Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006"

Transkript

1 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova Celkový počet dotázaných: 330 Reálně využito: 100 Primární a sekundární zpracování: Konzultant: Bc. Tomáš Kolárik Ing. Bc. Monika Vyležíková

2 1. Demografická struktura respondentů 1. Pohlaví 2. Věk Muži 36% N=100 Ženy 64% Věk Četnost Celková spokojenost obyvatel města Krnova se životem Do jaké míry jste celkově spokojen(a) s životem v (hodnoceno na škále 1 5, kde 1 = velmi spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a) (1) Velmi spokoj en/a 4,0 51% spokojeno Spíše spokoj en/a 47,0 Ani spokojen, ani nespokoj en/a 30,0 30% nespokojeno - spokojeno Spíše nespokoj en/a 15,0 19% nespokojeno Velmi nespokoj en/a 4,0 (5) % z počtu korespondentů Průměrné hodnocení: 2,68 2

3 Většina respondentů vyjádřila názor, že se cítí v místě svého bydliště bezpečně. Obecně se více ohroženy cítí ženy, 21% dotázaných žen není spokojeno ani nespokojeno. 3. Bezpečnost - obecně Cítíte se v Krnově bezpečně? (hodnoceno na škále 1 4, kde 1 = cítím se velmi bezpečně, 4 = cítím se velmi hrožen/a) (1) Velmi bezpečně Spíše bezpečně 8,0 65,0 73% bezpečí Spíše ohrožen/a 23,0 27% ohrožení Velmi ohrožen/a 4,0 (4) Průměrné hodnocení: 2, Bezpečí blízké soukromí Cítíte se bezpečně? Ve svém bytě - den Ve svém bytě - noc V místě svého bydlištěden V místě svého bydlištěnoc % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Nevím 3

4 3.2 Potenciální nebezpečí Je podle Vás bezpečné? Chodit ve dne po centru města Chodit po setmění po centru města Chodit ve dne po veřejných prostranstvích Chodit po setmění po veřejných prostranstvích Být přes noc doma s nezamknutými dveřmi Nechat po setmění otevřené okno Nechat ve dne zaparkované auto na ulici Nechat po setmění zaparkované auto na ulici Přecházet přes silnice Nechat děti hrát si samotné před domem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Nevím Hodnocení potencionálního nebezpečí aktivit ukázalo, že mezi vybranými deseti jevy vznikají jisté rozdíly. Tyto rozdíly jsou však pochopitelné vzhledem k jejich různorodosti a charakteru. Nejvíce bezpečně se respondenti cítí ve dne v centru města a na veřejných prostranstvích. Za nejnebezpečnější je naopak považováno být doma přes noc s nezamknutými dveřmi a chodit po setmění po veřejných prostranstvích. Mezi sociodemografickými skupinami nevznikají v hodnocení potencionálního nebezpečí zásadnější rozdíly. Ženy se cítí ohroženy více než muži, pocit ohrožení stoupá s věkem respondentů. Za nejnebezpečnější oblast, při doplňujících otázkách šetření v oblasti bezpečnosti ve městě, je občany považována Opavská a Stará ulice (15%). Za hlavní důvod této skutečnosti byla označena romská komunita, zejména potom její impertinentní a agresivní chování k ostatním občanům. Jako druhá nejvíce riziková lokalita byla označena oblast okolí Hypernovy (13%), a to především v souvislosti s výskytem podnapilých a agresivních bezdomovců. 4

5 Mezi další, z pohledu občanů rizikové oblasti, byly zařazeny ulice Alšova, Vrchlická, Chářovská, dále okolí diskoték a městský park. 4. Vztah občanů k Městskému kamerovému dohlížecímu systému (MKDS) Cítíte se dostatečně informován/a o monitorovaných oblastech? Spíše ne 51% Spíše ano 15% Rozhodně ano 2% Rozhodně ne % I přes skutečnost, že MKDS v Krnově funguje již od roku 1998, 83% respondentů uvedlo, že se necítí být dostatečně informováno o monitorovaných oblastech. Za nejvíce chybějící jsou považovány obecné informace o MKDS (14%), informace o přístupu ke kamerového systému (6%) a jeho využití při řešení krizových situací i situací v rámci prevence (4%). Pouze % dotázaných uvedlo, že ví, které lokality jsou ve městě monitorovány. Více než polovina občanů (52%) se však obecně cítí v monitorovaných oblastech bezpečněji a 57% respondentů se domnívá, že MKDS přispívá k posílení bezpečnosti ve městě. Pro podporu rozšíření kamerového systému se kladně vyjádřilo 69%. 5

6 Rozšířil/a byste monitoring v následujících lokalitách? Sídliště pod Cvilínem Sídliště u Nemocnice Kostelec Ježník Sídliště U Hakena, Dvořákův okruh Sídliště Rooseveltova, Petrovická Lokalita ulice Vodní Lokalita ulice Tolstého % 20% 40% 60% 80% 100% Ano Ne Nevím N = 100 Nejvíce respondentů se vyjádřilo k rozšíření MKDS do lokality Sídliště pod Cvilínem (66%), jako druhé nejvhodnější místo pro rozšíření kamerového systému bylo označeno sídliště U Hakena, Dvořákův okruh (64%). Na opačném pólu se umístila lokalita Kostelec, rozšíření MKDS do dané oblasti podporuje pouze 34% dotázaných, stejný počet se o tuto část města v otázce rozšíření monitorovacího systému nezajímá. Celých 64% občanů si přeje rozšířit MKDS do lokality svého bydliště. 5. Bezpečnostní uzamykatelné stojany na kola Město Krnov v současné době provozuje 21 bezpečnostních uzamykatelných stojanů na kola. Dvanáct kusů stojanů bylo zakoupeno v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok 2004 s dotací ,- Kč z celkové pořizovací ceny ,- Kč. Zbylých 9 stojanů pořídilo Město Krnov v roce 2006 z vlastních prostředků, pořizovací cena činila ,- Kč. Do výzkumu bylo proto zařazeno i několik otázek týkajících se problematiky využívání těchto stojanů. Výsledky výzkumu poslouží jako vodítko pro nezbytné kroky vedoucí k jejich efektivnějšímu využití. 6

7 Využíváte bezpečnostní stojany na kola ve městě? Rozhodně ano Spíše ano 22,0 28,0 50% Ano Spíše ne Rozhodně ne 21,0 29,0 50% Ne Podporujete rozšíření bezpečnostních stojanů na kola ve městě? Rozhodně ano Spíše ano 23,0 44,0 67% Ano Spíše ne 14,0 Rozhodně ne 3,0 17% Ne Nevím 16, Bezpečnostní stojany v současné době využívá pouze 50% respondentů, pro zvýšení jejich počtu se vyslovilo celých 67% dotázaných. 7

8 6. Jevy či problémy které znepokojují nebo ohrožují občany a jejich okolí Které z následujících jevů a problémů Vás znepokojují či ohrožují Vás či Vaše okolí? Ohrožují Neohrožují Pomluvy Party dospívající mládeže Sražení (přejetí)autem Krádeže kol Bytové loupeže Vloupání/krádeže aut Vykradení chaty, chalupy Loupež Kapesní krádeže Vykrádání sklepů, garáží Výtržnictví Rvačky Přepadení na ulici Ublížení na zdraví Alkoholismus Drogy Organizovaný zločin Pohlavní zneužívání Znásilnění Prostituce, kuplířství Týrání v domácnosti Porušování domovní svobody Únos Vražda Rasismus,fašismus Korupce Diskriminace Lichva Vydírání Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím 8

9 Za jevy a problémy nejvíce ohrožující respondenty byly označeny rvačky (41%) a krádeže kol (40%). Na opačném konci se nachází únosy, vraždy, prostituce a kuplířství a týrání v domácnosti. 7. Opatření pro zvýšení pocitu bezpečí Jaká opatření by podle Vás zvýšila Váš pocit bezpečí ve městě? Častější přítomnost policistů v ulicích Lepší pouliční osvětlení Rozšíření kamerového systému Razantnější přístup policie vůči pachatelům Zlepšení spolupráce MP, P ČR a Města Intenzivnější spolupráce s NO Podpora NO Ano Ne Nevím 0% 20% 40% 60% 80% 100% N = 100 Jak dle respondentů vyplývá z výše uvedeného grafu, pocit bezpečí ve městě by zvýšila všechna opatření bez výraznějších rozdílů. Shrnutí Město Krnov považují dotázaní občané ve většině případů za bezpečné. Tento pocit bezpečí ustupuje pouze v určitých lokalitách a v návaznosti na denní dobu. Vztah respondentů k Městskému kamerovému dohlížecímu systému je pozitivní, MKDS zvyšuje pocit bezpečí, jeho rozšíření do uvedených oblastí bylo označeno za žádoucí. Za slabou stránku je považována nedostatečná informovanost o systému a jeho využívání. Bezpečnostní uzamykatelné stojany na kola nejsou v současné době dostatečně využívány, i přesto se respondenti vyjádřili pro rozšíření jejich počtu. 9

10 Za dva nejvíce ohrožující jevy byly označeny rvačky a krádeže kol. Vítána jsou všechna opatření zvyšující pocit bezpečí ve městě. 10

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti Závěrečná zpráva sociologického průzkumu Bezpečnostní situace města Broumov I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu sociologického průzkumu realizovaného

Více

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Koncepce prevence kriminality města Krnova na období 2009-2011 SRPEN 2008 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Krásná Lípa náš bezpečný domov

Krásná Lípa náš bezpečný domov 2009 Krásná Lípa náš bezpečný domov SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz Září 2009 2 OBSAH Úvod I. Krásná Lípa základní údaje II. Výzkum

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2009 Příbram leden 2009 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203 206 červenec 202 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203-206 Obsah Úvod... 3 Popis současného stavu... 4 Systém prevence kriminality

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Tima Liberec, s.r.o. Jablonec n. N. 2012 = 1 Kapitola1 ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Rychlé seznámení s výsledky průzkumu vám zajistí 1. shrnutí v tomto oddíle, 2. přehled výsledků v příloze A, 3. orientace

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2014 Zpracoval: únor 2015 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více