Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití"

Transkript

1 Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Návod k použití

2

3 Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka 1

4 Děkujeme, že jste si vybrali produkty a služby OneTouch! Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi OneTouch Select Plus patří mezi nejnovější inovace pod značkou OneTouch. Každý glukometr OneTouch je konstruován tak, aby měření hladiny glukózy v krvi bylo snadné a pomohlo vám lépe zvládat diabetes. V uživatelské příručce naleznete kompletní návod, jak glukometr a příslušenství používat. Poskytuje přehled vhodných a nevhodných postupů při měření hladiny glukózy v krvi. Uživatelskou příručku uchovávejte na bezpečném místě; můžete ji později potřebovat k nahlédnutí. Doufáme, že výrobky a služby OneTouch budou i nadále součástí vašeho života. 2

5 Symboly a ikony glukometru Téměř vybitá baterie Baterie je vybitá Upozornění na překročení horního limitu rozsahu (výsledek měření glykémie) Upozornění na hodnotu v mezích rozsahu (výsledek měření glykémie) Upozornění na hodnotu pod dolním limitem rozsahu (výsledek měření glykémie) Značka Před jídlem Značka Po jídle Výsledek kontrolního roztoku Výsledek měření glykémie nad 33,3 mmol/l Výsledek měření glykémie pod 1,1 mmol/l Zapínání a vypínání glukometru a baterie glukometru Baterie podsvícení 3

6 Další symboly a ikony Upozornění a varování: Informace týkající se bezpečnosti viz v uživatelské příručce a příbalových letácích náležejících k systému Stejnosměrný proud Prostudujte si návod k použití Výrobce Číslo šarže Sériové číslo Omezení skladovací teploty Diagnostický prostředek in vitro Nepoužívat opakovaně Sterilizováno zářením Nepatří do běžného odpadu Datum spotřeby Obsahuje dostatečné množství pro n měření 4

7 Tato stránka je záměrně ponechána prázdná. 5

8 Obsah 1 Seznámení se systémem Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus...12 Funkce indikátoru rozsahu Nastavení systému Zapněte glukometr Čtení výsledků si můžete usnadnit podsvícením displeje Počáteční nastavení Po nastavení glukometr vypněte Provedení měření Změřte si hladinu glukózy v krvi Test s kontrolním roztokem Zobrazení předchozích výsledků a průměrů Prohlížení předchozích výsledků Zobrazení průměrů Stahování výsledků do počítače Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru...80 Změna času a data...81 Nastavte limity rozsahu

9 Zapnutí a vypnutí značení jídel Kontrola sériového čísla, verze softwaru a poslední chyby měření Péče a údržba Skladování systému Čištění a dezinfekce Baterie Výměna baterií Řešení potíží Podrobné informace o systému Porovnání výsledků z glukometru s laboratorními výsledky Návod jak dosáhnout přesného měření glukometrem ve srovnání s laboratorním měřením Technické údaje Přesnost systému Uživatelská přesnost Záruka Elektrotechnické a bezpečnostní normy Rejstřík

10 Než začnete Dříve, než začnete používat tento výrobek k měření glukózy v krvi, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a příbalové informace, které se dodávají s testovacími proužky OneTouch Select Plus a kontrolním roztokem OneTouch Select Plus. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Glukometr a odběrové pero jsou určeny pouze pro jednoho pacienta. Nesmí je používat nikdo jiný, ani členové rodiny! Nepoužívejte u více pacientů! Po použití a expozici krvi se všechny součásti této sady považují za biologicky nebezpečný odpad. Použitá sada může potenciálně přenášet infekční onemocnění i po vyčištění a dezinfekci. 8

11 Účel použití Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus je určen ke kvantitativnímu měření hladiny glukózy (cukru) ve vzorku čerstvé plné kapilární krve získané ze špičky prstu. Systém je určen pro použití jednoho pacienta a neměl by jej používat nikdo jiný. Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus je určen k zevnímu sebetestování (diagnostické použití in vitro) u osob s diabetem v domácích podmínkách i pro zdravotnický personál v klinických zařízeních jako pomůcka při sledování účinnosti regulace diabetu. Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus nelze použít pro diagnózu nebo stanovení diabetu ani pro vyšetření novorozenců. Systém je určen pro použití jednoho pacienta a neměl by jej používat nikdo jiný. 9

12 Princip měření Glukóza ve vzorku krve se na testovacím proužku smísí s glukózooxidázou (viz stránka 130) a vyvolá slabý elektrický proud. Intenzita proudu závisí na množství glukózy ve vzorku krve. Glukometr změří elektrický proud, vypočte hladinu glukózy v krvi, zobrazí výsledek měření a uloží jej do paměti. S glukometrem OneTouch Select Plus používejte pouze kontrolní roztok a testovací proužky OneTouch Select Plus. 10

13 Tato stránka je záměrně ponechána prázdná. 11

14 1 Seznámení se systémem Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus Sada obsahuje: Glukometr OneTouch Select Plus (se 2 bateriemi CR2032) Odběrové pero OneTouch Delica Sterilní lancety OneTouch Delica Testovací proužky OneTouch Select Plus 12

15 Seznámení se systémem 1 Součástí sady systému je také přepravní pouzdro. POZNÁMKA: V odběrovém peru OneTouch Delica se používají POUZE lancety OneTouch Delica. Pokud bylo přiloženo odběrové pero jiného typu, přečtěte si pokyny, které byly k tomuto typu pera přiloženy. 13

16 1 Seznámení se systémem K dispozici samostatně: Součásti vyobrazené níže jsou požadované, ale nemusí být součástí sady: Prodávají se samostatně. Seznam obsahu sady naleznete na kartonovém obalu glukometru. Kontrolní roztok OneTouch Select Plus střední* Testovací proužky OneTouch Select Plus* *Kontrolní roztok a testovací proužky OneTouch Select Plus jsou k dostání zvlášť. Na dostupnost testovacích proužků a kontrolního roztoku se informujte u zákaznického servisu nebo lékaře. 14

17 Seznámení se systémem 1 VAROVÁNÍ: Glukometr a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Malé součásti, jako jsou baterie, kryt baterie, testovací proužky, lancety, jejich ochranné kryty a víčko ampulky s kontrolním roztokem, mohou při vdechnutí způsobit udušení. Nepožívejte ani nepolykejte žádné položky. 15

18 1 Seznámení se systémem Seznámení se systémem ke sledování glykémie OneTouch Select Plus Glukometr 16

19 Seznámení se systémem 1 Testovací proužek 17

20 1 Seznámení se systémem Funkce indikátoru rozsahu Glukometr OneTouch Select Plus vám okamžitě poví, zda jsou aktuální výsledky v limitu rozsahu, pod ním či nad ním. Zobrazí ukazatel indikátoru rozsahu s aktuálním výsledkem měření glukózy. Ukazatel má také šipku směřující k odpovídajícímu barevnému pruhu indikátoru rozsahu pod displejem přístroje. Ukazatel indikátoru rozsahu a barevné pruhy vám pomohou výsledky měření glukózy interpretovat. 18

21 Seznámení se systémem 1 3 možná zobrazení ukazatele indikátoru rozsahu Příklad Výsledek měření pod limitem Příklad Výsledek měření v limitu Příklad Výsledek měření nad limitem Ukazatel indikátoru rozsahu se zobrazí po každém měření přímo u výsledku podle toho, jak pro glukometr nastavíte všeobecný horní a dolní limit. Glukometr podle tohoto všeobecného nastavení určí, jaký ukazatel indikátoru rozsahu (Nízký, V limitu nebo Vysoký) se u výsledku zobrazí. POZNÁMKA: Tyto všeobecné ukazatele indikátoru rozsahu se použijí pro všechna měření bez označení. 19

22 1 Seznámení se systémem Přístroj také nabízí možnost značení jídel, které pomůže odlišit měření před jídlem a po jídle. Pokud značení jídel zapnete, bude nutné nastavit další horní a dolní limity pro dobu jídla. Glukometr podle tohoto nastavení pro dobu jídla určí, který ukazatel indikátoru rozsahu (Nízký, V limitu nebo Vysoký) se u výsledku zobrazí. POZNÁMKA: Tyto ukazatele indikátoru rozsahu pro dobu jídla se použijí pro všechna měření s označením. 20

23 Seznámení se systémem 1 Co je nutné vědět, než začnete používat funkci indikátoru rozsahu: Glukometr pozná, jestli má použít všeobecný limit nebo limit pro dobu jídla, podle toho, zda příslušný výsledek je nebo není označen. Glukometr je dodáván se značením jídel vypnutým. Dokud značení jídla nezapnete, nebude možné přidávat značky jídla ani uplatňovat zvláštní limity pro dobu jídla na příslušně označené výsledky. Je-li značení jídla zapnuto a je vybrána možnost Bez označení, zobrazí se ukazatel indikátoru rozsahu podle dolního limitu před jídlem a horního limitu po jídle. V glukometru jsou továrně nastaveny všeobecné limity i limity pro dobu jídla. Oba tyto limity můžete podle potřeby měnit. Pokud se rozhodnete všeobecné limity či limity pro dobu jídla změnit, nedojde tím ke změně předchozích ukazatelů indikátoru rozsahu v záznamu s výsledky. U nových měření však zobrazení ukazatele indikátoru rozsahu odrážet změny bude. 21

24 2 Nastavení systému Zapněte glukometr Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nezobrazí spouštěcí obrazovka. Poté, co se zobrazí spouštěcí obrazovka, tlačítko uvolněte. Glukometr se zapíná také vložením testovacího proužku. POZNÁMKA: Jestliže vidíte chybějící pixely na spouštěcí obrazovce, může se jednat o problém s glukometrem. Zákaznický servis LifeScan na bezplatném telefonním čísle , pondělí pátek , nebo internetové stránky: Čtení výsledků si můžete usnadnit podsvícením displeje Podsvícení funguje automaticky při každém zapnutí glukometru. Asi po 20 sekundách bez aktivity se podsvícení ztlumí. Stisknutím jakéhokoli tlačítka nebo vložením testovacího proužku se podsvícení opět zapne. 22

25 Nastavení systému 2 Počáteční nastavení Před prvním použitím glukometru je vhodné zkontrolovat, zda je v něm správně nastavený jazyk, datum, čas a všeobecné limity. Tím se zajistí uvedení správného času, data a ukazatele indikátoru rozsahu u každého výsledku měření. Stisknutím tlačítka po provedení volby se potvrzuje každé nastavení a přechází se na další obrazovku. Po nastavení glukometru se můžete stisknutím tlačítka vrátit na předchozí obrazovku a upravit zde nastavení. POZNÁMKA: Měření glykémie nebude možné provést, dokud nedokončíte počáteční nastavení. Nastavení jazyka Po prvním zapnutí glukometru se zobrazí obrazovka Nastavit jazyk. Na obrazovce Nastavit jazyk zvýrazněte zvolený jazyk tlačítkem nebo a poté stiskněte tlačítko. 23

26 2 Nastavení systému POZNÁMKA: Formát času a data je přednastavený. Nastavení nelze změnit. Nastavení času, data a všeobecných limitů 1. Nastavte čas Dále se zobrazí obrazovka Nastavit čas. Je-li zobrazen správný čas, stisknutím tlačítka jej uložte a pokračujte na krok 2 k nastavení data. Pokud potřebujete upravit čas, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo nastavte hodinu a stiskněte tlačítko. Minuty nastavte stejným postupem. 24

27 Nastavení systému 2 Po správném nastavení času jej uložte stisknutím tlačítka. Pokud potřebujete provést úpravu, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Poté opakujte krok 1. Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že zobrazený čas je nyní uložen v glukometru. 2. Nastavte datum Dále se zobrazí obrazovka Nastavit datum. Je-li zobrazeno správné datum, stisknutím tlačítka je uložte a pokračujte na krok 3 k nastavení všeobecného limitu. Pokud potřebujete upravit datum, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. 25

28 2 Nastavení systému Tlačítkem nebo nastavte den a stiskněte tlačítko. Měsíc a rok nastavte stejným postupem. Po správném nastavení data je uložte stisknutím tlačítka. Pokud potřebujete provést úpravu, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Poté opakujte krok 2. Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že zobrazené datum je nyní uloženo v glukometru. 26

29 Nastavení systému 2 3. Nastavte všeobecné limity Glukometr podle horního a dolního limitu nastaveného v přístroji zobrazuje, zda je výsledek měření v limitu rozsahu, pod ním či nad ním. Všeobecné limity rozsahu zadané při počátečním nastavení se použijí pro všechny neoznačené výsledky měření glukózy, pokud není vypnuto značení jídel. UPOZORNĚNÍ: V každém případě se o nízkých a vysokých limitech vhodných pro vás poraďte se svým lékařem. Při výběru nebo změně limitů je vhodné zohlednit takové faktory jako životní styl a léčba diabetu. Nikdy neprovádějte významné změny v léčbě diabetu, aniž byste se poradili s lékařem. 27

30 2 Nastavení systému Všeobecné limity rozsahu nastavené v přístroji jsou 3,9 mmol/l pro dolní limit a 10,0 mmol/l pro horní. V případě, že jsou dolní a horní limity rozsahu správné, uložte je stisknutím tlačítka. Zobrazí se obrazovka Uloženo. Pokračujte na obrazovku Nastavení dokončeno. Pokud potřebujete upravit přednastavené limity podle svých potřeb, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo změňte přednastavený dolní limit na požadovanou hodnotu mezi 3,3 mmol/l a 6,1 mmol/l a stiskněte tlačítko. 28

31 Nastavení systému 2 Tlačítkem nebo změňte přednastavený horní limit na požadovanou hodnotu mezi 5,0 mmol/l a 16,7 mmol/l a stiskněte tlačítko. V případě, že jsou dolní a horní limity rozsahu správné, uložte je stisknutím tlačítka. Pokud potřebujete provést úpravu, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Poté opakujte krok 3. 29

32 2 Nastavení systému Zobrazí se obrazovka Uloženo jako potvrzení, že zobrazené dolní a horní limity jsou nyní uložené v glukometru Nastavení je dokončeno Na obrazovce se zobrazí zpráva Nastavení je dokončeno. Glukometr je nyní připraven k použití. Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku hlavní nabídky. Viz stránka 62. POZNÁMKA: Pokud jste glukometr zapnuli vložením testovacího proužku, místo hlavní nabídky se zobrazí obrazovka Naneste krev. 30

33 Nastavení systému 2 Po nastavení glukometr vypněte Glukometr lze vypnout třemi způsoby: Stiskněte a podržte tlačítko na několik sekund, než se glukometr vypne. Po měření vyjměte testovací proužek. Nebo Nechte glukometr vypnout automaticky po dvou minutách nečinnosti. 31

34 3 Provedení měření Změřte si hladinu glukózy v krvi POZNÁMKA: V mnoha případech se osvědčilo vyzkoušet před prvním měřením krve nejprve test s kontrolním roztokem. Viz stránka 59. Příprava na měření Před měřením si připravte: Glukometr OneTouch Select Plus Testovací proužky OneTouch Select Plus Odběrové pero Sterilní lancety 32

35 Provedení měření 3 POZNÁMKA: K použití pouze s testovacími proužky OneTouch Select Plus. Na rozdíl od některých jiných glukometrů nevyžaduje kódování systému OneTouch Select Plus žádné zvláštní kroky. Glukometr a testovací proužky musí mít před měřením přibližně stejnou teplotu. Neprovádějte měření v případě, že na glukometru došlo ke kondenzaci (orosení). Přemístěte glukometr a testovací proužky na chladné, suché místo a před měřením vyčkejte, až povrch glukometru oschne. Testovací proužky skladujte na chladném suchém místě s teplotou mezi 5 C a 30 C. Neotvírejte tubu testovacích proužků, dokud nejste připraveni vyjmout jeden testovací proužek a provést měření. Testovací proužek použijte ihned po vyjmutí z tuby, zejména v prostředí s vysokou vlhkostí. 33

36 3 Provedení měření Tubu s testovacími proužky ihned po použití těsně uzavřete víčkem, aby nedošlo k jejich kontaminaci nebo poškození. Nepoužité testovací proužky uchovávejte výhradně v původní tubě. Po provedení měření nevracejte použitý testovací proužek zpět do tuby. Nepoužívejte testovací proužky opakovaně, pokud na ně byla nanesena krev nebo kontrolní roztok. Testovací proužky jsou určeny výhradně na jedno použití. Testovací proužek, který je ohnutý nebo jinak poškozený, nepoužívejte. Máte-li čisté a suché ruce, můžete se dotknout testovacího proužku kdekoli na jeho povrchu. Proužek neohýbejte, nestříhejte ani jinak neupravujte. 34

37 Provedení měření 3 DŮLEŽITÉ: V případě, že vám s měřením pomáhá jiná osoba, glukometr, odběrové pero a víčko musí být před použitím touto osobou vždy vyčištěno a vydezinfikováno. Viz stránka 102. POZNÁMKA: Porovnávání výsledků měření glykémie s výsledky získanými z jiného glukometru se nedoporučuje. Výsledky se mohou mezi jednotlivými glukometry lišit a nejsou vhodným ukazatelem toho, zda glukometr funguje správně. V zájmu kontroly přesnosti glukometru je vhodné pravidelně porovnávat výsledky glukometru s laboratorními výsledky. Další informace viz stránka

38 3 Provedení měření UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte systém OneTouch Select Plus, pokud je známo nebo pokud je podezření, že ve vzorcích plné krve pacienta se vyskytuje PAM (pralidoxim), protože výsledky měření by mohly být nesprávné. Nepoužívejte testovací proužky z poškozené tuby nebo z tuby, která byla ponechána otevřená. Mohlo by to vést k chybovým hlášením nebo k nepřesným výsledkům. Jestliže je tuba testovacích proužků poškozená, okamžitě kontaktujte zákaznický servis. Kontaktujte nás na telefonním čísle: Jestliže nemůžete provádět měření kvůli problému s příslušenstvím, kontaktujte svého lékaře. Pokud není možné provést měření, může dojít ke zpoždění v rozhodování o léčbě a k vážnému zhoršení zdravotního stavu. Tuba testovacích proužků obsahuje sušicí prostředky, které jsou v případě vdechnutí nebo polknutí zdraví škodlivé a mohou dráždit kůži nebo oči. Nepoužívejte testovací proužky po uplynutí data expirace. 36

39 Provedení měření 3 Odběrové pero OneTouch Delica POZNÁMKA: V odběrovém peru OneTouch Delica se používají POUZE lancety OneTouch Delica. V případě, že součástí sady je jiné odběrové pero než zde zobrazené, podívejte se do zvláštního příbalového letáku k odběrovému peru. 37

40 3 Provedení měření POZNÁMKA: Systém ke sledování glykémie OneTouch Select Plus nebyl testován na odběr z alternativních míst (AST). Při měření s tímto systémem používejte vzorky krve pouze ze špičky prstů. Odběrové pero OneTouch Delica neobsahuje materiály potřebné k provedení odběru z alternativních míst (AST). Odběrové pero OneTouch Delica se nesmí se systémem ke sledování glykémie OneTouch Select Plus používat pro odběr vzorků krve na předloktí ani dlani. 38

41 Provedení měření 3 UPOZORNĚNÍ: V zájmu snížení rizika infekce a onemocnění šířených krví: Před odběrem vzorku nezapomeňte umýt místo pro odběr vzorku krve mýdlem a teplou vodou, opláchnout a vysušit. Odběrové pero je určeno pro jednoho uživatele. Lancetu ani odběrové pero nesmí používat nikdo jiný. Při každém měření vždy použijte novou sterilní lancetu. Vždy udržujte glukometr a odběrové pero v čistotě (viz stránka 102). Glukometr a odběrové pero jsou určeny pouze pro jednoho pacienta. Nesmí je používat nikdo jiný, ani členové rodiny! Nepoužívejte u více pacientů! Po použití a expozici krvi se všechny součásti této sady považují za biologicky nebezpečný odpad. Použitá sada může přenášet infekční onemocnění i po vyčištění a dezinfekci. 39

42 3 Provedení měření Odběr vzorku krve ze špičky prstu Při každém odběru zvolte pro vpich jiné místo. Opakované vpichy do stejného místa mohou být bolestivé nebo mohou způsobit mozoly. Před odběrem vzorku krve si ruce důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem. Opláchněte a dobře osušte. 1. Sejměte víčko odběrového pera Víčko otočte proti směru hodinových ručiček a pak je přímo z pera sejměte. 40

43 Provedení měření 3 2. Do odběrového pera vložte sterilní lancetu Zasuňte lancetu podle zobrazení, aby byla dobře upevněna v držáku lancety. Zasunujte lancetu do pera, dokud se nezacvakne na místě a není pevně usazena v držáku. Otočte ochranný kryt po celém obvodu, dokud se neoddělí od lancety. Ochranný kryt uschovejte pro následné vyjmutí a likvidaci lancety. Viz stránka

44 3 Provedení měření 3. Znovu nasaďte víčko odběrového pera Vraťte víčko zpět na pero a zajistěte je otočením po směru hodinových ručiček. Neutahujte příliš. 42

45 Provedení měření 3 4. Upravte nastavení hloubky vpichu Odběrové pero má sedm nastavení hloubky vpichu označených od 1 do 7. Nižší číslo označuje mělčí vpich, vyšší číslo označuje hlubší vpich. Mělké vpichy jsou vhodné pro děti a většinu dospělých. Hlubší vpichy jsou vhodné pro osoby se silnou či mozolnatou kůží. Otáčejte kolečkem pro nastavení hloubky. POZNÁMKA: Mělký vpich do špičky prstu bývá méně bolestivý. Zkuste nejdříve mělký vpich a zvyšujte hloubku, až naleznete vhodnou hloubku k získání dostatečně velké kapky krve potřebné k měření. 5. Natáhněte odběrové pero Ovladač natahování lancety posunujte dozadu, dokud necvakne. Pokud se cvaknutí neozve, odběrové pero se již pravděpodobně natáhlo při vložení lancety. 43

46 3 Provedení měření 6. Zapněte glukometr vložením testovacího proužku Vložte testovací proužek do testovacího otvoru kontakty směrem k sobě. Glukometr není nutné nijak kódovat. Jakmile se zobrazí na displeji obrazovka Naneste krev, můžete na testovací proužek nanést vzorek krve. 44

47 Provedení měření 3 7. Proveďte vpich do prstu Podržte odběrové pero pevně proti boční straně prstu. Stiskněte uvolňovací tlačítko. Sejměte odběrové pero z prstu. 8. Vytvořte kulatou kapku krve Jemně stiskněte nebo masírujte špičku prstu, dokud se na ní nevytvoří plná kapka krve. Pokud se krev rozetře nebo skápne, vzorek nepoužívejte. Osušte místo pro odběr a jemným stiskem vytvořte další kapku krve nebo proveďte vpich na jiném místě. 45

48 3 Provedení měření Nanesení vzorku krve a odečtení výsledků 1. Připravte se na nanesení vzorku krve Držte prst rovně a pevně, posuňte glukometr a testovací proužek směrem ke kapce krve. Nenanášejte krev na horní část testovacího proužku. Nedržte glukometr a testovací proužek pod kapkou krve. Krev by mohla natéct do testovacího otvoru a poškodit glukometr. Zabraňte vniknutí krve do datového portu. 46

49 Provedení měření 3 2. Naneste vzorek krve Vyrovnejte kapku krve s vnitřním úzkým kanálkem na okraji testovacího proužku tak, že se okraj testovacího proužku téměř dotýká okraje kapky krve. 47

50 3 Provedení měření Jemně přitlačte kanálek k okraji kapky krve. Netiskněte testovací proužek příliš pevně proti místu vpichu, protože se kanálek může zablokovat a nenaplní se správně. Neroztírejte ani neseškrabujte kapku krve testovacím proužkem. Nenanášejte více krve na testovací proužek poté, co jste kapku krve oddálili. Nepohybujte testovacím proužkem v glukometru během měření, protože se může zobrazit chybové hlášení nebo může dojít k vypnutí glukometru. Nevyjímejte testovací proužek z glukometru, dokud se na displeji nezobrazí výsledek měření, jinak se glukometr vypne. 48

51 Provedení měření 3 UPOZORNĚNÍ: Pokud se kontrolní okénko nezaplní zcela krví, může se zobrazit chybové hlášení CHYBA 5. Viz stránka 119. Testovací proužek zlikvidujte a postup měření opakujte. 3. Počkejte, až se kontrolní okénko úplně zaplní Kapka krve nateče do úzkého kanálku a kontrolní okénko se musí zcela naplnit. 49

52 3 Provedení měření Jakmile je kontrolní okénko plné, znamená to, že jste nanesli dostatečné množství krve. Zobrazí se obrazovka Odpočet. Odsuňte testovací proužek od kapky krve a počkejte, až začne glukometr odpočítávat (asi 5 sekund). Obrazovka Odpočet UPOZORNĚNÍ: Nedělejte okamžitá rozhodnutí o léčbě na základě ukazatele indikátoru rozsahu, který se zobrazí u výsledků měření. Při rozhodnutí o léčbě je nutné vycházet z numerických výsledků a doporučení lékaře, nikoli pouze z ukazatele indikátoru rozsahu. 50

53 Provedení měření 3 Informace o tom, zda je výsledek měření glykémie v nastaveném rozsahu, nebo zda je vyšší či nižší než všeobecné limity rozsahu Když se výsledek měření glukózy zobrazí po měření společně s datem a časem, zobrazí glukometr rovněž ukazatel indikátoru rozsahu. Ukazatel informuje o tom, zda je výsledek v rozsahu všeobecných limitů nastavených v glukometru (viz stránka 85), nad ním či pod ním Ukazatel indikátoru rozsahu má také šipku směřující k příslušné části barevného pruhu indikátoru rozsahu na glukometru a slouží jako vizuální pomůcka. Jestliže se s výsledkem měření nezobrazí jednotka mmol/l, kontaktujte zákaznický servis. Kontaktujte nás na telefonním čísle:

54 3 Provedení měření Jakmile získáte výsledek měření glykémie Po zjištění výsledku měření glykémie máte tyto možnosti: Stisknutím a podržením tlačítka se vraťte do hlavní nabídky. Stiskněte a podržte tlačítko na několik sekund, než se glukometr vypne. Glukometr se sám vypne také po dvou minutách nečinnosti. Nebo Vyjměte testovací proužek a glukometr se vypne. Vyjmutí použité lancety POZNÁMKA: Toto odběrové pero má funkci vysunutí použité lancety, takže nemusíte použitou lancetu vytahovat. 1. Sejměte víčko odběrového pera Víčko otočte proti směru hodinových ručiček a pak je přímo z pera sejměte. 52

55 Provedení měření 3 2. Na hrot použité lancety nasaďte ochranný kryt Před odstraněním lancety umístěte ochranný kryt lancety na pevný povrch a pak její hrot zatlačte do strany s víčkem krytu. 3. Vysunutí použité lancety Posouvejte ovladač vysunutí použité lancety vpřed, dokud se lanceta nevysune z odběrového pera. Vraťte ovladač vysunutí použité lancety do původní pozice. V případě, že lanceta zcela nevypadla, opět pero natáhněte a pak posouvejte ovladač vysunutí použité lancety vpřed, až se lanceta vysune. 53

56 3 Provedení měření 4. Znovu nasaďte víčko odběrového pera Vraťte víčko zpět na pero a zajistěte je otočením po směru hodinových ručiček. Neutahujte příliš. Při každém odběru vzorku krve se musí použít nová lanceta. Tím se zabrání infekci a bolesti špičky prstu. 54

57 Provedení měření 3 Likvidace použitých lancet a testovacích proužků Aby nedošlo k neúmyslnému poranění o lancetu, je důležité použité lancety pečlivě zlikvidovat. Použité lancety a testovací proužky mohou být ve vaší zemi považovány za biologicky nebezpečný odpad. Při likvidaci vždy postupujte podle doporučení lékaře nebo v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Po práci s glukometrem, testovacími proužky, odběrovým perem a víčkem odběrového pera si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou. 55

58 3 Provedení měření Interpretace neočekávaných výsledků měření Jakmile jsou výsledky měření glykémie vyšší nebo nižší než očekávané, prostudujte si následující upozornění. UPOZORNĚNÍ: Nízké výsledky měření glykémie Je-li výsledek měření glykémie nižší než 3,9 mmol/l nebo se zobrazí zpráva PŘÍLIŠ NÍZKÁ GLYK. (tzn. výsledek je nižší než 1,1 mmol/l), může to znamenat hypoglykémii (nízkou hladinu glukózy v krvi). Měli byste tento stav okamžitě řešit podle doporučení svého lékaře. Přestože se může jednat o chybu v měření, je bezpečnější nejprve tento stav řešit a až poté měření opakovat. UPOZORNĚNÍ: Dehydratace a nízké výsledky měření glykémie Silná dehydratace může vést k falešně nízkým výsledkům glykémie. Máte-li pocit, že jste silně dehydratováni, ihned se poraďte s lékařem. 56

59 Provedení měření 3 UPOZORNĚNÍ: Vysoké výsledky měření glykémie Je-li výsledek vyšší než 10,0 mmol/l, může to znamenat hyperglykémii (vysoká hladina glukózy v krvi). V takovém případě je vhodné zvážit opakované měření. Při podezření na hyperglykémii se poraďte se svým lékařem. Zpráva PŘÍLIŠ VYSOKÁ GLYK. se zobrazí, jestliže je hladina glykémie vyšší než 33,3 mmol/l. Může se jednat o těžkou hyperglykémii (velmi vysoká hladina glukózy v krvi). Znovu změřte glykémii Pokud je výsledkem opět zpráva PŘÍLIŠ VYSOKÁ GLYK., znamená to vážný problém s regulací hladiny glukózy v krvi. Poraďte se okamžitě se svým lékařem a postupujte podle jeho pokynů. 57

60 3 Provedení měření UPOZORNĚNÍ: Opakované neočekávané výsledky měření glykémie Pokud opakovaně dostáváte výsledky měření, které neodpovídají vašemu očekávání, zkontrolujte systém pomocí kontrolního roztoku. Viz stránka 59. Pokud výsledky měření glykémie neodpovídají příznakům a dodrželi jste veškeré pokyny v této příručce, kontaktujte svého lékaře. Příznaky nikdy neignorujte a nikdy významně neměňte program regulace diabetu, aniž byste se o léčbě poradili s lékařem. UPOZORNĚNÍ: Neobvyklý počet červených krvinek Pokud je hematokrit (podíl červených krvinek na celkovém objemu krve) velmi vysoký (vyšší než 55 %) nebo velmi nízký (nižší než 30 %), může to vést k falešným výsledkům. 58

61 Provedení měření 3 Test s kontrolním roztokem Kontrolní roztok OneTouch Select Plus se používá k ověření, zda spolu glukometr a testovací proužky správně fungují a zda se provádí správně měření. (Kontrolní roztok je dostupný samostatně.) POZNÁMKA: Při prvním otevření nové ampulky kontrolního roztoku poznamenejte na etiketu datum likvidace. Pokyny pro stanovení data likvidace jsou uvedeny v příbalovém letáku ke kontrolnímu roztoku nebo na bočním štítku ampulky. Ampulku s kontrolním roztokem ihned po použití pevně uzavřete víčkem, aby nedošlo ke kontaminaci nebo znehodnocení. 59

62 3 Provedení měření Neotvírejte tubu testovacích proužků, dokud nejste připraveni vyjmout jeden testovací proužek a provést měření. Testovací proužek použijte ihned po vyjmutí z tuby, zejména v prostředí s vysokou vlhkostí. Měření s kontrolním roztokem musí být prováděno při pokojové teplotě (20 25 C). Před testem musí mít glukometr, testovací proužky a kontrolní roztok pokojovou teplotu. UPOZORNĚNÍ: Kontrolní roztok nepolykejte ani nepožívejte. Zabraňte kontaktu kontrolního roztoku s kůží nebo očima, protože by mohl způsobit podráždění. Nepoužívejte kontrolní roztok po uplynutí data expirace (uvedeného na ampulce) nebo data likvidace, podle toho, které nastane dříve; výsledky měření mohou být nepřesné. 60

63 Provedení měření 3 Proveďte test s kontrolním roztokem Vždy, když otevřete novou ampulku testovacích proužků. Vždy, když máte podezření, že glukometr nebo testovací proužky nefungují správně. Při opakovaném výskytu neočekávaných výsledků měření glykémie. Pokud jste glukometr upustili nebo poškodili. 61

64 3 Provedení měření Test s kontrolním roztokem 1. Stisknutím a podržením tlačítka glukometr zapnete a zobrazí se hlavní nabídka 2. V hlavní nabídce zvýrazněte položku Nastavení a stiskněte tlačítko 3. Zvýrazněte položku Kontrolní test a stiskněte tlačítko 62

65 Provedení měření 3 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka Vložte proužek. 4. Vložte testovací proužek Kontakty musí být otočeny směrem k vám. 63

66 3 Provedení měření Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka Naneste kont. roztok. 5. Připravte si kontrolní roztok Před sejmutím víčka ampulku jemně protřepejte. Odstraňte víčko ampulky a umístěte je na rovný povrch horní částí víčka nahoru. Stisknutím ampulky odkápněte první kapku. 64

67 Provedení měření 3 Otřete konec ampulky s kontrolním roztokem i povrch víčka čistou, navlhčenou tkaninou nebo hadříkem. Pak vymáčkněte kapku do malé jamky v horní části víčka nebo na jiný čistý, nesavý povrch. 65

68 3 Provedení měření 6. Naneste kontrolní roztok Glukometr držte tak, aby byl úzký kanálek na horní hraně testovacího proužku v mírném sklonu ke kapce kontrolního roztoku. Dotkněte se kanálkem na horním okraji testovacího proužku kontrolního roztoku. Počkejte, až se kanálek zcela zaplní. 66

69 Provedení měření 3 7. Přečtěte výsledek Glukometr začne odpočítávat. Výsledek testu se zobrazí spolu s datem, časem, měrnou jednotkou a údajem Kontrolní roztok. Protože byla vybrána možnost Kontrolní test, Glukometr výsledek měření označí jako test s kontrolním roztokem. UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte test s kontrolním roztokem, je nutné vybrat možnost Kontrolní test na obrazovce Nastavení. Může se zobrazit Chyba 6, pokud na testovací proužek nanesete kontrolní roztok a nedodržíte příslušný postup (viz stránka 62). Další informace viz stránka

70 3 Provedení měření 8. Kontrola, zda je výsledek měření v daném rozsahu Každá tuba s testovacími proužky má na štítku vytištěn rozsah pro Kontrolní roztok OneTouch Select Plus střední. Porovnejte výsledek zobrazený glukometrem s rozsahem pro kontrolní roztok vytištěným na tubě s testovacími proužky. Příklad rozsahu Kontrolní roztok OneTouch Select Plus střední Kontrolní rozmezí 5,7 7,7 mmol/l 68

71 Provedení měření 3 Výsledky měření mohou být mimo rozsah z těchto příčin: Nebyly dodrženy pokyny začínající na straně stránka 62. Kontrolní roztok je znečištěný nebo uplynulo datum použitelnosti nebo datum likvidace. Testovací proužek nebo tuba s testovacími proužky jsou poškozeny nebo již u nich uplynula doba expirace. Při provádění testu s kontrolním roztokem neměl glukometr, testovací proužky anebo kontrolní roztok stejnou teplotu. Měření s kontrolním roztokem se musí provádět při pokojové teplotě (20 25 C). Glukometr nefunguje správně. Nečistota nebo kontaminace v malé jamce v horní části víčka kontrolního roztoku (viz krok 5). Výsledky testu s kontrolním roztokem je možné vidět při prohlížení minulých výsledků, nejsou však zahrnovány do průměrů výsledků. 69

72 3 Provedení měření UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou výsledky testu s kontrolním roztokem stále mimo rozsah uvedený na tubě s testovacími proužky, pak glukometr, testovací proužky ani kontrolní roztok nepoužívejte. Kontaktujte zákaznický servis. Kontaktujte nás na telefonním čísle: Rozsahy pro kontrolní roztok uvedené na tubách testovacích proužků jsou určeny pouze pro testy s kontrolním roztokem. Nejedná se o doporučený rozsah glykémie. 9. Čištění Povrch víčka kontrolního roztoku vyčistěte čistou navlhčenou tkaninou nebo hadříkem. 70

73 Provedení měření 3 Tato stránka je záměrně ponechána prázdná. 71

74 4 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů Prohlížení předchozích výsledků Glukometr ukládá posledních 500 výsledků měření glykémie a výsledků testu s kontrolním roztokem a zobrazuje je několika způsoby. 1. Přejděte na Záznam s výsledky V hlavní nabídce zvýrazněte stisknutím tlačítka nebo možnost Výsl. měření a stiskněte tlačítko. Na obrazovce se zobrazí až čtyři výsledky měření od nejnovějšího. POZNÁMKA: Symboly značení jídel, které jsou zobrazeny na ukázkové obrazovce napravo, se u výsledků zobrazí pouze v případě, že je funkce značení jídel zapnutá a poté začnete označovat výsledky. 72

75 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů 4 2. Listování výsledky měření Tlačítkem se ve výsledcích pohybujete dozadu a tlačítkem dopředu. Pokud tlačítko nebo stisknete a podržíte, můžete pohyb urychlit. Chcete-li zobrazit podrobnosti k určitému výsledku, nejprve jej zvýrazněte a poté stiskněte tlačítko. 73

76 4 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů Společně s výsledkem se mohou zobrazit následující symboly. Některé z těchto symbolů se mohou zobrazit pouze při prohlížení výsledků v Výsl. měření. Stisknutím tlačítka měření. jestliže je výsledek měření glykémie nad 33,3 mmol/l jestliže je výsledek měření glykémie pod 1,1 mmol/l jestliže se jedná o výsledek testu s kontrolním roztokem (viz stránka 59) jestliže výsledek měření glukózy byl nad horním limitem jestliže výsledek měření glukózy byl v rozsahu jestliže výsledek měření glukózy byl pod dolním limitem jestliže výsledek měření glukózy má značku Před jídlem jestliže výsledek měření glukózy má značku Po jídle se vrátíte na obrazovku Výsl. 74

77 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů 4 Zobrazení průměrů Přejděte na obrazovku Průměr V hlavní nabídce zvýrazněte stisknutím tlačítka nebo možnost Průměr a stiskněte tlačítko. Vždy za 7-, 14-, 30- a 90denní období až do stávajícího data glukometr zobrazí průměr výsledků. Tento průměr se vypočítá ze VŠECH výsledků, včetně výsledků označených i neoznačených značkou Před jídlem a Po jídle. 75

78 4 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů Je-li značení jídel zapnuto, můžete zobrazit průměr pro výsledky před jídlem a po jídle pro stejné časové období. Po stisknutí tlačítka nebo se zobrazí průměr výsledků se značkou Před jídlem nebo Po jídle. Tyto průměry se vypočítají pouze z výsledků označených jako Před jídlem nebo Po jídle. Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku hlavní nabídky. 76

79 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů 4 POZNÁMKA: Průměry se vypočtou pouze v případě nejméně 2 výsledků měření glykémie za průměrované období. Výsledek PŘÍLIŠ VYSOKÁ GLYKÉMIE se vždy počítá jako 33,3 mmol/l, zatímco výsledek PŘÍLIŠ NÍZKÁ GLYKÉMIE se vždy počítá jako 1,1 mmol/l. Glukometr vypočítává průměry na základě 7-, 14- a 30- a 90denních období, která vždy končí aktuálně nastaveným datem. Pokud změníte nastavení data, mohou se změnit i průměry. 77

80 4 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů Průměry výsledků poskytují informace o předchozích výsledcích. Nepoužívejte průměry výsledků k okamžitému rozhodování o léčbě. Před provedením významných změn v postupu léčby diabetu se vždy poraďte se svým lékařem. UPOZORNĚNÍ: Nedovolte jiným lidem, aby používali váš glukometr, protože tím se mohou změnit průměry. Stahování výsledků do počítače Software OneTouch Diabetes Management může uchovávat všechny záznamy a pomáhá zaznamenávat trendy pro plánování stravy, tělesné námahy, dávkování inzulínu a léků. Další informace o Softwaru OneTouch Diabetes Management a jak jej objednat najdete na webu případně kontaktujte zákaznický servis. Kontaktujte nás na telefonním čísle: Připojit pouze k počítači certifikovanému pro UL

81 Zobrazení předchozích výsledků a průměrů 4 Chcete-li přenést údaje z glukometru, stáhněte je do počítače podle pokynů k Softwaru OneTouch Diabetes Management. K připojení glukometru OneTouch Select Plus k počítači a stažení výsledků budete potřebovat standardní kabel rozhraní micro USB (k dostání zvlášť). Po připojení glukometru k počítači zobrazí displej přístroje obrazovku Počítač Připojen, která uvádí, že glukometr je v režimu komunikace. Je-li glukometr připojen k počítači, nevkládejte testovací proužek. Je-li glukometr připojen k počítači, nevyměňujte baterie. 79

82 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Nastavení glukometru můžete upravit kdykoli. Po zapnutí glukometru se po spouštěcí obrazovce zobrazí hlavní nabídka. Tmavá lišta zvýrazňuje aktuální výběr na displeji přístroje. V hlavní nabídce zvýrazněte stisknutím tlačítka nebo možnost Nastavení a stiskněte tlačítko. Zvolte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko. 80

83 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Změna času a data 1. Změna času Zvýrazněte položku Čas/ Datum na obrazovce Nastavení a stiskněte tlačítko. Dále zvýrazněte položku Čas a stiskněte tlačítko. Na glukometru se zobrazí aktuálně nastavený čas. Změňte hodiny tlačítkem nebo, a poté stiskněte tlačítko. Minuty změňte stejným postupem. Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že zobrazený čas je nyní uložen v glukometru. 81

84 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 2. Změna data Zvýrazněte položku Datum na obrazovce Čas/Datum a stiskněte tlačítko. Na glukometru se zobrazí aktuálně nastavené datum. Tlačítkem nebo změňte den a stiskněte tlačítko. Měsíc a rok změňte stejným postupem. Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že zobrazené datum je nyní uloženo v glukometru. 82

85 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 POZNÁMKA: V zájmu zajištění správně nastaveného času a data v glukometru vás přístroj vyzve každých 6 měsíců a po každé výměně baterií k potvrzení času a data nastaveného v glukometru. Pokud je nastavení správné, stiskněte tlačítko. Informace o výměně baterií viz stránka 108. Pokud ne, stisknutím tlačítka nebo označte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Čas a datum upravíte podle kroků 1 a 2. Jakmile je čas a datum nastaven správně, zvýrazněte tlačítkem nebo položku Hotovo a stiskněte tlačítko. Za několik sekund se na obrazovce zobrazí hlavní nabídka. V případě, že zapnete glukometr vložením testovacího proužku, zobrazí se obrazovka Naneste krev. 83

86 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Nastavení limitů rozsahu Limity rozsahu jsou vymezeny horním a dolním limitem a nastavuje je uživatel glukometru. Glukometr podle horního a dolního limitu zobrazuje, zda je výsledek měření v limitu, pod ním či nad ním. Když vyberete možnost Limit na obrazovce Nastavení, budete moci upravit všeobecné limity rozsahu. UPOZORNĚNÍ: V každém případě se o nízkých a vysokých limitech vhodných pro vás poraďte se svým lékařem. Při výběru nebo změně limitů je vhodné zohlednit takové faktory jako životní styl a léčba diabetu. Nikdy neprovádějte významné změny v léčbě diabetu, aniž byste se poradili s lékařem. POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete všeobecné limity změnit, nedojde tím ke změně předchozích ukazatelů indikátoru rozsahu v záznamu s výsledky. U nových měření však zobrazení ukazatele indikátoru rozsahu odrážet změny bude. 84

87 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Úprava všeobecných limitů rozsahu Zvýrazněte položku Limit na obrazovce Nastavení a stiskněte tlačítko. Na glukometru se zobrazí aktuálně nastavený všeobecný rozsah. Tlačítkem nebo změňte dolní limit na požadovanou hodnotu mezi 3,3 mmol/l a 6,1 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. 85

88 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Tlačítkem nebo změňte horní limit na požadovanou hodnotu mezi 5,0 mmol/l a 16,7 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka Uloženo jako potvrzení, že zobrazené dolní a horní limity jsou nyní uložené v glukometru. 86

89 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Zapnutí a vypnutí značení jídel Glukometr OneTouch Select Plus umožňuje přiřazovat výsledkům měření glukózy značku Před jídlem nebo Po jídle. Chcete-li značky přiřazovat, musí být značení jídel zapnuté. Měření hladiny glukózy v krvi před jídlem se provádí těsně před začátkem jídla. Měření hladiny glukózy v krvi po jídle se obvykle provádí jednu až dvě hodiny po začátku jídla. Doporučujeme probrat s ošetřujícím lékařem, jak může značení jídla pomoci regulovat diabetes. Značky přiřazujte výsledkům měření glukózy pečlivě. Nesprávné přiřazení značek může způsobit nepřesnost či chybnou interpretaci průměrů. 87

90 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Zvýrazněte položku Značení jídel na obrazovce Nastavení a stiskněte tlačítko. Zda je značení jídel zapnuté, či vypnuté, prozradí značka zaškrtnutí. 88

91 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Když značení jídel zapnete, budete vyzváni ke kontrole limitů rozsahu hodnot před jídlem a po jídle, které se na výsledky měření glukózy uplatní pouze v případě, že mají přiřazenou značku Před jídlem nebo Po jídle. Stisknutím tlačítka pokračujte k případným změnám limitů hodnot před jídlem a po jídle. Přednastavené limity rozsahu před jídlem jsou 3,9 mmol/l a 7,2 mmol/l (dolní a hodní limit), zatímco přednastavené limity rozsahu po jídle jsou 6,7 mmol/l a 10,0 mmol/l (dolní a hodní limit). V případě, že jsou limity rozsahu před jídlem správné, uložte je stisknutím tlačítka. Pokud potřebujete provést změny, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. 89

92 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Tlačítkem nebo změňte dolní limit na požadovanou hodnotu mezi 3,3 mmol/l a 6,1 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. Tlačítkem nebo změňte horní limit na požadovanou hodnotu mezi 5,0 mmol/l a 12,0 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. 90

93 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že limity rozsahu před jídlem jsou nyní uloženy v glukometru. V případě, že jsou limity rozsahu po jídle správné, uložte je stisknutím tlačítka. Pokud potřebujete provést změny, stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte možnost Upravit a stiskněte tlačítko. Poté podle pokynů výše nastavte a uložte limity rozsahu po jídle. POZNÁMKA: Dolní limit po jídle lze nastavit mezi 5,0 mmol/l a 6,7 mmol/l. Horní limit po jídle lze nastavit mezi 6,6 mmol/l a 16,7 mmol/l. 91

94 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Až budete mít nastavení limitů rozsahu pro dobu jídla hotové, zobrazí se obrazovka Uloženo jako potvrzení, že je značení jídel zapnuté. POZNÁMKA: Je-li značení jídel zapnuté a chcete je vypnout, budete vyzváni k potvrzení či úpravě všeobecných limitů rozsahu, které se použijí pro neoznačené výsledky měření glukózy. Všeobecné limity rozsahu můžete upravit postupem na stránka

95 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Úprava limitů rozsahu pro dobu jídla Chcete-li upravit limity rozsahu pro dobu jídla, musí být zapnuté značení jídel. Viz stránka 87. Zvýrazněte položku Limit na obrazovce Nastavení a stiskněte tlačítko. POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete limity pro dobu jídla změnit, nedojde tím ke změně předchozích ukazatelů indikátoru rozsahu v záznamu s výsledky. U nových měření však zobrazení ukazatele indikátoru rozsahu odrážet změny bude. 93

96 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Úprava limitů rozsahu před jídlem a po jídle Zvýrazněte položku Před jídlem na obrazovce Limit a stiskněte tlačítko. Na glukometru se zobrazí aktuálně nastavený rozsah před jídlem. Tlačítkem nebo změňte dolní limit na požadovanou hodnotu mezi 3,3 mmol/l a 6,1 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. 94

97 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Tlačítkem nebo změňte horní limit na požadovanou hodnotu mezi 5,0 mmol/l a 12,0 mmol/l. Poté stiskněte tlačítko. Obrazovka Uloženo slouží jako potvrzení, že zobrazené limity rozsahu před jídlem jsou nyní uloženy v glukometru. 95

98 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Zvýrazněte položku Limit na obrazovce Nastavení a stiskněte tlačítko. Potom zvýrazněte položku Po jídle na obrazovce Limit a stiskněte tlačítko. Podle pokynů výše změňte limity rozsahu po jídle. POZNÁMKA: Dolní limit po jídle lze nastavit mezi 5,0 mmol/l a 6,7 mmol/l. Horní limit po jídle lze nastavit mezi 6,6 mmol/l a 16,7 mmol/l. 96

99 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Přiřazování značek výsledkům měření glukózy Je-li značení jídel zapnuto, můžete přiřazovat značky výsledkům měření glukózy. Jakmile se po měření glukózy zobrazí na displeji výsledek, zobrazí se níže možnosti značení (Před jídlem, Po jídle a Bez značky). Tlačítkem nebo zvýrazněte položku Před jídlem ( ) nebo Po jídle ( ) a stiskněte tlačítko. Nechcete-li výsledek označit, zvýrazněte položku Bez značky a stiskněte tlačítko, případně se stisknutím tlačítka vraťte na obrazovku Výsledek. 97

100 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru POZNÁMKA: Značku jídla, která je zobrazena pod výsledkem, lze upravit, dokud je výsledek stále zobrazený (viz další stránka). Jednoduše stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku Značení jídel výše, kde můžete opakovat pokyny k označení výsledku. Označit lze výsledek PŘÍLIŠ VYSOKÁ, nikoli však výsledek PŘÍLIŠ NÍZKÁ. Značky jídla nelze upravovat při prohlížení výsledků v Výsl. měření. 98

101 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Vybraná ikona Před jídlem ( ) nebo Po jídle ( ) se zobrazí pod výsledkem. Funkce indikátoru rozsahu glukometru automaticky zobrazuje příslušný ukazatel indikátoru rozsahu se šipkou k odpovídajícímu barevnému pruhu indikátoru rozsahu. Glukometr poté na výsledek uplatní limit rozsahu před jídlem nebo po jídle, podle toho, zda jste výsledku přiřadili značku Před jídlem nebo Po jídle. 99

102 5 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru Kontrola sériového čísla, verze softwaru a poslední chyby měření V glukometru je uloženo sériové číslo, verze softwaru a informace o poslední chybě měření. Tyto informace jsou kdykoli dostupné a lze je využít k odstraňování problémů. 1. Tlačítkem nebo zvýrazněte položku Informace o přístroji na obrazovce Nastavení 2. Po stisknutí tlačítka se zobrazí informace o přístroji 100

103 Úprava uložených nastavení po prvním nastavení glukometru 5 Tlačítkem posunujte zobrazení na údaje o poslední chybě, ke které u přístroje došlo. 101

104 6 Péče a údržba Skladování systému Glukometr, testovací proužky, kontrolní roztok a další příslušenství uchovávejte výhradně v přepravním pouzdře. Skladujte na chladném suchém místě s teplotou mezi 5 C a 30 C. Neuchovávejte v chladničce. Všechny součásti uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a tepla. Čištění a dezinfekce Čištění není totéž, co dezinfekce a provést je třeba obojí. Čištění je součástí normální péče a údržby a musí se provést před dezinfekcí. Čištění však nezničí bakterie. Dezinfekce je jediný způsob, jak snížit riziko onemocnění. Informace o čištění viz stránka 103; informace o dezinfekci viz stránka

105 Péče a údržba 6 Čištění glukometru, odběrového pera a víčka Při viditelné nečistotě a před dezinfekcí se musí glukometr, odběrové pero a víčko odběrového pera vyčistit. Čistěte glukometr nejméně jednou za týden. Glukometr a odběrové pero se musí vyčistit, kdykoli jsou viditelně znečištěné. K čistění používejte běžně používané tekuté mýdlo a měkký hadřík. Připravte jemný detergenční přípravek zamícháním 2,5 ml čajové lžičky běžně používaného tekutého mýdla ve 250 ml hrnku vody. Nepoužívejte alkohol ani jiná rozpouštědla. Dbejte na to, aby se přes otvor pro vkládání testovacího proužku nebo datový port nedostala do glukometru nečistota, prach, krev, kontrolní roztok nebo jiná tekutina. (Viz stránka 16) Nerozprašujte čistící prostředek přímo na glukometr a neponořujte jej do tekutiny. 103

106 6 Péče a údržba 1. Při otírání vnějšího povrchu glukometru a odběrového pera držte glukometr otvorem ke vkládání testovacího proužku směrem dolů, používejte měkký hadřík navlhčený vodou a jemný detergenční přípravek Před čistěním glukometru vždy odstraňte přebytek kapaliny. Otřete vnější povrch víčka odběrového pera. 2. Otřete do sucha čistým měkkým hadříkem 104

107 Péče a údržba 6 Dezinfekce glukometru, odběrového pera a víčka Glukometr, odběrové pero a víčko se musí pravidelně dezinfikovat. Před dezinfekcí vyčistěte glukometr, odběrové pero a víčko. Pro dezinfekci použijte běžný dezinfekční prostředek pro domácnost (musí obsahovat alespoň 5,5 % chlornanu sodného jako aktivní složku)*. Připravte roztok 1 dílu dezinfekčního prostředku pro domácnost a 9 dílů vody. *Při používání a skladování dezinfekčního prostředku pro domácnost postupujte podle pokynů výrobce. 1. Držte glukometr otvorem ke vkládání testovacího proužku směrem dolů Otírejte vnější povrch glukometru a odběrového pera měkkým hadříkem navlhčeným tímto roztokem do sucha. Před čistěním glukometru vždy odstraňte přebytek kapaliny. 105

108 6 Péče a údržba 2. Po otření překryjte na 1 minutu povrch, který dezinfikujete, měkkým hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem pro domácnost Po práci s glukometrem, odběrovým perem a víčkem si řádně umyjte ruce mýdlem a vodou. V případě známek opotřebení kontaktujte zákaznický servis. Kontaktujte nás na telefonním čísle:

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android internetu Jak to lze jednoduše, Android Jak na to? Mrkněte na mapu pokrytí, jste v místě pokrytí? Máte aktivní datové služby od SAZKAmobil? Zkuste manuální nastavení* Na dalších stránkách najdete jednoduchý

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

VáÏen majiteli glukometru Wellion CALLA Dialog,

VáÏen majiteli glukometru Wellion CALLA Dialog, NÁVOD K POUÎITÍ VáÏen majiteli glukometru Wellion CALLA Dialog, Děkujeme, že jste si vybral systém na měření glykémie Wellion CALLA Dialog, který vám pomůže mít vaši cukrovku pod kontrolou. Systém Wellion

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Obsah. 1 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...7

Obsah. 1 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...7 Obsah 1 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...7 2 Varovné a bezpečnostní pokyny...8 3 Popis přístroje a příslušenství...11

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více