ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ"

Transkript

1 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/ Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ Kontaktní osoba Lucie Talacková ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců. Specifické cíle: - rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců - rozvoj systému RLZ firmy s využitím inovativních přístupů (B-learning) - posílení udržitelnosti pracovních míst Cílů jsme dosáhli: - osobní účastí zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách - moderní výukou (interaktivita, virtuální třídy)

2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT VZDĚLÁVÁNÍ VÝKONNÉHO VEDENÍ Workshop - Řízení lidských zdrojů, RP Time Management 4.generace Motivace Strategický management Řízení změn WS - Aplikace strategie do denní řídící praxe Rétorika a komunikace VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU Time management Vedení pracovních týmů Ekonomika podniku Asertivita II. Úspěšný vedoucí - manažerská komunikace Úspěšný vedoucí - manažerské dovednosti Komunikace v obtížných situacích Firemní kultura, ENVI VZDĚLÁVÁNÍ OBCHODNÍKŮ Vyjednávání a argumentace v obchodním styku Efektivní telefonická komunikace Jak udržet zákazníka - péče o zákazníky Psychologie prodeje Asertivita II. Firemní kultura, ENVI Komunikace v obtížných situacích VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Argumentace Vyjednávání pro THP Řešení konfliktních situací Plánování výroby Asertivita Efektivní komunikace s dodavateli a zákazníky VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVY - ASISTENTKY Vnitrofiremní komunikace Efektivní telefonická komunikace Korespondence v obchodním styku Excel 2003 pro mírně pokročilé Outlook plánování B-LEARNING (, Time management) 2

3 KA 01 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT KLÍČOVÉ AKTIVITY Cílem bylo zajištění řádného průběhu projektu a dosažení projektových cílů. Úkolem bylo řízení a koordinace všech projektových aktivit. Klíčovou aktivitu zajišťoval a zodpovídal za ni projektový manažer. Činnosti: - Jmenování realizačního týmu - Výběr dodavatele vzdělávacích služeb a evaluátora dle pravidel projektové příručky - Zajišťování publicity - Nákup technického vybavení - Projektový manažer s metodikem vzdělávání sestavovali předběžný harmonogram vzdělávacích aktivit, který byl upravován dle výstupů MVP se zachováním logické návaznosti vzdělávacích aktivit - Vypracování zpráv a jejich oprav: o zahájení realizace projektu, průběžných monitorovacích, závěrečných monitorovacích - Archivace všech dokumentů dokládající realizaci projektu po dobu 10 let po skončení Zajištění auditu KA 02 METODICKÉ VEDENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Cílem klíčové aktivity bylo vytvoření vhodné metodiky vzdělávání odpovídající potřebám zaměstnanců (konkretizace a specifikace vzdělávacích aktivit). Úkolem bylo monitorování a přizpůsobování metodiky vzdělávání aktuálním potřebám cílové skupiny. Zodpovědnost a zajištění klíčové aktivity měl na starost metodik vzdělávacího procesu. Činnosti: Sestavení a aktualizace harmonogramu vzdělávacích aktivit s jejich logickou návazností, upřesnění a specifikace náplní a metod vzdělávacích aktivit dle aktuálních potřeb účastníků, monitorování jejich potřeb, vývoje a kontrolování vhodnosti vzdělávacích aktivit z pohledu efektivnosti pro cílovou skupinu. Metodik dotvářel obsah a metody vzdělávacích aktivit na základě: vývoje aktuálních potřeb účastníků a jejich požadavků na vzdělávání ze zjištění průběžného hodnocení vzdělávacích aktivit po skončení každého kurzu; doporučení projektového manažera a dodavatele vzdělávacích služeb. 3

4 KA 03 PUBLICITA Úkolem klíčové aktivity bylo provádění publicity projektu a zajištění dodržování povinností a pravidel s tím spojených; informace příjemců podpory a veřejnosti o spolufinancování projektu z EU, ESF a OP LZZ. Dodržování pravidel vizuální identity ESF a OP LZZ. Publicita propagační materiály, informační materiály, webové stránky, články v periodiku, označení dokumentů logy ESF a OP LLZ, vybavení, apod. KA 04 VZDĚLÁVÁNÍ VÝKONNÉHO VEDENÍ Úkolem bylo zajištění realizace, organizace a koordinace vzdělávacích aktivit pro skupinu Výkonné vedení. Vzdělávání bylo realizováno formou firemních kurzů, které byly zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Vzdělávací aktivity: Workshop - Řízení lidských zdrojů, RP Motivace WS - Aplikace a strategie do denní řídící praxe Time management 4. generace Strategický management Řízení změn Rétorika a komunikace Výstupy: -vytvoření 8 nových nebo inovovaných produktů: 7 inovovaných kurzů, jež tvoří 1 nový vzdělávací program na míru skupině Výkonné vedení, včetně ověření kvality jeho realizací -prezenční listiny, osvědčení -průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit -u účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech -účastníci se naučili řídit lidské zdroje, plánovat svůj čas, řídit a aplikovat změny, ovládat rétoriku, jednat v souladu s rovnými příležitostmi 4

5 KA 05 VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění realizace, organizace a koordinace vzdělávacích aktivit pro skupinu Střední management. Vzdělávání bylo realizováno formou firemních kurzů, které byly zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Vzdělávací aktivity: Úspěšný vedoucí-manažerská komunikace Firemní kultura, ENVI Time management Vedení pracovních týmů Ekonomika podniku Asertivita II. Úspěšný vedoucí-manažerské dovednosti Komunikace v obtížných situacích Výstupy: -vytvoření 9 nových nebo inovovaných produktů: 8 inovovaných kurzů, jež tvoří 1 nový vzdělávací program na míru skupině Střední management, včetně ověření kvality jeho realizací -prezenční listiny, osvědčení -průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit -u účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech -účastníci se naučili vést pracovní týmy, plánovat čas, komunikovat v obtížných situacích, využívat asertivitu, osvojí si manažerské dovednosti a jednat v souladu s envi principy 5

6 KA 06 VZDĚLÁVÁNÍ OBCHODNÍKŮ Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění realizace, organizace a koordinace vzdělávacích aktivit pro skupinu Obchodníci. Vzdělávání bylo realizováno formou firemních kurzů, které byly zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Vzdělávací aktivity: Efektivní telefonická komunikace Firemní kultura, ENVI Vyjednávání a argumentace v obchodním styku Jak udržet zákazníka - péče o zákazníky Psychologie prodeje Asertivita II. Komunikace v obtížných situacích Výstupy: - vytvoření 9 nových nebo inovovaných produktů: 8 inovovaných kurzů, jež tvoří 1 nový vzdělávací program na míru skupině Obchodníci, včetně ověření kvality jeho realizací - prezenční listiny, osvědčení - průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit - u účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech - účastníci se naučili plánovat čas, komunikovat v obtížných situacích, využívat asertivitu, jednat se zákazníky a jednat v souladu s envi principy 6

7 KA 07 VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění realizace, organizace a koordinace vzdělávacích aktivit pro skupinu Techničtí pracovníci. Vzdělávání bylo realizováno formou firemních kurzů, které byly zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Vzdělávací aktivity: Argumentace Vyjednávání pro THP Řešení konfliktních situací Plánování výroby Asertivita Efektivní komunikace s dodavateli a zákazníky Výstupy: - vytvoření 8 nových nebo inovovaných produktů: 7 inovovaných kurzů, jež tvoří 1 nový vzdělávací program na míru skupině Techničtí pracovníci, včetně ověření kvality jeho realizací - prezenční listiny, osvědčení - průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit - u účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech - účastníci se naučili lépe argumentovat, vyjednávat, řešit konfliktní situace, plánovat výroby, ovládat stres a time management. 7

8 KA 08 VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVY - ASISTENTKY Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění realizace, organizace a koordinace vzdělávacích aktivit pro skupinu Asistentky. Vzdělávání bylo realizováno formou firemních kurzů, které byly zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Vzdělávací aktivity: Efektivní telefonická komunikace Outlook plánování Vnitrofiremní komunikace Korespondence v obchodním styku Excel 2003 pro mírně pokročilé Výstupy: - vytvoření 7 nových nebo inovovaných produktů: 6 inovovaných kurzů, jež tvoří 1 nový vzdělávací program na míru skupině Asistentky, včetně ověření kvality jeho realizací - prezenční listiny, osvědčení - průběžná hodnocení vzd. aktivit - u účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech - účastníci si prohloubili své znalosti z obchodní korespondence, komunikace, stres a time managementu, IT znalostí 8

9 KA 09 B - LEARNING Pro maximální efektivitu vzdělávacího procesu byl do projektu zařazen blended e-learning. Tato vzdělávací metoda byla využita u nejpalčivějšího problému cílové skupiny - stres a time management Této klíčové aktivity se zúčastnila celá cílová skupina. B-learning navazoval na klíčové aktivity Vzdělávání výkonného vedení, Vzdělávání středního managementu, Vzdělávání obchodníků, Vzdělávání technických pracovníků, Vzdělávání asistentek. Pro jeho důležitost a specifičnost byl b-learning vyčleněn do samostatné KA. Byl realizován jako doplněk k prezenčním kurzům Time management (pro výkonné vedení a střední management) a (pro obchodníky, tech.pracovníky a asistentky). Výstupy: Vytvoření 1 inovovaného produktu - kurzu na míru účastníkům, včetně ověření kvality jeho realizací Přehled monitorovacích indikátorů Kód Název Počet podpořených osob - celkem Povinný k naplnění Jednotka ANO Výchozí hodnota Cílová hodnota Skutečná naplněná hodnota Datum dosažení hodnoty Počet osob 0,00 56,00 79, Počet podpořených organizací - celkem ANO Počet 0,00 1,00 1, Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem ANO Počet 0,00 388,00 437, Počet nově vytvořených / inovovaných produktů ANO Produkt 0,00 42,00 42,

10 Přehled inovovaných produktů VZDĚLÁVÁNÍ VÝKONNÉHO VEDENÍ Workshop - Řízení lidských zdrojů, RP Time Management 4.generace Motivace Strategický management Řízení změn WS - Aplikace strategie do denní řídící praxe Rétorika a komunikace VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU Time management Vedení pracovních týmů Ekonomika podniku Asertivita II. Úspěšný vedoucí - manažerská komunikace Úspěšný vedoucí - manažerské dovednosti Komunikace v obtížných situacích Firemní kultura, ENVI VZDĚLÁVÁNÍ OBCHODNÍKŮ Vyjednávání a argumentace v obchodním styku Efektivní telefonická komunikace Jak udržet zákazníka - péče o zákazníky Psychologie prodeje Asertivita II. Firemní kultura, ENVI Komunikace v obtížných situacích VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Argumentace Vyjednávání pro THP Řešení konfliktních situací Plánování výroby Asertivita Efektivní komunikace s dodavateli a zákazníky VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVY - ASISTENTKY Vnitrofiremní komunikace Efektivní telefonická komunikace Korespondence v obchodním styku Excel 2003 pro mírně pokročilé Outlook plánování B-LEARNING (, Time management) 1 nový vzdělávací program 7 inovovaných kurzů 1 nový vzdělávací program 8 inovovaných kurzů 1 nový vzdělávací program 8 inovovaných kurzů 1 nový vzdělávací program 7 inovovaných kurzů 1 nový vzdělávací program 6 inovovaných kurzů 1 nový vzdělávací program CELKEM INOVOVANÝCH PRODUKTŮ: 42 10

11 Původní harmonogram před realizací projektu Rok Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Projektový management x x x x x x x x x x Metodické vedení vzdělávacích aktivit x x x x x x x x x x Publicita x x x x x x x x Vzdělávání výkonného vedení x x x x x x x x Vzdělávání středního managementu x x x x x x x x Vzdělávání obchodníků x x x x x x x x Vzdělávání technických pracovníků Vzdělávání administrativy - asistentky x x x x x x x x x x x x x x x x B - learning x x x x x x x x Projektový management x x x x x x x x x x x x Metodické vedení vzdělávacích aktivit x x x x x x x x x x x x Publicita x x x x x x x x x x x x Vzdělávání výkonného vedení x x x x x x x x x x x x Vzdělávání středního x x x x x x x x x x managementu Vzdělávání obchodníků x x x x x x x x x x Vzdělávání technických pracovníků x x x x x x x x x x Vzdělávání administrativy - asistentky x x x x x x x x x x B - learning x x x x x x x x x x x x Projektový management x x Publicita x Vzdělávání výkonného vedení x B - learning x x 11

12 Skutečný harmonogram během realizace projektu Rok Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Projektový management x x x x x x x x x x Metodické vedení vzdělávacích aktivit x x x x x x x x x x Publicita x x x x x x x x Vzdělávání výkonného vedení x x x x Vzdělávání středního managementu x x x x x x Vzdělávání obchodníků x x x x Vzdělávání technických pracovníků x x x Vzdělávání administrativy - asistentky x x x x x B - learning x x x x x x x Projektový management x x x x x x x x x x x x Metodické vedení vzdělávacích aktivit x x x x x x x x x x x x Publicita x x x x x x x x x x x x Vzdělávání výkonného vedení x x x Vzdělávání středního managementu x x Vzdělávání obchodníků x x x x Vzdělávání technických pracovníků x x x Vzdělávání administrativy - asistentky x B - learning x x x x x x x x x x x x Projektový management x x x Metodické vedení vzdělávacích aktivit x Publicita x Vzdělávání technických pracovníků x B - learning x x 12

13 INOVATIVNOST PROJEKTU - uzavřené firemní školení bylo velmi účinným způsobem zapojení účastníků, intenzivně podporovalo vzájemné poznání, stmelení pracovních týmu, snadnější překonán komunikačních bariér, otevřené předávání pracovních zkušeností či prohloubení spolupráce zaměstnanců jednotlivých oddělení i napříč firmou. - vybraná témata školení zcela odrážela vzdělávací potřeby účastníků. Potřeby cílové skupiny byly detekovány hodnotícími pohovory a výstupy z realizovaných vzdělávacích akcí. - interaktivní výuka zvýšila efektivitu vzdělávacího procesu společnosti. Tato forma školení byla přínosnější díky aktivnímu zapojování účastníků, řešení úkolů v týmech, nacvičování modelových situací, využívání zpětných vazeb pro zefektivnění komunikace a okamžité konzultace o získaných znalostech s lektorem a ostatními jednotlivci školení. - během projektu docházelo k úpravám a specifikaci obsahu a metod jednotlivých vzdělávacích aktivit tak, aby byla zachována flexibilnost a účelnost vzdělávacího procesu. Tento přístup maximálně odrážel a zohledňoval vyvíjející se potřeby cílové skupiny. - efektivita vzdělávání cílové skupiny byla maximalizována nejmodernější metodou výuky B-learningem, což považujeme v rámci tohoto projektu za novinku. - použití firemních kurzů v projektu vedlo ke stmelení pracovního kolektivu a ke zlepšení vnitrofiremní komunikace. Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: Průběžné vzdělávání našich zaměstnanců, a tím i zvyšování jejich odbornosti, vnímá naše společnost jako nepřetržitý, dlouhodobý a velmi důležitý proces. Rozvoj schopností, odborných znalostí a osobního potenciálu našich zaměstnanců považujeme za trvalou firemní strategii. Proto i nadále, i po ukončení projektu OP LZZ bude naše společnost pokračovat v rozvoji kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců, jak už nových nebo stávajících, kteří se projektu účastnili. I nadále budeme věnovat pozornost především oblasti komunikačních dovedností, stres a time managementu, řízení a vedení lidí, obchodních dovedností, IT, RP a environmentu. Další vzdělávání v naší společnosti bude směřováno dle přínosů a efektivity školení pomocí interních školení s ohledem na potřeby účastníků. Budeme využívat kurzů vytvořených během projektu včetně vzdělávacích materiálů formou interních školení a e-learningové metody výuky. 13

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více