Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005-2006"

Transkript

1 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Zpracoval: Mgr. Václav Kvítek ředitel školy

2 1. Základní údaje organizace 1. Název: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené adresa: Riegrova 1, České Budějovice právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: ředitel Mgr. Václav Kvítek zástupce ředitele Mgr. Jitka Zikešová Kontakt: tel.: fax: Zřizovatel Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy adresa: Karmelitská 7, Praha 1 3. Součásti školy kapacita IZO Mateřská škola Základní škola celkem 84 Odborné učiliště pro sluchově postižené Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá celkem 27 Školní družina Internát Dětský domov Speciální pedagogické centrum Školní jídelna

3 2. 4. Základní údaje o součástech škol počet tříd počet dětí počet pedagogů Mateřská škola Základní škola Odb. učil. sklenářské práce Praktická škola Školní družina 1 oddělení 10 1 Internát 4 vých.sk Dětský domov 3 vých.sk Materiálně technické podmínky školy Škola je umístěna ve středové části města, což je výhodné vzhledem k dostupnosti, vzhledem k vytváření základních sociálních návyků. Nevýhodou je zvýšená hlučnost a dopravní hustota. Městská doprava umožňuje dostupnost do všech částí města i do okolí. Všechny části školní budovy kromě podkroví mají bezbariérový přístup. Pro provoz mateřské školy je určena jedna třída, šatna, sklad hraček a sociální zařízení. Pro provoz základní školy je určeno 13 tříd. Pro provoz odborného učiliště je určena 1 třída, pracoviště pro výkon praktické výuky je pronajímáno od Střední odborné školy v Nerudově ulici v Českých Budějovicích. Dětský domov je vybaven třemi klubovnami, osmi ložnicemi, sociálním zařízením, nábytkem pro uložení prádla, šatstva, obuvi. V těchto místech je úměrný počet moderního sedacího nábytku, válend, psacích stolů, hraček, běžných domácích a elektrických přístrojů ( lampičky, rádia, televize a pod), vybavení pro sport. Součástí dvou kluboven je kuchyňská linka s lednicí a sporákem a nádobím. Skupina ze 3.klubovny využívá k nácvikům přípravy jídla dobře vybavenou žákovskou kuchyňku. Vybavení internátu je obdobné jako vybavení dětského domova. Internát je situován do prvního patra staré budovy. Součástí školy je tělocvična, místnost pro hudebně dramatickou výchovu, malá tělocvična pro zájmovou činnost, ateliér, školní dílna, počítačová třída, klubovna pro rybářský kroužek. V majetku školy je zahrada o velikosti cca. 8 arů. Zde jsou umístěny různé prolézačky, skluzavka, houpačka. Část zahrady slouží jako zelinářská, upravená na záhony a je určena na výuku pěstitelských prací. Záměrem školy je vybudovat v části zahrady tréninkový sportovní areál s běžeckou drahou, hřištěm na odbíjenou, doskočištěm a především se zázemím WC a umývárnou. Speciálně pedagogické centrum je vybaveno pracovnou psychologa, sociální pracovnice, dvěma samostatnými pracovišti pro speciální pedagogy, rehabilitačním pracovištěm. Škola vlastní též rekreačně rehabilitační objekt v Radosticích. Zázemí celého komplexu školy tvoří školní kuchyně ( má moderní vybavení odpovídající současným předpisům), školní jídelna, ošetřovna a izolace, dílna údržbáře, prádelna a dílna švadleny, dvě kanceláře, sborovna, výměník, archiv.

4 3. V tomto školním roce došlo též k obnově vozového parku prodejem 8 let starého auta Škoda Felicie a koupí nového auta Škoda Octavia a nákladního přívěsu. Všechny třídy a jídelna jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá požadavkům na zdravý vývoj- výškově stavitelné stoly a židle, které jsou též správně tvarované. Nábytek odpovídá hygienickým předpisům, nevyzařuje formaldehyd ( lůžkoviny mají antialergický charakter). Též vybavení pro personál je průběžně dle možností modernizován tak, aby odpovídalo nejnovějším požadavkům na bezpečnost a hygienu práce ( vybavení prádelny, údržby, kuchyně nádobím a pod). Dle požadavků vyučujících jsou třídy vybaveny kolektivními naslouchacími soupravami CANTA. Odbornou firmou je pravidelně prováděna i údržba a opravy. Soupravou CANTA jsou vybaveny 4 třídy. 6. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce pracovalo v zařízení : 20 učitelů (z toho 2 asistentky) 15 vychovatelů 2 učitelky MŠ 5 asistentů pedagogů 6 kuchařek 12 správních zaměstnanců 5 pracovníků SPC Celkem 65 pracovníků : z toho 5 mužů, 60 žen 7. Kvalifikovanost pracovníků na jednotlivých úsecích kvalif. splněna nesplněna vysokoškolské vystudovaná vzdělání spec.pedag. učitelé + asistenti vychovatelé + asist.pedag. (noční) 19 1 (stud.vš) 1 19 učitelky MŠ správní zaměstnanci 12 kuchařky 6 pracovníci SPC 5 4 3

5 8. Věková struktura pracovníků školy na všech úsecích ve věku mezi roky 8 pracovníků nad 60 let 5 Křivka grafického vyjádření ukazuje velmi příznivý stav věku zaměstnanců vzhledem k výkonnosti, ale též k množství životních zkušeností Vzdělávání pracovníků Ve školním roce úspěšně dokončily studium speciální pedagogiky 3 vychovatelky. Druhý ročník vysokoškolského studia vychovatelství na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem absolvoval 1 vychovatel. Pracovníci procházejí různými školeními dle výběru z nabídky a též dle požadavků školy. Všichni pedagogičtí pracovníci si postupně doplňovali a doplňují vzdělání týkající se počítačové gramotnosti. Všichni pracovníci prošli proškolením bezpečnosti práce. 10. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výuku ve škole pro sluchově postižené navštěvují žáci s rozdílným stupněm sluchového postižení, často v kombinaci s dalšími vadami ( mentální, zrakové,autismus a pod). Hodnocení žáků je prováděno tak, aby bylo jak motivující, tak aby vyjadřovalo úspěšnost žáka, což je důležité pro jeho orientaci. Část dětí je hodnocena známkou, částečně jsou hodnoceny slovně. Úspěšnost ve výuce v jednotlivých třídách byla ve školním roce velmi dobrá, žádný žák nebude muset opakovat ročník. V důsledku nesouměřitelnosti výsledků ve vyučování z výše uvedených důvodů nelze tyto výsledky zprůměrovat či vyjádřit graficky.

6 5. V průběhu školního roku ukončil studium v odborném učilišti sklenářské práce na vlastní žádost a po schválení zákonnými zástupci 1 žák. Došlo k tomu přes veškeré snahy a přemlouvání ze strany učitelů, sociální pracovnice, ředitele, rodičů. Pro školu byly velmi potěšující výsledky závěrečných zkoušek praktické školy. Závěrečné zkoušky se účastnilo 6 žáků, všichni z velmi komplikovaným postižením ( všichni těžké sluchové, všichni mentální, jedna dívka zrakové, 2 žáci s rysy autismu). Přes tyto komplikace si všichni žáci uvědomili vážnost tohoto kroku do života a na závěrečné zkoušky byli velmi dobře připraveni. Tato zkouška potvrdila, jak je výuka a příprava žáků s těžkým postižením důležitá pro vytvoření určité míry samostatnosti v dospělosti. 11. Vzdělávací dokumenty používané v roce Základní škola Nedoslýchaví: Vzdělávací program Základní škola č.j /96-2 ze dne Úpravy a doplňky č.j /98-22 ze dne Neslyšící: 1.stupeň : Učební dokumenty základní školy pro sluchoě postižené přípravný-4.ročník č.j /93-24 ze dne stupeň: Učební dokumenty pro 5.-9.ročník základní školy pro sluchově postižené č.j /2001 ze dne Tělesná výchova, výtvarná výchova a praktické činnosti podle uč. plánu a uč. osnovy č.j /96-22 ze dne Úpravy a doplňky ze dne č.j /98-22 ZŠ praktická Učební plán a učební osnovy zvláštní školy pro sluchově postižené č.j /*5-24 ze dne 7. září 1995 Alternativní učební dokumenty předmětu český jazyk č.j / ze dne 8. srpna 2000 ZŠ speciální Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy pro sluchově postižené č.j / ze dne 10.srpna 2000

7 6. Praktická škola Alternativní učební plán č.j /98-24 ze dne 18.května 1998 Učební dokumenty KKOV C/001 Praktická škola č.j / ze dne Odborné učiliště KKOV E/002 sklenářské práce Odborné předměty: Učební obor sklenářské práce č.j /95-24 ze dne Všeobecné předměty: Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště č.j /99-24 ze dne Údaje o zameškaných hodinách Ve školním roce bylo ve všech výukových procesech a všemi žáky zameškáno celkem hod. Z toho hod. bylo rodiči nebo vychovateli omluveno, 154 hod. bylo neomluveno. Omluvené zameškané hodiny byly ve většině případů způsobeny nemocí či problémy při dopravě do školy. Neomluvené hodiny byly řešeny komisí za přítomnosti rodičů. Byly způsobeny pouze dvěma žáky školy. Na jednoho žáka připadá v průměru 97 omluvených zameškaných hodin za školní rok. 13. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Ve školním roce neproběhlo přijímací řízení na žádný obor střední školy. 1 vycházející žák ze základní školy byl přijat do SOU v Prachaticích na obor kuchař. 14. Zápis k povinné školní docházce Tento zápis byl uskutečněn v měsíci lednu a do 1. třídy byl zapsán 1 žák.

8 Změna názvu školy Ve školním roce byl změněn název školy z původního : Speciální školy pro sluchově postižené na nový : Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 16. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách, o aktivitách SPC Žáci školy jsou dle svých zájmů vždy od září daného školního roku zařazováni do kroužků, ty se naplňují tak, jak to umožňuje vybavení, kapacita zařízení, zpravidla do počtu 6 žáků. Provozován je kroužek rybářský vedeným dvěma dobrovolnými členy rybářského svazu z Českých Budějovic a vedoucí vychovatelkou p. Slomkovou, kroužek keramický, vedený profesionální keramičkou paní Štarkovou, kroužek výtvarný, vedený učitelkou školy paní Balákovou, kroužek sportovní, vedený panem učitelem Ryjáčkem, kroužek taneční, vedený paní vychovatelkou Malou, kroužek dramatický, vedený paní učitelkou Novákovou a Bartošovou, kroužek drhání, vedený paní vychovatelkou Jindrovou. Maminkám docházejících žáků byla nabídnuta možnost vedení zájmové činnosti a využívání prostor školy s ostatními, především z Českých Budějovic docházejícími dětmi. Výrobky žáků z jednotlivých kroužků jsou využívány jako dárky návštěvám, sponzorům, jsou využívány na výzdobu školy. Dramatický kroužek vystoupil na předvánoční besídce, na akademii na závěr školního roku, vystoupil se svým představením též v prodejně Albert. Rybářský kroužek uskutečnil v měsíci květnu víkendový pobyt na Lipně spojený s chytáním ryb. Počátkem měsíce května se pro 4 třídy uskutečnil 10 denní pobyt v zařízení, které zapůjčily Lesy Hluboká. Schwanzenberská lovecká chata se nachází ve Staré oboře v přírodním prostředí plném zvířat. Organizátorka pobytu paní Janoušová domluvila pro žáky entomologickou přednášku, předvedení japonského bojového umění s meči, předvedení rehabilitačního cvičení s jeho následnou aplikací po celou dobu pobytu, a soutěž o přírodě, kterou zorganizovali lesáci z Hluboké. V průběhu pobytu probíhala výuka vhodně doplněná nabízenými možnostmi. Lze konstatovat, že pobyty tohoto typu vedou k upevnění kamarádských vztahů mezi dětmi, vedou k samostatnosti, sociálním návykům, kladnému vztahu k přírodě. Je žádoucí tyto akce uskutečnit i v příštím školním roce. Plavecký výcvik byl prováděn průběžně při každé návštěvě bazénu, nebyl však v tomto roce organizován. V měsíci únoru proběhl týdenní lyžařský kurs v lyžařském středisku České Žleby a to pro žáky 1. ročníku odborného učiliště a pro žáky 7. tříd ZŠ. Celkem se kursu účastnilo 10 žáků, 4 instruktoři, kteří též prováděli dozor v nočních hodinách. Lyžařský výcvik se týkal sjezdového lyžování, nácviku jízdy na běžkách. Podmínky pro výcvik jak z hlediska vybavení, tak z hlediska úpravy tratí, sjezdovek byly ideální a odpovídaly tomu i výsledky této akce. Lyžařský výcvik probíhal pod vedením paní učitelky Hanzalové. O jarních prázdninách se uskutečnil pobyt všech zůstávajících žáků z dětského domova v Jizerských horách. Úspěšnost tohoto pobytu lze konstatovat na základě zhodnocení aktivit (hry na sněhu, výlety na běžkách), na základě přání dětí tento pobyt zopakovat. Ke konci školního roku si všechny třídy uspořádaly výlet a to dle vlastních zájmů. Podmínkou bylo, aby každý výlet měl poznávací charakter. Uskutečnila se například návštěva

9 8. ZOO v Praze, na Hluboká nad Vltavou, vzorový byl poznávací výlet do Prahy spojený s nácvikem orientace v hlavním městě, s návštěvou památek. Speciálně pedagogické centrum uskutečnilo takzvaný Den otevřených dveří. Návštěvníci byli pracovníky SPC provedeny jak po pracovišti SPC, tak podle přání po všech částech školy. V měsíci květnu se 6 žáků se třemi učiteli a zároveň s rodiči účastnili poznávacího pobytu v severní Itálii poblíž Benátek. Pobyt byl realizován cestovní kanceláří, byl po organizační stránce učiteli připraven tak, aby z výukového hlediska byl přínosem pro žáky. Tato akce se velmi osvědčila, její opakování v budoucnu však bude záviset na vstřícnosti cestovní kanceláře z hlediska úpravy cen na přijatelnou výši. Část žáků naší školy navštívila výukové a vzdělávací centrum jaderné elektrárny Temelín. Letní prázdninová činnost se týkala 13 až 15 žáků (dle povolení pobytu u vlastních rodin). Z velké části byla k prázdninovému pobytu využívána budova rekreačního zařízení v Radosticích. Po dobu jednoho týdne byli všichni žáci ve Lhotce u Černovic a též na dobu jednoho týdne v dětském domově v Kašperských Horách. 6 žáků bylo po dobu 14 dnů na letním táboře s kanisterapeutickou náplní v Hradcích. 2 žáci byli na letním táboře u Kunžaku. Letní prázdninová činnost byla velice kvalitně připravena vedoucí vychovatelkou a časté kontroly aktivit přinesly poznání, že zůstávající žáci školy prožívají prázdniny aktivně, že si i o prázdninách rozšiřují své vědomosti. Speciálně pedagogické centrum zorganizovalo v průběhu jarních prázdnin celostátní setkání pracovníků ze všech speciálně pedagogických center pro sluchově postižené. Tato akce byla zaměřena hlavně na výměnu zkušeností, získání nových poznatků a dle ohlasů byla velice úspěšná. 17. Účast žáků na sportovních soutěžích Na závěr lyžařského výcviku proběhl kontrolní závod ve sjezdu, který ověřil získané lyžařské dovednosti účastníků kursu. V měsíci červnu se účastnilo 7 žáků celostátních sportovních her sluchově postižených žáků v Ostravě. Na sportovní hry se připravovali během celého školního roku, soutěžili v atletice, plavání, nezúčastnili se kolektivních míčových sportů, což bylo důvodem v celkovém hodnocení k umístění na posledním místě. Přesto je nutné konstatovat, že výsledky v prováděných disciplinách byly velmi dobré. Reprezentace školy z hlediska chování žáků byla vynikající a ti především navázali kontakty a našli si kamarády mezi účastníky z ostatních škol. V Ostravě naše škola převzala etapu v pořadatelství a pro školní rok byla pověřena pořádáním těchto her. 18. Nemocnost a úrazovost Z hlediska nemocnosti žáků nebyl školní rok nikterak mimořádný. Přikládáme to důsledné lékařské péči paní MUDr. Smrčkové, zdravotní sestry J.Moravcové. Pro 2 žáky byl zajištěn lázeňský pobyt v Poděbradech a v Jánských Lázních a to z důvodu dlouhodobých onemocnění. V průběhu školního roku došlo u žáků školy pouze ke třem lehkým úrazům, a to při zájmovém bruslení. Jednalo se o naražení končetin. Též u pracovníků školy nebyl

10 9. zaznamenán žádný úraz. Při aktivitách jako je jízda na kole, bruslení, lyžování, používají žáci ochranné přilby. 19. Spolupráce se školami a institucemi Se školou pro sluchově postižené v rakouském Linci a školou Sv.Severina v německém Pasově jsou v současné době stále udržované kontakty, spolupráce je spíše na společenské úrovni bez výměny zkušeností. Škola udržuje velmi dobré vztahy s organizacemi, které nabízejí zajímavé aktivity- divadla, galerie. Velmi dobrá spolupráce, mající vliv na motivování dětí k vyšším učebním výkonům a kázni, byla s nadačním Fondem manželů Livie a Václava Klausových. Vybraní žáci z dětského domova získali zajímavou částku jako startovné do života a zavázali se, že ji využijí ve prospěch svého dalšího vzdělávání. Udržujeme velmi dobré kontakty se soukromými sponzory(p. Maděrová, organizátoři Turnaje Dobré vůle, organizátoři Pohádkového lesa atd.). Jejich dary jsou vždy využívány ve prospěch dětí tak, aby nenahrazovaly povinnosti státu v péči o děti. V tomto směru jsou respektována přání sponzorů(aktivity, dárky o vánocích, dárky na rozloučenou a pod). Škola je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty. Její studenti provádějí odborné praxe v jednotlivých výchovných skupinách, ve třídách. Ve školním roce se k vykonání praxe přihlásilo 52 studentů, velký zájem o praxe je i z řad studentů pedagogické a teologické fakulty. Ve srovnání s ostatními klinickými pracovišti JČU je o vykonávání praxe v naší škole mimořádní zájem a to díky vstřícné atmosféře, péče o děti, zajímavosti výuky (znakový jazyk). Spolupráce je kladně hodnocena i vedením fakult. Zkušenosti a znalosti našich pracovníků často využívají fakulty i při výuce studentů v některých specifických součástech výuky. 20. Aktivity týkající se vybavení školy Pravidelně jsou sledovány všechny nabídky a prováděn výběrový nákup týkající se nejmodernějších pomůcek, hraček, knih pro výuku žáků. Dle potřeby je prováděna údržba nebo nákup výkonných naslouchacích souprav. Problémem však zůstává používání individuálních sluchadel. V důsledku postižení dětí dochází k častému i úmyslnému poškození či k úplnému zničení sluchadla. Ve stádiu návrhu a přípravě projektu je úprava školní zahrady a změna její funkčnosti z ryze rekreační na malý tělovýchovný areál, umožňující nácvik disciplin, které jsou součástí sportovních her sluchově postižených žáků ( běh, skok, vrh koulí, košíková). Součástí úprav bude vybudování sociálního zařízení, vyčištění studny za účelem využívání vody k zalévání květin a trávníku, pěstované zeleniny. V současnosti ekonomický úsek školy rozpracovává návrhy a připravuje a shání finanční prostředky na realizaci této aktivity. Ve školním roce byl zakoupen hrnčířský kruh a byl vytvořen řád pro používání tohoto zařízení žáky školy. V návrhu a ve stádiu příprav je obnova vybavení školní výukové kuchyňky novou linkou, nábytkem, myčkou a nádobím. Byla též zahájena jednání na výměnu válend v Radosticích, na nákup zařízení na likvidaci obtížného hmyzu, na doplnění radostické klubovny kotlem na takzvané peletky, což je ekologické a ekonomicky výhodné palivo.

11 Opravy a údržbářské práce 1. Všechna oslněná okna ve třídách, klubovnách a kancelářích, ve školní kuchyni byla opatřena roletami. 2. Bylo provedeno dovybavení počítačové třídy a propojení pracoviště internetem. 3. Byla provedena výměna pračky v prádelně. 4. Byly vymalovány všechny školní prostory, kromě prostoru dětského domova. 5. Byla provedena kompletní oprava fasády rekreačně rehabilitačního objektu v Radosticích, spojená s obnažením a odizolováním základů, s opravou střechy. 6. Byly rozpracovány návrhy na úpravu školní zahrady na tělovýchovný areál vybavený sociálním zařízením a bylo započato se získáváním finančních prostředků. 22. Údaje o kontrolní činnosti V průběhu školního roku jsou státní zástupkyní pravidelně prováděny v tříměsíčních intervalech kontroly, týkající se žáků s nařízenou ústavní výchovou. Státní zástupkyně, paní JUDr. Frelichová zatím neshledala žádné pochybení týkající se péče o svěřené jedince. Půlročními návštěvami je kontrolována péče o všechny děti z dětského domova sociálními pracovnicemi přijíždějícími z míst jejich bydliště. Také v těchto případech byla vždy konstatována spokojenost s péčí, která je školou věnována všem dětem. Těmto pracovnicím je vždy nabídnuta kompletní prohlídka školy, umožněn soukromý rozhovor s navštívenými žáky. Ve školní kuchyni je pravidelně prováděna kontrola, kontrolní měření a stanovena následující opatření pro úpravu provozu paní Ing. Písaříkovou. Pravidelně jsou prováděny kontroly bezpečnosti, kontroly elektrických spotřebičů a hromosvodů, kontroly hasicích přístrojů a požární techniky, kontroly tlakových nádob ve výměníku, kontroly výtahu, kontroly vedení plynu a plynových spotřebičů. Kontroly služebního auta jsou prováděny vždy po ujetí km. V druhém pololetí byla provedena namátkou kontrola pracovnicemi Krajské hygieny. V provozu kuchyně, jídelny a dalších zařízení nebyla shledána žádná závada. Kopie zápisu je přiložena ke všem písemně předkládaným výročním zprávám z roku Rada školy Zřizovatelem byla ustavena rada školy ke dni Rada školy je pětičlenná, všichni členové byli zvoleni demokratickou volbou na dobu 3 roky. Radu tvoří 2 rodiče, 3 pedagogičtí pracovníci. 24. Základní údaje o hospodaření školy ( za kalendářní rok) 1. Celkové příjmy : tis. Kč z MŠMT ČR z toho 25 tis. Kč na informatiku

12 Vlastní příjmy : z toho : 972 tis. Kč Ošetřovné : Ostatní příjmy: tis. Kč 338 tis. Kč 2. Investiční výdaje celkem : za rok 2005 : 416 tis. Kč nákup osobního automobilu 431 tis. Kč nákup PC, projektoru, programu 3. Neinvestiční výdaje celkem: celkové náklady : z toho mzdové náklady z toho OON z toho disponibilní hodiny Zákonné odvody : Výdaje na učebnice.. Ostatní provozní náklady tis. Kč tis. Kč 70 tis. Kč 29 tis. Kč tis. Kč 96 tis. Kč tis. Kč Zodpovědným hospodaření ekonomických pracovníků školy, rozumnými výdaji a šetřením byl dosažen kladný hospodářský výsledek.. 77 tis. Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1234/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ za školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Blanka Šimáková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspektorát č. 3 Praha východ. okresní pracoviště: Praha východ. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspektorát č. 3 Praha východ. okresní pracoviště: Praha východ. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát č. 3 Praha východ okresní pracoviště: Praha východ Inspekční zpráva Název školy ZvŠI Adresa Olešovice 436, obec Kamenice, Štiřín 251 68 IZO:108 053 008 Zřizovatel:právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1.Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola,hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500

Více