Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005-2006"

Transkript

1 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Zpracoval: Mgr. Václav Kvítek ředitel školy

2 1. Základní údaje organizace 1. Název: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené adresa: Riegrova 1, České Budějovice právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: ředitel Mgr. Václav Kvítek zástupce ředitele Mgr. Jitka Zikešová Kontakt: tel.: fax: Zřizovatel Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy adresa: Karmelitská 7, Praha 1 3. Součásti školy kapacita IZO Mateřská škola Základní škola celkem 84 Odborné učiliště pro sluchově postižené Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá celkem 27 Školní družina Internát Dětský domov Speciální pedagogické centrum Školní jídelna

3 2. 4. Základní údaje o součástech škol počet tříd počet dětí počet pedagogů Mateřská škola Základní škola Odb. učil. sklenářské práce Praktická škola Školní družina 1 oddělení 10 1 Internát 4 vých.sk Dětský domov 3 vých.sk Materiálně technické podmínky školy Škola je umístěna ve středové části města, což je výhodné vzhledem k dostupnosti, vzhledem k vytváření základních sociálních návyků. Nevýhodou je zvýšená hlučnost a dopravní hustota. Městská doprava umožňuje dostupnost do všech částí města i do okolí. Všechny části školní budovy kromě podkroví mají bezbariérový přístup. Pro provoz mateřské školy je určena jedna třída, šatna, sklad hraček a sociální zařízení. Pro provoz základní školy je určeno 13 tříd. Pro provoz odborného učiliště je určena 1 třída, pracoviště pro výkon praktické výuky je pronajímáno od Střední odborné školy v Nerudově ulici v Českých Budějovicích. Dětský domov je vybaven třemi klubovnami, osmi ložnicemi, sociálním zařízením, nábytkem pro uložení prádla, šatstva, obuvi. V těchto místech je úměrný počet moderního sedacího nábytku, válend, psacích stolů, hraček, běžných domácích a elektrických přístrojů ( lampičky, rádia, televize a pod), vybavení pro sport. Součástí dvou kluboven je kuchyňská linka s lednicí a sporákem a nádobím. Skupina ze 3.klubovny využívá k nácvikům přípravy jídla dobře vybavenou žákovskou kuchyňku. Vybavení internátu je obdobné jako vybavení dětského domova. Internát je situován do prvního patra staré budovy. Součástí školy je tělocvična, místnost pro hudebně dramatickou výchovu, malá tělocvična pro zájmovou činnost, ateliér, školní dílna, počítačová třída, klubovna pro rybářský kroužek. V majetku školy je zahrada o velikosti cca. 8 arů. Zde jsou umístěny různé prolézačky, skluzavka, houpačka. Část zahrady slouží jako zelinářská, upravená na záhony a je určena na výuku pěstitelských prací. Záměrem školy je vybudovat v části zahrady tréninkový sportovní areál s běžeckou drahou, hřištěm na odbíjenou, doskočištěm a především se zázemím WC a umývárnou. Speciálně pedagogické centrum je vybaveno pracovnou psychologa, sociální pracovnice, dvěma samostatnými pracovišti pro speciální pedagogy, rehabilitačním pracovištěm. Škola vlastní též rekreačně rehabilitační objekt v Radosticích. Zázemí celého komplexu školy tvoří školní kuchyně ( má moderní vybavení odpovídající současným předpisům), školní jídelna, ošetřovna a izolace, dílna údržbáře, prádelna a dílna švadleny, dvě kanceláře, sborovna, výměník, archiv.

4 3. V tomto školním roce došlo též k obnově vozového parku prodejem 8 let starého auta Škoda Felicie a koupí nového auta Škoda Octavia a nákladního přívěsu. Všechny třídy a jídelna jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá požadavkům na zdravý vývoj- výškově stavitelné stoly a židle, které jsou též správně tvarované. Nábytek odpovídá hygienickým předpisům, nevyzařuje formaldehyd ( lůžkoviny mají antialergický charakter). Též vybavení pro personál je průběžně dle možností modernizován tak, aby odpovídalo nejnovějším požadavkům na bezpečnost a hygienu práce ( vybavení prádelny, údržby, kuchyně nádobím a pod). Dle požadavků vyučujících jsou třídy vybaveny kolektivními naslouchacími soupravami CANTA. Odbornou firmou je pravidelně prováděna i údržba a opravy. Soupravou CANTA jsou vybaveny 4 třídy. 6. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce pracovalo v zařízení : 20 učitelů (z toho 2 asistentky) 15 vychovatelů 2 učitelky MŠ 5 asistentů pedagogů 6 kuchařek 12 správních zaměstnanců 5 pracovníků SPC Celkem 65 pracovníků : z toho 5 mužů, 60 žen 7. Kvalifikovanost pracovníků na jednotlivých úsecích kvalif. splněna nesplněna vysokoškolské vystudovaná vzdělání spec.pedag. učitelé + asistenti vychovatelé + asist.pedag. (noční) 19 1 (stud.vš) 1 19 učitelky MŠ správní zaměstnanci 12 kuchařky 6 pracovníci SPC 5 4 3

5 8. Věková struktura pracovníků školy na všech úsecích ve věku mezi roky 8 pracovníků nad 60 let 5 Křivka grafického vyjádření ukazuje velmi příznivý stav věku zaměstnanců vzhledem k výkonnosti, ale též k množství životních zkušeností Vzdělávání pracovníků Ve školním roce úspěšně dokončily studium speciální pedagogiky 3 vychovatelky. Druhý ročník vysokoškolského studia vychovatelství na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem absolvoval 1 vychovatel. Pracovníci procházejí různými školeními dle výběru z nabídky a též dle požadavků školy. Všichni pedagogičtí pracovníci si postupně doplňovali a doplňují vzdělání týkající se počítačové gramotnosti. Všichni pracovníci prošli proškolením bezpečnosti práce. 10. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výuku ve škole pro sluchově postižené navštěvují žáci s rozdílným stupněm sluchového postižení, často v kombinaci s dalšími vadami ( mentální, zrakové,autismus a pod). Hodnocení žáků je prováděno tak, aby bylo jak motivující, tak aby vyjadřovalo úspěšnost žáka, což je důležité pro jeho orientaci. Část dětí je hodnocena známkou, částečně jsou hodnoceny slovně. Úspěšnost ve výuce v jednotlivých třídách byla ve školním roce velmi dobrá, žádný žák nebude muset opakovat ročník. V důsledku nesouměřitelnosti výsledků ve vyučování z výše uvedených důvodů nelze tyto výsledky zprůměrovat či vyjádřit graficky.

6 5. V průběhu školního roku ukončil studium v odborném učilišti sklenářské práce na vlastní žádost a po schválení zákonnými zástupci 1 žák. Došlo k tomu přes veškeré snahy a přemlouvání ze strany učitelů, sociální pracovnice, ředitele, rodičů. Pro školu byly velmi potěšující výsledky závěrečných zkoušek praktické školy. Závěrečné zkoušky se účastnilo 6 žáků, všichni z velmi komplikovaným postižením ( všichni těžké sluchové, všichni mentální, jedna dívka zrakové, 2 žáci s rysy autismu). Přes tyto komplikace si všichni žáci uvědomili vážnost tohoto kroku do života a na závěrečné zkoušky byli velmi dobře připraveni. Tato zkouška potvrdila, jak je výuka a příprava žáků s těžkým postižením důležitá pro vytvoření určité míry samostatnosti v dospělosti. 11. Vzdělávací dokumenty používané v roce Základní škola Nedoslýchaví: Vzdělávací program Základní škola č.j /96-2 ze dne Úpravy a doplňky č.j /98-22 ze dne Neslyšící: 1.stupeň : Učební dokumenty základní školy pro sluchoě postižené přípravný-4.ročník č.j /93-24 ze dne stupeň: Učební dokumenty pro 5.-9.ročník základní školy pro sluchově postižené č.j /2001 ze dne Tělesná výchova, výtvarná výchova a praktické činnosti podle uč. plánu a uč. osnovy č.j /96-22 ze dne Úpravy a doplňky ze dne č.j /98-22 ZŠ praktická Učební plán a učební osnovy zvláštní školy pro sluchově postižené č.j /*5-24 ze dne 7. září 1995 Alternativní učební dokumenty předmětu český jazyk č.j / ze dne 8. srpna 2000 ZŠ speciální Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy pro sluchově postižené č.j / ze dne 10.srpna 2000

7 6. Praktická škola Alternativní učební plán č.j /98-24 ze dne 18.května 1998 Učební dokumenty KKOV C/001 Praktická škola č.j / ze dne Odborné učiliště KKOV E/002 sklenářské práce Odborné předměty: Učební obor sklenářské práce č.j /95-24 ze dne Všeobecné předměty: Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště č.j /99-24 ze dne Údaje o zameškaných hodinách Ve školním roce bylo ve všech výukových procesech a všemi žáky zameškáno celkem hod. Z toho hod. bylo rodiči nebo vychovateli omluveno, 154 hod. bylo neomluveno. Omluvené zameškané hodiny byly ve většině případů způsobeny nemocí či problémy při dopravě do školy. Neomluvené hodiny byly řešeny komisí za přítomnosti rodičů. Byly způsobeny pouze dvěma žáky školy. Na jednoho žáka připadá v průměru 97 omluvených zameškaných hodin za školní rok. 13. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Ve školním roce neproběhlo přijímací řízení na žádný obor střední školy. 1 vycházející žák ze základní školy byl přijat do SOU v Prachaticích na obor kuchař. 14. Zápis k povinné školní docházce Tento zápis byl uskutečněn v měsíci lednu a do 1. třídy byl zapsán 1 žák.

8 Změna názvu školy Ve školním roce byl změněn název školy z původního : Speciální školy pro sluchově postižené na nový : Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 16. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách, o aktivitách SPC Žáci školy jsou dle svých zájmů vždy od září daného školního roku zařazováni do kroužků, ty se naplňují tak, jak to umožňuje vybavení, kapacita zařízení, zpravidla do počtu 6 žáků. Provozován je kroužek rybářský vedeným dvěma dobrovolnými členy rybářského svazu z Českých Budějovic a vedoucí vychovatelkou p. Slomkovou, kroužek keramický, vedený profesionální keramičkou paní Štarkovou, kroužek výtvarný, vedený učitelkou školy paní Balákovou, kroužek sportovní, vedený panem učitelem Ryjáčkem, kroužek taneční, vedený paní vychovatelkou Malou, kroužek dramatický, vedený paní učitelkou Novákovou a Bartošovou, kroužek drhání, vedený paní vychovatelkou Jindrovou. Maminkám docházejících žáků byla nabídnuta možnost vedení zájmové činnosti a využívání prostor školy s ostatními, především z Českých Budějovic docházejícími dětmi. Výrobky žáků z jednotlivých kroužků jsou využívány jako dárky návštěvám, sponzorům, jsou využívány na výzdobu školy. Dramatický kroužek vystoupil na předvánoční besídce, na akademii na závěr školního roku, vystoupil se svým představením též v prodejně Albert. Rybářský kroužek uskutečnil v měsíci květnu víkendový pobyt na Lipně spojený s chytáním ryb. Počátkem měsíce května se pro 4 třídy uskutečnil 10 denní pobyt v zařízení, které zapůjčily Lesy Hluboká. Schwanzenberská lovecká chata se nachází ve Staré oboře v přírodním prostředí plném zvířat. Organizátorka pobytu paní Janoušová domluvila pro žáky entomologickou přednášku, předvedení japonského bojového umění s meči, předvedení rehabilitačního cvičení s jeho následnou aplikací po celou dobu pobytu, a soutěž o přírodě, kterou zorganizovali lesáci z Hluboké. V průběhu pobytu probíhala výuka vhodně doplněná nabízenými možnostmi. Lze konstatovat, že pobyty tohoto typu vedou k upevnění kamarádských vztahů mezi dětmi, vedou k samostatnosti, sociálním návykům, kladnému vztahu k přírodě. Je žádoucí tyto akce uskutečnit i v příštím školním roce. Plavecký výcvik byl prováděn průběžně při každé návštěvě bazénu, nebyl však v tomto roce organizován. V měsíci únoru proběhl týdenní lyžařský kurs v lyžařském středisku České Žleby a to pro žáky 1. ročníku odborného učiliště a pro žáky 7. tříd ZŠ. Celkem se kursu účastnilo 10 žáků, 4 instruktoři, kteří též prováděli dozor v nočních hodinách. Lyžařský výcvik se týkal sjezdového lyžování, nácviku jízdy na běžkách. Podmínky pro výcvik jak z hlediska vybavení, tak z hlediska úpravy tratí, sjezdovek byly ideální a odpovídaly tomu i výsledky této akce. Lyžařský výcvik probíhal pod vedením paní učitelky Hanzalové. O jarních prázdninách se uskutečnil pobyt všech zůstávajících žáků z dětského domova v Jizerských horách. Úspěšnost tohoto pobytu lze konstatovat na základě zhodnocení aktivit (hry na sněhu, výlety na běžkách), na základě přání dětí tento pobyt zopakovat. Ke konci školního roku si všechny třídy uspořádaly výlet a to dle vlastních zájmů. Podmínkou bylo, aby každý výlet měl poznávací charakter. Uskutečnila se například návštěva

9 8. ZOO v Praze, na Hluboká nad Vltavou, vzorový byl poznávací výlet do Prahy spojený s nácvikem orientace v hlavním městě, s návštěvou památek. Speciálně pedagogické centrum uskutečnilo takzvaný Den otevřených dveří. Návštěvníci byli pracovníky SPC provedeny jak po pracovišti SPC, tak podle přání po všech částech školy. V měsíci květnu se 6 žáků se třemi učiteli a zároveň s rodiči účastnili poznávacího pobytu v severní Itálii poblíž Benátek. Pobyt byl realizován cestovní kanceláří, byl po organizační stránce učiteli připraven tak, aby z výukového hlediska byl přínosem pro žáky. Tato akce se velmi osvědčila, její opakování v budoucnu však bude záviset na vstřícnosti cestovní kanceláře z hlediska úpravy cen na přijatelnou výši. Část žáků naší školy navštívila výukové a vzdělávací centrum jaderné elektrárny Temelín. Letní prázdninová činnost se týkala 13 až 15 žáků (dle povolení pobytu u vlastních rodin). Z velké části byla k prázdninovému pobytu využívána budova rekreačního zařízení v Radosticích. Po dobu jednoho týdne byli všichni žáci ve Lhotce u Černovic a též na dobu jednoho týdne v dětském domově v Kašperských Horách. 6 žáků bylo po dobu 14 dnů na letním táboře s kanisterapeutickou náplní v Hradcích. 2 žáci byli na letním táboře u Kunžaku. Letní prázdninová činnost byla velice kvalitně připravena vedoucí vychovatelkou a časté kontroly aktivit přinesly poznání, že zůstávající žáci školy prožívají prázdniny aktivně, že si i o prázdninách rozšiřují své vědomosti. Speciálně pedagogické centrum zorganizovalo v průběhu jarních prázdnin celostátní setkání pracovníků ze všech speciálně pedagogických center pro sluchově postižené. Tato akce byla zaměřena hlavně na výměnu zkušeností, získání nových poznatků a dle ohlasů byla velice úspěšná. 17. Účast žáků na sportovních soutěžích Na závěr lyžařského výcviku proběhl kontrolní závod ve sjezdu, který ověřil získané lyžařské dovednosti účastníků kursu. V měsíci červnu se účastnilo 7 žáků celostátních sportovních her sluchově postižených žáků v Ostravě. Na sportovní hry se připravovali během celého školního roku, soutěžili v atletice, plavání, nezúčastnili se kolektivních míčových sportů, což bylo důvodem v celkovém hodnocení k umístění na posledním místě. Přesto je nutné konstatovat, že výsledky v prováděných disciplinách byly velmi dobré. Reprezentace školy z hlediska chování žáků byla vynikající a ti především navázali kontakty a našli si kamarády mezi účastníky z ostatních škol. V Ostravě naše škola převzala etapu v pořadatelství a pro školní rok byla pověřena pořádáním těchto her. 18. Nemocnost a úrazovost Z hlediska nemocnosti žáků nebyl školní rok nikterak mimořádný. Přikládáme to důsledné lékařské péči paní MUDr. Smrčkové, zdravotní sestry J.Moravcové. Pro 2 žáky byl zajištěn lázeňský pobyt v Poděbradech a v Jánských Lázních a to z důvodu dlouhodobých onemocnění. V průběhu školního roku došlo u žáků školy pouze ke třem lehkým úrazům, a to při zájmovém bruslení. Jednalo se o naražení končetin. Též u pracovníků školy nebyl

10 9. zaznamenán žádný úraz. Při aktivitách jako je jízda na kole, bruslení, lyžování, používají žáci ochranné přilby. 19. Spolupráce se školami a institucemi Se školou pro sluchově postižené v rakouském Linci a školou Sv.Severina v německém Pasově jsou v současné době stále udržované kontakty, spolupráce je spíše na společenské úrovni bez výměny zkušeností. Škola udržuje velmi dobré vztahy s organizacemi, které nabízejí zajímavé aktivity- divadla, galerie. Velmi dobrá spolupráce, mající vliv na motivování dětí k vyšším učebním výkonům a kázni, byla s nadačním Fondem manželů Livie a Václava Klausových. Vybraní žáci z dětského domova získali zajímavou částku jako startovné do života a zavázali se, že ji využijí ve prospěch svého dalšího vzdělávání. Udržujeme velmi dobré kontakty se soukromými sponzory(p. Maděrová, organizátoři Turnaje Dobré vůle, organizátoři Pohádkového lesa atd.). Jejich dary jsou vždy využívány ve prospěch dětí tak, aby nenahrazovaly povinnosti státu v péči o děti. V tomto směru jsou respektována přání sponzorů(aktivity, dárky o vánocích, dárky na rozloučenou a pod). Škola je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty. Její studenti provádějí odborné praxe v jednotlivých výchovných skupinách, ve třídách. Ve školním roce se k vykonání praxe přihlásilo 52 studentů, velký zájem o praxe je i z řad studentů pedagogické a teologické fakulty. Ve srovnání s ostatními klinickými pracovišti JČU je o vykonávání praxe v naší škole mimořádní zájem a to díky vstřícné atmosféře, péče o děti, zajímavosti výuky (znakový jazyk). Spolupráce je kladně hodnocena i vedením fakult. Zkušenosti a znalosti našich pracovníků často využívají fakulty i při výuce studentů v některých specifických součástech výuky. 20. Aktivity týkající se vybavení školy Pravidelně jsou sledovány všechny nabídky a prováděn výběrový nákup týkající se nejmodernějších pomůcek, hraček, knih pro výuku žáků. Dle potřeby je prováděna údržba nebo nákup výkonných naslouchacích souprav. Problémem však zůstává používání individuálních sluchadel. V důsledku postižení dětí dochází k častému i úmyslnému poškození či k úplnému zničení sluchadla. Ve stádiu návrhu a přípravě projektu je úprava školní zahrady a změna její funkčnosti z ryze rekreační na malý tělovýchovný areál, umožňující nácvik disciplin, které jsou součástí sportovních her sluchově postižených žáků ( běh, skok, vrh koulí, košíková). Součástí úprav bude vybudování sociálního zařízení, vyčištění studny za účelem využívání vody k zalévání květin a trávníku, pěstované zeleniny. V současnosti ekonomický úsek školy rozpracovává návrhy a připravuje a shání finanční prostředky na realizaci této aktivity. Ve školním roce byl zakoupen hrnčířský kruh a byl vytvořen řád pro používání tohoto zařízení žáky školy. V návrhu a ve stádiu příprav je obnova vybavení školní výukové kuchyňky novou linkou, nábytkem, myčkou a nádobím. Byla též zahájena jednání na výměnu válend v Radosticích, na nákup zařízení na likvidaci obtížného hmyzu, na doplnění radostické klubovny kotlem na takzvané peletky, což je ekologické a ekonomicky výhodné palivo.

11 Opravy a údržbářské práce 1. Všechna oslněná okna ve třídách, klubovnách a kancelářích, ve školní kuchyni byla opatřena roletami. 2. Bylo provedeno dovybavení počítačové třídy a propojení pracoviště internetem. 3. Byla provedena výměna pračky v prádelně. 4. Byly vymalovány všechny školní prostory, kromě prostoru dětského domova. 5. Byla provedena kompletní oprava fasády rekreačně rehabilitačního objektu v Radosticích, spojená s obnažením a odizolováním základů, s opravou střechy. 6. Byly rozpracovány návrhy na úpravu školní zahrady na tělovýchovný areál vybavený sociálním zařízením a bylo započato se získáváním finančních prostředků. 22. Údaje o kontrolní činnosti V průběhu školního roku jsou státní zástupkyní pravidelně prováděny v tříměsíčních intervalech kontroly, týkající se žáků s nařízenou ústavní výchovou. Státní zástupkyně, paní JUDr. Frelichová zatím neshledala žádné pochybení týkající se péče o svěřené jedince. Půlročními návštěvami je kontrolována péče o všechny děti z dětského domova sociálními pracovnicemi přijíždějícími z míst jejich bydliště. Také v těchto případech byla vždy konstatována spokojenost s péčí, která je školou věnována všem dětem. Těmto pracovnicím je vždy nabídnuta kompletní prohlídka školy, umožněn soukromý rozhovor s navštívenými žáky. Ve školní kuchyni je pravidelně prováděna kontrola, kontrolní měření a stanovena následující opatření pro úpravu provozu paní Ing. Písaříkovou. Pravidelně jsou prováděny kontroly bezpečnosti, kontroly elektrických spotřebičů a hromosvodů, kontroly hasicích přístrojů a požární techniky, kontroly tlakových nádob ve výměníku, kontroly výtahu, kontroly vedení plynu a plynových spotřebičů. Kontroly služebního auta jsou prováděny vždy po ujetí km. V druhém pololetí byla provedena namátkou kontrola pracovnicemi Krajské hygieny. V provozu kuchyně, jídelny a dalších zařízení nebyla shledána žádná závada. Kopie zápisu je přiložena ke všem písemně předkládaným výročním zprávám z roku Rada školy Zřizovatelem byla ustavena rada školy ke dni Rada školy je pětičlenná, všichni členové byli zvoleni demokratickou volbou na dobu 3 roky. Radu tvoří 2 rodiče, 3 pedagogičtí pracovníci. 24. Základní údaje o hospodaření školy ( za kalendářní rok) 1. Celkové příjmy : tis. Kč z MŠMT ČR z toho 25 tis. Kč na informatiku

12 Vlastní příjmy : z toho : 972 tis. Kč Ošetřovné : Ostatní příjmy: tis. Kč 338 tis. Kč 2. Investiční výdaje celkem : za rok 2005 : 416 tis. Kč nákup osobního automobilu 431 tis. Kč nákup PC, projektoru, programu 3. Neinvestiční výdaje celkem: celkové náklady : z toho mzdové náklady z toho OON z toho disponibilní hodiny Zákonné odvody : Výdaje na učebnice.. Ostatní provozní náklady tis. Kč tis. Kč 70 tis. Kč 29 tis. Kč tis. Kč 96 tis. Kč tis. Kč Zodpovědným hospodaření ekonomických pracovníků školy, rozumnými výdaji a šetřením byl dosažen kladný hospodářský výsledek.. 77 tis. Kč.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009-2010

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009-2010 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracoval: Mgr. Václav Kvítek ředitel školy 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Macíková 1. Základní údaje organizace Název:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více