Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

2 Obsah 1.1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje... 3 Počet tříd Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek... 9 Počet Odchody žáků z V. ročníku Hodnocení výsledků výchovného působení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy IČO: PŘÍJMY VÝDAJE Kontrolu provedl Výroční zpráva o poskytování informací Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy

3 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí Zřizovatel Obec Želechovice nad Dřevnicí Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí IČO: Právní forma školy Právní subjekt, PO od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele ředitel školy: Mgr. Michal Cholek, stat. zást. ředitele: PaedDr. Jaromír Macík Kontakt na zařízení, jméno pracovníka pro informace tel , , tel. /fax web: Pracovník pro informace veřejnosti: PaedDr. Jaromír Macík Datum zřízení školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol: škola zřízena k zařazena do sítě škol , č. j. 1204/55 IČO: IZO: Datum poslední změny v síti škol: č. j / Součásti školy podle zařazení do sítě a kapacity Základní škola kapacita zařízení 500 žáků IZO: Školní družina kapacita zařízení 90 žáků IZO: Školní jídelna - kapacita zařízení 350 jídel IZO: Příspěvková organizace s názvem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva obce č. j ze dne

4 IČO: REDIZO: Údaje o školské radě Rada školy byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí ke dni Nové volby do rady se uskutečnily na základě ukončení funkčního období členů rady. Počet členů 6, počet jednání RŠ v uplynulém školním roce 2 Předseda: Bc. Špendlík Michal Jednatel: Novotná Pavlína Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: SRPŠ ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, ŠSK ZŠ Želechovice nad Dřevnicí Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 : Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. prac. /prac.šj/ 1. stupeň , stupeň ,4 7,6 Školní družina ,3 1,9 Školní jídelna X 207 x 4 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č. j. MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola Základní škola ŠVP ZV 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8,

5 Přehled vzdělávacích programů školy Učební plán ŠVP I. stupeň 2012/2013 ROČNÍK Předmět ŠVP RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Oblast Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem V ročníku celkem

6 Učební plán ŠVP II. stupeň ROČNÍK ŠVP RVP Předmět Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - JR Další cizí jazyk Seminář z JA Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Kapitoly z historie regionu Oblast Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Zeměpisné praktikum Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Oblast Člověk a svět práce Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem V ročníku celkem

7 1. 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 19 17,6 Externí pracovníci - - K došlo ke spojení tříd I. stupně a tím i ke snížení počtu pedagogických pracovníků z 19 na 18. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 ŘŠ 1 VŠ NŠ, VV 28 2 ZŘŠ 1 VŠ TV 30 3 Učitelka 1 VŠ NŠ, VV 26 4 učitelka 1 VŠ NŠ, Spcp 9 5 Učitelka 1 VŠ. JČ 26 6 učitelka 0,6 VŠ NŠ učitelka 0,6 VŠ NŠ 10 8 Učitel 1 VŠ NŠ 26 9 učitelka 1 VŠ JR-RV. JA RV učitelka 1 VŠ M - F učitel 0,2 VŠ CHEM 2 12 Učitelka 1 VŠ JČ JN 9 13 učitelka 1 VŠ PŘ Z učitel 1 SŠ M - TV 4 15 učitelka 1 VŠ JČ OV- HV 15 6

8 16 Učitelka 1 VŠ JA 8 17 učitelka 1 VŠ Z učitelka 1 VŠ NŠ Vychovatelka 1 SŠ vych Vychovatelka 1 SŠ vych Vychovatelka 1 SŠ vych. 1 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 95% V rámci úvazků pedagogických pracovníků bylo týdně odučeno celkem 358 hodin z toho neaprobovaně 18 hodin. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 /2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 9,00 Externí pracovníci - - 7

9 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Školník 1 vyučen automech. 2 Ekonom 1 SŠ ekonom. 3 ved. ŠJ 1 SŠ provoz spol. strav. 4 uklízečka 1 základní 5 uklízečka 1 SO vyučena 6 uklízečka 1 základní 7 kuchařka 1 SO vyučena 8 kuchařka 1 SO vyučena 9 kuchařka 1 SO vyučena Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd 2010/2011 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2011/2012 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2012/2013 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2013/2014 Počet žádostí o odklad Jeden žák nastoupí na jinou školu a současně nenastoupí další žák, u něhož rodiče zvažovali dřívější nástup povinné školní docházky. 8

10 1.5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Vyznamenání celkem: 139 Prospělo: 98 Neprospělo: 1 Nebylo hodnoceno 0 žáků Prospěch po třídách Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. A I. B II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A

11 VII. A VIII. A VIII. B IX. A IX. B

12 Přehled konaných opravných zkoušek za druhé pololetí školního roku 2012/2013 Opravné zkoušky 1. předmět 2 předměty celkem žáků opakují Opravné zkoušky úspěšné 0 Opravné zkoušky neúspěšné 1 Opravná zkouška Počet Matematika 1 Český jazyk 0 11

13 Absence ve třídách Počet žáků Absence Průměr I. A ,4 I. B ,5 II. A ,3 III. A III. B IV. A V. A ,6 VI. A ,3 VII. A VIII. A VIII. B ,1 IX. A ,6 IX. B ,7 12

14 Neomluvené absence po třídách Počet žáků Neomluvené hodiny Průměr I. A I. B ,57 II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A ,1 VII. A VIII. A ,2 VIII. B IX. A

15 Kárná opatření, pochvaly a ocenění žáků Počet žáků DŘŠ 2. stupeň Na káz. opatřeních se podílelo žáků 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII. B IX. A

16 Pochvala TU 28 Pochvala ŘŠ 9 Pochvaly a ocenění Uděleno 28 pochval TU za výjimečné studijní úsilí, práci pro kolektiv a vzornou reprezentaci školy. Uděleno 9 pochvaly ŘŠ za vzornou reprezentaci a mimořádné studijní úsilí Snížené stupně z chování na konci školního roku % ze všech žáků školy Počet 2 uspokojivé 1 0,4 3 neuspokojivé

17 Konečné umístění žáků 9. ročníku na SŠ po ukončení přijímacích řízení 9. ročník (28 žáků) název školy Počet žáků Střední průmyslová škola Zlín 6 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 5 SPŠ polytechnická - COP Zlín 4 Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín 2 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 2 Gymnázium Otrokovice 1 Střední lesnická škola, Hranice 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín 1 Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o. 1 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 1 SŠ hotelová s.r.o. Zlín 1 Střední škola oděvní a služeb Vizovice 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín 1 9. ročník - 28 žáků umístěno studijní obor učební obor počet žáků 24 4 počet procent

18 Název školy Odchody žáků z V. ročníku Počet žáků Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zk. Zlín 1 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole Problematikou výchovného poradenství pro žáky a rodiče jsou pověřeny dvě výchovné poradkyně. V průběhu školního roku zabezpečují spolupráci s PPP Zlín, dětským psychologem (popř. psychiatrem) a orgány péče o děti a mládež. Shromažďují a spoluvytváří s vedoucími MS a PK srovnávací testy pro žáky v jednotlivých ročnících školy, spolu s třídními učiteli a protidrogovou preventistkou a sledují možné záškoláctví a další jevy, které projednávají ve výchovné komisi. Jednotlivé problémy žáků jsou následně řešeny s rodiči. V době před přijímacím řízením na střední školy poskytuje v daných hodinách konzultace a poradenství pro rodiče. V 2. Pololetí školního roku začala ve škole pracovat v rámci projektu RAMPS II školní psycholožka. Akce uskutečněné v letošním školním roce Profesní testy pro žáky IX. tříd a jejich vyhodnocení. Návštěva a beseda na ÚP Zlín pro žáky VIII. ročníku Oblast prevence patologických jevů V této oblasti zpracovala školní preventistka roční plán. Preventivní péče probíhala v oblasti přednáškové a oblasti dostatečné nabídky zájmových aktivit a akcí pro třídní kolektivy. Programy pro žáky v rámci prevence sociálně-patologických jevů: Programy pro třídní kolektivy Unie Kompas, Madio Další akce uvedené v bodě aktivity a prezentace školy na veřejnosti 17

19 Sociálně patologické jevy - ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace školní rok 2012 /2013 Kouření - reálná zjištění 3 podezření 18 počet řešení školou 3 Alkohol - reálná zjištění 0 podezření 10 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 2 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 4 podezření 20 počet řešení školou 9 Záškoláctví do 10 hodin 3 nad 10 hod. 1 počet řešení školou 3 Kriminalita - reálná zjištění 1 podezření 1 počet řešení 1 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 17 podezření 22 počet řešení školou 15 Jiné SPJ - reálná zjištění 1 podezření 1 počet řešení školou 1 18

20 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků - - Sluchové postižení Zrakové postižení - - S vadami řeči - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení II., III., IV., VI., IX. 9 V průběhu roku pracovaly ve škole 4 dyslektické kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení, do kterých docházeli integrovaní žáci a také ti žáci na které se vztahuje zohlednění dle MP MŠMT ČR, č.j /92-21, 13711/ , a PP Zlín doporučila jejich zařazení do dyslektického kroužku. Učitelé zpracovali na začátku roku pro všechny integrované žáky programy práce, se kterými byli seznámeni rodiče i vyučující. S žáky je potom v hodinách pracováno dle těchto plánů. Ve dvou třídách I. stupně pracovaly asistentky pedagoga. 19

21 1.6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci o Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 650,- o Motivační setkání vyučujících cizích jazyků ,- o Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ,- o Jak lépe myslet v angličtině 1 580,- o ČJ nápady, náměty a inspirace 1 550,- o Tvořivá práce v literární výchově ,- o Čtení bez slabikování ,- o Hry, soutěže a náměty s přírodov. Zaměřením 1 590,- o Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 1 550,- o ŠVP změny a realizace ve výuce 1 200,- o Výtvarná výchova pro ZŠ ,- o Celkem ,- Správní zaměstnanci Seminář s lektory ČSSZ, OSSZ a VZP ,- Školení ke mzdovému programu PERM ,- Roční zúčtování mezd ,- Změny ve mzdové účtárně ,- Seminář potravinářů 3 450,- Celkem ,- Přetrvává stejná nabídka DVPP jako v minulých letech. V předchozím období se do DVPP zapojilo více pedagogických pracovníků, hlavně díky možnosti čerpat prostředky EU. Cena školení vzrostla a prostředky na DVPP zůstaly za potřebami školy. Přestože se do vzdělávání pedagogických pracovníků zapojilo více subjektů. Nadále citelně postrádáme školení zaměřená na práci s dětmi s poruchami učení a chování, talentovanými žáky, evaluaci učitelů a jiné. 20

22 1. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Kladně hodnotíme spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek. Organizoval ve spolupráci se školou akce okresního i krajského rozsahu v oblasti EVVO. Velmi dobrá byla i spolupráce se ZUŠ Morava, která v prostorách školy vedla výuku žáků v několika oborech (flétna, kytara, keyboard, dramatický obor a výtvarný obor). Velmi přínosná byla spolupráce se SRPŠ, hlavně při zajišťování akcí pro veřejnost. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Další cizí jazyk - JR Seminář z JA Náboženství Kapitoly z historie regionu Sportovní hry Zeměpisné praktikum Nabídka kroužků a zájmových útvarů Dyslektický kroužek I Dyslektický kroužek II Dyslektický kroužek III Dyslektický kroužek IV Logopedie Keramický kroužek Valašský kroužek Florbal Stolní tenis Badminton Zdravotní tělesná výchova Šachy Sebeobrana Kroužek informatiky I Cvičení z ČJ Cvičení z matematiky Doučování z ČJ Doučování z AJ Doučování z matematiky ZUŠ Morava: flétna Trubka tenor klavír kytara keyboard 21

23 dramatický obor Přehled akcí zajišťovaných a pořádaných školou v průběhu školního roku pro žáky a akcí, kterých se žáci školy zúčastnili Sport Přebor školy v přespolním běhu o Okresní přebor v přespolním běhu ú Orion florbal cup - ú Přebor školy ve stolním tenisu o Okresní přebor ve stolním tenisu o Ringo přebor školy o Okresní přebor ve florbalu dívek ú Želechovický Tarzan -o Vánoční turnaj v badmintonu-ú Vánoční turnaj ve stolním tenisu-ú Vánoční čtyřboj o Florbalový turnaj O pohár starosty Želechovic ú Velikonoční turnaj ve florbalu - ú Okresní přebor ve florbalu chlapců ú Přebor školy ve florbalu o Okresní přebor ve florbalu ml. žáků o Pohár ČFbU - ú Přebor školy v ringu a košíkové - o Mezinárodní turnaj v sálové kopané ml. žáků Memoriál J. Plachého o Vybíjená okresní kolo - ú Plavecké závody škol Zlatý věnec ú Badminton okresní přebor o Mc Donalds Cup - ú Kašavský běh ú Vybíjená okresní přebor - ú Vysvětlivky: ú účast školy o škola akci organizačně zajišťovala a účastnila se jí EVVO První pomoc s ČČK ú Adventní neděle ve škole o Podzimní listování - o Výukový program Počasí ú Pasekářská stezka ú Poznej a chraň okresní kolo o Poznej a chraň krajské kolo o Výukový program Pátrání po místě ú Hravě žij zdravě -ú Recyklohraní celostátní soutěž ú Den zdraví v Želechovicích o Ekoolympiáda ú Výukový program Myslivost ú Výukový program Tajemství bylinek ú 22

24 Program Košík plný rozumu šk. kolo, okresní kolo, kr. kolo celost. kolo ú Výukový program Od pravěku až k nám ú Drakiáda o Výukový program Zdravá pětka ú Požární ochrana ú Program Bodlinky ú Výukový program Myšák neposeda -ú Ekouš ú Soutěž hlídek mladých zdravotníků - ú Ukázky tradičních řemesel ú+o Výukový program Zachraň planetu Zemi - ú Další akce pořádané školou pro žáky Lyžařský kurz o Profesní testy o Výměnný pobyt v rámci projektu Comenius Polsko o Školička pro předškoláky o Dopravní hřiště ú Návštěva městské knihovny ú Návštěva OÚ - ú Vzdělávací soutěže Olympiáda JČ školní kolo o Soutěž v recitaci a mluveném projevu školní kolo o Strašidelné vyučování o Pilotní testování žáků V. a IX. tříd - ú Pěvecká soutěž školní kolo o Biologická olympiáda školní kolo o Zeměpisná olympiáda školní kolo o Biologická olympiáda okresní kolo ú SUDOKU přebor školy o Minifirst certificate ú English finals - o Dějepisná olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda okresní kolo ú Zeměpisná olympiáda okresní kolo ú Matematický Klokan okresní soutěž - ú Pythagoriáda školní kolo soutěž ú Ekologická olympiáda okresní kolo ú Mladý zdravotník ú Výtvarná soutěž 2x - ú Akce pořádané školou 32 Akce s účastí školy 50 Celkem 82 23

25 Akce pro veřejnost Škola ve spolupráci se SRPŠ pořádala pro veřejnost Ples školy dále pak Školní akademii, ukázky lidových tradic. Velikonoční tradice, ve spolupráci s FBM sérii výchovných koncertů a s MD Zlín Divadlo nejml. Diváka, ve spolupráci s Ekocentrem Adventní neděli ve škole a Den zdraví v Želechovicích. Škola dále pomáhala se zajištěním dětských dnů v Želechovicích i Lužkovicích. Podílela se i na organizaci a zajištění 13. ročníku mezinárodního turnaje v halové kopané žáků Memoriálu J. Plachého. Pro děti z okolních MŠ organizovala pravidelnou Školičku pro předškoláky. Ve škole našli prostory pro své činnosti Klub maminek, nejmladší Skauti, aktivity seniorů (kurzy JA a PC dovedností) a cvičení jógy pro veřejnost. Evaluace Jednotlivé předmětové komise vypracovaly systém srovnávacích, vstupních, čtvrtletních a pololetních prací. Žáci v V. a IX ročníku se účastnili pilotních srovnávacích a celostátních srovnávacích testů z M, JČ a JA. Vyhodnocení a výsledky jsou uloženy v ředitelně školy. Třídní učitelé a třídní kolektivy průběžně spolupracovali se SVP Domek a s Madiem na zlepšení vztahů v kolektivech formou sezení. Některé výsledky žáků Okresní přebor v badmintonu 1. místo chlapci Okresní přebor v badmintonu 1. místo dívky Okresní přebor ve florbalu ml. žáků 4. místo Košík plný rozumu krajské kolo 1. místo + celostátní kolo Zlínská školní filmová olympiáda sportovní všestrannost 1. místo Orion florbal Cup dívky okresní kolo 2. místo Krajský přebor ve slalomu alpské lyžování 3. místo st. dívky Krajský přebor v alpském lyžování 4. místo ml. hoši Krajský přebor v alpském lyžování 6. a 7. místo st. hoši Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok Ve školním roce 2012/2013 proběhly ve škole následující kontroly: a) Finanční kontrola zřizovatele Výsledky kontroly a protokol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. K připomínkám byla zaujmuta následná opatření. 24

26 1. 9. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok Ukazatelé Platy OON ONIV přímé NIV celkem NIV ostatní Limit počtu zaměstnanců celkem (EU peníze školám) 30,76 ZŠ (EU peníze školám) ŠJ ŠD Přehled finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy v roce Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 celkem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Forma hospodaření: PO IČO: Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Předkládá ředitel školy: Mgr. Michal Cholek 25

27 PŘÍJMY Hospodářský rok 1. na mzdy, SIPVZ na provoz ostatní* *Ostatní příjmy: o o o o o Úroky Prodané stravenky Školní družina Převody, vlastní zdroje Celkem VÝDAJE Hospodářský rok Celkové výdaje (tis. Kč) investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem z toho na mzdy pracovníků školy + OON ( )* Zdravotní a sociální pojištění Ostatní platby za provedené práce Učebnice, učební texty, pomůcky Vzdělávání pedagogických pracovníků + SIPVZ * 31 Ostatní výdaje ochr. pomůcky, progr., služby ostatní provozní výdaje Započteno EU 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost 26

28 Mzdové podmínky pracovníků školy (v Kč) Průměrná měsíční Průměrná měsíční Průměrný měsíční plat Průměrný měsíční plat nenároková složka nenároková složka Pedagogických Ostatních pracovníků platu pedagogů platu ostatních Pracovníků pracovníků Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok INFORMACE O KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ Kontrolu provedl r Školský úřad Nejvyšší kontrolní úřad Jiný kontrolní orgán OÚ Želechovice nad Dřevnicí Mgr. Michal Cholek ředitel školy 1.10 Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období

29 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 2 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Macíka 1.11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V průběhu školního roku škola realizovala a předložila následující projekty. OP VK dokončení projektu COM-MP projekt programu Comenius - dokončení projektu Projekt MŽP Školní přírodní učebna Projekt Ovoce do škol Projekt Mléko do škol Celkový počet realizovaných projektů 5 Počet nově schválených projektů 1 Projekty podle zaměření EVVO Vzdělávání celkem 3 2 přijato

30 Zaměření projektů Projekty dle poskytovatele MZ MŠMT EU MŽP celkem přijato Projekty podle poskytovatele dotace 29

31 1.12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se v průběhu školního roku zapojila do dvou mezinárodních aktivit a programů. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. V závěru roku škole byl udělen mezinárodní titul Ekoškola. Mezinárodní program Comenius. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Ve všech třech programech je škola zapojena třetím rokem. V druhém roce šlo o výměnné pobyty a plnění naplánovaných aktivit žáků v jednotlivých školách. První setkání organizačních týmů proběhlo v Želechovicích nad Dřevnicí. Následné realizace aktivit pak proběhly v Nurmo (Fin) a Želechovicích nad Dřevnicí, v Turecku a Polsku. Programu Ekoškola se zapojily všechny třídy školy a realizovali postupné kroky k udržení mezinárodního titulu Ekoškola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola ve školním roce 2012/2013 nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nebyla ve školním roce funkční odborová organizace. Dle potřeb byly prováděny konzultace s krajským zástupcem ČMOS. 30

32 1.15 Závěr výroční zprávy Škola splnila své výchovně vzdělávací cíle pro dané období. Učitelský sbor je mladý ale stabilizovaný. Poprvé ve všech ročnících probíhala výuka podle ŠVP pro základní vzdělávání. Došlo k mírnému poklesu žáků, s tím je spojeno snížení počtu tříd na NŠ. Do budovy školy se přesunulo jedno oddělení MŠ. Soužití a spolupráce s oddělení MŠ v budově školy je přínosná. Pro další období je hlavním úkolem zastavení poklesu počtu žáků, snižování nákladů na provoz školy a efektivnější spotřeba energií. I nadále bude prioritou získávání mladých a perspektivních pedagogů potřebných aprobací, další rozšiřující studium a vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Podmínky ke vzdělávání Technický stav budovy je vyhovující avšak náročný na údržbu a spotřebu energií. Prostory školy jsou bezpečné a odpovídají hygienickým podmínkám. Všechna zařízení a prostory jsou pravidelně kontrolovány akreditovanými revizními techniky a firmami. Na úpravě prostředí školy se mnohdy podílejí i žáci svými požadavky a návrhy. Vybavenost pomůckami je dostačující, avšak pravidelně klesá množství finančních prostředků na pomůcky, což vede k omezování nákupu nových pomůcek a menší výměně použitých učebnic. Charakter i malý počet školních úrazů vypovídá o bezpečnosti prostředí. Většina úrazů je způsobena nekázní, nebo neobratností žáků. Zápisy o provedených kontrolách a poučeních jsou evidovány a uloženy u ZŘŠ. Počet učeben a jejich velikost odpovídá požadavkům a počtu žáků. Počet skříněk na pomůcky odpovídá počtu žáků. Počty sociálních zařízení a jejich kvalita odpovídá hygienickým požadavkům a je na velmi dobré úrovni. Počet odborných pracoven je dostačující a jejich vybavení je dobré. Vybavenost výpočetní technikou je velmi dobrá. Estetičnost prostředí učeben je velmi dobrá. Počty vandalských poškození majetku mají klesající tendenci. Podněty žáků i rodičů na případné další úpravy jsou minimální. Dostupnost pomůcek klesá. V průběhu prázdnin dojde k rozsáhlé rekonstrukci obou budov školy. Rekonstrukce se dotkne zateplení fasády, výměny oken, doplnění tepelného čerpadla, výměny vzduchotechniky, doplnění automatické regulace vytápění, odstranění boletických panelů a částečně i rekonstrukce zařízení školní jídelny. Materiálně technické zabezpečení školy Z prostředků MŽP byla doplněna a dovybavena přírodní učebna na školní zahradě Školní zahrada byla doplněna herními prvky pro nejmladší školáky i veřejnost. Byla realizována oprava běžecké dráhy školního hřiště. b) Průběh vzdělávání Výuka odborných předmětů a výchov je organizována tak, aby byla účelná a v maximální možné míře efektivní. Vyučování je organizováno tak, aby výchovy byly řazeny na konce vyučovacích dnů a odpolední výuka připadala na menší počet dnů. To z důvodu nabídky zájmových útvarů a dojíždění žáků z okolních obcí. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu 31

33 s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Ve škole se vytváření klíčových kompetencí stanovených ŠVP ověřuje v 5. a 9. ročníku. O výsledcích hodnocení jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek, internetu a na třídních schůzkách a konzultacích. Realizace ŠVP a jeho priorit je dána i podporou hodinových dotací v předmětech, které jsou nosné z hlediska priorit školy (jazyková výuka a konverzace, matematika, praktika přírodovědných předmětů). Priorita environmetální výchovy prolíná všemi činnostmi školy a škola získala mezinárodní titul Ekoškola. c) Podpora školy žákům Ve škole jsou stanoveni dva výchovní poradci s rozdělenými kompetencemi I. st. a II. st. Dále ve škole pracuje i školní psycholog. Ve škole jsou včas identifikováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti poruch učení. Výchovní poradci zpracovali manuál a časový harmonogram určený učitelům a třídním učitelům pro práci se žáky s VPU. Dále zajišťují spolupráci s PPP Zlín, PC, psychology, kurátory, rodiči, středními školami a učebními obory. Ve škole pracuje několik zájmových útvarů určených žákům s VPU. Žáci mohou ve škole využít služeb logopedky. Pro všechny žáky platí nabídka zájmových útvarů sloužících k procvičování učiva v případě zaostávání žáků a přípravy na přijímací pohovory v případě žáků VIII. A IX. ročníku. Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání. Škola svými akcemi, programy a soutěžemi vytvořila propracovaný systém spolupráce žáků, jejich zapojení a minimalizace patologických jevů. Průběžně jsou rizika vyhodnocována a programy, soutěže inovovány. Vyskytující závadové jevy jsou neprodleně řešeny podle systému zpracovaného výchovným poradcem. Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny typy dětí. Usiluje o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajišťuje žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistila pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Ve srovnání s minulým školním rokem byla rozšířena již tak bohatá nabídka zájmových útvarů. Řada zájmových útvarů má podpůrný charakter výuky (doučování, dyslektické kroužky, příprava na přijímací řízení, logopedie,..). Zájmové útvary se sportovním zaměřením přešly do nově koncipovaného Školního sportovního klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Ten zajistil dotace na činnost z několika zdrojů a zajišťuje sportovní vyžití ve florbalu, badmintonu, stolním tenisu, zdravotní tělesné výchově a šachu nejen dětem školy ale i veřejnosti. V případě vytvoření nadstavby pro mládež starší 15 let a při spolupráci s fotbalovými kluby v nejbližším okolí bude plnit roli koordinátora sportovní ho vyžití mládeže v okolí Želechovic. d) Spolupráce s rodiči Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Tradičně nabízíme spolupráci MŠ v tzv. Školičce pro předškoláky, která současně funguje jako série dnů otevřených dveří. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči. Postupně jsme zavedli pravidelné přispívání do obecního zpravodaje a osvědčilo se zhotovení propagačních materiálů školy. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy. Škola má 32

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Zlín,Křiby 4788,příspěvková organizace Tel./Fa. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 (zpracována dle 10 odst.3 školského

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více