ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 9 Datum a hodina konání: od hod. v sídle KÚPK Přítomni: 43, dle prezenční listiny Omluveni: Václav Koubík, RSDr. Mgr. František Hrubeš Hosté: Mgr. Hajšman, JUDr. Herejková, Eva Dvořáková, Miroslav Šteinbach, JUDr. Jaroslav Vlach (bod č. 1), Bc. Pavel Panuška (bod č. 2), Ing. František Pavlas (bod č. 3) Příloha: usnesení ZPK č. 478/14 572/14 Program (po doplnění): Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok Václav Šlajs 4. Poskytnutí dotací pobočným spolkům spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Václav Šlajs 5. Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Václav Šlajs 6. Poskytnutí fin. prostředků z Fondu hejtmana - Václav Šlajs 7. Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok Václav Šlajs 8. Schválení uzavření smlouvy o úvěru (investiční úvěr) - Václav Šlajs 9. Změna parametrů rozpočtu Plzeňského kraje schváleného pro rok Václav Šlajs 10. Implementace finančních prostředků Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs 11. Příprava jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období platnosti 2014/ Jaroslav Bauer 12. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti RDS bus s.r.o. na provoz přeshraničních autobusových linek - Jaroslav Bauer 13. Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu - Jaroslav Bauer

2 14. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině SÚS PK, zásadní změna struktury ZL - Jaroslav Bauer 15. Žádost města Tachov o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Cyklobusu Mže a Cyklobusu Český les pro rok Jaroslav Bauer 16. Žádost obce Prášily o poskytnutí finančního příspěvku na provoz cyklobusové linky Sušice - Prášily pro rok Jaroslav Bauer 17. Žádost města Blovice o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení dataprojektoru a plátna na promítání - Jaroslav Bauer 18. Žádost Policie ČR a Celního úřadu pro PK o pořízení zařízení pro stahování dat z tachografů - Jaroslav Bauer 19. Dohoda o partnerství k projektu Přestupní uzel Plzeň/Šumavská autobusový terminál mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní - Jaroslav Bauer 20. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Podpora místních akčních skupin s působností na území PK Ivo Grüner 21. Program rozvoje Plzeňského kraje schválení dokumentu - Ivo Grüner 22. Schválení projektového záměru k projektu Pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti ZZSPK, schválení předložení projektové žádosti do 23. výzvy Integrovaného operačního programu, schválení financování a realizace projektu - Ivo Grüner 23. Pořízení přístroje kyanoakrylátová komora a jeho poskytnutí formou daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje - Ivo Grüner 24. Poskytnutí dotací obcím z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Ivo Grüner 25. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce Jiří Struček 26. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce Jiří Struček 27. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Bezpečné branky Jiří Struček 28. Sloučení Základní školy internátní, Blovice,5. května 621 se Střední školou, Oselce 1 - Jiří Struček 29. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III - Jiří Struček 30. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 2

3 31. Poskytnutí finanční dotace České basketbalové federaci, o.s. - Jiří Struček 32. Poskytnutí finančních dotací Západočeské univerzitě v Plzni v roce Jiří Struček 33. Prominutí úhrady odvodů, penále a úroků z posečkaných částek odvodů za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Jiří Struček 34. Podání žádostí Individuálních projektů do 34. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího školství a jejich následného financování, realizace a udržitelnost - Jiří Struček 35. Změna zakladatelských listin obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. a obchodní společnosti Školní statek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. - Jiří Struček 36. Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 poskytnutí dotací - Jiří Struček 37. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce poskytnutí dotací - Jiří Struček 38. Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok poskytnutí dotací - Jiří Struček 39. Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Jiří Struček 40. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x obec Rozvadov - JUDr. Zdeňka Lišková 41. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeňměsto) x obec Chrást - JUDr. Zdeňka Lišková 42. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kladruby u Radnic - SÚS PK, OS SEVER, SV Rokycany x obec Kladruby - JUDr. Zdeňka Lišková 43. Bezúplatné nabytí pozemků ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových x PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeňjih, SV Domažlice, SV Klatovy, OS SEVER, SV Plzeň-sever - JUDr. Zdeňka Lišková 44. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Plzeň a k. ú. Bolevec, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-město) x Statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková 3

4 45. Prodej pozemků v k. ú. Křečov a Česká Doubravice PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Plzeň - sever x Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Prodej pozemku v k. ú. Horšov PK x manželé Zina a Boris Šimáčkovi - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Prodej pozemku v k. ú. Luby PK (SÚS PK OS JIH, SV Klatovy) x KV Cutt s.r.o. Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Prodej pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě PK (SÚS PK OS JIH, SV Klatovy) x Mgr. Ing. Pavel Karpíšek - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň x M.A.T. Group s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Výkup pozemků, k. ú. Štěnovice - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň jih) x Jaroslav Vykoukal - JUDr. Zdeňka Lišková 52. Výkup pozemku, k. ú. Milíkov u Stříbra - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x Lesy České republiky, s. p. - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Výkup pozemků v k. ú. Čižice - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Drahomíra Krákorová - JUDr. Zdeňka Lišková 54. Výkup pozemku v k. ú. Zahrádka u Čížkova - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Jaromír Skala - JUDr. Zdeňka Lišková 55. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x město Blovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hradiště u Blovic a v k. ú. Vlčice u Blovic - JUDr. Zdeňka Lišková 56. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x město Klatovy Majetkoprávní vypořádání pozemků stavby III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) - JUDr. Zdeňka Lišková 57. Plzeňský kraj - Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Klatovy, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klatovy do vlastnictví Plzeňského kraje (DDM Klatovy) x město Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 58. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Klatovy) x město Sušice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - JUDr. Zdeňka Lišková 4

5 59. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-město) x statutární město Plzeň - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Božkov - JUDr. Zdeňka Lišková 60. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x město Rokycany - bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litohlavy a k. ú. Rokycany - JUDr. Zdeňka Lišková 61. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Rokycany) x obec Bušovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bušovice - JUDr. Zdeňka Lišková 62. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS JIH, SV Domažlice), Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace x obec Černovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Černovice u Bukovce - JUDr. Zdeňka Lišková 63. Pozemkové úpravy SÚS PK, OS JIH, SV Domažlice, k. ú. Zámělíč, SV Klatovy, k. ú. Tuškov - JUDr. Zdeňka Lišková 64. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Hradiště u Blovic ve prospěch Plzeňského kraje x ČR - ÚZSVM - JUDr. Zdeňka Lišková 65. Zřízení pozemkových služebností stezky, cesty a inženýrské sítě v k. ú. Sušice nad Otavou - PK (SOU Sušice) x SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 66. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrální nákup - JUDr. Zdeňka Lišková 67. Poskytnutí dotace na provoz Národního onkologického registru Fakultní nemocnici Plzeň - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 68. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Dětský domov Trnová a Nemocnice Domažlice - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 69. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 70. Změna stanov a zakladatelských listin nemocnic a Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 71. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 72. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 5

6 73. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 74. Finanční dotace - Obec Líšťany - Mgr. Zdeněk Honz 75. Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 76. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury - Mgr. Jaroslav Šobr 77. Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 78. Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 79. Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury Ing. Václav Štekl 80. Mimoprogramová dotace na projekt Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl 81. Město Staňkov - prominutí vrácení dotace - Ing. Václav Štekl 82. Schválení dotací - dotační tituly č. 3, 4 a 5 v rámci dotačního programu Ekologické projekty Ing. Václav Štekl 83. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 84. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na II. pololetí roku Mgr. Jan Šašek 85. Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK Mgr. Jan Šašek 86. Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 87. Rezignace člena FV ZPK a volba nového člena FV ZPK - Ing. Václav Votava 88. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 89. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 90. Informativní zpráva o činnosti VVZ ZPK - Ing. Věstislav Křenek 6

7 91. RIS3 Strategie inteligentní specializace - Ivo Grüner 92. Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu - Ivo Grüner 93. Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Jiří Struček 94. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 95. Informace k Deklaraci k Národnímu parku Šumava - Ing. Václav Štekl 96. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva Plzeňského kraje 97. Diskuse, různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil a vedl Václav Šlajs, hejtman, přivítal všechny přítomné a nechal zkontrolovat počet zastupitelů v sále. Konstatoval, že přítomných 40 členů zastupitelstva je usnášeníschopných. Hejtman: Na začátek připomenu povinnost hlásit případný střet zájmů podle 34 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zápis z minulého ZPK byl ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Máte před sebou program spolu s ostatními materiály, prosím, zda někdo má návrhy na doplnění nebo změnu programu. Na konec programu navrhuji, jako vždy, zařadit bod, který omylem při sestavování pozvánky vypadl. Jedná se o bod Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva Plzeňského kraje byl by to bod č. 95 a bod Diskuse, různé by byl bod č. 96. Ale protože mám avizovaný i další nový bod, budeme muset toto přečíslovat. V nové verzi máte bod č. 85 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, který bude předkládat pan předseda Votava. Je to z toho důvodu, že Finanční výbor ZPK se mimořádně sešel Otevírám rozpravu k navrženému programu. Baxa: Avizuji, že paní Helena Matoušová přijde později. Šašek: Žádám o zařazení nového bodu Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje a volba nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, a to z toho důvodu, že jsem obdržel rezignaci jednoho z členů Kontrolního výboru ZPK a k dnešnímu dni je nominace za klub ODS na člena nového. Návrh materiálu se všemi povinnými přílohami obdržíte během dopoledne. Hejtman: Zatím jsem rezignaci neobdržel. Šašek: Byla směřována předsedovi výboru, bude součástí materiálu. 7

8 Hejtman: Než zařadíme tento bod, potřebuji, aby rezignace dotyčného člena zde byla. Nemůžeme schvalovat program, aniž oficiálně víme, že někdo z Kontrolního výboru ZPK rezignoval. Šašek: Žádá o 5 min. přestávku, aby donesl rezignaci. Hejtman: Zatím tento bod nebudeme zařazovat, až bude materiál připraven, tak v průběhu jednání to oznámíte a ZPK vstoupí do programu a tento bod zařadí. Nikdo další se nehlásí. Schválení doplněného programu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Program je schválen Hejtman: Vzhledem k bodu č. 86 Rezignace člena Finančního výboru ZPK a volba nového člena Finančního výboru ZPK nyní přistoupíme k volbě volební komise, prosím jednotlivé předsedy klubů, aby navrhli své zástupce. Návrh na volbu volební komise: za ČSSD Ing. Stárková za ODS Mgr. Šašek za KSČM Nágrová Hlasování o volbě členů volební komise: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Volební komise byla zvolena Hejtman: Nyní bude následovat hlasování o ověřovatelích zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta Hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Ověřovatelé zápisu byli zvoleni 1. bod programu Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 0:08:55 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Prosím jednotlivé kandidáty, aby se nám představili. Eva Dvořáková: Probíhá prezentace přísedící, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě paní Evy Dvořákové do funkce přísedící Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Evě Dvořákové: Pro 37, proti 0, zdržel se 1, přítomno 38 zastupitelů Eva Dvořáková byla zvolena 8

9 Hejtman: Obdrželi jsme písemnou omluvu Mgr. Ladislava Smoly, kde žádá o zvolení v nepřítomnosti. Jedná se již o jeho třetí volbu a vždy se zasedání ZPK zúčastnil, z tohoto důvodu navrhuji, abychom hlasovali o jeho zvolení v nepřítomnosti. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě Mgr. Ladislava Smoly do funkce přísedícího Krajského soud v Plzni. Hlasování o Mgr. Ladislavu Smolovi: Pro 34, proti 0, zdržel se 4, přítomno 38 zastupitelů Mgr. Ladislav Smola byl zvolen Mgr. Miroslav Šteinbach: Probíhá prezentace přísedícího, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě Mgr. Miroslava Šteinbacha do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Miroslavu Šteinbachovi: Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Miroslav Šteinbach byl zvolen JUDr. Jaroslav Vlach: Probíhá prezentace přísedícího, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě JUDr. Jaroslava Vlacha do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o JUDr. Jaroslavu Vlachovi: Pro 33, proti 0, zdržel se 3, přítomno 36 zastupitelů JUDr. Jaroslav Vlach byl zvolen Hejtman: Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Pro 38, proti 0, zdržel se 1, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 478/14 je přijato 2. bod programu Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 0:16:12 Hejtman: Blahopřeje k získání mandátu poslance Parlamentu ČR Ing. Vilímcovi. Rada PK se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 5x. Odkazuje na předložený materiál. Dnes hejtmani jednají s vládou ohledně rozpočtu na rok Věřím, že vláda dodrží slib, který dal pan vícepremiér a ministr financí, že se krajům vrátí výnos v rámci rozpočtového určení daní v oblasti DPH. Výjezdní zasedání na Šumavě bylo jednáno se starosty šumavských obcí. Hovoří o stavu Šumavy. PK dlouhodobě hájí názor, že by měl Parlament ČR přijmout speciální zákon o NP Šumava, bohužel vedení ministerstva životního prostředí se tomu brání. Jsme na straně starostů, ale necháváme si určitý manévrovací prostor, protože se domníváme, že je potřeba dojít k určitému kompromisu. Zmiňuje a porovnává personální situaci v NP Šumava a Bavorském národním parku. Zmiňuje povodně 9

10 (Klabava, částečně Úslava) se uskuteční jednání s generálním ředitelem Povodí Vltava, kde se budou projednávat konkrétní návrhy protipovodňových opatření a také, jak je možné obcemi získávat peníze. O korekcích, které hrozí PK, bude informovat pan náměstek Grüner, paní náměstkyně Lišková bude informovat o problematice letišti Líně. V danou chvíli se nejeví reálné, že by stát toto letiště na PK převedl. Na základě schváleného etického kodexu vyplývá morální povinnost všem zastupitelům odevzdat do konce června oznámení o střetu zájmů. Spolu s usneseními z dnešního zastupitelstva dostanete formulář k vyplnění úkol ze zápisu. Stav nezaměstnanosti v PK je v současné době 5,6 % nezaměstnaných, nejnižší nezaměstnanost je na Rokycansku, nejvyšší na Tachovsku. O zřízení chirurgické pohotovosti můžeme mluvit v průběhu jednání. V letních měsících proběhne částečná úprava jednacího sálu. Matoušová přítomna od hod. Grüner: Korekce PK: Obalovny 87 mil. Kč s tím, že PK bude požadovat náhrady po firmách, které nám výběrová řízení připravovaly, popř. po zaměstnancích, kteří v rámci tohoto jednali. Zásadní pomoc od ministerstva financí nebo ministerstva pro místní rozvoj v podobě metodiky není. Klatovská nemocnice hrozí korekce v součtu 302 mil. Kč, 220 mil. Kč je za výběrové řízení, 80 mil. Kč je za překročení 20 % víceprací. Je napadáno výběrové řízení, které bylo realizováno v roce Problém je především v tom, že výběrové řízení nebylo podle auditu ministerstva financí řešeno správně. Od roku 2012 nám běží korekce a penále, které je vyšší než korekce 302 mil. Kč, protože každý den nabíhá zhruba o 300 tis. Kč. Zmiňuje jednání s ministerstvem financí. Právní kanceláří byl připraven rozklad, ve kterém se uvádí, že problém je především v administrátorovi projektu, hodnotící komisi a v osobě jednající za zadavatele. V případě, že bude korekce udělena, budeme zřejmě po těchto třech subjektech požadovat odpovědnost za vzniklou škodu. Připravujeme si druhý právní názor. Pospíšil přítomen od hod. Hejtman: Penále je ve výši ročního úroku 36,5 %, stát se v tomto případě chová jako lichvář a jsme připraveni se soudit. Trylčová: 1836/14 není mi zřejmá role PK. Společnost KOMPAKT, s.r.o. znám. Uvádí, čím se tato firma zabývá. Znamená to, že PK poskytl finanční dotaci ve výši 80 tis. Kč této společnosti? Šašek: Odvolání generálního ředitele SÚS jaké důvody vás vedly k tomuto rozhodnutí? Struček: Sociální vůz (KOMPAKT, s.r.o.) - je to úplně stejný model, který fungoval v Mirošově. Od té doby přibylo nejen v našem kraji mnoho dalších vozů. Tato firma organizuje reklamní partnery na vozidlo, které je celé polepené těmito partnery a dominantní partner na tomto vozidle je PK. Karpíšek: 1820/14 týká se vážení vozidel na vybraných komunikacích jak to funguje a mohou obce spolupracovat nebo dát typ, kde jezdí přetížené kamiony? 10

11 Bauer: Odvolání ředitele SÚS pana Lišky probíhala transformace ukončení se týkalo v první řadě personální oblasti, byla ukončena struktura organizace. Chyby ve výběrových řízeních, nedobrá situace u výběrových řízení a další věci, to vyšlo i z nálezu výboru pro veřejné zakázky. Vázla vnitřní komunikace, způsob řízení organizace panem ředitelem neodpovídal tomu, co rada považovala za správné. Představuje pověřeného ředitele SÚS PK Bc. Pavla Panušku (výběrové řízení bude ). Hejtman: Jak budete řídit SÚS? Panuška: Byla provedena kontrola veřejných zakázek, způsob, jakým je vypisujeme, jak v nich pokračujeme, kontrola v oblasti ekonomiky, jaké právní služby najímáme, jaké máme dodavatelské smlouvy. Bude prováděna příprava koncepce SÚS, která by měla obsahovat všechny kroky v organizační struktuře i v jednotlivých činnostech. V současné době je zaměření zmapovat procesy veřejných zakázek a ekonomiky, hlavně tam, kde vidíme nějaké nesrovnalosti. Trylčová: Znamená to, že dotace ve výši 80 tis. Kč byla dána společnosti KOMPAKT s.r.o.? Nelíbí se mi, že by PK dal 80 tis. Kč firmě, která si z toho ještě něco nechá. Za 80 tis. Kč si myslím, že je to poměrně drahá záležitost. Je možné tyto peníze dát přímo určitému zařízení, aby si z toho taková firma ještě neukrajovala? Baxa: Měsíčník Plzeňský kraj připomínka k účasti na hlasování zastupitelstva kraje navrhuje doplnění tabulky o sloupec, kde bude počet vystoupení jednotlivých členů ZPK během příslušného jednání. Hejtman: Děkuji za podnět a souhlasím. Vilímec: Výčet aktivit členů RPK zredukovat na akce mimořádné a nikoli, aby to byl výčet věcí, které z podstaty věci každý radní musí absolvovat. Co se týká přiznání příjmů v rámci etického kodexu, který byl přijat, tak vnímám to, že morální povinnost mají ti, kteří hlasovali pro. Já jsem tak neučinil. Odvolání ředitele SÚS co je nedobrá situace ve výběrových řízeních? Bauer: Nález výboru pro veřejné zakázky šlo o administrativní pochybení, včetně průběhu a dozorování stavby atd. Kontrolní vážení odbor dopravy zadal studii, došli jsme k závěru, že stacionární vážení nemá význam, protože vstupní náklady do těchto vah by byly zhruba mil. Kč. V žádném případě to není návratná investice. Spolupracujeme s BESIPem, se Společností pro veřejnou dopravu. Tuto problematiku řešíme neustále, za současné situace to není ufinancovatelné. Hejtman: Počet vystoupení statisticky jednou ročně může být zveřejněn. Šneberger: Odvolání ředitele SÚS na město do funkce ředitele správy statku jsem pana Lišku asi v roce 1998 přijímal, s jeho prací byla maximální spokojenost, zhruba po 10 letech i tam začaly být problémy a pan Liška z té funkce odešel. Myslím si, že je poměrně škoda, že se s panem Liškou možná víc nepracovalo, protože ho považuji za jednoho z největších odborníků, co se týká správy komunikací v PK, těžko budete hledat plnohodnotnou náhradu. Hlasování opoziční zastupitelé 11

12 nemusí hlasovat, není to povinnost. Faktem je, že pokud by byly docházkové karty, pak by se snadno zjistila účast. Šašek: Odvolání ředitele SÚS je-li potvrzeno pochybení nebo porušení rozpočtové kázně a je-li potvrzeno panem náměstkem pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek, jedná se o poměrně fatální věci my i média bychom si zasloužili nějaké podrobnější rozklíčování. Schválení účasti PK na EXPO 2015 v Miláně jaká je představa, jak se PK bude prezentovat, kolik to bude stát? Hejtman: Odvolání ředitele SÚS rada má kompetenční právo jmenovat a odvolávat a využila toho. Filozoficky jsme se v pohledu řízení SÚS rozcházeli. Mach: Přehled hlasování někdy nechci a někdy ani nemohu hlasovat se uskutečnilo setkání s řediteli folklórních festivalů našeho kraje. Proč nebyl pozván ředitel našeho festivalu? Apeloval bych na to, aby kraj k našemu festivalu přistupoval jako k tomu opravdu největšímu festivalu v našem kraji. Hejtman: Blahopřeje JUDr. Pospíšilovi ke zvolení do funkce poslance Evropského parlamentu. Pospíšil: Jsem připraven pomáhat PK a subjektům PK, budu primárně působit zde v regionu. Měsíčník Plzeňský kraj - to, co otiskujete v časopisu, vnímám jako šťouchanec vůči opozici. Pokud to má být férové, tak tam mají být i jiné informace o činnosti zastupitele. Pokud chcete hodnotit korektně práci zastupitelů, tak vás prosím, abyste tam zveřejňovali i informace o počtu vystoupení. Jsem pro maximální transparentnost, pro zveřejňování informací o tom, jak zastupitelé fungují. Hejtman: Zamyslíme se nad tím a tento podnět k přehledu hlasování bereme na vědomí. Etický kodex je vyloženě na Ing. Vilímcovi, jak se rozhodne. Akce RPK je jich hodně a je skutečně otázka, které vybrat. Účast na EXPO v Miláně naše účast je koordinována s městem Plzní. Pokud jsem nepozval ředitele festivalu Domažlice, tak se velmi omlouvám, dostal jsem seznam účastníků od pana Pšenici. Čížek: Chtěl bych poděkovat k Brdům a k řešení protipovodňové situace, že k tomu budou přizváni obce a bude možné diskutovat s povodím a že to bude kraj nějak koordinovat. Mnoho činnosti radě zabírá i mezinárodní spolupráce s Kazachstánem, Čínou jsou nějaké ekonomické efekty, má to reálné dopady? Jestli například nespolupracovat více se zeměmi sousedními, kde by efekt mohl být větší nebo, kde by spolupráce s univerzitou mohla být větší a intenzivnější. Matoušová: Jsem pro zveřejňování příspěvků. Odvolání ředitele SÚS reaguje na vyjádření pana Šnebergera tehdejší odvolání z funkce ředitele Správy veřejného statku města Plzně bylo z důvodu skoro absolutní nekomunikace mezi správou statku a městem Plzní. Salvetr: Odvolání ředitele Lišky z pohledu starosty říkám, že dokud byly okresní správy, spolupráce byla výrazně lepší a operativnější. Pan Panuška byl náměstkem pana ředitele, dlouhou dobu spolupracovali a teď řeší pochybení, nevěděl o nich? 12

13 Struček: Přijetí ředitelů folklorních festivalů skutečně pan hejtman toto přijetí dělal ve spolupráci s panem Pšenicou, předsedou folklorního sdružení Čech, Moravy a Slezska. V tomto sdružení Domažlice zapojené nejsou, ale na tomto fóru jsem osobně několikrát zdůraznil, že pro nás je právě Chodsko a Chodské slavnosti tím prvním v pořadí. EXPO 2015 PK zvažoval účast, po diskusi jsme vyšli vstříc městu Plzeň, protože město Plzeň se může aktivně účastnit pouze v případě, že se aktivně bude účastnit i kraj. Finanční účast bylo schváleno, že se kraj bude podílet do výše 250 tis. Kč, stejně jako město Plzeň. Chceme zapojit i naše příspěvkové organizace a školy. Sociální vůz rozhodně to není plýtvání finančními prostředky, za příspěvek ve výši 80 tis. Kč dostane zařízení úplně nové vozidlo. Baxa: Zapojení různých subjektů do prezentace bylo jedinou možnou formou, jak vyřešit prezentaci na EXPu. Tato výstava je prestižní a poskytuje velké příležitosti. Téma sociálních služeb zdá se mi, že role PK a zejména pana Honze je velmi pasivní. Připravují se důležité reformy sociální péče na úrovni státu v rámci ministerstva práce a sociálních věcí, chystají se dlouhodobé programy financování sociálních služeb, kraje v tom hrají poměrně velkou roli. Pasivita PK v těchto reformách není dobrá. Ostatní kraje si, alespoň podle mých zpráv, dokážou v budoucím systému financování získat mnohem silnější pozici a financování sociálních služeb není téma jenom čistě našeho města, ale obecně kraje jako celku a získat na tento účel co nejvíce prostředků, by mělo být naším společným zájmem. Grüner: Jednání v rámci čínské delegace už přímo na setkání se podepisovaly smlouvy mezi podniky, kde budou spolupracovat. Podle informací, které máme z Asociace hospodářských komor Jihozápad, proběhla některá konkrétní jednání. Oslovili jsme celou ČR, s Čínou je spolupráce na delší čas. Snažíme se o to, abychom umožnili rozvoj dalších průmyslových zón. Tachovsko osobně si myslím, že až se otevřou továrny v Ostrově u Stříbra, budeme mít spíše problém s tím, že nebudeme mít kvalifikované zaměstnance. Budoucnost pro podniky závisí především na infrastruktuře a tu bohužel bez pomoci státu zvládnout nemůžeme. Látka: Chodské slavnosti už dříve jsme se dohodli, že se Domažlice obejdou bez toho, abychom byli jedním z těch festivalových měst v tom sdružení. Hejtman: Vnímáme to s panem radním Šobrem a budeme se snažit řešit to. Dnes došlo k domluvě, že do konce června uskutečníme schůzku s rezortními radními a budeme řešit aktuální problémy, které v sociální oblasti jsou. Centrální vláda se rozhodla, že od převede sociální služby na kraje, měli by přejít i adekvátní finanční zdroje. Příští zastupitelstvo v září by mělo projednat normu, jak tato transformace sociálních služeb a jejich financování bude v následujícím období realizována. Jsem si vědom, že sociální služby, když nejsou podfinancované, tak jsou na hraně. V rámci čerpání rozpočtu na letošní rok jsem předběžně přislíbil panu radnímu Honzovi, že tato oblast bude rozpočtovým opatřením posílena. Honz: Tato záležitost se projednává na sociálních komisích Asociace krajů. Máme připraveno to, že způsob financování, tzn. v rámci zákona č. 108/2006 dochází k naplnění 101 a 101a o přechodu financování z ministerstva na kraje, a to jakým způsobem to bude realizováno, protože i z ministerstva není přesně vše jasně dáno. Chtěli bychom materiál projednat na radě a zářijové zastupitelstvo by tento způsob financování mělo schválit. Před tím by bylo potřeba uspořádat seminář 13

14 pro zastupitele PK (přelom srpen/září). Financování je dáno směrným číslem. V poslední době dochází k navyšování, pro letošní rok oblast sociálních služeb je financována částkou 7,2 mld. Kč. Baxa: Nevím důvod, proč jste o tomto zastupitelstvo ještě neinformoval. Hejtman: Zatím informace nejsou v takovém stádiu, aby komplexně bylo zastupitelstvo informováno, jinak jednotlivé orgány informovány jsou. Poduška: Sociální auto za kolik se auto pořídí? Kolik se na těch reklamách celkem vybere? Čížek: Sociální služby jestliže kraj bude řešit komplexně sociální služby, nejen ve svých zřízených organizacích, pak by mělo být jasno v tom, jak to chceme rozvíjet. Plzeň vytipovala, že je nutné mít stabilní stacionární domov pro bezdomovce starší 55 let, další příklad je, aby kraj pomohl zajistit speciální ordinaci, která by byla jenom pro tuto skupinu, protože je zdravotně riziková i pro ostatní. Měl by se na tom kraj podílet třeba i investičně. Hejtman: Předběžně navrhuji termín semináře , ale bude svolaný s předstihem. Sýkora: Jako Sdružení měst a obcí PK jsme řešili problém finančních prostředků za břemena uložení sítí města a obcí do krajských komunikací. Zdá se, že došlo k dohodě. Případ v obci Vřeskovice jak byl tento případ z vaší strany řešen? Grüner: Vřeskovice požádali jsme o to, aby si v rámci programu naléhavých potřeb a havarijních stavů požádaly o finanční prostředky na chodník, který rekonstruovali v rámci akce. Hejtman: Kraj je tady od toho, aby pomáhal obcím, především těm malým. Čížek: Jde mi o budoucnost, aby kraj se spolupodílel na spoluinvestování s městem Plzní, aby se udělal systém, který bude fungovat do budoucna. Písemně to upřesním a žádám o písemnou odpověď. Struček: Sociální vozy co se týče lukrativnosti této aktivity, tak to moc lukrativní není, protože jsem se nesetkal s jinou firmou, která by toto organizovala v rámci sociálních vozů. Těchto vozů jezdí více jak 400 po celé republice a my jsme rádi, že se do této aktivity můžeme zapojit těmi malými příspěvky a získáváme za tyto příspěvky tis. Kč zcela nová vozidla. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 479/14 je přijato 1:38:31 14

15 3. bod programu Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok Václav Šlajs Hejtman: Předává slovo řediteli Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Ing. Pavlasovi. Pavlas: Úroveň bezpečnosti a činnosti požární ochrany v roce 2013 se významně nezměnil oproti ostatním rokům. Zhruba tři roky je rozpočet podobný. Zvyšuje se nám podíl dobrovolných jednotek na zásahové činnosti. Hejtman: Otvírám rozpravu. Šneberger: Oceňuje spolupráci s dobrovolnými hasiči. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 480/14 je přijato 1:41:14 4. bod programu Poskytnutí dotací pobočným spolkům spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Baxa: V našem městě máme spolupráci s dobrovolnými hasiči nadstandardní. Jsou finanční prostředky na jednotlivá okresní sdružení poskytována podle klíče počtu členů jednotlivých sdružení v jednotlivých okresech? Hejtman: Už druhým rokem navyšujeme prostředky, všichni berou určitý stejný paušál a druhá část je přepočítána na počet členů. Nejvíc členů je na Klatovsku. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Usnesení č. 481/14 je přijato 1:43:29 5. bod programu Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Vilímec: Zlepšila se vybavenost jednotek sboru dobrovolných hasičů. Není šťastné i z pohledu kraje, že se vytvořilo očekávání u jednotek dobrovolných hasičů, že je mnoho finančních prostředků v rozpočtu PK na příspěvek na potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tyto jednotky byly vyzývány, potažmo obce, aby 15

16 podávaly žádosti. Žádosti byly podány a na každou obec je poskytnuta částka kolem 8 tis. Kč. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu. Společnost může přerozdělovat prostředky, které umí získat a vybrat na daních. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 482/14 je přijato 6. bod programu Poskytnutí fin. prostředků z Fondu hejtmana - Václav Šlajs 1:48:57 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Ve fondu hejtmana bylo schváleno v rozpočtu tis. Kč, žádostí už nyní je za tis. Kč. Otvírám rozpravu. Vilímec: Nebylo by lepší fond zrušit, protože opětovně se vyvolává očekávání, které nemůže být naplněno. Hejtman: Fond nebude zrušen, z hlediska operativy možností přidělit prostředky z tohoto fondu převažují, protože různé dotační tituly jsou administrativně složité. Dokud budu hejtmanem, budu prosazovat, aby tento fond byl a řešil aktuální vyhrocené problémy. Dokonce jsem přesvědčen, že i hospodaření kraje umožní do tohoto fondu dát příští rok víc peněz. Čížek: Také bych měl návrh zrušit tento fond, protože jakmile je zřízen, tak okamžitě vznikají požadavky. Pro havarijní situace máme další fondy a další možnosti. Rubáková přítomna od hod. Šašek: Nevím, jestli má takovou důležitost dávat dotaci z fondu hejtmana městu Horažďovice na návštěvu zástupců. Jaké úkoly by měl fond plnit a jaké problémy sanovat? Mach: Každá obec má nějakého partnera a na to žádný fond hejtmana nemůže stačit. Pospíšil: Vidím to podobně jako kolegové. Dotace na pochod proti rakovině prsu, tam jsem jednoznačně pro. Nepovažuji akce družebního charakteru za akce, které mají být financovány z fondu hejtmana. Navrhuji dát hlasovat o těchto dvou akcích odděleně. Hejtman: Souhlasím s tím. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu. Nejdříve dávám hlasovat samostatně o dotaci městu Horažďovice ve výši 20 tis. Kč. Hlasování o poskytnutí finančních prostředků městu Horažďovice: Pro 30, proti 2, proti 6, přítomno 40 zastupitelů (2 zastupitelé nehlasovali) Návrh byl přijat Hejtman: Nyní dávám hlasovat o dotaci městu Klatovy ve výši 30 tis. Kč. 16

17 Hlasování o poskytnutí finančních prostředků městu Klatovy: Pro 39, proti 0, zdržel se 2, přítomno 41 zastupitelů Návrh byl přijat Hejtman: Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Pro 36, proti 0, zdržel se 3, přítomno 40 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 483/14 je přijato Hejtman: Podněty z diskuse si beru za své a budu se snažit, aby fond hejtmana dostal i nějaký systémový řád. 1:56:59 7. bod programu Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení a dodává, že hospodaření kraje skončilo schodkem ve výši tis. Kč, který je zcela krytý vlastními zdroji uspořenými v minulých letech. Kdyby došly peníze z tzv. zadržovaných projektů vázajících se na korekce obaloven, tak výsledek byl v roce 2013 příznivější, peníze přišly v letošním roce a o to letošní rok může být úspěšnější. Otvírám rozpravu. Votava: Finanční výbor projednal tento bod, ale nepřijal k němu usnesení, vzhledem k tomu, že chyběl jeden hlas. Většina přítomných členů se ale shodla, že by závěrečný účet měl být schválen. Vilímec: Hospodaření PK je jedním z nejdiskutovanějších témat na Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Připomíná hospodaření kraje po roce V jedné zprávě jsem četl, že kraj ve výdajích ušetřil 213 mil. Kč jakým způsobem se tato částka napočetla? Na finančním výboru jsem především namítal, že když si otevřete Závěrečný účet Plzeňského kraje, tak tam najdete nepřeberné množství tabulek a grafů, ale o nějaké analýze, proč PK nezvládl schodek v původně schválené podobě, tam toho moc nenajdete. Když se podíváte na souhrnná čísla, tak ve výdajích si můžete přečíst, že PK v oblasti sociálních věcí využil schválené výdaje pouze ve výši 70 %, ale už se nikde nedočtete, proč tomu tak je. Takže malá vypovídací schopnost textové části závěrečného účtu je jeden z důvodů, proč jsem nehlasoval pro doporučení na finančním výboru vůči ZPK. Nejsme v režimu přebytku, jsme v režimu, kdy kraj nedosáhl plánovaného schodku 202 mil. Kč, kdy se schodek navýšil zhruba o 70 mil. Kč. Měla by být součástí závěrečného účtu přesná analýza rozpočtových dopadů, skutečností, které výsledek ovlivnily. Na moji žádost pan vedoucí odboru Hladký přeposlal tabulku, která je spíše analýzou, z jakých zdrojů se schodek platil, nikoli těch rozpočtových dopadů. Pospíšil: Měli bychom jasně vysvětlit, proč je schodek o přibližně 76 mil. Kč vyšší, než byl původní. Nemám pocit, že se jedná o investice, ale spíš, jak jsem z textu pochopil, se jedná o peníze určené pro nemocnice atd. Kam až zajdeme, kde je ta pomyslná politická hranice. Je tedy nějaká prognóza, jestli ještě v tomto volebním období se dočkáme vyrovnaných nebo přebytkových rozpočtů tak, aby vaše rada 17

18 připravila zase nějakou rezervu pro další vládu, která vznikne. S jakou vizí chcete kraj předávat, s jakou rezervou? Baxa: Tento materiál úřednicky postrádá podstatu závěrečného účtu. Mach: Schodek se projevil v běžných výdajích. Kdyby se schodek prohloubil na straně investic, byl bych pro, takto ale účet nepodpořím. Čížek: Dlouhodobě kritizujeme rostoucí výdaje ve zdravotnictví a řadě jiných oblastí běžné provozní výdaje. Kdyby se více šetřilo, jednoznačně podpoříme tak, jako podporujeme projekty investiční. Rubáková: Mě osobně na tom také vadí stoupající kapitálové a běžné výdaje. Proč nedokážete trochu zastavit růst deficitu u zdravotnictví? Pospíšil: Kladl jsem důraz na tu část, kde jsem prosil o reflexi budoucího vývoje. Šneberger: Je třeba restrukturalizovat provozní příjmy, které byly navýšeny. Kolik byl výpadek z obaloven v souvislosti s celkovým dluhem? Hejtman: Obalovny 260 mil. Kč, ale po započítání korekcí jsme obdrželi 205 mil. Kč. V reálné hodnotě schodek, kdybychom obdrželi peníze v prosinci, by byl nižší. Je potřeba daleko větší osvětu věnovat systému financování. Změnil se daňový systém, kraj přišel o dramatické peníze. Připouštím, že vypovídací hodnota této zprávy mohla být lepší. Situace naší ekonomiky se mírně lepší, máme příslib od vícepremiéra Babiše, že zvedne rozpočtové určení daní, resp. vrátí ho tam, kde bylo a poradíme se všichni, kam směřovat tyto peníze. Neplánuji zadlužování. Uhlík: V oblasti sociálních věcí se nevyčerpalo řádově něco kolem 60 mil. Kč jaké byly důvody? Požádal bych, aby to v přílohách bylo popsáno. Hejtman: My platíme zálohu sociálních služeb 15 mil. Kč, která se pak vrací a účetně to vypadá tak, že se náklad na sociální služby nevyčerpal, je to otázka účetnictví, budeme se snažit toto lépe vysvětlit a zprůhlednit. Vilímec: Samozřejmě se snažím v rámci svých možností a svých odborných znalostí si analyzovat, jaké důvody vedly k tomu, že není 202 mil. Kč, ale 286 mil. Kč, ale to není přece předpokládaná práce zastupitelů. Předpokládaná práce zastupitelů je dostat v rámci závěrečného účtu jasně zanalyzovaný výsledek hospodaření. Myslím si, že je povinností, aby všechny tyto skutečnosti byly součástí závěrečného účtu. Z jakých důvodů schodek nebyl dodržen? Hejtman: Nebyl dodržen, protože přišly peníze zadržované z obaloven až v květnu, jinak by byl tento schodek nižší. Baxa: Nevzdávám se jako primátor města jakékoli zodpovědnosti za to, jak město hospodaří. Gesci ekonomiky má na starosti kolega Zrzavecký. Upřesňuje informace o úvěru města Plzeň. Město Plzeň nikdy nemělo schodkový rozpočet. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. 18

19 Pro 25, proti 6, zdržel se 12, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 484/14 je přijato Přestávka hod. 2:30:11 Hejtman: Dává slovo Mgr. Šaškovi. Šašek: Žádám o zařazení avizovaného nového bodu, je uveden jako bod č. 96 Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK. Je předložen návrh usnesení včetně příloh, kde je rezignační dopis člena, návrh klubu ODS na nového člena i čestné prohlášení tohoto nominanta. Hejtman: Navrhuji zařadit tento bod jako bod č. 85 a ostatní body se tedy posunou. Šašek: S tímto souhlasím. Hejtman: Nikdo nemá námitku, dávám hlasovat o mimořádném zařazení do již schváleného programu nový bod č. 85 Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK s tím, že ostatní body se o jedno číslo posouvají. Hlasování o zařazení nového bodu: Pro 37, proti 0, zdržel se 0, přítomno 37 zastupitelů Návrh je přijat 8. bod programu Schválení uzavření smlouvy o úvěru (investiční úvěr) - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení a dodává, že v danou chvíli se jeví potřeba čerpat úvěr ve výši 424 mil. Kč. Dotaz na případné odvolání. Otvírám rozpravu. Hladký: Dva uchazeči ze čtyř byli vyloučeni, jeden uchazeč namítal, že jsme ho vyloučili nesprávně, tyto námitky jsme nepřijali a běží lhůta, kdy se může ještě proti tomuto rozhodnutí odvolat, lhůta doběhne Pokud bude v zastupitelstvu tento bod schválen, je možné úvěrovou smlouvu podepsat. Hejtman: Může dnes zastupitelstvo rozhodnout? Hladký: Podle právníků Centrálního nákupu i krajského úřadu je možné tento bod projednat. Mach: My máme schválen úvěr revolvingový na 800 mil. Kč, ten bude uzavřen a skončen nebo bude pokračovat? Úvěr 500 mil. Kč, ten už se tedy čerpat nebude a bude ukončena smlouva? Investiční úvěr na financování staveb z ROPu kdy bude zahájeno čerpání úvěru, protože v rozpočtu nebyly schváleny akce rozpočtově? Hejtman: Kontokorentní úvěr jsme schválili, nečerpali jsme ho a čerpat nebudeme. Revolvingový úvěr až do výše 500 mil. Kč jsme využili v závěru loňského roku jenom na předfinancování projektů a do konce roku jsme ho splatili. Je to taková rezerva, 19

20 kterou ale nemůžeme použít jako překlenovací z roku na rok. Předpokládáme, že pokud tento úvěr bude schválen, budeme čerpat 424 mil. Kč. Je to přesně rozdíl oproti schválenému rozpočtu. Výše se může změnit, spíš snížit podle toho, jak SÚS vysoutěží. Jedná se ryze o dopravní stavby, především z 24., 28. výzvy, která je z naší strany kofinancovaná částkou 15 %. 30. a 33. výzva je 100% financována EU. Úvěr je podmínka včetně schválení úpravy rozpočtu. Vilímec: Hodnocení proběhlo standardně. Proč časově spěcháme, když ještě běží lhůta pro námitky? Úvěrový rámec je 895 mil. Kč a už dnes se mluví o tom, že zřejmě nebude využit. Pro mě je neakceptovatelné, aby v souvislosti s tímto úvěrem zastupitelstvo v následujícím bodu měnilo parametr schváleného rozpočtu. Hejtman: Soutěž nemůže běžet, pokud to není kryto rozpočtově. Pokud bychom schválili úvěr v září a teprve proběhla soutěž, pak se stavby nepodaří zrealizovat v termínu příštího roku a peníze vrátit. Příští rok mají být stavby a projekty hotové v červnu, ve výjimečném případě do konce září, a aby vše bylo profinancováno do konce listopadu. To, co nebude profinancováno do konce listopadu, nebude. Odborníci to doporučili schválit dnes. Právníci a lidé z oblasti účetnictví se domnívají, že by měl být rozpočet upraven tak, aby mohla SÚS tyto stavby právoplatně soutěžit. Rubáková: Všechny výzvy budou spadat do tohoto roku nebo poslední dvě spadnou do dalšího roku? Hejtman: Většina spadne ještě do letošního roku a peníze se nám vrátí příští rok. V danou chvíli to není vysoutěženo, takže my nemůžeme přesně definovat, kdy my budeme platit a kdy se nám peníze vrátí. Víme to, že se relativně příznivěji jeví hospodaření kraje a peníze tzv. obaloven budeme moci zapojit a nebudeme potřebovat čerpat úvěr až do té výše 800 mil. Kč. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 27, proti 2, zdržel se 10, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 485/14 je přijato 3:10:34 9. bod programu Změna parametrů rozpočtu Plzeňského kraje schváleného pro rok Václav Šlajs Hejtman: Případné čerpání úvěru ve výši 424 mil. Kč zapojit do rozpočtu letošního roku. Odkazuje na důvodovou zprávu. Otvírám rozpravu. Vilímec: Zodpovědnost leží na RPK, proto bych navrhl vyjmout, jako protinávrh, z tohoto návrhu usnesení bod II. a bod III. Mach: Při projednávání rozpočtu jsem upozorňoval na tento problém, že v momentě, kdy budete financovat tyto akce a vezmete si úvěr, tak budeme ve schodkovém rozpočtu. Jediný důvod byl, aby politicky byl přijat vyrovnaný rozpočet. Touto parametrickou změnou se tato situace přiznává. 20

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 12 Datum a hodina konání: 09.02.2015 od 9.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 45, dle prezenční listiny Omluveni: JUDr. Pošpíšil do 10 hod.

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 9. 12. 2014, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více