Plánské ozvěny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Krátce z plánských lesů. Městský úřad DPS. Kostel sv. Václava. Bytové domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozvěny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Krátce z plánských lesů. Městský úřad DPS. Kostel sv. Václava. Bytové domy"

Transkript

1 Plánské ozvěny Vydává Město Planá nad Lužnicí Zdarma ročník IX číslo 2/2013 Krátce z plánských lesů Městský úřad DPS Okolí Plané nad Lužnicí bylo vždy známé svými přírodními krásami. Mimo řeku a význačné vodní plochy řady rybníků přitahovaly návštěvníky města i krásné lesy. Ty tvoří rozsáhlý komplex, rozprostírající se mezi Planou, Turovcem, Chýnovem, Radenínem, Choustníkem a Košicemi. Součástí tohoto celku je i lesní majetek našeho města. I když nám malou část v loňském roce ukrojil nově budovaný dálniční obchvat, přesto tvoří jeho plocha podle nově zpracovaného lesního hospodářského plánu celkem 129,98 ha, z toho plocha lesních porostů činí 127,33 ha. Téměř všechny lesní pozemky se nacházejí v k.ú. Planá nad Lužnicí. Výjimkou jsou pouze dvě malé parcely v k. ú. Košice. Svými přírodními podmínkami spadá majetek města do přírodní lesní oblasti Jihočeské pánve. Městské lesy leží na mírně zvlněné plošině s podmáčenými sníženinami v nadmořské výšce 420 m. Typickým půdním typem plánských lesů jsou tzv. pseudogleje a gleje. Jedná se o jílovité půdy s vysokým obsahem vody. Přeloženo do civilního jazyka to znamená, že po většinu roku si nesmí návštěvníci lesa zapomenout nazout holiny Nyní krátce něco pro příznivce botaniky. Charakteristickými druhy bylinného patra jsou třtina rákosovitá, lipnice hajní, bika hajní, brusnice borůvka, konvalinka vonná, kostřava ovčí, metlice křivolaká, černýš luční, šťavel kyselý, starček Fuchsův aj. V keřovém patře se nejčastěji vyskytuje dominantní krušina olšová, dále bez černý a červený, velmi řídce lze nalézt i jalovec obecný. Stromové patro je tvořeno dřevinami v tomto zastoupení: smrk ztepilý zaujímá 46,27% porostní plochy, jedle bělokorá 0,68%, borovice lesní 38,56%, modřín opadavý 0,46%, dub letní 11,33%, buk lesní 0,27%, habr obecný 0,11%, jasan ztepilý 0,36%, bříza bradavičnatá 0,36%, olše lepkavá 1,25%, lípa srdčitá 0,34% a topoly 0,24% plochy. Naše lesy jsou zajímavé i z hlediska zoologického. Několik údajů z ptačí říše. Na hranici plánských lesů bylo až do loňska první hnízdiště největšího evropského orla (orla mořského) zjištěné na okrese Tábor. Často se zde vyskytuje i příbuzný známějšího a častějšího ze dvou druhů u nás se vyskytujících čápů čápa bílého, čáp černý. Z dravců se zde setkáte s kání lesní, jestřábem lesním i krahujcem obecným. Vzácně je k vidění i včelojed lesní. Při procházkách můžete občas zaslechnout tklivý hlas datla černého. Ve večerních a nočních hodinách se svými typickými hlasy prozradí i některé druhy sov, a to puštík obecný, kalous ušatý, ale i vzácný sýc rousný a výr velký, který je naší největší sovou. Poměrně často se vyskytuje i naše naopak nejmenší sova kulíšek nejmenší, který dorůstá pouze velikosti vrabce. Plánské lesy jsou dosud poměrně bohaté na některé druhy spárkaté zvěře. Setkáme se zde s prasetem divokým, srncem obecným i daňkem evropským. Ze šelem jsou nejčastější setkání s liškou obecnou, kunou lesní i skalní a vydrou říční. To vše je jen krátký výčet mnoha krás i zajímavostí z plánských lesů. Celý lesní majetek je dobře zpřístupněný poměrně hustou sítí linek, průseků a lesních cest. Ty umožňují návštěvníkům lesa snadný pohyb a lákají pěší turisty i běžkaře. Rozhodně však nejsou určeny pro motorkáře a majitele čtyřkolek!! Rovněž volně pobíhající psi jsou velkým problémem. Všichni návštěvníci lesa, vyslyšte, prosím, zejména nyní v zimním období prosbu jeho obyvatel a nechte je v klidu trávit v úkrytech zimní období. Každé vyrušení v této době pro ně znamená výdej energie, který je může bezprostředně ohrozit na životě! Předem vám všem za ně děkujeme! Stanislav Vyhnal Kostel sv. Václava Bytové domy noviny LEDEN 2013.indd 1 Mapa lesního majetku města Planá nad Lužnicí :39:24

2 Plánské ozvěny Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Neznámý pachatel v době od :00 hod do :30 hod. nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň bočního, zadního okna vozu AUDI A6 zaparkovaného v ul. Zahradní. Z vozu NP odcizil koženkovou peněženku s finanční hotovostí a osobní doklady. Dne v době okolo 01:15 hod došlo ke konfliktu mezi hosty Blue baru v Plané nad Lužnicí. Spor, který přerostl ve fyzické napadení, vyvolal jeden z hostů, který po jiném hodil popel z popelníku. Dne bylo na OO PČR Sezimovo Ústí oznámeno pohřešování muže z ul. Chýnovská (Svit). Na místě byla hlídkou k okolnostem případu vytěžena rodina pohřešovaného muže a ihned byla svolána pátrací akce za účasti policistů z okolních obvodních oddělení, psovodů, pátrače služby kriminální policie i dopravních policistů. Pátrací akce naštěstí dopadla pro muže dobře a tento se během jejího průběhu vrátil sám domů. Dle svých slov spadl do výkopu cestou po poli ze Sezimova Ústí do Plané. K případu pokusu vloupání do stavební buňky došlo v areálu ZD Svit na Chýnovské ulici, kde se NP pokusil vloupat do stavební buňky. Toto se mu nepodařilo a buňku pouze poškodil. Z areálu však odcizil volně odložené stočené kabely v hodnotě Kč. K poškození 10 ks dřevěných hranolů připravených na stavbu krovu došlo u novostavby chaty v Plané nad Lužnicí, Na Černé. Neznámý pachatel tyto hranoly v hodnotě Kč v době od do přeřezal pilou na kratší kusy. prap. Martin Zima, inspektor OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo str.1 Policie ČR Fokus str.2 Matrika str. 3 Fontána, vyhlídková věž... Finanční zdraví a plány města v roce 2013 str. 4 Novinky z Vodárenské společnosti str. 5 Výtahy ze zasedání RM str. 6 Městská knihovna Plánské muzeum Základní škola str. 7 Karneval pro nejmenší Rybářský ples Klub plánských dam MC Kopretina str. 8 Skauti Silvestrovská cyklo vyjížďka Masopust str. 9 Inzerce str. 10 Vánoční turnaj v tenise Florbalový klub Sportovní ples str. 11 Plán akcí str. 12 Plánské ozvěny : V pátek mě před volební místností polilo horko: cestou jsem ztratil svůj občanský průkaz. Hned jsem si uvědomil, že na cizí občanku si někdo může půjčit peníze, uzavřít smlouvu a bůhvíco ještě. Já budu muset chodit po úřadech, policii... Následující den jsem se šoural k volbám s pasem a komise mi hned oznámila, že nějaký občan (nebo občanka?) legitimaci našel a u volební komise ji odevzdal. Mám velkou radost, že jsem ušetřený řady možných problémů a myslím si, že vyjádřit vděčnost děkuji poctivému nálezci je velmi málo. Chci poděkovat osobně - bohužel, zatím nevím komu. 2 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pausa po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl , asistentka Žaneta Tučková Dis odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Huřťáková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , správce sportovního centra Technické služby ředitel sběrný dvůr DPS - vedoucí hasiči velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Městská policie tel , Novými občánky Plané nad Lužnicí se v lednu stali: Matyáš Janič Rael Lacko David Skřepský Prvním občánkem Plané nad Lužnicí letošního roku se stala Anna Sadovská narozena v lednu Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Matrika Významné životní jubileum v měsíci únoru 2013 oslaví: Adolf Sýkora Marie Kadlecová Josef Sedloň Jiří Blažek Jiřina Budíková Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. FONTÁNA, VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NEBO S blížícím se otevřením dálnice D3 kolem Plané nad Lužnicí, které bude znamenat zásadní snížení dopravní zátěže v našem městě, se blíží i naplnění myšlenky něco udělat s centrem Plané nad Lužnicí. Jakékoliv stavební a pozemní úpravy v současné době by totiž znamenaly kolaps dopravy a zřejmě i opakované přerušení dopravní tepny mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nyní přišla ta pravá chvíle, abychom podobu centra Plané tzv. plánské náměstí začali řešit. Vedení města se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž na finální podobu místa, kde projde nejvíce našich občanů, kam zavítá i nejvíce návštěvníků našeho města. Do zadávacích podmínek této soutěže budou uvedeny priority a požadavky města, které budou muset účastníci architektonické soutěže respektovat a ve zpracované studii naplňovat. Do tvorby základních požadavků (množství parkovacích míst, rozsah zeleně, klidová místa, umístění laviček, apod.) chceme zapojit i občany našeho města. Vyzýváme proto všechny obyvatele Plané nad Lužnicí, kteří mají zájem podílet se nějakým způsobem na tvorbě podoby plánského náměstí k předkládání svých podnětů do na městský úřad v písemné nebo elektronické podobě. Rozsah plánského náměstí je dán prostorem, který začíná kostelem sv. Václava včetně a končí křižovatkou u mostu. Zaslané podněty budou vyhodnoceny a v případě vhodnosti zakomponovány do požadavků města. Všem, kteří se do přípravy podoby plánského náměstí zapojí, předem děkujeme. Ing. Jiří Šimánek, starosta města Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách: Zimní čas (listopad - březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin 3 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

4 FINANČNÍ ZDRAVÍ A PLÁNY MĚSTA V ROCE 2013 Zhoršující se ekonomická a finanční situace nejen českého hospodářství se odráží na financích každého z nás. Dopad z výběru celostátních daní se samozřejmě projevuje i na finančních zdrojích našeho města. Loňský rok byl charakteristický kolísáním jednotlivých daňových příjmů a v závěru roku došlo k zásadnímu nenaplnění plánovaných příjmů daně z nemovitosti. Tato daň, jako jediná, připadá v plné výši obci, ve které je daň z nemovitosti vybrána. V současné době probíhá jednání s finančním úřadem o důvodu vzniklého propadu. Přes tento nemalý výpadek v daňových příjmech skončil loňský rok s kladným zůstatkem na účtu, který již dlouhodobě vede město u České spořitelny. Město rovněž nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, pokud dodavatelé plní řádně smlouvy vůči městu, naše město jim stejně řádně hradí jimi vystavené faktury. Na druhou stranu správa města eviduje pohledávky a to především za některými občany, kteří ve stanovené lhůtě neplní své povinnosti, ať už se jedná o úhradu poplatku za likvidaci odpadu, za psy, apod. Planá splácí v současné době jeden úvěr, který si v minulosti město vzalo na výstavbu bytového domu za Farským rybníkem. Splátky úvěru jsou plně kryty vybíraným nájemným, a proto negativně neovlivňují rozpočet města. Splátka úvěru představuje částku cca 1,5 mil. Kč a zcela splacen bude tento úvěr v roce S plnou zodpovědností lze konstatovat, že naše město je finančně zdravé nejen na základě výše uvedených skutečností, ale rovněž při hodnocení celé řady ukazatelů. To ovšem neznamená, že bychom měli přestat počítat a nezodpovědně se pustit do investičních akcí, na jejichž finanční krytí bychom nedosáhli. V tomto duchu byl sestaven i návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl předložen zastupitelstvu k projednání 12. prosince 2012 a který byl po diskusi řádně schválen. A co nás tedy v roce 2013 v oblasti běžných výdajů a investic čeká? Kam především půjdou finanční prostředky našeho města? Z běžných výdajů vyčlenilo město vyšší prostředky na provoz městské hromadné dopravy, více peněz dostanou v rámci dotací plánští sportovci a zvýšené prostředky budou rovněž uvolněny na běžnou údržbu města. Zde se jedná o zvýšení péče o zeleň, zakoupením a následným využíváním čistícího vozu zlepšení čistoty našich chodníků a komunikací. Vzhledem k zachování výše poplatku za sběr a likvidací odpadů více zaplatí město z vlastních zdrojů i za odpadové hospodářství. Vedení města vyčlenilo i finanční prostředky na oslavu události, která zásadně změní život v Plané nad Lužnicí, tj. otevření dálnice D3. Hospodaření města na dobré úrovni umožnilo vyčlenit na plánované investice částku téměř 35 milionů korun. Mezi největší akce bude patřit rozšíření kapacity mateřské školy o 2 třídy včetně rekonstrukce problémové střechy. Významnými akcemi bude i dokončení regenerace lipové aleje a obnova zámeckého parku. V části Strkova bude dokončeno vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu, když podstatná část v ostatních lokalitách Plané byla dokončena v loňském roce s částečným finančním krytím ze získané dotace. Významný objem finančních prostředků bude uvolněn na obnovu komunikací včetně vybudování točny městské hromadné dopravy v lokalitě Nad Hejtmanem. Mezi dopravní stavby lze zahrnout i výstavbu chodníku ke hřbitovu. V prostoru základní školy je naplánováno nové dětské hřiště, které bude sloužit především základní škole a to školní družině. Přes neobdržení dotace bude zahájena rekonstrukce sběrného dvora. K úpravě by mělo dojít rovněž v případě plánského ostrova, který by se mohl na základě loňských úspěšných zkušeností stát místem pravidelného konání kulturních akcí. Pokračovat budeme rovněž v rozšiřování zeleně v našem městě. Zde by mělo dojít k realizaci projektu Sadovnické úpravy okolo hřbitova a ozelenění parkoviště v ČSLA. Mezi menší akce patří obnova fasády restaurace Maxim, Investice 2013 Částka Rekonstrukce komunikací Kč Rozšíření MŠ Kč Sběrný dvůr Kč Rekonstrukce střechy MŠ Kč Zámecký park Kč Úprava "Ostrova" Kč Lesní technika(traktor, pluh, štěpkovač) Kč Bezdrátový rozhlas - dokončení Kč Sokolovna-projekt Kč Cyklostezky Kč Rekonstrukce MěÚ Kč Revitalizace centra - projektová příprava Kč Dětské hřiště ZŠ Kč Chodník ke hřbitovu Kč Lipová alej Kč Fasáda MAXIM Kč Veřejné osvětlení Nad Hejtmanem Kč Ozelenění + rozšíření parkoviště ČSLA Kč Cesty, mobiliář Zámecký park + alej Kč Změna územního plánu Kč Propustek - úprava Kč Věžní hodiny Kč Nové prostory TS - projekt na opravu Kč celkem Kč Nové prostory TS - projekt na opravu 0,3% Rekonstrukce komunikací 28,3% Věžní hodiny 0,3% Propustek - úprava 0,3% Cesty, mobiliář Zámecký park + alej 0,8% Změna územního plánu 0,6% Ozelenění + rozšíření parkoviště ČSLA 0,8% Veřejné osvětlení Nad Hejtmane m 1,4% Investice 2013 Rozšíření MŠ 10,9% Lipová alej 2,0% Dětské hřiště ZŠ 2,3% Chodník ke hřbitovu 2,0% Fasáda MAXIM 1,4% Sběrný dvůr 8,7% Rekonstrukce střechy MŠ 8,5% Rekonstrukce MěÚ 2,8% Revitalizace centra - projektová příprava 2,8% Zámecký park 6,6% Úprava "Ostrova" 5,7% Lesní technika(traktor, pluh, štěpkovač) 4,2% Bezdrátový rozhlas - dokončení 3,9% Sokolovna-projekt 2,8% Cyklostezky 2,8% 4 noviny LEDEN 2013.indd :39:25

5 rekonstrukce zasedačky na městském úřadě nebo pořízení nových věžních hodin na kostele sv. Václava. Část finančních prostředků je vyčleněna na přípravu cyklostezek a na projektovou přípravu revitalizace centra Plané. V polovině roku by se měla, pokud všechno době dopadne, rozběhnout akce Stavební úpravy a přístavba sokolovny. Tato největší investiční akce bude vzhledem k předpokládaným nákladům v plné výši financována z úvěru, na jehož poskytnutí a stejně tak na zhotovitele bude vypsáno v I. čtvrtletí letošního roku výběrové řízení. Splácení dlouhodobého úvěru neohrozí finanční stabilitu města a zásadním způsobem nezastaví další investiční akce v příštích letech. Jsem přesvědčen, že víceúčelové zařízení, které bude sloužit sportovcům, kultuře, ale i žákům základní školy, si naše město nejen zaslouží, ale že ho i potřebuje. Nelze zde v krátkosti vyjmenovat všechny investiční akce, které jsou v letošním roce naplánovány. Jejich úplný seznam najde každý zájemce na webových stránkách města. Samozřejmě lze předpokládat, že řada občanů se bude ptát, proč tam je to či ono, a proč tam jiné věci nejsou. Tyto názory měly ale zaznít před schválením rozpočtu, tj. v době, kdy byl návrh rozpočtu zveřejněn a předložen k diskusi. Před radou města stojí nyní úkol akce schválené zastupitelstvem města realizovat. Jsem přesvědčen, že rozpočet města na rok 2013 byl zpracován zodpovědně a že jeho výdaje proporcionálně odpovídají potřebám našeho města. Rovněž tak věřím, že realizací naplánovaných investičních akcí budou vytvořeny podmínky pro další rozvoj Plané nad Lužnicí. Zdravý rozvoj města přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města výdaje 2013 Investiční výstavba Údržba města Činnost místní správy Základní škola Sběr a svoz kom. odpadu výdaje do 400 tis. Dopravní obslužnost MHD DPS Splátky úvěru - ČS Mateřská škola Údržba objektů + rozvoj TS Zastupitelstva obcí Veřejné osvětlení - el. energie Veřejné osvětlení - údržba Kulturní činnnost Lesní hospodářství Knihovna Městská policie Silnice - opravy a udržování Tělovýchovná činnost - přísp. Celkem částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5 Novinky z Vodárenské společnosti Táborsko Na prosincovém zasedání Dozorčí rady (DR) obchodní společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), pod níž spadá rovněž Planá nad Lužnicí, bylo projednáno zejména hospodaření společnosti za první tři čtvrtletí roku DR se seznámila s výsledky hospodaření, nyní bych přiblížil zejména nejzajímavější modernizační prvky, které vedly také k překročení plánovaných hodnot. Vodoměry, které jsou vzhledem k standardům používání vodoměrů v lokalitách VST určeny k cejchovní výměně, jsou nahrazovány kvalitativně lepšími. Tyto vodoměry již požadavky standardů VST splňují. Obdobně jako vodoměry na nových odběrných místech platí tyto vodoměry ze svých prostředků VST. Tyto náklady nejsou čerpány v kalkulaci vodné-stočné, dopad na cenu vody je tedy v tomto případě nulový. VST pořídila nový účetní systém. Tato investice byla odsouhlasena jednateli společnosti, tedy starosty měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Díky novému účetnímu systému dojde k výraznému zkvalitnění evidence jednotlivých majetkových položek, užitečný bude také při poskytování informací o veškeré údržbě ze strany provozovatele. Nízkou výši výdajů jsme zaznamenali u položky oprav majetku. Uvedené souvisí se změnou zákona o veřejných zakázkách, kdy bylo nutné změnit platformu pro uveřejňování veřejných zakázek. Výše výdajů souvisí dále také s klimatickými podmínkami v první čtvrtině roku Nerealizované plánované náklady pro rok 2012 budou převedeny do roku 2013 tak, aby o ně nebyla snížena obnova majetku VST. Cena vodného a stočného Zvyšování ceny vodného a stočného je v současnosti dáno zejména úvěrovým zatížením VST na dotované investiční akce. Právě probíhá podstatná renovace vodohospodářského majetku v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Dalším důvodem je stále klesající objem vody odpadní fakturované. Náklady na obnovu majetku kvůli zachování funkčního stavu soustavy je nutno vynaložit bez ohledu na výkyvy ve velikosti spotřeby vody a objemů odpadní vody vyčištěné. Ve stávajícím období, tedy do konce září 2013, navyšuje vlastník vodohospodářské infrastruktury nájemné o necelých 10,5 milionu korun. Nižší podíl na zvýšení ceny mají provozní náklady provozovatele. Většina provozních nákladů je v souladu se smlouvou navyšována pouze o inflaci, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. Od ledna 2013 došlo v souladu se zákonem k navýšení DPH ze 14 na 15 procent. Cena za metr krychlový vody (pohyblivá složka) je včetně DPH 88,25 korun, z toho vodné 45,47 korun, stočné 42,78. A ještě jedna důležitá poznámka na závěr. V současné době se od občanů města setkávám s nesouhlasem ohledně výše vodného a stočného a otázkami, proč s tím DR nic nedělá. Bohužel musím připomenout, že není v kompetenci DR jakkoliv zasahovat do ceny vodného a stočného. Obdobné vysvětlení podá také vedení VST. Josef Janda Další podrobné grafy a tabulky k rozpočtu města na rok 2013 naleznete na stránkách města. noviny LEDEN 2013.indd :39:26

6 Výtah z 56. zasedání rady města ze dne Projednání a schválení sponzorské smlouvy od firmy MILCOM servis a. s. RM schválila uzavření darovací smlouvy s firmou MILCOM servis a. s. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč. Projednání a schválení povodňového plánu pro stavbu Planá nad Lužnicí protipovodňová opatření RM schválila povodňový plán stavby Planá nad Lužnicí protipovodňová opatření a potvrzuje soulad přiložené dokumentace povodňového plánu s protipovodňovým plánem města Planá nad Lužnicí. Rada města stále čeká na informaci o zahájení stavby protipovodňových opatření na pravém břehu Lužnice. Bohužel, zatím nelze odhadnout, kdy začne řádně vybraná firma Swietelsky stavět. za RM Zdeněk Žalud Projektová dokumentace na přestavbu sokolovny RM doporučila zastupitelstvu města zadání projektové dokumentace na přestavbu Sokolovny formou jednacího řízení bez uveřejnění podle 23 odst. 4 písm. a) a 34 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění 55/2012., kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku jednacím řízením bez uveřejnění jestliže: Veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. RM doporučila zastupitelstvu města zadání zpracování projektové dokumentace v hodnotě do Kč bez DPH stávajícímu projektantovi: A-Z Eko Líkař. RM schválila mandátní smlouvu na přípravu, organizaci a administrativu zadávacího řízení na akci Rekonstrukce Sokolovny Planá nad Lužnicí. Mandatář: Stavební poradna, spol. s r. o., České Budějovice. Bude-li včas vypracován prováděcí projekt, dojde cca 1. dubna 2013 k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. V polovině května by měla být podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení a cca 1. června by měla být zahájena přestavba sokolovny, která by měla být do září 2014 hotová. Upozorňuji, že uvedené termíny jsou pouze orientační. za RM Zdeněk Žalud Výtah z 57. zasedání rady města ze dne Točna autobusů Planá nad Lužnicí Nad Hejtmanem RM schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Točna autobusů Planá nad Lužnicí Nad Hejtmanem Točna v lokalitě Nad Hejtmanem bude sloužit jako konečná autobusů MHD Tábor. Při jejím projektování se počítá s několika parkovacími místy pro osobní vozy a také s průchodem od točny do lipové aleje a dále k rybníku Hejtman. za RM Zdeněk Žalud Řešení poničeného můstku Na Černé RM schválila přípravu projektu na opravu můstku na pozemku p. č. 2422/1 a p. č v k. ú. Planá nad Lužnicí (Na Černé). Bude se jednat o dřevěnou stavbu. Rada města se seznámila se stupněm poškození zděného mostku u ústí výtoku z Hejtmanu do Lužnice. Poměrně těžká cihlo- -kamenná konstrukce stojí na nepříliš pevných základech, které jsou narušené, navíc výrazně zužuje světlost stavby a tak zvyšuje tlak vody na mostek. Proto se rada města rozhodla pro lehčí konstrukci, která bude sloužit pěším i cyklistům. za RM Zdeněk Žalud Projednání daru pro FOKUS RM schválila finanční dar pro FOKUS Tábor ve výši Kč. Připomínky města k územnímu řízení Rozšíření pískovny RM schválila pozvání zástupce Českomoravského štěrku a. s. na příští jednání rady města Žádost o příspěvek na BabyBox RM schválila finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Táboře ve výši Kč darovací smlouvou s obdarovaným Občanským sdružením Babybox pro odložené děti STATIM. Rada města finančně podpořila zřízení Babyboxu poblíž G-centra a nemocnice v Táboře. Jedním z důvodů byla informace propagátora Babyboxů, babydědka Ludvíka Hesse, který připomněl, že také v Plané v uplynulých letech došlo k nalezení odložených novorozenců. za RM Zdeněk Žalud Výběrové řízení na studii protipovodňového opatření v povodí Farského a Boreckého potoka RM schválila mandátní smlouvu na organizační zajištění přípravy a realizace pro- 6 cesu zadání veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka. Mandatář: Ing. Marek Krejčí. Výběrové řízení na pozici stavebního technika RM schválila přípravu výběrového řízení na pozici stavebního technika. Aktuální termín únorového veřejného zasedání zastupitelstva města bude zveřejněn na stránkách města a vývěsce v budově Městského úřadu. Připomínky města k územnímu řízení Rozšíření pískovny 16. ledna proběhlo jednání městské rady se zástupcem společnosti, která provozuje pískovnu Hůrka, panem ing. Klimešem. Byl seznámen s požadavky města Planá, které spočívají ve dvou bodech: 1. Pro rozšířenou pískovnu bude schvalován provozní řád, v němž bude výslovně uvedeno, že limity škodlivin obsažených v odpadech, kterými bude vytěžený prostor rekultivován, nebudou překračovat zákonem uvedené limity. Pro případ, že by společnost v budoucnosti porušila své závazky, bude jí dle připravené dohody hrozit výrazná finanční sankce. 2. Město Planá bude podle plánovaného provozního řádu oprávněno ke kontrolám pískovny. Dále rada projednala možnost ukládat v pískovně odpady, které vznikají při stavebních akcích města, zejména při budování a opravě komunikací. Při splnění výše uvedených podmínek nehodlá rada města společnosti Českomoravský štěrk klást další podmínky a zdržovat proces rozšíření pískovny Hůrka. Toto jednání samozřejmě nemá žádný vliv na žalobu, kterou naše město podalo k nejvyššímu správnímu soudu kvůli ukládání jordánského sedimentu v pískovně. Stále čekáme na soudní rozhodnutí. za RM Zdeněk Žalud Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl - noviny LEDEN 2013.indd :39:26

7 Městská knihovna Stejně jako všude jinde, i v knihovně je leden především časem bilancování roku uplynulého, sepisování zpráv a statistických výkazů Ale nejen čísly živ je člověk a kdo knihovnu v lednu navštívil, mohl si prohlédnout neobvyklou výstavu Bylo nebylo.. zapůjčenou Goethe-Institutem v Praze a věnovanou 200. výročí vydání první sbírky pohádek bratří Grimmů. Možná si ani neuvědomujeme, kolik notoricky známých pohádek má svůj pravzor v dávných příbězích, které světově proslavená dvojice bratrů posbírala. A protože by bylo škoda nechat výstavu jen tak vyšumět, pozvali jsme do knihovny odborníka na slovo vzatého, etnografa PhDr. Františka Krejču, aby se s námi vrátil ke kořenům pohádek a byl milým hostem třetího Večera pod lampou, na který jste ve středu v 17 hodin srdečně zváni. Ani na mladší čtenáře nezapomínáme v úterý 22. ledna přijela na návštěvu za třeťáky Markéta Pilátová, aby si s nimi povyprávěla o své nové knize Jura a lama a povídání zakončila velmi netradičně! Ještě než skončí ve škole 1. pololetí, zahájíme s prvňáčky další ročník projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, při jehož zakončení čeká žáčky prvních tříd slavnostní pasování na čtenáře. Chtěli bychom touto cestou VELMI pochválit všechny žáky zdejší základní školy, kteří přispěli na vydání letošní knížky zapojením se do aktivity Čtení pomáhá. Přečtením knížky a vyplněním krátkého testu mohli pomoci financovat některou charitu, mezi něž byl zařazen i výše zmíněný projekt. Více informací naleznete na www. ctenipomaha.cz A nakonec přidáváme ještě jedno pozvání: nejen milovníci plesů si mohou v únoru prohlédnout v knihovně výstavu šperků přijďte polahodit oku a udělat si radost. V. Vyhnalová, knihovnice Na 27. února od hod pro vás připravujeme další Večer pod lampou Planá na starých fotografiích. Spisovatelka Markéta Pilátová učila děti v závěru besedy plést. Foto archiv knihovny. Večer pod lampou potřetí 30. ledna 2013 od hod KE KOŘENŮM POHÁDEK pro dospělé Světový den boje proti AIDS 1.prosince je Světový den boje proti AIDS, proto se i naše škola zapojila do této kampaně. V úterý 4. prosince se vydala třída 9. ročníku do města, kde prodávala Červené stužky, symbol boje s tímto onemocněním. Stužky žáci nabízeli za symbolických 20 Kč, někteří lidé přispěli rádi i větším obnosem. Všem žáci předali užitečné informace a doufáme, že u některých vyvrátili mýty, které se váží k tomuto onemocnění. Celkem bylo během dvou vyučovacích hodin, kdy sbírka probíhala, prodáno 118 stužek, vybraný obnos činil 2528 Kč. Výtěžek sbírky byl odeslán na sbírkové konto u Komerční banky a bude použit na přednášky a besedy, bezplatné anonymní testování na HIV infekci, poradenskou činnost v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, odborné konference a vzdělání. Příští rok se pokusíme sbírku zopakovat a budeme velmi rádi, když opět přispějete. Možná se zapojíte i vy, kteří jste letos váhali. Děkujeme za vaše příspěvky, žáci 9. ročníku Vedení města se dohodlo s církevní obcí, potažmo s místními farníky o dalším způsobu využití místní fary. V jedné z místností postupně vznikne malé místní muzeum. V prosincových Plánských ozvěnách požádal pan Žalud všechny z vás o pomoc při vytváření tohoto muzea. Rádi bychom poděkovali zatím prvním vlaštovkám. Těm, kteří nám přinesli zajímavé exponáty. Panu Matouškovi, od kterého jsme dostali dokumentaci k Vzájemně se podporujícímu spolku Bratrství z dob první republiky, panu Sladkému, který při rekonstrukci domu objevil dokumenty, týkající se občanů Plané dokonce z roku 1856 a paní Jarce Matouškové Pánkové za krásný obraz plánské fary. Děkujeme moc. A pokud i vy ostatní máte něco, co by dokumentovalo život našeho městečka fotografie, pohlednice, kroniky, Plánské muzeum různé staré smlouvy, rodné listy, pracovní knížky, reklamní cedule zaniklých firem, prostě vše, co by jakýmkoliv způsobem přiblížilo dnešní generaci historii Plané, budeme rádi, když - pokud je nebudete chtít do muzea přímo věnovat je alespoň zapůjčíte na pořízení fotodokumentace. Materiály pro muzeum shromažďujeme u p. Doubka Děkujeme F. Doubek Jaroslava Matoušková - Pánková před svým obrazem plánské fary. Foto archiv MěÚ. 7 noviny LEDEN 2013.indd :39:27

8 Plánské ozvěny Klub plánských dam uskutečnil besedu s P. Petrem Plášilem o jeho loňské cestě do Arménie. Obřadní síň při té příležitosti navštívilo téměř 80 lidí. Těšíme se na další podobné projekty! Český rybářský svaz, místní organizace Planá n/l pořádá 16. února 2013 v Ústrašicích RYBÁŘSKÝ PLES k tanci a zábavě hraje skupina Čendy Dafčíka Vstupenky na ples v ceně 170 Kč je možno zakoupit v prodejně Tabáku paní Vlasty Pechkové. Mateřské centrum Kopretina Dne 13. prosince jsme se sešli naposledy v roce 2012 při vánočním tvoření s rodiči a dětmi. Vyrobili jsme si originální papírové ozdoby a společně také ozdobili vánoční stromeček pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Těšíme se na další společná tvoření v roce 2013! Za MC Kopretina Miroslava Gruberová. Foto archiv MC. 8 noviny LEDEN 2013.indd :39:30

9 Něco z naší činnosti Odstartoval nový rok a hned po vánočních prázdninách začaly opět naše schůzky. Chlapeckému oddílu patří tradičně středy, zato holky se schází každý pátek. Činnosti jsou různorodé a určitým způsobem se program kluků a holek od sebe liší. Pokud to jde, snažíme se trávit schůzky venku, zbytek času pak v naší klubovně. A co vlastně děláme? Třeba hrajeme různé hry pohybové, ale i ty, při kterých zapojujeme naše smysly, myšlení nebo paměť. Podle věkových kategorií a počtu dětí dělíme někdy činnosti pro mladší děti a starší, které mají již jiné nastavení zájmů a schopností. Svoji roli mají i starší skauti SKAUTI SILVESTROVSKÁ CYKLO VYJÍŽĎKA Silvestrovská cyklo vyjížďka s BSP překvapila rekordním počtem 133 účastníků. Díky vybranému dobrovolnému startovnému jsme mohli podpořit Dětský domov Radenín. Přálo nám slunečné počasí s lehce mrazivým nádechem na lesních cestách. Kolem poledne zdobil záda všem účastníkům blátivý proužek poznávací znak všech cyklistů. Cestou se všichni mohli posilnit na svařákových zastávkách a česnečkové prémii. Závěrečné veselé vyhodnocení akce proběhlo tradičně v restauraci Lípa v Sezimově Ústí. Firma BSP děkuje všem nadšeným zimním cyklistům za účast a podporu dobré věci a přeje hodně šťastných kilometrů v roce Martin Novák Foto archiv autora. VÝZVA Milí přátelé jestli vám doma překáží cokoliv, co by se dalo použít jako součást kostýmu na maškary nebo divadelní představení oblečení, kabelky, paruky, či klobouky a to jak dámské, tak i pánské, anebo dokonce máte celé maškarní kostýmy, které už nevyužijete, budu moc rád, když to nevyhodíte, ale přinesete na radnici. Vše uložíme do depozitu a někdy v budoucnu pro potřeby celého našeho města rádi použijeme. Děkuji. F. Doubek a skautky. Ti částečně přebírají úlohu vedoucích a podílí se na přípravě programu. Spousta her a činností je však společná, a tak se nejlépe ve skupině projeví schopnost spolupráce, komunikace a vzájemné pomoci. V letním počasí trávíme většinu času venku, v přírodě nebo využíváme naše kánoe k jízdě po Lužnici a učíme se, jak je ovládat. V zimním období pak trávíme více času v klubovně, kde se kromě her věnujeme i tvořivým činnostem. Vzpomínám si, když jsem jako dítě chodívala na schůzky, netěšila jsem se jen na hry a zábavu, ale i na lidi, kamarády, kteří tam byli. A vlastně to spojení her a kamarádů bylo na tom to nejlepší, to, že jsme dělali spoustu zábavných činností, které nás nevědomky rozvíjely snad po všech stránkách a zároveň jsme u toho byli společně, se svými kamarády. Také díky skautu jsem získala opravdové a dlouholeté přátele. To nadšení vidím i dnes u některých dětí a věřím, že stále má skauting co nabídnout, myslím tím stále něco jedinečného. Naše činnost není jenom o pravidelných schůzkách, ale přechází i ve vícedenní akce. Během roku tedy stihneme např. víkendové výlety nebo vícedenní výpravy, nocování v klubovně, většinou zimní pobyt na šumavské Lipce, závody nebo setkání s jinými skauty, akce ve spolupráci s městem Planá nad Lužnicí a samozřejmě tábor o letních prázdninách. Pokud si chceme některé z činností a akcí připomenout, nahlédneme na naše internetové stránky, kde nám to přiblíží vyprávění a fotografie. Michaela Hovorková MASOPUST SE KVAPEM BLÍŽÍ, a to tak rychle, že se vlastně potkáme Nejen před radnicí už příští týden, 9. února. Děkuji všem, kteří se přihlásili, aby se zapojili do všeobecného veselí jak v průvodu masek, tak podporou materiální či jinou. Loni se jelo ze Strkova, a abychom dodrželi tradice, vezmeme to letos zase z druhé strany, tedy ze Zářečí, přes most do Průběžné a smyčkou kolem Motorestu před radnici. Odjezd z Pionýrské ulice je ve 12 hodin a budeme moc rádi, když se průvodu který je vlastně z celého dne tou nejvýpravnější záležitostí, zúčastní co největší počet masek. V Milevsku jich chodí skoro 700, ve Skalici někdy i 200, Planá by se také mohla pokusit o nějaký ten rekord. Příchod před radnici je naplánován na 15 hodinu. Letos má plánský Masopust podtitul Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme a když se rozhlédnete jen trošku kolem sebe, určitě vám nedá moc práce trefit hřebík na hlavičku a tu správnou masku vymyslet a připravit. A pokud vás vyrazí do průvodu v maskách celá rodina, parta z ulice, hospody nebo paneláku, tím lépe. Jestliže si za masku ale zatím ještě netroufáte, nevadí, přijďte a podpořte jakkoli ty, kteří vás jdou pobavit. To prostě k Masopustu patří. Těšíme se na vás všechny. F. Doubek 9 noviny LEDEN 2013.indd :39:30

10 JUDr. Ing. Miroslav NOSEK oznamuje, že dne otevírá ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ se sídlem v budově České pojišťovny, sídliště Nad Lužnicí, Světlogorská 2765/4, Tábor 1. patro, č. dv. 121 Návštěvní hodiny: Po Pá 8:00 16:30, jinak po dohodě na tel S T A V E B N I N Y v Plané nad Lužnicí nabízí: Porobetonové tvárnice Porfix, H+H. Zdící prvky Heluz, Porotherm. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- CS Beton. Zateplovací materiály. Maltoviny, omítky a štuky Cemix, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft, Den Braven. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny, silikonové a akrylové tmely. Půjčovna nářadí Vibrační deska, zemní benzinový vrták, bourací kladivo, elektrocentrála 3 kw. Půjčovné od 500,- Kč na den. Akce Výprodej zámkových dlažeb a plotových štípaných bloků Novinky Betonová dlažba, palisády a obrubníky v imitaci starého dřeva. Nové druhy a barvy plotových tvárnic. Prodej pelet, dřevěných briket, štípané palivové dřevo Nákladní autodoprava-sklápěč s hydraulickou rukou. Objednávky přijímáme a dopravu zajišťujeme na níže uvedeném tel. čísle. Tel: , 10 noviny LEDEN 2013.indd :39:31

11 Plánské ozvěny SPORT V PLANÉ NAD LUŽNICÍ Kategorie závodních hráčů. Kategorie mladších žáků. VÁNOČNÍ TURNAJ V TENISE Tradiční vánoční turnaj uspořádal SKT Planá nad Lužnicí. Hrálo se ve třech věkových a výkonnostních kategoriích. Přípravku vyhrál Bruno Sochůrek před Matějem Langem a Denisem Janouškem, starší kategorii Ratajová, předzávodní Nikola Janoušková před Evou Koutenskou a Tomášem Noskem a kategorii závodních hráčů vyhrála Adéla Janoušková před Dominikem Hodačem a Evou Koutenskou. Všichni zúčastnění dostali dárky a nejlepší ještě diplomy. Celkem se zúčastnilo 25 dětí a hodnotné ceny poskytnuli SKT, paní Hodačová, Cápková, pánové Gajdolín a Podlaha. Mgr. Jiří Podlaha trenér Přípravka. FLORBALOVÝ KLUB FbK odstartoval boje v Divizi vítězně Konečné třetí místo v základní skupině přisoudilo našemu zástupci v Táborské florbalové lize zařazení do prostřední skupiny soutěže, Divize. Náš tým hned v úvodních zápasech navázal na předchozí dobré výkony a zvítězil v obou duelech. Excelentní formu v probíhající soutěži prokazuje Radim Machoň, který si připsal již 21 branek a nezadržitelně se blíží k hodnotám klubových rekordů. Více o činnosti klubu se můžete dočíst na webových stránkách klubu webnode.cz. FbK Planá n./l. Draci Chotoviny 10:1 FbK Planá n./l. - Alpha Legion Tábor 3:2 sn Novoroční turnaj o pohár starosty města Florbalový klub společně s Městem Planá nad Lužnicí uspořádal jubilejní 10. ročník tradičního Novoročního turnaje. Celým turnajem prošel bez jediného zaváhání plánský Beach team Kiosek, který dokonale zaskočil loňského vítěze a největšího favorita Florbal Soběslav. Nejlepším střelcem turnaje se stal Pavel Korbel s 16 vstřelenými brankami. 1. Beach team Kiosek Planá 2. Florbal Soběslav 3. Beer team 4. Blue Planá 5. FbK Chýnov Pavel Grenar 11 noviny LEDEN 2013.indd :39:33

12 Plán akcí únor Karneval pro nejmenší s městem Planá nad Lužnicí a Jitkou Břečkovou obřadní síň radnice od ročník promítání od 16 hodin v restauraci Maxim se s vámi podělí o zážitky z cest pánové Michal Franta, Jiří Šístek a Michal Bošina. Společně s těmito cestovateli se podíváte do Indie a Barmy, Guatemaly a Hondurasu a do hor gruzínského Kavkazu na hranice Gruzie a Dagestánu Masopustní podvečer nejen pro seniory se skupinou Echo - v restauraci Maxim od 16 hodin s Ivou Mlázovskou a Jardou Svobodou Masopust nejen před radnicí aneb Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme Masopustní veselice s Happy Bandem u Maxima od vstupenky nutno rezervovat Maškarní rej pro děti s Pepou Lidralem, od v restauraci Maxim Sportovní ples od 19 hodin v restauraci Maxim se skupinou Náladička Rybářský ples se koná v Ústrašicích Zlatá rybka loutková pohádka Divadélka na nitce od v městské knihovně Písničkové Froťánky masopustní - setkání dětí s písničkou a lidovými zvyky a dětmi z dramatického kroužku Kašpárek z MŠ Pohádka v obřadní síni radnice - od 16 hodin Ples města Planá nad Lužnicí hraje Big Papa a Lužničanka Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin Večer pod lampou - promítání starých fotografií Plané, knihovna od Plánujeme na březen Vernisáž v obřadní síni ČERNÁ A BÍLÁ výstava fotografie Simony Jindové Velikonoční koncert v kostele svatého Václava, na kterém vystoupí Hana Žvachtová, žesťový soubor TaKvintet a pěvecký sbor Harmonie. Výstavy v Plané nad Lužnicí v lednu 2013 Obřadní a zasedací síň radnice Stroměny - výstava malíře Tomáše Pitlíka a sochaře Antonína Bartoše vernisáž výstavy od 18 hodin v obřadní síni radnice, výstavu je možno navštívit do konce února. Knihovna Výstava šperků Galerie Fara V zimním období zavřeno MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ zve všechny své občany i přespolní na MASOPUST NEJEN PŘED RADNICÍ aneb Konec světa sice nenastal, ale něčeho se určitě ještě dočkáme 9. února 2013 Zastavení masopustního průvodu Pionýrská ulice rozcestí Ústrašické a Ve Vilách rozcestí Zahradní a Zhořské rozcestí Zhořské a Soukenické Husova Příčná - střed rozcestí Příčné a Nádražní tržiště mezi Motorestem a školou příjezd před radnicí předávání starostenského úřadu rychtářovi z řad maškar, program s překvapením, muzika, masopustní dobroty MASOPUSTNÍ VESELICE S HAPPY BANDEM MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ pořádá MĚSTSKÝ PLES pod názvem Sejdeme se na parketu, cigarety a doutníky nechte doma od do v Hotelu MAS v Sezimově Ústí K poslechu a tanci hrají kapely BIG PAPA a LUŽNIČANKA Doprovodný program, tombola. Vstupenky v ceně 200,- Kč v prodeji od v sekretariátu starosty. Doprava z plesu do Plané nad Lužnicí zajištěna, odjezdy autobusů ve 2.30, 3.30 Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci zasílejte na ovou adresu: případně telefonicky kontaktujte Ing. Janu Dvořákovou Příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, tiskne Tiskárna v Ráji s. r. o. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2012 a uzávěrka je 13. února Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínů uzávěrek. Další informace noviny LEDEN 2013.indd :39:34

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 67. zasedání ze dne 14. 5. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1155/67/13 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 58. zasedání ze dne 16. 1. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/988/58/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 15. zasedání konaného dne 12. 12. 2012 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven MUDr. Josef Voborník, Mgr. Zdeněk Žalud PhD. Neomluven Helena Hýnová, Benešová Eva ZM/178/15/12 +11/-0/Z0 Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 84. zasedání ze dne

Usnesení z 84. zasedání ze dne Usnesení z 84. zasedání ze dne22. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1449/84/14 +4/ -1/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1588/89/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení z 34. zasedání ze dne

Usnesení z 34. zasedání ze dne Usnesení z 34. zasedání ze dne 22. 2. 2012 Přítomni Omluven, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/622/34/12 +5/ -0/ Z0 Zpráva o plnění

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1619/90/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 5. zasedání konaného dne 7. 6. 2011 Počet zastupitelů 15 Přítomno 12 Omluven Ing. Pavel Koutenský, MUDr. Josef Voborník, Martin Novák Neomluven ZM/57/5/11 +11/-0/Z1 program zasedání zastupitelstva

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Usnesení z 66. zasedání ze dne

Usnesení z 66. zasedání ze dne Usnesení z 66. zasedání ze dne 2. 5. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1138/66/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení ZO-29-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.12.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 v tis. Kč Příjmy skutečnost návrh 2013 2014 Daňové příjmy: 73 834,97 65 400,00 Sdílené daňové příjmy 52 646,85 46 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-34-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 9.4.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více