Plánské ozvěny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Krátce z plánských lesů. Městský úřad DPS. Kostel sv. Václava. Bytové domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozvěny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Krátce z plánských lesů. Městský úřad DPS. Kostel sv. Václava. Bytové domy"

Transkript

1 Plánské ozvěny Vydává Město Planá nad Lužnicí Zdarma ročník IX číslo 2/2013 Krátce z plánských lesů Městský úřad DPS Okolí Plané nad Lužnicí bylo vždy známé svými přírodními krásami. Mimo řeku a význačné vodní plochy řady rybníků přitahovaly návštěvníky města i krásné lesy. Ty tvoří rozsáhlý komplex, rozprostírající se mezi Planou, Turovcem, Chýnovem, Radenínem, Choustníkem a Košicemi. Součástí tohoto celku je i lesní majetek našeho města. I když nám malou část v loňském roce ukrojil nově budovaný dálniční obchvat, přesto tvoří jeho plocha podle nově zpracovaného lesního hospodářského plánu celkem 129,98 ha, z toho plocha lesních porostů činí 127,33 ha. Téměř všechny lesní pozemky se nacházejí v k.ú. Planá nad Lužnicí. Výjimkou jsou pouze dvě malé parcely v k. ú. Košice. Svými přírodními podmínkami spadá majetek města do přírodní lesní oblasti Jihočeské pánve. Městské lesy leží na mírně zvlněné plošině s podmáčenými sníženinami v nadmořské výšce 420 m. Typickým půdním typem plánských lesů jsou tzv. pseudogleje a gleje. Jedná se o jílovité půdy s vysokým obsahem vody. Přeloženo do civilního jazyka to znamená, že po většinu roku si nesmí návštěvníci lesa zapomenout nazout holiny Nyní krátce něco pro příznivce botaniky. Charakteristickými druhy bylinného patra jsou třtina rákosovitá, lipnice hajní, bika hajní, brusnice borůvka, konvalinka vonná, kostřava ovčí, metlice křivolaká, černýš luční, šťavel kyselý, starček Fuchsův aj. V keřovém patře se nejčastěji vyskytuje dominantní krušina olšová, dále bez černý a červený, velmi řídce lze nalézt i jalovec obecný. Stromové patro je tvořeno dřevinami v tomto zastoupení: smrk ztepilý zaujímá 46,27% porostní plochy, jedle bělokorá 0,68%, borovice lesní 38,56%, modřín opadavý 0,46%, dub letní 11,33%, buk lesní 0,27%, habr obecný 0,11%, jasan ztepilý 0,36%, bříza bradavičnatá 0,36%, olše lepkavá 1,25%, lípa srdčitá 0,34% a topoly 0,24% plochy. Naše lesy jsou zajímavé i z hlediska zoologického. Několik údajů z ptačí říše. Na hranici plánských lesů bylo až do loňska první hnízdiště největšího evropského orla (orla mořského) zjištěné na okrese Tábor. Často se zde vyskytuje i příbuzný známějšího a častějšího ze dvou druhů u nás se vyskytujících čápů čápa bílého, čáp černý. Z dravců se zde setkáte s kání lesní, jestřábem lesním i krahujcem obecným. Vzácně je k vidění i včelojed lesní. Při procházkách můžete občas zaslechnout tklivý hlas datla černého. Ve večerních a nočních hodinách se svými typickými hlasy prozradí i některé druhy sov, a to puštík obecný, kalous ušatý, ale i vzácný sýc rousný a výr velký, který je naší největší sovou. Poměrně často se vyskytuje i naše naopak nejmenší sova kulíšek nejmenší, který dorůstá pouze velikosti vrabce. Plánské lesy jsou dosud poměrně bohaté na některé druhy spárkaté zvěře. Setkáme se zde s prasetem divokým, srncem obecným i daňkem evropským. Ze šelem jsou nejčastější setkání s liškou obecnou, kunou lesní i skalní a vydrou říční. To vše je jen krátký výčet mnoha krás i zajímavostí z plánských lesů. Celý lesní majetek je dobře zpřístupněný poměrně hustou sítí linek, průseků a lesních cest. Ty umožňují návštěvníkům lesa snadný pohyb a lákají pěší turisty i běžkaře. Rozhodně však nejsou určeny pro motorkáře a majitele čtyřkolek!! Rovněž volně pobíhající psi jsou velkým problémem. Všichni návštěvníci lesa, vyslyšte, prosím, zejména nyní v zimním období prosbu jeho obyvatel a nechte je v klidu trávit v úkrytech zimní období. Každé vyrušení v této době pro ně znamená výdej energie, který je může bezprostředně ohrozit na životě! Předem vám všem za ně děkujeme! Stanislav Vyhnal Kostel sv. Václava Bytové domy noviny LEDEN 2013.indd 1 Mapa lesního majetku města Planá nad Lužnicí :39:24

2 Plánské ozvěny Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Neznámý pachatel v době od :00 hod do :30 hod. nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň bočního, zadního okna vozu AUDI A6 zaparkovaného v ul. Zahradní. Z vozu NP odcizil koženkovou peněženku s finanční hotovostí a osobní doklady. Dne v době okolo 01:15 hod došlo ke konfliktu mezi hosty Blue baru v Plané nad Lužnicí. Spor, který přerostl ve fyzické napadení, vyvolal jeden z hostů, který po jiném hodil popel z popelníku. Dne bylo na OO PČR Sezimovo Ústí oznámeno pohřešování muže z ul. Chýnovská (Svit). Na místě byla hlídkou k okolnostem případu vytěžena rodina pohřešovaného muže a ihned byla svolána pátrací akce za účasti policistů z okolních obvodních oddělení, psovodů, pátrače služby kriminální policie i dopravních policistů. Pátrací akce naštěstí dopadla pro muže dobře a tento se během jejího průběhu vrátil sám domů. Dle svých slov spadl do výkopu cestou po poli ze Sezimova Ústí do Plané. K případu pokusu vloupání do stavební buňky došlo v areálu ZD Svit na Chýnovské ulici, kde se NP pokusil vloupat do stavební buňky. Toto se mu nepodařilo a buňku pouze poškodil. Z areálu však odcizil volně odložené stočené kabely v hodnotě Kč. K poškození 10 ks dřevěných hranolů připravených na stavbu krovu došlo u novostavby chaty v Plané nad Lužnicí, Na Černé. Neznámý pachatel tyto hranoly v hodnotě Kč v době od do přeřezal pilou na kratší kusy. prap. Martin Zima, inspektor OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo str.1 Policie ČR Fokus str.2 Matrika str. 3 Fontána, vyhlídková věž... Finanční zdraví a plány města v roce 2013 str. 4 Novinky z Vodárenské společnosti str. 5 Výtahy ze zasedání RM str. 6 Městská knihovna Plánské muzeum Základní škola str. 7 Karneval pro nejmenší Rybářský ples Klub plánských dam MC Kopretina str. 8 Skauti Silvestrovská cyklo vyjížďka Masopust str. 9 Inzerce str. 10 Vánoční turnaj v tenise Florbalový klub Sportovní ples str. 11 Plán akcí str. 12 Plánské ozvěny : V pátek mě před volební místností polilo horko: cestou jsem ztratil svůj občanský průkaz. Hned jsem si uvědomil, že na cizí občanku si někdo může půjčit peníze, uzavřít smlouvu a bůhvíco ještě. Já budu muset chodit po úřadech, policii... Následující den jsem se šoural k volbám s pasem a komise mi hned oznámila, že nějaký občan (nebo občanka?) legitimaci našel a u volební komise ji odevzdal. Mám velkou radost, že jsem ušetřený řady možných problémů a myslím si, že vyjádřit vděčnost děkuji poctivému nálezci je velmi málo. Chci poděkovat osobně - bohužel, zatím nevím komu. 2 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pausa po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl , asistentka Žaneta Tučková Dis odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Huřťáková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , správce sportovního centra Technické služby ředitel sběrný dvůr DPS - vedoucí hasiči velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Městská policie tel , Novými občánky Plané nad Lužnicí se v lednu stali: Matyáš Janič Rael Lacko David Skřepský Prvním občánkem Plané nad Lužnicí letošního roku se stala Anna Sadovská narozena v lednu Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Matrika Významné životní jubileum v měsíci únoru 2013 oslaví: Adolf Sýkora Marie Kadlecová Josef Sedloň Jiří Blažek Jiřina Budíková Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. FONTÁNA, VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NEBO S blížícím se otevřením dálnice D3 kolem Plané nad Lužnicí, které bude znamenat zásadní snížení dopravní zátěže v našem městě, se blíží i naplnění myšlenky něco udělat s centrem Plané nad Lužnicí. Jakékoliv stavební a pozemní úpravy v současné době by totiž znamenaly kolaps dopravy a zřejmě i opakované přerušení dopravní tepny mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nyní přišla ta pravá chvíle, abychom podobu centra Plané tzv. plánské náměstí začali řešit. Vedení města se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž na finální podobu místa, kde projde nejvíce našich občanů, kam zavítá i nejvíce návštěvníků našeho města. Do zadávacích podmínek této soutěže budou uvedeny priority a požadavky města, které budou muset účastníci architektonické soutěže respektovat a ve zpracované studii naplňovat. Do tvorby základních požadavků (množství parkovacích míst, rozsah zeleně, klidová místa, umístění laviček, apod.) chceme zapojit i občany našeho města. Vyzýváme proto všechny obyvatele Plané nad Lužnicí, kteří mají zájem podílet se nějakým způsobem na tvorbě podoby plánského náměstí k předkládání svých podnětů do na městský úřad v písemné nebo elektronické podobě. Rozsah plánského náměstí je dán prostorem, který začíná kostelem sv. Václava včetně a končí křižovatkou u mostu. Zaslané podněty budou vyhodnoceny a v případě vhodnosti zakomponovány do požadavků města. Všem, kteří se do přípravy podoby plánského náměstí zapojí, předem děkujeme. Ing. Jiří Šimánek, starosta města Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách: Zimní čas (listopad - březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin 3 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

4 FINANČNÍ ZDRAVÍ A PLÁNY MĚSTA V ROCE 2013 Zhoršující se ekonomická a finanční situace nejen českého hospodářství se odráží na financích každého z nás. Dopad z výběru celostátních daní se samozřejmě projevuje i na finančních zdrojích našeho města. Loňský rok byl charakteristický kolísáním jednotlivých daňových příjmů a v závěru roku došlo k zásadnímu nenaplnění plánovaných příjmů daně z nemovitosti. Tato daň, jako jediná, připadá v plné výši obci, ve které je daň z nemovitosti vybrána. V současné době probíhá jednání s finančním úřadem o důvodu vzniklého propadu. Přes tento nemalý výpadek v daňových příjmech skončil loňský rok s kladným zůstatkem na účtu, který již dlouhodobě vede město u České spořitelny. Město rovněž nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, pokud dodavatelé plní řádně smlouvy vůči městu, naše město jim stejně řádně hradí jimi vystavené faktury. Na druhou stranu správa města eviduje pohledávky a to především za některými občany, kteří ve stanovené lhůtě neplní své povinnosti, ať už se jedná o úhradu poplatku za likvidaci odpadu, za psy, apod. Planá splácí v současné době jeden úvěr, který si v minulosti město vzalo na výstavbu bytového domu za Farským rybníkem. Splátky úvěru jsou plně kryty vybíraným nájemným, a proto negativně neovlivňují rozpočet města. Splátka úvěru představuje částku cca 1,5 mil. Kč a zcela splacen bude tento úvěr v roce S plnou zodpovědností lze konstatovat, že naše město je finančně zdravé nejen na základě výše uvedených skutečností, ale rovněž při hodnocení celé řady ukazatelů. To ovšem neznamená, že bychom měli přestat počítat a nezodpovědně se pustit do investičních akcí, na jejichž finanční krytí bychom nedosáhli. V tomto duchu byl sestaven i návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl předložen zastupitelstvu k projednání 12. prosince 2012 a který byl po diskusi řádně schválen. A co nás tedy v roce 2013 v oblasti běžných výdajů a investic čeká? Kam především půjdou finanční prostředky našeho města? Z běžných výdajů vyčlenilo město vyšší prostředky na provoz městské hromadné dopravy, více peněz dostanou v rámci dotací plánští sportovci a zvýšené prostředky budou rovněž uvolněny na běžnou údržbu města. Zde se jedná o zvýšení péče o zeleň, zakoupením a následným využíváním čistícího vozu zlepšení čistoty našich chodníků a komunikací. Vzhledem k zachování výše poplatku za sběr a likvidací odpadů více zaplatí město z vlastních zdrojů i za odpadové hospodářství. Vedení města vyčlenilo i finanční prostředky na oslavu události, která zásadně změní život v Plané nad Lužnicí, tj. otevření dálnice D3. Hospodaření města na dobré úrovni umožnilo vyčlenit na plánované investice částku téměř 35 milionů korun. Mezi největší akce bude patřit rozšíření kapacity mateřské školy o 2 třídy včetně rekonstrukce problémové střechy. Významnými akcemi bude i dokončení regenerace lipové aleje a obnova zámeckého parku. V části Strkova bude dokončeno vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu, když podstatná část v ostatních lokalitách Plané byla dokončena v loňském roce s částečným finančním krytím ze získané dotace. Významný objem finančních prostředků bude uvolněn na obnovu komunikací včetně vybudování točny městské hromadné dopravy v lokalitě Nad Hejtmanem. Mezi dopravní stavby lze zahrnout i výstavbu chodníku ke hřbitovu. V prostoru základní školy je naplánováno nové dětské hřiště, které bude sloužit především základní škole a to školní družině. Přes neobdržení dotace bude zahájena rekonstrukce sběrného dvora. K úpravě by mělo dojít rovněž v případě plánského ostrova, který by se mohl na základě loňských úspěšných zkušeností stát místem pravidelného konání kulturních akcí. Pokračovat budeme rovněž v rozšiřování zeleně v našem městě. Zde by mělo dojít k realizaci projektu Sadovnické úpravy okolo hřbitova a ozelenění parkoviště v ČSLA. Mezi menší akce patří obnova fasády restaurace Maxim, Investice 2013 Částka Rekonstrukce komunikací Kč Rozšíření MŠ Kč Sběrný dvůr Kč Rekonstrukce střechy MŠ Kč Zámecký park Kč Úprava "Ostrova" Kč Lesní technika(traktor, pluh, štěpkovač) Kč Bezdrátový rozhlas - dokončení Kč Sokolovna-projekt Kč Cyklostezky Kč Rekonstrukce MěÚ Kč Revitalizace centra - projektová příprava Kč Dětské hřiště ZŠ Kč Chodník ke hřbitovu Kč Lipová alej Kč Fasáda MAXIM Kč Veřejné osvětlení Nad Hejtmanem Kč Ozelenění + rozšíření parkoviště ČSLA Kč Cesty, mobiliář Zámecký park + alej Kč Změna územního plánu Kč Propustek - úprava Kč Věžní hodiny Kč Nové prostory TS - projekt na opravu Kč celkem Kč Nové prostory TS - projekt na opravu 0,3% Rekonstrukce komunikací 28,3% Věžní hodiny 0,3% Propustek - úprava 0,3% Cesty, mobiliář Zámecký park + alej 0,8% Změna územního plánu 0,6% Ozelenění + rozšíření parkoviště ČSLA 0,8% Veřejné osvětlení Nad Hejtmane m 1,4% Investice 2013 Rozšíření MŠ 10,9% Lipová alej 2,0% Dětské hřiště ZŠ 2,3% Chodník ke hřbitovu 2,0% Fasáda MAXIM 1,4% Sběrný dvůr 8,7% Rekonstrukce střechy MŠ 8,5% Rekonstrukce MěÚ 2,8% Revitalizace centra - projektová příprava 2,8% Zámecký park 6,6% Úprava "Ostrova" 5,7% Lesní technika(traktor, pluh, štěpkovač) 4,2% Bezdrátový rozhlas - dokončení 3,9% Sokolovna-projekt 2,8% Cyklostezky 2,8% 4 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

5 rekonstrukce zasedačky na městském úřadě nebo pořízení nových věžních hodin na kostele sv. Václava. Část finančních prostředků je vyčleněna na přípravu cyklostezek a na projektovou přípravu revitalizace centra Plané. V polovině roku by se měla, pokud všechno době dopadne, rozběhnout akce Stavební úpravy a přístavba sokolovny. Tato největší investiční akce bude vzhledem k předpokládaným nákladům v plné výši financována z úvěru, na jehož poskytnutí a stejně tak na zhotovitele bude vypsáno v I. čtvrtletí letošního roku výběrové řízení. Splácení dlouhodobého úvěru neohrozí finanční stabilitu města a zásadním způsobem nezastaví další investiční akce v příštích letech. Jsem přesvědčen, že víceúčelové zařízení, které bude sloužit sportovcům, kultuře, ale i žákům základní školy, si naše město nejen zaslouží, ale že ho i potřebuje. Nelze zde v krátkosti vyjmenovat všechny investiční akce, které jsou v letošním roce naplánovány. Jejich úplný seznam najde každý zájemce na webových stránkách města. Samozřejmě lze předpokládat, že řada občanů se bude ptát, proč tam je to či ono, a proč tam jiné věci nejsou. Tyto názory měly ale zaznít před schválením rozpočtu, tj. v době, kdy byl návrh rozpočtu zveřejněn a předložen k diskusi. Před radou města stojí nyní úkol akce schválené zastupitelstvem města realizovat. Jsem přesvědčen, že rozpočet města na rok 2013 byl zpracován zodpovědně a že jeho výdaje proporcionálně odpovídají potřebám našeho města. Rovněž tak věřím, že realizací naplánovaných investičních akcí budou vytvořeny podmínky pro další rozvoj Plané nad Lužnicí. Zdravý rozvoj města přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města výdaje 2013 Investiční výstavba Údržba města Činnost místní správy Základní škola Sběr a svoz kom. odpadu výdaje do 400 tis. Dopravní obslužnost MHD DPS Splátky úvěru - ČS Mateřská škola Údržba objektů + rozvoj TS Zastupitelstva obcí Veřejné osvětlení - el. energie Veřejné osvětlení - údržba Kulturní činnnost Lesní hospodářství Knihovna Městská policie Silnice - opravy a udržování Tělovýchovná činnost - přísp. Celkem částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5 Novinky z Vodárenské společnosti Táborsko Na prosincovém zasedání Dozorčí rady (DR) obchodní společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), pod níž spadá rovněž Planá nad Lužnicí, bylo projednáno zejména hospodaření společnosti za první tři čtvrtletí roku DR se seznámila s výsledky hospodaření, nyní bych přiblížil zejména nejzajímavější modernizační prvky, které vedly také k překročení plánovaných hodnot. Vodoměry, které jsou vzhledem k standardům používání vodoměrů v lokalitách VST určeny k cejchovní výměně, jsou nahrazovány kvalitativně lepšími. Tyto vodoměry již požadavky standardů VST splňují. Obdobně jako vodoměry na nových odběrných místech platí tyto vodoměry ze svých prostředků VST. Tyto náklady nejsou čerpány v kalkulaci vodné-stočné, dopad na cenu vody je tedy v tomto případě nulový. VST pořídila nový účetní systém. Tato investice byla odsouhlasena jednateli společnosti, tedy starosty měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Díky novému účetnímu systému dojde k výraznému zkvalitnění evidence jednotlivých majetkových položek, užitečný bude také při poskytování informací o veškeré údržbě ze strany provozovatele. Nízkou výši výdajů jsme zaznamenali u položky oprav majetku. Uvedené souvisí se změnou zákona o veřejných zakázkách, kdy bylo nutné změnit platformu pro uveřejňování veřejných zakázek. Výše výdajů souvisí dále také s klimatickými podmínkami v první čtvrtině roku Nerealizované plánované náklady pro rok 2012 budou převedeny do roku 2013 tak, aby o ně nebyla snížena obnova majetku VST. Cena vodného a stočného Zvyšování ceny vodného a stočného je v současnosti dáno zejména úvěrovým zatížením VST na dotované investiční akce. Právě probíhá podstatná renovace vodohospodářského majetku v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Dalším důvodem je stále klesající objem vody odpadní fakturované. Náklady na obnovu majetku kvůli zachování funkčního stavu soustavy je nutno vynaložit bez ohledu na výkyvy ve velikosti spotřeby vody a objemů odpadní vody vyčištěné. Ve stávajícím období, tedy do konce září 2013, navyšuje vlastník vodohospodářské infrastruktury nájemné o necelých 10,5 milionu korun. Nižší podíl na zvýšení ceny mají provozní náklady provozovatele. Většina provozních nákladů je v souladu se smlouvou navyšována pouze o inflaci, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. Od ledna 2013 došlo v souladu se zákonem k navýšení DPH ze 14 na 15 procent. Cena za metr krychlový vody (pohyblivá složka) je včetně DPH 88,25 korun, z toho vodné 45,47 korun, stočné 42,78. A ještě jedna důležitá poznámka na závěr. V současné době se od občanů města setkávám s nesouhlasem ohledně výše vodného a stočného a otázkami, proč s tím DR nic nedělá. Bohužel musím připomenout, že není v kompetenci DR jakkoliv zasahovat do ceny vodného a stočného. Obdobné vysvětlení podá také vedení VST. Josef Janda Další podrobné grafy a tabulky k rozpočtu města na rok 2013 naleznete na stránkách města. noviny LEDEN 2013.indd :39:26

6 Výtah z 56. zasedání rady města ze dne Projednání a schválení sponzorské smlouvy od firmy MILCOM servis a. s. RM schválila uzavření darovací smlouvy s firmou MILCOM servis a. s. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč. Projednání a schválení povodňového plánu pro stavbu Planá nad Lužnicí protipovodňová opatření RM schválila povodňový plán stavby Planá nad Lužnicí protipovodňová opatření a potvrzuje soulad přiložené dokumentace povodňového plánu s protipovodňovým plánem města Planá nad Lužnicí. Rada města stále čeká na informaci o zahájení stavby protipovodňových opatření na pravém břehu Lužnice. Bohužel, zatím nelze odhadnout, kdy začne řádně vybraná firma Swietelsky stavět. za RM Zdeněk Žalud Projektová dokumentace na přestavbu sokolovny RM doporučila zastupitelstvu města zadání projektové dokumentace na přestavbu Sokolovny formou jednacího řízení bez uveřejnění podle 23 odst. 4 písm. a) a 34 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění 55/2012., kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku jednacím řízením bez uveřejnění jestliže: Veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. RM doporučila zastupitelstvu města zadání zpracování projektové dokumentace v hodnotě do Kč bez DPH stávajícímu projektantovi: A-Z Eko Líkař. RM schválila mandátní smlouvu na přípravu, organizaci a administrativu zadávacího řízení na akci Rekonstrukce Sokolovny Planá nad Lužnicí. Mandatář: Stavební poradna, spol. s r. o., České Budějovice. Bude-li včas vypracován prováděcí projekt, dojde cca 1. dubna 2013 k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. V polovině května by měla být podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení a cca 1. června by měla být zahájena přestavba sokolovny, která by měla být do září 2014 hotová. Upozorňuji, že uvedené termíny jsou pouze orientační. za RM Zdeněk Žalud Výtah z 57. zasedání rady města ze dne Točna autobusů Planá nad Lužnicí Nad Hejtmanem RM schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Točna autobusů Planá nad Lužnicí Nad Hejtmanem Točna v lokalitě Nad Hejtmanem bude sloužit jako konečná autobusů MHD Tábor. Při jejím projektování se počítá s několika parkovacími místy pro osobní vozy a také s průchodem od točny do lipové aleje a dále k rybníku Hejtman. za RM Zdeněk Žalud Řešení poničeného můstku Na Černé RM schválila přípravu projektu na opravu můstku na pozemku p. č. 2422/1 a p. č v k. ú. Planá nad Lužnicí (Na Černé). Bude se jednat o dřevěnou stavbu. Rada města se seznámila se stupněm poškození zděného mostku u ústí výtoku z Hejtmanu do Lužnice. Poměrně těžká cihlo- -kamenná konstrukce stojí na nepříliš pevných základech, které jsou narušené, navíc výrazně zužuje světlost stavby a tak zvyšuje tlak vody na mostek. Proto se rada města rozhodla pro lehčí konstrukci, která bude sloužit pěším i cyklistům. za RM Zdeněk Žalud Projednání daru pro FOKUS RM schválila finanční dar pro FOKUS Tábor ve výši Kč. Připomínky města k územnímu řízení Rozšíření pískovny RM schválila pozvání zástupce Českomoravského štěrku a. s. na příští jednání rady města Žádost o příspěvek na BabyBox RM schválila finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Táboře ve výši Kč darovací smlouvou s obdarovaným Občanským sdružením Babybox pro odložené děti STATIM. Rada města finančně podpořila zřízení Babyboxu poblíž G-centra a nemocnice v Táboře. Jedním z důvodů byla informace propagátora Babyboxů, babydědka Ludvíka Hesse, který připomněl, že také v Plané v uplynulých letech došlo k nalezení odložených novorozenců. za RM Zdeněk Žalud Výběrové řízení na studii protipovodňového opatření v povodí Farského a Boreckého potoka RM schválila mandátní smlouvu na organizační zajištění přípravy a realizace pro- 6 cesu zadání veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka. Mandatář: Ing. Marek Krejčí. Výběrové řízení na pozici stavebního technika RM schválila přípravu výběrového řízení na pozici stavebního technika. Aktuální termín únorového veřejného zasedání zastupitelstva města bude zveřejněn na stránkách města a vývěsce v budově Městského úřadu. Připomínky města k územnímu řízení Rozšíření pískovny 16. ledna proběhlo jednání městské rady se zástupcem společnosti, která provozuje pískovnu Hůrka, panem ing. Klimešem. Byl seznámen s požadavky města Planá, které spočívají ve dvou bodech: 1. Pro rozšířenou pískovnu bude schvalován provozní řád, v němž bude výslovně uvedeno, že limity škodlivin obsažených v odpadech, kterými bude vytěžený prostor rekultivován, nebudou překračovat zákonem uvedené limity. Pro případ, že by společnost v budoucnosti porušila své závazky, bude jí dle připravené dohody hrozit výrazná finanční sankce. 2. Město Planá bude podle plánovaného provozního řádu oprávněno ke kontrolám pískovny. Dále rada projednala možnost ukládat v pískovně odpady, které vznikají při stavebních akcích města, zejména při budování a opravě komunikací. Při splnění výše uvedených podmínek nehodlá rada města společnosti Českomoravský štěrk klást další podmínky a zdržovat proces rozšíření pískovny Hůrka. Toto jednání samozřejmě nemá žádný vliv na žalobu, kterou naše město podalo k nejvyššímu správnímu soudu kvůli ukládání jordánského sedimentu v pískovně. Stále čekáme na soudní rozhodnutí. za RM Zdeněk Žalud Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl - noviny LEDEN 2013.indd :39:26

7 Městská knihovna Stejně jako všude jinde, i v knihovně je leden především časem bilancování roku uplynulého, sepisování zpráv a statistických výkazů Ale nejen čísly živ je člověk a kdo knihovnu v lednu navštívil, mohl si prohlédnout neobvyklou výstavu Bylo nebylo.. zapůjčenou Goethe-Institutem v Praze a věnovanou 200. výročí vydání první sbírky pohádek bratří Grimmů. Možná si ani neuvědomujeme, kolik notoricky známých pohádek má svůj pravzor v dávných příbězích, které světově proslavená dvojice bratrů posbírala. A protože by bylo škoda nechat výstavu jen tak vyšumět, pozvali jsme do knihovny odborníka na slovo vzatého, etnografa PhDr. Františka Krejču, aby se s námi vrátil ke kořenům pohádek a byl milým hostem třetího Večera pod lampou, na který jste ve středu v 17 hodin srdečně zváni. Ani na mladší čtenáře nezapomínáme v úterý 22. ledna přijela na návštěvu za třeťáky Markéta Pilátová, aby si s nimi povyprávěla o své nové knize Jura a lama a povídání zakončila velmi netradičně! Ještě než skončí ve škole 1. pololetí, zahájíme s prvňáčky další ročník projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, při jehož zakončení čeká žáčky prvních tříd slavnostní pasování na čtenáře. Chtěli bychom touto cestou VELMI pochválit všechny žáky zdejší základní školy, kteří přispěli na vydání letošní knížky zapojením se do aktivity Čtení pomáhá. Přečtením knížky a vyplněním krátkého testu mohli pomoci financovat některou charitu, mezi něž byl zařazen i výše zmíněný projekt. Více informací naleznete na www. ctenipomaha.cz A nakonec přidáváme ještě jedno pozvání: nejen milovníci plesů si mohou v únoru prohlédnout v knihovně výstavu šperků přijďte polahodit oku a udělat si radost. V. Vyhnalová, knihovnice Na 27. února od hod pro vás připravujeme další Večer pod lampou Planá na starých fotografiích. Spisovatelka Markéta Pilátová učila děti v závěru besedy plést. Foto archiv knihovny. Večer pod lampou potřetí 30. ledna 2013 od hod KE KOŘENŮM POHÁDEK pro dospělé Světový den boje proti AIDS 1.prosince je Světový den boje proti AIDS, proto se i naše škola zapojila do této kampaně. V úterý 4. prosince se vydala třída 9. ročníku do města, kde prodávala Červené stužky, symbol boje s tímto onemocněním. Stužky žáci nabízeli za symbolických 20 Kč, někteří lidé přispěli rádi i větším obnosem. Všem žáci předali užitečné informace a doufáme, že u některých vyvrátili mýty, které se váží k tomuto onemocnění. Celkem bylo během dvou vyučovacích hodin, kdy sbírka probíhala, prodáno 118 stužek, vybraný obnos činil 2528 Kč. Výtěžek sbírky byl odeslán na sbírkové konto u Komerční banky a bude použit na přednášky a besedy, bezplatné anonymní testování na HIV infekci, poradenskou činnost v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, odborné konference a vzdělání. Příští rok se pokusíme sbírku zopakovat a budeme velmi rádi, když opět přispějete. Možná se zapojíte i vy, kteří jste letos váhali. Děkujeme za vaše příspěvky, žáci 9. ročníku Vedení města se dohodlo s církevní obcí, potažmo s místními farníky o dalším způsobu využití místní fary. V jedné z místností postupně vznikne malé místní muzeum. V prosincových Plánských ozvěnách požádal pan Žalud všechny z vás o pomoc při vytváření tohoto muzea. Rádi bychom poděkovali zatím prvním vlaštovkám. Těm, kteří nám přinesli zajímavé exponáty. Panu Matouškovi, od kterého jsme dostali dokumentaci k Vzájemně se podporujícímu spolku Bratrství z dob první republiky, panu Sladkému, který při rekonstrukci domu objevil dokumenty, týkající se občanů Plané dokonce z roku 1856 a paní Jarce Matouškové Pánkové za krásný obraz plánské fary. Děkujeme moc. A pokud i vy ostatní máte něco, co by dokumentovalo život našeho městečka fotografie, pohlednice, kroniky, Plánské muzeum různé staré smlouvy, rodné listy, pracovní knížky, reklamní cedule zaniklých firem, prostě vše, co by jakýmkoliv způsobem přiblížilo dnešní generaci historii Plané, budeme rádi, když - pokud je nebudete chtít do muzea přímo věnovat je alespoň zapůjčíte na pořízení fotodokumentace. Materiály pro muzeum shromažďujeme u p. Doubka Děkujeme F. Doubek Jaroslava Matoušková - Pánková před svým obrazem plánské fary. Foto archiv MěÚ. 7 noviny LEDEN 2013.indd :39:27

8 Plánské ozvěny Klub plánských dam uskutečnil besedu s P. Petrem Plášilem o jeho loňské cestě do Arménie. Obřadní síň při té příležitosti navštívilo téměř 80 lidí. Těšíme se na další podobné projekty! Český rybářský svaz, místní organizace Planá n/l pořádá 16. února 2013 v Ústrašicích RYBÁŘSKÝ PLES k tanci a zábavě hraje skupina Čendy Dafčíka Vstupenky na ples v ceně 170 Kč je možno zakoupit v prodejně Tabáku paní Vlasty Pechkové. Mateřské centrum Kopretina Dne 13. prosince jsme se sešli naposledy v roce 2012 při vánočním tvoření s rodiči a dětmi. Vyrobili jsme si originální papírové ozdoby a společně také ozdobili vánoční stromeček pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Těšíme se na další společná tvoření v roce 2013! Za MC Kopretina Miroslava Gruberová. Foto archiv MC. 8 noviny LEDEN 2013.indd :39:30

9 Něco z naší činnosti Odstartoval nový rok a hned po vánočních prázdninách začaly opět naše schůzky. Chlapeckému oddílu patří tradičně středy, zato holky se schází každý pátek. Činnosti jsou různorodé a určitým způsobem se program kluků a holek od sebe liší. Pokud to jde, snažíme se trávit schůzky venku, zbytek času pak v naší klubovně. A co vlastně děláme? Třeba hrajeme různé hry pohybové, ale i ty, při kterých zapojujeme naše smysly, myšlení nebo paměť. Podle věkových kategorií a počtu dětí dělíme někdy činnosti pro mladší děti a starší, které mají již jiné nastavení zájmů a schopností. Svoji roli mají i starší skauti SKAUTI SILVESTROVSKÁ CYKLO VYJÍŽĎKA Silvestrovská cyklo vyjížďka s BSP překvapila rekordním počtem 133 účastníků. Díky vybranému dobrovolnému startovnému jsme mohli podpořit Dětský domov Radenín. Přálo nám slunečné počasí s lehce mrazivým nádechem na lesních cestách. Kolem poledne zdobil záda všem účastníkům blátivý proužek poznávací znak všech cyklistů. Cestou se všichni mohli posilnit na svařákových zastávkách a česnečkové prémii. Závěrečné veselé vyhodnocení akce proběhlo tradičně v restauraci Lípa v Sezimově Ústí. Firma BSP děkuje všem nadšeným zimním cyklistům za účast a podporu dobré věci a přeje hodně šťastných kilometrů v roce Martin Novák Foto archiv autora. VÝZVA Milí přátelé jestli vám doma překáží cokoliv, co by se dalo použít jako součást kostýmu na maškary nebo divadelní představení oblečení, kabelky, paruky, či klobouky a to jak dámské, tak i pánské, anebo dokonce máte celé maškarní kostýmy, které už nevyužijete, budu moc rád, když to nevyhodíte, ale přinesete na radnici. Vše uložíme do depozitu a někdy v budoucnu pro potřeby celého našeho města rádi použijeme. Děkuji. F. Doubek a skautky. Ti částečně přebírají úlohu vedoucích a podílí se na přípravě programu. Spousta her a činností je však společná, a tak se nejlépe ve skupině projeví schopnost spolupráce, komunikace a vzájemné pomoci. V letním počasí trávíme většinu času venku, v přírodě nebo využíváme naše kánoe k jízdě po Lužnici a učíme se, jak je ovládat. V zimním období pak trávíme více času v klubovně, kde se kromě her věnujeme i tvořivým činnostem. Vzpomínám si, když jsem jako dítě chodívala na schůzky, netěšila jsem se jen na hry a zábavu, ale i na lidi, kamarády, kteří tam byli. A vlastně to spojení her a kamarádů bylo na tom to nejlepší, to, že jsme dělali spoustu zábavných činností, které nás nevědomky rozvíjely snad po všech stránkách a zároveň jsme u toho byli společně, se svými kamarády. Také díky skautu jsem získala opravdové a dlouholeté přátele. To nadšení vidím i dnes u některých dětí a věřím, že stále má skauting co nabídnout, myslím tím stále něco jedinečného. Naše činnost není jenom o pravidelných schůzkách, ale přechází i ve vícedenní akce. Během roku tedy stihneme např. víkendové výlety nebo vícedenní výpravy, nocování v klubovně, většinou zimní pobyt na šumavské Lipce, závody nebo setkání s jinými skauty, akce ve spolupráci s městem Planá nad Lužnicí a samozřejmě tábor o letních prázdninách. Pokud si chceme některé z činností a akcí připomenout, nahlédneme na naše internetové stránky, kde nám to přiblíží vyprávění a fotografie. Michaela Hovorková MASOPUST SE KVAPEM BLÍŽÍ, a to tak rychle, že se vlastně potkáme Nejen před radnicí už příští týden, 9. února. Děkuji všem, kteří se přihlásili, aby se zapojili do všeobecného veselí jak v průvodu masek, tak podporou materiální či jinou. Loni se jelo ze Strkova, a abychom dodrželi tradice, vezmeme to letos zase z druhé strany, tedy ze Zářečí, přes most do Průběžné a smyčkou kolem Motorestu před radnici. Odjezd z Pionýrské ulice je ve 12 hodin a budeme moc rádi, když se průvodu který je vlastně z celého dne tou nejvýpravnější záležitostí, zúčastní co největší počet masek. V Milevsku jich chodí skoro 700, ve Skalici někdy i 200, Planá by se také mohla pokusit o nějaký ten rekord. Příchod před radnici je naplánován na 15 hodinu. Letos má plánský Masopust podtitul Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme a když se rozhlédnete jen trošku kolem sebe, určitě vám nedá moc práce trefit hřebík na hlavičku a tu správnou masku vymyslet a připravit. A pokud vás vyrazí do průvodu v maskách celá rodina, parta z ulice, hospody nebo paneláku, tím lépe. Jestliže si za masku ale zatím ještě netroufáte, nevadí, přijďte a podpořte jakkoli ty, kteří vás jdou pobavit. To prostě k Masopustu patří. Těšíme se na vás všechny. F. Doubek 9 noviny LEDEN 2013.indd :39:30

10 JUDr. Ing. Miroslav NOSEK oznamuje, že dne otevírá ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ se sídlem v budově České pojišťovny, sídliště Nad Lužnicí, Světlogorská 2765/4, Tábor 1. patro, č. dv. 121 Návštěvní hodiny: Po Pá 8:00 16:30, jinak po dohodě na tel S T A V E B N I N Y v Plané nad Lužnicí nabízí: Porobetonové tvárnice Porfix, H+H. Zdící prvky Heluz, Porotherm. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- CS Beton. Zateplovací materiály. Maltoviny, omítky a štuky Cemix, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft, Den Braven. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny, silikonové a akrylové tmely. Půjčovna nářadí Vibrační deska, zemní benzinový vrták, bourací kladivo, elektrocentrála 3 kw. Půjčovné od 500,- Kč na den. Akce Výprodej zámkových dlažeb a plotových štípaných bloků Novinky Betonová dlažba, palisády a obrubníky v imitaci starého dřeva. Nové druhy a barvy plotových tvárnic. Prodej pelet, dřevěných briket, štípané palivové dřevo Nákladní autodoprava-sklápěč s hydraulickou rukou. Objednávky přijímáme a dopravu zajišťujeme na níže uvedeném tel. čísle. Tel: , 10 noviny LEDEN 2013.indd :39:31

11 Plánské ozvěny SPORT V PLANÉ NAD LUŽNICÍ Kategorie závodních hráčů. Kategorie mladších žáků. VÁNOČNÍ TURNAJ V TENISE Tradiční vánoční turnaj uspořádal SKT Planá nad Lužnicí. Hrálo se ve třech věkových a výkonnostních kategoriích. Přípravku vyhrál Bruno Sochůrek před Matějem Langem a Denisem Janouškem, starší kategorii Ratajová, předzávodní Nikola Janoušková před Evou Koutenskou a Tomášem Noskem a kategorii závodních hráčů vyhrála Adéla Janoušková před Dominikem Hodačem a Evou Koutenskou. Všichni zúčastnění dostali dárky a nejlepší ještě diplomy. Celkem se zúčastnilo 25 dětí a hodnotné ceny poskytnuli SKT, paní Hodačová, Cápková, pánové Gajdolín a Podlaha. Mgr. Jiří Podlaha trenér Přípravka. FLORBALOVÝ KLUB FbK odstartoval boje v Divizi vítězně Konečné třetí místo v základní skupině přisoudilo našemu zástupci v Táborské florbalové lize zařazení do prostřední skupiny soutěže, Divize. Náš tým hned v úvodních zápasech navázal na předchozí dobré výkony a zvítězil v obou duelech. Excelentní formu v probíhající soutěži prokazuje Radim Machoň, který si připsal již 21 branek a nezadržitelně se blíží k hodnotám klubových rekordů. Více o činnosti klubu se můžete dočíst na webových stránkách klubu webnode.cz. FbK Planá n./l. Draci Chotoviny 10:1 FbK Planá n./l. - Alpha Legion Tábor 3:2 sn Novoroční turnaj o pohár starosty města Florbalový klub společně s Městem Planá nad Lužnicí uspořádal jubilejní 10. ročník tradičního Novoročního turnaje. Celým turnajem prošel bez jediného zaváhání plánský Beach team Kiosek, který dokonale zaskočil loňského vítěze a největšího favorita Florbal Soběslav. Nejlepším střelcem turnaje se stal Pavel Korbel s 16 vstřelenými brankami. 1. Beach team Kiosek Planá 2. Florbal Soběslav 3. Beer team 4. Blue Planá 5. FbK Chýnov Pavel Grenar 11 noviny LEDEN 2013.indd :39:33

12 Plán akcí únor Karneval pro nejmenší s městem Planá nad Lužnicí a Jitkou Břečkovou obřadní síň radnice od ročník promítání od 16 hodin v restauraci Maxim se s vámi podělí o zážitky z cest pánové Michal Franta, Jiří Šístek a Michal Bošina. Společně s těmito cestovateli se podíváte do Indie a Barmy, Guatemaly a Hondurasu a do hor gruzínského Kavkazu na hranice Gruzie a Dagestánu Masopustní podvečer nejen pro seniory se skupinou Echo - v restauraci Maxim od 16 hodin s Ivou Mlázovskou a Jardou Svobodou Masopust nejen před radnicí aneb Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme Masopustní veselice s Happy Bandem u Maxima od vstupenky nutno rezervovat Maškarní rej pro děti s Pepou Lidralem, od v restauraci Maxim Sportovní ples od 19 hodin v restauraci Maxim se skupinou Náladička Rybářský ples se koná v Ústrašicích Zlatá rybka loutková pohádka Divadélka na nitce od v městské knihovně Písničkové Froťánky masopustní - setkání dětí s písničkou a lidovými zvyky a dětmi z dramatického kroužku Kašpárek z MŠ Pohádka v obřadní síni radnice - od 16 hodin Ples města Planá nad Lužnicí hraje Big Papa a Lužničanka Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin Večer pod lampou - promítání starých fotografií Plané, knihovna od Plánujeme na březen Vernisáž v obřadní síni ČERNÁ A BÍLÁ výstava fotografie Simony Jindové Velikonoční koncert v kostele svatého Václava, na kterém vystoupí Hana Žvachtová, žesťový soubor TaKvintet a pěvecký sbor Harmonie. Výstavy v Plané nad Lužnicí v lednu 2013 Obřadní a zasedací síň radnice Stroměny - výstava malíře Tomáše Pitlíka a sochaře Antonína Bartoše vernisáž výstavy od 18 hodin v obřadní síni radnice, výstavu je možno navštívit do konce února. Knihovna Výstava šperků Galerie Fara V zimním období zavřeno MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ zve všechny své občany i přespolní na MASOPUST NEJEN PŘED RADNICÍ aneb Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme 9. února 2013 Zastavení masopustního průvodu Pionýrská ulice rozcestí Ústrašické a Ve Vilách rozcestí Zahradní a Zhořské rozcestí Zhořské a Soukenické Husova Příčná - střed rozcestí Příčné a Nádražní tržiště mezi Motorestem a školou příjezd před radnicí předávání starostenského úřadu rychtářovi z řad maškar, program s překvapením, muzika, masopustní dobroty MASOPUSTNÍ VESELICE S HAPPY BANDEM MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ pořádá MĚSTSKÝ PLES pod názvem Sejdeme se na parketu, cigarety a doutníky nechte doma od do v Hotelu MAS v Sezimově Ústí K poslechu a tanci hrají kapely BIG PAPA a LUŽNIČANKA Doprovodný program, tombola. Vstupenky v ceně 200,- Kč v prodeji od v sekretariátu starosty. Doprava z plesu do Plané nad Lužnicí zajištěna, odjezdy autobusů ve 2.30, 3.30 Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci zasílejte na ovou adresu: případně telefonicky kontaktujte Ing. Janu Dvořákovou Příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, tiskne Tiskárna v Ráji s. r. o. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2012 a uzávěrka je 13. února Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínů uzávěrek. Další informace noviny LEDEN 2013.indd :39:34

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012.

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012. Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 7/2012 Městský úřad Místo, kde žijeme, je třeba si chránit Blíží se čas prázdnin. Je to období, kdy se naše město rozroste na téměř

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. Na cestě ke zdravému městu

Vydává Město Planá nad Lužnicí. Na cestě ke zdravému městu Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 4/2012 Městský úřad Nedělní podvečer 8. dubna 2012 od 17 hodin bude patřit v kostele sv. Václava hudbě. pátek 13. dubna 2012 od 19 hodin

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA ŘÍJEN 2010 ročník VII číslo 10/2010 Městský úřad Fara Řeka na podzim Kostel sv. Václava SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Dopravní přestupky, zvyšující se kriminalita,

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Miss Sezimovo Ústí 2015 se stala Barbora Vodehnalová

Miss Sezimovo Ústí 2015 se stala Barbora Vodehnalová V tomto vydání Opravy městských bytů Blokové čištění harmonogram Změny v evidenci vozidel Novinky z koupaliště Pohoda Active English Week Kulturní a sportovní akce Krátce z radnice Martin Doležal starosta

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj ! Zprávy z radnice VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj Obyvatelstvo: K 31. 12. 2007 žilo na území Pardubického

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 1. 3. 18.00 KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA / VERNISÁŽ DIVADLO H. POČERNICE 2. 3. 4. 3. POPAD - PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

Více