Bene Check Plus - Náhradní testovací pásky do přístroje na měření glukózy. Návod k použití. Určeno výhradně pro použití s měřicím přístrojem BENECHECK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bene Check Plus - Náhradní testovací pásky do přístroje na měření glukózy. Návod k použití. Určeno výhradně pro použití s měřicím přístrojem BENECHECK"

Transkript

1 Náhradní testovací pásky do přístroje na měření glukózy Bene Check Plus - Návod k použití Určeno výhradně pro použití s měřicím přístrojem BENECHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování úrovně glukózy v krvi. Poslední revize návodu byla provedna dne

2 Obsah Úvod...3 Představení výrobku...3 Princip testování...3 Varování...3 Bezpečnostní opatření...4 Skladování a přenášení...4 Postup kódování nových pásků...4 Proces získávání vzorku krve...5 Provádění testu...5 Výsledky testování...5 Kontrola kvality...7 Omezení...8 Další informace pro profesionální zdravotníky...8 Technické parametry...9 Použité etikety a informace...9 2

3 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před jeho prvním použitím si přečtěte podrobně tento Návod k použití a také Návod k použití Vašeho přístroje na měření glukozy v krvi. Představení výrobku Vysoká hladina glukózy v krvi může vyvolat komplikace vztahující se k onemocnění cukrovkou, jako například necitlivost, problémy s ledvinami, poškození nervů, nebo problémy se srdcem a krevním oběhem. Výzkum zaměřený na kontrolu léčby cukrovky a s ní spojených potíží (DCCT - Diabetes Control and Complications Trial) potvrdil, že osobní monitorování úrovně glukózy v krvi je nezbytnou součástí léčebného plánu pacientů s onemocněním diabetes mellitus. Kontrola glukózy může snížit riziko výskytu komplikací při onemocnění cukrovkou až o 60 %. Testovací pásky BeneCheck Plus jsou určeny k používání s měřicím přístrojem BeneCheck Plus Multi-Monitoring Meter pro měření úrovně glukózy v krvi člověka. Když se hrot testovacího pásku dotkne kapky vzorku krve z vašeho prstu, propustí následně vzorek krve do testovací komory. Celkový čas testování je přibližně 10 sekund a k provedení testu stačí velmi malé množství vzorku krve. Po dokončení testu je na displeji měřicího přístroje zobrazen výsledek testování v podobě hodnoty, ukazující úroveň glukózy v krvi. Testovací pásky BeneCheck Plus měří úroveň glukózy v krvi v rozsahu od 20 mg/dl (1,1 mmol/l) do 600 mg/dl (33,3 mmol/l). Účel použití Testovací pásky BeneCheck Plus jsou určeny pro měření úrovně glukózy v krvi při osobním měření pomocí měřicího přístroje BeneCheck Plus Multi-Monitoring Meter, a to jak v domácnostech, tak na lékařských klinikách profesionálními lékaři. Výrobek je určen pro mimotělní měření (in-vitro diagnóza). Princip testování Testovací pásky BeneCheck Plus používají technologii elektro-chemických biosenzorů. Vzorek krve je vzlínavostí propuštěn do reakční části testovacího pásku, kde zůstane pevně uložen. Když poté dojde ke spuštění reakce glukózy v krvi a reakčního činidla na elektrodě měřicího přístroje, lze na elektrodě změřit proud, který je následně konvertován do čitelné hodnoty koncentrace glukózy v krvi. Chemické složení testovacích pásků: - Glukózová oxidáza: > 5 jednotek (Aspergillus Niger) - Ostatní součásti < 2 mg (tlumič, zprostředkovatel, činidlo, stabilizátor, atd.) Varování Jakékoliv změny v léčbě, provedené na základě výsledků měření glukózy, je nezbytné nejprve konzultovat s vaším lékařem. 3

4 Pro dosažení nejpřesnějších výsledků měření je doporučeno vzorek krve odebírat z hrotu prstu. Úroveň glukózy v krvi odlišných částí těla, např. předloktí, není stejná jako na hrotu prstu. To je přirozená fyziologická skutečnost a nemá vliv na přesnost měření přístroje. Přístroj skladujte mimo dosah dětí. Bezpečnostní opatření Tento výrobek je určen pouze pro mimotělní použití (in-vitro diagnóza). Testovací pásky jiných výrobců nejsou vhodné pro použití s přístrojem BeneCheck Plus Multi- Monitoring Meter. Použití testovacích pásků jiných výrobců může způsobit chybné měření. Varování: Možné ohrožení života. Profesionální lékaři a jiné osoby používající tento výrobek pro více osob (pacientů) si musí být vědomi, že všechny výrobky a materiály vystavené lidské krvi mohou potenciálně přenášet virová onemocnění, pokud nejsou řádně čištěny. Vždy před každým testem zkontrolujte, že měřicí přístroj je nastaven na správný režim měření, a že je zvolena odpovídající jednotka měření. Jednotka měření je buď mg/dl, nebo mmol/l. Konzultujte vždy nejprve s vaším lékařem, nebo profesionálním zdravotníkem pocítíte-li jakékoliv změny v průběhu vašeho léčebného procesu. Skladování a přenášení Pásky ukládejte v místnosti s teplotou mezi 10 a 30 C (50 až 86 F). Chraňte pásky před působením přímého slunečního záření. Nádobku na pásky zavřete víčkem okamžitě poté, co z ní pásek odeberete. Pásek použijte ihned poté, co jej vyjmete z nádobky. Neměňte nádobku pro uchovávání pásků. Neohýbejte, neřežte, ani jinak pásky nepřekládejte. Pásků se dotýkejte jemně čistýma a suchýma rukama. Nepoužívejte pásky ani jiné doplňky, pokud již uplynule jejich doba životnosti. Takové pásky pak mohou poskytovat výrazně nepřesné údaje. Postup kódování nových pásků Před použitím každého nového balení testovacích pásků Bene Check Plus je nutné nově nakódovat také měřicí přístroj Bene Check Plus Multi-Monitoring Meter. Postup je následující: 1. Vložte kódovací pásek (přiložený v balení v nádobce s pásky) do testovacího otvoru na přístroji. Kód pásku se objeví na LCD displeji přístroje. 2. Zkontrolujte, zda číslo kódu zobrazené na displeji je stejné jako číslo kódu uvedené na etiketě kódovacího pásku. 3. Proveďte nyní zkušební test v testovacím režimu - v horní části LCD displeje se objeví písmena "GLUC" pro testovací režim měření cholesterolu. 4

5 Proces získávání vzorku krve Pro získání přesných výsledků je nutné používat vzorky čerstvé krve. Abyste se ujistili, že správných a přesných výsledků dosáhnete při každém vašem měření, ujasněte si následující instrukce, aby se z odebírání vzroku stala rutina: 1. Ruku, ze které budete odebírat vzorek omyjte teplou vodou a mýdlem, opláchněte a poté dobře osušte. 2. Pokud používáte čisticí tampony s alkoholem, ujistěte se, že ruka, do níž bude zapíchnut hrot pro odběr krve je dokonale suchá. 3. Lancetou nyní píchněte do ruky a nechte krev vytékat. Po otření první kapky krve je možné nařízlou oblast mírně masírovat, nebo jemně třít, aby bylo lépe získáno požadované množství vzorku krve. Nemačkejte však ruku nepřiměně silně! Pro lepší získání dostatečného množství vzorku krve je možné lancetu nastavit na hlubší bodnutí, nebo můžete vydržet tlačit hrotem na ruku, dokud nevyteče přibližně 10 ml krve. DŮLEŽITÉ: Různá místa odběru vzorku krve mohou vést k odlišným výsledkům. Doporučujeme proto pro získání nejpřesnějších výsledků odbírat vzorek ze špičky prstu. Provádění testu 1. Vyjměte testovací pásek z nádobky a ihned opět nádobku zavíčkujte. 2. Jemně vložte pásek do měřicího přístroje. Tím dojde k automatickému zapnutí přístroje. 3. Potvrďte, že číslo kódu zobrazené na displeji je shodné s číslem kódu vytištěného na etiketě nádobky s pásky. Pokud jsou čísla kódu odlišná, postupujte podle instrukcí v Návodu k použití a kód zadejte znovu. 4. Použijte lancetu pro získání požadovaného vzorku krve ze špičky prstu. Při odebírání vzorku postupujte podle instrukcí v Návodu k použití. 5. Měřicí přístroj nyní signalizuje požadavek vzorku krve - na displeji se objeví symbol "kapky". Jemně se dotkněte hrotu testovacího pásku. Vzorek bude následně vsáknut do reakční komory pásku. Když se reakční komora naplní dostatečným množstvím krve, začne přístroj odpočítávat dobu přibližně 10 sekund. Po jejím uplynutí přístroj pípne. 6. Nyní můžete na displeji přečíst výsledky testu a ty budou následně uloženy do paměti přítroje. 7. Odstraňte použitý testovací pásek z přístroje a ten se sám automaticky vypne. Měřicí přístroj se také automaticky vypne, pokud s ním není po dobu 3 minut prováděna žádná aktivita. Pro správné pochopení a osvojení si postupu testování důkladně prostudujte také Návod k použití měřicího přístroj Bene Check Plus Multi-monitoring Meter. Upozornění: Před každým prováděním měření zkontrolujte, že číslo kódu zadané v měřicím přístroji je shodné s kódem testovacích pásků, vytištěným na obalu pásků a potvrďte, že nápis "GLUC", signalizující měření glukózy, je zobrazen v horní části displeje měřicího přístroje. Výsledky testování Pro testování může být uživatelem vybrána jedna z těchto měřicích jednotek: 5

6 - mg/dl - mmol/l Uživatel si může libovolně vybrat podle doporučení v Návodu k použití měřicího přístroje. Měřicí přístroj Bene Check zobrazuje výsledky testování glukózy v rozmezí od 20 mg/dl do 600 mg/dl. Očekávané naměřené úrovně glukózy pro osoby bez onemocnění cukrovkou: 1. Obecně se úroveň glukózy při měření na lačno před snídaní u dospělých osob bez onemocnění cukrovkou pohybuje v rozmezí od 70 do 105 mg/dl (od 3,9 do 5,8 mmol/l). Při měření na lačno před obědem, nebo večeří pak v rozmezí od 70 do 110 mg/dl (od 3,9 do 6,1 mmol/l). 2. Jednu respektive dvě hodiny po jídle by měla být normální úroveň glukózy nižší než 160 respektive 120 mg/dl (8,9 a 6,7 mmol/l). 3. Mezi 2. a 4. hodinou ranní bývají hodnoty vyšší než 70 mg/dl (3,9 mmol/l). 4. Konzultujte s vaším lékařem nebo profesionálním zdravotníkem jaká by pro váš aktuální zdravotní stav měla být nejvhodnější cílová hodnota glukózy v krvi. Příliš nízké či příliš vysoké naměřené hodnoty Pokud je naměřená hodnota glukózy nižší 20 mg/dl (1,11 mmol/l), nebo vyšší než 600 mg/dl (33,3 mmol/l), zobrazí se na displeji písmena "Lo", nebo "Hi". Tím přístroj signalizuje, příliš nízkou úroveň cukru (hypoglykémie), nebo příliš vysokou úroveň cukru (hyperglykémie). V takových případech následujte instrukce uvedené v Návodu k použití měřicího přístroje a zopakujte testování. Pokud i při opakovaném testování naměříte hodnoty zobrazující na displeji symboly "Lo" či "Hi", pokračujte následujícím způsobem: 1. Překontrolujte, že všechny postupy testování provádíte správně 2. Překontrolujte funkčnost měřicího přístroje prostřednictvím kontrolního roztoku. Pokud jsou všechny procesy prováděny korektně a také přístroj pracuje korektně, navštivte ihned svého lékaře nebo profesionálního zdravotníka. Neočekávané, nebo podezřelé výsledky testování Nízké, nebo vysoké naměřené hodnoty glukózy v krvi mohou poukazovat na skutečně vážný zdravotní stav. Pokud jsou hodnoty vámi provedeného testování neobvykle nízké či vysoké, ale přesto váš zdravotní stav neodpovídá těmto hodnotám, zopakujte testování s novým testovacím páskem. Pokud nové výsledky měření neodpovídají příznakům vašeho zdravotního stavu, nebo jsou hodnoty nižší než 70 mg/dl (3,9 mmol/l), nebo vyšší než 180 mg/dl (10,0 mmol/l), měli byste ihned kontaktovat svého lékaře, či profesionálního zdravotníka a řídit se jeho pokyny. Pokud jsou výsledky měření trvale neodpovídající, zkontrolujte následující: 1. Ověřte si, zda u testovacích pásků neuplynule doba jejich použití. 2. Zkontrolujte, zda měřicí přístroj Bene Check Plus Multi-Monitoring Meter byl správně nakódován a vložené kódové číslo je shodné s kódovým číslem uvedeným na nádobce s testovacími pásky. 3. Zkontrolujte, zda měřicí přístroj funguje správně, a to pomocí testovacího pásku a kontrolního roztoku. 6

7 4. Ověřte, že pro provedení testu bylo použito dostatečné množství vzorku krve (minimálně 10 ml). 5. Překontrolujte, že při testování byly správně dodrženy všechny postupy a byly postupováno podle instrukcí v Návodu k použití. Kontrola kvality Pro zkontrolování funkčnosti měřicího přístroje a přesnosti výsledků testování je důležité provádět kontrolní testy s kontrolním roztokem a správným způsobem. Kontrolní roztok se používá pro překontrolování funkčnosti měřicího přístroje Bene Check Plus Multi-monitoring System, vloženého testovacího pásku a také správného postupu uživatele. Systém funguje správně, pokud provedená kontrola skončí výsledky uvedenými na etiketě nádobky na testovací pásky. Kontrolní test by měl být proveden: Pokud se chystáte měřicí přístroj použít poprvé, nebo používáte první testovací pásek z nového balení. Pokud máte podezření, že přístroj, či testovací pásky nepracují správně. Pokud naměřené hodnoty testování neodpovídají vašemu zdravotnímu stavu a tomu, jak se cítíte, nebo pokud se domníváte, že výsledky nejsou přesné. Pokud vám měřicí přístroj upadne, nebo po nárazu. Kontrolní testování by mělo přinést výsledky odpovídající běžné hodnotě hladiny glukózy, jak je uvedeno na etiketě nádobky s testovacími pásky. Zopakujte proto testování s novým páskem, pokud naměřené hodnoty nebudou uvedeným hodnotám odpovídat. Naměření hodnot odlišných od běžných, může být způsobeno: Nesprávně zvolenou jednotkou měření. Selhání reakce kontrolního pásku. Nevhodné první tři kapky vzorku zastaví testování - vyčistěte hrot lancety. Nepřesnosti v provádění testování. Kontaminovaný vzorek, nebo vzorek s prošlou dobou spotřeby. Číselný kód testovacího pásku a měřicího přístroje jsou odlišné. Přístroj, testovací pásek, nebo kontrolní vzorek jsou příliš horké, nebo příliš chladné. DŮLEŽITÉ: Rozsah kontrolního testu může být jiný pro každou novou sadu testovacích pásků. Vždy jej proto zkontrolujte na etiketě umístněné na nádobce s pásky. Upozornění: Neprovádějte osobní testování glukózy, pokud jste neabsolvovali úspěšné kontrolní testování (tzn. naměřené hodnoty v požadovaném rozsahu). Pokud se vám nepodaří přístroj řádně otestovat, nebo nebude fungovat korektně, obraťte se na servisní středisko prodejce (kontakt viz poslední strana Návodu). 7

8 Omezení Mějte laskavě na vědomí následující omezení, abyste dosahovali co nejpřesnějších výsledků při testování za použití měřicího přístroje Bene Check Plus Multi-Monitoring Meter a testovacích pásků: 1. Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití (na povrchu těla). 2. Neskladujte testovací pásky v prostoru s vysokou vlhkostí, ani na přímém slunečním záření. Pásky také nenechte zmrznout. 3. Každý testovací pásek je určen pouze pro jednorázové použití - v žádném případě jej nepoužívejte opakovaně. 4. Testovacího pásku se dotýkejte čistýma a suchýma rukama. Strana s hrotem by měla být udržována čistá a pravidelně čištěna. 5. Neprovádějte testování, pokud je ve vaší blízkosti používán mobilní telefon. Zabraňte ovlivnění elektronickým signálem. 6. Efekt vysoké nadmořské výšky! Testovací pásky mohou být používány do maximální nadmořské výšky stop nad mořem, bez toho, aniž by byl průběh testování touto výškou nepříznivě ovlivněn. 7. Pro použití pásků je vhodné rozpětí Hematokritu od 30 do 55 %. Úroveň Hematokritu nižší než 30 % může způsobit nadnesené výsledky. Úroveň Hematokritu přesahující hranici 55 % může poskytovat nižší hodnoty úrovně glukózy v krvi, než jsou skutečné. 8. Lékařské prostředky používané při nitrožilním vpichování (injekce), jako například protilátky a roztoky peritoneální dialýzy, obsahující složky cukru mohou přinést nepřesné vyšší výsledky. 9. Uživatelská variabilita - monitorování úrovně glukózy v krvi je velmi citlivá technika. Je nutné mít na paměti, že více než 50 % naměřených hodnot se může odlišovat o více než 20 % od hodnot uvedených jako referenčních. 10. Nepoužívejte testovací pásky pro měření glukózy u novorozenců. 11. Testovací pásky reagují pouze s D-glukózou, nikoliv s dalšími druhy cukrů, které mohou být v krvi obsaženy. 12. Používejte pouze vzorky čerstvé krve. Pro testování nepoužívejte sérum ani plazmu. Další informace pro profesionální zdravotníky Pokud je pro testování použita nitrožilní krev, je možné ji odchytávat do testovací tuby obsahující heparin do 30 minut po odebrání. Následující látky neovlivňují testování: Acetaminofen, kyselina močová, kyselina askorbová, dopamine, kyselina gentisová, ibuprofen, methyl DOPA, salicylan (na psychologické, nebo terapeutické úrovni) Pacienti podstupující kyslíkovou terapii mohou naměřit nižší hodnoty, než jsou skutečné. V případě zvýšeného vnějšího krvácení, kdy může nastat náhlá prudká dehydratace, šok, nebo zvýšení tlaku, mohou být naměřené výsledky nižší než skutečné. BeneCheck testovací pásky jsou kalibrovány na plazmu, testování prováděné ze vzorku séra, nebo plazmy může zjistit vysoké hodnoty, které však neodpovídají skutečnosti. BeneCheck testovací pásky nejsou ověřeny pro testování ze vzorků krve novorozenců. Vzorek lipémie: úroveň cholesterolu vyšší než 400 mg/dl (10,35 mmol/l) a úroveň triglyceridů vyšší než 3000 mg/dl (34,88 mmol/l) neovlivňuje měření. 8

9 Pacientům s těžkým onemocněním lipémií není doporučeno měřicí přístroj ani testovací pásky používat. Pacienti s těžkým onemocněním nesmí používat měřicí přístroje měřící krevní glukózu. Technické parametry 1. Přesnost měření Přesnost měřicího přístroje Bene Check Plus Total byla testována na vzorku vlásečnicové krve ze špičky prstu a výsledky testování byly srovnatelné s podobným přístrojem Roche Cobas Mira Plus, jenž odpovídá standardům NIST (Národní úřad pro standardizaci). Výsledky srovnání jsou následující: Směrnice 0,9605 Průsečík s y +10,74 mg/dl (+ 0,597 mmol/l) Korelační koeficient (R) 0, Preciznost měření Preciznost měření byla měřena na vzorku žilní krve v laboratorních podmínkách: Průměrná koncentrace glukózy v krvi (mg/dl) SD (mg/dl) 2,5 3,0 4,8 6,4 12,5 16,9 CV (%) 6,6 3,5 3,4 3,2 3,5 3,5 Použité etikety a informace Určeno pro jednorázové použití Čtěte instrukce SN Sériové číslo výrobku Uchovávejte v suchu Upozornění, výstraha Číslo šarže Teplotní omezení pro používání Teplotní omezení pro skladování CE certifikace In-vitro použití Používejte s Výrobní (katalogové) číslo 9

10 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. duostyle

NÁVOD K POUŽITÍ. duostyle NÁVOD K POUŽITÍ duostyle Vážený majiteli přístroje Wellion LUNA Duo Style, Děkujeme vám, že jste si pořídil multi-monitorovací systém Wellion LUNA Duo Style. Přístroj Wellion LUNA Duo Style pro měření

Více

GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034)

GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034) GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034) Návod k použití Před prvým použitím glukoměru si pozorně přečtěte návod k použití. Všechny části glukoměru můžou přijít do kontaktu s krví, tudíž představují zdroj potencionální

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

ihealth BG3 Smart glukometr - uživatelská příručka$

ihealth BG3 Smart glukometr - uživatelská příručka$ ihealth BG3 Smart glukometr Uživatelská příručka 1/14 Obsah Úvod... 3 Použití... 4 Použití ihealth BG3 Smart glukometru:... 4 Jak testovací proces funguje?... 4 Upozornění: informace týkající se bezpečného

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr - uživatelská příručka$

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr - uživatelská příručka$ ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr Uživatelská příručka 1/16 Obsah Úvod... 3 Obsah balení a popis... 3 Upozornění:... 4 Použití... 4 Použití ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometru:... 4 Jak testovací

Více

Masážní přístroj BL-2900

Masážní přístroj BL-2900 Masážní přístroj BL-2900 Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 DŮLEŽITÉ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 3 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 4 OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE... 4 DŮLEŽITÉ BODY LIDSKÉHO TĚLA...

Více

Glukometr ebsensor. Návod k použití

Glukometr ebsensor. Návod k použití Glukometr ebsensor Návod k použití Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsensor. Glukometr ebsensor je navržen pro kterékoliv uživatele a pro profesionální zdravotnickou péči k měření hladiny

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

DECHOVÝ ALKOHOL TESTER JETT5N. pro osobní použití

DECHOVÝ ALKOHOL TESTER JETT5N. pro osobní použití DECHOVÝ ALKOHOL TESTER JETT5N pro osobní použití Návod k použití Obsah návodu k použití Předmluva 2 Představení přístroje 3 Hlavní vlastnosti: 3 Technické specifikace 3 1. Popis přístroje a funkcí 4 1.1

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start" easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start 1 Upozornění Podrobnější informace týkající se zařízení ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometru naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení.

Více

Část 1 Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus

Část 1 Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus Návod k použití Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus Část 1 Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus Představení Děkujeme Vám za výběr Multi-monitorovacího systému BeneCheck Plus. BeneCheck Plus je

Více

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar. Glukometr ebsugar je navržen pro kterékoliv uživatele a pro profesionální zdravotnickou péči k měření hladiny cukru v kapilární krvi. Testovací

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití

JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití 1 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ... 3 1. POPIS A VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 1.1. Popis... 3 1.2. Vlastnosti...3 2. TECHNICKÁ DATA... 3 3. SCHÉMA PŘÍSTROJE... 4 3.1. Prvky

Více

Masážní přístroj. Breo Mini. Návod k použití

Masážní přístroj. Breo Mini. Návod k použití Masážní přístroj Breo Mini - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU... 3 POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU:... 3 PRINCIP FUNGOVÁNÍ... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ... 4 VLOŽENÍ

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ihealth BG-1 Glukoměr Uživatelská příručka

ihealth BG-1 Glukoměr Uživatelská příručka ihealth BG-1 Glukoměr Uživatelská příručka Obsah Úvod 3 Použití 3 Důležité bezpečnostní informace 3 Obsah ihealth BG-1 4 Kompatibilita 5 Princip testu 5 Důležité informace 5 Začínáme 6 Použití hygienického

Více

2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití Měřicí jednotka: mmol/l VAROVÁNÍ 2.3 Upozornění při použití tohoto měřicího přístroje UPOZORNĚNÍ

2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití Měřicí jednotka: mmol/l VAROVÁNÍ 2.3 Upozornění při použití tohoto měřicího přístroje UPOZORNĚNÍ 2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití a. GLUCOCARD X-mini plus (měřicí přístroj) b. GLUCOCARD X-SENSOR (testovací proužky) c. Lancetové pero d. Lanceta Měřicí jednotka: mmol/l Děkujeme vám, že

Více

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 VÝSTRAHA... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 5 POUŽÍVÁNÍ

Více

Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i)

Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i) Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i) Žádné testovací zařízení není naprosto jednoduché. Nepřesné čtení tohoto návodu k použití může mít za následek neomezený počet okolností zahrnující uživatelské

Více

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití Masážní přístroj hlavy Breo IDream 1180 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 VLASTNOSTI PRODUKTU... 4 BODY ÚČINNOSTI... 4 POPIS VÝROBKU... 5 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití

Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka 1 Děkujeme, že jste si vybrali produkty a služby OneTouch!

Více

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití Vyhřívané vložky do bot HSP-75D - Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ... 4

Více

Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012

Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012 Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým přenosem dat. Návod k použití Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012 HMM Diagnostics GmbH D-69221 Dossenheim,

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

YHF7333. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha YHF7333

YHF7333. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha YHF7333 Obsah Digitální osobní váha YHF7333 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ... 3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ... 4 TABULKY PRO POROVNÁVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT... 4 POPIS

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

TD-4116. Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka

TD-4116. Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka TD-4116 Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Vážený majiteli systému TD-4116: Děkujeme, že jste si zakoupil systém na monitorování hladiny glukózy v krvi TD-4116. Tato příručka

Více

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Uživatelský manuál Digitální detektor alkoholu DA-7100 Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Před použitím prosím řádně prostudujte manuál O

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Infračervený čelní teploměr SOLID DT1010

Infračervený čelní teploměr SOLID DT1010 Infračervený čelní teploměr SOLID DT1010 Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení infračerveného čelního teploměru. Pro správné použití tohoto výrobku si před jeho prvním použitím pečlivě pročtěte uživatelský

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1507632426 VÝROBNÍ ČÍSLO Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1. POPIS Bezkontaktní zdravotní infračervený teploměr je speciálně navržen tak, aby přesně změřil lidskou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Systém pro měření hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Glukometr FreeStyle Freedom Lite a jeho funkce Kontrolní zobrazení systému Toto zobrazení se objeví při každém zapnutí glukometru. Při každém

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond

Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond Společně s ifora Uživatelské příručka Verze 1.0 2013-022013-02 Vážení majitelé glukometru FORA idiamond: Děkujeme, že jste zakoupili systém sledování cukru v

Více

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití Elektrický posilovací rotoped MC0194B - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE... 3 POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 POPIS LCD DISPLEJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy přístroj pro měření hladiny krevní glukózy Glukometr & Testovací proužky k vyšetření glykemie infopia Co., Ltd. 891, Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-080, Korea www.infopia21.com Autorizovaný

Více

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM. Návod k obsluze. Rychlý 5sekundový test Stačí velmi malá kapka krve 0,9 µl Bezpečné měření Paměť pro 400 měření

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM. Návod k obsluze. Rychlý 5sekundový test Stačí velmi malá kapka krve 0,9 µl Bezpečné měření Paměť pro 400 měření BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM Návod k obsluze Rychlý 5sekundový test Stačí velmi malá kapka krve 0,9 µl Bezpečné měření Paměť pro 400 měření Obsah 1. Monitorovací systém - Účel použití... 1 - Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ G L U K O M E T R

NÁVOD K POUŽITÍ G L U K O M E T R NÁVOD POUŽITÍ K G L U K O M E T R Vážený majiteli glukometru Wellion CALLA Classic, Děkujeme, že jste si vybral systém na měření glykémie Wellion CALLA Classic, který vám pomůže mít vaši cukrovku pod kontrolou.

Více

Masáž hlavy a krku pro relaxaci a meditaci. WELLCARE WE-666

Masáž hlavy a krku pro relaxaci a meditaci. WELLCARE WE-666 Masáž hlavy a krku pro relaxaci a meditaci. WELLCARE WE-666 PŘÍSTROJ MOHOU POUŽÍVAT POUZE OSOBY STARŠÍ 15 LET A TO AŽ PO PEČLIVÉM PROSTUDOVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE. DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!! UMÍSTĚTE

Více

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01 VLHKOMĚR HROTOVÝ 10.05-VH-01 HROTOVÝ DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR PROTECO Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typové označení 10.05-VH-01 Přesnost měření ± 2%

Více

Elektronická cigareta E-HC11

Elektronická cigareta E-HC11 Elektronická cigareta E-HC11 Návod k použití Prosím, než začnete tyto elektronické cigarety používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Díky této elektronické cigaretě už žádný dehet, žádné znečišťování,

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

CERA-CHECK TM Hb Plus

CERA-CHECK TM Hb Plus CERA-CHECK TM Hb Plus Uživatelský manuál 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Před použitím CERA-CHECK TM Hb Plus si prosím pozorně přečtěte následující instrukce: 1) Pokud je tento testovací přístroj používán

Více

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití Tlakový masážní přístroj na nohy C22 Návod k použití 1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod si, prosíme, pozorně přečtěte, abyste věděli, jak správně používat tento výrobek. Věnujte zvýšenou

Více

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí Dennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte

Více

Uživatelská příručka. Infolinka: 222 363 887. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi. Automatické kódování.

Uživatelská příručka. Infolinka: 222 363 887. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi. Automatické kódování. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi infopia Co.,Ltd. 132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (431-836) http://www.infopia21.com Lancety : infopia Co.,Ltd. Odběrové

Více

Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití

Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka 1 Děkujeme, že jste si vybrali značku OneTouch! Systém

Více

ineck2 Masážní přístroj na krk

ineck2 Masážní přístroj na krk ineck2 Masážní přístroj na krk Návod na použití Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Obsah Úvod... 2 Co najdete v balení... 2 Popis produktu...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Používání Apidry v 10 ml injekčních lahvičkách

Používání Apidry v 10 ml injekčních lahvičkách NÁVOD, JAK POUŽÍVAT INJEKČNÍ LAHVIČKY APIDRA 10 ml Apidra 100 jednotek/ml injekční roztok v lahvičce je čirý, bezbarvý vodný roztok, bez jakýchkoli viditelných částic. Každá injekční lahvička obsahuje

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka

LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka Poslední revize návodu byla provedna dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení našeho glukometru s laserovou lancetou LGM701B. V této

Více

Přístroj pro monitoraci glykémie. Návod pro uživatele

Přístroj pro monitoraci glykémie. Návod pro uživatele Přístroj pro monitoraci glykémie Návod pro uživatele ro uzivatele.indd 1 20.2.2007 16: Obrázek celého přístroje ro uzivatele.indd 2 20.2.2007 16: Přivítání Vybrali jste si přístroj pro monitoraci glykémie

Více

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Jednotlivé části detektoru: Detekce alkoholu Stiskněte tlačítko START. Na displeji se krátce zobrazí počet provedených měření a počet dní do další kalibrace

Více

Parní napařovač a inhalátor BFS-688M. Návod k použití

Parní napařovač a inhalátor BFS-688M. Návod k použití Parní napařovač a inhalátor BFS-688M Návod k použití - Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 VAROVÁNÍ... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 ÚDRŽBA

Více

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM-138 MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ TEPLOMĚR KOMPAS OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU CE Popis přístroje: kryt bateriového prostoru tabulka kódů časových pásem RESET kompas SCALE AC/ON LED

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Obsah. 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...

Obsah. 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů... Obsah 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...7 2 Varovné a bezpečnostní pokyny...8 3 Popis přístroje a příslušenství...12

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Systém pro tělové opalování AIR TANNER BNC016258. Návod k použití. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Systém pro tělové opalování AIR TANNER BNC016258. Návod k použití. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Systém pro tělové opalování AIR TANNER BNC016258 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah Úvod... 2 Základní informace o produktu... 2 Obsah balení...

Více

Sauna Belt. Návod k použití a údržbě

Sauna Belt. Návod k použití a údržbě Sauna Belt Návod k použití a údržbě UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte níže uvedené informace: Elektrické napětí dodávané z hlavní elektrické sítě by mělo být stejné jako je uvedeno v technických datech v

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití Analyzér pleti SKT-03 Návod na použití SKT-03 poskytuje vizuální a číselnou analýzu Vaší pleti, výsledky které Vám neodhalí žádné obyčejné zrcadlo. SKT-03 využívá nejnovější technologii zvanou Bio-impedantní

Více

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití Bezdrátová váha na měření tuku model CR9901 Návod k použití 1 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, doporučujeme přečíst si následující instrukce. Funkce 1. Zařízení využívá infračervený princip bezdrátového

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od fi rmy Hanna Instruments. Před použitím elektrody si prosím pečlivě přečtěte tento instruktážní manuál.

Více