ŠVP pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka

2 II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika vzdělávacího procesu V. Analýza podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky 2. Životospráva 3. Psychosociální podmínky 4. Organizace chodu 5. Řízení 6. Personální zajištění 7. Spoluúčast rodičů VI. Organizace vzdělávání VII. Vzdělávací obsah - Doplňující nabídka VIII. Evaluační systém

3 III. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Rožmitál na Šumavě a Bujanov jsou spojené zařízení se Základní školou Rožmitál na Šumavě. Jsou zde přijímány děti ve věku 3-6 let. Obě předškolní zařízení jsou jednotřídky vesnického typu nedaleko od sebe, v krásné jihočeské krajině. Obě MŠ mají zahradu, kde je pískoviště, které je opatřeno plachtou na zakrytí, dále prolézačky, domečky, houpačky, kolotoče atd. Sportovní náčiní a pomůcky jsou v uzamykatelné garáži. O zeleň a ovocné stromy se stará domovnice, společně s učitelkou a dětmi. O historii každá MŠ vede záznam ve své kronice. Po technické stránce je budova v Rožmitále sice starší, ale dobře vyhovuje svému účelu. Budova v Bujanově je novější, přízemního typu. Obě školní budovy vyhovují hygienickým předpisům.

4 V. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ Přednosti Pro smíšené skupiny hovoří celá řada faktorů. Např : Lepší adaptace dětí Starší děti pomáhají těm mladším, pomohou jim lépe se orientovat v novém prostředí. Mladší děti se mají na koho obrátit s případnými prosbami o pomoc a starší tak, ve většině případů zaslouženě, získávají pocit užitečnosti. Rozmanitější sociální zkušenosti Dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby různých sociálních rolí. Vzniká tak struktura velké "rodiny", do jisté míry nahrazující absenci sourozeneckých vztahů. Předávání poznatků a zkušeností Děti lépe přijímají nové poznatky a zkušenosti od svých "téměř" vrstevníků. Ti, kteří své poznatky předávají, si tak ověřují jejich správnost, případně je dále rozvíjejí. Rozvoj jazyka a komunikace Rychlejší rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby a komunikačních dovedností mladších dětí. Základy postojů a schopností Při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí, schopnost spolupráce. Nelze opominout ani solidaritu, souhru, soucítění či vzájemnost. Při práci se smíšenou skupinou musí být učitelka velmi flexibilní a kreativní. Cesta k jejímu úspěchu vede přes dobře připravené prostředí a pomůcky. Ty musí vyhovovat dětem všech věkových kategorií.

5 VI. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Do mateřské školy s celodenní péčí jsou přijímány děti ve věku od 3 do 7 let. Obě MŠ jsou jednotřídní s celodenním provozem Provoz MŠ Rožmitál na Šumavě je od 7,30, kdy se již začínají scházet děti, do 15,00. Provoz v MŠ Bujanov,které je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě,. je od 6,30 do 16,30 hodin spojeno se ŠD Děti ve třídách se řídí dle denního programu uspořádání dne Adaptační systém plně funguje za účasti pedagoga,rodiče a dítěte. Činnosti jsou řízené a spontánní ve vyrovnané výši: - činnost spontánní: děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru,mohou ji dokončit později nebo později pokračovat - činnosti řízené:děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě,individuální činnosti či skupinové nebo frontální, v malých nebo větších skupinách,zapojují se svým vlastním tempem,experimentují apod. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, pokud potřebuje dítě, má možnost využití v prostoru třídy uchýlit se do klidného koutku. Osobní hygiena je dodržována v průběhu celého dne. Po obědě je dětem umožněno čistit si zuby. Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

6 VII. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Filozofie školy Filosofií našich škol je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem, podle jejich možností, zájmů a potřeb. Veškeré snažení všech zaměstnanců obou škol bude směřovat k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené, odcházelo domů s hezkými zážitky a druhý den se s úsměvem těšilo na nové. Vize školy Škola hrou neznamená jen plnit klíčové kompetence a být v souladu s RVP PV, ale také vytvářet nové směry. Co znamená :,,Hrát si? Je to učit se, žasnout, komunikovat, představovat si, růst, být svobodný, spolupracovat, tvořit, být šťastný, mít čas, nacházet přátelství, dokázat porozumět sobě, druhým i okolnímu světu. A to vše chceme nabídnout rodiči a jeho dítěti, aby toto mohli vstřebávat plnými doušky. HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení co se právě ted dítě učí 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost s jakou lidskou hodnotou se právě ted dítě setkává 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí jaký má právě ted dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Obsah je rozdělen do témat, které budeme přizpůsobovat dětem časově, podle jejich potřeb a zájmu, situací, odvodíme je z přirozeného cyklu ročních období,můžeme navázat na různé slavnosti,oslavy,výlety atd. Časové rozdělení do integrovaných bloků na škole slouží pro tvorbu třídních vzdělávacích programů. Časové rozdělení je zpravidla jednotýdenní či dvoutýdenní s ohledem na aktuálnost. Protože jsem jednotřídní mateřské školy se stejným složením dětí věkem i mentalitou, máme společný školní program, který je zároven i programem třídním.

7 Tématické celky 1. Kdo všechno přišel do školky 2. Sklízíme plody podzimu 3. Když padá listí 4. Těšíme se na Ježíška 5. Paní zima jede 6. Objevujeme svět kolem nás 7. Jak se rodí jaro 8. Moje zvířátko-kde má domov 9. Když všechno kvete 10. Co už umím Každá učitelka MŠ zodpovídá za vypracování a plnění svého TVP, který bude v souladu s ŠVP pro předškolní vzdělávání a RVP PV. Tento vypracovaný materiál bude součástí ŠVP PV pro obě MŠ.

8 ZÁŘÍ - KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLKY Vítej u nás ve školce Poznávám sebe i tebe + Moje tělo Magický svět smyslů vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ - přivítat všechny děti MŠ, připravit jim radostný vstup do MŠ ( divadlo ) - pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí - vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem - rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev - posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole - rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole - vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije - osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí - osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - vytvářet zdravé životní návyky a postoje - znát některé části vlastního těla a jejich fci Když Alenka stůně ŘÍJEN - SKLÍZÍME PLODY PODZIMU Kam letíš vlaštovičko

9 Les je plný překvapení Podzim na zahrádce - podporovat dětská přátelství - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní a produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu. - zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému pojmovému. - rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii - osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody - kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách - všímat si změn v přírodě - uvědomit si, že příroda kolem nás se mění v souvislosti s ročními dobami Barevný podzim

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46 Příloha Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole 46 Ze školského zákona vyplývá, že speciální mateřské školy, stejně jako mateřské školy běžné, mají za povinnost si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více