Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do"

Transkript

1 Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

2 Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a) konflikt /nedorozumění/ s pacientem b) porušení etiky ve vztahu k pacientovi c) non lege artis postup d) zanášení sporu mezi lékaři pečujícími o pacienta e) administratívní nedostatky b,c,d,e může proběhnout bez konfliktu (nebo zatím bez konfliktu) a naopak konflikt může nastat i bez b,c,d,e 2

3 Úvodem nemohu vynechat Proč vlastně děláme medicínské chyby? 3

4 Hegglin Robert O CHYBNÝCH DIAGNÓZÁCH Robert Hegglin ( ): faktory,které mohou vést k chybným diagnosám jsou 1/ neznalost rh: - učit se musíme stále, media a www. vědí všechno - to znamená neustálý závod mezi námi a pacienty 4

5 Nedostatečné vyšetření 2/ nedostatečné vyšetření vlivem : špatných návyků, nedostatečných možností, nevhodných pacientů, špatné techniky a nedostatku času rh: někdy za to ani doktor nemůže...(ale to ho neomlouvá) 5

6 Chyby v úsudku 3/ chyby při tvorbě úsudku následkem: nedostatku konstruktivního myšlení, předem vytvořeného mínění a sklonu k neomylnosti, sebelásky a ješitnosti, nelogických závěrů, úzkostlivé povahy, snahy o stanovení zvlášť zajímavé diagnosy, pesimismu či notorického optimismu a citové vazby lékaře na nemocného. 6

7 O častosti chorob O častosti chorob: časté choroby se vyskytují často, řídké choroby se vyskytují zřídka. O častosti chorob: vzácné projevy choroby častých se vyskytují častěji, než běžné projevy chorob vzácných rh: atypicky uložený appendix v.s. retroperitoneální tumor Existují lékaři, kteří diagnostikují stále jen zajímavé a řídce se vyskytující choroby, opakem jsou lékaři, kteří se jen vzácně vymaní z okruhu běžných diagnos. Oba typy lékařů jsou pro nemocného stejně nebezpečné 7

8 Selhání lékaře v komunikaci v přednášce nejde o předchozí rozbor medicínských pochybení, nebylo ho však možno nezmínit, ale jde o aspekty selhání lékaře v komunikaci s pacientem (často vedoucí ke konfliktu ) 8

9 Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a) konflikt /nedorozumění/ s pacientem b) porušení etiky ve vztahu k pacientovi c) non lege artis postup d) zanášení sporu mezi lékaři pečujícími o pacienta e) administratívní nedostatky b,c,d,e může proběhnout bez konfliktu (nebo zatím bez konfliktu) a naopak konflikt může nastat i bez b,c,d,e 9

10 non lege artis / konflikt / selhání - 10

11 Probereme nyní nejčastější aspekty Co všechno hraje roli v tom, že dojde (poté kdy jsme situaci podcenili) ke konfliktu=stížnosti pacienta? 1 verbální komunikace - porozumění lékař/pacient 2 nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem 3 stressy působící na lékaře i pacienta 4 manipulativní techniky od lékaře i vůči lékaři 5 stereotypy ve vzájemném vnímání lékař/pacient 11

12 1 Verbální komunikace 1 porozumění mezi lékařem a pacientem zásady zdvořilosti a slušného chování obecně srozumitelnost řeči /pozor na příliš odborná vyjádření lékaře/ oslovení pacienta a způsob jak o něm např. komunikujeme se sestrou (... tady pán... ) spisovný jazyk vs. slang relaxované mlčení -dejme pacientovi čas zformulovat myšlenky nereagování na známky neporozumění pacienta (rychlým tempem ho ženeme pryč) neadekvátní informace sdělené lékařem (ztrácí se v tom) důležitá je zejména ZÁVĚREČNÁ FÁZE KOMUNIKACE /po ošetření/ 12

13 2 Nonverbální komunikace nejen slova...výška a tón hlasu, řeč těla, gesta, oční kontakt, vyjádření emocí, vzájemného vztahu, akcentace významu, úprava, oblečení víc než ½ informací si lidé předají neverbálně nonverbální komunikace předchází slovní k., probíhá na nevědomé úrovni, souvisle /i mimo slovní k./, lze ji popřít dva nejčastější problémy agresivita /lékaře či pacienta/ a nezájem Lékař musí umět kontrolovat n.k. /nevysílá-li vůbec je posuzován negativně/, musí být konzervatívní v n.k. a musí být vnímavý a tolerantní k n.k. ze strany pacienta 13

14 3 Stress v konfliktech příčiny stressu lékař nejistota v dg. a správnosti postupu neúspěch v dg., léčbě komplikace v průběhu léčby nedostatek času monotónnost, kdy se neustále opakuje obdobná situace tlaky ke konání s nímž nesouhlasí (vše... až po syndrom vyhoření) pacient strach, bolest, fragmentace mezi mnoho odborníků-každý má jiný názor, pocit,že je mu věnováno málo času,že obtěžuje, nedostatek záklsdních informací ( proč jste sem byl poslán? ) 14

15 4 Manipulatívní techniky /obou stran/ model transakční analýzy 15

16 4 Manipulatívní techniky /obou stran/ 16 manipulace snaha o působení na myšlení druhé osoby se získáním určité výhody (na úkor této osoby) přesvědčování, nucení nadměrné požadavky popírání lepšího názoru podvádění dělání si legrace z druhého strojená úcta zastrašování, manipulace penězi, katastrofizování vyhýbavé odpovědi ponižování, arogance výčitky citové vydírání

17 5 Stereotypy ve vzájemném vnímání vztah mezi lékařem a pacientem je výrazně asymetrický pacient očekává co nejrychlejší a nejúčinnější léčbu a adekvátní komunikaci v lékaři spatřuje autoritu /i když už to není jako dříve, kdy přijímali až příliš submisivní roli/ přesto může dojít ke vzniku : bariér (nedůvěra, malá otevřenost, ostych, vliv dalších osob), nereálných očekávání, neztotožnění se s názorem lékaře, hledání viny u lékaře lékař očekává spolupráci, plné předání informací v anamnéze, plnění pokynů, dodržování léčebných opatření přesto může být málo empatický, bez individuálního přístupu /rutinéři/, nesplňující společenská kritéria (kouká do počítače, telefonuje, zapomene pacienta v čekárně) 17

18 Questions? ~ Answers! Otázky? ~ Odpovědi! Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Interaktivní komunikace Obsah:

Interaktivní komunikace Obsah: Interaktivní komunikace Obsah: Interaktivní komunikace... 1 Obsah:... 1 Úvod:... 3 Charakteristiky interaktivní komunikace:... 4 Druhy komunikace:... 4 Stupně komunikace:... 4 Neverbální komunikace...

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Martina Schneiderová Marek Schneider Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Elena Divecká

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Elena Divecká ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Elena Divecká FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor : Všeobecná sestra 5341R009 Elena Divecká KOMUNIKACE S PACIENTEM

Více

Lidský vztah jako systém

Lidský vztah jako systém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Institut celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Lidský vztah jako systém PhDr. Eva Půlkrábková červenec 2009 Bertalanffy: Systém je útvar složený z propojených

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Komunikace PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠHL Frýdlant podzim 2013 jaro 2014

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

1 Úvod... 6. 1.1 Asertivita... 7. 1.2 Sebeobrana... 12. 1.3 Hasiči... 14. 1.4 Zdravotnický záchranář... 16. 1.5 Pracovník v pohostinství...

1 Úvod... 6. 1.1 Asertivita... 7. 1.2 Sebeobrana... 12. 1.3 Hasiči... 14. 1.4 Zdravotnický záchranář... 16. 1.5 Pracovník v pohostinství... 1 2 Obsah 1 Úvod... 6 1.1 Asertivita... 7 1.2 Sebeobrana... 12 1.3 Hasiči... 14 1.4 Zdravotnický záchranář... 16 1.5 Pracovník v pohostinství... 18 1.6 Pracovník MHD... 20 1.7 Úředník... 21 2 Praktická

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Senioři s Alzheimerovou chorobou

Senioři s Alzheimerovou chorobou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Senioři s Alzheimerovou chorobou Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Marešová Ladislava Vypracovala: Jandová

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více