Veřejná prezentace Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze"

Transkript

1 Veřejná prezentace Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

2 Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor Centrum Černošic (býv. stavebniny) Sport. hala (tělocvična) Mateřské školky Městský úřad, knihovna, sluţebna MP Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj Rekonstrukce místních komunikací

3 Strategické priority Priorita Financování ČOV, vodovody, kanalizace Vodné a stočné, dotace na ČOV Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor Směna/dar, úz. plán, mokrop. statek Centrum Černošic (býv. stavebniny) Směna za část pozemků Na Pískách Sport. hala (tělocvična) MŠMT, PPP, rozpočet Mateřské školky Vápenice dotace/úvěr, zach. Topolské Městský úřad, knihovna, sluţebna MP Současné pozemky a budovy Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj. Rozpočet města Rekonstrukce místních komunikací???

4 Místní komunikace (A) Ulice v kvalitním povrchu + krajská II/ m (B) Ulice slepé nebo k developer. projektům m (C) Průjezdní ulice k opravě nebo dostavbě m Celkem ulice města Černošice m Černošice 62,6 km Gerbrunn 15,0 km

5

6

7

8 Náklady rekonstrukce Stav Délka Odhad nákladů Asfaltové silně poškozené 5,5 km 35,4 mil. Kč Asfaltové mírně poškozené 3,9 km 11,5 mil. Kč Štěrkové vozovky (průjezdní, vnitřní) 6,9 km 50,6 mil. Kč DK Školní, Horka, vyvolané opravy 8,0 mil. Kč CELKEM 16,4 km 105,5 mil. Kč Uvedených 16,4 km k rekonstrukci (do asfaltu/zámk. dlažby) v rámci záměru je v mapě na následující straně zvýrazněno ve žluté (prašné), růžové (silně poškozené) a oranžové (mírně poškozené) barvě.

9

10 Rozpočet města - investice 50 mil. Kč, z toho 15 vlastních (+5 splátky úvěrů) na komunikace letos zbylo jen 3 mil. Kč skutečnost 2011 z vlastního rozpočtu města mil. Kč spolufinancování Technologické centrum 1 drobné investice 1,7 veřejné osvětlení 0,4 Šulc & syn 0,6 výtluky 1,4 spolufinancované ulice 1,2 kuchyně základní škola 1,3 územní plán 0,8 spolufinancování Puškinova 0,2 drobné dodatečné investice (parkoviště, pasport apod.) 1,2 CELKEM 9,8 Vak - skutečnost 5 z úvěrů a dotací: MŠ Vápenice, Střední ulice, Puškinova, ATS

11 Rozpočet města - výhled

12 Výchozí předpoklady 1. Ţádoucí cílový stav = zpevněné, opravené ulice 2. Při současném rozpočtu to nikdy nedokončíme 3. Náklady si musíme uhradit sami Nutnost zajištění dodatečného příjmu Jedinou rezervu má město v dani z nemovitosti

13 Daň z nemovitosti Průměrná sazba daně v Černošicích: cca Kč/rok (cca Kč/měs.) zákonný výpočtový koeficient Praha 4,5 vs. Černošice 1,6 (35%) 100% daně = přímo do rozpočtu města

14 Daň z nemovitosti Příjem v roce 2010: 4,8 mil. Kč / koef. 2 Moţnosti dodatečného výnosu (odhad): 2,4 mil. Kč při koeficientu 3 4,8 mil. Kč při koeficientu 4 7,2 mil. Kč při koeficientu 5

15 Kompenzační příspěvek občané starousedlíci nad 65 let příjemci dávek sociální péče případy hodné zvláštního zřetele = kompenzace rozdílu ve výši daně 2012 vs. 2011

16 Vyuţití výnosu z daně Moţnosti zrychlené rekonstrukce komunikací: postupně aţ 7,5 mil. ročně navíc přímo jednorázově úvěr se splátkou aţ 7,5 mil./rok o volbě postupné/jednorázové varianty bude zastupitelstvo samostatně rozhodovat (12/2011)

17 Postupně, zrychleným tempem cca 7,5 mil. Kč ročně navíc = cca 0,75-1,1 km komunikace / rok 16 km ~ cca 16 let a více - větší rozsah, vyšší náklady, odklad vyřešení + bez zvyšování zadluţení, flexibilita

18 Výběrová řízení 06/2011 Název akce Projekt. rozpočet Vysoutěžená cena Úspora Kuchyň ZŠ tis. Kč tis. Kč 40% Spolufinancované tis. Kč tis. Kč 29% Puškinova 863 tis. Kč 626 tis. Kč 27% Puškin. vodovod 589 tis. Kč 285 tis. Kč 51% tis. Kč

19 Přefinancování úvěrů PŘED: rekonstrukce komunikací - 5,27% - 12,0 mil. kanalizace ulice Husova - 4,72% - 1,72 mil. splátky: 300 tis. za měsíc, 3,6 mil. Kč za rok PO: přefinanc. úvěr na 8 let 1,71% p.a. cashflow 2011: + 1,8 mil., úspora + 0,2 mil. Kč

20 E-aukce na mobilní telefony

21 Hospodářské noviny, 2.9.

22 Vyhodnocení interiér MŠ

23 Jednorázově = velký třesk Příhodná situace nízké ceny staveb (spolufin. rek.: 1100 Kč/m2) nízké úrokové míry (MŠ, refin.: 1,71 % p.a.) Jednorázové řešení letitého problému kvalitnější vzhled veřejných prostor zdravější prostředí (hluk, prach) Úspory z rozsahu, transparentní provedení Úspora výdajů na opravy, uvolnění rozpočtu

24 Úvěr na rekonstrukci komunikací 2 hlavní principy dodatečný výnos z daně = splátky úvěru výše úvěru = celk. náklady na rekonstrukce Vůči výchozímu rozpočtu města bude úvěr a celý záměr rozpočtově neutrální.

25 Citlivostní analýza ČS a.s. Koeficient daně = 4 Koeficient daně = 5 Splatnost Dodatečný výnos = cca 5 mil. Kč/rok Dodatečný výnos = cca 7,5 mil. Kč/rok 12 let tis. Kč / splátky tis. Kč/rok tis. Kč / splátky tis. Kč/rok 15 let tis. Kč / splátky tis. Kč/rok tis. Kč / splátky tis. Kč/rok 20 let tis. Kč / splátky tis. Kč/rok tis. Kč / splátky tis. Kč/rok údaj za lomítkem je roční splátka v r. 2014, kdy bude nejvyšší, pak už budou (při konstantní/zajištěné sazbě 3,2%

26 Nová struktura rozpočtu Rozpočet A - stávající Rozpočet B nově vytvořený 90 mil. Kč úvěr 33 mil. Kč úvěrů

27 Hlavní parametry záměru zvýšení koeficientu daně z nemovitosti o 150% (na koeficient 5) bankovní úvěr na místní infrastrukturu ve výši cca 90 mil. Kč/20 let rekonstrukce většiny/všech cca 16 km poškozených a prašných ulic s předp. výslednou ţivotností nejméně 20 let s minimální údrţbou zahrnuje chodníky, odvod dešťových vod transparentní veřejná soutěţ s e-aukcí, pod kontrolou veřejnosti rozloţení rekonstrukcí do 2-3 roků a moţná mezi více staveb. firem příspěvek na kompenzaci navýšení daně pro ohroţené skupiny občanů částečná kompenzace letošním spolufinancujícím občanům

28 Výhody 1. jednorázové řešení letitého problému města a nespokojenosti občanů 2. zlepšení ţivotního prostředí ve městě (prašnost, hluk, vzhled) 3. rozpočtová úspora prostředků na opravy komunikací 4. vyuţití aktuálně nízkých cen stavebních prací 5. vyuţití aktuálně příhodných poměrů na finančním trhu (nízké úroky) 6. zachování rozpočtové neutrality, tj. bez omezení stávající výše investičních prostředků na ostatní potřeby a strategické priority města 7. vyuţití moţných úspor z rozsahu 8. zajištění transparentní realizace

29 Nevýhody a rizika 1. nutnost zvýšení daně, tj. nepopulární a nepříjemný krok 2. moţné finanční těţkosti některých skupin obyvatel 3. výrazné zvýšení úvěrového zatíţení města 4. potenciální ztráta moţnosti získat na některou ulici dotaci 5. riziko zbytečného kroku při moţném celost. zvýšení daně z nem. 6. ztráta moţnosti města motivovat občany ke spoluúčasti 7. ztráta naděje na zlepšení svého okolí u obyvatel ulic mimo VT 8. riziko zvýšení úrokových sazeb 9. ztráta rezervy na řešení případných dalších strategických potřeb

30 Další faktory Technické Vodovody a kanalizace Odvod dešťových vod Kvalita vybudované infrastruktury Projektová dokumentace Finanční a strategické Veřejná kontrola, transparentnost Novela zákona o RUD Novela zákona o dani z nemovitosti Výhled pro ostatní komunikace

31 Časový harmonogram rozhodnutí o koeficientu daně září 2011 říjen, listopad představení veřejnosti, IL, veřejná diskuze, další příprava projektu vč. financování prosinec schválení záměru zastupitelstvem včetně volby mezi postupnou/jednorázovou variantou od 1. čtvrtletí 2012 projektová dokumentace, VŘ na banku (v případě jednorázové varianty) i na stavební firmy rok 2012 spuštění sociálního kompenzačního programu rekonstrukce 16 km místních komunikací (v případě jednorázové varianty)

32

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města.

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města. Analýza rozpočtu města Pohořelice 2.1 Charakteristika města Pohořelice Město Pohořelice leží v Jihomoravském kraji na řece Jihlavě. Je důležitou křižovatkou na trase Brno Vídeň. Má městské části, které

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Obsah: Návrh rozpočtu pro rok 2014 3 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 příjmy 3 1.2 Návrh rozpočtu

Více

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Shrnutí Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro jednání Rady hl. m. Prahy Číslo publikace: 2005/007/040/c

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Projednáno: radou města dne : 1.12. 2014 pracovním zastupitelstvem dne : 1.12. 2014 Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Zveřejněno dne:

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Strategický rozvojový dokument. obce Jabloňany na období 2015 2020

Strategický rozvojový dokument. obce Jabloňany na období 2015 2020 Strategický rozvojový dokument obce Jabloňany na období 2015 2020 PRACOVNÍ VERZE 2 (k připomínkám veřejnosti a spolkům) Vytvořeno: 12/2014 -???/2015 Obec Jabloňany Obsah dokumentu: Obsah Úvod... 3 Účel

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011

Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 15. 12. 2010 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Rozpočtové opatření č. V

Rozpočtové opatření č. V Plnění rozpočtu města ke dni 30/11/ + Rozpočtové opatření č. V + + + - 2016 Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč - BD: bez smluvně ( 20yy - BD. sloupec zahrnuje jen

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více