A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit"

Transkript

1 A/A Slečný evopsý efeenční ámec CD udio Ruštin pe stedné šoly Učebnic pcovný zošit evopsý efeen ní Sle ný ámec Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit mec e f fe e á n ní udio CD Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit! vopsý B e evopsý efeen ní Sle ný ámec mec f fe á e n ní CD 7 lecí ovcí jednoty A/A+ OBALKA KLASSindd :8:8 Slečný evopsý efeenční ámec KАCC! UČEBNICE RUŠTINY střední jzyové šoly udio 3 A/A CD udio Ruštin střední šoly Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit NOVĚ! eletonicá veze učebnic NOVÉ PRACOVNÍ LISTY

2 Komnenty KАCC! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT PRO ŽÁKY PRO UČITELE KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM Učebnice KАCC! je npsná především studenty středních šol K výuce ji mohou užívt úplný zčátečníci i očilý studenti uštiny Třídílná sd učebnice KАCC! dovede studenty n úoveň B Obsh i metodicé zpcování celého soubou odvídá ždvům Slečného Evopsého efeenčního ámce jzyy HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY KАCC!: učebnice pcovní šit v jednom svzu modení gficé zpcování tuální motivující témt součsná živá uštin soustvné shnování jzyových zntů dosttečně velá zásob cvičení dvojjzyčné yny e cvičení v pvním duhém díle KАCC! Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu Metodicá příuč učitele n CD-ROM ELEKTRONICKÁ VERZE UČEBNIC Kompletní učební mteiál je diszici té n intenetu, de zoupení licence, pcujete studenty střednictvím intetivní tbule či dtjetou Pomocí speciálních funcí lze psát, zvýzňovt i sývt odývt řešení jednotlivých cvičení VÝHODY ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC: KOMPLEXNOST učebnice, pcovní šit i přehávání slechů v MP3 fomátu v jednom ÚSPORA ČASU zobzení i sytí řešení všech cvičení, ychlé listování i slech MP3 jedním linutím FLEXIBILITA vepsné známy úpvy zůstnou uložení přístupné do dlší hodiny Učebnice + pcovní šit 7 lecí s ovcími jednotmi, udio CD Metodicá příuč učitele n CD-ROM - ZDARMA e stžení n webu Zísejte přístup eletonicým učebnicím ZDARMA! více info n slední stně KАCC! 3 Poslechová foneticá cvičení z učebnice pcovního šitu ON-LINE CVIČENÍ DOSTUPNÁ ZDARMA NA WWWKLETTCZ AZBUKA KROK ZA KROKEM PRO ŽÁKY Pcovní listy Pcovní listy slouží jo písn zčátečníy nácvi zbuy Cvičení vycházejí z jednotlivých lecí, teé nchází v příslušných učebnicích Klett nldtelství Po využívání těchto online cvičení není třeb egistovt n webových stánách Všechn online cvičení jsou dostupná zdm VÍCE INFORMACÍ O ELEKTRONICKÝCH VERZÍCH UČEBNIC NALEZNETE NA WWWIKLETTCZ

3 STRUKTURA LEKCÍ УРОК класс CO SE V LEKCI NAUČÍTE Мой класс ШАR ЗА ШАRОМ - PROCVIČENÍ OBTÍŽNÝCH FONETICKÝCH М ЏЎКЧ A GRAMATICKÝCH ЙВ JEVŮ УРОК Й ЀЌБРТЬЫ Ђ Ѝ Н ПЕЗЋЊАЏ ХЧ У ЇЋЍА за шáгом Шаг ИЙЙК Ч Ь Tujeme přízvu! ХЕЗ ЧМЇЋЍАХ А Н Б М ) Poslouchejte zoně zuste b) Přečtěte čáou nhls ЎК это ѴЇПО привéт ЊҐѴoznčit ВЏ ve slovech slbiu, Й Ь vyslovován ЬЭЧҐ teá je důzně покá ЬЫ Й áша домá это - покá - парта - водá - дома РТ рекá - мама Ира домá - папа - карта водá ЀЌБ - какáо - привет дóма Tujeme intonci ) Jý ozdíl je mezi česou o usou intoncí? Poslechtěte si otázu gficy nznčte intonci V této leci nučíte zdvit ozloučit předstvit zeptt n o služá/služčy přečíst npst pvní usá slov V této leci nučíte! zdvit Se ozloučit znmte, sím ь, пожáлуйста! m ů Познакóмьтес předstvit áz ob zeptt n o t přiřďte а) Poslechněte si tex služá/služčy přečíst npst pvní usá slov š Vito Dá I Vdim ou odvěď b) Vybete spávn Koli je Dáše let? Kde bydlí Dáš? v Mosvě v Petohdě v Minsu Dáš 5 7 Co má Vito ád? divdlo st cestování Vito I Ира Vdim Именá Jm šich hdinů píší n а) Poovnejte, juou ltinou zb česá písmen b) Sjte usá te, že? b) Poslouchejte opujte 3 Tue výslovnost ) Poslouchejte opujte, soustřeďte n výslovnost písmene ш b) Přečtěte smi твои Přízvu je důz n učitou slbiu ve slově áша - áши - Мáша - Мáши - Миша - Миши - вáша - кóшка - ша - Шарáпова Привéт! [Pivět!] óбрый день! [Dóbyj děň!] Покá! [Pá!] о свидáния! [D svidánij!] Как делá? [K dilá?] А как твои делá? [A tvjí dilá?] А как у тебя? [A u tib á?] je Спасибо, хорошó [Spsíb, chšó]? Vdim ád h dí I cho řídy é t te Do l fotbтóже хорошó [Tóže Тóже Tóže chšó] chšó do pvního tenis očníu n Ничегó Нормáльно [Ničivó Нормáльно [Ničivó Nmáľn] Nmáľn hoej univezitě Как тебя зовýт? [K зовýт? [K tib á zvút? zvút?] do třídy s Dášou Меня зовýт [Miňá Miňá zvút ] zvút Vitoem А где ()? [A o jeden oční? [A gdě Vít? Vít?] výš než Dáš а t š о v d ш о в а к д р т šolního ou Tento l, stejně jo u nás, zčáte ná ve většině usých šo studenti pvních tříd očníů znmují me zn um dt o tot í i zář žác výjimečný, je to den, dy inách n dlouhou dobu do šoly vcejí den je v Rusu nsto níů pázdn oč ších vyš ti den stu cím Poud n ulici i šolou, žác é žáci dují svým vyučují den? Moře větin, te to ten icé typ u el Rus y učit Co je v ou yticí, je to bezchyb táte člově s obovs Мой класс! Как делá? [K dělá?] А как твои делá? [A tvojí dělá?] Как тебя зовýт? [K tibjá zvut?] А где? [A gde Víto?] моя Повторите словá и фрáзы дáнного урóока Zopujte si slov výzy lece аша Знáете ли вы? Ví J máš? A j máš ty? J enuješ? Kde je Vito? кáрта Ahoj! (při tání) Dobý den! Ahoj! (při loučení) N shlednou! J máš? A j máš ty? A co ty? Děuji, dobře Ty dobře Ujde to Nomálně J enuješ? Jmenuji A de je (Vito)? Понедельник П онедельник деньмой класс! 7 VÍTE, ŽE? - ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNÉHO RUSKÉHO ŽIVOTA, KULTURY I HISTORIE Знáете ли вы? Rus ze stého Ř si Ivn Dostlo do ní toto jednoduc Ru n em m jší ně ušil ny zjedn ysi bylo nejozšířerusi nostřec jehood Dostlo výszelovstého Ivn Č ncou bylo nejozšířenějším em nio KdysiKd m dorus nn usé bylvýslovnost nglicému John, f n, zjednodušil nyní toto jednoduché dob J u Čm původní vodníbylionn u půdob ém s čejohn, fncouzsému Jen, nglicému do Jn,bá u Po česému Podobá tě o znjí v celém světě svě o znjí v celém John němecému němecému John Знáете ли вы? PROJEKT - STUDENTŮM PŘINESE MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZJIŠTĚNÍ A INFORMACÍ Проéкт! Pojet! o něm můžeš říci? Jé je nejozšířenější česé o? Co oje t! т! P оéк žensá nejčstěji vysytují v česých lidových hádách? ПKteáрmužsá Co o něm můžeš říci? o? oužívjí sé áteli obvyle p V odině, mezi př jší če ých hádá Jé je nejozšířeně zácené zdobnělé doby řes tních en ytují v česých lidov vys ěji st jč ne á ns že á žs bvyle Kteá mu Витя, Витюша, mezi přáteli o áрья, áша, áшенька Co sobě ptří? Sjte oficiální domácí dobu en Přečtěte Вáдик а, áшенька митрий Ирина áрья, áш ní? Sjte oficiál te Co sobě ptříbu Přečtě en do domácí I Přízvu v uštině jo npř lbiu ve slově Češtin ptří jzyům (stejně Co je to přízvu? Přízvu je důz n učitou s í slbice stálý, pevný V češtině je přízvu vždy n pvn lštin nebo fncouzštin), teé mjí přízvu slov v volný, hyblivý n, má tz ř ngličti jo np dobně ř V uštině to už t jednoduché není Ruštin, i slbice může doonce změnit význm slov, np přízvu Přízvu t může objevit n teéol omy mu; дóма [dóm] = dom, домá [dmá] = d мукá [muá] = mou, мýка [mú] = utpení, авáйте познакóмимся! Seznmte! Vypište si n tičy z ámeču ze cvičení v PS Seznmte služáy d novými y přízvuu n výslovnost III Výslovnost ш IV Přítomný čs sloves быть V Oslovování теáтр БИТ tičy z Vypište si n PS v cvičení vými y olužáy d no Seznmte sp нáшу собáку ATIKY PŘEHLED GRAM /нáша, ваш/ záen оя, твой/твоя, наш II Přivlstňovcí nebo -я: нáша tím známe мой/м - n z nci me o záj n cích tiny ov zdíl od češ Z usých přivlstň ensý od mjí n o o ž y p tv, že вáша Všimněte si стрá бáбушка, моя се ám ád(-) jádření česého M ть (oho, би užívá sloveso лю III Vy ho, co) v uštině Mám ád(-) (o sl: o čí néh not K vyjádření česého jed jen v 3 osobě e ho ztím mím й? тяжёлы co), u день ьник класс! Понедел 8 Мой я люблю он любит спорт иги Брат любит Npř: люблю кн áш На d? брат сестрá спорт кóми авáйте позна о Кá эт А ел áв Это П песни песни Óчень приятно но ят ри Óчень п тéннис Zontolujte, co už umíte: známé umímе předstvit umím zeptt n o ne osoby otci em em umímе oslovit ozumímе átým zdvořilostním fázím í o, umímе zeptt, j omu dř меня, у тебя (d ám, máš ého m í čespst ně užívá výzů у oli slov ečíst n Vyjádřen uimímе př, co) v uštině oho ( áš, m ám m ch vět átý K vyjádření česého á рат У тебя сестр co), npř У меня б кино т? Kdo má co á 3 Кто что люби sjte ) Poslouchejte umímе zdvit mád ozloučit им Ирина b) Poslechněte si tento text ještě jednou Je Vše řešení spávné? вáновна! митрий mte! сестрá акóмимся! Sezn авáйте познáша ámeču ze dem, npř Привéт, Ира! óбрый день, Вéра И Вáд авáйте познакóмимся Меня зовýт Áнна Это Пáвел А это Кáтя Óчень приятно Óчень приятно книги брат семья день Понедельник 6 Моя V uštině, n ozdíl od češtiny, oslovujeme pá [Dóbyj děň, Vě Ivánvn!] Натáлья přítomného čsu sloves быть: V uštině n ozdíl od češtiny neexistují tvy A tohle já A это я A de je Vito? А где? To jsou domy Это домá Ира, Натáша, Натáшенька ша, áши, Витя áша, áшенька ) Poslouchejte sjte v uštině vždycy tvdá, nidy neměčí: á Rusé ш vyslovujeme tvdě, tto souhlás je Мáша, Мáши има, имочка áрья 3 Кто что любит? Kdo má co ád? Vliv ze, u, n teé nchází přízvu, vyslovujeme dlou Přízvu má té velý vliv n výslovnost Slbi cí, npř vyslovujeme mě důzně, átce, s tzv edu důzně Nop osttní, nepřízvučné slbiy vjí] ], твои [t это [ét], дóма [dóm], покá [pá ných) smohlá mění velmi význě, npř Výslovnost něteých nepřízvučných (eduov nepřízvučné o vyslovujeme jo [] V odině est nělé doby ř zácené zdob Ира, Ирочка Натáлья PŘEHLED GRAMATIKY II áрья GRAMATICKÝ PŘEHLED книги БИТ áша nou jed tě ješ xt te si tento b) Poslechnětení spávné? Je Vše řeše нáшу собáку льяник день демь я се Поне 6 Мо кино PŘEHLED GRAMATIKY I Vyjádření česého mám, máš K vyjádření česého mám, máš (oho, co) v uštině užívá výz ů у меня, у тебя (do, nimi co), npř У меня брат У тебя сестрá slov nebo je před u IV Výslovnost, ju] Jsou-li n zčát [msáj], мою [júij]; морскáя čteme jo [j, je, jo сно [jásn], рий Písmen я, е, ё, ю o: я pln ] n h [j vujeme v nic ], smohlás, vyslo душка [děiiduš Přivlstň ovcí záen jó] ď], тётя [ťóť], дé [mjú], твоё [tv měce: дядя [ďá e ji em, čt s hlá sou Z usých přivlstňovcích záen ztím známe мой/моя, твой/тво Jestliže je před nimi я, наш/нáша, ваш/ ivó] mněte si, že tvy žensý od mjí n ozdíl od češtiny n onci - n slbé Витюша [viťúš] егó vyslovujeme [j o átéвáша Vši ebo -я: нáша vyslovujeme [jijó], zvuem vyslovují j pří р ор řed кто икт ce p Ви Osobní záeno её ]: В bi []: бáбушка, í sl ý ý [ моя сест рá dobn u zvu ý zv hlásy o, v pvn jo átý nejsn u Nepřízvučné smo zvu pří, адим [vdím] é átté o á []: зовýт [zvút], В ě jo ně obn dob d ujíí vuj lov vysslo ód] em vy [vít], мóда [m ень [óč eň], í slbice před přízvu ý nejsný zvu: óчiii Vyjádření česého Mám ád(-) sy е, я v pvn át hlá o mo j é s uu učn řízv Nepřízv vá ], p stá], янвáрь [jin K vyjádření česého Mám ád(-) (oho, co) v uštině užívá slove slbé [i]: сестрá [s i so любить (oho, co), umíme ho ztím jen v 3 osobě jednotného čísl: тётя [ťóť] ZKONTROLUJTE, CO UŽ UMÍTE OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ umíte: Zontolujte, co už it členy své odiny t átce předstv nov e umíme něco mám, vlstním umíme vyjádřit, že ůzné fe t nov e íme um mády vé it s nám umíme z blízcí m ád (-) já moji umíme říci, co má ířt omácí zv umíme enovt d ья ик день семльн Поняеде 0 Мо я люблю он любит Npř: люблю книги Брат любит спорт IV Výslovnost Písmen я, е, ё, ю čteme jo [j, je, jo, ju] Jsou-li n zčátu slov n ebo je před nimi smohlás, vyslovujeme v nich [j] nplno: ясно [jásn], рий [júij]; м орскáя [msáj], мою [mjú], твоё [tvjó] Jestliže je před nimi souhlás, čteme ji měce: дядя [ďáď], тётя [ťóť ], дéдушка [děduš], Витюша [viťúš] Osobní záeno её vyslovujeme [jijó], егó vyslovujeme [jivó] Nepřízvučné smohlásy o, v pvní slbice před přízvuem vyslov ují jo áté slbé []: зовýт [zvút], [vdím], přízvuu jo átý nejsný zvu dobný []: [vít], мóда [mód] Nepřízvučné smohlásy е, я v pvní slbice před přízvuem vyslov ují dobně jo áté slbé [i]: сестрá [s istá], янвáрь [jinvá ], přízvuu jo átý n ejsný zvu: óчень [óč eň], тётя [ťóť]

4 PRACOVNÍ SEŠIT ROZŠIŘUJE, PROCVIČUJE A UPEVŇUJE AKTIVITY PROBÍRANÉ V DANÉ LEKCI 5 Интервью с ди-джéем Přečtěte si ozhovo s DJ doplňte sloves z nbídy Редактор: У нас сегодня в гостях извéстный ди-джей Как ты, кто такой ди-джей? Человéк, который просто ставит музыку? и-джей: Нет! Работа ди-джéя намного сложнéе! Это цéлая философия Представь себé, ты в клуб, темно, мигает стробоскоп Ты ритм, танцевать среди таких же, как и ты Тобой управляет музыка, а музыкой ди-джéй» Редактор: Что нужно знать ди-джéю? и-джей: Нужно понять, что ты никому не нужен И даже éсли тебя возьмут в клуб, платить тебé будут очень ь думаешь начинаешь 3 видишь люблю 5 слышишь 6 заходишь 7 управляет 8 посовéтуешь 9 стоишь и очень мало, а трéбовать очень много Редактор: Как это понять? и-джей: Когда ты за пультом, ты всех Надо знать, что играть! Просто ставить трéки один за другим это не ди-джéинг, надо умéть сводить трéки, это тоже искусство, вроде фильма Редактор: Что ты тем, кто хотят стать ди-джéями? и-джей: Чтобы работать в клубе, надо умéть работать с профессиональной аппаратурой и чувствовать людéй Быть ди-джéем непросто, но я очень свою работу сводить трéки mixovt hudbu Tобой управляет музыка, а музыкой управляет ди-джей Tebe řídí hudb DJ řídí hudbu трéбовать ždovt чувствовать cítit Расписание поезда 0Е Прага Москва Страна ород/вокзал прибытие Отправление Чехия Прага- Колин 9 Острава-лавный вокзал 08 Польша Катовице 053 Варшава ентральная 00 0 Тересполь 30 Беларусь Минск 8 35 Орша 050 Россия Смоленск 003 Москва Расписание поезда 09 Санкт-Петербург Прага страна город/вокзал Россия Санкт-Петербург прибытие отправление Невель Беларусь Витебск 338 Минск 35 Польша 008 Брест-ентральный Варшава ентральная Катовице Чехия Богумин Острава 08 Оломоуц NOVINKA AZBUKA KROK ZA KROKEM - PRACOVNÍ LISTY Pcovní listy mohou studentům zvládnout obtížné zčáty sjené s osvojením zbuy Tto písn zčátečníy je ideální doplňový mteiál učebnicové řdě KАCC! Pcovní listy zbuu jsou 3 pvní lece od nejlehčích nejtěžší zny NOVINKA PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA KLASSNYJE DRUZIA -3 (КАССНЫЕ РУЗЬ) Třídílná výuová sd výuu uštiny jo duhého cizího jzy n ZŠ nebo v nižších očnících víceletých gymnázií Sd sládá z učebnice s CD, pcovního šitu žáy metodicé příučy učitele Pvní díl bude té ozšířen o písnu nácviu Azbuy tuální motivující témt blízá žáům 7, 8, 9 tříd ZŠ dvojjzyčné yny v pvním i duhém díle stupné osvojování zbuy v pvních 3 lecích MP3 e stžení zdm, tnsipce textů v metodicé příučce jety s mezipředmětovým změřením páce s temticými oiginálními videi mgzínu «Ералаш» 69 Повторéние мать учéния lss czindb :6:39 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Пардубице 0530 Прага- Повторéние мать учéния lss czindb :6:3 s náměty n elizci ždé lece líč tnsipce slechů texty jejich řešení 70 PRACOVNÍ LISTY Аzbu o z oem а А а П п П п p б Б б b А Р р Р р В в В в v Б С с С с s d У у Т т Т т t г г g д д ф f Х х ch ц c Ч ч č Ш ш š щ šč ъ У у u Е е Е е je (-e) ф Ё ё Ё ё jo (-o) Х х ж ж ž ц З з З з z Ч ч И и И и i Ш ш Й й Й й j щ К к К к ъ л л l Ы ы ы y Ь ь ь М м Н н О о М м Н н О о m n o Э э Э э e ю ju (uu) я j (-) ю я ы y Vychází n jře 0! VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWWKLETTCZ

5 Klett nldtelství so Půmyslová 7/ 0 00 Ph 0 wwwlettcz Mg Kolin Myšová vedoucí edce Tel: Bc Luáš Tyl obchodní ředitel Tel: Máte-li zájem o dobnější infomce Npište nám n e-mil: Volejte n telefonní číslo: Vyplňte odešlete fomulář Zísejte ód eletonicým učebnicím ZDARMA! Ano, mám zájem o bezpltný přístup eletonicým učebnicím KАCC! n tále wwwilettcz Ano, mám zájem o předstvení celého učebního tu KАCC! n šole, de obdžím zdm celou sdu i přístuvý ód n wwwilettcz Jmo příení: Název šoly/ognizce: Ades šoly/ognizce: Můj E-Mil: Telefon: Vyplněním fomuláře ničemu nezvzujete, neuzvíáte žádnou smlouvu nic nebudete pltit Záoveň souhlsíte zpcováním osobních údjů slečností Klett nldtelství so V souldu s 5 záon č 0/000 Sb o ochně osobních údjů jsou všechny údje uvedené v tomto fomuláři shomžďovány výhdně účely zsílání infomčních obchodních sdělení

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA Ruský jazyk 2 (Gramatika + konverzace) (А1) Začátečnici kvinta, tercie, sekunda VYUČUJÍCÍ Mgr. Jelena Bedretdinová ČASOVÁ DOTACE 3 hod./ týdně (předpoklad

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Ruský jazyk 6. 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák rozumí jednoduchým pokynům při práci

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství Název materiálu Anotace materiálu Doporučená jazyková úroveň žáků Cíl materiálu Poznámka Azbuka procvičování Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení

Více

Ruský jazyk 8. ročník

Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk 8. ročník Temata a výchozí texty Řečové situace Zvuková a grafická stránka jazyka Mluvnice Měsíc 1.lekce Как тебя зовут? Jak se představíte? Jak se kdo jmenuje Kdo to je? Základní poučení o

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Marija Kaguševa. Ruština za 24 dnů

Marija Kaguševa. Ruština za 24 dnů Marija Kaguševa Ruština za 24 dnů Edika Brno 2012 Ruština za 24 dnů Marija Kaguševa Odborné korektury: Olga Čermáková, Julija Mamonova Sazba: Petr Klíma Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Ondřej

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství Název materiálu Azbuka procvičování 2 Anotace materiálu Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

5. Zvuková a grafická stránka jazyka Průběžný nácvik jevů, které se odlišují od mateřštiny (přízvuk, rytmus, intonace )

5. Zvuková a grafická stránka jazyka Průběžný nácvik jevů, které se odlišují od mateřštiny (přízvuk, rytmus, intonace ) RADUGA po-novomu Autoři: prof. PhDr.Stanislav Jelínek, CSc. prof. Ljubov Fjodorovna Alexejova, DrSc. PhDr. Radka Hříbková, CSc. PhDr. Hana Žofková, CSc. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007-2011 Pětidílný

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Č Ť ú ť ú ť Á ň ú ú ú Ď ú ť ú Ž ú ď ň ú ú Ť ň ú Č ď ú Š ú Š Š Š Š Ž Š ň Š Š ú ň ť ú ú ú ú Š ú ú Č ú ú ď Š Š Š Á Ř ň ň ú Ď Ř Ú ú ú ú ú ú Ý Č ú Í Ž ť Ř Ď Š ť ú Ř ť Ž ď ú ú Š ú ú ú ť ť ď ť Ř Š Š Ř ť Š ú Š

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

ť Ú Á É Á Ů Š Č Š Š č ř č č ř ÚČ Ě É č č ř úč č ř ů č ř úč č č úč úč ú ž ů č č ň č č č ú ó ů č ž ř č ř ž ž č č ú ů ř č š ů ř ň řú ř ň ň ú ř č č š Ů ů č řš ř řš Úč č É úú úč ú ú ů ž úč ů ú ů Č ÚČ Ě É É

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS

NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS Mgr. Klára Jansová Klett nakladatelství NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS D.LEICHT 1 Nová generace výukových materiálů Tištěná učebnice s integrovaným pracovním sešitem

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic лассные друзья ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVINKA NOVĚ! elektronická verze učebnic Komponenty učební sady лассные друзья První díl obdržel schvalovací doložku MŠMT

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Škola hry na klávesy

Škola hry na klávesy Nž zčnm hrát, Šol hry n lásy Přpr (po 2. část čtně iz ybor.wz.cz) 1) prohlénět s obř, co znmnj pomocné popisy u not (postupně jich bu ubýt): Popisy mj zčátčnům pomoci porozumět, j nou notu či mzru zhrát

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.)

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.) Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby česká nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil:

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk) Metodická příručka Komunikuji-tedy jsem (ruský jazyk) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Lenka Zatloukalová Základní škola,

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: info@klett.cz (platnost od 1/2/2013 do 31/12/2013)

Více

2.9.14 Věty o logaritmech I

2.9.14 Věty o logaritmech I .9.1 Věty o itmech I Předpokldy: 910 Pedgogická poznámk: Tto náledující hodin e djí tihnout njednou, pokud oželíte počítání v tbulce někteé příkldy n konci příští hodiny. Přijde mi to tochu škod, nžím

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO EMPLA spol. s r. o. pobočka MORAVA Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací Ekologických Expertů pořádá odborný seminář na téma: Integrovaný systém

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

ZDROJE. All we use had either been mined, or grown. (Vše čeho člověk užívá, bylo vytěženo nebo vypěstováno)

ZDROJE. All we use had either been mined, or grown. (Vše čeho člověk užívá, bylo vytěženo nebo vypěstováno) ZDROJE All we use had either been mined, or grown (Vše čeho člověk užívá, bylo vytěženo nebo vypěstováno) Rozumně využívat přírodní služby, zdroje a odkladiště Země jako soustava energetických a materiálových

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Více

VORLÍČEK & PARTNERS spol. s r. o. právní poradenství

VORLÍČEK & PARTNERS spol. s r. o. právní poradenství kij VORLÍČEK & PARTNERS spol. s r. o. MěÚ Šlapanice Brno, Opuštěná 9/2 Doručeno: 21.12.2015 07:52 20 OV-CJ/77442-15/ listy: 1 přílohy: 2 Městský úřad Šlapanice Odbor výstavby Opuštěná 2 656 70 Brno (dále

Více

Ů ů ň ů ň Ý ž ů ů ě ů ů Ý ě ů ů Ý ž ž ě ůú ů ů ů ů Ů Á ě ě ů ž ě ě ů ů ň ž ě ě ě ů ě ů ě ě ů ě ě ě Ý ě ě ě ě ě ě ě ů Ú ě ě Ů ž ů ů ě Ý ů Í ě ě ů ě Ý ě Š Š ě ě Í Í Í Š Í Í ů ě ž ů ě ů Ý ě ů ů ů Í ů ů ú

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více