ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 Základní škola a Mateřská škola Tovačov Výroční zpráva o činnosti školy Osnova: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) výsledky ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,

3 a) základní údaje o škole Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Tovačov Podvalí Tovačov IZO: IČO: DIČ: CZ Ředitel školy: Mgr. Pavel Odehnal Kontakty: web: ředitel školy zástupce ředitele školy hospodářka školy fax školní družina školní jídelna mateřská škola jídelna mateřské školy Zřizovatel: Město Tovačov Náměstí Tovačov Kontakty: , starosta města , spojovatelka

4 Základní škola a Mateřská škola Tovačov je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, dvěma odděleními školní družiny, čtyřmi třídami mateřské školy, školním klubem, školní jídelnou (vč. výdejny stravy v mateřské škole). Mateřskou školu navštěvovalo 84 dětí. Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídci, Koťátka a Berušky. Základní školu Tovačov navštěvovalo ve škol. roce 2012/ žáků 1. až 9. ročníku (128 chlapců, 130 dívek). To je o šest více, než v předcházejícím škol. roce ( + 6 žáků). Přehled počtu žáků v jednotlivých třídách: Třída Počet Chlapci Děvčata žáků 1.A B A A A A A A B A B A celkem Tovačovská škola je spádovou školou pro děti z Oplocan, Klopotovic, Lobodic, žáci k nám dojíždějí i z Ivaně, Věrovan, 1 žákyně z Olomouce. Pedagogický sbor (celkem 25 pedagogů) tvoří vyučující z Tovačova (celkem 11), 2 vyučující dojížděly z Přerova (z toho 1 vyuč. MŠ), 2 z Lobodic, 3 z Troubek, 2 z Kojetína (z toho 1 vyuč. MŠ), 1 z Velkého Týnce, 1 z Žeravic (MŠ), 1 z Vlkoše, 1 z Ivaně (MŠ) a 1 z Hrušky. Vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy jsou místní (mimo vedoucí ŠJ a jedné kuchařky = Lobodice). Zřizovatelem školy je Město Tovačov, které zajišťuje provoz školy. Zřizovatel školu podporuje. Mzdy, učebnice a učební pomůcky zajišťuje MŠMT prostřednictvím pověřeného úřadu v Přerově.

5 Ve školním roce 2012/13 všechny ročníky pracovaly podle našeho vlastního vzdělávacího programu Barevný svět pod Spanilou věží. Náš ŠVP Barevný svět pod Spanilou věží vychází z toho, že tovačovská škola je školou v místě s bohatou historií, živou kulturou a krásnou přírodou. V tomto školním roce jsme pokračovali v započatém projektu Holocaust pro žáky 9. ročníku. V MŠ pokračujeme ve výměně oken a v celkové rekonstrukci budov, v budově základní školy v rekonstrukci WC a výměně oken. V budově školy máme dětské oddělení Městské knihovny. Škola je dále vybavena tělocvičnou, školní dílnou, školním hřištěm. Přehled počtu strávníků ve škol. roce 2012/13 počty strávníků dětí MŠ přesnídávky a svačinky žáci 1.stupně 122 žáci 2. stupně 117 dospělí 119 z toho 54 zaměstnanci škol studentů SŠ 50 celkem: 511 Při počtu 511 strávníků uvaří ve školní jídelně kolem obědů za měsíc. Technický stav budov: 1. ZŠ Školní budova není v dobrém technickém stavu. Zvláště WC nevyhovují požadavkům 21. století. Proto se během hlavních prázdnin postupně rekonstruují. K rekonstruovaným WC v přízemí při vstupu do školy a u tělocvičny, WC pro dívky v 1. patře (učebny Ch a D), během prázdnin přibyly i WC pro chlapce ve 2. patře. Bylo by vhodné rekonstruovat i elektroinstalaci a svázat budovu dívčí. Po výměně oken v budově národní a chlapecká (= ulice Förchtgottova), jsme pokračovali ve výměně oken v budově dívčí. 2. MŠ

6 Budovy, ve kterých sídlí MŠ jsou relativně v dobrém stavu, největší problém nám dělá střecha MŠ, do které teče. Naším cílem je střechu opravit (ideální stav by byl nová sedlová střecha). Podařilo se nám vyměnit všechna okna ve třídách MŠ a v jednom pavilonu i do zahrady. Zbývá nám vyměnit okna ze strany do zahrady. V MŠ máme krásně zrekonstruovanou a nově vybavenou zahradu, kterou nám závidí mnohé školky z okolí. 3. ŠD Školní družina sídlí v budově školy, děti tak mohou využívat školní prostory (učebnu ICT, vč. školního hřiště). Na školním hřišti jsme vybudovali nové pískoviště, 2 nové prolézačky a domeček. 4. ŠJ Prostory ŠJ jsou v moderních prostorách, kuchyně má v suterénu dostatečné skladovací prostory se zázemím pro personál. Stálým problémem je příjezdová komunikace, která je v provizorním stavu. b) přehled oborů vzdělávání Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět. Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím třídních vzdělávacích programů. To znamená, že každá třída si opět vytvořila svůj třídní vzdělávací program se svou vzdělávací nabídkou. Témata vzdělávací nabídky jsou tak ušita dětem v jednotlivých třídách na míru. Navazují na loňský rok, prohlubují vzdělávací nabídku či profilují třídy určitým směrem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se tvoří v průběhu roku. Skládají se z tématických celků zpravidla týdenních. Na tvorbě programů jednotlivých tříd pracovaly obě třídní učitelky a zásadně se v nich odráží věk a možnosti dětí. Třídní programy jsou součástí školního vzdělávacího programu Barevný svět průvodce po duhovém mostě.

7 Základní škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět pod Spanilou věží. Tento náš program jsme realizovali ve všech ročnících školy. Pro vyučující je práce podle ŠVP náročnější, při vyučování používají takové metody a formy práce, které nutí žáky neustále pracovat. Ne u všech žáků se tato práce setkává s úspěchem, při vyučování je vyučující nutí k aktivitě. Školní družina pracovala dle plánu práce školy a školní družiny v souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání. c) rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škol. roce 2012/13 vyučovalo v MŠ 7 učitelek. Všechny jsou plně kvalifikovány. O provoz MŠ se staraly 3 provozní pracovnice. V ZŠ vyučovalo 18 pedagogů, z toho byli 4 muži. Všichni učitelé školy splňují vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících. V základní škole pracovalo 5 provozních pracovníků, z toho byl 1 muž (údržbář). V ŠD pracují 2 vychovatelky. Ve ŠJ pracuje 6 pracovnic (1 vedoucí jídelny, 3 kuchařky a 2 pracovnice provozu), které zajišťují stravu nejen pro žáky a pracovníky mateřské i základní školy, ale i pro studenty a pedagogy SOŠ a pro cizí strávníky z Tovačova, Annína i Oplocan. c) přehled o pracovnících školy Mgr. Pavel Odehnal ředitel školy M - Z Mgr. Petr Velický zástupce ŘŠ Čj - Ov Mgr. Miroslava Bajtková učitelka 1. st. Mgr. Iveta Hudcová učitelka 1. st. Mgr. Arana Nosálová učitelka 1. st. koordinátor ŠVP Mgr. František Štěpánek učitel 1. st. Mgr. Jana Juříková učitelka 1. st. Mgr. Eva Dvořáková učitelka 1. st. Mgr. Petr Jehlář učitel M TP Mgr. Marcela Haraštová učitelka Čj - Ov koordinátor ŠVP Mgr. Eva Macháčková učitelka Čj Aj

8 Mgr. Olga Polzerová učitelka M Př Mgr. Jana Ticháčková učitelka Z Rj metodik prevence Mgr. Vladimíra Vránová učitelka Ch Př Mgr. Ivana Volčková učitelka Tv + Př MD Mgr. Jitka Lehká učitelka D + Fj výchovná poradkyně Mgr. Alena Fleková učitelka M - Ov zástup za MD Jarmila Konečná Markéta Nováková hospodářka asist. ředit. Pavla Dočkalová vychovatelka ŠD Alena Krátká vychovatelka ŠD Marie Polčáková vedoucí učit. MŠ Lenka Dočkalová učitelka MŠ Jarmila Křesťanová učitelka MŠ Jitka Řepková učitelka MŠ Barbora Složilová učitelka MŠ Eva Žažová učitelka MŠ Zdeňka Ludvová učitelka MŠ Hana Majarová školnice MŠ MŠ Jarmila Rozehnalová uklízečka MŠ Marie Nečekalová uklízečka ZŠ Petra Vojtašková uklízečka ZŠ Kateřina Pazderová uklízečka ZŠ MD Eva Komínková uklízečka ZŠ zástup za MD Marie Romanová vedoucí ŠJ ŠJ Miroslava Blaťáková kuchařka ŠJ

9 Jana Hormaňská kuchařka ŠJ Jitka Vodičková kuchařka ŠJ Lenka Zavadilová prac. provozu ŠJ Věra Račková prac. provozu ŠJ Alena Pěkníková prac. provozu MŠ Ladislav Macháčík údržbář ZŠ d) údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do MŠ proběhl , zápisu do MŠ se zúčastnilo 37 dětí. MŠ by mělo ve škol. roce 2013/14 navštěvovat 84 dětí. Zápisu do 1. třídy (únor 2013) se zúčastnilo 38 dětí. Rodiče 5 dětí požádali o odklad školní docházky. Do l. třídy by mělo nastoupit 29 dětí. Přehled o vycházejících žácích: Jméno Název střední školy 1. Glubiš Daniel Střední lesnická škola 2. Haukvic Josef SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r.o. Místo stř. školy Jurikova, Hranice Rejskova, Prostějov 3. Hodina František Obchodní akademie Bartošova, Přerov 4. Kořínek Jan SOŠ průmyslová a SOU strojírenské 5. Krátký Tomáš SŠ technická a obchodní Lidická, Prostějov Kosinova, Olomouc Název oboru lesnictví ekonomika a podnikání manažer inf. technologií strojírenství mechanik elektronik 6. Navrátil Patrik SŠ zemědělská Osmek, Přerov opravář zeměď. strojů 7. Otáhal Lukáš VOŠ a SPŠ elektrotechnická 8. Pasz Daniel SŠ logistiky a chemie 9. Pavlovčin Radek SŠ technická a obchodní Božetěchova, Olomouc U Hradiska, Olomouc Kosinova, Olomouc elektrotechnika aplikovaná chemie mechanik elektronik

10 10. Poklemba Jiří SOŠ železniční Nové Město na Moravě 11. Pospiš Roman Švehlova SŠ polytechnická nám. Spojenců, Prostějov 12. Skoupil Radim Gymnázium Sv. Čecha, Kojetín 13. Tomek Petr SŠ technická Kouřílkova, Přerov Vybíral Petr SŠ technická Kouřílkova, Přerov 15. Fildánová Monika Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ 16. Hakunová Tereza Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ 17. Konupková Zora Gymnázium Jakuba Škody 18. Kyasová Kateřina Gymnázium Jakuba Škody 19. Mertová Gymnázium Magdalena Denisova, Přerov Denisova, Přerov Komenského, Přerov Komenského, Přerov Čajkovského, Olomouc 20. Ossosová Anna Gymnázium Sv. Čecha, Kojetín 21. Vanišová Denisa Gymnázium Jakuba Škody 22. Zvonková Ivana SŠ gastronomie a služeb 23. Žáková Soňa SOŠ obchodu a služeb Komenského, Přerov Šířava, Přerov Štursova, Olomouc železničář instalatér gymnázium elektrotechnika strojní mechanik gymnázium předškolní a mimoškolní pedagogika gymnázium gymnázium gymnázium gymnázium gymnázium kuchař - číšník kadeřnice Shrnutí - Gymnázium 7 žáků - Obchodní akademie, SOŠ obchodu 2 žáci - Pedagogická škola 1 žákyně - Potrav. obory (kuchař, číšník) - 1 žák - Technické obory 11 žáků - Služby (kadeřník) 1 žák

11 Studijní obory ukončené maturitou 17 žáků % Studijní obory ukončené výučním listem 6 žáků % e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Mateřskou školu navštěvovalo 95 dětí. Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídky, Koťátka a Berušky. Základní školu Tovačov navštěvovalo ve škol. roce 2012/ žáků 1. až 9. ročníku (128 chlapců, 130 dívek). Škola měla 12 tříd, 6 tříd na l. stupni, 6 na 2. stupni a 2 oddělení školní družiny. Přehled prospěchu a chování za 2. pololetí škol. roku 2012/13 Prospěch Chování Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Průměr třídy 2 z chování Omluvená Průměr na žáka 1.A , B , A , A , A , A , A , A , B , A , B , A , Celkem 257 (= 20 na třídu) , (= na třídu) 56 (= na žáka) Na škole se vyučoval anglický jazyk, žáci si mohli v rámci VP vybrat francouzský, německý jazyk a ruský jazyk. Od 7. do 9. ročníku mají žáci možnost některé předměty volit. Předměty jsou voleny tak, aby pokrývaly potřeby a zájem žáků, zbytečně je nezatěžovaly a také, aby byly kvalitně odučeny. Osvědčila se nám forma seminářů (chemický, dějepisný, zeměpisný). Dále mají děti zájem o mediální výchovu, konverzaci z Aj, matematiku a český jazyk (příprava na přijímací řízení). f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Konkrétní výsledky MPP

12 Podařilo se nám rozvíjet spolupráci s Městskou policií Přerov a Kojetín, zlepšit spolupráci s kurátorkou, pí. Janů, a společně řešit kázeňské problémy žáků a záškoláctví, nabídnout žákům dostatečný počet kroužků v rámci školního klubu i Centra sportu, spolupracovat se školami v rámci regionu ( sportovní akce, soutěže, semináře, zájezdy) Nepodařilo se: využívat k řešení kázeňských problémů výchovnou komisi, rozvíjet vztahy TU žák, DVPP v oblasti prevence, hlavně šikany, propagace akcí na školním webu, v místním a regionálním tisku Klady a zápory při realizaci MPP Kladné připomínky: podpora vedení školy, finanční spoluúčast KRPŠ na některých akcích školy- proplácení jízdného, odměny, zlepšení spolupráce MP-VP-TU Záporné připomínky: málo financí na DVPP v oblasti prevence, nejednotnost učitelů při řešení nekázně žáků g) údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci jsou ze zákona povinni se dále vzdělávat. Většinu akcí organizuje Scholaservis Prostějov, pobočka Přerov, případně NIDV Olomouc. Všichni vyučující se dále vzdělávají prostřednictvím internetu. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci školy se zapojili do mnoha soutěží organizovaných MŠMT i ostatními organizacemi. Ve školním roce 2012/13 se naši žáci zúčastnili: Během loňského školního roku jsme absolvovali tolik různých akcí, které jakoby se školou vůbec nesouvisely, ale když se pořádně zamyslíme, tak všechny akce směřovaly k tomu jedinému. Aby naši žáci získali nové poznatky, nové dovednosti, aby si o světě kolem sebe udělali své vlastní mínění. To byly všechny ty vycházky a exkurze (Praha, Zástudánčí, Planetárium Brno, Skanzen v Rožnově apod.), soutěže a olympiády (Pythagoriáda, OČj, Dějepisná olympiáda apod.). Loni v září byli žáci 9. ročníku na exkurzi v Olomouci a na návštěvě Úřadu práce v Přerově, děti z MŠ navštívily divadelní představení, saunovaly se a připravily si program na vítání občánků. V říjnu byli šesťáci v Planetáriu v Brně, žáci 8. a 9. ročníku absolvovali školní kolo Olympiády v Čj, děti ze ŠD se setkaly s dětmi z Troubek, ve škole se uskutečnil šachový turnaj žáků.

13 V MŠ jsme měli velikou podzimní akci Dýňovou slavnost, která byla přístupná i pro tovačovskou veřejnost. Listopad byl také nabitý: zorganizovali jsme sběr starého papíru, děti ze ŠD byly v divadle v Prostějově, deváťáci se zúčastnili Burzy středních škol a v Olomouci programu Hrou proti AIDS, žáci 6.A měli výuku dějepisu v muzeu v Přerově, čtvrťáci a páťáci navštívili Planetárium v Brně, zorganizovali jsme Konverzační soutěž v Aj. Ve spolupráci s Městskou knihovnou se naše děti zúčastnily besedy s ilustrátorem dětských knih. A osmáci s deváťáky potom školního kola Dějepisné olympiády. V MŠ se děti podívaly na divadelní představení, navštívily saunu, sbíraly kaštany pro myslivce, byly na návštěvě ve školní družině a opět jsme se zúčastnili vítání občánků. Prosinec vůbec nebyl klidný měsíc, jak by se slušelo. Spolupodíleli jsme se na prodeji Vánočních hvězd (společně s nadací ŠANCE), pak nás navštívil Mikuláš s čertem (a to nejen ve ŠD, ale i v MŠ). Žáci 9. ročníku se zúčastnili školního kola chemické olympiády, šesťáci a sedmáci konverzační soutěže v Aj, sedmáci byli také ve Skanzenu v Rožnově, prvňáci a druháci na koncertě v ZUŠ, děti ze ŠD navštívily program Vánoce v Náměšti na Hané. Pro žáky 1. stupně jsme organizovali Vánoční rolničku soutěž ve zpěvu, pro žáky 2. stupně školní kolo soutěží Finanční gramotnost a Sapere. V MŠ proběhly již tradiční besídky pro rodiče - Vánoční zvonění. Leden nebyl jen ve znamení blížícího se vysvědčení, ale hlavně jsme zorganizovali naši první TOP akci již druhý školní ples. Školní ples byl pořádán ve spolupráci s KRPŠ. Vystoupení našich deváťáků bylo parádní. Všem se moc líbili. A z ohlasů účastníků plesu vím, že se ples opravdu vydařil. Mimo tuto akci proběhlo školní kolo chemické olympiády (tentokrát teoretická část), žáci 9.A nás reprezentovali v Přerově ve vědomostní soutěži Čtyřlístek, žákyně 8.A v okresním kole dějepisné olympiády ( postoupila do krajského kola). V MŠ se předškoláci zúčastnili besedy o školní zralosti s Mgr. Sedláčkovou, pořádali jsme Den otevřených dveří s ukázkou pro rodiče a předškoláci navštívili 1. třídu a poobědvali ve školní jídelně. V únoru nás žákyně z 9.A reprezentovala v okresním kole olympiády v Čj (skončila na 8.

14 až 12. místě). I v okresním kole konverzační soutěže se naše děvčata neumístila špatně. V soutěži O nejlepšího chemika regionu jsme skončili opět v první třetině výsledkové listiny žáků. Pro žáky 2. stupně jsme zorganizovali školní kolo Pythagoriády. Děti ze ŠD volily svou MISS (i Misáka), byly v divadle v Prostějově a užily si Masopust. V únoru v MŠ bylo již tradiční divadelní představení a návštěva sauny (máme každý měsíc), ale pořádali jsme naši tradiční velkou akci Dětské šibřinky, které hojně navštěvuje i veřejnost z širokého okolí. V březnu nás žákyně a žáci školy zdárně reprezentovali v okresním kole chemické olympiády, krajském kole soutěže Finanční gramotnost, v okresním kole soutěže Naší přírodou, krajském kole Dějepisné olympiády. A žáci 2. stupně soutěžili v celosvětové matematické soutěži Matematický klokan. Děti z MŠ vynášely Morenu a vhodily ji do Moravy (ať to jaro konečně přijde), byly na exkurzi v knihovně a uspořádaly Velikonoční výstavku (společně s rodiči). V měsíci dubnu jsme uskutečnili naši druhou TOP akci a tou byl historicky první zájezd našich žáků do Anglie. I tato akce byla velmi kladně hodnocena. A co víc, naši žáci (a ovšem i žákyně) se v Anglii neztratili. Slušně se domluvili a občas také porozuměli tomu, co jim rodilí Angličané říkali. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme do Anglie vyrazili. Ty ostatní akce: výukový program v ZOO Lešná pro šesťáky, beseda s Městskou policií Přerov, dopravní soutěž dětí ŠD, zeměpisná exkurze v Praze a přírodovědná vycházka do Zástudánčí, jsou v porovnání se zájezdem do Anglie trochu odstrčené, ale pro výuku našich žáků jsou velmi prospěšné a důležité. Ještě jedna akce se v dubnu uskutečnila. Tou akcí bylo testování žáků 7. ročníku Stonožka. Naši žáci v tomto testování potvrdili dobrou úroveň znalostí, které získali od svých vyučujících. Žáci 9. ročníku se v posledním dubnovém týdnu věnovali tématu holocaustu. Toto téma bylo v měsíci červnu završeno exkurzí do koncentračního tábora v Osvětimi. Podobně jako v základní škole i v MŠ jsme zahájili předplavecký výcvik

15 v Přerově, navštívili jsme tovačovské hasiče, bravurně jsme zvládli jízdu zručnosti a pobesedovali jsme s Policií ČR. Na naší zahradě jsme uspořádali již tradiční brigádu rodičů (rodiče nám natřeli prolézačky na školní zahradě). Květen nebyl nijak výjimečný. Žáci 8. ročníku si pobesedovali s kurátorkami z přerovského magistrátu o trestní zodpovědnosti mladistvých, absolvovali exkurzi do Prahy a kurz první pomoci. Vyvrcholením pro osmáky byly testy SCIO. Žáci 1. ročníku si poslechli své spolužáky z tovačovské ZUŠ, žáci 4. až 7. ročníku zhlédli vystoupení skupiny Pernštejni, které bylo zaměřené na vznik počátku českého státu. Sedmáci si vyslechli odbornou přednášku RNDr. Čelechovského o hmyzu na Tovačovsku. Děti ze ŠD absolvovaly cyklistický výlet do Lobodic. Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování NIQES. Vyvrcholením měsíce května byla naše třetí TOP akce. A tou byl Dětský den. Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky připravili zábavný program, kdy se rozloučili s tovačovskou školou a dále dopoledne plné her a soutěží. Jejich vystoupení stálo jejich třídní učitelku při nácviku všechny nervy, ale to vystoupení bylo opravdu skvělé. V květnu jsme v MŠ uspořádali Den pro mou maminku (u příležitosti Dne matek), navštívili jsme tovačovské seniory, byli jsme na koncertě žáků ZUŠ (a ZUŠku jsme si i prohlédli), zúčastnili jsme se atletické olympiády v Přerově (a získali jsme 6 medailí) a

16 také atletické olympiády v Troubkách (odtud jsme si odvezli 7 medailí). Měsíc červen je měsícem, kdy končí školní rok. Žáci netrpělivě vyhlížejí vysvědčení a hlavně prázdniny. V měsíci červnu jsme zorganizovali sběr starého papíru, děti MŠ a 1. stupně odjely na Školu v přírodě. Žáci 9. A byli v Osvětimi, pro žáky 2. stupně proběhl Sportovní den a pro všechny žáky od 3. po 9. ročník také Projektový den, kdy žáci zábavnou formou (kvízy, doplňovačky apod.) předvedli, co se během roku naučili. Z dalších akcí bych zmínil Den jazyků, Malou chemickou olympiádu, šachový turnaj, Řecký den, tenisový turnaj žáků, exkurzi s výukou grafiky do Olomouce (žáci 7.AB). Vyvrcholením bylo tradiční slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku na zámku. V MŠ jsme si užili oslav Dne dětí, podnikli jsme výlet na Bouzov a ZOO Kopeček. Vyvrcholením školního roku byla Zahradní slavnost s diskotékou Míši Růžičkové a školka v přírodě (Stará Ves u Rýmařova). A podobně jako se loučí deváťáci se školou, i my z MŠ jsme se rozloučili se školáky v MŠ a na tovačovském zámku. Úspěchy našich žáků ve škol. roce 2012/2013 Vědomostní soutěž Čtyřlístek (organizovala OA Přerov) 4. místo (Z. Konupková, K. Kyasová, M. Mertová, D. Vanišová) Okresní kolo Dějepisné olympiády 10. místo (T. Čechová) postup a účast v krajském kole Okresní kolo Pythagoriády 6. až 17. místo (V. Astr - kat. 5) 9. až 13. místo (J. Hajduk kat. 7) 19. až 21. místo (R. Strejčková kat. 8) Okresní kolo Olympiády v Čj 8. místo (A. Ossosová) Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost 1. místo (T. Čechová, M. Fildánová, R. Pavlovčin) Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost 2. místo (T. Čechová, M. Fildánová, R. Pavlovčin) Okresní kolo soutěže Sapere vědět, jak žít 3. místo (D. Glubiš, K. Kyasová, M. Mertová) Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 8. místo (M. Mertová) 13. místo (A. Netopilová) Okresní kolo Chemické olympiády 8. místo (M. Mertová) 15. až 17. místo (D. Vanišová, Z. Konupková, D. Pasz) Soutěž O nejlepšího chemika regionu 17. a 18. a 21. místo (M. Mertová, Z. Konupková, D. Pasz) Okresní kolo soutěže Naší přírodou 2. místo (Z. Haukvicová, A. Netopilová) 3.místo (K. Šálek)

17 5. místo (P. Šálek) Soutěž Malá chemická olympiáda úspěšní řešitelé (K. Kyasová a L. Otáhal) Ve škole pracuje školní psycholog a v MŠ školní logopedka. Žáci naší školy mohou navštěvovat zájmové kroužky. Ty můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ty sportovní a pohybové byly soustředěny do Centra sportu, které může fungovat díky grantu, který škola získala z rozpočtu města. Ty další zájmové kroužky bychom mohli zahrnout do složky estetické Hanáček, Keramika. Přehled o zájmových kroužcích je uveden v tabulce: Florbal: mladší žáci roč. F. Štěpánek Florbal: starší žáci roč. F. Štěpánek Tenis: mladší žáci roč. P. Velický Tenis: starší žáci roč. P. Velický Hanáček + Mažoretky třída Z. Ludvová, O. Pečenková Keramika I.,II.,III. žáci 1. i 2. stupně D. Nováková Turistický kroužek žáci 2. stupně O.Polzerová, J. Ticháčková Šachový kroužek pro všechny žáky J. Čala Při škole pracuje šestičlenná Školská rada, která doznala v roce 2013 obrody, ve složení: Jarmila Kyasová a Alena Skoupilová (zástupci zřizovatele) Mgr. Jitka Lehká a Mgr. Petr Velický (zástupci učitelů) Eva Janáčová a Martina Opatrná (zástupci rodičů) Dále při škole pracoval Klub rodičů a přátel školy, pod vedením pana Zbyňka Opatrného, který navázal na práci minulého sdružení rodičů. Rodiče projevují větší zájem o dění v MŠ, jsou ochotni spolupracovat s učitelkami a pomoci jim v organizaci akcí pro děti. Jako velmi zdařilé akce lze hodnotit např. Dýňovou slavnost, Mikulášování, Dětské šibřinky, velikonoční dílny, dopravní soutěž apod. Také na veřejnosti se zapojily děti MŠ. Např. vystoupení pro seniory, v DD, vítání občánků do života či vystoupení tanečního kroužku při škole Hanáček a Mažoretky.

18 i) výsledky ČŠI Ve školním roce 2012/2013 neproběhla inspekce. j) základní údaje o hospodaření školy C e l k o v é p ř í j m y hlavní činnosti: ,66 Kč z toho: Provozní dotace ,- Kč Dotace na mzdy + ONIV ,- Kč Ostatní zdroje ,66 Kč * Účelová dotace grant kroužky ,- Kč Účelová dotace UZ ,- Kč Dotace Peníze školám ,- Kč * Ostatní zdroje jsou např. kroužky, školné MŠ a ŠD, stravování žáků a učňů, stravování vlastních zaměstnanců, škola v přírodě, ostatní akce (šibřinky aj.), plavání, lyžařský výcvikový kurz, AŠSK a fond obnovy lyží. C e l k o v é v ý d a j e hlavní činnosti: ,98 Kč z toho: Čerpání provozní dotace Čerpání ostatních zdrojů Čerpání dotace na školství Čerpání grantu na kroužky Čerpání dotace UZ Čerpání dotace Peníze školám ,18 Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Čerpání provozní dotace: Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady včetně dohod Odvody Ostatní sociální náklady ,19 Kč ,46 Kč (bez plynu na teplo) ,51 Kč 652,- Kč 2.403,- Kč ,11 Kč ,- Kč ,89 Kč ,76 Kč

19 4,2 %o pojištění odpovědnosti 355,95 Kč Ostatní náklady ,51 Kč Odpisy ,- Kč Daně a poplatky ,- Kč Náklady na pořízení majetku ,30 Kč Náklady z odepsaných pohledávek 3.373,50 Kč V roce 2010 nám byla poskytnuta Neinvestiční dotace z MŠMT ve výši ,- Kč na zvýšení úrovně vzdělávání. Tuto dotaci jsme přijali po předchozím souhlasu zřizovatele. K jsme obdrželi zálohu ve výši 60% tj ,80 Kč. V letošním roce tj jsme obdrželi 2. zálohu ve výši ,20 Kč. V tomto roce čerpání dotace Peníze školám vyčerpáno ,- Kč. Z celkové dotace vyčerpáno k ,- Kč. Konečné stavy fondů k : Fond odměn Fond rezerv 413 Fond rezerv 414 Investiční fond ,- Kč ,92 Kč ,50 Kč ( v tom částka ,40 Kč Peníze ) ,17 Kč Škola provozovala tuto doplňkovou činnost: Pronájem kotelny MŠ (Zavadil) Pronájem T-Mobil Pronájem LAN servis, Marketing Collegium, Sprintel,Mitranet) Kurzy keramiky pro dospělé Stravování cizích strávníků Pronájem tělocvičny HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z OBOU ČINNOSTÍ: ,94 Kč tj. z hlavní činnosti (včetně ostatních zdrojů) z doplňkové činnosti ,68 Kč ,26 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku byl předložen Radě města Tovačova v této podobě: Fond odměn ,- Kč (jde o zůstatek ze mzdových režií + mzdy na 1 učitelku), Fond rezerv ,94 Kč. Rozdělení hospodářského výsledku byly schváleno.

20 V tomto roce byly provedeny tyto akce (opravy apod.): oprava WC NB 2. patro, oprava WC NB 2. patro učitelský, výměna oken CHB + NB ze dvora, oprava části stropu v ředitelně a třídy ICT, oprava osvětlení ve třídách č. 2 a 11, výměna oken v MŠ (= další etapa), opravy střechy kotelny MŠ, oprava radiátorů ve 2 třídách MŠ, nákup didaktických pomůcek MŠ, financovali jsme organizaci Dne dětí, pořídili jsme čepičky na dramatickou výchovu MŠ. Do MŠ jsme pořídili: fotoaparát (ze šibřinek), žehličku, didaktických pomůcek (školné, šibřinky), magnetické nástěnky a skříněk na výkresy (šibřinky), stojany na sušení výkresů a motorický stolek (šibřinky), vyměnili jsme staré rezavé kuchyňky v dolních třídách a opravili jsme kanalizaci (havárie). Do ŠD: průlezky na školní hřiště (ze školného a školního plesu), nové hračky (ze školného), stolky a židličky do jedné třídy (ze školného). Do ŠJ: nový robot, nové termovárnice, termoporty, nový mlýnek. Do ZŠ: čtečku do učebny přírodopisu, notebook do počítačové třídy, nový vysavač na úklid, tabletu a 5 ks notebooků (Peníze školám), nová tiskárna do ředitelny školy, nové lavice a židličky do první třídy (učebna č. 9), nové mapy pro výuku na prvním stupni, nové mapy do ruštiny a němčiny, interaktivní tabule (Peníze školám), dataprojektor (Peníze školám), interaktivní učebnice (Peníze školám), žaluzie na zatemnění v dalších třídách, opravili jsme linoleum ve třídách a položení nového ve třídě č. 26 (CHB 2. patro), opravili jsme osvětlení a vyměnili zářivky ve třídě dějepisu a třídě č. 3 (NB 1. patro a přízemí). k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce jsme se do mezinárodních programů nezapojili. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve škol. roce 2012/13 se vyučující naší školy zapojili do krátkodobých seminářů a kurzů. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve škol. roce 2012/13 jsme pokračovali v projektu EU peníze do škol, kde jsme na vybavení novými učebními pomůckami a další vzdělávání pedagogů získali ,- Kč, pokračovali ve spolupráci na kofinancování zájmových kroužků z grantu, který vyhlásilo město Tovačov.

21 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, Základní škola a Mateřská škola Tovačov při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem, s Krajským úřadem Olomouckého kraje, s Magistrátem města Přerova (pověřená obec), s Úřadem práce v Přerově i s podnikatelskými subjekty v regionu. Závěr: Děkuji za spolupráci zřizovateli a Školské radě za spolupráci a pochopení. Tovačov, říjen 2013 Mgr. Pavel Odehnal, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou dne:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Tovačov Výroční zpráva o činnosti školy Osnova: a) základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tovačov Výroční zpráva o činnosti školy Osnova: a) základní údaje o škole

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 2002 / 2003 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Troubky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Dne 8. 10. 2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1. 9. 2013 30. 6. 2014 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více