TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ"

Transkript

1 Příloha č P01 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 93

2 ZMĚNA Č. 6 Změny transformačního plánu jsou vyznačeny modrou barvou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 93

3 Obsah 1. Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Komunikační strategie Plán komunikace Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace Analýza rizik Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Analýza zařízení z pohledu uživatelů Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie podpory domácností pro děti do 18 let Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management Strategie humanizace původní služby Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služeb Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 93

4 5.9 Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby Srovnání pracovních pozic Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 93

5 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Záviše Kalandry 1353, Vsetín Zašová 45, Zašová DIČ , , GSM WWW Mgr. Jaromír Navrátil - ředitel organizace Zlínský kraj Tř. T. Bati 21, Zlín Zřizovatel organizace Mgr. Taťána Nersesjan - Radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Jana Chovancová - vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Alena Grebíková - vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Marta Karpielová - pracovnice odboru sociálních věcí Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 93

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová Historie zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením má 2 základní objekty, první objektem je budova bývalého kláštera (budova č. 45) z roku 1728, druhým objektem je budova bývalé školy (budova č. 258) z roku Celý komplex, který tvoří kostel, fara a klášter je kulturní památkou, která je evidována památkovým úřadem Ostrava. Původní účel budovy kláštera: Ústav sv. Josefa pro opuštěné ženy, sirotky a staré ženy kongregace školských sester de Notre Dame Ústav pro opuštěnou mládež a staré ženy Zvláštní škola s internátem ONV Valašské Meziříčí a Domov důchodců pod Charitou odchod řeholních sester Ústav sociální péče pro mládež (od roku 2007 pod názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením) Původní účel budovy školy: škola pro schovanky ústav u obce, ve 2. patře ložnice pro schovanky ústavu obecná škola přestavba na pavilon Domova důchodců pro ženy a muže 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Principy organizace Původní instituce Posláním Domova je poskytnout pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, zajistit jim potřebnou péči dle individuálně stanovených potřeb, a to na úrovni celoročně poskytované pobytové služby. Klienti jsou podporováni v udržení co největší samostatnosti, v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, v udržování společenských, kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých klientů. poskytnout klientům kvalitní technické i sociální zázemí a podporovat jejich možnosti a schopnosti tak, aby se jejich život přibližoval co nejvíce běžnému způsobu života. Zásady poskytovaných služeb (společné hodnoty a postupy zaměstnanců) při poskytování sociálních služeb: - sociální cítění, empatie - pozitivní přístup - důvěra - úcta ke klientům - zapojení uživatelů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 93

7 Cílová skupina Kapacita služby - odbornost - profesionalita - vzdělávání zaměstnanců - flexibilita - schopnost zaměstnanců poskytnout podporu - schopnost zaměstnanců poradit - schopnost zaměstnanců sebereflexe Tvoří ji uživatelé ve věku od 19 let, kteří pro své mentální postižení a přidružené tělesné nebo smyslové postižení, nejsou plně schopni žít samostatně v přirozeném prostředí a rodina tuto péči nemůže poskytnout. Jsou to uživatelé služeb, u kterých je snížena soběstačnost v různém rozsahu, a to v základních životních dovednostech (např. omezení či úplná závislost v osobní péči, v používání veřejných míst a služeb, v získávání vzdělávání či pracovních návyků, problémy v kontaktu s komunitou, omezení schopnosti uplatňovat své potřeby, svá práva a nároky). 105 klientů 1.3 Vize transformace zařízení Vize transformace Zkvalitnění životních podmínek uživatelů našeho pobytového zařízení a umožnění maximálního rozvoje jejich osobnosti. Změna organizačních a řídících podmínek způsobem, které povedou k novému způsobu života uživatelů, srovnatelné s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Postupné opuštění dosavadního objektu, ve kterém se DOZP Zašová nachází. Zkvalitnění životních podmínek uživatelů ještě před vybudováním objektů, jejichž výstavba či rekonstrukce je plánována prostřednictvím IOP - postupné opouštění stávajícího objektu a umísťování klientů do služeb poskytovaných v bytech či objektech typu rodinného domu. Postupné opouštění stávajícího objektu uživateli, pro které zatím není plánováno umístění do služeb zřizovaných v nových objektech plánovaných vybudovat v rámci I. VI. etapy transformace. Těmto uživatelům je snaha zajistit adekvátní službu poskytovanou v bytech či objektech typu rodinného domu zajišťovanou poskytovatelem SSL Vsetín či jiným. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) Podpora samostatného bydlení - nízká míra podpory.kapacita 2 osoby Chráněné bydlení Cílová skupina - nízká míra podpory..kapacita 13 osob Cílová skupina - střední míra podpory...kapacita 32 osob Domov pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina -vysoká míra podpory.kapacita 36 osob Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 7 z 93

8 Základní principy nových služeb Orientace na větší samostatnost, nezávislost a rozhodování uživatelů. Individuální přístup, respektování práv a potřeb uživatelů. Podpora přirozených vztahů uživatelů. Využívání běžných služeb veřejnosti. Kvalita, odbornost, kreativita a týmová práce pracovníků. Základní časový horizont I. Etapa transformace zřízení služby podpora samostatného bydlení ve Valašském Meziříčí a výstavba domácností v obci Zašová. 1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; kapacita 2 klienti (zřízení bude zcela financované Zlínským krajem) ) DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů 3 domácnosti; jedno a dvoulůžkové pokoje 2015 II. Etapa transformace výstavba domácností ve Valašském Meziříčí DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů III. Etapa transformace výstavba domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů IV. Etapa transformace zřízení domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 9 klientů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 8 z 93

9 V. Etapa transformace zřízení domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů VI. Etapa transformace výstavba domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 Specifikace strategického cíle Zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby Nově vzniklé domácnosti uživatelů Individuální míra podpory každého uživatele Využití systému existujících sociálních a veřejných služeb Vybudování systému chybějících, potřebných návazných sociálních služeb Personální zajištění Koedukace zařízení Naplňování práv uživatelů 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 93

10 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 DC1 Informovanost uživatelů HC1 DC2 Informovanost zaměstnanců zařízení HC1 DC2 Informovanost a spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů HC1 DC3 Informovanost občanů dotčených regionů a obcí HC1 DC4 Mapování potřeb a míry podpory uživatelů HC2 DC5 Vytipování vhodných lokalit pro výstavbu domácností a určení typů nových služeb HC2 DC6 Určení typů a rozmístění nových sociálních služeb HC2 DC7 Příprava uživatelů na přesun do nových forem bydlení a způsobu poskytování služby HC3 DC8 Příprava pracovníků na přesun a jiný způsob poskytování sociálních služeb HC3 DC9 Analýza stávajících sociálních a veřejných služeb v dotčených lokalitách a možnosti jejich využívání uživateli HC4 DC10 Vytvoření systému chybějících a návazných služeb HC5 DC11 Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů pro poskytování nového systému sociálních služeb HC5 DC12 Zajištění denních programů pro uživatele s vyšší mírou podpory HC5 DC13 Analýza potřebného vzdělání zaměstnanců HC6 DC14 Analýza potřebného navýšení zaměstnanců v nových službách HC6 DC15 Zajištění rekvalifikace zaměstnanců, jejichž pracovní pozice budou rušeny a zvýšení profesionální kompetence HC6 zaměstnanců DC16 Zveřejnění informací o možnosti koedukace v rámci budování nového systému sociálních služeb HC7 DC17 Vyřízení OP uživatelům, u kterých to zatím nebylo možné HC8 DC18 Revize rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům a podávání návrhů na přehodnocení rozsudků o úplném zbavení způsobilosti k právním úkonům k příslušným soudům HC8 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 93

11 Transformační záměr DOZP Zašová je v souladu s cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období let : Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na léta následující - vznik nových a rozvoj stávajících sociálních služeb, bude reagovat na potřeby uživatelů zjištěných v rámci transformačního procesu zařízení DOZP Zašová. Specifické cíle pro sociální služby ve Zlínském kraji do roku 2020 (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) Vytváření a podporování sítě sociálních služeb s ohledem na hospodárnost a vynakládání finančních prostředků Podpora řešení problémů co nejblíže místu, kde vznikají a prostřednictvím subjektů, které jsou schopny je řešit Usilování o zajištění specializované péče pro specifické skupiny uživatelů sociálních služeb Podpora vytváření komplexů sociálních služeb ve smyslu vzájemné propojenosti a návaznosti služeb Prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb podpora samostatnosti a nezávislosti osob, preferování služby poskytované v přirozeném prostředí osob Dosažení dobré kvality sociálních služeb a informovanost o poskytovaných sociálních službách Transformační proces DOZP Zašová, vytvoření nové sítě sociálních služeb a podpora služeb komunitního typu je v souladu s komunitním plánováním dotčených obcí. Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu Přínosem transformačního procesu je vybudování potřebné a dostupné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v regionu měst Vsetín, Valašského Meziříčí, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm. V těchto regionech budou zřizovány nové sociální služby, které v daných regionech chybí a současně bude rozvíjena činnost některých sociálních služeb stávajících. Proces také počítá s maximálním využitím stávajících komunitních služeb, jako je např. kadeřnictví či zajištění volnočasových aktivit a rovněž mohou být některé služby v návaznosti na potřeby uživatelů rozvíjeny. V lokalitě budou hledány zdroje vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb předpokládáme vytvoření nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu. Důsledkem transformačního procesu bude větší zapojení občanů s mentálním postižením do místní komunity. Služby určené těmto osobám budou moci následně využívat i stávající obyvatelé regionu. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 93

12 Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti Zhodnocení z pohledu pracovníků: V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb a zvýšení kvality poskytovaných služeb předpokládáme v rámci uvedených etap vytvoření 5 nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Vlivem vzrůstajících nároků na odbornost pracovníků poskytující sociální služby se bude prostřednictvím vzdělávání zvyšovat kvalifikovanost těchto osob, což povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu (např. zajištění praní, zajištění stravy). Zhodnocení z pohledu uživatelů: V rámci procesu transformace budou hledány způsoby zajištění adekvátního zaměstnání pro uživatele tak, aby byl využit jejich potenciál na trhu práce a uživatelé se měli možnost tímto způsobem rovněž realizovat. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen Profese, které je nutné pro zajištění provozu nového systému sociálních služeb mohou vykonávat muži i ženy, budou-li splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon dané profese. Vzhledem k současnému převážně ženskému zastoupení pracovníků se budeme snažit navyšovat počet pracovníků mužských. DOZP Zašová je v současné době zařízení s výlučně mužskou klientelou. Do nových typů sociálních služeb však již budou v rámci koedukace přijímány rovněž ženy, čímž bude také umožněno případné partnerské soužití. 2. Komunikační strategie 2.1 Plán komunikace Analýza stávající komunikace v rámci zařízení Komunikace s pracovníky: - ředitelství SSL Vsetín (ředitel) předává informace vedoucímu DOZP Zašová - vedoucí DOZP Zašová svolává pravidelné porady (2x týdně), kde tyto informace předává vedoucím jednotlivých úseků - vedoucí jednotlivých úseků předávají informace na pravidelných poradách (2x měsíčně; dle potřeby) svým podřízeným pracovníkům - vedoucí zařízení a ředitel SSL svolávají 1x ročně pracovní poradu všech zaměstnanců DOZP - zpětná vazba od zaměstnanců formou dotazníků, 2x ročně; - zaměstnanci mají možnost podat stížnost nebo podnět vedoucímu zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 93

13 - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížností, všichni zaměstnanci jsou informování o výsledku analýzy písemně; 1x ročně jsou stížnosti kontrolovány ředitelstvím SSL Komunikace s pracovníky o procesu transformace: - ředitel SSL Vsetín, p.o. vedoucí DOZP Zašová střední management zařízení: 2x měsíčně svolává vedoucí zařízení poradu, které se účastní ředitel SSL Vsetín, p.o., sociální pracovnice ředitelství SSL Vsetín, p.o. a střední management zařízení (vedoucí sestra, 2 sociální pracovnice, vedoucí aktivizačních činností) = porada transformačního týmu I. - střední management zařízení: 2x týdně probíhá porada. - Střední management zařízení (část transformačního týmu I.) transformační tým II. (= 2 staniční sestry, 2 všeobecné sestry, 2 pracovnice v sociálních službách): 1x týdně probíhá porada - členové transformačního týmu I. a transformačního týmu II. průběžně informují všechny pracovníky o procesu transformace během individuálních pohovorů, kde získávají i zpětnou vazbu Komunikace s klienty: - vedoucí zařízení a vedoucí výchovy svolávají porady s klienty (nejméně jednou měsíčně) - individuální pohovory klientů s vedoucími pracovníky (probíhá neformálně, neplánovaně) - rozhovory klientů s kontaktními pracovníky a sociálními pracovnicemi v rámci individuálního plánování (dle potřeby) - počáteční zavádění VOKS, výměnného obrázkového systému pro klienty s poruchou komunikace - časopis Zašovská beruška informuje o proběhlých či připravovaných aktivitách. Do časopisu přispívají především uživatelé. Je určen pro klienty, personál zařízení i veřejnost. - zpětná vazba od klientů formou dotazníků 4x ročně - klienti mají možnost podávat stížnosti a podněty pracovníkům zařízení nebo anonymně do schránky - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížnosti, o výsledku jsou klienti informováni na poradách Komunikace s klienty o procesu transformace: 1) Střední management uživatelé: 1x měsíčně probíhají společné schůzky s uživateli. 2) Kontaktní pracovníci uživatelé: kontaktní pracovníci seznamují uživatele s potřebnými informacemi souvisejícími s průběhem poskytované služby, změnami a novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním rozhovoru průběžně, minimálně však 1x měsíčně. 3) Pracovníci jednotlivých úseků - uživatel: uživatel má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru. 4) Časopis Zašovská beruška Členové transformačního týmu I. podávají podrobnější informace ustanovenému transformačnímu týmu č.ii., aby tento tým mohl aktivně komunikovat se všemi zaměstnanci. Analýza stávající komunikace mimo zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 93

14 Ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - osobní a písemná komunikace se zřizovatelem Vedoucí zařízení a ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - průběžná aktualizace webových stránek - informace v regionálním tisku - jednání se zástupci obcí - jednání v rámci regionálního transformačního týmu ZK - jednání s MPSV Sociální pracovnice: - jednání se soudy a dalšími veřejnými institucemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů Vedoucí sestra: - jednání s lékaři, nemocnicemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky Vedoucí výchovy: - prezentace zařízení na obecních úřadech výstavky prací uživatelů - prezentace zařízení kulturní vystoupení, kulturní akce, sportovní akce - zajišťuje návštěvy uživatelů v jiných zařízeních Vize plán komunikační strategie (Strategické cíle) Základní komunikace o procesu transformace probíhá v rámci transformačního týmu, ten seznamuje s výsledky jednání a zapojuje do procesu zaměstnance, uživatele, jejich opatrovníky, rodinné příslušníky a veřejnost. Porady s pracovníky a uživateli zařízení budou zaměřeny na komunikaci, motivaci, stanovení možných rizik, příklady dobré praxe a následně na přestěhování uživatelů a přesuny zaměstnanců. Pracovníci v přímé péči s uživatelem musí být sami přesvědčeni o správnosti transformace, protože v první řadě oni mohou uživatele motivovat k přestěhování do lepších podmínek. Nezbytně nutné jsou pohovory vedoucího zařízení o transformaci se zaměstnanci a opatrovníky. Schůzky regionálního transformačního týmu se zástupci obcí budou zaměřeny na reálnost a potřebnost sociálních služeb v regionu s ohledem na střednědobý plán kraje a komunitní plánování obcí, využití budov ve vlastnictví kraje, obcí, spolupráci s majetkovým odborem ohledně výběru pozemků na výstavbu, projektů na rekonstrukci, výstavbu domů. Ve spolupráci se zřizovatelem je nutné vytvořit plán komunikace s veřejností pomocí médií. Se sociálními partnery a zástupci místní komunity budeme jednat o využití stávajících, nejen sociálních, služeb v místě a okolních obcích. Budeme organizovat besedy o transformaci s občany vybraných lokalit. Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 93

15 Cíl 1 Informovanost zaměstnanců o procesu transformace, motivace zaměstnanců Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení pracovníků s koncepcí Konzultace, porady, individuální pohovory, Vedoucí zařízení, členové září 2010 do transformace nástěnky, web transformačního týmu zařízení Proškolení pracovníků v rámci příkladů dobré Návštěvy v zařízení již transformovaných a Vedoucí zařízení do praxe těch, kteří jsou v procesu již dále; besedy se zástupci již transformovaných zařízení - Bellevue Slaný Intervence externích odborníků Konzultace individuálních plánů Vedoucí zařízení 2011 Konzultace pro stanovení míry podpory uživatelů Školení středního managementu Externí školení (členů transformačních týmů Vedoucí zařízení, členové a 2 KÚZ, MPSV) transformačního týmu zařízení Pravidelná podávání informací o průběhu procesu transformace zařízení Pravidelné porady pracovníků jednotlivých úseků zařízení; Diskuse neprovozními a personálními charakteristikami domácností; Zajišťování potřeb stávajících zaměstnanců; Plánování a zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců; Posuzování současné kvality poskytovaných služeb; Individuální posuzování potřeb uživatelů; Plánování individuální podpory pro uživatele; Spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů; Individuální pohovory s pracovníky. členové transformačního týmu zařízení; vedoucí jednotlivých úseků Min. 1x měsíčně Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele Cíl 1 Informovanost uživatelů o průběhu transformace, motivace uživatelů. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení s důvodem transformačních změn a průběhem transformačních kroků Besedy, nástěnky, web, VOKS systém pro nekomunikující klienty, rozhovory kontaktních pracovníků s uživateli Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 93

16 Zjištění individuálních představ uživatelů o místě a způsobu poskytování sociální služby Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník Stanovení nezbytné míry podpory uživatele Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník) Individuální příprava na samostatné bydlení, eliminace možných obav klientů Individuální rozhovory, dotazník, pozorování současného režimu dne a návyků uživatelů, zhodnocení a rekonstrukce režimu dne s uživatelem Kontaktní pracovník, sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku do do Seznamování klientů s budoucím bydlištěm Výlety do budoucí lokality Kontaktní pracovník klienta Pravidelné seznamování s průběhem Besedy, nástěnky, individuální rozhovory transformace Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby Cíl 1 Informovanost rodinných příslušníků, opatrovníků a blízkých osob o procesu transformace Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Mediální kampaň Články, web zařízení, osobní a telefonické Vedoucí zařízení srpen konzultace podle zájmu opatrovníků a rodinných příslušníků informační dopisy, informační letáky Informace o důvodu procesu transformace a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen říjen 2010 plánovaných transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Pravidelné informace o průběhu procesu Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen transformace a transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Zapojení opatrovníků, rodinných příslušníků a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen blízkých uživatelů do přípravy uživatele na změnu a plánování nových služeb osobní a telefonické rozhovory, konzultace individuálních plánů, web pracovnice, vedoucí sestra, kontaktní pracovníci Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost Cíl 1 Seznámení veřejnosti s transformací zařízení a získání podpory pro transformaci Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 93

17 Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Informace veřejnosti o procesu transformace Setkání se zástupci obcí Poskytnutí informací o současných podmínkách života uživatelů a cílech transformace v dotčených obcích Spolupráce s regionálním tiskem při informování o realizaci jednotlivých aktivit Články, regionální televize, informace na webu, ředitel, zástupci KÚZK, paní radní ZK pro sociální oblast Informační schůzka, schůzka k možnostem Zástupci KÚZK, ředitel SSL, spolupráce při hledání možných lokalit pro vedoucí zařízení výstavbu domácností Besedy, výstavky Vedoucí výchovy Články v regionálním tisku Ředitel SSL, vedoucí zařízení Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) Cíl 1 Propagace transformačního procesu našeho zařízení Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Poskytnutí informací o problematice transformace Dobrá praxe, exkurze do našeho zařízení, dny otevřených dveří, Ředitel, vedoucí zařízení září září říjen Poskytnutí základních informací o průběhu Tisk, aktualizace webových stránek, Ředitel, vedoucí zařízení srpen transformačního procesu nabídka exkurzí, praxe z jiných subjektů Navázání kontaktu s jinými typy sociálních Schůzky, písemný a telefonický kontakt Vedoucí sestra, vedoucí výchovy, květen služeb v okolí, přímá spolupráce sociální pracovnice Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy Cíl 1 Oslovení a zapojení do spolupráce zúčastněné strany z řad orgánů veřejné správy a samosprávy obcí Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení zástupců obcí a měst Osobní jednání Ředitel SSL, zástupci KÚZK, paní květen s transformačními záměry radní ZK pro sociální oblast Spolupráce s obcemi a městy na Osobní jednání, písemné zprávy, účast na ředitel SSL, vedoucí zařízení září transformačním záměru komunitním plánování lokalit, schůzky Účastnit se komunitního plánování Jednání týmu komunitního plánování pro Vedoucí zařízení, sociální 2x ročně sociální oblast Valašské Meziříčí pracovnice Spolupráce na tvorbě transformačního projektu s odborem sociálních věcí KÚZK Jednání v týmech, konzultace stanovených priorit a cílů, výběry lokalit pro bydlení klientů, kontrolní mechanizmy ve vztahu k tvorbě a realizaci transformačního plánu Ředitel SSL, vedoucí zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 93

18 Scénář krizové komunikace Cíl 1 Předcházení neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Riziko1 Neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžné předávání objektivních informací Individuální pohovory, schůzky, porady, Ředitel SSL, vedoucí zařízení, září zaměstnancům, klientům, opatrovníkům a rodinným příslušníkům telefonické informace, informace na webu a tisku vedoucí transformační skupiny I a II Rozvíjet komunikaci se zástupci MPSV (p. Semináře, praktická cvičení, dobrá praxe Vedoucí zařízení, ředitel, leden Kloučková, p. Příhonská, p. Linhartová) transformační tým I. Riziko2 Obavy zaměstnanců z jiného typu sociální služby Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat zaměstnance o probíhajícím procesu transformace Vytvoření krizového scénáře komunikace Porady, dobrá praxe, besedy, individuální pohovory, informace na webu a v regionálním tisku, porady s ředitelem SSL Vytvoření postupů řešení krizové situace (standardy) Vedoucí zařízení, transformační tým Vedoucí zařízení, transformační tým leden září 2010 informační schůzka říjen Riziko3 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu klienty Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat klienty o probíhajícím procesu transformace Porady s klienty, dobrá praxe, individuální pohovory, dotazníky, zpětná vazba Vedoucí zařízení, transformační tým leden průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů řešení krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko4 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu opatrovníky a rodinnými příslušníky Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat rodinné příslušníky, opatrovníky o probíhajícím procesu transformace Telefonické konzultace, informační schůzky, informace na webu a tisku, osobní konzultace, písemné podávání informací Vedoucí zařízení, transformační tým Informační schůzky: , ; průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko5 Problémy s adaptací klientů na nové podmínky života Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 18 z 93

19 Prevence problému s adaptací Nácvik sociálních dovedností, soběstačnosti a sebeobsluhy individuální plány dotazníky, zpětná vazba Finanční zajištění Náklady Zdroje Letáky, zvýšené finance na poštovné, dopravné Vlastní zdroje, OP LZZ - letáky cca ,- Kč - poštovné cca ,- Kč - doprava cca ,-Kč Zakoupení projektoru, notebooku Vlastní zdroje - cca ,- Kč Náklady na mzdu psychologa Vlastní zdroje Pořádání výstav ze současného života uživatelů a výrobků z volnočasových Vlastní zdroje aktivit uživatelů Besedy s širokou a odbornou veřejností, pronájem prostor, zajišťování Vlastní zdroje, OP LZZ občerstvení Personální zajištění komunikační strategie Potřebný personál Zdroje ředitel SSL Vlastní zdroje vedoucí zařízení Vlastní zdroje sociální pracovnice Vlastní zdroje vedoucí sestra Vlastní zdroje kontaktní pracovníci Vlastní zdroje vedoucí výchovy Vlastní zdroje vedoucí jednotlivých úseků Vlastní zdroje pracovníci v přímé péči Vlastní zdroje Další potřeby zajištění komunikační strategie Další potřeby Zdroje Pomoc vyškolených odborníků ESF Vedoucí zařízení, vedoucí výchovy, sociální pracovnice, kontaktní pracovníci leden průběžně Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 93

20 3. Řízení procesu 3.1 Složení regionálního transformačního týmu Organizace Jméno Kontakt 4 Zodpovědnosti Radní Zlínského kraje Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. DZP Velehrad Salašská Mgr. Taťána Nersesjan Mgr. Jana Chovancová Ing. Alena Grebíková Mgr. Gabriela Hrdinová Mgr. Marta Karpielová Mgr. Marta Linhartova Ing. Hana Zarembová Ing. Jaroslav Šenovský Mgr. Bronislav Vajdík PaedDr. Irena Hučíková Vlastní zdroje, OP LZZ gabriela Garant procesu transformace sociálních služeb ve ZK; propagace a prezentace procesu; podpora vyjednávání s obcemi Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Začlenění nové struktury služeb do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Koordinace činnosti regionálního transformačního týmu, koordinace transformačních aktivit ve ZK Koordinace tvorby projektu do IOP. Koordinace přípravy a realizace investic Zajišťování majetkoprávní problematiky. Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Řízení zařízení procházející transformací, koordinace procesu transformace zařízení Sociální služby Vsetín,p.o. Mgr. Jaromír Navrátil Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Sociální služby Vsetín, Bc. Lukáš Bednařík Řízení a koordinace procesu transformace v zařízení, 4 Telefon; Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 93

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 82 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012)

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 113 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nabídka metodické podpory v oblasti komunitního plánování rozvoje sociálních služeb

Nabídka metodické podpory v oblasti komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Nabídka metodické podpory v oblasti komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Tým metodiků Zlínského kraje s akreditací MPSV ČR KRAJŠTÍ METODICI Garantují odbornou a kvalitativní úroveň procesů KP

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PATA V HAZLOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Stav k 3.6.2014 Stránka 1 z 146 Obsah Obsah... 2 Pozn.... 4 1. Základní údaje o zařízení...

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více