Kurort Oybin, Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien"

Transkript

1

2 Informations- und Planungssystem Mobilität und öffentlicher Verkehr in der Euroregion Neisse Inhalt und Werdegang Informační a plánovací systém mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa Obsah a vznik Kurort Oybin, ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Liberecký Kraj

3 Die Partner / partneři Kooperationspartner Kooperační partneři Lead-Partner ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz- Niederschlesien Ansprechpartner: Jana Kahl (Finanzen/Projektabwicklung), Dirk Benofsky, (Fachthemen) Sandra Trebesius (Marketing); Tel.: , Projektpartner Region Liberec Ansprechpartner: Ing. Kamila Mikulecká, Abteilung Verkehr, Verwaltungsbehörde der Region Liberec Tel.: , Lead-Partner ZVON Účelové sdružení Dopravní svaz Horní Lužice Dolní Slezsko Kontaktní osoba: Jana Kahl (finance/realizace), Dirk Benofsky, Sandra Trebesius (odborná témata); Tel.: , Projektový partner Liberecký kraj Kontaktní osoba: Ing. Kamila Mikulecká, odbor dopravy, Krajský úřad Libereckého kraje Tel.: ,

4 Das Projekt / projekt Projektlaufzeit Doba realizace Projektgebiet Landkreis Görlitz Landkreis Bautzen Stadt Görlitz Region Liberec Území projektu Okres Görlitz Okres Budyšín Město Görlitz Liberecký kraj

5 Projektgebiet / Území projektu

6 Das Projekt / projekt Ausgangssituation Viele der»kleinen Highlights«der Region sind schwer zu finden Nutzer der regionalen Angebote müssen Informationsbedarf mit Vielzahl von Online-Angeboten decken. Inhalte von Online-Angeboten sind nur mit viel Aufwand untereinander kombinierbar. Online-Informationen ohne Berücksichtigung der geographischen Position der Nutzer Qualität regionaler Online-Informationen ist für die Nutzer nicht transparent. Kaum Fremdsprachige Informationen zu Verkehr und Infrastruktur der Euroregion Výchozí situace Mnoho»malých turistické cílů«regionu je těžké nalézt Uživatelé regionálních nabídek musí pokrývat své potřeby získávání informací z mnoha online-zdrojů. Obsahy nabídek na internetu lze kombinovat jen s velkou námahou. Informace online nezohledňují geografickou polohu uživatele Kvalita regionálních informací na internetu není pro uživatele transparentní. Pouze zřídka jsou k dispozici cizojazyčné informace o dopravě a infrastruktuře Euroregionu

7 Das Projekt / projekt Kurzbeschreibung des Projekts Schaffung und nachhaltiger Betrieb eines Online- Planungssystems für Mobilität und Tourismus in der Euroregion Neiße Grenzüberschreitend vernetzt: Alle Informationen zu Infrastruktur, öffentlichem Verkehr und Tourismus Informativ: Alle Fahrpläne, alle Veranstaltungen, alle touristischen Leistungen Anschaulich: Hochwertige Kartografie, mehrsprachige Texte, attraktive Fotografie Interaktiv: Reisen und Ausflüge in der Karte zeitgenau und»spielerisch«planen Nützlich für Gäste, Gastgeber, Touristinformationen: Über die Region informieren, Reise und Routen planen, lokale Dienstleister vermittelt bekommen Stručný popis projektu Cílem projektu je vytvoření a zajištění udržitelného provozu plánovacího online-systému pro mobilitu a cestovní ruch v Euroregionu Nisa. Tento systém je především: Přeshraničně propojený: zahrnuje veškeré informace o infrastruktuře, veřejné dopravě a cestovním ruchu informativní: veškeré jízdní řády, všechny kulturní a sportovní akce, všechny turistické služby názorný: obsahuje vysoce kvalitní kartografii, vícejazyčné texty, atraktivní fotografie interaktivní: umožňuje plánování cest a výletů v mapě hravou formou s vysokou přesností Užitečný pro hosty, hostitele, turistická informační centra: informuje o regionu, umožňuje plánování cest a tras, obsahuje informace o lokálních poskytovatelích služeb

8 Das Projekt / projekt Ziele des Projektes Erhalt eines attraktiven Nahverkehrsangebotes durch Erschließung neuer Fahrgastpotenziale Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftliche Vernetzung durch eine Integration der Verkehrssysteme Bessere Erschließung der reichen Kulturlandschaft durch umweltfreundliche Mobilität Intelligente Vernetzung aller Verkehrsarten von Wandern und Radfahren bis zu Bus und Bahn. Cíle projektu Zachování atraktivní nabídky veřejné regionální dopravy oslovením a získáním nových potenciálů cestujících Podpora hospodářského a společenského propojení prostřednictvím integrace dopravních systémů Lepší dostupnost bohaté kulturní krajiny prostřednictvím ekologické mobility Inteligentní propojení všech druhů dopravy od pěší a cykloturistiky až autobusovou a železniční dopravu.

9 Das Projekt / projekt Meilensteine bis zum Start Frühjahr 2006: Ideen werden zur ersten Projektskizze (Landkreis Zittau) September 2006: Erste Diskussion der Projektidee mit Prof. Dr. Große, MGO Frühjahr 2007: Konkretisierung der Projektidee mit ZVON Oktober 2007: Erste Abstimmungen zwischen ZVON und Region Liberec Februar 2008: Vorstellung der Projektidee beim GTS : Eingangsbestätigung Ziel 3 Antrag : Bewilligung der Ziel 3 Fördermittel durch den Begleitausschuss Januar 2010: Projektstart und Vergabe der Leistungen für Konzept und Realisierung Milníky až ke startu Jaro 2006: Z idejí je formulována první projektová skica (Okres Zittau) Září 2006: První diskuze o projektové ideji s Prof. Dr. Große, MGO Jaro 2007: Konkretizace projektové ideje se ZVONem Říjen 2007: První jednání mezi ZVONem a Libereckým krajem Únor 2008: Představení projektové ideje na JTS (Jednotný technický sekretariát) : Potvrzení odevzdání projektové žádosti do Cíle : Schválení dotačních prostředků z Cíle 3 Řídícím výborem Leden 2010: Start projektu a zadání zakázek na zpracování koncepce a realizaci

10 Arbeitsschritte / pracovní etapy: Aktualität vorhandener Datensammlungen Verantwortlichkeiten für Datenhaltung Pflege der touristischen Daten Vorhandene Strukturen stávající struktury Kooperation/Koordination der datenhaltenden Einrichtungen Datengrundlagen Bisheriger Datenaustausch datové podklady Infrastruktur Aufbau gemeinsamer Datenbank? infrastruktura Verknüpfung mit ergänzenden Leistungen, Angebote z. B. Buchungssystem? nabídky Ansprechpartner/Organisation der.. Zusammenarbeit im Rahmen Neiße:GO 10

11 Arbeitsschritte / pracovní etapy: Aktualität vorhandener Datensammlungen Methodik / metodika Verantwortlichkeiten für Datenhaltung grenzüberschreitende Abstimmung / přeshraniční projednávání Pflege der touristischen Daten Kooperation/Koordination der datenhaltenden Einrichtungen Geodaten / geodata Bisheriger Datenaustausch Touristische Daten (POI, Leistungsträger)/ Aufbau gemeinsamer Datenbank? tur. data (POI, poskytovatelé služeb) Infrastruktur / infrastruktura Verknüpfung mit ergänzenden Leistungen, Fahrplandaten z. B. / Buchungssystem? data jízdních řádů Ansprechpartner/Organisation der Zusammenarbeit im Rahmen Neiße:GO Kartografie / kartografie Realisierung der Web-Anwendung / realizace webové aplikace Betrieb / provoz 11

12 Das Projekt / projekt Analyse der Ausgangssituation Analýza výchozí situace Anforderungsprofil für NEISSE GO, Abstimmen zwischen Projektpartnern Analyse der notwendigen Erweiterung der Funktionalitäten des Kartenservers der Verkehrsabteilung der Region Liberec Klärung von Verantwortlichkeiten, Organisationsstrukturen, Ressourcen etc. zur Verwaltung infrastruktureller Daten, Sachdaten Požadovaný profil pro NISA GO, Projednání s partnery Analýza nutného rozšíření funkcionalit mapového serveru Odboru dopravy Libereckého kraje Stanovení kompetencí, organizačních struktur, zdromů atd. pro správu infrastrukturních dat

13 Das Projekt / projekt Konzeption Koncepce Anwendungskonzept Ermitteln und Abstimmen der Anwendungsfälle, Interaktionskonzept, Datenkonzept, IT-Systemarchitektur Konzept Datenmanagement (organisatorisch und technisch) für Geobasisdaten Geofachdaten Sachdaten Koncepce aplikace Zprostředkování a projednání případů možného využití, koncepce interakce, datová koncepce, systémová architektura IT Koncepce datového managementu (organizační a technická) pro Základní geografická data Odborná geografická data Věcná/obsahová data

14 Das Projekt / projekt IT-Systemarchitektur systémová architektura IT

15 Das Projekt / projekt Grundlagen der Tourenplanung Elektronische Fahrplanauskunft Verschmelzung unterschiedlicher thematischer und räumlicher Netze Basisnetz Verkehrsinfo (NAVTEQ) Wanderwege Radwege Integration der Verkehrsdaten des Liberecký kraj Gebiet des Liberecký kraj und des ZVON

16 Das Projekt / projekt Základy plánování tras Elektronická informace o jízdních řádech Spojení rozdílných tématických a územních sítí Základní síť Dopravní info (NAVTEQ) Turistické trasy Cyklotrasy Integrace dopravních dat Libereckého kraje Území Libereckého kraje a ZVONu

17 Das Projekt / projekt Datenakquise und -aufbereitung Erfassung und Qualitätssicherung infrastruktureller Fachdaten Beschaffung / Lizenzierung von Geobasisdaten Erfassung der Fachdaten, d.h. Organisation der Zulieferung, erste Konsolidierung und Übernahme in die Datenbasis Qualitätssicherung der Fachdaten, d.h. Prüfung, punktuelle Nachrecherche sowie redaktionelle Überarbeitung und Ergänzung Übersetzung aller Informationen in die Zielsprachen: Deutsch, Tschechisch, Englisch Získávání a zpracování dat Sběr a zajištění kvality odborných infrastrukturních dat Pořízení / zakoupení licencí základních geografických dat Sběr odborných dat, tzn. organizace dodávání dat, první konsolidace přejímání dat do databáze Zajištění kvality odborných dat, d.h. kontrola, dílčí rešerše a dohledávání a redakční zpracování a doplňování Překlady všech informací do cílových jazyků: němčina, čeština, angličtina

18 Größter Aufwand: Management der umfangreichen Daten Gleichzeitig: Chance für zentrale Lösung eines dringenden Problems in der Region

19 Das Projekt / projekt Chance: Zentrales Informationsmanagement in der Oberlausitz ZVON und Region Liberec sichern Bereitstellung von Infrastruktur-, und Tourismus-, Fahrplan-, Veranstaltungsdaten in hoher Qualität Voraussetzung auf deutscher Seite: Verlässliche Kooperation von Landkreisen, Kulturraum Marketinggesellschaft, Touristischen Gebietskörperschaften Chance: Datengrundlagen können von allen Einrichtungen genutzt werden (Beispiel: Integrierte Rettungsleitstelle, Fachbehörden, Tourist-Informationen). Erhebliche Einsparungen an Aufwand und Verbesserung der Qualität im Datenmanagement aller Einrichtungen Šance: Centrální informační management v Horní Lužici ZVON a Liberecký kraj zajišťuje poskytování turistických a infrastrukturních dat, dat jízdních řádů a o např. kulturních událostech ve vysoké kvalitě Předpoklad na německé straně: Spolehlivá spolupráce okresů, Marketingové společnosti pro kulturní oblast, turistických územních svazů Šance: Datové podklady mohou být využívány všemi organizacemi (např.: dispečink integrovaného záchranného systému, úřady, informační centra). Významné úspory nákladů a zvýšení kvality správy dat všech institucí

20 Das Projekt / projekt Betriebskonzept Provozní koncepce Beschreibung der technischen und organisatorischen Anforderungen an den Betrieb Ermitteln der laufenden Kosten des Datenmanagements Ermitteln der laufenden Betriebskosten für das NEISSE GO-System Prüfung und Planung Refinanzierungsmöglichkeiten Erarbeiten und Bewerten von Vorschlägen für Betriebsmodelle Popis technických a organizačních požadavků na provoz Zprostředkování průběžných nákladů datového managementu Zprostředkování běžných provozních nákladů pro systém NISA GO Kontrola a plánování možností refinancování Zpracování a zhodnocení návrhů provozních modelů

21 Das Projekt / projekt Betriebskonzept Provozní koncepce DE DE + CZ CZ Direction (CZ + DE) Coordination (DE) Coordination (CZ + DE) Coordination (CZ) Business Management External Information Providers (DE) Information Management (DE) Translation services Information Management (CZ) External Information Providers (CZ) Information Management External Distribution / Selling Systems (DE) Partner Management (DE) Partner Management (CZ) External Distribution / Selling Systems (CZ) External Systems using services (DE) Partner Management External Systems using services (CZ) Technical operation (DE) Technical operation (CZ) Technical operation

22 Das Projekt / projekt Realisierung Realizace Umsetzung und Evaluation eines Anwendungsprototyps Anwendungsentwicklung und Aufbau der IT-Infrastruktur Einführung der Änderungen und neuer Anwendungsinstrumente auf Kartenserver LK Qualitätssicherung Übersetzung der Software in die drei Zielsprachen Realizace a evaluace prototypu aplikace Vývoj aplikace a budování IT infrastruktury Zavádění změn a nových aplikačních nástrojů na mapovém serveru Libereckého kraje Zajištění kvality Překlad software do tří cílových jazyků

23 Das Projekt / projekt Systemeinführung Zavedení systému Erweiterung/Optimierung IT-Hardware Inbetriebnahme der Anwendung Technische Begleitung der internen und öffentlichen Test- und Erprobungsphase Betreuung der Administratoren Betreuung professioneller Nutzer in der Testphase Optimierung des Systems auf der Basis der Ergebnisse der Testphase Rozšíření/optimalizace IT-hardware Uvedení aplikace do provozu Technická podpora interní a veřejné testovací a zkušební fáze Podpora administrátorům Podpora profesionálním uživatelům v testovací fázi Optimalizace systému na základě výsledků testovací fáze

24 Das Projekt / projekt Marketing Marketing Projekt-Homepage Presse-, Medienarbeit Ansprache von Zielgruppen (Tourist- Informationen, Gastgeber, Schulen, Vorstellung des Systems auf Messen und anderen Veranstaltungen Verlinkung mit anderen Webseiten (MGO, Touristische Gebietsgemeinschaften etc.) Domovská stránka projektu Práce s tiskem a médii Oslovení cílových skupin (Turistická infocentra, ubytovatelé, školy, Představení systému na veletrzích a dalších akcích Prolinkování s dalšími webovými stránkami (MGO, Turistická územní sdružení atd.)

25 Das Projekt / projekt Marketing Domovská stránka projektu Práce s tiskem a médii Oslovení cílových skupin (Turistická infocentra, ubytovatelé, školy, Představení systému na veletrzích a dalších akcích Prolinkování s dalšími webovými stránkami (MGO, Turistická územní sdružení atd.)

26 Marketing Das Projekt / projekt

27 Das Projekt / projekt Marketing Domovská stránka projektu Práce s tiskem a médii Oslovení cílových skupin (Turistická infocentra, ubytovatelé, školy, Představení systému na veletrzích a dalších akcích Prolinkování s dalšími webovými stránkami (MGO, Turistická územní sdružení atd.)

28 Das Projekt / projekt Meilensteine des Projekts Abschluss Konzepte und System- Architektur Abstimmung Soll-Profil Sachdaten Tourismus und Harmonisierung der Routing- Attribute D-CZ Fertigstellung Prototyp Data Warehouse, Schnittstelle tourist. Daten (MGO, TGG) Fertigstellung Prototyp D/CZharmonisierte Grundkarte Integration tourist. Daten steht Fertigstellung Anwendungs-Prototyp Fertigstellung Grundkarte Vereinbarung mit Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, Präsentation Jablonec n.n Präsentation LGS Löbau und Beginn der öffentlichen Testphase November 12 Aufnahme des Regelbetriebs! Milníky projektu Dokončení koncepcí a systémové architektury Projednání Plánovaného profilu obsahových turistických dat a harmonizace atributů pro routování D-CZ Dokončení prototypu datového skladu a rozhraní turistických dat (subjektů MGO, TGG tur.územní svazy) Dokončení CZ/DE harmonizované základní mapy Integrace turist. dat dokončena Dokončení prototypu aplikace Dokončení základní mapy Prezentace v Jablonci n. N Prezentace na Zahradní výstavě Löbau a zahájení veřejné testovací fáze Listopad 12 Zahájení řádného provozu!

29 Das Projekt / projekt Ergebnisse des Projekts Mehrsprachige Online-Informationsplattform für Einwohner und Gäste sowie Gastgeber und Touristinformationen Informationen zu ÖPNV und Individualverkehr Informationen zu allen touristisch relevanten Angeboten Informationen zu Geografie, Kultur und Umwelt Interaktives Planungswerkzeug Mobilität für Ausflügen, Reisen, Aufenthalte Werkzeug für Tourismuswirtschaft und Infozentren Werkzeug im Regionalmarketing Výsledky projektu Vícejazyčná informační online platforma pro obyvatele, hosty i hostitele, a pro turistická informační centra Informace o veřejné a individuální dopravě Informace o všech turisticky relevantních nabídkách Informace o geografii, kultuře a životním prostředí Interaktivní plánovací nástroj Mobilita pro výlety, cesty a pobyty Nástroj pro cestovní ruch a informační centra Nástroj pro regionální marketing

30 Das System / systém Startbildschirm Úvodní obrazovka Willkommen im System! Vítejte v systému! Hier geht s los.. Zde to začíná 30

31 Das System / systém Startbildschirm Úvodní obrazovka Willkommen im System! Vítejte v systému! Hier geht s los.. Zde to začíná 31

32 Das System / systém Der Startbildschirm Úvodní obrazovka Karte und Funktionen Mapa a funkce und so geht es weiter a takto to pokračuje 32

33 Das System / systém Der Startbildschirm Úvodní obrazovka Karte und Funktionen Mapa a funkce und so geht es weiter a takto to pokračuje 33

34 Das System / systém Der Startbildschirm Úvodní obrazovka Karte und Funktionen Mapa a funkce und so geht es weiter a takto to pokračuje 34

35 Das System / systém Der Startbildschirm Úvodní obrazovka Karte und Funktionen Mapa a funkce und so geht es weiter a takto to pokračuje 35

36 Touristische Neiße:GO Ziele / und Nisa:GO vieles mehr Interaktives Turistické Informations- cíle a ještě und mnohem Planungssystem více Suchen und Entdecken Hledat a objevovat für die Euroregion Neiße Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 36

37 Turistické cíle a ještě mnohem více Hledej a objevuj Turistické cíle a ještě mnohem více Hledat a objevovat 37

38 38

39 Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 39

40 Touren planen Wie komme ich wohin? zu Fuß, mit dem Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- Rad, mit Bus und und Bahn Planungssystem Ein Beispiel: für Per die Rad Euroregion von Hradek nach Neiße Oybin, Pause mit Bad im Olbersdorfer See, von Oybin zurück mit Bus/Bahn nach Hradek Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 40

41 Touren plánování planen výletů Jak Wie a komme kam se ich mohu wohin? dostat? zu Fuß, pěšky, mit na dem kole, Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives autobusem, Informations- Rad, mit Bus tramvají und und Bahn a vlakem Planungssystem Ein Beispiel: für Per die Rad Euroregion von Hradek nach Neiße Příklad: Na kole z Hrádku na Oybin, přestávka s koupáním Oybin, Pause na jezeře mit Bad Olbersdorfer im Olbersdorfer See, z See, Oybina zpět von autobusem/vlakem Oybin zurück mit Bus/Bahn do Hrádku nach Hradek Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 41

42 Das Ziel Burg und Kloster Oybin, Maßstab 1:2.000 Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- und Planungssystem Interaktive für die Euroregion Karte in sehr Neiße hoher Qualität! Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 42

43 Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- und Planungssystem Interaktivní für die Euroregion mapa ve velmi Neiße Cíl Hrad a klášter Oybin, měřítko 1:2.000 dobré kvalitě! Interaktive Online-Karten: Grenzüberschreitend für Euroregion Hochwertige Kartografie, effiziente Nutzung Darstellung von topografischen und Luftbildkarten»Points of Interest«für Einheimische und Gäste 43

44 44

45 45

46 46

47 Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- und Planungssystem für die Euroregion Neiße Bus und Bahn Fahrpläne Detaillierte Sachinformationen: Bahnhöfe, Haltestellen Besondere Angebote Touristische Infrastruktur inkl. Wanderwege, Radstrecken, Reitwege, thematische Routen ÖPNV-Angebote (Routen + Fahrpläne) Individualverkehr Veranstaltungen Behörden und Dienstleister 47

48 autobusy a železnice Jízdní řády Nádraží a zastávky, Speciální nabídky Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- und Planungssystem für die Euroregion Neiße autobusy a železnice Jízdní řády Detaillierte Sachinformationen: Nádraží a zastávky, Speciální nabídky Touristische Infrastruktur inkl. Wanderwege, Radstrecken, Reitwege, thematische Routen ÖPNV-Angebote (Routen + Fahrpläne) Individualverkehr Veranstaltungen Behörden und Dienstleister 48

49 Neiße:GO / Nisa:GO Interaktives Informations- und Planungssystem für die Euroregion Neiße autobusy a železnice Jízdní řády Detaillierte Sachinformationen: Nádraží a zastávky, Speciální nabídky Touristische Infrastruktur inkl. Wanderwege, Radstrecken, Reitwege, thematische Routen ÖPNV-Angebote (Routen + Fahrpläne) Individualverkehr Veranstaltungen Behörden und Dienstleister 49

50 50

51 51

52 Ihr Feedback ist gefragt Zpětná vazba od Vás je vítána! Kritik und Lob sind willkommen Kritika a chvála je vítána Hinweise auf Fehler Upozornění na chyby Verbesserungsvorschläge Návrhy na zlepšení 52

53 Das Projekt / projekt Alleinstellungsmerkmale und Innovationen des Systems zentrale, harmonisierte und multilinguale Datenbasis für touristische Informationen offene Schnittstellen zu bestehenden Systemen Integrierte Anwendung für die verteilte Datenpflege Einbeziehung überregionaler Informationsangebote (Kulturserver) Nutzung eines grenzüberschreitenden, harmonisierten Straßen und Wegenetzes für das Routing Nutzung des grenzüberschreitenden ÖPNV- Angebotes für das Routing Die nach aktuellem Stand der Technik beste Online-Kartografie Jedinečné charakteristické znaky a inovativnost systému Centrální, harmonizovaná a vícejazyčná databáze turistických informací Otevřené rozhraní se stávajícími systémy Integrovaná aplikace pro decentrální správu dat Integrace nadregionálních informačních nabídek (kulturní server) Využití přeshraniční, harmonizované silniční a cestní sítě pro vyhledávaní tras (routing) Využití přeshraniční nabídky veřejné dopravy pro vyhledávání tras (routing) Nejlepší možná kartografie odpovídající aktuálnímu stavu techniky

54 Das Projekt / projekt Das Team: Perfekte Zusammenarbeit Projektleitung ZVON und Libercký kraj Konzeptionsleistungen Syncwork AG, Dresden Implementierung/Realisierung IDU GmbH, Zittau und Dresden Help Service Remote Sensing s.r.o. Benešov Fachliches Projekt- und Datenmanagement Korff Agentur für Regionalentwicklung, Dresden Öffentlichkeitsarbeit und Werbung IKA reklamni agentura, Liberec Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen Venkovský prostor o.p.s., Hanzl u. Koll. Liberec Finanzmanagement. ISUP GmbH, Dresden 3T consult GmbH, Niederlassung Liberec Team: Perfektní spolupráce Management projektu ZVON a Libercký kraj Koncepční práce Syncwork AG, Dresden Implementace/realizace IDU GmbH, Zittau a Dresden Help Service Remote Sensing s.r.o. Benešov Odborný projektový a datový management Korff Agentur für Regionalentwicklung, Dresden Práce s veřejností a publicita IKA reklamni agentura Překladatelské a tlumočnické služby Venkovský prostor o.p.s., J. Hanzl a kol., Liberec Finanzmanagement. ISUP GmbH, Dresden 3T consult GmbH, org.sl. Liberec

55 Das Projekt / projekt Co bude následovat? Do konce listopadu 2012 Vyhodnocení testovací fáze Optimalizace systému Přechod do řádného provozu Jaro 2013 Aktualizace datových podkladů ZVONem a Libereckým krajem Prosíme o zpětnou vazbu!!! Wie geht es weiter? Bis Ende November 2012 Auswertung der Testphase Optimierung des Systems Übergang in den Regelbetrieb Frühjahr 2013 Aktualisierung Datengrundlagen durch ZVON und Region Liberec Feedback erwünscht!!! Děkuji Vám za Vaši pozornost / Danke für Ihre Aufmerksamkeit

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v rámci cíle Evropská územní

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle Evropská územní

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo:

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014 DRESDEN 1. 12. 2014 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost FEBRUAR ÚNOR 2015 DTIHK-Jahresthema 2015: Industrie 4.0 revolution gestalten Téma roku ČNOPK 2015: Průmysl 4.0 revoluce probíhá Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd Německo: Elektroprůmysl je připraven

Více

V České republice. odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky

V České republice. odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Požadavky na systém veřejné dopravy V České republice František Vichta odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné dopravy podle zásad dopravní politiky České republiky má

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda 24. 04. 2014 issenschaft Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Česko jede. 1. Popis projektu:

Česko jede. 1. Popis projektu: Česko jede 1. Popis projektu: 1.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Turistický potenciál naší republiky je obrovský. Za poslední tři roky bylo do cyklostezek investováno asi

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více