Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010"

Transkript

1 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, Jihlava, IČ Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Vojtěch Kodet listopad 2010 Tato studie vznikla v rámci projektu "Úpravy ostrůvků v PP Černíč" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině, který byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Děkujeme.

2 Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. listopad 2010 Obsah Úvod...2 Metodika...3 Výsledky...4 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků...9 Závěr...9 Literatura...10 Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů...10 Úvod Rybník Černíč se nachází na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky, severozápadně od obce Černíč v okrese Jihlava v kraji Vysočina, v nadmořské výšce m. Rozloha přírodní památky činí 23,66 ha. Jedná se o průtočný rybník se třemi uměle vybudovanými ostrovy a mokřadními porosty v místech přítoků. 2

3 Metodika Ornitologický průzkum lokality byl v letech prováděn v následujících třech úrovních. U každé úrovně je uveden popis metodiky. A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků Pozorovatel zaznamenává všechny ptáky zjištěné vizuálně i akusticky, zakresluje jejich polohu do plánku a u každého zaznamenává jeho aktivitu (zpěv, lov ). Pozorování probíhá od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Takto se lokalita zkontroluje minimálně 3x během hnízdní sezóny. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. B) Akustický průzkum pomocí záznamníků Akustický průzkum pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterým lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy, je zaměřen zejména na večerní, celonoční a ranní dobu, čímž se podchytí všechny akusticky se projevující druhy vyskytující se v okolí záznamníku. Podmínkou metodiky je vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Na lokalitě bylo v roce 2010 instalováno 6 akustických záznamníků, které dohromady nahrály 103 hodin záznamu, který byl následně vyhodnocen. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Ukázky spektrogramů hlasových záznamů vybraných druhů jsou zobrazeny v příloze. C) Orientační kontrola Návštěva lokality v libovolném čase, při které jsou zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů vzácnějších též jejich počty. Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: - kriticky ohrožený - silně ohrožený - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: - lokálně významný 3

4 D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008):!!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost!! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost! - hnízdiště zasluhující pozornost Řazení druhů bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005). Výsledky Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících samců) daného druhu na lokalitě v jednotlivých letech a z toho u hnízdících druhů vypočítanou průměrnou hnízdní hustotu na 1 ha lokality (v kolonce "počet" jsou symbolem "o" označeny druhy vyskytující se v bezprostředním okolí či zaznamenané pouze na přeletu anebo jen jako protahující, viz následující komentář). Ochrana a ohrožení Taxon Počet Max ( ) Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota Počet Hnízdní hustota VESLONOZÍ (PELECANIFORMES),VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1 1 BRODIVÍ (CICONIIFORMES),!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) ,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) o o o VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) 1 0,04 3 0,13 1 0,04 3 0,13,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2 0,08 2 0,08 3 0,13 3 0,13 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES),CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1 1,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus) o o,vu,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) o o,vu,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) o o Káně lesní (Buteo buteo) o o o o,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) o t SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) o o o o,en,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) o o HRABAVÍ (GALLIFORMES),NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) o o 4

5 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES),VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3 0,13 7 0,30 4 0,17 7 0,30 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) o o Vodouš (Tringa sp.) o o o,en,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1 1 VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) o o MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES),VU,!! Holub doupňák (Columba oenas) o o Holub hřivnáč (Columba palumbus) o o Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) o o o o Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) o o o o KUKAČKY (CUCULUFORMES),! Kukačka obecná (Cuculus canorus) o o o o SOVY (STRIGIFORMES),EN,!! Výr velký (Bubo bubo) o o SVIŠŤOUNI (APODIFORMES),! Rorýs obecný (Apus apus) o o o o SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES),VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) 1 0,04 1 0,04 LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) o o Strakapoud velký (Dendrocopos major) o o o o PĚVCI (PASSERIFORMES) Skřivan polní (Alauda arvensis) o o o o,lc Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) o p o o NT Jiřička obecná (Delichon urbica) o p o o,! Konipas horský (Motacilla cinerea) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Konipas bílý (Motacilla alba) o o o o Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) o o o o Červenka obecná (Erithacus rubecula) o o o o,en,!!! Slavík modráček (Luscinia svecica) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) o o o o Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) o o o o,lc,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 0,04 1 0,04 Kos černý (Turdus merula) 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08 Drozd kvíčala (Turdus pilaris) o o o o Drozd zpěvný (Turdus philomelos) o o o o,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1 0,04 1 0,04 Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 2 0,08 2 0,08 Rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus) 11 0,46 9 0, , ,59 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Budníček menší (Phylloscopus collybita) 3 0,13 3 0,13 4 0,17 4 0,17 Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 4 0,17 2 0,08 3 0,13 4 0,17 Králíček obecný (Regulus regulus) o o o o Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) o o o o,lc Lejsek šedý (Muscicapa striata) o o,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) o o o o Sýkora lužní (Parus montanus) o o o o LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) o o o o 5

6 Sýkora uhelníček (Parus ater) o o o o Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sýkora koňadra (Parus major) 2 0,08 3 0,13 2 0,08 3 0,13 Brhlík lesní (Sitta europaea) o o o o Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Sojka obecná (Garrulus glandarius) o o o o Straka obecná (Pica pica) o o o o NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) o o o o,vu,!! Krkavec velký (Corvus corax) o o o o Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 LC Vrabec polní (Passer montanus) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2 0,08 1 0,04 1 0,04 2 0,08 Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1 0,04 0,00 0,00 1 0,04 Zvonek zelený (Carduelis chloris) 1 0,04 1 0,04 1 0,04 Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 Konopka obecná (Carduelis cannabina) o o o Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3 0,13 2 0,08 2 0,08 3 0,13 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14 0, , , ,72 Počet druhů včetně bezprostředního okolí Počet druhů v hnízdní době na lokalitě Páry / zpívající samci na lokalitě 66 2, , , ,85 Komentář k chráněným a ohroženým druhům Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) -,VU,!!! - v roce 2009 nepravidelně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka bílá (Egretta alba) -,!!! - v letech 2009 a 2010 opakovaně zaznamenáván 1 ex., na lokalitě nehnízdí Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! - každoročně pravidelně zaznamenávána na lokalitě, max. 4 ex., na lokalitě nehnízdí Čáp černý (Ciconia nigra) -,VU,!! - v letech 2009 a 2010 ojediněle pozorován přeletující pták Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! - každoroční hnízdění 1 páru Kopřivka obecná (Anas strepera) -,VU,!! - v r max. 1 pár, v r max. 3 páry, v r max. 1 pár, možné hnízdění na lokalitě Kachna divoká (Anas platyrhynchos) -,! - v r max. 2 páry, v r max. 2 páry, v r max. 3 páry, prokázané hnízdění Orel mořský (Haliaeetus albicilla) -,CR,!!! - ojedinělé pozorování v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Moták pochop (Circus aeruginosus) -,VU,!! - každoroční hnízdění 1-2 párů Moták lužní (Circus pygargus) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího samce v roce 2009, na lokalitě nehnízdí Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese 6

7 Krahujec obecný (Accipiter nisus) -,VU,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2008, možné hnízdění v okolním lese Orlovec říční (Pandion haliaetus) -,!!! - pouze na průtahu, na podzim 2010 se zde zdržel několik dní Ostříž lesní (Falco subbuteo) -,EN,!! - ojedinělé pozorování přeletujícího jedince v roce 2010, možné hnízdění v okolním lese Křepelka polní (Coturnix coturnix) -,NT,! - hnízdí na okolních zemědělských pozemcích, odkud byli v roce 2010 slyšet volající samci Chřástal vodní (Rallus aquaticus) -,VU,!! - každoročně hnízdící druh v litorálech u obou přítoků, max. 7 volajících samců v roce 2009 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! - v roce 2009 ojedinělý přelet 2 ex. Vodouš (Tringa sp.) - v letech 2009 i 2010 vždy ojediněle přelétnuvší jedinec Pisík obecný (Actitis hypoleucos) -,EN,!!! - v roce 2010 zaznamenání 1 volajícího samce Racek chechtavý (Larus ridibundus) - VU,!!! - v roce 2009 ojediněle přeletující jedinec Holub doupňák (Columba oenas) -,VU,!! - v roce 2010 se ozýval volající samec z okolního lesa Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - výskyt pouze v okolí Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - výskyt pouze v okolí Kukačka obecná (Cuculus canorus) -,! - výskyt pouze v okolí Výr velký (Bubo bubo) -,EN,!! - v roce 2010 zaznamenána volající samice z okolního lesa Rorýs obecný (Apus apus) -,! - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Ledňáček říční (Alcedo atthis) -,VU,!! - každoroční pozorování, pravděpodobně hnízdí ve strženém břehu na některém z přítoků Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván volající samec Datel černý (Dryocopus martius) - LC,!! - v roce 2010 opakovaně zaznamenáván na přeletech a v okolí Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) -,LC - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT - ptáci lovící hmyz nad hladinou, hnízdí na budovách, tedy mimo lokalitu Konipas horský (Motacilla cinerea) -,! - každoroční hnízdění 1 páru 7

8 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) -,EN,!!! - v roce 2009 pozorován 1 zpívající samec na mokřadu u přítoku Moravské Dyje, v roce 2010 pozorovány 2 páry při krmení mláďat na velkém ostrově Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) - - každoročně zaznamenáván zpívající samec u stavení pod hrází rybníka Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) -,LC,! - v roce 2009 se zdržoval 1 zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka zelená (Locustella naevia) -,! - v roce 2010 jeden zpívající samec na velkém ostrově Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - - každoročně dva zpívající samci na mokřadech u přítoků Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) -,EN,!! - v roce 2010 opakovaně dva zpívající samci na mokřadu u přítoku Moravské Dyje Lejsek šedý (Muscicapa striata) -,LC - v roce 2010 zpíval samec u stavení pod hrází rybníka Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) -,! - hnízdní výskyty pouze v okolí Sýkora parukářka (Parus cristatus) - LC - hnízdní výskyty pouze v okolí Ťuhýk obecný (Lanius collurio) -,NT,! - v letech 2008 a 2010 hnízdění 1 páru Vrána šedá (Corvus cornix) - NT,! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Krkavec velký (Corvus corax) -,VU,!! - pouze na přeletech, pravděpodobně hnízdí v okolním lese Vrabec polní (Passer montanus) - LC - ojedinělá pozorování v letech 2008 a 2010 Konopka obecná (Carduelis cannabina) - - opakovaná pozorování v letech 2008 a 2009 v bezprostředním okolí 8

9 Úspěšnost zavedených opatření pro hnízdění ptáků Na sečených plochách zatím zahnízdili z vodních ptáků pouze Kachny divoké (Anas platyrhynchos). Na velkém ostrově se v hnízdní době zdržoval z ohrožených druhů Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Byť byl zaznamenán výskyt Racka chechtavého (Larus ridibundus), který byl jedním z cílových druhů pro hnízdění na sečených plochách, k jeho zahnízdění zatím nedošlo. Dosazování vrb na velkém ostrově zaměřené prioritně pro silně ohroženého Slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) se ukázalo jako oprávněné, neboť zde v roce 2010 hnízdily minimálně 2 páry tohoto druhu. Jelikož zde z dřevin rostou pouze stromy (zejména vysázené duby), lze očekávat, že poté až odrostou a nebudou mít díky mladému věku již současný charakter keřů, vytratil by se z ostrova tento "keřovitý" fenomén. Modráčci využívají keřů jako vyvýšených posedů, ze kterých zpívají, lákají samici a obhajují svá teritoria. Vysázené vrby tak umožní zachovat kontinuum vhodných podmínek pro hnízdění tohoto silně ohroženého druhu. Na nově vybudované hnízdní plošině, která je těsně pod úrovní vodní hladiny, očekáváme vzrůst vhodné vegetace a vznik podmínek pro hnízdění vodních ptáků jako jsou Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Polák velký (Aythya ferina), Chřástal vodní (Rallus aquaticus), Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), Lyska černá (Fulica atra) a další, což se ukáže v následujících hnízdních sezónách. Závěr Na sledované lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo zaznamenáno v letech celkem 81 druhů ptáků. Pokud nebudeme počítat druhy zjištěné v okolí a pouze na přeletech a jeden druh zdržující se pouze na tahu - Orlovce říčního (Pandion haliaetus), tak ostatních 39 druhů se vyskytovalo v hnízdním období přímo na lokalitě. Z toho 6 druhů využívalo lokalitu pouze jako loviště: Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) [,VU,!!!], Volavka bílá (Egretta alba) [,!!!], Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!], Orel mořský (Haliaeetus albicilla) [,CR,!!!], Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] a Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!]. Zbylých 33 druhů ptáků lze považovat za ptáky hnízdící na lokalitě, z nichž patří 7 mezi zvláště chráněné, a to 2 silně ohrožené ( ) a 5 ohrožených ( ); 11 druhů je zařazeno do červeného seznamu, a to 2 ohrožené (EN), 4 zranitelné (VU), 2 téměř ohrožené (NT) a 3 málo dotčené (LC). Další 4 druhy můžeme považovat za lokálně významnější ( ). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokalita v současnosti zasluhuje mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 1 druh, zvýšenou pozornost (!!) pro 6 druhů a pozornost (!) pro 6 druhů. Nejvýznamnějšími druhy lokality jsou Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [,EN,!!!] a Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!], u nichž u obou bylo na lokalitě během studie prokázáno hnízdění. 9

10 Literatura HUDEC K. [ed.], 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I, 3/II. 1. vyd., Academia, Praha: HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. Zprávy ČSO 37: HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci vyd., Academia, Praha: HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského v Přerově: HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. 2. vyd., Academia, Praha: KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. Cinclus 19: SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22: Příloha: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů Spektrogramy představují časový výsek 40 vteřin záznamu, který byl pořízen na lokalitě. Volavka popelavá (Ardea cinerea) [NT,!!] :21 h 10

11 Moták pochop (Circus aeruginosus) [,VU,!!] :42 h Káně lesní (Buteo buteo) :35 h Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [,VU,!!] :15 h Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [,EN,!!!] :21 h 11

12 Ledňáček říční (Alcedo atthis) [,VU,!!] :21 h Žluna zelená (Picus viridis) [LC,!] :57 h Datel černý (Dryocopus martius) [LC,!!] :03 h Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) [,EN,!!] :47 h 12

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Panurus 19 (2010): 5 32 5 Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003 2008 Světlana Vránová Semtínská 288, 533 53 Pardubice-Ohrazenice; e-mail: sve.crow.crow@seznam.cz

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Pozvánka na členskou schůzi 1. 12. 2012 Přechodně chráněná plocha Rzy vyhlášena Změny v provozu internetových

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

Vážení a milí přátelé,

Vážení a milí přátelé, Z činnosti organizace 2012 Vážení a milí přátelé, s koncem roku 2012 uplynulo 10 let od formálního založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice. Držíte tedy v ruce již desátou,

Více

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2011 číslo 7 Editorial Váţení a milí kolegové, kolegyně, milovníci ptactva a přírody, pokud se ohlédnu za uplynulou ornitologickou sezónou, rád

Více

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové PANURUS, 11 (2001): 107-114 107 Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové Breeding of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2008 číslo 4 Editorial Milí kolegové a přátelé, milí čtenáři, dovolte mi v úvodu popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2009 mnoho štěstí, zdraví

Více

Ptáci žijí tady s námi, duben

Ptáci žijí tady s námi, duben M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h s p e c i á l Ptáci žijí tady s námi, duben Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky:

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2011/1 Datlík č. 9 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 6.2.2011 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Realizace projektu Podpora biodiverzity

Více

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2011 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně kuna skalní) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem Vážení

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Program jarní členské schůze Zprávy z výboru Volavka popelavá pobočkový pták roku 2015 Pozvánka na VVT

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2010/2 Datlík č. 7 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 13.6.2010 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Kroužkování poštolek, ledňáčků, káňat,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let PANURUS, 15 (26): 31-39 31 Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě v roce 2010. (projekt č. 121067 Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity 2010)

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě v roce 2010. (projekt č. 121067 Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity 2010) Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě v roce 2010 (projekt č. 121067 Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity 2010) Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ Babí léto všude rozhazuje dlouhé provazy pavoučích sítí. Ležím v odpoledním slunci na rozehřáté stráni, a jak tak poslouchám zpěv budníčků, ani se mi nechce věřit, že už začíná

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 129-142 ISBN: 80-86046-41-9 ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Antropic influences to ornithocenose of Labe

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka

Více

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ Jan Hora, Pavel Marhoul, Tomáš Urban BirdLife INTERNATIONAL Landbouw, natuurbeheer en visserij Publikace NATURA 2000 v České republice: Návrh ptačích

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013 I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti I.1. Péče o sbírkový fond Sbírkový fond Muzea Podblanicka, p. o., byl v roce 2013 rozšířen

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2006 číslo 2 Editorial Milí kolegové a přátelé, do rukou se vám dostává 2. číslo našeho Zpravodaje Ornitologického klubu při Labských pískovcích.

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy akreditované vzdělávací akce pro pedagogy školní rok 2014/2015 Semináře Exkurze Konzultace k ekologické výchově nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Semináře SEMINÁŘ PROCHÁZKA PO ZEMI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK 2011 Základní údaje o organizaci Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody

Více

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012 Matka Rybníky byli a jsou již po staletí jedinečným typem a součástí naší kulturní krajiny. Jsou významné především z hlediska druhové

Více

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3

Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3 Obsahhodnocení dotazníků k obnovení spolkového...3 Obsah Vítání na objednávku...2 Zprostřed pralesů aneb VTV 2012... 2 Za tajemstvím sousedů... 4 První půlrok pod jednou střechou... 5 Komiks... 8 Výsledky

Více

Významné jubileum Stanislava Benedy

Významné jubileum Stanislava Benedy Columba v novém Libor Schröpfer Vážení přátelé ptactva, dostává se k Vám druhé číslo XII. ročníku informačního zpravodaje Columba. Toto celé číslo je věnováno RNDr. Stanislavu Benedovi a jeho významnému

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity:

Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity: Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity: číslo projektu 181427 151448 121460 111424 171416 organizace název projektu požadováno Ochrana herpetofauny Ochrana hereptofauny Ochrana

Více

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU Miloš Halda Vedoucí práce: Anežka Koutníková 28. 2. 2015 1 Obsah Úvod... 4 Cíle... 4 Postup práce... 4 Lokality a programy... 5 Popis lokalit a

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

www.ekologievpraxi.cz VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo

www.ekologievpraxi.cz VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo 2 Ochrana přírody Ochrana přírody má v naší vlasti dlouholetou tradici. Naplno se však dostala do popředí zájmu až po roce 1989, kdy došlo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2012 I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti I.1. Péče o sbírkový fond Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2012 rozšířen o 2398 inventárních položek

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí PŘÍRODA PODYJÍ SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí PŘÍRODA PODYJÍ SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 9 4 2008 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, jako ohlédnutí za minulým rokem vychází nyní poslední číslo našeho zpravodaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE INTERNATIONAL V ČESKÉ REPUBLICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 1 Česká společnost ornitologická (ČSO) Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné zájmové

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více