"Koukají na nás správně?" Projekt Preventivní vyšetření zraku dětí předškolního věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Koukají na nás správně?" Projekt Preventivní vyšetření zraku dětí předškolního věku"

Transkript

1 "Koukají na nás správně?" Projekt Preventivní vyšetření zraku dětí předškolního věku Zpětná vazba ředitelek mateřských škol zapojených do projektu zp zaměstnanecká pojišťovna škoda

2 Ústí nad Labem Partner projektu: "Šlo o naprosto unikátní záležitost. U desítek dětí se podařilo vadu zjistit, což má obrovský význam jak pro ně samotné, tak pro rodiče, kteří často nejsou schopni poznat, že jejich dítě vidí špatně. Projekt jim tedy pomůže zahájit včas účinnou léčbu" Zuzana Kailová, náměstkyně primátora Myslím, že akce byla přínosná, jakákoliv prevence v tomto ohledu je dobrá. Mgr. Martin Kolský, ředitel školy ZŠ a MŠ Nová Váš projekt mě nesmírně nadchnul a myslím, že je to po dlouhé době jedna z mála věcí, která je nesmírně užitečná a platná. Vím, jak probíhají tříleté prohlídky dětí u dětských lékařů, kdy je velmi těžké z dětí vyloudit slovíčko, natož aby říkalo jaký obrázek jedním očíčkem vidí. Váš přístroj dokáže odhalit vadu i bez větší spolupráce s dítětem. To je super!!! Mám totiž takovou zkušenost v naší mateřské škole, kdy se na vadu zraku u dvou dětí přišlo až na 5 leté prohlídce a jednomu z nich byly zjištěny dioptrie až číslo 10. Kdyby se na to přišlo ve třech letech, ten chlapec by byl dnes někde úplně jinde, o tom jsem přesvědčena. Takže jen chvála na Váš blahodárný projekt. Určitě je moc platný. Váš projekt "Preventivní vyšetření zraku" byl rodiči přijat kladně, někteří rodiče využili možnosti nechat vyšetřit i své mladší dítě. V MŠ bylo odhaleno několik očních vad a několik se jich i potvrdilo, vyšetření probíhalo v příjemné atmosféře, nesetkali jsme se s negativním ohlasem. Díky za něj a to říkám nejen jako pedagog ale i jako rodič. Martina Štolbová, ředitelka MŠ Karla IV. Bc. Kalina Grusová, ředitelka MŠ Studentská

3 Reaguji na projekt "Preventivní vyšetření zraku u předškolních dětí". Jsem přesvědčená, že je to jedinečný a velmi významný projekt, který má nesmírný význam a smysl. Setkala jsem se jen s pozitivním hodnocením nejen od kolegyň ředitelek, ale především od rodičů vyšetřovaných dětí. Nezaznamenala jsem jedinou negativní připomínku, nebo nedůvěru z neznámého apod. Rodiče se o tento projekt velmi zajímali ještě před samotným vyšetřením. Kontaktovaly mě i maminky dětí, které nenavštěvují žádnou mateřskou školu, o projektu se dozvěděly z denního tisku a měly o vyšetření dětí zájem. Což jsem jim umožnila v rámci naší MŠ.Pracovnice, která vyšetření v naší mateřské škole s dětmi prováděla, byla velmi milá a děti neměly žádný problém jako je strach, stydlivost. Také nás pedagogy poučila a bylo to velmi přínosné a zajímavé. Přeji Vám mnoho úspěchů při realizaci takto dobrých projektů. A jsem ráda, že jsem měla možnost předat Vám tyto pozitivní informace a chválu dobré věci. Zdeňka Langová, ředitelka MŠ Škroupova Jsem názoru, že takových projektů by mělo být více. Jen si nejsem jistá, zda rodiče v naší lokalitě tuto pomoc ocení ( romská lokalita ), ale to je již problém rodičů. Alena Bodrinová, ředitelka MŠ Marxova Dobrý den, považuji tento projekt za velmi přínosný. Vše bylo dobře zorganizováno a pedagogové i rodiče byli s průběhem akce velmi spokojeni. Nemáme žádné námitky a děkujeme. Mgr. Alena Kroupová, ředitelka MŠ Zvoneček Velice Vám děkujeme za nabídku a možnost spolupráce při tomto projektu. Rodiče tuto nabídku nadšeně přijali a na základě Vašeho vyšetření byli informováni o výsledcích. Rádi se v budoucnu opět do tohoto projektu zapojíme. Bc. Radka Mrkáčková, ředitelka Internátní mateřská škola Váš projekt Preventivní vyšetření zraku - "Koukají na nás správně?" byl rodiči dětí MŠ Sluníčko přijat s ohlasem, neboť u tří dětí byla nutná další spolupráce s očním lékařem pro včasné léčení zrakové vady. Organizace provedeného šetření byla velmi dobře připravena, děti aktivně spolupracovaly. Ortoptické sestry svým profesionálním přístupem děti obohatily o další oblast poznání, jak si zrak chránit. Tuto akci rády podpoříme i v budoucnosti. Helena Dlouhá, ředitelka MŠ Sluníčko Vyšetření zraku mělo velký ohlas u rodičů i pedagogů, bylo to přínosné...uvítáme další polupráci Bc. Květoslava Lenková, ředitelka MŠ Vojanova

4 Preventivní vyšetření u dětí je skvělá věc. Podobné prohlídky v MŠ probíhaly do roku 1989 a stav dětského zdraví tomu odpovídal. Dnes mají preventivní prohlídky na starosti rodiče a všichni víme, jak vypadá např. stav dětského chrupu. Domnívám se, že prohlídky by měly být znovu zavedeny s ohledem na práva dítěte na ochranu (někdy i před lhostejností vlastních rodičů). Vám velice za děti děkuji, protže jste mnohým z nich umožnili vidět svět v jeho rozmanitosti a ostrosti. Přeji Vám mnoho úspěchů a dětem více podobných nápadů Bc. Jitka Tržilová, ředitelka MŠ Dobětice Váš projekt je velice prospěšný, na naší MŠ jste pomohla tímto preventivním vyšetřením odhalit dvě velmi vážné onemocnění, o kterých rodiče nevěděli. Díky Vašemu projektu se se jedno z dětí dostalo do rukou odborných lékařů v Brně a doufám, že se dítěti podaří zachovat zrak. Za malou Natálku, za rodiče i za nás všechny Vám děkujeme a prosím pokračujte v tomto tak prospěšném projektu. Hana Lenderová, ředitelka MŠ Střekov Mohu potvrdit velkou úspěšnost projektu v naší mateřské škole, zvláště velmi kladně vidíme kvalitu práce zdravotních sester s malými dětmi. Máme mnoho ohlasů od rodičů, jež byli vděčni za vyšetření zraku jejich dětí. Sice nebylo v naší mateřské škole velké množství dětí s podezřením na oční vadu, ale jedna z maminek nám hned sdělila, že se poté nechali vyšetřit u očního lékaře, kde jim potvrdili oční vadu z vyšetření v MŠ a je velmi ráda, že se to odhalilo tak časně. Ještě jednou děkujeme za Vaší spolupráci s mateřskými školami. Bc. Lenka Slabá, ředitelka MŠ Kytička Váš projekt - Preventivní vyšetření zraku u předškolních dětí se shledal s kladným ohlasem rodičů a zároveň bychom rádi v tomto projektu pokračovali i nadále. Milada Vyšatová, zástupkyně ředitelky MŠ Stříbrníky Velice Vám děkujeme za realizaci projektu Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí, který se uskutečnil na naší mateřské škole. Tento projekt byl velice přínosný v odhalení očních vad. Rodiče dětí jej přijali s povděkem a měl u nich veliký ohlas. Celý projekt byl výborně zorganizovaný, včetně prezentace na Mag.m.ÚL.Velmi pozitivně hodnotíme i přístup Vašich pracovníků. Doufáme v další spolupráci a věříme, že se podobný projekt uskuteční i v příštích letec Bc. Marcela Šrejberová, zástupkyně ředitelky MŠ Skalnička Dobrý den, i my děkujeme za účast ve vašem projektu, mělo to pozitivní ohlasy i u rodičů. Těšíme se na další spolupráci. Irena Droppová, ředitelka MŠ Pohádka

5 Mladá Boleslav Partner projektu: zp zaměstnanecká pojišťovna škoda Organizace projektu byla velice dobrá a vyšetření proběhlo bez komplikací. Vyšetření bylo námi i rodiči hodnoceno jako velice přínosné. Mgr. Iveta Steiss, ředitelka MŠ REZA o.p.s. V naší MŠ měla akce velký ohlas. Rodiče byli nadšeni. Jana Křížková, ředitelka MŠ Kosmonosy S průběhem projektu jsme byli velmi spokojeni. Irena Homolková, ředitelka MŠ Pampeliška Myslím si, že projekt Preventivní vyšetrení zraku předskolních dětí je velice přínosný a hlavně i velice přínosný pro rodiče těchto předskolních dětí. Mgr. Dagmar Mondoková, ředitelka MŠ Klaudinka Od začátku mě projekt zaujal, preventivní prohlídky podporuji. Samotné vyšetřování dětí probíhalo klidně, dětem bylo vhodnou formou vše vysvětleno. Tento projekt nijak nenarušil režim dne, proběhl velmi rychle. Stejné reakce zazněly i na odloučených pracovištích naší mateřské školy. Dáša Domalípová, ředitelka MŠ Štěpánka Preventivní vyšetření zraku u předškolních dětí považuji za velice prospěšné. Určitě bych doporučovala v dalších letech opakovat realizovat třeba jen pro nově přijaté děti, které vyšetřením neprošly. Zdeňka Kubíková, ředitelka MŠ Centrum Preventivní vyšetření zraku považujeme za velice přínosné. Proběhlo celkem v krátkém čase, bez komplikací. Škoda je, že nemohly být vyšetřeny i děti, které mají oční vadu již zjištěnu. Tlumočím pouze vyjádření těchto rodičů. Rádi by se ujistili, že jejich dětem byla vada správně diagnostikována. Děkujeme za děti a jejich rodiče Alena Volfová, za MŠ města Mnichovo Hradiště

6 Dobrý den,vaše akce ohledně Preventivního vyšetření zraku se setkala jak na straně rodičů,tak na straně pedagogů s kladným postojem. Hlavně díky tomu, že se celá akce završila návštěvou očního lékaře. Miloslava Hamanová,ředitelka MŠ Pomněnka Tento projekt vnímám jako velmi významný vzhledem k dnešní uspěchané době a době PC. Významný směrem k dětem a váš zájem o zrak dětí a následná zjištění, kterými jste podchytili případné problémy zraku dětí. Jen mne zaráží a mrzí nezájem některých našich rodičů o toto vyšetření. Bc. Ivana Španielová, ředitelka MŠ U plavecké haly

7 MŠ Praha 1, MŠ Praha 2 Partner projektu: Mohu konstatovat velmi pozitivní ohlas u rodičů, někteří přivedli i mladší sourozence. Velmi klidně probíhalo i vyšetření. Děti se nebály, zajímal je i nový přístroj, jako technická novinka a lékaře v pozadí nevnímaly jako lékaře, ale jako operátora u PC. Následné předání zpráv rodičůn bylo v průběhu dalšího týdne a většina si již zajistila objednání na další vyšetření. Daniela Daňková, ředitelka MŠ Slovenská 27 Ano, byly jsme spokojené. S organizací, přímou akcí i vyústěním. Věra Borková,ředitelka MŠ Opletalova Projekt byl dobře zpracován,rodiče měli zájem, provoz školy nebyl omezen. Výhodou byla dobře připravená dokumentace včetně předtištěného seznamu pro přihlášení dítěte. Nemám námitek.zatím nejlépe připravený projekt, co se týká šetření dětí. Pavlína Pánková, ředitelka MŠ Hellichova Ohlas od rodičů byl příznivý. Také došlé výstupní hodnoty měření jsem předala osobně rodičům adresných dětí. Učitelky organizačně zvládly vysvětlení a podpisy agendu nutnou pro tuto akci. Vladimíra Jarešová, ředitelka MŠ Národní Vyšetření zraku se účastnila vetší polovina dětí. Pro školku to znamenalo malé organizační změny, bez větší potíží. Rodiče vyšetřených dětí byli spokojení. Petra Juhanová, ředitelka MŠ Na Smetance1

8 Chomutov Partner projektu: Preventivní vyšetření zraku, které jste u nás letos a v minulém roce prováděli, považuji za velice důležitou aktivitu, jsem ráda, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit. Vady, které byly u našich předškolních dětí diagnostikovány, byly i pro rodiče důležitým signálem - uvědomili si, že je často tato oblast podceňována. Velký ohlas mělo vyšetření i u rodičů a vzhledem k tomu, že byly objeveny i závažné zrakové poruchy, jsme velice vděčni, že mohly dětí z naší mateřské školy preventivní vyšetření absolvovat. Určitě budu ráda, když se bude tato akce konat i v příštím roce. Děkuji nejen za děti, ale i za rodiče a celý pedagogický sbor. Marie Grimlová, ředitelka ZŠ a MŠ Palachova 4881 Myslíme si, že Váš projekt - Preventivní vyšetření zraku je velmi přínosný, podchytí u dětí včas vadu zraku a léčba je tak méně náročná. Děti si lehce zvyknou, že mají nosit brýle, lépe se motivují. Přístup všech vyšetřujících byl velmi profesionální, k dětem se chovali klidně, mírně, přívětivě. Ráda bych poděkovala celému týmu, který se podílel na tomto projektu, dle mého názoru velmi zdařilý a funkční projekt. Hodnotím to jako vedoucí školy, ve které bylo odhaleno sice pár, ale celkem zásadních očních vad u malých dětí, které mají čas vadu napravit ještě před vstupem do ZŠ i jako matka dítěte, která pravidelně dochází na preventivní prohlídky k pediatrovi, který nemá možnost zjistit oční vadu bez tohoto přístroje. Ráda bych i v dalších letech spolupracovala. Eliška Smetanová, ředitelka MŠ Zahradní I já, jménem mateřské školy "Klíček" v Šafaříkově ulici v Chomutově, bych chtěla poděkovat za tuto akci. U rodičů se shledala s velkým zájmem a ocenili, že jejich děti jsou preventivně vyšetřeny již v tomto věku vlastně bez starostí rodičů, v prostředí jim známém. Renata Prokešová, ředitelka MŠ Klíček Mgr. Jana Himmlová, ředitelka MŠ Dostojevského V průběhu šetření dětského zraku v naší MŠ proběhlo vše bez problémů a rozhodně jsme nápomocny pokud jde o prevenci zdraví dětí. Jana Pézrová, ředitelka MŠ Kundratická

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší...

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší... HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 6 Mimoděložní těhotenství 7 Nejmenší z nás 8 9 Pochody pro život 10 11 Z blogu pro život 12 Pastýřský list 13 Nesoudíme. Pomáháme 14 Poradna Aqua vitae 15 Stop genocidě

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více