Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek"

Transkript

1 Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno

2 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek pro konání MZ

3 Doporučujeme č např. ř navýšení časového limitu kompenzační č pomůcky ů (které) psaní na PC (domácích, příp. školních písemných prací) tolerance diagnostikovaných symptomů v písemném projevu (viz přehled symptomů) tolerance diagnostikovaných symptomů v ústním projevu (viz přehled symptomů) úpravy zadávání práce (formální, obsahové)

4 Závěr ě zprávy: Závěry a doporučení jsou platné po dobu studia na střední škole (i pro případné přijímací zkoušky). Pokud bude žák/yně studovat maturitní obor, je vhodná kontrola v průběhu třetího ročníku ke stanovení aktuálního stupně zdravotního postižení nebo znevýhodnění pro potřeby maturitní zkoušky.

5 Žáci 1.ročníku č SŠ Pokud vyučující pozorují u žáka specifické obtíže (především v jazyce českém a v cizích jazycích), doporučí žákovi návštěvu PPP, případně požadují zprávu z posledního vyšetření a doporučení pro práci se žákem (pokud byl žák vyšetřen v 9. ročníku ZŠ, stačí kontrolní vyšetření až ve 3. ročníku). U SOU má obvykle vyšetření z 1. ročníku platnost po celou dobu studia. Kontrola je vhodná pouze při zhoršení obtíží, při změně školy (oboru) apod.

6 Žák 3.ročníku č střední školy s SPU Objedná se ke kontrole na školském poradenském pracovišti, kde je v evidenci i Na vyšetření přinese s sebou vyplněný ě Dotazník pro školu, slohové práce, sešity

7 Žák 4.ročníku č střední školy Pokud byl vyšetřen ve 2. či 3.ročníku, pozveme k vyplnění formuláře PUP, musí přinést školou vyplněný Dotazník pro školu, slohové práce, sešity. Dříve než ve 2.ročníku diagnostikované přešetříme, vyžadujeme školou vyplněný Dotazník pro školu, slohové práce, sešity,, podle výsledků vyplníme PUP.

8 Žák 4.ročníku střední školy - pokračování Dosud nediagnostikované upozorníme, že by se specifické obtíže velmi pravděpodobně projevily již dříve a doporučení k uzpůsobení podmínek asi nebude pokud na vyšetření trvají, j, vyšetříme a postupujeme podle výsledků. Dříve vyšetřené v jiném školském poradenském zařízení směrujeme tam. Vyšetřené jinde žádáme o zprávu z vyšetření, případně i výsledky vyšetření, přešetříme a postupujeme podle výsledků.

9 Současný legislativní rámec Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška 90/2010 a k ní Příloha č. 2 a č. 3 V kontextu nové MZ jsou za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) považováni: Žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, vadami řeči, SPU, poruchami autistického spektra, se souběžným postižením více vadami) nebo Žáci se zdravotním znevýhodněním ě (dlouhodobě nemocní, s lehčími poruchami)

10 Nová terminologie v kontextu státní MZ Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ žák s PUP MZ Žák s PUP pro vykonání MZ je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, ě kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat MZ za podmínek odpovídajících jeho vzdělávacím potřebám

11 Proces vedoucí k zařazení žáka s PUP MZ do příslušné kategorie a skupiny Žák požádá školské ké poradenské zařízení í (PPP nebo SPC) o vypracování posudku PPP vypracuje posudek,, který obsahuje info o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny a z toho se odvíjející PUP. Spolupracuje se žákem, rodiči, školou, lékaři Podmínky pro konání MZ se upraví vždy, pokud zdravotní znevýhodnění či postiženítrvá trvá déle než rok.. Trvá-li kratší dobu, řeší to ředitel individuálně spříslušným školským poradenským zařízením a CERMATem.

12 Kategorizace-kritéria kitéi zařazeníř Kritériem není diagnóza žáka, ale funkční důsledek (konkrétní dopad) jeho zdravotního postižení či znevýhodnění ve vztahu ke konání MZ Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni dle nejvhodnějšího uzpůsobení podmínek Předpoklad efektivity navržených uzpůsobení se opírá o to, že žák je doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý!!

13 Kategorizace žáků s PUP MZ 1. Tělesně postižení (TP) 2. Zrakově postižení (ZP) 3. Sluchově postižení (SP) 4. Specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) O = ostatní žáci s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, it impulzivity i it nebo hypoaktivity, it s poruchami autistického spektra, s narušenou komunikační schopností =NKS (dysfázie, afázie), (psychiatrické diagnózy)

14 Přehled uzpůsobení podmínek pro konání společné č části i MZ (dle závažnosti obtíží)

15 Uzpůsobené podmínky pro konání MZ zahrnují: Úpravy prostředí Navýšení časového limitu it Úpravy zkušební dokumentace Úpravy hodnocení písemné práce a ústního projevu Použití kompenzačních pomůcek (asistenci) (tlumočení do/z českého znakového jazyka)

16 Úpravy prostředí: Testování v samostatné t učebně č ě Úpravy pracovního místa Úprava učebny Navýšení časového limitu: Stanoveno v rozmezí %, dle zařazení ř do skupiny podle míry postižení či znevýhodnění Individuální přestávky ř (nelze během ě poslechu v didaktickém testu)

17 Úpravy zkušební dokumentace: (týká se didaktického testu) Žáci ve skupině I pracují bez úprav Žáci ve skupině ě II a III pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální nebo obsahové stránce tá Formální úpravy- zvětšení písma, zvýraznění klíčových slov, elektronická verze Obsahové úpravy jen u žáků se smyslovou poruchou

18 Použití kompenzačních pomůcek: Běžně povolené pomůcky překladový slovník, slovník synonym, Slovník spisovné češtiny, PC Individuální kompenzační pomůcky kompenzují např.nedostatečné smysly y

19 MATURITA 2010/2011 Dotazník pro školu (nově upravená verze) byl na začátku školního roku zaslán emvšemstředním školám, je ke stažení na žáky maturanty objednávající se kvůli PUP, informují už sociální pracovnice při prvním kontaktu, že musí přijít s vyplněným Dotazníkem pro školu apřinést sešity a slohové práce Další informace naleznete na

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více