměty 15. května muzikál "Kapka medu pro Verunku" (divadlo Praha) - VII. A, IX. B (p. uč. Kubíková, Karešová) Pohár rozhlasu - mladší žáci (p. uč. Voneš) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje) - II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 16. května McDonald's Cup třídy (p. uč. Motyková Pohár rozhlasu -starší žáci (p. uč. Voneš) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje) - III. A, B, C (p. uč. Fialová, Srbová) 17. května Hokejbal proti drogám (p. uč. Ptáčková) dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje)- VI. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) dopravní soutěž - akce ŠD 21. května koncert ZUŠ - 6. a 7. Ročník 28. května krajské kolo Coca Cola Cup Humpolec - 8. a 9. ročník (p. uč. Voneš) 9

10 DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PED. DOHLED 29. května školní akademie - dopolední zkoušky (8:15 hodin, 10:15 hodin), odpolední program pro rodiče (17:00 hodin) krajské kolo McDonald's Cup Písek - 2. a 3. třídy (p. uč. Motyková) 30. května krajské kolo soutěž HMZ - členové zdravotnického kroužku (p. vych. Džisová) 31. května Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - I. A, B 3. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - II. A, B 4. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - III. A, B 6. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - IV. A, B ukončeno celostátní testování žáků 5. a 9. ročníku 7. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - V. A, B 11. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - VII. A, B "Pasování na čtenáře" (Městská knihovna ) - I. A (p. uč. Tvrdá) fotografování 1. stupně (třídní fotografie - 25,- Kč, skupinka 15,- Kč za kus, jednotlivec 45,- Kč za 3 kusy) 13. června Zdravá pětka (program o zdravé výživě) - VI. A, B fotografování 2. stupně (třídní fotografie - 25,- Kč, skupinka 15,- Kč za kus, jednotlivec 45,- Kč za 3 kusy) 17. června dopravní hřiště Strakonice (doprava financována z grantu Jihočeského kraje)- V. A, B (p. uč. Kuparová, Zemanová) 18. června atletická všestrannost - 1. stupeň (p. uč. Tvrdá) 19. června výstava "Tutanchamon" (Praha) - zájemci z 2. stupně (p. uč. Komrsková, Kubíková) 20. června bílý den června třídnické práce 25. června branná soutěž 5-členných třídních družstev 27. června vydání vysvědčení za 2. Pololetí slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd - obřadní síň na Blatenském zámku 28. června vyhlášen den ředitelského volna - provozní důvody Výlety DATUM AKCE - ÚČAST (PED. DOHLED) 30. května Techmánia Plzeň - školní výlet V. A, B (p. uč. Kuparová, Zemanová) 23. května ZOO Plzeň - školní výlet II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 3. června ZOO Hluboká nad Vltavou školní výlet I. A, B (p. uč. Tvrdá, Volfová) Muzeum čokolády a marcipánu Tábor školní výlet VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Vejvodová) 21. června Muzeum Horažďovice školní výlet IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) - plavecký výcvik z důvodu nízkého limitu finančních prostředků v položce rozpočtu ONIV absolvovaly plaveckou výuku pouze třídy 3. ročníku, které získaly sponzorský dar na úhradu výuky; ta probíhala v Plavecké škole Plaváček v Písku - lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovanou Školní preventivní strategii. Je zaměřena nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času - BESIP touto oblastí je pověřena p. učitel Martin Voneš 10

11 - žáci tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Strakonicích (viz přehled akcí), doprava dětí na dopravní hřiště byla hrazena z grantu Jihočeského kraje - školní družina pořádala pro žáky školy dopravní soutěž - ředitelka školy vyhlásila podle 24 zákona 561/2004 volné dny a to: , Údaje o mimoškolních aktivitách kroužky: zdravotnický dramatický I., II. dovedných rukou pohybový výtvarný francouzského jazyka sportovní hry - akce pro děti v době mimo vyučování pořádané školní družinou: DATUM AKCE PED. DOHLED 19. září 2012 výlov blatenských rybníků p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková října 2012 studijní pobyt ve Střelských Hošticích p. vych. Džisová října 2012 pečení a zdobení hnětynek p. vych. Fajová, Kulhová, Mašková 24. října 2012 soutěž o nejkrásnější hnětynku p. vych. Kortusová, Kulhová, Mašková 12. listopadu 212 šmoulování v knihovně p. vych. Mašková 16. listopadu 2012 beseda s paní Vokrojovou na téma "Blatensko" p. vych. Kulhová, Mašková 23. listopadu 2012 beseda s paní Vokrojovou na téma "Blatensko" p. vych. Fajová, Kortusová 28. listopadu 2012 návštěva výstavy v MC Kapřík p. vych. Kulhová 30. listopadu 2012 Čertovské zastavení p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 2. prosince 2012 vystoupení na adventních trzích p. vych. Kulhová, Fajová 16. ledna 2013 závody psích spřežení p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 25. ledna 213 divadelní představení klientů Domova Petra Mačkov 11 p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 12. února 2013 maškarní ples p. vych. Kulhová února 2013 výtvarná soutěž "Naše škola" p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 1. března 2013 výstava prací soutěže "Naše škola" p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 22. března 2013 Velikonoční jarmark p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 17. dubna 2013 výlet do Muzea v Písku - interaktivní program "Cesta do neznáma" 17. května 2013 dopravní soutěž na zahradě p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, Mašková 29. května 2013 účast na akademii školy p. vych. Kulhová, Fajová 30. května 2013 vystoupení dramatického kroužku na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Příroda Blatenska p. vych. Kulhová

12 DATUM AKCE PED. DOHLED p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová, 12. června 2013 dětský den Mašková - žáci II. st. mohou podávat připomínky prostřednictvím předsedů tříd v žákovském parlamentu, který se scházel 1x za 14 dní c. Rámcový popis personálního zabezpečení školy - viz. tabulky 2 - pedagogický kolektiv tvořilo 31 vyučujících (fyzicky), přepočtených počet 28,728 5 vychovatelek (fyzicky), přepočtený počet 3, všichni pedagogičtí pracovníci mají kromě tří pracovníků (2 učitelé, z toho 1 dálkově studující a 1 vychovatelka dálkově studující) předepsané vzdělání - někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci - provoz zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený úvazek 7,5 - ve školní jídelně pracovalo 7 pracovnic včetně vedoucí, přepočtený úvazek 6,75 d. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení - viz. tabulky 3, 4 a 6 e. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání - viz. tabulka 5 - údaje o účasti školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT, soutěže typu A a B: 12

13 Účast v soutěžích - okresní kola Olympiáda v Rj 2. místo M. Hájíček VIII. A postup do kraj. kola 7. místo D. Holečková VIII. A DěO 4. místo H. Podlesná IX. B postup do kraj. kola 15. místo M. Kerndlová IX. A 16. místo A. Korbelová IX. A 23. místo P. Voborník VIII. A 29. místo K. Rubášová IX. B Olympiáda v Nj 4. místo H. Podlesná IX. B 6. místo H. Loudová IX. A MO místo V. Janota V. B místo V. Bláha V. A místo J. Podlešák V. B místo K. Forgáč V. A místo V. Habada V. B MO místo J. Maleček VI. B místo A. Veselý VI. B MO7 15. místo L. Polívková VII. A MO místo T. Bláhová VIII. A místo P. Voborník VIII. A místo D. Holečková VIII. A Olympiáda v Čj 2. místo H. Loudová IX. B postup do kraj. kola 8. místo H. Podlesná IX. B Olympiáda v Aj 2. místo L. Polívková VII. A 5. místo T. Bláhová VIII. A ChO 4. místo M. Bláha IX. A 9. místo H. Podlesná IX. B ZeO 1. místo M. Faměra VII. A postup do kraj. kola BiO 1. místo J. Vinšová VIII. A postup do kraj. kola kat. C místo F. Tuháček VIII. A místo J. Tuháček VIII. A kat. D místo L. Polívková VII. A Pythagoriáda místo J. Maleček VI. B místo T. Skolková VI. B 13

14 Výtvarné soutěže Účast a umístění v ostatních soutěžích Není klobouk jako 1. místo V. Francová IV. A klobouk O. Houdek VII. B () E. Pekárková VI. A D. Koblihová IX. A M. Kerndlová IX. A I. A IV. A 2. místo N. Kučerová I. A F. Aichinger I. A K. Jiřincová I. A A. Jánská IX. A III. C VIII. A + B 3. místo N. Ferenczová I. A D. Voborníková III. A M. Faměra VII. A M. Graman IX. A L. Líbal 2x IX. A III. A čestné M. Zimmermannová I. B uznání E. Platlová I. B D. Panfilová I. A Š. Velíšek VII. B L. Polívková VII. A T. Bláhová VIII. A III. C Česko mýma očima účast I. B, IV. B, IV. A, V. A (Žďár nad Sázavou) Šťastné stáří očima dětí (Tábor) 10 žáků Pěvecká soutěž zlaté pásmo N. Klímová VIII. A postup do kraj. kola zlaté pásmo N. Klímová, M. Kerndlová VIII. A, IX. A Jihočeský zvonek Strakonice, Č. Budějovice) Hlídky mladých zdravotníků 1. místo L. Medlínová, D. Trávníčková, L. Štěpánová, K. Minaříková, L. Kosíková 1. stupeň 2. místo Z. Řehoř, J. Vilíta, K. Míková, V. Vávrová, A. Jareš 14 postup do kraj. kola

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Č.j.: 2ZŠ 181/14 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková Projednáno pedag. radou dne: 27. 8. 2014 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 V Ý R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více