hp business inkjet 2230/2280

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp business inkjet 2230/2280"

Transkript

1 hp business inkjet 2230/2280 uživatelská příručka

2 ,QIRUPDFHRDXWRUVNêFKSUiYHFK 2002 Hewlett-Packard Company Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány kromě případů, které dovoluje zákon o autorských právech. 9\GiQt Záruka Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Hewlett-Packard na tyto informace neposkytuje záruku. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Společnost Hewlett-Packard není právně zodpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo ostatní škody ve spojitosti s poskytováním a použitím těchto informací. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být fotokopírována, reprodukována nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard Company. Informace o obchodních známkách Adobe, Adobe PostScript 3, Acrobat a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. AutoCAD je ochrannou známkou Autodesk, Inc registrovanou v USA. HP-UX verze a vyšší a HP-UX verze a vyšší (ve 32bitové i 64 bitové konfiguraci) na všech počítačích HP 9000 jsou značkové produkty společnosti Open Group UNIX 95. Microsoft, MS-DOS, MS Windows, Windows a Windows NT sou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. *PANTONE je kontrolní-standardní ochranná známka barvy společnosti Pantone, Inc. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti Open Group.

3 Obsah Úvod Instalace Význam součástí a funkcí tiskárny Význam tlačítek ovládacího panelu a indikátorů LED Význam displeje LCD Jak tiskárnu nainstalovat Instalace softwaru Funkce řídicích programů tiskárny Jak zhotovit kopie softwaru tiskárny Instalace softwaru tiskárny pro místní tisk Instalace ve Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP Instalace softwaru tiskárny pro tisk v síti Instalace tiskárny s počítačem Macintosh Mac OS 8.6 až Systém Mac OS X Instalace tiskárny v prostředí Unix Tisk v síti Instalace tiskárny v síti s tiskovým serverem HP Jetdirect (doporučeno) Instalace karty interního tiskového serveru HP Jetdirect Sdílení tiskárny v síti Používání integrovaného serveru 4-5 Přístup k implementovanému serveru 4-5 Stránky implementovaného serveru 4-6 Information (Informace) Settings (Nastavení) Networking (Sít ) E-services (E-služby) Pomocné sít ové materiály iii

4 Manipulace s papírem Volba a zakládání papíru Vkládání papíru do 1. Zásobníku nebo 2. Zásobníku Tisk na obálky nebo karty prostřednictvím podavače obálek Tisk na papír z 2. Zásobníku (volitelný zásobník) Použití funkce zablokování Zásobníku Použití funkce Rozšířené nastavení papíru Ruční duplexování Zprávy LCD Nabídka Informace Nabídka Manipulace Nabídka Konfigurace Nabídka Tisk Nabídka V/V Nabídka Jetdirect Resetování karty EIO Nabídka Údržba Nabídka Resetovat Jak porozumět zprávám tiskárny Odstraňování problémů Všeobecné tipy k odstraňování problémů Vytištění konfigurační stránky Vytištění diagnostické stránky Čištění tiskových hlav Zarovnávání tiskových hlav Vytištění vzorové stránky V tiskárně uvízl papír Jak zamezit uvíznutí papíru Náhlé vypnutí tiskárny Nic se netiskne Vysunula se prázdná stránka Umístění textu nebo grafiky je chybné Něco na stránce chybí nebo je nesprávné Tisk dokumentu trvá příliš dlouho Tisk v síti trvá příliš dlouho Specifikace Specifikace tiskárny iv

5 Podpora Kontaktování zákaznické podpory Hledání nápovědy HP na Internetu Telefonická podpora Příslušenství Informace o objednávání Spotřební materiál a příslušenství HP Tiskové zásobníky Tiskové hlavy HP č HP Premium Transparency Film HP Premium Plus Inkjet Transparency Film HP Premium Inkjet Paper HP Premium Inkjet Heavyweight Paper HP Premium Photo Paper HP Photo Paper HP Professional Brochure and Flyer Paper Příslušenství Sít ové příslušenství Média Podporovaná média A-1 Minimální tiskové okraje A-2 Instalace paměti Instalace přídavné paměti B-1 Postscript Tisk Postscript C-1 Poznámky k instalaci C-1 Instalace pouze řídicího programu tiskárny C-2 Uživatelé HP Business Inkjet C-2 Specifické funkce/problémy tiskárny C-3 Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard Rejsřtík Sdělení o předpisech DECLARATION OF CONFORMITY v

6 vi

7 1 Úvod Tiskárna HP Business Inkjet 2230/2280 poskytuje rychlý, profesionální tisk, at je zapojena přímo k počítači nebo v síti. Vysoká kvalita výtisků a jasné barvy na papíru formátu až 8,5 x 14 palců (216 x 356 mm) umožní tvůrčí přístup a dodá profesionální vzhled všem dokumentům, které budete tisknout. Tyto zdroje poskytují další informace o tiskárně: z Instalační leták Instalační leták obsahuje informace k instalaci. Součástí tiskárny je i tištěná verze tohoto dokumentu. K dispozici je také elektronická verze ve formátu aplikace Adobe Acrobat PDF na úvodním disku CD. z Referenční příručka Referenční příručka poskytuje informace o instalaci tiskárny. Tato příručka je přiložena k tiskárně v tištěné verzi. z Brožura s předpisy Brožura s předpisy poskytuje důležité bezpečnostní informace a informace o požadavcích na rušení rozhlasového příjmu. z Nápověda k ovladači tiskárny (pouze Windows ) Nápověda poskytuje informace k použití ovladače tiskárny. z Příručka správce tiskového serveru HP Jetdirect Příručka správce tiskového serveru HP Jetdirect poskytuje informace o konfiguraci a odstraňování problémů s tiskovým serverem HP Jetdirect. Je k dispozici jako soubor PDF na disku Starter CD. z Implementovaný server WWW Implementovaný server WWW poskytuje informace o konfiguraci, stavu a diagnostice tiskárny. Implementovaný server WWW je přístupný ze standardního prohlížeče WWW nebo z Panelu nástrojů. z hp instant support hp instant support je internetový nástroj, který poskytuje uživateli samostatné řešení potíží a informace o využití tiskárny. Tato elektronická služba je umožněna implementovanym serverem WWW v tiskárně. hp instant support poskytuje informace, které pomáhají diagnostikovat a řešit problémy s tiskárnami. Obsahuje také webové stránky myprintmileage, které vám pomohou při práci s tiskovými vzorky. z WWW Na stránce najdete nejnovější tiskový software, informace o produktech a informace o podpoře, která je k dispozici pro tuto tiskárnu.

8

9 2 Instalace Význam součástí a funkcí tiskárny 1 Vodidla papíru Navádí papír do tiskárny zásobník slouží k zakládání standardního papíru. 3 Výstupní zásobník Přijímá vytištěné stránky. 4 Vodidlo obálek Posunuje se tak, aby přiléhalo k širší straně obálky zásobník Volitelný zásobník papíru (standardní vybavení tiskárny HP Business Inkjet 2280TN). 6 Podavač obálek Slouží k podávání jedné obálky do tiskárny. 7 Horní víko Umožňuje přístup k uvíznutému papíru. 8 Závěrka na vozíku Zajišt uje pojistku tiskové hlavy. 9 Pojistka tiskové hlavy Zvedá se, aby bylo možno vyjmout tiskovou hlavu z její barevně označené objímky. Jeho součástí je háček, který musí být spojen se západkou kolébky, aby tiskárna správně fungovala.

10 10 Kryt tiskového Zásobníku Umožňují přístup k tiskovým zásobníkům. Tisknout lze pouze tehdy, je-li tento kryt uzavřen. 11 Kryt tiskové hlavy Umožňuje přístup k pojistce tiskové hlavy. Tisknout lze pouze tehdy, je-li tento kryt uzavřen. 1 Přípojení zdroje Zde připojte napájecí kabel. 2 Drážka EIO Umožňuje instalaci tiskového serveru HP Jetdirect EIO nebo emulační karty HP PCL 5C/Postscript 3. 3 Drážka EIO Umožňuje instalaci tiskového serveru HP Jetdirect EIO nebo emulační karty HP PCL 5C/Postscript 3. 4 Paralelní port Zde připojte paralelní kabel. Neinstalujte dvě karty tiskového serveru HP Jetdirect EIO. Karty mohou být nainstalovány do kteréhokoli portu. Můžete současně nainstalovat dvě karty, ale jedna musí být emulační karta HP PCL 5C/Postscript 3 a druhá karta tiskového serveru HP Jetdirect EIO. Význam tlačítek ovládacího panelu a indikátorů LED

11 1 NABÍDKA Prochází nabídkami ovládacího panelu. 2 POLOŽKA Prochází položkami zvolené nabídky. 3 HODNOTA Prochází hodnotami položky zvolené nabídky. 4 Panel LCD Zobrazuje zprávy tiskárny. 5 POKRAČOVAT Pokračuje v čekající tiskové úloze a volí hodnoty z nabídek položek. 6 STORNO Zruší současnou tiskovou úlohu. Doba potřebná ke zrušení závisí na velikosti tiskové úlohy. Chcete-li zrušit tiskovou úlohu zařazenou ve frontě, stiskněte toto tlačítko pouze jednou. 7 ZDROJ Vypíná a zapíná tiskárnu. 8 INDIKÁTOR LED Svítí (zeleně), pokud je tiskárna zapnuta. Bliká (zeleně), pokud tiskárna tiskne nebo (žlutě), pokud je tiskárna v chybovém stavu. Význam displeje LCD Displej LCD zobrazuje stavové zprávy a zprávy o množství inkoustu v tiskových zásobnících. Tady se zobrazí zprávy Černý Azurový Purpurový Žlutý

12 Jak tiskárnu nainstalovat Krok 1: Rozbalte tiskárnu a odstraňte balicí pásku a výplňový materiál z vnitřku zásobníků papíru. Krok 2: Nainstalujte 2. zásobník (volitelný). 2. zásobník (C8230A) je standardní vybavení tiskárny HP Business Inkjet 2280TN. Pro ostatní tiskárny HP Business Inkjet 2230/2280 si jej můžete objednat zvlášt. A Položte 2. zásobník tam, kam chcete umístit tiskárnu. Tiskárna je uzpůsobena tak, aby spočívala přímo na vrchní části Zásobníku.

13 B C Zvedněte tiskárnu a zarovnejte její základnu se zásobníkem papíru. Položte tiskárnu na vrchní část Zásobníku papíru. Mezi základnou tiskárny a 2. zásobníkem bude malá mezera. Krok 3: Zapojte napájecí kabel. HP Business Inkjet 2230/2280 HP Business Inkjet 2280TN Krok 4: Zapněte tiskárnu a nainstalujte čtyři tiskové zásobníky. A Zvedněte kryt tiskového Zásobníku. B Vyjměte tiskové zásobníky z obalu. C Zarovnejte barevné šipky a vložte tiskové zásobníky do odpovídající barevně odlišené zásuvky.

14 D Má-li být kontakt dostatečný, musíte tiskové zásobníky silně zatlačit. Krok 5: Nainstalujte tiskové hlavy. A Ověřte, že je tiskárna zapnuta.

15 B Zvedněte kryt tiskové hlavy. C D E Otevřete pojistku tiskové hlavy: Zvedněte ji za zadní část a vytáhnete směrem dopředu a dolů, aby se uvolnil háček ze závěrky na vozíku. Zvedněte a zasuňte pojistku tiskové hlavy směrem k zadní části tiskárny. Vyjměte tiskové hlavy z obalu.

16 F Odstraňte z tiskových hlav ochrannou pásku. G Zasuňte tiskové hlavy do příslušných barevně odlišených zásuvek. Umístění barev tiskových hlav neodpovídá umístění barev tiskových zásobníků. H I K zajištění správného kontaktu musíte na tiskové hlavy silně zatlačit. Nadzvedněte pojistku tak, aby háček zapadl do závěrky na vozíku a poté zatlačte pojistku směrem dozadu do tiskárny. K úplnému zavření pojistky tiskové hlavy je nutno vynaložit určitou sílu.

17 J Zavřete kryt tiskových hlav a kryt tiskových zásobníků. K Počkejte chvíli, než tiskárna provede inicializaci tiskových hlav. Může to trvat 8 minut. Po inicializaci se vytiskne stránka zarovnání. Jestliže se vyrovnávací stránka nevytiskne, zkontrolujte, zda je v zásobnících médium. Krok 6: Založte papír do 1. Zásobníku. A B Chcete-li vložit papír do Zásobníku 1, zvedněte výstupní zásobník (výstupní zásobník nevyjímejte). Vyjměte zásobník a vložte papír.

18 C Než vrátíte 1. zásobník zpět na místo, ujistěte se, že je tiskárna zapojena do zdroje, a že je zapnutá. D Dejte pozor, aby dávka založeného papíru nepřesahovala vodorovnou značku na žluté nálepce na straně Zásobníku. 3,875" (96 mm) 8,5" (216 mm) 5,75" (146 mm) 14" (356 mm) Chcete-li tisknout na papír o délce přesahující 11 palců (279 mm) najdete v kapitole 4. Krok 7: Nastavte jazykovou předvolbu LCD. A Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá. B Stiskněte a podržte tlačítko HODNOTA a zapněte tiskárnu. C Stiskněte tlačítko HODNOTA a projděte posuvný seznam jazyků. D Stisknutím tlačítka POKRAČOVAT potvrdíte volbu jazyka.

19 Krok 8: Zapojte paralelní kabel nebo sít ový kabel. Tiskárnu zapojíte do sítě tak, že sít ový kabel připojíte do sít ového portu na tiskovém serveru HP Jetdirect. V Příručce pro správce na disku Starter CD najdete přehled informací o tisku v sít ovém prostředí. Krok 9: Nainstalujte software tiskárny z úvodního CD (Starter CD) (doporučeno)

20

21 3 Instalace softwaru Funkce řídicích programů tiskárny ColorSmart Náhled konceptu Emulace okrajů LaserJet Podklady (N-up printing) Počet stránek na list Zlepšení obrázku Ruční duplexování Optimalizován pro fax Tisk v šedé stupnici Náhled tisku Rychlá nastavení Symetrické okraje Dlaždicová struktura Vodoznak ZoomSmart Miní se velikost Formulář NT Normální režim s optimalizovanou rychlostí Černý zkušební tisk Instalační program, který lze znovu konfigurovat PCL3 PCL 5C PS

22 Jak zhotovit kopie softwaru tiskárny Úvodní CD obsahuje pomocný program, který vám umožní zkopírovat software tiskárny na diskety. Nástroj se nazývá Customization Utility. Můžete ho také použít, chcete-li kopírovat software tiskárny na pevný disk nebo na sít ovou jednotku a provádět pak vlastní instalace. To zahrnuje i konfiguraci jednotky. Po zkopírování souborů do jiného umístění můžete z tohoto umístění nainstalovat tiskový software. Další informace najdete v nápovědě online nástroje Customization Utility. Instalace softwaru tiskárny pro místní tisk Při instalaci si můžete vybrat buď Typickou instalaci nebo instalaci Podle uživatele. Instalace Podle uživatele vám umožní zvolit prvky, které si přejete nainstalovat. V následující tabulce je uvedeno, které prvky jsou nainstalovány při obou typech instalace. Prvek Popis Řídicí program tiskárny HP Business Inkjet 2230/2280 Toolbox HP Business Inkjet 2230/2280 Programová skupina Nainstaluje řídicí program pro vaši tiskárnu. PCL3 PCL 5C PS Nainstaluje Toolbox. Toolbox poskytuje přídavné ovladače tiskárny, stavová okna a informace o odstraňování problémů. Přidá programovou skupinu HP Business Inkjet do úvodní nabídky. Podle uživatele

23 Prvek Popis Obrazovkové písmo Nainstaluje na váš počítač typy písma, které odpovídají typům písma v tiskárně. Instalace ve Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP Uživatelé systémů Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP musejí mít k instalaci ovladače tiskárny oprávnění správce. Jak nainstalovat řídicí program tiskárny: 1 Spust te Microsoft Windows a přesvědčte se, že ve Windows momentálně neběží žádný jiný aplikační program. 2 Vložte úvodní CD (Starter CD) do jednotky CD-ROM. Instalační program se automaticky spustí. Pokud se instalační program automaticky nespustí, klepněte na Start, zvolte Spustit a do příkazové řádky zapište písmeno označující jednotku CD-ROM vašeho počítače následované výrazem: \SETUP (zapište například D:\SETUP). 3 V nabídce úvodního CD klepněte na Nainstalovat sít ovou tiskárnu nebo Nainstalovat řídicí program tiskárny. 4 Zvolte jazyk softwaru tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na OK. 5 Klepněte na Další a potom klepněte na Přijmout, čímž potvrdíte přijetí podmínek licenční smlouvy. 6 Zvolte Zapojení přímo do tohoto počítače. Postupujte podle návodu na obrazovce a dokončete instalaci řídicího programu tiskárny. Instalace softwaru tiskárny pro tisk v síti Než nainstalujete software tiskárny, ujistěte se, že karta tiskového serveru HP Jetdirect EIO je již ve vaší tiskárně nainstalována a zapojena do sítě. Tiskárna HP Business Inkjet 2280TN se dodává s již nainstalovanou kartou tiskového serveru HP Jetdirect EIO.

24 Jak nainstalovat řídicí program tiskárny: 1 Spust te Microsoft Windows a přesvědčte se, že ve Windows momentálně neběží žádný jiný aplikační program. 2 Vložte úvodní CD (Starter CD) do jednotky CD-ROM. Instalační program se automaticky spustí. Pokud se instalační program automaticky nespustí, klepněte na Start, zvolte Spustit a do příkazové řádky zapište písmeno označující jednotku CD-ROM vašeho počítače následované výrazem: \SETUP (zapište například D:\SETUP). 3 V nabídce úvodního CD klepněte na Nainstalovat sít ovou tiskárnu nebo Nainstalovat řídicí program tiskárny. 4 Zvolte jazyk softwaru tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na OK. 5 Klepněte na Další a potom klepněte na Přijmout, čímž potvrdíte přijetí podmínek licenční smlouvy. 6 Zvolte Zapojení prostřednictvím sítě. 7 Pokud je tiskárna připojena k serveru nebo k počítači, zvolte Instalace klienta. Pokud budete tisknout prostřednictvím sítě přímo na tiskárnu, zvolte Instalace serveru nebo Peer-to-Peer. Pokud si nejste jisti, jak připojit sít ovou tiskárnu, obrat te se na správce sítě. Instalace tiskárny s počítačem Macintosh Připojte tiskárnu k počítači Macintosh prostřednictvím tiskového serveru HP Jetdirect. Dříve než připojíte tiskárnu k serveru Jetdirect, ujistěte se, že vaše tiskárna je: Tiskárna HP Business Inkjet 2280 s kartou HP Jetdirect nebo

25 Tiskárna HP Business Inkjet 2230 s emulační karty HP PCL 5C/ Postscript 3 a kartou HP Jetdirect. Tyto karty lze zakoupit jako příslušenství (další informace viz Spotřební materiál a příslušenství HP for more information). 1 Zapojte sít ový kabel mezi sítí a serverem Jetdirect. Při připojení tiskárny k síti se ujistěte, že je v tiskárně nainstalován tiskový server HP Jetdirect, než přistoupíte k instalaci softwaru tiskárny. 2 Vložte úvodní CD (Starter CD) do jednotky CD-ROM. Nabídka CD se spustí automaticky. Jestliže se nabídka CD nespustí automaticky, poklepejte na ikonu CD na ploše a dále poklepejte na ikonu programu ClassicInstaller (používáte-li systém Mac OS 8.6 až Mac OS 9.1) nebo na ikonu CarbonInstaller (používáte-li systém Mac OS X). Tato ikona se nachází ve složce Installer<jazyk> na úvodním disku CD (kde <jazyk> je váš preferovaný jazyk). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 4 Používáte-li systém Mac OS 8.6 až Mac OS 9.1, proveďte kroky 5 až 9. -nebo- Používáte-li systém Mac OS X, proveďte kroky 10 až 13. Mac OS 8.6 až Otevřete nástroj Tiskárna na ploše: Mac OS 8.6 až 9.0.x: Na jednotce pevného disku poklepejte na ikonu nástroje tiskárny na ploše v oblasti Apple Extras: Složka Apple LaserWriter Software. Mac OS 9.1: Na jednotce pevného disku poklepejte na ikonu nástroje tiskárny na ploše v Aplikacích (Mac OS 9): složka Utilities. 6 V rozbalovací nabídce zvolte položku LaserWriter8, dále zvolte ze seznamu položku Tiskárna (AppleTalk) a klepněte na tlačítko OK. 7 V části Soubor popisu tiskárny PostScript (PPD) okna, které se objeví, klepněte na položku Automaticky. 8 Ujistěte se, že je zvolena položka HP Business Inkjet 2280 a klepněte na tlačítko Zvolit. 9 Klepněte na tlačítko Vytvořit. Na pracovní ploše se objeví ikona tiskárny.

26 Systém Mac OS X 10 Spust te aplikaci Print Center (nachází se v Doku v dolní části obrazovky) a poté klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu. 11 Používáte-li sít AppleTalk, zvolte položku AppleTalk z rozbalovací nabídky. -nebo- Používáte-li sít LPR, zvolte položku Tiskárna LPR pomocí IP z rozbalovací nabídky a poté zadejte adresu IP pro tiskárnu. 12 V případě potřeby zvolte položku Zóna. 13 Ze seznamu vyberte tiskárnu HP Business Inkjet 2280 a poté klepněte na tlačítko Přidat. Vedle názvu tiskárny se objeví modrá tečka, která označuje, že tato tiskárna je nyní výchozí tiskárnou. Instalace tiskárny v prostředí Unix Abyste mohli tisknout v prostředí Unix, musíte mít: tiskárnu HP Business Inkjet 2280 nebo tiskárnu HP Business Inkjet 2230 s emulační karty HP PCL 5C/ Postscript 3. Další informace naleznete v souboru readme ve složce UNIX/PS na úvodním CD.

27 4 Tisk v síti Tiskárnu HP Business Inkjet 2230/2280 lze sdílet v síti. Lze ji zapojit přímo do sítě pomocí tiskového serveru HP Jetdirect nebo ji lze připojit k počítači, který je zapojen v síti. Instalace tiskárny v síti s tiskovým serverem HP Jetdirect (doporučeno) karta Jetdirect Vaši tiskárnu lze sdílet v prostředí sítě přímým zapojením do sítě prostřednictvím externího nebo interního tiskového serveru HP Jetdirect. Tato konfigurace umožňuje lepší výkon než tisk přes počítač, stejně jako přizpůsobivost v přípravě umístění tiskárny. Tiskový server HP Jetdirect lze použít jak při konfiguraci sítě klientserver, tak při konfiguraci "peer-to-peer". Instalace karty interního tiskového serveru HP Jetdirect Tiskárna HP Business Inkjet 2280TN se dodává s již nainstalovanou kartou interního tiskového serveru EIO Jetdirect. Doporučujeme, abyste tiskárnu sdíleli v síti přes tiskový server. Pokud máte tiskárnu HP Business Inkjet 2280TN, tuto část přeskočte. 2280TN, tuto část přeskočte. Pokud máte jinou tiskárnu HP Business Inkjet 2230/2280 než tiskárnu HP Business Inkjet 2280TN, můžete si k ní zakoupit interní tiskový server Jetdirect. Seznam tiskových serverů HP Jetdirect EIO najdete v části Sít ové příslušenství.

28 1. krok: Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect EIO Karta HP Jetdirect obsahuje elekronické komponenty, které mohou být poškozeny statickou elektřinou. Nahromadění statické elektřiny předejdete udržováním častého kontaktu s jakýmkoli kovovým povrchem tiskárny. Pokud je to možné, připněte si na zápěstí antistatický pásek (nebo podobné zařízení). S kartou zacházejte za každých okolností opatrně. Dejte pozor, abyste se nedotýkali elektronických komponent nebo elektrického obvodu. 1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. 2 Odšroubujte šroubky a odstraňte kovovou desku na kterékoli straně tiskárny. 3 Nainstalujte kartu. Zarovnejte kartu s vodícími drážkami uvnitř tiskárny. 4 Zatlačte kartu do drážky, až pevně zapadne. 5 Postupně utahujte šroubky současně na obou stranách, dokud nejsou oba bezpečně utaženy. 6 Zapojte sít ový kabel ke kartě. Kartu Jetdirect lze nainstalovat na kterékoli straně tiskárny.

29 2. krok: Ověření správné funkce tiskárny 1 Zapojte napájecí kabel a tiskárnu zapněte. 2 Stiskněte opakovaně tlačítko NABÍDKA, až se objeví INFORMACE. 3 Stiskněte opakovaně tlačítko POLOŽKA, až se objeví VYTISKNOUT KONFIGURAČNÍ STRÁNKU.S 4 Stiskněte tlačítko POKRAČOVAT a vytiskněte konfigurační stránku. Protože jste nainstalovali kartu HP Jetdirect, vytisknou se dvě konfigurační stránky. Konfigurační stránka Jetdirect obsahuje informace o nastavení (např. LAN HW ADDRESS), které možná budete potřebovat při dalším kroku. 3. krok: Instalace softwaru tiskárny 1 Nainstalujte řídicí program tiskárny PCL5 a PS z úvodního CD. Podrobnosti o použití disku Starter CD k instalaci ovladačů tiskárny najdete v kapitole Instalace softwaru. (Tisk typu klient-server) Pokud je sít ovým serverem váš počítač, můžete ostatním sít ovým klientům umožnit přístup k tiskárně tím, že ji s nimi budete sdílet. Sdílení tiskárny v síti Tento proces umožňuje počítači používat sdílenou tiskárnu. Předpokládá se, že řídicí program tiskárny je již na počítači nainstalován, a že tiskárna je momentálně sdílena v síti. V této konfiguraci je tiskárna zapojena přímo na paralelní port zvoleného počítače (nebo serveru) v síti a je sdílena ostatními počítači (nebo klienty). Serverem může být počítač, na kterém běží Windows pro Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP.

30 Tuto konfiguraci používejte pouze v malých skupinách nebo při nízkém vytížení. Sdílený počítač se zpomalí, tiskne-li na sdílenou tiskárnu více uživatelů. Klienti se mohou připojit na tiskárnu třemi různými způsoby: z Nainstalujte software tiskárny z úvodního CD a připojte se jako klient za použití instalace v síti. z Procházením vyhledejte tiskárnu v síti a přetáhněte tiskárnu do své složky Tiskárny. Software tiskárny není na vašem počítači nainstalován; software řídicího programu tiskárny ovládá sdílený počítač. z Přidejte tiskárnu a nainstalujte software ze souboru INF, který se nachází ve vaší síti. Zjistěte od správce sítě, kde se nachází soubor INF. Soubory INF jsou uloženy na úvodním CD ve složkách podle následujícího formátu <CD>:\Windows\<driver>\<OS>\<lang>. Je-li například D písmeno jednotky CD:, D:\Windows\PCL5\Win2k_XP\ENU obsahuje soubor Windows 2000 PCL5 INF v angličtině. Následující tabulka obsahuje seznam jazykových kódů. Jazyk Kód Jazyk Kód Čínština (Yjednodušená) Čínština (Tradiční) CHS Italština ITA CHT Korejština KOR Čeština CZE Norština NOR Dánština DAN Polština POL Holandština DUT Portugalština (Brazilská) POB

31 Jazyk Kód Jazyk Kód Angličtina (US a UK) ENU Ruština RUS Finština FIN Španělština SPA Francouzština (evropská) Němčina FRE Švédština SWE GER Používání integrovaného serveru WWW Tato tiskárna je vybavena implementovaným serverem WWW. Pomocí standardního prohlížeče WWW umožňuje tento nástroj pro vzdálenou správu provádět následující operace: z Zobrazit stav tiskárny a množství inkoustu z Zobrazit protokol o užívání a protokol událostí z Vysílat výstražná upozornění z Konfigurovat informace o tiskárně, událostech a zabezpečení z Provádět diagnostiku tiskárny Přístup k implementovanému serveru WWW Chcete-li používat integrovaný server WWW, musíte mít prohlížeč WWW a tiskárna musí být připojena k síti na bázi IP a prohlížeči WWW. (Sítě IPX/SPX nejsou podporovány.) Integrovaný server WWW nelze použít, když je tiskárna připojena přímo k počítači. Přístup k implementovanému serveru WWW lze získat následujícím způsobem: z Z Panelu nástrojů (pouze Windows) Spust te integrovaný server WWW z karty Informace v Panelu nástrojů. Spustí se výchozí prohlížeč WWW, ve kterém budou zobrazeny informace o implementovaném serveru WWW.

32 z Z prohlížeče WWW Chcete-li získat přístup k implementovanému serveru WWW, zadejte v prohlížeči WWW adresu IP přidělenou tiskárně. Je-li například adresa tiskárny , zadejte do adresního řádku Pokud adresu IP tiskárny neznáte, najdete ji na konfigurační stránce tiskárny. Další informace o konfigurační stránce jsou uvedeny v části Vytištění konfigurační stránky. Stránky implementovaného serveru WWW Implementovaný server WWW má tři karty, které obsahují podrobné informace o tiskárně. Poskytuje také odkazy na jiné e-služby. z Informace z Nastavení z Sítě V pravém horním rohu obrazovky prohlížeče WWW se zobrazí aktuální stav tiskárny. Information (Informace) Stránky Informace (Information) implementovaného serveru WWW poskytují přehled o konfiguraci a stavu tiskárny a jejích součástí. Stav z z z z Tiskárna Na této stránce jsou zobrazeny informace o tiskárně, např. model a sériové číslo tiskárny, číslo verze charakteristiky a instalovaná pamět. Jsou zde také zobrazeny informace o množství inkoustu. Množství inkoustu Na této stránce jsou zobrazeny informace o množství inkoustu v tiskových kazetách a funkčnosti tiskových hlav tiskárny. Využití Na této stránce je přehled o počtu a typech médií spotřebovaných v tiskárně a kolik jich bylo vytištěno z jednotlivých zásobníků. Protokol událostí Na této stránce je zobrazeno posledních deset položek z protokolu událostí tiskárny. Nejnovější položka je zobrazena na začátku seznamu.

33 Settings (Nastavení) Stránky implementovaného serveru WWW umožňují konfiguraci tiskárny z počítače. Tyto stránky je možné chránit heslem. Než provedete změnu konfigurace tiskárny, vždy se poraďte se správcem sítě. Alerts (Výstrahy) z z Notification (Upozornění) Tato stránka umožňuje přidávat adresy elektronické pošty osob, které budou dostávat upozornění o událostech tiskárny (události týkající se zásoby inkoustu a dráhy médií). Máte k dispozici tři seznamy adres elektronické pošty, které můžete přejmenovat podle potřeby. Můžete také přidat do každého seznamu až dvě adresy elektronické pošty. Kromě toho tato stránka umožňuje konfiguraci nastavení odchozí elektronické pošty ze serveru, která implementovaný server WWW používá při posílání upozornění na události tiskárny elektronickou poštou. AutoSend (Automatické odesílání) Tato stránka umožňuje automatické odesílání informací o využití tiskárny společnosti HP. Společnost HP využívá tyto informace na stránce hp instant support k lepšímu pochopení potřeb svých zákazníků. Díky těmto informacím lze odhadnout měsíční spotřeby inkoustu a papíru, což umožňuje efektivnější zacházení se spotřebním tiskovým materiálem. Je-li funkce AutoSend aktivována, zasílá implementovaný server WWW tyto informace o spotřebě společnosti HP. Před použitím funkce AutoSend je třeba provést konfiguraci nastavení serveru odchozí elektronické pošty na stránce Notification (Upozornění). Společnost HP zachází s těmito informacemi způsobem uvedeným v Prohlášení společnosti HP o důvěrnosti informací poskytnutých online (http://www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm). Configuration (Konfigurace) z Asset Tracking (Sledování zařízení) Tato stránka umožňuje zadat název zařízení pro potřeby správy sítě a přidělit číslo zařízení.

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka

tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003 Instalační příručka Vydání: Prosinec 2003 Ustanovení následujícího odstavce se nevztahují na země, kde jsou takováto ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Příručka pro instalaci a konfiguraci. tiskové servery hp jetdirect *5969-8580* model 170x 5969-8580

Příručka pro instalaci a konfiguraci. tiskové servery hp jetdirect *5969-8580* model 170x 5969-8580 tiskové servery hp jetdirect Příručka pro instalaci a konfiguraci *5969-8580* 5969-8580 model 170x Příručka pro instalaci a konfiguraci Externí tiskový server HP Jetdirect 170X Copyright Hewlett-Packard

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 TISKÁRNA Uživatelská příručka CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520 Series Uživatelská příručka Autorská

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP Officejet 7110 Wide Format. Uživatelská příručka

HP Officejet 7110 Wide Format. Uživatelská příručka HP Officejet 7110 Wide Format Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014 Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Řada SP 3300. Uživatelská příručka

Řada SP 3300. Uživatelská příručka Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů.

Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů. Uživatelská příručka Průvodce zařízením Doplňování papíru Tisk dokumentů Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů Údržba zařízení Odstraňování problémů Dodatek Pro bezpečné a správné použití si

Více