PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY"

Transkript

1 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky. Praha 1992 Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany. Praha 1994 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení předchozích standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Definice základních pojmů Členění průvodní a provozní dokumentace Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace Požadavky na elektronické zpracování Technické požadavky...18 Přílohy: Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Příloha B (informativní) Technický deník výzbroje Příloha C (normativní) Popis a provoz Příloha D (normativní) Údržba, ukládání a skladování Příloha E (normativní) Vojskové opravy Příloha F (normativní) Katalog dílů Příloha G (normativní) Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Příloha H (normativní) Katalog speciálních přípravků Příloha I (informativní) Průvodní dokumentace Vzory: Vzor 1 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky (k příloze A) Vzor 2 Vzor - Technický deník výzbroje (k příloze B) Vzor 3 Mazací plán (k příloze D) Vzory pro provozní dokumentaci - Údržba, ukládání a skladování (k příloze D) Vzor 4 Harmonogram organizace práce 46 Vzor 5 Technologický postup na provedení údržby Vzor 6 Technologický postup na provedení TÚ 1 a TÚ Vzor 7 Technologický postup pro ukládání a vyjmutí z uložení Seznam prostředků a materiálu použitého k ukládání Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých k ukládání Seznam prostředků a materiálu použitého při vyjmutí z uložení Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých při vyjmutí z uložení

5 5. Příprava k ukládání Ukládání Vyjmutí z uložení Vzor 8 Seznam určených technických zařízení podléhajících zákonným revizím Vzory pro provozní dokumentaci - Vojskové opravy (k příloze E) Vzor 9 Technologický postup montážních a demontážních prací Vzor 10 Přehled kontrolních a seřizovacích hodnot (k příloze D a E) Vzor 11 Přehled možných závad a poruch, příčin a způsobů jejich odstranění Vzor 12 Přehled a schéma vybraných skladových položek (k příloze E a F) Vzory pro Katalog dílů (k příloze F) Vzor 13 Vzor obálky titulní strany Vzor 14 Vzor textové - tabulkové části katalogu Vzor 15 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzor 16 Příklad grafického vyobrazení Vzor 17 Příklad vzhledu a základních údajů stránky prohlížeče v elektronické formě zpracování katalogu Vzor 18 Vzor změnového listu (k příloze F a G) Vzory pro Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů (k příloze G) Vzor 19 Vzor obálky titulní strany Vzor 20 Vzor textové - tabulkové části katalogu - normativu Vzor 21 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzory pro Katalog speciálních přípravků (k příloze H) Vzor 22 Vzor obálky titulní strany Vzor 23 Vzor obsahového listu Vzor 24 Vzor tabulky speciálních přípravků - obrazová část Vzor 25 Vzory tabulky SZSNP (výbavy)

6 1 Předmět standardu 1.1 Český obranný standard (ČOS) předepisuje rozsah a obsah průvodní a provozní dokumentace pro pozemní vojenskou techniku. ČOS stanovuje základní požadavky na tvorbu průvodní a provozní dokumentace, která je součástí technické dokumentace. Svým obsahem dává návod ke zpracování jednotlivých dokumentů průvodní a provozní dokumentace. Definuje jednotlivé části a stanovuje obsah průvodní a provozní dokumentace. ČOS je určen pro zpracovatele průvodní a provozní dokumentace, pro řídicí orgány logistiky a příslušníky velení jednotek jednotlivých operačních stupňů všech druhů vojsk, kteří řídí provoz pozemní vojenské techniky a pro civilní subjekty přicházející do styku se složkami AČR působícími v dané oblasti, podílející se na zpracování průvodní a provozní dokumentace. 1.2 ČOS je závazný pro provozní dokumentaci pozemní vojenské techniky. ČOS má charakter doporučení u průvodní dokumentace, především pro Příručku pro obsluhu techniky a Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení. V přílohách ČOS jsou u provozní dokumentace pozemní vojenské techniky specifikovány požadavky na konkrétní obsahovou náplň jednotlivých částí. U průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky jsou uvedeny obsahové náplně jednotlivých částí informativně. 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) Tento ČOS nenahrazuje žádný předchozí standard (normu). 3 Souvisící citované dokumenty V tomto ČOS jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok nebo číslo vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto standardu. U odkazů na dokument bez uvedení data nebo čísla vydání, platí vždy poslední vydání citovaného dokumentu. Zákon č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 6

7 ČSN ČOS Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Rozkaz ministra obrany č. 56/1993 Zřízení Věstníku Ministerstva obrany a vydávání interních normativních aktů v působnosti Ministerstva obrany. Jejich formu stanovuje odborný prováděcí předpis k tomuto rozkazu - Vševojsk-15-1 Vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., která stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel Předpis Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v míru, č.j. 5186/28/ , Praha 2003 Prozatímní směrnice GŠ AČR č.j /24/ , Kontrolní systém a kontrola kvality pohonných hmot, maziv a provozních kapalin v AČR. Minimální požadavky na kvalitu PHM. Praha Zpracovatel ČOS VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Libor Přibyl. 5 Definice základních pojmů 5.1 Definice pojmů Animace Pro účely tohoto standardu jsou použity následující pojmy a definice: Animace je vytváření pohyblivých záběrů jinak nehybných objektů postupným zobrazováním řady statických scén. Je-li frekvence jednotlivých záběrů dostatečně vysoká, vzniká iluze plynulého pohybu v daném sdělovacím obrazovém prostředku (např. u filmu, počítačové animaci apod.) Jakostní specifikace Jakostní specifikace (podmínky) PHM používané v AČR vychází z interních normativních aktů, popřípadě z technických nebo jiných platných norem a specifikují daný druh PHM k využití v pozemní vojenské technice v podmínkách AČR. Pro potřeby AČR je stanoveno vydávat jakostní specifikace, které slouží jako výchozí podklad pro tvorbu českých obranných standardů. Závěry o způsobilosti použití PHM jsou využívány mimo jiné i pro zpracování mazacího plánu. 7

8 Katalog dílů (materiálový katalog) Katalog speciálních přípravků Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Pozemní vojenská technika Provozní dokumentace Provozní dokumentace - Popis a provoz Je odborný technický dokument v informačním systému AČR, který se zpracovává na základě požadavku a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). V katalogu dílů se uvádějí všechny konstrukční prvky (tj. všechny sestavy, podsestavy, skupiny, podskupiny, součástkové celky, součásti, náhradní díly, technické informace apod.) a navíc označuje konkrétní položky zásobování. Katalog dílů umožňuje vybírat a identifikovat jak položky zásobování tak i všechny ostatní konstrukční prvky. Dokument - katalog dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určen nejen pro vojskové opravce, ale i pro uživatele techniky k vyhledávání a objednávání náhradních dílů. Je seznam položek, který se zpracovává a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). Tento dokument je určený pro uživatele techniky a vojskové opravce k vyhledávání a objednávání speciálního nářadí, přípravků, měřicího a kontrolního zařízení pro údržbu a opravy. Je seznam položek vybraných z materiálového katalogu, které se používají v resortu MO ČR. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určený k specifikaci souprav náhradních dílů a příslušenství pro provedení určitého počtu oprav po plánované délce provozu a za plánované období. Je určen především pracovníkům skladového hospodářství a pracovníkům odpovědným za udržení pozemní vojenské techniky v použitelném stavu. Je pozemní bojová technika, pozemní vojenská přepravní technika a pozemní vojenská podpůrná technika, která se používá v AČR. Poznámka: Podle zákona č. 219/1999 Sb., 2, odstavec 7 se pro potřeby tohoto ČOS pod pojmem vojenská výstroj, vojenská výzbroj, vojenská technika a určená technická zařízení mimo vojenských letadel ( 2, odst. 10, písm. c)" rozumí vojenský materiál. Je soubor technických dokumentů, které stanovují zásady pro používání, údržbu a opravy techniky a určují způsob jejího ukládání a skladování s ohledem na zvláštnosti a specifické podmínky, které vyplývají z použití techniky v míru, popřípadě v jiných podmínkách nasazení (za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu apod.). Provozní dokumentace se zpracovává na základě požadavku provozovatele techniky (MO ČR) zpravidla v podobě resortních předpisů, směrnic, rozkazů a nařízení. Je technický dokument, který obsahuje konstrukční uspořádání pozemní vojenské techniky, určuje zásady jejího provozu, včetně podkladů pro plánování a vyhodnocování tohoto provozu a stanovuje opatření k zabezpečení bezporuchového a hospodárného používání této techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří řídí a zabezpečují použití pozemní vojenské techniky, dále je určen řidičům, obsluhám (osádkám), příslušníkům logistických jednotek, velitelům jednotek, kteří mají tuto techniku přidělenu a dílenským specialistům. 8

9 Provozní dokumentace - Údržba, ukládání a skladování Provozní dokumentace - Vojskové opravy Provozní sešit vojenské techniky Průvodní dokumentace Je technický dokument, který stanovuje zásady pro jednotné a efektivní plánování údržby pozemní vojenské techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Obsahuje technologické postupy pro její kvalitní uskutečňování se zaměřením na preventivní údržbu pozemní vojenské techniky. Dále stanovuje zásady pro přípravu pozemní vojenské techniky k uložení a vlastní uložení této techniky, její prohlídky a údržbu v průběhu uložení (skladování) a způsob vyjmutí z uložení. Obsahuje technologické postupy pro ukládání a skladování pozemní vojenské techniky. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří plánují a zabezpečují preventivní údržbu, ukládání a skladování pozemní vojenské techniky a dále řidičům, obsluhám (osádkám) a specialistům logistiky, kteří tuto údržbu vykonávají a tuto techniku ukládají, skladují, kontrolují a uskutečňují její vyjmutí z uložení. Je technický dokument, který stanovuje zásady vojskových oprav, které zabezpečují opravárenské jednotky útvarů, svazků a svazů v systému logistického zabezpečení vojsk, se zaměřením na opravy pozemní vojenské techniky. Obsahuje technologické postupy pro demontáž, seřízení a montáž jednotlivých dílů techniky, tj. základních částí, hlavních skupin, skupin, podskupin a soustav pozemní vojenské techniky a pro jejich opravu. Je určen všem velitelům a náčelníkům, kteří v oblasti logistiky řídí opravárenský provoz a pracovníkům, kteří vojskové opravy vykonávají. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro výzbroj, bojovou, přepravní a podpůrnou techniku, kombinované soupravy na vozidlových podvozcích a další techniku. Provozní sešit vojenské techniky (dále jen provozní sešit) se doplňuje přílohami, podle druhu pozemní vojenské techniky, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Je součástí dodávky každého nově vyrobeného kusu techniky, který dodavatel pozemní vojenské techniky předává odběrateli. Průvodní dokumentace dokládá kvalitu, celistvost a úplnost příslušenství pozemní vojenské techniky. Stanovuje zásady pro správnou a bezpečnou obsluhu, používání a údržbu pozemní vojenské techniky. Průvodní dokumentace je zpracována zpravidla ve formě tiskovin. 9

10 Technická dokumentace Technický deník výzbroje Učební a výcviková základna Jsou odborně technickým způsobem publikované (zpracované tiskem nebo digitálně) technické dokumenty (písemné návody, doklady, průkazy, osvědčení apod.) a technické písemné pomůcky, které umožňují používání a skladování pozemní vojenské techniky. Svým obsahovým zaměřením, způsobem provedení a formou zpracování umožňuje technická dokumentace snadné a bezpečné zvládnutí obsluhy a používání pozemní vojenské techniky v rozsahu stanovených takticko-technických parametrů. Je návodem k praktickému provádění údržby, oprav, ukládání a skladování, včetně způsobu sledování a vyhodnocování provozu, plnění jakostních ukazatelů, kontrole úplnosti, identifikaci a evidenci techniky a je podkladem k zabezpečení odborné teoretické a praktické technické přípravy a výcviku obsluh. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro zbraně a zbraňové systémy. Technický deník výzbroje (dále jen technický deník) se doplňuje přílohami, podle druhu zbraní a zbraňových systémů, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti zbraní a zbraňových systémů od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Učební a výcviková základna slouží pro komplexní přípravu osob k úplnému a bezpečnému zvládnutí pozemní vojenské techniky. Učební a výcviková základna slouží k výuce, k zabezpečení základní odborné přípravy a zdokonalovacího výcviku jednotlivců, osádek, obsluh, specialistů logistiky, popřípadě i jiných odborností (především ve vojenských školách, u výcvikové základny, vojenských útvarů a ve výcvikových prostorech). Učební a výcviková základna se člení na: a. učební základnu, kterou tvoří učebny, laboratoře, dílny, kabinety, televizní a počítačové sítě apod.; b. výcvikovou základnu určenou k praktickému polnímu výcviku vojsk. Tvoří ji vojenské výcvikové prostory s příslušnými výcvikovými zařízeními, posádková a specielní cvičiště apod. Poznámka: Učební a výcviková základna není předmětem řešení tohoto ČOS. 5.2 Seznam použitých zkratek AČR CO ČOS ČSVN Armáda České republiky Celková oprava Český obranný standard Československá vojenská norma 10

11 ČSN DAC DR DU DÚD FVZ GO GŠ HW HMOT INC KČM KMJ KP KU KZEV MDS Mh MO ČR MON MN MRC NATO NCB NCAGE NIIN NSC NSN Nh OTK PHM PJ PMIC POZ PTRK PU Česká technická norma Document Availability Code (kód dostupnosti dokumentace) Denní rozkaz Dlouhodobé uložení Deník účetních dokladů Filtrační a ventilační zařízení Generální oprava Generální štáb Hardware Hmotnost Item Name Code (kód názvu položky) Katalogové číslo majetku Kód měřící jednotky Kontrolní prohlídka Krátkodobé uložení Kód způsobu evidence Ministerstvo dopravy a spojů Motohodina Ministerstvo obrany České republiky Meziopravní norma Množství Master Requirement Code (kód hlavních požadavků) North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) National Codification Bureau (Národní kodifikační úřad) NATO Commercial and Government Entity Code (kód komerčních a státních subjektů NATO) NATO Item Identification Number (NATO identifikační číslo položky) NATO Supply Classification (klasifikace zásob podle NATO) National Stock Number (národní skladové číslo) Normohodina Oddělení technické kontroly Provozní hmoty a maziva a přidružené produkty Provozní jednotka Precious Metals Indicator Code (identifikační kód drahých kovů) Pozice Protitankový raketový komplet Provozní ukazatel 11

12 PVC RE 10 RMO RN RNCC RNFC RNJC RNSC RNVC RPDMRC Sb. SKP SO SOJ SPod STK SW SZSNP TD TÚ TTP ÚPP VJS VPZ VO VOP VR VTÚPV ZDÚ ZÚ Polyvinylchlorid Revize po 10 letech Rozkaz ministra obrany Reference Number (referenční číslo) Reference Number Category Code (kód kategorie referenčního čísla) Reference Number Format Code (kód formátu referenčního čísla) Reference Number Justification Code (kód oprávněnosti použití duplicity referenčního čísla) Reference Number Status Code (stavový kód referenčního čísla) Reference Number Variation Code (kód varianty referenčního čísla) Reference or Partial Descriptive Method Reason Code (kód odůvodnění použití referenční nebo částečně popisné identifikace položky) Sbírka zákonů Standardní klasifikace produkce Střední oprava Státní ověřování jakosti Sekce podpory Stanice technické kontroly Software Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství Technický deník Technická údržba Takticko technické požadavky Údržba po použití Vojenská jakostní specifikace Vojenská poznávací značka Vojsková oprava Vojenský opravárenský podnik Výcvikový rok Vojenský technický ústav pozemního vojska Zvláštní druh údržby Základní údržba 12

13 6 Členění průvodní a provozní dokumentace 6.1 Průvodní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Příručka pro obsluhu; b. Pokyny pro záběh; c. Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení; d. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy); e. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku; f. Směrnice pro reklamační řízení; g. Záruční list; h. Technický průkaz vozidla; i. Servisní knížka. Průvodní dokumentaci zpracovává dodavatel pozemní vojenské techniky. 6.2 Provozní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Provozní sešit vojenské techniky nebo Technický deník výzbroje; b. Popis a provoz; c. Údržba, ukládání a skladování; d. Vojskové opravy; e. Katalog dílů; f. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů; g. Katalog speciálních přípravků. Provozní dokumentaci pro pozemní vojenskou techniku zabezpečuje odběratel (MO ČR). Dodavatel pozemní vojenské techniky s výrobkem dodá odběrateli podklady pro tvorbu jednotlivých provozních dokumentů v rozsahu, který zabezpečí zpracování provozní dokumentace v rozsahu daném tímto ČOS. 6.3 Konkrétní rozsah zpracování provozní a průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky, včetně podkladů pro zpracování provozní dokumentace a požadavků na formu textového a elektronického zpracování (systémového propojení), je součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup, popřípadě vývoj (např. TTP na vývoj a pořízení provozní dokumentace) a je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi odběratelem (MO ČR) a dodavatelem pozemní vojenské techniky. 13

14 7 Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace 7.1 Veškerá ustanovení a údaje uvedené v provozní dokumentaci musí být z hlediska závaznosti zpracování specifikovány stupněm zavazující s naprostou závazností. 7.2 Je-li nutné změnit ustanovení nebo údaje uvedené v provozní dokumentaci, musí forma zpracování této provozní dokumentace umožňovat realizaci změnového řízení (doplnění) v tištěné i elektronické podobě. Neopomenutelným účastníkem změnového řízení musí být dodavatel pozemní vojenské techniky. Schválené změny může vykonávat, vydávat a rozesílat pouze určené pracoviště. 7.3 Použitá terminologie (názvosloví) musí respektovat pravidla českého pravopisu, všeobecné a speciální vojenské terminologie platné v resortu MO ČR. Názvy dílů (skupin) v katalozích musí být v českém i v anglickém jazyce. Překlad originálních názvů musí v maximální míře vystihovat pojmenované díly. 7.4 Je-li třeba použít nový pojem, je nutno k jeho plnému pochopení zařadit jeho definici do přehledu definic základních pojmů. Odkazy, poznámky, vysvětlivky a podobně k popisované tematice v provozní dokumentaci zařadit do Poznámky:... v textu, pod čarou nebo na konec dokumentace do přílohy nebo do legendy. 7.5 Provozní dokumentaci zpracovat v uceleném rozsahu, v jasném, logickém a metodicky správném uspořádání (konstrukčním, technologickém resp. montážním). 7.6 Formulace jednotlivých ustanovení musí být stručná, jednoznačná, technicky jasná a srozumitelná. 7.7 Bezpečnostní opatření uvést v souhrnu např. v samostatné hlavě nebo stati. Jednotlivá bezpečnostní opatření uváděná v textu provozní dokumentace graficky odlišit od ostatního textu (např. zvýrazněným typem písma nebo jiným typem písma, popř. oddělením od souvislého textu apod.). 7.8 Není-li v obecných požadavcích tohoto ČOS na obsah a rozsah zpracování provozní dokumentace (katalogu) uveden požadavek, vyplývající ze speciálního určení pozemní vojenské techniky (nová tematika, popis, rozsah údržby), odpovídající tematiku této dokumentace rozšířit, popřípadě upravit. 7.9 Základní formální provedení a obsahová skladba provozní dokumentace, včetně katalogu: Poznámka: Není-li dále v textu ČOS uvedeno jinak, pak provedení a skladba dokumentace vychází z ustanovení uvedených v předpisu Vševojsk Formální provedení se požaduje: (1) obálka (přebal); (2) titulní list; (3) druhá strana titulního listu (str. 2 provozní dokumentace); (4) úvod (str. 3 až 4 provozní dokumentace); (5) vlastní text (začíná na str. 5); (6) obsah; (7) tiráž Obsahová skladba se požaduje: (1) ÚVOD; 14

15 (2) HLAVA 1 Název tematiky; (3) HLAVA 2 Název tematiky... celkový počet podle rozsahu řešené problematiky v provozní dokumentaci; (4) PŘÍLOHY: 1....; celkový počet příloh v návaznosti na rozsah řešené tematiky v provozní dokumentaci (seznam použitých zkratek, definice pojmů, seznam souvisejících dokumentů a další); (5) OBSAH Základní členění (podle rozsahu) se požaduje do: (1) dílů; (2) částí; (3) hlav; (4) statí (kapitol); (5) podstatí (podkapitol); (6) článků; (7) odstavců; (8) pododstavců Základní vzhled stránky všeobecné části: a. typ písma: Times New Roman; b. velikost: 12; c. řádkování: násobky 1,2; d. čísla a názvy členění provozní dokumentace psát tučným písmem; e. poznámky psát kurzívou; f. číslování stran je průběžné a strany se číslují dole uprostřed, počínaje číslicí 2 na straně 2 (strana 1 titulní list se nečísluje); g. okraje: nahoře 2,5; dole 2,5; vlevo 2,5; vpravo 2,5; h. záhlaví 1,25 (pro vhodnou orientaci v katalogu, např. značení částí, kapitol apod., se připouští i jinak); i. zápatí 1, Požadavky na vlastní vzhled stránky provozní dokumentace (v částech základní údaje o pozemní vojenské technice, v textové a obrazové části a přílohách): a. musí odpovídat základnímu provedení podle vzorů v přílohách, musí být zaručena přehlednost a dobrá čitelnost údajů. Pro detailní formální úpravu textů psaných textovými editory využít ČSN ISO 2145 a ČSN ; b. ke zpracování obrázků využívat moderních technologií grafiky a zobrazení v axonometrii. Je-li zpracování elektronické obrazové dokumentace v provedení 3D, zabezpečit její prohlížení i v provedení 2D; 15

16 c. obrázky zpracovat tak, aby jejich vyobrazení a popis byly v dokumentaci (provozní dokumentaci, včetně katalogů) maximálně názorné (např. formáty *.jpg, *.tif, *.pdf); d. z vyobrazení musí být zřejmá konstrukční a montážní (technologická) návaznost jednotlivých dílů do montážních a součástkových celků; e. obrázky v dokumentu přednostně uvádět přímo v textové části. (Na základě dohody lze obrázky v dokumentu seřadit v samostatné obrazové části na konci dokumentu nebo jako samostatnou knihu s pevnou vazbou.); f. formát zápisu identifikačních čísel položek zásobování (náhradních dílů) musí být v souladu s kodifikačním systémem NATO a odpovídat i potřebám evidence v rámci informačního systému resortu MO ČR Formát provozní dokumentace: Formát provozní dokumentace mimo katalogu: a. A4 nebo A5 na výšku (297 x 210 mm; výjimečně A6, a to pouze ve zdůvodněných případech, např. u méně složité techniky); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí provozní dokumentace bez možnosti samostatného vyjímání Formát katalogu: a. A4 na šířku (210 x 297 mm); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí katalogu bez možnosti samostatného vyjímání Vazba provozní dokumentace (obálka, desky): a. kartónová, pevná - využitelná při seznamování se s problematikou mimo dílenské prostory při výuce a studiu; b. plastová (PVC) při používání v polních podmínkách a dílenských prostorech; c. formální úprava vzhledu stránky (titulní stránky) v souladu s Vševojsk U katalogů je zpřesněna ve vzorech uvedených v odpovídajících přílohách tohoto ČOS. 8 Požadavky na elektronické zpracování 8.1 K dosažení systémové propojenosti veškeré provozní dokumentace, včetně průvodní dokumentace s učebními pomůckami - dokumentací pro výuku a výcvik a obrazů, požadovat zpracování příslušné dokumentace i v elektronické formě se zabezpečením kompatibility těchto jednotlivých elektronických verzí. 16

17 Poznámka: Požadavek na systémové propojení konkrétní provozní dokumentace s ostatními provozními (popřípadě průvodními) dokumentacemi a učebními pomůckami stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě v kupní smlouvě uzavřené s dodavatelem provozní dokumentace (v souladu s vývojem tohoto systémové propojení v rámci počítačových systémů). 8.2 Z hlediska použitelnosti musí elektronická forma jednotlivých verzí provozní dokumentace umožňovat provoz: a. na osobním počítači popř. v síti on-line bez zvláštních nároků na vybavení počítačů HW nebo SW; b. samostatně a současně musí být schopna provozu v systému elektronického propojení jednotlivých elektronických verzí provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik). Poznámka: Konkrétní specifikaci nároku na vybavení počítačů HW nebo SW (v souladu s vývojem tohoto vybavení) pro konkrétní provozní dokumentaci stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě kupní smlouvě. 8.3 Provozní dokumentace (včetně katalogů) v elektronické podobě musí: a. splňovat zejména ustanovení bodů kapitoly 7 (Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace) a příloh tohoto standardu a musí umožňovat tisk ve shodné formální úpravě (vzhledu) a obsahu jako zpracovaná tištěná podoba dokumentace. Tištěná forma jednotlivých verzí provozní dokumentace je základním provedením, elektronické verze jsou kopiemi tištěných; b. být vydána v takových souborových formátech, které je možno zobrazovat ve volně šířených prohlížečích (např. ve formátu pdf ); c. být vydána v takových souborových formátech, které je možno provozovat v standardním uživatelském rozhraní společném pro aplikace Microsoft Windows, s jednoduchou instalací pro Windows 98 a vyšší, včetně Windows NT a zobrazovat ve volně šířených prohlížečích, které jsou součástí elektronické formy dokumentace (např. ve formátu pdf ); d. být vybavena hypertextovými odkazy, umožňujícími rychlou orientaci a vyhledávání jednotlivých stupňů členění dokumentace podle obsahu, seznamu příloh, tabulek apod. Poznámka: Hypertext je zdroj informací, který není omezen linearitou. Umožňuje přístup k jiným informacím skokem mezi uzly propojenými sítí vazeb (odkazů). Hypertextový dokument je elektronický dokument, který může kromě textů obsahovat také binární data, např. obrázky, audio- a videosekvence a příp. další příkazy dle použitého SW. 8.4 Programové prostředí musí umožňovat: a. samostatné spouštění a plnohodnotné využívání elektronické formy provozní dokumentace (včetně prvků podporujících multimediální výuku) společně s učebními pomůckami (především dokumentací pro výuku a výcvik a technickými obrazy); b. současné využívání libovolně zvolené provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik a obrazů); 17

18 c. tematické provázání jednotlivých částí provozní dokumentace a učebních pomůcek. Systém musí nabízet možnost v každém okamžiku aktualizovat odkazy do všech ostatních částí (i aktuálně nespuštěných) provozní dokumentace (Popis a provoz, Údržba, ukládání a skladování, Katalog dílů a dalších), popřípadě do dokumentace pro výuku a výcvik u učebních pomůcek a to na místo, kde jsou informace k tematice zobrazené v aktuálně otevřeném dokumentu. 9 Technické požadavky 9.1 Jednotlivé konkrétní požadavky (charakteristiky) na obsahovou náplň průvodní a provozní dokumentace jsou uvedeny v přílohách standardu. Název průvodní a provozní dokumentace Umístění v příloze Strana 1. Provozní sešit vojenské techniky - příloha A, vzor č Technický deník výzbroje - příloha B, vzor č Popis a provoz - příloha C Údržba, ukládání a skladování - příloha D a vzor č. 4, 5, 6, 7, Vojskové opravy - příloha E vzor č. 9, 10, 11, Katalog dílů - příloha F a vzor č. 13, 14, 15, 16, 17, Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů - příloha G a vzor č. 19, 20, Katalog speciálních přípravků - příloha H a vzor č. 22, 23, Příručka pro obsluhu - příloha I Pokyny pro záběh - příloha I Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení 12. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy) 13. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku 75 - příloha I příloha I a vzor č příloha I Směrnice pro reklamační řízení - příloha I Záruční list - příloha I Technický průkaz vozidla - příloha I Servisní knížka - příloha I

19 Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Obsah provozní dokumentace ČOS Provozní sešit vojenské techniky je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou (vojenským vozidlem) od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu pozemní vojenské techniky (počtu ujetých km, spotřebovaných provozních jednotek, výstřelů), skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách ve STK, přidělení dálniční známky, včetně kuponu prokazujícího její zaplacení, popřípadě k dalším záznamům. Provozní sešit vojenské techniky vydává zpravidla pověřený zástupce AČR ve výrobním závodě nebo určený vojenský útvar nebo vojenské zařízení (sklad, VOP, základna apod.), kterému byla pozemní vojenská technika (dále jen technika) přidělena. Požadavky na obsah a formu provozního sešitu vojenské techniky: Struktura, obsah a vedení dokumentu se řídí předpisem Vševojsk-10-1, forma a uspořádání jednotlivých tabulek s případným textovým doprovodem, v závislosti na počtu listů a pořadí umístění na jednotlivých listech, je uvedeno ve Vzoru 1 - Provozní sešit výzbroje a techniky. Provozní sešit zpravidla obsahuje následující přílohy: - seznam výstroje a nářadí (SZSNP, výbavy); - evidenční list akumulátorů; - záznamníky vybraných - určených zařízení (radiostanice, optoelektronického přístroje, FVZ, ženijní, chemické, cisternové, dílenské a jiné nástavby) včetně příslušných technických listů; - záznamník přístroje radiačního a chemického průzkumu; - záznamník zařízení šifrové služby a technický list; - záznamník uskladněné techniky; - záznamníky dalších zařízení (včetně technických listů) - jen pokud je to nutné z hlediska jejich zvýšených nároků na bezpečnost provozu a je-li jejich vedení předepsáno interními normativními akty MO. Provozní sešit zpravidla obsahuje další dodávané přílohy, např.: - technický průkaz; - osvědčení o technickém průkazu; - osvědčení o měření emisí; - doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Poznámka: Výrobce nebo dodavatel techniky může předepsat vedení další přílohy, která je nezbytná pro zabezpečení přehledu o bezpečném a bezproblémovém provozu a obsluze techniky. V závislosti na vlastním používání jednotlivých příloh není podmínkou jejich pevné spojení se základním textem dokumentace a přílohy mohou být vyjímatelné nebo samostatné (např. osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění odpovědnosti apod.). 19

20 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky Vzor 1 k příloze A MINISTERSTVO OBRANY ČR PROVOZNÍ SEŠIT výzbroje a techniky VPZ KČM: HIM (VIN) Typ značka smluvené číslo užitečný náklad kg, osob; největší dovolená rychlost km/h; přípojná hmotnost kg. Zařazení Datum Čís. rozkazu změny zařazení Tabulka je umístěna na straně 1 provozního sešitu Pořadové číslo Název 1. Seznam příloh k provoznímu sešitu Počet Důvod změny listů Datum a podpis Tabulka je umístěna na straně 2 provozního sešitu 20

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Majetek státu a jeho členění Vzdělávací

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Doplňková evidence... 2 1.1 Zásady vedení evidence... 3 2. Evidence

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Vymezení širokého konceptu položky majetku

Vymezení širokého konceptu položky majetku Vymezení širokého konceptu položky majetku Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Písemná příprava. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany

Písemná příprava. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI KATALOGIZAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PRŮMYSLOVÉ ORGANIZACE

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI KATALOGIZAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PRŮMYSLOVÉ ORGANIZACE ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI KATALOGIZAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PRŮMYSLOVÉ ORGANIZACE PRAHA 2014 Katalogizační příručka pro průmyslové organizace 2014 ÚVOD V činnosti

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37:

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Výzbroj kanon s kulometem ve věži kulomet mohl fungovat jako spřažený, nebo i samostatně. Druhý kulomet v levé přední části korby. Osádka velitel, řidič a radiotelegrafista.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 - 1 - VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 Druh zadávacího řízení: - otevřené řízení veřejné zakázky na službu dle 27 zákona 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, jako zástupce zadavatele Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec Kanada, IČ: 27856216, si Vás dovoluji

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Písemná příprava. Téma: Průkaznost spotřeby náhradních dílů u opravované vojenské techniky u nákladového střediska

Písemná příprava. Téma: Průkaznost spotřeby náhradních dílů u opravované vojenské techniky u nákladového střediska Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Průkaznost spotřeby náhradních dílů

Více

Pokyny k vyplnění výkazů externích výkonů. pro společnost Lovochemie, a.s. Lovosice

Pokyny k vyplnění výkazů externích výkonů. pro společnost Lovochemie, a.s. Lovosice Pokyny k vyplnění výkazů externích výkonů pro společnost Aktualizace ke dni: 1. 12. 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Druhy výkazů a jejich použití... 3 3. Pokyny k vyplnění výkazů... 3 3.1 Výkaz externích výkonů

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více