Vaše jistota zdravotní péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše jistota zdravotní péče"

Transkript

1 Vaše jistota zdravotní péče

2 Editorial Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Věděli jste, že... 8 Příběh 10 Protonové centrum 12 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR 18 Hospodaření VoZP ČR 20 Rozhovor s Ing. Vladimírem Feixem, dr. h. c. 24 Aplikace pro zdraví 25 Přihláška pojištěnce 30 Ozdravné pobyty pro děti v roce Sport 38 Věrnostní klub VoZP ČR 40 Aromaterapie 44 Válečný veterán 46 Lázně 48 Křížovka Tiráž Ročenka Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 2014 Vydává VoZP ČR jako periodikum Drahobejlova 1404/4, Praha 9 Tel.: Registrace MK ČR E Řídí redakční rada VoZP ČR Redakce: Richard Medek, Stanislava Jelenová, Jiří Števček Časopis je zasílán pojištěncům VoZP ČR zdarma. Foto na titulu: Kajanek / Dreamstime.com Z povahy věci je Správní rada VoZP ČR dozorujícím orgánem pojišťovny, nikoli orgánem řídicím. Dozírá zejména na hospodaření pojišťovny. Občas se setkávám s názorem, že VoZP ČR je pojišťovnou státní, tudíž stát má neodvolatelné a plné právo pojišťovnu prostřednictvím svých zástupců ve správní a dozorčí radě přímo úkolovat. Je to hluboký omyl a občas z toho vznikají i ze strany různých politiků nepříjemná nedorozumění. VoZP ČR je ze zákona pojišťovnou zaměstnaneckou, přičemž zdravotní pojištění provádí na základě povolení, členy jejích orgánů jmenuje vláda ČR pouze z jedné třetiny, ostatní členy volí zaměstnanecké a odborové organizace přímo z řad pojištěnců naší pojišťovny. Osobně považuji za důležité tuto skutečnost zdůraznit s tím, že jde o zásadní rozdíl mezi naší pojišťovnou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na jejíž rozhodování má stát neomezený vliv. Jako předseda Správní rady VoZP ČR si tuto skutečnost uvědomuji a budu rád hájit zájmy našich pojištěnců proti některým tendencím, které občas ze strany některých politických garnitur vyvstanou, včetně snah o slučování naší pojišťovny s některou z ostatních zdravotních pojišťoven. št. prap. Petr Seifert předseda Správní rady VoZP ČR 03

3 Rozhovor Rozhovor Generální ředitel VoZP ČR MUDr. Karel Štein: Klienty si chceme hýčkat Téměř pojištěnců, dobré výsledky hospodaření, široká nabídka preventivních programů a vysoký standard zdravotní péče to je jen několik krátkých hesel, jimiž lze charakterizovat Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky. Za vším se však skrývá každodenní usilovná práce všech zaměstnanců a partnerů. Nejen na to, čím je pojišťovna přitažlivá, jsme se zeptali jejího generálního ředitele, MUDr. Karla Šteina. Pane generální řediteli, stále slyšíme ze strany některých politiků slova o potřebě snížit počet zdravotních pojišťoven. Proč a čím je VoZP ČR tak specifická, že je důležité, aby zůstala samostatná? Rád bych připomněl, že Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je jednou z nejdéle působících zdravotních pojišťoven na území naší země. Byla zřízena již 23. prosince V tomto roce tedy působí na trhu veřejného zdravotního pojištění již 22 let. Podnět k jejímu zřízení dalo federální ministerstvo obrany, které si bylo vědomo toho, že v nových podmínkách je třeba vytvořit specifickou zdravotní pojišťovnu, která bude zajišťovat úhradu zdravotní péče vojákům v činné službě a současně plnit v této souvislosti specifické úkoly spojené s Armádou ČR. Jde zejména o ochranu utajovaných skutečností, přístup do vojenských zdravotnických zařízení, do posádkových ošetřoven, do zdravotnické dokumentace vojáků, ale i o správu specifických vojenských fondů vytvořených pro tyto účely příslušným zákonem. Specifikem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je Máme odpovědnost především vůči našim pojištěncům, pro které zajišťujeme zdravotní péči velmi vysokého standardu. tedy zákonem definovaný vztah právě k Armádě ČR. Žádná jiná pojišťovna takto definovaný právní vztah k jedné skupině pojištěnců nemá. To se promítá do řady činností a oprávnění, které vůči vojákům profesionálům, ale i ozbrojeným silám NATO působícím na území České republiky, má. Výhody, které si VoZP ČR vůči svým armádním pojištěncům vydobyla, mohou využívat i pojištěnci z řad široké veřejnosti. I to je jeden z důvodů, proč k pojišťovně přešlo nejvíce nových pojištěnců v posledních dvou letech. Nárůst pojistného kmene zvedá hodnotu VoZP ČR jako takové a samozřejmě i zájem o ní a její finanční prostředky z řad polostátních, veřejnoprávních, ale i privátních subjektů. Máme odpovědnost především vůči našim pojištěncům, Foto: Jaroslav Jiřička kteří nám dali důvěru a my pro ně zajišťujeme vysoký standard zdravotní péče. Případným sloučením s jinou pojišťovnou bychom tento standard, kupříkladu v oblasti preventivních programů, nemohli udržet a my si chceme své pojištěnce hýčkat. Z poslední doby připomínám třeba smlouvu s pražským protonovým centrem. Jde o unikátní možnost léčby některých druhů nádorových onemocnění. Jsme jediná pojišťovna v České republice, která tuto službu svým klientům v PTC (což je zkratka anglického názvu Proton Therapy Center) běžně poskytuje. Není tak trochu nebezpečné být průkopníkem nových řešení v našem malém českém údolí? Popravdě řečeno je. Vždy když vybočíte z průměru a jednoznačně preferujete zájem klientů, nikoli zájmy některých lobbistických skupin, automaticky vstupujete na horkou půdu. Pokrok v medicíně se ale nedá zastavit a já osobně jsem přesvědčen, že zdravotní pojišťovna musí svým klientům poskytovat všechny možnosti léčby, které nám nové a ověřené technické možnosti nabízejí. Protonová léčba nádorových onemocnění není ve světě až takovou novinkou a je jedině dobře, že konečně dorazila i k nám, do České republiky. Výrazně odlehčuje vybraným diagnózám některých rakovinných onemocnění, poskytuje léčbu bez omezujících vedlejších účinků do budoucího života, a je tedy ekonomicky přínosná pro celou společnost. V našich podmínkách byla VoZP ČR první zdravotní pojišťovnou, a doposud je stále jedinou, která s pražským protonovým centrem uzavřela smlouvu a umožnila svým klientům léčbu některých druhů zhoubného onemocnění tímto moderním způsobem. Jsme tu pro naše klienty a sledujeme moderní 04 05

4 Rozhovor Zajímavé informace z naší kuchyně šňůrou, kterou proudí životodárná pupeční krev s léčivými a vyživujícími účinky. Věděli jste, že... a ověřené způsoby léčby je to náš prvotní zájem a samozřejmě se ho nevzdáme. Chybějí našemu zdravotnictví opravdu jenom peníze? Našemu zdravotnictví nechybějí jenom peníze, které jsou samozřejmě nutné k udržení dostatečné úrovně poskytované zdravotní péče, ale pomalu se z něho začíná vytrácet i etika. Lékařská etika, která má tolik společného s etikou lidskou. Vytrácí se právě pod tlakem potřeby, možná až touhy získat prostředky pro své zdravotnické zařízení stůj co stůj. Někdy i na úkor efektivity léčby pacienta. Na etiku ve zdravotnictví velice dbáme a naši klienti to oceňují. Můžeme si to také dovolit. Jsme dlouhodobě pojišťovnou hospodařící s kladným hospodářským výsledkem a snažíme se pohybovat spíše ve pstruhových než ve stojatých vodách. Máme mnoho konkrétních případů, kdy řešíme konkrétní situace našich klientů tak, aby jejich komfort i způsob léčby byl pokud možno co nejvyšší. Neodmítneme žádnou prosbu, která má opodstatnění a je ku prospěchu pacienta. Navíc i psychika uzdravuje. A psychika je s etikou jednání spojena pupeční Nejste také tak trochu básníkem? Jsem (směje se), ale stydím se to říci nahlas. Myslím, že mé verše by nebyly zásadním průlomem do světa poezie. Navíc mám takový pocit, protože se hodně o literaturu a historii zajímám, že vše důležité už bylo v této oblasti řečeno. Stejně jako základní rysy budoucího vývoje si můžete z historie, pokud ji znáte, odvodit, samozřejmě pouze do té doby, dokud do toho procesu nevstoupí nějaká silná osobnost, která tyto zákonitosti rozbije, tak i v poezii jsou, myslím, základní proudy předvídatelné. I tady platí, že pouze do té doby, dokud toho nevstoupí nějaký silný talent. A tím já bohužel nejsem. Takže se své skromné schopnosti v této oblasti snažím využít ve prospěch zvýšení právě té etiky ve zdravotnictví obecně a v naší pojišťovně zvlášť. Děkuji za rozhovor. Také děkuji a přeji hezký den. A samozřejmě hodně zdraví. > VoZP ČR je zdravotní pojišťovna s celostátní působností a má uzavřeny smlouvy s téměř zdravotnickými zařízeními > Při odmítnutí přijetí pojištěnce do léčení o tom musí lékař pojištěnci vydat písemné potvrzení dle zákona č. 48/1997 Sb. > VoZP ČR umožňuje pojištěncům na svých internetových stránkách (www.vozp.cz) vyhledat smluvního lékaře požadované odbornosti > Ve vojenských zdravotnických zařízeních, tj. vojenských nemocnicích, rehabilitačních a lázeňských zařízeních, se mohou léčit i civilní pacienti > V případě komplexní lázeňské léčby je zdravotní pojišťovnou plně hrazeno ubytování, strava a léčení. Celková úhrada za komplexní lázeňskou léčbu uhrazená zdravotní pojišťovnou se pohybuje od do Kč > Za totální endoprotézu uhradí zdravotní pojišťovna až Kč > Zubní lékař je povinen pojištěnci vždy nabídnout ošetření plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ošetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění může provést jen se souhlasem pacienta > Úhrada za biologickou léčbu v případě revmatického onemocnění může dosáhnout u jednoho pojištěnce za rok několika set tisíc korun > Je možné si bezúplatně vyžádat tzv. výpis z účtu pojištěnce a překontrolovat si výdaje, které za vaši zdravotní péči VoZP ČR uhradila za posledních 12 měsíců > Pojištěnec má podle zákona č. 48/1997 Sb. právo na změnu ošetřujícího lékaře jednou za tři měsíce > VoZP ČR je otevřena pro všechny pojištěnce, není zřízena jen pro vojáky. Změnit pojišťovnu lze jednou za rok > O cenách léků nerozhodují zdravotní pojišťovny, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv > O způsobu a výši úhrad zdravotnickým zařízením za poskytnutou zdravotní péči nerozhodují zdravotní pojišťovny, ale ministerstvo zdravotnictví, které vydává obecně závazné vyhlášky > Jsme první zdravotní pojišťovna, která zařadila do svého sazebníku služeb novou metodu CT virtuální kolonoskopie. Tato vyšetření se provádějí u nemocných, kteří nezvládají klasickou kolonoskopii Komunikujte s námi elektronicky, budete mít vždy aktuální informace, dozvíte se o zajímavých akcích, celé řadě výhodných nabídek a ještě daleko více při zadání vaší ové adresy

5 Příběh Příběh Zamyšlení nad lékařskou etikou Vojenská zdravotní pojišťovna ČR patří k těm zdravotním pojišťovnám na našem trhu, které dlouhodobě dobře hospodaří. Navíc se může pochlubit jedním z nejrozšířenějších systémů preventivních programů pro své pojištěnce. Nutno také podotknout, že s jednotlivými nemocnicemi a ostatními zdravotnickými zařízeními jedná velmi seriózně. Příkladně se také stará o své pojištěnce. Úvodem je také dobré poznamenat, že veškeré lidské konání by se mělo řídit etickými principy a ve zdravotnictví to platí dvojnásob. Přesto může nastat situace, kdy dojde k porušení nejen lékařské etiky, ale i té obecné, lidské. Je-li konatelem takového nešťastného jednání státem zřízená fakultní nemocnice a dojde z její strany k neposkytnutí včasné zdravotní péče pacientovi s diagnózou, při jejímž léčení mohou rozhodovat dny, je to na pováženou. I při dodržování veškerých pravidel a norem totiž nelze zapomínat na pacienta, člověka, jedince. A tím se dostáváme k důležitému příběhu. Pan Bohumil jednoho dne přestal cítit prsty, a tak navštívil svého obvodního lékaře v Domažlicích. Zkušený praktik okamžitě rozpoznal problém a poslal pana Bohumila do Domažlické nemocnice na CT vyšetření hlavy. Po zjištění mozkového nádoru byl pacient ještě téhož dne předán do klatovské nemocnice, kde bylo provedeno vyšetření hlavy magnetickou rezonancí. Výsledkem byla identifikace několika prstenčitých nádorových ložisek do průměru 20 mm. Následná vyšetření s týdenním odstupem v nemocnici na Homolce v Praze tuto diagnózu potvrdila s tím, že byla zjištěna další progrese růstu nádorových ložisek. Po rozhodnutí lékařů byla doporučena další léčba na onkologické a radioterapeutické klinice ve Fakultní nemocnici Plzeň. A v tuto chvíli se stalo něco, co bychom neočekávali, co sice může být s určitou pravděpodobností chybou každého systému, ale ve zdravotnictví by se díky lékařské etice stávat nemělo. Po převozu do Fakultní nemocnice Plzeň, ambulance onkologické a radioterapeutické kliniky, byl můj synovec zařazen do databáze čekatelů na ozáření s nejistým termínem nástupu, napsal následně generálnímu řediteli VoZP ČR MUDr. Šteinovi strýc pacienta. Něco zkrátka bylo špatně. Onen nejistý termín znamenal i přes progresi nádorů propuštění do domácího ošetření na dobu, která měla trvat přibližně měsíc. Z korespondence s vedením plzeňské nemocnice jsem získal dojem, že zde dochází k selektivnímu přístupu k pacientům, a to ne z důvodu diagnózy, ale z důvodu příslušnosti k pojišťovně, pokračoval strýc pana Bohumila. Vedením Fakultní nemocnice Plzeň byl postup s tak výraznou prodlevou začátku účinné léčby rychle rostoucího nádoru totiž zdůvodněn údajnými nesrovnalostmi ve vyúčtování některých plateb za rok 2012 mezi VoZP ČR a FN Plzeň. Ale v tomto případě šlo o čas. A pacientův život byl ve stále větším ohrožení. Brát si jako rukojmí údajných finančních nesrovnalostí mezi nemocnicí a pojišťovnou těžce nemocného pacienta je přinejmenším neetické. Pokud k tomuto kroku přistoupí vedení zdravotnického zařízení, navíc zcela oficiálně a bez skrupulí, mělo by si takový přístup srovnat nejenom se svým vlastním svědomím, ale také před zákonem, který by nás všechny měl před takovými postupy chránit. VoZP ČR v tomto případě nechala pacienta ihned převézt do Ústřední vojenské nemocnice Praha a poté do nového radiologického centra Thomayerovy nemocnice, kde se mu dostalo včasné a odpovídající léčby. Měsíc čekání na potřebnou terapii by v tomto případě mohl způsobit nenávratné změny při léčbě takto závažného onemocnění. Smutné navíc je, že z analýzy plateb FN Plzeň za patřičné období, které si VoZP ČR nechala vypracovat, jasně vyplývá, že k žádným finančním nesrovnalostem nedošlo. Ještě jednou Vám, pane řediteli, jménem celé rodiny děkuji za zájem, který jste věnoval mému synovci, a přeji Vám i Vašim spolupracovníkům hodně úspěchů jak ve Vaší profesionální činnosti, tak v osobním životě, napsal strýc pana Bohumila závěrem svého dopisu generálnímu řediteli VoZP ČR. Musela však taková situace vůbec nastat? 08 09

6 Protonové centrum Protonové centrum Moderní zařízení pro léčbu nádorových onemocnění Proton Therapy Center je první centrum protonové léčby v České republice. Je vybaveno nejmodernější technologií velice přesného tužkového skenování nádoru, kterou disponuje jen několik center na světě. A dobrou zprávou pro pojištěnce VoZP ČR je, že naše pojišťovna jim umožňuje neomezený přístup k léčbě v tomto centru. Nádorová onemocnění se léčí v zásadě třemi způsoby, případně kombinací některých z nich jde o chirurgickou léčbu (odstranění nádoru), chemoterapii a radioterapii. Právě radioterapie je celosvětově na vzestupu a nejrozšířenější je dosud léčba pomocí fotonů, říká tiskový mluvčí Proton Therapy Center Vladimír Šulc. Fotony jsou částice, které proletí tělem, přičemž na vstupu mají určitou energii, kterou postupně ztrácejí. Kromě likvidace nádoru však ničí i zdravé tkáně v jeho okolí. Výhoda protonové léčby vyplývá z fyzikální výhody těchto těžkých částic, které do těla vstupují s určitou energií, při cestě tělem nabírají další, ovšem nejvíce jí předávají v nádoru, kde jejich mise končí. Z toho vyplývá přínos tohoto způsobu léčby především je šetrná, nedochází při ní k poškození zdravých tkání a orgánů, a tak pacienti nemají problémy v dalších letech života po terapii, mohou se vrátit k původním povoláním a mají šanci na plnohodnotný život, podotýká Šulc. Rakovina si však nevybírá a může napadnout prakticky kterékoli místo v těle. Ne ve všech případech lze zmíněnou šetrnou léčbu využít. Protonová terapie je totiž vhodná pro ohraničené nádory, pokud Fenoménem současnosti je protonová léčba karcinomu prostaty, jež nezanechává prakticky žádné nežádnoucí následky. možno v co nejméně pohyblivých částech těla. Protonový paprsek pracuje s velkou přesností 0,1 mm takže v případě putování nádoru tělem nastává problém se zaměřením. Indikace je vcelku jednoduchá jde o nádory dětského věku, dále mozku a centrální nervové soustavy, hlavy a krku, zažívacího traktu, lymfomy, karcinom prostaty a plic. Léčíme také nádory slinivky břišní, u nichž protonová léčba představuje nové možnosti, vysvětluje Šulc. Ze statistik po více než roce provozu pražského protonového centra vyplývá, že většinu klientů tvoří zahraniční pacienti a zbytek doplňují čeští pacienti, kteří jsou bohužel z většiny samoplátci. Jako jediná zdravotní pojišťovna na českém trhu totiž svým klientům plně hradí léčbu v centru VoZP ČR. Samozřejmě léčíme i klienty jiných zdravotních pojišťoven, ovšem vždy na základě individuálního schválení léčby, a to je časově i psychicky náročný a zdlouhavý proces. VoZP ČR je k dnešnímu dni jedinou pojišťovnou, s níž máme uzavřenu dlouhodobou smlouvu obsahující veškeré naše diagnózy schválené Odbornou radou (a léčené i v jiných světových protonových centrech) a postup, jak se pacient k léčbě dostává. Z pohledu pacientů se naše spolupráce osvědčila počet pacientů se pohybuje okolo deseti měsíčně, což odpovídá celostátním odhadům odborníků, podle nichž je protonová léčba vhodná pro % pacientů určených k ozařování. VoZP ČR se chová nejen zodpovědně ke svým pojištěncům, ale i hospodárně. Je totiž známo, že počáteční náklady na protonovou léčbu jsou sice u některých diagnóz, jako jsou kupříkladu dětské nádory, vyšší než u jiných způsobů léčby, ale prakticky při ní odpadá nutnost léčby nežádoucích vedlejších účinků, a to většinou po celý zbytek života. Pacienti se rychle vracejí ke své původní práci i koníčkům. Děti netrpí poruchami růstu ani jim nehrozí ztráta intelektu, říká Šulc. Velmi dobrým příkladem v tomto ohledu je léčba karcinomu prostaty. Při jeho léčbě je velmi účinné ozařování, ale muži léčení konvenčním, tedy fotonovým, způsobem musejí často do konce života nosit pleny a přibližně 94 % z nich je po léčbě impotentních. V případě protonové terapie se nejen výrazně zkracuje doba léčby, ale procento problémů s potencí je přesně opačné než při ozařování a podle americké studie nemá 99 % mužů do pěti let po protonové terapii žádné potíže. I proto je jasné, že zátěž protonové léčby pro zdravotní a sociální systémy je sice někdy vyšší na začátku, ale velmi nízká, vlastně téměř nulová, v následujících letech po terapii. A jak vypadá budoucnost pražského protonového centra? Plná vytíženost bude představovat provoz šest dní v týdnu ve dvousměnném provozu a lze předpokládat až pacientů ročně. Nutno podotknout, že přínos protonové léčby nespočívá v kvantitě odléčených pacientů, ale v pečlivé selekci těch, pro které je tento způsob terapie opravdu vhodný

7 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR sxc.hu Podpora preventivní péče VoZP ČR se i pro rok 2014 podařilo zachovat rozsah a strukturu příspěvků z programu preventivní zdravotní péče hrazené z fondu prevence jako v roce minulém. Podrobné informace lze získat na lince informačního centra nebo na Program rozšířené zdravotní péče lze čerpat pouze na území České republiky. V rozsahu jednotlivých programů s ohledem na dlouhodobě stabilní hospodářské výsledky pojišťovny nedochází k žádným významným změnám oproti předchozímu období. Jednou z nosných priorit VoZP ČR je snaha o vytváření podmínek pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl. Důležitým nástrojem k podpoře tohoto záměru je soubor preventivních příspěvků, které máme tu čest opět nabídnout svým pojištěncům v roce Zdravotní programy pro děti Příspěvek na preventivní prohlídku dětí sportovců registrovaných ve sportovních klubech VoZP ČR může přispět jednou ročně na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do 16 let (včetně dne narození), registrovaných v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech, do výše 200 Kč. Příspěvek na vitaminy pro děti Dětem ve věku od 2 do 15 let lze poskytnout pojišťovnou příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitaminový přípravek (s obsahem především vitaminů C a B) zakoupený v lékárně. Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka Příspěvek mohou čerpat pojištěnci do 20 let věku (včetně dne data narození) a činí maximálně Kč na jednu čelist, a to jedenkrát za celou dobu léčby. Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let Za účelem podpory zdravého vývoje kojenců a batolat ve věku do dovršení 3 let (včetně dne data narození) poskytuje VoZP ČR příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše Kč na rok, nejvýše však do limitu prokázaných nákladů. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku VoZP ČR může jednou ročně poskytnout příspěvek do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku (včetně dne data narození) v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi, maximálně však do výše prokázaných nákladů. Dítě i rodič (zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty Příspěvek do výše 400 Kč za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku (včetně dne data narození) na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty. Zdravotní programy pro dospělé Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici VoZP ČR může pojištěnci ve věku od 40 let do 50 let (včetně dne data narození) poskytnout jedenkrát ročně příspěvek až do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva. Poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na vitaminy těhotným ženám Těhotné ženě, která je pojištěna u VoZP ČR, lze poskytnout jednou za rok dle indikace gynekologa jednorázově příspěvek ve výši do 100 Kč ročně na multivitaminový či vitaminový přípravek doporučený k užívání v těhotenství. Příspěvek na mamografické vyšetření VoZP ČR může jednou za dva roky poskytnout ženám ve věku od 40 do dovršení 45 let (včetně dne data narození) příspěvek ve výši 800 Kč ročně. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři. Ženám od 45 let je mamografické ošetření hrazeno jedenkrát za dva roky z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy VoZP ČR může poskytnout příspěvek těhotným ženám na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů, a to do výše Kč. Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč. Dárcům, kteří získají stříbrnou 12 13

8 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR Janského plaketu (20 odběrů), bude poskytnuta poukázka v hodnotě 500 Kč. Při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) činí hodnota poukázky Kč. Dárcům, kteří získají Zlatý kříž Českého červeného kříže (3. třídy za 80 odběrů, 2. třídy za 120 odběrů, 1. třídy za 160 odběrů), lze poskytnout poukázku v hodnotě Kč. U dárců kostní dřeně lze poskytnout poukázku v hodnotě Kč. Příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí. Poukázku nelze poskytnout v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby. Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny Tento program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen. Rozsah opatření stanovených VoZP ČR je následující: Hluk: screeningová audiometrie šest měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku včetně audiometrie jednou ročně, nad 40 let věku audiometrie jednou za dva roky Infekce: očkování osob proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po čtyřech letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve třech dávkách. Revakcinace bude provedena po třech letech Karcinogeny: cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jednou ročně Ionizující záření: cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jednou za dva roky Alergeny: komplexní alergologickoimunologické vyšetření Toluen: komplexní neurologické vyšetření při expozici nad 10 let Podmínkou úhrady opatření zahrnutých do tohoto programu je povinnost zaměstnance pracujícího na rizikovém pracovišti být pojištěn u VoZP ČR a být uveden zaměstnavatelem na vystaveném seznamu osob podléhajících pracovně lékařské péči. Program pro profesionální řidiče Program je určen pro řidiče profesionály, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E a jsou podle této zákonné normy povinni podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem před dovršením 50 let. Těmto pojištěncům, kromě stávajících příspěvků, lze poskytnout příspěvek na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem do výše Kč. Upozorňujeme, že od 1. července 2013 platí dopravně psychologické vyšetření zaměstnavatel (zák. č. 101/2013 Sb.). Zdravotní programy pro všechny pojištěnce Příspěvek na očkování Tento zdravotní program zahrnuje očkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti Haemophillus influenzae typu B, očkování proti rakovině děložního čípku, očkování proti sezonní chřipce a příspěvek na očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pozn: Novelou zák. č. 48/1997 Sb., provedenou zák. č. 369/2011 Sb., došlo k úpravě podmínek očkování proti lidskému papiloma viru. Bude-li toto očkování zahájeno u dívek od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, budou všechny tři dávky hrazeny ze základního fondu zdravotního pojištění. Příspěvek na plavání Příspěvek v jakémkoli plaveckém zařízení na území ČR lze poskytnout na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 250 Kč ročně. Žádost o příspěvek je nutno uplatnit jednorázově na celou částku, nikoli po jednotlivých vstupenkách. Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci VoZP ČR může pojištěncům poskytnout příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 250 Kč. Specializované preventivní programy Program Zdravá rodina Tento program je určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let (včetně dne data narození). Dětem lze poskytnout příspěvek na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč za rok, příspěvek na prevenci úrazovosti při sportu, např. nákup ochranné přilby, sportovních chráničů kolen a holení, jedenkrát za 3 roky do výše 300 Kč, příspěvek na očkování proti chřipce do výše 250 Kč za rok a příspěvek nejvýše Arne9001 / Dreamstime.com 14 15

9 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR 250 Kč ročně na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvek na očkování proti chřipce do výše 250 Kč za rok a příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč za rok. Program Student Tento program je určen osobám studujícím na střední škole, SOU, OU a VŠ. Studentovi lze poskytnout příspěvek na očkování proti meningitidě do výše Kč ročně. Dále lze poskytnout příspěvek na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let). Studentům, kteří cestují do zemí, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, lze poskytnout příspěvek do výše Kč za rok. Studentům lze poskytnout i příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč za rok. Studentem se rozumí osoba, která se připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, středním odborném učilišti, odborném učilišti nebo vysoké škole od 12 do 26 let věku (včetně dne data narození). Dvanáctiletá hranice platí pro studenty víceletého gymnázia. Příspěvek na odvykací kúru proti kouření VoZP ČR může poskytnout jednorázový příspěvek Kč, maximálně však do výše prokázaných nákladů na medikamentózní přípravky, které slouží k odvykání kouření. Předpokladem je, že přípravky byly indikovány lékařem v protikuřáckém centru. Ozdravné pobyty Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školami VoZP ČR může přispět na ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané školami (lyžařský výcvik, škola v přírodě), případně jinými školskými zařízeními v trvání minimálně pět dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, a to částkou do výše Kč. Příspěvek lze poskytnout až po ukončení ozdravného pobytu. Příspěvek lze poskytnout jedenkrát na základní škole, jedenkrát na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole a jedenkrát na vysoké škole. Výše příspěvku se řídí výší prokázaných a uhrazených nákladů. Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku a v zahraničí VoZP ČR organizuje ozdravné pobyty pro dětské pojištěnce u moře a v ČR. Pobyty jsou určeny pro děti s chronickými alergickými onemocněními, především dýchacích cest, dětí s lehčími poruchami imunity a s chronickými nezánětlivými kožními onemocněními. Podrobné informace o ozdravných pobytech v roce 2014 jsou uvedeny v samostatném článku na jiném místě tohoto Zpravodaje VoZP ČR. VoZP ČR může v průběhu roku měnit náplň všech preventivních programů i výši poskytovaných příspěvků. 16

10 Hospodaření VoZP ČR Hospodaření VoZP ČR Další ekonomicky úspěšný rok VoZP ČR VoZP ČR zajišťuje služby pro své klienty pojištěnce již více než 20 let a jsem rád, že mohu konstatovat, že rok 2013 skončil pro VoZP ČR úspěšně. Účetnictví za rok 2013 již bylo uzavřeno a ověřeno auditorem a VoZP ČR bude opět jednou z mála pojišťoven s kladným saldem příjmů a nákladů základního fondu. Zdroje pojišťovny stačily na úhradu všech závazků a základní fond zdravotního pojištění zůstal v přebytku 31 milionů Kč. Zároveň k 1. lednu 2014 VoZP ČR překročila hranici pojištěnců, za což musíme v první řadě poděkovat stávajícím pojištěncům a poskytovatelům zdravotní péče. V celkovém počtu pojištěnců nejsou zahrnuti pojištěnci na dlouhodobém pobytu, kterých VoZP ČR eviduje více než Pro rok 2014 se soustředíme na udržení počtu pojištění na úrovni , a to i přes náborové kampaně jiných zdravotních pojišťoven. Již v roce 2009 se VoZP ČR zaměřila na nábor pojištěnců, výsledkem byl nárůst počtu pojištěnců k hranici Další nábor pokračoval od roku 2011 a k 1. lednu 2014 dosáhla VoZP ČR nejvyššího počtu pojištěnců za dobu své existence přiblížili jsme se k dalšímu milníku Vyšší počet pojištěnců se příznivě projevil i na nárůstu příjmů z pojistného i příjmů po přerozdělování pojistného. V roce 2014 VoZP ČR očekává další nárůst příjmů z pojistného, který v loňském roce po přerozdělování činil 13,2 mld. Kč, Martin Lízal / Dreamstime.com přičemž výdaje na zdravotní služby dosáhly výše 12,6 mld. Kč. Kladný rozdíl z uvedených příjmů a výdajů byl 0,6 mld. Kč a z této částky bylo 376,6 mil. Kč převedeno na běžný účet PF na pokrytí nákladů na provoz VoZP ČR. Počáteční zůstatek základního fondu zdravotního pojištění činil 387,6 mil. Kč a konečný zůstatek byl 612,0 mil. Kč. Pro rok 2014 lze očekávat, že příjmy z výběru pojistného po přerozdělování překročí hranici 14 mld. Kč. S výběrem pojistného je spjata i kontrola plátců pojistného, kde VoZP ČR patří ke třem pojišťovnám, které provádějí nejvíce kontrol platební kázně plátců. V roce 2013 provedla přes kontrol, identifikovala více než 400 mil. Kč dlužného pojistného a předepsala více než 170 mil. Kč penále. Zároveň VoZP ČR předává k exekučnímu vymáhání až titulů ročně. Kontrolní činnost je jednou ze základních činností zdravotní pojišťovny a VoZP ČR se oprávněně může chlubit dosaženými výsledky. Je v zájmu VoZP ČR a pojištěnců, respektive plátců pojistného, kteří dodržují předepsané náležitosti, postihnout ty, kteří se v systému pouze vezou a čerpají výhody na úkor ostatních. Na konci roku 2013 VoZP ČR evidovala pohledávky po lhůtě splatnosti po zohlednění opravných položek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění v částce 786 mil. Kč. Oproti roku 2012, kdy se jednalo o částku 451 mil. Kč, došlo k nárůstu o 335 mil. Kč (tj. o 74,2 %). Hlavním důvodem meziroční změny byly provedené hromadné kontroly plátců se vznikem pohledávek po lhůtě splatnosti. Dále je potřeba zdůraznit, že po celý rok 2013 VoZP ČR neměla vůči poskytovatelům zdravotních služeb závazky po lhůtě splatnosti a svou činnost nepotřebovala zajišťovat úvěry ani jinými typy finančních výpomocí. VoZP ČR má naplněny příděly do všech fondů v souladu s právními předpisy. Financování zdravotních služeb v roce 2013 probíhalo v souladu s odhady VoZP ČR a podle předpokladů roste úhrada zdravotních služeb poskytovaných v lůžkových zařízeních, především v nemocnicích. To je způsobeno zněním úhradové vyhlášky pro rok 2013, která preferuje nemocniční péči. Obdobně i v roce 2014 úhradová vyhláška výrazným způsobem preferuje nemocniční péči a VOZP ČR bude muset vynaložit značné úsilí, aby pro své pojištěnce zajistila péči na odpovídající úrovni, ale především za odpovídající finanční úhradu. Ing. Pavel Kolář, MBA ekonomický ředitel VoZP ČR 18 19

11 Rozhovor Rozhovor Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.: Armáda mě naučila především disciplíně a odpovědnosti Český porcelán má i dnes ve světě jméno. A to i produkce podniku, který má přesně toto slovní spojení ve svém názvu. V jeho čele stojí generální ředitel a předseda představenstva Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., jenž určitou dobu působil i ve správní radě Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky. Zdá se, že porcelán je Vaší celoživotní láskou. Vše začalo v měšťanské škole, kdy nám nosili letáčky s nabídkou povolání. A tak jsem se 1. července 1947 začal zde v Dubí věnovat porcelánu, u něhož jsem zůstal celý život. V jistém okamžiku jste si však musel vybrat mezi náklonností k armádě a k porcelánu. To je pravda. Mnohým se sice zdálo, že krása a ušlechtilost porcelánu je na hony vzdálená od armády, která během bojů musí mimo jiné i bourat a ničit, ale mě tyto dva obory k sobě šly. Měl jsem rád vojenskou organizaci jak bylo vše zpracováno do detailů a bylo určeno, kdo za co zodpovídá. Dobře fungující továrnu lze přirovnat k době fungujícímu vojenskému útvaru a musím říci, že mnoho principů, které jsem si z vojny odnesl, jsem aplikoval v provozu. A zapamatoval jsem si především to, že žádný přestupek nelze nechat bez povšimnutí. Toto pravidlo obsahovaly tehdejší vojenské řády, ale ani v továrně nelze před nedostatky zavírat oči. Nejste vojákem z povolání, ale přesto jste dosáhl hodnosti plukovníka. Je to sice neobvyklé, ale šlo o to, že jsem chodil dobrovolně na cvičení. Po každém z nich jsem byl povýšen a dosáhl jsem právě hodnosti plukovníka. Dokonce když jsem se šel přihlásit poprvé, nevěděli ani sami vojáci, že se lze na cvičení přihlásit dobrovolně! Práci s porcelánem jste si osahal, jak se říká, od prvopočátku. Nakolik Vám zkušenosti z výroby pomáhají při řízení. Velice. Nejdříve jsem se vyučil a postupně mě během práce posílali do škol, abych mohl zvládat vyšší a vyšší pracovní pozice a funkce. Školy jsem dělal podle toho, jak bylo potřeba v rámci pracovního postupu. A tak přesně vím, kdo za co musí zodpovídat. Jak se společnosti Český porcelán v současné nejednoznačné situaci na trzích daří? Máme dobré jméno. Našimi největšími odběrateli jsou Japonsko a Korea. Dokonce po letošním frankfurtském veletrhu musíme vyrábět prakticky nepřetržitě. Mezi hodnoty, na nichž stavíme, patří kvalita, dodržování termínů. Dále prosazuji osobní znalost zákazníků. Proto jezdím například i do Japonska. Když se s někým znáte osobně, jde o úplně jiný vztah, než jaký můžete navázat em nebo po telefonu. A co český trh? Máme šest prodejen a dbáme na dodržování zásady, že v každé prodejně musí být zboží pro zákazníky s nižšími příjmy, pro zákazníky se středními příjmy i pro ty, kteří si chtějí koupit něco luxusnějšího. Také musíme dbát na to, abychom měli v nabídce zboží pro mladé, střední generaci i pro starší. Změňme na závěr téma. Jak vedly Vaše kroky do správní rady VoZP ČR? Původně jsme založili zdravotní pojišťovnu Crystal pro Za VoZP ČR hovoří především kvalita a dlouhodobě velmi dobré hospodářské výsledky. výrobce porcelánu, keramiky a skla. Měli jsme poměrně hodně klientů, ale výsledky nebyly úplně dobré. Proto jsem navštívil generálního ředitele VoZP ČR a nabídl mu sloučení. Nabídka byla po projednání přijata, a tak jsem se jako funkcionář pojišťovny Crystal stal funkcionářem VoZP ČR. Co stálo za volbou právě VoZP ČR? V první řadě kvalita věděl jsem, že si stojí dobře, včas platí apod. A řekl bych, že sloučení proběhlo k oboustranné spokojenosti. Pokud vím, tak vlastně všichni původní členové pojišťovny Crystal zůstali pojištěnci VoZP ČR a ani jejich potomci pojišťovnu zpravidla nemění

12

13 Aplikace pro zdraví Jak si udržet zdraví pomocí aplikace Kaloricketabulky.cz Kdo si hraje, nezlobí. A kdo nemá nadváhu, stůně méně. Česká republika bohužel v počtu obézních figuruje na předním místě v Evropě. A problém stále narůstá. Z neblahé situace vyplývá následně vzrůstající počet civilizačních onemocnění, která tragicky omezují nejen samotného pacienta, ale kladou neblahé nároky na celý zdravotnický systém. Přitom řadě nemocí můžeme účinně předcházet, případně aspoň podstatně snížit jejich riziko, pokud budeme svoji hmotnost držet v normě. Mnohdy stačí jen drobné úpravy v jídelníčku omezit určité potraviny a snížit energetický příjem, zařadit pohybové aktivity, mezi které spadá i obyčejná svižná chůze. Výborným pomocníkem v cestě za lehčím a zdravějším já, je například aplikace Kaloricketabulky.cz, kterou můžete mít i v mobilu, a tedy stále po ruce. Jak aplikace Kaloricketabulky.cz funguje? Je to snadné. Začnete registrací, kde uvedete základní informace o sobě, se kterými se následně bude pracovat, tj. určí se váš bazální metabolismus, od kterého se laicky řečeno odvíjí, jak náročná bude vaše cesta za vysněnou hmotností. Jde o parametry jako rok narození, výška, váha, pohlaví. Dále si ve Správě údajů nastavíte cílovou hmotnost, podle které se denní energetický příjem automaticky přepočítá a sníží tak, abyste dosáhli optimálního snižování hmotnosti, tj. cca půl kilogramu týdně. Rychlejší úbytek hmotnosti se nedoporučuje. A pak už stačí jen poctivě vyplňovat zkonzumované potraviny a zapisovat pohybové aktivity. Databáze aplikace Kaloricketabulky.cz obsahuje více než potravin, z nichž si každý může snadno poskládat svůj jídelníček, a mít tak kontrolu nad každodenním energetickým příjmem (je možné i skenování čárového kódu přímo z obalu daných potravin). Na webu je velmi povedené instruktážní video, takže se nikdo nemusí bát, že by aplikaci nezvládl. Z ohlasů uživatelů víme, že už samotný proces zapisování vede až k neuvěřitelným úbytkům hmotnosti. Chválím tvůrce Kalorických tabulek, Přihláška pojištěnce - 2. strana 24

14

15 Aplikace pro zdraví Přihláška pojištěnce - 2. strana se kterými jsem intenzivně a ne nadarmo prožil uplynulé dva měsíce a zbavil se sedmi zbytečných kilogramů, píše v ohlasech čtenářů Jirka. Stránky používám chvíli, ale hned jsem byla díky nim schopná odhalit chyby a začít nový životní styl, dodává Anna. A tak bychom mohli pokračovat. Na jedné lodi V roce 2012 byl v rámci aplikace spuštěn také blog, na kterém jsou pravidelně každé pondělí přinášeny odlehčenou a zábavnou formou důležité Aplikaci můžete mít stále k dispozici prostřednictvím internetu, v mobilu či jiném přenosném zařízení. novinky a zajímavosti z oblasti zdravého životního stylu. Za většinou článků stojí renomovaní odborníci nutriční terapeuti, výživoví poradci, instruktoři a trenéři. Nechybí ani tolik oblíbené recepty, které na základě vlastních zkušeností doporučuje například Olga Šípková, mistryně světa ve sportovním aerobiku a oblíbená moderátorka, nebo Kuchařka ze Svatojánu, jež se zaměřuje na zdravou výživu a návrat k moudrosti našich babiček. Kaloricketabulky.cz jsou také na Facebooku, kde si uživatelé mezi sebou předávají cenné zkušenosti a nikdo na svůj problém není sám. Připojte se k nám: facebook.com/kaloricketabulky 29

16 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 VoZP ČR opět nabízí atraktivní ozdravné pobyty pro dětské pojištěnce Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky i v roce 2014 v rámci rozšířené zdravotní péče pořádá pro dětské pojištěnce patnáctidenní ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku. Jejich cílem je zvýšit odolnost organismu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickým onemocněním, různými formami ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity. Již tradičně se děti se mohou těšit na sportovní a kulturnězábavný program a také na řadu doprovodných výletů. Využijí tak čas nejen ke koupání, turistice, ale i ke vhodným pohybovým aktivitám, které jsou přizpůsobené jejich onemocnění. Čeká je zdravé a pravidelné stravování, správný pitný režim a samozřejmě i odpočinek a získávání nových kamarádů. VoZP ČR vždy klade velký důraz na maximální spokojenost dětí, které se účastní ozdravného pobytu. Lokality, v nichž se letošní ozdravné pobyty dětí uskuteční: Přímořské pobyty ČERNÁ HORA Ulcinj, komplex Bellevue (letecká doprava) Tuzemské pobyty BESKYDY Čeladná, 4* hotel Čeladenka (autobusová doprava) Přímořské pobyty Černá Hora Ulcinj, komplex Bellevue Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte v roce 2014 na ozdravný pobyt v zahraničí činí Kč na jedno dítě. Jedná se o oblast Jaderského moře. Ulcinjská riviéra je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se rozprostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře. Pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Průměrná teplota vzduchu v období od června do srpna se pohybuje mezi 28 a 35 C, průměrná teplota vody je C. Na místě se platí eurem. Letecká doprava do Černé Hory je organizována z pražského Letiště Václava Havla Praha (Praha Ruzyně) do Podgorici a zpět s délkou letu cca 1 hodina 40 minut. Transfer dětí až do místa pobytu je zajištěn klimatizovanými autobusy a trvá cca 1 hodinu 30 minut. Dopravu dětí na letiště Praha Václava Havla Praha a zpět si zajistí rodiče (zákonní zástupci) individuálně. Ubytování je zajištěno v samostatně vyčleněném zděném objektu s 2 3lůžkovými klimatizovanými pokoji s vlastním sociálním zařízením (umyvadlo, sprcha, WC). V objektu je centrální recepce. Stravování je poskytováno formou plné penze, a to pětkrát denně. Součástí stravování je plnohodnotný pitný režim, tj. podávání dostatečného množství nápojů všem účastníkům. Doprovod tvoří dva odborní lékaři s dostatečně dlouhou praxí, dvě zdravotní sestry, pedagogický doprovod a stálý delegát cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s. r. o. Doprovod zodpovídá za zdraví a bezpečnost dětí. Pro dětské účastníky přímořského ozdravného pobytu je sjednáno pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody. Tuzemské pobyty Beskydy Čeladná 4* hotel Čeladenka Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte v roce 2014 na ozdravný pobyt v tuzemsku činí Kč na jedno dítě. Pobyty jsou realizovány v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Nově zrekonstruovaný hotel Čeladenka se nachází v klidné části malebné obce Čeladná v nadmořské výšce 590 m n. m. Hotelový komplex je situován na úpatí hory Smrk (1276 m n. m.) a je obklopen bujnou zelení. Vhodné klimatické podmínky přispívají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Prostředí nabízí mnoho možností pro výlety a sportovní aktivity. Doprava je zajištěna klimatizovanými autobusy splňujícími veškeré zákonné normy a normy EU. Dopravu dětí do místa ozdravného pobytu v tuzemsku a zpět zajistí CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o., svozem z kontaktních míst: Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Opava. Rodiče mohou dítě do místa pobytu dopravit i individuálně vlastní dopravou. Ubytování je zajištěno ve 2 4lůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením (umyvadlo, WC, sprcha). Součástí hotelu je vybavenost pro sportovní a kulturní vyžití dětí, společenská místnost s televizí, promítacím plátnem apod. Stravování je poskytováno formou plné penze, a to pětkrát denně. Součástí stravování je plnohodnotný pitný režim, tj. podávání dostatečného množství nápojů všem účastníkům. Doprovod tvoří odborný lékař, zdravotní sestra, pedagogický doprovod a stálý delegát cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s. r. o. Doprovod zodpovídá za zdraví a bezpečnost dětí

17 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 Pro dětské účastníky tuzemského ozdravného pobytu je sjednáno pojištění všech činností v rámci ozdravných pobytů včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody. Zdravotní indikace pro účast na ozdravném pobytu Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže. Diagnózy pro pobyt J30 J34 vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční J37 chronický zánět hrtanu i průdušnice J41 prostá chronická bronchitida J44.8, J44.9 J45 astma chronická obstruktivní plicní nemoc D80 D84 počáteční stadia či neúplné obrazy poruch imunity L20 L23 atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida L25 neurčená kontaktní dermatitida L30 jiná dermatitida L40 psoriáza Kontraindikace pro účast na ozdravném pobytu > děti, které nejsou schopné a způsobilé začlenit se do dětského kolektivu nebo vyžadují zvláštní péči pěstounky či ošetřovatelky, > děti, které trpí stálou dušností, při krátkodobém pobytu na slunci zrudnou (alergie na slunce) a omdlévají, > děti, které se v noci pomočují a trpí záchvatovým onemocněním, podrážděností a nezvladatelností, > děti, které neuposlechnou důrazný pokyn, > děti na invalidním vozíku, > děti, které musejí držet zvláštní dietu z důvodů alergie na některé potraviny, > děti, které mají onemocnění vyžadující speciální dietní stravování, > děti, které trpí závažným kardiologickým onemocněním, kardiologickým onemocněním vyžadující zvýšený dohled nebo opatření k prevenci IE v případě infekčního onemocnění. Informace pro ošetřujícího lékaře Obecné kontraindikace ozdravných pobytů všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu v jednotlivých skupinách nemocí dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., dále projevy akutního zánětu, alergie na sluneční záření a na jód, juvenilní diabetes, celková léčba kortikoidy, epilepsie, pomočování, poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu nebo zvláštní pedagogickou péči. VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM Informace o neobsazených turnusech a o zařazení dítěte na ozdravný pobyt v tuzemsku i v zahraničí obdržíte na Ústředí VoZP ČR: Lýdie Vinařová tel , Alena Tvrdá , K přihlášení na ozdravný pobyt je nutné vyplnit Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt (na straně 49 tohoto Zpravodaje VoZP ČR) a Návrh na umístění dítěte v ozdravovně. Žádost je také možno stáhnout z internetové stránky cs/klient/ozdravne-pobytypro-detske-pojistence/ nebo získat na jedné z poboček VoZP ČR. Formulář Návrh na umístění dítěte v ozdravovně obdrží rodiče u ošetřujícího lékaře pro děti a dorost. Lze jej také stáhnout z internetové podstránky přístupné ze stránky VoZP ČR věnované ozdravným pobytům. Oba vyplněné formuláře je nutno co nejdříve, nejpozději do tří týdnů před zahájením turnusu, zaslat současně na adresu: Lýdie Vinařová (Alena Tvrdá), Ústředí VoZP ČR, Odbor zdravotní politiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9. Formulář Návrh na umístění dítěte v ozdravovně musí být vyplněn ve všech oddílech s doporučením ošetřujícího lékaře pro děti a dorost, který svým podpisem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace k ozdravnému pobytu. V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, dispenzarizace u odborného lékaře s dlouhodobou terapií a číselný kód diagnózy, pro který je ozdravný pobyt doporučen. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři, např. výměnné listy určené pro zprávu ošetřujícího lékaře a podobně. Konečný výběr provede revizní lékař VoZP ČR podle závažnosti zdravotního stavu dětí 32 33

18 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2014 a stupně naléhavosti. V případě, že z vaší strany budou splněny všechny podmínky a vaše dítě bude zařazeno na ozdravný pobyt, bude vám ze strany CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o., průběžně zaslána závazná přihláška spolu se sdělením o zařazení do turnusu, způsobu úhrady a další příslušné pokyny a formuláře. Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, jsou vedeny jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v turnusu, budou jejich rodiče obratem informováni. V případě naplnění kapacity vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do uvedeného náhradního turnusu. Z účasti budou vyřazeny děti, pro které je ozdravný pobyt kontraindikován, u kterých byl v předchozím období pedagogickým dozorem hlášen kázeňský přestupek nebo nezvladatelné chování během pobytu. Rodiče (zákonní zástupci) mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to přímořský, nebo tuzemský. Platbu je nutno provést nejpozději šest týdnů před nástupem na ozdravný pobyt, případně jak bude uvedeno v informačním dopise. Ozdravného pobytu se nemohou zúčastnit děti, které nesplňují výše uvedené podmínky, které se léčí nebo léčily pro některou z uvedených kontraindikací nebo kterým ošetřující nebo revizní lékař ze zdravotních či jiných důvodů účast nedoporučil. Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností ještě minimálně tři měsíce po návratu z ozdravného pobytu. Žádáme rodiče dětí, aby v případě neúčasti (zrušení pobytu z důvodu nemoci, neúčast kvůli rodinným důvodúm apod.) dítěte na ozdravném pobytu tuto skutečnost oznámili zdravotní pojišťovně. Je nutný souhlas rodiče (zákonného zástupce) s předáním identifikačních údajů přihlášených účastníků na dobu nezbytně potřebnou pro organizování ozdravného pobytu v tomto roce, a to pracovníkům CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o., se sídlem na adrese Přívozská 949/12, Ostrava 1, PSČ , kteří zajišťují ozdravné pobyty. Jde o souhlas v rozsahu potřebném pro organizaci a zajištění ozdravného pobytu. Bez tohoto souhlasu dítě nemůže být zařazeno na ozdravný pobyt! Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je platná pouze s Návrhem na umístění dítěte v ozdravovně s doporučením ošetřujícího lékaře (registrující lékař pro děti a dorost), kde je uvedeno, že k ozdravnému pobytu nejsou kontraindikace. Případné dotazy budou zodpovězeny: > ze strany VoZP ČR: na pobočkách VoZP ČR, na Ústředí VoZP ČR Lýdie Vinařová tel , Alena Tvrdá tel , na > ze strany cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s. r. o.: Eva Halfarová, Michal Renda: tel , mobil , Informace o zařazení dítěte na ozdravný pobyt v tuzemsku i v zahraničí pro rok 2014 obdržíte na stejných kontaktních místech VoZP ČR. Podmínky přiznání finančního příspěvku od VoZP ČR > dítě a jeden z rodičů (zákonný zástupce) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před termínem nástupu na ozdravný pobyt, > v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 6 let věku (ročník 2008) a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let (ročník 1996), > dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu, > dítě splňuje podmínky dle uvedených indikací. Ozdravné pobyty jsou organizačně zajišťovány CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o., se sídlem Přívozská 949/12, Ostrava 1, PSČ Zrušení závazně potvrzeného pobytu Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce), že v případě zrušení závazně potvrzeného pobytu budou povinni uhradit stornovací poplatek ve výši stanovené všeobecnými podmínkami CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o.: > 10 % z ceny zájezdu 60 a více pracovních dnů před čerpáním služeb, > 25 % z ceny zájezdu od 59 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb, > 50 % z ceny zájezdu od 29 do 21 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb, > 75 % z ceny zájezdu od 20 do 15 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb, > 80 % z ceny zájezdu od 14 do 7 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb, > 100 % z ceny zájezdu v době kratší než 6 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb. Poplatek se stanovuje z plné ceny ozdravného pobytu

19 Sport Sport Lukáš Blažek / Dreamstime.com Český rychlík z oválu vládne světu Již několik sezon se výkonnostně drží na špici, posunuje hranici českého rekordu v běhu na 400 metrů a pravidelně se úspěšně účastní mezinárodních závodů. Po jeho zisku zlata na halovém mistrovství světa jsme Pavlu Maslákovi, jenž je mimo jiné pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, položili několik otázek. Právě jste získal zlatou medaili v běhu na 400 metrů na halovém mistrovství světa v Sopotech, navíc v novém národním rekordu. Jaký z toho máte pocit a kam tuto zlatou medaili řadíte ve výčtu svých úspěchů? Samozřejmě z toho mám dobrý pocit, přece jenom to bylo mistrovství světa a už se to nemusí opakovat. A řadím ji na první místo. Již třetím rokem máte obrovskou formu, což dokazují nejen úspěchy a medaile, ale i průběžné zlepšování osobních i národních rekordů. Přemýšlíte o čase, který byste chtěl zdolat (na 400 metrů, případně i na jiných vzdálenostech)? Moc o tom nepřemýšlím, ale chtěl bych pokořit hranici 44 sekund (venku) a 45 sekund (v hale). O jiných vzdálenostech nepřemýšlím. Jste univerzální atlet a dokážete běhat kvalitní časy prakticky na všech tratích přinejmenším od 60 do 500 metrů. Soustředíte se do budoucna výhradně na 400 a 200 metrů, nebo budete běhat i jiné vzdálenosti (obzvláště 100 metrů)? Teď už se soustředím pouze na 400 metrů. Ostatní disciplíny beru jako doplňkové Yakub88 / Dreamstime.com a v budoucnu to bude vypadat stejně. Máte zkušenost i s netradičními délkami tratí 300 a 500 metrů. Nakolik je příprava na běh na nich odlišná od přípravy na standardní vzdálenosti? Na tyto distance se nijak nepřipravuji. Jsou vlastně přípravné na závody na 400 metrů a beru je většinou jako tréninkový doplněk. Letošní rok jste začal skvěle. Jaké jsou vaše ambice pro tuto atletickou sezonu? Chtěl bych obhájit titul mistra Evropy pod otevřeným nebem to je jediný cíl na letní sezonu. A jaké máte plány pro nejbližší i vzdálenější budoucnost? Plány do budoucna si příliš nedělám. Teď se soustředím na přípravu na léto. Až skončí léto, budu se soustředit na zimní přípravu, a až v zimě si zvolím nějaké cíle, které bych chtěl dosáhnout v halové sezoně Jak vypadá Váš den v době, kdy nezávodíte, a jak naopak během závodů? Když nezávodím, tak většinou trénuji, takže musím vstát na trénink a pak mám buď další trénink, nebo regeneraci. Během závodu nemusím většinou vstávat, takže se více prospím a pak celý den vlastně nic nedělám, jen čekám na závody. U každého sportovce hraje velmi důležitou roli zdraví. Zranění se vám, zdá se vyhýbají. Co pro své zdraví děláte a jak se udržujete v kondici? Snažím se dělat všechno možné a věnuji se hodně regeneraci, abych vrátil tělu to, co jsem mu vzal. Jste pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR. Jak jste s péčí pojišťovny spokojen? Naštěstí nemám žádné problémy, takže jsem ještě její péči příliš nepotřeboval. I díky Vašim úspěchům je česká atletika opět na vzestupu a přitahuje zájem nejen diváků, ale i malých sportovců. Jak vidíte naši budoucnost v tomto ohledu? Já doufám, že na tom česká atletika bude čím dál tím lépe nebo aspoň stejně jako doposud. A jsem rád, že je momentálně na vzestupu a láká i mladé sportovce, protože to je potřeba. Máte představu, zda byste chtěl u atletiky zůstat i po konci závodní kariéry? V jaké pozici? Zatím moc velkou představu nemám, ale jestli zůstanu u atletiky, tak bych chtěl dělat trenéra

20 Věrnostní klub VoZP ČR Věrnostní klub VoZP ČR Věrnostní klub VoZP ČR a v ý hod y, které nabízí Krédem VoZP ČR po celou dobu existence vždy bylo a je zabezpečit nejen tu nejkvalitnější zdravotní péči pro pojištěnce, ale nabídnout jim i rozsáhlou preventivní péči hrazenou buď z veřejného zdravotního pojištění, nebo z fondu prevence. Protože předcházení nemocem a cílená preventivní opatření jsou naším společným zájmem, nabízíme našim pojištěncům možnost stát se členy Věrnostního klubu VoZP ČR. Členství v Klubu Členem Klubu se může stát každý pojištěnec VoZP ČR, který je ve VoZP ČR pojištěn alespoň jeden rok z titulu veřejného zdravotního pojištění (novorozenec od narození) a má vypořádané všechny závazky vůči VoZP ČR. Členství v Klubu je dobrovolné a vzniká vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po podání přihlášky. Tiskopis přihlášky je k dispozici na každém kontaktním místě pojišťovny i na internetových stránkách v rubrice Věrnostní klub. Za děti a nezpůsobilé osoby podává přihlášku jejich zákonný zástupce. Členství v Klubu a možnost čerpat body a výhody zaniká dnem doručení písemného oznámení člena Klubu, že své členství ukončuje. VoZP ČR má právo ukončit členství v Klubu pojištěnci, u kterého zjistí, že po dobu nejméně tří měsíců má nevypořádané závazky vůči VoZP ČR. V tomto případě může ukončit členství v Klubu ke dni zjištění této skutečnosti. Členství v Klubu a možnost čerpat body a výhody zaniká též dnem, kdy pojištěnec oznámí VoZP ČR, že přechází k jiné zdravotní pojišťovně v ČR. Pokud je členství v Klubu ukončeno, jsou všechny body bývalému členu Klubu vynulovány. Výhody člena Klubu Člen Klubu může uplatňovat slevy u smluvních partnerů VoZP ČR (viz předložením karty člena Klubu při platbě. Kromě toho člen Klubu získává na své konto body, které mu VoZP ČR proplatí proti účtenkám z daného kalendářního roku za vybrané produkty sloužící k preventivní péči o zdraví. Body se přidělují takto: > 120 bodů za první a druhý rok členství v Klubu; > 150 bodů za třetí a každý další rok členství v Klubu; > bodů podle výše (ne) čerpání zdravotní péče a léků v předcházejícím kalendářním roce. Do čerpané péče se nezapočítávají preventivní prohlídky. Tyto body jsou připsány na konto člena Klubu až po celkovém vyhodnocení roku (po odstranění všech rozporů o objemu poskytnuté péče mezi VoZP ČR a poskytovateli péče), tj. cca začátkem července bezprostředně následujícího roku, a jsou členovi Klubu připsány poprvé již v okamžiku vstupu do Klubu za poměrnou část předcházejícího kalendářního roku; > 500 bodů matce při dovršení jednoho roku věku jejího dítěte, pokud: - dítě je od narození pojištěncem VoZP ČR (nemusí být členem Klubu), - matka je po celou dobu členkou Klubu, - matka je zákonným zástupcem dítěte, - pojištění matky i dítěte není ani v budoucnosti ukončeno v registru VoZP ČR. Všechny výhody člena Klubu lze čerpat pouze v době trvání členství v Klubu. Výhody nelze čerpat ani v době, kdy je členství v Klubu pozastaveno. Body si může člen Klubu nechat proplatit proti účtenkám, zaplacených v daném kalendářním roce za svoji zdravotní prevenci. Podrobnosti se každoročně zveřejňují na ve Zpravodaji VoZP ČR, letácích a v dalších tiskovinách VoZP ČR. Nelze proplatit více bodů, než kolik jich má člen Klubu na svém kontě v době předání účtenek do VoZP ČR. Žádost o proplacení příspěvku z Věrnostního klubu VoZP ČR zasílá člen Klubu příslušné pobočce, expozituře, nebo jednatelství VoZP ČR formou písemné žádosti doložené příslušným dokladem z daného kalendářního roku, ze kterého je patrno, k čemu byla platba členem Klubu použita. VoZP ČR proplatí členovi Klubu účtenky doručené v době od 1. ledna do 14. prosince daného roku, pokud bude členem Klubu bez pozastaveného členství. Účtenky, které budou do VoZP ČR doručeny po 14. prosinci daného roku (v případě, že se bude jednat o den pracovního volna, tak do prvního následujícího pracovního dne), nebudou již proplaceny ani odeslány zpět členovi Klubu. Proplatit lze pouze účtenky z daného kalendářního roku a do výše odpovídající finanční hodnotě bodů člena Klubu. VoZP ČR si vyhrazuje právo rozhodovat o rozšíření či ukončení platnosti výhod při respektování smluvních ujednání uzavřených s partnery programu. VoZP ČR si také vyhrazuje právo kdykoli měnit pravidla členství v Klubu, a to zejména v závislosti na vývoji legislativních podmínek a stavu finančních zdrojů. Hodnota bodu člena Klubu je pro rok 2014 stanovena na 1 Kč. Body lze použít na nákup či hrazení: > rehabilitační a lázeňské péče, > vitaminů a potravinových doplňků sloužících k prevenci zdraví, > stomatologických výkonů a výrobků, > léků částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, > plavání, > ochranných pomůcek a prostředků (např. přilby na sportovní aktivity moto, kolo, lyže, hokej, on-line brusle), > optických pomůcek (brýle, čočky, roztoky)

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014 OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014 pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 201 Černá Hora - Jadran Česká republika - Beskydy za speciální cenu 7.100 Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran)

Více

Ozdravné pobyty pro děti 2011

Ozdravné pobyty pro děti 2011 Ozdravné pobyty pro děti 2011 za SPECIÁLNÍ cenu 9.663,- Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR za SPECIÁLNÍ cenu 2.250,- Kč (15-ti denní pobyt

Více

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. za speciální cenu 7.100 Kč. pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR LET. Černá Hora - Jadran

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. za speciální cenu 7.100 Kč. pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR LET. Černá Hora - Jadran OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013 pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 201 20 LET Černá Hora - Jadran Česká Republika - Krkonoše za speciální cenu 7.100 Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře -

Více

Ozdravné pobyty pro děti 2012

Ozdravné pobyty pro děti 2012 Ozdravné pobyty pro děti 2012 za SPECIÁLNÍ cenu 9.663,- Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR za SPECIÁLNÍ cenu 2.250,- Kč (15-ti denní pobyt

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem 439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 k provedení 45, 46 odst. 1, 2 a 6 a 47 odst.

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2013 Chorvatsko

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2013 Chorvatsko OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013 Léto 2013 Chorvatsko Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám radí sdělíme

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více