SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI"

Transkript

1 SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI SMLUVNÍ STRANY Provozovatel : Firma: Sídlo: Korespondence: DIČ: Internet Tours s r.o., Nuselská 262/34, , Praha 4, Česká republika Divadelní 1333, , Zlín, Česka Republika CZ IČ: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Partner : Firma: Sídlo: DIC: IC: Bankovní spojení : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 1 z 10

2 I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem smlouvy je poskytování on-line a off-line prodeje produktu partnera na stránkách Rakousko.cz za sjednanou provizi. II. Vymezení pojmů 1. Rakousko.cz představuje společnost Internet Tours s r.o. se sídlem: Nuselská 262/34, Praha 4, , Česká republika, provozující na serveru Rakousko.cz 2. Stránky Rakousko.cz jsou webové stránky patřící společnosti Internet Tours s.r.o., fungující pod doménou a 3. Klient - je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím stránek Rakousko.cz rezervaci nebo koupí jiný, na stránkách Rakousko.cz nabízený produkt. 4. Partner je právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo provozuje ubytovací zařízení a je oprávněná k nakládání s ubytovacím zařízením. Může se jednat také o cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, popřípadě jiného partnera nabízejícího prodej svých produktů na stránkách Rakousko.cz. 5. Produkt partnera je jakýkoliv produkt partnera Rakousko.cz nabízený přes stránky Rakousko.cz. Jedná se především o krátkodobý pronájem ubytovací kapacity, prodej turnusových zájezdů, zájezdů nebo o prodej jiných produktů souvisejících s předmětem podnikání Rakousko.cz. 6. Konto partnera je komplexní konto pro správu všech činností a údajů vztahujících se k činnosti a nabídkám partnera na stránkách Rakousko.cz, na které je vstup z domovské stránky přes přihlašovací formulář. 7. Registrace je formulář, který je součástí stránek Rakousko.cz a slouží pro přihlášení partnera, na jehož základě se vytvoří konto partnera. 8. On-line režim je způsob práce s ubytovacími kapacitami, zvolený partnerem, který je provozuje, na základě něhož v době vyhledávání ubytovaní může přímo zarezervovat a zaplatit ubytovaní, bez nutnosti potvrzení partnerem tzv on-line. 9. Off-line režim - je způsob práce s ubytovacími kapacitami, zvolený partnerem, který je provozuje, na základě něhož si klient v době vyhledávání ubytovaní zadá poptávku na ubytovaní, který po následné komunikaci s partnerem může skončit rezervací tzv. na poptávku. 10. Rezervace je závazná objednávka: a. která v On-line režimu vzniká na základě podnětu klienta na stránkách Rakousko.cz a je doručena partnerovi, klientovi a Rakousku.cz automaticky generovaným em s předmětem Rezervace. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 2 z 10

3 b. která v Off-line režimu vzniká na základě podnětu klienta po předchozím ověření dostupnosti ( Poptávka ) přes Rakousko.cz a je doručena partnerovi a klientovi automaticky generovaným em s předmětem Rezervace. 11. Poptávka je nezávazný dotaz v Off-line režimu, která vzniká na základě podnětu klienta přes poptávkový formulář na stránkách Rakousko.cz a byla doručena em s předmětem Poptávka klientovi a Rakousku.cz. 12. Informace o produktu jsou všechny informace o produktu partnera na stránkách Rakousko.cz. Tyto informace naplní a aktualizuje na stránkách Rakousko.cz přímo partner. Informace je povinen naplnit pravdivě, dle aktuálního skutečného stavu. Mezi tyto informace patří: název produktu, popis produktu, dostupnost produktu, cena produktu, vedlejší náklady produktu při rezervaci, platební a storno podmínky rezervace, podmínky služeb v ubytovacím zařízení, informace k příjezdu a odjezdu, vybavení ubytovacího zařízení a ubytovacích jednotek, aktivity v okolí, popřípadě další informace zadané a zpřístupněné na stránkách Rakousko.cz. 13. Informace pro speciální nabídky jsou nepovinné informace pro vytvoření speciálních zpoplatněných nabídek jako: Top nabídky, Last minute, Sleva týdne a pod. Zpoplatněné nabídky se řídí ceníkem zpoplatněných nabídek, který je přílohou téhle smlouvy. 14. Rezervační informace jsou informace nutné k uskutečnění plnění rezervace a musí být v každém u s předmětem Rezervace. K těmto informacím patří: systémové číslo rezervace, celé jméno klienta, adresa klienta, nebo telefonní číslo klienta, adresa ubytovacího zařízení, nebo telefonní číslo na ubytovací zařízení, cena produktu, vedlejší náklady produktu splatné na místě plnění rezervace, informace o počtu objednaných produktů, počtu osob a rezervovaných ubytovacích jednotek nebo počtu kusů u jiných produktů, platební a storno podmínky, v případě žádosti platby kartou také informace o platební kartě. III. Zabezpečení výkonu smlouvy v on-line režimu Zabezpečení výkonu předmětu smlouvy v on-line režimu vyžaduje vzájemnou spolupráci a komunikaci partnera a Rakousko.cz jako i úpravu jejich povinností vůči klientům. Z těchto důvodů jsou dohodnuta následující pravidla, která představují pracovní postup a dále práva a povinnosti obou smluvních stran. Při nabídce a prodeji produktů partnera jsou obě strany povinné se těmito pravidly důsledně řídit. Pracovní postup: 1. Rakousko.cz prezentuje na stránkách Rakousko.cz nabídku produktů partnera. 2. Klient si na základě nabídky a dostupnosti vybere na stránkách Rakousko.cz produkt partnera a iniciuje jeho nákup v souladu s uvedenými platebními a storno podmínkami. 3. Rakousko.cz závazně rezervuje vybraný produkt partnera pro klienta. Ze stránek Rakousko.cz je odeslán partnerovi a i klientovi automaticky generovaný , který má v záhlaví název Rezervace a obsahuje rezervační informace. 4. Rakousko.cz považuje tímto rezervaci za automaticky potvrzenou a platnou a závaznou. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 3 z 10

4 5. Partner je odpovědný za úhradu za závaznou rezervaci od klienta. 6. Rakousko.cz má zato, že každá závazná rezervace, která nebyla klientem stornována, anebo z podnětu partnera Rakouskem.cz zrušena, je uhrazena v souladu s platebními podmínkami partnera a je tak zahrnutá do provizního základu pro výpočet provize Rakouska.cz od partnera, pokud partner nedoloží dle článku III., bodu 16 Rakousku.cz opak. 7. V případě storna závazné rezervace musí podnět ke stornu vyjít vždy ze strany klienta. 8. Partner nemůže zrušit závaznou rezervaci, může však dle článku III., bodu 9 iniciovat zrušení rezervace přes Rakousko.cz. 9. V případě, že klient neplní platební podmínky partnera ani po urgenci partnera, může se partner obrátit na Rakousko.cz se žádostí o zrušení závazné rezervace. 10. V každé závazné rezervaci se platební i storno podmínky řídí podmínkami hotelu, které jsou uvedeny na stránce Rakousko.cz, klient uzavřením rezervace s těmito podmínkami souhlasí. 11. V případě jakýchkoliv problémů partnera s plněním předmětu závazné rezervace způsobených partnerem, a nikoliv Rakouskem.cz, např. dvojitá rezervace - overbooking, řeší tento problém partner primárně s klientem. Partner je povinen klientovi zajistit náhradní plnění ve stejné nebo vyšší kategorii ubytování, popřípadě stejné nebo vyšší plnění u sekundárních služeb (např. stravování, skipasy, doprava) a to ve shodné lokalitě. 12. V případě nemožnosti partnera domluvit se s klientem, může partner nebo klient kontaktovat přímo Rakousko.cz, který danou věc řeší v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. 13. Rakousko.cz má povinnost v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany partnera zajistit klientovi náhradní plnění ve stejné nebo vyšší kategorii ubytování, popřípadě stejné nebo vyšší plnění u sekundárních služeb (např. stravování, skipasy, doprava) a to v té jisté lokalitě. Rozdíl mezi hodnotou původní a náhradní rezervace je fakturován partnerovi. 14. Změny v závazné rezervaci klient iniciuje na stránkách Rakousko.cz. 15. Rakousko.cz neodkladně informuje partnera o zadaných změnách v závazných rezervacích klienta. 16. Pokud klient nepřijede, musí partner tuto skutečnost nahlásit Rakousku.cz nejpozději do 2 kalendářních dnů od plánovaného odjezdu klienta. Když se tak nestane, má Rakousko.cz zato, že se pobyt řádně uskutečnil a provize bude účtovaná partnerovi na základě údajů podle rezervačních informací. IV. Zabezpečení výkonu smlouvy v off-line režimu Zabezpečení výkonu předmětu smlouvy v off-line režimu vyžaduje vzájemnou spolupráci a komunikaci partnera a Rakousko.cz jako i úpravu jejich povinností vůči klientům. Z těchto důvodů jsou dohodnuta následující pravidla, která představují pracovní postup a dále práva a povinnosti obou smluvních stran. Při nabídce a prodeji produktů partnera jsou obě strany povinné se těmito pravidly důsledně řídit. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 4 z 10

5 Pracovní postup: 1. Rakousko.cz prezentuje na stránkách Rakousko.cz nabídku produktů partnera. 2. Klient si na základě nabídky, informacích o cenách, platebních a storno podmínkách a nezávazné dostupnosti vybere na stránkách Rakousko.cz produkt partnera a iniciuje jeho nákup nezávaznou poptávkou. 3. Ze stránek Rakousko.cz je odeslán klientovi automaticky generovaný , který má v záhlaví název Poptávka a obsahuje rezervační informace. 4. Rakousko.cz zabezpečuje veškerou komunikaci mezi klientem a partnerem. 5. Rakousko.cz zabezpečí, aby klient dostal nejpozději do 24 hod. od zaslání poptávky odpověď na ni. Pokud z objektivních důvodů nemůže danou dobu dodržet, zašle ji v nejbližším možném termínu, o dané skutečnosti, ale klienta v 24 hod. lhůtě informuje. 6. Rakousko.cz neprodleně přepošle poptávku příslušnému partnerovi. K poptávce bude doplněn čas odeslání klientem a čas odeslání Rakousko.cz 7. Partner je povinen vypracovat odpověď na poptávku - potvrdit ji, resp. zamítnout a případně poskytnout požadované informace. Platnost potvrzené poptávky je 1 den. Do tohoto časového limitu drží klientovi ubytovaní v opci. Odpověď na poptávku pošle Partner do Rakousko.cz, a to tak, aby Rakousko.cz mohlo dodržet stanovenou 24 hod. lhůtu na odpověď klientovi. 8. Rakousko.cz pošle odpověď na poptávku klientovi, při partnerem potvrzené poptávce pošle klientovi současně link na stránky Rakousko.cz - přímo na shrnutí objednávky a platbu. 9. Klient musí do 1 dne rezervaci závazně potvrdit, t.j. vyplnit příslušné údaje pro platbu na stránkách Rakousko.cz. Odesláním těchto údajů potvrdí klient závaznost svoji objednávky. Ze stránky Rakousko.cz je odeslán automaticky generovaný klientovi i partnerovi. V případě nedodržení tohoto časového limitu si musí klient dostupnost prostřednictvím Rakousko.cz znovu ověřit. 10. Partner má povinnost v případě, když už objednané ubytování není dostupné, oznámit to do 24 hodin klientovi a Rakousku.cz, které v takovém případě rezervaci zruší. 11. Partner je odpovědný za úhradu za závaznou rezervaci od klienta. 12. Rakousko.cz má zato, že každá závazná rezervace, která nebyla klientem stornována, anebo z podnětu partnera Rakouskem.cz zrušena, je uhrazena v souladu s platebními podmínkami partnera a je tak zahrnutá do provizního základu pro výpočet provize pro Rakousko.cz od partnera, pokud partner nedoloží dle článku IV. bodu 22 Rakousku.cz opak. 13. V případě storna závazné rezervace musí podnět ke stornu vyjít vždy ze strany klienta. 14. Partner nemůže zrušit závaznou rezervaci, může však dle článku IV. bodu 15 iniciovat zrušení rezervace přes Rakousko.cz. 15. V případě, že klient neplní platební podmínky partnera ani po urgenci partnera, může se partner obrátit na Rakousko.cz se žádostí o zrušení závazné rezervace. 16. V každé závazné rezervaci se platební i storno podmínky řídí podmínkami hotelu, které jsou uvedeny na stránce Rakousko.cz, klient uzavřením rezervace s těmito podmínkami souhlasí. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 5 z 10

6 17. V případě jakýchkoliv problémů partnera s plněním předmětu závazné rezervace způsobených partnerem, a nikoliv Rakouskem.cz, např. dvojitá rezervace - overbooking, řeší tento problém partner primárně s klientem. Partner je povinen klientovi zajistit náhradní plnění ve stejné nebo vyšší kategorii ubytování, popřípadě stejné nebo vyšší plnění u sekundárních služeb (např. stravování, skipasy, doprava) a to v té jisté lokalitě. 18. V případě nemožnosti partnera domluvit se s klientem, může partner nebo klient kontaktovat přímo Rakousko.cz, který danou věc řeší v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. 19. Rakousko.cz má povinnost v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany partnera zajistit klientovi náhradní plnění ve stejné nebo vyšší kategorii ubytování, popřípadě stejné nebo vyšší plnění u sekundárních služeb (např. stravování, skipasy, doprava) a to v té jisté lokalitě. Rozdíl mezi hodnotou původní a náhradní rezervace je fakturován partnerovi. 20. Změny v závazné rezervaci klient iniciuje přes Rakousko.cz. 21. Rakousko.cz neodkladně informuje partnera o zadaných změnách v závazných rezervacích klienta vzniklých v off-line režimu a řídí se stanoviskem partnera ke každému případu individuálně. 22. Pokud klient nepřijede, musí partner tuto skutečnost nahlásit Rakousku.cz nejpozději do 2 kalendářních dnů od plánovaného odjezdu klienta. Když se tak nestane, má Rakousko.cz zato, že se pobyt řádně uskutečnil a provize bude účtovaná partnerovi na základě údajů podle rezervačních informací. V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN - OBECNÉ a) Práva a povinnosti - Rakousko.cz: 1. Řídí se pracovním postupmi uvedenými v článcích III. a IV. této smlouvy. 2. Formou přímého nebo telefonického školení seznámí partnera s informacemi potřebnými pro zařazení produktu partnera do prodeje a pro realizaci on-line a off-line prodeje. 3. Umožní partnerovi přístup do konta partnera. Podmínkou je podpis, nebo em potvrzené úspěšné absolvování školení. 4. Umožní partnerovi vytvořit prezentaci svých produktů pro stránky Rakousko.cz a provozuje tyto stránky a celý rezervační systém s odbornou péčí a tak, aby partnerovi nebyla způsobena škoda. 5. Poskytuje prezentaci produktů partnera na stránkách Rakousko.cz v rozsahu zadaném partnerem. 6. Průběžně a neodkladně informuje partnera o novinkách a aktualizacích systému pomocí mailingu. 7. Průběžně a neodkladně informuje partnera o všech změnách v podmínkách prodeje. 8. Odpovídá za předání informací o rezervacích partnerovi a klientovi, a to dle pracovního postupu - článku III., bodu 3 a článku IV., bodu 3,5,6 a 8. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 6 z 10

7 9. Průběžně a neodkladně informuje partnera o všech změnách v aktuálních rezervacích a to dle pracovního postupu - článku III., bodu 15 a článku IV., bodu V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany partnera má za povinnost zajistit klientovi náhradní plnění ve smyslu článku III., bodu 13 a článku IV., bodu Je povinen archivovat y s prohlášením o proškolení partnerů. 12. Je povinen archivovat všechny data související s rezervacemi partnera. 13. Partnerovi dle jeho potřeb poskytuje podporu v prodeji formou telefonického nebo ového poradenství a konzultace, popřípadě osobním proškolením. 14. Partnerovi dle jeho potřeb poskytuje podporu při tvorbě speciálních zpoplatněných nabídek pro marketingové akce (např. Bannery, Top nabídky, Slevy týdne, Last minute a pod.), které se nabízí v rámci stránek Rakousko.cz. 15. Zajišťuje on-line přístup do správy konta partnera chráněného pomocí přístupového jména a hesla. 16. Je oprávněn nahlédnout do té části evidence o činnosti partnera, která se týká budoucích, minulých i aktuálních rezervací na stránkách Rakousko.cz. 17. Je oprávněn pozastavit prezentaci partnera v případě nedodržení platebních podmínek definovaných v článku V.b), body 12 a Je povinno účinně napomáhat partnerovi v naplnění práv, která vznikají uzavřením smluvního vztahu s klientem prostřednictvím stránek Rakousko.cz. b) Práva a povinnosti - Partner: 1. Řídí se pracovními postupmi uvedeným v článcích III. a IV. této smlouvy. 2. Potvrdí em své proškolení pro správu svého konta a své schopnosti zařadit své produkty do prodeje a realizaci on-line nebo off-line prodeje. 3. Zadává veškeré požadované informace o sobě a svých produktech na stránky Rakousko.cz. Všechny informace zadává na základě pravdy a pečuje o jejích aktuálnost se speciálním zřetelem na dostupnost produktů (rezervační kalendář). 4. Dodržuje veškeré podmínky pro zařazení produktů pro prodej na stránkách Rakousko.cz stanovené Rakousko.cz, v pracovním postupu pro partnery Rakousko.cz. 5. Sleduje novinky a aktualizace systému, o kterých je informován em od Rakousko.cz. 6. Po obdržení u s hlavičkou Rezervace závazně zarezervuje klientovi objednanou kapacitu a vybere od klienta příslušnou platbu dle údajů dodaných Rakousko.cz v daném u. 7. Odpovídá za provedení všech plateb od klienta za rezervaci, konečnou platbu i platbu storno poplatků dle rezervačních informací. 8. V případě nemožnosti vybrat od klienta příslušnou platbu se řídí dle článku III. bodu 9 a článku IV. bodu V případě jakýchkoliv problémů partnera s plněním předmětu rezervace způsobených partnerem, a nikoliv Rakouskem.cz, např. dvojitá rezervace - overbooking se řídi článkem III. bodem 11 a článkem IV. bodem 17. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 7 z 10

8 10. Kontroluje řádně všechny rezervace a v případě jejich nesrovnalostí neprodleně kontaktuje dotčené klienty nebo Rakousko.cz 11. Neodkladně informuje zákazníka o všech případných důležitých skutečnostech a případných změnách v jeho rezervaci. 12. Řádně si plní své povinnosti vyplývající z prodaného produktu vůči klientovi. 13. Případné změny v pobytu klienta, které by mohly mít vliv na výši provize, musí nahlásit Rakousku.cz nejpozději do 2 kalendářních dnů po plánovaném odjezdu klienta. 14. Partner je povinen účinně napomáhat serveru Rakousko.cz v naplnění práv, která vznikají uzavřením smluvního vztahu s klientem. 15. Je povinen plnit i povinnosti vůči klientovi vyplývající z prodaného produktu, jehož termín příjezdu či odjezdu je po termínu ukončení spolupráce dané výpovědní lhůtou dle této smlouvy v případě, že taková objednávka vznikla před termínem ukončení spolupráce. 16. Je povinen do konta partnera uvést své fakturační údaje, které bude Rakousko.cz uvádět v provizních fakturách. 17. Je povinen ve lhůtě stanovené Rakousko.cz hradit provizní faktury. VI. Provizní a platební podmínky 1. Tato smlouva upravuje výši sjednané provize pro Rakousko.cz na: a. 12% z ceny rezervace v On-line režimu b. 15% z ceny rezervace v Off-line režimu 2. Každá realizovaná rezervace podléhá proviznímu zpracování. Základem pro výpočet provize je cena rezervace klienta, která je stanovena výpočtem v rezervaci. Pokud nebude Rakousko.cz informováno o jakékoliv změně, bude provize vypočtena z tohoto základu. Změny může partner nahlásit maximálně do 2 kalendářních dnů po plánovaném odjezdu klienta. Partner musí neuskutečněný pobyt nahlásit maximálně do 2 kalendářních dnů od data odjezdu neuskutečněné rezervace. 3. Provizní fakturu vystavuje Rakousko.cz vždy na začátku měsíce a fakturuje provize ze všech pobytů, které mají plánovaný datum odjezdu nejpozději 3 kalendářní dny před koncem předešlého měsíce. 4. Partner je povinen mít v systému Rakousko.cz v záložce konto partnera aktuální fakturační údaje. 5. Partner je povinen provizní fakturu uhradit ve lhůtě stanovené na faktuře touto smlouvou je splatnost faktury upravena na 10 dní od jejího doručení partnerovi. 6. Poplatky za převod hradí partner. Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 8 z 10

9 VII. DALŠÍ USTANOVENÍ 1. Rakousko.cz nabízí a rezervuje ubytovací kapacitu v režimu on-line zásadně za ceny dohodnuté a zadané partnerem do konta partnera. 2. Rakousko.cz nabízí a rezervuje ubytovací kapacitu v režimu off-line zásadně za ceny dohodnuté a zadané partnerem do konta partnera, pokud partner neurčí pro konkrétní poptávku cenu nižší. 3. Rakousko.cz není oprávněno bez výslovného předchozího souhlasu partnera jakkoliv měnit prodejní cenu ubytování, podmínky prodeje a způsob odbavení klienta. 4. Případné změny, které Rakousko.cz dojedná nad rámec možností konta partnera s partnerem, musí být sjednány písemnou formou a s podpisem obou stran. 5. V zájmu poskytnutí maximální součinnosti poskytuje Rakousko.cz partnerem doplňkové služby zaevidování ubytovacího zaevidování ubytovacího zařízení do systému Rakousko.cz a jazykové překlady. Cena těchto služeb se řídi VOP Rakousko.cz. VIII. Storno 1. Výše stornopoplatků je stanovena ve storno podmínkách, které jsou nastaveny partnerem v kontu partnera, a to pro každý jím nabízený produkt. Rakousko.cz tyto podmínky zveřejňuje na stránkách Rakousko.cz a sděluje v rezervačních informacích. 2. Uplatnění a inkasování storno poplatků řeší partner. IX. Odpovědnost smluvních stran Každá ze smluvních stran nese plnou odpovědnost za škody a vady, ke kterým dojde v důsledku nesprávného a nepravdivého informování druhé smluvní strany, při neplnění této smlouvy, na základě nesprávného pracovního postupu nebo neplnění si svých, v této smlouvě stanovených povinností. X. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem akceptace podmínek partnerem na stránkách Rakousko.cz. Je sjednána na dobu neurčitou. Jakékoliv doplňky či změny této smlouvy, které jdou nad rámec možností editace dat v kontě partnera, jsou platné pouze tehdy, jsou-li odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně formou dodatku k této smlouvě. 2. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to pouze písemně. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny dodržet závazky sjednané v době platnosti smlouvy a Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 9 z 10

10 dokončit rozpracované obchodní případy. Vypořádání právních a finančních vztahů je nutno provést do 1 měsíce od ukončení platnosti smlouvy. 3. Smlouva muže být jednostranně a okamžitě vypovězená při nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy jedné ze smluvních stran nebo při opakovaném porušení článku V.b), body 12 a Veškeré sporné otázky se obě smluvní strany zavazují řešit přednostně jednáním oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nedojde-li při tomto jednání k souhlasné dohodě, bude spor postoupen příslušnému soudu. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran. Za Rakousko.cz - Internet Tours s.r.o.: Za Partnera : podpis podpis Smlouva o vzájemné spolupráci Strana 10 z 10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obchodní podmínky Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi cestovní agenturou Firma na zážitky s.r.o. a Vámi jako objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení uzavřená v souladu s ustanovením 2483 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany CESTOVNÍ KANCELÁŘ (obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 1. Společná ustanovení 1.1. Společnost STUDENT AGENCY, k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. Svobody 86/17,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CZ-SK Trip, s.r.o. se sídlem Hlavní 97, 768 32 Zborovice, Česká republika, EU identifikační číslo: 29280052 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Obsah Preambule I. Vymezení pojmů II. Smlouva s Partnerem III. Smlouva s Provozovatelem IV. Provozní řád V. Portál VI. Registrace VII. Rezervace VIII. Platební transakce IX. Reklamace X. Společná ujednání

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) Doručovací adresa: Zápis do obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 230379. E-mail: info@previo.cz Jednající osoba: Provozovatel a (dále také jen Smluvní strany ) níže uvedeného dne uzavřeli

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava V návaznosti na Členskou smlouvu uzavřenou mezi Hubem a Odběratelem (dále jen Smlouva ) se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., Člen skupiny HSCZ, IČ 27423808, se sídlem Uhříněveská 364,252 43 Průhonice, korespondenční

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více