PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015"

Transkript

1 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2015 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ús nad Labem Zlín l Úvodní slovo l Přihlašování a podmínky účas na vzdělávání l Kontakty l Celostátní akce l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l Rezortní úkoly a významné celostátní akce NIDV únor - srpen 2015 l Richtrovy boudy Kliknutím vyberte požadovaný kraj nebo kapitolu, případně můžete listovat celou nabídkou šipkami nebo kolečkem myši.

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám novou Programovou nabídku Národního ins tutu pro další vzdělávání na období únor až srpen Bylo naší snahou, aby tento nástroj komunikace s Vámi byl vyjádřením našich základních hodnot, kterými jsou profesionalita, odbornost, otevřenost a partnerský přístup zaměřený na klienty. Doufáme, že oceníte široké spektrum ak vit, které nabízíme s ohledem na poptávku našich cílových skupin a současně i v souladu s prioritami vzdělávací strategie MŠMT. Interak vní katalog ve formátu PDF, který máte před sebou, umožňuje díky hypertextovým odkazům u každého vzdělávacího programu získat o něm podrobné informace. Současně chceme pružněji reagovat na změny a aktualizace ve vzdělávacích programech a usnadnit učitelům orientaci jak v naší celostátní nabídce, která je souhrnně uvedena jako první, tak i v nabídkách a ak vitách krajských pracovišť NIDV. Tato verze také umožňuje vy štění celého katalogu anebo jeho vybrané čás. Milé kolegyně, milí kolegové, letoškem vstupuje NIDV do desátého roku své existence. Věřím, že toto výročí oslavíme pokračováním naší vzájemné dobré spolupráce. Přeji Vám jménem celého týmu pracovníků NIDV pro následující období dostatek úspěchů i vnitřní rados na Vaší tvůrčí a zodpovědné cestě. Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka

3 1. Přihlášení a odhlášení na vzdělávací programy Obecně platí, že do vzdělávacího programu se zájemce přihlašuje nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu, ve výjimečných případech a po dohodě s garantem programu (je-li ještě volná kapacita) lze i v době kratší. Přihlášení online Na konci každého nabízeného vzdělávacího programu tohoto interaktivního katalogu najdete hypertextový odkaz, prostřednictvím kterého se dostanete do systému externího webu NIDV na Programová nabídka s podrobnými informacemi o vzdělávacím programu a přihlašováním. Při otevření nabídky Přihlásit se je možné použít 2 postupy: a) vyplnit údaje školy (IČ a osmimístné heslo školy) b) vyplnit pouze své příjmení (heslo se při prvním nemusí zadávat) Po vyplnění údajů je nutno zaškrtnout Souhlas s pravidly pro přihlašování a odeslat přihlášku. Do vzdělávacích programů z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání se zájemci přihlašují prostřednictvím Vzdělávacího modulu (resp. Ceny kurzů zájmového a neformálního vzdělávání pro účastníky z cílových skupin jsou předběžné. Závazné ceny budou uvedeny ve Vzdělávacím modulu. Přihlášení a termíny uzávěrek považujeme za závazné, pokud termín uzávěrky není stanoven jinak. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v interní databázi NIDV, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní institut pro další vzdělávání má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 2. Platba Platba fakturou Faktura bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu. Platba v hotovosti V hotovosti se platí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, o úhradě je vystaven doklad o zaplacení. 3. Odhlášení ze vzdělávacího programu a storno poplatek Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést em nebo telefonicky do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu. V případě odhlášení v kratší lhůtě je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu na úhradu vzniklých nákladů. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. 4. Vzdělávací programy na objednávku V posledních letech roste zájem o krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy, které můžeme připravit na základě konkrétních profesních potřeb pro celý pedagogický sbor školy či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje. Tyto programy respektují jak požadavky objednavatele, tak konkrétní podmínky školy, a umožňují tak velmi efektivně prohlubovat, rozšiřovat a sjednocovat znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo konkrétních skupin učitelů. 5. Aktualizace nabídky vzdělávacích programů Na webových stránkách NIDV jsou průběžně aktualizovány a doplňovány informace o programech, u nichž v době vydání programové nabídky nebyl znám přesný termín konání či jiné údaje. Krajská pracoviště NIDV aktualizovanou nabídku vzdělávacích programů pravidelně každý měsíc rozesílají do jednotlivých škol v elektronické podobě. Proto byste měli na příslušné krajské pracoviště co nejdříve oznámit jakoukoliv změnu kontaktních údajů popř. dalších údajů školy nebo školského zařízení. Programovou nabídku lze také využít jako přílohu hromadné přihlášky vzdělávacích programů. Ke stažení či vytitění ve formě plakátu je na: htp://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ 6. Značky a zkratky Bezpečnost a ochrana Rok globálního rozvoje Rok průmyslu a technického vzdělávání Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí ákladní vzdělávání a Střední vzdělávání Programy vhodné pro kariérní vzdělávání Vzdělávací program zdarma Vzdělávací program zdarma v rámci rezortního úkolu NIDV Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.) Vzdělávací program přádaný e-learningovou formou Novinka, vzdělávací program nabízený nově Zkratka pro vzdělávací oblast Management DUM Zkratka pro digitální učební materiály - často užívaná v souvislosti se soutěží DOMINO ČR. ZNV Vzdělávací oblast zájmového a neformálního vzdělávání ZV Zájmové vzdělávání

4 KONTAKTY Národní institut pro další vzdělávání Centrální pracoviště Senovážné náměstí 25, Praha 1 Tel.: (sekretariát) Tel., fax: Web: IČ: , DIČ: CZ GPS: N, E NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Luční 460, Hradec Králové Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Jihlava Zborovská 3, Jihlava Tel.: Fax: , NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary Západní 15, Karlovy Vary Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Liberec Masarykova 28, Liberec Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Olomouc Wellnerova 25, Olomouc tel: NIDV, krajské pracoviště Ostrava Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava Tel.: , Fax.: NIDV, krajské pracoviště Pardubice Za Pasáží Pardubice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Plzeň Čermákova 18, Plzeň Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Senovážné nám. 25, Praha 1 Tel./fax: NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Winstona Churchilla Ústí nad Labem Tel.: , Fax: NIDV, krajské pracoviště Zlín Potoky 267, Zlín Tel.: Fax: NIDV, účelové zařízení Richtrovy boudy Richtrovy boudy Pec pod Sněžkou Tel. recepce: , Provozní střediska:

5 MAPA PRACOVIŠŤ NIDV Liberec Ústí n. Labem Richtrovy Boudy Karlovy Vary Hradec Králové Praha Pardubice Plzeň Střední Čechy Ostrava Olomouc Jihlava Brno Zlín České Budějovice Kliknutím na název města otevřete příslušnou nabídku krajského pracoviště NIDV.

6 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY CELOSTÁTNÍ AKCE tel.: Krajské pracoviště, Senovážné nám. fax: /25 Místo konání a kontakty získáte Praha kliknutím 1 na okénko u konkrétního programu ÚNOR Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B2 lektor Mason Long A ZŠ únor červen 2015, vždy pondělí h, (neděle) Mgr. Pavla Matoušková Mason Long Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství A únor červen Mgr. Lucie Holacká Mgr. Lucie Holacká Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole H Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ Hoboj s prvky výuky zobcové flétny Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ O I a , (čtvrtek) 10. února (úterý) 13. února (pátek) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Marika Kropíková Marta Malinová Gabriela Krčková Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Hra na varhany Y února (sobota) PhDr. Ilona Juhásová Aktuální témata předškolního vzdělávání W února (pondělí) Mgr. Ivana Kolářová Mgr., Mgr. Jaroslava Vatalová

7 Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 lektor p.votrubová W Předčtenářská gramotnost v MŠ F MŠ ZŠ únor červen 2015, 1.lekce , vždy úterý h, učebnice The New English File (starší vydání), lekce 2 (úterý) 17. února (úterý) Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jindřiška Votrubová Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti T ZŠ,SŠ, 19. února (čtvrtek) 8 0 PhDr. Dagmar Hudecová Studium pedagogiky volného času ZNV 19. až ; 26. až 29.3.; 16.. až 19.4.; červen; září; 19. až ; vždy začátek ve a konec v (čtvrtek) Bc. Vlastimila Faiferlíková Školská legislativa (Právní rámec zájmového vzdělávání) N ZV Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání C ZNV Netradiční techniky ve výtvarné výchově N ZV 19. února (čtvrtek) 19. února od do února 2015 (čtvrtek) Únor bude upřesněno Naděžda Kalábová RNDr. Milan Macek, CSc. Mgr. Svatava Šimková Mgr. Petra Rychecká Bc. Lucie Hunalová PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Repetitorium školské legislativy N ZV Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV Únor bude upřesněno Únor bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Romana Michaela Michalíková Mgr. Romana Michaela Michalíková BŘEZEN Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel W , 5.3., 9.3., 18.3., 23.3., praxe bude probíhat , závěr studia (pondělí) 24.2., 6.3., 16.3., 18.3., 23.3., praxe bude probíhat , závěr studia (pondělí) březen - červen 2015 (pondělí) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Ivana Kolářová Marta Malinová

8 Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ,ZŠ Tradiční velikonoce N ZNV ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ H ZŠ,SŠ, C Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů cyklus seminářů I Alternativní metoda výuky psaní u leváků P ZŠ Profesní průprava zástupců ředitele E března (úterý) 6. března (pátek) 9. března (pondělí) 11. března (středa) 19. března (čtvrtek) 21.3., 25.4., 23.5., 13.6., března (středa) 25.3., 30.3., 9.4. a 22.4., (středa) Vlastimila Kazdová Lucie Hunalová Bc. Erika Mikanová Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer, Marta Malinová Pavel Holec Marta Malinová PhDr. Marie Müllerová, Marta Malinová Stanislav Juřica Mgr. Ivo Vodička Mgr. Ivana Kolářová Model etické výchovy v praxi základních škol seminář zařazen v souvislosti s rozvojovým programem MŠMT C ZŠ, 26. a 27. března 2015, 24. a 25. dubna Mgr. Lucie Holacká Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání W MŠ Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole X MŠ Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství T ZNV Skupinové bubnování N ZNV Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ Seminář zaměřený na hru na klavír Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení N ZNV Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob Jaro a léto 26. března (čtvrtek) 26. března (čtvrtek) 27. a 28. března - začátek v 9.30, ukončení v 18.00; 25. dubna - začátek v 9.30, ukončení v (pátek) 28. března od do 14 hodin do 29. března 2015 (sobota) O , Y Drobné hry pro děti mladšího školního věku C ZV MŠ,ZŠ Březen bude upřesněno 30. března (pondělí) Březen bude upřesněno Mgr. Eva Svobodová Mgr. Iva Škaloudová Mgr. Svatava Šimková Mgr František Havlín Mgr. Svatava Šimková Mgr. David Oplatek Marta Malinová Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová Bc. Jiří Machart Mgr. Petr Kořenek Mgr. Petra Vondrová, Radek Ježowicz

9 Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích U MŠ,ZŠ Příklady dobré praxe N ZNV 31. března (úterý) Březen bude upřesněno PaedDr. Mgr. Hana Žáčková Mgr. Tomáš Holý Repetitorium školské legislativy N ZV Březen bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Repetitorium školské legislativy Y ZV Březen bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Školská legislativa (Právní rámec zájmového vzdělávání) N ZV Březen bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková RNDr. Milan Macek, CSc. Tradiční velikonoce N ZNV 20. března (pátek) Základy Fundraisingu N ZV Březen - bude upřesněno Radek Ježowicz Bc. Erika Mikanová Bc. Lucie Hunalová PhDr. Jaroslav Jindra Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV 11. března Bc. Lucie Hunalová JUDr. Karel Kašpar DUBEN Hospitace jako součást autoevaluace školy určeno pro ZŠ A dubna (středa) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Stanislav Šturma Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin T ZŠ,SŠ 8. dubna 2015, 9,30-15,30 (středa) 8 0 PhDr. Dagmar Hudecová Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a 1. třídě ZŠ G MŠ,ZŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, Nové metody a tvorba her C ZV Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV Školní zralost dítěte T MŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV 8. dubna (středa) 10. dubna (pátek) 10. a 11. dubna 2015 (pátek) 11. a (sobota) 14. dubna (úterý) 17. dubna (pátek) Mgr. Blanka Rozehnalová, Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer, Jitka Rydvalová Mgr. Petra Rychecká Mgr. Svatava Šimková Naděžda Kalábová PaedDr. Jana Svobodová Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička

10 Agrese a agresivita dětí a mládeže v dětských domovech X SŠ 20. dubna (pondělí) Mgr. Marika Kropíková Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči O MŠ 21. dubna (úterý) Mgr. Marika Kropíková Agrese, šikana a proces jejich řešení X ZŠ 22. dubna (středa) Mgr. Marika Kropíková Čtenářský deník - ano, či ne? H ZŠ 22. dubna (středa) Mgr. Blanka Rozehnalová, Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ,SŠ 23. dubna (čtvrtek) Mgr. Marika Kropíková Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV 25. dubna (sobota) Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Duben bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková Bohumil Taraba Hra na kytaru u SVČ C ZV Duben bude upřesněno Lenka Říhová Lektoři NIDV Výuka správného psaní v 1. ročníku základní školy W ZŠ 29. dubna (středa) PhDr. Jana Johnová, Autorská práva v praxi N ZNV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Mgr. Michal Dubovan Hry pro každou příležitost C ZNV Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV 30. dubna do 3. května 2015 (čtvrtek) Duben bude upřesněno Radek Ježowicz Radek Ježowicz PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Pohybové hry pro děti mladšího školního věku C ZV Duben bude upřesněno Romana Michaela Michalíková Regenerace sil pedagoga volného času A ZV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý PhDr. Vladislava Šídlová KVĚTEN Kurz instruktorů vodní turistiky ZNV 6. až 10. května 2015 (středa) Zdeněk Humpolík Mgr. Karel Vodička Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ pro ředitele a zástupce ředitele ZŠ a SŠ X ZŠ,SŠ 6. května (středa) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Stanislav Šturma

11 Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů C ZNV Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole I MŠ 7. května 2015 od do dne 10. května (čtvrtek) 4. května (pondělí) Lenka Říhová Kateřina Bímanová Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Marie Vondráčková Nudná vlastivěda? Ani náhodou! H ZŠ 12. května (úterý) Mgr. Radek Machatý Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV 15. května (pátek) Jitka Rydvalová Bohumil Taraba Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice T ZŠ 19. května (úterý) Mgr. Alena Vávrová Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí výuka ve školách X ZŠ,SŠ 20. května (středa) 8 0 PaedDr. Luďka Palzerová Evaluace v mateřské škole M MŠ 21. května (čtvrtek) Mgr. Iva Škaloudová Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV 23. května (sobota) Hana Hladká Bohumil Taraba Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ 27. května (středa) Mgr. Marika Kropíková Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ O ZŠ Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV Pohybové hry pro děti mladšího školního věku C ZV 27. května (středa) Květen bude upřesněno Květen bude upřesněno PhDr. Jana Johnová, Romana Michaela Michalíková Naděžda Kalábová Bc. Lucie Hunalová ČERVEN Dítě v krizi XVII. ročník A Dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody Y MŠ,ZŠ Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu ZŠ,SŠ 1. června zahájení ve hodin a 2.června - ukončení hodin (pondělí) 1. a 2. června 2015, (pondělí) 1. a 2. června - začátek v 9.00, ukončení v (pondělí) června 2015, (čtvrtek) 4 0 Mgr. Zdeněk Duša PaedDr. Lenka Kubrichtová Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Svatava Šimková Ing. Ludmila Pohanková PhDr. Dagmar Hudecová Doc. Mgr. Jaroslav Šebek,

12 Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty Q MŠ,ZŠ,SŠ Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ X MŠ,ZŠ Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Mladší děti ZUŠ O Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Starší děti ZUŠ O Evaluace školních vzdělávacích programů I. N ZNV 8. června (pondělí) 9. a 10. června 2015 (úterý) 11. června, (čtvrtek) 11. až 14. června. (čtvrtek) 12. června, (pátek) 13. června (sobota) prim.phdr. Lidmila Pekařová Mgr. Marie Vránová Marta Malinová Rafaela Drgáčová Jitka Rydvalová Bohumil Taraba Marta Malinová Rafaela Drgáčová Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV 17. a 18. června - začátek v 9.00, ukončení v (středa) Bc. Jiří Machart Lektoři NIDV Škola matematických dovedností B ZŠ,SŠ 17.,18. a 19. června 2015 (středa) Mgr. Jana Dvořáková Kdo si hraje, nezlobí C ZV Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Červen bude upřesněno Červen bude upřesněno Červen bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková Romana Michaela Michalíková Bohumil Taraba Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba ČERVENEC Manažerské trivium Prázdninová podpora pro řídící pracovníky škol T ,9., 10. července Richtrovy boudy (Pec pod Sněžkou) (středa) Mgr. Šárka Dostalová

13 SRPEN Angličtina pro nejmenší I MŠ,ZŠ Angličtina pro nejmenší II. pro učitele MŠ Angličtina pro nejmenší II. pro učitele ZŠ 1. stupeň Prázdniny trochu jinak XXIII. ročník Q Q MŠ MŠ,ZŠ X MŠ,ZŠ,SŠ 9. srpna srpna 2015 (neděle) srpna 2015 (úterý) 13. srpna srpna 2015 (čtvrtek) (neděle) Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Jiří Strašík

14 JIHOMORAVSKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Křížová Brno fax: ÚNOR Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mateřské školy G Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ U MŠ Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ,ZŠ 2. února (pondělí) 2. a 9. února 2015, (pondělí) 3. února (úterý) Mgr. Jitka Manová PhDr. Irena Borkovcová, MBA Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Strategie vyšetřování šikany II. U ZŠ,SŠ 3. února (úterý) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Aktuální úprava úřední korespondence změny platné od U února (pátek) Mgr. Jitka Manová Mgr. Eva Svitavská Obtížné manažerské rozhovory Q Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) II. Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva I C února (úterý) 14.února 2015 (sobota) 16. února (pondělí) Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Mgr. Jitka Manová Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Základní školy G února (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Ivana Přichystalová

15 BŘEZEN Včelka a příroda - náměty pro environmentální projekt I MŠ,ZŠ Jak získat a udržet autoritu? H ZŠ 2. března (pondělí) 6. března (pátek) Mgr. Hana Saitzová PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Jsme stejní i odlišní - inkluze znevýhodněného žáka do školního kolektivu U ZŠ Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) III. I Aktivizační metody při výuce angličtiny II. Q MŠ,ZŠ 12. března (čtvrtek) 14.března 2015 (sobota) 17. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Rozvíjíme matematickou gramotnost na 1. stupni ZŠ Y ZŠ 17. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Rozvíjíme matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ Y ZŠ 18. března (středa) Mgr. Jitka Manová PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci W ZŠ,SŠ 20. března (pátek) Mgr. Hana Saitzová Ing. Lenka Lízalová, Zdravotní tělesná výchova ZŠ I ZŠ 23. března (pondělí) Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ 1. stupeň ZŠ X MŠ,ZŠ 24. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Stanislav Šturma 24. března 2015 Rizikové chování dětí a mládeže O MŠ,ZŠ,SŠ, (úterý) Mgr. Jitka Manová PaedDr. Zdeněk Martínek Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ X ZŠ, Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku 1. I MŠ,ZŠ Komunikace pro vedoucí pracovníky U března (čtvrtek) 26. března (čtvrtek) 31. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Stanislav Šturma Mgr. Jitka Manová MgA., Mgr. Henrieta Hornáčková Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Příklady dobré praxe N ZNV Březen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý DUBEN Tablety v moderní výuce přírodovědných předmětů X ZŠ,SŠ 1. dubna (středa) Mgr. Jitka Manová

16 Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) IV. I dubna 2015 (sobota) Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Aktivizační metody při výuce angličtiny III. Q ZŠ,SŠ 13. dubna (pondělí) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Strategie vyšetřování šikany I. U ZŠ,SŠ 14. dubna (úterý) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení W MŠ,ZŠ 15. dubna (středa) Mgr. Jitka Manová Mgr. Mgr. Vendula Jašková Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince T Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku 2. - volné pokračování I UČÍME (SE) S RADOSTÍ: Slabikář činnostně a interaktivně X ZŠ MŠ,ZŠ Finanční gramotnost Q ZŠ,SŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, Základy statistiky v Excelu T SŠ 16.dubna 2015; od 9.00 do (čtvrtek) 16. dubna (čtvrtek) 17. dubna (pátek) 20. dubna (pondělí) 27. dubna (pondělí) 27. dubna (pondělí) Mgr. Šárka Dostalová Mgr. Jitka Manová MgA., Mgr. Henrieta Hornáčková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Pavel Těšák Mgr. Hana Saitzová PhDr. Ondřej Neumajer, Mgr. Hana Saitzová Ing. Zbyněk Bárta Matematika s využitím kancelářského SW X ZŠ,SŠ 28. dubna (úterý) Mgr. Hana Saitzová Autorská práva v praxi N ZNV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Mgr. David Oplatek Regenerace sil pedagoga volného času A ZV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý PhDr. Vladislava Šídlová KVĚTEN Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů I MŠ,ZŠ 4. května (pondělí) Mgr. Jitka Manová Kurz instruktorů vodní turistiky ZNV 6. až 10. května 2015 (středa) Zdeněk Humpolík Mgr. Karel Vodička

17 ČERVEN Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba ČERVENEC Manažerské trivium Prázdninová podpora pro řídící pracovníky škol T ,9., 10. července Richtrovy boudy (Pec pod Sněžkou) (středa) Mgr. Šárka Dostalová

18 JIHOČESKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Hlinsko České Budějovice fax: ÚNOR Tablety ve škole komplexní vhled do problematiky pro vedení škol T ZŠ,SŠ, Finanční řízení v praxi ředitele školy ZUŠ, SUŠ G února (čtvrtek) 24. února (úterý) Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Eva Kopúnová Ing. Helena Plosová Rozvíjíme matematickou gramotnost - na 1. stupni ZŠ Y ZŠ 24. února (úterý) Mgr. Monika Brodská Rozvíjíme matematickou gramotnost - na 2. stupni ZŠ Y ZŠ 25. února (středa) Mgr. Monika Brodská Drátování - výtvarná činnost pro žáky ZŠ Y ZŠ 26. února (čtvrtek) Mgr. Monika Brodská Karla Hátleová BŘEZEN Řešení problémových situací z pohledu práva MŠ Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel N W března (pondělí) březen 2015 Jihlava, duben a září 2015 České Budějovice, říjen 2015 Plzeň (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Eva Kopúnová

19 Informační a komunikační technologie ve školství - využití tabletů ve vzdělávání Y ZŠ,SŠ 3. března 2015, (úterý) Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Úpravy a změny ŠVP na speciálních školách X ZŠ, 9. března (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ A MŠ 10. března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Iva Škaloudová Výtvarné techniky Nejen JARNÍ TVOŘENÍ pro MŠ F MŠ 10. března (úterý) Mgr. Lucie Václavovská Karla Hátleová Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka I H ZŠ,SŠ 11. března (středa) Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Michaela Čaňková Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole X MŠ, 11. března (středa) Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Iva Škaloudová Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ O březen 2015 (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ A MŠ 17. března (úterý) Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Zdeněk Martínek Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování- jídelní lístky a normování Novela vyhlášky o školním stravování a její aplikace do praxe C března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Ladislava Svatošová Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce W ZŠ,SŠ 18. března (středa) Mgr. Monika Brodská Mgr. Dana Svobodová Řešení problémových situací z pohledu práva ZŠ N března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů C ZŠ,SŠ 25. března 2015, (středa) Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Jana Jílková, SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů C MŠ,ZŠ 26. března 2015, (čtvrtek) Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Jana Jílková, Základy statistiky v Excelu H ZŠ,SŠ 26. března (čtvrtek) Mgr. Lucie Jarkovská Ing. Zbyněk Bárta Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení N ZNV Březen bude upřesněno Bc. Jiří Machart Mgr. Petr Kořenek Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ C března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Pavel Holec

20 DUBEN Fyzikálně-chemické principy moderních technologií X ZŠ,SŠ 8. dubna (středa) Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Jaroslav Vyskočil Rizikové chování dětí a mládeže O ZŠ,SŠ, 9. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Zdeněk Martínek Tvorba reklamních a propagačních materiálů. Jednoduše, rychle a názorně X MŠ,ZŠ,SŠ 9. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Jarkovská Ing. Zbyněk Bárta Výtvarné techniky Textilní tvoření pro malé a nejmenší F MŠ,ZŠ 8. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Václavovská Karla Hátleová Matematika v běžném životě O ZŠ 10. dubna (pátek) Mgr. Monika Brodská Mgr. Marcela Mittnerová Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ X dubna (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Stanislav Šturma Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ 1.st. ZŠ X Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby W MŠ,ZŠ,SŠ Tvorba 3D modelů a jejich využití na interaktivní tabuli X ZŠ,SŠ Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ,SŠ Nápady a tipy pro práci s literárními texty ve výuce němčiny T ZŠ,SŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV 14. dubna (úterý) 14. dubna 2015, (úterý) 15. dubna 2015, (středa) 16. dubna (čtvrtek) 16. dubna (čtvrtek) 17. dubna (pátek) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Stanislav Šturma Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Lucie Jarkovská PhDr. Marie Müllerová, Mgr. Lucie Jarkovská PhDr. Marie Müllerová, Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně C ZŠ,SŠ Bezpečné virtuální prostředí role ředitele školy T Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí ZUŠ A dubna (pondělí) 31. března 2015 prezenční školení, 31.března - 1. dubna 2015 e-learning (úterý) 23. dubna (čtvrtek) Mgr. Monika Brodská Mgr. Květa Ječná Mgr. Bc. Miloslav Poes Lektoři NIDV Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ X dubna (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Jak zvládat nadměrný stres F MŠ,ZŠ,SŠ 28. dubna (úterý) Mgr. Monika Brodská Eva Otavová

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2016 - SRPEN 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 214 LEDEN 21 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec m Zlín Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy

l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků SRPEN 2015 - leden 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II PROGRAMOVÁ NABÍDKA II pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 2013 LEDEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA I

PROGRAMOVÁ NABÍDKA I PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2013 SRPEN 2013 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 Etická výchova a učebnice informační seminář pro pilotní učitele a lektory 29. 8. NIDV Krajské pracoviště Brno Křížová 22 J. Šafránková, G. Staňková

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Národní institut pro další vzdělávání a společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Národní institut pro další vzdělávání a společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 TEL.: +420 222 122 112 E-MAIL: sekretariat@nidv.cz INTERNET: http://www.nidv.cz Národní institut pro další vzdělávání a společné

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Přehled obsahových priorit a struktura Plánu hlavních úkolů NIDV na rok 2013 Priority v činnosti NIDV v roce 2013 jsou rozčleněny do několika oblastí:

Přehled obsahových priorit a struktura Plánu hlavních úkolů NIDV na rok 2013 Priority v činnosti NIDV v roce 2013 jsou rozčleněny do několika oblastí: Plán hlavních úkolů NIDV na rok 2013 1 PHÚ NIDV vychází z dlouhodobé koncepce DVPP v NIDV, ze státních priorit v DVPP navržených příslušnými odbory MŠMT a z rezortních úkolů. Je členěn a zpracován podle

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání Klíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání zabezpečovali garant

Více

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ G Y M N Á Z I U M J E S E N Í K!!! Přihlašování e-mailem: dvpp@gytool.cz na přihlášce v příloze nabídky, informace na tel. 777 367 695

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, Řež. Další vzdělávání zaměstnanců školy. Školní rok 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, Řež. Další vzdělávání zaměstnanců školy. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, 250 68 Řež Další vzdělávání zaměstnanců školy Školní rok 2015/2016 Školení BOZP a požární ochrana všichni zaměstnanci školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 1, Lib e rec 5, e - m ail: @zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 3 0 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více