SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA Vypracoval: Bc. Marek Lanč Rok: 2012

2 SOUHRN Předkládaná seminární práce stručně představuje vybraná průpravná cvičení v boji na zemi (ne-waza). Obsahem práce je průřez cviků pro jednotlivce zaměřených jak na obranou, tak i útočnou složku boje na zemi. Nedílnou součástí tohoto textu jsou také cvičení ve dvojicích, zaměřená především na řešení různých standardních situací, případně úniků z jednotlivých technik. Práce si neklade za cíl vytvořit kompletní souhrn možných cvičení, ale snaží se nabídnout sadu proveditelných cviků, které vedou ke zlepšení jak fyzické, tak technické kondice v tomto judistickém odvětví.

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych v rámci této práce poděkovat svému dlouholetému trenérovi Romanu Dvořákovi za snahu a píli, se kterou se mi věnoval během mého judistického studia v dojo v Třešti. Zároveň bych rád vyjádřil nemalý dík všem členům třešťského judo klubu Bushi za příjemné přátelské a kreativní prostředí, které především v průběhu mých mládežnických let vedlo k vytvoření vřelého vztahu k judistickému umění a sportu, který vyústil až k sepsání této práce. Velký dík patří mé sestře Veronice Lančové, která si, stejně jako já, vytvořila velmi blízký vztah k tomuto koníčku a velkou měrou přispěla k vytvoření této práce jako figurantka na doplňujících fotografiích. Na závěr nesmím zapomenout vyjádřit svůj obdiv své přítelkyni Aničce B., která mne podporovala v průběhu psaní mé práce, především ve chvílích, ve kterých se práce posunovala ke svému cíli minimálním tempem. Veronika Lančová (3. Kyu) a Marek Lanč (1.Dan)

4 OBSAH 1. ÚVOD NÁVAZNOST PRŮPRAVNÝCH CVIČENÍ PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO JEDNOTLIVCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ VE DVOJÍCÍCH PŘECHODY ZE STANDARDNÍCH SITUACÍ UKE ČELEM K TATAMI TORI LEŽÍCÍ NA ZÁDECH ÚNIKY Z DRŽENÍ ÚNIKY Z KESA-GATAME ÚNIKY Z KAMI-SHIHO-GATAME ÚNIKY Z JOKO-SHIHO-GATAME RANDORI (CVIČNÝ ZÁPAS) ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY... 29

5 1. ÚVOD Judistické techniky na zemi (ne-waza) využívající technik znehybnění (katame-waza) jsou velmi důležitou složkou tréninku především v tréninkových jednotkách nejmladších judistů tzv. judo školek. Přispívá k tomu fakt, že pro tyto děti je daleko přirozenější pohyb po čtyřech a se sníženým těžištěm obecně. Zároveň při těchto cvičeních nedochází k prudkým nárazům o žíněnku (tatami), jak je tomu při hodových technikách v postoji (nage-waza). Nicméně ne-waza není jen dominantou dětských tréninků, ale je i neoddělitelnou součástí sportovního juda jak dětských, tak dospělých kategorií. Jak vyplývá z judistických pravidel, je možné udržením soupeře na lopatkách vyhrát celý zápas na ippon (25 s), či získat bodové ohodnocení wazari (20 24 s) nebo juko (15-19 s). Navíc je v ne-waza obsažena i řada technik, při jejichž nasazení je možné ukončit zápas vzdáním soupeře. Mezi tyto techniky patří škrcení (shime-waza) a páčení (kansecu-waza). Z výše uvedených argumentů vyplývá, že je třeba nejen procvičovat samotné jednotlivé techniky z oblasti držení, škrcení a páčení, ale věnovat se též průpravě pro správný pohyb při práci na zemi, osvojovat si návyky nutné k neprodleným únikům z běžně nastávajících situací a s velkým úsilím se věnovat i samotnému nácviku boje na zemi v podobě různě modifikovaných přátelských cvičných zápasů (randori). Vzhledem k tomu, že soupisy a popisy jednotlivých technik znehybnění využívaných pro boj v ne-waza (viz. Příloha I) jsou velmi podrobně obsaženy v mnoha zdrojích jak v podobě knih, videí či internetových stránek, není v této práci zahrnuto jejich opakování a proto se při jakékoliv nejasnosti či neznalosti techniky zmiňované v textu doporučuje obrátit se na literaturu uvedenou v Příloze I. Stránka 1

6 2. NÁVAZNOST PRŮPRAVNÝCH CVIČENÍ Příprava v boji na zemi se stejně jako v boji v postoji skládá z řady na sebe navazujících celků. Prvním z nich, pomineme-li nácvik samotných technik a jejich dokonalé zvládnutí, je nácvik pohybových vlastností, které mohou provádět cvičenci jednotlivě. Jde o řadu cviků, vycházejících z boje na zemi, které je možné si častým opakováním mimo bojovou situaci osvojit. Zároveň je možné tyto cviky běžně používat za účelem rozcvičení či zvýšení kondice. Na tato průpravná cvičení navazují cviky ve dvojicích, které si kladou za cíl především zvýšit reálnost situace přítomností soupeře, spíše než jeho velkým aktivním zasahováním do nácvikové situace. Další sadou cvičení je nácvik různých bojových situací ve dvojicích, ve kterých je účelem procvičit jak roli drženého, zdánlivě prohrávajícího, za účelem nácviku úniků, tak i roli útočníka (toriho), který se snaží z různých situací převést svého soupeře (ukeho) do některé z technik osae-komi-waza (držení), škrcení či páky. Nejkomplexnější přípravou před samotným ostrým zápasem je nácvik boje ve dvojicích ve formě přátelského zápasu (randori), který lze provádět v řadě variant zaměřených na jednotlivé aspekty boje na zemi. Stránka 2

7 3. PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO JEDNOTLIVCE V následující části budou popsány vybrané cviky, vhodné jako průpravná cvičení pro rozvoj schopností v ne-waza. Některá cvičení přímo vychází z určitých situací boje na zemi, některá slouží k rozcvičení, protažení a posílení partií potřebných pro boj na zemi. I když jsou pro určité cviky vžité různé národní či místní názvy, budou jednotlivé cviky pro jednoduchost v orientaci označeny pořadovým číslem. Cvičenec v tomto případě bude označován jako tori. Cvik I Tori leží na zádech, hlavu zvednutou z tatami (Obr. 1). Nohy má zvednuté a pokrčené v kolenou. Střídavě protahuje a pokrčuje nohy (Obr. 2 a Obr. 3). Cvik je vhodný pro osvojení si pohybu, kterým je možné odtlačit soupeře útočícího od nohou Cvik II Tori leží na zádech, hlavu zvednutou z tatami. Nohy má zvednuté z žíněnky a přibližně kolmo k rovině těla (Obr. 1). Střídavě je dává do pozice sankaku. Tedy tak, že chodidlo jedné nohy je umístěno pod kolenem druhé, pokrčené nohy (Obr. 4). Dutina vytvořená mezi nohami, by měla být přibližně ve výšce, kde by nacházela útočníkova hlava v případě, že by byl skrčený a útočil by z pozice od nohou. Stránka 3

8 4 Cvik III Stejně jako cvik II, pouze s tím rozdílem, že tori nezůstává při provádění cviku v pozici na zádech, ale při umisťování nohou do pozice sankaku se zároveň zvedá na lopatky (Obr. 5). Cvičení je průpravou na chycení narovnaného klečícího soupeře útočícího od nohou do technik sankaku. 5 Cvik IV Tori si klekne do klubíčka, natáhne levou ruku kolmo k ose těla a položí ji hřbetem na tatami (Obr. 6). Následně provede kotrmelec přes levé rameno s hlavou vytočenou doprava, aniž by zvedal levou ruku z tatami (Obr. 7). Poté prování přes totéž rameno kotrmelec dozadu zpět do klubíčka (Obr. 8). Cvik opakuje párkrát na stejnou stranu, poté se ruce vymění Stránka 4

9 Cvik V Tori si sedne, natáhne nohy před sebe (Obr. 9). Poté si lehá na záda a současně dává nahy za hlavu, tak aby byly natažené a dotýkaly se špičkami tatami (Obr. 10). V této pozici přechází nohami okolo hlavy až do maximálních poloh na obou stranách těla (Obr. 11) Cvik VI Tori leží na zádech, ruce skrčené nad hrudníkem, nohy pokrčené v kolenou s chodidly na zemi (Obr. 12). Tori zvedá hýždě a postupně celé tělo tak, že se nakonec dotýká tatami pouze chodidly a hlavou (Obr. 13). Tedy zvedá se stejně, jako by se chtěl dostat do mostu na hlavě, nedotočí se však úplně na střed hlavy, ale jen klouže přes týl po temeni hlavy a zpět Stránka 5

10 Cvik VII Tori leží na zádech, ruce skrčené nad hrudníkem, zvednuté hýždě, nohy pokrčené v kolenou s chodidly na zemi (Obr. 14). Tori se vytáčí střídavě na obě ramena tak, že daným směrem vytáčí hlavu i tělo (Obr. 15) Cvik VIII Tento cvik je vhodný pro posílení krčních svalů a vede ke zlepšení výdrže při škrcení a zároveň ke zlepšení možnosti úniků z držení typu kesa-gatame apod. Tori udělá most na hlavě, ruce má zkřížené na hrudníku (Obr. 16). Pomalu se po hlavě houpe střídavě dopředu, dozadu a zprava doleva. Pro zkušenější a starší judisty je možné cvik modifikovat tak, že nejprve 17 ve statickém mostu na hlavě bez kývání si další cvičenec sedne torimu na břicho a zvýší mu tak hmotnost, kterou nese (Obr. 17). Případně je možné pomalu kývat se i se zátěží. 16 Stránka 6

11 Cvik IX Podobně jako předchozí cvik je i tento cvik zaměřen na posílení krku. Tori je otočen břichem k žíněnce. Pomocí rukou se zvedne a opře se pouze o čelní část hlavy a chodidla, paže si položí na nohy (Obr. 18). Opět provádí houpavé pohyby dopředu (Obr. 19), dozadu a do stran Cvik X Tori leží na břiše, ruce má sevřené v pěst a položené na předloktí u hlavy (Obr. 20). Ruce natáhne (Obr. 21) a bez pomoci nohou se přitáhne tak, že pěsti dostane na úroveň krku (Obr. 22). Jak je patrné z vložené úsečky, dochází k posunu přibližně o délku zad. Jde o tzv. přítahy, které slouží k nácviku pro kopírování pohybu ukeho při úniku z techniky kami-shiho-gatame Stránka 7

12 Cvik XI Tori je v kliku, opřený o předloktí (Obr. 23). Přesune, aniž by položil pánev na žíněnku, pravou nohu pod levou a zaujme pozici nohou při technikách kesa (Obr. 24). Následně se vrací do původní pozice a cvik provádí na druhou stranu. Cvičení je vhodné cvičit dynamicky s mnohonásobným opakováním Cvik XII Následující cvik slouží k procvičení možných 25 pozic nohou při drženích typu shiho. Tori klečí na kolenou, prsty nohou a předloktími se opírá o tatami (Obr. 25). V tomto cviku opakuje sérii níže popsaných pohybů. Levou nohu natáhne do boku a opře se o chodidlo (Obr. 26). Na levou nohu si opět klekne, a totéž provede s nohou pravou. Následně se vrátí do kleku a zvedne se do rozkročených nohou na špičky, hlavu opírá před rukama o zem (Obr. 27). Potom si lehá na břicho, nohy má protažené za sebe (Obr. 28). Znovu se vrací do původní pozice a sérii opakuje. Po celou dobu cviku je tori opřen o předloktí Stránka 8

13 Cvik XIII Dalším, velmi dobře známým cvikem, je tzv. ebi, které slouží jako nácvik k úniku z kesa technik. Cvik probíhá tak, že tori leží na zádech s pokrčenými nohami opřenými o 29 chodidla, ruce volně zvednuté nad hrudí (Obr. 29). Tori se vytočí na pravý bok tak, že nejprve zvedne tělo ze země, aby měl váhu na chodidlech a lopatkách, poté pokrčenou pravou nohu přisune těsně nad tatami a zároveň s tím přisouvá k této noze obě paže (Obr. 30). 30 V důsledku těchto pohybů se toriho hýždě vysouvají mimo osu jeho těla doleva nahoru. Potom se tori přetočí na levý bok tak, že ruce přesune okolo hlavy na levou stranu (Obr. 31), současně vytáčí hýždě 31 doprava, aniž by se jimi dotýkal země a přesouvá levou nohu kolenem ke svým pažím (Obr. 32). Následuje opakování 32 pohybů stejně na pravou stranu a stále dokola, s tím, že se tímto pohybem tori posouvá po žíněnce směrem, kterým leží jeho hlava. Stránka 9

14 Cvik XIV O trochu složitějším cvikem je pohyb směrem za nohami. Výchozí pozice je stejná jako u předchozího cviku (Obr ). Následně tori zvedne nohy ze žíněnky, má je mírně pokrčené v kolenou (Obr. 33). Poté se otočí na pravý bok, nohy stáčí též doprava a o pravé chodidlo se odráží (Obr. 34). Po tomto odrazu se ve švihu (Obr. 35) posouvá směrem za nohami a otáčí se na svůj levý bok s tím, že tímto směrem otáčí i své nohy. Zde se odráží o levé chodidlo (Obr. 36) a cvik se opakuje na druhou stranu Cvik XV Tori leží na zádech a dynamicky spojuje nad tělem kolena a lokty s tím, že všechny končetiny má pokrčené (Obr. 37). Při tomto cvičení má hlavu zvednutou z tatami. Stejné cvičení je vhodné provádět postupně i na levém a pravém boku (Obr. 38) Stránka 10

15 4. PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ VE DVOJÍCÍCH Průpravná cvičení ve dvojicích se provádí za účelem zvýšení reálnosti situace, či z důvodů, že je druhý jedinec potřebný jako opora při cviku. V následujícím textu bude jako tori označován jedinec, který provádí větší část popisované techniky a uke jako cvičenec, který k technice pouze dopomáhá. Cvik XVI V tomto cviku je hlavním zaměřením kopírování pohybu soupeře. V první variantě tori leží na zádech, uke je na čtyřech nad torim v pozici od hlavy (Obr. 39). Uke se náhodně pohybuje do stran či po ose těla. Úkolem toriho je tento pohyb kopírovat, tak aby se nacházel pořád pod ukem. Cvičení je možné modifikovat mnoha způsoby, například tak, že uke je nad torim v pozici z boku, případně tak, že pohyb vyvolává tori a uke ho naopak kopíruje. 39 Cvik XVII Uke se položí na záda a začne válet sudy. Tori klečí na čtyřech nad ním tak, že osa jeho těla je ve směru pohybu ukeho (Obr. 40). Tori kopíruje po čtyřech pohyb ukeho a jakmile je uke natočen zády k žíněnce, tori snižuje své těžiště a ukeho zalehává (Obr. 41). Poté se opět zvedá a uke pokračuje v pohybu. Cvik je vhodné provádět nejprve pomalu a postupně jej zrychlovat. Možnými modifikacemi jsou směry, kterými se uke pohybuje a to buď směrem od toriho, či k němu. Stránka 11

16 40 41 Cvik XVIII Tori leží na zádech, nohy má pokrčené a opřené o chodidla a hlavu zvednutou ze žíněnky (Obr. 12). Uke stojí čelem k torimu u jeho nohou (Obr. 42). Úkolem ukeho je oběhnout toriho až k hlavě. Tori se naopak snaží točit se noha- 42 ma proti pohybujícímu se ukemu. Cvičení lze různě upravovat, například tak, že uke si může pomáhat tím, že chytá toriho za nohy apod. Cvik XIX Uke klečí u toriho hlavy. Tori leží na zádech s pokrčenými nohami, opřenými o chodidla. Uke uchopí toriho ruce a přitiskne je k zemi (Obr. 43). Tori zvedá nohy, hýždě a záda, až je opřený pouze o lopatky a chytá ukeho nohami okolo krku (Obr. 44) Stránka 12

17 Cvik XX Uke leží na zádech. Tori z boku zatěžuje ukeho tak, že chodidla má opřená o prsty, nohy pokrčené a koleny se dotýká boku ukeho. Druhý bok ukeho blokuje tori lokty pokrčených paží a své břicho tlačí proti tělu ukeho (Obr. 45). Uke se snaží 45 z tohoto držení utéct, nejprve bez výraznějšího použití končetin, pokud se mu útěk nedaří, využije i ty. Tori se snaží ukeho udržet pouze blokací svým tělem tak, že kopíruje pohyby ukeho, v případě, že ho uke přetáčí, vyvažuje se změnou polohy končetin (Obr. 46). 46 Cvik XXI Uke chytí toriho do držení kami-shiho-gatame. Tori skrčí paže okolo hlavy a opře je ukemu o ramena (Obr. 47). Následně provádí nadzvednutí ukeho tak, že propne své paže, zvedne pánev a záda ze žíněnky a posouvá se směrem od ukeho (Obr. 48). 47 Stránka 13

18 48 Cvik XXII Tori leží na zádech a uke k němu přistupuje od nohou. Uke klečí mezi toriho nohami a dlaněmi je opřený o toriho hruď (Obr. 49). Tori blokuje pravou ruku ukeho svou levou rukou. Poté 49 se tori chytá pravou rukou za ukeho levé koleno (Obr. 50), vytáčí se doprava směrem k ukemu a levou nohu vyšvihne na levou stranu ukeho krku (Obr. 51). Následně se tori vrací do původní pozice a cvik provádí na druhou stranu Cvik XXIII Tori leží na zádech. Uke klečí nad torim s tím, že nohy má vně nohou toriho. Uke chytá pravou rukou toriho za levý límec. Poté tori blokuje ukeho pravou ruku svýma oběma rukama (Obr. 52) a otáčí ukeho šikmo vzad za sebe tím, že se zvedá do mostu a otáčí se přes své levé rameno (Obr. 53). Stránka 14

19 53 52 Cvik XXIV Uke klečí a je opřený o obě dlaně. Tori přistupuje z ukeho levé strany a chytá ho pod břichem za pravý rukáv a pravou nohavici. Poté se opírá hlavou a hrudníkem o toriho (Obr. 54). Zároveň táhne oběma pažemi směrem k sobě a nahoru, čímž přetáčí ukeho na záda (Obr. 55) Cvik XXV Velmi vhodným cvikem na zemi je kombinace jednotlivých technik osae-komi wazy. Tzv. kolečko je možné provádět s různými technikami. Cvičení probíhá tak, že uke leží na zádech, nechá se chytit do prvního držení torim. Následně tori provádí sekvenci technik úplně bez odporu z ukeho strany, či s určitým domluveným odporem. Vždy je ovšem potřeba dbát na to, aby bok, hrudník či břicho toriho blokovalo při přechodech z technik ukeho natolik, aby mu nebylo umožněno zvednout se. Stránka 15

20 Možnou sekvencí je například přechod z hon-kesa-gatame (Obr. 56) do makura-kesagatame (Obr. 57), následuje kata-gatame (Obr. 58), kami-shiho-gatame (Obr. 59), ushirokesa-gatame (Obr. 60), joko-shiho-gatame (Obr. 61), tate-shiho-gatame (Obr. 62) a návrat zpět do hon-kesa-gatame (Obr. 56) Stránka 16

21 5. PŘECHODY ZE STANDARDNÍCH SITUACÍ 5.1 UKE ČELEM K TATAMI Cvik XXVI Uke je sbalený v klubíčku. Tori přistupuje k ukemu zezadu, chytá ukeho kimono vzadu za krkem (Obr. 63) a prudkým trhnutím jej otáčí přímo vzad až na záda (Obr. 64) Cvik XXVII Uke je sbalený v klubíčku. Tori klečí u ukeho hlavy (Obr. 65). Tori pravou rukou chytá ukeho ve středu zad za pásek a levou paži protahuje zepředu do ukeho podpaží s tím, že se zevnitř chytá rukou za ukeho rameno (Obr. 66). Poté, zároveň s vytočením své pravé nohy dozadu, přetáčí tori ukeho šikmo vzad za svou pravou rukou tak, že ukeho pravou paži zvedá vzhůru a tlačí ji směrem k ukeho rameni a pravou rukou táhne ukeho za pásek ve směru pohybu (Obr. 67) Stránka 17

22 Cvik XXVIII Tori i uke jsou ve stejné výchozí pozici jako v předchozím cviku, zůstává stejný i úchop ukeho torim (Obr. 66). Tori přetáčí rotací ukeho tak, že se přetáčí na svůj levý bok, hlavu umisťuje do prostoru mezi ukeho stehno a břicho, který vznikne, jakmile tori přitiskne ukeho pravou paži k žíněnce a 68 mírně ho nadzvedne za pásek (Obr. 68 a Obr. 69). Tori pohyb dokončuje ve fázi, kdy je sám dotočen na břiše a uke na zádech (Obr. 70) Cvik XXIX Uke je v klubíčku a tori opět přistupuje od hlavy. V tomto případě chytá pravou rukou pod krkem ukeho pravý límec (Obr. 71). Následně se přetáčí pod ukeho za svojí levou 71 rukou, kterou současně umisťuje zevnitř do ukeho podpaží (Obr. 72) a protahuje ji dozadu za ukeho krk (Obr. 73). Tato technika je ukončena nasazeným škrcením (Obr. 74). 72 Stránka 18

23 73 74 Cvik XXX Uke klečí a dlaněmi je opřený o zem. Tori přistupuje z boku, chytá levou rukou ukeho pravý límec (Obr. 75), ohýbá se přes ukeho a pravou rukou se opírá vedle ukeho pravé ruky (Obr. 76). Poté tori provádí pád tak, že pravou rukou směřuje okolo ukeho pravé ruky za ukeho krk (Obr. 77). Tori končí v pozici na zádech, uke leží na něm a je na něj nasazeno škrcení (Obr. 78) Cvik XXXI Uke klečí a dlaněmi je opřený o zem. Tori přistupuju zezadu, stoupá si nad ukeho a rukama ho chytá na obou stranách za límce (Obr. 79). Poté se přetáčí na pravou stranu ukeho (Obr. 80) a pokračuje v rotaci za svou pravou rukou, 79 Stránka 19

24 břichem směrem k tatami tak, že ukeho dotáčí na záda a blokuje ho od hlavy (Obr. 81) TORI LEŽÍCÍ NA ZÁDECH V okamžiku, kdy se tori nachází v situaci, že leží na zádech a uke k němu přistupuje z libovolné strany, je pro toriho, pokud je to možné, nejvýhodnější natáčet se stále proti ukemu nohami, čímž si udržuje od ukeho relativně bezpečný odstup a zároveň si tím vytváří dobrou pozici pro možné navazující techniky. Cvik XXXII Tori a uke jsou v situaci jako ve cviku XXII, tori provede popsaný cvik (Obr. 51). Poté odtlačuje ukeho svými nohami a zároveň tahá ukeho pravou ruku v protisměru k sobě (Obr. 82). Po přetočení ukeho na záda provádí techniku ude-hishigi-juji-gatame (Obr. 83) Cvik XXXIII Uke blokuje toriho ležícího na zádech tak, že klečí mezi jeho nohami, ruce má pokrčené a drží toriho za pásek. Zároveň uke blokuje svými pažemi toriho stehna a hlavu má položenou na toriho břicho (Obr. 84). Tori vytahuje ukeho pravou ruku a podhmatem ji vytahuje na levou stranu svého krku s tím, že dlaní drží ukeho pravé rameno (Obr. 85). Následně chytá ukeho křížem za pásek na zádech pravou rukou (Obr. 86) a stahuje ho na Stránka 20

25 levý bok k tatami, šikmo na svou pravou stranu. Při otáčení ukeho se tori zároveň vytáčí za svým pravým ramenem, zvedá hýždě a svou pravou nohou zatlačuje ukeho levou nohu směrem doleva a otáčí ho na záda. (Obr. 87 a Obr. 88) Stránka 21

26 6. ÚNIKY Z DRŽENÍ Ze správně nasazeného držení nelze prakticky utéci. Proto je během randori či cvičení potřeba hledat a soustředit se na špatně prováděná držení od vašeho protivníka, vnímat, jakým směrem vám umožňují uniknout a pravidelně si tyto úniky trénovat. Pro nácvik samotných úniků je důležitá úzká spolupráce ukeho a toriho, protože v případě, že uke nevytvoří předpokládanou chybu v držení, je pro toriho téměř nemožné únik provést. V následující pasáži jsou ilustračně uvedeny příklady úniků z různých technik držení. 6.1 ÚNIKY Z KESA-GATAME Cvik XXXIV Uke drží toriho v kesa-gatame z toriho pravé strany a nohami se nesnaží bránit ukemu v úniku, tedy neutíká směrem k toriho hlavě. Tori 89 uniká tak, že se břichem natáčí k ukemu, současně ukeho objímá pažemi (Obr. 89). Nadzvedává ukeho mírně ze země a podsunuje pod něj pravé koleno (Obr. 90). Následně provádí s ukem most a přehazuje ukeho šikmo vlevo dozadu (Obr. 91 a Obr. 92). Poté se tori přetáčí a chytá ukeho do kesa-gatame. Role se vyměňují a uniká druhý cvičenec Stránka 22

27 Cvik XXXV Uke drží toriho v držení kesa-gatame z pravé strany toriho a hrudník mu zatěžuje mírněji než je při správném provedení držení nutné (Obr. 93). Tori se snaží zaháknout ukeho levou nohu svojí levou nohou. Uke se brání tím, že se točí směrem k toriho hlavě, tori pohyb kopíruje (Obr. 94). Následně tori prudce změní směr pohybu do protisměru a točí se nohami od ukeho (Obr. 95), zároveň se přetáčí přes břicho opět na pravý bok a chytá ukeho do držení kesa-gatame (Obr. 96). Role se vyměňují a uniká druhý cvičenec Cvik XXXVI Uke drží toriho v pravém kesa-gatame, opět s mírně odlehčeným hrudníkem. Tori si spojuje ruce za svými nohami, za ukeho zády (Obr. 97). Následně se rozhoupe na zádech a přetáčí uheho směrem ke svým nohám (Obr. 98). Poté chytá ukeho do kesa-gatame a role se vymění. Stránka 23

28 ÚNIKY Z KAMI-SHIHO-GATAME Cvik XXXVII Uke drží toriho v držení kami-shiho-gatame. Tori chytá ukeho za pásek oběma pažemi (Obr. 99) a otáčí se na svůj pravý bok, čímž mírně přetáčí ukeho na pravou stranu (Obr. 100). Poté se uke zvedá do mostu na své levé rameno a uniká z držení (Obr. 101). Tori chytá ukeho do kami-shiho-gatame a role se vyměňují Stránka 24

29 6.3 ÚNIKY Z JOKO-SHIHO-GATAME Cvik XXXVIII Uke drží toriho v držení joko-shiho-gatame tak, že má příliš nízko přitisklou hlavu k toriho tělu. Tori využívá této situace, tlačí ukeho hlavu směrem ke svým nohám (Obr. 102) a zároveň, jakmile mu 102 to jeho pohyblivost umožní, přesune svoji nohu ke svým rukám a odtlačuje ukeho hlavu nohou (Obr. 103). Jakmile uke uvolní sevření, tori se točí na pravý bok a odsune se směrem od ukeho, uniká tak z držení (Obr. 104) Cvik XXXIX Uke drží toriho v držení joko-shiho-gatame, nohy má v pokrčené poloze. Tori chytá levou rukou ukeho za pásek na zádech a zároveň chytá pravou rukou ukeho za nohavici (Obr. 105). Poté tori přitiskne ukeho hlavu ke svému boku, zvedne se do mostu na lopatkách a rotuje ve směru svého levého boku, čímž přetáčí ukeho na záda (Obr. 106) Stránka 25

30 7. RANDORI (CVIČNÝ ZÁPAS) Jak již bylo zmíněno níže, je randori nejkomplexnější přípravou na reálný zápas, avšak na rozdíl od samotného zápasu je to pořád forma cvičení, která si klade za cíl zlepšit nedostatky obou zápasníků. Existují dva základní přístupy k nácviku randori v ne-waza. Prvním z nich je nácvik v rámci komplexního randori, probíhajícího jak v postoji, tak na zemi. Nevýhodou tohoto přístupu je, že řada zápasníků preferuje boj v postoji a z tohoto důvodu je boji na zemi věnovaná minimální časová část tohoto cvičného boje. Je proto vhodné nacvičovat randori v ne-waza i samostatně bez technik v postoji. Pro větší přínos randori v ne-waza je vhodné začínat tento zápas z různých pozic, aby se zvýšila rozmanitost otevření boje a použitých technik. Vhodnými pozicemi pro zahájení jsou pozice, kdy jsou soupeři o sebe opřeni zády. Další možností je pozice v seize proti sobě, či v kleče proti sobě s chyceným základním úchopem. Úzce zaměřené randori je pak možné provádět i z pozic nevýhodných pro jednoho ze soupeřů, což je vhodné především v situacích, kdy je jeden ze soupeřů technicky a fyzicky zdatnější. Tímto způsobem lze randori zahajovat z pozice, kdy jeden ze soupeřů má nasazené držení s určitou minimální chybou, aby umožnil svému protivníkovi zápas rozvinout, protože ze správně nasazeného držení nelze utéct. Cvičný zápas lze též využít jako metodu rozcvičení a rozehřátí tím způsobem, že se postupně zvyšuje nasazení soupeřů od pouhého převalování a blokací tělem, tedy zápas přibližně na 40 % výkonu až po dynamičtější boj přibližně na úrovni 70 % běžného randori. V této formě nácviku není vhodné zapojovat použití technik škrcení a páčení, které by mohli vést, kvůli nedostatečnému rozcvičení, ke zraněním. Stránka 26

31 8. ZÁVĚR Průpravná cvičení jsou nedílnou součástí tréninku z jakékoliv oblasti, v případě newazy to platí dvojnásob, a to z toho důvodu, že na rozdíl od pro nás přirozeného pohybu v postoji, je pohyb na zemi, v kleče nebo vleže, na zádech či na břiše méně přirozený. Navíc se tato nepřirozenost s přibývajícím stářím zvyšuje, jelikož pohyb po čtyřech se sníženým těžištěm je pro člověka přirozený pouze v raném věku a postupně přestává být prioritně využíván. Je proto nutné pravidelně opakovat a cvičit průpravná cvičení, která utvrzují jistotu v orientaci v horizontální pozici, umožňují lepší vnímání pozice celého těla včetně končetin, čímž dochází k obrovskému zjednodušení provádění technik na zemi a minimalizaci špatných pohybů, vedoucích většinou k prohře v zápase, či minimálně k výrazně vyššímu výdeji energie, potřebné k vyřešení dané situace. Z těchto důvodů byla v této práci shrnuta základní vybraná cvičení, jak pro jednotlivce, tak pro dvojice, která svým pravidelným opakováním vedou k efektivnější zemařské práci. Stránka 27

32 9. POUŽITÉ ZDROJE FELDENKRAIS, M. Higher Judo: Groundwork ISBN Seminář Praha Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Praha Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Třešť 2006 Toshikazu Okada (6. Dan judo) Seminář Třešť 2007 Yasuaki Kaji (5. Dan judo) Seminář Třešť Yasuaki Kaji (5. Dan judo) a Toshio Kaida (8. Dan judo) Stránka 28

33 10. PŘÍLOHY Příloha I. TECHNIKY KATAME-WAZA OSAE-KOMI- WAZA SHIME-WAZA KANSECU-WAZA Kesa-gatame Kuzure-kesagatame Kata-gatame Kami-shiho-gatame Kuzure-kami-shihogatame Yoko-shiho-gatame Tate-shiho-gatame Nami-juji-jime Kata-juji-jime Gyaku-juji-jime Hadaka-jime Okuri-eri-jime Kata-ha-jime Ryote-jime Sode-gurumajime Tsukkomi-jime Sankaku-jime Do-jime Kata-te-jime Ude-garami Ude-hishigi-jujigatame Ude-hishigi-udegatame Ude-hishigi-hizagatame Ude-hishigi-wakigatame Ude-hishigi-haragatame Ude-hishigi-ashigatame Ude-hishigi-tegatame Ude-hishigisankaku-gatame Ashi-garami Detailní popisy technik lze nastudovat např. v: KANO, J. Kodokan Judo: The Essential Guide to Judo by Its Founder Jigoro Kano ISBN ZÁTROCH, D. Od bieleho po čierny opasok ISBN Kodokan Judo Video VHS Series. Katame-waza Stránka 29

KIHON WAZA KODOKAN JUDO

KIHON WAZA KODOKAN JUDO KIHON WAZA KODOKAN JUDO NAGE-WAZA techniky hodů a strhů KATAME-WAZA techniky znehybnění ATEMI-WAZA techniky úderů a kopů TACHI-WAZA útočná technika hodů ASHI-WAZA techniky nohou KOSHI-WAZA techniky boků

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Přechody z boje v postoji do boje na zemi

Přechody z boje v postoji do boje na zemi Přechody z boje v postoji do boje na zemi & průpravná cvičení seminární práce do kurzu trenérů Judo II.třída Vypracoval: V Kaplici, 10.9.2008 Libor ŠTĚPÁNEK 2 Obsah Úvod...3 Judo - Historie & Současnost...4

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku 8.2.2.1 Techniky Aši waza technika nohou Chvaty prováděné prací dolních končetin můžeme rozdělit

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK

SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK 1 OBSAH 1. TECHNICKÝ SYSTÉM KODOKAN JUDO... 3 2. ROZDĚLENÍ TECHNIK KODOKAN JUDO... 4 2.1. NAGE-WAZA (67 TECHNIK)... 5 2.2. KATAME-WAZA (29 TECHNIK)...

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Přeloženo z materiálů ze semináře IJF v Ljublaně, říjen 2013

Přeloženo z materiálů ze semináře IJF v Ljublaně, říjen 2013 Pravidla platná od 1.1.2014 Přeloženo z materiálů ze semináře IJF v Ljublaně, říjen 2013 Červeně označená jsou pravidla nová nebo zpřesněná. Rozhodčí a pomezní rozhodčí: Utkání rozhodují 3 rozhodčí různých

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště. Česká unie Dento Karate-do

KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště. Česká unie Dento Karate-do KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště Česká unie Dento Karate-do OBSAH 7.KYU (KANSETSU WAZA) KOTE HINERI MAWASHI KOTE HINERI KOTE HISHIGI KOTE GAESHI 6. KYU (KANSETSU WAZA) UDE HISHIGI WAKI GATAME UDE

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 Každý hráč, který začíná od 01.06.10 s letní přípravou u týmu či juniorů, bude mít tento strečink nastudovaný Při strečinku je důležitá výdrž,

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost Maturitní témata z předmětu Sebeobrana 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Forma: praktická zkouška školní rok 2015/ 2016 jarní a podzimní období 1. a) Čelní postoj, změna postoje na místě, přesun v

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

DaoYin Yangsheng. Bao Jian Gong - Cvičení všeobecného zdraví

DaoYin Yangsheng. Bao Jian Gong - Cvičení všeobecného zdraví DaoYin Yangsheng Bao Jian Gong - Cvičení všeobecného zdraví 1. Úvodní postoj Postavte se na šířku ramen se špičkami směřujícími kupředu. Paže držte podél těla a prsty míří dolů. Pohled směřuje vpřed. V

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Cviky pro uvolnění pohybového aparátu Vytřepávat ruce u těla a nad hlavou Uvolnění zápěstí Uvolněně

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Splývání Schválil: Luboš Kracík Splývání Splývání je základ, ze kterého vychází další plavecké pohyby. Podstata spočívá v udržení rovnovážné polohy ve vodě. Po seznámení žáků s vodou

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 1) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky - maximálně 20 bodů Jedná se o zkušební státní zkoušky, které zabezpečuje

Více

Uč ební plá n pro rok 2013/2014

Uč ební plá n pro rok 2013/2014 Uč ební plá n pro rok 2013/2014 1. Hodina Seznámení se základními judaistickými pojmy seiza, rey, hajime, mate, soremade, hitzivake Nácvik pohybových her na pavouky", mrazík", na zvířátka" Nácvik základní

Více

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna.

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU Obratnostní bruslení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro zdokonalení bruslení, obratnosti, stability. Nácvik dynamiky. Není provedena korektura popisů

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Autor: Pepa Mareš

Autor: Pepa Mareš Autor: Pepa Mareš www.pepamares.cz O mně Když jsem v roce 2002 dokončil stavárnu obor návrhářství nábytku, vůbec jsem netušil, že fitness bude obor, který by mě zajímal. Po dokončení kurzu osobního trenéra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU Zpracovala: Monika Zábojníková, Ing., (Zlín, 2012) Zdroj: Pilatesova metoda cvičení 1, Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc. (Praha, 2002) CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU 1 2 Seďte zpříma, zkřižmo.

Více

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN Jméno hráče: Hráči Fotbalové Farmy Období: Zimní přípravné období 2015 Pomůcky: Běžecká obuv (sálovky/turfy nejsou ideální), švihadlo CÍL tréninkového plánu: Standardní program/příprava

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil STREČINK Sestava základních cviků pro kanoistiku Zpracoval : Pavel Navrátil 1 Co je strečink? STREČINK je účinná metoda, která umí přirozeně a šetrně připravit svaly na zvýšenou zátěž (sport) anebo také

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko Opřít koleno a pohyb po celém lýtku nebo různé kroužky s pohybem po celém lýtku bérec Kočka a roluji pod sebe

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více