Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa."

Transkript

1 .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli zvedení pojmu učitý integál (kpitol.1). Dále předpokládáme, že znáte zákldní metody výpočtu učitého integálu. Budeme tké používt vzthy po výpočet délky oblouku křivky (kpitol.). Výkld Uvžujme nezáponou funkci f ( ) n intevlu < b, >. Nším úkolem bude vypočítt obsh pláště otčního těles, kteé vznikne otcí gfu této funkce kolem osy (ob..4.1). Ob Rotce křivky kolem osy Budeme postupovt nlogicky jko při výpočtu objemu otčního těles (kp..). Řezy kolmými n osu ozdělíme otční těleso n n tenkých plátků. (Opět si můžete předstvit, že těleso kájíte n káječi jko šunku. Tentokát nás zjímá slupk jednotlivých plátků.) Ob..4.. Rozřezání těles n tenké plátky

2 .4. Obsh pláště otčního těles Kždý plátek můžeme poimovt komolým kuželem, jehož plášť vytvoří úsečk otující kolem osy (ob..4.). Plášť i - tého komolého kuželu bude ΔSi f( ξi) Δ si. Obsh pláště celého těles bude přibližně oven součtu obshů plášťů jednotlivých plátků (komolých kuželů): n n i i i i= 1 i= 1 S Δ S = f( ξ ) Δs. Δ si Čím bude dělení intevlu <b, > jemnější, tím méně se bude součet obshů plášťů plátků n ΔS i= 1 tohoto součtu po b S = f( ) ds. i lišit od obshu pláště dného těles. Poto obsh pláště definujeme jko limitu n, když záoveň všechny délky Δ 0. Kldeme Z kpitoly. víme, že po element délky křivky pltí dy ds = d + dy = 1 + d = 1 + [ f ( ) ] d. Doszením z ds dostneme: d b S = f( ) 1 + f ( ) Vět.4.1. [ ] d. Nechť je funkce f ( ) spojitá nezáponá n intevlu < b, > má zde spojitou deivci f ( ). Pk po obsh otční plochy vzniklé otcí oblouku křivky y = f( ) kolem osy pltí b S = f( ) 1 + f ( ) [ ] s i d

3 .4. Obsh pláště otčního těles Poznámk Vzoec z věty.4.1 můžeme zpst ve tvu b b S = y ds = y 1 + ( y ) d. Tento vzoec můžeme sndno použít i v přípdě, že je uvžovná křivk dán pmetickými ovnicemi. Je-li otující křivk popsán pmetickými ovnicemi = ϕ() t, y = ψ () t, t < α, β >, pk po ds pltí (vět..) [ ϕ ()] [ ψ ()] ds = t + t dt. Po výpočet obshu plochy, kteá byl vytvořen otcí uvedené křivky kolem osy, dostáváme: b β S = y ds = ψ( t) ϕ ( t) + ψ ( t) dt Vět.4.. [ ] [ ]. α Nechť je funkce f dán pmetickými ovnicemi = ϕ() t, y = ψ () t, t < α, β >, přičemž funkce ϕ ( t) ψ ( t) mjí spojité deivce n intevlu < α, β > funkce ψ ( t) je nezáponá n intevlu < α, β >. Pk po obsh plochy, kteá vznikne otcí gfu funkce f kolem osy pltí β S = ψ( t) [ ϕ ( t) ] + [ ψ ( t) ] dt. α Řešené úlohy Příkld.4.1. Vypočtěte obsh pláště otčního kužele, kteý je vytvořen úsečkou y = po < 0, > otující kolem osy. Řešení: V příkldu..1 jsme již počítli objem kuželu (ob...). Po dnou úsečku y = po < 0, > dostáváme

4 .4. Obsh pláště otčního těles ds = 1 + ( y ) d = 1+ 1 d = d. Obsh pláště otčního kužele bude S = yds= d= = Příkld.4.. Odvoďte vzth po výpočet povchu koule o poloměu > 0. Řešení: Rovnice kužnice se středem v počátku poloměem je + y =. Odtud y=±, přičemž <, >. Rotcí honí půlkužnice y =+ dostneme plášť koule (viz ob...4). Před dlším výpočtem si upvíme výz 1 + ( y ). ( ) 1 1 y = ( ) =. 1 + ( y ) = 1+ = Po povch koule bude z věty.4.1 pltit, S = y 1 + ( y ) d= d= d= = 4 [ ]. Dostli jsme známý vzth po povch koule. Poznámk Musíme přiznt, že předcházející výpočet nebyl zcel koektní, potože deivce funkce y = není definován po = ±. Nejsou tedy splněny předpokldy věty.4.1. Mohli bychom to npvit tk, že bychom počítli integál n intevlu < + ε, ε >, kde ε > 0 je mlé číslo (vlstně bychom z koule odřezli dv mlé vchlíky). Plášť koule bez vchlíků by byl S = 4 ( ε ). Po ε 0 dostneme očekávný výsledek. Po výpočet povchu koule můžeme tké využít pmetické ovnice honí půlkužnice: = cost, y = sin t, t < 0, > (viz příkld..)

5 Po doszení do vzthu z věty.4. dostneme S = ψ( t) ϕ ( t) + ψ ( t) dt = sint sint + cost dt.4. Obsh pláště otčního těles [ ] [ ] [ ] [ ] = 0 0 = sint sint + cost dt = sin t dt = cost = 4. [ ] [ ] [ ] Příkld.4.. Vypočtěte obsh otční plochy, kteá vznikne otci steoidy kolem osy. Řešení: Postup výpočtu bude nlogický jko v příkldu... Vznik steoidy je objsněn n obázku..4. Pmetické ovnice steoidy jsou = cos t, = sin, > 0. y t Vzhledem k symetii steoidy se můžeme omezit n t < 0, >. Rotcí dostneme polovinu otční plochy. Po její obsh pltí (sovnej s příkldem..): S = sin t cos tsin t + sin tcost dt = sin t(sin tcos t) dt 0 0 = 5 4 sin t 6 = 6 sin tcos t dt = =. Obsh celé otční plochy bude dvojnásobný: 6 1 S = =. 5 5 Příkld.4.4. Vypočtěte povch otčního nuloidu. Řešení: S nuloidem jsme se podobně seznámili v příkldu..4. Podívejte se n obázky Povch nuloidu je složený ze dvou ploch

6 Pvní vznikne otcí křivky.4. Obsh pláště otčního těles = + (ob...9), duhá ploch vznikne f ( ) R otcí křivky = po <, > kolem osy. g ( ) R Je zřejmé, že f ( ) g ( ) Povch nuloidu bude 1 + f ( ) = 1 + g ( )]. = poto [ ] [ S = S1+ S = f( ) 1 + [ f ( ) ] d+ g( ) 1 + [ g ( ) ] d= = ( ) + ( ) 1 + ( ) = 1 + ( ) [ f g ] [ f ] d R [ f ] d= [ ] = 4R 1 + f ( ) d= 4R = 4 R. Využili jsme toho, že [ ] poloviny kužnice o poloměu. Kontolní otázky 1 + f ( ) d=, neboť hodnot integálu je ovn délce 1. Uveďte vzth po výpočet obshu otční plochy, kteá vznikne otcí křivky y = f( ) kolem osy.. Uveďte vzth po výpočet obshu otční plochy, je-li otující křivk dán pmetickými ovnicemi otuje kolem osy.. Jk bude vypdt vzth po výpočet obshu otční plochy, jestliže křivk dná pmetickými ovnicemi bude otovt kolem osy y? 4. Odvoďte vzth po výpočet obshu pláště otčního kužele s poloměem podstvy výškou v. (Viz příkld..1.) 5. Jk vypočtete obsh pláště otčního komolého kužele, kteý vznikne otcí křivky y = k, 0 < b kolem osy? 6. Jk vypočtete obsh otční plochy, kteá vznikne otcí křivky dné pmetickými ovnicemi = t + 1, y = 4 t po t < 0, 4 > kolem osy? Jké těleso vznikne?

7 .4. Obsh pláště otčního těles 7. Sestvte integál po výpočet obshu otční plochy, kteá vznikne otcí pboly y = po 0 kolem osy (kolem osy y). Zkuste integál řešit pomocí někteého mtemtického pogmu (npř. Deive, Mple, Mthemtic). Úlohy k smosttnému řešení 1. Vypočtěte obsh otční plochy, kteá vznikne otcí dné křivky kolem osy : ) y = ; b) y = e + e ; 0 c) d) y = 4; 0 y = 1 ; 0 e) y = e4 + e 4 ; 0 4 f) y = sin ; 0. Vypočtěte obsh otční plochy, kteá vznikne otcí dné křivky kolem osy : ) = cos t, y= sin t; 0 t b) = cos t, y = sin t; 0 t c) ( ) ( ) = 4 t sin t, y = 4 1 cos t ; 0 t d) = sin t, y = sin t; 0 t t t e) = e sin t, y = e cos t; 0 t f) + y =

8 .4. Obsh pláště otčního těles Výsledky úloh k smosttnému řešení 1. ) 196 ; b) 1 4 e 79 + e ; c) 56 ; d) ; e) e + e ; 1 f) + ln( + ).. ) 16 ; b) ; c) ; d) 5 f) ; e) ( e ) 5 ; Kontolní test 1. Vypočtěte povch vchlíku kulové plochy o poloměu, jehož výšk je v <. ) v, b) ( + v), c) v, d) ( + v).. Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk pboly y = po 8 při otáčení kolem osy. ) 76 15, b) 6, c), d) 15.. Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk křivky y = (1 ) po 1 1 při otáčení kolem osy. ) 1 4, b), c), d) Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk řetězovky y = ( e + e ),> 0 konst. po 0 otcí kolem osy. ) c) 4 ( e + e +4), b) e (1 + e ), ( e e +4), d) 4 (4 e + e )

9 .4. Obsh pláště otčního těles 5. Vypočtěte povch těles, kteé vznikne otcí ovinné oblsti dné neovnostmi y 0, + y, + y,, > 0 konst. kolem osy. ) (1+ ), b) 7 ( ), c) (4 + ), d) 7 ( + ) Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk pboly y = 4 po při otáčení kolem osy y. ) ( ), b) ( ), c) ( ), d) ( ) Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk křivky po t 0otcí kolem osy. t = t, y = t ), b) 9, c) 6, d) Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk křivky = sin t, y = sin t po 0 t. ) 8, b) 16, c) 1, d) Vypočtěte obsh otční plochy, kteou vytvoří oblouk křivky tkti t = cost+ lntg, y = sint po t při otáčení kolem osy. 6 ) 4, b) 8, c) 8 ( 1 ), d). 10. Vypočtěte povch těles, jehož plášť vytvoří oblouk křivky = 4cost+ 4, y = 4sin t po 0 t otáčením kolem osy. ) 48, b) 6, c) 60, d) 54. Výsledky testu 1. );. c);. d); 4. c); 5. b); 6. b); 7. ); 8. d); 9. ); 10. c). Původce studiem Pokud jste spávně odpověděli nejméně v 8 přípdech, pokčujte dlší kpitolou. V opčném přípdě je třeb postudovt kpitolu.4 znovu

10 .4. Obsh pláště otčního těles Shnutí lekce Obsh otční plochy, kteá vznikne otcí křivky y = f( ) po b kolem osy, vypočteme podle vzthu b S = f( ) 1 + f ( ) d. Je-li křivk otující kolem osy [ ] popsán pmetickými ovnicemi = ϕ( t), y = ψ ( t) po t < α, β >, užijeme po výpočet obshu otční plochy vzth S = ψ( t) [ ϕ ( t) ] + [ ψ ( t) ] β α dt. Stejně jko u integálů po výpočet délky křivky se nám stne, že neumíme integál, kteý obshuje odmocninu, vyjádřit pomocí elementáních funkcí. V těchto přípdech nezbývá než použít nějkou přibližnou metodu. Obshy obecnějších ploch, kteé nejsou otční, lze vypočítt pomocí dvojných integálů. Podobnosti nleznete v tetu Mtemtik III

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Jaroslav Drábek Démokritova atomistická metoda In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus, 1998.

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více