Budoucnost pracovišť Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost pracovišť Projekt"

Transkript

1 Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 2 Nábor a udržení zaměstnanců (se zvláštním zaměřením na mládež a starší osoby)

2 Stárnutí evropské populace Evropané žijí déle až o 9 let déle než v roce Došlo ovšem k dramatickému poklesu porodnosti: podíl Evropanů starších 65 let na pracující populaci se zvýšil z 21 % v roce 1990 na 26 % v roce 2010 a očekává se, že do roku 2025 dosáhne 34 %. To má dopad na strukturu evropské pracovní síly potřebujeme, aby se do pracovního procesu zapojilo stále více žen a starších lidí. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují význam různorodosti pracovní síly, a to nejen k vyřešení budoucího nedostatku pracovních sil. Například mezigenerační týmy mohou nabídnout širokou škálu dovedností. Aby však lidé rádi nastoupili a zůstali, nabízená práce musí pro ně být atraktivní, například zajištěním větší flexibility při péči o malé děti a starší příbuzné. Sociální dialog bude mít zásadní význam pro plánování potřebných dovedností do budoucnosti a jejich zajištění u pracovních sil například odbory znají zaměstnance a tak mohou dobře poradit, jaké pracovní podmínky jsou nutné k udržení starších pracovníků. Evropským cílem na rok 2020 je zaměstnanost 75 % ze všech osob ve věku let. Podíl starších lidí (50 až 64 let) na pracovištích EU vzrostl ze 49 % v roce 2000 na více než 56 % v roce Zaměstnanost starších pracovníků vzrostla ve všech odvětvích, zvláště patrné to však je ve zdravotnictví, školství a sociální péči. 3 Věková struktura v místní a regionální správě Nemáme celoevropské údaje o věkové struktuře zaměstnanců v místní a regionální správě, dostupné národní statistiky však naznačují, že pracovní síla sektoru stárne a je zde méně mladých lidí než v celé ekonomice. Například ve Francii je téměř jeden zaměstnanec místní a regionální správy ze tří (32,6 %) starší 50 let a průměrný věk v sektoru je 44,2 roku. Celkově je více mladých zaměstnanců (do 35 let) v soukromém sektoru než ve veřejném, u starších 50 let je to naopak. 4 Ve Velké Británii byla publikována zpráva za Anglii a Wales 5 ukazující, že v roce 2010, bylo 5,9 % zaměstnanců místních samospráv mladších 24 let, 2,4 % zaměstnanců bylo starších 65 let a 18,6 % bylo ve věku 55 až 64 let. Celkově jsou pracovní síly v místní samosprávě poměrně staré, a to zejména ve srovnání se soukromým sektorem, kde je 17 % zaměstnanců ve věku do 24 let a 14 % ve věku 55 let a starší. Podobné je to v Portugalsku, kde výsledky z místních samospráv za roky 2007, 2009 a 2010 ukazují postupné stárnutí pracovní síly. V roce 2007 zde bylo 4,9 % zaměstnanců 1 Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 2 Evropský průzkum pracovních podmínek Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 4 Rapport annuel sur l etat de la fonction publique Ministere de la fonction publique (Fance) 5 Demografie místních samospráv, Local Government Group, říjen 2010 Oddělení výzkumu práce 2

3 nad 60 let, v roce 2010 už 5,6 %. Opak platí u pracovníků do 30 let, kteří tvořili 12,2 % pracovní síly v roce 2007, ale už jen 7,5 % v roce V Německu ukazují údaje za celý veřejný sektor od 2008, že 6 % pracovní síly je mladší 25 let a 6,7 % je starší 60 let. Zaměstnanci ve věku 25 až 35 tvoří 16,8 % pracovní síly, skupina 55 až 60 let pak 14 %. 7 Ve Finsku pracovní síla v místní samosprávě jasně stárne. V roce 1990 byl její průměrný věk 40,4 roku; v roce 2010 už 45,8. 8 Dopady krize Finanční a ekonomická krize a zejména omezování veřejných výdajů má dopad na obou koncích věkového spektra. Starší zaměstnanci U starších pracovníků je výsledkem vyšší věk při odchodu do důchodu. Až do velmi nedávné doby zaměstnanci běžně odcházeli do důchodu v 65 letech nebo i dříve, přičemž veřejný i soukromý sektor stimulovaly předčasné odchody do důchodu jako méně bolestnou formu restrukturalizace. To se v mnoha členských státech změnilo a věk odchodu do důchodu stoupá. Nové strategie států ztěžují finanční podmínky těch, kdo přestanou pracovat. 9 Jak ukazují údaje z Eurostatu, jedním z důsledků je, že čím dál více lidí v EU pokračuje v práci i po dosažení 65 let. Zatímco počet zaměstnanců ve věku 15 až 64 let se od posledního čtvrtletí roku 2007 a do stejného čtvrtletí roku 2011 snížil o 1,7 % (3,6 milionu), počet zaměstnanců ve věku 65 až 74 let stoupl o 12,3 % ( ). Počet zaměstnanců ve věku 55 až 64 let ve stejném období také vzrostl. Zaměstnanost této skupiny proto v období 2007 až 2011 vzrostla z 44,6 % na 47,4 %. Naproti tomu míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15 až 64 let mírně ve stejném období poklesla, z 65,3 % na 64,3 %. Tam, kde starší lidé nejsou významně zastoupeni na pracovištích, jsou obecně důvodem starší strategie podporující předčasný odchod do důchodu. 10 Mladší zaměstnanci 6 Boletim boep observatorio do emprego publico Dezembro 2011 (Portugal) 7 Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, 2008 (Germany) 8 Henkilöstö ikäluokittain ja keski-iät, KT 9 Eurofound. Delší život a lepší práce aktivní stárnutí v Evropě 10 Eurofound Dopad recese na generační strategie Oddělení výzkumu práce 3

4 Poslední zpráva Evropské komise o zaměstnanosti a sociálním rozvoji uvádí, že nejvíce jsou krizí a jejími následky i nadále zasaženi mladí lidé. 11 Jedním z důvodů je fakt, že mladí jsou obecně změnami v ekonomických trendech více postiženi. Nemají vzdělání nebo zkušenosti, které mohou starší pracovníky chránit. 12 Ještě před krizí byla nezaměstnanost mládeže obrovským problémem a členské státy přijímaly různé strategie k jejímu řešení. 13 Je však třeba poznamenat, že v mnoha státech současná politika veřejného sektoru znamená silné omezení pracovních příležitostí pro mladé lidi. V rámci EU27 nezaměstnanost lidí pod 25 let dramaticky stoupla, z 15,7 % v roce 2007 na 21,4 % v roce Strategie k zaměstnávání mladých lidí obvykle neřeší, zda bude práce kvalitní snaží se jen dostat mladé na trh práce. Mladí lidé mají neúměrně vyšší riziko, že se ocitnou v zaměstnání nejistého typu s minimálními právy, nízkým platem a malými vyhlídkami na povýšení nebo školení. Údaje z Eurostatu ukazují, že mladí zaměstnanci v EU mají dnes více než třikrát větší pravděpodobnost práce na dobu určitou, než zaměstnanci celkově. Údaje za poslední čtvrtletí roku 2011 ukazují, že dočasní zaměstnanci činí 39,5 % všech zaměstnaných osob ve věku 15 až 24 let u skupiny 15 až 64 let je to jen 11,9 %. Velmi často nemají mladí na vybranou. V celé EU v roce 2011 pracovalo 36,7 % mladých dočasných pracovníků tímto způsobem proto, že nemohli najít trvalé zaměstnání (i když existují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi). Například ve Španělsku nemůže 82,3 % mladých s dočasnými smlouvami najít trvalé zaměstnání, zatímco v Německu je to pouhých 8,2 %. Tam bylo hlavním důvodem vysokého podílu dočasných smluv u mladých lidí to, že řada mladých absolvovala současně nějaké studium nebo odbornou přípravu. Nejistá práce už není jen výsadou soukromého sektoru: využívání outsourcingu a krátkodobých a dlouhodobých smluv na dobu určitou už se široce prosazuje i ve veřejném sektoru. Dlouhodobější problémy Existuje řada dlouhodobějších problémů, kterým čelí starší i mladší zaměstnanci, a které pravděpodobně budou existovat i po krizi. Starší zaměstnanci: co je potřeba Vlády v celé Evropě řeší problémy se stárnutím populace. Jednou z cest k řešení je motivovat zaměstnance, aby zůstali na trhu práce i ve věku, kdy předchozí generace odcházely na odpočinek. V rámci tohoto procesu Evropská komise v září 2010 navrhla vyhlásit rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí ; tento rok přinesl řadu konkrétních iniciativ. 11 Zaměstnanost a sociální vývoj v Evropě 2011, Evropská komise Eurofound. Pomoc mladým pracovníkům v době krize: příspěvky sociálních partnerů a veřejných orgánů 14 Eurostat Výběrové šetření pracovních sil Oddělení výzkumu práce 4

5 Aktivního stárnutí ovšem nelze jednoduše dosáhnout zvýšením zákonem stanoveného důchodového věku. Jak uvádí zpráva Eurostatu, aktivní stárnutí odráží skutečnost, že pokud mají lidé pracovat do pozdějšího věku, musí být v dobré fyzické a duševní kondici, musí mít flexibilnější pracovní dobu, zdravé pracoviště, možnost celoživotního vzdělávání a důchodové zabezpečení. 15 Toto platí pro pracoviště místní a regionální samosprávy i ve zbytku ekonomiky. Starší pracovníci jsou stále více vnímáni jako loajální, zkušení a spolehliví a vysoce oddaní své práci. Britské údaje ukazují, že pracovníci ve věku let strávili v průměru 13,7 roku ve svém současném zaměstnání, zatímco mladší 50 let jen 6,3 roku. 16 Panují ovšem stále předsudky, že starší zaměstnanci nemají zájem o prohlubování dovedností, nejsou otevřeni změnám a prostě jen přečkávají čas do důchodu. 17 Ze 6 % pracovníků v EU, kteří uvádějí, že zažili nějakou formu diskriminace, polovina (3 % z celkového počtu) říká, že šlo o diskriminaci na základě věku. 18 Starší pracovníci mají také menší šanci na školení zaměstnavatelem hrazené školení absolvovalo 30 % pracovníků ve věku nad 50 let, ale 36 % ze skupiny 30 až 49 let. Tento rozdíl se však zmenšuje starších pracovníků bylo na školení o sedm procentních bodů více než v roce 1995, zatímco hodnota u skupiny let se ve stejném období zvýšila pouze o čtyři procentní body. 19 Jeden z předsudků že mají starší pracovníci horší výkon než mladí byl vyvrácen. Pokud jsou starší méně produktivní, je to obecně proto, že neměli možnost školení. Starší jsou schopni se učit novým dovednostem stejně jako ostatní zaměstnanci, a případné omezení u fyzických nebo kognitivních schopností nahrazují čerpáním z dlouholetých zkušeností. 20 Celkově lze říci, že starší pracovníci mají méně příležitostí k zapojení do nových organizačních forem, školení a učení se novým věcem při práci. 21 Není tak divu, že mnoho starších odchází do předčasného důchodu jen proto, že nemají uspokojení z práce. Starší zaměstnanci: opatření vlád Státy připravují různé programy a strategie na podporu starších pracovníků, rozšířený trend v celé EU je však zvyšování věku odchodu do důchodu. Zvýšení tohoto věku, důchodové reformy a zrušení pobídek k předčasnému důchodu znamenají, že mnoho starších nebude mít jinou možnost, než pracovat déle. Ve Švédsku jsou v rámci důchodového systému lidé stimulováni k odložení důchodu, v Belgii se minimální počet 15 Aktivní stárnutí a solidarita mezi generacemi - statistický portrét Evropské unie 2012, Eurostat Statistiky pracovních sil ve Velké Británii (2. čtvrtletí, 2010) Změny v čase - první nálezy z pátého evropského průzkumu pracovních podmínek, Eurofound, Ibid Pracovní podmínky stárnoucí pracovní síly, nadace Eurofound, 2008, na základě údajů z čtvrtého evropského průzkumu pracovních podmínek, Oddělení výzkumu práce 5

6 odpracovaných let zvýšil z 20 na 30 a v Nizozemsku lidé při předčasném odchodu do důchodu čelí vyššímu zdanění. 22 Řada zemí EU kromě finančních pobídek k udržení zaměstnanců v práci déle také spustila cílené kampaně k přesvědčení zaměstnavatelů, aby si nechávali déle starší zaměstnance. Někde například nabízejí finanční výhody přesluhujícím zaměstnancům, programy postupného odchodu do důchodu či pružnou pracovní dobu, někde zase udělují ceny společnostem, které vykáží nejlepší výsledky v řízení věkového spektra zaměstnanců. 23 Starší pracovníci budou mít užitek z nových, obecných antidiskriminačních zásad a možností osobního rozvoje. V několika členských státech už jsou starší pracovníci považováni za samostatnou skupinu, s níž se počítá při zajišťování rozmanitosti na pracovišti. Tento krok ovlivnil různé iniciativy a předpisy v Rakousku, Lotyšsku, Nizozemsku a Švédsku. Základním principem je, že věk zaměstnance nesmí hrát vliv při propouštění a restrukturalizaci; v Nizozemsku, Švédsku a Lotyšsku se ovšem starší pracovníci těší větší ochraně při hromadném propouštění. Nicméně Nizozemsko také zavedlo zásadu, že odpracované roky už neznamenají nárok na delší dovolenou, takže je zaměstnávání starších osob levnější. 24 Samozřejmě, že všechny tyto změny jsou v rozporu s aktuálními tlaky na snižování pracovních míst v místní samosprávě, a starší zaměstnanci jsou v tomto směru často hlavními kandidáty. V Maďarsku šla vláda v boji proti aktivnímu stárnutí ještě dále; v červnu 2012 oznámila povinný důchodový věk 62 u většiny pracovníků ve veřejném sektoru. Mladší zaměstnanci: co je potřeba Ve střednědobém horizontu je třeba se vypořádat s dědictvím krize a skutečností, že mnoho mladých lidí nemůže najít jinou práci než na dobu určitou, pokud vůbec nějakou. Jak uvádí zpráva o zaměstnanosti pro Komisi za rok 2010, hrozí riziko, že se mnoho mladých octne v pasti (a nedostanou se z ní ani do svých třicátých let), protože budou léta střídat dočasná místa s nezaměstnaností, s omezenými vyhlídkami na kariéru. 25 V delším časovém horizontu budou místní a regionální samosprávy muset zajistit na svá místa dostatečný podíl vysoce kvalitních mladých kandidátů. Samosprávy už jeví jisté obavy, že tento nábor může být obtížný, až se ekonomika začne zotavovat. Platy v místní a regionální samosprávě nepatří mezi nejvyšší, všeobecně se zde však předpokládají dobré možnosti odborné přípravy a dobré pracovní podmínky. Ve Franci proběhl průzkum mladých, kteří začali pracovat v roce Zjistili, že neobvykle vysoké množství z nich pracuje ve veřejném sektoru zřejmě preferovali 22 Eurofound Dopad recese na generační strategie 23 Eurofound Dopad recese na generační strategie 24 Ibid 25 Zaměstnanost v Evropě 2010, Evropská komise, 2010 Oddělení výzkumu práce 6

7 relativně bezpečnou práci při obtížné situaci na trhu. Pokud je tomu tak, nelze ovšem předpokládat, že zde mladí zůstanou, až se situace na trhu práce zlepší. Co je ještě znepokojivější zpráva uvádí, že ani v současné situaci se mladí Francouzi do samospráv nehrnou mladí zde tvoří méně než 20 % pracovníků, ale 55 % v centrální vládě. 26 Mladší zaměstnanci: opatření vlád Vlády se v rámci pomoci mladým k práci zaměřily na širší reformy trhu práce, což je často silně nepopulární u sociálních partnerů a širší veřejnosti. Často totiž přitom dochází k oslabení ochrany mnohdy starších zaměstnanců na dobu neurčitou. 27 Například změny pracovního práva ve Španělsku přijaté v únoru 2012 zjednodušily firmám ve finančních obtížích propouštění zaměstnanců nemusí vyplácet tak vysoké odstupné (jen mzdu za 20 dnů za každý odpracovaný rok, maximálně pak mzdu za 12 měsíců), a došlo ke snížení odškodnění za nespravedlivé propuštění (ze 45 dní ročně na 33). Je také třeba poznamenat, že řada vládních opatření na pomoc mladým lidem (např. státem dotované školení) byla v mnoha zemích (např. Irsko a Bulharsko) zrušena v důsledku krize. Sociální dialog Jak státy mění předpisy k prodloužení pracovních let a snaží se usnadnit vstup mladých na trh práce a snížit jejich vysokou nezaměstnanost, očekává se stále více od sociálních partnerů, že ke splnění těchto cílů pomohou vlastními strategiemi. Zaměstnavatelé potřebují získat a udržet mladé a zároveň si udržet dovedností a zkušeností starších zaměstnanců což jsou někdy protichůdné úkoly. V některých zemích, například ve Francii, vládne přesvědčení, že je větší důraz kladen na postavení starších na úkor mladých pracovníků. 28 Starší zaměstnanci Existuje celá řada odvětví, v nichž byly na evropské úrovni vyvinuty strategie generačního řízení. Například sociální partneři v evropském pojišťovnictví se v roce 2008 rozhodli přidat problematiku demografie na program jejich komise pro sociální dialog, aby zajistili atraktivitu svého sektoru pro nové a stávající zaměstnance. 26 Rapport annuel sur l etat de la fonction publique 27 Viz The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise, Stefan Clauwaert a Isabelle Schömann, ETUI, Eurofound. Pomoc mladým pracovníkům v době krize: příspěvky sociálních partnerů a veřejných orgánů Oddělení výzkumu práce 7

8 Jedním ze základních bodů programu byla rovnováha mezi prací a soukromým životem. Ta je zvláště důležitá pro ženy, které často pečují o děti nebo starší příbuzné. Komise také řešila flexibilitu starší pracovníci někdy rádi přejdou na alternativní a méně náročnou práci. 29 Dalším krokem bylo propagovat tento program u odborů, zaměstnavatelů a oborových sdružení formou setkání, společných prezentací nebo při kolektivním vyjednávání. Výsledky byly sledovány v rámci monitorovacích iniciativ a byla publikována řada brožur o osvědčených postupech. V plynárenství evropští sociální partneři (EUROGAS, EMCEF a EPSU) zahájili v roce 2009 projekt na analýzu demografických změn a jejich vlivu na dovednosti a kompetence v oboru. Projekt byl zaměřen na plynárenství, mnoho bodů však platí i pro místní a regionální samosprávy 30. Mladší zaměstnanci Pokud někde sociální dialog o mladých pracovnících na státní úrovni slavil úspěchy, spočívalo to v rozvoji učňovských programů. Na ty se členské státy hodně zaměřují. V Německu nedošlo k růstu nezaměstnanosti mládeže, běžnému téměř ve všech ostatních zemích EU. Jedním důvodem je, že klesl počet absolventů, ale také díky uzavření Paktu o učňovství v roce 2007, který za silné podpory sociálních partnerů zvýšil počet míst pro učně a stážisty. 31 Výzkum ovšem ukazuje, že k usnadnění nástupu mladých nebylo obecně využito kolektivní vyjednávání na úrovni oboru, pracoviště nebo podniku. 32 Kolektivní smlouvy, kde se zaměstnanci ze strachu o místo v těžkých dobách zaváží k pružným pracovním úvazkům, naopak znamenají konec náboru a nulovou možnost pro mladé. Existují samozřejmě výjimky, a ačkoli následující příklad není z místní ani regionální správy, je zajímavý tím, čeho lze dosáhnout. Francouzský vydavatel Bayard podepsal v roce 2010 s pěti odborovými organizacemi tříletou smlouvu o nahrazení starších pracovníků po jejich odchodu do důchodu mladými do 30 let. Mladí lidé musí také bojovat s předsudky, že nemají zkušenosti a dovednosti, které zaměstnavatelé vyžadují. 33 V Dánsku, stejně jako v jiných zemích, vládne přesvědčení, že mladí lidé nejsou pro pracovní trh dost připraveni. Zaměstnavatelé proto spolupracují se školami a nabízejí mladým lidem krátké stáže, aby určité druhy práce pro ně 29 Demografická výzva v evropském pojišťovnictví. Společné prohlášení evropských sociálních partnerů Toolkit 2009 pro demografické změny, generační strategie a kompetence ve produkci a distribuci zemního plynu v Evropě 31 Ibid 32 Ibid 33 Ibid Oddělení výzkumu práce 8

9 zatraktivnili. 34 Toto je v souladu s projektem EU Nové dovednosti pro nová pracovní místa, který si mj. klade za cíl překlenout propast mezi světem vzdělávání a práce. Na evropské úrovni se EPSU podílí na rozvoji společného rámce opatření odborů a zaměstnavatelů pro oblast zdravotní a sociální péče, a tento rámec řeší i problematiku mladých a starších pracovníků. Zpráva o zaměstnancích ve zdravotní a sociální péči, kterou EPSU předložila, silně naznačuje problémy s náborem a udržením pracovníků, které se dále zhorší, pokud nedojde k rychlé nápravě. Nábor a udržení jsou v tomto odvětví již tak obtížné vzhledem k nízkým mzdám, prestiži a špatným pracovním podmínkám. Rámec akcí podepsaných EPSU a asociací zdravotnických zaměstnavatelů HOSPEEM v roce 2010 vyzývá sociální partnery, aby spolupracovali se státními, regionálními a místními orgány při přípravě strategií pro pracovní síly ve zdravotnictví. Tyto strategie mají například podpořit celoživotní vzdělávání, školení, interní mobilitu pozic a zajistit řídicí a organizační kapacity. Klíčem k udržení dostatečného počtu pracovníků tváří v tvář blížícímu se odchodu silné poválečné generace je vychovávat, hledat a udržovat mladé pracovníky a investovat do starších, uvádí dokument. 35 Zlepšení vzdělávacích příležitostí je jednou z priorit iniciativy EU Mládež v pohybu, která má za cíl zlepšení zaměstnanosti mladých. Cesta vpřed Demografické změny znamenají, že se zaměstnavatelé budou muset naučit získávat a udržet mladé zaměstnance a neztratit starší a zkušené. A pokud si chtějí udržet různorodou a udržitelnou pracovní sílu, musí její správu plánovat a přemýšlet o současných možnostech a budoucích potřebách v oblasti kvalifikace zaměstnanců. Aktivní správu věkové distribuce je proto nutno řešit nejen u starších, ale u všech zaměstnanců. Pokud chtějí místní a regionální samosprávy přilákat a udržet si ty nejlepší, musí si vydobýt prestiž dobrého zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, kteří si chtějí udržet starší pracovníky, budou muset přemýšlet o jejich optimálních pracovních podmínkách, pracovní náplni, školení a péči o jejich zdraví. Mladým lidem je nutno nabídnout vzdělávání a kariérní postup a daný sektor pro ně zatraktivnit; lze zvážit i nabídku praxe pro děti na školách. 34 Ibid 35 Oddělení výzkumu práce 9

10 Doporučení pro sociální partnery 1. Rámec opatření na evropské úrovni: stejně jako v jiných odvětvích by i tento rámec evropského sociálního dialogu měl sloužit k analýze, jaký budou mít demografické změny vliv na pracovní sílu v místní a regionální správě a následně umožnit přípravu doporučených opatření na úrovni státu. Součástí budou pravděpodobně i strategie k usnadnění další práce seniorům (pokud budou mít zájem), a to díky úpravám jejich pracovních podmínek. 2. Zajištění pracovních míst pro mladé: zde je třeba vyvinout tlak na politiky připravující strategie na státní i evropské úrovni, aby jejich úsporné programy nevytlačovaly mladé lidi ze zaměstnání u místní a regionální samosprávy. Oddělení výzkumu práce 10

11 PŘÍPADOVÉ STUDIE Z WORKSHOPU Regionální správa v Kiruně (Švédsko): prodlužování pracovního života zaměstnanců Kirunská regionální správa přešla od podpory předčasného odchodu k jeho odkládání. Na začátku externí poradci zmapovali postoje ke stárnutí pracovní síly, a to dotazováním u malé skupiny manažerů a zaměstnanců. Výsledky byly následně použity k uspořádání semináře s manažery a zástupci odborů. Cílem bylo zvýšit povědomí o problematice stárnutí pracovní síly; manažeři toto shledali užitečným při každodenním řízení zaměstnanců. Kiruna má dnes strategii, která pomáhá v rozvoji dovedností starších pracovníků tak, aby se dokázali přizpůsobit novým rolím. Například se pečlivě zvažuje, jaké pracovníky pověřit novými úkoly. V takovém případě probíhá diskuse, zda lze staršího zaměstnance zaškolit nebo zda raději změní pozici. Příkladem je postup, jakým se zaměstnanci v oddělení stavebních povolení vypořádají se změnami v předpisech. Někteří ze starších pracovníků společně pracovali na těch částech předpisu, které zůstaly beze změn, zatímco mladší zaměstnanci se zaměřili na nové aspekty. Všichni pracovníci nad 50 let jednají s nadřízeným každý rok o otázkách generačního řízení. Kirunská správa také řeší mezigenerační předávání zkušeností a využívá starší zaměstnance jako školitele a rádce. Výzkum ukazuje, že tento postup obohacuje obě strany. V dobách rozpočtových omezení jde také o nákladově efektivní způsob vzdělávání zaměstnanců. 36 Velká Británie, rada města Bristolu: nákup dovolené Rada se rozhodla přispět k vyvážení práce a rodinného života zaměstnanců a na konci roku 2011 zavedla režim, který umožňuje zaplatit si 10 dnů dovolené za rok navíc (či poměrnou část u částečných úvazků). Toto opatření není určeno speciálně pro starší, ti ho však hojně využívají. Na rozdíl od neplaceného volna, kdy dojde ke kompletní ztrátě výdělku za dobu nepřítomnosti, si mohou zaměstnanci v tomto režimu dodatečnou dovolenou zaplatit srážkami ze hrubé mzdy, aniž dojde ke krácení celkových odměn. Tento přístup rovněž snižuje daňové a pojistné zatížení zaměstnanců. 36 Eurofound: Dopad recese na generační strategie Oddělení výzkumu práce 11

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě

PRVNÍ SEMINÁŘ Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Úvod k seminářům Během letošní konference se bude konat šest seminářů: Nízký plat a žádný plat jak zvrátit snižování platů a jak se domáhat neuhrazených mezd ve střední a východní Evropě Zmenšování platových

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EUROGAS, EPSU A EMCEF SHRNUTÍ SADA NÁSTROJŮ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU

EUROGAS, EPSU A EMCEF SHRNUTÍ SADA NÁSTROJŮ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU EUROGAS, EPSU A EMCEF SHRNUTÍ SADA NÁSTROJŮ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU Vydáno za finančního přispění Evropské komise 2009 AUTORKOU JE DR. JANE PILLINGEROVÁ

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Czech Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Přehled v českém jazyce Krize a důchodová politika

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více