TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ"

Transkript

1 Příloha č P01 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 93

2 ZMĚNA Č. 6 Změny transformačního plánu jsou vyznačeny modrou barvou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 93

3 Obsah 1. Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Komunikační strategie Plán komunikace Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace Analýza rizik Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Analýza zařízení z pohledu uživatelů Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie podpory domácností pro děti do 18 let Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management Strategie humanizace původní služby Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služeb Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 93

4 5.9 Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby Srovnání pracovních pozic Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 93

5 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Záviše Kalandry 1353, Vsetín Zašová 45, Zašová DIČ , , GSM WWW Mgr. Jaromír Navrátil - ředitel organizace Zlínský kraj Tř. T. Bati 21, Zlín Zřizovatel organizace Mgr. Taťána Nersesjan - Radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Jana Chovancová - vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Alena Grebíková - vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Marta Karpielová - pracovnice odboru sociálních věcí Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 93

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová Historie zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením má 2 základní objekty, první objektem je budova bývalého kláštera (budova č. 45) z roku 1728, druhým objektem je budova bývalé školy (budova č. 258) z roku Celý komplex, který tvoří kostel, fara a klášter je kulturní památkou, která je evidována památkovým úřadem Ostrava. Původní účel budovy kláštera: Ústav sv. Josefa pro opuštěné ženy, sirotky a staré ženy kongregace školských sester de Notre Dame Ústav pro opuštěnou mládež a staré ženy Zvláštní škola s internátem ONV Valašské Meziříčí a Domov důchodců pod Charitou odchod řeholních sester Ústav sociální péče pro mládež (od roku 2007 pod názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením) Původní účel budovy školy: škola pro schovanky ústav u obce, ve 2. patře ložnice pro schovanky ústavu obecná škola přestavba na pavilon Domova důchodců pro ženy a muže 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Principy organizace Původní instituce Posláním Domova je poskytnout pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, zajistit jim potřebnou péči dle individuálně stanovených potřeb, a to na úrovni celoročně poskytované pobytové služby. Klienti jsou podporováni v udržení co největší samostatnosti, v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, v udržování společenských, kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých klientů. poskytnout klientům kvalitní technické i sociální zázemí a podporovat jejich možnosti a schopnosti tak, aby se jejich život přibližoval co nejvíce běžnému způsobu života. Zásady poskytovaných služeb (společné hodnoty a postupy zaměstnanců) při poskytování sociálních služeb: - sociální cítění, empatie - pozitivní přístup - důvěra - úcta ke klientům - zapojení uživatelů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 93

7 Cílová skupina Kapacita služby - odbornost - profesionalita - vzdělávání zaměstnanců - flexibilita - schopnost zaměstnanců poskytnout podporu - schopnost zaměstnanců poradit - schopnost zaměstnanců sebereflexe Tvoří ji uživatelé ve věku od 19 let, kteří pro své mentální postižení a přidružené tělesné nebo smyslové postižení, nejsou plně schopni žít samostatně v přirozeném prostředí a rodina tuto péči nemůže poskytnout. Jsou to uživatelé služeb, u kterých je snížena soběstačnost v různém rozsahu, a to v základních životních dovednostech (např. omezení či úplná závislost v osobní péči, v používání veřejných míst a služeb, v získávání vzdělávání či pracovních návyků, problémy v kontaktu s komunitou, omezení schopnosti uplatňovat své potřeby, svá práva a nároky). 105 klientů 1.3 Vize transformace zařízení Vize transformace Zkvalitnění životních podmínek uživatelů našeho pobytového zařízení a umožnění maximálního rozvoje jejich osobnosti. Změna organizačních a řídících podmínek způsobem, které povedou k novému způsobu života uživatelů, srovnatelné s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Postupné opuštění dosavadního objektu, ve kterém se DOZP Zašová nachází. Zkvalitnění životních podmínek uživatelů ještě před vybudováním objektů, jejichž výstavba či rekonstrukce je plánována prostřednictvím IOP - postupné opouštění stávajícího objektu a umísťování klientů do služeb poskytovaných v bytech či objektech typu rodinného domu. Postupné opouštění stávajícího objektu uživateli, pro které zatím není plánováno umístění do služeb zřizovaných v nových objektech plánovaných vybudovat v rámci I. VI. etapy transformace. Těmto uživatelům je snaha zajistit adekvátní službu poskytovanou v bytech či objektech typu rodinného domu zajišťovanou poskytovatelem SSL Vsetín či jiným. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) Podpora samostatného bydlení - nízká míra podpory.kapacita 2 osoby Chráněné bydlení Cílová skupina - nízká míra podpory..kapacita 13 osob Cílová skupina - střední míra podpory...kapacita 32 osob Domov pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina -vysoká míra podpory.kapacita 36 osob Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 7 z 93

8 Základní principy nových služeb Orientace na větší samostatnost, nezávislost a rozhodování uživatelů. Individuální přístup, respektování práv a potřeb uživatelů. Podpora přirozených vztahů uživatelů. Využívání běžných služeb veřejnosti. Kvalita, odbornost, kreativita a týmová práce pracovníků. Základní časový horizont I. Etapa transformace zřízení služby podpora samostatného bydlení ve Valašském Meziříčí a výstavba domácností v obci Zašová. 1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; kapacita 2 klienti (zřízení bude zcela financované Zlínským krajem) ) DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů 3 domácnosti; jedno a dvoulůžkové pokoje 2015 II. Etapa transformace výstavba domácností ve Valašském Meziříčí DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů III. Etapa transformace výstavba domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů IV. Etapa transformace zřízení domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 9 klientů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 8 z 93

9 V. Etapa transformace zřízení domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů VI. Etapa transformace výstavba domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 Specifikace strategického cíle Zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby Nově vzniklé domácnosti uživatelů Individuální míra podpory každého uživatele Využití systému existujících sociálních a veřejných služeb Vybudování systému chybějících, potřebných návazných sociálních služeb Personální zajištění Koedukace zařízení Naplňování práv uživatelů 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 93

10 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 DC1 Informovanost uživatelů HC1 DC2 Informovanost zaměstnanců zařízení HC1 DC2 Informovanost a spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů HC1 DC3 Informovanost občanů dotčených regionů a obcí HC1 DC4 Mapování potřeb a míry podpory uživatelů HC2 DC5 Vytipování vhodných lokalit pro výstavbu domácností a určení typů nových služeb HC2 DC6 Určení typů a rozmístění nových sociálních služeb HC2 DC7 Příprava uživatelů na přesun do nových forem bydlení a způsobu poskytování služby HC3 DC8 Příprava pracovníků na přesun a jiný způsob poskytování sociálních služeb HC3 DC9 Analýza stávajících sociálních a veřejných služeb v dotčených lokalitách a možnosti jejich využívání uživateli HC4 DC10 Vytvoření systému chybějících a návazných služeb HC5 DC11 Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů pro poskytování nového systému sociálních služeb HC5 DC12 Zajištění denních programů pro uživatele s vyšší mírou podpory HC5 DC13 Analýza potřebného vzdělání zaměstnanců HC6 DC14 Analýza potřebného navýšení zaměstnanců v nových službách HC6 DC15 Zajištění rekvalifikace zaměstnanců, jejichž pracovní pozice budou rušeny a zvýšení profesionální kompetence HC6 zaměstnanců DC16 Zveřejnění informací o možnosti koedukace v rámci budování nového systému sociálních služeb HC7 DC17 Vyřízení OP uživatelům, u kterých to zatím nebylo možné HC8 DC18 Revize rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům a podávání návrhů na přehodnocení rozsudků o úplném zbavení způsobilosti k právním úkonům k příslušným soudům HC8 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 93

11 Transformační záměr DOZP Zašová je v souladu s cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období let : Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na léta následující - vznik nových a rozvoj stávajících sociálních služeb, bude reagovat na potřeby uživatelů zjištěných v rámci transformačního procesu zařízení DOZP Zašová. Specifické cíle pro sociální služby ve Zlínském kraji do roku 2020 (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) Vytváření a podporování sítě sociálních služeb s ohledem na hospodárnost a vynakládání finančních prostředků Podpora řešení problémů co nejblíže místu, kde vznikají a prostřednictvím subjektů, které jsou schopny je řešit Usilování o zajištění specializované péče pro specifické skupiny uživatelů sociálních služeb Podpora vytváření komplexů sociálních služeb ve smyslu vzájemné propojenosti a návaznosti služeb Prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb podpora samostatnosti a nezávislosti osob, preferování služby poskytované v přirozeném prostředí osob Dosažení dobré kvality sociálních služeb a informovanost o poskytovaných sociálních službách Transformační proces DOZP Zašová, vytvoření nové sítě sociálních služeb a podpora služeb komunitního typu je v souladu s komunitním plánováním dotčených obcí. Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu Přínosem transformačního procesu je vybudování potřebné a dostupné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v regionu měst Vsetín, Valašského Meziříčí, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm. V těchto regionech budou zřizovány nové sociální služby, které v daných regionech chybí a současně bude rozvíjena činnost některých sociálních služeb stávajících. Proces také počítá s maximálním využitím stávajících komunitních služeb, jako je např. kadeřnictví či zajištění volnočasových aktivit a rovněž mohou být některé služby v návaznosti na potřeby uživatelů rozvíjeny. V lokalitě budou hledány zdroje vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb předpokládáme vytvoření nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu. Důsledkem transformačního procesu bude větší zapojení občanů s mentálním postižením do místní komunity. Služby určené těmto osobám budou moci následně využívat i stávající obyvatelé regionu. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 93

12 Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti Zhodnocení z pohledu pracovníků: V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb a zvýšení kvality poskytovaných služeb předpokládáme v rámci uvedených etap vytvoření 5 nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Vlivem vzrůstajících nároků na odbornost pracovníků poskytující sociální služby se bude prostřednictvím vzdělávání zvyšovat kvalifikovanost těchto osob, což povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu (např. zajištění praní, zajištění stravy). Zhodnocení z pohledu uživatelů: V rámci procesu transformace budou hledány způsoby zajištění adekvátního zaměstnání pro uživatele tak, aby byl využit jejich potenciál na trhu práce a uživatelé se měli možnost tímto způsobem rovněž realizovat. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen Profese, které je nutné pro zajištění provozu nového systému sociálních služeb mohou vykonávat muži i ženy, budou-li splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon dané profese. Vzhledem k současnému převážně ženskému zastoupení pracovníků se budeme snažit navyšovat počet pracovníků mužských. DOZP Zašová je v současné době zařízení s výlučně mužskou klientelou. Do nových typů sociálních služeb však již budou v rámci koedukace přijímány rovněž ženy, čímž bude také umožněno případné partnerské soužití. 2. Komunikační strategie 2.1 Plán komunikace Analýza stávající komunikace v rámci zařízení Komunikace s pracovníky: - ředitelství SSL Vsetín (ředitel) předává informace vedoucímu DOZP Zašová - vedoucí DOZP Zašová svolává pravidelné porady (2x týdně), kde tyto informace předává vedoucím jednotlivých úseků - vedoucí jednotlivých úseků předávají informace na pravidelných poradách (2x měsíčně; dle potřeby) svým podřízeným pracovníkům - vedoucí zařízení a ředitel SSL svolávají 1x ročně pracovní poradu všech zaměstnanců DOZP - zpětná vazba od zaměstnanců formou dotazníků, 2x ročně; - zaměstnanci mají možnost podat stížnost nebo podnět vedoucímu zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 93

13 - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížností, všichni zaměstnanci jsou informování o výsledku analýzy písemně; 1x ročně jsou stížnosti kontrolovány ředitelstvím SSL Komunikace s pracovníky o procesu transformace: - ředitel SSL Vsetín, p.o. vedoucí DOZP Zašová střední management zařízení: 2x měsíčně svolává vedoucí zařízení poradu, které se účastní ředitel SSL Vsetín, p.o., sociální pracovnice ředitelství SSL Vsetín, p.o. a střední management zařízení (vedoucí sestra, 2 sociální pracovnice, vedoucí aktivizačních činností) = porada transformačního týmu I. - střední management zařízení: 2x týdně probíhá porada. - Střední management zařízení (část transformačního týmu I.) transformační tým II. (= 2 staniční sestry, 2 všeobecné sestry, 2 pracovnice v sociálních službách): 1x týdně probíhá porada - členové transformačního týmu I. a transformačního týmu II. průběžně informují všechny pracovníky o procesu transformace během individuálních pohovorů, kde získávají i zpětnou vazbu Komunikace s klienty: - vedoucí zařízení a vedoucí výchovy svolávají porady s klienty (nejméně jednou měsíčně) - individuální pohovory klientů s vedoucími pracovníky (probíhá neformálně, neplánovaně) - rozhovory klientů s kontaktními pracovníky a sociálními pracovnicemi v rámci individuálního plánování (dle potřeby) - počáteční zavádění VOKS, výměnného obrázkového systému pro klienty s poruchou komunikace - časopis Zašovská beruška informuje o proběhlých či připravovaných aktivitách. Do časopisu přispívají především uživatelé. Je určen pro klienty, personál zařízení i veřejnost. - zpětná vazba od klientů formou dotazníků 4x ročně - klienti mají možnost podávat stížnosti a podněty pracovníkům zařízení nebo anonymně do schránky - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížnosti, o výsledku jsou klienti informováni na poradách Komunikace s klienty o procesu transformace: 1) Střední management uživatelé: 1x měsíčně probíhají společné schůzky s uživateli. 2) Kontaktní pracovníci uživatelé: kontaktní pracovníci seznamují uživatele s potřebnými informacemi souvisejícími s průběhem poskytované služby, změnami a novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním rozhovoru průběžně, minimálně však 1x měsíčně. 3) Pracovníci jednotlivých úseků - uživatel: uživatel má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru. 4) Časopis Zašovská beruška Členové transformačního týmu I. podávají podrobnější informace ustanovenému transformačnímu týmu č.ii., aby tento tým mohl aktivně komunikovat se všemi zaměstnanci. Analýza stávající komunikace mimo zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 93

14 Ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - osobní a písemná komunikace se zřizovatelem Vedoucí zařízení a ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - průběžná aktualizace webových stránek - informace v regionálním tisku - jednání se zástupci obcí - jednání v rámci regionálního transformačního týmu ZK - jednání s MPSV Sociální pracovnice: - jednání se soudy a dalšími veřejnými institucemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů Vedoucí sestra: - jednání s lékaři, nemocnicemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky Vedoucí výchovy: - prezentace zařízení na obecních úřadech výstavky prací uživatelů - prezentace zařízení kulturní vystoupení, kulturní akce, sportovní akce - zajišťuje návštěvy uživatelů v jiných zařízeních Vize plán komunikační strategie (Strategické cíle) Základní komunikace o procesu transformace probíhá v rámci transformačního týmu, ten seznamuje s výsledky jednání a zapojuje do procesu zaměstnance, uživatele, jejich opatrovníky, rodinné příslušníky a veřejnost. Porady s pracovníky a uživateli zařízení budou zaměřeny na komunikaci, motivaci, stanovení možných rizik, příklady dobré praxe a následně na přestěhování uživatelů a přesuny zaměstnanců. Pracovníci v přímé péči s uživatelem musí být sami přesvědčeni o správnosti transformace, protože v první řadě oni mohou uživatele motivovat k přestěhování do lepších podmínek. Nezbytně nutné jsou pohovory vedoucího zařízení o transformaci se zaměstnanci a opatrovníky. Schůzky regionálního transformačního týmu se zástupci obcí budou zaměřeny na reálnost a potřebnost sociálních služeb v regionu s ohledem na střednědobý plán kraje a komunitní plánování obcí, využití budov ve vlastnictví kraje, obcí, spolupráci s majetkovým odborem ohledně výběru pozemků na výstavbu, projektů na rekonstrukci, výstavbu domů. Ve spolupráci se zřizovatelem je nutné vytvořit plán komunikace s veřejností pomocí médií. Se sociálními partnery a zástupci místní komunity budeme jednat o využití stávajících, nejen sociálních, služeb v místě a okolních obcích. Budeme organizovat besedy o transformaci s občany vybraných lokalit. Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 93

15 Cíl 1 Informovanost zaměstnanců o procesu transformace, motivace zaměstnanců Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení pracovníků s koncepcí Konzultace, porady, individuální pohovory, Vedoucí zařízení, členové září 2010 do transformace nástěnky, web transformačního týmu zařízení Proškolení pracovníků v rámci příkladů dobré Návštěvy v zařízení již transformovaných a Vedoucí zařízení do praxe těch, kteří jsou v procesu již dále; besedy se zástupci již transformovaných zařízení - Bellevue Slaný Intervence externích odborníků Konzultace individuálních plánů Vedoucí zařízení 2011 Konzultace pro stanovení míry podpory uživatelů Školení středního managementu Externí školení (členů transformačních týmů Vedoucí zařízení, členové a 2 KÚZ, MPSV) transformačního týmu zařízení Pravidelná podávání informací o průběhu procesu transformace zařízení Pravidelné porady pracovníků jednotlivých úseků zařízení; Diskuse neprovozními a personálními charakteristikami domácností; Zajišťování potřeb stávajících zaměstnanců; Plánování a zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců; Posuzování současné kvality poskytovaných služeb; Individuální posuzování potřeb uživatelů; Plánování individuální podpory pro uživatele; Spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů; Individuální pohovory s pracovníky. členové transformačního týmu zařízení; vedoucí jednotlivých úseků Min. 1x měsíčně Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele Cíl 1 Informovanost uživatelů o průběhu transformace, motivace uživatelů. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení s důvodem transformačních změn a průběhem transformačních kroků Besedy, nástěnky, web, VOKS systém pro nekomunikující klienty, rozhovory kontaktních pracovníků s uživateli Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 93

16 Zjištění individuálních představ uživatelů o místě a způsobu poskytování sociální služby Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník Stanovení nezbytné míry podpory uživatele Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník) Individuální příprava na samostatné bydlení, eliminace možných obav klientů Individuální rozhovory, dotazník, pozorování současného režimu dne a návyků uživatelů, zhodnocení a rekonstrukce režimu dne s uživatelem Kontaktní pracovník, sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku do do Seznamování klientů s budoucím bydlištěm Výlety do budoucí lokality Kontaktní pracovník klienta Pravidelné seznamování s průběhem Besedy, nástěnky, individuální rozhovory transformace Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby Cíl 1 Informovanost rodinných příslušníků, opatrovníků a blízkých osob o procesu transformace Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Mediální kampaň Články, web zařízení, osobní a telefonické Vedoucí zařízení srpen konzultace podle zájmu opatrovníků a rodinných příslušníků informační dopisy, informační letáky Informace o důvodu procesu transformace a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen říjen 2010 plánovaných transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Pravidelné informace o průběhu procesu Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen transformace a transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Zapojení opatrovníků, rodinných příslušníků a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen blízkých uživatelů do přípravy uživatele na změnu a plánování nových služeb osobní a telefonické rozhovory, konzultace individuálních plánů, web pracovnice, vedoucí sestra, kontaktní pracovníci Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost Cíl 1 Seznámení veřejnosti s transformací zařízení a získání podpory pro transformaci Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 93

17 Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Informace veřejnosti o procesu transformace Setkání se zástupci obcí Poskytnutí informací o současných podmínkách života uživatelů a cílech transformace v dotčených obcích Spolupráce s regionálním tiskem při informování o realizaci jednotlivých aktivit Články, regionální televize, informace na webu, ředitel, zástupci KÚZK, paní radní ZK pro sociální oblast Informační schůzka, schůzka k možnostem Zástupci KÚZK, ředitel SSL, spolupráce při hledání možných lokalit pro vedoucí zařízení výstavbu domácností Besedy, výstavky Vedoucí výchovy Články v regionálním tisku Ředitel SSL, vedoucí zařízení Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) Cíl 1 Propagace transformačního procesu našeho zařízení Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Poskytnutí informací o problematice transformace Dobrá praxe, exkurze do našeho zařízení, dny otevřených dveří, Ředitel, vedoucí zařízení září září říjen Poskytnutí základních informací o průběhu Tisk, aktualizace webových stránek, Ředitel, vedoucí zařízení srpen transformačního procesu nabídka exkurzí, praxe z jiných subjektů Navázání kontaktu s jinými typy sociálních Schůzky, písemný a telefonický kontakt Vedoucí sestra, vedoucí výchovy, květen služeb v okolí, přímá spolupráce sociální pracovnice Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy Cíl 1 Oslovení a zapojení do spolupráce zúčastněné strany z řad orgánů veřejné správy a samosprávy obcí Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení zástupců obcí a měst Osobní jednání Ředitel SSL, zástupci KÚZK, paní květen s transformačními záměry radní ZK pro sociální oblast Spolupráce s obcemi a městy na Osobní jednání, písemné zprávy, účast na ředitel SSL, vedoucí zařízení září transformačním záměru komunitním plánování lokalit, schůzky Účastnit se komunitního plánování Jednání týmu komunitního plánování pro Vedoucí zařízení, sociální 2x ročně sociální oblast Valašské Meziříčí pracovnice Spolupráce na tvorbě transformačního projektu s odborem sociálních věcí KÚZK Jednání v týmech, konzultace stanovených priorit a cílů, výběry lokalit pro bydlení klientů, kontrolní mechanizmy ve vztahu k tvorbě a realizaci transformačního plánu Ředitel SSL, vedoucí zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 93

18 Scénář krizové komunikace Cíl 1 Předcházení neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Riziko1 Neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžné předávání objektivních informací Individuální pohovory, schůzky, porady, Ředitel SSL, vedoucí zařízení, září zaměstnancům, klientům, opatrovníkům a rodinným příslušníkům telefonické informace, informace na webu a tisku vedoucí transformační skupiny I a II Rozvíjet komunikaci se zástupci MPSV (p. Semináře, praktická cvičení, dobrá praxe Vedoucí zařízení, ředitel, leden Kloučková, p. Příhonská, p. Linhartová) transformační tým I. Riziko2 Obavy zaměstnanců z jiného typu sociální služby Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat zaměstnance o probíhajícím procesu transformace Vytvoření krizového scénáře komunikace Porady, dobrá praxe, besedy, individuální pohovory, informace na webu a v regionálním tisku, porady s ředitelem SSL Vytvoření postupů řešení krizové situace (standardy) Vedoucí zařízení, transformační tým Vedoucí zařízení, transformační tým leden září 2010 informační schůzka říjen Riziko3 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu klienty Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat klienty o probíhajícím procesu transformace Porady s klienty, dobrá praxe, individuální pohovory, dotazníky, zpětná vazba Vedoucí zařízení, transformační tým leden průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů řešení krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko4 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu opatrovníky a rodinnými příslušníky Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat rodinné příslušníky, opatrovníky o probíhajícím procesu transformace Telefonické konzultace, informační schůzky, informace na webu a tisku, osobní konzultace, písemné podávání informací Vedoucí zařízení, transformační tým Informační schůzky: , ; průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko5 Problémy s adaptací klientů na nové podmínky života Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 18 z 93

19 Prevence problému s adaptací Nácvik sociálních dovedností, soběstačnosti a sebeobsluhy individuální plány dotazníky, zpětná vazba Finanční zajištění Náklady Zdroje Letáky, zvýšené finance na poštovné, dopravné Vlastní zdroje, OP LZZ - letáky cca ,- Kč - poštovné cca ,- Kč - doprava cca ,-Kč Zakoupení projektoru, notebooku Vlastní zdroje - cca ,- Kč Náklady na mzdu psychologa Vlastní zdroje Pořádání výstav ze současného života uživatelů a výrobků z volnočasových Vlastní zdroje aktivit uživatelů Besedy s širokou a odbornou veřejností, pronájem prostor, zajišťování Vlastní zdroje, OP LZZ občerstvení Personální zajištění komunikační strategie Potřebný personál Zdroje ředitel SSL Vlastní zdroje vedoucí zařízení Vlastní zdroje sociální pracovnice Vlastní zdroje vedoucí sestra Vlastní zdroje kontaktní pracovníci Vlastní zdroje vedoucí výchovy Vlastní zdroje vedoucí jednotlivých úseků Vlastní zdroje pracovníci v přímé péči Vlastní zdroje Další potřeby zajištění komunikační strategie Další potřeby Zdroje Pomoc vyškolených odborníků ESF Vedoucí zařízení, vedoucí výchovy, sociální pracovnice, kontaktní pracovníci leden průběžně Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 93

20 3. Řízení procesu 3.1 Složení regionálního transformačního týmu Organizace Jméno Kontakt 4 Zodpovědnosti Radní Zlínského kraje Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. DZP Velehrad Salašská Mgr. Taťána Nersesjan Mgr. Jana Chovancová Ing. Alena Grebíková Mgr. Gabriela Hrdinová Mgr. Marta Karpielová Mgr. Marta Linhartova Ing. Hana Zarembová Ing. Jaroslav Šenovský Mgr. Bronislav Vajdík PaedDr. Irena Hučíková Vlastní zdroje, OP LZZ gabriela Garant procesu transformace sociálních služeb ve ZK; propagace a prezentace procesu; podpora vyjednávání s obcemi Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Začlenění nové struktury služeb do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Koordinace činnosti regionálního transformačního týmu, koordinace transformačních aktivit ve ZK Koordinace tvorby projektu do IOP. Koordinace přípravy a realizace investic Zajišťování majetkoprávní problematiky. Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Řízení zařízení procházející transformací, koordinace procesu transformace zařízení Sociální služby Vsetín,p.o. Mgr. Jaromír Navrátil Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Sociální služby Vsetín, Bc. Lukáš Bednařík Řízení a koordinace procesu transformace v zařízení, 4 Telefon; Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 93

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010)

Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010) Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010) Zásady komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky -Rodinní příslušníci a opatrovníci uživatelů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Informace o projektu 1 Základní údaje Období realizace 1/2015 6/2016 Celkové předpokládané náklady 5 749 884 Kč Náklady k 31.5.2016 Cca 4 500 000 Kč 2 Kdo

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov 1. Charakteristika zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (dále jen Domov Javorník; DZP) je

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Inspekce poskytování sociálních služeb. Zlín, 15.květen 2009

Inspekce poskytování sociálních služeb. Zlín, 15.květen 2009 Inspekce poskytování sociálních služeb Zlín, 15.květen 2009 Mgr. Věra Stašová Krajský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb OBSAH SDĚLENÍ - Základní právní zakotvení inspekcí

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Javornická 830, Chvalčov ( dále jen Domov /DZP/ ) D O M O V N Í Ř Á D

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Javornická 830, Chvalčov ( dále jen Domov /DZP/ ) D O M O V N Í Ř Á D Javornická 830, 768 72 Chvalčov ( dále jen Domov /DZP/ ) D O M O V N Í Ř Á D Základní informace, adresy, telefonní čísla Kontaktní adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (DZP)

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín

Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín Popis realizace Charitní asistenční služby - Hlučín Poslání služby Charitní asistenční služba naplňuje své hlavní poslání umožnit svou podporou a pomocí lidem se sníženou soběstačností plnohodnotný život

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu Návrh postupu Tvorby verze 1 21. 1. 2014-1 / 6 - OBSAH Obsah... 2 1 Popis postupu tvorby... 3 2 Schéma postupu tvorby... 5 3 Přehled dílčích výstupů komunitního plánování... 6-2 / 6 - 1 POPIS POSTUPU TVORBY

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS)

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS) ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ (VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK) POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova pod hradem Žampach druh služby: odlehčovací služba Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Individuální projekt MPSV Podpora transformace

Individuální projekt MPSV Podpora transformace Individuální projekt MPSV Podpora transformace Zlín 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV Historie 2000-2002 Česko Britský projekt Květen 2005 - novela zákona o sociálním zabezpečení č.218/2005 Sb. Usnesení

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ Výzva pro experty na procesy transformace pro individuální projekt MPSV Transformace v rámci OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále jen MPSV, vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

XV / Zajištění kvality sociální služby

XV / Zajištění kvality sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE XV / Zajištění kvality

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více