NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014"

Transkript

1 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ

2 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

3 Erasmus+ ( ) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25 % III. Podpora politik 3 % Specifické aktivity: Jean Monnet 2 % Sport 2 % 3

4 KLÍČOVÁ AKCE 1 (KA1): MOBILITY 63 % zaměstnanci (školitelé, učitelé) studenti, žáci mládež (výměna mládeže a dobrovolnické pobyty) KLÍČOVÁ AKCE 2 (KA2): PROJEKTY 25 % strategická partnerství znalostní aliance IT platformy (nová platforma pro vzdělávání dospělých EPALE; e-twinning) KLÍČOVÁ AKCE 3 (KA3): PODPORA POLITIK 3 % dialog politik v zapojených zemích a ve 3. zemích podpora otevřené strategie (ET 2020) Specifické aktivity: Jean Monnet 2 % Sport 2 % 4

5 SEKTORY PROGRAMU ERASMUS+: Erasmus+: Comenius školní vzdělávání Erasmus+: Erasmus vysokoškolské vzdělávání Erasmus+: Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Erasmus+: Grundtvig vzdělávání dospělých Erasmus+: Mládež v akci mimoškolní vzdělávání mládeže Erasmus+: Sport neziskové aktivity v oblasti sportu Pozn. V rámci klíčové akce 2 (strategická partnerství) lze předložit žádost zaměřenou i na více sektorů = předkládá se v sektoru, na který největší dopad. 5

6 CÍLE: Účast až 5 milionů osob na mezinárodních mobilitách X LLP 2,8 milionu VŠ studentů a studentů VET (studijní pobyty a pracovní stáže) dobrovolnických pobytů mládeže strategických partnerství ( institucí a organizací) 400 znalostních aliancí půjčky pro magisterské studium v zahraničí ZAPOJENÉ STÁTY: - programové země (základ): 28 členských států EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie - partnerské země: zj. země sousedství, Švýcarsko, 6

7 ROZPOČET: cca 14,7 miliard EUR (LLP cca 7 miliard) 77,5 % vzdělávání a odborná příprava 10 % mládež 3,5 % nástroj pro záruky za studentské půjčky 1,9 % Jean Monnet 1,8 % sport 7

8 Webové stránky české národní agentury Erasmus+ (součást DZS): Webové stránky Evropské komise (obecné informace o programu): ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus POZOR! Pro žadatele jsou klíčové webové stránky národní agentury v dané zemi (formuláře, výše grantů atd.)! 8

9 ERASMUS+: GRUNDTVIG VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

10 ROZPOČET 2014 E+: Grundtvig EUR KLÍČOVÁ AKCE 1 (KA1): MOBILITY EUR zaměstnanci (školitelé, učitelé) studenti, žáci mládež (výměna mládeže a dobrovolnické pobyty) KLÍČOVÁ AKCE 2 (KA2): PROJEKTY EUR strategická partnerství znalostní aliance IT platformy (nová platforma pro vzdělávání dospělých EPALE; e-twinning) 10

11 Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT pouze pro zaměstnance organizací věnujících se vzdělávání dospělých (jakýkoliv smluvní vztah) žádost o grant předkládá vysílající instituce! výjezdy do programových zemí: 28 členů EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie (ne Švýcarsko!) cíl: podpora dalšího profesního rozvoje osob působících v oblasti vzdělávání dospělých (VD) zvyšování kvality, metod a přístupů v oblasti VD zlepšování kapacit organizací VD zvyšování atraktivity a mezinárodní dimenze vzdělávání náplň mobilit: a) výukový/školící pobyt b) další vzdělávání (vzdělávací kurzy, stáž, stínování, školení) c) kombinace výukového pobytu a dalšího vzdělávání

12 Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT GRANTOVÁ PODPORA: organizační grant cestovní náklady pobytové náklady kurzovné zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1 rok nebo 2 roky (zač ) jednotlivé mobility 2 dny až 2 měsíce (nepočítají se dny cesty) DŮLEŽITÉ: V žádosti se uvádí pouze plán výjezdů cílové země, typy výjezdů, plánovaná náplň, délka pobytu, počet osob, odůvodnění výběru zaměstnanců pro vyslání. Výjezdy nutné zakomponovat do rozvojového plánu organizace (výjezd dopad na instituci, nejen na jednotlivce) = tzv. evropský plán rozvoje. TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI: , 12:00 CET max. 1 žádost za instituci (v 1 formuláři různé typy výjezdů, různé cílové země atd.)

13 Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ spolupráce nejméně 3 organizací ze 3 zemí nejen programové země (28 členů EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie), ale také země partnerské (musí být opodstatněné) Švýcarsko pouze partnerská země! CÍLE A NÁPLŇ PROJEKTŮ: vzájemná výměna zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu lokální aktivity a nadnárodní iniciativy vytváření, testování a zavádění inovativních metod šíření příkladů dobré praxe vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi vzájemná výměna pracovníků (dlouhodobé výjezdy na 2 12 měsíců) kombinovaná mobilita vzdělávaných osob (1 den až 2 měsíce) tzv. blended mobility krátkodobá společná školení pracovníků

14 Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ GRANTOVÁ PODPORA: projektové řízení a organizace (vyšší podpora pro koordinátora) mezinárodní projektová setkání mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů (rozsáhlé projekty) tzv. intellectual outputs organizace zásadních diseminačních akcí (rozsáhlé projekty pouze v případě tvorby zásadních výstupů) zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami DŮLEŽITÉ: PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 2 roky nebo 3 roky (zač ) Žádost předkládá pouze koordinátor za celé partnerství. Grant obdrží koordinátor, který spravuje a distribuuje mezi partnery. Povinnou přílohou žádosti jsou mandátní dopisy od partnerů (souhlas s uvedením v projektové žádosti, účastí v projektu a přidělení grantu koordinátorovi). TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI: , 12:00 CET organizace může předložit pouze 1 žádost jako koordinátor; pro roli partnera není limit

15 Platforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) obdoba e-twinningu (školní vzdělávání), ale pro vzdělavatele dospělých virtuální prostředí pro vzdělavatele dospělých (jednotlivci i instituce) virtuální prostor pro: výměnu výukových materiálů, zkušeností a názorů (na národní i mezinárodní úrovni) hledání partnerských organizací vzájemné informování o akcích diskuze realizaci virtuální spolupráce Do platformy se bude nutné registrovat (jednotlivec nebo instituce). V plánu spustit ve 2. pololetí V každé programové zemi národní podpůrné středisko. Link na webu národní agentury.

16 EPALE

17 Závěrečná zpráva projektů Grundtvig POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z GRANTOVÉ SMLOUVY & FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

18 Grantová smlouva projektu partnerství Článek 2 doba platnosti (projektové období): 1. srpna července 2014 Článek 3 financování akce: grant příspěvkem na financování nákladů na projekt (ostatní náklady hradí příjemce) maximální výše grantu s podmínkou splnění minimálního počtu mobilit ( ) grant formou paušálního finančního příspěvku Článek 4 platební podmínky: 80 % maximální výše grantu do 45 dní po podpisu smlouvy doplatek do 45 dní po schválení závěrečné zprávy 18

19 Grantová smlouva projektu partnerství Předkládání zpráv: Článek 7: do 30. června 2013 průběžná zpráva vůči DZS OK Článek 4: do 60 dnů po závěrečném datu akce, nejpozději do 30. září 2014 povinnost předložit závěrečnou zprávu Závěrečná zpráva se skládá z: elektronického formuláře závěrečné zprávy bude odesláno na kontaktní osoby za projekt on-line databáze EST (European Shared Treasure) přihlašovací údaje budou odeslány kontaktní osobě za projekt 19

20 Grantová smlouva projektu partnerství Kontrola a hodnocení závěrečné zprávy: DZS na vyhodnocení zprávy 45 dnů v průběhu může vyzvat příjemce k předložení dokladů mobilit, doplnění předložené zprávy, doplnění údajů do databáze EST (na tuto dobu lhůta 45 dnů přerušena) DZS povinnost zkontrolovat doklady mobilit 10 projektů, volit bude náhodným výběrem kopie dokladů mobilit nepředkládejte se závěrečnou zprávou, jedině na vyzvání ze strany DZS! (doklady mobilit = jízdenky/palubenky + potvrzení o účasti vydané hostitelskou organizací) po případném vyzvání k doplnění zprávy či dodání dokladů ke kontrole nutné předložit ve stanoveném termínu či požádat o odklad v případě nedodržení stanoveného termínu může DZS požadovat vrácení až celé 1. zálohy grantu 20

21 Formulář závěrečné zprávy elektronický formulář ve formátu PDF pro práci s dokumentem nutné mít nainstalován Adobe Reader verzi 9 či vyšší (ke stažení zdarma na odeslán bude em kontaktní osobě za projekt unikátní dokument pro každou organizaci ať už partner nebo koordinátor! (nebude ke stažení na internetových stránkách DZS!) formulář možné průběžně ukládat v počítači, nejpozději 30. září 2014 nutné odeslat zároveň: 1. on-line (do půlnoci 30. září 2014) 2. v příloze u na (do půlnoci 30. září 2014; do předmětu u číslo smlouvy + název organizace) 3. 1x vytištěný podepsaný originál poštou na adresu DZS (rozhodující datum na razítku pošty) Pozn.: ve stejném termínu je nezbytné vyplnit také databázi EST 21

22 tlačítko VALIDATE na každé straně dokumentu (potvrdit každou vypracovanou stranu) 22

23 Formulář závěrečné zprávy - části vyplňují se pouze aktivní okna (nelze měnit údaje v šedivých oknech) části: I. obecné informace II. základní údaje o projektu (titul, partneři ) III. Národní agentura, které se předkládá zpráva IV. údaje o organizaci z grantové smlouvy (dodatku) doplnit V. údaje o partnerských organizacích doplnit y VI. část věnovaná projektu jako celku: popis projektu (summary) v pracovním jazyce projektu + v AJ výstupy z projektu (add outcome = přidání dalšího výstupu, remove outcome = odebrání výstupu) evropská přidaná hodnota, naplnění workplanu a stanovených cílů, komunikace v průběhu projektu, pracovní jazyk 23

24 Formulář závěrečné zprávy - části VII. část věnovaná roli Vaší organizace v projektu: lokální a mezinárodní aktivity výstupy a cíle realizované přímo Vaší organizací dopad projektu na zapojené subjekty: na jednotlivce vzdělávané osoby, vzdělavatelé, zaměstnanci Vaší organizace na organizaci na místní komunitu šíření výsledků projektu (diseminace) udržitelnost výsledků projektu mobility Pozn.: Nebyl-li naplněn některý z výstupů, stanovených cílů projektu či počet mobilit, nutné vysvětlit v k tomu určených kolonkách + v části věnované problémům, kterým jste museli čelit v jeho průběhu. 24

25 Odeslání zprávy před odesláním mít uloženo v počítači (PDF dokument) potvrdit tlačítkem VALIDATE na každé straně v průběhu práce potvrdit tlačítkem VALIDATE v závěrečné části dokumentu 25

26 Odeslání zprávy 1) on-line: 2) tisk: pomocí tlačítka SUBMIT ON-LINE pomocí tlačítka PRINT FORM 3) jako přílohu em: dokument PDF uložený v počítači používat tlačítko CREATE ATTACHMENT jen v nouzi! = toto vytvoří XML dokument, nikoliv přílohu u v PDF 26

27 V tištěné verzi nutno opatřit požadovanými podpisy! 1) podpis kontaktní osoby za projekt 2) podpis statutárního zástupce organizace (stejná osoba, která podepisovala grantovou smlouvu či poslední dodatek) nebyla-li NA doposud informována o změně, nutno obratem dodatek před ukončením projektu! tato část se vyplňuje pouze u tištěné verze 27

28 EST Databáze pro projekty partnerství a jejich produkty a výstupy v rámci programů Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig

29 EST (European Shared Treasure) je databáze pro Projekty partnerství programů Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig, jejímž cílem je zviditelnit a zlepšit přístup k produktům a výstupům projektů v rámci Programu celoživotního učení. bude využíván také např. pro tvorbu kompendií

30 VYHLEDÁVÁNÍ PROJEKTŮ 1. Vybrat Program Zemi Typ organizace Oblast vzdělávání Téma Rok nebo

31 VYHLEDÁVÁNÍ - Typ uživatele (produktu/výstupu) - Věková kategorie (uživatele produktu/výstupu) - Jazyk - Typu produktu/výstupu - Dostupnost (produktu/výstupu) 2. Vyhledat 3. Nebo zadat klíčové slovo názvu/popisu názvu organizace Nebo vyhledat dle města

32 VYHLEDÁVÁNÍ U vyhledaných projektů zobrazeno číslo projektu, název projektu partnerská organizace (dle zemí): typ organizace, adresa, kontaktní osoba, popis projektu produkty/výstupy Také na

33 UŽIVATEL Přihlašovací údaje a heslo Uživatelské jméno (číslo projektu přidělené systémem LLPLink) a heslo bude zasláno spolu s instrukcemi ve zvláštním dopise

34 UŽIVATEL A. PARTNERSTVÍ 1. Partneři (data převedena z LLPLinku, nelze měnit, pouze a Kontaktní osoba): Aktivita (název) Pracovní jazyk Žadatel Zapojené organizace

35 PARTNERSTVÍ 2. Popis: Název projektu (v pracovním jazyce) předtištěno, nelze změnit Popis projektu (v pracovním jazyce) předtištěno, měnit může pouze KOORDINÁTOR Název projektu (v národním jazyce) Popis projektu (v národním jazyce) } uživatel (partner nebo koordinátor) doplní v ČJ

36 PARTNERSTVÍ

37 PARTNERSTVÍ 3. Tematická oblast: Témata (předtištěno, uzamknuto) Předmět vzdělávání (předtištěno, uzamknuto) Lisabonské priority (předtištěno, možno změnit, přidat) 4. Logo (vkládá pouze koordinátor): Možné vložit logo produktu nebo projektu Velikost 80 x 80 px

38 PARTNERSTVÍ

39 PARTNERSTVÍ

40 B. PRODUKTY/VÝSTUPY PRODUKTY/ VÝSTUPY Tištěné materiály, multimédia, umělecké objekty, vlastnoruční práce, audiovizuální materiál, události, semináře, videokonference, výstavy, výzkum, diseminační aktivity nebo mobility Elektronické verze produktů lze nahrát přímo, lze uvést (nahrát) odkaz, jinak vložit popis

41 PRODUKTY/ VÝSTUPY

42 Přidat/upravit nový produkt/výstup Produkty/Výstupy Tlačítko nebo Vložit minimálně 1 produkt!

43 PRODUKTY/ VÝSTUPY 1. Popis (povinné): Pracovní jazyk předtištěn Národní jazyk vybrat Název (produktu/výsledku) v pracovním jazyce a v národním jazyce Popis (produktu/výsledku) v pracovním jazyce a v národním jazyce 2. Jazyky: Zvolit alespoň jeden

44 PRODUKTY/ VÝSTUPY 3. Uživatelé (produktu/výstupu) lze zvolit více možností a uvést věk 4. Typ (produktu/výstupu) lze zvolit jen 1 typ 5. Dostupnost lze zvolit jen 1 možnost Není k dispozici pokud již neexistuje/vyčerpáno Možno žádat na adrese uvést , kde lze o produkt žádat Dostupný na uvést internetovou adresu produktu Přímo ke stažení nahrát produkt (max. velikost 5 MB)

45 PRODUKTY/ VÝSTUPY Tlačítko Produkty/Výstupy = přehled výsledků Vložený produkt/výstup lze Zobrazit nebo Vymazat Produkty/Výstupy lze vkládat jednotlivě

46 pouze informace týkající se dobíhajících projektů LLP nové webové stránky

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více