Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Klavírní pedagogika Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou Bakalářská práce Autor práce: Mgr. Zora Gogelová Vedoucí práce: Mgr. Josefa Hloušková Oponent práce: prof. Jiří Doležel Brno 2013

2 Bibliografický záznam GOGELOVÁ, Zora. Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou [Instructive piano works of composers associated with Ostrava city]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra klávesových nástrojů, s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Josefa Hloušková. Anotace Bakalářská práce Instruktivní klavírní dílo skladatelů spjatých s Ostravou podává přehled skladatelů spjatých s Ostravou (za celé 20. století), v jejichž tvorbě se podařilo vyhledat instruktivní klavírní skladby. Seznamuje s těmito skladbami a posuzuje je z hlediska obtížnosti, stylu a možnosti využití ve výuce klavírní hry. Skladatelé jsou řazeni chronologicky podle roku narození s jejich stručným životopisem, vazba na Ostravsko je myšlena tak, že se zde narodili, žili, či profesně působili. Annotation The bachelor thesis Instructive piano works of composers associated with Ostrava city gives an overview of composers associated with Ostrava (during the whole 20th century), in whose work managed to be found the instructive piano compositions. The thesis aims to make acquainted with these compositions and assess them in terms of difficulty, style and usage in teaching of piano play. The composers are arranged chronologically by year of birth with their brief biography. Their linkage to Ostrava is in sense, that they were born, lived or professionally worked here. Klíčová slova instruktivní klavírní skladby, skladatelé spjatí s Ostravou, stručný životopis skladatelů, obtížnost skladeb, stručné hodnocení skladeb Keywords instructive piano compositions, composers associated with Ostrava city, brief biography of composers, difficulty of compositions, brief reviews of pieces

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 30. ledna 2013 Zora Gogelová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala milé paní profesorce Mgr. Josefě Hlouškové za cenné rady během mého studia.

5 Obsah ÚVOD POZNATKY Z LITERATURY SKLADATELÉ SPJATÍ S OSTRAVOU A JEJICH INSTRUKTIVNÍ KLAVÍRNÍ SKLADBY SKLADATELÉ NAROZENÍ V LETECH Rudolf Wünsch Vilém Petrželka Ervín Schulhoff František Míťa Hradil Josef Schreiber Rudolf Kubín Július Kowalski František Vrána SKLADATELÉ NAROZENÍ V LETECH Miroslav Barvík Igor Vitaljevič Katajev Otmar Mácha Ilja Hurník Harry Macourek Miroslav Klega Čestmír Gregor Jaromír Podešva Milan Salich Antonín Tučapský Vladimír Svatoš Josef Ceremuga Miloslav Pěnička SKLADATELÉ NAROZENÍ V LETECH František Horký Eduard Dřízga Radovan Hudeček Jan Cron Pavel Helebrand Jiří Hanousek Vít Kološ Radim Linhart SKLADATELÉ NAROZENÍ V LETECH Jan Meisl Markéta Dvořáková Michaela Plachká Gabriela Hrubišová NEJMLADŠÍ SKLADATELSKÁ GENERACE V OSTRAVĚ KLAVÍRNÍ SKLADBY VYTVOŘENÉ ŽÁKY ZUŠ Marek Kozák ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 50

6 Úvod Cílem mé bakalářské práce je představit instruktivní klavírní literaturu skladatelů spjatých s Ostravou. Někteří z těchto autorů dosáhli svým dílem celorepublikového významu (i oni však píší stále nové skladby), další mají význam spíše regionální a pak je tu generace mladá a nejmladší, jejíž drobné klavírní skladby jsem také chtěla poznat a sepsat. Pátrání ve slovnících mě přivedlo i ke jménům autorů ostravských rodáků, kteří dnes žijí v zahraničí. První fáze mé práce spočívala v procházení literatury mapující hudební historii města Ostravy. Tak jsem postupně poznávala, kteří skladatelé se zde narodili nebo zde studovali, či zde profesně působili. Procházela jsem jejich klavírní díla a vyčlenila ty autory, kteří napsali instruktivní klavírní skladby. Skladatele jsem seřadila chronologicky podle data narození a rozdělila do skupin podle historických předělů (rok 1918 konec 1. světové války, rok 1939 začátek 2. světové války, uvolnění ve společnosti před rokem 1968). U každé osobnosti uvádím krátký životopis, u autorů mladých i z toho důvodu, že ještě nejsou uvedeni v hudebních slovnících. Instruktivní klavírní skladby stručně popisuji a určuji jejich obtížnost. V mém seznamu se neobjevuje jméno Leoš Janáček. Tento skladatel se narodil ve vesnici Hukvaldy ležící 25 kilometrů na jih od Ostravy. V Ostravě ani nestudoval ani profesně nepůsobil, jen zde zemřel. S Ostravou je spojen zprostředkovaně tématy svých děl (např. mužské sbory Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, Sedmdesát tisíc). Tato tři díla vytvořená na texty stejnojmenných básní Petra Bezruče jsou protestem proti útlaku sociálnímu a národnostnímu, dvěma základním konfliktům tehdejšího ostravského regionu. Dále je Janáček spojen s Ostravou přes své žáky, které vychoval na varhanické škole v Brně, a kteří pak působili jako učitelé hudby, ředitelé kůrů, dirigenti a organizátoři hudebního života (do Ostravy přišli: C. M. Hrazdira, Edvard Rund, Karel Budík, Eduard Marhula, Josef Černocký st., Antonín Hradil, Mirko Hanák). 1 Ostrava je hrdá na rodáka ze svého kraje a pojmenovala po něm konzervatoř Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, filharmonii Janáčkova filharmonie Ostrava i každoročně pořádaný hudební festival Janáčkův Máj. 1 KUNDERA, Ludvík. Janáčkova varhanická škola, s. 98, též GREGOR, V. Hudební místopis Severomoravského kraje, s. 145,

7 1. Poznatky z literatury Hudebnímu a zejména koncertnímu životu města Ostravy se věnuje kniha Umělecká hudba v Ostravě autora Ivo Stolaříka. Popisuje například, že při bombardování Ostravy v srpnu 1944 byl i s celým majetkem úplně zničen cenný osobní archiv Josefa Schreibera, za osvobozovacích bojů o město koncem dubna roku 1945 vyhořel bohatý rozhlasový archiv, podařilo se shromáždit jen část pozůstalostí Slezský hudební archiv získal v padesátých letech část pozůstalosti Rudolfa Wünsche, v Archivu města Ostravy se nachází pozůstalost Františka Míti Hradila. Dále jsou zde uvedeny programy koncertů (i se jmény interpretů), které se v Ostravě v daném období uskutečnily a skladby, které byly nahrány v Českém rozhlase Ostrava. Dalším cenným pramenem k poznání hudební historie města Ostravy je sborník Hudební kultura na Ostravsku po roce Z něj jsem čerpala informace o vývoji ostravské pobočky skladatelského svazu o její činnosti a členech. Sborník dále obsahuje malé profily hudebních skladatelů a koncertních umělců Ostravska. Hlavní ostravské autory a jejich díla od roku 1918 představuje též sborník Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti, který vydala Ostravská univerzita Pedagogická fakulta v roce Mnohé informace k hudebnímu životu v Ostravě se též nalézají pod heslem Ostrava ve Slovníku české hudební kultury editorů Jiřího Fukače a Jiřího Vysloužila. Životopisné údaje a soupisy děl jsou podrobně zachyceny v Československém hudebním slovníku osob a institucí (do data vydání) nebo v knize Čeští skladatelé současnosti kolektivu autorů. Na téma instruktivní klavírní literatura vzniká již více než dvacet let okolo desítky prací ročně v Metodickém centru na JAMU v Brně. Často se jedná o pedagogické analýzy dětských alb, ale práce se týkají všech problémů, které se v klavírní pedagogice mohou vyskytnout. O instruktivní klavírní literatuře píší své bakalářské a diplomové práce i studenti vysokých hudebních škol nebo studenti oboru Hudební výchova na pedagogických fakultách. Tématu určování obtížnosti klavírní literatury se v minulosti věnovali Kàan Hoffmeistr a poté V. Kurz R. Kurzová. Jejich kniha Postup při vyučování hře na klavír vyšla naposledy ve třetím vydání v roce V roce 1957 vyšla kniha 2 Kniha byla vydána díky finančním prostředkům z České grantové agentury v nákladu 300 kusů jako neprodejná publikace. 3 BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A. Postup při výběru klavírní literatury, s. 5. 7

8 Praktická methodika hry na klavír Emmy Doležalové, profesorky pražské konzervatoře, v níž autorka podává příklad pedagogického procesu, včetně výběru vhodné literatury. Věnuje se klavírní výuce od prvopočátků až do úrovně přijímací zkoušky na konzervatoř. Toto období dělí do šesti stupňů, které v příznivém případě mohou odpovídat stejnému počtu roků studia. 4 Jen žák mimořádně nadaný a pilný, který denně cvičí alespoň dvě až dvě a půl hodiny a na hodinách zřídka kdy dostává co opakovat, stačí prostudovat látku uvedenou v třetím stupni za pouhý rok. 5 V roce 1962 pak vyšla kniha Postup při výběru klavírní literatury od Zdeňky Böhmové a Arnoštky Grünfeldové, ve které autorky rozdělily skladby podle obtížnosti do 12 stupňů. Prvních šest je určeno pro základní hudební školy a dalších šest pro konzervatoře. V současné době mají učitelé základních uměleckých škol rozdělenou obtížnost skladeb nebo alb v učebních osnovách z roku 1981 po ročnících. 4 DOLEŽALOVÁ, E. Praktická methodika hry na klavír, s Tamtéž, s

9 2. Skladatelé spjatí s Ostravou a jejich instruktivní klavírní skladby 2.1 Skladatelé narození v letech Rudolf Wünsch * Zlonice (u Prahy) Brno Od dětství hrál na housle, klavír a varhany. Na varhanním oddělení pražské konzervatoře byl žákem Josefa Kličky a Karla Steckera ( ). Státní zkoušku vykonal ze zpěvu, houslí, klavíru a varhan. Své vzdělání prohluboval účastí na odborných kurzech ve Vídni, v Praze, Berlíně, Würzburgu a Norimberku, externě absolvoval vysokoškolské oddělení vídeňské Akademie pro církevní hudbu a chorální zpěv (1917) aj. Vyučoval v Dalmácii, v Čechách a na polských pedagogických učilištích. V letech byl profesorem učitelského ústavu v Ostravě. Dirigoval pěvecký spolek Záboj a Pěvecké sdružení slezských učitelů. V roce 1930 se přestěhoval do Brna, kde se stal profesorem ženského učitelského ústavu a lektorem filosofické fakulty. V letech učil hudebně teoretické předměty na konzervatoři. Některé ze svých skladeb vydal pod pseudonymem Štěpán Hlína, např. Vánoční rapsódii (1942) nebo Koncertní kus (1944). Vytvořil četné praktické učebnice a příručky. Naší mládeži Sedmero obrázků pro klavír na dvě ruce jedno a dvoustránkové skladbičky bez názvů v romantickém stylu. Vhodné od 4. ročníku. Skočná napsaná na způsob Smetanových raných polek, tempo Allegro vivace, tónina As dur, vhodné pro 2. cyklus ZUŠ. Náčrty dvě dvoustránkové skladby salónního charakteru, první v tónině E dur, druhá v As dur. Pro 2. cyklus ZUŠ. Vzpomínky věnováno slečně Máši Matějkové v Náchodě. Dvě dvoustránkové skladby ve formě ABA. První skladba má tempové označení Andante cantabile, díl A je v C dur, střední díl Un poco piú vivo v Des dur. Druhá skladba má označení Dolente, úvod je v d moll, střední díl v A dur se změnou tempa na Vivace scherzando, závěrečná část je v F dur. Noty jsou v Moravské zemské knihovně Brno, ovšem pouze k prezenčnímu studiu. 9

10 Klavírní etudy. Sešit 1 (1920?) 10 jedno a dvoustránkových etud rozdílné obtížnosti. První etuda: v pravé ruce uvádí třítónový motiv střídavě v durovém a mollovém tónorodu. Pro 2. roč. Druhá etuda: pravá ruka se seznamuje s odtahy v terciích. Třetí etuda: cvičí plynulé navazování rukou ve stupnicových chodech. Čtvrtá etuda: řeší problém vzestupných a sestupných lomených tercií. Pro 3. roč. Pátá etuda: pravá ruka různá vzdálenost 3. prstu k palci a dále vyrovnanost legatové hry 3., 4., 5. prstu na sousedních bílých klávesách. Pro 4. roč. Šestá etuda: vyrovnanost trojic prstů na sousedních bílých klávesách, ale v levé ruce. Sedmá etuda: kombinace stupnic v rozsahu oktávy a přenášení staccato akordů. Osmá etuda: pravá ruka legatový motiv v terciích, levá ruka doprovází stupnicí v rozsahu oktávy. Pro 5. roč. Devátá etuda: v pravé ruce je melodie v půlových notách hraných palcem coby první tón rozloženého čtyřhlasého akordu. Desátá etuda: levá ruka procvičuje rozklady čtyřhlasých akordů směrem dolů. Pro 2. cyklus. Domovina zpívá České a moravské písně pro klavír. Doplněk učiva Beyerovy školy 34 lidových písní i s textem, které jsou zkomponovány pro veřejné provedení. Obtížnost postupně narůstá. Úvodní skladby zahraje žák 3. ročníku, závěrečné jsou pro 7. ročník. Písně můžeme využít i pro hru z listu v 2. cyklu. Úpravy jsou pestré po harmonické 6 i stylizační stránce. Vyniká tak krása našich lidových písní, které jsou už dnes pro děti téměř neznámé a mohou je svou harmonickou a citovou náplní obohatit. Uvedené noty (vždy alespoň některé) se dají zapůjčit v hudebních odděleních velkých knihoven Vilém Petrželka * Brno Brno Vystudoval brněnskou varhanickou školu ( ), kde byl v kompozici žákem L. Janáčka a v klavíru M. Kuhlové. Po krátkém působení na hudební škole v Zábřehu nad Odrou 7 a u Východočeské divadelní společnosti se stal učitelem hudební teorie na varhanické škole v Brně ( ). Své vzdělání doplnil ročním studiem u V. Nováka v Praze ( ), kde též soukromě studoval klavír u K. Hoffmeistra. Po návratu do Brna učil na hudební škole Besedy brněnské ( ) a po zřízení 6 R.Wünsch je mj. tvůrcem 50 kadencí na varhany pro ústavy na vzdělávání učitelův. 7 V roce 1908 zde přijímá na doporučení L. Janáčka místo ředitele. Škola dnes nese jeho jméno: ZUŠ Viléma Petrželky Ostrava Hrabůvka. V Ostravě se také věnoval činnosti publikační a hudebně kritické v Ostravských listech. 10

11 konzervatoře v Brně byl zde jmenován profesorem skladby ( ). Od roku 1947 vyučoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění, kde působil do roku V padesátých letech přednášel též hudebně teoretické předměty na katedře hudební vědy filozofické fakulty brněnské univerzity. Svatební suita (1912) věnování: příteli Josefu Novákovi k sňatku, Autorovo doporučení je tištěno v podtitulu: Tyto příležitostné skladby v zdrobnělých formách psané lze užíti i jako instruktivní pro střední stupeň. Části: Pochod Svatební veselí Nokturno. Suita se nachází v Moravské zemské knihovně Brno, ale jen k prezenčnímu studiu. Obtížnost odhaduji spíše pro 2. cyklus ZUŠ. Z dětského života op. 24 Hrst drobných skladbiček pro klavír (1931) věnování: synáčku Ivanovi. Části: Ukolébavka Ve veselé náladě Zármutek Kouzelník Pan král Princezna Princ Na ulici Za míčem V cirkusu. Dvoustránkové skladby, jen V cirkusu má šest stran. Skladby jsou vhodné pro veřejná vystoupení, rozvíjejí pianistické dovednosti. Pro roč. Ukolébavka její melodie plyne v kvartách, Zármutek můžeme zadat místo Schumannovy První ztráty, neboť má podobný výraz i obtížnost, v Kouzelníkovi se střídají chvíle napětí a radosti, Pan král je majestátní fanfárou, Princezna zase křehká a v překvapivém 5/4 taktu. Princ ukazuje nám svou udatnost metrickými proměnami, v pravé ruce je třeba spojovat tóny melodie, která postupuje v sextách. Na ulici nad trylkovou prodlevou v base se rozvíjí jednohlasá myšlenka. Celá a část je nepřetržitý sled trylků v levé a pravé ruce na sebe navazujících. Za míčem výstižná charakterizace dětské hry s míčem. Repetované staccato akordy v levé ruce a k tomu přírazy na lehkých dobách v pravé ruce, též stupnice v protipohybu, z toho vždy jedna ruka jen na bílých klávesách (koulení míče). V cirkusu barvitá hudba plná děje, který nám autor objasňuje i slovy: najdeme tu téma Šašek, Zvěřinec, Na koni, Na provaze a závěrečnou přehlídku s označením Tempo di Marcia. Skladby jsou působivé hudebním vystižením námětu i kompozičním zpracováním. Popěvek jednostránková skladba, která vyšla v albu Moravští skladatelé mládeži. Má tempové označení Con moto a výrazové označení semplice e cantabile. Cituplná skladbička, v níž melodie graduje z prostoty do vřelosti. Žák musí překonat prvotní obtíže se čtením notového zápisu. Od 5. roč. 11

12 Pět prostých skladeb op. 47 (1948) skladby mají hustou strukturu, jsou plné posuvek a to žákům ztěžuje hudební představu. Nejsnazší je první skladba, má formu ABA, tempové označení Con moto, střední díl Meno mosso. Pro závěr 2. cyklu. Mladým pianistům op. 52 Drobné instruktivní skladby pro klavír (1952) části: Slavnostní pochod Dumka Moravský taneček Malá balada Vesele do života. Slavnostní pochod cvičí spojování dvojhmatů, téma Dumky i Moravského tanečku upomíná na lidovou melodiku a v Malé baladě se pod smutnou melodií objevuje krátký motiv z šestnáctinových not, jakoby sčasovka, jak ji známe z děl L. Janáčka. Pro 4., 5. roč., Dumku lze hrát už ve 3. roč. Pět nálad pro klavír op. 55 (1954) části: Vzrušená Toužebná Radostná Zasněná Slavnostní. Jedině skladby Vzrušená a Zasněná se mohou zadat žákům 2. cyklu, ve Vzrušené slyšíme názvuky Janáčka, Zasněná zaujme svou lyričností. Vilém Petrželka napsal i drobné klavírní skladbičky, které byly otištěny v Lidových novinách: Z karnevalu (otištěno ), U Severního moře (otištěno ), Radostná víra (otištěno ), Žertem (otištěno ), Larghetto (otištěno ), Vánoční (otištěno ), Cestou z karnevalu (otištěno ), Pastorale (otištěno ), Vít. Novákovi k šedesátce (otištěno ). 8 Tyto skladby jsem nevyhledala a nestudovala Ervín Schulhoff * Praha Wülzburg Studoval klavír na pražské konzervatoři, ve Vídni, v Lipsku (zde klavír u R. Teichmüllera a též skladbu, krátce i u M. Regera) a Kolíně nad Rýnem. Jako klavírista koncertoval po celé Evropě především se soudobou hudbou. Po 1. světové válce se usadil v Praze. Působil na pražské konzervatoři a v Osvobozeném divadle. V letech byl zaměstnán jako koncertní klavírista a doprovazeč v Československém rozhlase Ostrava. Byl členem Levé fronty, spolupracoval s dělnickými agitkami, koncertoval v duu s J. Kalábem a v jazzovém duu s O. Letfusem. 9 Po urychleném přestěhování do Brna v důsledku záboru Sudet a 8 FIRKUŠNÝ, Leoš. Vilém Petrželka: Život a dílo, s Za ostravského pobytu uskutečnil Schulhoff pozoruhodný technický čin tím, že spolu s O. Letfusem hrál jako Pražské piano-duo na dva klavíry na velkou vzdálenost. Letfus hrál v rozhlasovém studiu pražském a Schulhoff v ostravském. GREGOR, V. Skladatelská tvorba Ervína Schulhoffa v době jeho ostravského působení ( ). In: Slezský sborník. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1962, roč. 60, č. 3, s

13 opětovném návratu do Prahy stal se obětí nacistické perzekuce rasové i politické. Vydělával si kryt K. B. Jirákem úpravami různých skladeb pro rozhlas. Byl zatčen nacisty a zemřel v internačním táboře. Neun kleine Reigen op. 13 (1913) v překladu devět malých tanců. První a druhý z nich vyšly v albu Musica Bohemica Iudaica ve vydavatelství Editio Moravia. Oba tance mají délku jedné strany, první je ve 3/4 taktu a má charakter valčíku, obtížnost 2. cyklus. Druhý tanec je ve 4/4 taktu, má poskočný charakter, obtížnost 7. roč. a výše. Ironien op. 34 Pro čtyřruční klavír (1920) věnování: Allen Cholerikern zugeeignet! Album obsahuje šest skladeb. Čtvrtou a pátou může pedagog zadat i vyšším ročníkům druhého cyklu. Čtvrtá má délku tří stran, pátá stran sedm. V ní hráč primu potřebuje výbušné prsty a hráč secondo musí být schopen vzít akordy v rozsahu nóny. Partita (1922) má osm částí. Taneční rytmy jsou zde vloženy do koncertních skladeb, v rozsahu dvou až čtyř stran. Pro ZUŠ je celkovou obtížností přístupná jen poslední z nich s označením Shimmy-Jazz. Autor ji uvádí krátkým textem: joli tambour_ donne moi ta rose V překladu: hezký bubeník _ daruj mi svou růži. Kabaretní nápěv, který je prokládán motivem znázorňujícím bubnování. Obtížné je neustálé přenášení paží z nízké polohy do vyšší a zpět. Vhodné až pro závěr 2. cyklu. Tato skladba je nahrána na LP desce Borisem Krajným. Pastorale (1923) z 2. suity pro klavír (1924) zahrnuto v albu Čeští moderní skladatelé mládeži. Je lyrické, poklidné. Levá ruka má i rozpětí decimy. Pro vyšší ročníky 2. cyklu. Ostinato Sechs familiäre Angelegenheiten. Lustige Klavierstücke für große und kleine Kinder (1923) věnování: Meinem kleinen Sohn Peter. Části: -Papa- - Mama- -da.da- -hopp.hopp- -a.a- -trara-. Schulhoffův syn měl v tom roce jeden rok. 10 Album je hudebním vyjádřením prožitků dospělého s ročním dítětem. Jedna ruka většinou levá hraje jednotaktový nebo dvoutaktový doprovodný ostinátní motiv po celou dobu trvání skladby. Od 6. roč. Esquisses de jazz Sechs leichte Klavierstücke für die obere Mittelstufe (1927) věnování: To my little friend Jim Clark. Části: Rag Boston Tango Blues 10 Petr Schulhoff se narodil v Berlíně. Je režisérem. 13

14 Charleston Black Bottom. Jedná se o jedno a dvoustránkové skladby technicky přístupné od 5. roč. Žákům prvního cyklu je svými nároky dostupný jen Rag nebo Charleston, ostatní skladby svým tanečním jazzovým charakterem vyhovují spíše vyšším ročníkům 2. cyklu. Nahráno na LP desce Milošem Mikulou. Synkopická etuda č. 5 (1928) - z cyklu Hot music: deset synkopických etud pro klavír. Tato etuda se nalézá v albu Čeští moderní skladatelé mládeži. Citace z předmluvy Věry Jůzlové: Tato etuda je stylizací slowfoxu. Charakteristický tečkovaný rytmus, tzv. shuffle-rhythm, při němž jsou všechny čtyři doby rovnoměrně akcentovány (fourbeatový rytmus neboli bounce), hraje pravá ruka, zatímco levá ruka ozvláštňuje celý průběh rytmickými posuny danými interpolovaným třídobým metrem. E. Schulhoff komponoval klavírní skladby už v raném věku. Např. Valse triste, Novelette, Schottische Weise (1909?), Skizzen op. 5, Das Bächlein im Walde (1910?), Irrlichter op. 6 (1910) a další. Jsou to pravděpodobně také skladby snazší bylo mu 14 let, ale dle knihy Josefa Beka Erwin Schulhoff. Leben und Werk 11 nejsou vydány tiskem. Schulhoffovy klavírní skladby u nás nahrál na CD u firmy Supraphon Tomáš Víšek František Míťa Hradil * Vsetín Ledeč nad Sázavou Vyšel z rodiny ředitele kůru a pedagoga Antonína Hradila, studoval v Ostravě učitelský ústav. Byl žákem Leoše Janáčka na mistrovské škole konzervatoře ( ). V Ostravě působil jako ředitel městské hudební školy a Masarykova ústavu hudby a zpěvu ( ), byl krátce zástupcem ředitele Vyšší hudebně pedagogické školy. V roce 1956 odešel do Prahy. Byl velmi aktivní organizátor hudebního života, popularizátor hudby, sbormistr Sokolského pěveckého sdružení a po něm dělnického sboru Dolu Hlubina, hudební kritik. Četná je také jeho literární práce hudební, metodická a osvětová. Pionýrská hudební knížka Klavírní cyklus pro mládež (1953) 13 notový materiál není v hudebních knihovnách. 11 [cit ] 12 Viz prameny. 13 HRADIL., F. M. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace, s

15 Klavírní sonatina z vesmíru K poctě kosmonauta Gagarina (1961) 14 notový materiál není v hudebních knihovnách. Dle Československého hudebního slovníku osob a institucí napsal F. M. Hradil i tyto klavírní skladby: Moravské lidové písně (1922), Chlapec (1925, část vyšla v Lidových novinách), Deník (1925) a Pampelišky (1928) Josef Schreiber * Hlavnice (u Opavy) Ostrava Studoval skladbu na brněnské konzervatoři u J Kvapila a V. Petrželky (absolvoval 1924) a mistrovskou školu v Praze u J. B. Foerstra ( ). Od roku 1928 trvale působil v Ostravě. V třicátých letech dirigent pěveckých spolků Záboj a Lumír, agilní pracovník Kruhu přátel vážné hudby a Spolku pro komorní hudbu, přitom spolupracovník Jaroslava Vogela, 15 hudební pedagog a kritik. Po 2. světové válce aktivní člen a krátce i předseda odbočky Svazu československých skladatelů, dramaturg opery Státního divadla za éry Zdeňka Chalabaly a pedagog. V letech byl docentem na Ústavu pro hudební vědu a výchovu Univerzity Palackého v Olomouci, pak do roku 1970 profesor na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě. Upravovatel krajových lidových písní. Bohatá činnost přednášková a osvětová. Drobné skladby pro klavír (1924) premiéra H. 16 Heniková v r v Brně. Notový materiál se nezachoval. 17 Sonatina pro klavír (1936) premiéra Z. Škovránková v r v Ostravě. Notový materiál se nezachoval. 18 Deset instruktivních skladeb pro klavír (1956) premiéra v r v Ostravě. Interpret není znám. Notový materiál se nezachoval HRADIL, F. M. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace, s Jaroslav Vogel, dirigent operní a orchestrální a také hudební skladatel. V letech byl šéfem opery dnešního Národního divadla moravskoslezského. 16 ADÁMKOVÁ HEIDROVÁ, Hana. Josef Schreiber, s. 153 v knize je pravděpodobně chybně uvedená zkratka křestního jména. V té době studovala brněnskou konzervatoř klavíristka Ema Heniková (* Přerov) později provdaná Lančíková, absolvovala v r PETRŽELKA, I., MAJER, J. Konzervatoř Brno, s ADÁMKOVÁ HEIDROVÁ, Hana. Josef Schreiber. Ostrava: Repronis, s Tamtéž, s Tamtéž, s

16 2.1.6 Rudolf Kubín * Ostrava Ostrava Zásluhou hudebních pedagogů Vladimíra Figara, Karla Patočky a Josefa Pozdiny poznal Rudolf Kubín již jako velmi mladý vážnou hudbu, základy teorie hudby a hru na violoncello. Mimořádný hudební a skladatelský talent se u něj projevil velmi brzy. V roce 1924 byl přijat na pražskou konzervatoř do violoncellové třídy J. Junka. Po odchodu z konzervatoře roku 1927 hrával v kavárnách a biografech, dva roky poté přijal místo violoncellisty v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu v Praze, řízeném Otakarem Jeremiášem. Po šestiletém působení v tomto orchestru se v roce 1935 vrátil zpět do Ostravy. Prosadil zde založení pobočky Svazu československých skladatelů a stal se jejím prvním předsedou. Zasloužil se o založení Vyšší hudebně pedagogické školy (později Janáčkova konzervatoř v Ostravě) a byl jejím prvním ředitelem. Podpořil vznik Ostravského symfonického orchestru, vedl čtyřistačlenný Hornický umělecký soubor a jiné. Kubín má pro Ostravu a její kulturní rozvoj nepochybně velký význam, ať už jako rozhlasový režisér, skladatel, či organizátor zdejšího hudebního života. Malá suita (1927) vyšla v Praze v časopise Rytmus. 20 Noty jsem nestudovala. Jazz Dancing (1931) suita pro dva klavíry. Hráli ji E. Schulhoff a O. Letfus v Českém rozhlase Praha a Ostrava v letech Noty se v ostravském rozhlasovém archívu nedochovaly. Jazzety pro klavír sólo (1940) části Tobogan (jazzeta) Ocean (blues-serenáda) Automat (jazzeta) Tingl-Tangl (foxtrot). Složeny v duchu písní Jaroslava Ježka, může je hrát již žák 2. cyklu. Skladba Automat existuje i v úpravě pro dva klavíry a skladba Ocean a Automat v úpravě pro klavír a orchestr pod názvem Humoresky pro klavír a orchestr. 22 Valašský rok (1956) cyklus klavírních skladeb. Části: Podzim Léto Moderato Grave. Léto má podtitul Hukvaldy, in memoriam L. Janáčka. První provedení tohoto cyklu se uskutečnilo v roce 1958 na 5. přehlídce Svazu československých skladatelů (J. Kysela). 23 Noty by se měly nacházet v ostravském 20 GREGOR, Vladimír. Rudolf Kubín. Obraz života a díla, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

17 muzeu, kde je uložena pozůstalost Rudolfa Kubína, ale pod svou signaturou nejsou. Neznám proto, jaká je obtížnost tohoto cyklu Július Kowalski * Ostrava Bratislava Používal i pseudonym Alexander Dominik. V letech 1926 až 1929 navštěvoval Hudební školu Matice české v Moravské Ostravě (hra na housle u Julia Remeše). Poté až do roku 1933 studoval na konzervatoři v Praze skladbu u Rudolfa Karla, dirigování u Pavla Dědečka a hru na housle u Rudolfa Reissiga. Dále pokračoval ve studiu skladby na Mistrovské škole pražské konzervatoře u Josefa Suka a ve studiu dirigování u Václava Talicha. V letech 1935 až 1936 navštěvoval výuku skladby u Aloise Háby a v letech 1939 až 1940 završil studium dirigování u Clemense Krause v Salzburgu a Berlíně. Působil v Salzburgu, Bělehradě a od roku 1945 na Slovensku (v letech 1957 až 1979 byl ředitelem Lidové školy umění na Štefánikově ulici v Bratislavě, tato škola navázala družbu s Lidovou školou umění v Ostravě, kde začínal svá hudební studia). Z říše bábik (1932) album obsahuje 5 skladeb: Hra bábik Medved Teddy Tanček španielskej seňority Starý král Pochod olovených vojačikov. Hra bábik má v dílu a charakter hravého tanečku, který je uvedený předehrou. Střední b díl vyjadřuje možná přehazování míče akordy v pravé ruce se přelévají zleva doprava a zpět. Levá ruka hraje v této skladbě staccato nebo má odtahy. Medveď Teddy si jde svou kolébavou chůzí, levá ruka odtahy v dvojhmatech, pravá nese téma v akordech. Tanček španielskej seňority v Tempo di valse, nejsnazší skladba z alba. Starý kráľ má jen tři řádky, ale hudební průběh se odehrává ve třech vrstvách. Pochod olovených vojačikov forma a-b-a, nejprve úsečné pochodování vyjádřené staccato akordy, střední díl je kontrastní, vytvořený ze čtyřtaktových motivů, které je třeba vždy vyklenout a ztišit. Vyjadřuje to snad vlající prapory. Pro 3., 4. roč. Pät malých prednesových skladbičiek (1935) uvedeny v soupise díla, 24 nenalezeny v českých hudebních knihovnách ale Detské hry (1964) uvedeny v soupise díla, ale nenalezeny v českých hudebních knihovnách. 24 [cit ] 17

18 Desať štúdií pre klavír (1967) skladby dobře pianisticky napsané, tzn., jdou dobře do rukou a bohatě rozeznívají klavír. Nemají názvy, ale vzbuzují obrazné představy. Autor v notách uvádí: pro 6. ročník. Může je hrát i žák ve druhém cyklu. Mami, zahrám ti na klavíri (1975) 10 skladeb v rozsahu jedné až tří stran procvičujících elementární pianistické problémy staccato v obou rukách, odtahy, melodii nad doprovodem, střídání legata a staccata v jedné ruce, nezávislost rukou, pedál ve valčíku atd. Vhodné k veřejnému provedení. Pro roč. Lze je doporučit i jako hru z listu pro žáky 4., 5. roč. Kl udný odpočinok skladba je uvedená v Albu pre mládež II. Melodie zpívá nad klidným ostinátním doprovodem, od poloviny skladby se tento zpěv přenese do levé ruky. Pro 2. roč. KOMORNÍ SKLADBY S KLAVÍREM: Noty těchto komorních skladeb jsou v Národní knihovně v Praze. Některé se najdou i v jiných hudebních knihovnách v České republice. Malá detská suita pre sľáčiky a klavír (1977) obsazení: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír. Části: Preludium Air Danse Intermezzo Marcia. Klavírní part je pro 7. ročník. Malá suita pre začiatočnikov (1978) housle a klavír. Části: Pochod Melódia - Starý tanec Téma a variace Radostná nálada. Klavírní part je pro 4., 5. roč. Tercetto č. 1 (1967) pre dvoje husieľ a klavír. Pre mládež. Sonatína pre dvoje huslí, violoncello a klavír (1970) Trio inštruktívna komorní skladba pre klavír, husle a violoncello Následující díla jsem nestudovala a z názvu není jasné, zda jsou přístupná i pro žáky ZUŠ: Scény z rozprávok (1958) suita pre klavírne kvinteto. Sedem skíc (1966) suita pre sľáčikový orchester a 4ručný klavír. Hudba (1973) pre sľáčiky a 4ručný klavír. 18

19 2.1.8 František Vrána * Bystřice pod Hostýnem Praha Studoval na konzervatoři v Brně varhanní hru u J. Treglera a J. Holuba, kompozici u V. Petrželky ( ), na mistrovské škole pražské konzervatoře u V. Nováka a J. Suka (1936) a klavír u V. Kurze ( ). Od roku 1939 působil v ostravském rozhlase jako klavírista, nástupce E. Schulhoffa (do 1945), v poválečném období přešel do rozhlasu v Praze, kde se postupně zaměřil na hudební režii. Napsal na padesát skladeb komorních, symfonických a vokálních. Vystupoval rovněž jako koncertní klavírista a doprovazeč. Melodie jednostránková skladba s označením Dolce andante v albu Skladatelé dětem. Pravá ruka hraje kantilénu, levá má doprovod stále v osminových hodnotách figurované akordy. Pro 3. až 4. ročník. 2.2 Skladatelé narození v letech Miroslav Barvík * Lužice (u Hodonína) Brno Po maturitě v roce 1937 studoval na brněnské konzervatoři skladbu u V. Kaprála a dirigování u Q. Arnoldiho, absolvoval v roce Současně na Masarykově univerzitě studoval hudební vědu a estetiku, před válkou u Vl. Helferta, po válce u J. Racka, B. Štědroně a M. Nováka. V letech byl ve skladbě soukromým žákem Vítězslava Nováka, po osvobození navštěvoval ještě mistrovskou kompoziční školu v Praze u J. Řídkého. V letech pracoval jako učitel hudební teorie, klavíru a dirigování na Masarykově ústavu hudby F. M. Hradila v Ostravě. Po válce se stal kulturním referentem v Brušperku, oblastním inspektorem hudebních škol, tajemníkem brněnské konzervatoře a sbormistrem dělnického pěveckého sboru při Okresním výboru Komunistické strany v Králově Poli. Od roku 1949 učil politickou výchovu, kulturní dějiny a teoretické předměty na pražské konzervatoři až do roku 1966 a externě učil opět na brněnské konzervatoři a jiných školách. V roce 1966 byl jmenován uměleckým ředitelem Státní opery Brno (dnes Janáčkovo divadlo). Později byl z této funkce odvolán. Rozsáhlou kapitolu Barvíkovy tvůrčí činnosti tvoří publikační aktivity v tisku, rozhlase a televizi. 19

20 Slovácká sonatina pro klavír op. 14 (1941) je uvedena v knize Čeští skladatelé současnosti, ale nevím, zda vyšla tiskem, v českých hudebních knihovnách není k dispozici. Sonatiny (1944) jsou jmenovány v Československém hudebním slovníku osob a institucí, ale notový materiál není dostupný v hudebních knihovnách. V Českém rozhlase Ostrava je nahrála klavíristka Věra Čanová. 25 Ukolébavka (1947) je též uvedena v Československém hudebním slovníku osob a institucí, ale notový materiál není dostupný v hudebních knihovnách. Čtyři skladbičky pro klavír na dvě ruce (1944) skladby mají tempová označení: Velmi prostě a volně Živě rytmicky (Intermezzo) Allegro moderato, poco rubato (Tanec) Moderato. Skladby mi připadají těžké pro sluchovou představu, hlavně první z nich je sledem disonancí a ani nejsou posluchačsky vděčné. Pro 2. cyklus. Katka 10 polyfonních skladbiček pro nižší ročníky LŠU (lidových škol umění tzn. dnešních ZUŠ). Části: Písnička pro Katku Hra na honěnou Smutná princezna Rozpočitadlo Mamince k svátku Slepice snesla vajíčko Starodávný taneček Závody Ukolébavka pro Katku Slavnostní fanfáry a pochod. Většinou jednostránkové skladby. Album je opatřeno předmluvou od autora, ve které doporučuje: seznámit se nejprve dobře s partem každé ruky zvlášť a i při hře oběma rukama dohromady stále sledovat melodii každé ruky. Nechat podle potřeby vyniknout tu, jindy onu, potřetí obě. Tedy v duchu si jaksi stále zpívat dvojhlasně. Komu se to podaří, ten si může říci, že má samostatné ruce. Skladbičky se většinou pohybují po bílých klávesách. Autor také doporučuje transponovat např. č. 3 (Smutná princezna) do as moll, č. 5 (Mamince k svátku) do Cis dur Igor Vitaljevič Katajev * Vjatka (u Moskvy) Léta dospívání prožil v armádě jako přímý účastník bojů 2. světové války. Po jejím skončení začal studovat na moskevské konzervatoři hru na klavír (dva roky u Neuhause, pak u Oborina), později vystudoval i skladbu na Akademii Gněsiných (Čugajev). Velký vliv na něj mělo seznámení se s tvorbou a pedagogikou Dmitrije Šostakoviče. Již koncem svých studií vystupoval se sólisty Moskevské filharmonie 25 HRADIL, František Míťa. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka, s

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů... 5 2.2

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FLORIÁNA LEOPOLDA GASSMANNA ARS SEMPER VIVA Umění stále živé ZUŠ F. L. GASSMANNA OBSAH Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více