HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 21/211 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, září 211

2 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 Sídlo: Bartákova 12/37, 14 Praha 4 IČ: DIČ: CZ fax: telefon: zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 ředitelka: Mgr. Nicole Horová, tel Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská, tel linka 32, mob Přehled o prostorových podmínkách a) Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace): Hobby centrum 4, Bartákova 37, 14 Praha 4 Klub Amfora, Pujmanové 874, 14 Praha 4 Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 1, Skryje b) Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užíváním nemá organizace žádné, pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost), především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol: PJZŠ Horáčkova, Praha 4 ZŠ K Sídlišti, Praha 4 Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov, v ulici U Ledáren, Praha 4. 2

3 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 3. Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok V odloučeném pracovišti v Klubu Amfora - plánujeme adaptovat prostory na činnost Centra předškolních dětí Sluníčko. V současné době je Rozhodnutím o stavením povolení č. P4/2756/11/OST/POLA ze dne povolena stavba podle ověřené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a hledáme možnost přidělení investičních finančních prostředků zřizovatelem za účelem realizace stavby. Ve věci určení vlastnictví nevyužívaného nemovitého majetku ve Skryjích vydal Okresní soud Rakovník v březnu 21 rozsudek. Tento však dosud nenabyl právní moci (z důvodu podání odvolání, jednání je nařízeno na ), historická budova školy zůstává tedy i nadále nevyužita. Provoz školy v přírodě nemovitosti ve vlastnictví Hl. m. P. to žádným způsobem neomezuje. 3

4 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 21/211 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledu v občasníku DDM Solnička. Plán činnosti a jeho zpracování bylo potvrzeno odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. Ve všech formách volnočasových aktivit byl plán splněn, v mnoha případech byla činnost DDM ještě nad rámec plánu rozšířena podle zájmu veřejnosti a možností zařízení. V oblasti pravidelné činnosti vycházíme maximálně vstříc požadavkům veřejnosti. Pro členy ZÚ organizujeme další tématické příležitostné akce či odborná soustředění, účastníme se s nimi dalších veřejných soutěží. Nadále využíváme při velkých příležitostných akcích propagační panely s naší nabídkou na plakátech formátu A3. Při organizaci příležitostných akcí spolupracujeme s 4 volnočasová, o.p.s., kterou zřizuje Městská část Praha 4. Nadále spolupracujeme s partnery, kteří se osvědčili v předcházejících letech. 4

5 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 2. Pravidelná činnost Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 17 účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let). Věková skupina let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně (pouze 87 účastníků), a to především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit. V přehledu zájmových útvarů uvádíme v kategorii ostatní tyto zájmové útvary: Filmaři - děti se seznámí s animačními technikami (kreslená a plošková animace, animace objektů a netradičních materiálů, loutková animace, pixelace). Práce v kroužku je založena na vzájemné spolupráci - scénář, výtvarné zpracování postav a prostředí, nasnímání, výsledný film. Dějiny umění účastníci se seznámí s vzrušujícími tématy výtvarného umění od pravěku do současnosti - s epochami, styly, slohy a osobnostmi, které se do dějin umění zapsaly natrvalo. Seznámení se se stovkami obrazů, soch a staveb především v evropském kontextu. Promítání filmů a dokumentů o výtvarném umění. Klub maminek (3x) zájmový útvar je určen pro rodiče či prarodiče a děti ve věku od 1,5 roku. Doba strávená v kroužku je rozdělena na dva bloky, které se střídají. Jeden je věnován společným aktivitám. Zde je spojovacím prvkem zejména společná pohybová aktivita, jejíž náročnost se odvíjí zejména od věku dítěte - nácvik různých říkanek a písniček, rozvíjení motorických a jiných dovedností dětí. Druhým blokem jsou samostatné "pracovní činnosti" rodičů a dětí, kdy pro dospělé je vytvořen program zaměřený zejména na drobné ruční činnosti a tvoření. Práce se dřevem - účastníci se seznámí se základy dřevoobrábění - vyrobí si drobné užitkové nebo dárkové předměty. Vyzkouší si zdobnou uměleckou techniku - intarzii. Klub divadelního diváka - účastníci mají možnost shlédnout 1 divadelních představení pražských divadel - těch velkých i těch menších. Seznámí se s historií divadla, jeho zajímavostmi, diskutují o divadelní hře i o dalším díle autora shlédnutého představení. Šermířská skupina Rebel - scénický a historický šerm se specializuje na období Třicetileté války. Korálkování (2x) Kouzelnický kroužek - je určen těm, kteří mají zájem proniknout do světa kouzel a magie. Na schůzkách se naučí jevištnímu vystupování, spisovné mluvě, správné artikulaci a osvojí si základní společenská pravidla. Seznámí se s historií kouzelnictví a slavnými světovými kouzelníky pomocí studijních filmových ukázek. Setkají se s kouzelnickými rekvizitami a naučí se s nimi zacházet. Pod vedením zkušeného lektora se děti naučí sestavit si své vlastní kouzelnické číslo se vším, co k tomu patří - hudba, osvětlení, kostým, rekvizity. 5

6 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 3. Příležitostná činnost V oblasti příležitostních aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám, které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme na měnící se poptávku nejen stávající klientely. Velkým tradičním lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy, výtvarná odpoledne, taneční workshopy ), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich zaměření turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací ), vernisáže a divadelní představení. Velký potenciál věnujeme velkým akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným organizátorem my nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme Pražské dny mladého tance (3.ročník) a Dětský letecký modelářský den (2. ročník). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje zaznamenáváme větší a větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá jejich propagační význam. 5. Soutěže V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 11 sportovních soutěží (POPRASK) a předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT s téměř 5 účastníky. I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží především tanečních a vlastivědných ale především se účastníci našich pravidelných činností účastní soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže) a jejich dovednosti jsou často oceňovány. Výtvarné aktivity: To je hlína (s benefiční aukcí) Salesiánské hnutí mládeže: 2. místo Malujeme po síti Český rozhlas: do finále postoupil film dětí ze ZÚ Filmaři Noemova archa Taneční aktivity: Mistrovství ČR junior 9. místo Mistrovství ČR žáci 9. místo 6

7 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 6. Spontánní aktivity Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké návštěvnosti i v otevřeném kubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných činností. 7. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů v termínu od do ) a příměstské tábory Pobytové akce na území ČR Tábory všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech ČR. Hlavní vedoucí byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zahraniční letní taneční tábor / soustředění Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku. Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit. Golfové tábory V letošním roce jsme se v souladu se společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště a ve spolupráci zorganizovali 5 týdenních pobytových akcí. Zájem byl však stále vyšší, než jsme byli schopni kapacitně pokrýt, proto plánujeme v příštím školním roce tuto aktivitu rozšířit na celé období letních prázdnin. Příměstské tábory Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 12 nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu. 7

8 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 8. Pobytové akce (do 5 dnů) Nabídku pobytových akcí do 5 dnů soustředíme do víkendů a vedlejších školních prázdnin. Nabízíme tradiční osvědčené pobyty, u kterých jsme si v minulosti ověřili zájem veřejnosti. 9. Práce s talenty Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci soutěží. Navíc pro úspěšné řešitele předmětových soutěží A MŠMT pravidelně připravujeme ve Skryjích u Rakovníka. Soustředění - I.Q. Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy, prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby nabízíme individuální výuku hry na vybrané hudební nástroje klavír, bicí, rocková kytara. 1. Práce s handicapovanou mládeží V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit. 11. Metodická, poradenská činnost V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce 21/11 realizovala spolupráce s PdF UK při zabezpečení praktických seminářů 2. ročníků v naší organizaci. Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního lyžování a Instruktor snowboardingu. 8

9 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/ Granty Na základě usnesení Rady HMP č. 347 ze dne nám bylo přiděleno 91 tis. Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže v souladu s podanými a schválenými žádostmi následujícím způsobem: Projekt č. 232 Akce konané mimo území hl. m P. 2.,-- Kč Projekt č. 326 Akce konané v Praze 3.,-- Kč Projekt č. 415 Činnost otevřeného klubu Déčko 9.,-- Kč Projekt č. 517 Celopražská akce Historickou tramvají po Praze 8.,-- Kč Projekt č. 516 Celopražská akce Dětský modelářský den 5.,-- Kč Projekt č. 515 Celopražská akce Dny mladého tance 15.,-- Kč Projekt č. 61 Zahraniční spolupráce mládeže - Paříž 4.,-- Kč Na základě usnesení Rady HMP č. 456 ze dne nám bylo přiděleno 7 tis. Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti sportu v souladu s podanými žádostmi a výše uvedeným usnesením takto: Projekt č. 523 Sportovní soutěže pro ZŠ MČ Praha 4 7.,-- Kč Na základě usnesení Rady HMP č. 657 ze dne nám bylo přiděleno 15.,-- Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti vzdělávání na území HMP soutěže pro nadané děti, žáky a studenty v souladu s podanou žádostí. 14. Přehled prezentace činnosti na veřejnosti Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku noviny Prahy 4 Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a měsíčních programů v areálu organizace Články v odborných časopisech RC Revue, Modelář, Muzikus, Divadelní noviny Inzerce v odborných časopisech Prezentace na veletrhu Prezentace na webu organizace a na webu volnycaspraha.cz Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM Prezentace v časopise Mít kam jít 9

10 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/ Hodnocení doplňkové činnosti V souladu se zřizovací listinou můžeme vykonávat následující doplňkovou činnost: 1. pronájem nebytových prostor a reklamních ploch 2. hostinská činnost 3. činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4. pronájem služebního bytu budově Bartákova 37, Praha 4 5. výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů O službu definovanou v bodě 5. není v našem zařízení příliš poptávka a navíc využití nahrávacího studia pro hlavní činnost nám už neumožňuje realizaci služby doplňkové. Jsme si vědomi skutečnosti, že doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, proto možnosti nahrávacího studia pro doplňkovou činnost nevyužíváme. Zisk v doplňkové činnosti za účetní (kalendářní) rok 21 činil 331 tisíc Kč. Touto částkou si organizace posílila fond odměn o 25 tis. Kč a rezervní fond o 81 tis. Kč. v souladu s postojem zřizovatele. 16. Ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti Za rok 21 a v předešlých letech organizace vykazuje v hlavní činnosti vyrovnané hospodaření bez zisku a ztráty a v doplňkové činnosti zisk, který je možný použít vždy v následujícím roce na výdaje plánované i mimořádné. 1

11 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 III. Závěr shrnutí hodnotící zprávy Česká školní inspekce V uplynulém školním roce Česká školní inspekce neprovedla v DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 žádnou kontrolu. Prevence sociálně patologických jevů V DDM Praha 4 - Hobby Centrum 4 se ani v zájmových útvarech ani při ostatní činnosti nevyskytl žádný případ vyžadující určitý stupeň prevence. Ředitelka zařízení je proškolena v této oblasti a tuto problematiku sleduje. DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 je stále významnějším centrem nabídky zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit v lokalitě Prahy 4. Navázal další zajímavé spolupráce, v letošním roce jsem k partnerské spolupráci získali Golf resort Konopiště. Stále pozorujeme vzrůstající zájem o aktivity pro děti předškolního věku a dvě stávající CPD svou kapacitou nestačí poptávku pokrýt. Závěrem děkuji zřizovateli z a jeho podporu a všem zaměstnancům organizace za jejich aktivní přístup, za snahu vytvořit co nejširší a nejkvalitnější nabídku činností odpovídající měnící se poptávce, za realizaci velkého množství nových aktivit v nové vzájemné spolupráci. Výsledkem jejich dobře odvedené práce je pak spokojený účastník našich akcí. 11

12 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 12

13 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 Praha 4, Bartákova 37, IČ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 21 / 211 obsah: Pravidelná zájmová činnost Příležitostná a spontánní zájmová činnost Společné akce pražských DDM Tábory Akce do 4 dnů Další aktivity Komentář - zhodnocení činnosti DDM V Praze dne Předkládá: Mgr. Nicole Horová ředitel DDM

14 Osnova hodnotící zprávy pro DDM zřizovaných HMP I. Základní informace 1. identifikační údaje DDM 2. přehled o prostorových podmínkách 3. komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok, investiční akce II. Hodnocení školního roku (hodnocení jednotlivých činností či aktivit uveďte v komentáři dle věkových skupin předškoláci, 6-15 let, let, let) 1. plnění hlavních úkolů (v bodech podle plánu činnosti) 2. celkový přehled hlavní činnosti (stávající tabulka bude upravena ) 3. pravidelná činnost (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 4. příležitostná činnost bez soutěží (stěžejní akce, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření, uveďte komentář k jednotlivým typům akcí - velké stěžejní akce a projekty nadregionálního významu, "malé" akce, dílny, cyklické apod.) 5. soutěže (úspěchy a ocenění, nové prvky, nedostatky, opatření) 6. spotánní aktivity (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 7. tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 8. pobytové akce do 5 dnů v termínu (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 9. práce s talenty (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, nedostatky, opatření) 1. práce s handicapovanou mládeží (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, nedostatky, opatření) 11. metodická, poradenská činnost 12. granty (přehled - vyhlašovatel, zaměření, získaná částka) 13. personální zabezpečení (stávající tabulky - struktura pracovníků, pedagogická způsobilost, přehled vzdělávání pracovníků) 14. přehled prezentace na veřejnosti (přehled - články, weby, reportáže ) 15. hodnocení doplňkové činnosti (formy, úspěšnost a efektivita) 16. ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti (tabulka za předchozí kalendářní rok) III. Závěr včetně shrnutí pravidelné a prázdninové činnosti a jednorázových akcí

15 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ z celkového počtu zapsaných zaměření počet ZÚ počet členů - 5 let 6-15 let let let ostatní sportovní (florbal, aerobic turistika (vodáci, hudební individuálky-flétna, kytara, zpívánky tanec dramatická výchova (div.subory, dram.kroužky) keramika výtvarka technické obory - elektro,modelář, Kutílek, ZOO foto PC přírodověda (chemie, chovatelství ) vzdělávací a společenskovědné (jazyky, přípravky...) centra pro předškolní děti*) ostatní**) celkový součet *) CPD - jedno centrum = jeden ZÚ, počet členů = počet zaplacených přihlášek za rok (bez ohledu na počet dnů účasti) **) ostatní = jinde neuvedené (stručně popsat) Celkový přehled Počet ZÚ 137 pravidelné činnosti Počet zapsaných členů 1834 z toho: do 6-18 let cizinců 13

16 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ Účastníků Osobohodin Počet týdnů = za celou dobu konání ZÚ. Počet účastníků = každý zapsaný, který pravidelně docházel alespoň 5 měsíců (2 týdnů) , ,86 Č. Název zájmového útvaru a věkové určení účastníků (od- do let) Počet Počet Počet Počet hodin v týdnů účastníků osobohodin týdnu 1. Výtvarka pro předškoláky - pondělí 37 2, 11, 814, 2. Výtvarka pro předškoláky - úterý 37 2, 1, 74, 3. Výtvarka pro děti - úterý 37 2,67 18, 1776, 4. Výtvarka pro děti - středa 36 2,67 8, 768, 5. Výtvarné techniky pro mládež 36 2,67 7, 672, 6. Filmaři 36 2,67 8, 768,96 7. Výtvarný kurz I. 36 2,67 1, 961,2 8. Výtvarný kurz II. 36 2,67 1, 961,2 9. Divadelní kroužek 24 3, 9, 648, 1. Dramatický klub 36 1,33 6, 288, 11. Dramatický klub I. 37 2, 9, 666, 12. Angličtina pro pokročilé 34 2, 6, 48, 13. Angličtina pro mírně pokročilé 37 2, 1, 74, 14. Angličtina pro začátečníky 36 2, 5, 36, 15. Angličtina pro předškoláky 37 1, 11, 47, 16. Cvičení rodičů s dětmi - děti od tří do čtyř let s dospělým doprovodem 37 1,33 27, 1332, 17. Sportovní přípravka 2. - děti od pěti do šesti let 4 1,33 26, 1386, Všeználek - děti od pěti do osmi let 33 2,67 16, 148, 19. Barevné hraní - děti od dvou do čtyř let 32 1, 11, 352, 2. Kouzelnický kroužek - pro děti a mládež od šesti do dvaceti pěti let 31 4, 13, 1612, 21. Orientální tance - skupina Maghreb( reprezanační skupina) - děti od osmi let, mládež a dospělí 43 2, 1, 86, 22. Orientální tance 1. děti šest až dvanáct let 38 1,33 8, 45, Orientální tance 2. děti od třinácti let a mládež 42 1,33 8, 448, 24. Orientální tance 3. mládež a dospělí 36 1,33 9, 432, 25. Orientální tance 4. děti od osmi let a mládež 42 1,33 7, 392, 26. Letečtí modeláři , 9, 126, 27. Letečtí modeláři , 11, 1221, 28. Letečtí modeláři , 8, 912, 29. Letečtí modeláři , 12, 1296, 3. Letečtí modeláři , 8, 864, 31. Letečtí modeláři , 7, 714, 32. Plastikoví modeláři , 7, 756, 33. Železniční modeláři , 8, 1152, 34. Železniční modeláři , 6, 816, 35. Železniční modeláři , 7, 924, 36. Lezecká stěna , 27, 3996, 37. Lezecká stěna , 24, 336, 38. Lezecká stěna , 3, 84, 39. Cyklistika , 7, 49, 4. Programování Ruby , 4, 264, 41. Programování HTML , 6, 396, 42. Elektronika a robotika , 11, 814, 43. Elektronika a robotika , 9, 612, 44. Svět pod mikroskopem 29 2, 8, 464, 45. Aerobik 36 1,33 18, 861, Sportovní přípravka I. 37 1,33 28, 1377, A dance děti A disco , 25, 185, 48. A dance děti A disco II 36 2, 24, 1728, 49. A dance děti B disco , 19, 146, 5. A dance děti B disco II 35 2, 24, 168, 51. A dance junior A disco I 37 2, 27, 1998, 52. A dance junior A disco II 36 2, 25, 18, 53. A dance junior B disco I 37 2, 11, 814, 54. A dance junior B disco II 35 2, 13, 91, 55. A dance děti hip hop I 37 2, 24, 1776, 56. A dance děti hip hop II 36 2, 23, 1656, 57. A dance junior hip hop I 37 2, 14, 136, 58. A dance junior hip hop II 36 2, 14, 18, 59. A dance HVK I 37 2, 3, 222, 6. A dance HVK II 36 2, 3, 216, 61. Disco mini I 37 1, 15, 555, 62. Disco mini II 35 1, 13, 455, 63. Baby dance 37 1, 16, 592, 64. AMF dance I 37 2, 13, 962, 65. AMF dance II 35 2, 14, 98, 66. Hip hop I 37 2, 1, 74, 67. Hip hop II 35 2, 6, 42, 68. Rock n roll I 37 2, 13, 962, 69. Rock n roll II 36 2, 6, 432, 7. Step 36 2, 13, 936, 71. Zumba I 37 2, 19, 146, 72. Zumba II 36 2, 28, 216, 73. Dějiny umění 36 2, 6, 432, 74. Základy práce na PC 36 2, 5, 36, 75. Klub maminek pondělí 37 3, 28, 318,

17 76. Klub maminek úterý 37 3, 28, 318, 77. Klub maminek cvičení čtvrtek 35 1, 27, 945, 78. korálkování I 9-13 let 38 2, 6, 456, 79. korálkování II 7-14 let 37 2, 9, 666, 8. fotokroužek I 5-11 " 34 2, 6, 48, 81. fotokroužek II út " 36 2, 1, 72, 82. fotokroužek II pá 9-18 " 33 2, 1, 66, 83. práce se dřevem " 32 2,5 6, 48, 84. Klub divadelního diváka 1 4, 8, 32, 85. Karate D (6-1) - pondělí 38 1,33 2, 11,8 86. Karate D (6-1) - středa 36 1,33 22, 153, Karate C (7-15) - pondělí 37 1,33 19, 934, Karate C (7-15) - středa 36 1,33 2, 957,6 89. Karate B (7-15) - pondělí 37 1,33 9, 442,89 9. Karate B (7-15) - středa 36 1,33 8, 383,4 91. Karate A1 (7-15) - úterý 37 1,66 8, 491, Karate A1 (7-15) - čtvrtek 35 1,66 8, 464,8 93. Karate A2 (7-15) - úterý 37 1,66 11, 675, Karate A2 (7-15) - čtvrtek 35 1,66 12, 697,2 95. Karate E (14-26) - úterý 37 1,66 6, 368, Karate E (14-26) - čtvrtek 35 1,66 6, 348,6 97. Karate Kurz (15-69) 37 2, 6, 444, 98. Volejbal - pokročilí (15-26), pondělí 37 2, 8, 592, 99. Volejbal - začátečníci (12-26) 36 2, 11, 792, 1. Volejbal - pokročilí (15-26), pátek 33 2, 1, 66, 11. Míčové hry II (1-13) 38 1,33 19, 96, Sportovné turistický oddíl (7-15) 25 4, 9, 9, 13. Stolní tenis I (7-1) 33 1,33 11, 482, Stolní tenis II (1-15) 34 1,33 1, 452,2 15. In - line brusle (7-15) 26 4, 1, 14, 16. Míčové hry I (7-9) 37 1,33 15, 738, Tenis I (7-15) 2 1,33 6, 159,6 18. Tenis II (7-15) 2 1,33 5, 133, 19. Tenis III (7-15) 2 1,33 6, 159,6 11. Tenis IV (7-15) 21 1,33 5, 139, Tenis V (7-15) 2 1,33 5, 133, 112. Tenis VI (7-15) 2 1,33 4, 16, Tenis VII (7-15) 2 1,33 5, 133, 114. Jóga (18-69) - pondělí 37 2, 7, 518, 115. Jóga (18-69) - úterý 37 2, 7, 518, 116. Jóga (18-69) - středa 36 2, 7, 54, 117. Jóga (18-69) - čtvrtek 35 2, 7, 49, 118. Šachy - začátečníci (7-15) 33 1,33 9, 395, Šachy - pokročilí (7-15) 33 1,33 6, 263, Bicí (1-16let) 37 1, 4, 148, 121. Rebel- šerm 39 2, 6, 468, 122. Keramika pro předškoláky (3-7let) 35 2, 6, 42, 123. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 35 2, 1, 7, 124. Keramika pro dospělé (18-99let) 35 3, 11, 1155, 125. Keramika pro rodiče s dětmi 35 2, 12, 84, 126. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 35 2, 14, 98, 127. Keramika pro dospělé (18-99let) 35 3, 15, 1575, 128. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 1, 68, 129. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 7, 476, 13. Keramika pro dospělé (18-99let) 34 3, 7, 714, 131. Keramika pro předškoláky (3-7let) 34 2, 8, 544, 132. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 1, 68, 133. Hra na flétnu 1 (5-8 let) 37 1, 5, 185, 134. Hra na flétnu 2 (7-9 let) 37 1, 5, 185, 135. Hra na flétnu 3 (6-9 let) 37 1, 5, 185, 136. Hra na flétnu 4 (7-8 let) 37 1, 5, 185, 137. Táborová kytara 1 (8-12 let) 36 1, 4, 144, 138. Táborová kytara 2 (1-14 let) 36 1, 7, 252, 139. Táborová kytara 3 ( let) 36 1, 7, 252, 14. Táborová kytara 4 (8-15 let) 36 1, 7, 252, 141. Táborová kytara 5 (9-13 let) 33 1, 5, 165, 142. Rocková kytara (15-18 let) 33 1, 2, 66, 143. Klavír klasický/improvizace 1 (8-5let) 37 1, 6, 222, 144. Klavír klasický/improvizace 2 (8-18 let) 35 1, 3, 15,

18 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PŘEHLED PŘÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTÍ Celkový přehled příležitostné akce pro účastníky do 26 let výukové programy pro účastníky do 26 let počet akcí z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY z toho akce s jinými subjekty** počet účastníků z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY vzdělávání dospělých - odb. kurzy soutěže vlastní jiné - ostatní celkem akce bez soutěží soutěže MŠMT soutěže Poprask celkem soutěže celkem příležitostné akce PŘEHLED SPONTÁNNÍCH ČINNOSTÍ počet dní* = akcí z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY počet účastníků z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY otevřený klub zahrada, hřiště celkem Pokyny k vykazování: Do této tabulky se nezapočítávají společné celopražské akce DDM (zvláštní tabulka) 1) příležitostné akce akce realizované v jednom dni (bez časového rozlišení) (započítávají se i propagační akce klubů ne ve spontánních aktivitách!!!!) 2) soutěže MŠMT jedna kategorie = jedna akce 3) soutěže mimo MŠMT, vlastní domečkové apod. jedna kategorie, typ = jedna akce 4) akce, kdy DDM zajišťuje program obsahově, (jeden program realizovaný pro 2 tříd je 2 akcí) 5) vzdělávání dospělých - odborné kurzy - DDM zajišťuje kompletně, obsahově, personálně 6) jiné- ostatní = vyjmenovat, příp. krátký popis Spontánní činnosti - počet dnů = dny, kdy je stanoven provoz (včetně letních prázdnin!) ** napsat do komentáře s kterými subjekty (MČ, NNO apod.) z toho volné dny = dny prázdnin během školního roku ( ) Komentář - upřesnění "jiných ostatních" Komentář významné, tradiční akce, novinky bomby změny, zájem veřejnosti Komentář ke spontánním - zájem, struktura, provoz

19 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM název akce datum počet účastníků počet pracovníků Zastávka Volný čas - tramvaj Parníkem do ZOO Za pražská humna Parou do historie Veselé bruslení Vlak do Lhotky Bambiriáda Pražské dny mladého tance 9.9. a a Dětský modelářský den Spolu dětem (Císařská louka) celkový součet Pokyny k vykazování: Vyplnit pouze POČET PRACOVNÍKŮ, kteří se na akci významně podíleli! (příprava, vlastní účast na realizaci, doprovod dětí na vystoupení se nepočítá!) Změna metodiky - vykazujeme pouze počet pracovníků. Počet účastníků vykazuje pouze hlavní organizátor akce.

20 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ MŠMT A POPRASK (od 1.9. do 31.8.) termín vyplňte ve tvaru datum typ počet konání název akce (OK, KK, zaměření) místo soutěže účastníků OK M.O. Z5, ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK M.O. Z9 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK Němčina SŠ III G. E. Krásnohorské P4 MŠMT OK CHeO D ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IIA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IIB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IA ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IB ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IIA ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IIB ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina SŠ III G Postupická P4 MŠMT KK Angličtina ZŠ IIA ZŠ Filosofská P4 MŠMT KK Angličtina ZŠ IIB ZŠ Filosofská P4 MŠMT KK Němčina SŠ IIIA G.Arabská P6 MŠMT KK Němčina SŠ IIIB G.Arabská P6 MŠMT KK Němčina ZŠ IIA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Němčina ZŠ IIB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Němčina ZŠ IIC ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. A ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. B ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. C ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. D ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Angličtina SŠ III G Postupická P4 MŠMT OK Programování žáci ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK Programování mládež ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK Pythagoriáda 6ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK Pythagoriáda 7ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK Pythagoriáda 8ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK aplikační soft. gr.edit 1.st ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. gr.editory ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. prezentace ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. tabulky ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. text. editory ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK FO E ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK FO F ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK MO Z6 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK MO Z7 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK MO Z8 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT wwwstránky ZŠ Jílovská P4 MŠMT Atletický 4 boj - IV.dívky ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - III.chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - IV.chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - III.dívky ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - I. + II. kat Chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - I. + II. kat Dívky ZŠ Campanus MŠMT Malý fotbal III.kat Chlapci, základní kolo AFK Slavoj Podolí, ZŠ Jílovská Poprask 181

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 obsah: Pravidelná zájmová činnost Příležitostná a spontánní zájmová činnost Společné akce pražských DDM Tábory Akce do 4 dnů Další aktivity Komentář - zhodnocení

Více

DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014

DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Ing. Jana Bendová PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření počet ZÚ počet členů sportovní (florbal,

Více

DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014

DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014 DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Jana Šimánková DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Více

DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015. Stadion mládeže

DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015. Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Stadion mládeže V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Žaneta Václavková PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů hudební

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2009 I. Úvod... 3 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 3 2. Zřizovatel:... 3 3. Ředitel

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2008 I. Úvod... 3 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 3 2. Zřizovatel:... 3 3. Ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 2. září 2015 spustíme zcela nový ON-LINE přihlašovací systém do našich zájmových kroužků, akcí i táborů formou tzv.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2007 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Šachy - ZŠ Chvaly 6 16 0 251901 Sportovní hry - mladší

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0 0 0 25 RGB 204 204 205 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE 2728 CMYK 96 69 0 0 RGB 35 84 155 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 0 0 50 RGB 153 153 153 PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky LS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ:

Více