PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS"

Transkript

1 PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které se tiskne implicitně nastavenou tiskárnou v operačním systému TISK NA TISKÁRNU - tiskne aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro tisk) na tiskárnu. Ve většině případů lze nahradit toto tlačítka klávesou T. U grafů je tisk klávesou T doporučen, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze tisknout i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je vytištěn kompletní text v okně PŘENESENÍ DO ZÁPISNÍKU - přenese aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro přenesení do zápisníku) do zápisníku (clipboard). Toto tlačítko lze nahradit dvojklávesami CTRL-C nebo CTRL- 31

2 Insert. U grafů je přenesení dvojklávesami doporučeno, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze přenášet i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je přenesen kompletní text v okně. 32

3 2.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU A VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k výběru příslušných dat k následnému zpracování. 2.1.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU Slouží k výběru úvodního protokolu s daty určenými ke zpracování. Předchází všem typům vyhodnocení. Výběr protokolu se provede buď dvojitým kliknutím kurzoru myši na příslušném protokolu nebo tlačítkem protokol bude vybrán. - prosvícený - slouží ke změně stávajícího adresáře 33

4 Při nastavování adresáře pozor - nestačí aby položka byla prosvícená,ale ikona musí být otevřená. Klávesami lze adresář nastavit kombinací Shift-ENTER (Samotná kl. ENTER ukončí změnu adresáře), myší dvojitým kliknutím. - vyvolá okno se shématickým zobrazením prosvíceného souboru. V okně je možno se dostat i k dalším informací o způsobech zadání měření (MT, jističe, poznámka apod.). - kopíruje prosvícený soubor do vybraného adresáře (při výběru adresáře je možné zadat i nový název souboru po zkopírování). - smaže prosvícený soubor. 34

5 2.2.VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k vybrání požadované části dat ke zpracování. Na časové ose je zobrazen kompletní soubor měření. Je možné zpracovávat kompletně celé měření nebo jen jeho část vybráním příslušného časového úseku. Posuvná lišta první od shora slouží k nastavení času počátku zpracování, posuvná lišta druhá od shora k nastavení času konce zpracování (implicitně je nastaveno zpracováni kompletního datového souboru. 35

6 3.OKNO ČASOVÝ PRŮBĚH Po výběru položky ČASOVÝ PRŮBĚH následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 3.1.POPIS G9 C V A Neměřeno ČAS [min/hod] Odběr U 1 CELKOVY 1/1 P U 2 Průměr I CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 T1 TRANSFORMATOR A T2 VENKOVNI Časový průběh zobrazuje naměřená i dopočítaná data na časové ose. Maximálně může být v jednom grafu zobrazeno až 15 veličin. K ovládání slouží aktivní tlačítka grafického menu v hlavním okně nebo klávesy. V levé části pod časovou osou je zobrazen aktuální čas dle polohy kurzoru, ve spodní části okna aktuální hodnoty zobrazených veličin dle zobrazeného aktuálního času. Vlevém horním rohu je zobrazen příznak lupy pokud je graf zobrazován v lupě (LUPA viz níže). Pokud je u některé veličiny požadováno zobrazení příznaků (příznaky viz níže) je v levém horním rohu zobrazeno G#, kde # - číslo veličiny u které je požadováno 36

7 zobrazení příznaků. Nad plochou grafu jsou zobrazeny příznaky příslušné veličiny. Popis příznaků je v levé dolní části okna. Výběr jednotlivých veličin pro zobrazení v grafu se provádí příkazem menu hlavního okna veličiny - dialogovém okně. a výběrem příslušné veličiny v menu a Při výběru veličiny Cos (fi) je kromě grafu zobrazeno i pomocné okno zobrazující úhel mezi napětím a proudem vzhledem k aktuální poloze kurzoru v grafu. Hodnotu v tomto okně je možné libovolně posunovat najetím kurzoru myši na tuto hodnotu a za stálého držení levého tlačítka libovolně přesunout. Směr je zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče. Pomocné okno Číselná hodnota úhlu ve Okno časový průběh Graf účiníku Napětí (0 ) Směr účinníku Aktuální poloha kurzoru Aktuální čas odpovídající poloze kurzoru na časové ose Popis tlačítek a kláves pro ovládání: KURZOR - zapnutí a vypnutí zobrazení kurzorového kříže a tím i aktuálních hodnot veličin a času dle polohy kurzoru. Pokud je umožněno zobrazení kurzorového kříže (implicitní nastavení) aktivuje se jeho zobrazení pravým tl. myši 37

8 nebo mezerníkem v okamžiku, kdy se kurzor nachází v prostoru grafu. Kurzorem lze pohybovat i klávesami - šipky,,,, pro rychlejší pohyb ve spojení s CTRL LUPA - slouží k přepínaní mezi komprimovaným zobrazením a zobrazením v lupě. Komprimované zobrazení - zobrazení celého popř. vybraného časového intervalu z měření (viz níže) komprimace neodpovídá měřenému intervalu. - interval posunu kurzoru o jeden bod v důsledku Zobrazení v lupě - interval posunu kurzoru o jeden bod odpovídá měřenému intervalu.ve zobrazení s lupou nelze zpravidla v důsledku velkého počtu hodnot zobrazit celé měření a často i jeho část (viz. níže). Tento způsob zobrazení signalizuje ikona lupy v levé horní části okna. Při tomto způsobu zobrazení je možné provést posun celého časového úseku vpřed i vzad klávesami šipka, za současného držení klávesy G (GRAF), pro rychlejší posun pak ještě ve spojení s klávesou CTRL HISTOGRAM - 40 % V % U 1 Zobrazuje četnost příslušných hodnot v procentech kde suma všech hodnot = 100%. Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen. 38

9 DISTRIBUČNÍ FUNKCE % kw % P Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen VÝPIS GRAFU - 39

10 Zobrazení grafu je provedeno v textové formě. Sloupce je možné mezi sebou přetahovat TELEGRAMY - některé typy monitorů umožňují záznam telegramů HDO. Pokud tyto telegramy byly zaznamenávány je možné je zobrazit v pomocném okně ZOBRAZENÍ TELEGRAMŮ v časové závislosti na umístění kurzoru v grafu. Uvedené tlačítko funguje jako přepínač - zobrazuje pomocné okno a opětovným stiskem tlačítka pomocné okno ruší. 40

11 HDO Po požadavku na zobrazení telegramů následuje dialogové okno FILTRY Dialogové okno FILTRY HDO umožňuje zadávání filtrů pro zobrazení vybraných telegramů. Zvolené filtry je možné ukládat do seznamu a tak při dalších zpracováních rychle a snadno volit již dříve používané filtry. Popis jednotlivých položek dialogového okna: Seznam filtrů: Dříve navolené filtry uložené tlačítkem VLOŽIT. Výběr se provede dvojitým klíknutím myši na příslušném názvu filtru v seznamu nebo vybráním prosvíceného názvu filtru tlačítkem VYJMOUT. Typ filtrů: Pro vysvětlení funkce filtrování jednotlivých typů filtru mějme za to že filtrujeme tyto dva vzorové telegramypro typ telegramu IMPULS-IMPULS - A1,A3,B1,B3,Z1,V2,Z5,V6. protyp telegramu IMPULS-MEZERA- A1,C1,E2,L3,A4,C4. Rovnnost (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, B1, Z1 bude vzorový telegram vybrán, mámeli filtr A1, B1, Z1, Z2 nebute vzorový telegram vybrán. Rovnost (impuls-mezera) - telegram se musí kompletně rovnat zadanému filtru. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, C1, E2, L3, A4, C4 bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtr A1, B1, C1, E2, L3, A4, C4 nebo A1, E2, L3, A4 apod. nebude vzorový telegram vybrán. 41

12 Obsahuje (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače v příslušné poloze. příklad: Máme-li filtry A1, B3, V2 nebo A1, A3, B1, Z5, V6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Obsahuje (impuls-mezera) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky filtru. příklad: Máme-li filtry A1, C1, L3, C4 nebo C1, L3, A4, C4 bude vzorový příklad vybrán, máme-li filtry A1, B1, C1, L3, A4 nebo A1, C1, E2, L3, M3 apod. nebude vzorový příklad vybrán. Povel (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače bez ohledu na polohu. příklad: Máme-li filtry A1, B3, Z2 nebo A1, A3, B1, V5, Z6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Typ telegramů: Výběr typu telegramu (impuls-impuls nebo impuls-mezera). Název filtru: zadání názvu příslušného filtru má smysl tehdy, pokud má být filtr uložen do seznamu. Názvy filtrů v seznamu musí být jedinečné. Význam tlačítek: - potvrzení zvoleného filtru. seznamu. - nadefinovaný filtr s příslušným názvem bude uložen do - prosvícený filtr v seznamu bude vybrán do okna. - prosvícený filtr v seznamu bude ze seznamu vyjmut (zrušen). - výběr všech telegramů bez jakéhokoliv filtrování. 42

13 DALŠÍ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ GRAFU OSA Y - ZMĚNA ROZSAHU, ZRUŠENÍ, NASTAVENÍ BARVY - Změna rozsahu - změnu je možné provést dvěma způsoby a) - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení rozsahu v dialogovém okně Změna osy Y a poté nastavením příslušného rozsahu v dialogovém okně Rozsah osy Y. b) - klávesami +,-, Page Up nebo Page Down za současného držení klávesy 1,2, nebo 3, přičemž která klávesa 1,2,3 je dána osou, jejíž rozsah má být měněn. (viz. číslování os v grafu). Změna nastavení barvy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení barvy v dialogovém okně Změna osy Y a poté vybráním a potvrzením požadované barvy. 43

14 Zrušení osy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Zrušení osy bude příslušná osa zrušena a veličiny jejíchž jednotka je shodná s jednotkou této osy budou skryty viz. ZMĚNA BARVY VELIČINY, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ ZMĚNA BARVY PODKLADU GRAFU - dvojitým kliknutím levého tl. myši v prostoru plochy grafu a vybráním příslušné barvy ZMĚNA BARVY VELIČIN, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ - dvojitým kliknutím levého tl. myši na nápisu příslušné veličiny se zobrazí dialogové okno: Zobrazit přednostně - vybraná veličina bude zobrazena v každém případě i kdyby měly být jiné dosud zobrazené veličiny skryty. Zobrazit je-li to možné - vybraná veličina bude zobrazena pouze v případě, že nebude nutné skrýt jiné dosud zobrazené veličiny. Skrýt - příslušná veličina resp. její časový průběh v grafu bude skryt. Zrušit - příslušná veličina bude zrušena Zobrazení příznaků - budou zobrazeny příznaky vybrané veličiny. Různé typy veličin mají různé příznaky. Příznak NEMĚŘENO mají všechny veličiny. Příznak ODBĚR mají pouze účiníky. Odběrem se rozumí tok výkonu proti směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - hodnoty výkonů v grafu jsou záporné. Příznakem ODBĚR neoznačené hodnoty jsou dodávka - tok výkonu je ve směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - shodně s obrázkem. ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ SMĚR TOKU VÝKONU 44

15 VLASTNÍ LOGO DO TISKOVÝCH VÝPISŮ Program umožňuje do tiskového obrázku umístit vlastní LOGO. Uživatel si vytvoří bitmapový soubor UZIVATEL.BMP (např. v programu malování nebo PAINTBRUSH) a umístí jej do adresáře programu (impl. C:\EGUBRNO\MDS\WINMDS). Doporučená velikost bitmapového obrázku je 200x55 pixelů (bodů) pro tiskárny s rozlišením 300 DPI (bodů na palec). Obrázek je umístěn na horním okraji stránky. 4.OKNO SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ 45

16 Po výběru položky SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 4.1.POPIS Souhrnné zpracování zobrazuje v textové formě průměry, minima a maxima měřených veličin. U napětí ještě procetntuální vyjádření počtu naměřených hodnot nad a pod stanovenou mez. Meze může nastavit uživatel viz. NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ. U proudů jsou ještě zobrazovány hodnoty doby plného zatížení, doba Pokud bylo měření prováděno se zatěžovací jednotkou plných (monitor ztrát MDS3) a maximální jsou zobrazeny čtvrthodinový další výsledky klouzavý - odpor průměr. nulového vodiče, odpor smyčky a procentuální vyjádření poklesu napětí při zatížení definovaném uživatelem v dialogovém okně SIMULACE ZATÍŽENÍ, které je automaticky vyvoláno v průběhu načítaní dat. Zatížení je možné zadávat v rozsahu 3 až 30kW, platí pro 3 fáze. 46

17 47

18 5.OKNO ENERGIE (PRÁCE) Po výběru položky ENERGIE (PRÁCE) následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 5.1.POPIS NASTAVENÍ ZÓN Textové vyhodnocení práce je kromě celkové sumy počítáno pro jednotlivé čtvrthodiny dne a pro celé dny. Vedle toho je možné rozdělit den na několik pásem s různým koeficientem zóna a každému pásmu přidělit zónu. Jednotlivé zóny jsou pak vyhodnocovány zvlášť. Př: zajímá nás spotřeba v období od 6 do 8 hodin a současně v období od 15 do 17 hodin. Těmto dvěma intervalům přidělíme zónu 2 zbylým intervalům zónu 1 a v textovém vyhodnocení budou tyto definované zóny zobrazovány zvlášť. Protože textové vyhodnocení je prováděno po dnech je možné nastavit hodinu počátku dne od které bude vyhodnocení dnů začínat. 48

19 5.1.2.VÝBĚR VÝVODU PRO ZOBRAZENÍ ENERGIE Vybere se příslušný vývod, jehož hodnoty budou zpracovávány a zobrazeny POPIS OKNA Okno práce se skládá ze dvou karet - VÝPIS a GRAF KARTA VÝPIS Zobrazuje v textové formě bilanci po jednotlivých čtvrthodinách jednotlivých dnech a celkovou bilanci a to jak energie činné tak i energie jalové. Zobrazení dalšího dne se provede tlačítkem další. 49

20 KARTA GRAF Zobrazí bilanci dne vypsaného v záložce výpis v grafické formě. Zobrazení příslušné energie (činná, jalová) lze nastavit v menu GRAF ENERGIE (PRÁCE), kde lze též nastavit typ zobrazení po hodině nebo po čtvrthodinách. Pokud byl směr toku energie ODBĚR (záporné hodnoty) lze pro lepší přehlednost zobrazit výsledky jako kladné výběrem menu ODBĚR-DODÁVKA. Zobrazení číselného vyjádření v grafu lze vyvolat pravým tl. Myši na příslušné posici grafu. Tento typ grafu lze tisknout pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních tisků popsaných dříve). Stejně tak přenos do zápisníku (clipboard) se provádí u tohoto grafu pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních přenosů do zápisníku (clipboard) popsaných dříve). Další tlačítka grafického menu okna umožňují různé způsoby zobrazení grafu. 50

21 6.OKNO TÝDENÍ GRAF Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 6.1.POPIS 120 A :49:26 ČAS [hod/den] 55 A Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Pracovní Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Svátky Průměr I CELKOVY 1/1 Týdenní graf zobrazuje měření vždy po jednotlivých dnech týdne. Graf zobrazuje hodnoty jednotlivých dnů od ponděli do neděle a celého týdne. Pokud je zobrazena pouze jedna veličina zobrazuje graf ještě týdenní křivky pracovních(pondělí až pátek) a volných(sobota,neděle) dnů. V grafu je možné zobrazit více veličin (stejného typu). Přidávat veličiny je možné do počtu čtyř zobrazených veličin. Výběr jednotlivých veličin se provádí příkazem menu hlavního okna VELIČINY příkazem menu DNY TÝDNE nebo klávesou D., zobrazení jednotlivých dní se přepíná buď 51

22 SPOJ GRAFY - v případě zobrazení více průběhů veličin je možné vytvořit graf nový a to spojením stávajících zobrazených průběhů veličin. Nový graf může být průměrem, součtem nebo maximem stávajících zobrazených grafů veličin dle výběru v dialogovém okně Nový graf sdružením grafů. Pokud bude potřeba nově vytvořený graf uložit do souboru (uložení grafu do souboru viz. níže) je nutné přiřadit jméno v kolonce NÁZEV NOVÉHO GRAFU ULOŽENÍ GRAFU - program umožňuje uložení zobrazeného průběhu vybrané veličiny do souboru a později jeho znovunačtení ze souboru do grafu. Uložení se provede dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné veličině, která se má uložit, zaškrtnutím položky ULOŽIT GRAF v dialogovém okně NASTAV GRAF a jeho uložením v dialogovém boxu ULOŽIT JAKO NAČTENÍ GRAFU ZE SOUBORU - dříve uloženou veličinu grafu viz. výše ULOŽENÍ GRAFU je možné načíst zpět do grafu příkazem menu hl. okna VELIČINY -> ULOŽENÝ GRAF 52

23 ZOBRAZENÍ VELIČIN Z JINÉHO SOUBORU DO GRAFU - do grafu je možné přiřazovat veličiny z různých souborů. Aktivace veličin z jiného souboru se provede příkazem menu hlavního okna VELIČINY->DALŠÍ SOUBOR. Po vybrání nového souboru viz. Výběr úvodního protokolu je výběr nových veličin vztažen již k tomuto souboru. 53

24 7.OKNO STAVU PŘEPÍNAČŮ HDO Tento typ zpracování se týká pouze monitorů MDS5-Sledovač HDO a MVNS (pokud bylo měřeno HDO). Po tomto výběru následuje výběr protokolu s daty, která budou zobrazována viz. Výběr úvodního protokolu a po vybrání části nebo celého souboru pro zobrazení viz Výběr časového intervalu. Poté se v dialogovém boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ vybere příslušná předvolba včetně zaškrtnutí volby které stavy (VYP nebo ZAP) mají být zobrazeny v textu. Po potvrzení je zobrazen o grafické nebo textové zpracování. 7.1.POPIS Stavy přepínačů HDO je možné zobrazit jak v grafu tak i textově. Volba mezi těmito zobrazeními se provádí příkazem menu hlavního okna ZOBRAZENÍ->GRAF nebo ZOBRAZENÍ->TEXT. 54

25 Volba PŘEPÍNAČE umožňuje předefinování způsobu zobrazení vyvoláním dialogového boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ viz. výše POPIS OKNA ZOBRAZENÍ-GRAF A1 B1 ZAP VYP Povel Sobota :27:53 ČAS [hod/den] Osa Y představuje jednotlivé přepínače. Ovládání obdobné jako u dříve popsaného okna časového průběhu. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši v prostoru osy Y je možné změnit baru stavů ZAP i VYP. 55

26 8.VÝPADKY Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu. 56

27 9.PŘIŘAZENÍ FÁZÍ Umožňuje určit shodnost fází L1, L2, L3 na libovolných místech soustavy. Týká se monitorů MDS1, MDS2 a MVNS a měření musí probíhat s časovou synchronizací pomocí radiohodin DCF a soubory jež mají být vyhodnocovány společně musí být odstartovány typem startu OD DATA A ČASU ve stejný okamžik. Po výběru položky PŘIŘAZENÍ FÁZÍ následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Tento soubor bude brán jako referenční tzn. k fázím 1, 2, 3 tohoto souboru budou přířazovány fáze souborů následujících. Následující soubory jsou vybírány po stisknutí tlačítka NAČTENÍ DALŠÍHO SOUBORU viz. Výběr úvodního protokolu.. 57

28 10.DENNÍ TEPLOTY Po výběru položky DENNÍ TEPLOTY následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Při dlouhodobějších měřeních (alespoň jeden týden), vypočte průměrné hodnoty teplot jednotlivých dní včetně výběru minimálních a maximálních hodnot těchto dní a zobrazí do tabulky. Následným zpracováním dalšími programy (EXCEL) je možné graficky zobrazit teplotní vývoj ve sledovaném období. 58

29 59

30 11.NASTAVENÍ 11.1.NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ - KARTA NAPĚTÍ Nastavení některých parametrů programu Zde je možné nastavit jmenovitou hodnotu a dolní a horni mezní hranici pro zjišťování procentuálního překročení těchto mezí v okně SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ. Nastavené meze - jsou-li potvrzeny - jsou automaticky nahrány do konfiguračního souboru a při dalším spuštění programu mají posledně nastavené hodnoty NASTAVENÍ BAREV GRAFU - KARTA BARVY GRAFU Nastavení barev grafu - při novém zobrazování grafů budou grafům přiděleny zde nastavené barvy. 60

31 12. FAQ - ČASTÉ DOTAZY OD UŽIVATELŮ 12.1.KDE JE V PROGRAMU HISTOGRAM A DISTRIBUČNÍ FUNKCE? V předchozí verzi byly histogram a distribuční funkce samostatně vyvolávané a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi jsou tyto funkce součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a je možné zobrazit histogramy i distribuční funkce jak měřených tak i dopočítávaných veličin. Vyvolávají se tl. a KDE JE V PROGRAMU SIMULACE A VYHODNOCENÍ ZATÍŽENÍ V této verzi je tato funkce součástí okna SOUHRN. Pokud bylo měřeno zatěžování program se dotazuje na velikost simulované zátěže a výsledky zobrazí v textové podobě KDE NAJDU TABULKU NAMĚŘENÝCH HODNOT? V předchozí verzi byla tabulka samostatně vyvolávána a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi je tato volba součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a zobrazuje veličiny, které jsou zobrazeny v grafu - tedy nejen měřené, ale i dopočítávané. Vyvolání tabulky resp. výpisu se provede tl STÁLE MI NEJSOU JASNÉ POJMY DODÁVKY A ODBĚRU Měřící přístroje byly původně vyvinuty pro potřeby energetických závodů, které dodávají el. energii. Proto v grafickém zobrazení je směr toku ke spotřebiteli označován jako dodávka - hodnoty výkonů jsou v tomto případě kladné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, není nastaven. Směr toku od spotřebitele je označován jako odběr - hodnoty výkonů jsou v tomto případě záporné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, je nastaven. Nastavení měřících transformátorů při dodávce: 61

32 ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Kladné hodnoty výkonů. Nastavení měřících transformátorů při odběru: ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Záporné hodnoty výkonů. V okně zobrazujícím úhel mezi napětím a proudem (viz kap. 3.1 výběr veličiny Cos (fi)) je úhel resp. směr toku výkonů zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče (pro kompatibilitu výsledků s jinými přístroji) a hodnoty jsou tedy k výše uvedeným inverzní viz následující kapitola. 62

33 12.5 JAKÁ JSOU PROVIDLA POUŽITÍ FÁZOROVÉHO DIAGRAMU V ČASOVÉM GRAFU RESP. CO ZNAMENAJÍ TYTO VÝSLEDKY VZHLEDEM KE SPOTŘEBĚ (autor odpovědi Ing. Salajka) horní polorovina +Q (I a II kvadrant) jalový výkon je do uzlu dodáván levá polorovina +P (II a III kvadrant) činný výkon je do uzlu dodáván pravá polorovina -P (I a IV kvadrant) činný výkon je z uzlu (např. rozvodna) odebírán dolní polorovina -Q (III a IV kvadrant) jalový výkon je z uzlu odebírán Příklady vyhodnocení : P Odebírá Q Síť Příklad spotřebiče Obr. Kvadrant odebírá nedokompenzova asynch. motor, 1 IV n n ná Odebírá dodává překompenzovaná synchr. komp., kapac.. 2 I n n bat. Dodává n dodává n překompenzovaná synchr. generátor 3 II Dodává n odebírá n nedokompenzova ná asynchronní motor v generátor. režimu 4 III 63

34 Obr. 1: A M P Q RZ Obr. 2: P RZ R C Q 64

35 Obr. 3: S G P Q RZ Obr. 4: A G P Q RZ 65

36 12.6 LZE ZOBRAZIT DO JEDNOHO GRAFU VELČINY Z VÍCE SOUBORŮ Ano lze i když s omezením délky zobrazených grafů, které nesmějí přesáhnout dobu jednoho týdne. Pro tento způsob použijte okno TÝDENÍ GRAF viz kap Zobrazení veličin z jiného souboru do grafu. Pokud měření přesahuje dobu jednoho týdne, nezapomeňte vybrat časový úsek max. jeden týden a shodné počátky a konce všech souborů (viz Výběr časového intervalu). Časový interval posunu neodpovídá naprogramovanému intervalu, ale je v relacích týdenního grafu CO PŘEDSTAVUJÍ POJMY DOBA PLNÉHO RESP. MAXIMÁLNÍHO CHODU A DOBA PLNÝCH ZTRÁT V OKNĚ SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ Vložení těchto funkcí bylo provedeno na základě požadavku a po dohodě s ZČE. Pro urychlení vyhodnocování bylo dohodnuto, že údaje pro výpočet budou vzaty z proudových hodnot. Vztahy pro výpočet použité v programu T U = Σ I I max Σ meŕ 100 [ % ] Doba plného (maximálního) zatížení Vztah pro výpočet doby plných ztrát použitý v okně souhrnného zpracování je T = Σ I 2 I max 2 Σ meŕ 100 [ % ] Doba plných ztrát kde Σ I - suma všech platných měřených vzorků proudu I max - naměřené proudové maximum Σ meŕ - počet platných měření 66

37 Výsledná hodnota T U vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I max a na horizontální ose úsečkou T U viz obrázek. Výsledná hodnota T vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu umocněného na druhou z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I 2 max a na horizontální ose úsečkou T viz obrázek. I max Průběh proudu T U 67

38 I max 2 Průběh proudu 2 T Výsledné hodnoty T U h T je možné použít takto: Hodnota doba plného resp. maximálního zatížení by měla být co největší (teoretické optimum je 100%) a hodnota doba plných ztrát by se měla co nejvíce blížit době plného resp. maximálního zatížení (teoretické optimum je doba plných ztrát =doba plného resp. maximálního zatížení). V situaci teoretického optima by proud po celou dobu měření (vyhodnocení) byl konstantní. Podrobnější informace viz odborná literatura nebo norma ČSN Programy a popisy programů a to ani jejich části nelze bez souhlasu autora rozšiřovat, překládat ani jakýmkoliv způsobem - byť jen dočasně - poskytovat mimo organizaci, která si je zakoupila. EGÚ Brno, a.s

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce měřicích přístrojů a měření v ES Hudcova 487/76a Brno Medlánky tel.: fax: web: 69

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2.

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. dl49002 pro strana 1 / 11 Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. UPOZORNĚNÍ! Program MONITOR III se po instalaci zobrazí v plné verzi. Oprávnění pro využití všech jeho funkcí je dáno HW klíčem dodaného

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 Kurzovní lístek verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru Příručka uživatele FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 233 370 212, 602 227 026, 776 227 026, 777 227 026, info@fortia.cz, www.fortia.cz

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod k obsluze. Ht810Sw. obslužný program dataloggeru

Návod k obsluze. Ht810Sw. obslužný program dataloggeru Návod k obsluze Ht810Sw obslužný program dataloggeru Software Ht810Sw, v. 1.0, 3/2010 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax: +420 461 619 513 e-mail: info@hth8.cz

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více