Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch"

Transkript

1 Příručka k softwaru v systému Windows ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch Zvláštní funkce Přenos snímků a filmů Vložit text ABC Tisk snímků Uložit fotografie z filmu Zálohovat na disk CD Úprava filmů A Připojit snímky k u A mnoho dalších užitečných funkcí Jak používat tuto příručku 1

2 O této příručce Zásady značení této příručky je tříděn podle následujících symbolů. DŮLEŽITÉ Části označené jako Důležité obsahují upozornění týkající se ovládání nebo důležitá témata. Nezapomeňte si je přečíst. POKYN Části označené jako Pokyn obsahují navrhované postupy a rady pro snazší ovládání. Čtěte je podle potřeby. Ovládací prostředí Tato příručka ve vysvětleních a popisech využívá postupy a obrázky pořízené v systému Windows Vista. Tyto obrázky a postupy se mohou nepatrně lišit v závislosti na používaném systému Windows. Obrazovky a postupy zobrazené v příkladech se také mohou lišit v závislosti na používaném modelu fotoaparátu nebo tiskárny. Vysvětlivky v této příručce jsou založeny na předpokladu, že spolu se softwarem bude používán digitální fotoaparát značky Canon. Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu fotoaparátu. Vyhledávání slov Tento dokument je poskytován ve formě dokumentu ve formátu Adobe Reader. K vyhledání konkrétních slov nebo frází, které si pamatujete, ale nemůžete je nalézt, používejte funkci hledání v aplikaci Adobe Reader. Tato funkce je dostupná klepnutím na nabídku [Edit/Upravit] v aplikaci Adobe Reader a klepnutím na možnost [Search/ Vyhledávání]. Používáte-li aplikaci Adobe Reader 8 nebo novější, můžete vyhledávat i pomocí funkce [Find/Najít] přímo v panelu nástrojů. Zde vložte hledaný text 2

3 Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači Během připojování fotoaparátu k počítači pomocí kabelu rozhraní se ujistěte, že je kabel zapojen přímo do portu USB v počítači. Pokud fotoaparát k počítači připojíte přes rozbočovač USB, připojení nemusí pracovat správně. Připojení nemusí pracovat správně, jsou-li současně s fotoaparátem připojena další zařízení USB, s výjimkou myši a klávesnice USB. Nastane-li takový problém, odpojte ostatní zařízení od počítače a zkuste fotoaparát připojit znovu. Nepřipojujte k počítači současně dva nebo více fotoaparátů. Připojení by nemuselo pracovat správně. Je-li fotoaparát připojený přes kabel rozhraní USB, nedovolte, aby se počítač přepnul do režimu spánku (úsporného režimu). Dojde-li k této situaci, kabel rozhraní neodpojujte. Zkuste na počítači obnovit normální stav s připojeným fotoaparátem. Pokud v režimu spánku (úsporném režimu) odpojíte fotoaparát od počítače, nemusí se správně obnovit jeho normální činnost. Informace týkající se režimu spánku (úsporného režimu) naleznete v příručce k počítači. Fotoaparát od počítače neodpojujte, je-li na obrazovce zobrazeno okno CameraWindow. DŮLEŽITÉ Při připojování k počítači doporučujeme používat napájecí adaptér (prodává se samostatně). Nepoužíváte-li napájecí adaptér, ujistěte se, že máte plně nabité baterie. Viz Uživatelská příručka k fotoaparátu, kde naleznete postupy připojení fotoaparátu k počítači. 3

4 O této příručce... 2 Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači... 3 Důležité informace... 6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX... 6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX... 6 Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX... 7 Jak zobrazit hlavní okno... 7 Názvy částí hlavního okna... 7 Jak provádět úlohy... 8 Výběr úloh a postupů v okně s úlohami... 8 Zvládnutí základů... 9 Přenos snímků... 9 Přenos snímků připojením fotoaparátu k počítači... 9 Tisk Tisk jednoho snímku na jednu stránku Tisk indexu Jak používat okno CameraWindow První hlavní obrazovka, která se zobrazí Obrazovka pro přenos snímku Uspořádání obrazovky se snímky Způsob použití hlavního okna aplikace ZoomBrowser EX Hlavní okno Režimy zobrazení Ovládací panel zobrazení Úlohy v oblasti procházení Okno vlastností Okno prohlížeče Pokročilejší techniky Úprava snímků Oprava efektu červených očí Automatické úpravy Úprava barvy/jasu Úprava ostrosti zdůraznění obrysů Vyříznutí oříznutí části snímku Vložení textu Použití jiného softwaru pro úpravy Připojení zvuku Vytváření panoramatických snímků PhotoStitch Střih filmů Převádění snímků RAW aplikace Digital Photo Professional

5 Export Změna velikosti a typu snímku (fotografie) Změna velikosti a typu filmu Získávání fotografií z filmů Export informací o pořízení Vytváření snímků pro spořič obrazovky počítače Vytváření tapet do počítače Ukládání na disky CD Odesílání filmů do služby YouTube Odesílání do služby YouTube Připojování snímků k u Prezentace Prohlížení snímků v prezentaci Správa snímků Hromadná změna názvů souborů Řazení snímků do složek podle data pořízení Konfigurace nastavení informací o snímku Nastavení hodnocení Vkládání komentářů Přiřazení klíčových slov Vyhledávání, filtrování a řazení snímků Vyhledávání snímků Filtrování snímků Třídění snímků Porovnávání snímků Porovnávání více snímků Nastavení Můj fotoaparát Změna zvuku závěrky a úvodního obrázku Přenos snímků Přenos snímků do fotoaparátu Nastavení předvolby Přizpůsobení programu ZoomBrowser EX Přizpůsobení tlačítek úloh Dodatky Seznam dostupných funkcí Podporované typy obrázků Odinstalace softwaru Struktura složek na paměťové kartě Odstraňování problémů

6 Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX Aplikace CameraWindow a ZoomBrowser EX Následující dvě okna jsou hlavními okny používanými při operacích s aplikacemi CameraWindow a ZoomBrowser EX. CameraWindow Tento software komunikuje s fotoaparátem. Jeho pomocí můžete přenášet snímky z a do fotoaparátu, uspořádat snímky ve fotoaparátu a odesílat filmy z fotoaparátu do webových služeb. Při připojení fotoaparátu k počítači se zobrazí obrazovka nabídky vpravo. Po přenosu snímků z fotoaparátu se okno CameraWindow zavře a zobrazení na obrazovce se změní. ZoomBrowser EX Tento software slouží ke správě obrázků přenesených do počítače. Jeho pomocí můžete prohlížet, upravovat a tisknout snímky v počítači. Pokud po přenesení snímků ukončíte aplikaci CameraWindow, otevře se okno vpravo. Okno můžete otevřít také dvojím kliknutím na ikonu na ploše. POKYN Využijte funkci nápovědy Tlačítko (Nápověda) se nachází ve většině oken aplikací CameraWindow a ZoomBrowser EX. Jsou tu pro případ, kdy si nejste jistí, jak postupovat. 6

7 Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX Jak zobrazit hlavní okno Hlavní okno aplikace ZoomBrowser EX se zobrazí po přenosu snímků z fotoaparátu a zavření okna CameraWindow. Je možné jej zobrazit také dvojím kliknutím na ikonu aplikace ZoomBrowser EX na ploše. Názvy částí hlavního okna Panel s nabídkou Tlačítka funkcí Ovládací panel zobrazení Tlačítka úloh Slouží k vybrání úloh, které chcete provést. Last Acquired Images/ Poslední stažené snímky uje seznam posledních přenesených snímků. Oblast složek Slouží k výběru složky, kterou chcete zobrazit. Ikona vlastností (slouží k zobrazení vlastností snímku) : Snímky pořízené v režimu fotoaparátu Stitch Assist : Snímky RAW : Film : Film s velmi pomalým pohybem : Snímek s připojenými zvukovými poznámkami : Chráněný snímek : Snímky pořízené v režimu fotoaparátu AEB : Otočený snímek (otočený pouze na displeji) Oblast procházení Ikony s vlastnostmi snímku jsou zobrazené okolo snímků (viz zobrazení vlevo). 7

8 Jak provádět úlohy Výběr úloh a postupů v okně s úlohami Mnoho funkcí aplikace ZoomBrowser EX je dostupných přes výběr úlohy v hlavním okně. Poté postupujte podle pokynů v části s pokyny v nově otevřeném okně. Více informací o funkcích naleznete v dodatku Seznam dostupných funkcí. 1 Vyberte úlohu. Hlavní kroky úlohy jsou zobrazeny zde. Postupujte podle kroků v daném pořadí. K předešlému kroku je možné se vrátit. Přehled vybrané úlohy je zobrazen zde. Slouží k ukončení postupu a návratu na předešlé okno. 2 Úlohu provedete postupováním podle pokynů. 8

9 Přenos snímků Přenos snímků připojením fotoaparátu k počítači Přenášejte snímky z fotoaparátu do počítače. DŮLEŽITÉ Pokyny v této příručce k softwaru se zakládají na předpokladu, že jste software nainstalovali správně. Informace o postupu instalace softwaru naleznete v části Uživatelská příručka k fotoaparátu. Informace o způsobu připojení fotoaparátu k počítači naleznete v části Uživatelská příručka k fotoaparátu. Viz také část Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači. Může se stát, že v některých verzích systému Microsoft Windows se okno CameraWindow po připojení fotoaparátu neotevře. V takovém případě spusťte aplikaci ZoomBrowser EX poklepáním na ikonu aplikace ZoomBrowser EX na ploše a otevřete hlavní okno. Klepněte na tlačítko úloh [Acquire & Camera Settings/Nastavení fotoaparátu a stahování] a následně na tlačítko [Connect to Camera/Připojit k fotoaparátu] Fotoaparát připojte k počítači pomocí dodaného kabelu rozhraní. Zapněte fotoaparát, nastavte jej do režimu přehrávání a připravte jej pro komunikaci s počítačem. Po zobrazení okna (podobného oknu vpravo) klepněte na tlačítko [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Stáhnout snímky z fotoaparátu Canon pomocí programu Canon CameraWindow]. V systému Windows XP klepněte v okně automatického přehrávání na tlačítko [Canon CameraWindow] a poté na tlačítko [OK]. V systému Windows 7 slouží k zobrazení režimu CameraWindow následující postup. 1. Klepněte na tlačítko na hlavním panelu. 2. Na obrazovce, která se zobrazí, klepněte na odkaz ke změně programu. 3. Klepněte na položku [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Stáhnout snímky z fotoaparátu Canon pomocí programu Canon CameraWindow] a potom klepněte na tlačítko [OK]. 4. Poklepejte na položku. 9

10 4 Klepněte na možnost [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a poté na možnost [Import Untransferred Images/Importovat nepřenesené snímky]. Spustí se přenos pouze těch snímků, které doposud nebyly přeneseny. Okno CameraWindow (hlavní obrazovka) Po klepnutí na tlačítko [OK] v dialogovém okně oznamujícím dokončení přenosu zavřete okno CameraWindow. Přenesené snímky se zobrazí v hlavním okně. Nově přenesené snímky můžete označit podle data pořízení nebo podle třídění Má kategorie (pouze u vybraných modelů). : Složky obsahující nově přidané snímky Snímky z paměťových karet, které obsahují velké množství snímků (více než 1 000), nemusí být přeneseny správně. V takovém případě použijte k přenosu čtečku paměťových karet. Podrobné informace o přenosu snímků ze čtečky paměťových karet získáte v tématu Přenášení snímků ze čtečky paměťových karet. Filmové soubory jsou velké, proto jejich přenos trvá delší dobu. POKYN Změna cílové složky pro přenos Ve výchozím nastavení jsou přenášené snímky ukládány do složek [Pictures/Obrázky] nebo [My Pictures/Moje obrázky]. Změna cílové složky je možná klepnutím na tlačítko zobrazené v pravé části kroku 4 popsaného výše a následně klepnutím na tlačítko [Import/Importovat]. Nastavení v zobrazeném okně dokončíte klepnutím na tlačítko [Browse/ Procházet] na kartě [Folder Settings/Nastavení složky]. Změna softwaru, který se zobrazí po přenesení snímků Můžete si vybrat software, který se zobrazí po přenesení snímků. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu aplikace CameraWindow, na zobrazené obrazovce klikněte na tlačítko [Import/Importovat] a klikněte na kartu [After Import/ Po importu]. Po nastavení stiskněte tlačítko [OK] a zavřete obrazovku [Preferences/Předvolby]. 10

11 POKYN Select Images to Import/Výběr importovaných snímků Pokud chcete z fotoaparátu přenášet pouze některé snímky, klikněte na položku [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] v aplikaci CameraWindow (obrazovka nabídky), [Select Images to Import/Vybrat snímky k importu] a pak vyberte snímky na obrazovce pro přenos snímků a klikněte na tlačítko (Import). Podrobnosti naleznete v části Obrazovka pro přenos snímku. Import All Images/Importovat všechny snímky Pokud chcete z fotoaparátu přenášet všechny snímky, klepněte v okně CameraWindow (hlavní obrazovky) na tlačítko [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a následně na tlačítko [Import All Images/Importovat všechny snímky]. Automatický přenos snímků při spuštění aplikace CameraWindow Pokud chcete automaticky přenášet snímky při spuštění okna CameraWindow, klepněte na tlačítko zobrazené vpravo v okně CameraWindow (hlavní obrazovky), poté na tlačítko [Import/Importovat] a nakonec na kartu [Auto Import/Importovat automaticky]. Označte možnost [Start importing images automatically when this software is launched./začít importovat snímky automaticky při spuštění softwaru.]. Přenášení snímků ze čtečky paměťových karet Po vložení paměťové karty do čtečky paměťových karet se otevře okno s výběrem akce. Pokud zvolíte možnost [View/ Download Images Using Canon ZoomBrowser EX/Zobrazit/Stáhnout snímky pomocí aplikace Canon ZoomBrowser EX], spustí se aplikace ZoomBrowser EX a otevře se následující okno. Toto okno použijte k provedení přenosu. Umožňuje přenos všech snímků, které dosud nebyly přeneseny. Umožňuje vybírat a přenášet snímky. Slouží k tisku snímků. Slouží ke konfiguraci složky pro přenos a dalším nastavením. DŮLEŽITÉ Filmy přenášené pomocí funkce pro přenos systému Windows 7 nemusí být správně zpracovávány v programu ZoomBrowser EX. Přenese filmy pomocí dodaného softwaru. 11

12 Tisk Tisk jednoho snímku na jednu stránku Snímek se tiskne na samostatnou stranu. POKYN Tisk filmů Filmy nelze tisknout, můžete ale je možné extrahovat fotografie z filmů a vytisknout je po uložení. Podrobnosti o ukládání fotografií z filmů naleznete v části Získávání fotografií z filmů. 1 Klepněte na tlačítko úloh [Print & / Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně. 2 Klepněte na tlačítko [Photo Print/Tisk fotografií]. 3 Ujistěte se, že je označena možnost [1. Select Images/ 1. Vybrat snímky] a vyberte snímky, které chcete vytisknout. 12

13 4 Klepněte na možnost [2. Printer and Layout Settings/2. Nastavení tiskárny a rozvržení] a podle potřeby nastavte kategorie. Umožňuje nastavit tiskárnu, velikost papíru a nastavit tisk bez ohraničení. Klepnutím sem můžete oříznout a vytisknout pouze část snímku. Klepnutím sem můžete snímek vytisknout spolu s vloženým textem. Umožňuje nastavit vytištění data a času pořízení. 5 Klepněte na možnost [3. Print/3. Tisk]. Zahájí se tisk. POKYN Tisk pomocí jiného softwaru Pokud v počítači máte speciální software pro tisk, můžete i jej využít k tisku snímků. Klepněte na tlačítko úloh [Print & /Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně a poté na tlačítko [Print Using Other Software/Tisk pomocí jiného softwaru]. 13

14 Tisk indexu Slouží k tisku indexu snímků. 1 Klepněte na tlačítko úloh [Print & / Vytisknout a odeslat em] v hlavním okně. 2 Klepněte na tlačítko [Index Print/Tisk indexu]. 3 Ujistěte se, že je označena možnost [1. Select Images/ 1. Vybrat snímky] a vyberte snímky, které chcete vytisknout. 14

15 4 Klepněte na možnost [2. Printer and Layout Settings/2. Nastavení tiskárny a rozvržení] a podle potřeby nastavte kategorie. Vyberte snímek, který chcete otočit nebo oříznout. Slouží k nastavení tiskárny a velikosti papíru. Umožňuje otáčet vybraným snímkem. Klepnutím sem můžete oříznout a vytisknout pouze část vybraného snímku. Slouží k nastavení počtu řádků nebo sloupců. Umožňuje nastavení tisku informací o pořízení, komentářů, záhlaví, zápatí nebo počtu stránek. 5 Klepněte na možnost [3. Print/3. Tisk]. Zahájí se tisk. 15

16 Jak používat okno CameraWindow První hlavní obrazovka, která se zobrazí Tato obrazovka se zobrazí po připojení fotoaparátu k počítači. Klepnutím na každé tlačítko zobrazíte dostupné možnosti. Slouží k zobrazení informací o paměťové kartě ve fotoaparátu. Zobrazuje informace o fotoaparátu. Slouží ke spuštění přenosu snímků z fotoaparátu do počítače. Slouží k ochraně, otáčení nebo mazání snímků ve fotoaparátu. Také umožňuje přenos snímků z počítače do fotoaparátu. POKYN Slouží k odesílání filmů ve fotoaparátu do webových služeb. Slouží k nastavení obrazovky a zvuku po spuštění fotoaparátu a řady dalších zvuků fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení Můj fotoaparát v oddílu Pokročilejší techniky. Tato nabídka se nemusí zobrazovat v závislosti na modelu fotoaparátu. Přizpůsobení funkcí okna CameraWindow Klepnutím na tlačítko zobrazené v pravé horní části obrazovky lze přizpůsobit řadu funkcí a zjednodušit tak ovládání okna CameraWindow. Upravit lze nastavení automatického přenosu, obrazovky zobrazené po spuštění okna CameraWindow a nastavení cílové složky pro přenos. 16

17 Obrazovka pro přenos snímku Tato obrazovka se na hlavní obrazovce zobrazí po klepnutí na tlačítko [Import Images from Camera/Importovat snímky z fotoaparátu] a následném klepnutí na tlačítko [Select Images to Import/Výběr importovaných snímků]. Vyberte snímky, které chcete importovat, a klepnutím na tlačítko tyto snímky přenesete do počítače. Okno prohlížeče (režim zobrazení miniatur) Návrat na hlavní obrazovku. Slouží k zapínání a vypínání zobrazení data pořízení a názvu složky pod miniaturami (v režimu zobrazení miniatur). Změna velikosti miniatur (v režimu zobrazení miniatur). Slouží k zavření okna CameraWindow. Slouží k přepínání mezi režimy zobrazení. Zobrazení miniatur Zobrazení náhledu Zobrazení celé obrazovky Poklepáním na snímek přejdete na zobrazení náhledu. Tato značka se zobrazí u snímků, které zatím nebyly přeneseny. Slouží k přenosu snímku vybraného v okně prohlížeče do počítače. Snímky ve fotoaparátu shodující se s vybraným filtrem zobrazení v oblasti vpravo. Slouží k otáčení vybraného snímku o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Slouží ke zrušení výběru snímku. Slouží k výběru všech snímků. Pozadí vybraných snímků je zobrazeno modrou barvou. DŮLEŽITÉ Zobrazené funkce (tlačítka) budou různé v závislosti na modelu fotoaparátu. 17

18 Uspořádání obrazovky se snímky Tato obrazovka se zobrazí po klepnutí na tlačítko [Organize Images on Camera/ Uspořádat snímky ve fotoaparátu] na hlavní obrazovce a následném klepnutí na tlačítko [Organize Images/Uspořádat snímky]. Klepnutím na složku v levé části zobrazíte všechny snímky ve složce jako miniatury (malé obrázky) v pravé části obrazovky. Okno prohlížeče (režim zobrazení miniatur) Návrat na hlavní obrazovku. Slouží k zapínání a vypínání zobrazení data pořízení a názvu složky pod miniaturami (v režimu zobrazení miniatur). Změna velikosti miniatur (v režimu zobrazení miniatur). Slouží k zavření okna CameraWindow. Slouží k přepínání mezi režimy zobrazení. Zobrazení miniatur Zobrazení náhledu Zobrazení celé obrazovky Poklepáním na snímek přejdete na zobrazení náhledu. Tato značka se zobrazí u snímků, které zatím nebyly přeneseny. Slouží k mazání snímků vybraných v okně prohlížeče. Snímky ve fotoaparátu shodující se s vybraným filtrem zobrazení v oblasti vpravo. Slouží k otáčení vybraného snímku o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ochrany snímků vybraných v okně prohlížeče. Umožňuje přenos snímků z počítače do fotoaparátu. Pozadí vybraných snímků je zobrazeno modrou barvou. DŮLEŽITÉ Zobrazené funkce (tlačítka) budou různé v závislosti na modelu fotoaparátu. Klepnutím na tlačítko (Odstranit) smažete snímky z fotoaparátu. Je třeba postupovat opatrně, protože smazané snímky již nelze obnovit. 18

19 Způsob použití hlavního okna aplikace ZoomBrowser EX Hlavní okno Toto je hlavní okno, ve kterém je možné provádět úlohy v rámci aplikace ZoomBrowser EX. Slide Show/Prezentace Slouží k postupnému zobrazení vybraných snímků v okně. Properties/Vlastnosti Slouží k zobrazení informací o vybraném snímku. View Image/Zobrazit snímek Zobrazí vybraný snímek v okně prohlížeče. Tlačítka úloh Slouží k výběru úlohy, kterou chcete provést. Last Acquired Images/ Poslední stažené snímky Snímky můžete řadit podle data pořízení nebo třídění Má kategorie. Search/Vyhledávání Slouží k vyhledávání snímků. Delete/Odstranit Odstraní vybrané snímky nebo složky. Odstraněné snímky jsou odeslány do Koše na ploše. U souboru, který byl z Koše obnoven, není možné zachovat spojení mezi snímkem a zvukovou poznámkou. Rotate/Otočit Otáčí vybraným snímkem. Pokud chcete otáčet zobrazeným směrem i s původním snímkem, klepněte na nabídku [Edit/Upravit] a vyberte možnost [Rotate According to Rotation Information/ Otáčet podle informací o otáčení]. Režim zobrazení Slouží k výběru režimu zobrazení v oblasti procházení. Ovládací panel zobrazení Slouží k nastavení zobrazených snímků v oblasti procházení. Oblast procházení Slouží k zobrazení snímků v seznamu indexu. Oblast složek Slouží k výběru složky, kterou chcete zobrazit. Složky, které často používáte, je možné uložit mezi oblíbené složky ( ). Uložte je klepnutím na tlačítko [Add/Přidat]. Chcete-li odstranit složku z oblasti oblíbených složek, vyberte ji a klepněte na tlačítko [Remove/Odebrat]. 19

20 Režimy zobrazení Umožňuje vybrat režim zobrazení v oblasti procházení podle vašich potřeb. Zoom Mode/Režim zoomu: vhodný k prohlížení mnoha snímků. POKYN Scroll Mode/Režim rolování: umožňuje snadné prohlížení miniatur jejich zobrazením ve vhodné velikosti. Preview Mode/Režim náhledu: umožňuje číst informace o snímku při jejich prohlížení. Kontrola snímků pomocí zvětšení miniatur Umístíte-li v režimech zoomu nebo rolování ukazatel myši na miniaturu, v okně, které se zobrazí při přechodu myši, se zobrazí snímek s větším zvětšením. Také můžete nastavit okno zobrazující se při přechodu myši tak, aby se nezobrazovalo v nabídce (Zobrazit informace). Ovládací panel zobrazení Tento panel upravuje nastavení zobrazování v oblasti procházení. Přizpůsobit oknu Mění velikost miniatury podle velikosti okna. Nabídka výběru Klepněte sem, chcete-li vybrat/ zrušit výběr všech snímků v oblasti procházení. Tlačítko pro výběr Slouží k výběru snímků v režimu zoomu. Velikost zobrazení Mění velikost miniatury v oblasti procházení. Nabídka zobrazení/skrytí informací o snímku Vyberte, chcete-li zobrazit/skrýt informace o snímku pod miniaturou, např. název souboru nebo datum pořízení nebo hodnocení. Tlačítko zoomu Slouží k přiblížení či oddálení snímku. Tlačítko rolování Slouží k posunu po zobrazené části snímku v režimu zoomu (potáhněte myší uvnitř oblasti procházení). Nabídka nástroje pro filtrování Zobrazuje pouze snímky, které odpovídají stanoveným podmínkám. 20

21 Úlohy v oblasti procházení Změna úrovně složky Úroveň zobrazené složky je možné změnit následujícím postupem. V režimu zoomu umístěte kurzor myši na složku a po zobrazení klepněte na ikonu. V režimu rolování nebo náhledu poklepejte na ikonu. Pokud chcete přejít na vyšší úroveň složky, klepněte na ikonu. Změna velikosti zobrazení Pomocí jezdce můžete měnit poměr zobrazení (režim zoomu) nebo velikost miniatur (režim rolování). Vytváření nové složky Chcete-li vytvořit novou složku v oblasti procházení, klepněte na tlačítko [File/Soubor] a vyberte možnost [New Folder/Nová složka]. Výběr snímků Klepnutím na snímek v oblasti procházení můžete vybírat snímky. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte při klepání na snímky tlačítko [Ctrl], případně podržte tlačítko [Shift] a klepnutím na první a poslední požadovaný snímek označíte řadu sousedících snímků. Zobrazení snímků Poklepáním na snímek v oblasti procházení (nebo výběrem snímku a klepnutím na možnost (Zobrazit snímek)) jej zobrazíte v okně prohlížeče. Přesun, kopírování snímků Pokud chcete snímek přesouvat mezi složkami, přeneste jej myší nad cílovou složku a uvolněte tlačítko myši. Pokud chcete snímek kopírovat, postupujte podle pokynů výše a při uvolnění tlačítka myši stiskněte tlačítko [Ctrl]. Stejného postupu je možné využít i ke kopírování snímků mezi průzkumníkem Windows Explorer a hlavním oknem. POKYN Zobrazení kontextové nabídky klepnutím pravého tlačítka myši Klepnutím pravým tlačítkem na okno nebo snímek zobrazíte kontextovou nabídku. Tyto nabídky obsahují dostupné funkce související se současnými možnostmi a další příhodné funkce. Používáním těchto nabídek zvýšíte efektivitu své práce. Používání funkce navigace Pokud v režimu zoomu změníte poměr přiblížení, zobrazí se okno navigace ukazující současnou polohu. V okně navigace můžete polohu změnit posunutím symbolu nebo klepnutím uvnitř okna. 21

22 Okno vlastností Okno vlastností se zobrazí, když vyberete snímek v oblasti procházení a klepnete na tlačítko vlastností. Okno vlastností se nezobrazuje v režimu náhledu. Zobrazí nebo skryje kategorie. File Name/Název souboru Názvy souborů můžete změnit. Rating and My Category/ Hodnocení a Má kategorie Umožňuje ohodnotit snímek. Je-li nastavena možnost Má kategorie, zobrazí se ikona (pouze u některých modelů). Protect/Ochrana Chrání snímek před přepsáním nebo odstraněním. Comment/Komentář Sem můžete vepsat svůj komentář. Keywords/Klíčová slova Nastavuje klíčová slova používaná pro vyhledávání. Brightness Histogram/ Histogram jasu Graf distribuce jasných a tmavých míst na snímku. Shooting Information/ Informace o pořízení Zobrazuje detailní informace, jako například rychlost závěrky a nastavení kompenzace expozice. Informace, které se zobrazí, závisejí na konkrétním modelu fotoaparátu. Tlačítka pro výběr snímků Je-li vybráno více snímků, můžete mezi nimi přepínat, zatímco se v okně vlastností souboru budou zobrazovat informace o příslušných snímcích. 22

23 Okno prohlížeče Poklepáním na snímek v hlavním okně jej v tomto okně zobrazíte. Změna zobrazené úrovně přiblížení Přiblížením zobrazíte okno navigace, které ukazuje poměrnou polohu na snímku. Úprava snímku. Zobrazení informací o pořízení snímku. Zobrazené informace je možné nastavit klepnutím na nabídku [Tools/Nástroje] a výběrem možnosti [Preferences/ Předvolby]. Zobrazení více snímků vedle sebe. Zobrazení na celé obrazovce. Informace o pořízení Nastavte hodnocení. Pod snímky RAW se v okně prohlížeče zobrazí tlačítko [Display Original Image/Zobrazit původní snímek]. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte převedený snímek v okně prohlížeče. Při zobrazení filmu se zobrazí i následující okno. Z filmu je možné získat snímky. Je možné odstranit libovolnou část ze začátku nebo konce filmu. Můžete ovládat přehrávání filmu a hlasitost zvuku. Pokud zobrazíte okno Film s velmi pomalým pohybem, zobrazí se pruh pro změnu rychlosti přehrávání a (přehrávání v reálném čase). Pokud klepnete na položku, film se přehraje skutečnou rychlostí, kterou byl zaznamenán. 23

24 Úprava snímků DŮLEŽITÉ Pokud nebyl změněn název souboru před jeho uložením, bude původní snímek přepsán. Aby byl původní snímek zachován nezměněn, změňte během ukládání upraveného snímku název souboru. Tato část obsahuje postupy, které jsou dostupné klepnutím na tlačítko úlohy Upravit. Snímky je také možné stejným způsobem upravit klepnutím na tlačítko [Edit/Upravit] v okně prohlížeče. Oprava efektu červených očí Slouží k obnovení původní barvy očí v případě, že je odražené světlo blesku zbarvilo do červena. Pokud je vybrán režim Auto, klepněte na tlačítko [Start]. Pokud režim Auto nedokáže snímek opravit, vyberte režim Ručně a vyberte umístění očí, které chcete opravit. Automatické úpravy 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Red Eye Correction/Oprava efektu červených očí] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Automatická úprava barevného vyvážení a jasu snímku. 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Auto Adjustment/ Automatické úpravy] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 24

25 Úprava barvy/jasu Vyvážení barev a jasu snímku je možné upravit pomocí několika metod. Úprava úrovně Úprava barevné křivky Jas, sytost, kontrast Úprava barev RGB 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Color/Brightness Adjustment/Úprava barvy/jasu] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Úprava ostrosti zdůraznění obrysů Zvýrazněním obrysu objektů (např. osob nebo předmětů) se snímky budou zdát ostřejší. Maska neostrosti Zostření 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Sharpness/Ostrost] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Položka [Radius/Dosah] masky neostrosti je velikost, při které bude docházet k zjištění obrysů a položka [Threshold/ Prahová hodnota] je standardní hodnota, při které je obrys zjištěn. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 25

26 Vyříznutí oříznutí části snímku Pomocí této funkce lze odstranit nedůležité části snímku a ponechat pouze části důležité. 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Trim/Vyříznout] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Oblast výřezu je možné zadat i pomocí zadaných hodnot nebo poměru stran. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. Vložení textu Pomocí této funkce můžete vkládat do snímku text. Můžete bez omezení upravovat font, velikost, barvu a vlastnosti textu. AHOJ 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Insert Text/Vložit text] 5 [3. Finish/3. Dokončit] Označení pole [Antialias/Vyhlazování] způsobí, že okraje textu splynou se snímkem v pozadí. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 26

27 Použití jiného softwaru pro úpravy Pokud již dopředu zaregistrujete v aplikaci ZoomBrowser EX jiný software pro provádění úprav na snímcích, můžete tento program používat k úpravě snímků vybraných v aplikaci ZoomBrowser EX. Registrace programu pro úpravu Registrací programu umožníte jeho spuštění v rámci aplikace ZoomBrowser EX. ZoomBrowser EX Jiný program pro úpravu snímků 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Edit with external image editor/upravit s použitím externího programu pro úpravu snímků] 5 [Manage List/Upravit seznam] Úprava snímků pomocí registrovaného programu pro úpravu 1 Vyberte úlohu v levé části okna: [Edit/Upravit] a [Edit Image/Upravit snímek]. 2 Vyberte snímek. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Vybrat nástroj pro úpravy] 4 [Edit with external image editor/upravit s použitím externího programu pro úpravu snímků] 5 [3. Finish/3. Dokončit] U snímků pořízených fotoaparátem a následně zpracovaných a uložených pomocí jiného programu pro úpravu snímků může dojít ke ztrátě informací o pořízení. Filmy a snímky RAW nelze upravovat. 27

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT S95. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se CANON POWERSHOT S95 v

Více

Příručka k softwaru pro systémy Macintosh ImageBrowser CameraWindow PhotoStitch

Příručka k softwaru pro systémy Macintosh ImageBrowser CameraWindow PhotoStitch Příručka k softwaru pro systémy Macintosh ImageBrowser CameraWindow PhotoStitch Zvláštní funkce Přenos snímků a filmů Vkládání textu ABC Ukládání fotografií z filmu Úprava filmů A Tisk snímků Připojení

Více

ImageBrowser EX Uživatelská příručka

ImageBrowser EX Uživatelská příručka ImageBrowser EX Uživatelská příručka ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RAH0 Zásady uspořádání a procházení příručky Zásady uspořádání příručky Procházení příručky Podporované operační systémy Systémové

Více

Příručka k softwaru. CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk. Nainstalujte dodané softwarové produkty a stáhněte snímky do počítače.

Příručka k softwaru. CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk. Nainstalujte dodané softwarové produkty a stáhněte snímky do počítače. Příručka k softwaru CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Nainstalujte dodané softwarové produkty a stáhněte snímky do počítače. Tato příručka vysvětluje instalaci softwarových produktů a stručně uvádí jejich

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Poděkování 9 Úvod 11 Použité konvence 12 KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Instalace a spuštění 14 Okno aplikace 17 Základní nastavení 19 Jak pracovat s dialogovými okny 23 Vyhledat složku 23

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Připojení ke směrovači 3 Kabelová síť 3 Bezdrátová síť 3 Konfigurace připojení k síti: Začínáme 4 Kabelové sítě 5 Bezdrátové sítě 6 Instalace a použití softwaru AllShare na počítači

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Systémové požadavky. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Systémové požadavky. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení TVGo DVB-D02 se prosím ujistěte, že součástí balení jsou následující položky. TVGo DVB-D02 CD s instalačním software Návod pro rychlou instalaci Kabel USB

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Návod k použití. Kliknutím na některou z následujících karet přeskočte na danou část příručky. ImageBrowser EX. CameraWindow

Návod k použití. Kliknutím na některou z následujících karet přeskočte na danou část příručky. ImageBrowser EX. CameraWindow Návod k použití Kliknutím na některou z následujících karet přeskočte na danou část příručky. ImageBrowser EX CameraWindow Uživatelé fotoaparátu EOS: Pro tyto operace používejte místo aplikace CameraWindow

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

kryptovaným uložištěm hesel

kryptovaným uložištěm hesel Diktafon s USB a kryptovaným uložištěm hesel Návod k použití Hlavní výhody produktu: Aktivace zvukem šetřící baterii Kódované a snadno dostupné úložiště internetových hesel Výdrž až 15 hodin soustavného

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více