Modul obecné onkochirurgie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul obecné onkochirurgie"

Transkript

1 Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky pro onkoterapii 4. Nádorová heterogenita, diferenciace, klonální selekce, důsledky pro onkoterapii 5. Mechanizmus nádorové invaze a metastázování, detekce subklinické diseminace 6. Promotory nádorového bujení, hormonální vlivy, role zánětu, onkoprofylaxe 7. Nádor jako buněčný ekosystém a organoid, nádorová neoangiogeneze 8. Nádorové markery a jejich racionální využití 9. Parametrický popis hlavních charakteristik nádoru a jeho šíření 10. Predikce a hodnocení účinnosti protinádorové léčby 11. Principy a typy receptorově specifické protinádorové léčby 12. Radiorezistence a chemorezistence, jejich mechanismy a způsoby překonávání 13. Protinádorová imunita, imunogenicita, cílové struktury a imunitní efektory 14. Klasifikace zhoubných nádorů, typing, grading, principy stagingu 15. Biopsie, nakládání s tkáňovým materiálem, histopatologická diagnostika 16. Značení nádorových lézí radionavigace, ultrastaging, nádorové residuum 17. Přehled principů a možností zobrazovací diagnostiky nádorů 18. Základní principy a role chirurgické léčby nádorů 19. Principy a možnosti radioterapie nádorů, alternativa či doplnění onkochirurgické léčby 20. Protinádorová medikamentózní léčba, přehled skupin a účinků léčiv 21. Nežádoucí účinky protinádorové léčby, jejich monitoring a řešení 22. Kombinovaná onkologická léčba, dispenzární péče, záchyt a řešení recidiv 23. Role onkochirurgie v paliativní a symptomatické léčbě nádorů 24. Hereditární malignity a onkogenetické poradenství, profylaktické operace 25. Preventivní onkologie, čtyři úrovně onkoprevence 26. Kancerogenní fyzikální, chemické a virové faktory v praxi, možnosti prevence 27. Skríningové programy a časná detekce nádorů, důsledky pro onkochirurgii 28. Onkologická epidemiologie a biostatistika, základní nástroje a parametry 29. Nádorová epidemiologie ve světě a u nás, datové zdroje pro onkologii 30. Onkologie založená na průkaznosti, typy a metodika klinických hodnocení 31. Struktura a organizace onkologické péče, víceoborová součinnost, legislativa

2 Modul melanomy a sarkomy 1. Klinická diagnostika a patologie maligního melanomu, léčebné indikace 2. Chirurgická a kombinovaná léčba maligního melanomu, dispenzarizace 3. Podrobný popis různých typů lymfadenektomií u maligního melanomu 4. Klinická diagnostika a histotypy sarkomů, prognóza, léčebné indikace 5. Chirurgická a kombinovaná léčba sarkomů měkkých tkán, dispenzarizace 6. Operace sarkomů v praxi, operační specifika různých lokalizací a histotypů

3 Modul gastrointestinální chirurgie JÍCEN 1. Incidence maligních onemocnění jícnu, význam prekanceróz a jejich dispenzarizace, screening a možnosti terapeutického ovlivnění 2. Symptomatologie maligních onemocnění jícnu, diagnostika, typy nádorů, staging, léčebná strategie, indikace 3. Taktika a technika chirurgických výkonů u nádorů jícnu, komplikace, kurativní a paliativní výkony, úloha miniinvazivní chirurgie 4. Chirurgie v komplexní terapii nádorů jícnu, neadjuvantní a adjuvantní terapie 5. Indikátory kvality péče, pooperační dispenzarizace, recidivy a reoperace, dlouhodobé výsledky u nádorů jícnu ŽALUDEK 6. Incidence maligních onemocnění žaludku, význam prekanceróz a jejich dispenzarizace, screening a možnosti terapeutického ovlivnění 7. Symptomatologie maligních onemocnění žaludku, diagnostika, typy nádorů, staging, léčebná strategie, indikace 8. Taktika a technika chirurgických výkonů u nádorů žaludku, komplikace, kurativní a paliativní výkony, úloha miniinvazivní chirurgie 9. Chirurgie v komplexní terapii nádorů žaludku, neadjuvantní a adjuvantní terapie 10. Indikátory kvality péče, pooperační dispenzarizace, recidivy a reoperace, dlouhodobé výsledky u nádorů žaludku HEPATO-PANKREATIKO-BILIÁRNÍ CHIRURGIE 11. Incidence maligních nádorů jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu, význam prekanceróz a jejich dispenzarizace, screening a možnosti terapeutického ovlivnění 12. Symptomatologie maligních nádorů jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu, diagnostika, typy nádorů, staging, léčebná strategie, indikace 13. Taktika a technika chirurgických výkonů u nádorů jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu, komplikace, kurativní a paliativní výkony, úloha miniinvazivní chirurgie 14. Chirurgie v komplexní terapii nádorů jater, žlučníku a žlučových cest a pankreatu, neadjuvantní a adjuvantní terapie 15. Indikátory kvality péče, pooperační dispenzarizace, recidivy a reoperace, dlouhodobé výsledky u nádorů jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu

4 ZHOUBNÉ NÁDORY KOLOREKTA 16. Incidence kolorektálních maligních nádorů, význam prekanceróz a jejich dispenzarizace, screening a možnosti terapeutického ovlivnění 17. Symptomatologie maligních onemocnění tlustého střeva a rekta, diagnostika, typy nádorů, staging, léčebná strategie, indikace 18. Taktika a technika chirurgických výkonů u nádorů kolonu a rekta, komplikace, kurativní a paliativní výkony, úloha miniinvazivní chirurgie (laparoskopie, T.E.M.) 19. Chirurgie v komplexní terapii nádorů kolon a rekta, neadjuvantní a adjuvantní terapie 20. Hlavní rozdíly v diagnostické a léčebné strategii u karcinomu kolon a rekta 21. Diagnostika a léčba análního karcinomu 22. Indikátory kvality péče, pooperační dispenzarizace, recidivy a reoperace, dlouhodobé výsledky u nádorů kolon a rekta 23. Metastázování nádorů kolon a rekta. Komplexní léčba metastáz, možnosti chirurgické léčby a význam ostatních metod, jejich indikace PALIATIVNÍ A MINIINVAZIVNÍ VÝKONY V CHIRURGII U MALIGNIT GIT 24. Obecné principy paliativních výkonů u maligních onemocnění GIT, význam chirurgie, miniinvazivní chirurgie, flexibilní endoskopie a intervenční radiologie 25. Význam laparoskopie v diagnostice stagingu a léčbě nádorů GIT

5 Modul endokrinní chirurgie 1. Zhoubné nádory štítné žlázy a příštítných tělísek, rozdělení, diagnostika, léčebné indikace 2. Chirurgická a kombinovaná léčba zhoubných nádorů štítné žlázy, dispenzarizace 3. Podrobný popis taktiky a techniky operací pro zhoubné nádory štítné žlázy a příštítných tělísek, včetně lymfadenektomie 4. Komplikace chirurgické a kombinovaná léčby zhoubných nádorů štítné žlázy, jejich prevence, diagnostika a léčba 5. Nádory nadledvinek, rozdělení, podíl maligních nádorů, diagnostika, léčebné indikace 6. Chirurgická a kombinovaná léčba zhoubných nádorů nadledvinek, dispenzarizace 7. Podrobný popis taktiky a techniky operací pro nádory nadledvinek 8. Úloha chirurgie u endokrinních nádorů mimo štítnou žlázu a nadledvinky, diagnostika a léčba

6 Modul chirurgie prsu 1. Vyšetřovací metody v mammologii, screening 2. Radikální chirurgické výkony v léčení karcinomu prsu, indikace a léčebná strategie 3. Konzervativní chirurgické výkony v léčení karcinomu prsu, indikace a léčebná strategie 4. Biopsie sentinelové uzliny, význam pro chirurgickou praxi 5. Chirurgické léčení DCIS prsu 6. Neoadjuvantní a adjuvantní terapie a chirurgické léčení karcinomu prsu

7 Modul hrudní chirurgie 1. Diagnostika nitrohrudních malignit, úloha chirurgie 2. Význam torakoskopie a mediastinoskopie v diagnostice a léčbě hrudních malignit 3. Nádory plic, členění, diagnostika, staging a léčebné indikace 4. Nádory mezihrudí a hrudní stěny, členění, diagnostika, staging a léčebné indikace 5. Chirurgická taktika a technika plicních resekcí, lymfadenektomie, úloha miniinvazivní chirurgie 6. Diagnostika a léčba plicních metastáz

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

Obsah Předmluva... 11 Historický úvod... 13 1 Biologie karcinomu plic... 15 1.1 Kancerogeneze... 15 1.2 Angiogeneze... 16 1.3 Metastatický potenciál... 17 2 Epidemiologie karcinomu plic... 19 2.1 Epidemiologické

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty:

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty: I. interní kardioangiologická klinika akutní koronární syndromy (rizikové faktory, porovnání různých invazívních přístupů, studium ischemicko/reperfúzních procesů) chronická trombembolická nemoc hypertrofická

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více