Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018"

Transkript

1 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, Tanvald

2 Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Statistika kriminality za roky 2013 a Data o vybraných druzích přestupků Problémové lokality Rámcová preventivní opatření 8 3 PRIORITY A CÍLE 8 4 VÝHLEDOVÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 9 5 KONTROLA REALIZACE A EVALUACE 9

3 1 Úvod Plán prevence kriminality města Tanvald pro rok byl zpracován s cílem jasně definovat a popsat problematiku kriminality ve městě a okolí a stanovit cíle, které budou tímto plánem řešeny a kontrolovány. Konkrétní způsob měření efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů bude vždy vypracován pro jednotlivé dílčí projekty, které budou součástí Plánu prevence kriminality města Tanvald pro daný rok. 2 Bezpečnostní analýza Město Tanvald s téměř 7000 obyvateli patří k městům v Libereckém kraji, kde se koncentruje větší počet sociálně vyloučených osob. K této situaci přispívá i vysoká nezaměstnanost a s tím spojená nižší životní úroveň obyvatelstva. Vzhledem ke snadné dostupnosti bydlení zde dochází k velké migraci a sestěhovávání sociálně slabých a nepřizpůsobivých osob. V praxi to znamená, že tyto osoby nemají téměř šanci získat práci a díky velkorysé politice státu mají zdarma slušné bydlení. Koncentrace těchto osob samozřejmě přináší problémy a nevraživost mezi občany Tanvaldu. Převažuje zde drobná kriminalita, zejména pak krádeže v ochodech, vykrádání chalup a bytů. Bohužel se zde vyskytla i loupežná přepadení s ublížením na zdraví. K nejvážnějšímu konfliktu došlo v roce 2012, kdy došlo k napadení starého muže, který při sebeobraně postřelil dvojici romských mladíků, z nichž jeden na svá zranění zemřel. Krádeže motorových vozidel, které byly v minulých letech velmi časté, se instalací MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) v Tanvaldu, Desné, Kořenově a Smržovce podařilo částečně snížit, ovšem systém by bylo dobré rozšířit a zmodernizovat tak, aby jej mohla plně využívat městská policie po vybudování nové služebny. Chybí zde také místo pro volnočasové aktivity mládeže, současná sportoviště, která jsou veřejně přístupná, je třeba doplnit a opravit. Jedná se zejména o hřiště nad Masarykovou ZŠ a hřiště u ŽŠ Sportovní. Masarykovu ZŠ navštěvuje nejvíce dětí a mládeže ze SVL (sociálně vyloučené lokality). Je třeba vytvořit podmínky a dostat děti a mládež na sportoviště a do přírody. Výhledově bychom se chtěli zaměřit i na pořádání letních i zimních táborů, právě pro tyto děti s tím, že by měly možnost půjčení jízdních kol, případně lyží. Hřiště u ZŠ na Šumburku bylo opraveno v loňském roce a je hojně využíváno. Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením pracují v Tanvaldu tři neziskové organizace. Občanské sdružení D.R.A.K má nyní sídlo na Výšině v Tanvaldu a orientuje se převážně na rodiny s postiženými dětmi. Mateřské a dětské centrum Maják nabízí rodinám s malými dětmi pohybové, tvořivé a vzdělávací prvky. Programy zaměřené na uživatele návykových látek ve městě zajišťuje občanské sdružení Most k naději dojíždějící z Liberce. Nově zde začalo působit sdružení Romodrom, ale zatím nejsou dostatečné informace o jejich práci. 3

4 2.1 Statistika kriminality za roky 2013 a 2014 Níže uvedená čísla, jsou ze zdroje poskytnutého Obvodním oddělením PČR Tanvald. Kriminalita (přečiny a zločiny) Celkem Násilná Mravnostní Majetková v % + 5, , , ,66 Z uvedeného přehledu se dá snadno vyčíst, že k největšímu nárůstu došlo v kategorii násilné kriminality - skoro k dvojnásobku toho co se událo v roce I ostatní uvedené kategorie vykazují plusové hodnoty, ale v mravnostní kategorii je 100% nárůst zavádějící s ohledem na četnost výskytu. Pachatelé Věk 0-14 Věk Věk 18 a více Recidivisté v % + 50, , , ,00 Z tabulky je patrné že, v Tanvaldě došlo ke spáchání přečinů a zločinů novými pachateli, dá se usuzovat, že tito pachatelé se rekrutují z nově přistěhovaných občanů. Oběti Děti 0 8 let Ženy Osoby starší 65 ti let v % -23, ,36-25,00 Z hlediska obětí je zaznamenán nárůst v kategorii ženy, u zbylých sledovaných kategorií došlo k poklesu, přesto čísla jsou i tak alarmující. 4

5 2.2 Data o vybraných druzích přestupků Následující údaje byly poskytnuty Obvodním oddělením PČR Tanvald Druh 2014 Počet obyvatel Přestupky absolutní počet Index na 10 tis. obyvatel (index) (%) Celkem ,3 361,9 + 4,6 +1,3 Veřejný pořádek Občanské soužití ,9 18,5 + 4,6 + 33, ,7 132,8-16,9-11,3 Proti majetku ,9 183,7 + 10,8 + 6,3 Alkohol a toxikomanie ,6 27,8 + 6,2 + 28,6 Následující údaje byly poskytnuty Městskou policií Tanvald Druh 2014 Počet obyvatel Přestupky absolutní počet Index na 10 tis. obyvatel (index) (%) Celkem ,5 204,8 + 52,3 + 34,3 Veřejný pořádek Občanské soužití ,0 18,5 + 1,5 + 9, ,1 +3, Proti majetku ,7 12,3 + 4, Alkohol a toxikomanie ,3 18,5 + 9, Doprava ,9 + 28,6 5

6 Seznam předaných přestupků MěÚ Tanvald Druh 2014 Počet obyvatel Přestupky absolutní počet Index na 10 tis. obyvatel (index) (%) Celkem ,2 400,4 + 46,2 + 13,4 Veřejný pořádek Občanské soužití ,8 12,3 + 1,5 + 14, ,0 210,9 + 16,9 + 8,7 Proti majetku ,9 120,1 + 29,2 + 32,2 Alkohol a toxikomanie ,2 27,7 + 1,5 + 5,9 2.3 Problémové lokality Mezi problémové lokality patřila dříve zejména oblast kolem tzv. někdejšího Titaniku, bloku činžovních domů na příjezdu do Tanvaldu od Velkých Hamrů, kde bydlela řada nepřizpůsobivých osob a bylo to znát i na okolí domů. Tuto lokalitu se podařilo očistit jednak částečným bouráním v rámci výstavby nového autobusového nádraží a instalací kamery MKDS u kruhové křižovatky. V současné době je místní situace mnohem lepší. Nyní se jeví jako problémovou lokalitou autobusové nádraží centrum, právě zde došlo v roce 2014 k vyhoření domu obývaného sociálně slabými občany, převážně Romy. Tento dům bude opraven a bude zde vybudována služebna Městské policie tak, aby zde měli prostor i Asistenti prevence kriminality. Problémovou lokalitou je i cyklostezka Tanvald-Desná, prostor nad vlakovou zastávkou zde došlo k napadení i ve dne, dále park pod kostelem na Šumburku K dalším problematickým lokalitám patří prostor kolem Pekařství Mašek a Krkonošská ulice na příjezdu směrem do Desné. Příčiny jsou stejné jako v prvním případě. Přímým kontaktem s občany na besedách s tematikou bezpečnosti jsou zjišťovány další lokality, jež lidé vnímají jako rizikové. Jsou to zejména: Prostor parčíku u pomníku TGM, který byl centrem pozornosti bezdomovců, kteří zde vyspávali a konzumovali alkoholické nápoje. V současné době jsou indicie, že se zde scházejí uživatelé drog. Doporučuje se využití mobilní kamery instalací v prostoru Domu dětí a mládeže a zvýšený dohled PČR a MP Tanvald. Prostor u nákupního centra v průsečíku ulic Horská a Palackého na Výšině v pátek a sobotu v nočních hodinách. Opilci zde dělají hluk a nepořádek. Doporučuje se zvýšený dohled MP Tanvald v uvedených časech. V denních i nočních hodinách tamtéž se vyskytují řidiči, kteří zde túrují vozy a prudkými starty i brzděním budí pozornost. Rychlou jízdou po sídlišti pak ohrožují ostatní účastníky provozu. Doporučuje se častější využití radaru a uplatnění sankcí. 6

7 Prostor tribuny na fotbalovém stadionu. V odpoledních a večerních hodinách se zde schází mládež konzumující alkoholické i nealkoholické nápoje a zůstává po nich značný nepořádek, včetně utržených a vysypaných košů na psí exkrementy. V několika případech byly správcem hřiště nalezeny střepy z lahví i na ploše hřiště, což může vést ke zraněním sportovců. Doporučuje se zvýšený dohled MP Tanvald, a to pěších hlídek s následnou kontrolou OP zde se nalézajících osob. Stojí za úvahu, zda místo pokut nebude v budoucnu možné využít nástroje veřejně prospěšných prací pro viníky podobných nepořádků. Prostor parkovišť u obchodních center. Prostor U lesíka a na dětském hřišti na Výšině Trvalým kontaktem s občany, ať už formou besed, či prostřednictvím místních médií, bude zajišťována zpětná vazba město občan. Dále zvážit využití asistentů prevence kriminality v uvedených lokalitách Titanik, 2-Mašek, 3-Krkonošská ulice, 4-Pomník TGM, 5-NC Výšina, 6-Stadion, 7-Parkoviště obchodních center, 8-Poštovní ulice, 9-Park na Šumburku, 10-Cyklostezka Tanvald-Desná, 11 U lesíka, 12 Dětské hřiště na Výšině 7

8 2.4 Rámcová preventivní opatření Město Tanvald přenechalo objekt bývalé DPS za symbolickou cenu charitě, která zde provozuje nízkoprahové centrum pro mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Městská policie v rámci preventivní činnosti navštěvuje tanvaldské školy a seznamuje mládež s riziky drogové závislosti, nebezpečí zneužívání, šikany a kriminality obecně. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s MP Tanvald pořádá přednášky pro seniory na téma bezpečnost, vzhledem k tomu, že právě senioři jsou spolu s dětmi nejzranitelnější skupinou. V této souvislosti je užitečné využití kriminalisty ve výslužbě JUDr. Hromady, jehož spolupráce s redakcí Tanvaldského zpravodaje a besedy s občany se ukazují jako velice žádané. Prevence kriminality dostává pravidelně prostor na stránkách Tanvaldského zpravodaje, který vychází i jako internetová verze. PČR má k dispozici současný systém MKDS Tanvald, Desná, Kořenov, Smržovka, Velké Hamry, Plavy. V důsledku jeho používání již byla vyřešena řada trestných činů, jež byly posléze publikovány v tisku. Od roku 2012 fungují tzv. společné hlídky PČR a městské policie, zejména se zaměřením na konkrétní akce ve městě, při nichž se počítá se shromážděním většího počtu osob. Tyto hlídky se velice osvědčily. Město Tanvald dlouhodobě pečuje o rozvoj sportu mládeže a tomu odpovídajícímu zázemí. Sportovní oddíly a jejich akce jsou městem podporovány. Za zmínku stojí Pohár běžce Tanvaldu, což je celoroční soutěž, v níž závodí v průběhu roku kolem 500 dětí od mateřských škol počínaje. V roce 2013 začaly probíhat pod záštitou městské policie a sportovního oddílu SOSHIKI Tanvald kurzy sebeobrany a sebeochrany zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel a ohrožené lokality. V rámci rozšíření a modernizace MKDS dostala městská policie dohledové pracoviště kamerového systému. Od tohoto opatření si slibujeme větší přehled MP nad středem města, což lze využít zejména při hromadných akcích, jako jsou Tanvaldské slavnosti, vánoční trhy, apod. 3 Priority a cíle Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Tanvaldu, snížením kriminality na minimum. Udržovat pořádek ve městě a snížit tak napětí mezi obyvatelstvem. Dostat děti a mládež z ulice na sportoviště Omezit zneužívání návykových látek a alkoholu. Zamezit vandalismu. Trvale podporovat pozitivní vztah veřejnosti a MP, nikoliv z hlediska represe, nýbrž, jako prevence a ochrany obyvatel. 8

9 Průběžně informovat obyvatele Tanvaldu o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim. Učinit Tanvaldsko příjemným a bezpečným cílem pro turisty. Zvýšit povědomí a obranyschopnost nejsnáze zranitelných skupin obyvatel, zejména dětí a seniorů. Zvážit možnost vytvoření dalšího informačního média vedle Tanvaldského zpravodaje a webových stránek města, které by se mimo jiné zabývalo i otázkami bezpečnosti ve městě, a to jak vnější, tak i vnitřní. 4 Výhledová preventivní opatření Pokračovat v modernizaci a rozšiřování kamerového systému pod dohledem PČR a MP Tanvald. Více využívat mobilní kamerové soupravy v režii MP. Instalovat kde dochází k ničení veřejného majetku, byť by toto opatření mělo mít pouze odstrašující charakter. Operativně upravit pracovní dobu městské policie tak, aby byla pokryta časová období považovaná za riziková. Zvážit možnost trvalého dohledu nad kamerami např. využitím osob s tělesným postižením, jako jsou např. vozíčkáři. Vytvořit pozice asistentů prevence kriminality a zapojit je do systému zklidnění situace ve městě. Více využívat radar pro měření rychlosti v nebezpečných místech města. Rozvíjet stávající sportoviště, případně vytvářet nové prostory pro využití volného času dětí a mládeže /klubovna, hřiště, park/. Zvážit možnost vytvoření pozice domovníků v rizikových lokalitách. 5 Kontrola realizace a evaluace Kontrola realizace evaluace jednotlivých opatření proběhne jednou ročně. Dojde k porovnání výchozí a současné situace, vyhodnotí se jednotlivé zrealizované cíle a dopady na cílové skupiny dle hodnotících kritérii. Po vyhodnocení bude rozhodnuto o případném rozšíření bezpečnostních opatření či jejich zlepšení. 9

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013 Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 Ú V O D Rada města na svém zasedání dne 30. října jednomyslně schválila vznik městské policie v

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více