ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 9 Datum a hodina konání: od hod. v sídle KÚPK Přítomni: 43, dle prezenční listiny Omluveni: Václav Koubík, RSDr. Mgr. František Hrubeš Hosté: Mgr. Hajšman, JUDr. Herejková, Eva Dvořáková, Miroslav Šteinbach, JUDr. Jaroslav Vlach (bod č. 1), Bc. Pavel Panuška (bod č. 2), Ing. František Pavlas (bod č. 3) Příloha: usnesení ZPK č. 478/14 572/14 Program (po doplnění): Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok Václav Šlajs 4. Poskytnutí dotací pobočným spolkům spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Václav Šlajs 5. Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Václav Šlajs 6. Poskytnutí fin. prostředků z Fondu hejtmana - Václav Šlajs 7. Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok Václav Šlajs 8. Schválení uzavření smlouvy o úvěru (investiční úvěr) - Václav Šlajs 9. Změna parametrů rozpočtu Plzeňského kraje schváleného pro rok Václav Šlajs 10. Implementace finančních prostředků Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs 11. Příprava jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období platnosti 2014/ Jaroslav Bauer 12. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti RDS bus s.r.o. na provoz přeshraničních autobusových linek - Jaroslav Bauer 13. Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu - Jaroslav Bauer

2 14. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině SÚS PK, zásadní změna struktury ZL - Jaroslav Bauer 15. Žádost města Tachov o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Cyklobusu Mže a Cyklobusu Český les pro rok Jaroslav Bauer 16. Žádost obce Prášily o poskytnutí finančního příspěvku na provoz cyklobusové linky Sušice - Prášily pro rok Jaroslav Bauer 17. Žádost města Blovice o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení dataprojektoru a plátna na promítání - Jaroslav Bauer 18. Žádost Policie ČR a Celního úřadu pro PK o pořízení zařízení pro stahování dat z tachografů - Jaroslav Bauer 19. Dohoda o partnerství k projektu Přestupní uzel Plzeň/Šumavská autobusový terminál mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní - Jaroslav Bauer 20. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Podpora místních akčních skupin s působností na území PK Ivo Grüner 21. Program rozvoje Plzeňského kraje schválení dokumentu - Ivo Grüner 22. Schválení projektového záměru k projektu Pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti ZZSPK, schválení předložení projektové žádosti do 23. výzvy Integrovaného operačního programu, schválení financování a realizace projektu - Ivo Grüner 23. Pořízení přístroje kyanoakrylátová komora a jeho poskytnutí formou daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje - Ivo Grüner 24. Poskytnutí dotací obcím z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Ivo Grüner 25. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce Jiří Struček 26. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce Jiří Struček 27. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Bezpečné branky Jiří Struček 28. Sloučení Základní školy internátní, Blovice,5. května 621 se Střední školou, Oselce 1 - Jiří Struček 29. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III - Jiří Struček 30. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 2

3 31. Poskytnutí finanční dotace České basketbalové federaci, o.s. - Jiří Struček 32. Poskytnutí finančních dotací Západočeské univerzitě v Plzni v roce Jiří Struček 33. Prominutí úhrady odvodů, penále a úroků z posečkaných částek odvodů za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Jiří Struček 34. Podání žádostí Individuálních projektů do 34. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího školství a jejich následného financování, realizace a udržitelnost - Jiří Struček 35. Změna zakladatelských listin obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. a obchodní společnosti Školní statek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. - Jiří Struček 36. Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 poskytnutí dotací - Jiří Struček 37. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce poskytnutí dotací - Jiří Struček 38. Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok poskytnutí dotací - Jiří Struček 39. Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Jiří Struček 40. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x obec Rozvadov - JUDr. Zdeňka Lišková 41. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeňměsto) x obec Chrást - JUDr. Zdeňka Lišková 42. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kladruby u Radnic - SÚS PK, OS SEVER, SV Rokycany x obec Kladruby - JUDr. Zdeňka Lišková 43. Bezúplatné nabytí pozemků ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových x PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeňjih, SV Domažlice, SV Klatovy, OS SEVER, SV Plzeň-sever - JUDr. Zdeňka Lišková 44. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Plzeň a k. ú. Bolevec, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-město) x Statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková 3

4 45. Prodej pozemků v k. ú. Křečov a Česká Doubravice PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Plzeň - sever x Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Prodej pozemku v k. ú. Horšov PK x manželé Zina a Boris Šimáčkovi - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Prodej pozemku v k. ú. Luby PK (SÚS PK OS JIH, SV Klatovy) x KV Cutt s.r.o. Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Prodej pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě PK (SÚS PK OS JIH, SV Klatovy) x Mgr. Ing. Pavel Karpíšek - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň x M.A.T. Group s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Výkup pozemků, k. ú. Štěnovice - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň jih) x Jaroslav Vykoukal - JUDr. Zdeňka Lišková 52. Výkup pozemku, k. ú. Milíkov u Stříbra - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x Lesy České republiky, s. p. - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Výkup pozemků v k. ú. Čižice - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Drahomíra Krákorová - JUDr. Zdeňka Lišková 54. Výkup pozemku v k. ú. Zahrádka u Čížkova - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Jaromír Skala - JUDr. Zdeňka Lišková 55. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x město Blovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hradiště u Blovic a v k. ú. Vlčice u Blovic - JUDr. Zdeňka Lišková 56. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x město Klatovy Majetkoprávní vypořádání pozemků stavby III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) - JUDr. Zdeňka Lišková 57. Plzeňský kraj - Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Klatovy, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klatovy do vlastnictví Plzeňského kraje (DDM Klatovy) x město Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 58. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Klatovy) x město Sušice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - JUDr. Zdeňka Lišková 4

5 59. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-město) x statutární město Plzeň - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Božkov - JUDr. Zdeňka Lišková 60. Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x město Rokycany - bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litohlavy a k. ú. Rokycany - JUDr. Zdeňka Lišková 61. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Rokycany) x obec Bušovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bušovice - JUDr. Zdeňka Lišková 62. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS JIH, SV Domažlice), Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace x obec Černovice - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Černovice u Bukovce - JUDr. Zdeňka Lišková 63. Pozemkové úpravy SÚS PK, OS JIH, SV Domažlice, k. ú. Zámělíč, SV Klatovy, k. ú. Tuškov - JUDr. Zdeňka Lišková 64. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Hradiště u Blovic ve prospěch Plzeňského kraje x ČR - ÚZSVM - JUDr. Zdeňka Lišková 65. Zřízení pozemkových služebností stezky, cesty a inženýrské sítě v k. ú. Sušice nad Otavou - PK (SOU Sušice) x SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 66. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrální nákup - JUDr. Zdeňka Lišková 67. Poskytnutí dotace na provoz Národního onkologického registru Fakultní nemocnici Plzeň - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 68. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Dětský domov Trnová a Nemocnice Domažlice - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 69. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 70. Změna stanov a zakladatelských listin nemocnic a Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 71. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 72. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 5

6 73. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 74. Finanční dotace - Obec Líšťany - Mgr. Zdeněk Honz 75. Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 76. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury - Mgr. Jaroslav Šobr 77. Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 78. Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 79. Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury Ing. Václav Štekl 80. Mimoprogramová dotace na projekt Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl 81. Město Staňkov - prominutí vrácení dotace - Ing. Václav Štekl 82. Schválení dotací - dotační tituly č. 3, 4 a 5 v rámci dotačního programu Ekologické projekty Ing. Václav Štekl 83. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 84. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na II. pololetí roku Mgr. Jan Šašek 85. Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK Mgr. Jan Šašek 86. Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 87. Rezignace člena FV ZPK a volba nového člena FV ZPK - Ing. Václav Votava 88. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 89. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 90. Informativní zpráva o činnosti VVZ ZPK - Ing. Věstislav Křenek 6

7 91. RIS3 Strategie inteligentní specializace - Ivo Grüner 92. Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu - Ivo Grüner 93. Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Jiří Struček 94. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 95. Informace k Deklaraci k Národnímu parku Šumava - Ing. Václav Štekl 96. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva Plzeňského kraje 97. Diskuse, různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil a vedl Václav Šlajs, hejtman, přivítal všechny přítomné a nechal zkontrolovat počet zastupitelů v sále. Konstatoval, že přítomných 40 členů zastupitelstva je usnášeníschopných. Hejtman: Na začátek připomenu povinnost hlásit případný střet zájmů podle 34 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zápis z minulého ZPK byl ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Máte před sebou program spolu s ostatními materiály, prosím, zda někdo má návrhy na doplnění nebo změnu programu. Na konec programu navrhuji, jako vždy, zařadit bod, který omylem při sestavování pozvánky vypadl. Jedná se o bod Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva Plzeňského kraje byl by to bod č. 95 a bod Diskuse, různé by byl bod č. 96. Ale protože mám avizovaný i další nový bod, budeme muset toto přečíslovat. V nové verzi máte bod č. 85 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, který bude předkládat pan předseda Votava. Je to z toho důvodu, že Finanční výbor ZPK se mimořádně sešel Otevírám rozpravu k navrženému programu. Baxa: Avizuji, že paní Helena Matoušová přijde později. Šašek: Žádám o zařazení nového bodu Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje a volba nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, a to z toho důvodu, že jsem obdržel rezignaci jednoho z členů Kontrolního výboru ZPK a k dnešnímu dni je nominace za klub ODS na člena nového. Návrh materiálu se všemi povinnými přílohami obdržíte během dopoledne. Hejtman: Zatím jsem rezignaci neobdržel. Šašek: Byla směřována předsedovi výboru, bude součástí materiálu. 7

8 Hejtman: Než zařadíme tento bod, potřebuji, aby rezignace dotyčného člena zde byla. Nemůžeme schvalovat program, aniž oficiálně víme, že někdo z Kontrolního výboru ZPK rezignoval. Šašek: Žádá o 5 min. přestávku, aby donesl rezignaci. Hejtman: Zatím tento bod nebudeme zařazovat, až bude materiál připraven, tak v průběhu jednání to oznámíte a ZPK vstoupí do programu a tento bod zařadí. Nikdo další se nehlásí. Schválení doplněného programu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Program je schválen Hejtman: Vzhledem k bodu č. 86 Rezignace člena Finančního výboru ZPK a volba nového člena Finančního výboru ZPK nyní přistoupíme k volbě volební komise, prosím jednotlivé předsedy klubů, aby navrhli své zástupce. Návrh na volbu volební komise: za ČSSD Ing. Stárková za ODS Mgr. Šašek za KSČM Nágrová Hlasování o volbě členů volební komise: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Volební komise byla zvolena Hejtman: Nyní bude následovat hlasování o ověřovatelích zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta Hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Ověřovatelé zápisu byli zvoleni 1. bod programu Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 0:08:55 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Prosím jednotlivé kandidáty, aby se nám představili. Eva Dvořáková: Probíhá prezentace přísedící, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě paní Evy Dvořákové do funkce přísedící Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Evě Dvořákové: Pro 37, proti 0, zdržel se 1, přítomno 38 zastupitelů Eva Dvořáková byla zvolena 8

9 Hejtman: Obdrželi jsme písemnou omluvu Mgr. Ladislava Smoly, kde žádá o zvolení v nepřítomnosti. Jedná se již o jeho třetí volbu a vždy se zasedání ZPK zúčastnil, z tohoto důvodu navrhuji, abychom hlasovali o jeho zvolení v nepřítomnosti. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě Mgr. Ladislava Smoly do funkce přísedícího Krajského soud v Plzni. Hlasování o Mgr. Ladislavu Smolovi: Pro 34, proti 0, zdržel se 4, přítomno 38 zastupitelů Mgr. Ladislav Smola byl zvolen Mgr. Miroslav Šteinbach: Probíhá prezentace přísedícího, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě Mgr. Miroslava Šteinbacha do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Miroslavu Šteinbachovi: Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Miroslav Šteinbach byl zvolen JUDr. Jaroslav Vlach: Probíhá prezentace přísedícího, s ohledem na ochranu osobních údajů je záznam neveřejný. Hejtman: Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o volbě JUDr. Jaroslava Vlacha do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o JUDr. Jaroslavu Vlachovi: Pro 33, proti 0, zdržel se 3, přítomno 36 zastupitelů JUDr. Jaroslav Vlach byl zvolen Hejtman: Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Pro 38, proti 0, zdržel se 1, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 478/14 je přijato 2. bod programu Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 0:16:12 Hejtman: Blahopřeje k získání mandátu poslance Parlamentu ČR Ing. Vilímcovi. Rada PK se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 5x. Odkazuje na předložený materiál. Dnes hejtmani jednají s vládou ohledně rozpočtu na rok Věřím, že vláda dodrží slib, který dal pan vícepremiér a ministr financí, že se krajům vrátí výnos v rámci rozpočtového určení daní v oblasti DPH. Výjezdní zasedání na Šumavě bylo jednáno se starosty šumavských obcí. Hovoří o stavu Šumavy. PK dlouhodobě hájí názor, že by měl Parlament ČR přijmout speciální zákon o NP Šumava, bohužel vedení ministerstva životního prostředí se tomu brání. Jsme na straně starostů, ale necháváme si určitý manévrovací prostor, protože se domníváme, že je potřeba dojít k určitému kompromisu. Zmiňuje a porovnává personální situaci v NP Šumava a Bavorském národním parku. Zmiňuje povodně 9

10 (Klabava, částečně Úslava) se uskuteční jednání s generálním ředitelem Povodí Vltava, kde se budou projednávat konkrétní návrhy protipovodňových opatření a také, jak je možné obcemi získávat peníze. O korekcích, které hrozí PK, bude informovat pan náměstek Grüner, paní náměstkyně Lišková bude informovat o problematice letišti Líně. V danou chvíli se nejeví reálné, že by stát toto letiště na PK převedl. Na základě schváleného etického kodexu vyplývá morální povinnost všem zastupitelům odevzdat do konce června oznámení o střetu zájmů. Spolu s usneseními z dnešního zastupitelstva dostanete formulář k vyplnění úkol ze zápisu. Stav nezaměstnanosti v PK je v současné době 5,6 % nezaměstnaných, nejnižší nezaměstnanost je na Rokycansku, nejvyšší na Tachovsku. O zřízení chirurgické pohotovosti můžeme mluvit v průběhu jednání. V letních měsících proběhne částečná úprava jednacího sálu. Matoušová přítomna od hod. Grüner: Korekce PK: Obalovny 87 mil. Kč s tím, že PK bude požadovat náhrady po firmách, které nám výběrová řízení připravovaly, popř. po zaměstnancích, kteří v rámci tohoto jednali. Zásadní pomoc od ministerstva financí nebo ministerstva pro místní rozvoj v podobě metodiky není. Klatovská nemocnice hrozí korekce v součtu 302 mil. Kč, 220 mil. Kč je za výběrové řízení, 80 mil. Kč je za překročení 20 % víceprací. Je napadáno výběrové řízení, které bylo realizováno v roce Problém je především v tom, že výběrové řízení nebylo podle auditu ministerstva financí řešeno správně. Od roku 2012 nám běží korekce a penále, které je vyšší než korekce 302 mil. Kč, protože každý den nabíhá zhruba o 300 tis. Kč. Zmiňuje jednání s ministerstvem financí. Právní kanceláří byl připraven rozklad, ve kterém se uvádí, že problém je především v administrátorovi projektu, hodnotící komisi a v osobě jednající za zadavatele. V případě, že bude korekce udělena, budeme zřejmě po těchto třech subjektech požadovat odpovědnost za vzniklou škodu. Připravujeme si druhý právní názor. Pospíšil přítomen od hod. Hejtman: Penále je ve výši ročního úroku 36,5 %, stát se v tomto případě chová jako lichvář a jsme připraveni se soudit. Trylčová: 1836/14 není mi zřejmá role PK. Společnost KOMPAKT, s.r.o. znám. Uvádí, čím se tato firma zabývá. Znamená to, že PK poskytl finanční dotaci ve výši 80 tis. Kč této společnosti? Šašek: Odvolání generálního ředitele SÚS jaké důvody vás vedly k tomuto rozhodnutí? Struček: Sociální vůz (KOMPAKT, s.r.o.) - je to úplně stejný model, který fungoval v Mirošově. Od té doby přibylo nejen v našem kraji mnoho dalších vozů. Tato firma organizuje reklamní partnery na vozidlo, které je celé polepené těmito partnery a dominantní partner na tomto vozidle je PK. Karpíšek: 1820/14 týká se vážení vozidel na vybraných komunikacích jak to funguje a mohou obce spolupracovat nebo dát typ, kde jezdí přetížené kamiony? 10

11 Bauer: Odvolání ředitele SÚS pana Lišky probíhala transformace ukončení se týkalo v první řadě personální oblasti, byla ukončena struktura organizace. Chyby ve výběrových řízeních, nedobrá situace u výběrových řízení a další věci, to vyšlo i z nálezu výboru pro veřejné zakázky. Vázla vnitřní komunikace, způsob řízení organizace panem ředitelem neodpovídal tomu, co rada považovala za správné. Představuje pověřeného ředitele SÚS PK Bc. Pavla Panušku (výběrové řízení bude ). Hejtman: Jak budete řídit SÚS? Panuška: Byla provedena kontrola veřejných zakázek, způsob, jakým je vypisujeme, jak v nich pokračujeme, kontrola v oblasti ekonomiky, jaké právní služby najímáme, jaké máme dodavatelské smlouvy. Bude prováděna příprava koncepce SÚS, která by měla obsahovat všechny kroky v organizační struktuře i v jednotlivých činnostech. V současné době je zaměření zmapovat procesy veřejných zakázek a ekonomiky, hlavně tam, kde vidíme nějaké nesrovnalosti. Trylčová: Znamená to, že dotace ve výši 80 tis. Kč byla dána společnosti KOMPAKT s.r.o.? Nelíbí se mi, že by PK dal 80 tis. Kč firmě, která si z toho ještě něco nechá. Za 80 tis. Kč si myslím, že je to poměrně drahá záležitost. Je možné tyto peníze dát přímo určitému zařízení, aby si z toho taková firma ještě neukrajovala? Baxa: Měsíčník Plzeňský kraj připomínka k účasti na hlasování zastupitelstva kraje navrhuje doplnění tabulky o sloupec, kde bude počet vystoupení jednotlivých členů ZPK během příslušného jednání. Hejtman: Děkuji za podnět a souhlasím. Vilímec: Výčet aktivit členů RPK zredukovat na akce mimořádné a nikoli, aby to byl výčet věcí, které z podstaty věci každý radní musí absolvovat. Co se týká přiznání příjmů v rámci etického kodexu, který byl přijat, tak vnímám to, že morální povinnost mají ti, kteří hlasovali pro. Já jsem tak neučinil. Odvolání ředitele SÚS co je nedobrá situace ve výběrových řízeních? Bauer: Nález výboru pro veřejné zakázky šlo o administrativní pochybení, včetně průběhu a dozorování stavby atd. Kontrolní vážení odbor dopravy zadal studii, došli jsme k závěru, že stacionární vážení nemá význam, protože vstupní náklady do těchto vah by byly zhruba mil. Kč. V žádném případě to není návratná investice. Spolupracujeme s BESIPem, se Společností pro veřejnou dopravu. Tuto problematiku řešíme neustále, za současné situace to není ufinancovatelné. Hejtman: Počet vystoupení statisticky jednou ročně může být zveřejněn. Šneberger: Odvolání ředitele SÚS na město do funkce ředitele správy statku jsem pana Lišku asi v roce 1998 přijímal, s jeho prací byla maximální spokojenost, zhruba po 10 letech i tam začaly být problémy a pan Liška z té funkce odešel. Myslím si, že je poměrně škoda, že se s panem Liškou možná víc nepracovalo, protože ho považuji za jednoho z největších odborníků, co se týká správy komunikací v PK, těžko budete hledat plnohodnotnou náhradu. Hlasování opoziční zastupitelé 11

12 nemusí hlasovat, není to povinnost. Faktem je, že pokud by byly docházkové karty, pak by se snadno zjistila účast. Šašek: Odvolání ředitele SÚS je-li potvrzeno pochybení nebo porušení rozpočtové kázně a je-li potvrzeno panem náměstkem pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek, jedná se o poměrně fatální věci my i média bychom si zasloužili nějaké podrobnější rozklíčování. Schválení účasti PK na EXPO 2015 v Miláně jaká je představa, jak se PK bude prezentovat, kolik to bude stát? Hejtman: Odvolání ředitele SÚS rada má kompetenční právo jmenovat a odvolávat a využila toho. Filozoficky jsme se v pohledu řízení SÚS rozcházeli. Mach: Přehled hlasování někdy nechci a někdy ani nemohu hlasovat se uskutečnilo setkání s řediteli folklórních festivalů našeho kraje. Proč nebyl pozván ředitel našeho festivalu? Apeloval bych na to, aby kraj k našemu festivalu přistupoval jako k tomu opravdu největšímu festivalu v našem kraji. Hejtman: Blahopřeje JUDr. Pospíšilovi ke zvolení do funkce poslance Evropského parlamentu. Pospíšil: Jsem připraven pomáhat PK a subjektům PK, budu primárně působit zde v regionu. Měsíčník Plzeňský kraj - to, co otiskujete v časopisu, vnímám jako šťouchanec vůči opozici. Pokud to má být férové, tak tam mají být i jiné informace o činnosti zastupitele. Pokud chcete hodnotit korektně práci zastupitelů, tak vás prosím, abyste tam zveřejňovali i informace o počtu vystoupení. Jsem pro maximální transparentnost, pro zveřejňování informací o tom, jak zastupitelé fungují. Hejtman: Zamyslíme se nad tím a tento podnět k přehledu hlasování bereme na vědomí. Etický kodex je vyloženě na Ing. Vilímcovi, jak se rozhodne. Akce RPK je jich hodně a je skutečně otázka, které vybrat. Účast na EXPO v Miláně naše účast je koordinována s městem Plzní. Pokud jsem nepozval ředitele festivalu Domažlice, tak se velmi omlouvám, dostal jsem seznam účastníků od pana Pšenici. Čížek: Chtěl bych poděkovat k Brdům a k řešení protipovodňové situace, že k tomu budou přizváni obce a bude možné diskutovat s povodím a že to bude kraj nějak koordinovat. Mnoho činnosti radě zabírá i mezinárodní spolupráce s Kazachstánem, Čínou jsou nějaké ekonomické efekty, má to reálné dopady? Jestli například nespolupracovat více se zeměmi sousedními, kde by efekt mohl být větší nebo, kde by spolupráce s univerzitou mohla být větší a intenzivnější. Matoušová: Jsem pro zveřejňování příspěvků. Odvolání ředitele SÚS reaguje na vyjádření pana Šnebergera tehdejší odvolání z funkce ředitele Správy veřejného statku města Plzně bylo z důvodu skoro absolutní nekomunikace mezi správou statku a městem Plzní. Salvetr: Odvolání ředitele Lišky z pohledu starosty říkám, že dokud byly okresní správy, spolupráce byla výrazně lepší a operativnější. Pan Panuška byl náměstkem pana ředitele, dlouhou dobu spolupracovali a teď řeší pochybení, nevěděl o nich? 12

13 Struček: Přijetí ředitelů folklorních festivalů skutečně pan hejtman toto přijetí dělal ve spolupráci s panem Pšenicou, předsedou folklorního sdružení Čech, Moravy a Slezska. V tomto sdružení Domažlice zapojené nejsou, ale na tomto fóru jsem osobně několikrát zdůraznil, že pro nás je právě Chodsko a Chodské slavnosti tím prvním v pořadí. EXPO 2015 PK zvažoval účast, po diskusi jsme vyšli vstříc městu Plzeň, protože město Plzeň se může aktivně účastnit pouze v případě, že se aktivně bude účastnit i kraj. Finanční účast bylo schváleno, že se kraj bude podílet do výše 250 tis. Kč, stejně jako město Plzeň. Chceme zapojit i naše příspěvkové organizace a školy. Sociální vůz rozhodně to není plýtvání finančními prostředky, za příspěvek ve výši 80 tis. Kč dostane zařízení úplně nové vozidlo. Baxa: Zapojení různých subjektů do prezentace bylo jedinou možnou formou, jak vyřešit prezentaci na EXPu. Tato výstava je prestižní a poskytuje velké příležitosti. Téma sociálních služeb zdá se mi, že role PK a zejména pana Honze je velmi pasivní. Připravují se důležité reformy sociální péče na úrovni státu v rámci ministerstva práce a sociálních věcí, chystají se dlouhodobé programy financování sociálních služeb, kraje v tom hrají poměrně velkou roli. Pasivita PK v těchto reformách není dobrá. Ostatní kraje si, alespoň podle mých zpráv, dokážou v budoucím systému financování získat mnohem silnější pozici a financování sociálních služeb není téma jenom čistě našeho města, ale obecně kraje jako celku a získat na tento účel co nejvíce prostředků, by mělo být naším společným zájmem. Grüner: Jednání v rámci čínské delegace už přímo na setkání se podepisovaly smlouvy mezi podniky, kde budou spolupracovat. Podle informací, které máme z Asociace hospodářských komor Jihozápad, proběhla některá konkrétní jednání. Oslovili jsme celou ČR, s Čínou je spolupráce na delší čas. Snažíme se o to, abychom umožnili rozvoj dalších průmyslových zón. Tachovsko osobně si myslím, že až se otevřou továrny v Ostrově u Stříbra, budeme mít spíše problém s tím, že nebudeme mít kvalifikované zaměstnance. Budoucnost pro podniky závisí především na infrastruktuře a tu bohužel bez pomoci státu zvládnout nemůžeme. Látka: Chodské slavnosti už dříve jsme se dohodli, že se Domažlice obejdou bez toho, abychom byli jedním z těch festivalových měst v tom sdružení. Hejtman: Vnímáme to s panem radním Šobrem a budeme se snažit řešit to. Dnes došlo k domluvě, že do konce června uskutečníme schůzku s rezortními radními a budeme řešit aktuální problémy, které v sociální oblasti jsou. Centrální vláda se rozhodla, že od převede sociální služby na kraje, měli by přejít i adekvátní finanční zdroje. Příští zastupitelstvo v září by mělo projednat normu, jak tato transformace sociálních služeb a jejich financování bude v následujícím období realizována. Jsem si vědom, že sociální služby, když nejsou podfinancované, tak jsou na hraně. V rámci čerpání rozpočtu na letošní rok jsem předběžně přislíbil panu radnímu Honzovi, že tato oblast bude rozpočtovým opatřením posílena. Honz: Tato záležitost se projednává na sociálních komisích Asociace krajů. Máme připraveno to, že způsob financování, tzn. v rámci zákona č. 108/2006 dochází k naplnění 101 a 101a o přechodu financování z ministerstva na kraje, a to jakým způsobem to bude realizováno, protože i z ministerstva není přesně vše jasně dáno. Chtěli bychom materiál projednat na radě a zářijové zastupitelstvo by tento způsob financování mělo schválit. Před tím by bylo potřeba uspořádat seminář 13

14 pro zastupitele PK (přelom srpen/září). Financování je dáno směrným číslem. V poslední době dochází k navyšování, pro letošní rok oblast sociálních služeb je financována částkou 7,2 mld. Kč. Baxa: Nevím důvod, proč jste o tomto zastupitelstvo ještě neinformoval. Hejtman: Zatím informace nejsou v takovém stádiu, aby komplexně bylo zastupitelstvo informováno, jinak jednotlivé orgány informovány jsou. Poduška: Sociální auto za kolik se auto pořídí? Kolik se na těch reklamách celkem vybere? Čížek: Sociální služby jestliže kraj bude řešit komplexně sociální služby, nejen ve svých zřízených organizacích, pak by mělo být jasno v tom, jak to chceme rozvíjet. Plzeň vytipovala, že je nutné mít stabilní stacionární domov pro bezdomovce starší 55 let, další příklad je, aby kraj pomohl zajistit speciální ordinaci, která by byla jenom pro tuto skupinu, protože je zdravotně riziková i pro ostatní. Měl by se na tom kraj podílet třeba i investičně. Hejtman: Předběžně navrhuji termín semináře , ale bude svolaný s předstihem. Sýkora: Jako Sdružení měst a obcí PK jsme řešili problém finančních prostředků za břemena uložení sítí města a obcí do krajských komunikací. Zdá se, že došlo k dohodě. Případ v obci Vřeskovice jak byl tento případ z vaší strany řešen? Grüner: Vřeskovice požádali jsme o to, aby si v rámci programu naléhavých potřeb a havarijních stavů požádaly o finanční prostředky na chodník, který rekonstruovali v rámci akce. Hejtman: Kraj je tady od toho, aby pomáhal obcím, především těm malým. Čížek: Jde mi o budoucnost, aby kraj se spolupodílel na spoluinvestování s městem Plzní, aby se udělal systém, který bude fungovat do budoucna. Písemně to upřesním a žádám o písemnou odpověď. Struček: Sociální vozy co se týče lukrativnosti této aktivity, tak to moc lukrativní není, protože jsem se nesetkal s jinou firmou, která by toto organizovala v rámci sociálních vozů. Těchto vozů jezdí více jak 400 po celé republice a my jsme rádi, že se do této aktivity můžeme zapojit těmi malými příspěvky a získáváme za tyto příspěvky tis. Kč zcela nová vozidla. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 479/14 je přijato 1:38:31 14

15 3. bod programu Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok Václav Šlajs Hejtman: Předává slovo řediteli Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Ing. Pavlasovi. Pavlas: Úroveň bezpečnosti a činnosti požární ochrany v roce 2013 se významně nezměnil oproti ostatním rokům. Zhruba tři roky je rozpočet podobný. Zvyšuje se nám podíl dobrovolných jednotek na zásahové činnosti. Hejtman: Otvírám rozpravu. Šneberger: Oceňuje spolupráci s dobrovolnými hasiči. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 480/14 je přijato 1:41:14 4. bod programu Poskytnutí dotací pobočným spolkům spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Baxa: V našem městě máme spolupráci s dobrovolnými hasiči nadstandardní. Jsou finanční prostředky na jednotlivá okresní sdružení poskytována podle klíče počtu členů jednotlivých sdružení v jednotlivých okresech? Hejtman: Už druhým rokem navyšujeme prostředky, všichni berou určitý stejný paušál a druhá část je přepočítána na počet členů. Nejvíc členů je na Klatovsku. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Usnesení č. 481/14 je přijato 1:43:29 5. bod programu Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Vilímec: Zlepšila se vybavenost jednotek sboru dobrovolných hasičů. Není šťastné i z pohledu kraje, že se vytvořilo očekávání u jednotek dobrovolných hasičů, že je mnoho finančních prostředků v rozpočtu PK na příspěvek na potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tyto jednotky byly vyzývány, potažmo obce, aby 15

16 podávaly žádosti. Žádosti byly podány a na každou obec je poskytnuta částka kolem 8 tis. Kč. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu. Společnost může přerozdělovat prostředky, které umí získat a vybrat na daních. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 482/14 je přijato 6. bod programu Poskytnutí fin. prostředků z Fondu hejtmana - Václav Šlajs 1:48:57 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Ve fondu hejtmana bylo schváleno v rozpočtu tis. Kč, žádostí už nyní je za tis. Kč. Otvírám rozpravu. Vilímec: Nebylo by lepší fond zrušit, protože opětovně se vyvolává očekávání, které nemůže být naplněno. Hejtman: Fond nebude zrušen, z hlediska operativy možností přidělit prostředky z tohoto fondu převažují, protože různé dotační tituly jsou administrativně složité. Dokud budu hejtmanem, budu prosazovat, aby tento fond byl a řešil aktuální vyhrocené problémy. Dokonce jsem přesvědčen, že i hospodaření kraje umožní do tohoto fondu dát příští rok víc peněz. Čížek: Také bych měl návrh zrušit tento fond, protože jakmile je zřízen, tak okamžitě vznikají požadavky. Pro havarijní situace máme další fondy a další možnosti. Rubáková přítomna od hod. Šašek: Nevím, jestli má takovou důležitost dávat dotaci z fondu hejtmana městu Horažďovice na návštěvu zástupců. Jaké úkoly by měl fond plnit a jaké problémy sanovat? Mach: Každá obec má nějakého partnera a na to žádný fond hejtmana nemůže stačit. Pospíšil: Vidím to podobně jako kolegové. Dotace na pochod proti rakovině prsu, tam jsem jednoznačně pro. Nepovažuji akce družebního charakteru za akce, které mají být financovány z fondu hejtmana. Navrhuji dát hlasovat o těchto dvou akcích odděleně. Hejtman: Souhlasím s tím. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu. Nejdříve dávám hlasovat samostatně o dotaci městu Horažďovice ve výši 20 tis. Kč. Hlasování o poskytnutí finančních prostředků městu Horažďovice: Pro 30, proti 2, proti 6, přítomno 40 zastupitelů (2 zastupitelé nehlasovali) Návrh byl přijat Hejtman: Nyní dávám hlasovat o dotaci městu Klatovy ve výši 30 tis. Kč. 16

17 Hlasování o poskytnutí finančních prostředků městu Klatovy: Pro 39, proti 0, zdržel se 2, přítomno 41 zastupitelů Návrh byl přijat Hejtman: Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Pro 36, proti 0, zdržel se 3, přítomno 40 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 483/14 je přijato Hejtman: Podněty z diskuse si beru za své a budu se snažit, aby fond hejtmana dostal i nějaký systémový řád. 1:56:59 7. bod programu Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení a dodává, že hospodaření kraje skončilo schodkem ve výši tis. Kč, který je zcela krytý vlastními zdroji uspořenými v minulých letech. Kdyby došly peníze z tzv. zadržovaných projektů vázajících se na korekce obaloven, tak výsledek byl v roce 2013 příznivější, peníze přišly v letošním roce a o to letošní rok může být úspěšnější. Otvírám rozpravu. Votava: Finanční výbor projednal tento bod, ale nepřijal k němu usnesení, vzhledem k tomu, že chyběl jeden hlas. Většina přítomných členů se ale shodla, že by závěrečný účet měl být schválen. Vilímec: Hospodaření PK je jedním z nejdiskutovanějších témat na Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Připomíná hospodaření kraje po roce V jedné zprávě jsem četl, že kraj ve výdajích ušetřil 213 mil. Kč jakým způsobem se tato částka napočetla? Na finančním výboru jsem především namítal, že když si otevřete Závěrečný účet Plzeňského kraje, tak tam najdete nepřeberné množství tabulek a grafů, ale o nějaké analýze, proč PK nezvládl schodek v původně schválené podobě, tam toho moc nenajdete. Když se podíváte na souhrnná čísla, tak ve výdajích si můžete přečíst, že PK v oblasti sociálních věcí využil schválené výdaje pouze ve výši 70 %, ale už se nikde nedočtete, proč tomu tak je. Takže malá vypovídací schopnost textové části závěrečného účtu je jeden z důvodů, proč jsem nehlasoval pro doporučení na finančním výboru vůči ZPK. Nejsme v režimu přebytku, jsme v režimu, kdy kraj nedosáhl plánovaného schodku 202 mil. Kč, kdy se schodek navýšil zhruba o 70 mil. Kč. Měla by být součástí závěrečného účtu přesná analýza rozpočtových dopadů, skutečností, které výsledek ovlivnily. Na moji žádost pan vedoucí odboru Hladký přeposlal tabulku, která je spíše analýzou, z jakých zdrojů se schodek platil, nikoli těch rozpočtových dopadů. Pospíšil: Měli bychom jasně vysvětlit, proč je schodek o přibližně 76 mil. Kč vyšší, než byl původní. Nemám pocit, že se jedná o investice, ale spíš, jak jsem z textu pochopil, se jedná o peníze určené pro nemocnice atd. Kam až zajdeme, kde je ta pomyslná politická hranice. Je tedy nějaká prognóza, jestli ještě v tomto volebním období se dočkáme vyrovnaných nebo přebytkových rozpočtů tak, aby vaše rada 17

18 připravila zase nějakou rezervu pro další vládu, která vznikne. S jakou vizí chcete kraj předávat, s jakou rezervou? Baxa: Tento materiál úřednicky postrádá podstatu závěrečného účtu. Mach: Schodek se projevil v běžných výdajích. Kdyby se schodek prohloubil na straně investic, byl bych pro, takto ale účet nepodpořím. Čížek: Dlouhodobě kritizujeme rostoucí výdaje ve zdravotnictví a řadě jiných oblastí běžné provozní výdaje. Kdyby se více šetřilo, jednoznačně podpoříme tak, jako podporujeme projekty investiční. Rubáková: Mě osobně na tom také vadí stoupající kapitálové a běžné výdaje. Proč nedokážete trochu zastavit růst deficitu u zdravotnictví? Pospíšil: Kladl jsem důraz na tu část, kde jsem prosil o reflexi budoucího vývoje. Šneberger: Je třeba restrukturalizovat provozní příjmy, které byly navýšeny. Kolik byl výpadek z obaloven v souvislosti s celkovým dluhem? Hejtman: Obalovny 260 mil. Kč, ale po započítání korekcí jsme obdrželi 205 mil. Kč. V reálné hodnotě schodek, kdybychom obdrželi peníze v prosinci, by byl nižší. Je potřeba daleko větší osvětu věnovat systému financování. Změnil se daňový systém, kraj přišel o dramatické peníze. Připouštím, že vypovídací hodnota této zprávy mohla být lepší. Situace naší ekonomiky se mírně lepší, máme příslib od vícepremiéra Babiše, že zvedne rozpočtové určení daní, resp. vrátí ho tam, kde bylo a poradíme se všichni, kam směřovat tyto peníze. Neplánuji zadlužování. Uhlík: V oblasti sociálních věcí se nevyčerpalo řádově něco kolem 60 mil. Kč jaké byly důvody? Požádal bych, aby to v přílohách bylo popsáno. Hejtman: My platíme zálohu sociálních služeb 15 mil. Kč, která se pak vrací a účetně to vypadá tak, že se náklad na sociální služby nevyčerpal, je to otázka účetnictví, budeme se snažit toto lépe vysvětlit a zprůhlednit. Vilímec: Samozřejmě se snažím v rámci svých možností a svých odborných znalostí si analyzovat, jaké důvody vedly k tomu, že není 202 mil. Kč, ale 286 mil. Kč, ale to není přece předpokládaná práce zastupitelů. Předpokládaná práce zastupitelů je dostat v rámci závěrečného účtu jasně zanalyzovaný výsledek hospodaření. Myslím si, že je povinností, aby všechny tyto skutečnosti byly součástí závěrečného účtu. Z jakých důvodů schodek nebyl dodržen? Hejtman: Nebyl dodržen, protože přišly peníze zadržované z obaloven až v květnu, jinak by byl tento schodek nižší. Baxa: Nevzdávám se jako primátor města jakékoli zodpovědnosti za to, jak město hospodaří. Gesci ekonomiky má na starosti kolega Zrzavecký. Upřesňuje informace o úvěru města Plzeň. Město Plzeň nikdy nemělo schodkový rozpočet. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. 18

19 Pro 25, proti 6, zdržel se 12, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 484/14 je přijato Přestávka hod. 2:30:11 Hejtman: Dává slovo Mgr. Šaškovi. Šašek: Žádám o zařazení avizovaného nového bodu, je uveden jako bod č. 96 Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK. Je předložen návrh usnesení včetně příloh, kde je rezignační dopis člena, návrh klubu ODS na nového člena i čestné prohlášení tohoto nominanta. Hejtman: Navrhuji zařadit tento bod jako bod č. 85 a ostatní body se tedy posunou. Šašek: S tímto souhlasím. Hejtman: Nikdo nemá námitku, dávám hlasovat o mimořádném zařazení do již schváleného programu nový bod č. 85 Rezignace člena Kontrolního výboru ZPK a volba nového člena Kontrolního výboru ZPK s tím, že ostatní body se o jedno číslo posouvají. Hlasování o zařazení nového bodu: Pro 37, proti 0, zdržel se 0, přítomno 37 zastupitelů Návrh je přijat 8. bod programu Schválení uzavření smlouvy o úvěru (investiční úvěr) - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení a dodává, že v danou chvíli se jeví potřeba čerpat úvěr ve výši 424 mil. Kč. Dotaz na případné odvolání. Otvírám rozpravu. Hladký: Dva uchazeči ze čtyř byli vyloučeni, jeden uchazeč namítal, že jsme ho vyloučili nesprávně, tyto námitky jsme nepřijali a běží lhůta, kdy se může ještě proti tomuto rozhodnutí odvolat, lhůta doběhne Pokud bude v zastupitelstvu tento bod schválen, je možné úvěrovou smlouvu podepsat. Hejtman: Může dnes zastupitelstvo rozhodnout? Hladký: Podle právníků Centrálního nákupu i krajského úřadu je možné tento bod projednat. Mach: My máme schválen úvěr revolvingový na 800 mil. Kč, ten bude uzavřen a skončen nebo bude pokračovat? Úvěr 500 mil. Kč, ten už se tedy čerpat nebude a bude ukončena smlouva? Investiční úvěr na financování staveb z ROPu kdy bude zahájeno čerpání úvěru, protože v rozpočtu nebyly schváleny akce rozpočtově? Hejtman: Kontokorentní úvěr jsme schválili, nečerpali jsme ho a čerpat nebudeme. Revolvingový úvěr až do výše 500 mil. Kč jsme využili v závěru loňského roku jenom na předfinancování projektů a do konce roku jsme ho splatili. Je to taková rezerva, 19

20 kterou ale nemůžeme použít jako překlenovací z roku na rok. Předpokládáme, že pokud tento úvěr bude schválen, budeme čerpat 424 mil. Kč. Je to přesně rozdíl oproti schválenému rozpočtu. Výše se může změnit, spíš snížit podle toho, jak SÚS vysoutěží. Jedná se ryze o dopravní stavby, především z 24., 28. výzvy, která je z naší strany kofinancovaná částkou 15 %. 30. a 33. výzva je 100% financována EU. Úvěr je podmínka včetně schválení úpravy rozpočtu. Vilímec: Hodnocení proběhlo standardně. Proč časově spěcháme, když ještě běží lhůta pro námitky? Úvěrový rámec je 895 mil. Kč a už dnes se mluví o tom, že zřejmě nebude využit. Pro mě je neakceptovatelné, aby v souvislosti s tímto úvěrem zastupitelstvo v následujícím bodu měnilo parametr schváleného rozpočtu. Hejtman: Soutěž nemůže běžet, pokud to není kryto rozpočtově. Pokud bychom schválili úvěr v září a teprve proběhla soutěž, pak se stavby nepodaří zrealizovat v termínu příštího roku a peníze vrátit. Příští rok mají být stavby a projekty hotové v červnu, ve výjimečném případě do konce září, a aby vše bylo profinancováno do konce listopadu. To, co nebude profinancováno do konce listopadu, nebude. Odborníci to doporučili schválit dnes. Právníci a lidé z oblasti účetnictví se domnívají, že by měl být rozpočet upraven tak, aby mohla SÚS tyto stavby právoplatně soutěžit. Rubáková: Všechny výzvy budou spadat do tohoto roku nebo poslední dvě spadnou do dalšího roku? Hejtman: Většina spadne ještě do letošního roku a peníze se nám vrátí příští rok. V danou chvíli to není vysoutěženo, takže my nemůžeme přesně definovat, kdy my budeme platit a kdy se nám peníze vrátí. Víme to, že se relativně příznivěji jeví hospodaření kraje a peníze tzv. obaloven budeme moci zapojit a nebudeme potřebovat čerpat úvěr až do té výše 800 mil. Kč. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 27, proti 2, zdržel se 10, přítomno 39 zastupitelů Usnesení č. 485/14 je přijato 3:10:34 9. bod programu Změna parametrů rozpočtu Plzeňského kraje schváleného pro rok Václav Šlajs Hejtman: Případné čerpání úvěru ve výši 424 mil. Kč zapojit do rozpočtu letošního roku. Odkazuje na důvodovou zprávu. Otvírám rozpravu. Vilímec: Zodpovědnost leží na RPK, proto bych navrhl vyjmout, jako protinávrh, z tohoto návrhu usnesení bod II. a bod III. Mach: Při projednávání rozpočtu jsem upozorňoval na tento problém, že v momentě, kdy budete financovat tyto akce a vezmete si úvěr, tak budeme ve schodkovém rozpočtu. Jediný důvod byl, aby politicky byl přijat vyrovnaný rozpočet. Touto parametrickou změnou se tato situace přiznává. 20

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.01.2015 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 23.05.2013 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs Projednaný program na 10. ZPK 8.9.2014 1. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 2. Rezignace MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. - Václav Šlajs 3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2014 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 8. 2. 2017 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.03.2017 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: ZN/156/Ř/11 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 02.12.2011 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 25.02.2010 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 2.9.2016 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 69. schůzi Rady Plzeňského kraje na 25.04.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs Projednaný program 32. RPK 14. 4. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Cena hejtmana Plzeňského kraje 2013-2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014-3. Poskytnutí dotací pobočným spolkům

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 22.02.2011 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 30.03.2016 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 27.05.2015 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 27.05.2010 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 39. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.09.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 36. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.06.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Projednaný program 28. RPK Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing.

Projednaný program 28. RPK Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing. Zahájení, úvodní formality Projednaný program 28. RPK 17. 2. 2014 1. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl 2. Schválení dotací - dotační

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 28. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.02.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu Václav Šlajs

1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu Václav Šlajs Projednaný program 68. schůze RPK 21. 3. 2016: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu 2. - 10. 4. 2016 - Václav Šlajs 2. Poskytnutí finančních prostředků

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 25.11.2015 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.02.2016 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo 1. Zahájení, úvodní slovo Úvodní slovo p. Václav Šlajs, hejtman

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 62. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.11.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 63. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.12.2015 od 10.45 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 49. RPK 23.2.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Přijetí a poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při 12. reprezentačním plese Plzeňského kraje

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 3. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Eva Eiglová nemoc Ing.

Více

Omluven: Ing. Ladislav Valtr, Ing. Milan Barták, Mgr. Zdeněk Bouška

Omluven: Ing. Ladislav Valtr, Ing. Milan Barták, Mgr. Zdeněk Bouška Z á p i s č. 5/2013/FV ze 5. jednání Finančního výboru ZPk konaného dne 4. září 2013 od 13.00 hodin v jednacím sále rady Pardubického kraje, Komenského nám.125, Pardubice Přítomni: Ing. Miroslav Krejčí,

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více