A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit"

Transkript

1 A/A Slečný evopsý efeenční ámec CD udio Ruštin pe stedné šoly Učebnic pcovný zošit evopsý efeen ní Sle ný ámec Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit mec e f fe e á n ní udio CD Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit! vopsý B e evopsý efeen ní Sle ný ámec mec f fe á e n ní CD 7 lecí ovcí jednoty A/A+ OBALKA KLASSindd :8:8 Slečný evopsý efeenční ámec KАCC! UČEBNICE RUŠTINY střední jzyové šoly udio 3 A/A CD udio Ruštin střední šoly Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit NOVĚ! eletonicá veze učebnic NOVÉ PRACOVNÍ LISTY

2 Komnenty KАCC! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT PRO ŽÁKY PRO UČITELE KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM Učebnice KАCC! je npsná především studenty středních šol K výuce ji mohou užívt úplný zčátečníci i očilý studenti uštiny Třídílná sd učebnice KАCC! dovede studenty n úoveň B Obsh i metodicé zpcování celého soubou odvídá ždvům Slečného Evopsého efeenčního ámce jzyy HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY KАCC!: učebnice pcovní šit v jednom svzu modení gficé zpcování tuální motivující témt součsná živá uštin soustvné shnování jzyových zntů dosttečně velá zásob cvičení dvojjzyčné yny e cvičení v pvním duhém díle KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM ELEKTRONICKÁ VERZE UČEBNIC Kompletní učební mteiál je diszici té n intenetu, de zoupení licence, pcujete studenty střednictvím intetivní tbule či dtjetou Pomocí speciálních funcí lze psát, zvýzňovt i sývt odývt řešení jednotlivých cvičení VÝHODY ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC: KOMPLEXNOST učebnice, pcovní šit i přehávání slechů v MP3 fomátu v jednom ÚSPORA ČASU zobzení i sytí řešení všech cvičení, ychlé listování i slech MP3 jedním linutím FLEXIBILITA vepsné známy úpvy zůstnou uložení přístupné do dlší hodiny Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Metodicá příuč učitele n CD-ROM - ZDARMA e stžení n webu Zísejte přístup eletonicým učebnicím ZDARMA! více info n slední stně KАCC! 3 Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu ON-LINE CVIČENÍ DOSTUPNÁ ZDARMA NA WWWKLETTCZ AZBUKA KROK ZA KROKEM PRO ŽÁKY Pcovní listy Pcovní listy slouží jo písn zčátečníy nácvi zbuy Cvičení vycházejí z jednotlivých lecí, teé nchází v příslušných učebnicích Klett nldtelství Po využívání těchto online cvičení není třeb egistovt n webových stánách Všechn online cvičení jsou dostupná zdm VÍCE INFORMACÍ O ELEKTRONICKÝCH VERZÍCH UČEBNIC NALEZNETE NA WWWIKLETTCZ

3 STRUKTURA LEKCÍ УРОК класс CO SE V LEKCI NAUČÍTE Мой класс ШАR ЗА ШАRОМ - PROCVIČENÍ OBTÍŽNÝCH FONETICKÝCH М ЏЎКЧ A GRAMATICKÝCH ЙВ JEVŮ УРОК Й ЀЌБРТЬЫ Ђ Ѝ Н ПЕЗЋЊАЏ ХЧ У ЇЋЍА за шáгом Шаг ИЙЙК Ч Ь Tujeme přízvu! ХЕЗ ЧМЇЋЍАХ А Н Б М ) Poslouchejte zoně zuste b) Přečtěte čáou nhls ЎК это ѴЇПО привéт ЊҐѴoznčit ВЏ ve slovech slbiu, Й Ь vyslovován ЬЭЧҐ teá je důzně покá ЬЫ Й áша домá это - покá - парта - водá - дома РТ рекá - мама Ира домá - папа - карта водá ЀЌБ - какáо - привет дóма Tujeme intonci ) Jý ozdíl je mezi česou o usou intoncí? Poslechtěte si otázu gficy nznčte intonci V této leci nučíte zdvit ozloučit předstvit zeptt n o služá/služčy přečíst npst pvní usá slov V této leci nučíte! zdvit Se ozloučit znmte, sím ь, пожáлуйста! m ů Познакóмьтес předstvit áz ob zeptt n o t přiřďte а) Poslechněte si tex služá/služčy přečíst npst pvní usá slov š Vito Dá I Vdim ou odvěď b) Vybete spávn Koli je Dáše let? Kde bydlí Dáš? v Mosvě v Petohdě v Minsu Dáš 5 7 Co má Vito ád? divdlo st cestování Vito I Ира Vdim Именá Jm šich hdinů píší n а) Poovnejte, juou ltinou zb česá písmen b) Sjte usá te, že? b) Poslouchejte opujte 3 Tue výslovnost ) Poslouchejte opujte, soustřeďte n výslovnost písmene ш b) Přečtěte smi твои Přízvu je důz n učitou slbiu ve slově áша - áши - Мáша - Мáши - Миша - Миши - вáша - кóшка - ша - Шарáпова Привéт! [Pivět!] óбрый день! [Dóbyj děň!] Покá! [Pá!] о свидáния! [D svidánij!] Как делá? [K dilá?] А как твои делá? [A tvjí dilá?] А как у тебя? [A u tib á?] je Спасибо, хорошó [Spsíb, chšó]? Vdim ád h dí I cho řídy é t te Do l fotbтóже хорошó [Tóže Тóже Tóže chšó] chšó do pvního tenis očníu n Ничегó Нормáльно [Ničivó Нормáльно [Ničivó Nmáľn] Nmáľn hoej univezitě Как тебя зовýт? [K зовýт? [K tib á zvút? zvút?] do třídy s Dášou Меня зовýт [Miňá Miňá zvút ] zvút Vitoem А где ()? [A o jeden oční? [A gdě Vít? Vít?] výš než Dáš а t š о v d ш о в а к д р т šolního ou Tento l, stejně jo u nás, zčáte ná ve většině usých šo studenti pvních tříd očníů znmují me zn um dt o tot í i zář žác výjimečný, je to den, dy inách n dlouhou dobu do šoly vcejí den je v Rusu nsto níů pázdn oč ších vyš ti den stu cím Poud n ulici i šolou, žác é žáci dují svým vyučují den? Moře větin, te to ten icé typ u el Rus y učit Co je v ou yticí, je to bezchyb táte člově s obovs Мой класс! Как делá? [K dělá?] А как твои делá? [A tvojí dělá?] Как тебя зовýт? [K tibjá zvut?] А где? [A gde Víto?] моя Повторите словá и фрáзы дáнного урóока Zopujte si slov výzy lece аша Знáете ли вы? Ví J máš? A j máš ty? J enuješ? Kde je Vito? кáрта Ahoj! (při tání) Dobý den! Ahoj! (při loučení) N shlednou! J máš? A j máš ty? A co ty? Děuji, dobře Ty dobře Ujde to Nomálně J enuješ? Jmenuji A de je (Vito)? Понедельник П онедельник деньмой класс! 7 VÍTE, ŽE? - ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNÉHO RUSKÉHO ŽIVOTA, KULTURY I HISTORIE Знáете ли вы? Rus ze stého Ř si Ivn Dostlo do ní toto jednoduc Ru n em m jší ně ušil ny zjedn ysi bylo nejozšířerusi nostřec jehood Dostlo výszelovstého Ivn Č ncou bylo nejozšířenějším em nio KdysiKd m dorus nn usé bylvýslovnost nglicému John, f n, zjednodušil nyní toto jednoduché dob J u Čm původní vodníbylionn u půdob ém s čejohn, fncouzsému Jen, nglicému do Jn,bá u Po česému Podobá tě o znjí v celém světě svě o znjí v celém John němecému němecému John Знáете ли вы? PROJEKT - STUDENTŮM PŘINESE MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZJIŠTĚNÍ A INFORMACÍ Проéкт! Pojet! o něm můžeš říci? Jé je nejozšířenější česé o? Co oje t! т! P оéк žensá nejčstěji vysytují v česých lidových hádách? ПKteáрmužsá Co o něm můžeš říci? o? oužívjí sé áteli obvyle p V odině, mezi př jší če ých hádá Jé je nejozšířeně zácené zdobnělé doby řes tních en ytují v česých lidov vys ěji st jč ne á ns že á žs bvyle Kteá mu Витя, Витюша, mezi přáteli o áрья, áша, áшенька Co sobě ptří? Sjte oficiální domácí dobu en Přečtěte Вáдик а, áшенька митрий Ирина áрья, áш ní? Sjte oficiál te Co sobě ptříbu Přečtě en do domácí I Přízvu v uštině jo npř lbiu ve slově Češtin ptří jzyům (stejně Co je to přízvu? Přízvu je důz n učitou s í slbice stálý, pevný V češtině je přízvu vždy n pvn lštin nebo fncouzštin), teé mjí přízvu slov v volný, hyblivý n, má tz ř ngličti jo np dobně ř V uštině to už t jednoduché není Ruštin, i slbice může doonce změnit význm slov, np přízvu Přízvu t může objevit n teéol omy mu; дóма [dóm] = dom, домá [dmá] = d мукá [muá] = mou, мýка [mú] = utpení, авáйте познакóмимся! Seznmte! Vypište si n tičy z ámeču ze cvičení v PS Seznmte služáy d novými y přízvuu n výslovnost III Výslovnost ш IV Přítomný čs sloves быть V Oslovování теáтр БИТ tičy z Vypište si n PS v cvičení vými y olužáy d no Seznmte sp нáшу собáку ATIKY PŘEHLED GRAM /нáша, ваш/ záen оя, твой/твоя, наш II Přivlstňovcí nebo -я: нáша tím známe мой/м - n z nci me o záj n cích tiny ov zdíl od češ Z usých přivlstň ensý od mjí n o o ž y p tv, že вáша Všimněte si стрá бáбушка, моя се ám ád(-) jádření česého M ть (oho, би užívá sloveso лю III Vy ho, co) v uštině Mám ád(-) (o sl: o čí néh not K vyjádření česého jed jen v 3 osobě e ho ztím mím й? тяжёлы co), u день ьник класс! Понедел 8 Мой я люблю он любит спорт иги Брат любит Npř: люблю кн áш На d? брат сестрá спорт кóми авáйте позна о Кá эт А ел áв Это П песни песни Óчень приятно но ят ри Óчень п тéннис Zontolujte, co už umíte: známé umímе předstvit umím zeptt n o ne osoby otci em em umímе oslovit ozumímе átým zdvořilostním fázím í o, umímе zeptt, j omu dř меня, у тебя (d ám, máš ého m í čespst ně užívá výzů у oli slov ečíst n Vyjádřen uimímе př, co) v uštině oho ( áš, m ám m ch vět átý K vyjádření česého á рат У тебя сестр co), npř У меня б кино т? Kdo má co á 3 Кто что люби sjte ) Poslouchejte umímе zdvit mád ozloučit им Ирина b) Poslechněte si tento text ještě jednou Je Vše řešení spávné? вáновна! митрий mte! сестрá акóмимся! Sezn авáйте познáша ámeču ze dem, npř Привéт, Ира! óбрый день, Вéра И Вáд авáйте познакóмимся Меня зовýт Áнна Это Пáвел А это Кáтя Óчень приятно Óчень приятно книги брат семья день Понедельник 6 Моя V uštině, n ozdíl od češtiny, oslovujeme pá [Dóbyj děň, Vě Ivánvn!] Натáлья přítomného čsu sloves быть: V uštině n ozdíl od češtiny neexistují tvy A tohle já A это я A de je Vito? А где? To jsou domy Это домá Ира, Натáша, Натáшенька ша, áши, Витя áша, áшенька ) Poslouchejte sjte v uštině vždycy tvdá, nidy neměčí: á Rusé ш vyslovujeme tvdě, tto souhlás je Мáша, Мáши има, имочка áрья 3 Кто что любит? Kdo má co ád? Vliv ze, u, n teé nchází přízvu, vyslovujeme dlou Přízvu má té velý vliv n výslovnost Slbi cí, npř vyslovujeme mě důzně, átce, s tzv edu důzně Nop osttní, nepřízvučné slbiy vjí] ], твои [t это [ét], дóма [dóm], покá [pá ných) smohlá mění velmi význě, npř Výslovnost něteých nepřízvučných (eduov nepřízvučné o vyslovujeme jo [] V odině est nělé doby ř zácené zdob Ира, Ирочка Натáлья PŘEHLED GRAMATIKY II áрья GRAMATICKÝ PŘEHLED книги БИТ áша nou jed tě ješ xt te si tento b) Poslechnětení spávné? Je Vše řeše нáшу собáку льяник день демь я се Поне 6 Мо кино PŘEHLED GRAMATIKY I Vyjádření česého mám, máš K vyjádření česého mám, máš (oho, co) v uštině užívá výz ů у меня, у тебя (do, nimi co), npř У меня брат У тебя сестрá slov nebo je před u IV Výslovnost, ju] Jsou-li n zčát [msáj], мою [júij]; морскáя čteme jo [j, je, jo сно [jásn], рий Písmen я, е, ё, ю o: я pln ] n h [j vujeme v nic ], smohlás, vyslo душка [děiiduš Přivlstň ovcí záen jó] ď], тётя [ťóť], дé [mjú], твоё [tv měce: дядя [ďá e ji em, čt s hlá sou Z usých přivlstňovcích záen ztím známe мой/моя, твой/тво Jestliže je před nimi я, наш/нáша, ваш/ ivó] mněte si, že tvy žensý od mjí n ozdíl od češtiny n onci - n slbé Витюша [viťúš] егó vyslovujeme [j o átéвáша Vši ebo -я: нáша vyslovujeme [jijó], zvuem vyslovují j pří р ор řed кто икт ce p Ви Osobní záeno её ]: В bi []: бáбушка, í sl ý ý [ моя сест рá dobn u zvu ý zv hlásy o, v pvn jo átý nejsn u Nepřízvučné smo zvu pří, адим [vdím] é átté o á []: зовýт [zvút], В ě jo ně obn dob d ujíí vuj lov vysslo ód] em vy [vít], мóда [m ень [óč eň], í slbice před přízvu ý nejsný zvu: óчiii Vyjádření česého Mám ád(-) sy е, я v pvn át hlá o mo j é s uu učn řízv Nepřízv vá ], p stá], янвáрь [jin K vyjádření česého Mám ád(-) (oho, co) v uštině užívá slove slbé [i]: сестрá [s i so любить (oho, co), umíme ho ztím jen v 3 osobě jednotného čísl: тётя [ťóť] ZKONTROLUJTE, CO UŽ UMÍTE OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ umíte: Zontolujte, co už it členy své odiny t átce předstv nov e umíme něco mám, vlstním umíme vyjádřit, že ůzné fe t nov e íme um mády vé it s nám umíme z blízcí m ád (-) já moji umíme říci, co má ířt omácí zv umíme enovt d ья ик день семльн Поняеде 0 Мо я люблю он любит Npř: люблю книги Брат любит спорт IV Výslovnost Písmen я, е, ё, ю čteme jo [j, je, jo, ju] Jsou-li n zčátu slov n ebo je před nimi smohlás, vyslovujeme v nich [j] nplno: ясно [jásn], рий [júij]; м орскáя [msáj], мою [mjú], твоё [tvjó] Jestliže je před nimi souhlás, čteme ji měce: дядя [ďáď], тётя [ťóť ], дéдушка [děduš], Витюша [viťúš] Osobní záeno её vyslovujeme [jijó], егó vyslovujeme [jivó] Nepřízvučné smohlásy o, v pvní slbice před přízvuem vyslov ují jo áté slbé []: зовýт [zvút], [vdím], přízvuu jo átý nejsný zvu dobný []: [vít], мóда [mód] Nepřízvučné smohlásy е, я v pvní slbice před přízvuem vyslov ují dobně jo áté slbé [i]: сестрá [s istá], янвáрь [jinvá ], přízvuu jo átý n ejsný zvu: óчень [óč eň], тётя [ťóť]

4 PRACOVNÍ SEŠIT ROZŠIŘUJE, PROCVIČUJE A UPEVŇUJE AKTIVITY PROBÍRANÉ V DANÉ LEKCI 5 Интервью с ди-джéем Přečtěte si ozhovo s DJ doplňte sloves z nbídy Редактор: У нас сегодня в гостях извéстный ди-джей Как ты, кто такой ди-джей? Человéк, который просто ставит музыку? и-джей: Нет! Работа ди-джéя намного сложнéе! Это цéлая философия Представь себé, ты в клуб, темно, мигает стробоскоп Ты ритм, танцевать среди таких же, как и ты Тобой управляет музыка, а музыкой ди-джéй» Редактор: Что нужно знать ди-джéю? и-джей: Нужно понять, что ты никому не нужен И даже éсли тебя возьмут в клуб, платить тебé будут очень ь думаешь начинаешь 3 видишь люблю 5 слышишь 6 заходишь 7 управляет 8 посовéтуешь 9 стоишь и очень мало, а трéбовать очень много Редактор: Как это понять? и-джей: Когда ты за пультом, ты всех Надо знать, что играть! Просто ставить трéки один за другим это не ди-джéинг, надо умéть сводить трéки, это тоже искусство, вроде фильма Редактор: Что ты тем, кто хотят стать ди-джéями? и-джей: Чтобы работать в клубе, надо умéть работать с профессиональной аппаратурой и чувствовать людéй Быть ди-джéем непросто, но я очень свою работу сводить трéки mixovt hudbu Tобой управляет музыка, а музыкой управляет ди-джей Tebe řídí hudb DJ řídí hudbu трéбовать ždovt чувствовать cítit Расписание поезда 0Е Прага Москва Страна ород/вокзал прибытие Отправление Чехия Прага- Колин 9 Острава-лавный вокзал 08 Польша Катовице 053 Варшава ентральная 00 0 Тересполь 30 Беларусь Минск 8 35 Орша 050 Россия Смоленск 003 Москва Расписание поезда 09 Санкт-Петербург Прага страна город/вокзал Россия Санкт-Петербург прибытие отправление Невель Беларусь Витебск 338 Минск 35 Польша 008 Брест-ентральный Варшава ентральная Катовице Чехия Богумин Острава 08 Оломоуц NOVINKA AZBUKA KROK ZA KROKEM - PRACOVNÍ LISTY Pcovní listy mohou studentům zvládnout obtížné zčáty sjené s osvojením zbuy Tto písn zčátečníy je ideální doplňový mteiál učebnicové řdě KАCC! Pcovní listy zbuu jsou 3 pvní lece od nejlehčích nejtěžší zny NOVINKA PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA KLASSNYJE DRUZIA -3 (КАССНЫЕ РУЗЬ) Třídílná výuová sd výuu uštiny jo duhého cizího jzy n ZŠ nebo v nižších očnících víceletých gymnázií Sd sládá z učebnice s CD, pcovního šitu žáy metodicé příučy učitele Pvní díl bude té ozšířen o písnu nácviu Azbuy tuální motivující témt blízá žáům 7, 8, 9 tříd ZŠ dvojjzyčné yny v pvním i duhém díle stupné osvojování zbuy v pvních 3 lecích MP3 e stžení zdm, tnsipce textů v metodicé příučce jety s mezipředmětovým změřením páce s temticými oiginálními videi mgzínu «Ералаш» 69 Повторéние мать учéния lss czindb :6:39 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Пардубице 0530 Прага- Повторéние мать учéния lss czindb :6:3 s náměty n elizci ždé lece líč tnsipce slechů texty jejich řešení 70 PRACOVNÍ LISTY Аzbu o z oem а А а П п П п p б Б б b А Р р Р р В в В в v Б С с С с s d У у Т т Т т t г г g д д ф f Х х ch ц c Ч ч č Ш ш š щ šč ъ У у u Е е Е е je (-e) ф Ё ё Ё ё jo (-o) Х х ж ж ž ц З з З з z Ч ч И и И и i Ш ш Й й Й й j щ К к К к ъ л л l Ы ы ы y Ь ь ь М м Н н О о М м Н н О о m n o Э э Э э e ю ju (uu) я j (-) ю я ы y Vychází n jře 0! VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWWKLETTCZ

5 Klett nldtelství so Půmyslová 7/ 0 00 Ph 0 wwwlettcz Mg Kolin Myšová vedoucí edce Tel: Bc Luáš Tyl obchodní ředitel Tel: Máte-li zájem o dobnější infomce Npište nám n e-mil: Volejte n telefonní číslo: Vyplňte odešlete fomulář Zísejte ód eletonicým učebnicím ZDARMA! Ano, mám zájem o bezpltný přístup eletonicým učebnicím KАCC! n tále wwwilettcz Ano, mám zájem o předstvení celého učebního tu KАCC! n šole, de obdžím zdm celou sdu i přístuvý ód n wwwilettcz Jmo příení: Název šoly/ognizce: Ades šoly/ognizce: Můj E-Mil: Telefon: Vyplněním fomuláře ničemu nezvzujete, neuzvíáte žádnou smlouvu nic nebudete pltit Záoveň souhlsíte zpcováním osobních údjů slečností Klett nldtelství so V souldu s 5 záon č 0/000 Sb o ochně osobních údjů jsou všechny údje uvedené v tomto fomuláři shomžďovány výhdně účely zsílání infomčních obchodních sdělení

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Učebnice současné ruštiny

Učebnice současné ruštiny Olga Belyntseva, Adam Janek Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка 1. díl + MP3 Computer Press Brno 2011 Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка, 1. díl + MP3

Více

Obsah. Obsah (Содержание)

Obsah. Obsah (Содержание) A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Obsah Obsah (Содержание) Lekce 1 Dobrý den! Lekce 1/1 Kdo je to?... 4 Být (быть), abeceda (алфавит) Lekce 1/2 Narozeniny....... 8 Časování

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ Školní vzdělávací program Kuchař číšník SSOU ATHOZ OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 Organizační, personální a materiální podmínky 11 Učební

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

Interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice 2015 Přírodověda Výukové programy Matematika Český jazyk Interaktivní učebnice a další... Vážení přátelé, těší nás, že jste otevřeli náš katalog. Můžete se v něm seznámit s úplnými řadami učebnic pro 1.

Více

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR CD 1 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE CD 2 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY!

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! CD внутри ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Мы приглашаем вас в нашу группу! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ NATALIYA DOTSENKO ANNA EVSINA Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce,

Více

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk) Metodická příručka Komunikuji-tedy jsem (ruský jazyk) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Lenka Zatloukalová Základní škola,

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15

=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15 =:= Čj.: USTR 1-6/201 5 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne 26. 6. 20 15 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 2. července 20 15 Počet l i s t ů : 9 Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY

DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY DREKT NEU UČEBNCE NĚMČNY pro střední školy NOVĚ! elektronická verze učebnic NOVNKA! CVČEBNCE NĚMECKÉ GRAMATKY KOMONENTY DREKT NEU! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT RO ŽÁKY RO UČTELE DREKT NEU

Více

Чешский язык для русскоговорящих

Чешский язык для русскоговорящих Ljuba Mrověcová Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící 2. díl Computer Press Brno 2011 Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící, 2. díl LJUBA MROVĚCOVÁ Computer Press,

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Studijní a učební obory: STROJÍRENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ POLYGRAFICKÉ EKONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ USNÍ, PLASTŮ A PRYŽE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Studijní a učební obory: STROJÍRENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ POLYGRAFICKÉ EKONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ USNÍ, PLASTŮ A PRYŽE ŠKOLNÍ ŘÁD Studijní a učební obory: STROJÍRENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ POLYGRAFICKÉ EKONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ USNÍ, PLASTŮ A PRYŽE OBSAH Školní řád 3 Rozpis zvonění teoretické výuky SPŠP - COP Zlín 10 Pravidla

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více