PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015"

Transkript

1 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2015 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ús nad Labem Zlín l Úvodní slovo l Přihlašování a podmínky účas na vzdělávání l Kontakty l Celostátní akce l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l Rezortní úkoly a významné celostátní akce NIDV únor - srpen 2015 l Richtrovy boudy Kliknutím vyberte požadovaný kraj nebo kapitolu, případně můžete listovat celou nabídkou šipkami nebo kolečkem myši.

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám novou Programovou nabídku Národního ins tutu pro další vzdělávání na období únor až srpen Bylo naší snahou, aby tento nástroj komunikace s Vámi byl vyjádřením našich základních hodnot, kterými jsou profesionalita, odbornost, otevřenost a partnerský přístup zaměřený na klienty. Doufáme, že oceníte široké spektrum ak vit, které nabízíme s ohledem na poptávku našich cílových skupin a současně i v souladu s prioritami vzdělávací strategie MŠMT. Interak vní katalog ve formátu PDF, který máte před sebou, umožňuje díky hypertextovým odkazům u každého vzdělávacího programu získat o něm podrobné informace. Současně chceme pružněji reagovat na změny a aktualizace ve vzdělávacích programech a usnadnit učitelům orientaci jak v naší celostátní nabídce, která je souhrnně uvedena jako první, tak i v nabídkách a ak vitách krajských pracovišť NIDV. Tato verze také umožňuje vy štění celého katalogu anebo jeho vybrané čás. Milé kolegyně, milí kolegové, letoškem vstupuje NIDV do desátého roku své existence. Věřím, že toto výročí oslavíme pokračováním naší vzájemné dobré spolupráce. Přeji Vám jménem celého týmu pracovníků NIDV pro následující období dostatek úspěchů i vnitřní rados na Vaší tvůrčí a zodpovědné cestě. Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka

3 1. Přihlášení a odhlášení na vzdělávací programy Obecně platí, že do vzdělávacího programu se zájemce přihlašuje nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu, ve výjimečných případech a po dohodě s garantem programu (je-li ještě volná kapacita) lze i v době kratší. Přihlášení online Na konci každého nabízeného vzdělávacího programu tohoto interaktivního katalogu najdete hypertextový odkaz, prostřednictvím kterého se dostanete do systému externího webu NIDV na Programová nabídka s podrobnými informacemi o vzdělávacím programu a přihlašováním. Při otevření nabídky Přihlásit se je možné použít 2 postupy: a) vyplnit údaje školy (IČ a osmimístné heslo školy) b) vyplnit pouze své příjmení (heslo se při prvním nemusí zadávat) Po vyplnění údajů je nutno zaškrtnout Souhlas s pravidly pro přihlašování a odeslat přihlášku. Do vzdělávacích programů z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání se zájemci přihlašují prostřednictvím Vzdělávacího modulu (resp. Ceny kurzů zájmového a neformálního vzdělávání pro účastníky z cílových skupin jsou předběžné. Závazné ceny budou uvedeny ve Vzdělávacím modulu. Přihlášení a termíny uzávěrek považujeme za závazné, pokud termín uzávěrky není stanoven jinak. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v interní databázi NIDV, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní institut pro další vzdělávání má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 2. Platba Platba fakturou Faktura bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu. Platba v hotovosti V hotovosti se platí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, o úhradě je vystaven doklad o zaplacení. 3. Odhlášení ze vzdělávacího programu a storno poplatek Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést em nebo telefonicky do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu. V případě odhlášení v kratší lhůtě je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu na úhradu vzniklých nákladů. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. 4. Vzdělávací programy na objednávku V posledních letech roste zájem o krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy, které můžeme připravit na základě konkrétních profesních potřeb pro celý pedagogický sbor školy či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje. Tyto programy respektují jak požadavky objednavatele, tak konkrétní podmínky školy, a umožňují tak velmi efektivně prohlubovat, rozšiřovat a sjednocovat znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo konkrétních skupin učitelů. 5. Aktualizace nabídky vzdělávacích programů Na webových stránkách NIDV jsou průběžně aktualizovány a doplňovány informace o programech, u nichž v době vydání programové nabídky nebyl znám přesný termín konání či jiné údaje. Krajská pracoviště NIDV aktualizovanou nabídku vzdělávacích programů pravidelně každý měsíc rozesílají do jednotlivých škol v elektronické podobě. Proto byste měli na příslušné krajské pracoviště co nejdříve oznámit jakoukoliv změnu kontaktních údajů popř. dalších údajů školy nebo školského zařízení. Programovou nabídku lze také využít jako přílohu hromadné přihlášky vzdělávacích programů. Ke stažení či vytitění ve formě plakátu je na: htp://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ 6. Značky a zkratky Bezpečnost a ochrana Rok globálního rozvoje Rok průmyslu a technického vzdělávání Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí ákladní vzdělávání a Střední vzdělávání Programy vhodné pro kariérní vzdělávání Vzdělávací program zdarma Vzdělávací program zdarma v rámci rezortního úkolu NIDV Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.) Vzdělávací program přádaný e-learningovou formou Novinka, vzdělávací program nabízený nově Zkratka pro vzdělávací oblast Management DUM Zkratka pro digitální učební materiály - často užívaná v souvislosti se soutěží DOMINO ČR. ZNV Vzdělávací oblast zájmového a neformálního vzdělávání ZV Zájmové vzdělávání

4 KONTAKTY Národní institut pro další vzdělávání Centrální pracoviště Senovážné náměstí 25, Praha 1 Tel.: (sekretariát) Tel., fax: Web: IČ: , DIČ: CZ GPS: N, E NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Luční 460, Hradec Králové Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Jihlava Zborovská 3, Jihlava Tel.: Fax: , NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary Západní 15, Karlovy Vary Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Liberec Masarykova 28, Liberec Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Olomouc Wellnerova 25, Olomouc tel: NIDV, krajské pracoviště Ostrava Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava Tel.: , Fax.: NIDV, krajské pracoviště Pardubice Za Pasáží Pardubice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Plzeň Čermákova 18, Plzeň Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Senovážné nám. 25, Praha 1 Tel./fax: NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Winstona Churchilla Ústí nad Labem Tel.: , Fax: NIDV, krajské pracoviště Zlín Potoky 267, Zlín Tel.: Fax: NIDV, účelové zařízení Richtrovy boudy Richtrovy boudy Pec pod Sněžkou Tel. recepce: , Provozní střediska:

5 MAPA PRACOVIŠŤ NIDV Liberec Ústí n. Labem Richtrovy Boudy Karlovy Vary Hradec Králové Praha Pardubice Plzeň Střední Čechy Ostrava Olomouc Jihlava Brno Zlín České Budějovice Kliknutím na název města otevřete příslušnou nabídku krajského pracoviště NIDV.

6 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY CELOSTÁTNÍ AKCE tel.: Krajské pracoviště, Senovážné nám. fax: /25 Místo konání a kontakty získáte Praha kliknutím 1 na okénko u konkrétního programu ÚNOR Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B2 lektor Mason Long A ZŠ únor červen 2015, vždy pondělí h, (neděle) Mgr. Pavla Matoušková Mason Long Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství A únor červen Mgr. Lucie Holacká Mgr. Lucie Holacká Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole H Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ Hoboj s prvky výuky zobcové flétny Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ O I a , (čtvrtek) 10. února (úterý) 13. února (pátek) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Marika Kropíková Marta Malinová Gabriela Krčková Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Hra na varhany Y února (sobota) PhDr. Ilona Juhásová Aktuální témata předškolního vzdělávání W února (pondělí) Mgr. Ivana Kolářová Mgr., Mgr. Jaroslava Vatalová

7 Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 lektor p.votrubová W Předčtenářská gramotnost v MŠ F MŠ ZŠ únor červen 2015, 1.lekce , vždy úterý h, učebnice The New English File (starší vydání), lekce 2 (úterý) 17. února (úterý) Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jindřiška Votrubová Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti T ZŠ,SŠ, 19. února (čtvrtek) 8 0 PhDr. Dagmar Hudecová Studium pedagogiky volného času ZNV 19. až ; 26. až 29.3.; 16.. až 19.4.; červen; září; 19. až ; vždy začátek ve a konec v (čtvrtek) Bc. Vlastimila Faiferlíková Školská legislativa (Právní rámec zájmového vzdělávání) N ZV Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání C ZNV Netradiční techniky ve výtvarné výchově N ZV 19. února (čtvrtek) 19. února od do února 2015 (čtvrtek) Únor bude upřesněno Naděžda Kalábová RNDr. Milan Macek, CSc. Mgr. Svatava Šimková Mgr. Petra Rychecká Bc. Lucie Hunalová PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Repetitorium školské legislativy N ZV Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV Únor bude upřesněno Únor bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Romana Michaela Michalíková Mgr. Romana Michaela Michalíková BŘEZEN Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel W , 5.3., 9.3., 18.3., 23.3., praxe bude probíhat , závěr studia (pondělí) 24.2., 6.3., 16.3., 18.3., 23.3., praxe bude probíhat , závěr studia (pondělí) březen - červen 2015 (pondělí) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Ivana Kolářová Marta Malinová

8 Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ,ZŠ Tradiční velikonoce N ZNV ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ H ZŠ,SŠ, C Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů cyklus seminářů I Alternativní metoda výuky psaní u leváků P ZŠ Profesní průprava zástupců ředitele E března (úterý) 6. března (pátek) 9. března (pondělí) 11. března (středa) 19. března (čtvrtek) 21.3., 25.4., 23.5., 13.6., března (středa) 25.3., 30.3., 9.4. a 22.4., (středa) Vlastimila Kazdová Lucie Hunalová Bc. Erika Mikanová Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer, Marta Malinová Pavel Holec Marta Malinová PhDr. Marie Müllerová, Marta Malinová Stanislav Juřica Mgr. Ivo Vodička Mgr. Ivana Kolářová Model etické výchovy v praxi základních škol seminář zařazen v souvislosti s rozvojovým programem MŠMT C ZŠ, 26. a 27. března 2015, 24. a 25. dubna Mgr. Lucie Holacká Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání W MŠ Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole X MŠ Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství T ZNV Skupinové bubnování N ZNV Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ Seminář zaměřený na hru na klavír Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení N ZNV Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob Jaro a léto 26. března (čtvrtek) 26. března (čtvrtek) 27. a 28. března - začátek v 9.30, ukončení v 18.00; 25. dubna - začátek v 9.30, ukončení v (pátek) 28. března od do 14 hodin do 29. března 2015 (sobota) O , Y Drobné hry pro děti mladšího školního věku C ZV MŠ,ZŠ Březen bude upřesněno 30. března (pondělí) Březen bude upřesněno Mgr. Eva Svobodová Mgr. Iva Škaloudová Mgr. Svatava Šimková Mgr František Havlín Mgr. Svatava Šimková Mgr. David Oplatek Marta Malinová Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová Bc. Jiří Machart Mgr. Petr Kořenek Mgr. Petra Vondrová, Radek Ježowicz

9 Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích U MŠ,ZŠ Příklady dobré praxe N ZNV 31. března (úterý) Březen bude upřesněno PaedDr. Mgr. Hana Žáčková Mgr. Tomáš Holý Repetitorium školské legislativy N ZV Březen bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Repetitorium školské legislativy Y ZV Březen bude upřesněno Jitka Rydvalová RNDr. Milan Macek, CSc. Školská legislativa (Právní rámec zájmového vzdělávání) N ZV Březen bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková RNDr. Milan Macek, CSc. Tradiční velikonoce N ZNV 20. března (pátek) Základy Fundraisingu N ZV Březen - bude upřesněno Radek Ježowicz Bc. Erika Mikanová Bc. Lucie Hunalová PhDr. Jaroslav Jindra Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV 11. března Bc. Lucie Hunalová JUDr. Karel Kašpar DUBEN Hospitace jako součást autoevaluace školy určeno pro ZŠ A dubna (středa) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Stanislav Šturma Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin T ZŠ,SŠ 8. dubna 2015, 9,30-15,30 (středa) 8 0 PhDr. Dagmar Hudecová Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a 1. třídě ZŠ G MŠ,ZŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, Nové metody a tvorba her C ZV Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV Školní zralost dítěte T MŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV 8. dubna (středa) 10. dubna (pátek) 10. a 11. dubna 2015 (pátek) 11. a (sobota) 14. dubna (úterý) 17. dubna (pátek) Mgr. Blanka Rozehnalová, Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer, Jitka Rydvalová Mgr. Petra Rychecká Mgr. Svatava Šimková Naděžda Kalábová PaedDr. Jana Svobodová Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička

10 Agrese a agresivita dětí a mládeže v dětských domovech X SŠ 20. dubna (pondělí) Mgr. Marika Kropíková Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči O MŠ 21. dubna (úterý) Mgr. Marika Kropíková Agrese, šikana a proces jejich řešení X ZŠ 22. dubna (středa) Mgr. Marika Kropíková Čtenářský deník - ano, či ne? H ZŠ 22. dubna (středa) Mgr. Blanka Rozehnalová, Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ,SŠ 23. dubna (čtvrtek) Mgr. Marika Kropíková Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV 25. dubna (sobota) Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Duben bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková Bohumil Taraba Hra na kytaru u SVČ C ZV Duben bude upřesněno Lenka Říhová Lektoři NIDV Výuka správného psaní v 1. ročníku základní školy W ZŠ 29. dubna (středa) PhDr. Jana Johnová, Autorská práva v praxi N ZNV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Mgr. Michal Dubovan Hry pro každou příležitost C ZNV Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV 30. dubna do 3. května 2015 (čtvrtek) Duben bude upřesněno Radek Ježowicz Radek Ježowicz PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Pohybové hry pro děti mladšího školního věku C ZV Duben bude upřesněno Romana Michaela Michalíková Regenerace sil pedagoga volného času A ZV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý PhDr. Vladislava Šídlová KVĚTEN Kurz instruktorů vodní turistiky ZNV 6. až 10. května 2015 (středa) Zdeněk Humpolík Mgr. Karel Vodička Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ pro ředitele a zástupce ředitele ZŠ a SŠ X ZŠ,SŠ 6. května (středa) Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Stanislav Šturma

11 Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů C ZNV Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole I MŠ 7. května 2015 od do dne 10. května (čtvrtek) 4. května (pondělí) Lenka Říhová Kateřina Bímanová Mgr. Ivana Kolářová Mgr. Marie Vondráčková Nudná vlastivěda? Ani náhodou! H ZŠ 12. května (úterý) Mgr. Radek Machatý Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV 15. května (pátek) Jitka Rydvalová Bohumil Taraba Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice T ZŠ 19. května (úterý) Mgr. Alena Vávrová Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí výuka ve školách X ZŠ,SŠ 20. května (středa) 8 0 PaedDr. Luďka Palzerová Evaluace v mateřské škole M MŠ 21. května (čtvrtek) Mgr. Iva Škaloudová Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV 23. května (sobota) Hana Hladká Bohumil Taraba Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ 27. května (středa) Mgr. Marika Kropíková Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ O ZŠ Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV Pohybové hry pro děti mladšího školního věku C ZV 27. května (středa) Květen bude upřesněno Květen bude upřesněno PhDr. Jana Johnová, Romana Michaela Michalíková Naděžda Kalábová Bc. Lucie Hunalová ČERVEN Dítě v krizi XVII. ročník A Dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody Y MŠ,ZŠ Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu ZŠ,SŠ 1. června zahájení ve hodin a 2.června - ukončení hodin (pondělí) 1. a 2. června 2015, (pondělí) 1. a 2. června - začátek v 9.00, ukončení v (pondělí) června 2015, (čtvrtek) 4 0 Mgr. Zdeněk Duša PaedDr. Lenka Kubrichtová Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Svatava Šimková Ing. Ludmila Pohanková PhDr. Dagmar Hudecová Doc. Mgr. Jaroslav Šebek,

12 Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty Q MŠ,ZŠ,SŠ Podpora spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ X MŠ,ZŠ Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Mladší děti ZUŠ O Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Starší děti ZUŠ O Evaluace školních vzdělávacích programů I. N ZNV 8. června (pondělí) 9. a 10. června 2015 (úterý) 11. června, (čtvrtek) 11. až 14. června. (čtvrtek) 12. června, (pátek) 13. června (sobota) prim.phdr. Lidmila Pekařová Mgr. Marie Vránová Marta Malinová Rafaela Drgáčová Jitka Rydvalová Bohumil Taraba Marta Malinová Rafaela Drgáčová Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV 17. a 18. června - začátek v 9.00, ukončení v (středa) Bc. Jiří Machart Lektoři NIDV Škola matematických dovedností B ZŠ,SŠ 17.,18. a 19. června 2015 (středa) Mgr. Jana Dvořáková Kdo si hraje, nezlobí C ZV Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Červen bude upřesněno Červen bude upřesněno Červen bude upřesněno Mgr. Jana Šimůnková Romana Michaela Michalíková Bohumil Taraba Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba ČERVENEC Manažerské trivium Prázdninová podpora pro řídící pracovníky škol T ,9., 10. července Richtrovy boudy (Pec pod Sněžkou) (středa) Mgr. Šárka Dostalová

13 SRPEN Angličtina pro nejmenší I MŠ,ZŠ Angličtina pro nejmenší II. pro učitele MŠ Angličtina pro nejmenší II. pro učitele ZŠ 1. stupeň Prázdniny trochu jinak XXIII. ročník Q Q MŠ MŠ,ZŠ X MŠ,ZŠ,SŠ 9. srpna srpna 2015 (neděle) srpna 2015 (úterý) 13. srpna srpna 2015 (čtvrtek) (neděle) Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Simona Petrásová, Monika Skořepová Mgr. Jiří Strašík

14 JIHOMORAVSKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Křížová Brno fax: ÚNOR Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Mateřské školy G Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ U MŠ Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ,ZŠ 2. února (pondělí) 2. a 9. února 2015, (pondělí) 3. února (úterý) Mgr. Jitka Manová PhDr. Irena Borkovcová, MBA Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Strategie vyšetřování šikany II. U ZŠ,SŠ 3. února (úterý) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Aktuální úprava úřední korespondence změny platné od U února (pátek) Mgr. Jitka Manová Mgr. Eva Svitavská Obtížné manažerské rozhovory Q Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) II. Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva I C února (úterý) 14.února 2015 (sobota) 16. února (pondělí) Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Mgr. Jitka Manová Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Základní školy G února (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Ivana Přichystalová

15 BŘEZEN Včelka a příroda - náměty pro environmentální projekt I MŠ,ZŠ Jak získat a udržet autoritu? H ZŠ 2. března (pondělí) 6. března (pátek) Mgr. Hana Saitzová PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Jsme stejní i odlišní - inkluze znevýhodněného žáka do školního kolektivu U ZŠ Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) III. I Aktivizační metody při výuce angličtiny II. Q MŠ,ZŠ 12. března (čtvrtek) 14.března 2015 (sobota) 17. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Rozvíjíme matematickou gramotnost na 1. stupni ZŠ Y ZŠ 17. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Rozvíjíme matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ Y ZŠ 18. března (středa) Mgr. Jitka Manová PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci W ZŠ,SŠ 20. března (pátek) Mgr. Hana Saitzová Ing. Lenka Lízalová, Zdravotní tělesná výchova ZŠ I ZŠ 23. března (pondělí) Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ 1. stupeň ZŠ X MŠ,ZŠ 24. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Stanislav Šturma 24. března 2015 Rizikové chování dětí a mládeže O MŠ,ZŠ,SŠ, (úterý) Mgr. Jitka Manová PaedDr. Zdeněk Martínek Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ X ZŠ, Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku 1. I MŠ,ZŠ Komunikace pro vedoucí pracovníky U března (čtvrtek) 26. března (čtvrtek) 31. března (úterý) Mgr. Jitka Manová Mgr. Stanislav Šturma Mgr. Jitka Manová MgA., Mgr. Henrieta Hornáčková Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Příklady dobré praxe N ZNV Březen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý DUBEN Tablety v moderní výuce přírodovědných předmětů X ZŠ,SŠ 1. dubna (středa) Mgr. Jitka Manová

16 Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů Malý cyklus seminářů (4x8 hod.,4x640 Kč) IV. I dubna 2015 (sobota) Mgr. Šárka Dostalová Stanislav Juřica Aktivizační metody při výuce angličtiny III. Q ZŠ,SŠ 13. dubna (pondělí) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Strategie vyšetřování šikany I. U ZŠ,SŠ 14. dubna (úterý) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení W MŠ,ZŠ 15. dubna (středa) Mgr. Jitka Manová Mgr. Mgr. Vendula Jašková Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince T Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku 2. - volné pokračování I UČÍME (SE) S RADOSTÍ: Slabikář činnostně a interaktivně X ZŠ MŠ,ZŠ Finanční gramotnost Q ZŠ,SŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, Základy statistiky v Excelu T SŠ 16.dubna 2015; od 9.00 do (čtvrtek) 16. dubna (čtvrtek) 17. dubna (pátek) 20. dubna (pondělí) 27. dubna (pondělí) 27. dubna (pondělí) Mgr. Šárka Dostalová Mgr. Jitka Manová MgA., Mgr. Henrieta Hornáčková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Pavel Těšák Mgr. Hana Saitzová PhDr. Ondřej Neumajer, Mgr. Hana Saitzová Ing. Zbyněk Bárta Matematika s využitím kancelářského SW X ZŠ,SŠ 28. dubna (úterý) Mgr. Hana Saitzová Autorská práva v praxi N ZNV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Mgr. David Oplatek Regenerace sil pedagoga volného času A ZV Duben bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý PhDr. Vladislava Šídlová KVĚTEN Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů I MŠ,ZŠ 4. května (pondělí) Mgr. Jitka Manová Kurz instruktorů vodní turistiky ZNV 6. až 10. května 2015 (středa) Zdeněk Humpolík Mgr. Karel Vodička

17 ČERVEN Zdravotník zotavovacích akcí B ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí N ZV Červen bude upřesněno Mgr. Tomáš Holý Bohumil Taraba ČERVENEC Manažerské trivium Prázdninová podpora pro řídící pracovníky škol T ,9., 10. července Richtrovy boudy (Pec pod Sněžkou) (středa) Mgr. Šárka Dostalová

18 JIHOČESKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Hlinsko České Budějovice fax: ÚNOR Tablety ve škole komplexní vhled do problematiky pro vedení škol T ZŠ,SŠ, Finanční řízení v praxi ředitele školy ZUŠ, SUŠ G února (čtvrtek) 24. února (úterý) Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Eva Kopúnová Ing. Helena Plosová Rozvíjíme matematickou gramotnost - na 1. stupni ZŠ Y ZŠ 24. února (úterý) Mgr. Monika Brodská Rozvíjíme matematickou gramotnost - na 2. stupni ZŠ Y ZŠ 25. února (středa) Mgr. Monika Brodská Drátování - výtvarná činnost pro žáky ZŠ Y ZŠ 26. února (čtvrtek) Mgr. Monika Brodská Karla Hátleová BŘEZEN Řešení problémových situací z pohledu práva MŠ Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel N W března (pondělí) březen 2015 Jihlava, duben a září 2015 České Budějovice, říjen 2015 Plzeň (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Eva Kopúnová

19 Informační a komunikační technologie ve školství - využití tabletů ve vzdělávání Y ZŠ,SŠ 3. března 2015, (úterý) Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Úpravy a změny ŠVP na speciálních školách X ZŠ, 9. března (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ A MŠ 10. března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Iva Škaloudová Výtvarné techniky Nejen JARNÍ TVOŘENÍ pro MŠ F MŠ 10. března (úterý) Mgr. Lucie Václavovská Karla Hátleová Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka I H ZŠ,SŠ 11. března (středa) Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Michaela Čaňková Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole X MŠ, 11. března (středa) Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Iva Škaloudová Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ O březen 2015 (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ A MŠ 17. března (úterý) Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Zdeněk Martínek Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování- jídelní lístky a normování Novela vyhlášky o školním stravování a její aplikace do praxe C března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Ladislava Svatošová Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce W ZŠ,SŠ 18. března (středa) Mgr. Monika Brodská Mgr. Dana Svobodová Řešení problémových situací z pohledu práva ZŠ N března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů C ZŠ,SŠ 25. března 2015, (středa) Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Jana Jílková, SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů C MŠ,ZŠ 26. března 2015, (čtvrtek) Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Jana Jílková, Základy statistiky v Excelu H ZŠ,SŠ 26. března (čtvrtek) Mgr. Lucie Jarkovská Ing. Zbyněk Bárta Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení N ZNV Březen bude upřesněno Bc. Jiří Machart Mgr. Petr Kořenek Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ C března (úterý) Mgr. Eva Kopúnová Pavel Holec

20 DUBEN Fyzikálně-chemické principy moderních technologií X ZŠ,SŠ 8. dubna (středa) Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Jaroslav Vyskočil Rizikové chování dětí a mládeže O ZŠ,SŠ, 9. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Zdeněk Martínek Tvorba reklamních a propagačních materiálů. Jednoduše, rychle a názorně X MŠ,ZŠ,SŠ 9. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Jarkovská Ing. Zbyněk Bárta Výtvarné techniky Textilní tvoření pro malé a nejmenší F MŠ,ZŠ 8. dubna (čtvrtek) Mgr. Lucie Václavovská Karla Hátleová Matematika v běžném životě O ZŠ 10. dubna (pátek) Mgr. Monika Brodská Mgr. Marcela Mittnerová Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ X dubna (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Stanislav Šturma Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ 1.st. ZŠ X Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby W MŠ,ZŠ,SŠ Tvorba 3D modelů a jejich využití na interaktivní tabuli X ZŠ,SŠ Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ,SŠ Nápady a tipy pro práci s literárními texty ve výuce němčiny T ZŠ,SŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. A ZV 14. dubna (úterý) 14. dubna 2015, (úterý) 15. dubna 2015, (středa) 16. dubna (čtvrtek) 16. dubna (čtvrtek) 17. dubna (pátek) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Stanislav Šturma Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Lucie Jarkovská PhDr. Marie Müllerová, Mgr. Lucie Jarkovská PhDr. Marie Müllerová, Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně C ZŠ,SŠ Bezpečné virtuální prostředí role ředitele školy T Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí ZUŠ A dubna (pondělí) 31. března 2015 prezenční školení, 31.března - 1. dubna 2015 e-learning (úterý) 23. dubna (čtvrtek) Mgr. Monika Brodská Mgr. Květa Ječná Mgr. Bc. Miloslav Poes Lektoři NIDV Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ X dubna (pondělí) Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Jak zvládat nadměrný stres F MŠ,ZŠ,SŠ 28. dubna (úterý) Mgr. Monika Brodská Eva Otavová

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více