Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch"

Transkript

1 Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch Zvláštní funkce Přenos snímků a filmů Vložit text ABC Tisk snímků Uložit fotografie z filmu Zálohovat na disk CD Úprava filmů A Připojit snímky k u A mnoho dalších užitečných funkcí Jak používat tuto příručku 1

2 O této příručce Zásady značení této příručky je tříděn podle následujících symbolů. DŮLEŽITÉ Části označené jako Důležité obsahují upozornění týkající se ovládání nebo důležitá témata. Nezapomeňte si je přečíst. POKYN Části označené jako Pokyn obsahují navrhované postupy a rady pro snazší ovládání. Čtěte je podle potřeby. Ovládací prostředí Tato příručka ve vysvětleních a popisech využívá postupy a obrázky pořízené v systému Windows Vista. Tyto obrázky a postupy se mohou nepatrně lišit v závislosti na používaném systému Windows. Obrazovky a postupy zobrazené v příkladech se také mohou lišit v závislosti na používaném modelu fotoaparátu nebo tiskárny. Vysvětlivky v této příručce jsou založeny na předpokladu, že spolu se softwarem bude používán digitální fotoaparát značky Canon. Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu fotoaparátu. Vyhledávání slov Tento dokument je poskytován ve formě dokumentu ve formátu Adobe Reader. K vyhledání konkrétních slov nebo frází, které si pamatujete, ale nemůžete je nalézt, používejte funkci hledání v aplikaci Adobe Reader. Tato funkce je dostupná klepnutím na nabídku [Edit/Upravit] v aplikaci Adobe Reader a klepnutím na možnost [Search/ Vyhledávání]. Používáte-li aplikaci Adobe Reader 8 nebo novější, můžete vyhledávat i pomocí funkce [Find/Najít] přímo v panelu nástrojů. Zde vložte hledaný text 2

3 Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači Během připojování fotoaparátu k počítači pomocí kabelu rozhraní se ujistěte, že je kabel zapojen přímo do portu USB v počítači. Pokud fotoaparát k počítači připojíte přes rozbočovač USB, připojení nemusí pracovat správně. Připojení nemusí pracovat správně, jsou-li současně s fotoaparátem připojena další zařízení USB, s výjimkou myši a klávesnice USB. Nastane-li takový problém, odpojte ostatní zařízení od počítače a zkuste fotoaparát připojit znovu. Nepřipojujte k počítači současně dva nebo více fotoaparátů. Připojení by nemuselo pracovat správně. Je-li fotoaparát připojený přes kabel rozhraní USB, nedovolte, aby se počítač přepnul do režimu spánku (úsporného režimu). Dojde-li k této situaci, kabel rozhraní neodpojujte. Zkuste na počítači obnovit normální stav s připojeným fotoaparátem. Pokud v režimu spánku (úsporném režimu) odpojíte fotoaparát od počítače, nemusí se správně obnovit jeho normální činnost. Informace týkající se režimu spánku (úsporného režimu) naleznete v příručce k počítači. Fotoaparát od počítače neodpojujte, je-li na obrazovce zobrazeno okno CameraWindow. DŮLEŽITÉ Při připojování k počítači doporučujeme používat napájecí adaptér (prodává se samostatně). Nepoužíváte-li napájecí adaptér, ujistěte se, že máte plně nabité baterie. Viz Uživatelská příručka k fotoaparátu, kde naleznete postupy připojení fotoaparátu k počítači. 3

4 O této příručce... 2 Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači... 3 Důležité informace... 6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX... 6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX... 6 Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX... 7 Jak zobrazit hlavní okno... 7 Názvy částí hlavního okna... 7 Jak provádět úlohy... 8 Výběr úloh a postupů v okně s úlohami... 8 Zvládnutí základů... 9 Přenos snímků... 9 Přenos snímků připojením fotoaparátu k počítači... 9 Tisk Tisk jednoho snímku na jednu stránku Tisk indexu Jak používat okno CameraWindow První hlavní obrazovka, která se zobrazí Obrazovka pro přenos snímku Uspořádání obrazovky se snímky Způsob použití hlavního okna aplikace ZoomBrowser EX Hlavní okno Režimy zobrazení Ovládací panel zobrazení Úlohy v oblasti procházení Okno vlastností Okno prohlížeče Pokročilejší techniky Úprava snímků Oprava efektu červených očí Automatické úpravy Úprava barvy/jasu Úprava ostrosti zdůraznění obrysů Vyříznutí oříznutí části snímku Vložení textu Použití jiného softwaru pro úpravy Připojení zvuku Vytváření panoramatických snímků PhotoStitch Střih filmů Převádění snímků RAW aplikace Digital Photo Professional

5 Export Změna velikosti a typu snímku (fotografie) Změna velikosti a typu filmu Získávání fotografií z filmů Export informací o pořízení Vytváření snímků pro spořič obrazovky počítače Vytváření tapet do počítače Ukládání na disky CD Odesílání filmů do služby YouTube Odesílání do služby YouTube Připojování snímků k u Prezentace Prohlížení snímků v prezentaci Správa snímků Hromadná změna názvů souborů Řazení snímků do složek podle data pořízení Konfigurace nastavení informací o snímku Nastavení hodnocení Vkládání komentářů Přiřazení klíčových slov Vyhledávání, filtrování a řazení snímků Vyhledávání snímků Filtrování snímků Třídění snímků Porovnávání snímků Porovnávání více snímků Nastavení Můj fotoaparát Změna zvuku závěrky a úvodního obrázku Přenos snímků Přenos snímků do fotoaparátu Nastavení předvolby Přizpůsobení programu ZoomBrowser EX Přizpůsobení tlačítek úloh Dodatky Seznam dostupných funkcí Podporované typy obrázků Odinstalace softwaru Struktura složek na paměťové kartě Odstraňování problémů

6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX Následující dvě okna jsou hlavními okny používanými při operacích s aplikacemi CameraWindow a ZoomBrowser EX. CameraWindow Tento software komunikuje s fotoaparátem. Jeho pomocí můžete přenášet snímky z a do fotoaparátu, uspořádat snímky ve fotoaparátu a odesílat filmy z fotoaparátu do webových služeb. Při připojení fotoaparátu k počítači se zobrazí obrazovka nabídky vpravo. Po přenosu snímků z fotoaparátu se okno CameraWindow zavře a zobrazení na obrazovce se změní. ZoomBrowser EX Tento software slouží ke správě obrázků přenesených do počítače. Jeho pomocí můžete prohlížet, upravovat a tisknout snímky v počítači. Pokud po přenesení snímků ukončíte aplikaci CameraWindow, otevře se okno vpravo. Okno můžete otevřít také dvojím kliknutím na ikonu na ploše. POKYN Využijte funkci nápovědy Tlačítko (Nápověda) se nachází ve většině oken aplikací CameraWindow a ZoomBrowser EX. Jsou tu pro případ, kdy si nejste jistí, jak postupovat. 6

7 Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX Jak zobrazit hlavní okno Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX se zobrazí po přenosu snímků z fotoaparátu a zavření okna CameraWindow. Je možné jej zobrazit také dvojím kliknutím na ikonu aplikace ZoomBrowser EX na ploše. Názvy částí hlavního okna Panel s nabídkou Tlačítka funkcí Ovládací panel zobrazení Tlačítka úloh Slouží k vybrání úloh, které chcete provést. Last Acquired Images/ Poslední stažené snímky uje seznam posledních přenesených snímků. Oblast složek Slouží k výběru složky, kterou chcete zobrazit. Ikona vlastností (slouží k zobrazení vlastností snímku) : Snímky pořízené v režimu fotoaparátu Stitch Assist : Snímky RAW : Film : Film s velmi pomalým pohybem : Snímek s připojenými zvukovými poznámkami : Chráněný snímek : Snímky pořízené v režimu fotoaparátu AEB : Otočený snímek (otočený pouze na displeji) Oblast procházení Ikony s vlastnostmi snímku jsou zobrazené okolo snímků (viz zobrazení vlevo). 7

8 Jak provádět úlohy Výběr úloh a postupů v okně s úlohami Mnoho funkcí aplikace ZoomBrowser EX je dostupných přes výběr úlohy v hlavním okně. Poté postupujte podle pokynů v části s pokyny v nově otevřeném okně. Více informací o funkcích naleznete v dodatku Seznam dostupných funkcí. 1 Vyberte úlohu. Hlavní kroky úlohy jsou zobrazeny zde. Postupujte podle kroků v daném pořadí. K předešlému kroku je možné se vrátit. Přehled vybrané úlohy je zobrazen zde. Slouží k ukončení postupu a návratu na předešlé okno. 2 Úlohu provedete postupováním podle pokynů. 8

9 Přenos snímků Přenos snímků připojením fotoaparátu k počítači Přenášejte snímky z fotoaparátu do počítače. DŮLEŽITÉ Pokyny v této příručce k softwaru se zakládají na předpokladu, že jste software nainstalovali správně. Informace o postupu instalace softwaru naleznete v části Uživatelská příručka k fotoaparátu. Informace o způsobu připojení fotoaparátu k počítači naleznete v části Uživatelská příručka k fotoaparátu. Viz také část Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači. Může se stát, že v některých verzích systému Microsoft Windows se okno CameraWindow po připojení fotoaparátu neotevře. V takovém případě spusťte aplikaci ZoomBrowser EX poklepáním na ikonu aplikace ZoomBrowser EX na ploše a otevřete hlavní okno. Klepněte na tlačítko úloh [Acquire & Camera Settings/Nastavení fotoaparátu a stahování] a následně na tlačítko [Connect to Camera/Připojit k fotoaparátu] Fotoaparát připojte k počítači pomocí dodaného kabelu rozhraní. Zapněte fotoaparát, nastavte jej do režimu přehrávání a připravte jej pro komunikaci s počítačem. Po zobrazení okna (podobného oknu vpravo) klepněte na tlačítko [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Stáhnout snímky z fotoaparátu Canon pomocí programu Canon CameraWindow]. V systému Windows XP klepněte v okně automatického přehrávání na tlačítko [Canon CameraWindow] a poté na tlačítko [OK]. V systému Windows 7 slouží k zobrazení režimu CameraWindow následující postup. 1. Klepněte na tlačítko na hlavním panelu. 2. Na obrazovce, která se zobrazí, klepněte na odkaz ke změně programu. 3. Klepněte na položku [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Stáhnout snímky z fotoaparátu Canon pomocí programu Canon CameraWindow] a potom klepněte na tlačítko [OK]. 4. Poklepejte na položku. 9

10 4 Klepněte na možnost [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a poté na možnost [Import Untransferred Images/Importovat nepřenesené snímky]. Spustí se přenos pouze těch snímků, které doposud nebyly přeneseny. Okno CameraWindow (hlavní obrazovka) Po klepnutí na tlačítko [OK] v dialogovém okně oznamujícím dokončení přenosu zavřete okno CameraWindow. Přenesené snímky se zobrazí v hlavním okně. Nově přenesené snímky můžete označit podle data pořízení nebo podle třídění Má kategorie (pouze u vybraných modelů). : Složky obsahující nově přidané snímky Snímky z paměťových karet, které obsahují velké množství snímků (více než 1 000), nemusí být přeneseny správně. V takovém případě použijte k přenosu čtečku paměťových karet. Podrobné informace o přenosu snímků ze čtečky paměťových karet získáte v tématu Přenášení snímků ze čtečky paměťových karet. Filmové soubory jsou velké, proto jejich přenos trvá delší dobu. POKYN Změna cílové složky pro přenos Ve výchozím nastavení jsou přenášené snímky ukládány do složek [Pictures/Obrázky] nebo [My Pictures/Moje obrázky]. Změna cílové složky je možná klepnutím na tlačítko zobrazené v pravé části kroku 4 popsaného výše a následně klepnutím na tlačítko [Import/Importovat]. Nastavení v zobrazeném okně dokončíte klepnutím na tlačítko [Browse/ Procházet] na kartě [Folder Settings/Nastavení složky]. Změna softwaru, který se zobrazí po přenesení snímků Můžete si vybrat software, který se zobrazí po přenesení snímků. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu aplikace CameraWindow, na zobrazené obrazovce klikněte na tlačítko [Import/Importovat] a klikněte na kartu [After Import/ Po importu]. Po nastavení stiskněte tlačítko [OK] a zavřete obrazovku [Preferences/Předvolby]. 10

11 POKYN Select Images to Import/Výběr importovaných snímků Pokud chcete z fotoaparátu přenášet pouze některé snímky, klikněte na položku [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] v aplikaci CameraWindow (obrazovka nabídky), [Select Images to Import/Vybrat snímky k importu] a pak vyberte snímky na obrazovce pro přenos snímků a klikněte na tlačítko (Import). Podrobnosti naleznete v části Obrazovka pro přenos snímku. Import All Images/Importovat všechny snímky Pokud chcete z fotoaparátu přenášet všechny snímky, klepněte v okně CameraWindow (hlavní obrazovky) na tlačítko [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a následně na tlačítko [Import All Images/Importovat všechny snímky]. Automatický přenos snímků při spuštění aplikace CameraWindow Pokud chcete automaticky přenášet snímky při spuštění okna CameraWindow, klepněte na tlačítko zobrazené vpravo v okně CameraWindow (hlavní obrazovky), poté na tlačítko [Import/Importovat] a nakonec na kartu [Auto Import/Importovat automaticky]. Označte možnost [Start importing images automatically when this software is launched./začít importovat snímky automaticky při spuštění softwaru.]. Přenášení snímků ze čtečky paměťových karet Po vložení paměťové karty do čtečky paměťových karet se otevře okno s výběrem akce. Pokud zvolíte možnost [View/ Download Images Using Canon ZoomBrowser EX/Zobrazit/Stáhnout snímky pomocí aplikace Canon ZoomBrowser EX], spustí se aplikace ZoomBrowser EX a otevře se následující okno. Toto okno použijte k provedení přenosu. Umožňuje přenos všech snímků, které dosud nebyly přeneseny. Umožňuje vybírat a přenášet snímky. Slouží k tisku snímků. Slouží ke konfiguraci složky pro přenos a dalším nastavením. DŮLEŽITÉ Filmy přenášené pomocí funkce pro přenos systému Windows 7 nemusí být správně zpracovávány v programu ZoomBrowser EX. Přenese filmy pomocí dodaného softwaru. 11

12 Tisk Tisk jednoho snímku na jednu stránku Snímek se tiskne na samostatnou stranu. POKYN Tisk filmů Filmy nelze tisknout, můžete ale je možné extrahovat fotografie z filmů a vytisknout je po uložení. Podrobnosti o ukládání fotografií z filmů naleznete v části Získávání fotografií z filmů. 1 Klepněte na tlačítko úloh [Print & / Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně. 2 Klepněte na tlačítko [Photo Print/Tisk fotografií]. 3 Ujistěte se, že je označena možnost [1. Select Images/ 1. Vybrat snímky] a vyberte snímky, které chcete vytisknout. 12

13 4 Klepněte na možnost [2. Printer and Layout Settings/2. Nastavení tiskárny a rozvržení] a podle potřeby nastavte kategorie. Umožňuje nastavit tiskárnu, velikost papíru a nastavit tisk bez ohraničení. Klepnutím sem můžete oříznout a vytisknout pouze část snímku. Klepnutím sem můžete snímek vytisknout spolu s vloženým textem. Umožňuje nastavit vytištění data a času pořízení. 5 Klepněte na možnost [3. Print/3. Tisk]. Zahájí se tisk. POKYN Tisk pomocí jiného softwaru Pokud v počítači máte speciální software pro tisk, můžete i jej využít k tisku snímků. Klepněte na tlačítko úloh [Print & /Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně a poté na tlačítko [Print Using Other Software/Tisk pomocí jiného softwaru]. 13

14 Tisk indexu Slouží k tisku indexu snímků. 1 Klepněte na tlačítko úloh [Print & / Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně. 2 Klepněte na tlačítko [Index Print/Tisk indexu]. 3 Ujistěte se, že je označena možnost [1. Select Images/ 1. Vybrat snímky] a vyberte snímky, které chcete vytisknout. 14

15 4 Klepněte na možnost [2. Printer and Layout Settings/2. Nastavení tiskárny a rozvržení] a podle potřeby nastavte kategorie. Vyberte snímek, který chcete otočit nebo oříznout. Slouží k nastavení tiskárny a velikosti papíru. Umožňuje otáčet vybraným snímkem. Klepnutím sem můžete oříznout a vytisknout pouze část vybraného snímku. Slouží k nastavení počtu řádků nebo sloupců. Umožňuje nastavení tisku informací o pořízení, komentářů, záhlaví, zápatí nebo počtu stránek. 5 Klepněte na možnost [3. Print/3. Tisk]. Zahájí se tisk. 15

16 Jak používat okno CameraWindow První hlavní obrazovka, která se zobrazí Tato obrazovka se zobrazí po připojení fotoaparátu k počítači. Klepnutím na každé tlačítko zobrazíte dostupné možnosti. Slouží k zobrazení informací o paměťové kartě ve fotoaparátu. Zobrazuje informace o fotoaparátu. Slouží ke spuštění přenosu snímků z fotoaparátu do počítače. Slouží k ochraně, otáčení nebo mazání snímků ve fotoaparátu. Také umožňuje přenos snímků z počítače do fotoaparátu. POKYN Slouží k odesílání filmů ve fotoaparátu do webových služeb. Slouží k nastavení obrazovky a zvuku po spuštění fotoaparátu a řady dalších zvuků fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení Můj fotoaparát v oddílu Pokročilejší techniky. Tato nabídka se nemusí zobrazovat v závislosti na modelu fotoaparátu. Přizpůsobení funkcí okna CameraWindow Klepnutím na tlačítko zobrazené v pravé horní části obrazovky lze přizpůsobit řadu funkcí a zjednodušit tak ovládání okna CameraWindow. Upravit lze nastavení automatického přenosu, obrazovky zobrazené po spuštění okna CameraWindow a nastavení cílové složky pro přenos. 16

17 Obrazovka pro přenos snímku Tato obrazovka se na hlavní obrazovce zobrazí po klepnutí na tlačítko [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a následném klepnutí na tlačítko [Select Images to Import/Výběr importovaných snímků]. Vyberte snímky, které chcete importovat, a klepnutím na tlačítko tyto snímky přenesete do počítače. Okno prohlížeče (režim zobrazení miniatur) Návrat na hlavní obrazovku. Slouží k zapínání a vypínání zobrazení data pořízení a názvu složky pod miniaturami (v režimu zobrazení miniatur). Změna velikosti miniatur (v režimu zobrazení miniatur). Slouží k zavření okna CameraWindow. Slouží k přepínání mezi režimy zobrazení. Zobrazení miniatur Zobrazení náhledu Zobrazení celé obrazovky Poklepáním na snímek přejdete na zobrazení náhledu. Tato značka se zobrazí u snímků, které zatím nebyly přeneseny. Slouží k přenosu snímku vybraného v okně prohlížeče do počítače. Snímky ve fotoaparátu shodující se s vybraným filtrem zobrazení v oblasti vpravo. Slouží k otáčení vybraného snímku o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Slouží ke zrušení výběru snímku. Slouží k výběru všech snímků. Pozadí vybraných snímků je zobrazeno modrou barvou. DŮLEŽITÉ Zobrazené funkce (tlačítka) budou různé v závislosti na modelu fotoaparátu. 17

18 Uspořádání obrazovky se snímky Tato obrazovka se zobrazí po klepnutí na tlačítko [Organize Images on Camera/ Uspořádat snímky ve fotoaparátu] na hlavní obrazovce a následném klepnutí na tlačítko [Organize Images/Uspořádat snímky]. Klepnutím na složku v levé části zobrazíte všechny snímky ve složce jako miniatury (malé obrázky) v pravé části obrazovky. Okno prohlížeče (režim zobrazení miniatur) Návrat na hlavní obrazovku. Slouží k zapínání a vypínání zobrazení data pořízení a názvu složky pod miniaturami (v režimu zobrazení miniatur). Změna velikosti miniatur (v režimu zobrazení miniatur). Slouží k zavření okna CameraWindow. Slouží k přepínání mezi režimy zobrazení. Zobrazení miniatur Zobrazení náhledu Zobrazení celé obrazovky Poklepáním na snímek přejdete na zobrazení náhledu. Tato značka se zobrazí u snímků, které zatím nebyly přeneseny. Slouží k mazání snímků vybraných v okně prohlížeče. Snímky ve fotoaparátu shodující se s vybraným filtrem zobrazení v oblasti vpravo. Slouží k otáčení vybraného snímku o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ochrany snímků vybraných v okně prohlížeče. Umožňuje přenos snímků z počítače do fotoaparátu. Pozadí vybraných snímků je zobrazeno modrou barvou. DŮLEŽITÉ Zobrazené funkce (tlačítka) budou různé v závislosti na modelu fotoaparátu. Klepnutím na tlačítko (Odstranit) smažete snímky z fotoaparátu. Je třeba postupovat opatrně, protože smazané snímky již nelze obnovit. 18

19 Způsob použití hlavního okna aplikace ZoomBrowser EX Hlavní okno Toto je hlavní okno, ve kterém je možné provádět úlohy v rámci aplikace ZoomBrowser EX. Slide Show/Prezentace Slouží k postupnému zobrazení vybraných snímků v okně. Properties/Vlastnosti Slouží k zobrazení informací o vybraném snímku. View Image/Zobrazit snímek Zobrazí vybraný snímek v okně prohlížeče. Tlačítka úloh Slouží k výběru úlohy, kterou chcete provést. Last Acquired Images/ Poslední stažené snímky Snímky můžete řadit podle data pořízení nebo třídění Má kategorie. Search/Vyhledávání Slouží k vyhledávání snímků. Delete/Odstranit Odstraní vybrané snímky nebo složky. Odstraněné snímky jsou odeslány do Koše na ploše. U souboru, který byl z Koše obnoven, není možné zachovat spojení mezi snímkem a zvukovou poznámkou. Rotate/Otočit Otáčí vybraným snímkem. Pokud chcete otáčet zobrazeným směrem i s původním snímkem, klepněte na nabídku [Edit/Upravit] a vyberte možnost [Rotate According to Rotation Information/ Otáčet podle informací o otáčení]. Režim zobrazení Slouží k výběru režimu zobrazení v oblasti procházení. Ovládací panel zobrazení Slouží k nastavení zobrazených snímků v oblasti procházení. Oblast procházení Slouží k zobrazení snímků v seznamu indexu. Oblast složek Slouží k výběru složky, kterou chcete zobrazit. Složky, které často používáte, je možné uložit mezi oblíbené složky ( ). Uložte je klepnutím na tlačítko [Add/Přidat]. Chcete-li odstranit složku z oblasti oblíbených složek, vyberte ji a klepněte na tlačítko [Remove/Odebrat]. 19

20 Režimy zobrazení Umožňuje vybrat režim zobrazení v oblasti procházení podle vašich potřeb. Zoom Mode/Režim zoomu: vhodný k prohlížení mnoha snímků. POKYN Scroll Mode/Režim rolování: umožňuje snadné prohlížení miniatur jejich zobrazením ve vhodné velikosti. Preview Mode/Režim náhledu: umožňuje číst informace o snímku při jejich prohlížení. Kontrola snímků pomocí zvětšení miniatur Umístíte-li v režimech zoomu nebo rolování ukazatel myši na miniaturu, v okně, které se zobrazí při přechodu myši, se zobrazí snímek s větším zvětšením. Také můžete nastavit okno zobrazující se při přechodu myši tak, aby se nezobrazovalo v nabídce (Zobrazit informace). Ovládací panel zobrazení Tento panel upravuje nastavení zobrazování v oblasti procházení. Přizpůsobit oknu Mění velikost miniatury podle velikosti okna. Nabídka výběru Klepněte sem, chcete-li vybrat/ zrušit výběr všech snímků v oblasti procházení. Tlačítko pro výběr Slouží k výběru snímků v režimu zoomu. Velikost zobrazení Mění velikost miniatury v oblasti procházení. Nabídka zobrazení/skrytí informací o snímku Vyberte, chcete-li zobrazit/skrýt informace o snímku pod miniaturou, např. název souboru nebo datum pořízení nebo hodnocení. Tlačítko zoomu Slouží k přiblížení či oddálení snímku. Tlačítko rolování Slouží k posunu po zobrazené části snímku v režimu zoomu (potáhněte myší uvnitř oblasti procházení). Nabídka nástroje pro filtrování Zobrazuje pouze snímky, které odpovídají stanoveným podmínkám. 20

21 Úlohy v oblasti procházení Změna úrovně složky Úroveň zobrazené složky je možné změnit následujícím postupem. V režimu zoomu umístěte kurzor myši na složku a po zobrazení klepněte na ikonu. V režimu rolování nebo náhledu poklepejte na ikonu. Pokud chcete přejít na vyšší úroveň složky, klepněte na ikonu. Změna velikosti zobrazení Pomocí jezdce můžete měnit poměr zobrazení (režim zoomu) nebo velikost miniatur (režim rolování). Vytváření nové složky Chcete-li vytvořit novou složku v oblasti procházení, klepněte na tlačítko [File/Soubor] a vyberte možnost [New Folder/Nová složka]. Výběr snímků Klepnutím na snímek v oblasti procházení můžete vybírat snímky. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte při klepání na snímky tlačítko [Ctrl], případně podržte tlačítko [Shift] a klepnutím na první a poslední požadovaný snímek označíte řadu sousedících snímků. Zobrazení snímků Poklepáním na snímek v oblasti procházení (nebo výběrem snímku a klepnutím na možnost (Zobrazit snímek)) jej zobrazíte v okně prohlížeče. Přesun, kopírování snímků Pokud chcete snímek přesouvat mezi složkami, přeneste jej myší nad cílovou složku a uvolněte tlačítko myši. Pokud chcete snímek kopírovat, postupujte podle pokynů výše a při uvolnění tlačítka myši stiskněte tlačítko [Ctrl]. Stejného postupu je možné využít i ke kopírování snímků mezi průzkumníkem Windows Explorer a hlavním oknem. POKYN Zobrazení kontextové nabídky klepnutím pravého tlačítka myši Klepnutím pravým tlačítkem na okno nebo snímek zobrazíte kontextovou nabídku. Tyto nabídky obsahují dostupné funkce související se současnými možnostmi a další příhodné funkce. Používáním těchto nabídek zvýšíte efektivitu své práce. Používání funkce navigace Pokud v režimu zoomu změníte poměr přiblížení, zobrazí se okno navigace ukazující současnou polohu. V okně navigace můžete polohu změnit posunutím symbolu nebo klepnutím uvnitř okna. 21

22 Okno vlastností Okno vlastností se zobrazí, když vyberete snímek v oblasti procházení a klepnete na tlačítko vlastností. Okno vlastností se nezobrazuje v režimu náhledu. Zobrazí nebo skryje kategorie. File Name/Název souboru Názvy souborů můžete změnit. Rating and My Category/ Hodnocení a Má kategorie Umožňuje ohodnotit snímek. Je-li nastavena možnost Má kategorie, zobrazí se ikona (pouze u některých modelů). Protect/Ochrana Chrání snímek před přepsáním nebo odstraněním. Comment/Komentář Sem můžete vepsat svůj komentář. Keywords/Klíčová slova Nastavuje klíčová slova používaná pro vyhledávání. Brightness Histogram/ Histogram jasu Graf distribuce jasných a tmavých míst na snímku. Shooting Information/ Informace o pořízení Zobrazuje detailní informace, jako například rychlost závěrky a nastavení kompenzace expozice. Informace, které se zobrazí, závisejí na konkrétním modelu fotoaparátu. Tlačítka pro výběr snímků Je-li vybráno více snímků, můžete mezi nimi přepínat, zatímco se v okně vlastností souboru budou zobrazovat informace o příslušných snímcích. 22

23 Okno prohlížeče Poklepáním na snímek v hlavním okně jej v tomto okně zobrazíte. Změna zobrazené úrovně přiblížení Přiblížením zobrazíte okno navigace, které ukazuje poměrnou polohu na snímku. Úprava snímku. Zobrazení informací o pořízení snímku. Zobrazené informace je možné nastavit klepnutím na nabídku [Tools/Nástroje] a výběrem možnosti [Preferences/ Předvolby]. Zobrazení více snímků vedle sebe. Zobrazení na celé obrazovce. Informace o pořízení Nastavte hodnocení. Pod snímky RAW se v okně prohlížeče zobrazí tlačítko [Display Original Image/Zobrazit původní snímek]. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte převedený snímek v okně prohlížeče. Při zobrazení filmu se zobrazí i následující okno. Z filmu je možné získat snímky. Je možné odstranit libovolnou část ze začátku nebo konce filmu. Můžete ovládat přehrávání filmu a hlasitost zvuku. Pokud zobrazíte okno Film s velmi pomalým pohybem, zobrazí se pruh pro změnu rychlosti přehrávání a (přehrávání v reálném čase). Pokud klepnete na položku, film se přehraje skutečnou rychlostí, kterou byl zaznamenán. 23

24 Úprava snímků DŮLEŽITÉ Pokud nebyl změněn název souboru před jeho uložením, bude původní snímek přepsán. Aby byl původní snímek zachován nezměněn, změňte během ukládání upraveného snímku název souboru. Tato část obsahuje postupy, které jsou dostupné klepnutím na tlačítko úlohy Upravit. Snímky je také možné stejným způsobem upravit klepnutím na tlačítko [Edit/Upravit] v okně prohlížeče. Oprava efektu červených očí Slouží k obnovení původní barvy očí v případě, že je odražené světlo blesku zbarvilo do červena. Pokud je vybrán režim Auto, klepněte na tlačítko [Start]. Pokud režim Auto nedokáže snímek opravit, vyberte režim Ručně a vyberte umístění očí, které chcete opravit. Automatické úpravy 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Red Eye Correction/Oprava efektu červených očí] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Automatická úprava barevného vyvážení a jasu snímku. 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Auto Adjustment/ Automatické úpravy] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 24

25 Úprava barvy/jasu Vyvážení barev a jasu snímku je možné upravit pomocí několika metod. Úprava úrovně Úprava barevné křivky Jas, sytost, kontrast Úprava barev RGB 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Color/Brightness Adjustment/Úprava barvy/jasu] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Úprava ostrosti zdůraznění obrysů Zvýrazněním obrysu objektů (např. osob nebo předmětů) se snímky budou zdát ostřejší. Maska neostrosti Zostření 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Sharpness/Ostrost] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Položka [Radius/Dosah] masky neostrosti je velikost, při které bude docházet k zjištění obrysů a položka [Threshold/ Prahová hodnota] je standardní hodnota, při které je obrys zjištěn. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 25

26 Vyříznutí oříznutí části snímku Pomocí této funkce lze odstranit nedůležité části snímku a ponechat pouze části důležité. 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Trim/Vyříznout] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Oblast výřezu je možné zadat i pomocí zadaných hodnot nebo poměru stran. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Vložení textu Pomocí této funkce můžete vkládat do snímku text. Můžete bez omezení upravovat font, velikost, barvu a vlastnosti textu. AHOJ 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Insert Text/Vložit text] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Označení pole [Antialias/Vyhlazování] způsobí, že okraje textu splynou se snímkem v pozadí. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 26

27 Použití jiného softwaru pro úpravy Pokud již dopředu zaregistrujete v aplikaci ZoomBrowser EX jiný software pro provádění úprav na snímcích, můžete tento program používat k úpravě snímků vybraných v aplikaci ZoomBrowser EX. Registrace programu pro úpravu Registrací programu umožníte jeho spuštění v rámci aplikace ZoomBrowser EX. ZoomBrowser EX Jiný program pro úpravu snímků 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Edit with external image editor/upravit s použitím externího programu pro úpravu snímků] 5 [Manage List/Upravit seznam] Úprava snímků pomocí registrovaného programu pro úpravu 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Edit with external image editor/upravit s použitím externího programu pro úpravu snímků] 5 [3. Finish/3. Dokončit] U snímků pořízených fotoaparátem a následně zpracovaných a uložených pomocí jiného programu pro úpravu snímků může dojít ke ztrátě informací o pořízení. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 27

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem Kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Photo Studio. Tento program navazuje

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 2 Zoner Photo Studio 8 základní uživatelská příručka Zoner Photo Studio 8 Základní uživatelská příručka Software: 1994 2005 ZONER software, s. r. o. Dokumentace: 2001 2005

Více

MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G

MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G PMP7280C3G_QUAD Tablet PC Verze 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení.

Více

MultiPhone 5044 DUO. Android Smartphone. Uživatelská příručka PAP5044 DUO. Verze 1.0. www.prestigio.com

MultiPhone 5044 DUO. Android Smartphone. Uživatelská příručka PAP5044 DUO. Verze 1.0. www.prestigio.com MultiPhone 5044 DUO PAP5044 DUO Android Smartphone Verze 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení.

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Zoner Media Explorer 6

Zoner Media Explorer 6 Zoner Media Explorer 6 Poznejte kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Media

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Základy ovládání programu

Základy ovládání programu 6 Základy ovládání programu Zoner Photo Studio 10 základní uživatelská příručka Zoner Photo Studio používá grafické prostředí, které má drobné odlišnosti od standardního ovládání programů pod operačním

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-P600. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-P600 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption

Více

Váš telefon HTC One X+ Uživatelská příručka

Váš telefon HTC One X+ Uživatelská příručka Váš telefon HTC One X+ Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC One X+ 9 Karta SIM 10 Nabíjení baterie 11 Zapínání a vypínání 11 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat? 12

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GW620 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. P/N : MMBB0359310 (1.0) H ELECTRONICS INC. GW620

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Vaše zařízení HTC One SV Uživatelská příručka

Vaše zařízení HTC One SV Uživatelská příručka Vaše zařízení HTC One SV Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC One SV 9 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 15 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

U5i. Rozšířená uživatelská příručka

U5i. Rozšířená uživatelská příručka U5i Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...10 Procházení nabídek...11 Používání jiných

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více