ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 2 OÚ informuje 3-5 info obecní knihovny 6 stavební rubrika 7 sociální rubrika 8-9 nebojte se internetu povídání o odpadech 11 Vážení občané, S lovo st arosty poprvé v tomto roce prostřednictvím Zpravodaje, bych Vám všem chtěl popřát, ještě jednou vše nejlepší do nového roku 2008, který nám sice nezačal úplně klidně - od zdražování, nové daňové a zdravotní reformy až po trochu českou variantu volby prezidenta. Přesto a snad právě proto, se musíme dívat do budoucnosti, protože podle nového stavebního zákona, 88 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, každá obec, která má územně plánovací dokumentaci schválenou po 1.červenci 1998, má za povinnost upravit a vydat doplněný a upravený územní plán (dále jen ÚP ) do 5 let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona (od ). Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá tato územně plánovací dokumentace platnosti. Jinými slovy řečeno, obec by se nemohla po tomto datu dále rozvíjet. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo přípravu aktualizace ÚP obce Vodochody s cílem vytvořit si dostatečnou časovou rezervu pro případné návrhy občanů na doplnění, projednání a zpracování dokumentace ÚP (počínaje výběrem zpracovatele, případně pořizovatele). Možná se Vám to zdá předčasné, ale podívejme se do Klecan, tam se nepodařilo po roce 1989 schválit ÚP dodnes. Doufám, že při tvorbě a aktualizaci našeho ÚP a jeho projednávání nás takové problémy nečekají, proto dáváme dlouhodobou možnost všem občanům odpovědně a odborně doplnit náš původní ÚP z r Při rozvoji obce (především na základě schválených ploch pro výstavbu rodinných domů - cca do obyvatel) se navíc nesmí pozapomenout na rozšiřování a doplnění občanské vybavenosti, např. novými prodejnami, zajištěním lékařské péče, prostorami pro malé až střední podnikání, sportovišti a jejich zázemí (pro doplnění činnosti TJ Sokol Vodochody), odpočinkovými plochami, doplňováním, úpravami a dalším rozšiřováním zelených ploch a ploch pro možnou migraci drobné zvěře, zlepšování dopravní infrastruktury místních komunikací a komunikací III. třídy. Ale pozor, 99% možných rozvojových ploch je ve vlastnictví soukromých osob. Proto je především na Vás, kde a co by bylo možné navrhovat k výstavbě. Nelze všude vystavět pouze rodinné domy, bez provázanosti na občanskou vybavenost. JUDr.Vladimír Palák starosta obce Vodochody

2 Z e zast upitelstva Z jednání zastupitelstva obce LEDEN - ÚNOR 2008 Zastupitelstvo v průběhu ledna aţ února 2008 projednalo a schválilo: návrh smluv o smlouvách budoucích mezi ČEZ a obcí o zřízení věcného břemene k pozemkům, po kterých budou zřízeny nové el.přípojky k rodinným domkům ve výstavbě ul. U Pošty, Hlavní, U Studánky, záměr na odprodej obecních pozemků, které nejsou využitelné pro svoje umístění v ul.k Vltavě, odkoupení pozemku pro vybudování chodníku v ulici K Pískovně, návrh na Zadání změny č.3 územního plánu obce Vodochody, postup při aktualizaci a digitalizaci územního plánu obce, které musí proběhnout,podle stavebního zákona, do konce roku Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci o průběhu zpracovávání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v obci v pohledu znění vyhlášeného dotačního titulu, informaci z jednání s poslankyní Čurdovou o otázkách spojených s projektem letiště AERO Vodochody budou vyžádány analýzy legislativy upravující podmínky ochrany životního prostředí v okolí letiště hluk, zplodiny atd.a otázky vztahů letiště versus obce, st. správa podle evropské legislativy, informaci o zrušení smlouvy AERO Vodochody vůči kraji v otázkách poskytování pomoci v Požární ochraně smlouvy s obcemi v okolí zůstávají v platnosti, informaci o průběhu kontroly vedení účetnictví obce a přezkoumání hospodaření za rok 2007 z Krajského úřadu obě agendy jsou bez závad, žádost p. Kvasničky o převod odměn za období 11/06 až 12/07 na bankovní účet, zajištění stavebního dozoru při budování kanalizace a ČOV včetně kontroly postupů zpracovávané projektové dokumentace Ing. Lomnickým Petrem, stav a průběh příprav jednoduchých výběrových řízení pro menší investiční akce v obci pro rok S polečenská rubrika 60. narozeniny oslavil: pan Jiří Zdešek - Hoštice 80. narozeniny oslavila: paní Hana Opltová - Hoštice 86. narozeniny oslavil: pan Jiří Bulvas - Hoštice Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Narodila se Adriana Toušková - Hoštice Blahopřejeme rodičům a Adriance přejeme vše nej... S T R Á N K A 2

3 Obecní úřad informu je Jaké je jízdné při cestě z VODOCHOD a zpět? Nové jízdní tarify přinesly i nové ceny jízdného. Toto se promítlo i do jízdného obslužné linky č Proto připojujeme tuto informaci: Obec Vodochody je zařazena do 2. tarifního pásma z čehož vyplývá: a) hodnota jízdenky zakoupená ve všech stanicích obce Vodochody činí: - při cestě do Prahy-Kobylis resp.zastávky Prunéřovská až konečná Kobylisy 20,- Kč dospělý, zvýhodněná 10,- Kč - při cestě do Prahy s následným v použitím MHD (celkem 150 minut) 38,- Kč dospělý, zvýhodněná 19,- Kč - při cestě do Prahy s platnou předplatitelskou jízdenkou (legitimací) MHD Praha 14,- Kč dospělý, zvýhodněná 7,- Kč b) hodnota jízdenky zakoupená ve stanici konečná Kobylisy (METRO) Prunéřovská směrem do Vodochod činí: - při cestě z Prahy do všech zastávek ve Vodochodech 20,- Kč dospělý, zvýhodněná 10,- Kč - při cestě z Prahy s platnou předplatitelskou jízdenkou (legitimací) MHD Praha 14,- Kč dospělý, zvýhodněná 7,- Kč POZOR! Při přestupu z MHD ve stanici Kobylisy směrem na Vodochody platí plnohodnotná jízdenka MHD=26,- Kč pouze do stanice Prunéřovská, pak je třeba uhradit jízdné dle odst. b) Při jednorázové cestě ze stanice Prunéřovská do Kobylisy (METRO) a obráceně platí 18,- Kč dospělý, zvýhodněná 9,- Kč ZAPLATIL JSI ZA MĚ POPLATKY, PÁNÍČKU??? Naši miláčci viďte, kdo by odolal, ale jako chovatelé víme, že naše soužití s nimi provází, vedle řady radostí a příjemných chvil i celá řada povinností. Vedle těch pečovatelských i povinnost platit za ně obci poplatky. Každý dobrý chovatel ví, že psí radost plyne z jeho nezávislosti na problémech, které nejsou spojeny s plnou miskou, střevními potížemi či očkováním. A správný chovatel ví, jak být také nezávislý na problémech. NEZAPOMENE UHRADIT VČAS POPLATKY ZE PSŮ! Na rok 2008 činí poplatky ze psů v obci Vodochody-Hoštice: - za jednoho psa staršího 6 měsíců 50,- Kč - za kaţdého dalšího psa 70,- Kč Poznámka: Při platbě obdrží chovatel psa pro každého svého miláčka novou evidenční známku, kterou je následně povinen upevnit viditelně na psí obojek. ::: il ::: S T R Á N K A 3

4 Milé ženy z Vodochod - Hoštic, zveme Vás na posezení, které se koná u příležitosti oslav MDŽ v sále Hoštické hospody v sobotu od 16:00 hodin Vaše sobotní odpoledne naplní mluvené slovo, lehké občerstvení a malý dárek. Příjemnou atmosféru doladí živá hudba ČERNÝCH BARONŮ, která Vás bude následně provázet i tanečním večerem. Zapomenout alespoň na chvíli na problémy všedních dnů Vám přeje - sociální komise obce Vodochody. S T R Á N K A 4

5 ŢIJTE S NÁMI AKTIVNĚ!!! Známe to všichni a víme o tom své. Život na vesnici má svoje kouzlo, ale především svá omezení. Abychom některá z nich odstranili, připravujeme pro naše občany zajímavé kulturní zážitky, které můžeme vstřebávat společně. Na měsíc duben jsme zajistili 40 vstupenek se slevou na muzikál TŘI MUŠKETÝŘI do rekonstruovaného divadla HYBERNIA na Náměstí Republiky. Představení se koná v sobotu, 26. dubna t.r Začátek je od 18:00 hodin Doprava zajištěna do místa konání a zpět Vstupné na osobu 400,- Kč, důchodci 200,- Kč Zájemci se mohou jiţ dnes hlásit u místostarosty Mgr.Lomnického. A co takhle VODOCHODY - HOŠTICE jedou k moři!!! Na přelom měsíců květen a červen t.r. organizujeme autobusový zájezd k moři. Místem týdenního pobytu se vám může stát partnerské město ULCINJ v Černé Hoře. Vedle možnosti koupání a pobytu na plážích s léčivým sopečným pískem, lze zajistit krátké poznávací výlety do okolí. Doprava bude zajištěna luxusním, plně vybaveným autobusem Ubytování v soukromých penzionech s plným komfortem i možností stravování Počet účastníků zájezdu maximálně 49 osob Cenové relace ( bude obsahovat závazná přihláška) zatím pouze odhadem: doprava cca 3.000,- Kč/osobu ubytování cca 250 až 300,- Kč/osobu a noc ceny potravin srovnatelné s našimi, rybí speciality levnější stravování v místě ubytování lze sjednat na místě Předběžně lze náklady na osobu odhadnout na cca =5.500,-Kč + připojištění na cestu dle podmínek pojišťovny řádově ve stokorunách + prostředky na stravování a kapesné na útraty :O) podle toho, jaký je kdo jedlík a nákupčí. Další dotazy a informace poskytnou na obecním úřadě - starosta JUDr.Palák nebo místostarosta Mgr.Lomnický. POJEĎTE S NÁMI K MOŘI BEZ ROZDÍ- LU VĚKU POBAVIT SE, POZNAT SE, NARUŠIT JEDNOTVÁRNOST ŢIVOTA! S T R Á N K A 5

6 Obecní knihovna ve Vodochodech informuje V lednu t.r. jsme obdrželi od Knihovny města Mladá Boleslav zásilku 100 nových knih. Jedná se o úplné knižní novinky (rok vydání 2007) i publikace vydané v roce Mezi těmito knihami jsou zejména: knihy pro děti a mládež např. Vodnické pověsti, Kouzelný svět Gabriely, Sirkové hlavolamy, Kybernetické hlavolamy, parodie na Harryho Pottera Barry Trotter, Báje a pověsti hvězdné oblohy, Dinosauři, Golem dívčí romány Holčičí tajnosti, Zakázaná láska, Ostrov zamilovaných, Láska z plakátu romány pro ženy např. Falešné zásnuby, Není rozkošná?, Zdráhavá nevěsta, Tebe chci milovat historické romány např. Inkvizitor, Čtvrtý králův pes, Páni severu, Ptolemaiova brána, Golemovo oko Ve všech kategoriích knih jsou zastoupeni jak soudobí čeští spisovatelé a spisovatelky, tak i zahraniční autoři. Upozorňuji zájemce o poslední díl rozsáhlé ságy o Harry Potterovi, že 7.díl Harry Potter a Relikvie smrti bude v knihovně k dispozici začátkem března. Knihovna má nyní otevřeno každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. O jarních prázdninách bude v knihovně otevřeno. V případě zájmu o víkendovou návštěvu knihovny je možné se domluvit s knihovnicí Jitkou Holoubkovou na tel.č Obecní knihovna ve Vodochodech zve všechny děti ve dnech (út) a (čt) v době vždy mezi a hod. na velikonoční tvůrčí dílnu. Přijďte si vyrobit něco hezkého ke zkrášlení svých domovů před svátky jara! Jitka Holoubková, knihovnice S T R Á N K A 6

7 Stavební rubrika Jak na stavbu garáţe. O tom jak postupovat při stavbě soukromé garáže rozhoduje její budoucí a potřebná velikost tj.zastavěná plocha, výška, resp. hloubka, nároky na funkční vybavení atd. Pro příklad: 1. garáž o jednom NP do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepená, bez vytápění a bez pracovní pobytové místnosti s tím, že v ní nebudou skladovány hořlavé kapaliny a hořlavé plyny, se kvalifikuje jako stavba podle 103 odst.1 písm. a) bod 1, která vyžaduje vydání územního souhlasu podle 96 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona (příslušný formulář pro podání žádosti upravuje vyhl. č. 503/2006 Sb. příloha č. 9), ale již nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Je nutné však upozornit na povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb 152 aţ 160 Stavebního zákona. 2. garáž o jednom NP do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, může být podsklepená do hloubky max. 3 m, s vytápěním, případně i hygienickým zařízením, případně podzemní garáž (garáže) nad 25 m² zastavěné plochy (až do 300 m²) do hloubky 3 m i vytápěná, jsou prakticky jednoduché stavby podle 104 odst. 2 písm. d) a b) Stavebního zákona, pro jejichž realizaci je třeba žádat stavební úřad o ÚPI podle 21 stavebního zákona (příslušný formulář pro podání žádosti upravuje vyhl. č. 503/2006 Sb.) a následně podat ohlášení podle 105 stavebního zákona, užívat garáž po dokončení stavby lze na základě oznámení záměru užívat dokončenou stavbu podle 120 Stavebního zákona, za předpokladu že stavební úřad užívání stavby ve smyslu uvedeného nezakáže (formuláře pro obě podání upravuje vyhl. č. 526/2006 Sb.). 3. nadzemní garáž nad 25 m² zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky, překračuje podmínky jednoduché stavby a garáž lze tedy realizovat na základě vydaného ÚR dle 79 Stavebního zákona a následně vydaného stavebního povolení podle 115 Stavebního zákona (příslušné formuláře pro podání žádostí upravují vyhl. č. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb.) Tak hovoří paragrafy Stavebního zákona, ale POZOR! při stavbě garáže na pozemcích rodinných domů (RD) je třeba dbát na zachování příslušných odstupových vzdáleností od hranic sousedních pozemků v intencích obecných poţadavků na výstavbu, nebo regulativů územního plánu (odstupová vzdálenost a procento celkové zastavěnosti pozemku RD stanovené pro konkrétní lokalitu) situace se mění, když stavební záměr předpokládá, že garáţ bude přístavbou RD, v tom případě bude rozhodující, zda podlahová plochard spolu s podlahovou plochou plánované přístavby (garáţe) překročí či nepřekročí 150 m² celkové zastavěné plochy. V případě překročení hranice 150 m² zastavěné plochy, stavba již nesplňuje podmínky jednoduché stavby zařaditelné pod ustanovení 104 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona a tudíţ by z hlediska účasti stavebního úřadu nestačilo vydání ÚPI a O, naopak stavebník je povinen postupovat od počátku jinak ve smyslu 81 odst. 2 písm. b) Stavebního zákona a musí podat ţádost o vydání ÚR podle 86 stavebního zákona a následně žádost o SP podle 110 Stavebního zákona (příslušné formuláře žádostí upravují vyhl. č. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb) Vysvětlivky: NP nadzemní podlaží, UPI - územně plánovací informace, UR - územní rozhodnutí, O ohlášení Další dotazy zodpoví členové stavební komise na OÚ - úterý od 18:00 do 20:00 hodin nebo na adrese: S T R Á N K A 7 ::: pl :::

8 S ociální r ubrika Změny v sociálních dávkách od Od 1.ledna 2008 dochází k významným změnám u řady sociálních dávek, a to jak v pojistných systémech (nemocenské a důchodové pojištění), tak v nepojistných systémech (státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, sociální služby) včetně zákona o životním a existenčním minimu. Ţivotní a existenční minimum Nejvýznamnější změnou zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, je změna pravidel pro zvyšování částek ţivotního minima a existenčního minima. Podle dosavadní právní úpravy byla vláda povinna zvýšit částky životního a existenčního minima od 1.ledna kalendářního roku vždy, je-li naplněna podmínka nárůstu spotřebitelských cen alespoň o 5 %. V nové úpravě podmínky pro zvýšení těchto částek spočívají v nárůstu spotřebitelských cen alespoň o 5% (zůstalo zachováno), avšak povinné zvýšení těchto částek při splnění této podmínky bylo od 1.ledna 2008 změněno na fakultativní zvýšení. To znamená, že záleţí na úvaze vlády, zda částky ţivotního a existenčního minima v případě tohoto nárůstu cen zvýší. Vzhledem k tomu, že některé sociální dávky jsou navázány na životní, případně existenční minimum, má tato úprava podmínek pro zvyšování částek životního a existenčního minima dopad na další sociální systémy. Další podstatná změna v zákoně č. 110/2006 Sb. se týká okruhu společně posuzovaných osob při zjišťování, zda příjmy společně posuzovaných osob dosahují částek životního nebo existenčního minima. Vymezení okruhu společně posuzovaných osob má pak dopad především do systému pomoci v hmotné nouzi, neboť v tomto systému se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle zákona životním a existenčním minimu. Tato změna spočívá v tom, že se zrušuje úprava, podle níţ se u více generační rodiny, která trvale užívá byt, posuzuje rodina starobního důchodce samostatně. Pro poživatele starobního důchodu a jeho rodinné příslušníky bude tedy platit obecný režim při určení okruhu společně posuzovaných osob. Státní sociální podpora V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, dochází ke změnám v okruhu dávek, v podmínkách nároku na dávky i ke změně výše dávek. Z okruhu dávek se vypouští příspěvek na školní pomůcky. Tato dávka náležela ve výši 1.000,- Kč dítěti, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a mělo nárok na přídavek na dítě. U přídavku na dítě došlo ke změnách v podmínkách nároku i výše. Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 2,40 (došlo ke snížení tohoto koeficientu ze 4,00). Výše přídavku na dítě se stanoví v pevných částkách (nerozlišuje se tedy již výše přídavku na dítě ve zvýšené, základní a snížené výměře v závislosti na výši rozhodného příjmu v rodině). Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc: 500 Kč jde-li o dítě ve věku do 6 let, 610 Kč jde-li o dítě ve věku od 6 do 15 let, 700 Kč, jde-li o dítě ve věku od 15 do 26 let. K zásadním změnám došlo u rodičovského příspěvku, o nichž jsme informovali podrobněji již v minulém čísle Zpravodaje. S T R Á N K A 8

9 U sociálnímu příplatku dochází ke změně podmínek nároku a výše dávky, neboť koeficient 2,20 používaný u podmínek nároku a u výše této dávky se sniţuje na 2,00. Tato změna znamená zúžení okruhu příjemců sociálního příplatku i snížení výše dávky. U porodného se mění výše dávky - výše porodného se stanoví pevnou částkou (místo dosavadního součinu životního minima dítěte a příslušného koeficientu v závislosti na počtu narozených dětí) a činí ,- Kč na každé narozené dítě. U pohřebného se zuţuje okruh oprávněných osob, neboť od 1.ledna 2008 má nárok na pohřebné jen osoba, která vypravila pohřeb buď dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Dosud měl nárok na pohřebné každý, kdo vypravil pohřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky nebo byl-li pohřeb vypraven v České republice. Pomoc v hmotné nouzi Změny se od roku 2008 týkají zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, kde se především upřesňuje okruh osob v hmotné nouzi a výše částky na živobytí pro účely poskytování příspěvku na živobytí (tato dávka činí obecně za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem). Pokud jde o okruh osob považovaných za osobu v hmotné nouzi, dochází k určitému zúţení tohoto okruhu u osob, které si svou nepříznivou situaci zavinily. Za osobu v hmotné nouzi se nebude považovat: osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí, osoba, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila dočasnou pracovní neschopnost nebo jí vznikla dočasná pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši. Další změny se týkají nového vymezení částek ţivobytí v některých případech pro účely stanovení výše příspěvku na živobytí. První změna se týká osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané. U osob, které nejsou zaměstnány nebo jinak výdělečně činné nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, je nově částkou ţivobytí jen částka existenčního minima (tj. částka 2.020,- Kč měsíčně). Tato změna znamená zpřísnění pro osoby, které pobírají příspěvek na živobytí jako dávku pomoci v hmotné nouzi a jejichž úsilí k získání příjmu vlastní prací je nízké nebo žádné (příspěvek na živobytí náleží ve výši rozdílu mezi částkou živobytí a příjmem, tj. v tomto případě nejvýše v částce 2.020,- Kč ). Jedná se zejména o osoby dlouhodobě vedené v evidenci úřadu práce. Uvedená změna se však nebude týkat osob, které dosáhly věku nejméně 55 let, osob se zdravotním postiţením a rodiče pečující o dítě ve věku do 12 let. Druhá změna se týká dosavadního zvyšování částky ţivobytí u osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze: ustanovení 31 zákona č. 111/2006 Sb., podle něhož se částka na živobytí zvyšovala o 600,- Kč u osoby, která je podle vyjádření úřadu práce osobou, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Po roce nepřetrţitého vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a po roce současného pobírání příspěvku na ţivobytí, bylo ust. 31 zrušeno (toto ustanovení mělo totiž demotivující charakter, neboť fakticky podporovalo setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání po delší dobu). ::: if ::: S T R Á N K A 9

10 N ebojte se internetu! Daňovou horečku nemá, kdo se internetu nebojí V předchozím článku jsme se věnovali problematice nakupování po internetu. Zejména v předvánočním čase to bylo velice milé téma. Ovšem s příchodem jara přicházejí také různé administrativní povinnosti typu daně z nemovitosti či daňového přiznání. Proto se tentokrát vypravíme do oblasti financí, úřadů a daňových povinností. Kdykoli potřebujeme něco ve vztahu k veřejné správě, podívejme se nejdříve na portál veřejné správy, který najdeme na adrese portal.gov.cz. Už jsme se o něm zmiňovali v předchozích dílech, pojďme se na něj nyní proto podívat podrobněji. Celý portál má několik úrovní navigace. Ve vodorovném hlavním menu (červeně zvýrazněném) najdeme odkaz na úvodní stránku, adresář, zákony, životní situace, podání, mapy a online noviny veřejné správy. Sekce Adresář obsahuje kontakty a spojení na orgány státní správy, samosprávy a další subjekty veřejné správy. Zkusme si zadat do vyhledávacího pole text katastrální úřad a klepnout na tlačítko Vyhledat. Výsledkem je soupis všech katastrálních úřadů. Pokud si vybereme z nalezených odkazů některý úřad, klepnutím na jeho název se zobrazí stránka s podrobnostmi typu adresa, internetové stránky, telefony, úřední hodiny a další. Sekce Zákony umožňuje vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Vyhledávat můžeme i podle textu vyskytujícího se v předpisu, ale při zadání hodně obecné fráze například textu daňové přiznání, dostaneme hodně odkazů a je třeba trpělivosti a pečlivosti k nalezení žádaného zákona a paragrafu. Lepší možnosti dává hledání dle čísla předpisu, částky sbírky či názvu předpisu. Sekce Ţivotní situace poskytuje vodítko jak postupovat v běžných situacích, kdy občan, podnikatel nebo cizinec komunikují s úřady. Celá životní situace je přehledně popsána a formou diagramu znázorněn postup řešení na jaký úřad zajít, co je k vyřízení třeba, jaké formuláře se používají a další informace. Stačí si vyzkoušet stránky například při hledání postupu při výměně řidičského průkazu. Sekce Podání je zaměřena spíše na firmy, které podávají některé formuláře na úřady elektronicky. Pro využití těchto služeb musí být uživatel registrován a mít digitální certifikát. Další sekci Mapy ale využije celá řada lidí. Najdeme zde totiž nejen běžné mapy jako jinde na internetu, ale také mapy chráněných území, hustoty osídlení a desítky dalších. Sekce Online noviny VS obsahuje elektronické zpravodajství čtrnáctideníku vlády ČR - Veřejná správa. Další úroveň navigace je na portálu portal.gov.cz svislá jednak v levé části stránky je rozdělení od celkové úrovně parlamentu, vlády a ministerstev až po oblast krajů. V pravé části úvodní stránky je svislé členění zaměřeno na užitečné odkazy, oblasti veřejné správy a na neziskový sektor. S T R Á N K A 10

11 Vraťme se tedy k problematice daní a financí. Podívejme se, kde takové informace rychle najít. Doporučuji využít oblast užitečných odkazů a podívat se na oblast Finance. Zde přehledně najdete adresy finančních úřadů z adresáře, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, ale také (o něco níže na stránce) sekci daňové správy. Zde je odkaz na stránky České daňové správy, kde najdeme aktuální informace namátkou například o společném zdanění manželů, které lze uplatnit pro daňové přiznání za rok Kromě toho na těchto stránkách najdeme daňový kalendář 2008 do kdy nejpozději musíme odevzdat daně a odpovídající přiznání. Dalším užitečným odkazem je Daňový kalendář (opět ve zmíněné sekci Finance-Daňová správa), kde je nejenom seznam termínů, ale i informace o číslech účtů, kam příslušné daně zaplatit. Posledním odkazem daňové sekce je odkaz na komoru daňových poradců. Portál veřejné správy je opravdu účelně sestavený a poskytuje ověřené a spolehlivé informace. Pokud by nám tento portál připadal příliš složitý a úřední, můžeme se podívat například na kde najdeme různé kalkulátory a průvodce pro výpočet různých daní (z příjmu OSVČ, společného zdanění manželů, daně z nemovitosti, ). Tyto informace poskytuje řada dalších finančních serverů, například Články zaměřené na problematiku osobních financí najdeme na adrese V článcích můžeme najít řadu tipů, jak optimalizovat výdaje a jak s vydělanými prostředky dobře hospodařit. P ovídání o odpadech Nejsem asi sám, komu maminka říkávala: Opakování je matka moudrosti.. Tuto pravdu získala ona od své maminky, takže je to pravda prověřená pokoleními. A tak si myslím, že zabývat se opět po čase problematikou třídění, odvozu a likvidace odpadů není, vzhledem k stále se opakujícím prohřeškům, irelevantní. Nejdříve si připomeňme, že třídíme: papír do modrých kontejnerů sklo do zelených plasty do kontejnerů ţlutých a do kontejnerů s oranţovým víkem ukládáme nám tak dobře známé obaly TETRAPAK od mléka, zakysaných nápojů, džusů, vína, limonád atd. Také víme, proč se říká tříděný odpad. Již samo toto označení nám sděluje, že je třeba ukládat jednotlivé druhy odpadů do barevně odlišených kontejnerů, jinými slovy svůj k svému. V souvislosti s tímto je třeba připomenout funkci společnosti EKO-KOM, která zastřešuje celý systém likvidace odpadů a výsledkem jejíž činnosti je skutečnost, že se obci za tříděný odpad vrací zpět do rozpočtu určitý objem finančních prostředků, kterým obec dílčím způsobem dotuje odvoz a uložení velkoobjemového odpadu, nikoliv však odpadu nebezpečného. ::: jv ::: S T R Á N K A 11

12 Každý člověk, ať dospělý či nemluvně, dává za svůj život vzniknout velkému množství odpadů, které je zapotřebí likvidovat. Když říkáme likvidovat, tak máme na mysli likvidaci, která nezhoršuje a neohrožuje naše životní prostředí, nezatěžuje ovzduší zvyšováním emisí, neznečisťuje potoky a řeky. Relativně jednoduše se likvidují tzv. bioodpady např. kompostováním, čistěním vod apod. Horší je to s odpady, které se takto zpracovat nedají. Vedle odpadů tříditelných dáváme vzniknout odpadům, které do barevných kontejnerů odkládat nelze. Jde o komunální odpad, který produkujeme, menší či větší měrou, každý z nás. K jeho shromažďování slouží klasické popelnice, velkokapacitní kontejnery, sběrné dvory apod. Ukládání a případnou likvidaci zajišťují odborné firmy, kterým se vzniklé odpady dovezou. Předpokládejme, že je každému z nás jasné, že odvoz odpadů jejich ukládání a cílená likvidace něco stojí, že se za to musí platit. A jak rovněž víme, náklady na dopravu, jakož i náklady na energii spojenou s uložením a likvidací, soustavně rostou. Od roku 2002 nedošlo v naší obci ke zvyšování poplatků za likvidaci komunálního odpadu. Vzhledem k razantnímu a neočekávanému navýšení cen za odvoz a ukládání odpadů k 1.červenci 2007, který provedla firma IPODEC Praha, již nelze nadále udržet výši poplatku za osobu na úrovni minulých let. Proto, na základě provedené kalkulace veškerých nákladů, rozhodlo zastupitelstvo obce, zvýšit od 1.ledna 2008 poplatek za osobu a rok, na 495,- Kč. Takto stanovený poplatek zajišťuje odvoz a ukládání komunálního odpadu tříděného do kontejnerů a ukládaného do popelnic. Jsme přesvědčení, ač se to mnohým občanům nemusí líbit, že tato forma úhrady poplatků je ze všech dosud zkoušených forem úhrady za odvoz, ukládání a likvidaci komunálního odpadu, k našim občanům nejspravedlivější. Poznámka: Zastupitelstvo odsouhlasilo, pro zmírnění dopadu na některé občany, úpravu výše úhrady v tomto rozsahu: důchodci žijící sami ve společné domácnosti a bez dalších příjmů uhradí poplatek ve výši 495,- Kč, důchodce žijící sám a bez dalších příjmů obdrží známku ZDARMA, na důchodce žijící v jednom domě se svými potomky, se výše uvedené úlevy nevztahují. Mgr.Ivan Lomnický místostarosta obce Vodochody ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický, Karla Staňková Ivana Fialová RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu! Telefon: Fax:

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

ČI. 1 Úvodní ustanovení

ČI. 1 Úvodní ustanovení 1 OBEC ŽATČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Žatčany se

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) Obec Oslnovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Oslnovice

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více