INVESTUJTE DO SVÝCH LIDÍ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTUJTE DO SVÝCH LIDÍ!"

Transkript

1 INVESTUJTE DO SVÝCH LIDÍ! PRO INSPIRO Inspirace pro Váš růst

2 INVESTUJTE DO SVÝCH LIDÍ Udržet si efektivitu není snadné. Charakteristickým rysem nejúspěšnějších je, že dokážou jít stále kupředu. K tomu ale potřebujeme dobře rozumět sami sobě to je výchozím bodem všeho. Je výborné směřovat své investice do vzdělávání svých lidí, ale nebudou-li dobře znát sami sebe a chápat i ostatní kolem sebe, nikdy neuvolní svůj plný potenciál. Co nabízíme? Nabízíme WORKSHOPY zaměřené na interpersonální dovednosti. Využíváme při nich vědecky podložené poznatky o osobnosti člověka založené na teorii C. G. Junga a osobnostní typologii MBTI světově nejrozšířenějším a nejspolehlivějším typologickém nástroji. Podle naši informací jsou nyní v České republice jen dva lidé certifikovaní pro MBTI Step II. (Viz Nabídka Advanced workshopů na str. 3-5) Po absolvování našich workshopů nabízíme NÁSLEDNÝ KOUČINK (viz str. 3). Všechny workshopy, osobnostní dotazníky, vyhodnocení a materiály nabízíme V ČEŠTINĚ I V ANGLIČTINĚ. Vše co nabízíme, přispívá k většímu sebeuvědomění a tím k vyšší efektivitě. Proč MBTI? Myers-Briggs Type Indicator (Indikátor osobnostního typu podle Myersové a Briggsové neboli MBTI) je založen na teorii psychologických typů, která byla původně zformulována švýcarským psychiatrem Carlem G. Jungem ( ) a publikována v jeho knize Psychologické typy (Psychologische Typen, 1921). Nástroj MBTI společně vyvinuly Katharine Cook Briggs ( ) a její dcera Isabel Briggs Myers ( ). MBTI zjišťuje upřednostňované způsoby, jakými různí lidé vnímají svět, a jak se ke světu vztahují. Všechny osobnostní typy jsou stejně hodnotné a každý může být na svém pracovišti cenným přínosem. Proto je právě na pracovišti naprostou nutností rozeznat, jak lidé fungují ve vztahu k ostatním a jak jednotlivci mohou k naplnění svého úkolu využívat silné stránky druhých. Organizace využívají MBTI zejména s cílem: co nejvíc využít své lidské zdroje, u konkrétního jednotlivce umocnit jeho přirozené silné stránky, zlepšit týmovou práci, porozumět a vhodně volit mezi vůdcovskými / manažerskými styly, zefektivnit komunikaci mezi nadřízenými, spolupracovníky, zaměstnanci a zákazníky, napomáhat kariérnímu rozvoji, řešit konflikty, zajistit koučování jednotlivcům / týmům, vytvářet tréninkové aktivity, rozeznat jedinečnost přínosu svých zaměstnanců. Dovolte nám věnovat se Vašim lidem je to Váš nejcennější zdroj. ZÁRUKA CERTIFIKOVANÉ KVALITY Lektorem všech našich workshopů je Karel Řežábek (1968). Od roku 1992 se Karel zaměřuje na vedení a motivování lidí k osobnímu a osobnostnímu rozvoji. Posledních několik let se Karel specializuje na osobnostní typologii podle Junga a Myers-Briggs a na její praktické využití v různých interpersonálních vztahových dovednostech. Karel Řežábek je držitelem certifikátu pro vyhodnocení osobnosti z hlediska MBTI i MBTI Step II. Účastníci našich workshopů budou pracovat s tzv. MBTI Step II Interpretive Report, 17stránkovým podrobným vyhodnocením svého osobnostního typu (viz str. 2, šedé zvýraznění). Kontaktujte nás Karel Řežábek , Pro inspiro Inspirace pro Váš růst Strana 1

3 WORKSHOPY GROUND/GROUND+ Workshop GROUND nebo GROUND+ je úvodním workshopem a vstupní branou ke všem našim workshopům ADVANCED. Workshop GROUND sestává ze dvou modulů (jeden modul zpravidla trvá 4 x 45 minut). Tento jednodenní workshop je pro seznámení s typologií MBTI nezbytným minimem. Workshop GROUND+ je dvoudenní, protože doplňuje téma Dynamika osobnostního typu. Tyto moduly, které posouvají pochopení osobnostní typologie na novou, daleko vyšší úroveň, rovněž významným způsobem prohlubují schopnost vytěžit maximum ze získaných materiálů. Účastníci workshopu GROUND/GROUND+ budou pracovat s podrobným vyhodnocením svého osobnostního typu MBTI Step II Interpretive Report, které je vytvořeno na základě originálního MBTI dotazníku. (Poplatek za vygenerování reportu není zahrnut v ceně workshopu.) MBTI Step II Interpretive Report je nejkomplexnějším vyhodnocením osobnostního typu, které je v současnosti k dispozici. Tím, že kombinuje výsledky Step I 16 osobnostních typů s výsledky Step II každé ze čtyř písmen daného osobnostního typu rozvinuté do 5 podskupin (faset), poskytuje hloubkovou analýzu Vaší osobnosti a chování. Výhody: Obsahuje vyhodnocení Vašeho typu z hlediska Step I s graficky vyjádřenou zřetelností preferencí Prezentuje přehledně zpracované výsledky Step II 20 faset spjatých s Vaším konkrétním typem Pro daný typ popisuje jeho obvyklý způsob komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení Nastiňuje strategie pro další osobnostní rozvoj Ukazuje jak zvýšit Vaši efektivitu v práci. Všichni účastníci workshopu obdrží Manuál GROUND/GROUND+, který obsahuje popisy 16 osobnostních typů MBTI a poskytuje mnoho podnětů pro další osobnostní i vztahový rozvoj. Objev sám sebe a pochop ostatní 1 den, 2 moduly Obj. kód: WG-001 Výsledky MBTI rozpoznávají cenné rozdíly mezi normálními, zdravými lidmi rozdíly, které mohou být zdrojem mnoha nedorozumění a nejasné či neúspěšné komunikace. Seznámení s MBTI instrumentem a vyhodnocení Vašeho osobnostního typu Vám pomůže objevit Vaše jedinečné dary. Díky těmto informacím porozumíte lépe sami sobě, svým motivacím, svým přirozeným silným stránkám a také možným oblastem svého růstu. Také Vám pomůže pochopit a ocenit lidi, kteří se od Vás liší. Porozumění Vašemu MBTI osobnostnímu typu zvyšuje sebeuznání a povzbuzuje ke spolupráci. MODUL 1: Čtyři preferenční páry MODUL 2: Od předpokládaného ke skutečnému typu Dynamika osobnostního typu 1 den, 2 moduly Obj. kód: WG-002 MODUL 3: Typ a stres MODUL 4: Celoživotní rozvoj osobnostního typu Účastníci budou schopni: na základě svého vyhodnocení určit svůj MBTI osobnostní typ (GROUND/GROUND+) rozpoznat silné a slabé stránky svého typu a slabiny nahradit dovedností (GROUND/GROUND+) oceňovat a využívat silné stránky u sebe i u ostatních (GROUND/GROUND+) uvědomit si, jak díky svému typu reagují na běžný, popřípadě na extrémní stres (GROUND+) analyzovat, jaké mají různé typy spouštěče stresu a využít tuto znalost k předcházení stresu u sebe i u druhých lidí (GROUND+) využít poznatky o svém typu jako vodítka pro svůj celoživotní osobnostní rozvoj (GROUND+) to, co se naučili o osobnostních typech, aplikovat v praxi (GROUND/GROUND+) Pro inspiro Inspirace pro Váš růst Strana 2

4 ADVANCED WORKSHOPY Jak je zřejmé z další části této nabídky, všechny naše workshopy sestávají ze dvou nebo čtyř modulů (jeden modul zpravidla trvá 4 x 45 minut). Workshopy i jednotlivé moduly jsou jakési dílky Lega mohou být složeny do většího celku nebo rozloženy, použity jednotlivě či k vytvoření něčeho nového. Kontaktujte nás, abychom mohli ADVANCED workshopy připravit přímo Vám na míru! NÁSLEDNÝ KOUČINK Pro absolventy workshopů nabízíme následný koučink: Konzultace příležitost prodiskutovat, individuálně či ve skupině, problémy nebo otázky přímo s lektorem Osobnostní SWOT analýza Pomoc s přípravou akčního plánu v návaznosti na absolvovaný workshop. Tento akční plán definuje specifické kroky nezbytné k implementaci na pracovišti, včetně termínů Evaluace akčního plánu (cca po třech měsících) a sestavení dlouhodobého plánu osobního rozvoje. Koučink poskytujeme formou individuálních koučovacích sezení, v malé skupině (2-3 osoby) nebo na dálku prostřednictvím telefonu či chatu. NABÍDKA ADVANCED WORKSHOPŮ Výstroj začínajícího manažera 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-001 Stát se manažerem může být ohromnou změnou. Zřejmě jste svou nemanažerskou práci vykonávali dobře, proto Vás povýšili, v oblasti managementu ale dosud máte jen minimální zkušenosti. Než z Vás udělali manažera, Vaší prácí bylo splnit zadaný úkol. Nyní je Vaším prvořadým úkolem pomoci ostatním lidem skvěle splnit jim zadaný úkol. Budete jednat s jednotlivci různého věku, potýkat se s jejich osobnostmi a ambicemi. Připravte se na svou novou roli, naše Výstroj začínajícího manažera Vám v tom pomůže! MODUL 1: Vést sám sebe MODUL 2: Vést své lidi Adaptivní vůdcovství 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-002 Existuje ten nejlepší typ vůdce? Pokud ano, nikdo ho dosud nenašel. Výzkum vůdcovství, ačkoli probíhá již několik desetiletí, neukázal nějaký jeden jasný profil vůdce zčásti proto, že vůdcovství značnou měrou vyplývá ze souvislostí: co funguje v jedné situaci, může jindy selhat. Úspěšný vůdce si pro spolupráci na dosažení cílů své organizace dokáže získat ostatní tím, že uplatňuje řadu různých vůdcovských stylů. Čím víc jich má na výběr, tím efektivnější bude jeho vedení. Posuňte své vůdcovství na zcela novou úroveň! MODUL 1: Mapování Vašeho vůdcovství MODUL 2: Vůdce, který reaguje a roste Výbava emocionálně inteligentního vůdce 2 dny, 4 moduly Obj. kód: AW-003 Emocionální inteligence je schopnost vnímat a chápat pocity své i ostatních. EQ (Emocionální kvocient) má za následek nejen způsoby, jakými vnímáme emoce, ale také to, jak na ně reagujeme. Rozvíjení emocionální inteligence posílí Vaše vůdcovské schopnosti, obohatí Vaše vztahy, zvětší Váš vliv a rozšíří zdroje, z nichž můžete čerpat při zvládání nároků života. Získejte nad sebou větší vládu ovládnutím svých emocí! MODUL 1: Posilování emocionální pružnosti MODUL 2: Interpersonální a intrapersonální kompetence EQ MODUL 3: Emoce jako cenný zdroj informací MODUL 4: Klíčové techniky pro zvládání svých emocí Pro inspiro Inspirace pro Váš růst Strana 3

5 Efektivní a účinný time management 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-004 Mnoho lidí se cítí zahlceno nároky na svůj čas. Chtěli by svou práci zvládat s větší jistotou a mít věci víc pod kontrolou. Rady ohledně time managementu se typicky zaměřují na učení lidí, jak dělat věci efektivněji. Pravdou ale zůstává, že dobrý time management znamená dosahovat efektivity tím, že děláme správné věci a dosahovat účinnosti tím, že je děláme správně. Dělejte správné věci ve správný čas! MODUL 1: Řízení času a cíle MODUL 2: Respektování času ostatních Zneškodňování potíží 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-005 Obtížné situace a obtížní lidé existují na každém pracovišti. Co mají společného je, že s nimi musíte něco udělat. Bez ohledu na to, o jaký typ potíží jde, s obtížnými lidmi či situacemi je nutné jednat. Nestanete-li se součástí řešení, budete součástí problému. Některé situace můžete mít pod kontrolou, jiné můžete ovlivnit a s některými skutečně nemůžete udělat nic. Ale i když s něčím, co se děje kolem Vás, nemůžete udělat nic, máte pod kontrolou to, jak budete na danou věc reagovat. Nedovolte potížím, aby Vás brzdily! MODUL 1: Jednání s obtížnými situacemi MODUL 2: Jednání s obtížnými lidmi Vytváření a vedení týmů, které drží pohromadě 2 dny, 4 moduly Obj. kód: AW-006 Tým je skupina dvou a více lidí, kteří společně pracují na zadaném úkolu. Osobnostní typologie je pro týmy velmi užitečná, protože vychází z předpokladu, že každý máme své jedinečné dary, které můžeme nabídnout a své výzvy, které musíme překonat. V týmu spolupracujeme a u každého člena se snažíme co nejvíc využít jeho specifické talenty a zároveň minimalizovat mezery ve znalostech či schopnostech. Aplikování informací o osobnostních typech v týmech a v jejich budování, pomáhá týmům uspět. Uspějte společně tím, že jste spolu! MODUL 1: Týmová komunikace MODUL 2: Týmová kultura MODUL 3: Týmové řešení problémů/konfliktů MODUL 4: Tým a stres Delegování jako styl vedení 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-007 Tajemstvím úspěchu není dělat si svou práci, ale najít pro ni toho pravého člověka. Bez ohledu na to, kde nebo kým jste, efektivní delegování je vždy na místě. Chcete-li dosáhnout rovnováhy mezi svým životem a prací, bez umění delegovat se neobejdete. Úspěšné delegování autority jako styl vedení stojí čas a energii. Ale vynaložit čas a energii na to, abyste svým zaměstnancům pomohli uspět, rozvinout se a naplnit Vaše očekávání, stojí za to. Budou si jistější a lidé, kteří cítí, že mají na to uspět, obvykle uspějí. Správný člověk na správném místě rovná se úspěch! MODUL 1: Dělat méně a udělat víc MODUL 2: Zpětná vazba podle osobnostního typu Vyvážený a efektivní způsob rozhodování 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-008 Ať o to stojíme či ne, jsme bez přestání bombardováni situacemi, kdy se musíme rozhodnout. Pochopení různých způsobů, jakými osobnostní typ ovlivňuje to, jak se lidé rozhodují, nabízí prostředek k tomu, aby při rozhodování ve skupině byly různé pohledy spíše sdíleny než stavěny proti sobě. Díky znalosti osobnostní typologie a hlubšímu pochopení procesu rozhodování dokážete s Vašimi partnery dospět k vyváženějším a efektivnějším rozhodnutím. Větší vyvážeností k vyšší efektivitě! MODUL 1: Porozumění a přizpůsobení stylu rozhodování MODUL 2: Pět základních rozhodovacích procesů Pro inspiro Inspirace pro Váš růst Strana 4

6 Komunikační náskok 2 dny, 4 moduly Obj. kód: AW-009 Komunikace je klíčem k úspěchu v práci i v osobních vztazích. Každý den komunikujete na mnoha úrovních, možná ale ne vždy najdete čas na ujasnění si, jaký je Váš přirozený způsob interakce s druhými. Pochopení, ocenění a zahrnutí rozdílů v jednotlivých komunikačních stylech zvýší Vaše komunikační schopnosti. Tento komunikační náskok zvýší Vaši efektivitu ať už jako zaměstnavatele, nadřízeného, kouče, člena týmu nebo vůdce. Zlepšete svou komunikaci, posilníte svůj vliv! MODUL 1: Odlišné osobnostní typy v komunikaci MODUL 2: Porozumění a přizpůsobení komunikačního stylu MODUL 3: Umění aktivního naslouchání MODUL 4: Vyjednávací dovednosti Řešení konfliktu způsobem vítěz/vítěz 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-010 Můžete vyhrát bitvu, ale prohrát válku. Můžete zvítězit ve sporu, ale prohrát srdce svých lidí. Konflikt většinou bývá definován jako interakce s negativním emocionálním nábojem. Při řešení způsobem vítěz/vítěz je nejdůležitější změnit kurz tím, že se zaměříte spíše na pod povrchem skryté potřeby na Vaší straně i na straně lidí, s nimiž jednáte, než přímo na řešení konfliktu. Pak totiž máte mnohem větší šanci, že se Vám podaří ztlumit negativní náboj a dosáhnout pozitivního výstupu, než pokud budete konfliktem klopýtat jen tak naslepo. Vědomí, že existují různé typy osobnosti, a obzvlášť povědomí o tom, jak se tyto různé typy v konfliktu prezentují, Vám pomůže vytvářet lepší strategie jak ke konfliktu přistoupit, jak v něm komunikovat s protistranou a jak konfliktní situace řešit. Změňte konflikt z nepřátelského útočení a bránění se ve spolupráci! MODUL 1: Změna přístupu k řešení konfliktů MODUL 2: People-sensitive model řešení konfliktů Zvládání změny 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-011 Neustálé změny jsou nedílnou součástí moderního pracovního života. Jednotliví lidé se musí současně vypořádávat s každodenními ruchy a se zásadními změnami v tom, kde pracují a v tom, jak, co a pro koho dělají. Změna vždy probíhá lépe, pokud se lidé, kterých se týká, cítí součástí procesu. Osobnostní typologie pomáhá lidem chápat rozdílnost svých reakcí a potřeb. Rovněž odhaluje, jak mohou organizace i jednotlivci plánovat změny s předstihem tak, aby každému bylo poskytnuto vše, co potřebuje k tomu, aby do organizační změny mohl vnést svou kreativitu a energii. Využijte změnu k tomu, abyste uspěli! MODUL 1: Zásadní změny a jejich dopad na lidi MODUL 2: Podpora pozitivní reakce na změnu Kultura inovace 1 den, 2 moduly Obj. kód: AW-012 Koncept inovace je často spojován s kreativitou. Nicméně pravdou je, že nápady jsou inovativní pouze tehdy, pokud je někdo někde uplatní v praxi. Proto inovaci definujeme spíše jako zrealizování nápadů. Má-li být inovace spíše trvalým procesem, než jednorázovým počinem, je třeba inovovat neustále. Organizace, které usilují o vytvoření kultury inovace, vytváří týmy složené z jednotlivců, kteří svými silnými stránkami dokážou naplnit obě potřeby inovace: vymyslet nápad a uskutečnit jej. Využijte tvořivost a silné stránky různých osobnostních typů k získání náskoku před konkurenty! MODUL 1: Čtyři fáze procesu inovace MODUL 2: Váš inovativní přístup Pro inspiro Inspirace pro Váš růst Strana 5

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROJEKT COMPETE..! UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ KOMPETENCÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH SEKTORU HORECA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROJEKT COMPETE..! UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ KOMPETENCÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH SEKTORU HORECA PROJEKT COMPETE..! UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ KOMPETENCÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH SEKTORU HORECA EVROPSKÝ MODEL STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ KOMPETENCÍ V MALÝCH

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Koučování jako pomáhající profese.

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Koučování jako pomáhající profese. 11 Working Paper Institute of Interdisciplinary Research Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Koučování jako pomáhající profese Dagmar Svobodová July 2015 Working Papers

Více

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II.

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management...

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Metodika. Jak se učit

Metodika. Jak se učit Metodika Jak se učit 0 OBSAH Východiska metodiky... 2 Úvod... 3 Schopnost učit se a její součásti... 4 Základy pro práci s jednotlivými moduly... 7 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více