Rozumíte slovensky? Zpracovali Anna Řepková a Jiří Mikulecký, studenti septimy 2010 / na Podještědském gymnáziu v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozumíte slovensky? Zpracovali Anna Řepková a Jiří Mikulecký, studenti septimy 2010 / 2011. na Podještědském gymnáziu v Liberci"

Transkript

1 Rozumíte slovensky? Zpracovali Anna Řepková a Jiří Mikulecký, studenti septimy 2010 / 2011 na Podještědském gymnáziu v Liberci Zadala: Mgr. Hana Šabaková Konzultanti: Ing. Martina Košátková Hušková Jan Řepka

2 zde je uvedena pouze druhá část práce a dotazník 2. Rozumíme, či nerozumíme slovensky? Na otázku, zda česká veřejnost rozumí slovenštině stejně dobře jako dřív, nelze jednoznačně odpovědět, protože každý z Čechů má jinou zásobu slovenských slov. Některým rozumí i mimo kontext, jiným pouze ve větách. Záleží na tom, jak často se se slovenštinou během svého života dostával do přímého kontaktu i na tom, po jak dlouhou dobu. Bude totiž rozdíl jednak mezi dnešními malými dětmi, jež slovenštinu slyší jen občas, a dospívajícími, kteří mohou mít mezi Slováky své vrstevníci a kamarády, a oproti nim mezi střední a starší generací, která se v době svého mládí nebo své dospělosti mohla setkávat se slovenštinou denně. Aby bylo možno zjistit, zda je povědomí o slovenštině závislé především na věku dnešních Čechů, byl vytvořen dotazník z padesáti vybraných slovenských výrazů a deseti vět. Tento dotazník byl dán k vyplnění celkem stu respondentům pěti věkových skupin. Nejmladší skupina byla ve věkovém rozmezí let; tyto děti už umějí psát, ale je u nich minimální předpoklad, že slovenštinu slyší častěji. Druhou skupinu tvořili především středoškoláci ve věku let; u nich se vzhledem k většímu spektru kamarádů a větší možnosti cestovat dalo předpokládat, že rozumějí slovenštině lépe. Dospělí mezi lety zažili ještě společnou republiku, a proto se u nich dalo očekávat lepší porozumění slovenským slovům i větám. Z respondentů nejstarších byly vytvořeny dvě skupiny, a to a 60 let a výše. Autorka výzkumu předpokládala, že vzhledem k životním zkušenostem prokáže nejlepší znalosti slovenštiny skupina poslední. 2.1 Dotazník Po konzultaci se zadávající a s autorčiným otcem byl sestaven dotazník. Ten byl tvořen ze tří částí. V první se zjišťovalo, zda jsou respondenti v nějakém častějším kontaktu se slovenštinou, ve druhé měli dotazovaní přeložit slovenská slova do češtiny a v části třetí překládali věty ze slovenštiny do češtiny. První, a to částí zjišťovací, se dotazovaní, až na výjimky, bohužel nevěnovali. Opomněli vyplnit, zda mají na Slovensku nějaké příbuzné, či jestli sledují nějaký slovenský pořad nebo poslouchají slovenský rozhlas. Proto nemohla být tato část vyhodnocena.

3 Do vlastního dotazníku bylo vybráno 50 slov z běžného, každodenního života, a to záměrně jednak ty výrazy, které mají svou hláskovou podobou blízko k češtině, a naopak ty, které dnešní starší i střední generace považuje za chytáky. Z každé věkové skupiny bylo osloveno 20 respondentů. Ze správných i chybných odpovědí byly vypracovány grafy; dvacet dotazovaným představuje vždy sto procent Výrazy v první části dotazníku a jejich překlad zemiak brambor kapor - kapr ohovárať - pomlouvat riad- nádobí rezeň řízek veverica - veverka pozrieť - podívat oblok - okno marhuľa - meruňka papagaj- papoušek hojdať - kolébat,houpat nožnice- nůžky uhorka okurka ťava - velbloud bozkať - líbat lopta - míč čučoriedka -borůvka mačka- kočka korčul ovať - bruslit vankúš - polštář šošovica čočka korytnačka- želva vystrájať - vyvádět okuliare - brýle žuvačka - žvýkačka somár- osel ponúknuť - nabídnout cintorín - hřbitov paradajky - rajčata bocian - čáp ľad - led fajčiar - kuřák vrecko - kapsa vtáčik - ptáček hmľa - mlha rušňovodič - strojvůdce nohavice - kalhoty šarkán - drak cencúl - rampouch murár - zedník topánky - boty pečeň - játra hladný - hladový kováč - kovář golier - límec chrbát - záda smädný - žíznivý dojča - kojenec pery - rty bosorka - čarodějnice 2. 3 Graficky vypracované výsledky jednotlivých věkových skupin První věková skupina Byly osloveny děti ve věku mezi lety, tedy ve věku, kdy už dovedou číst a zároveň mohou mít povědomí o existenci jazyka blízkého češtině. V této věkové skupině byla (jako v jediné) v odpovědích uváděna slova, která dětem slovenský výraz připomínala, například, že cencúl (rampouch) je culík, nebo že somár (osel) je komár. (Starší už buď jenom uvedli překlad výrazu, nebo odpověď nezadali.)

4 Druhá věková skupina Druhou skupinu tvořili lidé ve věkovém rozpětí let. Jejich znalost slovenštiny byla lepší než u předchozí skupiny, ale horší než u všech starších.

5 Třetí věková skupina Následující graf zachycuje odpovědi respondentů mezi lety. V porovnání s dvěma předchozími skupinami je patrná lepší znalost jednotlivých slovenských slov. Znali např. význam výrazu čučorietka nebo golier, jimž z předchozích kategorií nerozuměl nikdo Čtvrtá věková skupina Nutno podotknout, že věková kategorie mezi let rozuměla nejvíce slovenským výrazům. Je to způsobeno nejspíše tím, že ještě zažili Československou republiku a vnímali slovenštinu jako jazyk, který mohli denně slyšet. Respondenti této věkové skupiny nebyli v době, kdy existovala ČSSR, tak malí, takže jim mnohá slova zůstala v paměti dodnes.

6 Pátá věková skupina Pátá věková skupina Skupinou poslední jsou lidé nejstarší, a to ve věkovém rozpětí 60 let a více. Ti Československou republiku zažili a určitě se i slovansky nespočetněkrát domlouvali. I když je tato skupina nejstarší, nebyli její respondenti nejúspěšnější. Lidé nad sedmdesát let už často zapomínají, a i když slovo znají, nemohou si mnohdy vzpomenout na jeho význam.

7 Úspěšnost jednotlivých věkových kategorií v % 2. 4 Výrazy v druhé části dotazníku a jejich překlad Pokud jde o jednotlivé věkové skupiny a překládání vět, byly zjištěny obdobně široké znalosti jako u překládání slov. Nejméně úspěšní byli nejmladší dotazovaní a nejlépe zvládali překlad vět lidé ve věkovém rozpětí let. Byly zvoleny následující věty: 1) Tvoja stará mama ťa prosí, či by si zamietol tie ívery. - Tvoje babička tě prosí, jestli bys nezametl ty třísky. 2) Nezabudni si zobrať čistú vreckovku a zober aj pre ocina. - Nezapomeň si vzít čistý kapesník a vezmi i pro taťku. 3) Išla som so svojim ujom na električku. - Šla jsem se svým strýčkem na tramvaj. 4) Janka, zober zo záhrady to veľké vedro pre svokru. - Janka, vem ze zahrady to velké vědro pro tchýni. 5) Adela nás dala s Petrom dokopy. - Adela nás s Pertem seznámila. 6) Ja som neni chorý. - Nejsem nemocný.

8 7) To sa teda čudujem. - To se teda divím. 8) Idem do krčmy - Jdu do hospody. 9) Stávková kancelária bola otvorem. - Sázková kancelář byla otevřená. 10) Táto sobášna sieň sa mi veľmi páči - Tato svatební síň se mi velmi líbí Společný graf úspěšnosti jednotlivých věkových skupin

9 Na grafu jsou na ose x vyobrazeny jednotlivé věty podle čísel v pořadí. Na ose y je uvedena procentuální úspěšnost. Velmi vyrovnané byly obě nejstarší věkové skupiny, a 60 a více let. I přes velmi blízké výsledky měla větší úspěšnost skupina mladší. Většina vyplňujících rozuměla slovním spojením jako išla som, bola otvorená nebo já som. Ovšem slovům jako svokra či ujo především mladší generace většinou nerozuměla a označovala slovem svokra slepici nebo podsvinče. Slovům jako električka nebo krčma rozuměl, až na výjimky, téměř každý. Velký problém činilo dotazovaným slovo ívery. Nejčastěji ho znali lidé z věkové skupiny 60 a více Celkové průměry jednotlivých věkových skupin při překládání vět v ohledu úspěšnosti Pokud šlo o překlad celých vět, dotazovaní sice rozuměli jednoduchým slovům, ale celé věty přeložili správně jen zřídka.

10 Příloha č. 1: Dotazník Jmenuji se Anna Řepková a jsem studentkou septimy Podještědského gymnázia. Vypracovávám projekt na téma Rozumíte slovensky?, kde chci zjistit, jak česká populace slovenštině rozumí. Jako hlavní podklad pro tuto práci má sloužit následující dotazník. Prosím Vás o jeho vyplnění, a tedy i o spolupráci. Předem velmi děkuji za Vaši pomoc. Pohlaví: ŽENA MUŽ Věk: Máte/Máš na Slovensku příbuzné, se kterými se navštěvujete/navštěvuješ? ANO NE Sledujete/Sleduješ nějaké slovenské pořady, posloucháte/posloucháš slovenský rozhlas, nebo čtete/čteš slovenský tisk či knihy? ANO NE Jestli ano, tak jaké? Přelož(te) prosím tato slova ze slovenštiny do češtiny: potraviny (8); oblečení (4): zvířata (10); části těla (3): slovesa (7); přírodní útvary (3); přídavná jména (2): věci spojené s každodenním životem (7); zaměstnání (4); osoby (2): zemiak kapor ohovárať riad rezeň veverica pozrieť oblok marhuľa papagaj hojdať nožnice uhorka ťava bozkať lopta čučoriedka mačka korčul ovať vankúš šošovica korytnačka vystrájať okuliare žuvačka somár ponúknuť cintorín paradajky bocian ľad fajčiar vrecko vtáčik hmľa rušňovodič nohavice šarkán cencúl murár topánky pečeň hladný kováč golier chrbát smädný dojča pery bosorka Přelož(te) prosím tyto věty ze slovenštiny do češtiny: - Tvoja stará mama ťa prosí, či by si zamietol tie ívery.. - Nezabudni si zobrať čistú vreckovku a zober aj pre ocina... - Išla som so svojím ujom na električku. - Janka, zober zo záhrady to veľké vedro pre svokru.. - Adela nás dala s Petrom dokopy.. - Ja som neni chorý. - To sa teda čudujem... - Idem do krčmy... - Stávková kancelária bola otvorená. - Táto sobášna sieň sa mi veľmi páči.

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Primární část Zpráva ze sociologického výzkumu Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Zadavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více