Krizový management lidský aspekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizový management lidský aspekt"

Transkript

1 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy Jazyk výuky Cíl (zaměření) Krizový management lidský aspekt Crisis management human aspects Krisenmanagement - human factor 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující 2. rok magisterské navazující obor PE zimní Ing. Emil Antušák, Ph.D. 3PA311 Personální řízení 1 3MA321 krizový management řízení věcných krizí český Cílem předmětu je vymezení specifik a odlišnosti práce krizového manažera, rozšíření znalostí o metodách práce krizového manažera, osvojení si návyků práce s elektronickými databázemi a rozvíjení dovedností a schopností pracovních kompetencí, jako je vedení týmu, řešení problémů, organizace práce, komunikace a prezentace, na případech řízení lidí v podniku. Výstupy předmětu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni specifikovat místo a úlohu lidského činitele v procesu zvládání krizí, lépe se orientovat v problematice práce krizového manažera, zvládat zásady krizové komunikace a specifiky rozhodovacího procesu krizového manažera. Budou schopní implementovat zásady etické dimenze krizového řízení do procesu řízení lidských zdrojů. Anotace (stručný obsah předmětu) Obsahem předmětu je krizový manažer (profil, požadavky, styl práce) krizová gramotnost manažera, krizová komunikace, etická dimenze krizového managementu, etický kodex krizového manažera, specifika rozhodování v procesu řízení rizik a v procesu zvládání krizí, specifika řízení lidských zdrojů v různých etapách krizového vývoje Osnova (detailní obsah předmětu) Úvod do problematiky, aktuální poznatky teorie krizového managementu Požadavek současné doby krizová gramotnost manažera (Crisis Literacy of Managers), Krizový manažer profil, požadavky, zvláštnosti stylů práce krizového manažera Krizová komunikace Etická dimenze krizového managementu Etický kodex krizového manažera Specifika rozhodovaní krizového manažera - v procesu řízení rizik (Risk Managementu)

2 Koncepce integrovaného systému řízení rizik (Enterprise Risk Management) Specifika rozhodovaní krizového manažera - v procesu zvládání krizí (Managing Crisis) Předvídání (předjímání) krizí, intervenování v krizích Model rozhodovacího procesu v krizovém managementu pro 21. století The Anticipatory Management Decision Process Model Specifika řízení lidských zdrojů - před krizi, v době krize, v postkrizovém období Specifika přípravy lidí na výkon funkci v oblasti krizového managementu Assessment centre a development centre (skupinová diskuse, prezentace, hraní rolí) Studijní zátěž Pro prezenční formu Účast na přednáškách a cvičeních 13 4 hodiny 52 hodin Studium literatury (učebnice) 458 stran 56 hodin Studium literatury (cvičebnice) 92 stran 15 hodin Zpracování seminární práce a příprava prezentace 15 stran 25 hodin Zpracování zadaných úkolů Celková pracovní zátěž Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Týden Přednáška Cvičení 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden výuka průběžná příprava studenta 8 hodin 156 hodin Týmové řešení případových studií a projektů Hraní rolí Skupinové diskuze 7. týden Průběžný test (7. týden semestru) 8. týden výuka Týmové řešení případových studií a projektů 9. týden Skupinové diskuze 10. týden Odevzdání seminární práce průběžná příprava studenta Individuální prezentace studentů (případová 11. týden studie) 12. týden 13. týden Závěrečný test (13. týden semestru) zkouškové období náhradní a opravné termíny průběžného a závěrečného testu doplňkové z. o. termín náhradních testů Pro distanční formu Účast na tutoriálech 3 2 hodiny 6 hodin

3 Studium literatury (učebnice) 458 stran 56 hodin Studium literatury (cvičebnice) 92 stran 15 hodin Samostatná příprava na tutoriály (samostatné studium 120 stran 28 hodin literatury včetně studia z CD či Internetu) Zpracování zadaných úkolů 6 3 hodiny 18 hodin Samostatné řešení případových studií 2 5 hodin 10 hodin Zpracování seminární práce a příprava její prezentace 15 stran 23 hodin Celková pracovní zátěž 156 hodin Metody výuky e-learning individuální studium interaktivní diskuze s učitelem krátká individuální cvičení na připravených materiálech přednášky případové studie řešení projektů simulace (hraní rolí) týmová práce vlastní prezentace Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Pro prezenční formu Absolvování 2 kontrolních průběžných testů (v 6. a 12. týdnu semestru) Zpracování seminární práce na vybraný problém či metodu personální práce a její prezentace, se zapracováním lidského aspektu krizového managementu Absolvování závěrečného testu (ve zkouškovém období. Možnost absolvovat test v předtermínu ve 13. týdnu semestru) Celkem maximum Každý test max. za 15 bodů 30 bodů 0 až 30 bodů 30 bodů 0 40 bodů 40 bodů 100 bodů Pro distanční formu Zpracování šesti úkolů v průběhu semestru ve stanovených termínech Zpracování jedné případové studie v předem stanoveném termínu na zadané téma a její prezentace Každý úkol max. za 5 bodů 30 bodů 33 bodů Absolvování závěrečného testu max. 40 bodů 40 bodů Celkem maximum 100 bodů

4 Za neomluvenou neúčast na tutoriálu bude strženo 10 bodů. Klasifikační stupnice (společná pro prezenční i distanční formu): Ukončení ukončeno úspěšně ukončeno neúspěšně neukončeno Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl(a) ND Poznámka přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů. přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+. nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce. 4+ nevyhověl(a) O omluveno Upraveno v čl. 19. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele. Student má možnost opakování viz poznámka. Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu. Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4. Literatura předmětu Druh lit. Z Z ISBN Název knihy Autoři Stran Rok vydání Krizový management - Úvod do teorie Krizový management Krizová komunikace ANTUŠÁK, E. KOPECKÝ, Z. ANTUŠÁK, E. KOPECKÝ, Z Z Krizový management - ANTUŠÁK, E. Bude

5 Z Lidský aspekt Management lidských zdrojů Z Metody personální práce. Cvičebnice D D Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. vydáno DVOŘÁKOVÁ, Z DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. KLEIBL, J., HÜTTLOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ, Z D Řízení lidských zdrojů ARMSTRONG, M D Další doporučená literatura: - Coker, Ch.: Security, Independence and Liberty after September 11: balancing competing claims. In: - Yarger, H. R.: STRATEGIC THEORY FOR THE 21st CENTURY: The Little Book on big Strategy, ISBN In:http://www.maxwell.af.mil/au/awc/awcgate/ssi/strat_theory_21c_yarger.pdf - Gerald Lewis: Organizational Crisis Management: The Human Factor. Kindle Book, 2008 (http://www.amazon.com/organizational-crisis-management-human- Factor/dp/ ) - Thierry C. Pauchant: Crisis Management and Ethics. Working paper. To be published in Encyclopedia of Business Ethics and Society. HEC Montreal and Consulting Faculty, Fielding Graduate University, 2007

6

7 Skupina Plán C Skupina Určení Rodina cvol ov PE hv1 PE Hlavní specializace sp PER Vedlejší specializace sp 3PA Vedlejší specializace sv 3MP Vedlejší specializace sv MNG Vedlejší specializace sv MSP Vedlejší specializace sv 3MA Vedlejší specializace Plán D Skupina Určení Rodina cvol ov cvor cvv Hlavni specializace hv 1 PE Hlavni specializace sv 3PA Vedlejší specializace sv PER Vedlejší specializace sv 3BP Vedlejší specializace sv 3MA Vedlejší specializace sv MSP Vedlejší specializace sv MNG Vedlejší specializace sv PSF Vedlejší specializace sv 3MP Vedlejší specializace Plán E Skupina Určení Rodina cvb cvor ov PE cvm Hlavni specializace hv PE Hlavni specializace sv 3PA Vedlejší specializace sv 3MP Vedlejší specializace sv 3MA Vedlejší specializace sv 3BP Vedlejší specializace

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Povinné předměty MAT-1 Matematika 1... 2 POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo 1... 6 ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika... 10 UKV Úvod do kognitivních věd... 12 MAT-2 Matematika

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

zkouška přednášek týdně cvičení týdně

zkouška přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně profilující

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999.

Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999. Psychopatologie VOŠ sociální práce - dálkové Mgr.Zuzana Nováková za týden/celkem: 14 4D Požadavky na docházku v % Ústní konzultace dle témat s přesahem do vývojové a sociální psychologie Další požadavky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Vzdělávací program: celkem: Úvod do sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 14 hod. klasifikovaný Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více