A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit"

Transkript

1 A/A Slečný evopsý efeenční ámec CD udio Ruštin pe stedné šoly Učebnic pcovný zošit evopsý efeen ní Sle ný ámec Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit mec e f fe e á n ní udio CD Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit! vopsý B e evopsý efeen ní Sle ný ámec mec f fe á e n ní CD 7 lecí ovcí jednoty A/A+ OBALKA KLASSindd :8:8 Slečný evopsý efeenční ámec KАCC! UČEBNICE RUŠTINY střední jzyové šoly udio 3 A/A CD udio Ruštin střední šoly Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit NOVĚ! eletonicá veze učebnic NOVÉ PRACOVNÍ LISTY

2 Komnenty KАCC! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT PRO ŽÁKY PRO UČITELE KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM Učebnice KАCC! je npsná především studenty středních šol K výuce ji mohou užívt úplný zčátečníci i očilý studenti uštiny Třídílná sd učebnice KАCC! dovede studenty n úoveň B Obsh i metodicé zpcování celého soubou odvídá ždvům Slečného Evopsého efeenčního ámce jzyy HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY KАCC!: učebnice pcovní šit v jednom svzu modení gficé zpcování tuální motivující témt součsná živá uštin soustvné shnování jzyových zntů dosttečně velá zásob cvičení dvojjzyčné yny e cvičení v pvním duhém díle KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM ELEKTRONICKÁ VERZE UČEBNIC Kompletní učební mteiál je diszici té n intenetu, de zoupení licence, pcujete studenty střednictvím intetivní tbule či dtjetou Pomocí speciálních funcí lze psát, zvýzňovt i sývt odývt řešení jednotlivých cvičení VÝHODY ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC: KOMPLEXNOST učebnice, pcovní šit i přehávání slechů v MP3 fomátu v jednom ÚSPORA ČASU zobzení i sytí řešení všech cvičení, ychlé listování i slech MP3 jedním linutím FLEXIBILITA vepsné známy úpvy zůstnou uložení přístupné do dlší hodiny Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Metodicá příuč učitele n CD-ROM - ZDARMA e stžení n webu Zísejte přístup eletonicým učebnicím ZDARMA! více info n slední stně KАCC! 3 Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu ON-LINE CVIČENÍ DOSTUPNÁ ZDARMA NA WWWKLETTCZ AZBUKA KROK ZA KROKEM PRO ŽÁKY Pcovní listy Pcovní listy slouží jo písn zčátečníy nácvi zbuy Cvičení vycházejí z jednotlivých lecí, teé nchází v příslušných učebnicích Klett nldtelství Po využívání těchto online cvičení není třeb egistovt n webových stánách Všechn online cvičení jsou dostupná zdm VÍCE INFORMACÍ O ELEKTRONICKÝCH VERZÍCH UČEBNIC NALEZNETE NA WWWIKLETTCZ

3 STRUKTURA LEKCÍ УРОК класс CO SE V LEKCI NAUČÍTE Мой класс ШАR ЗА ШАRОМ - PROCVIČENÍ OBTÍŽNÝCH FONETICKÝCH М ЏЎКЧ A GRAMATICKÝCH ЙВ JEVŮ УРОК Й ЀЌБРТЬЫ Ђ Ѝ Н ПЕЗЋЊАЏ ХЧ У ЇЋЍА за шáгом Шаг ИЙЙК Ч Ь Tujeme přízvu! ХЕЗ ЧМЇЋЍАХ А Н Б М ) Poslouchejte zoně zuste b) Přečtěte čáou nhls ЎК это ѴЇПО привéт ЊҐѴoznčit ВЏ ve slovech slbiu, Й Ь vyslovován ЬЭЧҐ teá je důzně покá ЬЫ Й áша домá это - покá - парта - водá - дома РТ рекá - мама Ира домá - папа - карта водá ЀЌБ - какáо - привет дóма Tujeme intonci ) Jý ozdíl je mezi česou o usou intoncí? Poslechtěte si otázu gficy nznčte intonci V této leci nučíte zdvit ozloučit předstvit zeptt n o služá/služčy přečíst npst pvní usá slov V této leci nučíte! zdvit Se ozloučit znmte, sím ь, пожáлуйста! m ů Познакóмьтес předstvit áz ob zeptt n o t přiřďte а) Poslechněte si tex služá/služčy přečíst npst pvní usá slov š Vito Dá I Vdim ou odvěď b) Vybete spávn Koli je Dáše let? Kde bydlí Dáš? v Mosvě v Petohdě v Minsu Dáš 5 7 Co má Vito ád? divdlo st cestování Vito I Ира Vdim Именá Jm šich hdinů píší n а) Poovnejte, juou ltinou zb česá písmen b) Sjte usá te, že? b) Poslouchejte opujte 3 Tue výslovnost ) Poslouchejte opujte, soustřeďte n výslovnost písmene ш b) Přečtěte smi твои Přízvu je důz n učitou slbiu ve slově áша - áши - Мáша - Мáши - Миша - Миши - вáша - кóшка - ша - Шарáпова Привéт! [Pivět!] óбрый день! [Dóbyj děň!] Покá! [Pá!] о свидáния! [D svidánij!] Как делá? [K dilá?] А как твои делá? [A tvjí dilá?] А как у тебя? [A u tib á?] je Спасибо, хорошó [Spsíb, chšó]? Vdim ád h dí I cho řídy é t te Do l fotbтóже хорошó [Tóže Тóже Tóže chšó] chšó do pvního tenis očníu n Ничегó Нормáльно [Ničivó Нормáльно [Ničivó Nmáľn] Nmáľn hoej univezitě Как тебя зовýт? [K зовýт? [K tib á zvút? zvút?] do třídy s Dášou Меня зовýт [Miňá Miňá zvút ] zvút Vitoem А где ()? [A o jeden oční? [A gdě Vít? Vít?] výš než Dáš а t š о v d ш о в а к д р т šolního ou Tento l, stejně jo u nás, zčáte ná ve většině usých šo studenti pvních tříd očníů znmují me zn um dt o tot í i zář žác výjimečný, je to den, dy inách n dlouhou dobu do šoly vcejí den je v Rusu nsto níů pázdn oč ších vyš ti den stu cím Poud n ulici i šolou, žác é žáci dují svým vyučují den? Moře větin, te to ten icé typ u el Rus y učit Co je v ou yticí, je to bezchyb táte člově s obovs Мой класс! Как делá? [K dělá?] А как твои делá? [A tvojí dělá?] Как тебя зовýт? [K tibjá zvut?] А где? [A gde Víto?] моя Повторите словá и фрáзы дáнного урóока Zopujte si slov výzy lece аша Знáете ли вы? Ví J máš? A j máš ty? J enuješ? Kde je Vito? кáрта Ahoj! (při tání) Dobý den! Ahoj! (při loučení) N shlednou! J máš? A j máš ty? A co ty? Děuji, dobře Ty dobře Ujde to Nomálně J enuješ? Jmenuji A de je (Vito)? Понедельник П онедельник деньмой класс! 7 VÍTE, ŽE? - ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNÉHO RUSKÉHO ŽIVOTA, KULTURY I HISTORIE Знáете ли вы? Rus ze stého Ř si Ivn Dostlo do ní toto jednoduc Ru n em m jší ně ušil ny zjedn ysi bylo nejozšířerusi nostřec jehood Dostlo výszelovstého Ivn Č ncou bylo nejozšířenějším em nio KdysiKd m dorus nn usé bylvýslovnost nglicému John, f n, zjednodušil nyní toto jednoduché dob J u Čm původní vodníbylionn u půdob ém s čejohn, fncouzsému Jen, nglicému do Jn,bá u Po česému Podobá tě o znjí v celém světě svě o znjí v celém John němecému němecému John Знáете ли вы? PROJEKT - STUDENTŮM PŘINESE MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZJIŠTĚNÍ A INFORMACÍ Проéкт! Pojet! o něm můžeš říci? Jé je nejozšířenější česé o? Co oje t! т! P оéк žensá nejčstěji vysytují v česých lidových hádách? ПKteáрmužsá Co o něm můžeš říci? o? oužívjí sé áteli obvyle p V odině, mezi př jší če ých hádá Jé je nejozšířeně zácené zdobnělé doby řes tních en ytují v česých lidov vys ěji st jč ne á ns že á žs bvyle Kteá mu Витя, Витюша, mezi přáteli o áрья, áша, áшенька Co sobě ptří? Sjte oficiální domácí dobu en Přečtěte Вáдик а, áшенька митрий Ирина áрья, áш ní? Sjte oficiál te Co sobě ptříbu Přečtě en do domácí I Přízvu v uštině jo npř lbiu ve slově Češtin ptří jzyům (stejně Co je to přízvu? Přízvu je důz n učitou s í slbice stálý, pevný V češtině je přízvu vždy n pvn lštin nebo fncouzštin), teé mjí přízvu slov v volný, hyblivý n, má tz ř ngličti jo np dobně ř V uštině to už t jednoduché není Ruštin, i slbice může doonce změnit význm slov, np přízvu Přízvu t může objevit n teéol omy mu; дóма [dóm] = dom, домá [dmá] = d мукá [muá] = mou, мýка [mú] = utpení, авáйте познакóмимся! Seznmte! Vypište si n tičy z ámeču ze cvičení v PS Seznmte služáy d novými y přízvuu n výslovnost III Výslovnost ш IV Přítomný čs sloves быть V Oslovování теáтр БИТ tičy z Vypište si n PS v cvičení vými y olužáy d no Seznmte sp нáшу собáку ATIKY PŘEHLED GRAM /нáша, ваш/ záen оя, твой/твоя, наш II Přivlstňovcí nebo -я: нáша tím známe мой/м - n z nci me o záj n cích tiny ov zdíl od češ Z usých přivlstň ensý od mjí n o o ž y p tv, že вáша Všimněte si стрá бáбушка, моя се ám ád(-) jádření česého M ть (oho, би užívá sloveso лю III Vy ho, co) v uštině Mám ád(-) (o sl: o čí néh not K vyjádření česého jed jen v 3 osobě e ho ztím mím й? тяжёлы co), u день ьник класс! Понедел 8 Мой я люблю он любит спорт иги Брат любит Npř: люблю кн áш На d? брат сестрá спорт кóми авáйте позна о Кá эт А ел áв Это П песни песни Óчень приятно но ят ри Óчень п тéннис Zontolujte, co už umíte: známé umímе předstvit umím zeptt n o ne osoby otci em em umímе oslovit ozumímе átým zdvořilostním fázím í o, umímе zeptt, j omu dř меня, у тебя (d ám, máš ého m í čespst ně užívá výzů у oli slov ečíst n Vyjádřen uimímе př, co) v uštině oho ( áš, m ám m ch vět átý K vyjádření česého á рат У тебя сестр co), npř У меня б кино т? Kdo má co á 3 Кто что люби sjte ) Poslouchejte umímе zdvit mád ozloučit им Ирина b) Poslechněte si tento text ještě jednou Je Vše řešení spávné? вáновна! митрий mte! сестрá акóмимся! Sezn авáйте познáша ámeču ze dem, npř Привéт, Ира! óбрый день, Вéра И Вáд авáйте познакóмимся Меня зовýт Áнна Это Пáвел А это Кáтя Óчень приятно Óчень приятно книги брат семья день Понедельник 6 Моя V uštině, n ozdíl od češtiny, oslovujeme pá [Dóbyj děň, Vě Ivánvn!] Натáлья přítomného čsu sloves быть: V uštině n ozdíl od češtiny neexistují tvy A tohle já A это я A de je Vito? А где? To jsou domy Это домá Ира, Натáша, Натáшенька ша, áши, Витя áша, áшенька ) Poslouchejte sjte v uštině vždycy tvdá, nidy neměčí: á Rusé ш vyslovujeme tvdě, tto souhlás je Мáша, Мáши има, имочка áрья 3 Кто что любит? Kdo má co ád? Vliv ze, u, n teé nchází přízvu, vyslovujeme dlou Přízvu má té velý vliv n výslovnost Slbi cí, npř vyslovujeme mě důzně, átce, s tzv edu důzně Nop osttní, nepřízvučné slbiy vjí] ], твои [t это [ét], дóма [dóm], покá [pá ných) smohlá mění velmi význě, npř Výslovnost něteých nepřízvučných (eduov nepřízvučné o vyslovujeme jo [] V odině est nělé doby ř zácené zdob Ира, Ирочка Натáлья PŘEHLED GRAMATIKY II áрья GRAMATICKÝ PŘEHLED книги БИТ áша nou jed tě ješ xt te si tento b) Poslechnětení spávné? Je Vše řeše нáшу собáку льяник день демь я се Поне 6 Мо кино PŘEHLED GRAMATIKY I Vyjádření česého mám, máš K vyjádření česého mám, máš (oho, co) v uštině užívá výz ů у меня, у тебя (do, nimi co), npř У меня брат У тебя сестрá slov nebo je před u IV Výslovnost, ju] Jsou-li n zčát [msáj], мою [júij]; морскáя čteme jo [j, je, jo сно [jásn], рий Písmen я, е, ё, ю o: я pln ] n h [j vujeme v nic ], smohlás, vyslo душка [děiiduš Přivlstň ovcí záen jó] ď], тётя [ťóť], дé [mjú], твоё [tv měce: дядя [ďá e ji em, čt s hlá sou Z usých přivlstňovcích záen ztím známe мой/моя, твой/тво Jestliže je před nimi я, наш/нáша, ваш/ ivó] mněte si, že tvy žensý od mjí n ozdíl od češtiny n onci - n slbé Витюша [viťúš] егó vyslovujeme [j o átéвáша Vši ebo -я: нáша vyslovujeme [jijó], zvuem vyslovují j pří р ор řed кто икт ce p Ви Osobní záeno её ]: В bi []: бáбушка, í sl ý ý [ моя сест рá dobn u zvu ý zv hlásy o, v pvn jo átý nejsn u Nepřízvučné smo zvu pří, адим [vdím] é átté o á []: зовýт [zvút], В ě jo ně obn dob d ujíí vuj lov vysslo ód] em vy [vít], мóда [m ень [óč eň], í slbice před přízvu ý nejsný zvu: óчiii Vyjádření česého Mám ád(-) sy е, я v pvn át hlá o mo j é s uu učn řízv Nepřízv vá ], p stá], янвáрь [jin K vyjádření česého Mám ád(-) (oho, co) v uštině užívá slove slbé [i]: сестрá [s i so любить (oho, co), umíme ho ztím jen v 3 osobě jednotného čísl: тётя [ťóť] ZKONTROLUJTE, CO UŽ UMÍTE OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ umíte: Zontolujte, co už it členy své odiny t átce předstv nov e umíme něco mám, vlstním umíme vyjádřit, že ůzné fe t nov e íme um mády vé it s nám umíme z blízcí m ád (-) já moji umíme říci, co má ířt omácí zv umíme enovt d ья ик день семльн Поняеде 0 Мо я люблю он любит Npř: люблю книги Брат любит спорт IV Výslovnost Písmen я, е, ё, ю čteme jo [j, je, jo, ju] Jsou-li n zčátu slov n ebo je před nimi smohlás, vyslovujeme v nich [j] nplno: ясно [jásn], рий [júij]; м орскáя [msáj], мою [mjú], твоё [tvjó] Jestliže je před nimi souhlás, čteme ji měce: дядя [ďáď], тётя [ťóť ], дéдушка [děduš], Витюша [viťúš] Osobní záeno её vyslovujeme [jijó], егó vyslovujeme [jivó] Nepřízvučné smohlásy o, v pvní slbice před přízvuem vyslov ují jo áté slbé []: зовýт [zvút], [vdím], přízvuu jo átý nejsný zvu dobný []: [vít], мóда [mód] Nepřízvučné smohlásy е, я v pvní slbice před přízvuem vyslov ují dobně jo áté slbé [i]: сестрá [s istá], янвáрь [jinvá ], přízvuu jo átý n ejsný zvu: óчень [óč eň], тётя [ťóť]

4 PRACOVNÍ SEŠIT ROZŠIŘUJE, PROCVIČUJE A UPEVŇUJE AKTIVITY PROBÍRANÉ V DANÉ LEKCI 5 Интервью с ди-джéем Přečtěte si ozhovo s DJ doplňte sloves z nbídy Редактор: У нас сегодня в гостях извéстный ди-джей Как ты, кто такой ди-джей? Человéк, который просто ставит музыку? и-джей: Нет! Работа ди-джéя намного сложнéе! Это цéлая философия Представь себé, ты в клуб, темно, мигает стробоскоп Ты ритм, танцевать среди таких же, как и ты Тобой управляет музыка, а музыкой ди-джéй» Редактор: Что нужно знать ди-джéю? и-джей: Нужно понять, что ты никому не нужен И даже éсли тебя возьмут в клуб, платить тебé будут очень ь думаешь начинаешь 3 видишь люблю 5 слышишь 6 заходишь 7 управляет 8 посовéтуешь 9 стоишь и очень мало, а трéбовать очень много Редактор: Как это понять? и-джей: Когда ты за пультом, ты всех Надо знать, что играть! Просто ставить трéки один за другим это не ди-джéинг, надо умéть сводить трéки, это тоже искусство, вроде фильма Редактор: Что ты тем, кто хотят стать ди-джéями? и-джей: Чтобы работать в клубе, надо умéть работать с профессиональной аппаратурой и чувствовать людéй Быть ди-джéем непросто, но я очень свою работу сводить трéки mixovt hudbu Tобой управляет музыка, а музыкой управляет ди-джей Tebe řídí hudb DJ řídí hudbu трéбовать ždovt чувствовать cítit Расписание поезда 0Е Прага Москва Страна ород/вокзал прибытие Отправление Чехия Прага- Колин 9 Острава-лавный вокзал 08 Польша Катовице 053 Варшава ентральная 00 0 Тересполь 30 Беларусь Минск 8 35 Орша 050 Россия Смоленск 003 Москва Расписание поезда 09 Санкт-Петербург Прага страна город/вокзал Россия Санкт-Петербург прибытие отправление Невель Беларусь Витебск 338 Минск 35 Польша 008 Брест-ентральный Варшава ентральная Катовице Чехия Богумин Острава 08 Оломоуц NOVINKA AZBUKA KROK ZA KROKEM - PRACOVNÍ LISTY Pcovní listy mohou studentům zvládnout obtížné zčáty sjené s osvojením zbuy Tto písn zčátečníy je ideální doplňový mteiál učebnicové řdě KАCC! Pcovní listy zbuu jsou 3 pvní lece od nejlehčích nejtěžší zny NOVINKA PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA KLASSNYJE DRUZIA -3 (КАССНЫЕ РУЗЬ) Třídílná výuová sd výuu uštiny jo duhého cizího jzy n ZŠ nebo v nižších očnících víceletých gymnázií Sd sládá z učebnice s CD, pcovního šitu žáy metodicé příučy učitele Pvní díl bude té ozšířen o písnu nácviu Azbuy tuální motivující témt blízá žáům 7, 8, 9 tříd ZŠ dvojjzyčné yny v pvním i duhém díle stupné osvojování zbuy v pvních 3 lecích MP3 e stžení zdm, tnsipce textů v metodicé příučce jety s mezipředmětovým změřením páce s temticými oiginálními videi mgzínu «Ералаш» 69 Повторéние мать учéния lss czindb :6:39 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Пардубице 0530 Прага- Повторéние мать учéния lss czindb :6:3 s náměty n elizci ždé lece líč tnsipce slechů texty jejich řešení 70 PRACOVNÍ LISTY Аzbu o z oem а А а П п П п p б Б б b А Р р Р р В в В в v Б С с С с s d У у Т т Т т t г г g д д ф f Х х ch ц c Ч ч č Ш ш š щ šč ъ У у u Е е Е е je (-e) ф Ё ё Ё ё jo (-o) Х х ж ж ž ц З з З з z Ч ч И и И и i Ш ш Й й Й й j щ К к К к ъ л л l Ы ы ы y Ь ь ь М м Н н О о М м Н н О о m n o Э э Э э e ю ju (uu) я j (-) ю я ы y Vychází n jře 0! VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWWKLETTCZ

5 Klett nldtelství so Půmyslová 7/ 0 00 Ph 0 wwwlettcz Mg Kolin Myšová vedoucí edce Tel: Bc Luáš Tyl obchodní ředitel Tel: Máte-li zájem o dobnější infomce Npište nám n e-mil: Volejte n telefonní číslo: Vyplňte odešlete fomulář Zísejte ód eletonicým učebnicím ZDARMA! Ano, mám zájem o bezpltný přístup eletonicým učebnicím KАCC! n tále wwwilettcz Ano, mám zájem o předstvení celého učebního tu KАCC! n šole, de obdžím zdm celou sdu i přístuvý ód n wwwilettcz Jmo příení: Název šoly/ognizce: Ades šoly/ognizce: Můj E-Mil: Telefon: Vyplněním fomuláře ničemu nezvzujete, neuzvíáte žádnou smlouvu nic nebudete pltit Záoveň souhlsíte zpcováním osobních údjů slečností Klett nldtelství so V souldu s 5 záon č 0/000 Sb o ochně osobních údjů jsou všechny údje uvedené v tomto fomuláři shomžďovány výhdně účely zsílání infomčních obchodních sdělení

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk) Metodická příručka Komunikuji-tedy jsem (ruský jazyk) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Lenka Zatloukalová Základní škola,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé v kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2, který vytvořila Slezská univerzita v Opavě (Česká republika) v rámci mezinárodního

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ Školní vzdělávací program Kuchař číšník SSOU ATHOZ OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 Organizační, personální a materiální podmínky 11 Učební

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

itelů na 1. stupni ZŠZ

itelů na 1. stupni ZŠZ Využit ití společného evropského referenčního rámce v další ším m vzdělávání neaprobovaných učitelu itelů na 1. stupni ZŠZ Reflexe zkušenost eností s kurzy MEJA a BJ 2005/06-2007 2007 MEJA Rozvojové programy

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Словáрь акт вной лéксики

Словáрь акт вной лéксики áзбука abeceda автóбус autobus аптéка lékárna банáн banán библиотéка knihovna брат,-а, брáтья bratr, bratři бýква písmeno вещь věc в лка vidlička виногрáд vinná réva, hrozny, víno водá voda вóлосы vlasy

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Č ý é é Č ó ě ě ť ů ě ý ů ě é ý é ť ó ó ě ý ě ě Ť ů ť ě ě ů ý ě é é ě ě ů ž Š é Š ž Š Š Š é ě Š ý ó Č é ů ě ž ě ž ť Š ě Š ý Š Š ě ť é é ď Š ý Š žň é ž ů ž ů ě ěž ý žé Č é ě ž Š Š ý Š ě Š ť ě ý ý ž ý ů

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Í Á Á Í Á Ě É É ř ř Ž Č Č ú ČÍ ň ř Č Č Č Č ú ř Č Ž ú ř ů ř ř ž š ř ů ř ř ů Í ř ř Ž Í ž Ž ř Č ř ó š ř ř řů š ř š ů ů ž ř Č š ř ř řů š Á š řů ř Č ř ř ř š Ž š ř ř ř ť ž Ú ž ř ň ť ň ů Ž ú ú ň š ú ň Ť Ž š ř

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Obsah. Obsah (Содержание)

Obsah. Obsah (Содержание) A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Obsah Obsah (Содержание) Lekce 1 Dobrý den! Lekce 1/1 Kdo je to?... 4 Být (быть), abeceda (алфавит) Lekce 1/2 Narozeniny....... 8 Časování

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Желаю вам обоим море счастья Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. В день вашей свадьбы поздравляем

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 I/2 Sada

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Učebnice současné ruštiny

Učebnice současné ruštiny Olga Belyntseva, Adam Janek Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка 1. díl + MP3 Computer Press Brno 2011 Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка, 1. díl + MP3

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více