Rok 2014 ve zpětném zrcátku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2014 ve zpětném zrcátku"

Transkript

1

2 Rok 2014 ve zpětném zrcátku Rok 2014 byl pro nás obdobím, kdy jsme si přáli, aby BLF zůstávalo nadále místem stavění mostů a kdy se nám skutečně podařilo dva velmi významné mosty vystavět. První z nich spojil životní cesty těch, kteří vidí, že vzdělávání nejmladších je klíčové pro dlouhodobý růst české ekonomiky a především pro šťastný a naplněný život dětí. V rámci projektu Mentoring začínajících učitelů se setkali experti v oblasti vzdělávání na základních školách, mentoři, HR specialisté, zástupci investorů projektu ze společností Duhovka Group, Skupina ČEZ, IBM, istyle a Raiffeisenbank, aby spolu přetvořili mentoring jako nástroj běžně užívaný v privátní 2 sféře. Následně jej upravili a přenesli do prostředí českých základních škol, do kabinetů a učeben fyziky, chemie, biologie a matematiky, a umožnili tak zkvalitnění výuky i vztahů mezi učiteli, studenty a rodiči. Druhý most, který jsme vystavěli, nyní spojuje zástupce členských firem BLF a nejvyšší zástupce církví působících v České republice. Bylo nám velkou ctí uspořádat vstupní setkání v kontextu prestižní konference Václava Havla Forum 2000, kdy tento historicky první kulatý stůl přinesl otevření dialogu a otázek, v jakých oblastech můžeme a chceme sdílet naše know- -how. Je nám ctí, že diskuse vyvolala zájem o dlouhodobou spolupráci obou sektorů a že na půdě BLF tak bude dále docházet ke sdílení nejen znalostí, ale též hodnot. V rámci setkání CSR Club v roce 2015 budeme s radostí za účasti těchto cenných hostů vytvářet specifické etické kodexy pro klíčové oblasti činnosti firem. Naším dlouhodobým cílem je rozvíjet šíři firem, které se autenticky hlásí k CSR, tedy ke společensky odpov ě d - nému chování leaderů a firem. Je nám ctí, že každým měsícem narůstá členská základna o subjekty, které jsou skutečnými leadery svých oborů a CSR mají hluboko ve své DNA. Je nám potěšením pracovat na konkrétních částech jejich CSR strategie a otevírat více než padesátce členských subjektů prostor pro sdílení znalostí v rámci CSR Clubů i specifických projektů BLF, jimiž jsou například Lean In či Stínování manažerů. BLF je především společenstvím osobností, které sdílí stejnou vizi, které vidí, že za cílem kultivace českého podnikatelského prostředí je třeba činit konkrétní kroky ve vzájemné spolupráci, otevřeně a opravdově. Rok 2014 vnímáme jako extrémně naplněný a radostný. Vše, co se podařilo, bylo možné díky Vám a Vaší podpoře. Velmi srdečně Vám děkujeme za synergie, které můžeme společně vytvářet. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF Jiří Seidler, předseda výkonného výboru BLF

3 Firemní členové Business Leaders Fora 3

4 Partneři Business Leaders Fora 4

5 CSR Club I v roce 2014 probíhala pravidelná setkávání členů BLF, tzv. CSR Cluby, jejichž cílem bylo především sdílení dobré praxe členů Business Leaders Fora. Tato setkání se uskutečňovala v pravidelných čtvrtletních intervalech a každé z nich otevřelo řadu bilaterálních jednání mezi členy Business Leaders Fora a v čase mezi CSR Cluby tak spolupráce a sdílení velmi organicky rostly. Hosty CSR Clubů byli po celý rok zástupci členských firem, NGOs, veřejné i akademické sféry. Celkem se na pravidelné bázi potkávalo padesát osobností. CSR Cluby se odehrávaly formou tzv. inspirativních stolů, kde se diskutovalo například o vedení a rozvoji týmu, vzdělávání zaměstnanců, udržitelném managementu, osobní CSR a CSR organizace či o GRI reportingu. Těchto setkávání se účastnili HR ředitelé, CSR manažeři či ředitelé komunikace a marketingu nadnárodních firem, dále též zakladatelé a majitelé českých firem, akademici či ředitelé neziskových organizací. Na tato zacílená setkání navazovaly v případě potřeby další, specifiky zaměřené workshopy na úzce vymezená témata, jakými bylo například zadávání veřejných zakázek či příprava společnosti na realizaci GRI reportingu. V závěru roku měli jednotliví členové možnost netradiční formou - market place - prezentovat své CSR aktivity za rok 2014 a vzájemně se tak inspirovat k aktivitám v roce 2015 a nacházet možné synergie pro celý další rok. V roce 2014 též proběhla dvě setkání, jejichž účastníky byli členové boardů členských firem. V květnu 2014 proběhlo slavnostní setkání členů Business Leaders Fora na britské ambasádě, kde v úzké spolupráci s paní velvyslankyní Jan Thompson byly připomenuty kořeny Business Leaders Fora, které sahají právě do Velké Británie, k britské královské rodině, která stála v České republice u vzniku BLF. Jak již bylo zmíněno v úvodním slovu, druhé z pravidelných setkání vrcholných představitelů členských firem se uskutečnilo v říjnu v rámci konference Forum 2000, kde se u kulatého stolu sešli členové Business Leaders Fora a přední zástupci hlavních církví působících v České republice, aby diskutovali možnou budoucí spolupráci. 5

6 Lean In Club Již druhým rokem mají díky Business Leaders Foru manažerky v České republice možnost účastnit se projektu Lean In. Jedná se o projekt, který umožňuje ženám rozvíjet jejich potenciál a posilovat roli ženy ve světě byznysu skrze cílený networking a učení se na základě využití metodiky 6 Stanfordovy univerzity. Setkávání, která probíhají v ročních cyklech, se manažerkám nabízejí v Brně, Praze a Jihlavě. Doposud prošlo projektem 60 žen na úrovni managementu: board, B-1, B-2. Lean In není pouze o učení se a sdílení v rámci kruhu, ale též o setkávání dam s výjimečnými osobnostmi. V roce 2014 Lean In navštívily mimo jiné tyto osobnosti: Petr Sýkora, Jan Bubeník, Magdalena Souček, Drahomíra Mandíková, Petra Buzková a mnohé další. Laskavou záštitu nad projektem převzaly paní Renata Mrázová a paní Muriel Anton. Jelikož vnímáme jako důležitý rozvoj mladé generace a věříme v efektivitu mezigenerační podpory, vytvořili jsme Lean In Club speciálně určený pro mladé ženy na startu kariéry a pro ženy v závěru univerzitních studií. Ty se budou v roce 2015 účastnit pravidelných měsíčních Lean In setkání v rámci svého kruhu, nad to však budou mít možnost též stínovat zkušené, seniorní manažerky z ostatních Lean In Clubů při jejich každodenní práci ve firmě. Komunita, která se vytváří jako reakce na fantastickou knihu Lean In a spojené aktivity je skvělá věc. Věřím na networking, otevřenost, sdílení zkušeností, které mohou prostřednictvím inspirace a odstraňování vnitřních bariér a předsudků způsobit evoluční revoluci v genderové otázce. Renata Mrázová, ING Insurance, CEO for CZ and SK Lean In program dosud absolvovaly manažerky z těchto společností: Bayer, Česká spořitelna, ING Insurance, Telefónica O2, GE Money Bank, EY, Vodafone, Plzeňský prazdroj, Skupina ČEZ, Linet, Bernard, Komerční banka, CEAG a další.

7 Mentoring začínajících učitelů Současným velkým společenským tématem se stala úroveň vzdělávání v České republice a přirozeným krokem Business Leaders Fora bylo reagovat na tuto výzvu. Projekt Mentoring začínajících učitelů přináší konkrétní řešení jak napomoci ke kvalitnějšímu vzdělávání již od základních škol. Jedná se o dlouhodobý projekt, který si stanovil za cíl nejen zvýšit prestiž učitelské profese, ale také vytvářet efektivní prostor pro sdílení a vzájemnou podporu mezi učiteli. První ročník, který vznikl ve spolupráci s řadou odborných partnerů a expertů, podpořily a podílejí se na něm společnosti jako Duhovka Group, Skupina ČEZ, IBM, istyle a Raiffeisenbank. Naší vizí je tento koncept postupně rozšiřovat a uplatňovat na dalších základních školách, k čemuž nám dopomůže metodika mentoringu, kterou v rámci pilotního ročníku vyvíjíme ve spolupráci s eru- dovanými osobnostmi českého školství. V rámci pilotního ročníku probíhá mentorování na sedmi základních školách, kde vždy jeden zkušený učitel předává skrze mentorské dovednosti své znalosti učiteli, který je n a počátku své kariéry. Začínající učitel má díky projektu jedinečnou příležitost během jednoho roku aktivně pracovat spolu s mentorem na svých potřebách souvisejících se vztahem k žákům, spolupráci a rozvoji potenciálu u dětí. Pomoc začínajícím učitelům pokládám za důležitou, sama jsem měla ve svých počátcích štěstí, že jsem přišla do školy, kde bylo přátelské ovzduší, a většina kolegů byla ochotna mi pomoci. Teď mám možnost tuto pomoc pod vedením odborníků poskytovat já a také diskutovat s jinými mentory o našich zkušenostech. Renata Bolková, ZŠ Mníšek pod Brdy, mentorka, vyučující více než dvacet let matematiku, fyziku, angličtinu a hudební výchovu. Jsme přesvědčeni, že učitelská profese si zasluhuje mnohem více pozornosti, než v současné době má. Podporou projektů jako je tento, můžeme ovlivnit i učitele a žáky mimo náš vlastní vzdělávací systém, a tím přispět ke zvýšení prestiže a úrovně učitelského povolání. Ivana Janečková, Duhovka Group (hlavní partner projektu), General Manager Podporu myšlence projektu vyjádřili vedoucí představitelé firem díky účasti na benefičním kurzu vaření, který jsme připravili ve spolupráci se společností Laboratorio. Další jedinečnou akcí byl benefiční módní koktejl zorganizovaný společně s módním salonem Dusni3, výtěžek z tohoto večera byl věnován opět na vzdělávání učitelů v projektu. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podpořily jej společnosti jako OP Tiger, ZOOT, Univerzita Karlova, Národní ústav pro vzdělávání, Havlíček a Janeba, Jitka Toman, AISIS, Czech Step by Step, EDUin, ING Insurance, Charitky, New York University, Mansio, Dusni3, Laboratorio, Respektovat a být respektován, Zichovecký pivovar a Hotel Golf. 7

8 Stínování manažerů Stabilním a již přes 22 let úspěšným projektem Business Leaders Fora je Stínování manažerů. Jedná se o jedinečnou možnost pro studenty magisterských ročníků strávit čas po boku manažera z renomované společnosti a získat tak praktické zkušenosti, které jsou potřebné pro uplatnění studenta v praxi. Na druhou stranu manažeři mají díky stínování příležitost získat nejen kreativní a svěží pohled od studenta, který není zatížen interními procesy, ale zároveň mohou získat budoucího kolegu do týmu. Za celou dobu trvání projektu jím prošlo více než 1000 studentů a mnozí z nich na základě stínování získali pracovní nabídku. V posledním ročníku se jednalo o dvě pracovní nabídky z celkem deseti stínování. Po dvoutýdenním stínování se všichni účastnici 8 setkali u kulatého stolu, kde manažeři spolu s absolventy stínování diskutovali o přínosech a možnostech spolupráce do budoucna. Projekt Stínování manažerů je velmi potřebný nejen pro studenty a samotné manažery, ale především pro celou společnost, neboť každý člověk zamýšlející se vážně nad problémy dnešní doby cítí, že se n ě c o m u s í změnit. Důležitou roli v posunu společnosti k lepšímu jistě sehrají podnikatelé a manažeři. Podle mého názoru však pouze takoví, kteří chápou své podnikání a manažerskou roli jako tvůrčí činnost, která dokáže obohatit celou společnost. A to rozhodně nikoli pouze ve smyslu materiálním. Plnění cílů tohoto projektu tedy předpokládá především nalezení takových manažerů, kteří vidí svoji manažerskou funkci celostně. Jiří Wald, MUSOC Pharma, stínovaný top manažer Je zajímavé, když člověk může získat zpětnou vazbu od lidí, kteří mají zkušenosti dlouhodobější. Málokdo se Vám otevře natolik, jako se Vám otevře manažer, kterého stínujete. Lucie Ťavodová, studentka, stážistka ve společnosti Hobra Školník Zažít reálné fungování prosperující firmy denní operativu i jednání s dopadem v dlouhodobém horizontu, sledovat přístup k řešení problémů, tvořit odhady budoucích věcí, to jsou jen některé z řady pozitiv, které stínování zkušeného manažera přináší. Jiří Waszek, stážista ve společnosti Cofely Na jaře 2014 proběhl v řadě již 22. ročník projektu s celkem deseti studenty. Projektu se zúčastnily společnosti D.A.S., MUCOS Pharma, Czech Grid Group, THHK, Cofely a Hobra Školník. Hlavním partnerem projektu je společnost MUCOS Pharma.

9 CSR Ambassadors Firmy vnímají jako velký přínos spolupráci se studenty vysokých škol na konkrétních projektech, která jim přináší nejen zajímavou zkušenost s kreativními, mladými a talentovanými studenty, ale rovněž získají smysluplný návrh jak řešit daný problém či situaci související s jejich odpovědným přístupem. V pořadí již třetí ročník projektu CSR Ambassadors dal firmám a studentům tuto jedinečnou a prakticky uchopenou příležitost spolupráce. Vybraný tým osmi studentů ČVUT vypracoval pro Českou spořitelnu návrh online hry zlepšující možnosti finančního vzdělávání. Společnost Provident Financial se zaměřila na spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se zaměřením na prohlubování finanční gramotností v tomto regionu. Náš studentský tým velice ocenil, že k nám do školy přišla organizace BLF, která nám umožnila podílet se na projektu finanční gramotnosti ve spolupráci s Českou spořitelnou. Velice rádi jsme na projektu spolupracovali, a to zejména proto, že nám to umožnilo získat konkrétní praxi, která je vhodným doplněním našeho spíše teoretického studia. Proto má smysl se podobných projektů účastnit. Pavel Šaman, student ČVUT Spolupráce probíhala naprosto hladce a bez problémů. Studenti byli připravení, zapálení a přinesli zajímavé řešení zadaného úkolu. Určitě nás to obohatilo o trochu jiný náhled na dané téma a také nás nakazili svojí energií a zapálením pro věc. Zároveň je tento způsob zajímavý pro velké firmy z toho důvodu, že studenti nejsou zatížení každodenní rutinou při řešení úkolu, neznají ustálené procesy firmy, takže jsou schopni vymyslet z pohledu velké firmy inovativní řešení. Barbora Závodská, Česká spořitelna, Event Manager 9

10 BLF v médiích Business Leaders Forum prezentovalo příklady dobré praxe a koncept CSR v těchto médiích: Hospodářské noviny, Deník, Media&Marketing, Moderní řízení, Moderní řízení HRM a CSR, Hospodářské noviny, ihned, CSR fórum a dalších. 10

11 Otevření pobočky BLF v Brně V červnu roku 2014 byla otevřena brněnská pobočka Business Leaders Fora v prostorách unikátního pasivního domu v Otevřené zahradě v samém centru Brna. Jejím cílem je poskytnout prostor pro rozvoj společenské odpovědnosti firem na regionální úrovni, v rámci setkávání Lean In Clubů a CSR Clubů již byla navázána stabilní spolupráce s odpovědnými jihomoravskými firmami, neziskovými organizacemi i akademickými subjekty. V roce 2015 se v Brně otevírá druhý Lean In Club, členské subjekty BLF Brno mají možnost zapojit se do projektu Junior Lean In a pravidelně budou probíhat i setkávání CSR Clubu. V rámci brněnské pobočky BLF vzniká akademické zázemí Business Leaders Fora pro výzkum společenské odpovědnosti firem v České republice i zahraničí. Brno se také stává centrem pro úzkou spolupráci a akcelerátorem sdílení know-how mezi partnerskými CSR platformami působícími v zahraničí. Vize pro rok 2015 Business Leaders Forum a lidé, kteří jej tvoří, dlouhodobě usilují o to, aby toto společenství bylo zejména platformou, která nám umožňuje flexibilně reagovat na aktuální výzvy i pracovat na dlouhodobých problémech, které brání efektivnímu a hodnotově ukotvenému rozvoji českého byznysu. Z tohoto důvodu jsou naše cíle pro rok 2015 stanoveny jen částečně. V projektech, které odpovídají na dlouhodobé trendy a hluboko zakořeněné problémy, budeme samozřejmě pokračovat. Jedná se o projekt Mentoring začínajících učitelů, jehož pilotní fáze bude vrcholit v roce 2015 a na jehož konci v létě 2015 bude stát prvních dvanáct učitelů, plně obeznámených s problematikou mentoringu a jeho využíváním v praxi. Dále bude pokračovat projekt Lean In, jehož cílem je síťování žen top managementu a též i dívek, které vstupují na trh práce. Jeho realizace bude probíhat v Praze i v Brně a celkem nás i letos čekají více než tři desítky workshopů. Třetím naším projektem je pokračování plavby vlajkové lodi Business Leaders Fora, jíž je Stínování manažerů. V letošním roce jej zkombinujeme se školeními pro mladé dámy dle formátu Lean In Academia a dívky budou stínovat nejen naše dlouhodobé partnery, manažery, ale též dámy z top managementů, které jsou součástí seniorního Lean In kruhu. Protože věříme, že činnost BLF a vize, kterou šíří, má velkou resonanci nejen v Praze, ale též v Brně. Ve středu našeho úsilí bude nadále rozšiřovat rozsah členské základny v Brně, aby i zde mohla vznikat velká míra synergií mezi členy a partnery BLF. Rok 2015 by měl být přípravným rokem pro otevření třetí pobočky BLF v Ostravě v roce Velice se těšíme na vše, co v naší agendě vznikne z impulzů našich členů a partnerů. Jsme otevřeni budování nových mostů, otevírání nových témat, podílení se na tvorbě konkrétních strategií členů a jejich následném naplňování, utváření efektivních setkávání a rozpracovávání jejich follow-upů. Velmi se těšíme na vše, co nás čeká a je nám radostí, že BLF má již nyní pevně vybudované základy velmi solidní reputace, fantastické členské a partnerské základny a autenticky vnímané problematiky CSR, na nichž můžeme dále stavět. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF 11

12 Business Leaders Forum PRAHA Jindřišská 5, Creative Gate, Praha 1, BRNO Údolní 33, Brno, IČ: Bankovní spojení: 58552/0300 E: T:

Poděkování za rok 2013

Poděkování za rok 2013 výroční zpráva 2013 dovolte nám, abychom na těchto stránkách v krátkosti zhodnotili uplynulý rok. Český rybníček je malý, ale jak dokazuje rok 2013, je plný zlatých ryb. Díky těmto zlatým rybkám, které

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014

Obsah. Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Představení Milníky Platforma Asociace společenské odpovědnosti Projekty - Odpovědná Škola Social Impact Networking CEOs Společensky odpovědné networkingy členů A-CSR Národní

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Vůdcovství v globální ekonomice Klub MANAŽERŮ ROKU podporuje duální školství NOVÁ PODOBA BULLETINU ČMA Vážení čtenáři, předkládáme vám novou podobu

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji Komunikační strategie KOOPERACE think tank ve Zlínském kraji Zlín, 2013 1 Obsah Komunikační strategie... 1 1 Úvod a základní východiska... 3 2. Nastavení spolupráce Expertní skupiny think tank Kooperace...

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015 VÝJIMEČNÉ ŽENY Léto 2015 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014 VÝJIMEČNÉ ŽENY Jaro 2014 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance.

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance. číslo 8 září/2013 Zpravodaj V tomto čísle: Z Centra Euroguidance Kariéra? Začínáme ve škole! 2 Setkání Euroguidance sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství... 4 Národní cena kariérového poradenství

Více

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB OVB Journal duben 2011 Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB Vytrvalý Martin Zoubek Úspěch není štěstí ani náhoda, ale vytrvalost a disciplína Češi nejsou finančně gramotní Naučme je

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků práv NÚV 2014 ční z práv výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2014 3 OBSAH NÚV 9 Historie 11 Management

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více