Budoucnost pracovišť Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost pracovišť Projekt"

Transkript

1 Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 2 Nábor a udržení zaměstnanců (se zvláštním zaměřením na mládež a starší osoby)

2 Stárnutí evropské populace Evropané žijí déle až o 9 let déle než v roce Došlo ovšem k dramatickému poklesu porodnosti: podíl Evropanů starších 65 let na pracující populaci se zvýšil z 21 % v roce 1990 na 26 % v roce 2010 a očekává se, že do roku 2025 dosáhne 34 %. To má dopad na strukturu evropské pracovní síly potřebujeme, aby se do pracovního procesu zapojilo stále více žen a starších lidí. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují význam různorodosti pracovní síly, a to nejen k vyřešení budoucího nedostatku pracovních sil. Například mezigenerační týmy mohou nabídnout širokou škálu dovedností. Aby však lidé rádi nastoupili a zůstali, nabízená práce musí pro ně být atraktivní, například zajištěním větší flexibility při péči o malé děti a starší příbuzné. Sociální dialog bude mít zásadní význam pro plánování potřebných dovedností do budoucnosti a jejich zajištění u pracovních sil například odbory znají zaměstnance a tak mohou dobře poradit, jaké pracovní podmínky jsou nutné k udržení starších pracovníků. Evropským cílem na rok 2020 je zaměstnanost 75 % ze všech osob ve věku let. Podíl starších lidí (50 až 64 let) na pracovištích EU vzrostl ze 49 % v roce 2000 na více než 56 % v roce Zaměstnanost starších pracovníků vzrostla ve všech odvětvích, zvláště patrné to však je ve zdravotnictví, školství a sociální péči. 3 Věková struktura v místní a regionální správě Nemáme celoevropské údaje o věkové struktuře zaměstnanců v místní a regionální správě, dostupné národní statistiky však naznačují, že pracovní síla sektoru stárne a je zde méně mladých lidí než v celé ekonomice. Například ve Francii je téměř jeden zaměstnanec místní a regionální správy ze tří (32,6 %) starší 50 let a průměrný věk v sektoru je 44,2 roku. Celkově je více mladých zaměstnanců (do 35 let) v soukromém sektoru než ve veřejném, u starších 50 let je to naopak. 4 Ve Velké Británii byla publikována zpráva za Anglii a Wales 5 ukazující, že v roce 2010, bylo 5,9 % zaměstnanců místních samospráv mladších 24 let, 2,4 % zaměstnanců bylo starších 65 let a 18,6 % bylo ve věku 55 až 64 let. Celkově jsou pracovní síly v místní samosprávě poměrně staré, a to zejména ve srovnání se soukromým sektorem, kde je 17 % zaměstnanců ve věku do 24 let a 14 % ve věku 55 let a starší. Podobné je to v Portugalsku, kde výsledky z místních samospráv za roky 2007, 2009 a 2010 ukazují postupné stárnutí pracovní síly. V roce 2007 zde bylo 4,9 % zaměstnanců 1 Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 2 Evropský průzkum pracovních podmínek Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 4 Rapport annuel sur l etat de la fonction publique Ministere de la fonction publique (Fance) 5 Demografie místních samospráv, Local Government Group, říjen 2010 Oddělení výzkumu práce 2

3 nad 60 let, v roce 2010 už 5,6 %. Opak platí u pracovníků do 30 let, kteří tvořili 12,2 % pracovní síly v roce 2007, ale už jen 7,5 % v roce V Německu ukazují údaje za celý veřejný sektor od 2008, že 6 % pracovní síly je mladší 25 let a 6,7 % je starší 60 let. Zaměstnanci ve věku 25 až 35 tvoří 16,8 % pracovní síly, skupina 55 až 60 let pak 14 %. 7 Ve Finsku pracovní síla v místní samosprávě jasně stárne. V roce 1990 byl její průměrný věk 40,4 roku; v roce 2010 už 45,8. 8 Dopady krize Finanční a ekonomická krize a zejména omezování veřejných výdajů má dopad na obou koncích věkového spektra. Starší zaměstnanci U starších pracovníků je výsledkem vyšší věk při odchodu do důchodu. Až do velmi nedávné doby zaměstnanci běžně odcházeli do důchodu v 65 letech nebo i dříve, přičemž veřejný i soukromý sektor stimulovaly předčasné odchody do důchodu jako méně bolestnou formu restrukturalizace. To se v mnoha členských státech změnilo a věk odchodu do důchodu stoupá. Nové strategie států ztěžují finanční podmínky těch, kdo přestanou pracovat. 9 Jak ukazují údaje z Eurostatu, jedním z důsledků je, že čím dál více lidí v EU pokračuje v práci i po dosažení 65 let. Zatímco počet zaměstnanců ve věku 15 až 64 let se od posledního čtvrtletí roku 2007 a do stejného čtvrtletí roku 2011 snížil o 1,7 % (3,6 milionu), počet zaměstnanců ve věku 65 až 74 let stoupl o 12,3 % ( ). Počet zaměstnanců ve věku 55 až 64 let ve stejném období také vzrostl. Zaměstnanost této skupiny proto v období 2007 až 2011 vzrostla z 44,6 % na 47,4 %. Naproti tomu míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15 až 64 let mírně ve stejném období poklesla, z 65,3 % na 64,3 %. Tam, kde starší lidé nejsou významně zastoupeni na pracovištích, jsou obecně důvodem starší strategie podporující předčasný odchod do důchodu. 10 Mladší zaměstnanci 6 Boletim boep observatorio do emprego publico Dezembro 2011 (Portugal) 7 Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, 2008 (Germany) 8 Henkilöstö ikäluokittain ja keski-iät, KT 9 Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 10 Eurofound Dopad recese na generační strategie Oddělení výzkumu práce 3

4 Poslední zpráva Evropské komise o zaměstnanosti a sociálním rozvoji uvádí, že nejvíce jsou krizí a jejími následky i nadále zasaženi mladí lidé. 11 Jedním z důvodů je fakt, že mladí jsou obecně změnami v ekonomických trendech více postiženi. Nemají vzdělání nebo zkušenosti, které mohou starší pracovníky chránit. 12 Ještě před krizí byla nezaměstnanost mládeže obrovským problémem a členské státy přijímaly různé strategie k jejímu řešení. 13 Je však třeba poznamenat, že v mnoha státech současná politika veřejného sektoru znamená silné omezení pracovních příležitostí pro mladé lidi. V rámci EU27 nezaměstnanost lidí pod 25 let dramaticky stoupla, z 15,7 % v roce 2007 na 21,4 % v roce Strategie k zaměstnávání mladých lidí obvykle neřeší, zda bude práce kvalitní snaží se jen dostat mladé na trh práce. Mladí lidé mají neúměrně vyšší riziko, že se ocitnou v zaměstnání nejistého typu s minimálními právy, nízkým platem a malými vyhlídkami na povýšení nebo školení. Údaje z Eurostatu ukazují, že mladí zaměstnanci v EU mají dnes více než třikrát větší pravděpodobnost práce na dobu určitou, než zaměstnanci celkově. Údaje za poslední čtvrtletí roku 2011 ukazují, že dočasní zaměstnanci činí 39,5 % všech zaměstnaných osob ve věku 15 až 24 let u skupiny 15 až 64 let je to jen 11,9 %. Velmi často nemají mladí na vybranou. V celé EU v roce 2011 pracovalo 36,7 % mladých dočasných pracovníků tímto způsobem proto, že nemohli najít trvalé zaměstnání (i když existují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi). Například ve Španělsku nemůže 82,3 % mladých s dočasnými smlouvami najít trvalé zaměstnání, zatímco v Německu je to pouhých 8,2 %. Tam bylo hlavním důvodem vysokého podílu dočasných smluv u mladých lidí to, že řada mladých absolvovala současně nějaké studium nebo odbornou přípravu. Nejistá práce už není jen výsadou soukromého sektoru: využívání outsourcingu a krátkodobých a dlouhodobých smluv na dobu určitou už se široce prosazuje i ve veřejném sektoru. Dlouhodobější problémy Existuje řada dlouhodobějších problémů, kterým čelí starší i mladší zaměstnanci, a které pravděpodobně budou existovat i po krizi. Starší zaměstnanci: co je potřeba Vlády v celé Evropě řeší problémy se stárnutím populace. Jednou z cest k řešení je motivovat zaměstnance, aby zůstali na trhu práce i ve věku, kdy předchozí generace odcházely na odpočinek. V rámci tohoto procesu Evropská komise v září 2010 navrhla vyhlásit rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí ; tento rok přinesl řadu konkrétních iniciativ. 11 Zaměstnanost a sociální vývoj v Evropě 2011, Evropská komise Eurofound. Pomoc mladým pracovníkům v době krize: příspěvky sociálních partnerů a veřejných orgánů 14 Eurostat Výběrové šetření pracovních sil Oddělení výzkumu práce 4

5 Aktivního stárnutí ovšem nelze jednoduše dosáhnout zvýšením zákonem stanoveného důchodového věku. Jak uvádí zpráva Eurostatu, aktivní stárnutí odráží skutečnost, že pokud mají lidé pracovat do pozdějšího věku, musí být v dobré fyzické a duševní kondici, musí mít flexibilnější pracovní dobu, zdravé pracoviště, možnost celoživotního vzdělávání a důchodové zabezpečení. 15 Toto platí pro pracoviště místní a regionální samosprávy i ve zbytku ekonomiky. Starší pracovníci jsou stále více vnímáni jako loajální, zkušení a spolehliví a vysoce oddaní své práci. Britské údaje ukazují, že pracovníci ve věku let strávili v průměru 13,7 roku ve svém současném zaměstnání, zatímco mladší 50 let jen 6,3 roku. 16 Panují ovšem stále předsudky, že starší zaměstnanci nemají zájem o prohlubování dovedností, nejsou otevřeni změnám a prostě jen přečkávají čas do důchodu. 17 Ze 6 % pracovníků v EU, kteří uvádějí, že zažili nějakou formu diskriminace, polovina (3 % z celkového počtu) říká, že šlo o diskriminaci na základě věku. 18 Starší pracovníci mají také menší šanci na školení zaměstnavatelem hrazené školení absolvovalo 30 % pracovníků ve věku nad 50 let, ale 36 % ze skupiny 30 až 49 let. Tento rozdíl se však zmenšuje starších pracovníků bylo na školení o sedm procentních bodů více než v roce 1995, zatímco hodnota u skupiny let se ve stejném období zvýšila pouze o čtyři procentní body. 19 Jeden z předsudků že mají starší pracovníci horší výkon než mladí byl vyvrácen. Pokud jsou starší méně produktivní, je to obecně proto, že neměli možnost školení. Starší jsou schopni se učit novým dovednostem stejně jako ostatní zaměstnanci, a případné omezení u fyzických nebo kognitivních schopností nahrazují čerpáním z dlouholetých zkušeností. 20 Celkově lze říci, že starší pracovníci mají méně příležitostí k zapojení do nových organizačních forem, školení a učení se novým věcem při práci. 21 Není tak divu, že mnoho starších odchází do předčasného důchodu jen proto, že nemají uspokojení z práce. Starší zaměstnanci: opatření vlád Státy připravují různé programy a strategie na podporu starších pracovníků, rozšířený trend v celé EU je však zvyšování věku odchodu do důchodu. Zvýšení tohoto věku, důchodové reformy a zrušení pobídek k předčasnému důchodu znamenají, že mnoho starších nebude mít jinou možnost, než pracovat déle. Ve Švédsku jsou v rámci důchodového systému lidé stimulováni k odložení důchodu, v Belgii se minimální počet 15 Aktivní stárnutí a solidarita mezi generacemi - statistický portrét Evropské unie 2012, Eurostat Statistiky pracovních sil ve Velké Británii (2. čtvrtletí, 2010) Změny v čase - první nálezy z pátého evropského průzkumu pracovních podmínek, Eurofound, Ibid Pracovní podmínky stárnoucí pracovní síly, nadace Eurofound, 2008, na základě údajů z čtvrtého evropského průzkumu pracovních podmínek, Oddělení výzkumu práce 5

6 odpracovaných let zvýšil z 20 na 30 a v Nizozemsku lidé při předčasném odchodu do důchodu čelí vyššímu zdanění. 22 Řada zemí EU kromě finančních pobídek k udržení zaměstnanců v práci déle také spustila cílené kampaně k přesvědčení zaměstnavatelů, aby si nechávali déle starší zaměstnance. Někde například nabízejí finanční výhody přesluhujícím zaměstnancům, programy postupného odchodu do důchodu či pružnou pracovní dobu, někde zase udělují ceny společnostem, které vykáží nejlepší výsledky v řízení věkového spektra zaměstnanců. 23 Starší pracovníci budou mít užitek z nových, obecných antidiskriminačních zásad a možností osobního rozvoje. V několika členských státech už jsou starší pracovníci považováni za samostatnou skupinu, s níž se počítá při zajišťování rozmanitosti na pracovišti. Tento krok ovlivnil různé iniciativy a předpisy v Rakousku, Lotyšsku, Nizozemsku a Švédsku. Základním principem je, že věk zaměstnance nesmí hrát vliv při propouštění a restrukturalizaci; v Nizozemsku, Švédsku a Lotyšsku se ovšem starší pracovníci těší větší ochraně při hromadném propouštění. Nicméně Nizozemsko také zavedlo zásadu, že odpracované roky už neznamenají nárok na delší dovolenou, takže je zaměstnávání starších osob levnější. 24 Samozřejmě, že všechny tyto změny jsou v rozporu s aktuálními tlaky na snižování pracovních míst v místní samosprávě, a starší zaměstnanci jsou v tomto směru často hlavními kandidáty. V Maďarsku šla vláda v boji proti aktivnímu stárnutí ještě dále; v červnu 2012 oznámila povinný důchodový věk 62 u většiny pracovníků ve veřejném sektoru. Mladší zaměstnanci: co je potřeba Ve střednědobém horizontu je třeba se vypořádat s dědictvím krize a skutečností, že mnoho mladých lidí nemůže najít jinou práci než na dobu určitou, pokud vůbec nějakou. Jak uvádí zpráva o zaměstnanosti pro Komisi za rok 2010, hrozí riziko, že se mnoho mladých octne v pasti (a nedostanou se z ní ani do svých třicátých let), protože budou léta střídat dočasná místa s nezaměstnaností, s omezenými vyhlídkami na kariéru. 25 V delším časovém horizontu budou místní a regionální samosprávy muset zajistit na svá místa dostatečný podíl vysoce kvalitních mladých kandidátů. Samosprávy už jeví jisté obavy, že tento nábor může být obtížný, až se ekonomika začne zotavovat. Platy v místní a regionální samosprávě nepatří mezi nejvyšší, všeobecně se zde však předpokládají dobré možnosti odborné přípravy a dobré pracovní podmínky. Ve Franci proběhl průzkum mladých, kteří začali pracovat v roce Zjistili, že neobvykle vysoké množství z nich pracuje ve veřejném sektoru zřejmě preferovali 22 Eurofound Dopad recese na generační strategie 23 Eurofound Dopad recese na generační strategie 24 Ibid 25 Zaměstnanost v Evropě 2010, Evropská komise, 2010 Oddělení výzkumu práce 6

7 relativně bezpečnou práci při obtížné situaci na trhu. Pokud je tomu tak, nelze ovšem předpokládat, že zde mladí zůstanou, až se situace na trhu práce zlepší. Co je ještě znepokojivější zpráva uvádí, že ani v současné situaci se mladí Francouzi do samospráv nehrnou mladí zde tvoří méně než 20 % pracovníků, ale 55 % v centrální vládě. 26 Mladší zaměstnanci: opatření vlád Vlády se v rámci pomoci mladým k práci zaměřily na širší reformy trhu práce, což je často silně nepopulární u sociálních partnerů a širší veřejnosti. Často totiž přitom dochází k oslabení ochrany mnohdy starších zaměstnanců na dobu neurčitou. 27 Například změny pracovního práva ve Španělsku přijaté v únoru 2012 zjednodušily firmám ve finančních obtížích propouštění zaměstnanců nemusí vyplácet tak vysoké odstupné (jen mzdu za 20 dnů za každý odpracovaný rok, maximálně pak mzdu za 12 měsíců), a došlo ke snížení odškodnění za nespravedlivé propuštění (ze 45 dní ročně na 33). Je také třeba poznamenat, že řada vládních opatření na pomoc mladým lidem (např. státem dotované školení) byla v mnoha zemích (např. Irsko a Bulharsko) zrušena v důsledku krize. Sociální dialog Jak státy mění předpisy k prodloužení pracovních let a snaží se usnadnit vstup mladých na trh práce a snížit jejich vysokou nezaměstnanost, očekává se stále více od sociálních partnerů, že ke splnění těchto cílů pomohou vlastními strategiemi. Zaměstnavatelé potřebují získat a udržet mladé a zároveň si udržet dovedností a zkušeností starších zaměstnanců což jsou někdy protichůdné úkoly. V některých zemích, například ve Francii, vládne přesvědčení, že je větší důraz kladen na postavení starších na úkor mladých pracovníků. 28 Starší zaměstnanci Existuje celá řada odvětví, v nichž byly na evropské úrovni vyvinuty strategie generačního řízení. Například sociální partneři v evropském pojišťovnictví se v roce 2008 rozhodli přidat problematiku demografie na program jejich komise pro sociální dialog, aby zajistili atraktivitu svého sektoru pro nové a stávající zaměstnance. 26 Rapport annuel sur l etat de la fonction publique 27 Viz The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise, Stefan Clauwaert a Isabelle Schömann, ETUI, Eurofound. Pomoc mladým pracovníkům v době krize: příspěvky sociálních partnerů a veřejných orgánů Oddělení výzkumu práce 7

8 Jedním ze základních bodů programu byla rovnováha mezi prací a soukromým životem. Ta je zvláště důležitá pro ženy, které často pečují o děti nebo starší příbuzné. Komise také řešila flexibilitu starší pracovníci někdy rádi přejdou na alternativní a méně náročnou práci. 29 Dalším krokem bylo propagovat tento program u odborů, zaměstnavatelů a oborových sdružení formou setkání, společných prezentací nebo při kolektivním vyjednávání. Výsledky byly sledovány v rámci monitorovacích iniciativ a byla publikována řada brožur o osvědčených postupech. V plynárenství evropští sociální partneři (EUROGAS, EMCEF a EPSU) zahájili v roce 2009 projekt na analýzu demografických změn a jejich vlivu na dovednosti a kompetence v oboru. Projekt byl zaměřen na plynárenství, mnoho bodů však platí i pro místní a regionální samosprávy 30. Mladší zaměstnanci Pokud někde sociální dialog o mladých pracovnících na státní úrovni slavil úspěchy, spočívalo to v rozvoji učňovských programů. Na ty se členské státy hodně zaměřují. V Německu nedošlo k růstu nezaměstnanosti mládeže, běžnému téměř ve všech ostatních zemích EU. Jedním důvodem je, že klesl počet absolventů, ale také díky uzavření Paktu o učňovství v roce 2007, který za silné podpory sociálních partnerů zvýšil počet míst pro učně a stážisty. 31 Výzkum ovšem ukazuje, že k usnadnění nástupu mladých nebylo obecně využito kolektivní vyjednávání na úrovni oboru, pracoviště nebo podniku. 32 Kolektivní smlouvy, kde se zaměstnanci ze strachu o místo v těžkých dobách zaváží k pružným pracovním úvazkům, naopak znamenají konec náboru a nulovou možnost pro mladé. Existují samozřejmě výjimky, a ačkoli následující příklad není z místní ani regionální správy, je zajímavý tím, čeho lze dosáhnout. Francouzský vydavatel Bayard podepsal v roce 2010 s pěti odborovými organizacemi tříletou smlouvu o nahrazení starších pracovníků po jejich odchodu do důchodu mladými do 30 let. Mladí lidé musí také bojovat s předsudky, že nemají zkušenosti a dovednosti, které zaměstnavatelé vyžadují. 33 V Dánsku, stejně jako v jiných zemích, vládne přesvědčení, že mladí lidé nejsou pro pracovní trh dost připraveni. Zaměstnavatelé proto spolupracují se školami a nabízejí mladým lidem krátké stáže, aby určité druhy práce pro ně 29 Demografická výzva v evropském pojišťovnictví. Společné prohlášení evropských sociálních partnerů Toolkit 2009 pro demografické změny, generační strategie a kompetence ve produkci a distribuci zemního plynu v Evropě 31 Ibid 32 Ibid 33 Ibid Oddělení výzkumu práce 8

9 zatraktivnili. 34 Toto je v souladu s projektem EU Nové dovednosti pro nová pracovní místa, který si mj. klade za cíl překlenout propast mezi světem vzdělávání a práce. Na evropské úrovni se EPSU podílí na rozvoji společného rámce opatření odborů a zaměstnavatelů pro oblast zdravotní a sociální péče, a tento rámec řeší i problematiku mladých a starších pracovníků. Zpráva o zaměstnancích ve zdravotní a sociální péči, kterou EPSU předložila, silně naznačuje problémy s náborem a udržením pracovníků, které se dále zhorší, pokud nedojde k rychlé nápravě. Nábor a udržení jsou v tomto odvětví již tak obtížné vzhledem k nízkým mzdám, prestiži a špatným pracovním podmínkám. Rámec akcí podepsaných EPSU a asociací zdravotnických zaměstnavatelů HOSPEEM v roce 2010 vyzývá sociální partnery, aby spolupracovali se státními, regionálními a místními orgány při přípravě strategií pro pracovní síly ve zdravotnictví. Tyto strategie mají například podpořit celoživotní vzdělávání, školení, interní mobilitu pozic a zajistit řídicí a organizační kapacity. Klíčem k udržení dostatečného počtu pracovníků tváří v tvář blížícímu se odchodu silné poválečné generace je vychovávat, hledat a udržovat mladé pracovníky a investovat do starších, uvádí dokument. 35 Zlepšení vzdělávacích příležitostí je jednou z priorit iniciativy EU Mládež v pohybu, která má za cíl zlepšení zaměstnanosti mladých. Cesta vpřed Demografické změny znamenají, že se zaměstnavatelé budou muset naučit získávat a udržet mladé zaměstnance a neztratit starší a zkušené. A pokud si chtějí udržet různorodou a udržitelnou pracovní sílu, musí její správu plánovat a přemýšlet o současných možnostech a budoucích potřebách v oblasti kvalifikace zaměstnanců. Aktivní správu věkové distribuce je proto nutno řešit nejen u starších, ale u všech zaměstnanců. Pokud chtějí místní a regionální samosprávy přilákat a udržet si ty nejlepší, musí si vydobýt prestiž dobrého zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, kteří si chtějí udržet starší pracovníky, budou muset přemýšlet o jejich optimálních pracovních podmínkách, pracovní náplni, školení a péči o jejich zdraví. Mladým lidem je nutno nabídnout vzdělávání a kariérní postup a daný sektor pro ně zatraktivnit; lze zvážit i nabídku praxe pro děti na školách. 34 Ibid 35 Oddělení výzkumu práce 9

10 Doporučení pro sociální partnery 1. Rámec opatření na evropské úrovni: stejně jako v jiných odvětvích by i tento rámec evropského sociálního dialogu měl sloužit k analýze, jaký budou mít demografické změny vliv na pracovní sílu v místní a regionální správě a následně umožnit přípravu doporučených opatření na úrovni státu. Součástí budou pravděpodobně i strategie k usnadnění další práce seniorům (pokud budou mít zájem), a to díky úpravám jejich pracovních podmínek. 2. Zajištění pracovních míst pro mladé: zde je třeba vyvinout tlak na politiky připravující strategie na státní i evropské úrovni, aby jejich úsporné programy nevytlačovaly mladé lidi ze zaměstnání u místní a regionální samosprávy. Oddělení výzkumu práce 10

11 PŘÍPADOVÉ STUDIE Z WORKSHOPU Regionální správa v Kiruně (Švédsko): prodlužování pracovního života zaměstnanců Kirunská regionální správa přešla od podpory předčasného odchodu k jeho odkládání. Na začátku externí poradci zmapovali postoje ke stárnutí pracovní síly, a to dotazováním u malé skupiny manažerů a zaměstnanců. Výsledky byly následně použity k uspořádání semináře s manažery a zástupci odborů. Cílem bylo zvýšit povědomí o problematice stárnutí pracovní síly; manažeři toto shledali užitečným při každodenním řízení zaměstnanců. Kiruna má dnes strategii, která pomáhá v rozvoji dovedností starších pracovníků tak, aby se dokázali přizpůsobit novým rolím. Například se pečlivě zvažuje, jaké pracovníky pověřit novými úkoly. V takovém případě probíhá diskuse, zda lze staršího zaměstnance zaškolit nebo zda raději změní pozici. Příkladem je postup, jakým se zaměstnanci v oddělení stavebních povolení vypořádají se změnami v předpisech. Někteří ze starších pracovníků společně pracovali na těch částech předpisu, které zůstaly beze změn, zatímco mladší zaměstnanci se zaměřili na nové aspekty. Všichni pracovníci nad 50 let jednají s nadřízeným každý rok o otázkách generačního řízení. Kirunská správa také řeší mezigenerační předávání zkušeností a využívá starší zaměstnance jako školitele a rádce. Výzkum ukazuje, že tento postup obohacuje obě strany. V dobách rozpočtových omezení jde také o nákladově efektivní způsob vzdělávání zaměstnanců. 36 Velká Británie, rada města Bristolu: nákup dovolené Rada se rozhodla přispět k vyvážení práce a rodinného života zaměstnanců a na konci roku 2011 zavedla režim, který umožňuje zaplatit si 10 dnů dovolené za rok navíc (či poměrnou část u částečných úvazků). Toto opatření není určeno speciálně pro starší, ti ho však hojně využívají. Na rozdíl od neplaceného volna, kdy dojde ke kompletní ztrátě výdělku za dobu nepřítomnosti, si mohou zaměstnanci v tomto režimu dodatečnou dovolenou zaplatit srážkami ze hrubé mzdy, aniž dojde ke krácení celkových odměn. Tento přístup rovněž snižuje daňové a pojistné zatížení zaměstnanců. 36 Eurofound: Dopad recese na generační strategie Oddělení výzkumu práce 11

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Budoucnost pracovišť Projekt

Budoucnost pracovišť Projekt Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 3 Celoživotní vzdělávání, školení a rozvoj dovedností Důležitost

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček Změny na trhu práce v r. 2013 Jiří Dvořáček Nezaměstnanost Zaměstnání na dobu určitou Jak se ve statistikách zaměstnanosti projeví, když skončí pracovní poměr na dobu určitou (pracovníci nejsou propuštěni

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Péče o stárnoucí zaměstnance. Mgr. Bc. Karel Švehla Siemens, s.r.o. Odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Péče o stárnoucí zaměstnance. Mgr. Bc. Karel Švehla Siemens, s.r.o. Odštěpný závod Elektromotory Frenštát Péče o stárnoucí zaměstnance Siemens, s.r.o. Odštěpný závod Elektromotory Frenštát Demografický vývoj ve společnosti Současná věková struktura závodu Predikce věkové struktury 15 let Strana 2 Demografický

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu Ing. Jan Skopeček 21. Ledna 2012, Hradec Králové Kvalita podnikatelského prostředí Podmínky zahájení a ukončení podnikání Efektivnost produktových trhů Efektivnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 17. 9. 2010 2010/2018(INI) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Návrh zprávy Britta Thomsen (PE442.875v01-00) Ženy zaměstnané za nejistých

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Úvod k seminářům Během letošní konference se bude konat šest seminářů: Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Zmenšování platových

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více