PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS"

Transkript

1 PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které se tiskne implicitně nastavenou tiskárnou v operačním systému TISK NA TISKÁRNU - tiskne aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro tisk) na tiskárnu. Ve většině případů lze nahradit toto tlačítka klávesou T. U grafů je tisk klávesou T doporučen, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze tisknout i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je vytištěn kompletní text v okně PŘENESENÍ DO ZÁPISNÍKU - přenese aktuální okno (vyjma karty GRAF okna ENERGIE, kde je samostatné tlačítko pro přenesení do zápisníku) do zápisníku (clipboard). Toto tlačítko lze nahradit dvojklávesami CTRL-C nebo CTRL- 31

2 Insert. U grafů je přenesení dvojklávesami doporučeno, protože zachová polohu kutzoru včetně informací o veličinách dle polohy kurzoru. U oken s textovým výstupem lze přenášet i části textu - pouze označený inverzně zobrazený text. Text lze označit standartními způsoby tj. klávesami šipky,,,,page Up, Page Down za současného držení klávesy Shift nebo pohybem myši přes požadovaný text za současného držení levého tl. myši. U neoznačeného textu je přenesen kompletní text v okně. 32

3 2.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU A VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k výběru příslušných dat k následnému zpracování. 2.1.VÝBĚR ÚVODNÍHO PROTOKOLU Slouží k výběru úvodního protokolu s daty určenými ke zpracování. Předchází všem typům vyhodnocení. Výběr protokolu se provede buď dvojitým kliknutím kurzoru myši na příslušném protokolu nebo tlačítkem protokol bude vybrán. - prosvícený - slouží ke změně stávajícího adresáře 33

4 Při nastavování adresáře pozor - nestačí aby položka byla prosvícená,ale ikona musí být otevřená. Klávesami lze adresář nastavit kombinací Shift-ENTER (Samotná kl. ENTER ukončí změnu adresáře), myší dvojitým kliknutím. - vyvolá okno se shématickým zobrazením prosvíceného souboru. V okně je možno se dostat i k dalším informací o způsobech zadání měření (MT, jističe, poznámka apod.). - kopíruje prosvícený soubor do vybraného adresáře (při výběru adresáře je možné zadat i nový název souboru po zkopírování). - smaže prosvícený soubor. 34

5 2.2.VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Slouží k vybrání požadované části dat ke zpracování. Na časové ose je zobrazen kompletní soubor měření. Je možné zpracovávat kompletně celé měření nebo jen jeho část vybráním příslušného časového úseku. Posuvná lišta první od shora slouží k nastavení času počátku zpracování, posuvná lišta druhá od shora k nastavení času konce zpracování (implicitně je nastaveno zpracováni kompletního datového souboru. 35

6 3.OKNO ČASOVÝ PRŮBĚH Po výběru položky ČASOVÝ PRŮBĚH následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 3.1.POPIS G9 C V A Neměřeno ČAS [min/hod] Odběr U 1 CELKOVY 1/1 P U 2 Průměr I CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 CELKOVY 1/1 T1 TRANSFORMATOR A T2 VENKOVNI Časový průběh zobrazuje naměřená i dopočítaná data na časové ose. Maximálně může být v jednom grafu zobrazeno až 15 veličin. K ovládání slouží aktivní tlačítka grafického menu v hlavním okně nebo klávesy. V levé části pod časovou osou je zobrazen aktuální čas dle polohy kurzoru, ve spodní části okna aktuální hodnoty zobrazených veličin dle zobrazeného aktuálního času. Vlevém horním rohu je zobrazen příznak lupy pokud je graf zobrazován v lupě (LUPA viz níže). Pokud je u některé veličiny požadováno zobrazení příznaků (příznaky viz níže) je v levém horním rohu zobrazeno G#, kde # - číslo veličiny u které je požadováno 36

7 zobrazení příznaků. Nad plochou grafu jsou zobrazeny příznaky příslušné veličiny. Popis příznaků je v levé dolní části okna. Výběr jednotlivých veličin pro zobrazení v grafu se provádí příkazem menu hlavního okna veličiny - dialogovém okně. a výběrem příslušné veličiny v menu a Při výběru veličiny Cos (fi) je kromě grafu zobrazeno i pomocné okno zobrazující úhel mezi napětím a proudem vzhledem k aktuální poloze kurzoru v grafu. Hodnotu v tomto okně je možné libovolně posunovat najetím kurzoru myši na tuto hodnotu a za stálého držení levého tlačítka libovolně přesunout. Směr je zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče. Pomocné okno Číselná hodnota úhlu ve Okno časový průběh Graf účiníku Napětí (0 ) Směr účinníku Aktuální poloha kurzoru Aktuální čas odpovídající poloze kurzoru na časové ose Popis tlačítek a kláves pro ovládání: KURZOR - zapnutí a vypnutí zobrazení kurzorového kříže a tím i aktuálních hodnot veličin a času dle polohy kurzoru. Pokud je umožněno zobrazení kurzorového kříže (implicitní nastavení) aktivuje se jeho zobrazení pravým tl. myši 37

8 nebo mezerníkem v okamžiku, kdy se kurzor nachází v prostoru grafu. Kurzorem lze pohybovat i klávesami - šipky,,,, pro rychlejší pohyb ve spojení s CTRL LUPA - slouží k přepínaní mezi komprimovaným zobrazením a zobrazením v lupě. Komprimované zobrazení - zobrazení celého popř. vybraného časového intervalu z měření (viz níže) komprimace neodpovídá měřenému intervalu. - interval posunu kurzoru o jeden bod v důsledku Zobrazení v lupě - interval posunu kurzoru o jeden bod odpovídá měřenému intervalu.ve zobrazení s lupou nelze zpravidla v důsledku velkého počtu hodnot zobrazit celé měření a často i jeho část (viz. níže). Tento způsob zobrazení signalizuje ikona lupy v levé horní části okna. Při tomto způsobu zobrazení je možné provést posun celého časového úseku vpřed i vzad klávesami šipka, za současného držení klávesy G (GRAF), pro rychlejší posun pak ještě ve spojení s klávesou CTRL HISTOGRAM - 40 % V % U 1 Zobrazuje četnost příslušných hodnot v procentech kde suma všech hodnot = 100%. Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen. 38

9 DISTRIBUČNÍ FUNKCE % kw % P Rozsah hodnot na ose X je shodný s rozsahem téže veličiny (osy Y) nastaveným při zobrazení časového průběhu. Další ovládání (rozsah osy Y, barva podkladu, jednotlivé veličiny). je obdobné s ovládáním časového průběhu. V případě, že je v časovém průběhu zobrazeno více typů veličin je nutno v dialogovém okně vybrat příslušnou veličinu popř. příslušné veličiny, jejichž histogram má být zobrazen VÝPIS GRAFU - 39

10 Zobrazení grafu je provedeno v textové formě. Sloupce je možné mezi sebou přetahovat TELEGRAMY - některé typy monitorů umožňují záznam telegramů HDO. Pokud tyto telegramy byly zaznamenávány je možné je zobrazit v pomocném okně ZOBRAZENÍ TELEGRAMŮ v časové závislosti na umístění kurzoru v grafu. Uvedené tlačítko funguje jako přepínač - zobrazuje pomocné okno a opětovným stiskem tlačítka pomocné okno ruší. 40

11 HDO Po požadavku na zobrazení telegramů následuje dialogové okno FILTRY Dialogové okno FILTRY HDO umožňuje zadávání filtrů pro zobrazení vybraných telegramů. Zvolené filtry je možné ukládat do seznamu a tak při dalších zpracováních rychle a snadno volit již dříve používané filtry. Popis jednotlivých položek dialogového okna: Seznam filtrů: Dříve navolené filtry uložené tlačítkem VLOŽIT. Výběr se provede dvojitým klíknutím myši na příslušném názvu filtru v seznamu nebo vybráním prosvíceného názvu filtru tlačítkem VYJMOUT. Typ filtrů: Pro vysvětlení funkce filtrování jednotlivých typů filtru mějme za to že filtrujeme tyto dva vzorové telegramypro typ telegramu IMPULS-IMPULS - A1,A3,B1,B3,Z1,V2,Z5,V6. protyp telegramu IMPULS-MEZERA- A1,C1,E2,L3,A4,C4. Rovnnost (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, B1, Z1 bude vzorový telegram vybrán, mámeli filtr A1, B1, Z1, Z2 nebute vzorový telegram vybrán. Rovnost (impuls-mezera) - telegram se musí kompletně rovnat zadanému filtru. příklad: Máme-li zadaný filtr A1, C1, E2, L3, A4, C4 bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtr A1, B1, C1, E2, L3, A4, C4 nebo A1, E2, L3, A4 apod. nebude vzorový telegram vybrán. 41

12 Obsahuje (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače v příslušné poloze. příklad: Máme-li filtry A1, B3, V2 nebo A1, A3, B1, Z5, V6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Obsahuje (impuls-mezera) - telegram musí obsahovat všechny zadané prvky filtru. příklad: Máme-li filtry A1, C1, L3, C4 nebo C1, L3, A4, C4 bude vzorový příklad vybrán, máme-li filtry A1, B1, C1, L3, A4 nebo A1, C1, E2, L3, M3 apod. nebude vzorový příklad vybrán. Povel (impuls-impuls) - telegram musí obsahovat alespoň jeden ze zadaných prvků skupin A i B a přepínače bez ohledu na polohu. příklad: Máme-li filtry A1, B3, Z2 nebo A1, A3, B1, V5, Z6 apod. bude vzorový telegram vybrán, máme-li filtry A2, A4, B1, Z1 nebo A3, B1, V1 apod. nebude vzorový filtr vybrán. Typ telegramů: Výběr typu telegramu (impuls-impuls nebo impuls-mezera). Název filtru: zadání názvu příslušného filtru má smysl tehdy, pokud má být filtr uložen do seznamu. Názvy filtrů v seznamu musí být jedinečné. Význam tlačítek: - potvrzení zvoleného filtru. seznamu. - nadefinovaný filtr s příslušným názvem bude uložen do - prosvícený filtr v seznamu bude vybrán do okna. - prosvícený filtr v seznamu bude ze seznamu vyjmut (zrušen). - výběr všech telegramů bez jakéhokoliv filtrování. 42

13 DALŠÍ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ GRAFU OSA Y - ZMĚNA ROZSAHU, ZRUŠENÍ, NASTAVENÍ BARVY - Změna rozsahu - změnu je možné provést dvěma způsoby a) - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení rozsahu v dialogovém okně Změna osy Y a poté nastavením příslušného rozsahu v dialogovém okně Rozsah osy Y. b) - klávesami +,-, Page Up nebo Page Down za současného držení klávesy 1,2, nebo 3, přičemž která klávesa 1,2,3 je dána osou, jejíž rozsah má být měněn. (viz. číslování os v grafu). Změna nastavení barvy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Nastavení barvy v dialogovém okně Změna osy Y a poté vybráním a potvrzením požadované barvy. 43

14 Zrušení osy - dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné ose Y a vybráním Zrušení osy bude příslušná osa zrušena a veličiny jejíchž jednotka je shodná s jednotkou této osy budou skryty viz. ZMĚNA BARVY VELIČINY, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ ZMĚNA BARVY PODKLADU GRAFU - dvojitým kliknutím levého tl. myši v prostoru plochy grafu a vybráním příslušné barvy ZMĚNA BARVY VELIČIN, JEJÍ ZRUŠENÍ NEBO SKRYTÍ - dvojitým kliknutím levého tl. myši na nápisu příslušné veličiny se zobrazí dialogové okno: Zobrazit přednostně - vybraná veličina bude zobrazena v každém případě i kdyby měly být jiné dosud zobrazené veličiny skryty. Zobrazit je-li to možné - vybraná veličina bude zobrazena pouze v případě, že nebude nutné skrýt jiné dosud zobrazené veličiny. Skrýt - příslušná veličina resp. její časový průběh v grafu bude skryt. Zrušit - příslušná veličina bude zrušena Zobrazení příznaků - budou zobrazeny příznaky vybrané veličiny. Různé typy veličin mají různé příznaky. Příznak NEMĚŘENO mají všechny veličiny. Příznak ODBĚR mají pouze účiníky. Odběrem se rozumí tok výkonu proti směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - hodnoty výkonů v grafu jsou záporné. Příznakem ODBĚR neoznačené hodnoty jsou dodávka - tok výkonu je ve směru čela (nápisu, tečky) na měřících proudových transformátorech - shodně s obrázkem. ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ SMĚR TOKU VÝKONU 44

15 VLASTNÍ LOGO DO TISKOVÝCH VÝPISŮ Program umožňuje do tiskového obrázku umístit vlastní LOGO. Uživatel si vytvoří bitmapový soubor UZIVATEL.BMP (např. v programu malování nebo PAINTBRUSH) a umístí jej do adresáře programu (impl. C:\EGUBRNO\MDS\WINMDS). Doporučená velikost bitmapového obrázku je 200x55 pixelů (bodů) pro tiskárny s rozlišením 300 DPI (bodů na palec). Obrázek je umístěn na horním okraji stránky. 4.OKNO SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ 45

16 Po výběru položky SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 4.1.POPIS Souhrnné zpracování zobrazuje v textové formě průměry, minima a maxima měřených veličin. U napětí ještě procetntuální vyjádření počtu naměřených hodnot nad a pod stanovenou mez. Meze může nastavit uživatel viz. NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ. U proudů jsou ještě zobrazovány hodnoty doby plného zatížení, doba Pokud bylo měření prováděno se zatěžovací jednotkou plných (monitor ztrát MDS3) a maximální jsou zobrazeny čtvrthodinový další výsledky klouzavý - odpor průměr. nulového vodiče, odpor smyčky a procentuální vyjádření poklesu napětí při zatížení definovaném uživatelem v dialogovém okně SIMULACE ZATÍŽENÍ, které je automaticky vyvoláno v průběhu načítaní dat. Zatížení je možné zadávat v rozsahu 3 až 30kW, platí pro 3 fáze. 46

17 47

18 5.OKNO ENERGIE (PRÁCE) Po výběru položky ENERGIE (PRÁCE) následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 5.1.POPIS NASTAVENÍ ZÓN Textové vyhodnocení práce je kromě celkové sumy počítáno pro jednotlivé čtvrthodiny dne a pro celé dny. Vedle toho je možné rozdělit den na několik pásem s různým koeficientem zóna a každému pásmu přidělit zónu. Jednotlivé zóny jsou pak vyhodnocovány zvlášť. Př: zajímá nás spotřeba v období od 6 do 8 hodin a současně v období od 15 do 17 hodin. Těmto dvěma intervalům přidělíme zónu 2 zbylým intervalům zónu 1 a v textovém vyhodnocení budou tyto definované zóny zobrazovány zvlášť. Protože textové vyhodnocení je prováděno po dnech je možné nastavit hodinu počátku dne od které bude vyhodnocení dnů začínat. 48

19 5.1.2.VÝBĚR VÝVODU PRO ZOBRAZENÍ ENERGIE Vybere se příslušný vývod, jehož hodnoty budou zpracovávány a zobrazeny POPIS OKNA Okno práce se skládá ze dvou karet - VÝPIS a GRAF KARTA VÝPIS Zobrazuje v textové formě bilanci po jednotlivých čtvrthodinách jednotlivých dnech a celkovou bilanci a to jak energie činné tak i energie jalové. Zobrazení dalšího dne se provede tlačítkem další. 49

20 KARTA GRAF Zobrazí bilanci dne vypsaného v záložce výpis v grafické formě. Zobrazení příslušné energie (činná, jalová) lze nastavit v menu GRAF ENERGIE (PRÁCE), kde lze též nastavit typ zobrazení po hodině nebo po čtvrthodinách. Pokud byl směr toku energie ODBĚR (záporné hodnoty) lze pro lepší přehlednost zobrazit výsledky jako kladné výběrem menu ODBĚR-DODÁVKA. Zobrazení číselného vyjádření v grafu lze vyvolat pravým tl. Myši na příslušné posici grafu. Tento typ grafu lze tisknout pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních tisků popsaných dříve). Stejně tak přenos do zápisníku (clipboard) se provádí u tohoto grafu pouze tlačítkem grafického menu tohoto okna (na rozdíl od ostatních přenosů do zápisníku (clipboard) popsaných dříve). Další tlačítka grafického menu okna umožňují různé způsoby zobrazení grafu. 50

21 6.OKNO TÝDENÍ GRAF Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu.poté se volí zobrazení celého nebo jen části souboru viz Výběr časového intervalu. 6.1.POPIS 120 A :49:26 ČAS [hod/den] 55 A Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Pracovní Průměr I CELKOVY 1/ A Ć Svátky Průměr I CELKOVY 1/1 Týdenní graf zobrazuje měření vždy po jednotlivých dnech týdne. Graf zobrazuje hodnoty jednotlivých dnů od ponděli do neděle a celého týdne. Pokud je zobrazena pouze jedna veličina zobrazuje graf ještě týdenní křivky pracovních(pondělí až pátek) a volných(sobota,neděle) dnů. V grafu je možné zobrazit více veličin (stejného typu). Přidávat veličiny je možné do počtu čtyř zobrazených veličin. Výběr jednotlivých veličin se provádí příkazem menu hlavního okna VELIČINY příkazem menu DNY TÝDNE nebo klávesou D., zobrazení jednotlivých dní se přepíná buď 51

22 SPOJ GRAFY - v případě zobrazení více průběhů veličin je možné vytvořit graf nový a to spojením stávajících zobrazených průběhů veličin. Nový graf může být průměrem, součtem nebo maximem stávajících zobrazených grafů veličin dle výběru v dialogovém okně Nový graf sdružením grafů. Pokud bude potřeba nově vytvořený graf uložit do souboru (uložení grafu do souboru viz. níže) je nutné přiřadit jméno v kolonce NÁZEV NOVÉHO GRAFU ULOŽENÍ GRAFU - program umožňuje uložení zobrazeného průběhu vybrané veličiny do souboru a později jeho znovunačtení ze souboru do grafu. Uložení se provede dvojitým kliknutím levého tl. myši na příslušné veličině, která se má uložit, zaškrtnutím položky ULOŽIT GRAF v dialogovém okně NASTAV GRAF a jeho uložením v dialogovém boxu ULOŽIT JAKO NAČTENÍ GRAFU ZE SOUBORU - dříve uloženou veličinu grafu viz. výše ULOŽENÍ GRAFU je možné načíst zpět do grafu příkazem menu hl. okna VELIČINY -> ULOŽENÝ GRAF 52

23 ZOBRAZENÍ VELIČIN Z JINÉHO SOUBORU DO GRAFU - do grafu je možné přiřazovat veličiny z různých souborů. Aktivace veličin z jiného souboru se provede příkazem menu hlavního okna VELIČINY->DALŠÍ SOUBOR. Po vybrání nového souboru viz. Výběr úvodního protokolu je výběr nových veličin vztažen již k tomuto souboru. 53

24 7.OKNO STAVU PŘEPÍNAČŮ HDO Tento typ zpracování se týká pouze monitorů MDS5-Sledovač HDO a MVNS (pokud bylo měřeno HDO). Po tomto výběru následuje výběr protokolu s daty, která budou zobrazována viz. Výběr úvodního protokolu a po vybrání části nebo celého souboru pro zobrazení viz Výběr časového intervalu. Poté se v dialogovém boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ vybere příslušná předvolba včetně zaškrtnutí volby které stavy (VYP nebo ZAP) mají být zobrazeny v textu. Po potvrzení je zobrazen o grafické nebo textové zpracování. 7.1.POPIS Stavy přepínačů HDO je možné zobrazit jak v grafu tak i textově. Volba mezi těmito zobrazeními se provádí příkazem menu hlavního okna ZOBRAZENÍ->GRAF nebo ZOBRAZENÍ->TEXT. 54

25 Volba PŘEPÍNAČE umožňuje předefinování způsobu zobrazení vyvoláním dialogového boxu FILTR PŘEDVOLBY PRO ZOBRAZENÍ STAVU POVELŮ viz. výše POPIS OKNA ZOBRAZENÍ-GRAF A1 B1 ZAP VYP Povel Sobota :27:53 ČAS [hod/den] Osa Y představuje jednotlivé přepínače. Ovládání obdobné jako u dříve popsaného okna časového průběhu. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši v prostoru osy Y je možné změnit baru stavů ZAP i VYP. 55

26 8.VÝPADKY Po výběru položky TÝDENÍ GRAF následuje výběr protokolu s daty, která mají být zobrazena viz. Výběr úvodního protokolu. 56

27 9.PŘIŘAZENÍ FÁZÍ Umožňuje určit shodnost fází L1, L2, L3 na libovolných místech soustavy. Týká se monitorů MDS1, MDS2 a MVNS a měření musí probíhat s časovou synchronizací pomocí radiohodin DCF a soubory jež mají být vyhodnocovány společně musí být odstartovány typem startu OD DATA A ČASU ve stejný okamžik. Po výběru položky PŘIŘAZENÍ FÁZÍ následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Tento soubor bude brán jako referenční tzn. k fázím 1, 2, 3 tohoto souboru budou přířazovány fáze souborů následujících. Následující soubory jsou vybírány po stisknutí tlačítka NAČTENÍ DALŠÍHO SOUBORU viz. Výběr úvodního protokolu.. 57

28 10.DENNÍ TEPLOTY Po výběru položky DENNÍ TEPLOTY následuje výběr protokolu viz. Výběr úvodního protokolu. Při dlouhodobějších měřeních (alespoň jeden týden), vypočte průměrné hodnoty teplot jednotlivých dní včetně výběru minimálních a maximálních hodnot těchto dní a zobrazí do tabulky. Následným zpracováním dalšími programy (EXCEL) je možné graficky zobrazit teplotní vývoj ve sledovaném období. 58

29 59

30 11.NASTAVENÍ 11.1.NASTAVENÍ MEZÍ NAPĚTÍ - KARTA NAPĚTÍ Nastavení některých parametrů programu Zde je možné nastavit jmenovitou hodnotu a dolní a horni mezní hranici pro zjišťování procentuálního překročení těchto mezí v okně SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ. Nastavené meze - jsou-li potvrzeny - jsou automaticky nahrány do konfiguračního souboru a při dalším spuštění programu mají posledně nastavené hodnoty NASTAVENÍ BAREV GRAFU - KARTA BARVY GRAFU Nastavení barev grafu - při novém zobrazování grafů budou grafům přiděleny zde nastavené barvy. 60

31 12. FAQ - ČASTÉ DOTAZY OD UŽIVATELŮ 12.1.KDE JE V PROGRAMU HISTOGRAM A DISTRIBUČNÍ FUNKCE? V předchozí verzi byly histogram a distribuční funkce samostatně vyvolávané a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi jsou tyto funkce součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a je možné zobrazit histogramy i distribuční funkce jak měřených tak i dopočítávaných veličin. Vyvolávají se tl. a KDE JE V PROGRAMU SIMULACE A VYHODNOCENÍ ZATÍŽENÍ V této verzi je tato funkce součástí okna SOUHRN. Pokud bylo měřeno zatěžování program se dotazuje na velikost simulované zátěže a výsledky zobrazí v textové podobě KDE NAJDU TABULKU NAMĚŘENÝCH HODNOT? V předchozí verzi byla tabulka samostatně vyvolávána a bylo možné zobrazit pouze měřené veličiny. V nové verzi je tato volba součástí okna ČASOVÝ PRŮBĚH a zobrazuje veličiny, které jsou zobrazeny v grafu - tedy nejen měřené, ale i dopočítávané. Vyvolání tabulky resp. výpisu se provede tl STÁLE MI NEJSOU JASNÉ POJMY DODÁVKY A ODBĚRU Měřící přístroje byly původně vyvinuty pro potřeby energetických závodů, které dodávají el. energii. Proto v grafickém zobrazení je směr toku ke spotřebiteli označován jako dodávka - hodnoty výkonů jsou v tomto případě kladné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, není nastaven. Směr toku od spotřebitele je označován jako odběr - hodnoty výkonů jsou v tomto případě záporné, hodnoty příznaku odběr u účiníku, kde vyjadřuje činnou energii, je nastaven. Nastavení měřících transformátorů při dodávce: 61

32 ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Kladné hodnoty výkonů. Nastavení měřících transformátorů při odběru: ČELO MĚŘÍCICH TRANSFORMÁTORŮ - popis nebo tečka SMĚR TOKU VÝKONU Záporné hodnoty výkonů. V okně zobrazujícím úhel mezi napětím a proudem (viz kap. 3.1 výběr veličiny Cos (fi)) je úhel resp. směr toku výkonů zobrazován z hlediska spotřebitele resp. spotřebiče (pro kompatibilitu výsledků s jinými přístroji) a hodnoty jsou tedy k výše uvedeným inverzní viz následující kapitola. 62

33 12.5 JAKÁ JSOU PROVIDLA POUŽITÍ FÁZOROVÉHO DIAGRAMU V ČASOVÉM GRAFU RESP. CO ZNAMENAJÍ TYTO VÝSLEDKY VZHLEDEM KE SPOTŘEBĚ (autor odpovědi Ing. Salajka) horní polorovina +Q (I a II kvadrant) jalový výkon je do uzlu dodáván levá polorovina +P (II a III kvadrant) činný výkon je do uzlu dodáván pravá polorovina -P (I a IV kvadrant) činný výkon je z uzlu (např. rozvodna) odebírán dolní polorovina -Q (III a IV kvadrant) jalový výkon je z uzlu odebírán Příklady vyhodnocení : P Odebírá Q Síť Příklad spotřebiče Obr. Kvadrant odebírá nedokompenzova asynch. motor, 1 IV n n ná Odebírá dodává překompenzovaná synchr. komp., kapac.. 2 I n n bat. Dodává n dodává n překompenzovaná synchr. generátor 3 II Dodává n odebírá n nedokompenzova ná asynchronní motor v generátor. režimu 4 III 63

34 Obr. 1: A M P Q RZ Obr. 2: P RZ R C Q 64

35 Obr. 3: S G P Q RZ Obr. 4: A G P Q RZ 65

36 12.6 LZE ZOBRAZIT DO JEDNOHO GRAFU VELČINY Z VÍCE SOUBORŮ Ano lze i když s omezením délky zobrazených grafů, které nesmějí přesáhnout dobu jednoho týdne. Pro tento způsob použijte okno TÝDENÍ GRAF viz kap Zobrazení veličin z jiného souboru do grafu. Pokud měření přesahuje dobu jednoho týdne, nezapomeňte vybrat časový úsek max. jeden týden a shodné počátky a konce všech souborů (viz Výběr časového intervalu). Časový interval posunu neodpovídá naprogramovanému intervalu, ale je v relacích týdenního grafu CO PŘEDSTAVUJÍ POJMY DOBA PLNÉHO RESP. MAXIMÁLNÍHO CHODU A DOBA PLNÝCH ZTRÁT V OKNĚ SOUHRNNÉ ZPRACOVÁNÍ Vložení těchto funkcí bylo provedeno na základě požadavku a po dohodě s ZČE. Pro urychlení vyhodnocování bylo dohodnuto, že údaje pro výpočet budou vzaty z proudových hodnot. Vztahy pro výpočet použité v programu T U = Σ I I max Σ meŕ 100 [ % ] Doba plného (maximálního) zatížení Vztah pro výpočet doby plných ztrát použitý v okně souhrnného zpracování je T = Σ I 2 I max 2 Σ meŕ 100 [ % ] Doba plných ztrát kde Σ I - suma všech platných měřených vzorků proudu I max - naměřené proudové maximum Σ meŕ - počet platných měření 66

37 Výsledná hodnota T U vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I max a na horizontální ose úsečkou T U viz obrázek. Výsledná hodnota T vyjadřuje dobu v procentech z celkové doby vyhodnocení. Plocha pod křivkou proudu umocněného na druhou z celé doby měření je rovna ploše v obdelníku, který je dán na vertikální ose rozsahem 0 - I 2 max a na horizontální ose úsečkou T viz obrázek. I max Průběh proudu T U 67

38 I max 2 Průběh proudu 2 T Výsledné hodnoty T U h T je možné použít takto: Hodnota doba plného resp. maximálního zatížení by měla být co největší (teoretické optimum je 100%) a hodnota doba plných ztrát by se měla co nejvíce blížit době plného resp. maximálního zatížení (teoretické optimum je doba plných ztrát =doba plného resp. maximálního zatížení). V situaci teoretického optima by proud po celou dobu měření (vyhodnocení) byl konstantní. Podrobnější informace viz odborná literatura nebo norma ČSN Programy a popisy programů a to ani jejich části nelze bez souhlasu autora rozšiřovat, překládat ani jakýmkoliv způsobem - byť jen dočasně - poskytovat mimo organizaci, která si je zakoupila. EGÚ Brno, a.s

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce měřicích přístrojů a měření v ES Hudcova 487/76a Brno Medlánky tel.: fax: web: 69

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací Koncepce: Pro podporu vytyčování, řezu terénem a kreslení situací byla vytvořena samostatná aplikace SkiJo GEOdeti. Obsahuje funkce pro odečítání

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron DC471T/DC472T

Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron DC471T/DC472T Ná vod k prů bě hově mů ělěktromě rů Itron DC471T/DC472T Popis přístroje DC471T je čtyřkvadrantní, polopřímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD displejem pro měření činné a jalové energie ve směru odběru

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Autorizace webového prohlížeče... 4 3.2. Instalace a autorizace mobilní aplikace...5 4. Popis funkcí Set-Top

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Návod ke službě IPTV HD internet.tv

Návod ke službě IPTV HD internet.tv +420 499 949 494, 777 719 280 (8:00-20:00) info@hdinternet.cz / www.hdinternet.cz Návod ke službě IPTV HD internet.tv 1 Obsah tohoto dokumentu: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Popis funkcí Set-Top boxu...

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více