1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque Paris, France st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 V mld. EUR 31. března března 2007 Celkový růst Organický růst Tržby % + 9.9% EBITDA (nová definice) (1) Běžný provozní zisk (1) % % % % (1) Viz tabulky srovnání, strana 6. Ke dni 31. března 2008 dosáhly výnosy úrovně 13,7 miliard EUR, což představuje ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007 celkový růst o % a organický růst o + 9,9%. Organický růst je způsoben zejména následujícím: - Zvýšení prodeje elektřiny a pokračující rozvoj, a to zejména v mezinárodním měřítku (Latinská Amerika a Severní Amerika) a v Evropě (v zemích Beneluxu, Itálii a Španělsku) - Dodatečné možnosti arbitrážových obchodů s plynem -,vyšší objem energetických služeb v Evropě (silný objem objednávek, silnější zima než v 1Q 2007 a vyšší ceny paliv), - Pokrok v oblasti vodírenských a kanalizačních služeb SUEZ Environnement v Evropě a na mezinárodní úrovni. Úroveň EBITDA 2,3 mld. Kč (+ 11,4%) je v souladu s očekáváními skupiny, která potvrzují její cílový nárůst EBITDA v roce 2008 ve výši přibližně + 10%. Stávají úroveň provozního zisku ve výši 1,7 miliardy EUR představuje podstatný nárůst, který odráží zlepšení ziskovosti v odvětví dodávek elektřiny, a to zvláště pal díky silnému výkonu v Brazílii (okamžitý prodej elektřiny). Činnosti ve Spojených státech (elektřina a LNG), ve Francii a ve Španělsku k tomuto pokroku také významně přispěly, stejně jako Energy Services v Evropě a Environment v Evropě a na mezinárodní úrovni. Page 1 sur 6

2 Čistý dluh ve výši 13,1 miliardy EUR zůstává ve vztahu k roční závěrce 2007 stabilní. Celkové výnosy vzrostly o + 1,503 milionů EUR, - Organický růst ( EUR 1,213 milionů EUR); - Vliv zvýšení cen zemního plynu (+ 358 mil. EUR); - Změny ve struktuře skupiny (+ 133 milionů EUR), včetně: První konsolidace (+ 243 milionů EUR): SUEZ Environment milionů EUR (akvizice v oblasti odpadů zejména ve Spojeném království a ve Francii), SUEZ Energy Europe + 90 milionů EUR, SUEZ Energy International + 32 milionů EUR (akvizice v Panamě) a SUEZ Energy Services + 11 milionů EUR (akvizice Crespo y Blasco ve Španělsku). Odprodeje (-110 milionů EUR): SUEZ Environnement -89 milionů EUR (prodej Applus by Agbar), SUEZ Energy International -12 milionů EUR a SUEZ Energy Services - 9 milionů EUR; - Kolísání směnných kurzů (-200 milionů EUR), poměrně omezeno, jejich dopad pocítily především SUEZ Environment (-52 milionů EUR) a SUEZ Energie International (-140 milionů EUR). Skupina vytvořila 90% svých tržeb v Evropě a v Severní Americe, z toho 82% v Evropě Rozpis výnosů podle obch. činnosti Výnosy 31. března března 2007 SUEZ Energy Europe (1) 5,890 5,013 SUEZ Energy International (1) 1,851 1,586 SUEZ Energy Services 3,056 2,837 SUEZ Environment 2,909 2,768 SUEZ Group 13,707 12,204 Organický růst (2) + 9.9% Celkový růst % (1) Celkové výnosy v oblasti zemního plynu a elektřiny (SUEZ Energy Europe a SUEZ Energie International) dosáhly 7 741,6 mil. EUR, s organickým růstem + 12,4%. (2) Viz strana 6 uvádějící rozdělení organického růstu na srovnatelné bázi. SUEZ ENERGY EUROPE v mil EUR 31. března března 2007 Celková změna Organický růst Výnosy ,5% + 9,4% Celkové výnosy SUEZ Energy Europe vzrostly k 31. března 2008 o + 17,5% (+ 877 milionů EUR ). Na porovnatelném základě, bez dopadu změn zemního plynu, dosáhl organický růst výnosů + 9,4%. Elektřina Tržby z prodeje elektřiny vzrostly oproti konci března 2007, kdy dosáhly mil. EUR, na mil. EUR, s organickým růstem na úrovni + 13,8%. Nárůst tržeb z prodeje elektřiny je způsoben jednak cenovou dynamikou v Evropě od poloviny roku 2005 a zvýšením prodejních objemů mimo země Beneluxu: Page 2 sur 6

3 V zemích Beneluxu vysoké výnosy odrážejí zvýšení tržních cen elektřiny (což je silně ovlivněno vyššími cenami fosilních paliv). Tržby v Belgii se též zvýšily díky vyšším cenám přepravy a distribuce, bez dopadu na marže. Tržby mírně klesly (-0,8 TWh, nebo - 3,2%), což bylo dáno především poklesem prodeje distributorům v Belgii. Objemy elektřiny prodané mimo země Beneluxu vzrostly + 2,2% a představují 42% veškerých tržeb z prodeje elektřiny v Evropě. Tento růst je způsoben především rozvojem skupiny v jižní Evropě, s vyšší mírou prpdukcey na elektrárně Castelnou ve Španělsku, která je vyvolána zlepšením podmínek na trhu v porovnání se stejným obdobím před rokem, zvýšenou kapacitou elektrárny Leini a Tirreno Power v Itálii a akvizicí větrné elektrárny v Portugalsku v roce Zemní plyn Tržby Electrabelu z prodeje zemního plynu (+ 26%) se zvýšily zejména díky změnám cen zemního plynu (zvýšení sazby k 1. říjnu 2007) a cen za doprava a distribuci bez ovlivnění marží. V menší míře byly tržby z prodeje zemního plynu ovlivněny povětrnostními podmínkami, které byly příznivější než v roce Výnosy Distrigasu vzrostly o + 38,7%, což je způsobeno vyššími cenami zemního plynu a prudkým nárůstem obchodů díky příznivějším podmínkám na trhu. Ostatní aktivity Pokles výnosů z ostatních činností (-65 milionů EUR) byl způsoben úrovní obchodních činností a služeb spojených s prodejem energií. SUEZ ENERGY INTERNATIONAL v mil.eur 31. března března 2007 Celkový růst Organický růst Výnosy ,8% + 23,4% Výnosy SUEZ Energy International vzrostly organicky o % (+ 346 mil. EUR), a to díly silné komerční dynamice ve všech geografických oblastech v kontextu silné poptávky po energiích a rostoucích cen. Organický růst by vyvolán zejména následujícím: - Latinská Amerika (+ 149 milionů EUR), díky růstu okamžitého prodeje elektřiny v Brazílii (+ 100 milionů EUR). Zvýšení tržeb v Peru (+ 19 milionů EUR) a Chile (+ 29 milionů EUR) bylo způsobeno především vyššími cenami. - Zkapalněný zemní plyn (+ 82 milionů EUR): pokračující optimalizace činností v Londýně v souvislosti s vyššími cenami a využitými arbitrážními příležitostmi (5 nákladů oproti 1 v průběhu 1. čtvrtletí 2007). - Severní Amerika (+ 73 milionů EUR), zejména díky obchodním úspěchům SERNA (SUEZ Energy Resources North America, dodavatel elektřiny pro obchodní a průmyslové zákazníky v USA) a pokrokem v oblasti obchodních elektráren. - Asie / Střední východ (+ 42 milionů EUR) díky expanzi v zemích Perského zálivu (+ 19 milionů EUR, včetně dopadu Sohar Power Company, která byla spuštěna na konci května 2007) a pozitivnímu vývoji cen v Thajsku (+ 8 milionů EUR) a Turecku (+ 16 milionů EUR). SUEZ ENERGY SERVICES v mil.eur 31. března března 2007 Celkový růst Organický růst Výnosy ,78% + 7,0% Page 3 sur 6

4 Organický růst výnosů SUEZ Energy Services dosáhl + 7% (+ 198 milionů EUR) - Ve Francii zažívaly činnosti v oblasti instalace a údržby silný rozvoj (+ 7,6%, nebo + 59 milionů EUR), a to na základě rozvoje všech subjektů (Ineo, Endel, AXIMA, Seitha). Služby (Elyo Francie) zaznamenaly trvalý růst (+ 7,1%) díky příznivějším povětrnostním podmínkám, než tomu bylo ve stejném období roku 2007, a díly rozšířenému obchodnímu rozvoji. - V Nizozemí obchodní činnosti značně vzrostly (+ 14,6%, nebo + 38 milionů EUR) na základě plného využití vysokého objemu objednávek na konci roku Činnosti v Belgii zůstaly na stabilní úrovni díky kombinovanému účinku pokračujících činností divize Services a snížení objemu instalací ve srovnání s vysokou úrovní těchto aktivit během 1. čtvrtletí 2007 (Norsko a Nizozemsko). - Tractebel Engineering (+ 18,5%, nebo 15 milionů EUR) těžil z dynamiky ve všech svých divizích, a to zejména v oblasti jaderné energetiky (+ 22%). - Mimo Francii a Benelux naše obchodní činnost odráží uspokojující organický růst, a to zejména v Itálii, Švýcarsku a zemích východní Evropy, ale také u dceřiných společností operujících v oblasti elektřiny a zemního plynu. SUEZ ENVIRONMENT 31. bř ezna 31. bř ezna Celková Organický změ na r ů st Výnosy ,1% +6,6% Water Europe ,3% +8,3% Waste Europe ,3% +4,2% Internatinal a ostatní ,8% +9,7% SUEZ Environnement vykázal organický růst na úrovni + 6,6% (+ 172 milionů EUR). Celkový růst přínosů dosáhl + 5,1%, což je ovlivněno především změnami směnných kurzů a odprodeji (odprodej Applus Agbarem na konci roku 2007). Water Europe oznámila trvalý organický růst ve výši + 8,3% (+ 68 milionů EUR) díky AGBARu (+ 12,2%, + 42 milionů EUR) ve Španělsku a na mezinárodní úrovni, a Lyonnaise des Eaux (+ 5,4%, + 23 milionů EUR) na základě rozšíření obchodu v oblasti dodávky vody a odkanalizování. Waste Europe vykázala organický růst ve výši + 4,2% (+ 53 milionů EUR). Ve Francii (+ 3,9%, + 26 milionů EUR) je její růst poměrně dobře vyvážen mezi službami a zpracováváním. Ve Spojeném království a ve Skandinávii (+ 5,3%, + 15 milionů EUR) byl tento růst způsoben zejména smlouvami Private Finance Initiative (PFI) a obchodní dynamikou v oblasti sběru odpadu z průmyslu a obchodu. V zemích Beneluxu a v Německu (+ 3,7%, + 13 milionů EUR) tento růst souvisí v zásadě s tříděním a recyklací a vyšší úrovní produktivity nové čistírny odpadních vod. International zaznamenala silný organický růst (+ 9,7%, + 51 milionů EUR) v oblasti Asie a Oceánie (+ 13,5%) a to díky zvýšeným objemům a vyšším cenám vodohospodářských služeb v Číně a stabilnímu rozvoji nakládání s odpady a likvidace skládek v Austrálii, úpravám tarifů vodného na regulovaném severoamerickém trhu (+ 9,9%) a rozšířená činností v regionu CEMME 1 (+ 10%). Degrémont (+ 7%) těžil z vysoké úrovně obchodních aktivit, například díky zakázkám získaným na Blízkém východě, které jsou nyní v realizační fázi (Doha West, Barka 2). DOPLŇKOVÁ ANALÝZA ROZPIS VÝNOSŮ PODLE GEOGRAFICÉ OBLASTI rozpis výnosů podle geografických oblastí je následující: Page 4 sur 6

5 90% výnosů skupiny pochází z Evropy a Severní Ameriky, a z tohoto podílu spadá 82 % na Evropu. VÝNOSY 31.března 31.března Změna V mil. EUR 2008 % 2007 % 2008/2007 Francie 3 359,3 24,5% 3 103,8 25,4% + 8,2% Belgie 3 831,2 28,0% 3 346,3 27,4% + 14,5% Mezisoučet Francie-Belgie 7 190,5 52,5% 6 450,0 52 9% + 11,5% Ostatní EU 3 833,9 28,0% 3 338,9 27,4% + 14,8% Ostatní státy v Evropě 175,8 1,3% 180,4 1,5% -2,5% Mezisoučet Evropa ,3 81,7% 9 969,3 81 7% + 12,3% Severní Amerika 1 136,3 8,3% 1 089,2 8,9% + 4,3% Mezisoučet Evropa a Severní ,6 90,0% ,5 90,6% + 11,6% Amerika Asie, Střední východ a Oceánie 630,3 4,6% 555,9 4,6% + 13,4% Jižní America 557,9 4,1% 431,3 3,5% + 29,4% Afrika 182,1 1,3% 158,0 1,3% + 15,3% VÝNOSY CELKEM ,9 100,0% , % + 12,3% (změna v celk. výnosech NB: Údaje z března 2007 byly přepracovány a do oblasti Asie, Středního východu a Oceánie je nyní zahrnuta dceřiná společnost SUEZ Energy International Baymina (Turecko),která byla dříve vedena pod "Ostatní země Evropy." Page 5 sur 6

6 ROZPIS ORGANICKÉHO RŮSTU NA POROVNATELNÉM ZÁKLADĚ Organický růst výnosů a běžný provozní zisk je zanalyzován na porovnatelném základě. výnosy 31. března března 2007 Organický růst Výnosy 13,707 12,204 Změny ve struktuře skupiny (1) Změny směnného kurzu -200 Změny cen zemního plynu 358 Porovnatelný základ 13,464 12, % (1) Zohledňuje výnosy z roku 2008 nově konsolidovaných společností a výnosu z odprodejů v roce Běžný provizní zisk 31. března března 2007 Organický růst Běžný provizní zisk (1) 1,677 1,525 Změny ve struktuře skupiny (2) Změny směnného kurzu Porovnatelný základ 1,670 1, % (1) Běžný provozní zisk k 31. březnu 2007 je upraven směrem nahoru (525 milionů EUR ve srovnání s 1454 milionů EUR) tak, aby byla zohledněna klasifikace na zpětné získání rezervy na záruku jaderného cyklu uvedenou v účetní závěrce ke konci pololetí 2007 a ke konci roku (2) Zohledňuje běžný provozní zisk z nově konsolidovaných společností a běžný provozní zisk z odprodejů v roce SROVNÁNÍ EBITDA 3 1. b ř e z n a b ř e z n a E B I T D A ( d ř í v ě j š í d e f i n i c e ) Pohyby rezerv na dů chody a ostatní závazky D i v i dendy Podíl na zisku př idruženích společ ností E B I T D A ( s o u č a s n á d e f i n i c e ) Page 6 sur 6

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ- ENVIRONNEMENT.COM TISKOVÁ ZPRÁVA 9. února 2011 ZRYCHLENÍ ČINNOSTÍ

Více

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ 2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ Výnosy: 90,7 mld. EUR EBITDA: 16,5 mld. EUR Čistý zisk, podíl skupiny: 4,0 mld. EUR Čistý opakovaný zisk, podíl skupiny

Více

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 19. dubna 2011 Evraz Group S. A. (LSE: EVR) oznámil své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince 2010. Hlavní body finančního roku

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu 2007

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

SIMPLY CLEVER. Auta pro život

SIMPLY CLEVER. Auta pro život SIMPLY CLEVER Auta pro život ŠkodaAuto Výroční zpráva 2009 Vnímáme svět kolem nás, inspiruje a motivuje. Vnášet do našich modelů ověřené mechanismy, tvary nebo struktury a efektivním způsobem tak dosáhnout

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010

HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 R.C.S. Lucemburk B 25 087 16, boulevard d'avranches L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské 1

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Heineken NV. Graf č. 1 pětiletý graf vývoje cen akcií (zdroj. Bloomberg) Fio, burzovní společnost, a.s.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Heineken NV. Graf č. 1 pětiletý graf vývoje cen akcií (zdroj. Bloomberg) Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Heineken NV Heineken NV. Holandský pivovar Heineken je přední světový výrobce piva, který byl založen v roce 1863 v Amsterodamu. V uplynulých 140 letech se

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více