Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje"

Transkript

1 Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing. Š. Harašta, Mgr. L. Poupalová, Ing. V. Holíková, Ing. M. Vacek, Ing. K. Laňková, Mgr. V. Slavík, Bc. L. Mottlová, Bc. J. Jelínek, Bc. M. Kucr Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milan Zemaník - přivítání přítomných, úvodní slovo DOBRÁ ŠKOLA - Bc. Lenka Mottlová Vyhlášení výsledků soutěže DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014. Symbolické finanční šeky pro vítězné školy předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. Pohár a certifikát pro vítěze převzal z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka ředitel Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, Ing. Alfréd Dytrt. Pořadí 10 finančně ohodnocených míst: 1. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace tis. Kč 2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 750 tis. Kč 3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková 500 tis. Kč organizace 4. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 400 tis. Kč 5. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, 350 tis. Kč Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace 6. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 300 tis. Kč 7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 250 tis. Kč příspěvková organizace 8. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 200 tis. Kč 9 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 150 tis. Kč akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. 10. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace 100 tis. Kč Bc. Jan Jelínek vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí 1. Jednotná účetní osnova - vytvořeny dvě varianty, a to pro systém Gordic a obecná pro ostatní systémy - budou předloženy k projednání na Radě Ústeckého kraje jako závazné dokumenty pro p.o. - bude probíhat průběžná aktualizace dle změn legislativy 2. Sjednocení ekonomických systémů na p.o. 1

2 - Ústecký kraj neplánuje sjednocení na jeden ekonomický systém - u čtyř majoritních systémů (Gordic, Vema, Fenix a Jasu) bylo ověřeno, že jsou schopny přizpůsobit se jednotné účetní osnově a také generovat data pro tzv. controlling - pokud používá vaše organizace ekonomický systém od jiného poskytovatele, předejte mu jednotnou účetní osnovu a ověřte, zda je tento systém schopen generovat strukturovaná data z účetnictví v podobě XML nebo CSV balíčků. Pokud toho váš systém není schopen, zvažte jeho změnu. 3. Controlling - jedná se o informační systém, který bude přijímat data z vašich ekonomických systémů a bude je umět vyhodnocovat a porovnávat - důvodem je změna legislativy, kdy Rada Ústeckého kraje musí schvalovat účetní závěrky na jednotlivých p.o. - v tuto chvíli se připravuje veřejná zakázka předpokládané vyhlášení bude v 01/2015 Ing. Vlasta Holíková oddělení ekonomiky státních financí 1) Seznámení s metodikou reformy financování v původní verzi nutnost navýšit rozpočet regionálního školství cca o 4,5 mld. Kč, což nebylo schváleno vládou v současné době se zpracovává nová forma bez navýšení finančních prostředků, která upřednostňuje vyšší zaměstnanost pracovníků. V nové reformě nebude za výkon považován žák, ale pracovník a koeficientem by se dorovnávala nenároková složka mzdy, plošně přidělená na pracovníka (ukazatel je naplněnost třídy a hodnocení školy řešeno koeficientem). Pro nepedagogické pracovníky by se přidělovaly finanční prostředky stejným způsobem jako nyní. 2) rozvojový program na podporu víceoborových tříd 2. část RP byla již zaslána školám Financováno na třídu pokud je jednooborová, celá částka, pokud víceoborová, zhodnocení, jaké obory jsou ve třídě podporované a financované pouze tyto obory (tzn. například jeden obor podporovaný a druhý ne škola obdrží na třídu ½ z částky) Počet žáků ve třídě nižší než krajský normativ Žádají školy s rozpočtem, který potřebuje dotovat Do 10. listopadu zaslat hodnotící zprávu o způsobu využití finančních prostředků na adresu rozpočtáře. 3) rozvojový program pro financování psychologů RP je účinný od do Pokud pracovník nastoupil až od , bude 1/7 dotace vrácena při vyúčtování za kalendářní rok v uvedeném UZ Pokud pracovník onemocní v době, kdy je zaměstnán, peníze se mu mohou vyplatit např. jako nenároková složka mzdy, aby byla vyčerpána dotace Pozor na vyhlášení RP číst podmínky, pokud je uvedeno, že musí být HPP, dodržet, nebo dohoda rozdíl!!! 4) rozvojový program na navýšení platu pedagogů Rozvojový program Zvýšení platu pedagogických pracovníků regionálního školství v roce k nahlédnutí na webu kraje Podmínky vyhlášení plošně každý pedagogický pracovník obdrží jednorázově 710 Kč + odvody 2

3 Nejnižší částka zaslaná škole bude 5 000,- Kč. Týká se organizací, které mají málo pracovníků, takže součet platů bude nižší než 5 000,- Kč. Finanční prostředky včetně avíza již byly zaslány, roční vyúčtování bude provedeno na zvláštním řádku v tabulce státních dotací stejně jako ostatní UZ 5) Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Čj. MSMT-34125/2014 Přidělení z MŠMT krajům podle P1-04 ze 3.Q 2013 Kraje budou počítat podle P1-04 ze 3.Q 2014 Přiděleno pouze na tarifní složky mzdy, ne na příplatky! Vyúčtování tohoto RP také zvlášť v rámci ročního zúčtování státních dotací jako ostatní UZ Nařízení vlády ze dne novela Zákona 564/2006 Sb. Dne bylo zasláno z MŠMT rozhodnutí o dotaci pro VŠECHNY pracovníky (pedagogy i ostatní) 6) Rozdělení rezervy 2014 Nežádají školy, které nemají nárůst žáků viz Vyhláška o krajských normativech č. 492/2005 Sb. a Zásady pro rozpis rozpočtu na přímé náklady 2014 (web kraje) Není možno žádat o navýšení nenárokové složky platu Pro výpočet je třeba znát výkaz o počtu žáků v letošním školním roce, pokud škola eviduje nárůst, nutné info včas 7) Vyplňování statistických výkazů Porada ředitelů v roce 2013 byla v listopadu, kdy byly ukončeny výkazy o stavu žáků, proto bylo možno přítomné seznámit s aktuálním počtem žáků v daném školním roce. V letošním roce zatím informace pouze o platech, výkazy o počtech žáků nejsou ani do dnešního dne všechny odevzdány, termín byl VČASNÉ ODEVZDÁNÍ VÝKAZŮ JE JEDNÍM Z KRITÉRIÍ PRO PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ŘEDITELE. 8) Plán rozpočtu 2015 Pokud reforma, tak nejdříve od 2016 Předpokládá se opět RP na podporu víceoborových tříd budou žádat pouze školy s nedostačujícím rozpočtem bude uvedeno v podmínkách kraje Předpokládá se zajištění rozpočtu při zvýšení tarifních složek i na nenárokové složky 2014 pozor na změny v počtu žáků Pozor na navýšení nenárokové složky počátkem roku leden březen pouze zálohy na rozpočet ) Kontrola práce ekonomů Připomínka kontroly práce ekonomů a pracovníků (zástupců), kteří vyplňují matriky a jiné výkazy špatné vyplnění může znamenat porušení rozpočtové kázně! Nepodepisovat bianco doklady! Počátkem každého roku kontrolovat směrnice oběh účetních dokladů, podpisové vzory, výpůjční listy na majetek, proplácení cestovného, DVPP Pokud je požadováno zpracování určitého materiálu dříve, než stanoví zákon nebo vyhláška, je to z důvodu naléhavých úkolů zadaných MŠMT, ne proto, abychom si ušetřili čas a práci. Prosíme o trpělivost a slušné chování. 10) Ředitel ve funkci zastupitele Připomínka, že přímé náklady jsou záležitostí státu krajský úřad v přenesené působnosti zpracovává a přiděluje rozpočty (561/2004 Sb., ) Kontrola orgány MŠMT na veškeré navýšení rozpočtu 3

4 Ředitel ve funkci zastupitele může ovlivňovat pouze samosprávu, v níž byl zvolen Pokud zastupitel kraje, možno podávat návrhy na změny zákonů širší možnost změny legislativy, než na obecním zastupitelstvu v současné době například problém financování asistenta pedagoga se řeší připomínkami ze stran krajských zastupitelstev. Mgr. Ludislava Poupalová oddělení správní I. a) Změny na pracovních místech ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: od řídí SŠ stavební, Teplice, p.o., Ing. Ivana Ticháková, zástupce ředitele od řídí Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o., Mgr. Kateřina Boudníková b) Zrušené organizace k (předání městu): DDM, Chomutov, Jiráskova 4140, p.o. c) Změna názvu organizace od MŠ speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o. - změna názvu na MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o. e) Odvolání ředitelů z pracovního místa ředitele, rezignace: Mgr. Milan Märc (zrušení organizace) Ing. Ota Samsony f) Informace o konkursních řízeních v samostatné působnosti: V současné době probíhá konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele SŠ stavební, Teplice, p.o. II. Přijímací řízení na SŠ a na VOŠ V rámci odvolacího řízení ve všech kolech přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 bylo odborem SMT KÚ ÚK jako odvolacím orgánem řešeno celkem 59 odvolání, z toho 15 na VOŠ. jedno odvolání bylo vyřízeno kladně, ostatní odvolání byla zamítnuta. KÚ ÚK zabezpečuje zákonnou povinnost vydávat uchazečům o střední vzdělávání zápisové lístky. Formulář žádosti o vydání zápisového lístku je zveřejněn na: v sekci Školství, mládež a sport / Přijímání ke vzdělávání ve střední škole / Vydávání zápisových lístků krajským úřadem. zadost_zapisovy_list ek.doc Upozornění: Zápisové lístky se vydávají dle místa trvalého bydliště, nikoliv dle místa školy, na kterou se uchazeč hlásí. Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2015/ novinky Usnesení č. 27/62R/2014 Doporučení ke konání přijímacích zkoušek v rámci pilotního projektu MŠMT Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných 4

5 testů, Č. j.: MSMT-23913/2014, ze dne a doporučila ředitelům středních škol všech zřizovatelů se sídlem v Ústeckém kraji aktivní zapojení do pilotního ověřování. Informace na: Jsou přihlášeny SŠ zřizované Ústeckým krajem a dalších zřizovatelů (soukromý sektor, obec). III. Maturitní a závěrečné zkoušky Platné právní předpisy pro závěrečné zkoušky: ust. 72 až 76 č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelé dotčených škol budou opět osloveni dopisem, ve kterém budou požádáni o spolupráci při jmenování předsedů zkušebních komisí krajským úřadem. Jmenování proběhne do konce února 2015 a je platné i pro opravné a náhradní zkoušky (viz ust. 74 odst. 7 školského zákona). Předseda musí splňovat požadavky dané ust. 74 odst. 8 školského zákona. Předpokládáme opět účinnou spolupráci ředitelů s tím, že tito navrhnou na základě předběžných dohod krajskému úřadu vhodné kandidáty splňující odbornou kvalifikaci i délku přímé pedagogické praxe ke jmenování. Přípravu samotných dekretů (ZZ), kontrolu podkladů ze škol ke jmenování bude i provádět Lenka Hlaváčová kl. 926). Platné právní předpisy pro maturitní zkoušky: ust. 72 a ust. 77 až 82 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění platných předpisů. OS připraví informativní dopis s výzvou ke spolupráci při jmenování předsedů zkušebních komisí. Dopis bude obsahovat i aktuální tabulkové přílohy (tabulky platné v minulosti nebudou akceptovány). Přípravu samotných dekretů (MZ), kontrolu podkladů ze škol ke jmenování bude nadále provádět Mgr. Daniel Kopecký kl. 280). Jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí proběhne na návrh ředitele do konce února 2015 (ust. 80 odst. 4 školského zákona). Je nutno, aby ředitelé škol již nyní připravovali zodpovědně návrhy na vhodné kandidáty ke jmenování předsedů zkušebních komisí k maturitním a závěrečným zkouškám. Žádáme ředitele škol, aby před odesláním veškerých podkladů krajskému úřadu provedli důkladnou kontrolu správnosti zasílaných údajů a předešli tak nedostatkům, které by se na základě využití hromadné korespondence při tisku jmenovacích dekretů mohly v těchto dekretech objevit. Omezení počtu zkušebních komisí k MZ a ZZ: KÚ může pro opravné a náhradní zkoušky MZ a ZZ dle ust. 74 odst. 7 ŠZ omezit počet zkušebních komisí, termín k vyřízení je 30. června daného roku. Bližší informace na jaře Pozdě podané žádosti škol budou ve školním roce 2014/2015 ZAMÍTNUTY. IV. Přezkumy výsledků a průběhu maturitních zkoušek JARO 2014 Písemná část: Jazyk Počet Kladné rozhodnutí Zamítnuto. CJL = 39,3 % (9x uspěl) 17 = 60,7% ANJ 24 5 = 20,8 % 19 = 79,2 % NEJ 23 2 = 9 % (1x uspěl) 21 = 91 % Celkem:

6 Ústní zkouška státní části MZ: 7 (1x opak.) Profilová část MZ: 3 Předáno MŠMT: 6 Žádost vzata zpět - zastavení řízení: 1 Závěrem lze konstatovat, že oproti roku 2013 opět došlo ke snížení počtu žádostí o přezkum části maturitní zkoušky (o 35 %). Výrazně narostl počet žádostí o přezkoumání ústní části MZ (3x). PODZIM 2014 Písemná část: Jazyk Počet Kladné rozhodnutí Zamítnuto. CJL ANJ NEJ RUJ Celkem: (2x ještě nepřezkoumáno) Předáno MŠMT: 4 V. Absolutoria na VOŠ Dle ust. 102 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., jmenuje předsedu zkušební komise k absolutoriu na VOŠ krajský úřad. Podklad ke jmenování předsedy zkušební komise k absolutoriu pro školní rok 2014/2015 je přiložen. Jmenování ostatních členů zkušebních komisí provádí dle ust. 102 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ředitel vyšší odborné školy. Termín pro předložení podkladů ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro VOŠ: konzervatoř absolutorium v červnu ostatní řádné termíny - cca 2 měsíce před konáním absolutoria. opravná a náhradní absolutoria - nejpozději 2 týdny před konáním absolutoria (do podkladů čitelně vyznačit, zda se jedná o opravná či náhradní absolutoria). Zasílací adresa: oddělení správní KÚ ÚK, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, elektronicky: podklad_pro_absolut oria_2015.docx VI. Odměny, platové výměry Mimořádné odměny RÚK Důležité upozornění: Ředitelé si sami (bez schválení v RÚK) nemohou vyplácet odměny z DČ. Odměna za umístění v soutěži Dobrá škola ÚK 2014/2015 vyplatit z částky přidělené za umístění v soutěži. Nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, upravilo platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě již od Nový vnitřní platový předpis a též nové platové výměry budou do RÚK předloženy ke schválení VII. Školské rady 6

7 Připomínáme ředitelům povinnost zaslat kopie protokolů o průběhu voleb členů školských rad zřizovateli prostřednictvím odboru SMT, dle Článku III. odst. 13 Volebního řádu školské rady vydaného usnesením č. 42/108R/2012 ze dne Je možné poslat neskenovanou kopii na kontaktní osobu: kl VIII. BOZP Upozornění na Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Změna způsobu sběru záznamu o úrazech ze strany ČŠI Dle sdělení ČŠI musí školy/školská zařízení k získání přístupu systémů ČŠI vyplnit formulář, který pak následně zasílají České školní inspekci, přičemž aby byla opravdu zajištěna totožnost školy/školského zařízení - škola/školské zařízení může tento formulář zaslat buď datovou schránkou, nebo jako dokument se zaručeným elektronickým podpisem. ČŠI doporučuje, pokud škola/školské zařízení nedisponuje ani datovou schránkou, ani elektronickým podpisem, využít datovou schránku či elektronický podpis zřizovatele. Stanovisko: Ústecký kraj nebude zprostředkovávat komunikaci mezi příspěvkovými organizacemi, které zřizuje, a Českou školní inspekcí ve věci přístupu do elektronických systémů ČSI - systém iepis, vyplňování záznamů o úrazech. Tento postup se nám jeví jako neefektivní, už z toho důvodu, že pokud by došlo k personální změně na postu ředitele, opět je nutné zaslat formulář prostřednictvím DS, případně zaslání dokumentu s el. podpisem. ÚK doporučuje organizacím zřízení vlastního elektronického podpisu. IX. Vzdání se pracovního místa ředitele (např. z důvodu odchodu do starobního důchodu) Pokud by se ředitelé rozhodli vzdát se pracovního místa ředitele školy či školského zařízení, je nutno toto písemně podat Radě Ústeckého kraje, nejlépe prostřednictvím vedoucího odboru SMT s uvedením termínu, ke kterému k odchodu z pracovního místa dojde. Oddělení OS potom informuje RÚK, která může vyhlásit konkursní řízení. Aby nový ředitel plynule navázal na aktivity odcházejícího ředitele, je nutný pro uskutečnění konkursu dostatečný časový prostor (cca půl roku, činnost konkursních komisí během prázdnin a dovolených je prakticky nulová). V případě neuvedení termínu odchodu, pedagogický pracovník přestává být ředitelem den následujícím po dni, kdy ÚK obdrží tuto písemnou informaci. Organizaci do doby jmenování nového ředitele řídí zástupce statutárního orgánu. X. Burza pracovních míst ve školách a školských zařízeních Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nabízí službu uchazečům o pracovní místa ve školách a školských zařízeních v působnosti Ústeckého kraje, viz webové stránky ÚK: školství, mládež a sport / burza pracovních míst Obsah: databáze uchazečů - pedagogů o zaměstnání databáze uchazečů - nepedagogických pracovníků o zaměstnání nabídka volných pracovních pozic Zveřejnění probíhá po dobu maximálně 3 měsíce, burza je pravidelně aktualizována. Veškeré údaje jsou ze strany KÚ ÚK bez záruky Pověřená osoba: Naděžda Řepková, tel.: , 7

8 XI. Organizační záležitosti OS průběžně aktualizuje seznam zástupců statutárního orgánu (zástupce ředitele), žádá proto při jmenování nového zástupce o zaslání následujících informací: jméno, příjmení, titul jmenován od adresa bydliště kontakt (tel., ) Požadované informace zasílejte nejlépe em na adresu: (pro okresy UL,TP,LN,DC) nebo (pro okresy CV, MO, LT). Běžná hlášení o nepřítomnosti ředitele školy či školského zařízení podávejte elektronicky M. Vlčkové (pro okresy UL,TP,LN,DC) nebo N. Řepkové (pro okresy CV, MO, LT). Ředitelská volna vyhlášená v souladu s 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., eviduje Lenka Hlaváčová, tel.: Kontakty na školy a školská zařízení pro potřeby odboru SMT průběžně aktualizuje Lenka Hlaváčová kl. 936). Prosíme, aby při jakékoliv změně byla neprodleně informována (i při slučování škol). Dodatečné informace: Společnost ELVIJA s.r.o. spolu s vedoucími pracovníky škol a dalšími odborníky, a experty zpracovala Manuál pro krizové řízení, který je výstupem stejnojmenného projektu. Cílem manuálu je pomoci vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení řešit neočekávané krizové situace, které často bývají příčinou vzniku stresových stavů jak zaměstnanců školy, tak žáků. Manuál popisuje ve stručnosti jednotlivé kroky, které je třeba v dané situaci podniknout a zároveň obsahuje ucelené informace o prevenci a přípravě na krizové situace. Kromě tištěného manuálu vznikly rovněž mobilní a webová aplikace, jejichž úkolem je rychle a přehledně informovat o postupu v případě vzniku krizové situace. Řešené situace: Smog Technické problémy Požár/Bomba Úmrtí ve škole Záplavy, povodně Azbest v budově Karanténa Nátlakové násilí Společnost zve na školení, kde bude Manuál pro krizové řízení představen a rovněž proběhne proškolení v práci s výstupy projektu. Všichni účastníci školení obdrží Manuál pro krizové řízení v tištěné a elektronické podobě a budou jim uhrazeny cestovní náklady. Školení se bude konat od 9:30 hod., předpokládaný konec je ve 14:00 hod. 20. listopadu 2014 v zasedací místnosti Odboru školství Statutárního města Chomutov 24. listopadu 2014 v zasedacím sále A 208 Krajského úřadu v Ústí nad Labem 26. listopadu 2014 ve Vzdělávací středisko VOŠ a SŠ Varnsdorf Oficiální pozvánkou s bližšími informacemi obdrží organizace obratem od realizátora projektu. Ing. Klára Laňková oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času 8

9 SOUTĚŽE MŠMT Nový krajský koordinátor soutěží: PAVEL KUCLER klapka 969, Ekonomické záležitosti k soutěžím prosím řešte s paní Veselou. Zálohy na soutěže v měsíci lednu komunikujte s paní Veselou. Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol : - umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti o dotaci podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem v předcházejícím školním roce ve věkové kategorii nad 15 let - cílení finančních prostředků pouze na platy pedagogů, kteří se podíleli na vzdělávání žáka v oboru, v němž byl úspěšný na soutěži (krajské do 6. místa, ústřední 30% účastníků a mezinárodní kolo všichni účastníci) ŠKOLY, KTERÉ MAJÍ NÁROK NA DOTACI Z TOHOTO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU uzávěrka je 24. října 2014!!!! Opravdu dbejte na správnost vyplněných výsledků (když vyšlete žáka do měsíce po konání soutěže mají organizátoři povinnost vložit výsledky Doporučujeme školám průběžně kontrolovat výsledkové listiny, které na stránky vkládají jednotlivý organizátoři krajských kol (IČO a přesný název školy je třeba do přihlášek jednotlivých kol soutěží uvádět přesně dle zřizovací listiny). Krajský koordinátor zprostředkovává odstranění chyb ve výsledkových listinách krajských kol (jakékoli chyby ve jménech žáků apod. obratem po zjištění kontaktovat pana Kuclera!!!!). Termín, do kdy bylo možno do systému zasahovat byl a po tomto termínu, který je uveden v programu, už nelze nic měnit musíme žádat MŠMT a vypadá to hloupě (upozorňujeme mailem několikrát!!!!!!!!) webové stránky: PRIMÁRNÍ PREVENCE Programy na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2015 jsou uzavřeny Krajská komise k hodnocení projektů bude zasedat žádostí podaných Programy jsou zveřejněny na sekce vzdělávání / odkaz Speciální vzdělávání / prevence / dotace naleznete informace pro rok

10 Dotační program ÚK na rok 2015 dotační řízení na rok 2015 bude vyhlášeno 1. týden v lednu informace chodí Vašim metodikům na mail (přes poradny), Uzávěrka bude v půlce února Krajská koordinátorka primární prevence je Mgr. Petra Vaverková kl. 951 Předměty podpory: Zejména upozorňuji na možnost 2. Financování akreditovaného studia (250 hodin) k výkonu specializovaných činností prevence rizikového chování (v případě dvouletého studia: 1/2 studia, 1 rok) hrazen kurz, cestovné, materiály. 1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity) nikoliv jednorázová akce! 3. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence lektorné (bez výjezdu). 4. Adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max ,- Kč na školu) + hrazeno lektorné a preventivní aktivity při výjezdu (materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň při kurzu je neuznatelným nákladem!) Pozvánka na vánoční akci, která proběhne Zámek Nový Hrad Jimlín. od 12 do 17 hodin: - budou vyhlášené soutěže, - možnost prezentace školy, prodej výrobků, vystoupení žáků apod. Přihlaste se sl. Ing. Poučové Mgr. Roman Kovář oddělení organizací a koncepcí Rejstřík škol a školských zařízení Upozornění k zápisu nového oboru vzdělání V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR doloží škola k žádosti o zápis nových oborů vzdělání, nebo navyšování kapacit stávajících, soulad s potřebami trhu práce. Nejlépe dohodou s představiteli zaměstnavatelů, stanoviskem Úřadu práce a Hospodářské komory. Žádost o navýšení kapacity oborů, či zápis nového oboru s maturitní zkouškou a oborů VOŠ, bude doprovázena žádostí o snížení kapacity v jiném oboru vzdělání, nebo bude jiný aktivní nevyhovující obor vymazán (Dle DD je doporučeno snížení kapacit oborů s maturitní zkouškou o 15-20% k výchozímu stavu roku 2010/2011). 10

11 Dále u zařazení oborů VOŠ pouze pokud půjde o jedinečný obor (obor není jinde v kraji nabízen) a to i vzhledem k regionálním specifikům a zejména potřebám trhu práce. Nelze směňovat kapacity oborů VOV za obory středního vzdělání. K žádosti by měl být předložen rámcový popis personálního a majetkového zajištění výuky nového oboru vzdělání, a to ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a vyučovacím předmětům, s důrazem především na odborné předměty. Proto je vhodné k žádosti přiložit též učební plán školního vzdělávacího programu včetně poznámek (ne celý ŠVP). Je třeba deklarovat též způsob zajištění odborného výcviku, praxe. Veškeré žádosti o: - nové obory vzdělání - zvýšení kapacity oboru - zvýšení kapacity školy - zapsání nového zařízení - zapsání nové hlavní činnosti do ZL je nezbytné nejprve projednat na odboru SMT, oddělení OOK. Změna kontaktní osoby: Mgr. Olga Ramešová tel.: KEVIS souhlas s účastí v projektu Povinnost evidovat v programu Kevis, žádosti o souhlas se zapojením do všech projektů, do nichž chce příspěvková organizace vstoupit jako předkladatel/příjemce dotace či partner. Je nezbytné průběžně zaznamenávat do tabulky Stav projektu, byl li projekt úspěšný, či nikoliv. Souhlas s partnerstvím dle 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ) vzhledem k nejednotnosti výkladu 32 a školského zákona odborem legislativy a odborem CERA MŠMT doporučujeme získat stanovisko k potřebě souhlasu zřizovatele s partnerstvím v projektu od projektového manažera příslušného projektu na řídícím orgánu. Žádost o souhlas s realizací projektu je potřeba zaslat minimálně tři týdny před jednáním Rady ústeckého kraje (Rada ÚK je relevantní orgán pro udělení souhlasu). Cca další týden trvá, než je vydáno číslo příslušného usnesení. Vzhledem k těmto lhůtám není vhodné čekat na chvíli, kdy je projektová žádost schválena příslušným orgánem a to vzhledem ke skutečnosti, že mezi dobou schválení projektové žádosti a datem počátku realizace projektu bývá zpravidla kratší doba, než je doba potřebná k administraci žádosti o souhlas dle 32a školského zákona. Souhlas s realizací v projektu v systému KEVIS není souhlasem dle 32a školského zákona! Zahajovací výkazy a matriky Prosíme o dodržování termínů! Nejlépe je zaslat výkaz hned po spuštění sběru, aby byl čas na časté požadavky škol na opravy Sledujte, prosím, informace na stránkách MŠMT po přihlášení na stránku školy, v kolonce aktuální informace pro školy tlačítko aktualizováno k Upozorňujte tedy, prosíme, školy při každé příležitosti na nutnost aktualizovat kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese Matrika 11

12 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji - Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání Program probíhá se stejnými podmínkami jako ve školním roce 2013/2014 Školy zřizované Ústeckým krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání, podají podepsanou žádost na schváleném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje, a to za každé pololetí školního roku samostatně, v písemné podobě a v termínech a Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek zůstal nezměněn. Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, tel.: Finanční rámec programu pro školní rok 2014/ v 1. ročníku získá: 1 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově Kč - ve 2. ročníku získá: 2 000,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově Kč - ve 3. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2 500,- Kč - ve 4. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově Kč Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění Program probíhá se stejnými podmínkami jako ve školním roce 2013/2014 Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy. Vzdálenost prokáže žák doložením čestného prohlášení, v případě nezletilosti žáka bude čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným zástupce, spolu s výpisem z aplikace IDOS, nebo obdobného informačního dopravního systému (na výpisu bude uvedena vzdálenost v km). Posuzována bude vzdálenost spojení, které žák při přepravě do školy reálně využívá, přičemž kritérium 40 km musí být splněno minimálně ve směru z trvalého pobytu žáka do sídla školy. Změna systému vyplácení finančních prostředků je obdobná jako u stipendia. Finanční prostředky jsou školám vypláceny po zjištění skutečné výše potřebných finančních prostředků. O zařazení do programu si zažádají střední školy a vyšší odborné školy zřizované Ústeckým krajem, které vzdělávají žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, a to za každé pololetí školního roku samostatně. Příspěvek na dojíždění bude tedy poskytnut, pokud žák v příslušném pololetí školního roku splní všechny podmínky stanovené programem. Termíny podání žádostí jsou a Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, tel.: PAŽIT Pro realizaci Programu aktivního života na kalendářní rok 2015 budou platit stejné zásady jako v minulých letech. Upozornění: Z programu byl vyřazen Horský hotel ARNICA! Bližší informace na webových stránkách ÚK. Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, tel.:

13 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, nebo se sociálním znevýhodněním Žádosti o zřízení místa asistenta pedagoga je potřeba zpracovat dle nového Metodického pokynu č. ev /2014/KUUK a zaslat na KUUK do Schválením žádosti nevzniká automaticky nárok na získání finančních prostředků od KÚ. Odborná kvalifikace AP: AP musí splňovat odpovídající odbornou kvalifikaci stanovenou v 20 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Upozorňujeme na dvojí úpravu odborné kvalifikace asistenta pedagoga. V odstavci 1 je upravena odborná kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s ustanovením 16 odst. 9 školského zákona nebo u individuálně integrovaných dětí a žáků, v odstavci 2 je potom upravena odborná kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce ve škole. Zatímco požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta ve třídě nebo škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálně integrovaných žáků jsou s ohledem na náročnost této činnosti poměrně vysoké (minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou), požadavky pro výkon pomocných výchovných prací (tedy prací odpovídajících 4. a 5. platové třídě) jsou minimální postačující je i základní vzdělání spolu s absolvovaným vzdělávacím programem pro asistenty pedagoga realizovaným vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Upozornění: Dle obvykle stanovených podmínek tohoto rozvojového programu je nezbytné, aby školy již v době podání žádosti o finanční prostředky na financování platů asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se sociálním znevýhodněním, měly souhlas krajského úřadu se zřízením funkce tohoto asistenta pedagoga, v souladu s ust. 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podání obou žádostí (o finanční prostředky z rozvojového programu i o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga) současně, je pak se zadáním pravidel programu v rozporu. Informace pro ředitele DD: V souvislosti s povinností OSPOD nahlásit všechny děti (umístěné do institucionální péče na základě rozhodnutí soudu), kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči), byli nebo budou v dohledné době osloveni ředitelé (sociální pracovníci) školských zařízení pro výkon ústavní výchovy (vč. ZDVOP) s žádostí o zajištění dokumentace. Dokumentace má obsahovat: Zpráva o zdravotním stavu a vývoji dítěte (je možné využít poslední zprávu, kterou mají k dispozici, pokud zprávu nemají nebo je velmi stará, pak je třeba nechat vyhotovit zprávu od ošetřujícího pediatra. V případě, že pediatr odmítne zprávu vystavit, je možné ji zaplatit z dotace pro výkon SPOD). Bude se připouštět i zpráva zdravotnice dětského domova. Zpráva z psychologického vyšetření (např. zpráva z DDÚ, zpráva z PPP, pokud není žádná k dispozici, může ji v této fázi nahradit podrobné hodnocení ze zařízení a ze školy (+ poslední vysvědčení) či ze školky. 13

14 Ředitelům dětských domovů bude zaslána metodika obsah spis. dokumentace dětí nahlášených do NRP. Dobrá škola Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo 35 škol. Na základě vyhodnocení zkušeností z druhého ročníku došlo k drobné úpravě pravidel/podmínek soutěže. Důležité je, že podklady za 1. pololetí (tj. od do ) se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do (rozhodující je razítko podací pošty). Podklady za 2. pololetí (tj. od do ) se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do (rozhodující je razítko podací pošty). Na později zaslané dokumenty nebude brán zřetel. Podrobné podmínky soutěže najdete na webových stránkách ÚK. Soutěž bude na školní rok 2014/2015 vyhlášena v listopadu. Ing. Miroslav Vacek oddělení ekonomiky krajských financí Jednotná účetní osnova Jednotná účetní osnova by měla být povinná od Prosazujeme, aby byla schválena zřizovatelem, stejně tak jako veškeré budoucí změny této osnovy. Tím se stane osnovou závaznou, nikoliv pouze doporučující. Jelikož bude na jednotnou účetní osnovu navázán systém controllingu, bude nutné tuto osnovu striktně dodržovat. V opačném případě by byla takto získaná data výrazně zkreslená. Účtování odchýlené od jednotné účetní osnovy bude z hlediska závažnosti zřizovatelem chápáno stejně jako porušení rozpočtové kázně. Jakékoliv připomínky, dotazy atd. ve věci jednotné účetní osnovy zasílejte pí Věře Valové, která je v této věci za odbor SMT kontaktní osobou. Finanční hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2013 Jak již byli informováni ekonomové na poradě dne Rada ÚK dne po projednání schválila účetní závěrky p. o. ÚK za rok 2013, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření p. o. do jejich fondů a souhlasila s návrhem na krytí ztráty p. o. za rok S rozhodnutím Rady ÚK o rozdělení výsledků hospodaření a krytí ztrát za rok 2013 jste již byli písemně seznámeni. Zároveň Vám bylo doručeno vyrozumění o nedostatcích zjištěných v hospodaření za rok Odbor SMT jako každoročně navrhl zřizovateli na základě detailního rozboru vzniku zlepšeného výsledku hospodaření výši odměn pro ředitele škol a ŠZ. Účetní závěrky příspěvkových organizací ÚK za rok 2014 Jak již byli informováni ekonomové na poradě dne , dle čl. 2 odst. 4 Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených ÚK (usnesení Rady ÚK č. 30/36R/2013 ze dne ), ověření účetní závěrky auditorem a předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky zajistí p. o., kterým to stanoví svodný odbor. Auditora vybírají a náklady na audit hradí p. o. Ověření účetní závěrky za rok 2014 auditorem bude odborem SMT stanoveno všem p. o. v oblasti školství. Orientační termíny pro předložení podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2014: a) Inventarizační zpráva - dle pokynu odboru SMT Termín: II. pol. ledna 2015 b) Účetní závěrka za rok rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a PAP (pokud ho p. o. dle právní úpravy sestavuje) Termín: koncem ledna 2015 c) Zhodnocení finančního hospodaření p. o. postup dle Metodiky předkládání finančních podkladů 14

15 Termín: II. polovina února 2015 d) Ověření účetní závěrky auditorem a předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky Termín: I. polovina dubna 2015 Přesné termíny, podrobné pokyny a forma předání budou včas oznámeny. Úprava finančních a odpisových plánů na rok 2014 Dle metodického pokynu zřizovatele Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (usnesení Rady ÚK č. 39/48R/2014 ze dne ) je systém změn finančních plánů během roku vyjma závazných ukazatelů, které schvaluje Rada ÚK, v kompetenci odboru SMT. K tedy budete mít možnost upravit své finanční plány na rok Návod včetně tabulky Vám bude včas elektronicky zaslán. Tabulku vyplní všechny organizace, a to i v případě, že nebudou provádět žádné úpravy. V případě změny závazných ukazatelů a výše odpisů (schvaluje Rada ÚK), je úprava finančního plánu povinná. Ke stavu k proběhne poslední letošní aktualizace odpisových plánů. Pokyn byl již rozeslán a termín pro odevzdání podkladů je Změny odpisových plánů podléhají schválení zřizovatelem. Pokud vše projedná Rada ÚK dne , budou i tyto změny odpisových plánů zohledněny v upravených finančních plánech k Rozpis příspěvků na provozní výdaje a závazné ukazatele na rok 2015 Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2015, která je opět vystavena na webových stránkách Ústeckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou normativy pro rok 2015 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2013/2014 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali. V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Pěti střediskům volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.) byl pro rok 2015, oproti roku 2014, navýšen provozní příspěvek o 6 %. Ústecký kraj již v roce 2015 nebude zřizovat Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, p. o., který zanikl k Školnímu statku, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o., a Školnímu statku, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.) byl shodně navýšen provozní příspěvek pro rok 2015 (oproti roku 2014) o 6 %. Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., byl po rozboru hospodaření ZpDVPP ponížen mimo normativní příspěvek na provoz této součásti v roce 2015 o 240 tis. Kč (oproti roku 2014). Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o., byl na rok 2015 ponechán mimo normativní příspěvek na činnost jazykové školy ve výši roku Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací. 1) Nájemné za budovy 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem. 2) Stravné - platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. 15

16 3) Ostatní mimořádné vlivy údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití, zachování 2 sídel po sloučení, pronájem honitby. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti organizací. V termínu od do bude Ústecký kraj společně s Českým olympijským výborem pořadatelem VII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR. V olympijskou vesnici se promění statutární město Chomutov. Školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem se budou podílet na zajištění stravování a ubytování olympioniků. Celkem se VII. ZODM zúčastní sportovců a členů doprovodu (trenéři, vedoucí výprav ). Je v zájmu Ústeckého kraje, aby zainteresované příspěvkové organizace poskytly všem olympionikům špičkové zázemí. Za tímto účelem bylo následujícím příspěvkovým organizacím navrženo navýšení provozního příspěvku na rok Navrhovaná výše mimořádných příspěvků vychází z předběžných početních nároků na ubytování a stravování olympioniků v jednotlivých příspěvkových organizacích. SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov tis. Kč SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov tis. Kč VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most tis. Kč SŠ technická, Most tis. Kč Konzervatoř, Teplice tis. Kč SŠ stavební, Teplice tis. Kč Uvedené mimořádné příspěvky jsou brány jako základní (minimální) a počítá se s jejich upřesněním (navýšením) v I. pololetí roku 2015 dle ujasněných skutečností. Využití těchto finančních prostředků je možné na opravy a vybavení domovů mládeže, internátů a školních jídelen. Termín vyúčtování bude avizován odborem SMT a stanoven k tak, aby byly veškeré práce ukončeny a vybavení instalováno již k začátku školního roku 2015/2016. Z celkového objemu finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce v rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2015 (473 mil. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období ; tento výhled nebyl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen), byla školám a školským zařízením, po odečtení plánované částky na odpisy nemovitého majetku (63 mil. Kč), rozepsána částka tis. Kč, z toho tis. Kč normativně a tis. Kč mimo normativně. Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2015: 10,40 Kč / bod (nárůst 6 %), v letech 2013 a 2014 to bylo shodně 9,80 Kč. Vyjma nárůstu celkového objemu provozních prostředků (3,7 %), to svědčí pochopitelně o úbytku výkonů. Příspěvkové organizace v oblasti školství naplnily předpoklad (63 mil. Kč) a jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku si nárokovaly tis. Kč. Celkový závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2015 tedy činí tis. Kč. Odvod z odpisů movitého majetku nebude v roce 2015 realizován. Změny ve financování provozních výdajů od roku 2016 Současná Metodika vychází z materiálu Postup na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů aktualizace na roky (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/8Z/2009 ze dne ). Od roku 2016 lze tedy upravit či zcela změnit současný model financování. Pro budoucí financování speciálního školství byla vytvořena pracovní skupina z odborníků z praxe. Vstupní jednání proběhlo Prvním úkolem bude sjednotit (v ideálním případě vymýtit) požadavky škol vůči rodičům dětí a žáků. Vaším úkolem je zaslat v termínu do na adresu seznam věcí a plateb, které po rodičích požadujete v průběhu jednoho školního roku (pokud je rozdílný např. pro 1. ročník a ostatní, poslat vše), a dále poskytovaných služeb s uvedením ceny (uvést i služby poskytované zdarma). Nynějším úkolem pracovní skupiny je soustředit jednotlivé druhy postižení do kategorií, přičemž jediným kritériem pro zařazení do určité kategorie bude vždy skutečnost, že se jedná o provozně 16

17 obdobně náročný druh postižení. Následně pak stanovit mezi jednotlivými kategoriemi koeficient provozní náročnosti. Výsledkem by mělo být stanovení nových provozních normativů. Budoucí financování středního školství je odvislé od mnoha faktorů (povinná kritéria pro přijímání žáků a studentů, optimalizace oborové nabídky, reforma financování regionálního školství). I v tomto segmentu se však připravují od roku 2016 změny. Finanční a odpisové plány na rok 2015 Příspěvkové organizace připravily finanční a odpisové plány podle metodického pokynu zřizovatele Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/48R/2014 ze dne ) a budou projednány ve Finanční a investiční komisi Rady ÚK dne a následně v Radě ÚK dne Po schválení budou plány zaslány na jednotlivé organizace k podpisu ředitele. S výjimkou dvou p. o. budou všechny finanční plány předloženy jako vyrovnané se ziskovou doplňkovou činností. Ztrátu plánují pouze Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice ( ,- Kč) a Střední škola technická, Most ( ,- Kč). Plán investic na rok 2015 Jako každý rok jsme od Vás i na začátku letošního roku požadovali předložení investičních záměrů nad 5 mil. Kč, s plánovaným zahájením v roce 2015 a pozdějších. Z nich jsme vybrali 9 nových akcí, které jsme v březnu předali na odbor INV k předložení ke schválení do Finanční a investiční komise Rady ÚK a Rady ÚK. Po několikanásobném oddálení předložení, způsobené dodatečnými požadavky odboru EK na stanovení pořadí důležitosti IZ odboru SMT, poté na stanovení pořadí důležitosti IZ všech odborů dohromady, poté na vyčíslení budoucích provozních nákladů, nákladů na projektovou přípravu atd atd., byl konečně v září schválen jeden IZ odboru SMT. Tím se neustále ztenčuje seznam schválených a projektově připravených akcí a hrozí nebezpečí, že nebudeme schopni včas zareagovat např. na vyhlášení nových operačních programů a realizace dalších IZ se na školách a ŠZ zcela zastaví. Návrh plánu investic na rok 2015, který je pochopitelně součástí návrhu rozpočtu ÚK na rok 2015, byl odborem SMT zpracován ve 2 variantách a celkem 11 verzích. Rozpočet ÚK na rok 2015 bude projednán ve Finanční a investiční komisi Rady ÚK dne , v Radě ÚK dne a Zastupitelstvu ÚK Sjednocení pojištění movitého majetku Rada ÚK usnesením č. 242/52R/2014 ze dne doporučila sjednotit pojištění p. o. zřizovaných ÚK do pojistné smlouvy ÚK. Jedná se o pojištění movitého majetku, pokladní hotovosti, zásob, kancelářské a výpočetní techniky a přenosné elektroniky (notebooky) jednotlivých p. o., popř. svoz peněz. Dále pojištění motorových vozidel v plném rozsahu tj. povinné ručení, havarijní pojištění, čelní skla, zavazadla, pojištění sedadel a asistenční služby. Na dalším zvážení je, zda zařadit do smlouvy ÚK specifická pojištění jednotlivých p. o., a to pojištění strojů, plodin, zvířat, profesní odpovědnost zdravotnických zařízení. Ukončení jednotlivých pojistných smluv p. o. bude vždy zajištěno výpovědí k datu výročí. Smlouvy ve správě makléřské společnosti Respect, a. s. a IP Trust, a. s., budou ukončeny v součinnosti s jednotlivými p. o. Příslušný pracovník společnosti Respect, a. s., či IP Trust, a. s. s dostatečným časovým předstihem bude kontaktovat příslušnou p. o., zajistí vypracování výpovědi pojistné smlouvy, předání na příslušnou pojišťovnu a zajistí připojištění majetku do smlouvy ÚK. Změny budou zohledněny ve čtvrtletním dodatku. P. o., které nemají smlouvy spravované makléřskou společností Respect, a. s., či IP Trust, a. s., si zajistí výpověď stávající smlouvy sami a předají požadavek na pojištění na odbor MAJ. Z odboru 17

18 MAJ bude požadavek na připojištění předán makléřské společnosti Respect, a. s., která zajistí připojištění do smlouvy ÚK. Sloučení se bude týkat veškerého majetku bez rozdílu jeho hodnoty. Pojistné události na majetku škol a školských zařízení, tak jako doposud bude vyřizovat společnost Respect, a. s., a IP Trust, a. s. U pojistných událostí bude praktikován naprosto stejný režim, jako je u řešení stávajících událostí. Při pořizování nového majetku bude specifikace majetku nahlášena odboru MAJ, který zajistí připojištění, či v opačném případě odpojištění. Kontaktní osobou je Mgr. Ludmila Vajglová, vedoucí oddělení evidence a účtování o majetku kraje, odboru MAJ, tel.: Nejčastější dotazy při zadávání veřejných zakázek Evidence VZMR do 100 tis. Kč Dle čl. 6.6 Směrnice S-3/2012 (Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, dále také jen směrnice) jste povinni evidovat všechny své veřejné zakázky do 100 tis. Kč bez DPH. To se netýká nákupů za hotové nebo na platební kartu v maloobchodě. Je třeba evidovat všechny nákupy dodávek, služeb a stavebních prací do 100 tis. Kč bez DPH na základě objednávky nebo smlouvy. Příklad jak může taková evidence vypadat, je uveden v příloze zápisu (č. 1.). Příspěvkové organizace si nemohou sami stanovit dolní hranici evidence, což bylo v nedávné době u několika p. o. chybně doporučováno odborem kontroly. Dokladování ceny v místě a čase obvyklé Dle bodu b) směrnice můžete v určitých případech zadat VZMR do 250 tis. Kč bez DPH přímo jednomu dodavateli, ale musíte doložit, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou. Způsob doložení je na Vás. Je možné em oslovit vybraný okruh dodavatelů, provést průzkum trhu přes internet apod. Nákup potravin, benzínu, čistících prostředků apod. v průběhu roku Při stanovení předpokládané hodnoty VZ jste povinni sčítat předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodláte pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky a služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a pořizujete je opakovaně podle svých aktuálních potřeb (viz bod směrnice a 13 odstavec 8 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Takže pokud nakupují vaše ŠJ opakovaně potraviny, například podle jídelníčku na následující týden, předpokládané hodnoty jednotlivých nákupů se pro potřebu určení formy zadávacího řízení VZ nesčítají. Pomoc administrátorů VZ Pokud si nejste jisti správným postupem v zadávacím řízení VZ, můžete si zaplatit profesionální firmu, která Vám se vším pomůže. Vždy je ale třeba dodržet bod směrnice, že každý návrh na zahájení zadávacího řízení podlimitní či nadlimitní VZ musí schválit vedoucí investičního odboru. Při metodickém sporu mezi placeným administrátorem a odborem INV se podklady musí zpracovat podle stanoviska odboru INV. Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK, ke kterému měly právo k hospodaření p. o., přes snahy odboru EK o jejich změnu, stále platí v nezměněné podobě. Na seznamu zbytného majetku máme již přes 30 nemovitostí, jejichž hodnota je v řádu desítek milionů Kč. Bohužel se prozatím nedaří tyto objekty prodat, příjmy se v letošním roce pohybují pouze v řádu stovek tisíc Kč. Další dražby jsou plánovány na listopad 2014, tzn., že i v případě úspěchu lze s finančními prostředky počítat až v roce 2015 Vlastislav Hlaváč Úřad práce ČR Možnosti využití finanční podpory ze strany úřadu práce 18

19 Kontakt: Tel: Možnosti finanční podpory v rámci APZ Společensky účelná pracovní místa (SÚPM vyhrazená) - příspěvek na vyhrazení jednoho SÚPM může být dle zákona č. 435/2004 Sb. poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Výše příspěvku: Kč / měsíc Délka poskytování příspěvku: 9 měsíců Veřejně prospěšné práce (VPP) - se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v méně kvalifikovaných pracích při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť, popř. jiné činnosti odpovídající definici veřejně prospěšných prací v zákoně o zaměstnanosti. Výše příspěvku: Kč / měsíc Délka poskytování příspěvku: 12 měsíců Aktivizační pracovní příležitost (APP) - je určen pro zaměstnavatele, který vytvoří pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců nebo se ocitne v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelem může být obec, regionální spolek nebo sdružení (jako jsou například dobrovolní hasiči, kulturní spolky, rybářské, myslivecké svazy apod.). Příspěvek může být rovněž poskytnut i organizacím přímo řízeným obcemi, jako jsou technické služby (bez rozdílu právní formy) pokud provádějí činnosti ve prospěch obce a občanů (například úklid veřejných prostranství, údržba zeleně apod.), tedy činnosti, které slouží veřejnému účelu. Výše příspěvku: je stanovena na 60 Kč za každou odpracovanou hodinu Dohoda o provedení práce s maximálním rozsahem 40 hodin měsíčně s tím, že doba, na kterou může být dohoda o provedení práce mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem uzavřena je maximálně 3 měsíce. Které uchazeče o zaměstnání lze podpořit fyzické osoby se zdravotním postižením fyzické osoby do 25 let věku absolventi bez praxe fyzické osoby pečující o dítě do 10 let věku fyzické osoby starší 55 let věku fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců Které zaměstnavatele nelze v rámci APZ podpořit Příspěvky na jednotlivé nástroje a opatření APZ (dále jen příspěvky ) nelze poskytnout: 19

20 a) organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). b) organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (dle 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nejsou tyto organizační složky účetní jednotkou). c) žadateli o příspěvek (dále jen žadatel ), pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Příklady úspěšné spolupráce Centrum Matýsek, o.s., Roudnice nad Labem, 2. ZŠ Roudnice nad Labem UoZ, Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice, ZŠ a MŠ Křešice, ZŠ a MŠ Polepy, Little Monkeys, o.p.s, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Centrum MATÝSEK o.s. Roudnice nad Labem, Česko německá MŠ Staré Zdislavy, ZŠ a MŠ Křešice, ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Střední a MŠ, o.p.s. Žitenická, Litoměřice, Střední a MŠ, o.p.s., Sovova, Litoměřice, Soukromá MŠ, Dětský koutek s.r.o., Základní škola Proboštov, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, ZŠ Čestmíra Císaře, přísp. org., MŠ Cibuláček, Dubí, MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Biskupské gymn., ZŠ a MŠ Bohosudov, Základní umělecká škola, Základní a mateřská škola Krupka, ZŠ s rozšíř. vyuč. informatiky a výpočet techniky a další a další Bc. Marcel Kucr odbor KH Portál krizového řízení Ústeckého kraje / Sypos 2014 pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/ sypos.kr-ustecky.cz - Informační systém pro podporu krizového řízení na území Ústeckého kraje - V provozu od roku 2004 (Sypos), od roku 2008 portál KŘ (veřejná a neveřejná část) - Zapojení všech typů organizací zřizovaných krajem - Jednotný sběr údajů pro podporu řešení havarijních a krizových situací - Systematizace plánování a přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací Legislativa Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám, podílet se na ochraně životů, zdraví a bezpečí lidí, majetkových hodnot, infrastruktury, technologie a životního prostředí jedná se o jednu ze základních povinností (funkcí) státu Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému požadavek na systematickou přípravu kraje na řešení mimořádných událostí Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů požadavek na systematickou přípravu kraje na řešení krizových situací Vyhláška MŠMT č. 281/2001 nouzová péče o děti v krizové situaci ze strany určených škol a školských zařízení 20

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Oddělení ekonomiky státních financí Ing. Vlasta Holíková

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Oddělení ekonomiky státních financí Ing. Vlasta Holíková Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Oddělení ekonomiky státních financí Ing. Vlasta Holíková 101 škol a školských zařízení zřizovaných krajem střední školy, základní školy speciální, mateřské školy

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 č. j.: MSMT-9599/2015-2-ze

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče listopadu 2013

Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče listopadu 2013 Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče 18. - 21. listopadu 2013 Ing. Petr Kříž, OŠK, odd. organizační a vzdělávání, tel. 466 026 219 V Pardubicích dne 18. 11. 2013 Rejstřík škol a školských

Více

Zpráva o zpracování normativů na provozy škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem pro rok 2007

Zpráva o zpracování normativů na provozy škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem pro rok 2007 Zpráva o zpracování normativů na provozy škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem pro rok 2007 Úvod Jednou z cest, jak zjednodušit a zprůhlednit tvorbu příspěvku zřizovatele školám a školským

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Dodatek č. 1 k vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec

Více

Čl. 1. Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1. Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016 č. j.: MSMT- 44463/2015 ze dne 15. prosince 2015

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání

Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem Rada Středočeského kraje schválila svým usnesením č. 052-36/2009/RK ze dne 19.

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Rozpočet a financování

Rozpočet a financování Rozpočet a financování Porada ředitelů SŠ, DD, DM a CCV (zřizovatel kraj), SŠ a DD (zřizovatel soukromník), speciálních a praktických ZŠ, SŠ a OU (zřizovatel kraj, obec, soukromník), PPP a vedoucích SPC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne , č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne , č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 11. 11. 2014, č. j.: MSMT-32716/2014 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Směrnice pro výplatu příspěvku na dojíždění

Směrnice pro výplatu příspěvku na dojíždění Směrnice pro výplatu příspěvku na dojíždění vychází z motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji - Příspěvek na dojíždění (příloha č. 2) 1 Předmět programu a) Program bude realizován od

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na období

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE /2009

SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE /2009 SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 18.9. 2009 Pořadové číslo: 4/2009 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E Stipendium pro žáky ve vybraných oborech zámečník Změny:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1.

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně Dokument MŠMT č.j.: 26 582/2006-25 Vyhlášení rozvojového

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více