Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

2 Obsah 1.1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje... 3 Počet tříd Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek... 9 Počet Odchody žáků z V. ročníku Hodnocení výsledků výchovného působení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy IČO: PŘÍJMY VÝDAJE Kontrolu provedl Výroční zpráva o poskytování informací Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy

3 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí Zřizovatel Obec Želechovice nad Dřevnicí Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí IČO: Právní forma školy Právní subjekt, PO od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele ředitel školy: Mgr. Michal Cholek, stat. zást. ředitele: PaedDr. Jaromír Macík Kontakt na zařízení, jméno pracovníka pro informace tel , , tel. /fax web: Pracovník pro informace veřejnosti: PaedDr. Jaromír Macík Datum zřízení školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol: škola zřízena k zařazena do sítě škol , č. j. 1204/55 IČO: IZO: Datum poslední změny v síti škol: č. j / Součásti školy podle zařazení do sítě a kapacity Základní škola kapacita zařízení 500 žáků IZO: Školní družina kapacita zařízení 90 žáků IZO: Školní jídelna - kapacita zařízení 350 jídel IZO: Příspěvková organizace s názvem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva obce č. j ze dne

4 IČO: REDIZO: Údaje o školské radě Rada školy byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí ke dni Nové volby do rady se uskutečnily na základě ukončení funkčního období členů rady. Počet členů 6, počet jednání RŠ v uplynulém školním roce 2 Předseda: Bc. Špendlík Michal Jednatel: Novotná Pavlína Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: SRPŠ ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, ŠSK ZŠ Želechovice nad Dřevnicí Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 : Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. prac. /prac.šj/ 1. stupeň , stupeň ,4 7,6 Školní družina ,3 1,9 Školní jídelna X 207 x 4 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č. j. MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola Základní škola ŠVP ZV 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8,

5 Přehled vzdělávacích programů školy Učební plán ŠVP I. stupeň 2012/2013 ROČNÍK Předmět ŠVP RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Oblast Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem V ročníku celkem

6 Učební plán ŠVP II. stupeň ROČNÍK ŠVP RVP Předmět Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - JR Další cizí jazyk Seminář z JA Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Kapitoly z historie regionu Oblast Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Zeměpisné praktikum Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Oblast Člověk a svět práce Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem V ročníku celkem

7 1. 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 19 17,6 Externí pracovníci - - K došlo ke spojení tříd I. stupně a tím i ke snížení počtu pedagogických pracovníků z 19 na 18. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 ŘŠ 1 VŠ NŠ, VV 28 2 ZŘŠ 1 VŠ TV 30 3 Učitelka 1 VŠ NŠ, VV 26 4 učitelka 1 VŠ NŠ, Spcp 9 5 Učitelka 1 VŠ. JČ 26 6 učitelka 0,6 VŠ NŠ učitelka 0,6 VŠ NŠ 10 8 Učitel 1 VŠ NŠ 26 9 učitelka 1 VŠ JR-RV. JA RV učitelka 1 VŠ M - F učitel 0,2 VŠ CHEM 2 12 Učitelka 1 VŠ JČ JN 9 13 učitelka 1 VŠ PŘ Z učitel 1 SŠ M - TV 4 15 učitelka 1 VŠ JČ OV- HV 15 6

8 16 Učitelka 1 VŠ JA 8 17 učitelka 1 VŠ Z učitelka 1 VŠ NŠ Vychovatelka 1 SŠ vych Vychovatelka 1 SŠ vych Vychovatelka 1 SŠ vych. 1 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 95% V rámci úvazků pedagogických pracovníků bylo týdně odučeno celkem 358 hodin z toho neaprobovaně 18 hodin. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 /2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 9,00 Externí pracovníci - - 7

9 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Školník 1 vyučen automech. 2 Ekonom 1 SŠ ekonom. 3 ved. ŠJ 1 SŠ provoz spol. strav. 4 uklízečka 1 základní 5 uklízečka 1 SO vyučena 6 uklízečka 1 základní 7 kuchařka 1 SO vyučena 8 kuchařka 1 SO vyučena 9 kuchařka 1 SO vyučena Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd 2010/2011 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2011/2012 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2012/2013 Počet žádostí o odklad Zapsaní do 1. tříd 2013/2014 Počet žádostí o odklad Jeden žák nastoupí na jinou školu a současně nenastoupí další žák, u něhož rodiče zvažovali dřívější nástup povinné školní docházky. 8

10 1.5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Vyznamenání celkem: 139 Prospělo: 98 Neprospělo: 1 Nebylo hodnoceno 0 žáků Prospěch po třídách Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. A I. B II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A

11 VII. A VIII. A VIII. B IX. A IX. B

12 Přehled konaných opravných zkoušek za druhé pololetí školního roku 2012/2013 Opravné zkoušky 1. předmět 2 předměty celkem žáků opakují Opravné zkoušky úspěšné 0 Opravné zkoušky neúspěšné 1 Opravná zkouška Počet Matematika 1 Český jazyk 0 11

13 Absence ve třídách Počet žáků Absence Průměr I. A ,4 I. B ,5 II. A ,3 III. A III. B IV. A V. A ,6 VI. A ,3 VII. A VIII. A VIII. B ,1 IX. A ,6 IX. B ,7 12

14 Neomluvené absence po třídách Počet žáků Neomluvené hodiny Průměr I. A I. B ,57 II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A ,1 VII. A VIII. A ,2 VIII. B IX. A

15 Kárná opatření, pochvaly a ocenění žáků Počet žáků DŘŠ 2. stupeň Na káz. opatřeních se podílelo žáků 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII. B IX. A

16 Pochvala TU 28 Pochvala ŘŠ 9 Pochvaly a ocenění Uděleno 28 pochval TU za výjimečné studijní úsilí, práci pro kolektiv a vzornou reprezentaci školy. Uděleno 9 pochvaly ŘŠ za vzornou reprezentaci a mimořádné studijní úsilí Snížené stupně z chování na konci školního roku % ze všech žáků školy Počet 2 uspokojivé 1 0,4 3 neuspokojivé

17 Konečné umístění žáků 9. ročníku na SŠ po ukončení přijímacích řízení 9. ročník (28 žáků) název školy Počet žáků Střední průmyslová škola Zlín 6 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 5 SPŠ polytechnická - COP Zlín 4 Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín 2 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 2 Gymnázium Otrokovice 1 Střední lesnická škola, Hranice 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín 1 Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o. 1 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 1 SŠ hotelová s.r.o. Zlín 1 Střední škola oděvní a služeb Vizovice 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín 1 9. ročník - 28 žáků umístěno studijní obor učební obor počet žáků 24 4 počet procent

18 Název školy Odchody žáků z V. ročníku Počet žáků Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zk. Zlín 1 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole Problematikou výchovného poradenství pro žáky a rodiče jsou pověřeny dvě výchovné poradkyně. V průběhu školního roku zabezpečují spolupráci s PPP Zlín, dětským psychologem (popř. psychiatrem) a orgány péče o děti a mládež. Shromažďují a spoluvytváří s vedoucími MS a PK srovnávací testy pro žáky v jednotlivých ročnících školy, spolu s třídními učiteli a protidrogovou preventistkou a sledují možné záškoláctví a další jevy, které projednávají ve výchovné komisi. Jednotlivé problémy žáků jsou následně řešeny s rodiči. V době před přijímacím řízením na střední školy poskytuje v daných hodinách konzultace a poradenství pro rodiče. V 2. Pololetí školního roku začala ve škole pracovat v rámci projektu RAMPS II školní psycholožka. Akce uskutečněné v letošním školním roce Profesní testy pro žáky IX. tříd a jejich vyhodnocení. Návštěva a beseda na ÚP Zlín pro žáky VIII. ročníku Oblast prevence patologických jevů V této oblasti zpracovala školní preventistka roční plán. Preventivní péče probíhala v oblasti přednáškové a oblasti dostatečné nabídky zájmových aktivit a akcí pro třídní kolektivy. Programy pro žáky v rámci prevence sociálně-patologických jevů: Programy pro třídní kolektivy Unie Kompas, Madio Další akce uvedené v bodě aktivity a prezentace školy na veřejnosti 17

19 Sociálně patologické jevy - ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace školní rok 2012 /2013 Kouření - reálná zjištění 3 podezření 18 počet řešení školou 3 Alkohol - reálná zjištění 0 podezření 10 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 2 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 4 podezření 20 počet řešení školou 9 Záškoláctví do 10 hodin 3 nad 10 hod. 1 počet řešení školou 3 Kriminalita - reálná zjištění 1 podezření 1 počet řešení 1 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 17 podezření 22 počet řešení školou 15 Jiné SPJ - reálná zjištění 1 podezření 1 počet řešení školou 1 18

20 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků - - Sluchové postižení Zrakové postižení - - S vadami řeči - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení II., III., IV., VI., IX. 9 V průběhu roku pracovaly ve škole 4 dyslektické kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení, do kterých docházeli integrovaní žáci a také ti žáci na které se vztahuje zohlednění dle MP MŠMT ČR, č.j /92-21, 13711/ , a PP Zlín doporučila jejich zařazení do dyslektického kroužku. Učitelé zpracovali na začátku roku pro všechny integrované žáky programy práce, se kterými byli seznámeni rodiče i vyučující. S žáky je potom v hodinách pracováno dle těchto plánů. Ve dvou třídách I. stupně pracovaly asistentky pedagoga. 19

21 1.6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci o Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 650,- o Motivační setkání vyučujících cizích jazyků ,- o Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ,- o Jak lépe myslet v angličtině 1 580,- o ČJ nápady, náměty a inspirace 1 550,- o Tvořivá práce v literární výchově ,- o Čtení bez slabikování ,- o Hry, soutěže a náměty s přírodov. Zaměřením 1 590,- o Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 1 550,- o ŠVP změny a realizace ve výuce 1 200,- o Výtvarná výchova pro ZŠ ,- o Celkem ,- Správní zaměstnanci Seminář s lektory ČSSZ, OSSZ a VZP ,- Školení ke mzdovému programu PERM ,- Roční zúčtování mezd ,- Změny ve mzdové účtárně ,- Seminář potravinářů 3 450,- Celkem ,- Přetrvává stejná nabídka DVPP jako v minulých letech. V předchozím období se do DVPP zapojilo více pedagogických pracovníků, hlavně díky možnosti čerpat prostředky EU. Cena školení vzrostla a prostředky na DVPP zůstaly za potřebami školy. Přestože se do vzdělávání pedagogických pracovníků zapojilo více subjektů. Nadále citelně postrádáme školení zaměřená na práci s dětmi s poruchami učení a chování, talentovanými žáky, evaluaci učitelů a jiné. 20

22 1. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Kladně hodnotíme spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek. Organizoval ve spolupráci se školou akce okresního i krajského rozsahu v oblasti EVVO. Velmi dobrá byla i spolupráce se ZUŠ Morava, která v prostorách školy vedla výuku žáků v několika oborech (flétna, kytara, keyboard, dramatický obor a výtvarný obor). Velmi přínosná byla spolupráce se SRPŠ, hlavně při zajišťování akcí pro veřejnost. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Další cizí jazyk - JR Seminář z JA Náboženství Kapitoly z historie regionu Sportovní hry Zeměpisné praktikum Nabídka kroužků a zájmových útvarů Dyslektický kroužek I Dyslektický kroužek II Dyslektický kroužek III Dyslektický kroužek IV Logopedie Keramický kroužek Valašský kroužek Florbal Stolní tenis Badminton Zdravotní tělesná výchova Šachy Sebeobrana Kroužek informatiky I Cvičení z ČJ Cvičení z matematiky Doučování z ČJ Doučování z AJ Doučování z matematiky ZUŠ Morava: flétna Trubka tenor klavír kytara keyboard 21

23 dramatický obor Přehled akcí zajišťovaných a pořádaných školou v průběhu školního roku pro žáky a akcí, kterých se žáci školy zúčastnili Sport Přebor školy v přespolním běhu o Okresní přebor v přespolním běhu ú Orion florbal cup - ú Přebor školy ve stolním tenisu o Okresní přebor ve stolním tenisu o Ringo přebor školy o Okresní přebor ve florbalu dívek ú Želechovický Tarzan -o Vánoční turnaj v badmintonu-ú Vánoční turnaj ve stolním tenisu-ú Vánoční čtyřboj o Florbalový turnaj O pohár starosty Želechovic ú Velikonoční turnaj ve florbalu - ú Okresní přebor ve florbalu chlapců ú Přebor školy ve florbalu o Okresní přebor ve florbalu ml. žáků o Pohár ČFbU - ú Přebor školy v ringu a košíkové - o Mezinárodní turnaj v sálové kopané ml. žáků Memoriál J. Plachého o Vybíjená okresní kolo - ú Plavecké závody škol Zlatý věnec ú Badminton okresní přebor o Mc Donalds Cup - ú Kašavský běh ú Vybíjená okresní přebor - ú Vysvětlivky: ú účast školy o škola akci organizačně zajišťovala a účastnila se jí EVVO První pomoc s ČČK ú Adventní neděle ve škole o Podzimní listování - o Výukový program Počasí ú Pasekářská stezka ú Poznej a chraň okresní kolo o Poznej a chraň krajské kolo o Výukový program Pátrání po místě ú Hravě žij zdravě -ú Recyklohraní celostátní soutěž ú Den zdraví v Želechovicích o Ekoolympiáda ú Výukový program Myslivost ú Výukový program Tajemství bylinek ú 22

24 Program Košík plný rozumu šk. kolo, okresní kolo, kr. kolo celost. kolo ú Výukový program Od pravěku až k nám ú Drakiáda o Výukový program Zdravá pětka ú Požární ochrana ú Program Bodlinky ú Výukový program Myšák neposeda -ú Ekouš ú Soutěž hlídek mladých zdravotníků - ú Ukázky tradičních řemesel ú+o Výukový program Zachraň planetu Zemi - ú Další akce pořádané školou pro žáky Lyžařský kurz o Profesní testy o Výměnný pobyt v rámci projektu Comenius Polsko o Školička pro předškoláky o Dopravní hřiště ú Návštěva městské knihovny ú Návštěva OÚ - ú Vzdělávací soutěže Olympiáda JČ školní kolo o Soutěž v recitaci a mluveném projevu školní kolo o Strašidelné vyučování o Pilotní testování žáků V. a IX. tříd - ú Pěvecká soutěž školní kolo o Biologická olympiáda školní kolo o Zeměpisná olympiáda školní kolo o Biologická olympiáda okresní kolo ú SUDOKU přebor školy o Minifirst certificate ú English finals - o Dějepisná olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda okresní kolo ú Zeměpisná olympiáda okresní kolo ú Matematický Klokan okresní soutěž - ú Pythagoriáda školní kolo soutěž ú Ekologická olympiáda okresní kolo ú Mladý zdravotník ú Výtvarná soutěž 2x - ú Akce pořádané školou 32 Akce s účastí školy 50 Celkem 82 23

25 Akce pro veřejnost Škola ve spolupráci se SRPŠ pořádala pro veřejnost Ples školy dále pak Školní akademii, ukázky lidových tradic. Velikonoční tradice, ve spolupráci s FBM sérii výchovných koncertů a s MD Zlín Divadlo nejml. Diváka, ve spolupráci s Ekocentrem Adventní neděli ve škole a Den zdraví v Želechovicích. Škola dále pomáhala se zajištěním dětských dnů v Želechovicích i Lužkovicích. Podílela se i na organizaci a zajištění 13. ročníku mezinárodního turnaje v halové kopané žáků Memoriálu J. Plachého. Pro děti z okolních MŠ organizovala pravidelnou Školičku pro předškoláky. Ve škole našli prostory pro své činnosti Klub maminek, nejmladší Skauti, aktivity seniorů (kurzy JA a PC dovedností) a cvičení jógy pro veřejnost. Evaluace Jednotlivé předmětové komise vypracovaly systém srovnávacích, vstupních, čtvrtletních a pololetních prací. Žáci v V. a IX ročníku se účastnili pilotních srovnávacích a celostátních srovnávacích testů z M, JČ a JA. Vyhodnocení a výsledky jsou uloženy v ředitelně školy. Třídní učitelé a třídní kolektivy průběžně spolupracovali se SVP Domek a s Madiem na zlepšení vztahů v kolektivech formou sezení. Některé výsledky žáků Okresní přebor v badmintonu 1. místo chlapci Okresní přebor v badmintonu 1. místo dívky Okresní přebor ve florbalu ml. žáků 4. místo Košík plný rozumu krajské kolo 1. místo + celostátní kolo Zlínská školní filmová olympiáda sportovní všestrannost 1. místo Orion florbal Cup dívky okresní kolo 2. místo Krajský přebor ve slalomu alpské lyžování 3. místo st. dívky Krajský přebor v alpském lyžování 4. místo ml. hoši Krajský přebor v alpském lyžování 6. a 7. místo st. hoši Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok Ve školním roce 2012/2013 proběhly ve škole následující kontroly: a) Finanční kontrola zřizovatele Výsledky kontroly a protokol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. K připomínkám byla zaujmuta následná opatření. 24

26 1. 9. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok Ukazatelé Platy OON ONIV přímé NIV celkem NIV ostatní Limit počtu zaměstnanců celkem (EU peníze školám) 30,76 ZŠ (EU peníze školám) ŠJ ŠD Přehled finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy v roce Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 celkem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Forma hospodaření: PO IČO: Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Předkládá ředitel školy: Mgr. Michal Cholek 25

27 PŘÍJMY Hospodářský rok 1. na mzdy, SIPVZ na provoz ostatní* *Ostatní příjmy: o o o o o Úroky Prodané stravenky Školní družina Převody, vlastní zdroje Celkem VÝDAJE Hospodářský rok Celkové výdaje (tis. Kč) investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem z toho na mzdy pracovníků školy + OON ( )* Zdravotní a sociální pojištění Ostatní platby za provedené práce Učebnice, učební texty, pomůcky Vzdělávání pedagogických pracovníků + SIPVZ * 31 Ostatní výdaje ochr. pomůcky, progr., služby ostatní provozní výdaje Započteno EU 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost 26

28 Mzdové podmínky pracovníků školy (v Kč) Průměrná měsíční Průměrná měsíční Průměrný měsíční plat Průměrný měsíční plat nenároková složka nenároková složka Pedagogických Ostatních pracovníků platu pedagogů platu ostatních Pracovníků pracovníků Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok INFORMACE O KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ Kontrolu provedl r Školský úřad Nejvyšší kontrolní úřad Jiný kontrolní orgán OÚ Želechovice nad Dřevnicí Mgr. Michal Cholek ředitel školy 1.10 Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období

29 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 2 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Macíka 1.11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V průběhu školního roku škola realizovala a předložila následující projekty. OP VK dokončení projektu COM-MP projekt programu Comenius - dokončení projektu Projekt MŽP Školní přírodní učebna Projekt Ovoce do škol Projekt Mléko do škol Celkový počet realizovaných projektů 5 Počet nově schválených projektů 1 Projekty podle zaměření EVVO Vzdělávání celkem 3 2 přijato

30 Zaměření projektů Projekty dle poskytovatele MZ MŠMT EU MŽP celkem přijato Projekty podle poskytovatele dotace 29

31 1.12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se v průběhu školního roku zapojila do dvou mezinárodních aktivit a programů. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. V závěru roku škole byl udělen mezinárodní titul Ekoškola. Mezinárodní program Comenius. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Ve všech třech programech je škola zapojena třetím rokem. V druhém roce šlo o výměnné pobyty a plnění naplánovaných aktivit žáků v jednotlivých školách. První setkání organizačních týmů proběhlo v Želechovicích nad Dřevnicí. Následné realizace aktivit pak proběhly v Nurmo (Fin) a Želechovicích nad Dřevnicí, v Turecku a Polsku. Programu Ekoškola se zapojily všechny třídy školy a realizovali postupné kroky k udržení mezinárodního titulu Ekoškola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola ve školním roce 2012/2013 nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nebyla ve školním roce funkční odborová organizace. Dle potřeb byly prováděny konzultace s krajským zástupcem ČMOS. 30

32 1.15 Závěr výroční zprávy Škola splnila své výchovně vzdělávací cíle pro dané období. Učitelský sbor je mladý ale stabilizovaný. Poprvé ve všech ročnících probíhala výuka podle ŠVP pro základní vzdělávání. Došlo k mírnému poklesu žáků, s tím je spojeno snížení počtu tříd na NŠ. Do budovy školy se přesunulo jedno oddělení MŠ. Soužití a spolupráce s oddělení MŠ v budově školy je přínosná. Pro další období je hlavním úkolem zastavení poklesu počtu žáků, snižování nákladů na provoz školy a efektivnější spotřeba energií. I nadále bude prioritou získávání mladých a perspektivních pedagogů potřebných aprobací, další rozšiřující studium a vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Podmínky ke vzdělávání Technický stav budovy je vyhovující avšak náročný na údržbu a spotřebu energií. Prostory školy jsou bezpečné a odpovídají hygienickým podmínkám. Všechna zařízení a prostory jsou pravidelně kontrolovány akreditovanými revizními techniky a firmami. Na úpravě prostředí školy se mnohdy podílejí i žáci svými požadavky a návrhy. Vybavenost pomůckami je dostačující, avšak pravidelně klesá množství finančních prostředků na pomůcky, což vede k omezování nákupu nových pomůcek a menší výměně použitých učebnic. Charakter i malý počet školních úrazů vypovídá o bezpečnosti prostředí. Většina úrazů je způsobena nekázní, nebo neobratností žáků. Zápisy o provedených kontrolách a poučeních jsou evidovány a uloženy u ZŘŠ. Počet učeben a jejich velikost odpovídá požadavkům a počtu žáků. Počet skříněk na pomůcky odpovídá počtu žáků. Počty sociálních zařízení a jejich kvalita odpovídá hygienickým požadavkům a je na velmi dobré úrovni. Počet odborných pracoven je dostačující a jejich vybavení je dobré. Vybavenost výpočetní technikou je velmi dobrá. Estetičnost prostředí učeben je velmi dobrá. Počty vandalských poškození majetku mají klesající tendenci. Podněty žáků i rodičů na případné další úpravy jsou minimální. Dostupnost pomůcek klesá. V průběhu prázdnin dojde k rozsáhlé rekonstrukci obou budov školy. Rekonstrukce se dotkne zateplení fasády, výměny oken, doplnění tepelného čerpadla, výměny vzduchotechniky, doplnění automatické regulace vytápění, odstranění boletických panelů a částečně i rekonstrukce zařízení školní jídelny. Materiálně technické zabezpečení školy Z prostředků MŽP byla doplněna a dovybavena přírodní učebna na školní zahradě Školní zahrada byla doplněna herními prvky pro nejmladší školáky i veřejnost. Byla realizována oprava běžecké dráhy školního hřiště. b) Průběh vzdělávání Výuka odborných předmětů a výchov je organizována tak, aby byla účelná a v maximální možné míře efektivní. Vyučování je organizováno tak, aby výchovy byly řazeny na konce vyučovacích dnů a odpolední výuka připadala na menší počet dnů. To z důvodu nabídky zájmových útvarů a dojíždění žáků z okolních obcí. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu 31

33 s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Ve škole se vytváření klíčových kompetencí stanovených ŠVP ověřuje v 5. a 9. ročníku. O výsledcích hodnocení jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek, internetu a na třídních schůzkách a konzultacích. Realizace ŠVP a jeho priorit je dána i podporou hodinových dotací v předmětech, které jsou nosné z hlediska priorit školy (jazyková výuka a konverzace, matematika, praktika přírodovědných předmětů). Priorita environmetální výchovy prolíná všemi činnostmi školy a škola získala mezinárodní titul Ekoškola. c) Podpora školy žákům Ve škole jsou stanoveni dva výchovní poradci s rozdělenými kompetencemi I. st. a II. st. Dále ve škole pracuje i školní psycholog. Ve škole jsou včas identifikováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti poruch učení. Výchovní poradci zpracovali manuál a časový harmonogram určený učitelům a třídním učitelům pro práci se žáky s VPU. Dále zajišťují spolupráci s PPP Zlín, PC, psychology, kurátory, rodiči, středními školami a učebními obory. Ve škole pracuje několik zájmových útvarů určených žákům s VPU. Žáci mohou ve škole využít služeb logopedky. Pro všechny žáky platí nabídka zájmových útvarů sloužících k procvičování učiva v případě zaostávání žáků a přípravy na přijímací pohovory v případě žáků VIII. A IX. ročníku. Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání. Škola svými akcemi, programy a soutěžemi vytvořila propracovaný systém spolupráce žáků, jejich zapojení a minimalizace patologických jevů. Průběžně jsou rizika vyhodnocována a programy, soutěže inovovány. Vyskytující závadové jevy jsou neprodleně řešeny podle systému zpracovaného výchovným poradcem. Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny typy dětí. Usiluje o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajišťuje žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistila pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Ve srovnání s minulým školním rokem byla rozšířena již tak bohatá nabídka zájmových útvarů. Řada zájmových útvarů má podpůrný charakter výuky (doučování, dyslektické kroužky, příprava na přijímací řízení, logopedie,..). Zájmové útvary se sportovním zaměřením přešly do nově koncipovaného Školního sportovního klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Ten zajistil dotace na činnost z několika zdrojů a zajišťuje sportovní vyžití ve florbalu, badmintonu, stolním tenisu, zdravotní tělesné výchově a šachu nejen dětem školy ale i veřejnosti. V případě vytvoření nadstavby pro mládež starší 15 let a při spolupráci s fotbalovými kluby v nejbližším okolí bude plnit roli koordinátora sportovní ho vyžití mládeže v okolí Želechovic. d) Spolupráce s rodiči Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Tradičně nabízíme spolupráci MŠ v tzv. Školičce pro předškoláky, která současně funguje jako série dnů otevřených dveří. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči. Postupně jsme zavedli pravidelné přispívání do obecního zpravodaje a osvědčilo se zhotovení propagačních materiálů školy. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy. Škola má 32

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1.1 Základní údaje o škole 3 1.2 Přehled oborů vzdělávání 4 1.3 Přehled pracovníků školy 6 1.4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2012 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více