Naším cílem je zachování rozmanitosti života na Zemi. Vedeme děti a mládež k odpovědnosti za své jednání a ústě ke všemu živému.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naším cílem je zachování rozmanitosti života na Zemi. Vedeme děti a mládež k odpovědnosti za své jednání a ústě ke všemu živému."

Transkript

1 Milí pedagogové, i v tomto školním roce máme přichystanou nabídku výukových programů. Váš zájem nás utvrzuje v tom, že setkávání se s mladými lidmi k různým tématům zaměřeným na poznávání, ochranu a porozumění problémům životního prostředí, má smysl. Naším cílem je zachování rozmanitosti života na Zemi. Vedeme děti a mládež k odpovědnosti za své jednání a ústě ke všemu živému. Reagujeme na probíhající školskou reformu a připravili jsme anotace našich programů i s možnostmi jejich zařazení do vzdělávání dle Rámcových vzdělávacích programů pro střední školství. Naplňujeme především tématické okruhy Průřezového tématu Environmentální výchova Člověk a životní prostředí. Metodami práce a obsahem se však zaměřujeme také na Osobnostní a sociální výchovu či Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V nabídce naleznete tématické okruhy daného průřezového tématu, jimiž se program zabývá, vzdělávací oblasti a předměty, do nichž lze obsah integrovat u gymnaziálního vzdělávání. Vzhledem k velmi různorodému zaměření na jednotlivých středních školách, nebylo takovéto zařazení možné navrhnout zde pro všechny ostatní typy středního vzdělávání. Vězte tedy, že průřezové téma Environmentální výchova pro gymnaziální vzdělávání zde odpovídá označení Člověk a životní prostředí u ostatních typů středního vzdělávání a jistě najde své uplatnění především ve vzdělávacích oblastech Přírodovědné vzdělávání a Vzdělávání pro zdraví. Programy je možné upravit dle požadavků a potřeb konkrétní školy. Nabízíme Vám naplánování i zrealizování konkrétní akce přímo šité na míru pro Vaši školu (projekty, projektové dny, poznávací exkurze, výlety, soutěže zaměřené na nejrůznější témata environmentální a globální výchovy). Budeme rádi, když nám dáte vědět, o která další témata, metody a formy práce máte zájem. Programy objednávejte na: - 1 -

2 Objednávání výukových programů: Výukové programy si můžete objednávat telefonicky nebo mailem. Před uskutečněním programu se Vám vždy ještě ozveme, abyste nám objednávku potvrdili. Tel.: (denně od 7.30 do 11.00) Mail: Realizace programu: Lektor přijede program uskutečnit na Vaši školu. Terénní programy se konají venku, a to dle typu programu a Vašich možností buď u školy nebo jinde. Změny oproti loňskému roku: Díky stále slábnoucí podpoře výukových programů z veřejných zdrojů jsme byli nuceni opět zvednout cenu. S cenou jsme ale zvedli i kvalitu programů, proto doufáme, že s námi nepřestanete spolupracovat. Nabízíme Vám také akci 3+1, díky které se cena jednotlivého programu pro Vaše žáky může snížit. Také můžete s výhodou objednávat programy terénní, které trvají déle, ale stojí stejně. Akce 3+1: Pokud jedna třída absolvuje během školního roku 4 výukové programy, zaplatí pouze tři. První tři programy jsou placeny běžným způsobem a čtvrtý je pak zdarma. Doporučujeme takovéto sady objednávat s dostatečným předstihem, abychom na konci školního roku nezjistili, že již nemáme volný den, kdy program zdarma uskutečnit. Těšíme se na spolupráci a přejeme úspěšný školní rok 2008/2009 Vám i Vašim studentům. Programy objednávejte na: - 2 -

3 OBSAH: Terénní výukové programy: minut + doba nutná na cestu; 50 Kč na studenta - včetně dopravy lektora Bezedník... strana 4 Fryštácká stezka... strana 4 Pasekářská stezka... strana 5 Na hradě... strana 5 Lesní společnost... strana 6 Ostatní výukové programy: proběhnou u Vás ve škole; 90 minut (není-li uvedeno jinak); 50 Kč na studenta včetně dopravy lektora Velká voda... strana 7 Léčivá síla bylin... strana 7 Archeologické putování... strana 8 Geologie... strana 8 Lidé na Zemi... strana 8 I Ty ovládáš klima Země... strana 9 Odpadov... strana 9 Cigaretku?... strana 10 Žijeme se zvířaty... strana 10 Biozahrádka... strana 10 Programy objednávejte na: - 3 -

4 Terénní výukové programy: Bezedník: 120 minut (+cesta) Přírodní památka Bezedník je jedinečná díky výskytu vzácných obojživelníků. Skupinky mladých vědců vyzbrojené atlasy, mapami, lupami, klíči a planktonkou budou mít jedinečnou možnost zažít přírodovědnou expedici v chráněném území. :Problematika vztahů organismů a prostředí - Jak ovlivňuje prostředí organismy v něm žijící, které (a)biotické vlivy na organismus působí :Člověk a životní prostředí - Jak ovlivňuje člověk životní prostředí; formy ochrany rostlin a živočichů :Životní prostředí regionu statut přírodní památky : Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Spolupráce :Člověk a příroda (Biologie Biologie živočichů anatomie bezobratlých, obojživelníků, živočichové a prostředí; Biologie rostlin anatomie, poznávání druhů stromů, rostliny a prostředí; Geografie Životní prostředí krajina, vývoj interakce příroda společnost); Člověk a zdraví (Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě) Fryštácká stezka: 240 minut Poznáme krásné okolí Fryštáku. S pomocí pracovních listů plných úkolů se seznámíme s místními rozmanitými biotopy a jejich obyvateli. : Člověk a životní prostředí - Jak ovlivňuje člověk životní prostředí a jaké je srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti; Čím jsou významné organismy; jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a živočišných druhů, formy jejich ochrany Člověk a příroda ( Biologie Ekologie základní ekologické pojmy ekosystém, biotop, krajina ; Praktické poznávání přírody; Geografie Životní prostředí krajina, vývoj interakce příroda společnost); Člověk a zdraví (Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě). Programy objednávejte na: - 4 -

5 Pasekářská stezka: 240 minut Jak se vyvíjela krajina v přírodním parku Želechovické paseky, s jakými rostlinami a živočichy se zde můžeme setkat? Procházkou po naučné stezce a s pomocí pracovních listů budeme objevovat kouzlo krásného místa v těsné blízkosti Zlína. : Člověk a životní prostředí - Jak ovlivňuje člověk životní prostředí a jaké je srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti; Čím jsou významné organismy; jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a živočišných druhů, formy jejich ochrany : Životní prostředí regionu statut přírodního parku Člověk a příroda ( Biologie Ekologie základní ekologické pojmy ekosystém, biotop, krajina ; Praktické poznávání přírody; Geografie Životní prostředí krajina, vývoj interakce příroda společnost); Člověk a zdraví (Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě). Na hradě: 240 minut Příroda Hostýnských vrchů, zaměření na zdejší lesy. Čím prošel hrad Lukov během své existence? Budete mít možnost se přímo v prostorách zříceniny hradu stát průvodci a za pomoci dostupných materiálů odhalit pohnutý osud tohoto místa. : Člověk a životní prostředí - Jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost, udržitelnost tohoto ovlivňování : Problematika vztahu organismů a prostředí - Jak probíhá tok energie a látek v biosféře a v ekosystému : Životní prostředí regionu : Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Spolupráce : Člověk a příroda (Geografie životní prostředí proměny krajiny, místní region; práce s mapou, terénní geografická výuka); Člověk a zdraví (Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě); Člověk a společnost (Dějepis jak se historické události naší země od 13. století po současnost podepsaly na životě jednoho moravského hradu) Programy objednávejte na: - 5 -

6 Lesní společnost: 120 minut V lese o lese. Během her, prožitkových aktivit a s využitím technických pomůcek poznáme stromy jako jedinečné živé bytosti a seznámíme se se stavbou jejich těla, naučíme se číst v letokruzích, poznáme druhy stromů v lese v blízkosti školy. : Problematika vztahu organismů a prostředí - Jak probíhá tok energie a látek v biosféře a v ekosystému : Životní prostředí regionu : Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Spolupráce : Člověk a příroda (Biologie biologie rostlin stromy-určování druhů, měření výšky, obvodu, průměru lesáckými technikami; Ekologie ekologické pojmy vztahující se k lesu); Člověk a zdraví (Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě) Programy objednávejte na: - 6 -

7 Ostatní výukové programy: Velká voda: 135 minut, je potřeba dataprojektor Kde se vzaly povodně? Musíme se jich zbavit? A lze to vůbec? Účastníci programu zjistí, jak má fungovat protipovodňová ochrana a jak jsou povodně ovlivňovány vzhledem naší krajiny. V diskusní hře se přesvědčí, že nic není tak jednoduché, jak vypadá. Seznámí se se základními vodními stavbami a zjistí, jak nás mohou před povodněmi ochránit. Na závěr se stanou projektanty a navrhnou revitalizaci toku. Tématické okruhy průřezového tématu EV : Člověk a životní prostředí - funkce vodních ekosystémů, význam ochrany přírody a krajiny; Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí povodně: ohrožování lidské populace a životního prostředí nepatřičnými zásahy do vodních toků Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (Biologie - Ekologie povodně jako příklad dopadu nesprávného zásahu do ekosystému, základní ekologické pojmy; Geografie vývoj interakce příroda společnost: prostorová koexistence, limity přírodního prostředí) Léčivá síla bylin: program může proběhnout i v terénu Seznámíme se s některými léčivými bylinami u nás rostoucími. Řekneme si, která je na jaký neduh a kdy je nejlépe ji sbírat. Probudíme naše smysly očicháme, ohmatáme a nakonec i ochutnáme. : Problematika vztahu organismů a prostředí biotické a abiotické faktory ovlivňující růst různých druhů bylin : Člověk a ŽP význam bylin v životě člověka, příčiny vzniku a zániku některých rostlinných druhů, způsoby jejich ochrany : Životní prostředí regionu byliny regionu a změny v jejich výskytu : Seberegulace péče o sebe sama, relaxace, péče o vlastní zdraví Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda (Biologie rostlin anatomie, význam ); Člověk a zdraví (byliny a jejich význam v prevenci i léčbě chorob; Tělesná výchova turistika a pobyt v přírodě) Programy objednávejte na: - 7 -

8 Archeologické putování: program může proběhnout i v terénu Člověk a jeho historie. Jak probíhá archeologický výzkum, archeologie u nás, okolí Zlína a jeho dávná minulost. : Problematika vztahu organismů a prostředí - Jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost, udržitelnost tohoto ovlivňování : Životní prostředí regionu a jeho proměny Vzdělávací oblast: : Člověk a společnost (Dějepis doba kamenná, bronzová a železná, počátky lidské společnosti v našem regionu dobrodružné pátrání v terénu; význam historického poznání pro současnost, práce historika, historické informace, jejich typy, účel a možnost využití) Geologie: program může proběhnout i v terénu Opravdu to nejsou jenom šutry chcete zažít dobrodružné poznávání neživé přírody? Pohled na geologii jako syntetickou vědu. Co o ní víme? Součástí jsou ukázky zkamenělin, hornin, minerálů, polodrahokamů. :Problematika vztahu organismů a prostředí abiotické faktory Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda (Geologie minerály, horniny a jejich původ, geologické působení vody, práce v terénu a geologická exkurze) Lidé na Zemi Jak se žije lidem na různých místech světa? Proč jedni umírají na nemoci spojené s obezitou a druzí hlady? Některé globální problémy, jejichž pozadí Vás možná překvapí. :Člověk a životní prostředí příčiny a důsledky globálních ekologických problémů, nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů; jaké jsou možnosti zapojení jednotlivce Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: : Globální problémy, jejich příčiny a důsledky; Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ Mezinárodní vztahy, globální svět globální problémy); Člověk a příroda (Geografie sociální prostředí - socioekonomická sféra geografické aspekty bohatství a chudoby, globalizace) Programy objednávejte na: - 8 -

9 I Ty ovládáš klima Země Globální změna klimatu - po zasedání Mezinárodního panelu pro změny klimatu z roku 2007 už je jasné, že se jedná o skutečný problém. Co můžeme ve svém každodenním životě udělat pro to, abychom co nejméně přispívali k tomuto nebezpečnému fenoménu? Program účastníky jednoduše seznámí se základními závěry Panelu očekávané změny, adaptace, možnosti řešení : Člověk a životní prostředí - Vlivy prostředí ohrožující zdraví člověka; příčiny a důsledky globálních ekologických problémů a jaký postoj k tomu zaujímají zainteresované skupiny; nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů; jaké jsou možnosti zapojení jednotlivce do jejich řešení; základní principy pojící se s myšlenkou udržitelného rozvoje; prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního jednání lidstva :Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ - aktivní a zodpovědné občanské chování); Člověk a příroda (Biologie ekologie základní pojmy; Chemie anorganické sloučeniny; Geografie globální problémy) Odpadov Co si počít, když na vašem oblíbeném místě v přírodě vznikne skládka odpadů? Program je speciálně zaměřen na odpadovou problematiku Zlínska a na rozvíjení samostatného tvůrčího myšlení studentů. : Člověk a životní prostředí - odpady - nadprodukce odpadů, jejich třídění, možnosti recyklace, možnost znovuvyužití věcí, které se nám jeví nepoužitelné; problém regionu : Morálka všedního dne : Člověk a příroda (Biologie - ekologie); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ - petice jako jedna z možností, jak se občansky angažovat při řešení problému) Programy objednávejte na: - 9 -

10 Cigaretku? V programu studenti odhalí kouření jako svoboduomezující prvek, seznámí se s nečekaně velkou rozšířeností tabákového průmyslu a jeho dopady. Osobnostní a sociální výchova seberegulace Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) Žijeme se zvířaty, k programu je nutný videopřehrávač Jak žijí zvířata, která dennodenně ovlivňují náš život? Žáci si na základě kompletních informací, různých aktivit, zamyšlení a diskusí vytvoří na danou problematiku vlastní názor. : Člověk a životní prostředí tzv. živočišná výroba a etické i environmentální problémy s ní spojené. Co může každý člověk jako spotřebitel udělat pro zlepšení jednoho z lidsky nejbolestivějších problémů dneška : Morálka všedního dne :Člověk a příroda (Biologie živočichů projevy chování, potřeby, rozšíření, význam a ochrana živočichů; Ekologie) Biozahrádka, biopolíčko Poznáme pravé BIO? Studenti se prostřednictvím ochutnávky, psychomotorických aktivit a vlastní tvořivosti důvěrně seznámí s mnoha aspekty BIO potravin. Poznají BIO mezi ostatními značkami a vědí, jaký význam má pro spotřebitele z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí. Program je zaměřen také na zvýšení povědomí studentů o tom, kde je možné v jejich okolí koupit potraviny v kvalitě BIO. : Člověk a životní prostředí zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství : Životní prostředí regionu a ČR : Člověk a příroda (Biologie Ekologie konvenční a bio zemědělství základní pojmy) : Člověk a zdraví (Zdravý způsob života a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví výživa, prevence, odpovědnost jedince za zdraví) Programy objednávejte na:

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Autor: Zuzana Polívková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více