CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE"

Transkript

1 CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud chcete. Jestliže se rozhodnete, že se ho účastnit nebudete, nebude to pro vás znamenat žádnou nevýhodu. Než se rozhodnete, zda se zúčastníte, je důležité, abyste pochopili, proč se tento průzkum provádí a v čem bude vaše účast spočívat. Tato studie zkoumá zážitky dospělých osob (ve věku nejméně 18 let), u kterých byla diagnostikována duševní choroba. Pokud jste dostali tento průzkum a je vám méně než 18 let, nevyplňujte ho prosím. Pokud u vás nebyla diagnostikována duševní choroba, průzkum prosím nevyplňujte. Nejste povinni se průzkumu účastnit. Rozhodnutí, zda se zúčastníte či nikoli, je zcela na vás. Tento průzkum je anonymní a nikdo se nedozví, zda jste se rozhodli ho zúčastnit či nikoli. Pokud se zúčastníte, budete zařazeni do průzkumu, který nám pomůže pochopit četnost a povahu problémů s fyzickým zdravím, které se vyskytují u lidí, jimž byla diagnostikována duševní choroba. Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely této výzkumné studie. Veškeré údaje shromažďované v této studii jsou anonymní. Pokud se rozhodnete průzkum vyplnit, nebudete žádáni o poskytnutí žádných informací umožňujících identifikaci, jako je například jméno nebo adresa. Výsledky této studie mohou být zveřejněny ve vědeckých časopisech nebo prezentovány na vědeckých konferencích, ale protože je průzkum anonymní, nelze nijak zjistit, kdo se ho zúčastnil. Pokud si přejete získat zprávu o celkových výsledcích této studie, kontaktujte prosím sdružení Gamian a my vám kopii této zprávy zašleme, až bude k dispozici. 1. Souhlasím. Beru na vědomí, že informace budou považovány za přísně důvěrné a zpracovávány v souladu s ustanoveními Směrnice ES o ochraně osobních údajů (95/46/ES). Strana 1

2 Obecné otázky: Odpovězte prosím na každou otázku. (Tlačítko Další stránka na konci stránky funguje, pouze když jsou zodpovězeny všechny otázky) 2. S kterým pohlavím se nejvíce ztotožňujete? o Mužské o Ženské 3. Ve které zemi žijete? 4. Jaká je vaše národnost? 5. Ve kterém roce jste se narodil/a? 6. Jaký je váš rodinný stav? o Ženatý/vdaná/znovu ženatý/znovu vdaná o Registrované partnerství/soužití s druhem nebo družkou o Svobodný/svobodná o Rozvedený/rozvedená/odloučený/odloučená o Vdovec/vdova známý 7. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? o Základní vzdělání (-> 12 let) o Středoškolské vzdělání (-> 18 let) o Vysokoškolské vzdělání (bakalářské) o Vysokoškolské vzdělání (magisterské) 8. Jaká je vaše normální/obvyklá situace v oblasti bydlení? o Vlastní dům/byt/apartmá o Pronajatý dům/byt/apartmá nebo pokoj(e) o Bydlím u příbuzného (příbuzných) o Útulek pro bezdomovce o Dům s pečovatelskou službou o Domov pro seniory mocnice o Podporované bydlení 9. S kým bydlíte? o Manžel/ka nebo partner/ka o Moje děti o Mí rodiče nebo příbuzní o Přátelé o Spolubydlící o Žiji sám 2

3 o Jiné 10. Pracujete? o Pracuji na plný úvazek o Pracuji na částečný úvazek placená práce (dobrovolník/praktikant) o Student denního studia o Hledám práci o V důchodu o Pobírám dávky mohu pracovat (postižení) 11. Zúčastnili jste se v roce 2010 průzkumu sdružení GAMIAN, který se týkal stigmatu? 12. Jste členem nějakého sdružení pacientů? (Napište prosím název sdružení) Otázky týkající se vašeho duševního zdraví (léčby) 13. Víte, jakou diagnózu duševního zdraví lékař ve vašem případě stanovil? (zaškrtněte prosím pouze svou primární diagnózu) o Schizofrenie o Bipolární porucha o Deprese o Úzkost o Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) o Zneužívání látek / závislosti o Poruchy příjmu potravy o Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) o Posttraumatická stresová porucha (PTSD) vím / Ne jsem si jistý/jistá 14. Kdo převážně léčil vaše potíže s duševním zdravím? o Psychiatr o Psycholog o Praktický lékař / rodinný lékař o Psychiatrická sestra 15. Kdy jste ho/ji naposledy navštívili? o V posledním měsíci o Před 1 3 měsíci o Před 4 6 měsíci o Před 7 12 měsíci 3

4 o Před více než 12 měsíci 16. Užívali jste v posledních 12 měsících nějaké předepsané léky nebo absolvovali nějakou jinou léčbu vašich potíží s duševním zdravím? pamatuji se 17. Kontaktoval vás za posledních 12 měsíců odborník, který o vás pečuje, aby zjistil, jak pokračujete v léčbě (lékařské, psychologické nebo jiné) (tj. byla vaše léčba přezkoumána)? 18. Vedlo toto přezkoumání k nějakým změnám v léčbě nebo k odeslání ke specialistovi / jinému odborníkovi na zdravotní péči? (zaškrtněte prosím všechny možnosti, které platí), změna v užívání léků, změna v jiné léčbě, odeslání k odborníkovi Otázky týkající se vašeho fyzického zdraví (léčby) 19. Zeptal se vás odborník na péči o duševní zdraví při předepisování léčby na to, zda vám byly předepsány nějaké léky na fyzické potíže? pamatuji se 20. Podstupujete léčbu nějakého fyzického onemocnění? (zaškrtněte prosím všechny možnosti, které platí) o Praktický/rodinný lékař o Endokrinolog/diabetolog o Internista o Specialista na srdeční onemocnění, např. kardiolog o Optik/oftalmolog o Žádná léčba 21. Jakými fyzickými obtížemi trpíte? (zaškrtněte prosím všechny možnosti, které platí) o Zvyšování hmotnosti / nadměrná hmotnost o Kouření o Problémy s ovládáním tělesných pohybů o Muskuloskeletální problémy (svaly, kosti, klouby) 4

5 o Problémy se sexuálním životem o Srdeční problémy včetně krevního tlaku / hladiny cholesterolu nebo srdečních abnormalit o Diabetes o Rakovina o Zneužívání látek / závislost o Oční problémy 22. Byla vám v posledních 12 měsících předepsána nová léčba fyzických potíží? 23. Bylo vaše fyzické onemocnění diagnostikováno před nebo po diagnostikování problému s duševním zdravím? o Před o Po 24. Zeptal se vás odborník na zdravotní péči při předepisování léčby na to, zda vám byla předepsána léčba nějakých problémů s duševním zdravím? vím 25. Domníváte se, že váš psychiatr aktivně pečuje o vaše duševní zdraví? o Výrazně příliš mnoho o Příliš mnoho o Přiměřeně o Příliš málo o Výrazně příliš málo 26. Vysvětlil vám někdy váš psychiatr, jak může duševní nemoc ovlivnit fyzické zdraví? o Výrazně příliš mnoho o Příliš mnoho o Přiměřeně o Příliš málo o Výrazně příliš málo 27. Byly vám někdy poskytnuty nebo nabídnuty rady týkající se udržování zdravého životního stylu / dobrého fyzického zdraví? 5

6 28. Platí pro vás některá z následujících tvrzení? a. Věnuji pozornost tomu, jaké jím jídlo b. Snažím se méně kouřit c. Nekouřím d. Sleduji svou spotřebu alkoholu e. Pravidelně cvičím f. Pravidelně si nechávám zkontrolovat krevní tlak g. Chodím na pravidelné prohlídky k zubaři h. Nechávám se očkovat, když je to potřeba, např. proti chřipce/meningitidě/tetanu i Chodím na zdravotní prohlídky k praktickému (rodinnému) lékaři An Nevím 29. Uveďte prosím, zda vám některé z následujících věcí dělají starosti. Pro každý řádek zaškrtněte pouze jeden z pěti sloupců a. Kouření b. Požívání alkoholu c. Užívání nedovolených/nelegálních drog d. Problémy se sexuálním životem e. Problémy s ovládáním tělesných pohybů (chvění nebo třes) f. Osobní hygiena g. Zdravé zuby h. Neschopnost žít tak, jak si přejete i. Srdeční problémy včetně krevního tlaku hladiny cholesterolu nebo srdečních abnormalit j. Diabetes nebo poruchy hladiny cukru v krvi k. Zvyšování hmotnosti / nadměrná hmotnost l. Jiné choroby nebo problémy Nedělá mi to vůbec žádné starosti Dělá mi to mírné starosti Dělá mi to starosti Dělá mi to velké starosti Není relevantní /Nevím 30. Máte někoho blízkého, kdo vás povzbuzuje, abyste se starali o své fyzické zdraví? (zaškrtněte prosím všechny možnosti, které platí) o Manžel/ka o Děti o Rodiče o Přátelé o Kolegové o Sousedé o Nikdo 6

7 31. Myslíte si, že vaše problémy s fyzickým zdravím souvisejí s vašimi potížemi nebo léčbou v oblasti duševního zdraví? jsem si jistý/jistá 32. Kdy jste byli naposledy na následujících zdravotních prohlídkách? Pro každý řádek zaškrtněte pouze jeden z pěti sloupců a. Lékařská prohlídka b. Měření pasu c. Hmotnost d. Index tělesné hmotnosti (BMI) e. Problémy s ovládáním tělesných pohybů (chvění nebo třes) f. Krevní tlak g. Krevní testy h. Zkouška zraku i. Zkouška sluchu, např. kvůli ušním šelestům (tinitus) j. Zubní prohlídka V posledních 3 měsících V posledních 6 měsících V posledním roce Před více než rokem Nikdy 33. Kdy jste naposledy navštívili zdravotníka nebo pracovníka sociální péče kvůli svému FYZICKÉMU zdravotnímu stavu? (včetně praktického/rodinného lékaře) o V posledním měsíci o Před 1 3 měsíci o Před 4 6 měsíci o Před 7 12 měsíci o Před více než 12 měsíci mám potíže s fyzickým zdravím 34. Setkali jste se s nějakými překážkami při získávání péče o vaše fyzické zdravotní potíže? Chodíte na domluvené lékařské prohlídky a testy? (Pokud jste změnili datum, ale nakonec přišli, odpovězte ano) 35. Pokud jste odpověděli ano, vysvětlete prosím proč. (zaškrtněte prosím všechny možnosti, které platí) o Uživatelské poplatky (finanční důvody) o Potíže při uvolňování se z práce mám doporučení mám nikoho, kdo by mě tam doprovodil o Obava, že se prozradí moje potíže s duševním zdravím 7

8 o Jazyková bariéra o Schůzka byla brzy ráno a já jsem nevstal/a o Zapomněl/a jsem na schůzku o Problémy s dopravou / jiné logistické problémy považuji za důležité chodit k jinému lékaři kvůli lékařským prohlídkám a testům 36. Jak dobře podle vás vaše celková péče zohledňuje vaše duševní a fyzické zdraví? o Výrazně příliš mnoho o Příliš mnoho o Přiměřeně o Příliš málo o Výrazně příliš málo / Vůbec ne 8

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče Posilování vlivu rodiny Dotazník pro rodiče ANONYMNÍ KÓD Vaše odpovědi jsou ANONYMNÍ a NEBUDOU ukázány nikomu dalšímu. Protože se v tomto projektu zabýváme rodinami, budeme potřebovat propojit Váš dotazník

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pacienty

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pacienty Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pacienty Obsah Úvod k Příručce pro pacienty...3 Plicní arteriální hypertenze... 4 Vliv Plicní arteriální hypertenze na každodenní život: výsledky mezinárodního

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1)

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1) Dotazník číslo: NT_ Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

Váš dospělý syn/ Vaše dospělá dcera a jeho/její zdraví (Dotazník NT_5)

Váš dospělý syn/ Vaše dospělá dcera a jeho/její zdraví (Dotazník NT_5) Dotazník číslo: NT_5 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta,

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Online průzkum Nemocnic podporujících zdraví PRICES-HPH

Online průzkum Nemocnic podporujících zdraví PRICES-HPH Project on a Retrospective, Internationally Comparative Evaluation Study of HPH: PRICES HPH Online průzkum Nemocnic podporujících zdraví PRICES-HPH Vážení přátelé, ze všeho nejdříve bychom Vám rádi poděkovali

Více

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele Úvodní slovo o Příručce pro pečovatele Výsledky nedávno provedeného mezinárodního průzkumu vedly k lepšímu porozumění mnoha každodenních problémů,

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro.

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro. All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5 section_sc SC001_intro Průvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky čtěte respondentovi nahlas.

Více

DOTAZNÍK ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE V 15 LETECH

DOTAZNÍK ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE V 15 LETECH FT 4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Česká republika organizují a provádějí výzkum

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI ( (EGA CENTRUM PRO RODINU Projekt č. 3640069 Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Realizátor:

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

DOTAZNÍK PARTNEROVI (Dotazník P3)

DOTAZNÍK PARTNEROVI (Dotazník P3) P 3 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Sčítání lidu, domů a bytů v Irsku

Sčítání lidu, domů a bytů v Irsku Informační linka Chcete-li obdržet dodatečné sčítací formuláře nebo máte-li jakékoliv otázky o sčítání lidu, je Vám k dispozici informační linka se sníženou sazbou na čísle 1890 23 67 87. Toto je pouze

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

Výsledky výzkumného šetření. v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání

Výsledky výzkumného šetření. v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání Výsledky výzkumného šetření v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání Zpracoval: Mgr. Petr Mach, Bc. David Pospíšil, DiS. Na sběru dat spolupracovali: Mgr.

Více