Galén Na Bělidle 34, Praha 5. Galén, Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Galén Na Bělidle 34, Praha 5 Galén, 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 TRENDY s o u d o b é o f t a l m o l o g i e 8 Svazek POŘADATEL Pavel Rozsíval

4 Pořadatel Pořadatel prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. prof. Oční MUDr. klinika Pavel LF Rozsíval, UK a FN, CSc. Hradec Králové Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové Pavel Rozsíval, pořadatel Pavel TRENDY Rozsíval, SOUDOBÉ pořadatel OFTALMOLOGIE. SVAZEK OSMÝ TRENDY První vydání SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK OSMÝ První vydání v elektronické verzi Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Vydalo Editor PhDr. nakladatelství Lubomír Galén, HoudekNa Bělidle 34, Praha 5 Editor Šéfredaktorka PhDr. Lubomír PhDr. Soňa Houdek Dernerová Šéfredaktorka Redakční spolupráce PhDr. Soňa Marie Dernerová Vondrášková Redakční Dokumentace spolupráce z archivu Marie autorů Vondrášková Dokumentace Sazba Mgr. Alena z archivu Laňková, autorů Galén Sazba Tisk GLOS, Mgr. Alena Špidlenova Laňková, 436, Galén Semily Tisk Určeno GLOS, odborné Špidlenova veřejnosti 436, Semily Určeno G odborné veřejnosti G Všechna práva vyhrazena. Všechna Tato publikace práva vyhrazena. ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému publikace nebo přenášeny ani žádná jakýmkoli její část způsobem nesmějí být (včetně reprodukovány, mechanického, uchovávány elektronického, v rešeršním fotografic- sys- Tato tému kého či nebo jiného přenášeny záznamu) jakýmkoli bez písemného způsobem souhlasu (včetně nakladatelství. mechanického, elektronického, fotografického Pořadatel, či jiného autoři záznamu) i nakladatel bez písemného vynaložili značné souhlasu úsilí, nakladatelství. aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí autoři v době i zpracování nakladatel vynaložili díla. Nakladatel značné za úsilí, ně nenese aby informace odpovědnost o léčivech a doporučuje odpovídaly řídit sta- se Pořadatel, vu údaji znalostí o doporučeném v době zpracování dávkování díla. a Nakladatel kontraindikacích za ně nenese uvedených odpovědnost výrobci a v doporučuje příbalovém řídit letáku se údaji příslušného o doporučeném léčivého přípravku. dávkování Týká a kontraindikacích se to především uvedených přípravků výrobci vzácněji v příbalovém používaných letáku nebo příslušného nově uváděných léčivého na trh. přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji používaných nebo nově V textu uváděných jsou používány na trh. ochranné obchodní známky léků a dalších výrobků. Absence symbolů V ochranných textu jsou známek používány (, ochranné TM ap.) neznamená, obchodní známky že se jedná léků o nechráněné a dalších výrobků. názvy a Absence značky. symbolů ochranných známek (, TM ap.) neznamená, že se jedná o nechráněné názvy a značky. Galén, 2012 Galén, 2012 ISBN (PDF) ISBN (PDF pro čtečky)

5 5 Pořadatel prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové Autoři MUDr. Jiří Cendelín, CSc. Ofta Centrum mikrochirurgie oka, Plzeň; Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, Praha Mgr. Pavel Černošek Oční ordinace, Zlín MUDr. Stanislav Červenka Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava; Oční ambulance Otrokovice MUDr. Pavla Dohnalová Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Jan Ernest, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc MUDr. Libor Hejsek Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Laboratoř biologie a patologie oka ÚDMP 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. David Karásek, Ph.D. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc MUDr. Marta Karhanová, FEBO Oční klinika LF UP a FN, Olomouc

6 6 MUDr. Martina Kofroňová Oční ordinace, Zlín doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA Otorinolaryngologická klinika LF OU a FN, Ostrava MUDr. Tomáš Kuběna Oční ordinace, Zlín MUDr. Petra Lišková, Ph.D. Laboratoř biologie a patologie oka ÚDMP 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika LF OU a FN, Ostrava MUDr. Eva Rencová Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Silvia Sičáková Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. Centrum klinické oftalmologie s. r. o., Praha MUDr. Ilona Součková, Ph.D. Centrum klinické oftalmologie s. r. o., Praha MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

7 7 Obsah DIAGNOSTIKA ENDOKRINNÍ ORBITOPATIE V PRAXI Marta Karhanová 1. Úvod Klinický obraz endokrinní orbitopatie Nejčastější symptomy a klinické projevy endokrinní orbitopatie Víčkové příznaky Retrakce víček Edémy víček a periokulární oblasti Spojivkové a rohovkové příznaky Horní limbální keratokonjunktivitida Hyperémie spojivek Chemóza spojivek Keratoconjunctivitis sicca Orbitální příznaky Okohybné poruchy Exoftalmus Neuropatie optiku Elevace nitroočního tlaku Vzácné klinické nálezy v průběhu EO Hodnocení aktivity a závažnosti EO Fáze průběhu EO a definice pojmů Clinical activity score hodnocení aktivity Erytém víček Zarudnutí spojivek Chemóza a zánětlivé prosáknutí karunkuly Edém víček NOSPECS klasifikace Závěr LÉČBA ENDOKRINNÍ OFTALMOPATIE David Karásek, Zdeněk Fryšák 1. Úvod Terapeutické možnosti endokrinní oftalmopatie Lehká forma endokrinní oftalmopatie Středně těžká forma endokrinní oftalmopatie Velmi těžká forma endokrinní oftalmopatie (hrozí ztráta zraku) Léčba endokrinní oftalmopatie kortikosteroidy Radioterapie orbit... 43

8 8 Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 8 5. Další možnosti imunosupresivní či imunomodulační léčby Somatostatinová analoga Cyklosporin Intravenózní imunoglobuliny Další imunosupresiva, cytostatika a léky s imunomodulačním účinkem Další konzervativní léčba Operační léčba Souhrn DIAGNOSTIKA SLZENÍ Pavel Komínek, Stanislav Červenka, Petr Matoušek 1. Úvod Terminologie Klasifikace obstrukcí Cíle vyšetření Vyšetření Anamnéza Zevní vyšetření a palpace Exkretorické testy Fluoresceinový test Jonesův fluoresceinový a sacharinový test Diagnostická sondáž a průplach slzných cest Průplach Diagnostická sondáž Radiologické vyšetření Dakryocystografie Scintigrafie slzných cest Výpočetní tomografie a magnetická rezonance Vyšetření nosu Endoskopie slzných cest Závěr LASEROVÁ LÉČBA DIABETICKÉ RETINOPATIE Eva Rencová 1. Úvod Historie laserové léčby diabetické retinopatie Laserové přístroje Laserové čočky Komplikace laserové koagulace Laserová panretinální koagulace Přímá laserová koagulace novotvořených cév sítnice Laserová léčba diabetického makulárního edému Drenáž epimakulární hemoragie do sklivce laserem Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah 9 OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE U MAKULÁRNÍCH CHOROB, NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Ilona Součková, Petr Souček 1. Optická koherentní tomografie Makulární díry Věkem podmíněná makulární degenerace Melanocytární nádory cévnatky Choroidální hemangiom Diabetická retinopatie Závěr ZMĚNY TERČE ZRAKOVÉHO NERVU U GLAUKOMU Tomáš Kuběna, Martina Kofroňová, Pavel Černošek 1. Úvod Planimetrie a stereometrie terče zrakového nervu Průměr a plocha terče C/D poměr C/D poměr a plocha neuroretinálního lemu C/D poměr při progresi glaukomové neuropatie Vliv sklonu roviny terče na jeho tvar a C/D poměr Vyšetření terče zrakového nervu klinicky Schematické znázornění terče Ohraničení terče Ohraničení exkavace Velikost terče Barva terče Neuroretinální lem Exkavace Cévy terče Vyšetření peripapilární oblasti klinicky Peripapilární atrofie Peripapilární hemoragie Peripapilární cévní změny Vrstva nervových vláken Čtyři typy glaukomové neuropatie Koncentrický typ Myopický typ Senilní sklerotický typ Fokální ischemický typ Závěr DIABETICKÝ MAKULÁRNÍ EDÉM Libor Hejsek, Jan Ernest 1. Úvod

10 10 Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 8 2. Epidemiologie Trvání diabetu a rozvoj retinopatie Faktory ovlivňující rozvoj diabetické retinopatie Vliv hyperglykémie Vliv krevního tlaku Zvýšení sérových lipidů Genetické faktory Těhotenství Vliv sklivce Patogeneze diabetického makulárního edému Anatomické léze Biochemické mechanismy v patogenezi diabetické retinopatie Mechanismy zánětu v patogenezi diabetické retinopatie Vaskulární endoteliální růstový faktor Vyšetřovací techniky Terapeutické možnosti Laser Pars plana vitrektomie Technika pars plana vitrektomie Farmakologicky asistovaná PPV u DME Kortikosteroidy Anti-VEGF preparáty Enzymy Perorální terapie DME Diskutabilní otázky u DME Závěr ROHOVKOVÉ DYSTROFIE Petra Lišková, Kateřina Jirsová Souhrn Rohovkové dystrofie charakterizace a rozdělení Epitelové a subepitelové dystrofie Meesmannova dystrofie rohovky Dystrofie bazální membrány epitelu Dědičné recidivující eroze rohovky Lischova epitelová dystrofie rohovky Želatinózní kapkovitá dystrofie rohovky Dystrofie Bowmanovy vrstvy Reisova-Bücklersova dystrofie rohovky Thielova-Behnkeho dystrofie rohovky Stromální dystrofie rohovky Granulární dystrofie rohovky

11 Obsah Klasická mřížková dystrofie rohovky typu I a její další varianty Makulární dystrofie rohovky Schnyderova dystrofie rohovky Flíčkovitá dystrofie rohovky Kongenitální stromální dystrofie rohovky Zadní amorfní dystrofie rohovky Dystrofie Descemetovy membrány a endotelu Fuchsova endotelová dystrofie rohovky Zadní polymorfní dystrofie rohovky Kongenitální hereditární endotelová dystrofie Endotelová dystrofie vázaná na chromosom X Využití nových poznatků o rohovkových dystrofiích Doporučení pro praxi SEKUNDÁRNÍ PIGGYBACK IMPLANTACE NITROOČNÍCH ČOČEK Jiří Cendelín 1. Primární a sekundární piggyback implantace nitroočních čoček Možnosti korekce sekundárních piggyback implantací nitrooční čočky Alternativy řešení nežádoucí refrakční vady u pseudofakie Design a materiál nitroočních čoček k piggyback implantaci do sulku Výběr pacienta vhodného pro implantaci sekundární piggyback nitrooční čočky Výpočet hodnoty sekundární piggyback nitrooční čočky Operační postup Komplikace Souhrn ANTIGLAUKOMATIKA V ČÍSLECH A TABULKÁCH TRENDY V PRESKRIPCI Petr Výborný, Pavla Dohnalová, Silvia Sičáková Zkratky

12

13 Diagnostika endokrinní orbitopatie v praxi Marta Karhanová

14 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Diagnostika endokrinní orbitopatie v praxi Úvod Endokrinní orbitopatie (EO) je chronické oční onemocnění s prokázanou vazbou na thyroidální autoimunitu. Nejčastěji se s ní lze setkat u pacientů s Gravesovou-Basedowovou chorobou v době floridní nemoci. Může se však vyskytnout i u pacientů s autoimunitní thyreoiditidou. Nerozhoduje přitom, zda je onemocnění v dané fázi spojeno s hyperfunkcí, hypofunkcí či eufunkcí štítné žlázy. U primárně eufunkčních strum je výskyt EO relativně vzácný, udává se asi 10 % (1). Vzácně může být EO diagnostikována i u pacientů bez evidentního onemocnění štítné žlázy, které se následně projeví až v delším časovém odstupu. Ve většině případů onemocnění proběhne pouze pod obrazem lehké formy EO, která nevyžaduje specifickou léčbu. Středně těžké a těžké formy EO jsou naopak velmi závažným onemocněním, které může ohrozit zrakové funkce pacienta. Diplopie a trvalé změny vzhledu, ke kterým při pozdním rozpoznání onemocnění i přes adekvátní léčbu často dochází, výrazně snižují kvalitu života pacientů a vyžadují další terapeutické výkony často s nejistým výsledkem. Problematika EO je nesmírně obsáhlá. V následujícím sdělení bychom rádi shrnuli naše zkušenosti s diagnostikou EO. Zaměříme se zejména na úvodní příznaky EO. Právě včasné stanovení správné diagnózy je základním předpokladem úspěšné terapie. Místem, kam pacienti nejčastěji přicházejí s prvními příznaky, jsou spádové oční ambulance. Samotná komplexní terapie je ve většině případů soustředěna do specializovaných center, která se zabývají problematikou EO a umožňují úzkou mezioborovou spolupráci. Samostatnou stať věnujeme problematice a vymezení pojmů»závažnost«a»aktivita«eo. Správné zhodnocení aktivity EO umožní odhadnout urgentnost terapie a také prognózu dalšího průběhu onemocnění. Problematiku rehabilitační chirurgie (plastické výkony na víčkách, dekomprese očnice a operace restriktivního strabismu) zmíníme pouze ve zkratce. Tato témata jsou rozsáhlá a zaslouží si samostatné sdělení. 2. Klinický obraz endokrinní orbitopatie 2.1. Nejčastější symptomy a klinické projevy endokrinní orbitopatie Správná diagnóza EO bývá často stanovena s relativně velkou prodlevou od prvních příznaků. První klinické projevy bývají buď bagateli-

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2013. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2013. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné

Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

Více

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky ntikorekce ublinové výprávění elostátní konference ětská oftalmologie rasmus ree-form laukom P o delší odmlce je před Vámi 5. číslo časopisu, ve kterém na Vás

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věnováno našim rodinám, bez nichž by tato kniha nikdy nevznikla. Autoři U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Projevy chorob v zorném poli

Projevy chorob v zorném poli PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY Projevy chorob v zorném poli Bakalářská práce VYPRACOVAL: Zdeněk Schwab Obor 5345R008 OPTOMETRIE Studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Děkujeme za podporu publikace firmám:

Děkujeme za podporu publikace firmám: Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více