PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS"

Transkript

1 PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které se tiskne implicitně nastavenou tiskárnou v operačním systému TISK NA TISKÁRNU - tiskne aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro tisk) na tiskárnu. Ve většině případů lze nahradit toto tlačítka klávesou T. U grafů je tisk klávesou T doporučen, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze tisknout i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je vytištěn kompletní text v okně PŘENESENÍ DO ZÁPISNÍKU - přenese aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro přenesení do zápisníku) do zápisníku (clipboard). Toto tlačítko lze nahradit dvojklávesami CTRL-C nebo CTRL- 31

2 Insert. U grafů je přenesení dvojklávesami doporučeno, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze přenášet i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je přenesen kompletní text v okně. 32

3 2.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU A VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k výběru příslušných dat k následnému zpracování. 2.1.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU Slouží k výběru úvodního protokolu s daty určenými ke zpracování. Předchází všem typům vyhodnocení. Výběr protokolu se provede buď dvojitým kliknutím kurzoru myši na příslušném protokolu nebo tlačítkem protokol bude vybrán. - prosvícený - slouží ke změně stávajícího adresáře 33

4 Při nastavování adresáře pozor - nestačí aby položka byla prosvícená,ale ikona musí být otevřená. Klávesami lze adresář nastavit kombinací Shift-ENTER (Samotná kl. ENTER ukončí změnu adresáře), myší dvojitým kliknutím. - vyvolá okno se shématickým zobrazením prosvíceného souboru. V okně je možno se dostat i k dalším informací o způsobech zadání měření (MT, jističe, poznámka apod.). - kopíruje prosvícený soubor do vybraného adresáře (při výběru adresáře je možné zadat i nový název souboru po zkopírování). - smaže prosvícený soubor. 34

5 2.2.VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k vybrání požadované části dat ke zpracování. Na časové ose je zobrazen kompletní soubor měření. Je možné zpracovávat kompletně celé měření nebo jen jeho část vybráním příslušného časového úseku. Posuvná lišta první od shora slouží k nastavení času počátku zpracování, posuvná lišta druhá od shora k nastavení času konce zpracování (implicitně je nastaveno zpracováni kompletního datového souboru. 35

6 3.OKNO ČASOVÝ PRŮBĚH Po výběru položky ČASOVÝ PRŮBĚH následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 3.1.POPIS G9 C V A Neměřeno ČAS [min/hod] Odběr U 1 CELKOVY 1/1 P U 2 Průměr I CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 T1 TRANSFORMATOR A T2 VENKOVNI Časový průběh zobrazuje naměřená i dopočítaná data na časové ose. Maximálně může být v jednom grafu zobrazeno až 15 veličin. K ovládání slouží aktivní tlačítka grafického menu v hlavním okně nebo klávesy. V levé části pod časovou osou je zobrazen aktuální čas dle polohy kurzoru, ve spodní části okna aktuální hodnoty zobrazených veličin dle zobrazeného aktuálního času. Vlevém horním rohu je zobrazen příznak lupy pokud je graf zobrazován v lupě (LUPA viz níže). Pokud je u některé veličiny požadováno zobrazení příznaků (příznaky viz níže) je v levém horním rohu zobrazeno G#, kde # - číslo veličiny u které je požadováno 36

7 zobrazení příznaků. Nad plochou grafu jsou zobrazeny příznaky příslušné veličiny. Popis příznaků je v levé dolní části okna. Výběr jednotlivých veličin pro zobrazení v grafu se provádí příkazem menu hlavního okna veličiny - dialogovém okně. a výběrem příslušné veličiny v menu a Při výběru veličiny Cos (fi) je kromě grafu zobrazeno i pomocné okno zobrazující úhel mezi napětím a proudem vzhledem k aktuální poloze kurzoru v grafu. Hodnotu v tomto okně je možné libovolně posunovat najetím kurzoru myši na tuto hodnotu a za stálého držení levého tlačítka libovolně přesunout. Směr je zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče. Pomocné okno Číselná hodnota úhlu ve Okno časový průběh Graf účiníku Napětí (0 ) Směr účinníku Aktuální poloha kurzoru Aktuální čas odpovídající poloze kurzoru na časové ose Popis tlačítek a kláves pro ovládání: KURZOR - zapnutí a vypnutí zobrazení kurzorového kříže a tím i aktuálních hodnot veličin a času dle polohy kurzoru. Pokud je umožněno zobrazení kurzorového kříže (implicitní nastavení) aktivuje se jeho zobrazení pravým tl. myši 37

8 nebo mezerníkem v okamžiku, kdy se kurzor nachází v prostoru grafu. Kurzorem lze pohybovat i klávesami - šipky,,,, pro rychlejší pohyb ve spojení s CTRL LUPA - slouží k přepínaní mezi komprimovaným zobrazením a zobrazením v lupě. Komprimované zobrazení - zobrazení celého popř. vybraného časového intervalu z měření (viz níže) komprimace neodpovídá měřenému intervalu. - interval posunu kurzoru o jeden bod v důsledku Zobrazení v lupě - interval posunu kurzoru o jeden bod odpovídá měřenému intervalu.ve zobrazení s lupou nelze zpravidla v důsledku velkého počtu hodnot zobrazit celé měření a často i jeho část (viz. níže). Tento způsob zobrazení signalizuje ikona lupy v levé horní části okna. Při tomto způsobu zobrazení je možné provést posun celého časového úseku vpřed i vzad klávesami šipka, za současného držení klávesy G (GRAF), pro rychlejší posun pak ještě ve spojení s klávesou CTRL HISTOGRAM - 40 % V % U 1 Zobrazuje četnost příslušných hodnot v procentech kde suma všech hodnot = 100%. Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen. 38

9 DISTRIBUČNÍ FUNKCE % kw % P Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen VÝPIS GRAFU - 39

10 Zobrazení grafu je provedeno v textové formě. Sloupce je možné mezi sebou přetahovat TELEGRAMY - některé typy monitorů umožňují záznam telegramů HDO. Pokud tyto telegramy byly zaznamenávány je možné je zobrazit v pomocném okně ZOBRAZENÍ TELEGRAMŮ v časové závislosti na umístění kurzoru v grafu. Uvedené tlačítko funguje jako přepínač - zobrazuje pomocné okno a opětovným stiskem tlačítka pomocné okno ruší. 40

11 HDO Po požadavku na zobrazení telegramů následuje dialogové okno FILTRY Dialogové okno FILTRY HDO umožňuje zadávání filtrů pro zobrazení vybraných telegramů. Zvolené filtry je možné ukládat do seznamu a tak při dalších zpracováních rychle a snadno volit již dříve používané filtry. Popis jednotlivých položek dialogového okna: Seznam filtrů: Dříve navolené filtry uložené tlačítkem VLOŽIT. Výběr se provede dvojitým klíknutím myši na příslušném názvu filtru v seznamu nebo vybráním prosvíceného názvu filtru tlačítkem VYJMOUT. Typ filtrů: Pro vysvětlení funkce filtrování jednotlivých typů filtru mějme za to že filtrujeme tyto dva vzorové telegramypro typ telegramu IMPULS-IMPULS - A1,A3,B1,B3,Z1,V2,Z5,V6. protyp telegramu IMPULS-MEZERA- A1,C1,E2,L3,A4,C4. Rovnnost (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, B1, Z1 bude vzorový telegram vybrán, mámeli filtr A1, B1, Z1, Z2 nebute vzorový telegram vybrán. Rovnost (impuls-mezera) - telegram se musí kompletně rovnat zadanému filtru. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, C1, E2, L3, A4, C4 bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtr A1, B1, C1, E2, L3, A4, C4 nebo A1, E2, L3, A4 apod. nebude vzorový telegram vybrán. 41

12 Obsahuje (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače v příslušné poloze. příklad: Máme-li filtry A1, B3, V2 nebo A1, A3, B1, Z5, V6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Obsahuje (impuls-mezera) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky filtru. příklad: Máme-li filtry A1, C1, L3, C4 nebo C1, L3, A4, C4 bude vzorový příklad vybrán, máme-li filtry A1, B1, C1, L3, A4 nebo A1, C1, E2, L3, M3 apod. nebude vzorový příklad vybrán. Povel (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače bez ohledu na polohu. příklad: Máme-li filtry A1, B3, Z2 nebo A1, A3, B1, V5, Z6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Typ telegramů: Výběr typu telegramu (impuls-impuls nebo impuls-mezera). Název filtru: zadání názvu příslušného filtru má smysl tehdy, pokud má být filtr uložen do seznamu. Názvy filtrů v seznamu musí být jedinečné. Význam tlačítek: - potvrzení zvoleného filtru. seznamu. - nadefinovaný filtr s příslušným názvem bude uložen do - prosvícený filtr v seznamu bude vybrán do okna. - prosvícený filtr v seznamu bude ze seznamu vyjmut (zrušen). - výběr všech telegramů bez jakéhokoliv filtrování. 42

13 DALŠÍ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ GRAFU OSA Y - ZMĚNA ROZSAHU, ZRUŠENÍ, NASTAVENÍ BARVY - Změna rozsahu - změnu je možné provést dvěma způsoby a) - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení rozsahu v dialogovém okně Změna osy Y a poté nastavením příslušného rozsahu v dialogovém okně Rozsah osy Y. b) - klávesami +,-, Page Up nebo Page Down za současného držení klávesy 1,2, nebo 3, přičemž která klávesa 1,2,3 je dána osou, jejíž rozsah má být měněn. (viz. číslování os v grafu). Změna nastavení barvy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení barvy v dialogovém okně Změna osy Y a poté vybráním a potvrzením požadované barvy. 43

14 Zrušení osy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Zrušení osy bude příslušná osa zrušena a veličiny jejíchž jednotka je shodná s jednotkou této osy budou skryty viz. ZMĚNA BARVY VELIČINY, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ ZMĚNA BARVY PODKLADU GRAFU - dvojitým kliknutím levého tl. myši v prostoru plochy grafu a vybráním příslušné barvy ZMĚNA BARVY VELIČIN, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ - dvojitým kliknutím levého tl. myši na nápisu příslušné veličiny se zobrazí dialogové okno: Zobrazit přednostně - vybraná veličina bude zobrazena v každém případě i kdyby měly být jiné dosud zobrazené veličiny skryty. Zobrazit je-li to možné - vybraná veličina bude zobrazena pouze v případě, že nebude nutné skrýt jiné dosud zobrazené veličiny. Skrýt - příslušná veličina resp. její časový průběh v grafu bude skryt. Zrušit - příslušná veličina bude zrušena Zobrazení příznaků - budou zobrazeny příznaky vybrané veličiny. Různé typy veličin mají různé příznaky. Příznak NEMĚŘENO mají všechny veličiny. Příznak ODBĚR mají pouze účiníky. Odběrem se rozumí tok výkonu proti směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - hodnoty výkonů v grafu jsou záporné. Příznakem ODBĚR neoznačené hodnoty jsou dodávka - tok výkonu je ve směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - shodně s obrázkem. ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ SMĚR TOKU VÝKONU 44

15 VLASTNÍ LOGO DO TISKOVÝCH VÝPISŮ Program umožňuje do tiskového obrázku umístit vlastní LOGO. Uživatel si vytvoří bitmapový soubor UZIVATEL.BMP (např. v programu malování nebo PAINTBRUSH) a umístí jej do adresáře programu (impl. C:\EGUBRNO\MDS\WINMDS). Doporučená velikost bitmapového obrázku je 200x55 pixelů (bodů) pro tiskárny s rozlišením 300 DPI (bodů na palec). Obrázek je umístěn na horním okraji stránky. 4.OKNO SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ 45

16 Po výběru položky SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 4.1.POPIS Souhrnné zpracování zobrazuje v textové formě průměry, minima a maxima měřených veličin. U napětí ještě procetntuální vyjádření počtu naměřených hodnot nad a pod stanovenou mez. Meze může nastavit uživatel viz. NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ. U proudů jsou ještě zobrazovány hodnoty doby plného zatížení, doba Pokud bylo měření prováděno se zatěžovací jednotkou plných (monitor ztrát MDS3) a maximální jsou zobrazeny čtvrthodinový další výsledky klouzavý - odpor průměr. nulového vodiče, odpor smyčky a procentuální vyjádření poklesu napětí při zatížení definovaném uživatelem v dialogovém okně SIMULACE ZATÍŽENÍ, které je automaticky vyvoláno v průběhu načítaní dat. Zatížení je možné zadávat v rozsahu 3 až 30kW, platí pro 3 fáze. 46

17 47

18 5.OKNO ENERGIE (PRÁCE) Po výběru položky ENERGIE (PRÁCE) následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 5.1.POPIS NASTAVENÍ ZÓN Textové vyhodnocení práce je kromě celkové sumy počítáno pro jednotlivé čtvrthodiny dne a pro celé dny. Vedle toho je možné rozdělit den na několik pásem s různým koeficientem zóna a každému pásmu přidělit zónu. Jednotlivé zóny jsou pak vyhodnocovány zvlášť. Př: zajímá nás spotřeba v období od 6 do 8 hodin a současně v období od 15 do 17 hodin. Těmto dvěma intervalům přidělíme zónu 2 zbylým intervalům zónu 1 a v textovém vyhodnocení budou tyto definované zóny zobrazovány zvlášť. Protože textové vyhodnocení je prováděno po dnech je možné nastavit hodinu počátku dne od které bude vyhodnocení dnů začínat. 48

19 5.1.2.VÝBĚR VÝVODU PRO ZOBRAZENÍ ENERGIE Vybere se příslušný vývod, jehož hodnoty budou zpracovávány a zobrazeny POPIS OKNA Okno práce se skládá ze dvou karet - VÝPIS a GRAF KARTA VÝPIS Zobrazuje v textové formě bilanci po jednotlivých čtvrthodinách jednotlivých dnech a celkovou bilanci a to jak energie činné tak i energie jalové. Zobrazení dalšího dne se provede tlačítkem další. 49

20 KARTA GRAF Zobrazí bilanci dne vypsaného v záložce výpis v grafické formě. Zobrazení příslušné energie (činná, jalová) lze nastavit v menu GRAF ENERGIE (PRÁCE), kde lze též nastavit typ zobrazení po hodině nebo po čtvrthodinách. Pokud byl směr toku energie ODBĚR (záporné hodnoty) lze pro lepší přehlednost zobrazit výsledky jako kladné výběrem menu ODBĚR-DODÁVKA. Zobrazení číselného vyjádření v grafu lze vyvolat pravým tl. Myši na příslušné posici grafu. Tento typ grafu lze tisknout pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních tisků popsaných dříve). Stejně tak přenos do zápisníku (clipboard) se provádí u tohoto grafu pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních přenosů do zápisníku (clipboard) popsaných dříve). Další tlačítka grafického menu okna umožňují různé způsoby zobrazení grafu. 50

21 6.OKNO TÝDENÍ GRAF Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 6.1.POPIS 120 A :49:26 ČAS [hod/den] 55 A Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Pracovní Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Svátky Průměr I CELKOVY 1/1 Týdenní graf zobrazuje měření vždy po jednotlivých dnech týdne. Graf zobrazuje hodnoty jednotlivých dnů od ponděli do neděle a celého týdne. Pokud je zobrazena pouze jedna veličina zobrazuje graf ještě týdenní křivky pracovních(pondělí až pátek) a volných(sobota,neděle) dnů. V grafu je možné zobrazit více veličin (stejného typu). Přidávat veličiny je možné do počtu čtyř zobrazených veličin. Výběr jednotlivých veličin se provádí příkazem menu hlavního okna VELIČINY příkazem menu DNY TÝDNE nebo klávesou D., zobrazení jednotlivých dní se přepíná buď 51

22 SPOJ GRAFY - v případě zobrazení více průběhů veličin je možné vytvořit graf nový a to spojením stávajících zobrazených průběhů veličin. Nový graf může být průměrem, součtem nebo maximem stávajících zobrazených grafů veličin dle výběru v dialogovém okně Nový graf sdružením grafů. Pokud bude potřeba nově vytvořený graf uložit do souboru (uložení grafu do souboru viz. níže) je nutné přiřadit jméno v kolonce NÁZEV NOVÉHO GRAFU ULOŽENÍ GRAFU - program umožňuje uložení zobrazeného průběhu vybrané veličiny do souboru a později jeho znovunačtení ze souboru do grafu. Uložení se provede dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné veličině, která se má uložit, zaškrtnutím položky ULOŽIT GRAF v dialogovém okně NASTAV GRAF a jeho uložením v dialogovém boxu ULOŽIT JAKO NAČTENÍ GRAFU ZE SOUBORU - dříve uloženou veličinu grafu viz. výše ULOŽENÍ GRAFU je možné načíst zpět do grafu příkazem menu hl. okna VELIČINY -> ULOŽENÝ GRAF 52

23 ZOBRAZENÍ VELIČIN Z JINÉHO SOUBORU DO GRAFU - do grafu je možné přiřazovat veličiny z různých souborů. Aktivace veličin z jiného souboru se provede příkazem menu hlavního okna VELIČINY->DALŠÍ SOUBOR. Po vybrání nového souboru viz. Výběr úvodního protokolu je výběr nových veličin vztažen již k tomuto souboru. 53

24 7.OKNO STAVU PŘEPÍNAČŮ HDO Tento typ zpracování se týká pouze monitorů MDS5-Sledovač HDO a MVNS (pokud bylo měřeno HDO). Po tomto výběru následuje výběr protokolu s daty, která budou zobrazována viz. Výběr úvodního protokolu a po vybrání části nebo celého souboru pro zobrazení viz Výběr časového intervalu. Poté se v dialogovém boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ vybere příslušná předvolba včetně zaškrtnutí volby které stavy (VYP nebo ZAP) mají být zobrazeny v textu. Po potvrzení je zobrazen o grafické nebo textové zpracování. 7.1.POPIS Stavy přepínačů HDO je možné zobrazit jak v grafu tak i textově. Volba mezi těmito zobrazeními se provádí příkazem menu hlavního okna ZOBRAZENÍ->GRAF nebo ZOBRAZENÍ->TEXT. 54

25 Volba PŘEPÍNAČE umožňuje předefinování způsobu zobrazení vyvoláním dialogového boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ viz. výše POPIS OKNA ZOBRAZENÍ-GRAF A1 B1 ZAP VYP Povel Sobota :27:53 ČAS [hod/den] Osa Y představuje jednotlivé přepínače. Ovládání obdobné jako u dříve popsaného okna časového průběhu. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši v prostoru osy Y je možné změnit baru stavů ZAP i VYP. 55

26 8.VÝPADKY Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu. 56

27 9.PŘIŘAZENÍ FÁZÍ Umožňuje určit shodnost fází L1, L2, L3 na libovolných místech soustavy. Týká se monitorů MDS1, MDS2 a MVNS a měření musí probíhat s časovou synchronizací pomocí radiohodin DCF a soubory jež mají být vyhodnocovány společně musí být odstartovány typem startu OD DATA A ČASU ve stejný okamžik. Po výběru položky PŘIŘAZENÍ FÁZÍ následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Tento soubor bude brán jako referenční tzn. k fázím 1, 2, 3 tohoto souboru budou přířazovány fáze souborů následujících. Následující soubory jsou vybírány po stisknutí tlačítka NAČTENÍ DALŠÍHO SOUBORU viz. Výběr úvodního protokolu.. 57

28 10.DENNÍ TEPLOTY Po výběru položky DENNÍ TEPLOTY následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Při dlouhodobějších měřeních (alespoň jeden týden), vypočte průměrné hodnoty teplot jednotlivých dní včetně výběru minimálních a maximálních hodnot těchto dní a zobrazí do tabulky. Následným zpracováním dalšími programy (EXCEL) je možné graficky zobrazit teplotní vývoj ve sledovaném období. 58

29 59

30 11.NASTAVENÍ 11.1.NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ - KARTA NAPĚTÍ Nastavení některých parametrů programu Zde je možné nastavit jmenovitou hodnotu a dolní a horni mezní hranici pro zjišťování procentuálního překročení těchto mezí v okně SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ. Nastavené meze - jsou-li potvrzeny - jsou automaticky nahrány do konfiguračního souboru a při dalším spuštění programu mají posledně nastavené hodnoty NASTAVENÍ BAREV GRAFU - KARTA BARVY GRAFU Nastavení barev grafu - při novém zobrazování grafů budou grafům přiděleny zde nastavené barvy. 60

31 12. FAQ - ČASTÉ DOTAZY OD UŽIVATELŮ 12.1.KDE JE V PROGRAMU HISTOGRAM A DISTRIBUČNÍ FUNKCE? V předchozí verzi byly histogram a distribuční funkce samostatně vyvolávané a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi jsou tyto funkce součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a je možné zobrazit histogramy i distribuční funkce jak měřených tak i dopočítávaných veličin. Vyvolávají se tl. a KDE JE V PROGRAMU SIMULACE A VYHODNOCENÍ ZATÍŽENÍ V této verzi je tato funkce součástí okna SOUHRN. Pokud bylo měřeno zatěžování program se dotazuje na velikost simulované zátěže a výsledky zobrazí v textové podobě KDE NAJDU TABULKU NAMĚŘENÝCH HODNOT? V předchozí verzi byla tabulka samostatně vyvolávána a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi je tato volba součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a zobrazuje veličiny, které jsou zobrazeny v grafu - tedy nejen měřené, ale i dopočítávané. Vyvolání tabulky resp. výpisu se provede tl STÁLE MI NEJSOU JASNÉ POJMY DODÁVKY A ODBĚRU Měřící přístroje byly původně vyvinuty pro potřeby energetických závodů, které dodávají el. energii. Proto v grafickém zobrazení je směr toku ke spotřebiteli označován jako dodávka - hodnoty výkonů jsou v tomto případě kladné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, není nastaven. Směr toku od spotřebitele je označován jako odběr - hodnoty výkonů jsou v tomto případě záporné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, je nastaven. Nastavení měřících transformátorů při dodávce: 61

32 ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Kladné hodnoty výkonů. Nastavení měřících transformátorů při odběru: ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Záporné hodnoty výkonů. V okně zobrazujícím úhel mezi napětím a proudem (viz kap. 3.1 výběr veličiny Cos (fi)) je úhel resp. směr toku výkonů zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče (pro kompatibilitu výsledků s jinými přístroji) a hodnoty jsou tedy k výše uvedeným inverzní viz následující kapitola. 62

33 12.5 JAKÁ JSOU PROVIDLA POUŽITÍ FÁZOROVÉHO DIAGRAMU V ČASOVÉM GRAFU RESP. CO ZNAMENAJÍ TYTO VÝSLEDKY VZHLEDEM KE SPOTŘEBĚ (autor odpovědi Ing. Salajka) horní polorovina +Q (I a II kvadrant) jalový výkon je do uzlu dodáván levá polorovina +P (II a III kvadrant) činný výkon je do uzlu dodáván pravá polorovina -P (I a IV kvadrant) činný výkon je z uzlu (např. rozvodna) odebírán dolní polorovina -Q (III a IV kvadrant) jalový výkon je z uzlu odebírán Příklady vyhodnocení : P Odebírá Q Síť Příklad spotřebiče Obr. Kvadrant odebírá nedokompenzova asynch. motor, 1 IV n n ná Odebírá dodává překompenzovaná synchr. komp., kapac.. 2 I n n bat. Dodává n dodává n překompenzovaná synchr. generátor 3 II Dodává n odebírá n nedokompenzova ná asynchronní motor v generátor. režimu 4 III 63

34 Obr. 1: A M P Q RZ Obr. 2: P RZ R C Q 64

35 Obr. 3: S G P Q RZ Obr. 4: A G P Q RZ 65

36 12.6 LZE ZOBRAZIT DO JEDNOHO GRAFU VELČINY Z VÍCE SOUBORŮ Ano lze i když s omezením délky zobrazených grafů, které nesmějí přesáhnout dobu jednoho týdne. Pro tento způsob použijte okno TÝDENÍ GRAF viz kap Zobrazení veličin z jiného souboru do grafu. Pokud měření přesahuje dobu jednoho týdne, nezapomeňte vybrat časový úsek max. jeden týden a shodné počátky a konce všech souborů (viz Výběr časového intervalu). Časový interval posunu neodpovídá naprogramovanému intervalu, ale je v relacích týdenního grafu CO PŘEDSTAVUJÍ POJMY DOBA PLNÉHO RESP. MAXIMÁLNÍHO CHODU A DOBA PLNÝCH ZTRÁT V OKNĚ SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ Vložení těchto funkcí bylo provedeno na základě požadavku a po dohodě s ZČE. Pro urychlení vyhodnocování bylo dohodnuto, že údaje pro výpočet budou vzaty z proudových hodnot. Vztahy pro výpočet použité v programu T U = Σ I I max Σ meŕ 100 [ % ] Doba plného (maximálního) zatížení Vztah pro výpočet doby plných ztrát použitý v okně souhrnného zpracování je T = Σ I 2 I max 2 Σ meŕ 100 [ % ] Doba plných ztrát kde Σ I - suma všech platných měřených vzorků proudu I max - naměřené proudové maximum Σ meŕ - počet platných měření 66

37 Výsledná hodnota T U vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I max a na horizontální ose úsečkou T U viz obrázek. Výsledná hodnota T vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu umocněného na druhou z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I 2 max a na horizontální ose úsečkou T viz obrázek. I max Průběh proudu T U 67

38 I max 2 Průběh proudu 2 T Výsledné hodnoty T U h T je možné použít takto: Hodnota doba plného resp. maximálního zatížení by měla být co největší (teoretické optimum je 100%) a hodnota doba plných ztrát by se měla co nejvíce blížit době plného resp. maximálního zatížení (teoretické optimum je doba plných ztrát =doba plného resp. maximálního zatížení). V situaci teoretického optima by proud po celou dobu měření (vyhodnocení) byl konstantní. Podrobnější informace viz odborná literatura nebo norma ČSN Programy a popisy programů a to ani jejich části nelze bez souhlasu autora rozšiřovat, překládat ani jakýmkoliv způsobem - byť jen dočasně - poskytovat mimo organizaci, která si je zakoupila. EGÚ Brno, a.s

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce měřicích přístrojů a měření v ES Hudcova 487/76a Brno Medlánky tel.: fax: web: 69

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Autorizovaný software Návod k používání programu Projekt

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více