ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, Mgr. Libor Mikulášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek"

Transkript

1 ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, Mgr. Libor Mikulášek

2 namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay Trevelyan) 2

3 Budoucnost.?

4 Dopady.

5 obsah 1. Právní rámec co je třeba znát (ZP, ZOOÚ, ŠZ, ZoPP, Úmluva ) 2. Co je dobré znát (systém, pojmy, financování) 3. Základní pojmy: VP, ŠPZ, ŠPP, ŠP, ŠSP, PPP, SPC, SVP, SPUCH (VPU, VPCH) 4. Kde hledat základní informace (vědomí souvislostí, kdo poskytuje služby vých. por., kompetence, kdo je příjemcem péče)

6 Koho systém zahrnuje učitelé VŠ (stáže) Výchovní poradci, met. prev. studenti SŠ Uživatelé por.služeb Rodiče, z.z. Žáci (ZŠ) Děti (MŠ) 6

7 Poradenství - PPP O Ustanovení ŠPZ- ŠZ, vyhl. 72 (příl. 1) O Dělá to, co má legislativně vymezené ve své kompetenci! (fyz.vs. práv. osoba) O Oblasti, konkrétní činnosti (šk. zralost, poruchy učení a chování, prof volba, prevence rizikových jevů aj.) O Kdo co dělá (odb.prac.- psych, spec. ped., ) O Jak probíhá péče (www.pppbrno.cz) O Zákonné termíny a požadavky O Výstupy, cíl péče.

8 OŠD, SPU (VPU) SPCH (ADHD, ADD), ProfOr,. Co je SVPU, CH (x PU, PCH), projevy, ŠD - Vyšetření v PPP, diagnóza - Zpráva z poradenské péče (co obsahuje) - Možná doporučení (opatření dle závažn.) lehčí obtíže (bez fin.)- 2, těžší: integrace nebo spec.tř.,=>dop.opatř.: od přístupů, pomůcek, org.změn, k as.ped., (vždy pro třídu!) mimořádně nadaní - Ve zprávě z péče: práce s žákem doma, ve škole (co a jak procvičovat u jaké dg.) - Kontrola

9 Inkluzivní vzdělávání O Ano či ne? O Důvody (proč) -? O Koho se týká? O O Kdy podmínky O Současný stav O Kam směřujeme cíl.

10 Rovnost nebo spravedlnost?

11 školský zákon aktuální znění O 192, není třeba vše znát zpaměti, ale O 2, odst. 1 b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce O 16 3 kategorie, kompetence odst. 5, práva odst. 6 a 7, odst. 9 asistent ped. O 17 nadaní, kdy se vyjadřuje ŠPZ O 18 IVP (vymezení pravidel) O 20 cizinci O 21 práva (1e,f), a povinnosti (2a, 3c)

12 V základním vzdělávání Školský zákon: O 41 indiv. vzdělávání O 47 přípravné třídy (i ve vyhl 48-7) O 51 hodnocení žáka s VPU Vyhl 48/2005 Sb. O 14 hodnocení žáků O 15 slovní hodnocení (vč. předcházení neúspěchům) O 24 vytvoření podmínek k všestr. rozvoji individuálně integrovaného žáka

13 vzdělávání ve SŠ Vyhl. 177/2009 Sb.: Přihlašování k MZ 4, odst 1 g), h) 20 celý (PUP), podmínky přiznání rozdělení do skupin dle závažnosti postižení, možnost úpravy MZ Možnost přidělení asistenta pedagoga Příloha č. 2 kategorizace žáků s PUP odst. 5) SPU a ostatní Příloha č. 3 formy uzpůsobení (A-E)

14 Vyhláška o poskytování por. služeb.72/2005 Sb. v platném znění (116/2011) O 1 odst.3 a 5 informovanost, dokument. o poskytnutí informace v 4) O Informovaný souhlas (!!!) O Přílohy: O č.1 standardní činnosti poradce O č.2 standardní činnosti center O č.3 standardní činnosti školy (VP, MP, ŠP a ŠSP)

15 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a.73/2005 Sb. v platném znění (147/2014 Sb.) O Změna ve vyhl. 103/ odst. 5) O 1- vyrovnávací a podpůrná opatření (žáci znevýhodnění, postižení i nadaní) O 6 a 13 náležitosti IVP (integr., MN) O 9 podmínky zařazení, IS!!!! O Příloha: Minimální rozsah údajů a informací pro udělení IS se zařazením ž. do některé z org. forem vzdělávání.

16

17 Návrhy změn - novelizace O Přípravné ročníky i pro děti s OŠD O Novela šk.zák. - pojetí 16 Spec. vzdělávací potřeby: namísto kategorizace postižení stupně podpory (5) O Zvažuje se zavedení povinného posledního ročníku MŠ O Není dořešena otázky inkluzivního vzdělávání dětí s LMP příloha RVP

18 Využití ICT v poradenské práci O Trocha historie O Testy dotazníky, Luscherův barvový test, volba povolání, studijní předpoklady, I-S-T (volba povolání), WJ-IE (kognitivní schop.) O Testy k využití mimo PPP - trénink mozku - volba povolání, struktura zájmů - trénink paměti, čtení, (zvýšení IQ?)

19 Doporučovaný SW O Rozdělení dle věkových kategorií O Rozdělení dle zaměření O Zaměřené na trénink specifické dovednosti nebo předmětu O dostupnost (on-line, CD) O Placené x free

20 Příklady SW + odkazů pro poradenství Reedukace + ČJ a Mat angličtina Profesní volba Pomocné aj ;

21 Úkoly : 1. Připravte si krátkou kazuistiku dítěte/žáka/studenta se SVP ze svého okolí 2. Propátrejte navržené odkazy a navrhněte, jaká cvičení byste využili při práci s tímto žákem se (spec. vzděl. potřebou) 3. Jaké materiály byste navrhli jeho učiteli 4. Navrhněte další využitelné možnosti, které umožňují IC technolgie 5. Projděte portál Literacy a napište krátké hodnocení.

22 Na závěr