E V R O P S K Á U N I E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E V R O P S K Á U N I E"

Transkript

1 S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi důležité, aby žáci měli nejen základní znalosti o této naší širší vlasti, ale aby uměli dynamicky se měnící fakta aktualizovat a sami aktivně vyhledávat tu informaci, kterou v dané chvíli budou potřebovat

2 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci na téma: Evropská unie (historie vzniku Evropské unie, přiblížení významu tohoto společenství pro naší současnost) vypracovala zcela sama za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii. V ě dne: 9. ledna 2008 podpis - 2 -

3 Obsah: - úvodní strana - prohlášení - obsah - cíl kurzu - projektové vyučování Evropská unie cíl kurzu popis kurzu - obsah odkazy didaktické poznámky zpřístupnění kurzu - zkušenosti z praxe hodnocení učitelem hodnocení žáky návrhy na zlepšení - závěr - Přílohy: o průvodní list kurzu o ukázky pracovních listů o fotodokumentace projektového dne o médium s kurzem - 3 -

4 Cíl kurzu Téma Evropské unie dává příležitost k intenzivnímu rozvoji dovednosti žáků pracovat s informacemi. Je velmi praktické a užitečné mít včas správné informace. Získat je z prostředí internetových stránek se žáci postupně učí. Klíčové pojmy směřujeme ke kompetencím začleněným do rámcově vzdělávacího programu Kalokagathia, součástí programu je úkol zařazovat projektová vyučování směrovaná vždy k přesnému tématu. Zapsat internetový odkaz, orientovat se ve struktuře, vyhledat informace, použít informace. - učivo Evropa, Evropská unie, internetová adresa, informační zdroje, fakta. Kurz je určen pro všechny žáky školy bez omezení, jednotlivé skupiny mají nastavenou náročnost úkolů kategorie: ročník, ročník I.stupně a ročník II. stupně. Popis kurzu Je dobré vědět, které státy jsou členy Evropské unie a které nikoli. Do Evropské unie jsou přijímány nové země, a tak se situace mění. V členských státech nejsme úplně v roli cizinců. Máme mnohá práva a výhody. Existují v zásadě dvě strategie vyhledávání informací v prostředí internetu. Je dna je vyhledávání informací na tematicky zaměřených stránkách. V tomto případě jsou klíčovými dovednostmi takové stránky nalézt, správně zapsat, zorientovat se v jejich struktuře a co nejrychleji se dostat k hledané informaci. Druhou strategií je práce s internetovými vyhledávači, pro kterou je klíčovou dovedností zejména schopnost formulovat klíčová slova a jejich kombinace tak, aby vyhledávač dovedl uživatele k žádané informaci co nejpřesněji. Pouhé vyhledávání faktů by bylo málo. Abychom mohli dělat rozumné úsudky, případně se dobře rozhodovat, měli bychom umět shromáždit kvalitní a nezkreslená fakta. Fakta ověřujeme z několika nezávislých zdrojů. Těžištěm aktivity práce žáků je, s pomocí internetu řešit postupně úkoly, shromažďování dat, faktů, informací a umět je použít v závěrečné prezentaci na plakátu skupiny

5 Obsah kurzu Evropská unie - Haagský kongres (byl prvním významným krokem na cestě k sjednocené Evropě) - Evropský sociální fond (projekty podporované z fondů Evropské unie se realizují všude kolem nás, příklady na místní úrovni) - Měna )evropská měna euro je už používána v řadě zemí Evropské unie, je dobré vědět v kterých. Je užitečné znát podobu bankovek eura.) - Znalosti o historii Evropské unie, jejich orgánů - Aktuální počet členských států Evropské unie - Založení Evropského společenství (ESUO) - Kdy byly ěská republika přijata do Evropské unie - Schumanova deklarace a Monnetův plán - Symboly Evropské unie - Státní zřízení ve státech Evropské unie - Porovnávání jednotlivých států Evropské unie Autorská práva Při přípravě projektu bylo použito materiálů z následujících stránek a odkazů: cs.htm

6 Didaktické poznámky Náměty pro učitele k diskusi s žáky při zpracovávání a přípravě materiálů jednotlivých zadání: 1. konec II. světové války a německá otázka 2. železná opona ; západ ; východ ; vzájemná rivalita 3. symboly Evropské unie (CD s hymnou) proč má vlajka Evropské unie 12 hvězd, Óda na radost volný překlad, apod 4. práva a výhody členství v Evropské unii Práce skupin: Před zahájením samotného projektu je vhodné si žáky rozdělit do dvojic podle jejich přístupu k plnění školních povinností a vlastních možností žáků (např. konzultace s výchovným poradcem nebo třídním učitelem žáků vlastní skupiny jde o zařazení žáků se specifickými poruchami učení do samotného procesu projektu) Dvojice nadaný žák spoluvytváří vhodnou atmosféru pro ostatní, společná práce tak při závěrečné prezentaci získá potřebnou hloubku znalostí, nesmíme ale podcenit kontrolu spolupráce takové dvojice určitě by se to projevilo při vypracování pracovních listů, kde se informace dohledávají na jednotlivých prezentacích. Pedagog zde působí pak jenom jako konzultant. Pomůcky: 1. samozřejmostí je přístup k internetu 2. CD se symboly, hymna, historie 3. pro samotnou závěrečnou prezentaci mít pro každou skupinu připraveno 1-2 archy velkého balicího papíru, lepidlo, barevné papíry, pastelky, vodové barvy, pro rozšíření možností dohoda o nákupu do částky 100,-Kč pro skupinu na základě předloženého požadavku předem 4. připravit pracovní listy různé varianty podle počtu dvojic v jednotlivých skupinách 5. připravit prostor pro vystavení prezentací na chodbách školy volně přístupné Zpřístupnění kurzu Kurz zveřejněn a přístupný na adrese:

7 Zkušenosti z praxe Hodnocení učitelem Projektový den Evropská unie se setkal nejprve s mírnou skepsí a nedůvěrou ze strany části pedagogického sboru. Po samotném zahájení se názory postupně měnily, zvláště, když žáci celou akci přijali s patřičnou dávkou zvědavosti a nadšení. Motivační letáky před rozlosováním s upozorněním, že se něco chystá, ale bez udání přesných informací zvědavost jenom umocnily. Samotné získávání dat, faktů,úměrně odpovídalo angažovanosti skupin, svou roli zde sehrál i počet žáků ve skupinách ( do 25 žáků ve třídě - jedna skupina, třídy s větším počtem žáků jsme dělily na dvě skupiny). Na I. stupni nejvíce práce byla samozřejmě na třídních učitelkách, zejména 1. a 2. třídy, ale třeťáčci si už vedli velmi dobře a hlavně hodně aktivně. Trochu jsme sice naše žáky z I. stupně podvedli losovali si stát jako předem jsme určili pro I. stupeň jednotlivé státy 1. třída Česká republika apod. Na II. stupni se plně projevily skupiny, kde se podařilo vytvořit dvojice, které se mezi sebou vzájemně předháněli v originalitě a získávání informací. Závěrečné prezentace, každá originální a unikátní, přičemž na samotné grafické zpracování měla skupina jenom dvě vyučovací hodiny. Hodnotící komise po zveřejnění prací neměla vůbec snadnou úlohu, mnozí skutečně překvapili. Hodnocení žáků Na hodnocení žáků, jsme byli právem zvědaví, navíc šlo o anonymní hodnocení akce. I zde nás čekalo příjemné překvapení, samozřejmě, že první velké plus bylo hned na začátku neučilo se podle rozvrhu. Na druhé straně, žáci sami dovedli posoudit a dokázali i poukázat na to, že se ne všichni poctivě zapojovali do akce. Nezapomněli se však ani pochválit a vyzdvihnout co se jim povedlo. Vzájemně projevovali značný zájem o práce svých spolužáků a to potěšilo opět i nás, mnohé skupiny si své výtvory nakonec pověsili jako výzdobu do svých kmenových tříd. A i z toho lze vyvozovat jejich uspokojení z dobře vykonané vlastní práce

8 Návrhy na zlepšení Určitě se najdou návrhy na vylepšení, my bychom asi pozměnili časový harmonogram při zpracovávání pracovních listů. Rozdělili bychom po zkušenosti každý stupeň zvlášť. Napřed I. stupeň a následně tak po hodince II. stupeň. Přeci jenom všichni žáci najednou na chodbách školy, to způsobovalo trochu chaosu a hrozilo nebezpečí drobných strkanic a přetlačování při hledání správných odpovědí. Závěr Co na závěr? Snad jen, že s akcí jsme sice měli dost práce, byla to pro nás nová zkušenost, a to, že se povedlo zapojit většinu žáků do plnohodnotné činnosti, bylo ze strany vedení školy také hodnoceno kladně. Nenápadná kontrola činnosti pracovních skupin a následné hodnocení vyvrcholilo i oceněním naší práce v tisku, pro žáky se objevila sladká odměna v podobě dortu ve tvaru vlajky Evropské unie. Takže. Už připravujeme další podobné akce v nejbližší době nás čeká Den tolerance

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny 1/144 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Příklad dobré praxe. Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života. Anotace

Příklad dobré praxe. Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života. Anotace Příklad dobré praxe Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života Anotace Mezinárodní projekt ENO (Environment Online) je na ZŠ Vrané nad Vltavou již 5 let nabízen jako povinně-volitelný předmět v 8.ročníku.

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY Zpracovaný dle RVP G Kapitola 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimíra Sehnalová Anna Závadská Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA "Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým formálním kurikulem a často je obsažena i ve skrytém kurikulu. Jsou to témata,

Více