CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2012 číslo Semily pondělí 8 12, hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2012 číslo 1. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz obec@chuchelna."

Transkript

1 CHUCHELÁČEK Ročník 2012 číslo 1 Vydává Obec Chuchelna Chuchelna 269 Úřední hodiny: Semily pondělí 8 12, hodin tel./fax středa 8 12, hodin Uzávěrka č. 1/2012 byla

2 Zpráva o činnosti rady obce Vážení čtenáři, ve vašem oblíbeném Chucheláčku se můžete pravidelně dočíst o práci obecní rady a první zpravodaj roku 2012 nebude výjimkou. Od poslední schůze zastupitelstva, která proběhla 15. prosince, jsme se sešli třikrát a do dalšího zasedání zastupitelstva se sejdeme ještě dvakrát. První schůzi po Novém roce jsme zahájili vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Do stanoveného termínu nikdo z občanů neprojevil o půjčku zájem. Zabývali jsme se některými otázkami okolo provozu obou sportovních areálů, ale konkrétní závěry jsme zatím neučinili, neboť bude záležet na jednání s oběma nájemci. Několikrát jsme se pokusili uspořádat sáňkařské závody, ale nejprve jsme je odložili pro velký mráz a příliš zledovatělou a nebezpečnou trať, a pak přišla náhlá prudká obleva, a bylo po všem. Hasiči se v období tuhých mrazů ujali přípravy ledové plochy, tak snad dětem alespoň několik dní dělala radost a poskytovala sportovní vyžití. Pochvalu zaslouží pan Jiří Prachař, který se spolupodílel na přípravě běžeckých stop od hřbitova směrem k Vejmělu, ke Slapu, pro náročnější ke Kozákovu a na Hamštejn. Schválili jsme poslední rozpočtové opatření roku 2011, kterým nás pověřilo zastupitelstvo - jde hlavně o zapracování přijatých dotací, které přišly až na samém konci roku. Schválili jsme poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím Centru pro zdravotně postižené v Semilech 1.000,- Kč, místním spolkům příspěvek na uspořádání plesů TJ Sokol 2.000,- Kč a SDH Chuchelna 3.000,- Kč příspěvek je vyšší, protože hasiči pořádají ještě dětský karneval. Rozhodli jsme o termínech jednání zastupitelstva v roce Uskuteční se čtyři řádné schůze, a to 22. března, 14. června, 13. září a 13. prosince. Hlavním tématem uplynulých týdnů byla příprava výstavby chodníku od školy ke sportovnímu areálu. S potěšením jsme přijali informaci, že na projektovou dokumentaci, kterou pro nás

3 zpracovává firma CityPlan Praha, se podařilo získat dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 120 tisíc korun. Již koncem loňského roku se podařilo získat některé potřebné pozemky do majetku obce, od dalších majitelů jsme obdrželi souhlasná stanoviska k dočasnému, ale i trvalému záboru jejich pozemků, potřebných pro realizaci stavby. Za tuto vstřícnost rada obce všem velice děkuje. 17. ledna proběhlo územní řízení, ze kterého vyplynulo například to, že bude posunuta autobusová zastávka ve směru na Záhoří do prostoru vpravo od pomníku, a to z důvodu bezpečnosti, jak to nařizují současné předpisy. Stavba bude realizována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí krajské silnice, kterou bude provádět firma Silnice Jičín, a tudíž obruby chodníku bude usazovat ona. Tato firma nabízí občanům vyasfaltování vjezdů k jejich domům za výhodnější cenu. Podmínky budou včas zveřejněny. Výběrové řízení na realizaci vlastního chodníku teprve proběhne. Obec navíc obdržela příslib dotace na opravu prostranství před prodejnou a sportovním areálem ve výši 200 tisíc korun a také tato akce se připojí k opravě silnice. Doufáme, že se podaří prosadit opravu celé křižovatky u Sůvů. Také jsme projednávali zimní údržbu cest pochopitelně se vyskytly dílčí nedostatky, ačkoliv v letošním roce jsme službu objednali u dvou dodavatelů a území obce mezi ně rozdělili, takže bylo více sil na zvládání dvou vln opravdu intenzivního sněžení. Přesto nemohou být traktoristi všude hned, a navíc se ukázalo, že na mnohých místech pluhování bránila nevhodně zaparkovaná vozidla a někde i záměrně instalované zátarasy. Starosta obce nás průběžně informuje o dění ve VHS Turnov. Sdružení hodlá v letošním roce do Chuchelny směřovat investice v celkové výši tisíc korun, z toho 380 tisíc tvoří splátka našeho úvěru na ČOV a cca 360 tisíc má stát její revitalizace. Dojde na rekonstrukci vodojemu nad Pokornými a další peníze půjdou na projektové dokumentace, a sice na nový vodovod s

4 vodojemem na Komárově, na vodovod v Palučinách a na splaškovou i dešťovou kanalizaci nad Sídlištěm. Na program jedné ze schůzí se dostala také nevalná kvalita vysílání kabelové televize v poslední době. Dílčí technické problémy se firma snaží průběžně řešit a v úvahu přichází i organizační změna. Na březnových schůzích rady obce se ke kabelové televizi ještě vrátíme. Zabývali jsme se také tématy spíše společenskými například jsme ve spolupráci s komisí pro kulturu a sport zahájili přípravu velikonočního jarmarku, který se snad uskuteční 25. března. Také jsme se pomalu začali zabývat myšlenkami na oslavu 100. výročí postavení kaple sv. Antonína Paduánského v příštím roce. Rada obce se po mnoha letech vrátila k záměru opatřit naší obci znak a prapor, protože jsme již jedna z mála obcí v republice, která nemá tyto atributy dosud schválené. Úkolem byl pověřen pan Jaroslav Barták, který vytvořil znaky a prapory několika okolním obcím. Pro Chuchelnu navrhl tři verze, ze kterých by mělo zastupitelstvo v březnu vybrat a schválit ten nejvhodnější. Průběžně řešíme spoustu drobností a lokálních problémů, například vyřazení nepotřebného inventáře, problémy s povrchovou vodou v souvislosti s novostavbou rodinného domu u Německé cesty, schválili jsme zřízení dvou věcných břemen pro ČEZ na přípojky k novým rodinným domům, vzali jsme na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2011, atd. Jak jsme již uvedli, do zasedání zastupitelstva se sejdeme ještě dvakrát. K některým záležitostem se ještě budeme vracet a určitě na pořad přijdou ještě další věci. O tom všem vás bude starosta obce informovat přímo na schůzi 22. března. Rada obce

5 PODĚKOVÁNÍ Obec Chuchelna děkuje manželům Zdeňce a Ladislavovi Buriánkovým za darování části pozemku pro účel rozšíření obecní cesty a paní Jarmile Bémové za darování pozemku pro výstavbu chodníku. ********************************************************* Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 19,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Chuchelna Program: 1) zpráva o činnosti rady obce 2) zpráva ohospodaření obce v roce ) rozpočet obce na rok ) výstavba chodníku, oprava silnice 5) informace komise životního prostředí 6) informace komise FRB 7) zprávy výborů finančního a kontrolního 8) různé 9) usnesení, závěr

6 Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty v 19,10 hodin Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany ************************************************************ NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2012: Příjmy: daň ze závislé činnosti ,- daň z příjmu fyz. osob ,- daň srážková ,- daň z příjmu práv. osob ,- DPH ,- daň z odnětí lesní půdy ,- místní poplatek odpady ,- - - ze psů ,- - - ze vstupného 3.000,- - - z ubytovací kapacity 1.000,- správní poplatky 5.000,- daň z nemovitosti ,- souhrnná dotace ,- dotace od Úřadu práce ,- dotace od obcí (škola) ,- dotace od VHS ,84 dotace od KÚLK (projekt chodníku, územní plán) ,- protahování vjezdů 5.000,- místní knihovna 300,- prodej knihy 1.500,- provoz TKR ,- pronájem části stožáru 6.000,- pronájem sportovních areálů 1.100,- bytové hospodářství ,- nebytové prostory ,- hřbitovní poplatky ,- úhrada z dobývacího prostoru 3.400,- prodej pytlů 5.000,- poplatky od EKO-KOM ,- údržba zeleně 6.000,- služby OÚ ,- pronájem sálu OÚ 1.000,- příjmy z úroků ,- Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel ,-

7 úroky z půjček FRB 3.000,- Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu ,- CELKEM PŘÍJMY ,84 FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů ,- přijetí úvěru ,- CELKOVÉ ZDROJE: ,84 Výdaje: prodejna ,- silnice (cesty) údržba i zimní ,- investice chodník ,- dopravní obslužnost ,- bezpečnost silničního provozu ,- Svazek členský příspěvek 987,- dotace obcím škola ,- příspěvek naší škole ,- místní knihovna ,- ostatní kultura ,- kulturní památky (pomníčky) ,- údržba kaple ,- provoz TKR ,- Chucheláček 9.000,- SPOZ (jubilea, vítání občánků, ) ,- sportovní areál ,- TJ Sokol ,- zdravotní středisko ,- bytové hospodářství ,- veřejné osvětlení ,- hřbitovy ,- územní plán ,- územní rozvoj neinvest. výdaje (včetně VPP) ,- - - investiční (nákupy pozemků) ,- odpadové hospodářství ,- veřejná zeleň ,- veřejný pořádek (kamerový systém) ,- požární ochrana dobrovolní hasiči ,- zastupitelstvo ,- místní správa (včetně mírné rezervy ,- Euroregion Nisa 4.795,- úroky z úvěru ,84 Fond rozvoje bydlení: případné půjčky ,- Sociální fond: výdaje podle pravidel poskytování ,- CELKEM VÝDAJE: ,84

8 FINANCOVÁNÍ splátky úvěru ,- CELKOVÁ POTŘEBA: ,84 Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový schodek ve výši ,- Kč tvoří financování: zůstatek financí z předchozích období ,- úvěr ,- splátka úvěru na ČOV ,- SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea v prosinci 2011, v lednu a únoru 2012: 91 let Anežka Stehlíková 88 let Jaroslav Mašek 85 let Květoslava Fridrichová 84 let Stanislav Hošek Mojmír Husar 83 let Oldřich Vejnar Hana Jelínková 81 let Rozálie Dědečková 80 let Ladislav Buriánek Alenka Vejnarová Hana Havrdová Božena Konečná Ing. Jaroslav Pelant 75 let Václav Brádle 70 let Zdenka Vajsová Jana Coufalová 60 let Jana Strnadová 50 let Eva Klučková Pavel Pavlata

9 Narození: Jakub Jakoubek Filip Blažek Novorozencům přejeme dobrý start do života! ************************************************************* Opustili nás: Naděžda Hlavová Miloslava Machová Ludmila Šmídová Čestmír Vrabec Anna Coufalová Vlasta Kudrnáčová Jejich nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne 29. ledna 2012 uplynulo již 7 let od úmrtí mojí drahé manželky, maminky a babičky, paní Věry Morávkové Prosíme Vás všechny, kteří jste ji znali, věnujte jí vzpomínku. Ing. František Morávek manžel a synové s rodinami

10 ********************************************************** V rubrice Společenská kronika můžeme zveřejnit pouze životní jubilea, sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole. Poplatky pro rok 2012 zůstaly beze změny. Na rozdíl od většiny ostatních subjektů obec Chuchelna zatím nezdražuje. Tak tedy: místní poplatek za odpady je 480,- Kč na osobu nebo neobydlenou nemovitost za rok, za provoz kabelové televize 100,- Kč za jednu zásuvku na měsíc a místní poplatek ze psa je 200,- Kč za jednoho a 300,- Kč za každého dalšího psa stejného majitele za rok. Většina občanů platí všechny poplatky již v lednu nebo únoru na celý kalendářní rok, část poplatníků chodí pololetně, někteří čtvrtletně a několik domácností si zařídilo trvalý příkaz k úhradě na každý měsíc. A pak se každý rok vyskytne několik jedinců, ze kterých vydobýt naše pohledávky je velice těžké. Tak třeba za rok 2011 jsme evidovali šest dlužníků za odpady, z nichž do uzávěrky zpravodaje zbyli ještě čtyři, dva za poplatek ze psa oba dosud poplatek dluží a jednoho za kabelovou televizi za II. pololetí. Není to číslo příliš vysoké, a je škoda, že jejich jména nemůžeme zveřejnit. Býval to velice účinný bič, nyní si musíme vystačit s neustálými upomínkami, zasíláním složenek atd. Máme pochopitelně možnost mnohem tvrdšího postupu vůči neplatičům, ale k tomu se uchylujeme jen neradi a velmi výjimečně.

11 Lhůty pro placení jsou dané, a sice vždy v prvním měsíci zvoleného období (pololetí, čtvrtletí), u poplatků na celý rok nejpozději do konce března. Poplatek ze psů je rovněž splatný do konce března. Na závěr připomenu, že platit lze různými způsoby, a sice v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu (to vyjde nejlevněji), složenkou, kterou na vyžádání zašleme, nebo převodem na účet údaje k platbě sdělíme třeba telefonicky. Ivana Heřmanová ************************************************** Oznámení T. J. Sokol Cvičení v sokolovně každý týden, kromě prázdnin a státních svátků. Předškolní děti Mladší žákyně Mladší žáci Starší žáci Ženy Muži čtvrtek hod. pátek hod. úterý a pátek hod. úterý a pátek hod. pondělí a čtvrtek hod. úterý a pátek 19 20,30 hod. Plavková sezona se nezadržitelně blíží, tak vypněte,,bedny a přijďte se trochu protáhnout! Na všechny se těší cvičitelé T. J. **************************************************

12 OD DOPISOVATELŮ Zima pomalu končí a s ní i problémy s mrazy a sněhem. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co hlavně pro nás seniory udělali, jako parta pracovníků OÚ pod vedením p. Tomáše Bažanta. Hoši vzali lopaty a šli pomáhat těm, kteří pro vysoký věk tuto práci již vykonat nemohli. Dík patří i našim traktoristům, kteří odklízeli sníh ze silnic a dalších lokalit. Je třeba poděkovat i našim hasičům, kteří se postarali o kluziště pro naši mládež. Ještě jednou díky a pevné zdraví všem přeje Alena Bečková. Šestý velikonoční jarmark Vážení občané Chuchelny, zveme Vás srdečně již na šestý velikonoční jarmark, který proběhne v neděli 25. března odpoledne v sokolovně. Předchozí roky byl jarmark pojímán ryze dobročinně, to znamená, že veškerý výtěžek z něj byl převáděn na dobročinné účely (Mateřská škola a Základní škola v Chuchelně); tomuto modelu byla podřízena i forma prodeje zboží. Každý, kdo na jarmark nějaké zboží vyrobil či dodal, se zároveň vzdával nároku na výdělek. Protože však bylo, i přes loňskou výzvu v Chucheláčku, takových dobrovolníků málo a zdálo se nám dlouhodobě neúnosné, aby veškerá tíha výroby visela stále na těch samých, zvolili jsme od tohoto roku novou podobu prodeje. Po telefonické domluvě (tel ) bude moci na jarmarku prodávat své zboží každý, kdo v sobě objeví alespoň trochu řemeslného nebo uměleckého fištrónu. Podmínkou je, aby zboží bylo tradičně řemeslné a k Velikonocům se nějakým způsobem vztahovalo (kraslice, pomlázky, košíky, jarní květiny, jarní výzdoba, ptačí budky atd.). V žádném případě nechceme na jarmarku vietnamské stánky a jim podobné. Další podmínkou k prodejní účasti na jarmarku je zaplacení desátku z tržby - deset procent z utržené částky vyberou od prodejců na konci jarmarku organizátoři. Tyto peníze budou investovány nejspíš do jedné z atrakcí na

13 červnové Antonínské pouti. Desátek z tržby bude odpuštěn pouze škole a školce. Pokud jste se aktivně účastnili minulých ročníků jarmarku a nechcete na svých zvyklostech nic měnit, či pokud jste se k tomu chystali tento rok, budeme moc rádi, když nám své výrobky k prodeji dodáte (viz tel. výše) - výtěžek bude samozřejmě smysluplně využit. O výši a využití výtěžku z jarmarku budete informováni v dalším čísle Chucheláčku. Těšíme se na Vaši hojnou účast, ať už coby návštěvníků nebo prodejců. Za Komisi pro kulturu a sport Šárka Bažantová

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2009 číslo 1. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis.

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2009 číslo 1. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis. CHUCHELÁČEK Ročník 2009 číslo 1 Vydává Obec Chuchelna Chuchelna 269 Úřední hodiny: 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin tel./fax 481622702 středa 8 12, 13 16 hodin www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis.cz

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2009 číslo 3. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis.

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2009 číslo 3. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis. CHUCHELÁČEK Ročník 2009 číslo 3 Vydává Obec Chuchelna Chuchelna 269 Úřední hodiny: 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin tel./fax 481622702 středa 8 12, 13 16 hodin www.chuchelna.cz chuchelna@mikroservis.cz

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

XLVIII. ročník. Březen - duben 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

XLVIII. ročník. Březen - duben 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU foto Jiří Vašíček XLVIII. ročník BJ Márinkův kříž Fotografie originálu obrazu (asi z r. 1950), který malovala malířka Božena Vohánková (poskytla paní Anna Mařatková) MH IŘ PeHe Josef Harčarik Zpravodaj

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

Květen červen / 2014 1

Květen červen / 2014 1 Květen červen / 2014 1 SLOVO STAROSTY /Josef Voral/ Vážení spoluobčané, vytoužené jaro už je nezadržitelně tady a já bych Vás rád seznámil s tím, na čem se bude v obci pracovat v nejbližší době. Už nyní

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

CHUCHELÁČEK. Ročník 2008 číslo 3

CHUCHELÁČEK. Ročník 2008 číslo 3 CHUCHELÁČEK Ročník 2008 číslo 3 Zpráva o činnosti rady obce Vážení spoluobčané a další čtenáři Chucheláčku, od posledního veřejného zasedání do doby uzávěrky zpravodaje se rada obce sešla čtyřikrát, mezitím

Více

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2011 číslo 2. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz obec@chuchelna.

CHUCHELÁČEK. Vydává Obec Chuchelna. Ročník 2011 číslo 2. 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin. www.chuchelna.cz obec@chuchelna. CHUCHELÁČEK Ročník 2011 číslo 2 Vydává Obec Chuchelna Chuchelna 269 Úřední hodiny: 51301 Semily pondělí 8 12, 13 17 hodin tel./fax 481622702 středa 8 12, 13 16 hodin www.chuchelna.cz obec@chuchelna.cz

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012 1 11. 2012 2 RO ČNÍ K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 8 ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem 4 duben 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 4. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 PTENSKÝ ZPRAVODAJ Březen 2012 Č. 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

kalendář akcí leden 2013

kalendář akcí leden 2013 kalendář akcí leden 2013 1. 1. Út Státní svátek / Nový rok 2. 1. St Novoroční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) 16.00 h. 3. 1. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka kroužku mladých rybářů (SCJS)

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení 1. ples Suchdola a Lysolají str. 6 Chci, aby tady... str. 8 Ne poplatkům str. 13 stojí za zapsání

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení 1. ples Suchdola a Lysolají str. 6 Chci, aby tady... str. 8 Ne poplatkům str. 13 stojí za zapsání SUCHDO L SKÉ 12013 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení 1. ples Suchdola a Lysolají str. 6 Chci, aby tady... str. 8 Ne poplatkům str. 13 stojí za zapsání pondělí

Více