V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova."

Transkript

1 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi je pojata jako samostatný předmět informatika, i když není úkolem základní školy vychovat ze všech dětí počítačové odborníky. Jedním z cílů využívání počítačů na škole je naučit se je používat jako nástroj při další výuce a při práci. Z tohoto důvodů je nutné, aby všichni žáci prvního stupně dokázali zvládnout základy počítačů a aby je práce na počítači nezdržovala od hlavních cílů. Na 1. stupni žák získá kompetence nezbytné k ovládání systému výpočetní techniky a k poznání a pojmenování jejích základních hardwarových a softwarových komponentů. Naučí se pracovat s myší, pozná dobře jednotlivé klávesy, ovládá práci s okny a základní práci s programy. Sám pracuje s výukovými programy a samostatně si prohlíží webové stránky. Vytváří jednoduché bitmapové obrázky a edituje text. Je veden zejména k tomu, aby se počítač naučil používat při výuce v ostatních předmětech a dokázal na něm zpracovat jednoduché úkoly. V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Časové a organizační vymezení předmětu: Informatika je v 5. ročníku vyučována s časovou dotací 1 hodina týdne. Výuka probíhá v počítačové pracovně, kde žáci sedí u počítačů po dvou.

2 Výchovně vzdělávací strategie předmětu 1. Kompetence k učení - pracuje s obecně užívanými pojmy z informatiky, které se postupně dozvídá při výuce - poznává jiný způsob učení a ověřování svých vědomostí - vyhledává a zpracovává informace na internetu - seznamuje žáky s pojmy z informatiky, systematicky je opakuje a používá při práci v hodinách - vede žáky pomocí výukových programů k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání žák spolupracuje s ostatními žáky, používá nápovědu (help) u jednotlivých programů - učí žáky používat internet zadáváním jednoduchých úkolů směřujících k vyhledávání informací 2. Kompetence k řešení problému - porovnává informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů a tím dosahuje větší věrohodnosti vyhledaných informací - se učí při zpracování úloh a projektů tvořivému přístupu k jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - se učí svoje řešení obhájit - vede žáky při vyhledávání informací k využívání různých, nezávislých zdrojů - volí různé úkoly, při kterých mohou nalézt žáci různá řešení - učí žáky seznámit ostatní se svým řešením a obhájit si je 3. Kompetence komunikativní - se učí formulovat svůj požadavek - používá pro komunikaci na dálku vhodné technologie - se při komunikaci učí dodržovat vžité konvence a pravidla - vybízí žáky, aby kladli k tématu otázky a správně formulovali své požadavky - zařazuje úkoly, jejichž výsledky odevzdává žák elektronickou poštou - vede žáky ke správné, slušné a bezpečné komunikaci

3 4. Kompetence sociální a personální - při práci může konzultovat své řešení se spolužáky, což pomáhá k prohlubování přátelských vztahů ve třídách a spolupráce mezi sebou - se podílí svým přístupem na vytváření příjemné atmosféry ve třídě - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají (skupinová práce) - zadává diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch a poznali své individuální schopnosti 5. Kompetence občanské - je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony tím, že je musí dodržovat - seznamuje žáky se SW pirátství, autorským zákonem, ochranou osobních údajů, bezpečností, utajením hesla Kompetence pracovní - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou - reaguje na pokyny učitele při práci s počítačem - vyžaduje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou - zadává úkoly, diskutuje a komunikuje se žáky

4 Výstupy ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM Seznámí se se zásadami bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky, nezasahuje dovnitř, nedotýká se zadní skříně. Pozná tyto části počítače: monitor, základní jednotka, klávesnice, myš, reproduktory a tiskárna. Sám správně zapne a vypne počítač. Ovládá počítač pomocí myši. Řeší běžné problémy s hardware a software Seznámí se s pojmy: Informace, Hardware, Software. Informatika 5. ročník Učivo Bezpečnost práce s počítačem Základní části počítače Správné používání počítače Základní pojmy Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností a poznávání Seznámí se s rozdílem mezi složkou a souborem a se základními formáty souborů (doc, gif, jpg) Používá klávesy písmena, číslice, šipky, mezerník, Shift, Delete, Backspace, Enter, Escape. Seznámí se s operačním systémem, ovládá přesun, zmenšení, zvětšení oken. Práce se soubory a složkami Ovládání počítače klávesnicí Práce s okny v OS ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Seznámení se základními funkcemi textového editoru Používání text. editoru Pracuje sám s výukovými programy určenými pro 5. ročník. Seznámení se základními funkcemi grafického programu Malování VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Je seznámen s tím, jak dodržovat vlastní bezpečnost na internetu. Chrání si svá osobní data při práci na internetu. Samostatně si prohlíží www stránky. Vyhledává informace na portálech, seznámí se s metodami vyhledávání. Učí se správně formulovat požadavky při vyhledávání. Ve vlastní ové schránce si změní heslo, napíše a pošle e- mail, přečte a odpoví na . Práce s programy Práce s programem Malování Desatero bezpečného internetu Vyhledávání informací Elektronická pošta Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk Výtvarná výchova ČaS OSV: osobnostní rozvoj -rozvoj schopností a poznávání, kreativita OSV: morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika MEDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více