Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010"

Transkript

1 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, Jihlava, IČ Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Vojtěch Kodet listopad 2010 Tato studie vznikla v rámci projektu "Úpravy ostrůvků v PP Černíč" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině, který byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Děkujeme.

2 Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. listopad 2010 Obsah Úvod...2 Metodika...3 Výsledky...4 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků...9 Závěr...9 Literatura...10 Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů...10 Úvod Rybník Černíč se nachází na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky, severozápadně od obce Černíč v okrese Jihlava v kraji Vysočina, v nadmořské výšce m. Rozloha přírodní památky činí 23,66 ha. Jedná se o průtočný rybník se třemi uměle vybudovanými ostrovy a mokřadními porosty v místech přítoků. 2

3 Metodika Ornitologický průzkum lokality byl v letech prováděn v následujících třech úrovních. U každé úrovně je uveden popis metodiky. A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků Pozorovatel zaznamenává všechny ptáky zjištěné vizuálně i akusticky, zakresluje jejich polohu do plánku a u každého zaznamenává jeho aktivitu (zpěv, lov ). Pozorování probíhá od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Takto se lokalita zkontroluje minimálně 3x během hnízdní sezóny. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. B) Akustický průzkum pomocí záznamníků Akustický průzkum pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterým lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy, je zaměřen zejména na večerní, celonoční a ranní dobu, čímž se podchytí všechny akusticky se projevující druhy vyskytující se v okolí záznamníku. Podmínkou metodiky je vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Na lokalitě bylo v roce 2010 instalováno 6 akustických záznamníků, které dohromady nahrály 103 hodin záznamu, který byl následně vyhodnocen. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Ukázky spektrogramů hlasových záznamů vybraných druhů jsou zobrazeny v příloze. C) Orientační kontrola Návštěva lokality v libovolném čase, při které jsou zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů vzácnějších též jejich počty. Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: - kriticky ohrožený - silně ohrožený - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: - lokálně významný 3

4 D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008):!!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost!! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost! - hnízdiště zasluhující pozornost Řazení druhů bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005). Výsledky Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících samců) daného druhu na lokalitě v jednotlivých letech a z toho u hnízdících druhů vypočítanou průměrnou hnízdní hustotu na 1 ha lokality (v kolonce "počet" jsou symbolem "o" označeny druhy vyskytující se v bezprostředním okolí či zaznamenané pouze na přeletu anebo jen jako protahující, viz následující komentář). Ochrana a ohrožení Taxon Počet Max ( ) Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota VESLONOZÍ (PELECANIFORMES),VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1 1 BRODIVÍ (CICONIIFORMES),!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) ,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) o o o VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) 1 0,04 3 0,13 1 0,04 3 0,13,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2 0,08 2 0,08 3 0,13 3 0,13 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES),CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1 1,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus) o o,vu,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) o o,vu,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) o o Káně lesní (Buteo buteo) o o o o,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) o t SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) o o o o,en,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) o o HRABAVÍ (GALLIFORMES),NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) o o 4

5 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES),VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3 0,13 7 0,30 4 0,17 7 0,30 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) o o Vodouš (Tringa sp.) o o o,en,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1 1 VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) o o MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES),VU,!! Holub doupňák (Columba oenas) o o Holub hřivnáč (Columba palumbus) o o Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) o o o o Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) o o o o KUKAČKY (CUCULUFORMES),! Kukačka obecná (Cuculus canorus) o o o o SOVY (STRIGIFORMES),EN,!! Výr velký (Bubo bubo) o o SVIŠŤOUNI (APODIFORMES),! Rorýs obecný (Apus apus) o o o o SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES),VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) 1 0,04 1 0,04 LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) o o Strakapoud velký (Dendrocopos major) o o o o PĚVCI (PASSERIFORMES) Skřivan polní (Alauda arvensis) o o o o,lc Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) o p o o NT Jiřička obecná (Delichon urbica) o p o o,! Konipas horský (Motacilla cinerea) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Konipas bílý (Motacilla alba) o o o o Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) o o o o Červenka obecná (Erithacus rubecula) o o o o,en,!!! Slavík modráček (Luscinia svecica) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) o o o o Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) o o o o,lc,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 0,04 1 0,04 Kos černý (Turdus merula) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08 Drozd kvíčala (Turdus pilaris) o o o o Drozd zpěvný (Turdus philomelos) o o o o,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1 0,04 1 0,04 Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 2 0,08 2 0,08 Rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus) 11 0,46 9 0, , ,59 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Budníček menší (Phylloscopus collybita) 3 0,13 3 0,13 4 0,17 4 0,17 Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Králíček obecný (Regulus regulus) o o o o Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) o o o o,lc Lejsek šedý (Muscicapa striata) o o,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) o o o o Sýkora lužní (Parus montanus) o o o o LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) o o o o 5

6 Sýkora uhelníček (Parus ater) o o o o Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sýkora koňadra (Parus major) 2 0,08 3 0,13 2 0,08 3 0,13 Brhlík lesní (Sitta europaea) o o o o Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sojka obecná (Garrulus glandarius) o o o o Straka obecná (Pica pica) o o o o NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) o o o o,vu,!! Krkavec velký (Corvus corax) o o o o Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 LC Vrabec polní (Passer montanus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2 0,08 1 0,04 1 0,04 2 0,08 Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1 0,04 0,00 0,00 1 0,04 Zvonek zelený (Carduelis chloris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 Konopka obecná (Carduelis cannabina) o o o Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3 0,13 2 0,08 2 0,08 3 0,13 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14 0, , , ,72 Počet druhů včetně bezprostředního okolí Počet druhů v hnízdní době na lokalitě Páry / zpívající samci na lokalitě 66 2, , , ,85 Komentář k chráněným a ohroženým druhům Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) -,VU,!!! - v roce 2009 nepravidelně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka bílá (Egretta alba) -,!!! - v letech 2009 a 2010 opakovaně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! - každoročně pravidelně zaznamenávána na lokalitě, max. 4 ex., na lokalitě nehnízdí Čáp černý (Ciconia nigra) -,VU,!! - v letech 2009 a 2010 ojediněle pozorován přeletující pták Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! - každoroční hnízdění 1 páru Kopřivka obecná (Anas strepera) -,VU,!! - v r max. 1 pár, v r max. 3 páry, v r max. 1 pár, možné hnízdění na lokalitě Kachna divoká (Anas platyrhynchos) -,! - v r max. 2 páry, v r max. 2 páry, v r max. 3 páry, prokázané hnízdění Orel mořský (Haliaeetus albicilla) -,CR,!!! - ojedinělé pozorování v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Moták pochop (Circus aeruginosus) -,VU,!! - každoroční hnízdění 1-2 párů Moták lužní (Circus pygargus) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího samce v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese 6

7 Krahujec obecný (Accipiter nisus) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2008, možné hnízdění v okolním lese Orlovec říční (Pandion haliaetus) -,!!! - pouze na průtahu, na podzim 2010 se zde zdržel několik dní Ostříž lesní (Falco subbuteo) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese Křepelka polní (Coturnix coturnix) -,NT,! - hnízdí na okolních zemědělských pozemcích, odkud byli v roce 2010 slyšet volající samci Chřástal vodní (Rallus aquaticus) -,VU,!! - každoročně hnízdící druh v litorálech u obou přítoků, max. 7 volajících samců v roce 2009 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! - v roce 2009 ojedinělý přelet 2 ex. Vodouš (Tringa sp.) - v letech 2009 i 2010 vždy ojediněle přelétnuvší jedinec Pisík obecný (Actitis hypoleucos) -,EN,!!! - v roce 2010 zaznamenání 1 volajícího samce Racek chechtavý (Larus ridibundus) - VU,!!! - v roce 2009 ojediněle přeletující jedinec Holub doupňák (Columba oenas) -,VU,!! - v roce 2010 se ozýval volající samec z okolního lesa Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - výskyt pouze v okolí Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - výskyt pouze v okolí Kukačka obecná (Cuculus canorus) -,! - výskyt pouze v okolí Výr velký (Bubo bubo) -,EN,!! - v roce 2010 zaznamenána volající samice z okolního lesa Rorýs obecný (Apus apus) -,! - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Ledňáček říční (Alcedo atthis) -,VU,!! - každoroční pozorování, pravděpodobně hnízdí ve strženém břehu na některém z přítoků Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván volající samec Datel černý (Dryocopus martius) - LC,!! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván na přeletech a v okolí Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) -,LC - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Konipas horský (Motacilla cinerea) -,! - každoroční hnízdění 1 páru 7

8 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) -,EN,!!! - v roce 2009 pozorován 1 zpívající samec na mokřadu u přítoku Moravské Dyje, v roce 2010 pozorovány 2 páry při krmení mláďat na velkém ostrově Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) - - každoročně zaznamenáván zpívající samec u stavení pod hrází rybníka Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) -,LC,! - v roce 2009 se zdržoval 1 zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka zelená (Locustella naevia) -,! - v roce 2010 jeden zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - - každoročně dva zpívající samci na mokřadech u přítoků Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) -,EN,!! - v roce 2010 opakovaně dva zpívající samci na mokřadu u přítoku Moravské Dyje Lejsek šedý (Muscicapa striata) -,LC - v roce 2010 zpíval samec u stavení pod hrází rybníka Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) -,! - hnízdní výskyty pouze v okolí Sýkora parukářka (Parus cristatus) - LC - hnízdní výskyty pouze v okolí Ťuhýk obecný (Lanius collurio) -,NT,! - v letech 2008 a 2010 hnízdění 1 páru Vrána šedá (Corvus cornix) - NT,! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Krkavec velký (Corvus corax) -,VU,!! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Vrabec polní (Passer montanus) - LC - ojedinělá pozorování v letech 2008 a 2010 Konopka obecná (Carduelis cannabina) - - opakovaná pozorování v letech 2008 a 2009 v bezprostředním okolí 8

9 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků Na sečených plochách zatím zahnízdili z vodních ptáků pouze Kachny divoké (Anas platyrhynchos). Na velkém ostrově se v hnízdní době zdržoval z ohrožených druhů Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Byť byl zaznamenán výskyt Racka chechtavého (Larus ridibundus), který byl jedním z cílových druhů pro hnízdění na sečených plochách, k jeho zahnízdění zatím nedošlo. Dosazování vrb na velkém ostrově zaměřené prioritně pro silně ohroženého Slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) se ukázalo jako oprávněné, neboť zde v roce 2010 hnízdily minimálně 2 páry tohoto druhu. Jelikož zde z dřevin rostou pouze stromy (zejména vysázené duby), lze očekávat, že poté až odrostou a nebudou mít díky mladému věku již současný charakter keřů, vytratil by se z ostrova tento "keřovitý" fenomén. Modráčci využívají keřů jako vyvýšených posedů, ze kterých zpívají, lákají samici a obhajují svá teritoria. Vysázené vrby tak umožní zachovat kontinuum vhodných podmínek pro hnízdění tohoto silně ohroženého druhu. Na nově vybudované hnízdní plošině, která je těsně pod úrovní vodní hladiny, očekáváme vzrůst vhodné vegetace a vznik podmínek pro hnízdění vodních ptáků jako jsou Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Polák velký (Aythya ferina), Chřástal vodní (Rallus aquaticus), Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), Lyska černá (Fulica atra) a další, což se ukáže v následujících hnízdních sezónách. Závěr Na sledované lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo zaznamenáno v letech celkem 81 druhů ptáků. Pokud nebudeme počítat druhy zjištěné v okolí a pouze na přeletech a jeden druh zdržující se pouze na tahu - Orlovce říčního (Pandion haliaetus), tak ostatních 39 druhů se vyskytovalo v hnízdním období přímo na lokalitě. Z toho 6 druhů využívalo lokalitu pouze jako loviště: Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) [,VU,!!!], Volavka bílá (Egretta alba) [,!!!], Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!], Orel mořský (Haliaeetus albicilla) [,CR,!!!], Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] a Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!]. Zbylých 33 druhů ptáků lze považovat za ptáky hnízdící na lokalitě, z nichž patří 7 mezi zvláště chráněné, a to 2 silně ohrožené ( ) a 5 ohrožených ( ); 11 druhů je zařazeno do červeného seznamu, a to 2 ohrožené (EN), 4 zranitelné (VU), 2 téměř ohrožené (NT) a 3 málo dotčené (LC). Další 4 druhy můžeme považovat za lokálně významnější ( ). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokalita v současnosti zasluhuje mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 1 druh, zvýšenou pozornost (!!) pro 6 druhů a pozornost (!) pro 6 druhů. Nejvýznamnějšími druhy lokality jsou Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [,EN,!!!] a Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!], u nichž u obou bylo na lokalitě během studie prokázáno hnízdění. 9

10 Literatura HUDEC K. [ed.], 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I, 3/II. 1. vyd., Academia, Praha: HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. Zprávy ČSO 37: HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci vyd., Academia, Praha: HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského v Přerově: HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. 2. vyd., Academia, Praha: KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. Cinclus 19: SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22: Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů Spektrogramy představují časový výsek 40 vteřin záznamu, který byl pořízen na lokalitě. Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!] :21 h 10

11 Moták pochop (Circus aeruginosus) [,VU,!!] :42 h Káně lesní (Buteo buteo) :35 h Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!] :15 h Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] :21 h 11

12 Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!] :21 h Žluna zelená (Picus viridis) [LC,!] :57 h Datel černý (Dryocopus martius) [LC,!!] :03 h Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) [,EN,!!] :47 h 12

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Fauna obratlovců České republiky

Fauna obratlovců České republiky Fauna obratlovců České republiky Základní zoogeografická charakteristika: jihozápadní část eurosibiřské podoblasti palearktické oblasti; strukturu fauny ovlivňuje i poloha ve středu Evropy. Podstatná část

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele:

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele: SLOVO ŘEDITELE Po roce se opět setkáváme nad výroční zprávou naší krásné zoo. Je těžké bilancovat každý rok, vyzdvihovat věci povedené a dávat si úkoly do roku příštího. O všem uvedeném se navíc dočtete

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

ornitologie věda pro každého

ornitologie věda pro každého konference České společnosti ornitologické ornitologie věda pro každého sborník abstraktů ZÁJEZDY PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PTACTVA BIRDWATCHING BIRDWATCHING pozorování ptáků v nejkrásnějších koutech přírody.

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY Listopad 2013 Plán péče pro přírodní rezervaci Zbynické rybníky na období 2014 2023 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1. Evidenční

Více

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Pavel Pešout leden 2007. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Pavel Pešout leden 2007. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, právě jste otevřeli přehled o činnosti Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Vlašim za rok 2006. Přehledně se zde dozvíte o našich

Více

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ NA ROSTLINY A ŽIVOČICHY (Aktualizace Biologického posouzení lokality zpracovaného společností AQUATEST a.s. Praha v roce 2012) ZADAVATEL: ZPRACOVATEL: Spolek pro obnovu poutního místa

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

Významné jubileum Stanislava Benedy

Významné jubileum Stanislava Benedy Columba v novém Libor Schröpfer Vážení přátelé ptactva, dostává se k Vám druhé číslo XII. ročníku informačního zpravodaje Columba. Toto celé číslo je věnováno RNDr. Stanislavu Benedovi a jeho významnému

Více

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Příloha č.1 Obsah: 1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 2 1.1 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY NA ÚZEMÍ OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ... 2 1.1.1. Přírodní památky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie STRATEGIE CHOVÁNÍ KOSA ČERNÉHO A DROZDA ZPĚVNÉHO PROTI HNÍZDNÍMU PARAZITISMU Diplomová práce Autor: Peter Samaš Studijní obor: Tělesná

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč

Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska Jaroslav Boháč 1. Úvod Třeboňsko je jedna z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly

Více