TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ"

Transkript

1 Příloha č P01 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 93

2 ZMĚNA Č. 6 Změny transformačního plánu jsou vyznačeny modrou barvou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 93

3 Obsah 1. Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Komunikační strategie Plán komunikace Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace Analýza rizik Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Analýza zařízení z pohledu uživatelů Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie podpory domácností pro děti do 18 let Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management Strategie humanizace původní služby Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služeb Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 93

4 5.9 Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby Srovnání pracovních pozic Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 93

5 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Záviše Kalandry 1353, Vsetín Zašová 45, Zašová DIČ , , GSM WWW Mgr. Jaromír Navrátil - ředitel organizace Zlínský kraj Tř. T. Bati 21, Zlín Zřizovatel organizace Mgr. Taťána Nersesjan - Radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Jana Chovancová - vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Alena Grebíková - vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Marta Karpielová - pracovnice odboru sociálních věcí Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 93

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová Historie zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením má 2 základní objekty, první objektem je budova bývalého kláštera (budova č. 45) z roku 1728, druhým objektem je budova bývalé školy (budova č. 258) z roku Celý komplex, který tvoří kostel, fara a klášter je kulturní památkou, která je evidována památkovým úřadem Ostrava. Původní účel budovy kláštera: Ústav sv. Josefa pro opuštěné ženy, sirotky a staré ženy kongregace školských sester de Notre Dame Ústav pro opuštěnou mládež a staré ženy Zvláštní škola s internátem ONV Valašské Meziříčí a Domov důchodců pod Charitou odchod řeholních sester Ústav sociální péče pro mládež (od roku 2007 pod názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením) Původní účel budovy školy: škola pro schovanky ústav u obce, ve 2. patře ložnice pro schovanky ústavu obecná škola přestavba na pavilon Domova důchodců pro ženy a muže 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Principy organizace Původní instituce Posláním Domova je poskytnout pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, zajistit jim potřebnou péči dle individuálně stanovených potřeb, a to na úrovni celoročně poskytované pobytové služby. Klienti jsou podporováni v udržení co největší samostatnosti, v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, v udržování společenských, kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých klientů. poskytnout klientům kvalitní technické i sociální zázemí a podporovat jejich možnosti a schopnosti tak, aby se jejich život přibližoval co nejvíce běžnému způsobu života. Zásady poskytovaných služeb (společné hodnoty a postupy zaměstnanců) při poskytování sociálních služeb: - sociální cítění, empatie - pozitivní přístup - důvěra - úcta ke klientům - zapojení uživatelů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 93

7 Cílová skupina Kapacita služby - odbornost - profesionalita - vzdělávání zaměstnanců - flexibilita - schopnost zaměstnanců poskytnout podporu - schopnost zaměstnanců poradit - schopnost zaměstnanců sebereflexe Tvoří ji uživatelé ve věku od 19 let, kteří pro své mentální postižení a přidružené tělesné nebo smyslové postižení, nejsou plně schopni žít samostatně v přirozeném prostředí a rodina tuto péči nemůže poskytnout. Jsou to uživatelé služeb, u kterých je snížena soběstačnost v různém rozsahu, a to v základních životních dovednostech (např. omezení či úplná závislost v osobní péči, v používání veřejných míst a služeb, v získávání vzdělávání či pracovních návyků, problémy v kontaktu s komunitou, omezení schopnosti uplatňovat své potřeby, svá práva a nároky). 105 klientů 1.3 Vize transformace zařízení Vize transformace Zkvalitnění životních podmínek uživatelů našeho pobytového zařízení a umožnění maximálního rozvoje jejich osobnosti. Změna organizačních a řídících podmínek způsobem, které povedou k novému způsobu života uživatelů, srovnatelné s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Postupné opuštění dosavadního objektu, ve kterém se DOZP Zašová nachází. Zkvalitnění životních podmínek uživatelů ještě před vybudováním objektů, jejichž výstavba či rekonstrukce je plánována prostřednictvím IOP - postupné opouštění stávajícího objektu a umísťování klientů do služeb poskytovaných v bytech či objektech typu rodinného domu. Postupné opouštění stávajícího objektu uživateli, pro které zatím není plánováno umístění do služeb zřizovaných v nových objektech plánovaných vybudovat v rámci I. VI. etapy transformace. Těmto uživatelům je snaha zajistit adekvátní službu poskytovanou v bytech či objektech typu rodinného domu zajišťovanou poskytovatelem SSL Vsetín či jiným. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) Podpora samostatného bydlení - nízká míra podpory.kapacita 2 osoby Chráněné bydlení Cílová skupina - nízká míra podpory..kapacita 13 osob Cílová skupina - střední míra podpory...kapacita 32 osob Domov pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina -vysoká míra podpory.kapacita 36 osob Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 7 z 93

8 Základní principy nových služeb Orientace na větší samostatnost, nezávislost a rozhodování uživatelů. Individuální přístup, respektování práv a potřeb uživatelů. Podpora přirozených vztahů uživatelů. Využívání běžných služeb veřejnosti. Kvalita, odbornost, kreativita a týmová práce pracovníků. Základní časový horizont I. Etapa transformace zřízení služby podpora samostatného bydlení ve Valašském Meziříčí a výstavba domácností v obci Zašová. 1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; kapacita 2 klienti (zřízení bude zcela financované Zlínským krajem) ) DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů 3 domácnosti; jedno a dvoulůžkové pokoje 2015 II. Etapa transformace výstavba domácností ve Valašském Meziříčí DOZP poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kapacita 18 klientů III. Etapa transformace výstavba domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů IV. Etapa transformace zřízení domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 9 klientů Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 8 z 93

9 V. Etapa transformace zřízení domácností ve Vsetíně Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů VI. Etapa transformace výstavba domácností v Rožnově pod Radhoštěm Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; kapacita 12 klientů Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 Specifikace strategického cíle Zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby Nově vzniklé domácnosti uživatelů Individuální míra podpory každého uživatele Využití systému existujících sociálních a veřejných služeb Vybudování systému chybějících, potřebných návazných sociálních služeb Personální zajištění Koedukace zařízení Naplňování práv uživatelů 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 93

10 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 DC1 Informovanost uživatelů HC1 DC2 Informovanost zaměstnanců zařízení HC1 DC2 Informovanost a spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů HC1 DC3 Informovanost občanů dotčených regionů a obcí HC1 DC4 Mapování potřeb a míry podpory uživatelů HC2 DC5 Vytipování vhodných lokalit pro výstavbu domácností a určení typů nových služeb HC2 DC6 Určení typů a rozmístění nových sociálních služeb HC2 DC7 Příprava uživatelů na přesun do nových forem bydlení a způsobu poskytování služby HC3 DC8 Příprava pracovníků na přesun a jiný způsob poskytování sociálních služeb HC3 DC9 Analýza stávajících sociálních a veřejných služeb v dotčených lokalitách a možnosti jejich využívání uživateli HC4 DC10 Vytvoření systému chybějících a návazných služeb HC5 DC11 Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů pro poskytování nového systému sociálních služeb HC5 DC12 Zajištění denních programů pro uživatele s vyšší mírou podpory HC5 DC13 Analýza potřebného vzdělání zaměstnanců HC6 DC14 Analýza potřebného navýšení zaměstnanců v nových službách HC6 DC15 Zajištění rekvalifikace zaměstnanců, jejichž pracovní pozice budou rušeny a zvýšení profesionální kompetence HC6 zaměstnanců DC16 Zveřejnění informací o možnosti koedukace v rámci budování nového systému sociálních služeb HC7 DC17 Vyřízení OP uživatelům, u kterých to zatím nebylo možné HC8 DC18 Revize rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům a podávání návrhů na přehodnocení rozsudků o úplném zbavení způsobilosti k právním úkonům k příslušným soudům HC8 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 93

11 Transformační záměr DOZP Zašová je v souladu s cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období let : Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na léta následující - vznik nových a rozvoj stávajících sociálních služeb, bude reagovat na potřeby uživatelů zjištěných v rámci transformačního procesu zařízení DOZP Zašová. Specifické cíle pro sociální služby ve Zlínském kraji do roku 2020 (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) Vytváření a podporování sítě sociálních služeb s ohledem na hospodárnost a vynakládání finančních prostředků Podpora řešení problémů co nejblíže místu, kde vznikají a prostřednictvím subjektů, které jsou schopny je řešit Usilování o zajištění specializované péče pro specifické skupiny uživatelů sociálních služeb Podpora vytváření komplexů sociálních služeb ve smyslu vzájemné propojenosti a návaznosti služeb Prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb podpora samostatnosti a nezávislosti osob, preferování služby poskytované v přirozeném prostředí osob Dosažení dobré kvality sociálních služeb a informovanost o poskytovaných sociálních službách Transformační proces DOZP Zašová, vytvoření nové sítě sociálních služeb a podpora služeb komunitního typu je v souladu s komunitním plánováním dotčených obcí. Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu Přínosem transformačního procesu je vybudování potřebné a dostupné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v regionu měst Vsetín, Valašského Meziříčí, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm. V těchto regionech budou zřizovány nové sociální služby, které v daných regionech chybí a současně bude rozvíjena činnost některých sociálních služeb stávajících. Proces také počítá s maximálním využitím stávajících komunitních služeb, jako je např. kadeřnictví či zajištění volnočasových aktivit a rovněž mohou být některé služby v návaznosti na potřeby uživatelů rozvíjeny. V lokalitě budou hledány zdroje vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb předpokládáme vytvoření nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu. Důsledkem transformačního procesu bude větší zapojení občanů s mentálním postižením do místní komunity. Služby určené těmto osobám budou moci následně využívat i stávající obyvatelé regionu. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 93

12 Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti Zhodnocení z pohledu pracovníků: V rámci budování potřebné sítě sociálních služeb a zvýšení kvality poskytovaných služeb předpokládáme v rámci uvedených etap vytvoření 5 nových pracovních míst pro občany dotčených regionů, a to v rámci budování služeb nových či rozšiřování služeb stávajících. Vlivem vzrůstajících nároků na odbornost pracovníků poskytující sociální služby se bude prostřednictvím vzdělávání zvyšovat kvalifikovanost těchto osob, což povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Dále předpokládáme zvýšení zaměstnanosti také v návaznosti na zajišťování různých zakázek firmami v rámci realizace projektu (např. zajištění praní, zajištění stravy). Zhodnocení z pohledu uživatelů: V rámci procesu transformace budou hledány způsoby zajištění adekvátního zaměstnání pro uživatele tak, aby byl využit jejich potenciál na trhu práce a uživatelé se měli možnost tímto způsobem rovněž realizovat. Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen Profese, které je nutné pro zajištění provozu nového systému sociálních služeb mohou vykonávat muži i ženy, budou-li splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon dané profese. Vzhledem k současnému převážně ženskému zastoupení pracovníků se budeme snažit navyšovat počet pracovníků mužských. DOZP Zašová je v současné době zařízení s výlučně mužskou klientelou. Do nových typů sociálních služeb však již budou v rámci koedukace přijímány rovněž ženy, čímž bude také umožněno případné partnerské soužití. 2. Komunikační strategie 2.1 Plán komunikace Analýza stávající komunikace v rámci zařízení Komunikace s pracovníky: - ředitelství SSL Vsetín (ředitel) předává informace vedoucímu DOZP Zašová - vedoucí DOZP Zašová svolává pravidelné porady (2x týdně), kde tyto informace předává vedoucím jednotlivých úseků - vedoucí jednotlivých úseků předávají informace na pravidelných poradách (2x měsíčně; dle potřeby) svým podřízeným pracovníkům - vedoucí zařízení a ředitel SSL svolávají 1x ročně pracovní poradu všech zaměstnanců DOZP - zpětná vazba od zaměstnanců formou dotazníků, 2x ročně; - zaměstnanci mají možnost podat stížnost nebo podnět vedoucímu zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 93

13 - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížností, všichni zaměstnanci jsou informování o výsledku analýzy písemně; 1x ročně jsou stížnosti kontrolovány ředitelstvím SSL Komunikace s pracovníky o procesu transformace: - ředitel SSL Vsetín, p.o. vedoucí DOZP Zašová střední management zařízení: 2x měsíčně svolává vedoucí zařízení poradu, které se účastní ředitel SSL Vsetín, p.o., sociální pracovnice ředitelství SSL Vsetín, p.o. a střední management zařízení (vedoucí sestra, 2 sociální pracovnice, vedoucí aktivizačních činností) = porada transformačního týmu I. - střední management zařízení: 2x týdně probíhá porada. - Střední management zařízení (část transformačního týmu I.) transformační tým II. (= 2 staniční sestry, 2 všeobecné sestry, 2 pracovnice v sociálních službách): 1x týdně probíhá porada - členové transformačního týmu I. a transformačního týmu II. průběžně informují všechny pracovníky o procesu transformace během individuálních pohovorů, kde získávají i zpětnou vazbu Komunikace s klienty: - vedoucí zařízení a vedoucí výchovy svolávají porady s klienty (nejméně jednou měsíčně) - individuální pohovory klientů s vedoucími pracovníky (probíhá neformálně, neplánovaně) - rozhovory klientů s kontaktními pracovníky a sociálními pracovnicemi v rámci individuálního plánování (dle potřeby) - počáteční zavádění VOKS, výměnného obrázkového systému pro klienty s poruchou komunikace - časopis Zašovská beruška informuje o proběhlých či připravovaných aktivitách. Do časopisu přispívají především uživatelé. Je určen pro klienty, personál zařízení i veřejnost. - zpětná vazba od klientů formou dotazníků 4x ročně - klienti mají možnost podávat stížnosti a podněty pracovníkům zařízení nebo anonymně do schránky - vedení zařízení provádí 2x ročně analýzu stížnosti, o výsledku jsou klienti informováni na poradách Komunikace s klienty o procesu transformace: 1) Střední management uživatelé: 1x měsíčně probíhají společné schůzky s uživateli. 2) Kontaktní pracovníci uživatelé: kontaktní pracovníci seznamují uživatele s potřebnými informacemi souvisejícími s průběhem poskytované služby, změnami a novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním rozhovoru průběžně, minimálně však 1x měsíčně. 3) Pracovníci jednotlivých úseků - uživatel: uživatel má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru. 4) Časopis Zašovská beruška Členové transformačního týmu I. podávají podrobnější informace ustanovenému transformačnímu týmu č.ii., aby tento tým mohl aktivně komunikovat se všemi zaměstnanci. Analýza stávající komunikace mimo zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 93

14 Ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - osobní a písemná komunikace se zřizovatelem Vedoucí zařízení a ředitel Sociálních služeb Vsetín, p.o.: - průběžná aktualizace webových stránek - informace v regionálním tisku - jednání se zástupci obcí - jednání v rámci regionálního transformačního týmu ZK - jednání s MPSV Sociální pracovnice: - jednání se soudy a dalšími veřejnými institucemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů Vedoucí sestra: - jednání s lékaři, nemocnicemi - jednání s opatrovníky a rodinnými příslušníky Vedoucí výchovy: - prezentace zařízení na obecních úřadech výstavky prací uživatelů - prezentace zařízení kulturní vystoupení, kulturní akce, sportovní akce - zajišťuje návštěvy uživatelů v jiných zařízeních Vize plán komunikační strategie (Strategické cíle) Základní komunikace o procesu transformace probíhá v rámci transformačního týmu, ten seznamuje s výsledky jednání a zapojuje do procesu zaměstnance, uživatele, jejich opatrovníky, rodinné příslušníky a veřejnost. Porady s pracovníky a uživateli zařízení budou zaměřeny na komunikaci, motivaci, stanovení možných rizik, příklady dobré praxe a následně na přestěhování uživatelů a přesuny zaměstnanců. Pracovníci v přímé péči s uživatelem musí být sami přesvědčeni o správnosti transformace, protože v první řadě oni mohou uživatele motivovat k přestěhování do lepších podmínek. Nezbytně nutné jsou pohovory vedoucího zařízení o transformaci se zaměstnanci a opatrovníky. Schůzky regionálního transformačního týmu se zástupci obcí budou zaměřeny na reálnost a potřebnost sociálních služeb v regionu s ohledem na střednědobý plán kraje a komunitní plánování obcí, využití budov ve vlastnictví kraje, obcí, spolupráci s majetkovým odborem ohledně výběru pozemků na výstavbu, projektů na rekonstrukci, výstavbu domů. Ve spolupráci se zřizovatelem je nutné vytvořit plán komunikace s veřejností pomocí médií. Se sociálními partnery a zástupci místní komunity budeme jednat o využití stávajících, nejen sociálních, služeb v místě a okolních obcích. Budeme organizovat besedy o transformaci s občany vybraných lokalit. Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 93

15 Cíl 1 Informovanost zaměstnanců o procesu transformace, motivace zaměstnanců Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení pracovníků s koncepcí Konzultace, porady, individuální pohovory, Vedoucí zařízení, členové září 2010 do transformace nástěnky, web transformačního týmu zařízení Proškolení pracovníků v rámci příkladů dobré Návštěvy v zařízení již transformovaných a Vedoucí zařízení do praxe těch, kteří jsou v procesu již dále; besedy se zástupci již transformovaných zařízení - Bellevue Slaný Intervence externích odborníků Konzultace individuálních plánů Vedoucí zařízení 2011 Konzultace pro stanovení míry podpory uživatelů Školení středního managementu Externí školení (členů transformačních týmů Vedoucí zařízení, členové a 2 KÚZ, MPSV) transformačního týmu zařízení Pravidelná podávání informací o průběhu procesu transformace zařízení Pravidelné porady pracovníků jednotlivých úseků zařízení; Diskuse neprovozními a personálními charakteristikami domácností; Zajišťování potřeb stávajících zaměstnanců; Plánování a zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců; Posuzování současné kvality poskytovaných služeb; Individuální posuzování potřeb uživatelů; Plánování individuální podpory pro uživatele; Spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů; Individuální pohovory s pracovníky. členové transformačního týmu zařízení; vedoucí jednotlivých úseků Min. 1x měsíčně Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele Cíl 1 Informovanost uživatelů o průběhu transformace, motivace uživatelů. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení s důvodem transformačních změn a průběhem transformačních kroků Besedy, nástěnky, web, VOKS systém pro nekomunikující klienty, rozhovory kontaktních pracovníků s uživateli Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 93

16 Zjištění individuálních představ uživatelů o místě a způsobu poskytování sociální služby Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník Stanovení nezbytné míry podpory uživatele Individuální rozhovory, dotazník Zástupci transformačního týmu (sociální pracovnice, vedoucí sestra, vedoucí aktivizačních činností), vedoucí úseku, kontaktní pracovník) Individuální příprava na samostatné bydlení, eliminace možných obav klientů Individuální rozhovory, dotazník, pozorování současného režimu dne a návyků uživatelů, zhodnocení a rekonstrukce režimu dne s uživatelem Kontaktní pracovník, sociální pracovnice, vedoucí výchovného úseku do do Seznamování klientů s budoucím bydlištěm Výlety do budoucí lokality Kontaktní pracovník klienta Pravidelné seznamování s průběhem Besedy, nástěnky, individuální rozhovory transformace Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby Cíl 1 Informovanost rodinných příslušníků, opatrovníků a blízkých osob o procesu transformace Vedoucí zařízení, kontaktní pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Mediální kampaň Články, web zařízení, osobní a telefonické Vedoucí zařízení srpen konzultace podle zájmu opatrovníků a rodinných příslušníků informační dopisy, informační letáky Informace o důvodu procesu transformace a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen říjen 2010 plánovaných transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Pravidelné informace o průběhu procesu Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen transformace a transformačních krocích osobní a telefonické rozhovory, web pracovnice, vedoucí sestra Zapojení opatrovníků, rodinných příslušníků a Informační dopis, informační schůzky, Vedoucí zařízení, sociální srpen blízkých uživatelů do přípravy uživatele na změnu a plánování nových služeb osobní a telefonické rozhovory, konzultace individuálních plánů, web pracovnice, vedoucí sestra, kontaktní pracovníci Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost Cíl 1 Seznámení veřejnosti s transformací zařízení a získání podpory pro transformaci Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 93

17 Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Informace veřejnosti o procesu transformace Setkání se zástupci obcí Poskytnutí informací o současných podmínkách života uživatelů a cílech transformace v dotčených obcích Spolupráce s regionálním tiskem při informování o realizaci jednotlivých aktivit Články, regionální televize, informace na webu, ředitel, zástupci KÚZK, paní radní ZK pro sociální oblast Informační schůzka, schůzka k možnostem Zástupci KÚZK, ředitel SSL, spolupráce při hledání možných lokalit pro vedoucí zařízení výstavbu domácností Besedy, výstavky Vedoucí výchovy Články v regionálním tisku Ředitel SSL, vedoucí zařízení Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) Cíl 1 Propagace transformačního procesu našeho zařízení Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Poskytnutí informací o problematice transformace Dobrá praxe, exkurze do našeho zařízení, dny otevřených dveří, Ředitel, vedoucí zařízení září září říjen Poskytnutí základních informací o průběhu Tisk, aktualizace webových stránek, Ředitel, vedoucí zařízení srpen transformačního procesu nabídka exkurzí, praxe z jiných subjektů Navázání kontaktu s jinými typy sociálních Schůzky, písemný a telefonický kontakt Vedoucí sestra, vedoucí výchovy, květen služeb v okolí, přímá spolupráce sociální pracovnice Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy Cíl 1 Oslovení a zapojení do spolupráce zúčastněné strany z řad orgánů veřejné správy a samosprávy obcí Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Seznámení zástupců obcí a měst Osobní jednání Ředitel SSL, zástupci KÚZK, paní květen s transformačními záměry radní ZK pro sociální oblast Spolupráce s obcemi a městy na Osobní jednání, písemné zprávy, účast na ředitel SSL, vedoucí zařízení září transformačním záměru komunitním plánování lokalit, schůzky Účastnit se komunitního plánování Jednání týmu komunitního plánování pro Vedoucí zařízení, sociální 2x ročně sociální oblast Valašské Meziříčí pracovnice Spolupráce na tvorbě transformačního projektu s odborem sociálních věcí KÚZK Jednání v týmech, konzultace stanovených priorit a cílů, výběry lokalit pro bydlení klientů, kontrolní mechanizmy ve vztahu k tvorbě a realizaci transformačního plánu Ředitel SSL, vedoucí zařízení Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 93

18 Scénář krizové komunikace Cíl 1 Předcházení neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Riziko1 Neporozumění transformačního procesu všech zúčastněných stran Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžné předávání objektivních informací Individuální pohovory, schůzky, porady, Ředitel SSL, vedoucí zařízení, září zaměstnancům, klientům, opatrovníkům a rodinným příslušníkům telefonické informace, informace na webu a tisku vedoucí transformační skupiny I a II Rozvíjet komunikaci se zástupci MPSV (p. Semináře, praktická cvičení, dobrá praxe Vedoucí zařízení, ředitel, leden Kloučková, p. Příhonská, p. Linhartová) transformační tým I. Riziko2 Obavy zaměstnanců z jiného typu sociální služby Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat zaměstnance o probíhajícím procesu transformace Vytvoření krizového scénáře komunikace Porady, dobrá praxe, besedy, individuální pohovory, informace na webu a v regionálním tisku, porady s ředitelem SSL Vytvoření postupů řešení krizové situace (standardy) Vedoucí zařízení, transformační tým Vedoucí zařízení, transformační tým leden září 2010 informační schůzka říjen Riziko3 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu klienty Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat klienty o probíhajícím procesu transformace Porady s klienty, dobrá praxe, individuální pohovory, dotazníky, zpětná vazba Vedoucí zařízení, transformační tým leden průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů řešení krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko4 Obtížná komunikace a nepřijetí transformačního procesu opatrovníky a rodinnými příslušníky Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Průběžně informovat rodinné příslušníky, opatrovníky o probíhajícím procesu transformace Telefonické konzultace, informační schůzky, informace na webu a tisku, osobní konzultace, písemné podávání informací Vedoucí zařízení, transformační tým Informační schůzky: , ; průběžně Vytvoření krizového scénáře komunikace Vytvoření postupů krizové situace Vedoucí zařízení, transformační říjen (standardy) tým Riziko5 Problémy s adaptací klientů na nové podmínky života Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 18 z 93

19 Prevence problému s adaptací Nácvik sociálních dovedností, soběstačnosti a sebeobsluhy individuální plány dotazníky, zpětná vazba Finanční zajištění Náklady Zdroje Letáky, zvýšené finance na poštovné, dopravné Vlastní zdroje, OP LZZ - letáky cca ,- Kč - poštovné cca ,- Kč - doprava cca ,-Kč Zakoupení projektoru, notebooku Vlastní zdroje - cca ,- Kč Náklady na mzdu psychologa Vlastní zdroje Pořádání výstav ze současného života uživatelů a výrobků z volnočasových Vlastní zdroje aktivit uživatelů Besedy s širokou a odbornou veřejností, pronájem prostor, zajišťování Vlastní zdroje, OP LZZ občerstvení Personální zajištění komunikační strategie Potřebný personál Zdroje ředitel SSL Vlastní zdroje vedoucí zařízení Vlastní zdroje sociální pracovnice Vlastní zdroje vedoucí sestra Vlastní zdroje kontaktní pracovníci Vlastní zdroje vedoucí výchovy Vlastní zdroje vedoucí jednotlivých úseků Vlastní zdroje pracovníci v přímé péči Vlastní zdroje Další potřeby zajištění komunikační strategie Další potřeby Zdroje Pomoc vyškolených odborníků ESF Vedoucí zařízení, vedoucí výchovy, sociální pracovnice, kontaktní pracovníci leden průběžně Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 93

20 3. Řízení procesu 3.1 Složení regionálního transformačního týmu Organizace Jméno Kontakt 4 Zodpovědnosti Radní Zlínského kraje Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Krajský úřad Zlín Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. Sociální služby Uherské Hradiště,p.o. DZP Velehrad Salašská Mgr. Taťána Nersesjan Mgr. Jana Chovancová Ing. Alena Grebíková Mgr. Gabriela Hrdinová Mgr. Marta Karpielová Mgr. Marta Linhartova Ing. Hana Zarembová Ing. Jaroslav Šenovský Mgr. Bronislav Vajdík PaedDr. Irena Hučíková Vlastní zdroje, OP LZZ gabriela Garant procesu transformace sociálních služeb ve ZK; propagace a prezentace procesu; podpora vyjednávání s obcemi Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Začlenění nové struktury služeb do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Koordinace činnosti regionálního transformačního týmu, koordinace transformačních aktivit ve ZK Koordinace tvorby projektu do IOP. Koordinace přípravy a realizace investic Zajišťování majetkoprávní problematiky. Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Řízení zařízení procházející transformací, koordinace procesu transformace zařízení Sociální služby Vsetín,p.o. Mgr. Jaromír Navrátil Řídí, koordinuje a kontroluje proces transformace a transformační aktivity v organizaci. Sociální služby Vsetín, Bc. Lukáš Bednařík Řízení a koordinace procesu transformace v zařízení, 4 Telefon; Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 93

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více