ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 2 OÚ informuje 3-5 info obecní knihovny 6 stavební rubrika 7 sociální rubrika 8-9 nebojte se internetu povídání o odpadech 11 Vážení občané, S lovo st arosty poprvé v tomto roce prostřednictvím Zpravodaje, bych Vám všem chtěl popřát, ještě jednou vše nejlepší do nového roku 2008, který nám sice nezačal úplně klidně - od zdražování, nové daňové a zdravotní reformy až po trochu českou variantu volby prezidenta. Přesto a snad právě proto, se musíme dívat do budoucnosti, protože podle nového stavebního zákona, 88 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, každá obec, která má územně plánovací dokumentaci schválenou po 1.červenci 1998, má za povinnost upravit a vydat doplněný a upravený územní plán (dále jen ÚP ) do 5 let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona (od ). Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá tato územně plánovací dokumentace platnosti. Jinými slovy řečeno, obec by se nemohla po tomto datu dále rozvíjet. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo přípravu aktualizace ÚP obce Vodochody s cílem vytvořit si dostatečnou časovou rezervu pro případné návrhy občanů na doplnění, projednání a zpracování dokumentace ÚP (počínaje výběrem zpracovatele, případně pořizovatele). Možná se Vám to zdá předčasné, ale podívejme se do Klecan, tam se nepodařilo po roce 1989 schválit ÚP dodnes. Doufám, že při tvorbě a aktualizaci našeho ÚP a jeho projednávání nás takové problémy nečekají, proto dáváme dlouhodobou možnost všem občanům odpovědně a odborně doplnit náš původní ÚP z r Při rozvoji obce (především na základě schválených ploch pro výstavbu rodinných domů - cca do obyvatel) se navíc nesmí pozapomenout na rozšiřování a doplnění občanské vybavenosti, např. novými prodejnami, zajištěním lékařské péče, prostorami pro malé až střední podnikání, sportovišti a jejich zázemí (pro doplnění činnosti TJ Sokol Vodochody), odpočinkovými plochami, doplňováním, úpravami a dalším rozšiřováním zelených ploch a ploch pro možnou migraci drobné zvěře, zlepšování dopravní infrastruktury místních komunikací a komunikací III. třídy. Ale pozor, 99% možných rozvojových ploch je ve vlastnictví soukromých osob. Proto je především na Vás, kde a co by bylo možné navrhovat k výstavbě. Nelze všude vystavět pouze rodinné domy, bez provázanosti na občanskou vybavenost. JUDr.Vladimír Palák starosta obce Vodochody

2 Z e zast upitelstva Z jednání zastupitelstva obce LEDEN - ÚNOR 2008 Zastupitelstvo v průběhu ledna aţ února 2008 projednalo a schválilo: návrh smluv o smlouvách budoucích mezi ČEZ a obcí o zřízení věcného břemene k pozemkům, po kterých budou zřízeny nové el.přípojky k rodinným domkům ve výstavbě ul. U Pošty, Hlavní, U Studánky, záměr na odprodej obecních pozemků, které nejsou využitelné pro svoje umístění v ul.k Vltavě, odkoupení pozemku pro vybudování chodníku v ulici K Pískovně, návrh na Zadání změny č.3 územního plánu obce Vodochody, postup při aktualizaci a digitalizaci územního plánu obce, které musí proběhnout,podle stavebního zákona, do konce roku Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci o průběhu zpracovávání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v obci v pohledu znění vyhlášeného dotačního titulu, informaci z jednání s poslankyní Čurdovou o otázkách spojených s projektem letiště AERO Vodochody budou vyžádány analýzy legislativy upravující podmínky ochrany životního prostředí v okolí letiště hluk, zplodiny atd.a otázky vztahů letiště versus obce, st. správa podle evropské legislativy, informaci o zrušení smlouvy AERO Vodochody vůči kraji v otázkách poskytování pomoci v Požární ochraně smlouvy s obcemi v okolí zůstávají v platnosti, informaci o průběhu kontroly vedení účetnictví obce a přezkoumání hospodaření za rok 2007 z Krajského úřadu obě agendy jsou bez závad, žádost p. Kvasničky o převod odměn za období 11/06 až 12/07 na bankovní účet, zajištění stavebního dozoru při budování kanalizace a ČOV včetně kontroly postupů zpracovávané projektové dokumentace Ing. Lomnickým Petrem, stav a průběh příprav jednoduchých výběrových řízení pro menší investiční akce v obci pro rok S polečenská rubrika 60. narozeniny oslavil: pan Jiří Zdešek - Hoštice 80. narozeniny oslavila: paní Hana Opltová - Hoštice 86. narozeniny oslavil: pan Jiří Bulvas - Hoštice Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Narodila se Adriana Toušková - Hoštice Blahopřejeme rodičům a Adriance přejeme vše nej... S T R Á N K A 2

3 Obecní úřad informu je Jaké je jízdné při cestě z VODOCHOD a zpět? Nové jízdní tarify přinesly i nové ceny jízdného. Toto se promítlo i do jízdného obslužné linky č Proto připojujeme tuto informaci: Obec Vodochody je zařazena do 2. tarifního pásma z čehož vyplývá: a) hodnota jízdenky zakoupená ve všech stanicích obce Vodochody činí: - při cestě do Prahy-Kobylis resp.zastávky Prunéřovská až konečná Kobylisy 20,- Kč dospělý, zvýhodněná 10,- Kč - při cestě do Prahy s následným v použitím MHD (celkem 150 minut) 38,- Kč dospělý, zvýhodněná 19,- Kč - při cestě do Prahy s platnou předplatitelskou jízdenkou (legitimací) MHD Praha 14,- Kč dospělý, zvýhodněná 7,- Kč b) hodnota jízdenky zakoupená ve stanici konečná Kobylisy (METRO) Prunéřovská směrem do Vodochod činí: - při cestě z Prahy do všech zastávek ve Vodochodech 20,- Kč dospělý, zvýhodněná 10,- Kč - při cestě z Prahy s platnou předplatitelskou jízdenkou (legitimací) MHD Praha 14,- Kč dospělý, zvýhodněná 7,- Kč POZOR! Při přestupu z MHD ve stanici Kobylisy směrem na Vodochody platí plnohodnotná jízdenka MHD=26,- Kč pouze do stanice Prunéřovská, pak je třeba uhradit jízdné dle odst. b) Při jednorázové cestě ze stanice Prunéřovská do Kobylisy (METRO) a obráceně platí 18,- Kč dospělý, zvýhodněná 9,- Kč ZAPLATIL JSI ZA MĚ POPLATKY, PÁNÍČKU??? Naši miláčci viďte, kdo by odolal, ale jako chovatelé víme, že naše soužití s nimi provází, vedle řady radostí a příjemných chvil i celá řada povinností. Vedle těch pečovatelských i povinnost platit za ně obci poplatky. Každý dobrý chovatel ví, že psí radost plyne z jeho nezávislosti na problémech, které nejsou spojeny s plnou miskou, střevními potížemi či očkováním. A správný chovatel ví, jak být také nezávislý na problémech. NEZAPOMENE UHRADIT VČAS POPLATKY ZE PSŮ! Na rok 2008 činí poplatky ze psů v obci Vodochody-Hoštice: - za jednoho psa staršího 6 měsíců 50,- Kč - za kaţdého dalšího psa 70,- Kč Poznámka: Při platbě obdrží chovatel psa pro každého svého miláčka novou evidenční známku, kterou je následně povinen upevnit viditelně na psí obojek. ::: il ::: S T R Á N K A 3

4 Milé ženy z Vodochod - Hoštic, zveme Vás na posezení, které se koná u příležitosti oslav MDŽ v sále Hoštické hospody v sobotu od 16:00 hodin Vaše sobotní odpoledne naplní mluvené slovo, lehké občerstvení a malý dárek. Příjemnou atmosféru doladí živá hudba ČERNÝCH BARONŮ, která Vás bude následně provázet i tanečním večerem. Zapomenout alespoň na chvíli na problémy všedních dnů Vám přeje - sociální komise obce Vodochody. S T R Á N K A 4

5 ŢIJTE S NÁMI AKTIVNĚ!!! Známe to všichni a víme o tom své. Život na vesnici má svoje kouzlo, ale především svá omezení. Abychom některá z nich odstranili, připravujeme pro naše občany zajímavé kulturní zážitky, které můžeme vstřebávat společně. Na měsíc duben jsme zajistili 40 vstupenek se slevou na muzikál TŘI MUŠKETÝŘI do rekonstruovaného divadla HYBERNIA na Náměstí Republiky. Představení se koná v sobotu, 26. dubna t.r Začátek je od 18:00 hodin Doprava zajištěna do místa konání a zpět Vstupné na osobu 400,- Kč, důchodci 200,- Kč Zájemci se mohou jiţ dnes hlásit u místostarosty Mgr.Lomnického. A co takhle VODOCHODY - HOŠTICE jedou k moři!!! Na přelom měsíců květen a červen t.r. organizujeme autobusový zájezd k moři. Místem týdenního pobytu se vám může stát partnerské město ULCINJ v Černé Hoře. Vedle možnosti koupání a pobytu na plážích s léčivým sopečným pískem, lze zajistit krátké poznávací výlety do okolí. Doprava bude zajištěna luxusním, plně vybaveným autobusem Ubytování v soukromých penzionech s plným komfortem i možností stravování Počet účastníků zájezdu maximálně 49 osob Cenové relace ( bude obsahovat závazná přihláška) zatím pouze odhadem: doprava cca 3.000,- Kč/osobu ubytování cca 250 až 300,- Kč/osobu a noc ceny potravin srovnatelné s našimi, rybí speciality levnější stravování v místě ubytování lze sjednat na místě Předběžně lze náklady na osobu odhadnout na cca =5.500,-Kč + připojištění na cestu dle podmínek pojišťovny řádově ve stokorunách + prostředky na stravování a kapesné na útraty :O) podle toho, jaký je kdo jedlík a nákupčí. Další dotazy a informace poskytnou na obecním úřadě - starosta JUDr.Palák nebo místostarosta Mgr.Lomnický. POJEĎTE S NÁMI K MOŘI BEZ ROZDÍ- LU VĚKU POBAVIT SE, POZNAT SE, NARUŠIT JEDNOTVÁRNOST ŢIVOTA! S T R Á N K A 5

6 Obecní knihovna ve Vodochodech informuje V lednu t.r. jsme obdrželi od Knihovny města Mladá Boleslav zásilku 100 nových knih. Jedná se o úplné knižní novinky (rok vydání 2007) i publikace vydané v roce Mezi těmito knihami jsou zejména: knihy pro děti a mládež např. Vodnické pověsti, Kouzelný svět Gabriely, Sirkové hlavolamy, Kybernetické hlavolamy, parodie na Harryho Pottera Barry Trotter, Báje a pověsti hvězdné oblohy, Dinosauři, Golem dívčí romány Holčičí tajnosti, Zakázaná láska, Ostrov zamilovaných, Láska z plakátu romány pro ženy např. Falešné zásnuby, Není rozkošná?, Zdráhavá nevěsta, Tebe chci milovat historické romány např. Inkvizitor, Čtvrtý králův pes, Páni severu, Ptolemaiova brána, Golemovo oko Ve všech kategoriích knih jsou zastoupeni jak soudobí čeští spisovatelé a spisovatelky, tak i zahraniční autoři. Upozorňuji zájemce o poslední díl rozsáhlé ságy o Harry Potterovi, že 7.díl Harry Potter a Relikvie smrti bude v knihovně k dispozici začátkem března. Knihovna má nyní otevřeno každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. O jarních prázdninách bude v knihovně otevřeno. V případě zájmu o víkendovou návštěvu knihovny je možné se domluvit s knihovnicí Jitkou Holoubkovou na tel.č Obecní knihovna ve Vodochodech zve všechny děti ve dnech (út) a (čt) v době vždy mezi a hod. na velikonoční tvůrčí dílnu. Přijďte si vyrobit něco hezkého ke zkrášlení svých domovů před svátky jara! Jitka Holoubková, knihovnice S T R Á N K A 6

7 Stavební rubrika Jak na stavbu garáţe. O tom jak postupovat při stavbě soukromé garáže rozhoduje její budoucí a potřebná velikost tj.zastavěná plocha, výška, resp. hloubka, nároky na funkční vybavení atd. Pro příklad: 1. garáž o jednom NP do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepená, bez vytápění a bez pracovní pobytové místnosti s tím, že v ní nebudou skladovány hořlavé kapaliny a hořlavé plyny, se kvalifikuje jako stavba podle 103 odst.1 písm. a) bod 1, která vyžaduje vydání územního souhlasu podle 96 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona (příslušný formulář pro podání žádosti upravuje vyhl. č. 503/2006 Sb. příloha č. 9), ale již nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Je nutné však upozornit na povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb 152 aţ 160 Stavebního zákona. 2. garáž o jednom NP do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, může být podsklepená do hloubky max. 3 m, s vytápěním, případně i hygienickým zařízením, případně podzemní garáž (garáže) nad 25 m² zastavěné plochy (až do 300 m²) do hloubky 3 m i vytápěná, jsou prakticky jednoduché stavby podle 104 odst. 2 písm. d) a b) Stavebního zákona, pro jejichž realizaci je třeba žádat stavební úřad o ÚPI podle 21 stavebního zákona (příslušný formulář pro podání žádosti upravuje vyhl. č. 503/2006 Sb.) a následně podat ohlášení podle 105 stavebního zákona, užívat garáž po dokončení stavby lze na základě oznámení záměru užívat dokončenou stavbu podle 120 Stavebního zákona, za předpokladu že stavební úřad užívání stavby ve smyslu uvedeného nezakáže (formuláře pro obě podání upravuje vyhl. č. 526/2006 Sb.). 3. nadzemní garáž nad 25 m² zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky, překračuje podmínky jednoduché stavby a garáž lze tedy realizovat na základě vydaného ÚR dle 79 Stavebního zákona a následně vydaného stavebního povolení podle 115 Stavebního zákona (příslušné formuláře pro podání žádostí upravují vyhl. č. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb.) Tak hovoří paragrafy Stavebního zákona, ale POZOR! při stavbě garáže na pozemcích rodinných domů (RD) je třeba dbát na zachování příslušných odstupových vzdáleností od hranic sousedních pozemků v intencích obecných poţadavků na výstavbu, nebo regulativů územního plánu (odstupová vzdálenost a procento celkové zastavěnosti pozemku RD stanovené pro konkrétní lokalitu) situace se mění, když stavební záměr předpokládá, že garáţ bude přístavbou RD, v tom případě bude rozhodující, zda podlahová plochard spolu s podlahovou plochou plánované přístavby (garáţe) překročí či nepřekročí 150 m² celkové zastavěné plochy. V případě překročení hranice 150 m² zastavěné plochy, stavba již nesplňuje podmínky jednoduché stavby zařaditelné pod ustanovení 104 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona a tudíţ by z hlediska účasti stavebního úřadu nestačilo vydání ÚPI a O, naopak stavebník je povinen postupovat od počátku jinak ve smyslu 81 odst. 2 písm. b) Stavebního zákona a musí podat ţádost o vydání ÚR podle 86 stavebního zákona a následně žádost o SP podle 110 Stavebního zákona (příslušné formuláře žádostí upravují vyhl. č. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb) Vysvětlivky: NP nadzemní podlaží, UPI - územně plánovací informace, UR - územní rozhodnutí, O ohlášení Další dotazy zodpoví členové stavební komise na OÚ - úterý od 18:00 do 20:00 hodin nebo na adrese: S T R Á N K A 7 ::: pl :::

8 S ociální r ubrika Změny v sociálních dávkách od Od 1.ledna 2008 dochází k významným změnám u řady sociálních dávek, a to jak v pojistných systémech (nemocenské a důchodové pojištění), tak v nepojistných systémech (státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, sociální služby) včetně zákona o životním a existenčním minimu. Ţivotní a existenční minimum Nejvýznamnější změnou zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, je změna pravidel pro zvyšování částek ţivotního minima a existenčního minima. Podle dosavadní právní úpravy byla vláda povinna zvýšit částky životního a existenčního minima od 1.ledna kalendářního roku vždy, je-li naplněna podmínka nárůstu spotřebitelských cen alespoň o 5 %. V nové úpravě podmínky pro zvýšení těchto částek spočívají v nárůstu spotřebitelských cen alespoň o 5% (zůstalo zachováno), avšak povinné zvýšení těchto částek při splnění této podmínky bylo od 1.ledna 2008 změněno na fakultativní zvýšení. To znamená, že záleţí na úvaze vlády, zda částky ţivotního a existenčního minima v případě tohoto nárůstu cen zvýší. Vzhledem k tomu, že některé sociální dávky jsou navázány na životní, případně existenční minimum, má tato úprava podmínek pro zvyšování částek životního a existenčního minima dopad na další sociální systémy. Další podstatná změna v zákoně č. 110/2006 Sb. se týká okruhu společně posuzovaných osob při zjišťování, zda příjmy společně posuzovaných osob dosahují částek životního nebo existenčního minima. Vymezení okruhu společně posuzovaných osob má pak dopad především do systému pomoci v hmotné nouzi, neboť v tomto systému se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle zákona životním a existenčním minimu. Tato změna spočívá v tom, že se zrušuje úprava, podle níţ se u více generační rodiny, která trvale užívá byt, posuzuje rodina starobního důchodce samostatně. Pro poživatele starobního důchodu a jeho rodinné příslušníky bude tedy platit obecný režim při určení okruhu společně posuzovaných osob. Státní sociální podpora V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, dochází ke změnám v okruhu dávek, v podmínkách nároku na dávky i ke změně výše dávek. Z okruhu dávek se vypouští příspěvek na školní pomůcky. Tato dávka náležela ve výši 1.000,- Kč dítěti, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a mělo nárok na přídavek na dítě. U přídavku na dítě došlo ke změnách v podmínkách nároku i výše. Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 2,40 (došlo ke snížení tohoto koeficientu ze 4,00). Výše přídavku na dítě se stanoví v pevných částkách (nerozlišuje se tedy již výše přídavku na dítě ve zvýšené, základní a snížené výměře v závislosti na výši rozhodného příjmu v rodině). Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc: 500 Kč jde-li o dítě ve věku do 6 let, 610 Kč jde-li o dítě ve věku od 6 do 15 let, 700 Kč, jde-li o dítě ve věku od 15 do 26 let. K zásadním změnám došlo u rodičovského příspěvku, o nichž jsme informovali podrobněji již v minulém čísle Zpravodaje. S T R Á N K A 8

9 U sociálnímu příplatku dochází ke změně podmínek nároku a výše dávky, neboť koeficient 2,20 používaný u podmínek nároku a u výše této dávky se sniţuje na 2,00. Tato změna znamená zúžení okruhu příjemců sociálního příplatku i snížení výše dávky. U porodného se mění výše dávky - výše porodného se stanoví pevnou částkou (místo dosavadního součinu životního minima dítěte a příslušného koeficientu v závislosti na počtu narozených dětí) a činí ,- Kč na každé narozené dítě. U pohřebného se zuţuje okruh oprávněných osob, neboť od 1.ledna 2008 má nárok na pohřebné jen osoba, která vypravila pohřeb buď dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Dosud měl nárok na pohřebné každý, kdo vypravil pohřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky nebo byl-li pohřeb vypraven v České republice. Pomoc v hmotné nouzi Změny se od roku 2008 týkají zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, kde se především upřesňuje okruh osob v hmotné nouzi a výše částky na živobytí pro účely poskytování příspěvku na živobytí (tato dávka činí obecně za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem). Pokud jde o okruh osob považovaných za osobu v hmotné nouzi, dochází k určitému zúţení tohoto okruhu u osob, které si svou nepříznivou situaci zavinily. Za osobu v hmotné nouzi se nebude považovat: osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí, osoba, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila dočasnou pracovní neschopnost nebo jí vznikla dočasná pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši. Další změny se týkají nového vymezení částek ţivobytí v některých případech pro účely stanovení výše příspěvku na živobytí. První změna se týká osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané. U osob, které nejsou zaměstnány nebo jinak výdělečně činné nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, je nově částkou ţivobytí jen částka existenčního minima (tj. částka 2.020,- Kč měsíčně). Tato změna znamená zpřísnění pro osoby, které pobírají příspěvek na živobytí jako dávku pomoci v hmotné nouzi a jejichž úsilí k získání příjmu vlastní prací je nízké nebo žádné (příspěvek na živobytí náleží ve výši rozdílu mezi částkou živobytí a příjmem, tj. v tomto případě nejvýše v částce 2.020,- Kč ). Jedná se zejména o osoby dlouhodobě vedené v evidenci úřadu práce. Uvedená změna se však nebude týkat osob, které dosáhly věku nejméně 55 let, osob se zdravotním postiţením a rodiče pečující o dítě ve věku do 12 let. Druhá změna se týká dosavadního zvyšování částky ţivobytí u osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze: ustanovení 31 zákona č. 111/2006 Sb., podle něhož se částka na živobytí zvyšovala o 600,- Kč u osoby, která je podle vyjádření úřadu práce osobou, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Po roce nepřetrţitého vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a po roce současného pobírání příspěvku na ţivobytí, bylo ust. 31 zrušeno (toto ustanovení mělo totiž demotivující charakter, neboť fakticky podporovalo setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání po delší dobu). ::: if ::: S T R Á N K A 9

10 N ebojte se internetu! Daňovou horečku nemá, kdo se internetu nebojí V předchozím článku jsme se věnovali problematice nakupování po internetu. Zejména v předvánočním čase to bylo velice milé téma. Ovšem s příchodem jara přicházejí také různé administrativní povinnosti typu daně z nemovitosti či daňového přiznání. Proto se tentokrát vypravíme do oblasti financí, úřadů a daňových povinností. Kdykoli potřebujeme něco ve vztahu k veřejné správě, podívejme se nejdříve na portál veřejné správy, který najdeme na adrese portal.gov.cz. Už jsme se o něm zmiňovali v předchozích dílech, pojďme se na něj nyní proto podívat podrobněji. Celý portál má několik úrovní navigace. Ve vodorovném hlavním menu (červeně zvýrazněném) najdeme odkaz na úvodní stránku, adresář, zákony, životní situace, podání, mapy a online noviny veřejné správy. Sekce Adresář obsahuje kontakty a spojení na orgány státní správy, samosprávy a další subjekty veřejné správy. Zkusme si zadat do vyhledávacího pole text katastrální úřad a klepnout na tlačítko Vyhledat. Výsledkem je soupis všech katastrálních úřadů. Pokud si vybereme z nalezených odkazů některý úřad, klepnutím na jeho název se zobrazí stránka s podrobnostmi typu adresa, internetové stránky, telefony, úřední hodiny a další. Sekce Zákony umožňuje vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Vyhledávat můžeme i podle textu vyskytujícího se v předpisu, ale při zadání hodně obecné fráze například textu daňové přiznání, dostaneme hodně odkazů a je třeba trpělivosti a pečlivosti k nalezení žádaného zákona a paragrafu. Lepší možnosti dává hledání dle čísla předpisu, částky sbírky či názvu předpisu. Sekce Ţivotní situace poskytuje vodítko jak postupovat v běžných situacích, kdy občan, podnikatel nebo cizinec komunikují s úřady. Celá životní situace je přehledně popsána a formou diagramu znázorněn postup řešení na jaký úřad zajít, co je k vyřízení třeba, jaké formuláře se používají a další informace. Stačí si vyzkoušet stránky například při hledání postupu při výměně řidičského průkazu. Sekce Podání je zaměřena spíše na firmy, které podávají některé formuláře na úřady elektronicky. Pro využití těchto služeb musí být uživatel registrován a mít digitální certifikát. Další sekci Mapy ale využije celá řada lidí. Najdeme zde totiž nejen běžné mapy jako jinde na internetu, ale také mapy chráněných území, hustoty osídlení a desítky dalších. Sekce Online noviny VS obsahuje elektronické zpravodajství čtrnáctideníku vlády ČR - Veřejná správa. Další úroveň navigace je na portálu portal.gov.cz svislá jednak v levé části stránky je rozdělení od celkové úrovně parlamentu, vlády a ministerstev až po oblast krajů. V pravé části úvodní stránky je svislé členění zaměřeno na užitečné odkazy, oblasti veřejné správy a na neziskový sektor. S T R Á N K A 10

11 Vraťme se tedy k problematice daní a financí. Podívejme se, kde takové informace rychle najít. Doporučuji využít oblast užitečných odkazů a podívat se na oblast Finance. Zde přehledně najdete adresy finančních úřadů z adresáře, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, ale také (o něco níže na stránce) sekci daňové správy. Zde je odkaz na stránky České daňové správy, kde najdeme aktuální informace namátkou například o společném zdanění manželů, které lze uplatnit pro daňové přiznání za rok Kromě toho na těchto stránkách najdeme daňový kalendář 2008 do kdy nejpozději musíme odevzdat daně a odpovídající přiznání. Dalším užitečným odkazem je Daňový kalendář (opět ve zmíněné sekci Finance-Daňová správa), kde je nejenom seznam termínů, ale i informace o číslech účtů, kam příslušné daně zaplatit. Posledním odkazem daňové sekce je odkaz na komoru daňových poradců. Portál veřejné správy je opravdu účelně sestavený a poskytuje ověřené a spolehlivé informace. Pokud by nám tento portál připadal příliš složitý a úřední, můžeme se podívat například na kde najdeme různé kalkulátory a průvodce pro výpočet různých daní (z příjmu OSVČ, společného zdanění manželů, daně z nemovitosti, ). Tyto informace poskytuje řada dalších finančních serverů, například Články zaměřené na problematiku osobních financí najdeme na adrese V článcích můžeme najít řadu tipů, jak optimalizovat výdaje a jak s vydělanými prostředky dobře hospodařit. P ovídání o odpadech Nejsem asi sám, komu maminka říkávala: Opakování je matka moudrosti.. Tuto pravdu získala ona od své maminky, takže je to pravda prověřená pokoleními. A tak si myslím, že zabývat se opět po čase problematikou třídění, odvozu a likvidace odpadů není, vzhledem k stále se opakujícím prohřeškům, irelevantní. Nejdříve si připomeňme, že třídíme: papír do modrých kontejnerů sklo do zelených plasty do kontejnerů ţlutých a do kontejnerů s oranţovým víkem ukládáme nám tak dobře známé obaly TETRAPAK od mléka, zakysaných nápojů, džusů, vína, limonád atd. Také víme, proč se říká tříděný odpad. Již samo toto označení nám sděluje, že je třeba ukládat jednotlivé druhy odpadů do barevně odlišených kontejnerů, jinými slovy svůj k svému. V souvislosti s tímto je třeba připomenout funkci společnosti EKO-KOM, která zastřešuje celý systém likvidace odpadů a výsledkem jejíž činnosti je skutečnost, že se obci za tříděný odpad vrací zpět do rozpočtu určitý objem finančních prostředků, kterým obec dílčím způsobem dotuje odvoz a uložení velkoobjemového odpadu, nikoliv však odpadu nebezpečného. ::: jv ::: S T R Á N K A 11

12 Každý člověk, ať dospělý či nemluvně, dává za svůj život vzniknout velkému množství odpadů, které je zapotřebí likvidovat. Když říkáme likvidovat, tak máme na mysli likvidaci, která nezhoršuje a neohrožuje naše životní prostředí, nezatěžuje ovzduší zvyšováním emisí, neznečisťuje potoky a řeky. Relativně jednoduše se likvidují tzv. bioodpady např. kompostováním, čistěním vod apod. Horší je to s odpady, které se takto zpracovat nedají. Vedle odpadů tříditelných dáváme vzniknout odpadům, které do barevných kontejnerů odkládat nelze. Jde o komunální odpad, který produkujeme, menší či větší měrou, každý z nás. K jeho shromažďování slouží klasické popelnice, velkokapacitní kontejnery, sběrné dvory apod. Ukládání a případnou likvidaci zajišťují odborné firmy, kterým se vzniklé odpady dovezou. Předpokládejme, že je každému z nás jasné, že odvoz odpadů jejich ukládání a cílená likvidace něco stojí, že se za to musí platit. A jak rovněž víme, náklady na dopravu, jakož i náklady na energii spojenou s uložením a likvidací, soustavně rostou. Od roku 2002 nedošlo v naší obci ke zvyšování poplatků za likvidaci komunálního odpadu. Vzhledem k razantnímu a neočekávanému navýšení cen za odvoz a ukládání odpadů k 1.červenci 2007, který provedla firma IPODEC Praha, již nelze nadále udržet výši poplatku za osobu na úrovni minulých let. Proto, na základě provedené kalkulace veškerých nákladů, rozhodlo zastupitelstvo obce, zvýšit od 1.ledna 2008 poplatek za osobu a rok, na 495,- Kč. Takto stanovený poplatek zajišťuje odvoz a ukládání komunálního odpadu tříděného do kontejnerů a ukládaného do popelnic. Jsme přesvědčení, ač se to mnohým občanům nemusí líbit, že tato forma úhrady poplatků je ze všech dosud zkoušených forem úhrady za odvoz, ukládání a likvidaci komunálního odpadu, k našim občanům nejspravedlivější. Poznámka: Zastupitelstvo odsouhlasilo, pro zmírnění dopadu na některé občany, úpravu výše úhrady v tomto rozsahu: důchodci žijící sami ve společné domácnosti a bez dalších příjmů uhradí poplatek ve výši 495,- Kč, důchodce žijící sám a bez dalších příjmů obdrží známku ZDARMA, na důchodce žijící v jednom domě se svými potomky, se výše uvedené úlevy nevztahují. Mgr.Ivan Lomnický místostarosta obce Vodochody ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický, Karla Staňková Ivana Fialová RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu! Telefon: Fax:

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ. ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika 4

ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ. ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika 4 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 2 4.5.2007 Ročník III. Uvnitř tohoto vydání: ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 3 17.7.2008 Ročník IV uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 1-2 společenská rubrika 3 info obecní knihovny 3 pozvánka na zábavu 3 pálení

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 17 Ročník 52 Praha 8. října 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2008 1 Masopustní průvod prošel 26. ledna 2008 Přerovem. Slunečné, ale chladné počasí, vylákalo do ulic naší obce několik

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Privatizace AERO pokračování

Privatizace AERO pokračování ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 10.10.2006 Ročník II. Uvnitř tohoto vydání: slovo starosty 1 svazek obcí 2 společenská rubrika, info 3 nebojte se internetu 4-5 téma

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč

měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč Motoráček u Sázavy (foto Lenka Volaninová) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Výhláška číslo 1/2013...str. 3 Schůze rady... str. 3 strana 1 Z historie... str.

Více