SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA Vypracoval: Bc. Marek Lanč Rok: 2012

2 SOUHRN Předkládaná seminární práce stručně představuje vybraná průpravná cvičení v boji na zemi (ne-waza). Obsahem práce je průřez cviků pro jednotlivce zaměřených jak na obranou, tak i útočnou složku boje na zemi. Nedílnou součástí tohoto textu jsou také cvičení ve dvojicích, zaměřená především na řešení různých standardních situací, případně úniků z jednotlivých technik. Práce si neklade za cíl vytvořit kompletní souhrn možných cvičení, ale snaží se nabídnout sadu proveditelných cviků, které vedou ke zlepšení jak fyzické, tak technické kondice v tomto judistickém odvětví.

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych v rámci této práce poděkovat svému dlouholetému trenérovi Romanu Dvořákovi za snahu a píli, se kterou se mi věnoval během mého judistického studia v dojo v Třešti. Zároveň bych rád vyjádřil nemalý dík všem členům třešťského judo klubu Bushi za příjemné přátelské a kreativní prostředí, které především v průběhu mých mládežnických let vedlo k vytvoření vřelého vztahu k judistickému umění a sportu, který vyústil až k sepsání této práce. Velký dík patří mé sestře Veronice Lančové, která si, stejně jako já, vytvořila velmi blízký vztah k tomuto koníčku a velkou měrou přispěla k vytvoření této práce jako figurantka na doplňujících fotografiích. Na závěr nesmím zapomenout vyjádřit svůj obdiv své přítelkyni Aničce B., která mne podporovala v průběhu psaní mé práce, především ve chvílích, ve kterých se práce posunovala ke svému cíli minimálním tempem. Veronika Lančová (3. Kyu) a Marek Lanč (1.Dan)

4 OBSAH 1. ÚVOD NÁVAZNOST PRŮPRAVNÝCH CVIČENÍ PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO JEDNOTLIVCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ VE DVOJÍCÍCH PŘECHODY ZE STANDARDNÍCH SITUACÍ UKE ČELEM K TATAMI TORI LEŽÍCÍ NA ZÁDECH ÚNIKY Z DRŽENÍ ÚNIKY Z KESA-GATAME ÚNIKY Z KAMI-SHIHO-GATAME ÚNIKY Z JOKO-SHIHO-GATAME RANDORI (CVIČNÝ ZÁPAS) ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY... 29

5 1. ÚVOD Judistické techniky na zemi (ne-waza) využívající technik znehybnění (katame-waza) jsou velmi důležitou složkou tréninku především v tréninkových jednotkách nejmladších judistů tzv. judo školek. Přispívá k tomu fakt, že pro tyto děti je daleko přirozenější pohyb po čtyřech a se sníženým těžištěm obecně. Zároveň při těchto cvičeních nedochází k prudkým nárazům o žíněnku (tatami), jak je tomu při hodových technikách v postoji (nage-waza). Nicméně ne-waza není jen dominantou dětských tréninků, ale je i neoddělitelnou součástí sportovního juda jak dětských, tak dospělých kategorií. Jak vyplývá z judistických pravidel, je možné udržením soupeře na lopatkách vyhrát celý zápas na ippon (25 s), či získat bodové ohodnocení wazari (20 24 s) nebo juko (15-19 s). Navíc je v ne-waza obsažena i řada technik, při jejichž nasazení je možné ukončit zápas vzdáním soupeře. Mezi tyto techniky patří škrcení (shime-waza) a páčení (kansecu-waza). Z výše uvedených argumentů vyplývá, že je třeba nejen procvičovat samotné jednotlivé techniky z oblasti držení, škrcení a páčení, ale věnovat se též průpravě pro správný pohyb při práci na zemi, osvojovat si návyky nutné k neprodleným únikům z běžně nastávajících situací a s velkým úsilím se věnovat i samotnému nácviku boje na zemi v podobě různě modifikovaných přátelských cvičných zápasů (randori). Vzhledem k tomu, že soupisy a popisy jednotlivých technik znehybnění využívaných pro boj v ne-waza (viz. Příloha I) jsou velmi podrobně obsaženy v mnoha zdrojích jak v podobě knih, videí či internetových stránek, není v této práci zahrnuto jejich opakování a proto se při jakékoliv nejasnosti či neznalosti techniky zmiňované v textu doporučuje obrátit se na literaturu uvedenou v Příloze I. Stránka 1

6 2. NÁVAZNOST PRŮPRAVNÝCH CVIČENÍ Příprava v boji na zemi se stejně jako v boji v postoji skládá z řady na sebe navazujících celků. Prvním z nich, pomineme-li nácvik samotných technik a jejich dokonalé zvládnutí, je nácvik pohybových vlastností, které mohou provádět cvičenci jednotlivě. Jde o řadu cviků, vycházejících z boje na zemi, které je možné si častým opakováním mimo bojovou situaci osvojit. Zároveň je možné tyto cviky běžně používat za účelem rozcvičení či zvýšení kondice. Na tato průpravná cvičení navazují cviky ve dvojicích, které si kladou za cíl především zvýšit reálnost situace přítomností soupeře, spíše než jeho velkým aktivním zasahováním do nácvikové situace. Další sadou cvičení je nácvik různých bojových situací ve dvojicích, ve kterých je účelem procvičit jak roli drženého, zdánlivě prohrávajícího, za účelem nácviku úniků, tak i roli útočníka (toriho), který se snaží z různých situací převést svého soupeře (ukeho) do některé z technik osae-komi-waza (držení), škrcení či páky. Nejkomplexnější přípravou před samotným ostrým zápasem je nácvik boje ve dvojicích ve formě přátelského zápasu (randori), který lze provádět v řadě variant zaměřených na jednotlivé aspekty boje na zemi. Stránka 2

7 3. PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO JEDNOTLIVCE V následující části budou popsány vybrané cviky, vhodné jako průpravná cvičení pro rozvoj schopností v ne-waza. Některá cvičení přímo vychází z určitých situací boje na zemi, některá slouží k rozcvičení, protažení a posílení partií potřebných pro boj na zemi. I když jsou pro určité cviky vžité různé národní či místní názvy, budou jednotlivé cviky pro jednoduchost v orientaci označeny pořadovým číslem. Cvičenec v tomto případě bude označován jako tori. Cvik I Tori leží na zádech, hlavu zvednutou z tatami (Obr. 1). Nohy má zvednuté a pokrčené v kolenou. Střídavě protahuje a pokrčuje nohy (Obr. 2 a Obr. 3). Cvik je vhodný pro osvojení si pohybu, kterým je možné odtlačit soupeře útočícího od nohou Cvik II Tori leží na zádech, hlavu zvednutou z tatami. Nohy má zvednuté z žíněnky a přibližně kolmo k rovině těla (Obr. 1). Střídavě je dává do pozice sankaku. Tedy tak, že chodidlo jedné nohy je umístěno pod kolenem druhé, pokrčené nohy (Obr. 4). Dutina vytvořená mezi nohami, by měla být přibližně ve výšce, kde by nacházela útočníkova hlava v případě, že by byl skrčený a útočil by z pozice od nohou. Stránka 3

8 4 Cvik III Stejně jako cvik II, pouze s tím rozdílem, že tori nezůstává při provádění cviku v pozici na zádech, ale při umisťování nohou do pozice sankaku se zároveň zvedá na lopatky (Obr. 5). Cvičení je průpravou na chycení narovnaného klečícího soupeře útočícího od nohou do technik sankaku. 5 Cvik IV Tori si klekne do klubíčka, natáhne levou ruku kolmo k ose těla a položí ji hřbetem na tatami (Obr. 6). Následně provede kotrmelec přes levé rameno s hlavou vytočenou doprava, aniž by zvedal levou ruku z tatami (Obr. 7). Poté prování přes totéž rameno kotrmelec dozadu zpět do klubíčka (Obr. 8). Cvik opakuje párkrát na stejnou stranu, poté se ruce vymění Stránka 4

9 Cvik V Tori si sedne, natáhne nohy před sebe (Obr. 9). Poté si lehá na záda a současně dává nahy za hlavu, tak aby byly natažené a dotýkaly se špičkami tatami (Obr. 10). V této pozici přechází nohami okolo hlavy až do maximálních poloh na obou stranách těla (Obr. 11) Cvik VI Tori leží na zádech, ruce skrčené nad hrudníkem, nohy pokrčené v kolenou s chodidly na zemi (Obr. 12). Tori zvedá hýždě a postupně celé tělo tak, že se nakonec dotýká tatami pouze chodidly a hlavou (Obr. 13). Tedy zvedá se stejně, jako by se chtěl dostat do mostu na hlavě, nedotočí se však úplně na střed hlavy, ale jen klouže přes týl po temeni hlavy a zpět Stránka 5

10 Cvik VII Tori leží na zádech, ruce skrčené nad hrudníkem, zvednuté hýždě, nohy pokrčené v kolenou s chodidly na zemi (Obr. 14). Tori se vytáčí střídavě na obě ramena tak, že daným směrem vytáčí hlavu i tělo (Obr. 15) Cvik VIII Tento cvik je vhodný pro posílení krčních svalů a vede ke zlepšení výdrže při škrcení a zároveň ke zlepšení možnosti úniků z držení typu kesa-gatame apod. Tori udělá most na hlavě, ruce má zkřížené na hrudníku (Obr. 16). Pomalu se po hlavě houpe střídavě dopředu, dozadu a zprava doleva. Pro zkušenější a starší judisty je možné cvik modifikovat tak, že nejprve 17 ve statickém mostu na hlavě bez kývání si další cvičenec sedne torimu na břicho a zvýší mu tak hmotnost, kterou nese (Obr. 17). Případně je možné pomalu kývat se i se zátěží. 16 Stránka 6

11 Cvik IX Podobně jako předchozí cvik je i tento cvik zaměřen na posílení krku. Tori je otočen břichem k žíněnce. Pomocí rukou se zvedne a opře se pouze o čelní část hlavy a chodidla, paže si položí na nohy (Obr. 18). Opět provádí houpavé pohyby dopředu (Obr. 19), dozadu a do stran Cvik X Tori leží na břiše, ruce má sevřené v pěst a položené na předloktí u hlavy (Obr. 20). Ruce natáhne (Obr. 21) a bez pomoci nohou se přitáhne tak, že pěsti dostane na úroveň krku (Obr. 22). Jak je patrné z vložené úsečky, dochází k posunu přibližně o délku zad. Jde o tzv. přítahy, které slouží k nácviku pro kopírování pohybu ukeho při úniku z techniky kami-shiho-gatame Stránka 7

12 Cvik XI Tori je v kliku, opřený o předloktí (Obr. 23). Přesune, aniž by položil pánev na žíněnku, pravou nohu pod levou a zaujme pozici nohou při technikách kesa (Obr. 24). Následně se vrací do původní pozice a cvik provádí na druhou stranu. Cvičení je vhodné cvičit dynamicky s mnohonásobným opakováním Cvik XII Následující cvik slouží k procvičení možných 25 pozic nohou při drženích typu shiho. Tori klečí na kolenou, prsty nohou a předloktími se opírá o tatami (Obr. 25). V tomto cviku opakuje sérii níže popsaných pohybů. Levou nohu natáhne do boku a opře se o chodidlo (Obr. 26). Na levou nohu si opět klekne, a totéž provede s nohou pravou. Následně se vrátí do kleku a zvedne se do rozkročených nohou na špičky, hlavu opírá před rukama o zem (Obr. 27). Potom si lehá na břicho, nohy má protažené za sebe (Obr. 28). Znovu se vrací do původní pozice a sérii opakuje. Po celou dobu cviku je tori opřen o předloktí Stránka 8

13 Cvik XIII Dalším, velmi dobře známým cvikem, je tzv. ebi, které slouží jako nácvik k úniku z kesa technik. Cvik probíhá tak, že tori leží na zádech s pokrčenými nohami opřenými o 29 chodidla, ruce volně zvednuté nad hrudí (Obr. 29). Tori se vytočí na pravý bok tak, že nejprve zvedne tělo ze země, aby měl váhu na chodidlech a lopatkách, poté pokrčenou pravou nohu přisune těsně nad tatami a zároveň s tím přisouvá k této noze obě paže (Obr. 30). 30 V důsledku těchto pohybů se toriho hýždě vysouvají mimo osu jeho těla doleva nahoru. Potom se tori přetočí na levý bok tak, že ruce přesune okolo hlavy na levou stranu (Obr. 31), současně vytáčí hýždě 31 doprava, aniž by se jimi dotýkal země a přesouvá levou nohu kolenem ke svým pažím (Obr. 32). Následuje opakování 32 pohybů stejně na pravou stranu a stále dokola, s tím, že se tímto pohybem tori posouvá po žíněnce směrem, kterým leží jeho hlava. Stránka 9

14 Cvik XIV O trochu složitějším cvikem je pohyb směrem za nohami. Výchozí pozice je stejná jako u předchozího cviku (Obr ). Následně tori zvedne nohy ze žíněnky, má je mírně pokrčené v kolenou (Obr. 33). Poté se otočí na pravý bok, nohy stáčí též doprava a o pravé chodidlo se odráží (Obr. 34). Po tomto odrazu se ve švihu (Obr. 35) posouvá směrem za nohami a otáčí se na svůj levý bok s tím, že tímto směrem otáčí i své nohy. Zde se odráží o levé chodidlo (Obr. 36) a cvik se opakuje na druhou stranu Cvik XV Tori leží na zádech a dynamicky spojuje nad tělem kolena a lokty s tím, že všechny končetiny má pokrčené (Obr. 37). Při tomto cvičení má hlavu zvednutou z tatami. Stejné cvičení je vhodné provádět postupně i na levém a pravém boku (Obr. 38) Stránka 10

15 4. PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ VE DVOJÍCÍCH Průpravná cvičení ve dvojicích se provádí za účelem zvýšení reálnosti situace, či z důvodů, že je druhý jedinec potřebný jako opora při cviku. V následujícím textu bude jako tori označován jedinec, který provádí větší část popisované techniky a uke jako cvičenec, který k technice pouze dopomáhá. Cvik XVI V tomto cviku je hlavním zaměřením kopírování pohybu soupeře. V první variantě tori leží na zádech, uke je na čtyřech nad torim v pozici od hlavy (Obr. 39). Uke se náhodně pohybuje do stran či po ose těla. Úkolem toriho je tento pohyb kopírovat, tak aby se nacházel pořád pod ukem. Cvičení je možné modifikovat mnoha způsoby, například tak, že uke je nad torim v pozici z boku, případně tak, že pohyb vyvolává tori a uke ho naopak kopíruje. 39 Cvik XVII Uke se položí na záda a začne válet sudy. Tori klečí na čtyřech nad ním tak, že osa jeho těla je ve směru pohybu ukeho (Obr. 40). Tori kopíruje po čtyřech pohyb ukeho a jakmile je uke natočen zády k žíněnce, tori snižuje své těžiště a ukeho zalehává (Obr. 41). Poté se opět zvedá a uke pokračuje v pohybu. Cvik je vhodné provádět nejprve pomalu a postupně jej zrychlovat. Možnými modifikacemi jsou směry, kterými se uke pohybuje a to buď směrem od toriho, či k němu. Stránka 11

16 40 41 Cvik XVIII Tori leží na zádech, nohy má pokrčené a opřené o chodidla a hlavu zvednutou ze žíněnky (Obr. 12). Uke stojí čelem k torimu u jeho nohou (Obr. 42). Úkolem ukeho je oběhnout toriho až k hlavě. Tori se naopak snaží točit se noha- 42 ma proti pohybujícímu se ukemu. Cvičení lze různě upravovat, například tak, že uke si může pomáhat tím, že chytá toriho za nohy apod. Cvik XIX Uke klečí u toriho hlavy. Tori leží na zádech s pokrčenými nohami, opřenými o chodidla. Uke uchopí toriho ruce a přitiskne je k zemi (Obr. 43). Tori zvedá nohy, hýždě a záda, až je opřený pouze o lopatky a chytá ukeho nohami okolo krku (Obr. 44) Stránka 12

17 Cvik XX Uke leží na zádech. Tori z boku zatěžuje ukeho tak, že chodidla má opřená o prsty, nohy pokrčené a koleny se dotýká boku ukeho. Druhý bok ukeho blokuje tori lokty pokrčených paží a své břicho tlačí proti tělu ukeho (Obr. 45). Uke se snaží 45 z tohoto držení utéct, nejprve bez výraznějšího použití končetin, pokud se mu útěk nedaří, využije i ty. Tori se snaží ukeho udržet pouze blokací svým tělem tak, že kopíruje pohyby ukeho, v případě, že ho uke přetáčí, vyvažuje se změnou polohy končetin (Obr. 46). 46 Cvik XXI Uke chytí toriho do držení kami-shiho-gatame. Tori skrčí paže okolo hlavy a opře je ukemu o ramena (Obr. 47). Následně provádí nadzvednutí ukeho tak, že propne své paže, zvedne pánev a záda ze žíněnky a posouvá se směrem od ukeho (Obr. 48). 47 Stránka 13

18 48 Cvik XXII Tori leží na zádech a uke k němu přistupuje od nohou. Uke klečí mezi toriho nohami a dlaněmi je opřený o toriho hruď (Obr. 49). Tori blokuje pravou ruku ukeho svou levou rukou. Poté 49 se tori chytá pravou rukou za ukeho levé koleno (Obr. 50), vytáčí se doprava směrem k ukemu a levou nohu vyšvihne na levou stranu ukeho krku (Obr. 51). Následně se tori vrací do původní pozice a cvik provádí na druhou stranu Cvik XXIII Tori leží na zádech. Uke klečí nad torim s tím, že nohy má vně nohou toriho. Uke chytá pravou rukou toriho za levý límec. Poté tori blokuje ukeho pravou ruku svýma oběma rukama (Obr. 52) a otáčí ukeho šikmo vzad za sebe tím, že se zvedá do mostu a otáčí se přes své levé rameno (Obr. 53). Stránka 14

19 53 52 Cvik XXIV Uke klečí a je opřený o obě dlaně. Tori přistupuje z ukeho levé strany a chytá ho pod břichem za pravý rukáv a pravou nohavici. Poté se opírá hlavou a hrudníkem o toriho (Obr. 54). Zároveň táhne oběma pažemi směrem k sobě a nahoru, čímž přetáčí ukeho na záda (Obr. 55) Cvik XXV Velmi vhodným cvikem na zemi je kombinace jednotlivých technik osae-komi wazy. Tzv. kolečko je možné provádět s různými technikami. Cvičení probíhá tak, že uke leží na zádech, nechá se chytit do prvního držení torim. Následně tori provádí sekvenci technik úplně bez odporu z ukeho strany, či s určitým domluveným odporem. Vždy je ovšem potřeba dbát na to, aby bok, hrudník či břicho toriho blokovalo při přechodech z technik ukeho natolik, aby mu nebylo umožněno zvednout se. Stránka 15

20 Možnou sekvencí je například přechod z hon-kesa-gatame (Obr. 56) do makura-kesagatame (Obr. 57), následuje kata-gatame (Obr. 58), kami-shiho-gatame (Obr. 59), ushirokesa-gatame (Obr. 60), joko-shiho-gatame (Obr. 61), tate-shiho-gatame (Obr. 62) a návrat zpět do hon-kesa-gatame (Obr. 56) Stránka 16

21 5. PŘECHODY ZE STANDARDNÍCH SITUACÍ 5.1 UKE ČELEM K TATAMI Cvik XXVI Uke je sbalený v klubíčku. Tori přistupuje k ukemu zezadu, chytá ukeho kimono vzadu za krkem (Obr. 63) a prudkým trhnutím jej otáčí přímo vzad až na záda (Obr. 64) Cvik XXVII Uke je sbalený v klubíčku. Tori klečí u ukeho hlavy (Obr. 65). Tori pravou rukou chytá ukeho ve středu zad za pásek a levou paži protahuje zepředu do ukeho podpaží s tím, že se zevnitř chytá rukou za ukeho rameno (Obr. 66). Poté, zároveň s vytočením své pravé nohy dozadu, přetáčí tori ukeho šikmo vzad za svou pravou rukou tak, že ukeho pravou paži zvedá vzhůru a tlačí ji směrem k ukeho rameni a pravou rukou táhne ukeho za pásek ve směru pohybu (Obr. 67) Stránka 17

22 Cvik XXVIII Tori i uke jsou ve stejné výchozí pozici jako v předchozím cviku, zůstává stejný i úchop ukeho torim (Obr. 66). Tori přetáčí rotací ukeho tak, že se přetáčí na svůj levý bok, hlavu umisťuje do prostoru mezi ukeho stehno a břicho, který vznikne, jakmile tori přitiskne ukeho pravou paži k žíněnce a 68 mírně ho nadzvedne za pásek (Obr. 68 a Obr. 69). Tori pohyb dokončuje ve fázi, kdy je sám dotočen na břiše a uke na zádech (Obr. 70) Cvik XXIX Uke je v klubíčku a tori opět přistupuje od hlavy. V tomto případě chytá pravou rukou pod krkem ukeho pravý límec (Obr. 71). Následně se přetáčí pod ukeho za svojí levou 71 rukou, kterou současně umisťuje zevnitř do ukeho podpaží (Obr. 72) a protahuje ji dozadu za ukeho krk (Obr. 73). Tato technika je ukončena nasazeným škrcením (Obr. 74). 72 Stránka 18

23 73 74 Cvik XXX Uke klečí a dlaněmi je opřený o zem. Tori přistupuje z boku, chytá levou rukou ukeho pravý límec (Obr. 75), ohýbá se přes ukeho a pravou rukou se opírá vedle ukeho pravé ruky (Obr. 76). Poté tori provádí pád tak, že pravou rukou směřuje okolo ukeho pravé ruky za ukeho krk (Obr. 77). Tori končí v pozici na zádech, uke leží na něm a je na něj nasazeno škrcení (Obr. 78) Cvik XXXI Uke klečí a dlaněmi je opřený o zem. Tori přistupuju zezadu, stoupá si nad ukeho a rukama ho chytá na obou stranách za límce (Obr. 79). Poté se přetáčí na pravou stranu ukeho (Obr. 80) a pokračuje v rotaci za svou pravou rukou, 79 Stránka 19

24 břichem směrem k tatami tak, že ukeho dotáčí na záda a blokuje ho od hlavy (Obr. 81) TORI LEŽÍCÍ NA ZÁDECH V okamžiku, kdy se tori nachází v situaci, že leží na zádech a uke k němu přistupuje z libovolné strany, je pro toriho, pokud je to možné, nejvýhodnější natáčet se stále proti ukemu nohami, čímž si udržuje od ukeho relativně bezpečný odstup a zároveň si tím vytváří dobrou pozici pro možné navazující techniky. Cvik XXXII Tori a uke jsou v situaci jako ve cviku XXII, tori provede popsaný cvik (Obr. 51). Poté odtlačuje ukeho svými nohami a zároveň tahá ukeho pravou ruku v protisměru k sobě (Obr. 82). Po přetočení ukeho na záda provádí techniku ude-hishigi-juji-gatame (Obr. 83) Cvik XXXIII Uke blokuje toriho ležícího na zádech tak, že klečí mezi jeho nohami, ruce má pokrčené a drží toriho za pásek. Zároveň uke blokuje svými pažemi toriho stehna a hlavu má položenou na toriho břicho (Obr. 84). Tori vytahuje ukeho pravou ruku a podhmatem ji vytahuje na levou stranu svého krku s tím, že dlaní drží ukeho pravé rameno (Obr. 85). Následně chytá ukeho křížem za pásek na zádech pravou rukou (Obr. 86) a stahuje ho na Stránka 20

25 levý bok k tatami, šikmo na svou pravou stranu. Při otáčení ukeho se tori zároveň vytáčí za svým pravým ramenem, zvedá hýždě a svou pravou nohou zatlačuje ukeho levou nohu směrem doleva a otáčí ho na záda. (Obr. 87 a Obr. 88) Stránka 21

26 6. ÚNIKY Z DRŽENÍ Ze správně nasazeného držení nelze prakticky utéci. Proto je během randori či cvičení potřeba hledat a soustředit se na špatně prováděná držení od vašeho protivníka, vnímat, jakým směrem vám umožňují uniknout a pravidelně si tyto úniky trénovat. Pro nácvik samotných úniků je důležitá úzká spolupráce ukeho a toriho, protože v případě, že uke nevytvoří předpokládanou chybu v držení, je pro toriho téměř nemožné únik provést. V následující pasáži jsou ilustračně uvedeny příklady úniků z různých technik držení. 6.1 ÚNIKY Z KESA-GATAME Cvik XXXIV Uke drží toriho v kesa-gatame z toriho pravé strany a nohami se nesnaží bránit ukemu v úniku, tedy neutíká směrem k toriho hlavě. Tori 89 uniká tak, že se břichem natáčí k ukemu, současně ukeho objímá pažemi (Obr. 89). Nadzvedává ukeho mírně ze země a podsunuje pod něj pravé koleno (Obr. 90). Následně provádí s ukem most a přehazuje ukeho šikmo vlevo dozadu (Obr. 91 a Obr. 92). Poté se tori přetáčí a chytá ukeho do kesa-gatame. Role se vyměňují a uniká druhý cvičenec Stránka 22

27 Cvik XXXV Uke drží toriho v držení kesa-gatame z pravé strany toriho a hrudník mu zatěžuje mírněji než je při správném provedení držení nutné (Obr. 93). Tori se snaží zaháknout ukeho levou nohu svojí levou nohou. Uke se brání tím, že se točí směrem k toriho hlavě, tori pohyb kopíruje (Obr. 94). Následně tori prudce změní směr pohybu do protisměru a točí se nohami od ukeho (Obr. 95), zároveň se přetáčí přes břicho opět na pravý bok a chytá ukeho do držení kesa-gatame (Obr. 96). Role se vyměňují a uniká druhý cvičenec Cvik XXXVI Uke drží toriho v pravém kesa-gatame, opět s mírně odlehčeným hrudníkem. Tori si spojuje ruce za svými nohami, za ukeho zády (Obr. 97). Následně se rozhoupe na zádech a přetáčí uheho směrem ke svým nohám (Obr. 98). Poté chytá ukeho do kesa-gatame a role se vymění. Stránka 23

28 ÚNIKY Z KAMI-SHIHO-GATAME Cvik XXXVII Uke drží toriho v držení kami-shiho-gatame. Tori chytá ukeho za pásek oběma pažemi (Obr. 99) a otáčí se na svůj pravý bok, čímž mírně přetáčí ukeho na pravou stranu (Obr. 100). Poté se uke zvedá do mostu na své levé rameno a uniká z držení (Obr. 101). Tori chytá ukeho do kami-shiho-gatame a role se vyměňují Stránka 24

29 6.3 ÚNIKY Z JOKO-SHIHO-GATAME Cvik XXXVIII Uke drží toriho v držení joko-shiho-gatame tak, že má příliš nízko přitisklou hlavu k toriho tělu. Tori využívá této situace, tlačí ukeho hlavu směrem ke svým nohám (Obr. 102) a zároveň, jakmile mu 102 to jeho pohyblivost umožní, přesune svoji nohu ke svým rukám a odtlačuje ukeho hlavu nohou (Obr. 103). Jakmile uke uvolní sevření, tori se točí na pravý bok a odsune se směrem od ukeho, uniká tak z držení (Obr. 104) Cvik XXXIX Uke drží toriho v držení joko-shiho-gatame, nohy má v pokrčené poloze. Tori chytá levou rukou ukeho za pásek na zádech a zároveň chytá pravou rukou ukeho za nohavici (Obr. 105). Poté tori přitiskne ukeho hlavu ke svému boku, zvedne se do mostu na lopatkách a rotuje ve směru svého levého boku, čímž přetáčí ukeho na záda (Obr. 106) Stránka 25

30 7. RANDORI (CVIČNÝ ZÁPAS) Jak již bylo zmíněno níže, je randori nejkomplexnější přípravou na reálný zápas, avšak na rozdíl od samotného zápasu je to pořád forma cvičení, která si klade za cíl zlepšit nedostatky obou zápasníků. Existují dva základní přístupy k nácviku randori v ne-waza. Prvním z nich je nácvik v rámci komplexního randori, probíhajícího jak v postoji, tak na zemi. Nevýhodou tohoto přístupu je, že řada zápasníků preferuje boj v postoji a z tohoto důvodu je boji na zemi věnovaná minimální časová část tohoto cvičného boje. Je proto vhodné nacvičovat randori v ne-waza i samostatně bez technik v postoji. Pro větší přínos randori v ne-waza je vhodné začínat tento zápas z různých pozic, aby se zvýšila rozmanitost otevření boje a použitých technik. Vhodnými pozicemi pro zahájení jsou pozice, kdy jsou soupeři o sebe opřeni zády. Další možností je pozice v seize proti sobě, či v kleče proti sobě s chyceným základním úchopem. Úzce zaměřené randori je pak možné provádět i z pozic nevýhodných pro jednoho ze soupeřů, což je vhodné především v situacích, kdy je jeden ze soupeřů technicky a fyzicky zdatnější. Tímto způsobem lze randori zahajovat z pozice, kdy jeden ze soupeřů má nasazené držení s určitou minimální chybou, aby umožnil svému protivníkovi zápas rozvinout, protože ze správně nasazeného držení nelze utéct. Cvičný zápas lze též využít jako metodu rozcvičení a rozehřátí tím způsobem, že se postupně zvyšuje nasazení soupeřů od pouhého převalování a blokací tělem, tedy zápas přibližně na 40 % výkonu až po dynamičtější boj přibližně na úrovni 70 % běžného randori. V této formě nácviku není vhodné zapojovat použití technik škrcení a páčení, které by mohli vést, kvůli nedostatečnému rozcvičení, ke zraněním. Stránka 26

31 8. ZÁVĚR Průpravná cvičení jsou nedílnou součástí tréninku z jakékoliv oblasti, v případě newazy to platí dvojnásob, a to z toho důvodu, že na rozdíl od pro nás přirozeného pohybu v postoji, je pohyb na zemi, v kleče nebo vleže, na zádech či na břiše méně přirozený. Navíc se tato nepřirozenost s přibývajícím stářím zvyšuje, jelikož pohyb po čtyřech se sníženým těžištěm je pro člověka přirozený pouze v raném věku a postupně přestává být prioritně využíván. Je proto nutné pravidelně opakovat a cvičit průpravná cvičení, která utvrzují jistotu v orientaci v horizontální pozici, umožňují lepší vnímání pozice celého těla včetně končetin, čímž dochází k obrovskému zjednodušení provádění technik na zemi a minimalizaci špatných pohybů, vedoucích většinou k prohře v zápase, či minimálně k výrazně vyššímu výdeji energie, potřebné k vyřešení dané situace. Z těchto důvodů byla v této práci shrnuta základní vybraná cvičení, jak pro jednotlivce, tak pro dvojice, která svým pravidelným opakováním vedou k efektivnější zemařské práci. Stránka 27

32 9. POUŽITÉ ZDROJE FELDENKRAIS, M. Higher Judo: Groundwork ISBN Seminář Praha Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Praha Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Třešť 2006 Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Třešť 2007 Yasuaki Kaji (5. Dan judo) Seminář Třešť Yasuaki Kaji (5. Dan judo) a Toshio Kaida (8. Dan judo) Stránka 28

33 10. PŘÍLOHY Příloha I. TECHNIKY KATAME-WAZA OSAE-KOMI- WAZA SHIME-WAZA KANSECU-WAZA Kesa-gatame Kuzure-kesagatame Kata-gatame Kami-shiho-gatame Kuzure-kami-shihogatame Yoko-shiho-gatame Tate-shiho-gatame Nami-juji-jime Kata-juji-jime Gyaku-juji-jime Hadaka-jime Okuri-eri-jime Kata-ha-jime Ryote-jime Sode-gurumajime Tsukkomi-jime Sankaku-jime Do-jime Kata-te-jime Ude-garami Ude-hishigi-jujigatame Ude-hishigi-udegatame Ude-hishigi-hizagatame Ude-hishigi-wakigatame Ude-hishigi-haragatame Ude-hishigi-ashigatame Ude-hishigi-tegatame Ude-hishigisankaku-gatame Ashi-garami Detailní popisy technik lze nastudovat např. v: KANO, J. Kodokan Judo: The Essential Guide to Judo by Its Founder Jigoro Kano ISBN ZÁTROCH, D. Od bieleho po čierny opasok ISBN Kodokan Judo Video VHS Series. Katame-waza Stránka 29

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Cvičení kata v tréninku juda mládeže

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Cvičení kata v tréninku juda mládeže UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Cvičení kata v tréninku juda mládeže Vypracoval: Vedoucí práce: ing. Pavel Volek Mgr. Petr Smolík Jiří Vele Obsah:

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika Posilování v moderní gymnastice pro věkovou skupinu 10 12 let Vypracovala: Alţběta Malcová Praha 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Posilování

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45

Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45 44 Balance Swing 30minutový tréninkový program Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45 Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků S Balance Swing

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se!

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se! Ahoj, jmenuji se, jsem osobni instruktorkou fitness a rada bych se s tebou podelila o sve tajemstvi na zdrave a krasne telo. Pokud mas zajem o redukci hmotnosti, tvarovani tela,zlepseni zdravi a celkovou

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU

FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU FOTOSLOVNÍK ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU Autorky: Jana Hájková Miroslava Zimová Fotografie: Miroslav Šneberger Praha 2008 OBSAH: 1 PUSH UPS GROUP... 2 2 STATIC STRENGTH GROUP... 6 2.1 HORIZONTAL PRESSES FAMILY...

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Minibasketbal v školní TV

Minibasketbal v školní TV Minibasketbal v školní TV Osnova přednášky Základní pravidla minibasketbalu: Výška košů hraje se na snížené koše, výška obroučky je 260cm nad zemí Velikost míčů hraje se s míčem velikosti č. 5 Hrací doba

Více

Zahřívací a protahovací cviky vestoje

Zahřívací a protahovací cviky vestoje Kapitola 2 Zahřívací a protahovací cviky vestoje Zahřívací cviky vestoje a protahovací série v této kapitole tvoří základ pro ostatní cviky, protože připravují vaši mysl a tělo na různé pozice pro cvičení

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha 159-002 Zdvihač nohou (Leg Lift) Opřete se zády o tyč a oběma rukama uchopte madlo nad hlavou. Pomalým pohybem zvedejte jednu nohu, popř. obě nohy najednou, a to až do okamžiku, kdy budou rovnoběžně se

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Gymnastika I. Tématický plán: Základní taneční kroky. Kontratance (Country tance - výběr). Studijní cíle: Text ke studiu

Gymnastika I. Tématický plán: Základní taneční kroky. Kontratance (Country tance - výběr). Studijní cíle: Text ke studiu Gymnastika I. Tématický plán: Základní taneční kroky. Kontratance (Country tance - výběr). Studijní cíle: Osvojení si základních pojmů Znalost základních kroků a tanečních figur Text ke studiu Pojem kontratance

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Cvičební sestava L. Mojžíšové

Cvičební sestava L. Mojžíšové 1. Cvičební sestava L. Mojžíšové Cvičební sestava, kterou předkládám, prošla dlouhým vývojem. Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy - pracovišti paní Mojžíšové, byly jednotlivé cviky

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Začínáme s Pilates II.

Začínáme s Pilates II. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 14. ročník prosinec 2010 METODICKÁ PŘÍLOHA 53 Začínáme s Pilates II. Text: Mgr. Radomíra Hloušková, foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková www.caspv.cz METODICKÁ

Více

POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012

POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012 POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012 1 Autor: Martin Svitek Text může být volně šířen a kopírován pouze jako celek, protože jen tak má smysl. Tento materiál je doplňkový a připomínkový

Více

Pádové techniky (Ukemi waza)

Pádové techniky (Ukemi waza) Pádové techniky (Ukemi waza) Pádové techniky obecně Pádové techniky jsou jedním ze základních kamenů při cvičení bojových umění a úpolových sportů obecně. V některých bojových uměních a sportech (dále

Více

Fi ve riders co s. r. o

Fi ve riders co s. r. o Fi ve riders co s. r. o Firma vznikla v letošním roce jako spojení dlouholetých znalostí a zkušeností v oblasti kondičních a posilovacích strojů. Její představitelé nejsou na našem i evropském trhu neznámí.

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Buď fit. od narození po školu

Buď fit. od narození po školu Mudr. Věr a Kleplová Dobromila Pilná Našemu sluníčku Buď fit od narození po školu MUDr. Věra Kleplová, Dobromila Pilná, 2006 Nakladatelství ANAG, 2006 ISBN 80-7263-357-0 Obsah Obsah Předmluva...7 Členění

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání a jeho využití v praktické medicíně část první MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání se považuje se za věc tak obyčejnou, že se mu nevěnuje patřičná pozornost. Učíme se znovu to, co je známo tisíce

Více