Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity"

Transkript

1 Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3 miliard EUR (- 6,3%) 43% (vs. 46% k 12/31/08) 6,7 miliard EUR (+ 65%) 4,0 miliard EUR Solidní výkonnost silná tvorba likvidity Výsledky GDF SUEZ za první pololetí potvrzují ziskový růst skupiny, a to i přes mimořádně vysokou výkonnost v roce 2008 a tížnému ekonomickému prostředí. Skupina dosáhla 2,2% růstu EBITDA na úrovni 7,9 miliardy EUR. Výnosy se také zvýšily, a to o 2,3% na celkových 42,2 miliard eur. Čistý zisk /podíl skupiny/ dosáhl 3,3 mld. EUR. Růst skupiny je způsoben silnou tvorbou likvidity se 6,7 mld. EUR ve volném cash flow, což představuje zvýšení o 65%. Skupina je následně schopna financovat svůj průmyslový rozvoj, odměnit své akcionáře a snížit svoji zadluženost o více než 1 miliardu EUR, čímž skupina sníží svůj poměr zadluženosti na 43%. Tyto výsledky odrážejí sílu a odolnost pozice skupiny v prostředí ekonomické krize. GDF SUEZ spoléhá na obchodní model založený na vyváženém a diverzifikovaném, energetickém portfoliu přizpůsobeném svým trhům. Během první poloviny roku 2009 skupina těžila zejména z vysoké míry dostupnosti svých jaderných elektráren (90%), což zaručuje konkurenceschopné výrobní náklady. Dobrý výkon skupiny je také způsoben strategií zajišťování prodeje elektřiny a jednorázových výsledků divize Global Gas & LNG během prvního čtvrtletí. Také divize Infrastructures vykázala na těchto výsledcích solidní a opakující se podíl vztahující se k ambicióznímu investičního programu. Energy Services vykázala mírný růst. SUEZ Environnement prokázala dobrou odolnost provozní výkonnosti, a to zejména v sektoru vodního hospodářství, a se silnou tvorbou volného cash flow, což je v souladu s oznámenými prioritami. 1 Volný cash flow = cash flow vytvořený z činností, minus čisté daně a úroky, plus změny pracovního kapitálu minus údržba a inv. náklady. GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS 22, rue du Docteur Lancereaux Paris Cedex 08 - France Tel: +33 (0) GDF SUEZ - SA WITH A CAPITAL OF 2,259,041,838 EUROS - RCS PARIS Page 1 sur 5

2 Všechny tyto faktory přispěly ke zlepšeným výsledkům skupiny, což více než vyrovnává dopad hospodářské krize na některé činnosti, jakož i schodek tarifů ve vazbě na prodeje zemního plynu ve Francii. Negativní dopad tohoto deficitu se během prvního čtvrtletí prohloubil o 363 mil. EUR a dosáhl téměř 2 miliard EUR. Od 1. dubna, kdy došlo k úpravě tarifů, je ale skupina nicméně schopna pokrýt celé náklady. Silná rozvaha a potvrzený strategie rozvoje Skupina GDF SUEZ si během prvního pololetí roku 2009 upevnila svou pozici světového lídra v oblasti energetiky se skvělou pozicí v oblasti zemního plynu, elektřiny a služeb spojených s energetikou. Díky silné rozvahy naše skupina postupuje podle své obchodní strategie, která je zaměřena především na organický růst, což dokládá obchodní a průmyslový rozvoj, včetně: - Exploration & Production a LNG: licence Touat, získání licence v Ázerbájdžánu a v Kataru a vstup do odvětví LNG v Austrálii prostřednictvím projektu Bonaparte; - Výroba elektřiny: pokračující rozvoj projektů elektřiny představujících 21 GW (včetně Francie, Brazílie, Středního východu, Spojených států...); - Úspěch při financování projektů výrobu elektřiny: dohoda s Brazilskou rozvojovou bankou na financování přehrady Jirau, financování projektu Al Dur na Středním východě; - Dodávky zemního plynu: silná mobilizace skupiny ve Francii a v Evropě k zajištění kontinuity dodávek zemního plynu během rusko-ukrajinské krize a prodloužení smluv na dodávky zemního plynu s GasTerra až do roku 2029; - Jaderná energetika: majetkový podíl jedné třetiny plus jedna akcie ve společnosti založené za účelem vybudování a provozu Penly EPR, rozvojové projekty ve Francii, Abu Dhabi, ve Spojeném království a v Rumunsku; - Obnovitelné zdroje energie (vývoj v oblasti větrné a sluneční energie, biomasy a fotovoltaických elektráren) a energetická účinnost (datová centra, nemocnice, atd.); - Životní prostředí: úspěch v nejdůležitější PPP na světě zařízení na odsolování mořské vody v Melbourne pro stát Victoria. Skupina pokračovala v realizaci svého plánu výkonnosti Efficio, na základě kterého bude do konce roku 2009 získáno 650 milionů EUR. Přijatá opatření již zlepšila ziskovost skupiny. Po třetím čtvrtletí, kdy se očekává pokles jako ve stejném období před rokem, skupina očekává další výrazný růst během čtvrtého čtvrtletí roku Skupina potvrzuje všechny výkonnostní cíle oznámené trhu na rok a ve střednědobém horizontu Ebitda > 2008 (na základě průměrných teplot a bez vlivu významných změn regulačního kontextu nebo tržních podmínek). Celkové investice na období ve výši 30 mld. EUR. Pokračující silný A rating. 2 Page 2 sur 5

3 Vzhledem ke svým výsledkům a finanční struktuře začne skupina dne 18. prosince 2009 vyplácet prozatímní dividendy ve výši 0,80 na akcii za fiskální rok 2009 a potvrzuje svou strategii atraktivního a konkurenceschopného odměňování akcionářů. 3 U příležitosti prezentace výsledků za první pololetí Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel, uvedl: "Během prvního pololetí roku 2009 naše skupina prokázala efektivitu své obchodní strategie a pevnost svého finančního postavení a tvorbu silné likviditu v náročné ekonomickém kontextu. Tímto jsme mohli posílit každou ze svých činností, a to díky úspěšnému získávání zakázek a partnerství po celém světě a dodržet svůj ambiciózní tříletý investiční program v hodnotě 30 miliard EUR. Skupina současně snížila svoji zadluženost a zavádí program dynamického odměňování akcionářů. Strukturální síla GDF SUEZ, oddanost zaměstnanců a její vyvážený a diverzifikovaný model rozvoje skupině poskytují ideální pozici k rychlému využití oživení na jejích hlavních trzích. " Kalendář 27. srpna 2009 : výsledky za první pololetí 2009 analýzy a tisková konference 21. listopadu 2009: zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 3 Page 3 sur 5

4 Souhrnný výkaz zisků v mil. Pro forma neauditované údaje 1. pol pol Výnosy 41,253 42,212 Nákupy (21,755) (22,648) Osobní náklady (5,413) (5,760) Amortizace odpisy a rezervy (2,432) (2,693) Ostatní provozní příjmy a výdaje (6,610) (6,150) Běžný provozní zisk 5,043 4,962 MtM, znehodnocení, restrukturalizace a odprodeje Zisk z provizních činností 5,133 5,229 Finanční výsledek (náklady) (345) (708) Náklady na čistý dluh (419) (728) Rozpuštění - úpravy rezerv (245) (302) Dividendy a ostatní Daň z příjmu (1,222) (1,098) Běžná daň z příjmu (1,431) (820) Odložená daň z příjmu 208 (278) Podíl na čistém zisku přidružených společností Náhrady Menšinové podíly (467) (363) Menšinový podíl na náhradách (40) Čistý zisk podíl skupiny 3,481 3,263 EBITDA 7,685 7,857 Pololetní výsledky srpna Závěrečný pro forma výkaz zisků a ztrát k v mil. VÝKAZ ZISKŮ - Pro forma neauditované údaje Výnosy 43,129 (1,728) (148) 41,253 Nákupy (22,249) 2,451 (1,957) (21,755) Osobní náklady (5,473) 60 (5,413) Amortizace odpisy a rezervy (2,348) 36 (120) (2,432) Ostatní provozní příjmy a výdaje netto (7,572) (1,229) 2,191 (6,610) Běžný provozní zisk 5,487 (410) (34) 5,043 MtM, znehodnocení, restrukturalizace a odprodeje (203) Zisk z provizních činností 5,284 (201) 50 5,133 Finanční výsledek (449) (29) 133 (345) Daň z příjmu (1,215) 64 (71) (1,222) Podíl na čistém zisku přidružených společností Čistý zisk bez náhrads 3,835 (104) 113 3,844 Náhrady ,274 5,084 Menšinové podíly Čistý zisk- podíl skupiny (454) 3, (13) (467) 3,481 EBITDA 8,132 (447) 7,685 7, proforma Page 4 sur 5

5 Souhrnná rozvaha v mld. n AKTIVA Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva 12/31/08 06/30/09 PASIVA 12/31/08 06/30/09 Vlastní jmění, podíl skupiny Menšinové podíly TOTAL EQUITY Finanční aktiva oceněná tržní hodnotou přes zisk/ztrátu Rezervy Krátkodobý finanční majetek Finanční dluh Celková pasiva AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Výkaz cash flow 06/30/09 v mil. Hrubý cash flow před finanční ztrátou a daní z příjmu Uhrazená daň z příjmu (vyjma daně z příjmu z odprodejů) Změna pracovního kapitálu 7,721 (462) 1,044 8,303 CASH FLOW Z PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ Čisté hmotné a nehmotné investice (4,316) Finanční investice (1,164) Odprodeje a ostatní investiční toky 1,914 (3,567) CASH FLOW Z INVESTIČNÍCH ČINNOSTÍ Vyplacené dividendy (2,035) 3 Zpětný odkup akcií 1,969 Zůstatek splácení dluhu / nový dluh (820) 26 Úroky z finančních aktivit (1,111) Zvýšení kapitálu Ostatní cash flow (1,968) CASH FLOW Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Náhrady 121 Dopady směnného kurzu, účetních postupů atd. 9,049 KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ HOTOVOST NA ZAČÁTKU OBDOBÍ Celkový cash flow za dané období 2,889 KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ HOTOVOST NA KONCI OBDOBÍ 11,939 Page 5 sur 5

První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku

První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku 2. srpna 2012 První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku Výnosy 50,5 miliard EUR (+10,6%) EBITDA 9,2 miliard EUR (+4,2%) Opakovaný čistý zisk, podíl skupiny 1 2,5 miliard

Více

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ 2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ Výnosy: 90,7 mld. EUR EBITDA: 16,5 mld. EUR Čistý zisk, podíl skupiny: 4,0 mld. EUR Čistý opakovaný zisk, podíl skupiny

Více

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ- ENVIRONNEMENT.COM TISKOVÁ ZPRÁVA 9. února 2011 ZRYCHLENÍ ČINNOSTÍ

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 19. dubna 2011 Evraz Group S. A. (LSE: EVR) oznámil své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince 2010. Hlavní body finančního roku

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 AUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 27. února 2014 PROGRAM Hlavní

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Můj svět. Moje banka. Hlavní události Červencové oznámení o koupi dodatečného podílu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna až do

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 6. listopadu 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008)

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008) AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008 (k 30. červnu 2008) 1 Obsah Základní údaje o Společnosti... 3 Organizační struktura Společnosti k 30.6. 2008... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti skupiny AAA AUTO

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let PRVNÍ DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument představuje

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 13. května 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až březen 2015, připravené

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Finanční část pololetní zprávy 2005 3 Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více