Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010"

Transkript

1 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, Jihlava, IČ Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Vojtěch Kodet listopad 2010 Tato studie vznikla v rámci projektu "Úpravy ostrůvků v PP Černíč" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině, který byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Děkujeme.

2 Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. listopad 2010 Obsah Úvod...2 Metodika...3 Výsledky...4 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků...9 Závěr...9 Literatura...10 Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů...10 Úvod Rybník Černíč se nachází na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky, severozápadně od obce Černíč v okrese Jihlava v kraji Vysočina, v nadmořské výšce m. Rozloha přírodní památky činí 23,66 ha. Jedná se o průtočný rybník se třemi uměle vybudovanými ostrovy a mokřadními porosty v místech přítoků. 2

3 Metodika Ornitologický průzkum lokality byl v letech prováděn v následujících třech úrovních. U každé úrovně je uveden popis metodiky. A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků Pozorovatel zaznamenává všechny ptáky zjištěné vizuálně i akusticky, zakresluje jejich polohu do plánku a u každého zaznamenává jeho aktivitu (zpěv, lov ). Pozorování probíhá od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Takto se lokalita zkontroluje minimálně 3x během hnízdní sezóny. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. B) Akustický průzkum pomocí záznamníků Akustický průzkum pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterým lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy, je zaměřen zejména na večerní, celonoční a ranní dobu, čímž se podchytí všechny akusticky se projevující druhy vyskytující se v okolí záznamníku. Podmínkou metodiky je vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Na lokalitě bylo v roce 2010 instalováno 6 akustických záznamníků, které dohromady nahrály 103 hodin záznamu, který byl následně vyhodnocen. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Ukázky spektrogramů hlasových záznamů vybraných druhů jsou zobrazeny v příloze. C) Orientační kontrola Návštěva lokality v libovolném čase, při které jsou zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů vzácnějších též jejich počty. Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: - kriticky ohrožený - silně ohrožený - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: - lokálně významný 3

4 D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008):!!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost!! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost! - hnízdiště zasluhující pozornost Řazení druhů bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005). Výsledky Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících samců) daného druhu na lokalitě v jednotlivých letech a z toho u hnízdících druhů vypočítanou průměrnou hnízdní hustotu na 1 ha lokality (v kolonce "počet" jsou symbolem "o" označeny druhy vyskytující se v bezprostředním okolí či zaznamenané pouze na přeletu anebo jen jako protahující, viz následující komentář). Ochrana a ohrožení Taxon Počet Max ( ) Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota VESLONOZÍ (PELECANIFORMES),VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1 1 BRODIVÍ (CICONIIFORMES),!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) ,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) o o o VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) 1 0,04 3 0,13 1 0,04 3 0,13,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2 0,08 2 0,08 3 0,13 3 0,13 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES),CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1 1,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus) o o,vu,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) o o,vu,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) o o Káně lesní (Buteo buteo) o o o o,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) o t SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) o o o o,en,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) o o HRABAVÍ (GALLIFORMES),NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) o o 4

5 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES),VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3 0,13 7 0,30 4 0,17 7 0,30 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) o o Vodouš (Tringa sp.) o o o,en,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1 1 VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) o o MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES),VU,!! Holub doupňák (Columba oenas) o o Holub hřivnáč (Columba palumbus) o o Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) o o o o Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) o o o o KUKAČKY (CUCULUFORMES),! Kukačka obecná (Cuculus canorus) o o o o SOVY (STRIGIFORMES),EN,!! Výr velký (Bubo bubo) o o SVIŠŤOUNI (APODIFORMES),! Rorýs obecný (Apus apus) o o o o SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES),VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) 1 0,04 1 0,04 LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) o o Strakapoud velký (Dendrocopos major) o o o o PĚVCI (PASSERIFORMES) Skřivan polní (Alauda arvensis) o o o o,lc Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) o p o o NT Jiřička obecná (Delichon urbica) o p o o,! Konipas horský (Motacilla cinerea) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Konipas bílý (Motacilla alba) o o o o Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) o o o o Červenka obecná (Erithacus rubecula) o o o o,en,!!! Slavík modráček (Luscinia svecica) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) o o o o Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) o o o o,lc,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 0,04 1 0,04 Kos černý (Turdus merula) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08 Drozd kvíčala (Turdus pilaris) o o o o Drozd zpěvný (Turdus philomelos) o o o o,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1 0,04 1 0,04 Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 2 0,08 2 0,08 Rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus) 11 0,46 9 0, , ,59 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Budníček menší (Phylloscopus collybita) 3 0,13 3 0,13 4 0,17 4 0,17 Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Králíček obecný (Regulus regulus) o o o o Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) o o o o,lc Lejsek šedý (Muscicapa striata) o o,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) o o o o Sýkora lužní (Parus montanus) o o o o LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) o o o o 5

6 Sýkora uhelníček (Parus ater) o o o o Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sýkora koňadra (Parus major) 2 0,08 3 0,13 2 0,08 3 0,13 Brhlík lesní (Sitta europaea) o o o o Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sojka obecná (Garrulus glandarius) o o o o Straka obecná (Pica pica) o o o o NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) o o o o,vu,!! Krkavec velký (Corvus corax) o o o o Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 LC Vrabec polní (Passer montanus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2 0,08 1 0,04 1 0,04 2 0,08 Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1 0,04 0,00 0,00 1 0,04 Zvonek zelený (Carduelis chloris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 Konopka obecná (Carduelis cannabina) o o o Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3 0,13 2 0,08 2 0,08 3 0,13 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14 0, , , ,72 Počet druhů včetně bezprostředního okolí Počet druhů v hnízdní době na lokalitě Páry / zpívající samci na lokalitě 66 2, , , ,85 Komentář k chráněným a ohroženým druhům Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) -,VU,!!! - v roce 2009 nepravidelně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka bílá (Egretta alba) -,!!! - v letech 2009 a 2010 opakovaně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! - každoročně pravidelně zaznamenávána na lokalitě, max. 4 ex., na lokalitě nehnízdí Čáp černý (Ciconia nigra) -,VU,!! - v letech 2009 a 2010 ojediněle pozorován přeletující pták Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! - každoroční hnízdění 1 páru Kopřivka obecná (Anas strepera) -,VU,!! - v r max. 1 pár, v r max. 3 páry, v r max. 1 pár, možné hnízdění na lokalitě Kachna divoká (Anas platyrhynchos) -,! - v r max. 2 páry, v r max. 2 páry, v r max. 3 páry, prokázané hnízdění Orel mořský (Haliaeetus albicilla) -,CR,!!! - ojedinělé pozorování v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Moták pochop (Circus aeruginosus) -,VU,!! - každoroční hnízdění 1-2 párů Moták lužní (Circus pygargus) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího samce v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese 6

7 Krahujec obecný (Accipiter nisus) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2008, možné hnízdění v okolním lese Orlovec říční (Pandion haliaetus) -,!!! - pouze na průtahu, na podzim 2010 se zde zdržel několik dní Ostříž lesní (Falco subbuteo) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese Křepelka polní (Coturnix coturnix) -,NT,! - hnízdí na okolních zemědělských pozemcích, odkud byli v roce 2010 slyšet volající samci Chřástal vodní (Rallus aquaticus) -,VU,!! - každoročně hnízdící druh v litorálech u obou přítoků, max. 7 volajících samců v roce 2009 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! - v roce 2009 ojedinělý přelet 2 ex. Vodouš (Tringa sp.) - v letech 2009 i 2010 vždy ojediněle přelétnuvší jedinec Pisík obecný (Actitis hypoleucos) -,EN,!!! - v roce 2010 zaznamenání 1 volajícího samce Racek chechtavý (Larus ridibundus) - VU,!!! - v roce 2009 ojediněle přeletující jedinec Holub doupňák (Columba oenas) -,VU,!! - v roce 2010 se ozýval volající samec z okolního lesa Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - výskyt pouze v okolí Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - výskyt pouze v okolí Kukačka obecná (Cuculus canorus) -,! - výskyt pouze v okolí Výr velký (Bubo bubo) -,EN,!! - v roce 2010 zaznamenána volající samice z okolního lesa Rorýs obecný (Apus apus) -,! - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Ledňáček říční (Alcedo atthis) -,VU,!! - každoroční pozorování, pravděpodobně hnízdí ve strženém břehu na některém z přítoků Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván volající samec Datel černý (Dryocopus martius) - LC,!! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván na přeletech a v okolí Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) -,LC - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Konipas horský (Motacilla cinerea) -,! - každoroční hnízdění 1 páru 7

8 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) -,EN,!!! - v roce 2009 pozorován 1 zpívající samec na mokřadu u přítoku Moravské Dyje, v roce 2010 pozorovány 2 páry při krmení mláďat na velkém ostrově Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) - - každoročně zaznamenáván zpívající samec u stavení pod hrází rybníka Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) -,LC,! - v roce 2009 se zdržoval 1 zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka zelená (Locustella naevia) -,! - v roce 2010 jeden zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - - každoročně dva zpívající samci na mokřadech u přítoků Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) -,EN,!! - v roce 2010 opakovaně dva zpívající samci na mokřadu u přítoku Moravské Dyje Lejsek šedý (Muscicapa striata) -,LC - v roce 2010 zpíval samec u stavení pod hrází rybníka Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) -,! - hnízdní výskyty pouze v okolí Sýkora parukářka (Parus cristatus) - LC - hnízdní výskyty pouze v okolí Ťuhýk obecný (Lanius collurio) -,NT,! - v letech 2008 a 2010 hnízdění 1 páru Vrána šedá (Corvus cornix) - NT,! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Krkavec velký (Corvus corax) -,VU,!! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Vrabec polní (Passer montanus) - LC - ojedinělá pozorování v letech 2008 a 2010 Konopka obecná (Carduelis cannabina) - - opakovaná pozorování v letech 2008 a 2009 v bezprostředním okolí 8

9 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků Na sečených plochách zatím zahnízdili z vodních ptáků pouze Kachny divoké (Anas platyrhynchos). Na velkém ostrově se v hnízdní době zdržoval z ohrožených druhů Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Byť byl zaznamenán výskyt Racka chechtavého (Larus ridibundus), který byl jedním z cílových druhů pro hnízdění na sečených plochách, k jeho zahnízdění zatím nedošlo. Dosazování vrb na velkém ostrově zaměřené prioritně pro silně ohroženého Slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) se ukázalo jako oprávněné, neboť zde v roce 2010 hnízdily minimálně 2 páry tohoto druhu. Jelikož zde z dřevin rostou pouze stromy (zejména vysázené duby), lze očekávat, že poté až odrostou a nebudou mít díky mladému věku již současný charakter keřů, vytratil by se z ostrova tento "keřovitý" fenomén. Modráčci využívají keřů jako vyvýšených posedů, ze kterých zpívají, lákají samici a obhajují svá teritoria. Vysázené vrby tak umožní zachovat kontinuum vhodných podmínek pro hnízdění tohoto silně ohroženého druhu. Na nově vybudované hnízdní plošině, která je těsně pod úrovní vodní hladiny, očekáváme vzrůst vhodné vegetace a vznik podmínek pro hnízdění vodních ptáků jako jsou Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Polák velký (Aythya ferina), Chřástal vodní (Rallus aquaticus), Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), Lyska černá (Fulica atra) a další, což se ukáže v následujících hnízdních sezónách. Závěr Na sledované lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo zaznamenáno v letech celkem 81 druhů ptáků. Pokud nebudeme počítat druhy zjištěné v okolí a pouze na přeletech a jeden druh zdržující se pouze na tahu - Orlovce říčního (Pandion haliaetus), tak ostatních 39 druhů se vyskytovalo v hnízdním období přímo na lokalitě. Z toho 6 druhů využívalo lokalitu pouze jako loviště: Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) [,VU,!!!], Volavka bílá (Egretta alba) [,!!!], Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!], Orel mořský (Haliaeetus albicilla) [,CR,!!!], Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] a Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!]. Zbylých 33 druhů ptáků lze považovat za ptáky hnízdící na lokalitě, z nichž patří 7 mezi zvláště chráněné, a to 2 silně ohrožené ( ) a 5 ohrožených ( ); 11 druhů je zařazeno do červeného seznamu, a to 2 ohrožené (EN), 4 zranitelné (VU), 2 téměř ohrožené (NT) a 3 málo dotčené (LC). Další 4 druhy můžeme považovat za lokálně významnější ( ). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokalita v současnosti zasluhuje mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 1 druh, zvýšenou pozornost (!!) pro 6 druhů a pozornost (!) pro 6 druhů. Nejvýznamnějšími druhy lokality jsou Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [,EN,!!!] a Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!], u nichž u obou bylo na lokalitě během studie prokázáno hnízdění. 9

10 Literatura HUDEC K. [ed.], 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I, 3/II. 1. vyd., Academia, Praha: HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. Zprávy ČSO 37: HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci vyd., Academia, Praha: HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského v Přerově: HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. 2. vyd., Academia, Praha: KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. Cinclus 19: SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22: Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů Spektrogramy představují časový výsek 40 vteřin záznamu, který byl pořízen na lokalitě. Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!] :21 h 10

11 Moták pochop (Circus aeruginosus) [,VU,!!] :42 h Káně lesní (Buteo buteo) :35 h Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!] :15 h Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] :21 h 11

12 Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!] :21 h Žluna zelená (Picus viridis) [LC,!] :57 h Datel černý (Dryocopus martius) [LC,!!] :03 h Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) [,EN,!!] :47 h 12

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 77 89. ISSN 1212-3560 DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE CHANGES OF AVIFAUNA ON THE ŠAFOV FISHPONDS

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Karel Poprach 1, Karel Maton 2 & Ivo Machar 3 1 Nenakonice 500, CZ-783 75

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Ptáci (Aves)

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy Radarová stanice na kótě 718,8 ve Vojenském újezdu Brdy (výtah) podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

Ornitologické zajímavosti

Ornitologické zajímavosti Panurus 18 (2009): 87 94 87 Ornitologické zajímavosti Ornithological notes Martin Paclík (ed.) Dolany 90, 533 45; e-mail: martin.paclik@post.sk Tato nová rubrika je doplňkem k již tradiční rubrice Ornitologická

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

Moudivláček 2/2015 str. 2

Moudivláček 2/2015 str. 2 Obsah Jak dopadl VTV Březná?...2 Zemědělský projekt...3 CES v Záhlinicích.....5 Nový červený seznam ptáků...7 Zvěř a doprava.....9 Podzimní exkurze MOS..11 Publikujte v Moudivláčkovi.... 12 Navštivte kanál

Více

Slovo na úvod nové Columby

Slovo na úvod nové Columby Slovo na úvod nové Columby Libor Schröpfer Vážení přátelé, druhé číslo XIII. ročníku informačního zpravodaje Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Columba vychází

Více

Plán péče o NPP Chropyňský rybník

Plán péče o NPP Chropyňský rybník Plán péče o NPP Chropyňský rybník na období 2011 2017 Zpracovatel: SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lazecká 6, 779 00 Olomouc tel./fax: 585228438, mobil: 605524385, e-mail: sagittaria@volny.cz

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2009 číslo 5 Editorial Milí kolegové ornitologové, dostává se vám do rukou další v pořadí již 5. číslo našeho "Zpravodaje. Doufám, že vám přinese

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 12 (2002): 87 98 87 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1.2001, Žernov (5562), cca 40 ex., T. Diviš

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Spring arrival of migratory birds in southern Moravia (Czech Republic) in 1997 1999 Zdeněk Hubálek 1, Karel Hudec 2 & Jiří Vačkař 3 1 Ústav biologie

Více

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze PANURUS, 14 (2004): 53-65 53 Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha Jiøí Mlíkovský Zoologické

Více

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm.

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Ptáci do 15 cm Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Jak napovídá její jméno, malá sýkora modřinka má peří částečně zbarvené do modra: hlavu má modrobílou, křídla a ocas

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Závěrečná zpráva projektu Foto: J. Maštera Jan

Více

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká společnost ornitologická BirdLife Czech Republic Praha 2009 Zpracovali: Mgr.

Více

Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010

Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010 Ivana Šimková,

Více

Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011

Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011 Vojtěch Kodet, Vojtěch Mrlík,

Více

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Závěrečná zpráva Zpracovatel: fa Karel Poprach - TYTO Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz ~

Více

táci Lednických Prybníků Sorbus

táci Lednických Prybníků Sorbus táci Lednických Prybníků Sorbus Ptáci Lednických rybníků Texty: Přemysl Heralt Ilustrace: Petr Nesvatba Editor: Jiří Kmet Grafická úprava a mapa: Jan Miklín Vydal spolek na ochranu přírody Sorbus v roce

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1)

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) 1 z 5 2.5.2007 12:55 ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) Zpět na ZOO report Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Již při otevření brněnské zoologické

Více

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008 Trendy početnosti zimujících vodních ptáků v ČR (1966 28) Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 28 Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ. 1. 07/1. 3. 11/02. 0007 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Panurus 19 (2010): 5 32 5 Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003 2008 Světlana Vránová Semtínská 288, 533 53 Pardubice-Ohrazenice; e-mail: sve.crow.crow@seznam.cz

Více

Na nové adrese PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ

Na nové adrese PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ E 1 Na nové adrese VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD. Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská Odborný

Více

Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině

Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Dr. Ing. Jan Savický, Ing. Ivo Hertl,

Více

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první publikace vysvětlující téma cross-compliance, označované také jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Rádi bychom vám touto

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 195-207 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu

Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu Vojtěch Kodet, Dana Kořínková,

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČ 70956502 http://csop-jihlava.euweb.cz Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny Chelčického 4, 702 00 Ostrava 1, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: +420 596 114 469, e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE VODNÍCH PTÁKŮ, JEJICH STAVBU

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Birds in abandoned military training sites in the Czech Republic: species composition and conservation

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Řád: DRAVCI (Accipitriformes)

Řád: DRAVCI (Accipitriformes) Řád: DRAVCI (Accipitriformes) Charakteristika řádu zahrnuje asi 260 druhů přizpůsobeni k lovu živé kořisti hákovitě zahnutý zobák, ostré drápy a silná, široká křídla kořist hledají ve dne, pomocí zraku

Více